ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 247

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
29. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2017/C 247/01

Seznam imenovanj, ki jih je opravil Svet od januarja do junija 2017 (socialno področje)

1

 

Evropska komisija

2017/C 247/02

Menjalni tečaji eura

2


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2017/C 247/03

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

3

2017/C 247/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

4

2017/C 247/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8579 – HgCapital/Visma) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

5

2017/C 247/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8577 – Norsk Hydro/Sapa) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

6

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2017/C 247/07

Objava zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

7

2017/C 247/08

Objava zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu s petim pododstavkom člena 6(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili

12


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/1


Seznam imenovanj, ki jih je opravil Svet od januarja do junija 2017 (socialno področje)

(2017/C 247/01)

Odbor

Konec mandata

Objava v UL

Oseba, ki je bila nadomeščena

Odstop/imenovanje

Član(-ica)/nadomestni(-na) član(-ica)

Kategorija

Država

Imenovana oseba

Matično telo

Sklep Sveta z dne

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu

28.2.2019

UL C 79, 1.3.2016

Marisa RUFINO

odstop

nadomestna članica

sindikat

Španija

Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017

Upravni odbor Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

7.11.2019

C 386, 20.10.2016

Marisa RUFINO

odstop

nadomestna članica

sindikat

Španija

Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017


Evropska komisija

29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/2


Menjalni tečaji eura (1)

28. julija 2017

(2017/C 247/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1729

JPY

japonski jen

130,37

DKK

danska krona

7,4364

GBP

funt šterling

0,89568

SEK

švedska krona

9,5355

CHF

švicarski frank

1,1357

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,3195

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,048

HUF

madžarski forint

304,93

PLN

poljski zlot

4,2493

RON

romunski leu

4,5580

TRY

turška lira

4,1462

AUD

avstralski dolar

1,4732

CAD

kanadski dolar

1,4712

HKD

hongkonški dolar

9,1613

NZD

novozelandski dolar

1,5694

SGD

singapurski dolar

1,5947

KRW

južnokorejski won

1 317,62

ZAR

južnoafriški rand

15,2811

CNY

kitajski juan

7,9087

HRK

hrvaška kuna

7,4120

IDR

indonezijska rupija

15 639,45

MYR

malezijski ringit

5,0229

PHP

filipinski peso

59,207

RUB

ruski rubelj

69,8319

THB

tajski bat

39,146

BRL

brazilski real

3,7015

MXN

mehiški peso

20,8089

INR

indijska rupija

75,2555


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 247/03)

1.

Komisija je 19. julija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji A.P. Moller - Mærsk A/S („APMM“, Danska) in Danske Bank A/S („DB“, Danska), pridobita v smislu člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad novoustanovljenim skupnim podjetjem na Danskem („Gatetu“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

DB je podjetje s sedežem na Danskem, ki opravlja finančne storitve in kotira na københavnski borzi. Na svetovni ravni je dejavno na področju bančništva za posameznike in podjetja, pokojninskih shem, zavarovanja, hipotekarnega financiranja, upravljanja premoženja, posredništva ter nepremičninskih in lizinških storitev,

APMM je mednarodna skupina, ki opravlja dejavnosti pomorskega kontejnerskega prevoza in storitev na terminalih, upravljanja tankerjev, luške vleke, logistike in energije (izkoriščanje nafte in plina), dejavna na svetovni ravni,

Gatetu je zagonsko podjetje v sektorju finančne tehnologije, ki bo zagotavljalo programsko opremo za spletne platforme podjetij (B2B) za lažje izvrševanje plačil in opravljanje drugih finančnih storitev na svetovni ravni.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/4


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 247/04)

1.

Komisija je 20. julija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja Total Outre-Mer S.A. („TOM“, Francija), ki pripada skupini Total (Francija), Worldline S.A. („Worldline“, Francija), ki pripada skupini Atos (Francija) ter InTouch Corp (Mauritius) z nakupom delnic pridobijo v smislu člena 3(1)(b) skupni nadzor nad podjetjem InTouch SAS (Francija) in njegovimi odvisnimi družbami.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Total Outre-Mer: dejavnosti družbe Total Marketing Services v Afriki; skupina Total je na svetovni ravni dejavna na področju iskanja, proizvodnje, prevoza, skladiščenja in prodaje nafte in zemeljskega plina; prisotna je tudi v sektorjih rafiniranja naftnih proizvodov ter prodaje naftnih proizvodov na drobno in debelo; skupina razvija dejavnosti na področju obnovljivih virov energije, tako s proizvodnjo sončnih panelov kot s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije;

