ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 231

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
17. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 231/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 231/02

Zadeva C-10/17 P: Pritožba, ki jo je Polo Club vložil 11. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. novembra 2016 v zadevi T-67/15, Polo Club/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

2

2017/C 231/03

Zadeva C-50/17 P: Pritožba, ki jo je Universidad Internacional de la Rioja, S.A. vložila 31. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 1. decembra 2016 v zadevi T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Zadeva C-147/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) 23. marca 2017 – Sindicatul Familia Constanța in drugi/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Zadeva C-148/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 24. marec 2017 – Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Zadeva C-161/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 31. marca 2017 – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Zadeva C-171/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Komisija/Madžarska

5

2017/C 231/08

Zadeva C-179/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 7. aprila 2017 – Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza in Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Zadeva C-192/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 13. aprila 2017 – Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Zadeva C-196/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Zadeva C-197/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Thomas Neufeldt in drugi/TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Zadeva C-198/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Zadeva C-200/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Zadeva C-201/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Holger Schlosser in Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Zadeva C-202/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Zadeva C-208/17 P: Pritožba, ki jo je NF vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-192/16, NF/Evropski svet

12

2017/C 231/17

Zadeva C-209/17 P: Pritožba, ki jo je NG vložil 21. aprila 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-193/16, NG/Evropski svet

13

2017/C 231/18

Zadeva C-210/17 P: Pritožba, ki jo je NM vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-257/16, NM/Evropski svet

14

2017/C 231/19

Zadeva C-212/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. aprila 2017 – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Zadeva C-225/17 P: Pritožba, ki so jo Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services in Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. vložile 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. februarja 2017 v združenih zadevah T-14/14 in T 87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet Evropske unije

15

2017/C 231/21

Zadeva C-226/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Zadeva C-228/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Zadeva C-238/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 9. maja 2017 – Renerga UAB/Energijos skirstymo operatoriusAB, Lietuvos energijos gamyba AB

18

2017/C 231/24

Zadeva C-246/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 10. maja 2017 – Ibrahima Diallo/État belge

19

2017/C 231/25

Zadeva C-265/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 16. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2017 v zadevi T-194/13,: United Parcel Service/Evropska komisija

21

 

Splošno sodišče

2017/C 231/26

Zadeva T-637/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije VIÑA SOL — Relativni razlog za zavrnitev — Oškodovanje razlikovalnega učinka — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2017/C 231/27

Zadeva T-519/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piessevaux/Svet (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos pokojninskih pravic v pokojninski sistem Unije — Predlog za priznanje pokojninske dobe — Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Nove splošne določbe za izvajanje — Enako obravnavanje — Pridobljene pravice — Zaupanje v pravo)

22

2017/C 231/28

Zadeva T-164/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije THE TRAVEL EPISODES — Absolutni razlog za zavrnitev — Predlog za spremembo — Akt, ki ga ne more sprejeti odbor za pritožbe — Nespoštovanje formalnih zahtev — Nedopustnost)

23

2017/C 231/29

Zadeva T-207/16 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. maja 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija (Začasna odredba — Javna naročila — Opozorilo o izključitvi — Opozorilo o preverjanju — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

23

2017/C 231/30

Zadeva T-285/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. maja 2017 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka DREAMLINE — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage — Člen 126 Poslovnika)

24

2017/C 231/31

Zadeva T-481/16 RENV: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Cuallado Martorell/Komisija (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Javni natečaj — Nepripustitev k ustnemu preizkusu — Ocenjevanje pisnega preizkusa — Odločba o nevpisu imena tožeče stranke na rezervni seznam — Možnost, da komisija enemu od svojih članov zaupa popravo pisnega preizkusa — Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage)

25

2017/C 231/32

Zadeva T-785/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Ufesa — Mirna rešitev spora — Pridobitev prijavljene znamke s strani tožeče stranke — Ustavitev postopka)

25

2017/C 231/33

Zadeva T-170/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – RW/Komisija (Izdaja začasne odredbe — Javni uslužbenci — Uradniki — Obvezen dopust in upokojitev — Upokojitvena starost — Člen 42(c) Kadrovskih predpisov — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris — Nujnost — Tehtanje interesov)

26

2017/C 231/34

Zadeva T-113/17: Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Crédit Agricole in Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisija

27

2017/C 231/35

Zadeva T-242/17: Tožba, vložena 25. aprila 2017 – SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Zadeva T-244/17: Tožba, vložena 26. aprila 2017 – António Conde & Companhia/Komisija

29

2017/C 231/37

Zadeva T-254/17: Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Intermarché Casino Achats/Komisija

29

2017/C 231/38

Zadeva T-255/17: Tožba, vložena 28. april 2017 – Les Mousquetaires in ITM Entreprises/Komisija

30

2017/C 231/39

Zadeva T-268/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Zadeva T-269/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Zadeva T-270/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Zadeva T-271/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Zadeva T-272/17: Tožba, vložena 5. maja 2017 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Zadeva T-283/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – SH/Komisija

35

2017/C 231/45

Zadeva T-284/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Le Pen/Parlament

36

2017/C 231/46

Zadeva T-285/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Yanukovych/Svet

37

2017/C 231/47

Zadeva T-286/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Janukovič/Svet

38

2017/C 231/48

Zadeva T-288/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Zadeva T-290/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Stavytskyi/Svet

40

2017/C 231/50

Zadeva T-291/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Transdev in drugi/Komisija

41

2017/C 231/51

Zadeva T-292/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Région Île-de-France/Komisija

41

2017/C 231/52

Zadeva T-294/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Zadeva T-297/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Zadeva T-299/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Zadeva T-300/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Zadeva T-301/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Zadeva T-302/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Zadeva T-303/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Zadeva T-304/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Zadeva T-305/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – Red Bull/EUIPO (Prikaz paralelograma, sestavljenega iz dveh polj v različnih barvah)

47

2017/C 231/61

Zadeva T-307/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt)

48

2017/C 231/62

Zadeva T-310/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Zadeva T-311/17: Tožba, vložena 19. maja 2017 – Stips/Komisija

49

2017/C 231/64

Zadeva T-313/17: Tožba, vložena 22. maja 2017 – Wajos/EUIPO (oblika steklenice)

50

2017/C 231/65

Zadeva T-314/17: Tožba, vložena 23. maja 2017 – Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Zadeva T-318/17: Tožba, vložena 19. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Zadeva T-330/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Ceobus in drugi/Komisija

52

2017/C 231/68

Zadeva T-331/17: Tožba, vložena 23. maja 2017 – Steifer/CESE

53

2017/C 231/69

Zadeva T-757/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Zadeva T-84/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

54

2017/C 231/71

Zadeva T-95/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Nastavitev zaslona in ikone)

54

2017/C 231/72

Zadeva T-126/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

54


 

Popravki

2017/C 231/73

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-86/17 ( UL C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-161/17 ( UL C 151, 15.5.2017 )

57


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 231/01)

Zadnja objava

UL C 221, 10.7.2017

Prejšnje objave

UL C 213, 3.7.2017

UL C 202, 26.6.2017

UL C 195, 19.6.2017

UL C 178, 6.6.2017

UL C 168, 29.5.2017

UL C 161, 22.5.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/2


Pritožba, ki jo je Polo Club vložil 11. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. novembra 2016 v zadevi T-67/15, Polo Club/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-10/17 P)

(2017/C 231/02)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Polo Club (zastopnik: D. Masson, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Lifestyle Equities CV

S sklepom z dne 1. junija 2017 je Sodišče (deseti senat) odločilo, da pritožba ni dopustna.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/2


Pritožba, ki jo je Universidad Internacional de la Rioja, S.A. vložila 31. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 1. decembra 2016 v zadevi T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

(Zadeva C-50/17 P)

(2017/C 231/03)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. (zastopnika: C. Lema Devesa in A. Porras Fernandez-Toledano, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 1. junija 2017 zavrnilo pritožbo in odločilo, da Universidad Internacional de La Rioja, S.A. nosi lastne stroške.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) 23. marca 2017 – Sindicatul Familia Constanța in drugi/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

(Zadeva C-147/17)

(2017/C 231/04)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Constanţa

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Sindicatul Familia Constanța in drugi

Nasprotna stranka: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe člena 1(3) Direktive 2003/88/ES (1) v povezavi s členom 2 Direktive 89/391/EGS (2) razlagati tako, da s področja uporabe navedene direktive izključujejo dejavnost starševskega skrbnika, ki jo opravljajo pritožniki?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člen 17 Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da je lahko dejavnost, kakršna je dejavnost starševskega skrbnika, ki jo opravljajo pritožniki, predmet odstopanja od določb člena 5 navedene direktive v skladu z odstavki 1, 3(b) in (c) ali 4(b) [člena 17]?

3.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 17(1) ali, po potrebi, člen 17(3) ali (4) Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da mora biti tako odstopanje izrecno ali je lahko tudi implicitno, in sicer izhajajoče iz sprejetja posebnega zakonodajnega akta, ki določa druga pravila o delovnem času za posamezno poklicno dejavnost? Če je lahko tako odstopanje implicitno, kakšni so minimalni pogoji, da bi bilo mogoče šteti, da je bilo z nacionalno zakonodajo uvedeno odstopanje, in ali je mogoče tako odstopanje določiti z navedbo pravil, ki izhajajo iz določb zakona št. 272/2004?