—   za Worldline: odvisna družba skupine Atos, dejavna v sektorju plačil in transakcijskih storitev, vključno s pridobivanjem trgovcev, obdelavo pridobitev, spletnim bančništvom, obdelavo izdajanja licenc in uporabo programske opreme za plačilne storitve na podlagi licence ter zagotavljanjem terminalov na prodajnih mestih in s tem povezanih storitev, predvsem v EGP;

—   za InTouch Corp: podjetje, specializirano za združevanje plačilnih sredstev in digitalne storitve na mobilnih platformah v Mavretaniji, Senegalu, na Slonokoščeni obali, v Keniji in Kamerunu; ter

—   za InTouch SAS: rešitve za združevanje plačilnih sredstev v Afriki in nekaterih državah na Bližnjem vzhodu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/5


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8579 – HgCapital/Visma)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 247/05)

1.

Komisija je 20. julija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje HgCapital (Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Visma AS („Visma“) (Norveška).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za HgCapital: naložbe zasebnega kapitala,

—   za Visma: dobava programske opreme.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8579 – HgCapital/Visma se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/6


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8577 – Norsk Hydro/Sapa)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 247/06)

1.

Komisija je 24. julija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Norsk Hydro ASA (Norveška) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad podjetjem Sapa AS (Norveška).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje Norsk Hydro: svetovni dobavitelj aluminija, dejaven v celotni vrednostni verigi, vključno s proizvodnjo in prodajo primarnega aluminija, iztiskanih mehkih zlitin, gradbenih sistemov in ploščatih valjanih izdelkov,

—   za podjetje Sapa: svetovni proizvajalec aluminijastih izdelkov s tremi ključnimi dejavnostmi: (i) iztiskanimi mehkimi zlitinami iz aluminija, (ii) gradbenimi sistemi in (iii) natančno varjenimi cevmi. Sapa je skupno podjetje pod skupnim nadzorom podjetih Norsk Hydro in Orkla ASA.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8577 – Norsk Hydro/Sapa se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


DRUGI AKTI

Evropska komisija

29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/7


Objava zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2017/C 247/07)

Evropska komisija je odobrila to manjšo spremembo v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 (1).

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV MANJŠE SPREMEMBE

Zahtevek za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (2)

„HOLSTEINER KATENSCHINKEN“/„HOLSTEINER SCHINKEN“/„HOLSTEINER KATENRAUCHSCHINKEN“/„HOLSTEINER KNOCHENSCHINKEN“

EU št.: PGI-DE-0713-AM01 – 30.3.2017

ZOP ( ) ZGO ( X ) ZTP ( )

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Ime:

Schutzgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Schinkenhersteller e.V.

Naslov

c/o Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein/Abteilung Gütezeichen

Grüner Kamp 15–17

24768 Rendsburg

NEMČIJA

Tel.

+49 43319453401

Faks

+49 43319453409

E-naslov:

mheid@lksh.de

Pravni interes:

Združenje za varstvo, ki vlaga zahtevek, je združenje proizvajalcev zadevnega proizvoda. Združenje za varstvo schleswig-holsteinskih proizvajalcev pršuta (Schutzgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Schinkenhersteller e.V.) je bilo tudi vložnik prvotnega zahtevka za zaščito, zato ima pravni interes glede vloženega zahtevka za spremembo.

2.   Država članica ali tretja država

Nemčija

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Opis proizvoda

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava z geografskim območjem

Označevanje

Drugo [Navedite.]

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere ni potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere je potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZTP, ki se šteje za manjšo v skladu s četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

(so podčrtane)

(b)

Opis:

sredi prvega odstavka se „[…] v postopku počasnega hladnega prekajevanja z bukovimi drvmi“ nadomesti z „v postopku počasnega hladnega prekajevanja predvsem z bukovimi drvmi“,

v tretjem odstavku se „[…] se za postopek počasnega hladnega prekajevanja uporabljajo izključno bukova drva“ nadomesti s „se za postopek počasnega hladnega prekajevanja uporabljajo predvsem bukova drva (vsaj 75 %)“.

Utemeljitev:

Razlog za to spremembo je, da se drva, uporabljena za prekajevanje, kupujejo zunaj ter da žage in dobavitelji lesa ne morejo zagotoviti absolutne čistosti bukovih drv. Ta drva so lahko pomešana tudi z jelševim in leskovim lesom (t. i. les žive meje). Izraz „predvsem“ zato dobro ustreza resničnim razmeram. Ker se za prekajevanje uporabi vsaj 75 % bukovih drv, je še vedno zagotovljen značilen okus pršuta „Holsteiner Katenschinken“, ki se razvije zaradi prekajevanja z bukovimi drvi.

(e)

Postopek proizvodnje:

na koncu prvega odstavka se „[…] prekajeno v postopku počasnega hladnega prekajevanja z bukovimi drvmi“ nadomesti s „prekajeno v postopku počasnega hladnega prekajevanja predvsem z bukovimi drvmi“,

v točki 7 z naslovom Prekajevanje se „tradicionalna uporaba bukovih drv za kurivo“ nadomesti s „tradicionalna uporaba predvsem bukovih drv za kurivo (vsaj 75 %)“.

Utemeljitev:

Glej utemeljitev v točki (b) Opis.

(f)

Povezava z geografskim območjem

2.

Posebnosti proizvoda:

na koncu tretjega odstavka se „tradicionalna uporaba bukovih drv“ nadomesti s „tradicionalna uporaba predvsem bukovih drv“.

3.

Vzročna povezava:

sredi prvega odstavka se „[…] prekajeno v postopku počasnega hladnega prekajevanja z bukovimi drvmi“ nadomesti s „prekajeno v postopku počasnega hladnega prekajevanja predvsem z bukovimi drvmi“.

Utemeljitev:

Glej utemeljitev v točki (b) Opis.

6.   Posodobljena specifikacija proizvoda (le za ZOP in ZGO)

(Le v primeru iz člena 6(2), peti pododstavek, Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014)

Sklic na objavo specifikacije https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41497

ENOTNI DOKUMENT

„HOLSTEINER KATENSCHINKEN“/„HOLSTEINER SCHINKEN“/„HOLSTEINER KATENRAUCHSCHINKEN“/„HOLSTEINER KNOCHENSCHINKEN“

EU št.: PGI-DE-0713-AM01 – 30.3.2017

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Ime

„Holsteiner Katenschinken“/„Holsteiner Schinken“/„Holsteiner Katenrauchschinken“/„Holsteiner Knochenschinken“

2.   Država članica ali tretja država

Nemčija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.2 Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Za pršut „Holsteiner Katenschinken“/„Holsteiner Schinken“/„Holsteiner Katenrauchschinken“/„Holsteiner Knochenschinken“ (v nadaljnjem besedilu „Holsteiner Katenschinken“) se uporablja stegno, pri katerem se stegenska kost in cevasta kost ne odstranita. Stegno je okroglo obrezano (hamburški okrogli rez), ročno nasoljeno in prekajeno v postopku počasnega hladnega prekajevanja predvsem z bukovimi drvmi. Celotni postopek proizvodnje od prevzema blaga do zorenja poteka na geografskem območju in traja najmanj štiri mesece. Po končanem zorenju je pršut v prerezu močne rdeče barve z nekaj medmišične maščobe. Ima prijeten vonj in okus po naravnem dimu, predvsem bukvi. Maščoba ima rahel okus po orehih. V haptičnem dojemanju je pršut „Holsteiner Katenschinken“ voljan in čvrst.

Prekajeni pršuti „Holsteiner Katenschinken“ glede na uporabljeno pasmo prašičev tehtajo med približno 7,5 in približno 19 kg. Največja vsebnost vode znaša 68 %.

Kot osnovne sestavine se uporabljajo: stegna, dim, sol, soliter, nitritna sol za razsol in začimbe. Poleg tega se za postopek počasnega hladnega prekajevanja uporabljajo predvsem bukova drva (vsaj 75 %).

Pršut „Holsteiner Katenschinken“ se prodaja v kosu ali na željo kupca v rezinah. Tudi odrezani kosi dozorijo v vakuumski embalaži in se prodajo, ko dozorijo (zgornje in spodnje stegno (Pappe), bok (Kappe), roža (Blume) ali v rezinah).

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Za proizvodnjo pršuta „Holsteiner Katenschinken“ se uporabljajo zadnja stegna prašičev poljubnega izvora.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Celotni postopek proizvodnje od prevzema surovine do zorenja celega pršuta mora potekati na opredeljenem geografskem območju.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Na ustreznih ovojnih embalažah proizvoda (celega pršuta, kosov ali rezin) je navedeno ime „Holsteiner Katenschinken“. Združenje za varstvo schleswig-holsteinskih proizvajalcev pršuta (Schutzgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Schinkenhersteller e.V.) podeli oznako združenja ustreznim obratom, ki so člani združenja. S to oznako je mogoče označiti cel pršut „Holsteiner Katenschinken“, njegove kose ali tudi rezine. Tudi obrati, ki niso člani združenja, lahko proizvajajo in prodajajo pršut „Holsteiner Katenschinken“, če izpolnjujejo pogoje specifikacije.