4.

Če je odgovor na prvo, drugo ali tretje vprašanje nikalen, ali je treba člen 2, točka 1, Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da je obdobje, v katerem starševski skrbnik preživi čas z oskrbovanim otrokom, pri sebi doma ali na drugem mestu, ki ga je ta izbral, del delovnega časa, čeprav ne opravlja nobene od dejavnosti, določene zanj v individualni pogodbi o zaposlitvi?

5.

Če je odgovor na prvo, drugo ali tretje vprašanje nikalen, ali je treba člen 5 Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot izhaja iz člena 122 zakona št. 272/2004? In če je odgovor tak, da je mogoče uporabiti člen 17(3)(b) in (c) ali odstavek 4(b) navedene direktive, ali je treba navedeni člen razlagati tako, da nasprotuje navedeni nacionalni zakonodaji?

6.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen in odgovor na četrto vprašanje morebiti pritrdilen, ali je mogoče člen 7(2) Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da vseeno ne nasprotuje dodelitvi odškodnine, enakovredne nadomestilu, ki bi jo delavec prejel med letnim dopustom, saj starševski skrbniki zaradi narave dejavnosti, ki jih opravljajo, ne morejo izkoristiti takega dopusta oziroma čeprav je tak dopust formalno dodeljen, delavec dejansko še naprej opravlja navedeno dejavnost, če v zadevnem obdobju ni bila odobrena ločitev od oskrbovanega otroka? Če je odgovor pritrdilen, ali je moral delavec za upravičenost do odškodnine prositi za dovoljenje za ločitev od otroka, delodajalec pa tega dovoljenja ni dal?

7.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, na četrto pritrdilen in na šesto nikalen, ali člen 7(1) navedene direktive nasprotuje določbi iz člena 122(3)(d) zakona št. 272/2004 v položaju, v katerem navedeni zakon delodajalcu dopušča pravico, da diskrecijsko odloči, ali bo med dopustom dovolil ločitev od otroka, in če je to tako, ali neobstoj možnosti, da delavec dejansko izkoristi dopust, izhajajoča iz uporabe navedene zakonske določbe, pomeni kršitev prava Unije, s katero so izpolnjeni pogoji za nastanek pravice delavca do odškodnine? Če je odgovor pritrdilen, ali mora takšno odškodnino plačati država zaradi kršitve člena 7 navedene direktive ali javni organ, ki ima status delodajalca in ki med dopustom ni odobril ločitve od oskrbovanega otroka? V teh okoliščinah, ali je moral delavec za upravičenost do odškodnine prositi za dovoljenje za ločitev od otroka, delodajalec pa tega dovoljenja ni dal?


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).

(2)  Direktiva Sveta [89/391/EGS] z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str 349).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 24. marec 2017 – Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

(Zadeva C-148/17)

(2017/C 231/05)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je združljivo s členom 14 Direktive 2008/95/ES (1), če se lahko neveljavnost ali razveljavitev nacionalne blagovne znamke, ki je podlaga za zahtevo prednosti blagovne znamke EU in se ji je imetnik odpovedal ali ji je potekla registracija, naknadno ugotovi samo, če pogoji za neveljavnost ali razveljavitev niso izpolnjeni samo ob odpovedi pravicam iz blagovne znamke ali ob poteku njene registracije, ampak tudi ob izdaji sodne odločbe o ugotovitvi?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je učinek zahteve prednosti na podlagi člena 34(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (2) ta, da pravice iz nacionalne blagovne znamke ugasnejo in je ni več mogoče uporabljati tako, da se ohranijo pravice iz te blagovne znamke, ali nacionalna blagovna znamka na podlagi prava Unije ostane v veljavi, čeprav ni več vpisana v registru zadevne države članice, zaradi česar jo je mogoče in treba še naprej uporabljati tako, da se ohranijo pravice iz te blagovne znamke?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, (UL 2008, L 299, str. 25).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 31. marca 2017 – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

(Zadeva C-161/17)

(2017/C 231/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Land Nordrhein-Westfalen

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Dirk Renckhoff

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali objava dela, ki je z dovoljenjem imetnika avtorske pravice na neki drugi spletni strani prosto dostopno vsem uporabnikom interneta, na lastni javno dostopni spletni strani pomeni dajanje na voljo javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES (1), če se delo najprej kopira na strežnik in se nato naloži na lastno spletno stran?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/5


Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Komisija/Madžarska

(Zadeva C-171/17)

(2017/C 231/07)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Bottka in H. Tserepa-Lacombe, agenta)

Tožena stranka: Madžarska

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je nacionalni sistem mobilnega plačevanja, ki ga je uvedla in ga ohranja v veljavi Madžarska in ki ga ureja zakon CC iz leta 2011 ter vladna izvedbena uredba št. 356/2012 z dne 13. decembra 2012, ki s tem, da družbi Nemzeti Mobilfizetési Zrt. podeljuje izključne pravice, vzpostavlja monopol in ovira dostop na veleprodajni trg mobilnega plačevanja, ki je bil prej odprt za konkurenco, in katerega uvedba poleg tega ni bila ne potrebna ne sorazmerna, v nasprotju

prvič, s členom 15(2)(d) in členom 16(1) Direktive 2006/123/ES, (1) in

drugič, s členoma 49 PDEU in 56 PDEU.

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

A nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló, 2011. április 1-jei CC. törvény (zakon CC z dne 1. aprila 2011 o nacionalnem sistemu mobilnega plačevanja, v nadaljevanju: zakon) je spremenil pravni okvir storitev mobilnega plačevanja z učinki od 1. aprila 2013, čeprav je postal zavezujoč šele z 2. julijem 2014. Zakon opredeljuje storitve centraliziranega mobilnega poslovanja na teh področjih: (a) javne storitve parkiranja; (b) odobritev dostopa do javnih cest za vožnjo po njih; (c) prevoz oseb, ki ga opravi državno podjetje; (d) druge storitve, ki jih opravljajo državni organi. Med navedenimi storitvami je na Madžarskem v praksi za zdaj mogoče izvesti mobilno plačevanje na področju javnih storitev parkiranja in na področju odobritve dostopa do javnih cest za vožnjo po njih (elektronska cestninska oznaka „e-matrica“ in sistem „HU-GO“). Kljub temu so predmet tega postopka vsa štiri področja, ki jih ureja zakon.

Po navedbah Komisije in kar zadeva javne storitve parkiranja, družba Nemzeti Mobilfizetési Zrt. v bistvu opravlja enako dejavnost, kot so jo opravljali izvajalci storitev mobilnega plačevanja v prejšnjem sistemu, vendar s to razliko, da ima izključno pravico za sklepanje pogodb z upravljavci parkirišč in da so njene tarife regulirane. Enako velja za področje odobritve dostopa do javnih cest za vožnjo po njih, saj je družba Nemzeti Mobilfizetési Zrt. edini ponudnik storitev, ki ima z izvajalcem javne službe pogodbeno razmerje in ki lahko neposredno prodaja dovoljenje za uporabo ceste. Na teh dveh področjih lahko torej ostali ponudniki storitev mobilnega plačevanja in storitev mobilne telefonije delujejo le kot preprodajalci.

Zato uvedba nacionalnega sistema mobilnega plačevanja in izključne pravice, podeljene družbi Nemzeti Mobilfizetési Zrt., tako za domača kot za tuja podjetja ovirajo vstop na veleprodajni trg mobilnega plačevanja – in s tem na trg storitev, ki se na podlagi pogodbenih razmerij z izvajalcem javne storitve parkiranja ali drugih javnih služb ponujajo drugim ponudnikom, ki preprodajajo storitve mobilnega plačevanja – ki je bil prej odprt za konkurenco. Tako torej po mnenju Komisije predpisi o nacionalnem sistemu mobilnega plačevanja, gledani kot celota, ustvarjajo diskriminacijo in so v nasprotju s svobodo ustanavljanja (kršitev člena 15 Direktive 2006/123 in člena 49 PDEU). Ti predpisi so prav tako v nasprotju s svobodo opravljanja storitev (kršitev člena 16 Direktive 2006/123 in člena 56 PDEU), saj izključne pravice, podeljene družbi Nemzeti Mobilfizetési Zrt., omejujejo opravljanje čezmejnih storitev. V zvezi z ostalimi storitvami centraliziranega mobilnega poslovanja, v zvezi s katerimi na Madžarskem še vedno ni mogoče opraviti mobilnih plačil, zakon določa isto izključno pravico v korist družbe Nemzeti Mobilfizetési Zrt. in zanje prav tako velja zgoraj navedena pravna analiza.

V skladu z upoštevnimi določbami PDEU in Direktive 2006/123 je svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev mogoče omejiti le, kadar te omejitve niso diskriminatorne in so v javnem interesu ter poleg tega izpolnjujejo zahteve nujnosti in sorazmernosti. Po mnenju Komisije trditve Madžarske ne utemeljujejo omejitev, uvedenih z zakonom, saj ne izpolnjujejo zahtev nujnosti in sorazmernosti.