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Geografsko območje zajema celotno zvezno deželo Schleswig-Holstein.

5.   Povezava z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Pršut „Holsteiner Katenschinken“ ima v regiji Schleswig-Holstein dolgo tradicijo in je dobro uveljavljen kot sestavni del kulture.

Pri zgodovinskem razvoju pršuta „Holsteiner Katenschinken“ je treba upoštevati součinkovanje več dejavnikov. Ti v zvezni deželi Schleswig-Holstein določajo poseben postopek proizvodnje in iz njega izhajajočo posebno kakovost pršuta:

Podnebne razmere v zvezni deželi Schleswig-Holstein so omogočile razvoj gozdov, v katerih rastejo predvsem hrasti in bukve. Njihovi plodovi (želod in žir) so se uporabljali za pitanje prašičev. Pitanje prašičev in gozdarstvo sta bili nekdaj pomembna stebra kmetijstva.

Bukovina se je uporabljala ne samo za gradnjo hiš, ampak tudi za kurjenje na odprtih kuriščih v hišah, saj ta les zelo dolgo gori. V zvezni deželi Schleswig-Holstein se je zaradi bogatih gozdov in oblike gospodarstva razvila posebna vrsta hiše Hallenhaus, ki ni imela dimnika. V dimu odprtih kurišč so se prekajevali pršut in drugi mesni proizvodi. To je bila namreč ena redkih metod konzerviranja, ki so bile takrat na voljo. Od prve naselitve preko srednjega veka do industrializacije je bila Hallenhaus najbolj razširjena oblika hiše v zvezni deželi Schleswig-Holstein.

Oblika Hallenhaus, po katere vzoru so zgrajene tudi koče, imenovane Räucherkaten, je neizogibno povezana s tradicijo in razvojem postopka hladnega prekajevanja pršuta „Holsteiner Katenschinken“ ter jo potrošniki povezujejo tudi s kakovostjo pršuta.

Sušenje pršuta na zraku v zvezni deželi Schleswig-Holstein zaradi stalne visoke vlažnosti ni bilo in ni mogoče, ker se plesen prehitro razvije. Zato se je razvila posebna oblika prekajevanja pršuta „Holsteiner Katenschinken“.

Soljenje, ki je na vrsti pred postopkom prekajevanja, je bilo mogoče, ker je bila tukaj tudi sol že zgodaj na voljo. Soljenje je potekalo z morsko soljo ali soljo, pridobljeno s sežiganjem rastlin, ki vsebujejo sol. Čedalje večje potrebe po soli je bilo mogoče pokriti z oskrbo po „volovski“ (Ochsenweg) in „solni“ (Salzstrasse) trgovski poti.

Z začetkom industrijske dobe v sredini 19. stoletja je v Schleswig-Holsteinu zaradi povečane potrebe po mesu prekajevanje pršuta preseglo domačo oskrbo in pričela se je masovna proizvodnja.

Tradicionalni postopek prekajevanja ima v Schleswig-Holsteinu korenine tudi v običajih. Tradicionalno sta zakol prašičev in prekajevanje potekala v hladnem obdobju leta.

5.2   Posebnosti proizvoda

Surova šunka, ki se uporablja za proizvodnjo pršuta „Holsteiner Katenschinken“, se nasoli izključno ročno. Gre za postopek suhega razsoljevanja. Pršut zori v prostoru za razsoljevanje pri konstantno nizki temperaturi od tri do osem tednov. Vsak teden se ročno natre z razsolom. Stegna se natrejo z razsolom na mizah za razsoljevanje, dozorevajo pa v posodah ali na policah. Pršut med razsoljevanjem počasi vpija sol in začimbe.

Po končanem soljenju se stegna zdrgnejo s krtačami oziroma sperejo z vodo in se sušijo v nadzorovanem ohlajenem okolju. Pršut med sušenjem zori.

Preden se stegno obesi v prekajevalnico, se mora njegova površina posušiti. Postopek prekajevanja lahko traja več tednov, poteka pa lahko v zgodovinskih kočah, imenovanih Räucherkaten, in sodobnih prekajevalnicah. Odločilna za značilen okus pršuta „Holsteiner Katenschinken“ je tradicionalna uporaba bukovih drv za kurivo, ki v obliki polen ali trsk gori počasi, rahlo tli in ustvarja dim.

Po končanem zorenju je pršut „Holsteiner Katenschinken“ v prerezu močne rdeče barve z nekaj medmišične maščobe. Ima prijeten vonj in okus po naravnem dimu. Maščoba ima rahel okus po orehih. V haptičnem dojemanju je pršut „Holsteiner Katenschinken“ voljan in čvrst.

5.3   Vzročna povezava med geografskim območjem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO)

Zgoraj opisani posebni dejavniki v zvezni deželi Schleswig-Holstein – podnebne razmere, posebne oblike hiš z odprtimi kurišči, razpoložljivost potrebnih surovin in gospodarski razvoj – so spodbudili dolgo tradicijo proizvodnje pršuta „Holsteiner Katenschinken“ po posebnem postopku hladnega prekajevanja z dimom bukovih drv in prispevali k temu, da ima proizvod pomembno vlogo v kulturnem življenju te zvezne dežele. Tako se je pršut „Holsteiner Katenschinken“ razvil v specialiteto, ki je značilna za regijo in katere ugled temelji na njeni tesni povezavi z območjem porekla.

Pršut „Holsteiner Katenschinken“ je značilna deželna specialiteta z dolgo tradicijo in veliko prepoznavnostjo tudi zunaj deželnih meja, predvsem v regiji sami pa ima velik ugled.

Odličen sloves spremlja pršut „Holsteiner Katenschinken“ že več stoletij. Najstarejši pisni dokument o pošiljki pršuta iz regije danskemu kralju Kristijanu IV., tedanjemu vladarju, je iz leta 1608. Kakovost ter visoka tržna vrednost pršuta in slanine iz regije sta bili že v Zedlerjevem Univerzalnem leksikonu iz leta 1742 posebej poudarjeni v primerjavi s prekajenimi proizvodi iz zvezne dežele Vestfalija ter s Pomorjanskega in Danske.

Pršut in slanina iz regije sta med potovanji na Antile v 18. stoletju spadala med najbolj iskane izvozne proizvode. Pri trgovanju sta se uporabljala kot menjalno blago za sladkor in rum s Karibov.

V krajevni gastronomiji pršut „Holsteiner Katenschinken“ že od nekdaj slovi kot posebno okusna regionalna specialiteta. Že desetletja je skozi vse leto na skoraj vsakem jedilnem listu z regionalnimi jedmi v restavracijah in gostilnah ter je najpogosteje zaželeni tradicionalni spremljevalec tamkajšnjih špargljev v domači kuhinji.

Tudi v turističnih oglasih in poročilih številnih medijev je pršut „Holsteiner Katenschinken“ predstavljen kot priljubljena delikatesa. Zgodovinske kmečke hiše s prekajevalnicami pršuta so stalni del turističnega programa za avtobusne izlete in številne dnevne goste. K veliki prepoznavnosti pršuta „Holsteiner Katenschinken“ prispevajo tudi številne sezonske prireditve v čast pršutu.

Poleg tega zvezna dežela Schleswig-Holstein pršut „Holsteiner Katenschinken“ že desetletja predstavlja na kmetijskem in potrošniškem sejmu „Mednarodni zeleni teden“ v Berlinu kot eno od odličnih in za deželo značilnih specialitet.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

Celotna specifikacija je na voljo v publikaciji:

Markenblatt, 11. zvezek, z dne 17. marca 2017, del 7e, str. 6962.

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41497


(1)  UL L 179, 19.6.2014, str. 17.

(2)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.


29.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 247/12


Objava zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu s petim pododstavkom člena 6(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili

(2017/C 247/08)

Evropska komisija je odobrila to manjšo spremembo v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe (1).

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV MANJŠE SPREMEMBE

Zahtevek za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (2)

„QUESO DE LA SERENA“

EU št.: PDO-ES-2152 – 14.7.2016

ZOP ( X ) ZGO ( ) ZTP ( )

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Regulativni svet za zaščiteno označbo porekla „Queso de la Serena“

Ctra. EX-104, s/n (Ints. Ferial de La Serena)

06420 Castuera (Badajoz)

ŠPANIJA

Tel. +34 924772114

E-naslov: info@quesoserena.com

Regulativni svet je bil priznan s Sklepom ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano z dne 14. aprila 1993 o ratifikaciji uredbe o označbi porekla „Queso de la Serena“ in regulativnem svetu (Uradni list št. 100 z dne 27. aprila 1993). Za namene člena 6(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 gre za isto skupino, ki je prvotno predložila zahtevek za registracijo imena, na katerega se nanaša specifikacija. V Zakonu št. 4/2010 z dne 28. aprila 2010 o regulativnih svetih za označbe porekla in geografske označbe agroživilske kakovosti v Estremaduri so regulativni sveti zdaj opredeljeni kot organi upravljanja ZOP/ZGO s svojo pravno osebnostjo, finančno avtonomijo in vsemi pooblastili za ukrepanje, da dosežejo svoj namen. Delujejo v skladu z demokratičnimi načeli ter zastopajo gospodarske in sektorske interese pri ZOP/ZGO, pri čemer posebno pozornost namenjajo interesom manjšin, saj morajo enakopravno zastopati vse različne zadevne interese, pri tem pa kot temeljno načelo ohraniti neprofitnost. Med njihovimi nalogami, kot so določene v členu 16(2)(g) Zakona št. 4/2010, sta „predlaganje sprememb specifikacij in sodelovanje v vseh postopkih, ki potekajo za ta namen“.