(1)  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL 2006, L 376, str. 36).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 7. aprila 2017 – Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza in Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

(Zadeva C-179/17)

(2017/C 231/08)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bankia S.A.

Toženi stranki: Alfonso Antonio Lau Mendoza in Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je v nasprotju s členoma 6 in 7 Direktive 93/13/EGS (1) o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah sodna praksa (sodba Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) z dne 18. februarja 2016), v skladu s katero se kljub nepoštenosti pogoja o predčasni zapadlosti in čeprav gre za pogoj, ki je podlaga za predlog za izvršbo, ne sme ustaviti izvršbe na podlagi hipoteke, ker je njeno nadaljevanje ugodnejše za potrošnika, saj v primeru izvršbe sodbe, izdane v ugotovitvenem postopku na podlagi člena 1124 civilnega zakonika, ne bi mogel imeti procesnih privilegijev, ki veljajo v zvezi z izvršbo na podlagi hipoteke, pri čemer ta sodna praksa ne upošteva, da se v skladu z ustaljeno in poenoteno sodno prakso tega sodišča ta člen 1124 civilnega zakonika (ki velja za pogodbe, iz katerih izhajajo obojestranske obveznosti) ne uporablja za posojilno pogodbo, ker je realna in enostranska pogodba, za katero so pogoji izpolnjeni šele s plačilom denarja in ki zato ustvarja obveznosti le za posojilojemalca, ne pa za posojilodajalca (upnika), zaradi česar bi lahko bila potrošniku – če bi se v ugotovitvenem postopku sledilo tej sodni praksi tega Tribunal Supremo – izdana odločba o zavrnitvi zahtevka za razveljavitev in nadomestilo, poleg tega pa ne bi bilo več mogoče trditi, da je nadaljevanje izvršbe na podlagi hipoteke zanj ugodnejše?

2.

Če se dopusti uporaba člena 1124 civilnega zakonika za posojilne pogodbe ali vsekakor za kreditne pogodbe, ali je s členoma 6 in 7 Direktive 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah v nasprotju sodna praksa, kot je opisana, v skladu s katero se za presojo, ali je za potrošnika ugodnejše nadaljevanje izvršbe na podlagi hipoteke, ali pa je bolj škodljiva izvedba ugotovitvenega postopka na podlagi člena 1124 civilnega zakonika, ne upošteva, da se lahko v navedenem postopku zavrneta razveljavitev pogodbe in zahtevek za nadomestilo, če sodišče uporabi določbo iz tega člena 1124 civilnega zakonika, ki določa, da „[s]odišče odredi zahtevano razveljavitev, če ni utemeljenih razlogov za določitev roka“, pri čemer je treba upoštevati, da je ravno v okviru dolgoročnih (20 ali 30 let) hipotekarnih posojil in kreditov za nakup stanovanja precej verjetno, da bodo sodišča uporabila ta zavrnilni razlog, zlasti kadar dejanska neizpolnitev obveznosti plačila ni bila zelo resna?

3.

Če se ugotovi, da je za potrošnika ugodnejše nadaljevati izvršbo na podlagi hipoteke z učinki predčasne zapadlosti, ali je s členoma 6 in 7 Direktive 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah v nasprotju sodna praksa, kot je opisana, v skladu s katero se subsidiarno uporablja zakonska določba (člen 693(2) zakona o civilnih postopkih), čeprav se lahko pogodba ohrani v veljavi brez pogoja o predčasni zapadlosti, in ki navedenemu členu 693(2) zakona o civilnih postopkih daje učinke, čeprav ne obstaja temeljni pogoj zanj, in sicer da v pogodbi obstaja veljaven in učinkovit dogovor o predčasni zapadlosti, ki je bil razglašen za nepošten, ničen in brez učinkov?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 13. aprila 2017 – Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Zadeva C-192/17)

(2017/C 231/09)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Cobra SpA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Ministero dello Sviluppo Economico

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 1999/5/ES (1) razlagati tako, da mora proizvajalec, ki uporabi postopek iz odstavka 2 Priloge III, in če pri tem obstajajo usklajeni standardi, s katerimi so opredeljene bistvene serije radijskih preskusov, ki jih je treba izvesti, za to prositi priglašeni organ in torej oznaki CE (ki potrjuje skladnost s temeljnimi zahtevami iz navedene direktive) dodati identifikacijsko številko tega priglašenega organa?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali mora proizvajalec – potem ko je uporabil postopek iz odstavka 2 Priloge III, v primeru usklajenih standardov, s katerimi so opredeljene bistvene serije radijskih preskusov, ki jih je treba izvesti, in se je vseeno po svoji volji posvetoval s priglašenim organom, pri čemer ga je prosil, naj potrdi seznam zgoraj navedenih preskusov – oznaki CE, ki potrjuje skladnost z bistvenimi zahtevami iz Direktive 1999/5/ES, dodati identifikacijsko številko priglašenega organa?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali mora proizvajalec – pri čemer se je, potem ko je uporabil postopek iz odstavka 2 Priloge III, v primeru usklajenih standardov, s katerimi so opredeljene bistvene serije radijskih preskusov, ki jih je treba izvesti, pozneje po svoji volji vseeno posvetoval s priglašenim organom in ga prosil, naj potrdi seznam zgoraj navedenih preskusov ter po svoji volji izdelku dodal identifikacijsko številko priglašenega organa – navesti identifikacijsko številko organa tudi na izdelku in njegovi embalaži?


(1)  Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 23, str. 254).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

(Zadeva C-196/17)

(2017/C 231/10)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kathrin Meyer

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Thomas Neufeldt in drugi/TUIfly GmbH

(Zadeva C-197/17)

(2017/C 231/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Thomas Neufeldt ter Julia in Gabriel Neufeldt, ki ju zastopajo starši, Sandra Neufeldt in Thomas Neufeldt

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

(Zadeva C-198/17)

(2017/C 231/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ivan Wallmann

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Susanne de Winder/TUIfly GmbH

(Zadeva C-200/17)

(2017/C 231/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Susanne de Winder

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Holger Schlosser in Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

(Zadeva C-201/17)

(2017/C 231/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Holger Schlosser, Nicole Schlosser

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

(Zadeva C-202/17)

(2017/C 231/15)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/12


Pritožba, ki jo je NF vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-192/16, NF/Evropski svet

(Zadeva C-208/17 P)

(2017/C 231/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: NF (zastopniki: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropski svet

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2017, s katerim je Splošno sodišče ugotovilo, da je treba tožbo zavreči zaradi nepristojnosti Splošnega sodišča za odločanje o njej;

samo dokončno odloči o zadevi, ki je predmet te pritožbe, in ugotovi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da se je izreklo za nepristojno, ter toženi stranki v zadevi T-192/16 naloži, da tožeči stranki povrne stroške postopka pred Splošnim sodiščem in stroške postopka s pritožbo;

vprašanja, ki so bila postavljena v tem postopku, vrne v odločanje Splošnemu sodišču, z navodilom, da se mora to sprejeti pristojnost.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Neobstoj obrazložitve;

2.

neobstoj ustrezne preučitve, ali je sporni sporazum dejansko odločba tožene stranke;

3.

neupoštevanje upoštevnih dejstev;

4.

neupoštevanje predloženih dokazov;

5.

neobstoj celovite preučitve in presoje bistvenih vprašanj;

6.

neobstoj nadaljnjih ustreznih preiskav;

7.

sprejetje odločitve brez zadostnih informacij;

8.

neupoštevanje načel, ki jih je Sodišče določilo v zadevi C-294/83.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/13


Pritožba, ki jo je NG vložil 21. aprila 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-193/16, NG/Evropski svet

(Zadeva C-209/17 P)

(2017/C 231/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: NG (zastopniki: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropski svet

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2017, s katerim je Splošno sodišče odločilo, da se tožba zavrže zaradi nepristojnosti Splošnega sodišča za njeno obravnavanje in odločanje o njej, v celoti razveljavi;

pravnomočno odloči o zadevi, ki je predmet pritožbe, in ugotovi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da se je izreklo za nepristojno, toženi stranki v zadevi T- 193/16 pa naloži plačilo stroškov pritožnika pred Splošnim sodiščem in v okviru te pritožbe;

vprašanja, ki se pojavljajo v tem postopku, vrne Splošnemu sodišču v odločanje ob upoštevanju navodila, naj se izreče za pristojno.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Neobrazložitev;

2.

Neustrezna preučitev vprašanja, ali je bil sporni sporazum dejansko odločba tožene stranke;

3.

Neupoštevanje dejanskih vprašanj, ki so pomembna za zadevo;

4.

Nepreučitev dokazov iz spisa;

5.

Nepopolna preizkus in presoja bistvenih vprašanj;

6.

Neobstoj dodatnih zahtev za pomembne informacije;

7.

Sprejetje odločbe brez razpolaganja z zadostnimi informacijami;

8.