Dogovor o tem zahtevku za odobritev manjše spremembe specifikacije proizvoda je sprejel regulativni svet za zaščiteno označbo porekla „Queso de la Serena“ v skladu z vlogo, ki mu je bila dodeljena, zato so njegovi interesi popolnoma legitimni.

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Opis proizvoda

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo: Inšpekcijski organ in nacionalne pravne zahteve

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere ni potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere je potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZTP, ki se šteje za manjšo v skladu s četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

5.1

V oddelku „B (Opis proizvoda)“ specifikacije se spremeni naslednji odstavek v zvezi s „fizikalnimi lastnostmi sira po zorenju“:

„Premer: 18–24 cm“ se nadomesti s „Premer: 10–24 cm“.

Predlagana sprememba na noben način ne vpliva na lastnosti mleka ali lastnosti živali, ki ga proizvajajo. Prav tako se niso spremenile fizikalno-kemijske lastnosti proizvoda (ostale so nespremenjene, zanje pa veljajo isti pragovi kot v prvotni specifikaciji) in fizikalne lastnosti sira, torej „oblika“, „višina“, „teža“, „skorja“, „testo“ ter „aroma in okus“. Edina predlagana sprememba je znižanje pragu za premer. Upoštevati je treba, da ob pripravi prvotne specifikacije (pred več kot dvajsetimi leti) siri s težo v nižjem delu razpona, dovoljenega v specifikaciji (od 750 g do 2 000 g), niso bili pogosti. Takrat ni bilo veliko tehničnega znanja o premerih najmanjših sirov, poleg tega pa je v tradicionalnem sistemu proizvodnje, kot je ta, nekatere mere težko točno določiti.

V vsakem primeru premer sira ni ključen za opredelitev velikosti proizvoda, kot je na primer njegova teža. Zato je v zvezi s tem prvotna dokumentacija za zahtevek za sir „Queso de la Serena“, tako njen povzetek kot prečiščena različica, vsebovala le naslednje besedilo pod naslovom v zvezi z opisom proizvoda: „Polnomasten do prekmasten zorjen sir, mehek do poltrd, v obliki hlebca z ravno zgornjo in spodnjo stranjo ter izbočenimi stranicami, s trdo skorjo in mehkim do trdim testom, težak od 750 g do 2 kg“. Zato se ni spremenil nobeden od elementov iz povzetka ali prečiščene različice, kar pomeni, da sprememba ne vpliva na nobeno od temeljnih značilnosti proizvoda. Zahteva glede manjše spremembe iz člena 53(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil je torej izpolnjena.

5.2

Ob upoštevanju člena 7(1)(g) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil celoten oddelek „G (Inšpekcijski organ)“ specifikacije nadomeščen s podatki trenutnega inšpekcijskega organa, pristojnega za preverjanje skladnosti s specifikacijo na podlagi člena 37(1)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Zato je ta oddelek treba zgolj posodobiti, da se navedejo podrobni podatki certifikacijskega organa za proizvode, na katerega je pristojni organ prenesel nalogo preverjanja skladnosti s specifikacijo ZOP „Queso de la Serena“, kot je določeno v členu 39 Uredbe (EU) št. 1151/2012 ter členu 59 in poglavju III naslova III Zakona št. 6/2015 z dne 24. marca 2015 o kmetijstvu v Estremaduri.

Zaradi predlagane spremembe je v oddelku G specifikacije navedeno naslednje:

„Ime: AGROCOLOR, S.L.

Naslov:

Ctra. de Ronda, n.o 11, Bajo. 04004 Almería (Španija)

Tel. +34 950280380

E-naslov: agrocolor@agrocolor.es“

5.3

Zaradi člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 prav tako ni treba vključiti oddelka „I (Nacionalne pravne zahteve)“, zato je bil celoten oddelek črtan iz specifikacije.