Neupoštevanje načel, ki jih je postavilo Sodišče v zadevi C-294/83.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/14


Pritožba, ki jo je NM vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-257/16, NM/Evropski svet

(Zadeva C-210/17 P)

(2017/C 231/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: NM (zastopniki: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropski svet

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2017, s katerim je Splošno sodišče odločilo, da se tožba zavrže zaradi nepristojnosti Splošnega sodišča za njeno obravnavanje in odločanje o njej, v celoti razveljavi;

pravnomočno odloči o zadevi, ki je predmet pritožbe, in ugotovi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da se je izreklo za nepristojno, toženi stranki v zadevi T-257/16 pa naloži plačilo stroškov pritožnika pred Splošnim sodiščem in v okviru te pritožbe;

vprašanja, ki se pojavljajo v tem postopku, vrne Splošnemu sodišču v odločanje ob upoštevanju navodila, naj se izreče za pristojno.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Neobrazložitev;

2.

Neustrezna preučitev vprašanja, ali je bil sporni sporazum dejansko odločba tožene stranke;

3.

Neupoštevanje dejanskih vprašanj, ki so pomembna za zadevo;

4.

Nepreučitev dokazov iz spisa;

5.

Nepopolna preizkus in presoja bistvenih vprašanj;

6.

Neobstoj dodatnih zahtev za pomembne informacije;

7.

Sprejetje odločbe brez razpolaganja z zadostnimi informacijami;

8.

Neupoštevanje načel, ki jih je postavilo Sodišče v zadevi C-294/83.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. aprila 2017 – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

(Zadeva C-212/17)

(2017/C 231/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Simón Rodríguez Otero

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Televisión de Galicia S.A.

Druga stranka: Ministerio Fiscal

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba glede na načelo enakovrednosti delavcev, zaposlenih za določen čas, in delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, šteti prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi „objektivnih okoliščin“ iz člena 49(1)(c) ET in prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz „objektivnih razlogov“ iz člena 52 ET za „primerljiva položaja“, zaradi česar razlika v odpravnini v enem in drugem primeru pomeni različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za določen čas, in delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, ki pa je prepovedano z Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (1)?

2.

Če je tako, ali je treba šteti, da cilji socialne politike, zaradi katerih je bila ustvarjena pogodba o nadomestitvi, v skladu z določbo 4(1) zgoraj navedenega okvirnega sporazuma upravičujejo tudi različno obravnavanje, ko je odpravnina pri prenehanju delovnega razmerja nižja, če se delodajalec svobodno odloči, da bo taka pogodba o nadomestitvi pogodba za določen čas?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/15


Pritožba, ki so jo Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services in Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. vložile 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. februarja 2017 v združenih zadevah T-14/14 in T 87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet Evropske unije

(Zadeva C-225/17 P)

(2017/C 231/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. (zastopnika: M. Taher, solicitor, M. Lester QC, barrister)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlog

Tožeče stranke Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 v združenih zadevah T-14/14 in T-87/14

odloči v sporu, zlasti pa:

za nične razglasi „ukrepe iz oktobra leta 2013“ (sklep Sveta 2013/497 (1) o spremembi sklepa 2010/413 (2) in Uredbe Sveta 971/2013 (3) o spremembi Uredbe 267/2012 (4)) in „ukrepe iz novembra leta 2013“ (sklep Sveta 2013/685 (5) o spremembi sklepa 2010/413 in Izvedbene uredbe Sveta 1203/2013 (6) o izvajanju uredbe 267/2012) v delu, v katerem se ti omejevalni ukrepi zoper Iran nanašajo na tožeče stranke;

podredno, ugotovi, da se ukrepi iz oktobra leta 2013 v delu, v katerem veljajo za tožeče stranke, zaradi nezakonitosti ne morejo uporabiti; in

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v podporo svojemu predlogu za ugotovitev, da se aktov ne uporablja, navajajo naslednje razloge.

1.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da je za ukrepe iz oktobra leta 2013 obstajala veljavna pravna podlaga.

2.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da ukrepi iz oktobra leta 2013 niso kršili načel res judicata, pravnega varstva, legitimnih pričakovanj in ne bis in idem, oziroma pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

3.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet z ukrepi iz oktobra leta 2013 ni zlorabil svojih pooblastil.

4.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni kršil pravice tožečih strank do obrambe.

5.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da ukrepi iz oktobra leta 2013 niso bili neutemeljen in nesorazmeren poseg v temeljne pravice tožečih strank.

Tožeče stranke v podporo svojemu predlogu za razglasitev ničnosti navajajo naslednje razloge:

1.

Splošno sodišče naj napačno ne bi ugotovilo, da je Svet pri ugotovitvi, da so bila izpolnjena merila za vključitev na seznam ukrepov iz novembra 2013 v zvezi s tožečimi strankami storil številne napake pri presoji.

2.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni kršil pravic tožečih strank do obrambe s tem, ko jih je ponovno uvrstil na seznam ukrepov iz novembra leta 2013.

3.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da ponovna uvrstitev tožečih strank na seznam ukrepov iz novembra leta 2013 ni kršila načela res judicata, pravne varnosti, legitimnih pričakovanj in ne bis in idem, oziroma pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

4.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da ukrepi iz novembra leta 2013 niso bili neutemeljen in nesorazmeren poseg v temeljne pravice tožečih strank.


(1)  Sklep Sveta 2013/497/SZVP z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 272, str. 46).

(2)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL 2010, L 195, str. 39).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 971/2013 z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 272, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL 2012, L 88, str. 1).

(5)  Sklep Sveta 2013/685/SZVP z dne 26. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/CFSP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 316, str. 46).

(6)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1203/2013 z dne 26. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 316, str. 1).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

(Zadeva C-226/17)

(2017/C 231/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Brigitte Wittmann

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10)


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

(Zadeva C-228/17)

(2017/C 231/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Reinhard Wittmann

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi bolniškega staleža pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 (1)? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali spontana odsotnost z dela pomembnega dela letalskega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki je potrebno za izvedbo leta, zaradi prekinitve dela, ki nima podlage v delovnem pravu in zakonodaji o kolektivnih pogodbah („nezakonita stavka“) pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004? Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: kakšna mora biti stopnja odsotnosti z dela za domnevo obstoja takšnih razmer?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali so morale izredne razmere obstajati v času odpovedanega leta, ali pa ima dejanski letalski prevoznik na podlagi poslovnih razlogov pravico pripraviti nov program letov?

4.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: ali se možnost izognitve nanaša na izredne razmere ali na posledice nastopa izrednih razmer?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 9. maja 2017 – „Renerga“ UAB/„Energijos skirstymo operatorius“AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

(Zadeva C-238/17)

(2017/C 231/23)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Renerga“ UAB

Toženi stranki:„Energijos skirstymo operatorius’ AB,“Lietuvos energijos gamyba’ AB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba cilj, zagotavljanj[a] ustreznih spodbud za operaterje sistemov in uporabnike sistemov, kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali učinkovitost omrežij in spodbudili povezovanje trgov‘, določen v členu 36(f) Direktive 2009/72/ES (1) za regulativni organ, ki opravlja regulativne naloge, opredeljene v Direktivi 2009/72, razumeti in razlagati tako, da prepoveduje nezagotavljanje spodbud (neplačilo nadomestila za javne storitve) ali njihovo omejevanje?

2.

Ker člen 3(2) Direktive 2009/72 določa, da morajo biti obveznosti javnih storitev jasno določene, pregledne, nediskriminatorne in preverljive, člen 3(6) Direktive 2009/72 pa določa, da je treba finančna nadomestila za izvajalce javnih storitev določiti na nediskriminatoren in pregleden način, je treba pojasniti naslednje:

2.1

Ali je treba določbe člena 3(2) in (6) Direktive 2009/72 razlagati tako, da prepovedujejo omejevanje zagotavljanja pobud izvajalcem javnih storitev, če ti ustrezno izpolnjujejo svoje prevzete obveznosti, povezane z zagotavljanjem javnih storitev?

2.2

Ali je treba obveznost, določeno v nacionalnem pravu – da se zadrži plačilo finančnega nadomestila, ki ga prejmejo izvajalci javnih storitev ne glede na dejavnosti, v okviru katerih izvajalec zagotavlja javne storitve, in izpolnjevanje njegovih prevzetih obveznosti, temveč je razlog za omejevanje (zadržanje) plačila nadomestila za javne storitve povezan s tem in odvisen od tega, kako uspešno oseba, ki je povezana z izvajalcem javnih storitev (in pri kateri ima nadzorni delež isto podjetje, kot je tisto, ki ima nadzorni delež pri izvajalcu javnih storitev), opravlja dejavnosti in izpolnjuje obveznosti, in sicer pri obračunu denarnih sredstev za javne storitve za to podjetje glede na porabo – šteti za diskriminatorno, nejasno in omejujočo za pošteno konkurenco za namene določb člena 3(2) in (6) Direktive 2009/72?