6.   Posodobljena specifikacija proizvoda (le za ZOP in ZGO)

http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/DOP_Queso_Serena_Pliego_Condiciones.pdf

ENOTNI DOKUMENT

„QUESO DE LA SERENA“

EU št.: PDO-ES-02152 – 14.7.2016

ZOP ( X ) ZGO ( )

1.   Ime

„Queso de la Serena“

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3 Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Queso de la Serena“ je mehek do poltrdi sir iz mleka ovc merino. Je polnomasten do prekmasten zorjen sir v obliki hlebca z ravno zgornjo in spodnjo stranjo ter izbočenimi stranicami, trdo skorjo in mehko do trdo notranjostjo. Hlebec je težak od 750 g do 2 kg, visok od 4 cm do 8 cm, premer pa znaša od 10 cm do 24 cm.

Ima naslednje fizikalno-kemijske lastnosti:

—   maščoba: najmanj 50 % suhe snovi,

—   suha snov: najmanj 50 %,

—   pH: od 5,2 do 5,9,

—   skupne beljakovine v suhi snovi: najmanj 35 %.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Na geografskem območju ni veliko pašnikov, vendar so visokokakovostni, zato ima proizvedeno mleko posebne lastnosti. V določenih obdobjih leta ovce zapustijo kmetijsko gospodarstvo in se pasejo na žitnem strnišču, včasih pa na ostankih kmetijskih rastlin na namakalnih poljih. V veljavnih pravilih je določena uporaba krme, kjer je to potrebno, vključujejo pa tudi posebna pravila o nabavi krme in surovin za proizvode z zaščiteno označbo porekla.

Mleko, ki se uporablja za proizvodnjo sira „Queso de la Serena“, je mleko ovc merino s kmetij na območju proizvodnje. Pridobiti ga je treba od zdravih ovc in biti mora naravno polnomastno mleko, ki je čisto in brez nečistot, mleziva in konzervansov v obliki zdravil, ki bi lahko škodili proizvodnji, zorenju in konzerviranju sira ter higienskim in sanitarnim pogojem.

Mleko ima naslednje analitične lastnosti:

—   beljakovine: najmanj 5 %,

—   maščoba: najmanj 7 %,

—   skupni suhi ekstrakt: vsaj 18 %.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju, določenem v točki 4, so:

proizvodnja mleka z lastnostmi in pod pogoji iz točke 3.3, vključno z molžo, hlajenjem, hrambo, zbiranjem in prevozom mleka,

proizvodnja sira, vključno s koagulacijo mleka, ki poteka pri temperaturi od 25 °C do 32 °C in traja od 50 do 75 min (z uporabo naravnega rastlinskega koagulanta, ki se pridobi iz posušenih rož Cynara Cardunculus), rezanjem, oblikovanjem, soljenjem in zorenjem.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Trgovsko oznako vsakega registriranega podjetja mora odobriti regulativni svet za ZOP. Na oznakah mora biti navedeno besedilo „Denominación de Origen ‚Queso de La Serena‘“.

Trženi proizvod mora imeti dodatno oštevilčeno oznako, ki jo izda regulativni svet za ZOP in se namesti v sirarni tako, da je ni mogoče znova uporabiti.

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje, zorenja in priprave sira „Queso de la Serena“ zajema 21 občin v skrajno jugovzhodnem delu province Badajoz, in sicer La Haba, Magacela, La Coronada, Campanario, Esparragosa de Lares, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena, Higuera de la Serena, Quintana de la Serena, Malpartida de la Serena, Esparragosa de la Serena, Castuera, Cabeza del Buey, Santi-Spiritus, Risco, Garlitos, Peñalsordo, Zarzacapilla, Capilla, Monterrubio de la Serena in Benquerencia de la Serena.

5.   Povezava z geografskim območjem

5.1   Zgodovinski dejavniki

Sir „Queso de la Serena“ je omenjen v številnih literarnih delih:

Knjiga Viaje a La Serena Antonia Agúndeza Fernándeza iz leta 1791 o okrožju La Serena iz rokopisov sodnika Agustína Cubelesa vsebuje naslednji navedek: „Zaradi svojega okusa in dobre izdelave je znan sir iz ovčjega mleka, arroba sira pa stane 60 realov.“

Lokalni predpisi Cabeze del Buey iz 16. in 17. stoletja omenjajo plačevanje desetine s sirom in prvimi pridelki, ki jih je bilo treba darovati župnijski cerkvi, saj je moral kmet ves sir, proizveden iz prve serije mleka za proizvodnjo sira, darovati mestnim župnikom.

5.2   Naravni dejavniki

(a)   Relief

V provinci Badajoz prevladuje nekoliko valovit teren, na splošno pa je območje penepleno. Za območje so značilni visokokakovostni pašniki na skeletnih skrilastih in granitnih tleh na površini približno 300 000 ha, na njih pa se pasejo ovce merino. Dejansko so ti zeleni pašniki glavni vir energije ekosistema v tej regiji, sestavlja pa jih raznoliko rastlinstvo (glej oddelek o rastlinstvu). Povprečna nadmorska višina je 430 m.