2.3

Ali je treba obveznost, določeno v nacionalnem pravu – da se zadrži plačilo finančnega nadomestila, ki ga prejmejo izvajalci javnih storitev, čeprav morajo še naprej v celoti izpolnjevati svoje obveznosti javnih storitev in s tem povezane pogodbene obveznosti do podjetij, ki kupujejo električno energijo –, obravnavati kot diskriminatorno, nejasno in omejujočo za pošteno konkurenco za namene določb člena 3(2) in (6) Direktive 2009/72?

3.

Ali je v skladu s členom 3(15) Direktive 2009/72, ki določa, da morajo države članice Komisijo vsaki dve leti obveščati o kakršnih koli spremembah ukrepov, sprejetih za izpolnjevanje obveznosti univerzalne storitve in javne storitve, država članica, ki je v nacionalnih zakonodajnih ukrepih določila podlago, pravila in mehanizem za omejevanje nadomestila, ki ga je treba plačati izvajalcem javnih storitev, dolžna Evropsko komisijo obvestiti o takšni novi zakonodaji?

4.

Ali je to, da država članica v nacionalnem pravu določi podlago, pravila in mehanizem za omejevanje nadomestila, ki ga je treba plačati izvajalcem javnih storitev, v nasprotju s cilji izvajanja Direktive 2009/72 in splošnimi načeli prava Evropske unije (pravna varnost, legitimna pričakovanja, sorazmernost, preglednost in nediskriminacija)?


(1)  Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL 2009, L 211, str. 55).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 10. maja 2017 – Ibrahima Diallo/État belge

(Zadeva C-246/17)

(2017/C 231/24)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Ibrahima Diallo

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: État belge

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 10(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (1) razlagati tako, da zahteva, da mora biti odločba v zvezi z ugotovitvijo pravice do prebivanja sprejeta in vročena v roku šestih mesecev, ali tako, da omogoča, da se odločba sprejme v tem roku, vendar je lahko vročena pozneje? Če se zgoraj navedena odločba lahko vroči pozneje, v kakšnem roku mora biti vročena?

2.

Ali je treba člen 10(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic v povezavi s členom 5 te direktive, členom 5(4) Direktive [Sveta] 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (2) ter členi 7, 20, 21 in 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati in uporabljati tako, da mora biti odločba, sprejeta na tej podlagi, samo sprejeta v roku šestih mesecev, določenem v tem členu, ne da bi obstajala rok za njeno vročitev ali kakršnakoli posledica na pravico do prebivanja v primeru, ko bi bila odločba vročena po tem roku?

3.

Ali za zagotovitev učinkovitosti pravice do prebivanja družinskega člana državljana Unije načelo učinkovitosti nasprotuje temu, da nacionalni organ po razglasitvi ničnosti odločbe o zgoraj navedeni pravici znova dobi na voljo celoten šestmesečni rok, ki ga je imel na voljo na podlagi člena 10(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic? Če je odgovor pritrdilen, kakšen rok ima še na voljo nacionalni organ po razglasitvi ničnosti njegove odločbe, s katero je bilo zavrnjeno priznanje zadevne pravice?

4.

Ali so členi 5, 10 in 31 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic v povezavi s členoma 8 in 13 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, členi 7, 24, 41 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter členom 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije združljivi z nacionalno sodno prakso in določbami, kot so členi 39/2(2), 40, 40a, 42 in 43 zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, nastanitvi, prebivanju in odstranitvi tujcev ter člen 52(4) kraljevega odloka z dne 8. oktobra 1981 o vstopu na ozemlje, nastanitvi, prebivanju in odstranitvi tujcev, v skladu s katerimi ima sodba Conseil du contentieux des étrangers (upravno sodišče za spore v zvezi s tujci) o razglasitvi ničnosti odločbe, s katero je bilo prebivanje zavrnjeno na podlagi teh določb, učinek pretrganja – in ne učinek odloga – zavezujočega roka šestih mesecev, predpisanega v členu 10 Direktive 2004/38/ES, členu 42 zakona z dne 15. decembra 1980 in členu 52 kraljevega odloka z dne 8. oktobra 1981?

5.

Ali Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic zahteva, da se določi posledica za prekoračitev šestmesečnega roka iz njenega člena 10(1), in če je odgovor pritrdilen, kakšna mora biti ta posledica? Ali Direktiva 2004/38/ES zahteva ali omogoča, da je posledica prekoračitve tega roka samodejna dodelitev zaprošenega dovoljenja za prebivanje, ne da bi bilo ugotovljeno, ali prosilec dejansko izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev pravice do prebivanja, za katero zaprosi?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 224.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/21


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 16. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2017 v zadevi T-194/13,: United Parcel Service/Evropska komisija

(Zadeva C-265/17 P)

(2017/C 231/25)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agenti)

Druga stranka v postopku: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

sodbo razveljavi;

zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču in

odločitev o stroških pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

V sodbi naj bi bilo napačno ugotovljeno, da bi morala Komisija družbi UPS razkriti končno različico modela koncentracije cene pred sprejetjem odločbe.

2.

Tudi če bi to, da Komisija družbi UPS končne različice modela koncentracije cene ni razkrila pred sprejetjem odločbe, lahko kršilo pravico družbe UPS do obrambe, naj bi bila v sodbi storjena napaka pri opredelitvi dokazne vrednosti modela koncentracije cene in zato pri pravnem preizkusu, uporabljenem za ugotovitev, da je treba odločbo razglasiti za nično.

3.

Tudi če bi v teh okoliščinah lahko prišlo do kršitve pravice družbe UPS do obrambe, naj bi bila v sodbi storjena napaka, ker se niso obravnavale navedbe Komisije, da je tožbeni razlog družbe UPS brezpredmeten in da bi lahko družbe UPS razumela model koncentracije cene.

4.

Vsekakor naj ugotovitve iz sodbe ne bi mogle upravičiti razglasitve ničnosti odločbe.


Splošno sodišče

17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Zadeva T-637/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE - Prejšnja besedna znamka Evropske unije VIÑA SOL - Relativni razlog za zavrnitev - Oškodovanje razlikovalnega učinka - Neobstoj podobnosti znakov - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 231/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Coral Gables, Florida, Združene države) (zastopnik: F. Terrano, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Španija) (Zastopnik: J. Güell Serra, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 356/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Miguel Torres in Alma-The Soul of Italian Wine.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 356/2015-2) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške družbe Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3.

Družba Miguel Torres, SA nosi svoje stroške.


(1)  UL C 27, 25.1.2016.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piessevaux/Svet

(Zadeva T-519/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Prenos pokojninskih pravic v pokojninski sistem Unije - Predlog za priznanje pokojninske dobe - Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom - Nove splošne določbe za izvajanje - Enako obravnavanje - Pridobljene pravice - Zaupanje v pravo))

(2017/C 231/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vincent Piessevaux (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas in J. N. Louis, nato J. N. Louis, nazadnje L. Ponteville, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in E. Rebasti, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Sveta z dne 7. oktobra 2013, s katerim so bile tožeči stranki dokončno določene pokojninske pravice iz naslova pokojninskega sistema Evropske unije, ki jih je pridobila po prenosu pravic, ki jih je pred nastopom službe pri Uniji pridobila pri nacionalnih pokojninskih zavodih.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Vincentu Piessevauxu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 421, 24.11.2014 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-91/14 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

(Zadeva T-164/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije THE TRAVEL EPISODES - Absolutni razlog za zavrnitev - Predlog za spremembo - Akt, ki ga ne more sprejeti odbor za pritožbe - Nespoštovanje formalnih zahtev - Nedopustnost))

(2017/C 231/28)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Piper Verlag (München, Nemčija) (zastopnik: F. Oster, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: H. Kunz, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. februarja 2016 (zadeva R 1099/2015-4) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka THE TRAVEL EPISODES kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Piper Verlag GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL 200, 6.6.2016.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/23


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. maja 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija

(Zadeva T-207/16 R)

((Začasna odredba - Javna naročila - Opozorilo o izključitvi - Opozorilo o preverjanju - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2017/C 231/29)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Solun, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Delaude in A. Katsimerou, agenta)

Predmet

Predlog temelji na členih 278 in 279 PDEU in se nanaša na odlog izvršitve sklepa o splošni izključitvi tožeče stranke ter sklepa o uvrstitvi na seznam in sklepa o aktiviranju opozorila o izključitvi tožeče stranke v sistemu zgodnjega obveščanja ali v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/24


Sklep Splošnega sodišča z dne 15. maja 2017 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

(Zadeva T-285/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Besedna znamka DREAMLINE - Absolutni razlogi za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 - Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage - Člen 126 Poslovnika))

(2017/C 231/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Dominator International GmbH (Dunaj, Avstrija) (zastopnik: N. Gugerbauer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. marca 2016 (zadeva R 1669/2015-2), v zvezi z mednarodno registracijo besedne znamke DREAMLINE, v kateri je imenovana Evropska unija.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Dominator International GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 260, 18.7.2016.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/25


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Cuallado Martorell/Komisija

(Zadeva T-481/16 RENV) (1)

((Javni uslužbenci - Zaposlovanje - Javni natečaj - Nepripustitev k ustnemu preizkusu - Ocenjevanje pisnega preizkusa - Odločba o nevpisu imena tožeče stranke na rezervni seznam - Možnost, da komisija enemu od svojih članov zaupa popravo pisnega preizkusa - Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage))

(2017/C 231/31)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Eva Cuallado Martorell (Valencija, Španija) (zastopnik: C. M. Pinto Cañón, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Baquero Cruz in G. Gattinara, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije za natečaj EPSO/AD/130/08, ki ga je organiziral Evropski urad za izbor osebja (EPSO), da tožeče stranke ne pripusti k sodelovanju na pisnem preizkusu in da je ne vpiše na rezervni seznam.

Izrek

1.

Tožba se v delu, v katerem je usmerjena zoper odločbo EPSO z dne 14. septembra 2009 v delu, v katerem se nanaša na vprašanje pripustitve tožeče stranke k zadevnemu ustnemu preizkusu, zavrže kot očitno nedopustna.

2.

Tožba se v delu, v katerem je usmerjena zoper odločbo EPSO z dne 23. julija 2009, da se na zadnjem pisnem preizkusu c) ohrani izločilna ocena 18/40 in da se Eve Cuallado Martorell ne pripusti k pisnemu preizkusu natečaja, zavrže kot očitno brez pravne podlage.

3.

Eva Cuallado Martorell in Evropska komisija nosita svoje stroške, ki se nanašajo na pritožbeni postopek pred Splošnim sodiščem.

4.

Eva Cuallado Martorell nosi stroške ponovnega odločanja pred Sodiščem za uslužbence in pred Splošnim sodiščem.


(1)  UL C 148, 5.6.2010 (zadeva je bila najprej dodeljena Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-96/09, nato je bila po pritožbi poslana Sodišču za uslužbence v ponovno odločanje pod številko F-96/09 RENV in je bila 1.9.2016 prenesena na Sodišče Evropske unije).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/25


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

(Zadeva T-785/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije Ufesa - Mirna rešitev spora - Pridobitev prijavljene znamke s strani tožeče stranke - Ustavitev postopka))

(2017/C 231/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Španija) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: P. Duarte Guimarães in A. Folliard-Monguiral, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: DKSH International Ltd. (Zürich, Švica) (zastopnika: C. Johannsen in J. Stock, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora EUIPO za pritožbe z dne 13. julija 2016 (zadeva R 1691/2015-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama BSH Electrodomesticos España in DKSH International.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Družbi BSH Electrodomesticos España, SA se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino.

3.

Družba DKSH International Ltd. nosi svoje stroške.


(1)  UL C 6, 9.1.2017.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/26


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – RW/Komisija

(Zadeva T-170/17 R)

((Izdaja začasne odredbe - Javni uslužbenci - Uradniki - Obvezen dopust in upokojitev - Upokojitvena starost - Člen 42(c) Kadrovskih predpisov - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris - Nujnost - Tehtanje interesov))

(2017/C 231/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: RW (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in A. C. Simon, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za odlog izvršitve sklepa Komisije z dne 2. marca 2017, s katerim sta bila za tožečo stranko odrejena dopust v interesu službe in obvezna upokojitev z učinkom od 1. junija 2017.

Izrek

1.

Izvršitev sklepa Evropske komisije z dne 2. marca 2017, s katerim sta bila za RW odrejena dopust v interesu službe in obvezna upokojitev z učinkom od 1. junija 2017, se odloži.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/27


Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Crédit Agricole in Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisija

(Zadeva T-113/17)

(2017/C 231/34)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francija), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (zastopniki: J.-P. Tran Thiet, odvetnik, M. Powell, solicitor, J. Jourdan in J.-J. Lemonnier, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

prvenstveno:

razglasi ničnost člena 1(a) in posledično člena 2(a) sklepa;

v vsakem primeru razglasi ničnost člena 2(a) sklepa.

Podredno:

občutno zmanjša globo, naloženo tožečima stranka, na podlagi svoje neomejene sodne pristojnosti in na podlagi člena 261 PDEU in člena 31 Uredbe št. 1/2003.

Še bolj podredno:

razglasi ničnost sklepov pooblaščenca za zaslišanje z dne 2. oktobra 2014, 4. marca 2015, 27. marca 2015, 29. julija 2015 in 19. septembra 2016 ter posledično razglasi ničnost členov 1(a) in 2(a) sklepa;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo se predlaga razglasitev delne ničnosti sklepa Evropske komisije z dne 7. decembra 2016, C(2016) 8530 final, v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU v zadevi izvedenih produktov obrestne mere v evrih (AT.39914 – EIRD), s katerim je bila tožečima strankama naložena globa 114 654 000 EUR, in podredno izrazito zmanjšanje sankcije.

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata deset tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice dostopa do sodišča in načela kontradiktornosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev dolžnosti nepristranskosti in domneve nedolžnosti.

3.

Tretji tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu ni dokazano sodelovanje tožečih stranki pri očitanih ravnanjih manipulacije.

4.

Četrti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu so zadevna ravnanja napačno opredeljena kot omejitve zaradi cilja.

5.

Peti tožbeni razlog: napačna uporaba prava s strani Komisije, ker naj bi ta štela, da vsa ravnanja pomenijo enotno kršitev.

6.

Šesti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu ni bil pravno zadostno dokazano, da sta bili tožeči stranki seznanjeni s celotnim načrtom in da sta v njem želeli sodelovati.

7.

Sedmi tožbeni razlog: napačna uporaba prava v izpodbijanem sklepu, ker naj bi bila zatrjevana kršitev tožečih strank v njem opredeljena kot trajajoča, čeprav je bila prej ponavljajoča.

8.

Osmi tožbeni razlog: napačna uporaba prava v izpodbijanem sklepu, ker naj bi bilo z njim tožečima strankama pripisana odgovornost za ravnanja trgovcev.

9.

Deveti tožbeni razlog: Komisija naj bi naložila globo s kršitvijo načela enakega obravnavanja, načela dobrega upravljanja, svoje obveznosti obrazložitve, pravice do obrambe in načela sorazmernosti.

10.

Deseti tožbeni razlog: Splošno sodišče bi moralo zmanjšati znesek globe, ki naj bi bil nesorazmeren glede na težo in trajanje ravnanj.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/28


Tožba, vložena 25. aprila 2017 – SC/Eulex Kosovo

(Zadeva T-242/17)

(2017/C 231/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: SC (zastopnika: L. Moro in A. Kunst, odvetnika)

Tožena stranka: Eulex Kosovo

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožena stranka kršila pogodbene in nepogodbene obveznosti do tožeče stranke;

ugotovi, da je bil notranji natečaj iz leta 2016 nezakonit, zaradi česar pogodba tožeče stranke nezakonito ni bila podaljšana;

odredi, naj se tožeči stranki povrne škoda za izgubo, nastalo zaradi nezakonitega nepodaljšanja njene pogodbe, v znesku 19 mesečnih bruto plač skupaj s prilagoditvami dnevnic in zvišanjem plače na podlagi „Osebnih prejemkov zaposlenega mednarodnega osebja“ in „Okvirnih ravni nadomestil“;

odredi, naj se tožeči stranki povrne nepremoženjska škoda, ki je nastala zaradi nezakonitih dejanj in odločb tožene stranke.

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 4 in 6 Standardnih operativnih postopkov (SOP) glede reorganizacije, v katerih so opisana načela ter vloga in pristojnosti vodje oddelka za kadrovske zadeve, ter členov 5 (Načela) in 7 (Izbira), zlasti člena 7.1(a) in (b), 7.2(c), (f) in (k) ter člena 7.3(c) SOP glede izbire osebja (kršitve pogodbene narave).

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 7.2(f) in 7.3(c) SOP glede izbire osebja in člena 3.2 kodeksa ravnanja tožene stranke, pogodbenih načel poštenosti in dobre vere (kršitve pogodbene narave) ter pravice tožeče stranke do dobrega upravljanja v skladu s členom 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (kršitev nepogodbene narave).

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela nepristranskosti in pravice tožeče stranke do dobrega upravljanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravice tožeče stranke do pravičnih in poštenih delovnih pogojev (člen 31 Listine), memoranduma o sklepu z dne 26. januarja 2011 (Predlog za uvedbo ocene vozniških spretnosti) in zahtev v zahtevkih za prispevke iz leta 2014 ter pravice do dobrega upravljanja.

5.

Peti pritožbeni razlog: kršitev pravice do pravičnih in poštenih delovnih pogojev (člen 31 Listine).


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/29


Tožba, vložena 26. aprila 2017 – António Conde & Companhia/Komisija

(Zadeva T-244/17)

(2017/C 231/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portugalska) (zastopnik: J. García-Gallardo Gil-Fournier, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Evropska komisija ni ravnala v skladu s členom 14(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL 2007, L 318, str. 1), s tem ko je od Portugalske zahtevala, naj ji predloži seznam plovil, ki plujejo pod portugalsko zastavo in imajo dovoljenje za ribolov v območju upravljanja NAFO za sezono 2017, na katerem ni vključeno ribiško plovilo CALVÃO, zaradi česar seznama, na katerem bi bilo to plovilo vključeno, ni posredovala Sekretariatu NAFO;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, v katerem trdi, da je Komisija s tem, da seznama plovil, z vključenim ribiškim plovilom tožeče stranke CALVÃO, nezakonito ni posredovala za namene izdaje dovoljenja dovoljenje za ribolov v območju upravljanja NAFO v sezoni 2017, kršila člen 14(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007.