(b)   Tla

Geološka struktura province Badajoz je peneplena iz paleozoika z nekaj poznejšimi nanosi in velikim številom magmatskih izdankov.

Tla so položna, zmerno prepustna kambrijska, silurijska in granitna tla s pogostimi izdanki žive skale. Strmine so položne, topografija nekoliko valovita, območje pa je obrnjeno proti jugu. Tla so načeloma skeletna skrilasta in granitna, kisla, s pH od 5 do 5,5 ter majhnimi količinami fosforja. Dreves ni veliko, na nekaterih delih območja pa jih sploh ni, zato je videti, kot da je bil gozd izkrčen.

(c)   Podnebje

V okrožju La Serena je podnebje sredozemsko in pod vplivom Atlantika. Poletja so vroča in suha, zime pa mile in deževne. Na tem območju so zime običajno mile, čeprav je od 1. novembra do 10. marca obdobje zmrzali. Poletja so vroča in suha, glavna značilnost območja pa je njegova suhost. Povprečna letna količina padavin je 498 mm.

(d)   Hidrografija

Skozi okrožje La Serena tečeta reki Guadiana Menor in Zújar.

(e)   Rastlinstvo

Na območju rastejo naslednje rastlinske vrste:

Vulpia ciliata, Bromus mollis in Agrostis spp. iz družine trav Gramineae,

Trifolium (T. arvense, T. campestre in T. glomeratum),

Ornithopus compressus iz družine stročnic Leguminosae; Helianthemum, Erodium, Plantago, Carlina in Hypochaeris.

5.3   Sistemi proizvodnje in predelave

(a)   Proizvodnja

Ovce pasme merino so zelo trpežne ter dobro prilagojene težkim podnebnim razmeram in terenu. Največ se uporabljajo za proizvodnjo volne, vendar so vseeno primerne za proizvodnjo mesnih proizvodov in mleka, zato so glede na zahteven habitat, v katerem živijo, dovolj donosne. Proizvedejo majhne količine mleka, vendar ima to visoko vsebnost beljakovin in maščob.

Ovce so majhne in tehtajo od 40 kg do 45 kg, ovni pa od 55 kg do 65 kg. Njihove dolge noge so zelo primerne za premagovanje dolgih razdalj pri iskanju hrane (čeprav ovce zdaj zapustijo kmetije le v določenih obdobjih leta, so v preteklosti migrirale vsako leto). Stopnja plodnosti pasme je 85-odstotna, stopnja rodnosti pa 80-odstotna. Običajno ovce te pasme skotijo enkrat na leto, čeprav pogosto trikrat v dveh letih.

(b)   Predelava

Sir se pridobi z encimsko koagulacijo mleka z uporabo rastlinskega koagulanta (Cynara Cardunculus), običajno pri temperaturi, nižji od 30 °C.

Zaradi teh dveh dejavnikov, torej zmerne temperature in uporabe koagulanta z nizko zmožnostjo koagulacije, je koagulacija počasna, sirne grudi pa so razmeroma mehke. Zato je proteolitska dejavnost večja, proizvede pa se sir z manj konsistentno teksturo.

Dvajset dni po oblikovanju v siru pride do pojava, ki je znan kot „atortado“, med katerim testo postane tekoče, s siri pa je treba ravnati zelo previdno, da skorja ne poči in se ne pomeša s testom.

5.4   Vzročna povezava med geografskim območjem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda

Pašniki v okrožju La Serena se raztezajo na več kot 300 000 ha, na katerih skoraj ni dreves, zato pašniškim rastlinam druge rastline ne konkurirajo pri rasti. To pomeni, da dobijo pašniki vsa hranila iz tal, pašniške rastline pa imajo zato visoke hranilne vrednosti in so idealna krma za živino. Ovce merino, ki so najbolj prilagojene ekstremnim podnebnim razmeram in reliefu v okrožju La Serena, proizvajajo majhne količine mleka, ki pa ima visoko vsebnost maščob in beljakovin.

Zaradi te več stoletij stare, nenadomestljive kombinacije je mleko ovc merino, ki se pasejo na pašnikih v okrožju La Serena, idealno za proizvodnjo sira „Queso de la Serena“, sir pa ima zato posebne in pristne značilnosti.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/DOP_Queso_Serena_Pliego_Condiciones.pdf


(1)  UL L 179, 19.6.2014, str. 17.

(2)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.