Tožeča stranka trdi, da Komisija ni pristojna za sodelovanje pri izdelavi seznamov plovil z dovoljenjem, saj je to v izključni pristojnosti držav članic. Tožeča stranka je od Komisije zahtevala, naj se preneha vmešavati v pripravo zadevnega seznama, in jo je pozvala, naj izpolni svojo obveznost v zvezi s posredovanjem seznama, vključno z ribiškim plovilom CALVÃO, Sekretariatu NAFO.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/29


Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Intermarché Casino Achats/Komisija

(Zadeva T-254/17)

(2017/C 231/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Intermarché Casino Achats (Pariz, Francija) (zastopnika: Y. Utzschneider in J. Jourdan, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da se na podlagi člena 277 PDEU in člena 20 Uredbe št. 1/2003 ne uporabi;

na podlagi členov 263 in 277 PDEU razglasi za ničen Sklep Evropske komisije C(2017) 1056 z dne 9. februarja 2017;

Evropski komisiji naloži plačilo celotnih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na Sklep Evropske komisije z dne 9. februarja 2017, s katerim je bilo tožeči stranki naloženo, naj se podredi pregledu v skladu s členom 20(1) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 [ES] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205, in popravek v UL 2015, L 100, str. 81) (v nadaljevanju: izpodbijani sklep). Tožeča stranka trdi, da je izpodbijani sklep nezakonit v delu, v katerem temelji na določbah, ki so v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije (v nadaljevanju: Listina) in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (v nadaljevanju: EKČP). V zvezi s tem trdi, da:

člen 20 Uredbe št. 1/2003 krši pravico do učinkovitega pravnega sredstva, določeno v členu 47 Listine in členu 6 EKČP, ker ne določa učinkovitega pravnega sredstva zoper inšpekcijski postopek Komisije;

člen 20 Uredbe št. 1/2003 naj bi kršil tudi pravico do enakosti orožij, določeno v členu 47 Listine in členu 6 EKČP, ker ne določa niti dostopa do dokumentov, na katerih temelji inšpekcijska odločba Komisije, niti njihovega posredovanja.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na neobstoj obrazložitve izpodbijanega sklepa, ker naj ta ne bi bil dovolj obrazložen v nasprotju z zahtevami iz člena 20(4) Uredbe št. 1/2003. Tožeča stranka namreč meni, da v nobenem delu izpodbijanega sklepa ni obrazloženo zakaj naj bi bila v domnevni kršitvi in ni podrobno navedeno zadevno obdobje, v katerem naj bi bile storjene kršitve konkurenčnega prava. Ta kršitev obveznosti obrazložitve naj bi bila še posebej pomembna, ker izpodbijani sklep ne vsebuje dokumentov, na katerih temelji.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na nezakonitost izpodbijanega sklepa, ker naj bi ga Komisija sprejela, ne da bi imela dovolj resne indice, na podlagi katerih bi lahko sumila na kršitev pravil o konkurenci in torej upravičila inšpekcijo v prostorih tožeče stranke.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na nezakonitost izpodbijanega sklepa, ker naj ta ne bi upošteval temeljne pravice do nedotakljivosti stanovanja, ki je določena v členu 7 Listine in členu 8 EKČP, zaradi nesorazmernosti inšpekcijskih ukrepov, ki so bili z njim naloženi, in neobstoja zadostne garancije proti zlorabam.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/30


Tožba, vložena 28. april 2017 – Les Mousquetaires in ITM Entreprises/Komisija

(Zadeva T-255/17)

(2017/C 231/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Les Mousquetaires (Pariz, Francija), ITM Entreprises (Pariz) (zastopniki: N. Jalabert-Doury, B. Chemama in K. Mebarek, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

sprejme ukrep procesnega vodstva, da bi Komisiji odredilo, naj pojasni domneve in predloži indice, s katerimi razpolaga, za utemeljitev predmeta in cilja odločb AT.40466 – Tute 1 in AT.40467 – Tute 2;

ugodi ugovoru nezakonitosti člena 20(4) Uredbe št. 1/2003, ker ne nudi učinkovitega pravnega sredstva glede pogojev izvršitve odločb o pregledu v skladu s členi 6(1), 8 in 13 EKČP in členi 7 in 47 Listine;

razglasita za nični odločbi AT.40466 – Tute 1 in AT.40467 – Tute 2 z dne 21. februarja 2017 s katerima je družbi Les Mousquetaires S.A.S., ter njenim hčerinskim družbam naloženo, da se v skladu s členom 20(4) Uredbe Sveta št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 podredijo pregledu;

podredno, razglasi za nični odločbi AT.40466 – Tute 1 in AT.40467 – Tute 2, sprejeti na enak način glede družbe ITM Entreprises S.A.S. 9. februarja 2017, ki nista bili vročeni njunima naslovnikoma;

razglasi za nično odločbo Komisije o odvzemu in razmnoževanju podatkov, vsebovanih v orodjih za komunikacijo in shranjevanje, v katerih so podatki o zasebnem življenju uporabnikov ter o zavrnitvi predloga tožečih strank za vrnitev zadevnih podatkov;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev temeljnih pravic, pravice do nedotakljivosti stanovanja in pravice do učinkovitega pravnega varstva zaradi neobstoja učinkovitega pravnega sredstva glede pogojev izvršitve odločb o pregledu.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 20(4) Uredbe št. 1/2003 in temeljnih pravic, ker naj odločbe o pregledu ne bi bile zadostno obrazložene in naj bi zaradi tega tožečima strankama odvzele pravico do temeljnega jamstva, določenega v tem okviru. Odločbi naj zlasti ne bi dovolj razmejili predmeta in cilja pregledov in naj ne bi pojasnili domnev in indicev, ki jih je zbrala Komisija.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 20(3) in (4) ter 21 Uredbe št. 1/2003 in temeljnih pravic, ker naj bi bile tožečima strankama odvzeta druge temeljna jamstva. Odločbi naj bi bili zlasti časovno neomejeni, bi ju bilo mogoče izvršiti brez dejanske vročitve in brez spoštovanja pravice do pravne pomoči, pravice do molka in pravice do spoštovanja zasebnosti tožečih strank in naj ne bi dopuščali učinkovitega nasprotovanja tožečih strank ob upoštevanju stalnih opozoril glede kazni v primeru oviranja.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji in kršitev načela sorazmernosti glede načina, na katerega se je Komisija odločila o primernosti, trajanju in obsegu pregledov.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev temeljnih pravic, ki naj bi bila storjena s sprejetjem odločbe o zavrnitvi zagotovitve ustrezne zaščite za nekatere dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, glede katerih sta tožeči stranki zaprosili za varstvo po pravu Unije.

6.

Šesti tožbeni razlog: podredno, predlog za razglasitev ničnosti odločb o pregledu z dne 9. februarja 2017 na podlagi istih tožbenih razlogov.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/31


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Zadeva T-268/17)

(2017/C 231/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (zastopnika: B. Mastantuono, agent, in M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži, da CSJU plača znesek 101 370,94 EUR iz naslova sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev s partnerji št. 632462 z naslovom „EASIER-Experimental Acoustic Subsonic wind tunnel Investigation of the advanced geared turbofan Regional aircraft integrating HLD innovative low-noise design“, skupaj z zneskom v višini 524,91 EUR iz naslova zamudnih obresti, izračunanih po 3,5-odstotni obrestni meri za obdobje od 7. februarja 2017 do 1. aprila 2017;

toženi stranki naloži plačilo 9,72 EUR na dan iz naslova obresti, štetih od 2. aprila 2017 do datuma celotnega plačila dolga; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja ta tožbeni razlog.

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka kršila svoje pogodbene obveznosti s tem, da ni izvedla projekta EASIER in s tem, da CSJU ni predložila upoštevnih poročil in rezultatov v skladu s členom II.2 Priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Tožena stranka poleg tega ni opravila naloge, ki bi jo morala v skladu s Prilogo I, s čimer je kršila obveznosti iz člena II.3 (a), (e) in (h) Priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Zato je tožeča stranka odstopila od sporazuma na podlagi člena II.38 Priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih in izdala obvestilo o dolgovanem znesku v zvezi s predhodnim financiranjem v višini 101 370,94 EUR, ki jih je koordinator v skladu z določbami sporazumoma o dodelitvi nepovratnih sredstev že plačal toženi stranki. Predhodno financiranje namreč ostaja v lasti tožeče stranke do celotnega plačila.

Dejstva, na katerih temeljijo obveznosti družbe Revoind Industriale S.r.l. kot prejemnice iz sporazuma o nepovratnih sredstvih v obravnavanem primeru večinoma niso sporna in ugovori tožene stranke so generični, nepopolni in brez osnov, tako da se zdijo popolnoma neutemeljeni.

Zato lahko tožeča stranka zahteva zagotovitev vračila in vrnitev zneska, ki je bil toženi stranki izplačan kot predhodno financiranje, skupaj z zamudnimi obrestmi.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/32


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Zadeva T-269/17)

(2017/C 231/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (zastopniki: B. Mastantuono, agent, in M. Velardo, odvetnica)

Tožena stranka: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži, naj CSJU plača znesek 433 485,93 EUR na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih s partnerji št. 325954 v zvezi s projektom z naslovom „ESICAPIA-Experimental Subsonic Investigation of a Complete Aircraft Propulsion system Installation and Architecture power plant optimization“, ki se mu prišteje znesek 2 244,63 EUR kot zamudne obresti, izračunane po stopnji 3,5 %, za obdobje od 7. februarja 2017 do 1. aprila 2017.

toženi stranki naloži plačilo 41,57 EUR dnevno kot obresti od 2. aprila 2017 do datuma, ko bo dolg v celoti poplačan; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev te tožbe navaja te razloge:

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka kršila pogodbene obveznosti s tem, da ni izvedla projekta ESICAPIA in CSJU ni predložila upoštevnih poročil in rezultatov v skladu s členom II.2 v prilogi II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Poleg tega tožena stranka ni dokončala del, ki bi morala biti opravljena, kot so opredeljena v prilogi I, s čimer je kršila obveznosti na podlagi člena II.3(a), (e) in (h) priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Tožeča stranka je zato odpovedala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev na podlagi člena II.38 priloge II k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ter izdala obvestilo o dolgovanem znesku v zvezi s predhodnim financiranjem v višini 433 485,93 EUR, ki ga je koordinator v skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev že bil plačal tožeči stranki. Znesek, izplačan v okviru predhodnega financiranja, namreč ostaja v lasti tožeče stranke do končnega plačila.

Okoliščine, ki so privedle do nastanka obveznosti družbe Revoind Industriale S.r.l. kot upravičenke iz sporazuma o nepovratnih sredstvih, so v obravnavani zadevi nesporne, ugovori tožene stranke pa so splošni, nepopolni in niso podprti z nobenim elementom, zaradi česar so očitno povsem neutemeljeni.

Tožeča stranka zato lahko zahteva nadomestilo in povračilo zneska, ki je bil toženi stranki plačan iz naslova predhodnega financiranja, skupaj z zamudnimi obrestmi.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/33


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Zadeva T-270/17)

(2017/C 231/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (zastopnika: B. Mastantuono, agent, in M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži, naj CSJU plača znesek 625 793,42 EUR v zvezi s Partnerskim sporazumom o dodelitvi sredstev št. 620108 „LOSITA-LOw Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft“, skupaj z zneskom 3 240,41 EUR iz naslova zamudnih obresti po obrestni meri 3,5 % za obdobje med 7. februarjem 2017 in 1. aprilom 2017;

toženi stranki naloži, naj iz naslova obresti od 2. aprila 2017 do datuma popolnega plačila dolga plača znesek 60,01 EUR na dan; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja te razloge.

Tožeča stranka navaja, da je tožena stranka kršila svoje pogodbene obveznosti, saj ni izvedla projekta LOSITA in CSJU ni predložila ustreznih poročil in elementov v skladu s členom II.2 priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev.

Poleg tega tožeča stranka ni opravila zahtevanega dela, kot je opredeljeno v prilogi I in s tem kršila svoje obveznosti po členu II.3(a)(e) in (h) priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev.

Zato je tožeča stranka razdrla Sporazum o dodelitvi sredstev na podlagi člena II.38 priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev in izdala bremepis za predhodno financiranje v višini 625 793,42 EUR, ki ga je koordinator plačal toženi stranki v skladu z določbami Sporazuma o dodelitvi sredstev. Predhodno financiranje namreč ostane v lasti tožeče stranke do končnega plačila.

Dejstva, zaradi katerih družba Revoind Industriale S.r.l., kot upravičenec iz Sporazuma o dodelitvi sredstev, nosi obveznosti v tej zadevi v glavnem niso sporna, ugovori tožene stranke pa se generični, nepopolni in brez vsakršnih utemeljitvenih elementov, zaradi česar so v celoti neutemeljeni.

Zato ima tožeča stranka pravico zahtevati izterjavo in vračilo zneska, ki ga je tožeči stranki plačala kot predhodno financiranje, skupaj z zamudnimi obrestmi.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/34


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Zadeva T-271/17)

(2017/C 231/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (zastopnika: B. Mastantuono, agent, in M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži, naj CSJU plača znesek 189 128,26 EUR v zvezi s Partnerskim sporazumom o dodelitvi sredstev št. 632456 „WITTINESS-WindTunnel Tests on an Innovative regional A/C for Noise assessment“, skupaj z zneskom 979,32 EUR iz naslova zamudnih obresti po obrestni meri 3,5 % za obdobje med 7. februarjem in 1. aprilom 2017,

toženi stranki naloži, naj iz naslova obresti od 2. aprila 2017 do datuma popolnega plačila dolga plača znesek 18,14 EUR na dan, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja te razloge.

Tožeča stranka navaja, da je tožena stranka kršila svoje pogodbene obveznosti, saj ni izvedla projekta WITTINESS in CSJU ni predložila ustreznih poročil in elementov v skladu s členom II.2 priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev.

Poleg tega tožeča stranka ni opravila zahtevanega dela, kot je opredeljeno v prilogi I in s tem kršila svoje obveznosti po členu II.3(a)(e) in (h) priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev.

Zato je tožeča stranka razdrla Sporazum o dodelitvi sredstev na podlagi člena II.38 priloge II k Sporazumu o dodelitvi sredstev in izdala bremepis za predhodno financiranje v višini 189 128,26 EUR, ki ga je koordinator plačal toženi stranki v skladu z določbami Sporazuma o dodelitvi sredstev. Predhodno financiranje namreč ostane v lasti tožeče stranke do končnega plačila.

Dejstva, zaradi katerih družba Revoind Industriale S.r.l., kot upravičenec iz Sporazuma o dodelitvi sredstev, nosi obveznosti v tej zadevi v glavnem niso sporna, ugovori tožene stranke pa se generični, nepopolni in brez vsakršnih utemeljitvenih elementov, zaradi česar so v celoti neutemeljeni.

Zato ima tožeča stranka pravico zahtevati izterjavo in vračilo zneska, ki ga je tožeči stranki plačala kot predhodno financiranje, skupaj z zamudnimi obrestmi.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/35


Tožba, vložena 5. maja 2017 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

(Zadeva T-272/17)

(2017/C 231/43)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Tožeča stranka: Webgarden Szolgátató és Kereskedelmi Kft. (Budimpešta, Madžarska) (zastopnik: G. Jambrik, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevni sporni model: model Skupnosti „Dating Bracelet“ – zahteva za registracijo št. 14450019

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. marca 2017 (zadeva R 658/2016-5)

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 4 Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 20 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

kršitev člena 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/35


Tožba, vložena 15. maja 2017 – SH/Komisija

(Zadeva T-283/17)

(2017/C 231/44)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: SH (zastopnik: N. de Montigny, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena, ter

posledično

ugotovi, da je člen 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike nezakonit;

odločbo Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (v nadaljevanju: PMO) z dne 13. julija 2016 razglasi za nično in, če je potrebno, za nično razglasi tudi izrecno odločbo o zavrnitvi z dne 3. februarja 2017;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na ugovor nezakonitosti, ki se uveljavlja zoper odločbo z dne 13. julija 2016, ker naj bi temeljila na uporabi člena 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike, ki naj bi bil v nasprotju s prepovedjo diskriminacije na podlagi državljanstva in/ali rojstva, z načelom enakosti, pravico do izobraževanja, varstvom otrokove koristi, z načelom sorazmernosti in zakonsko določenim odstopanjem od pravic iz Listine.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in kršitev načela dobrega upravljanja, ker naj bi odločba z dne 13. julija 2016 temeljila na nezakoniti določbi Kadrovskih predpisov.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/36


Tožba, vložena 12. maja 2017 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-284/17)

(2017/C 231/45)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francija) (zastopnik: M. Ceccaldi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Evropskega parlamenta z dne 2. marca 2017 o zahtevi za odvzem imunitete Marine Le Pen 2016/2295 (IMM) razglasi za nično;

se Evropskemu parlamentu naloži, naj M. Le Pen izplača znesek 35 000 EUR za nastalo nepremoženjsko škodo;

Evropskemu parlamentu naloži, naj M. Le Pen izplača znesek 5 000 EUR za povračilo stroškov, ki se lahko povrnejo;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo celotnih stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol). Ta tožbeni razlog se deli na dva dela.

Prvi del: obseg imunitete, določene v členu 8 Protokola.

Drugi del: predmet imunitete, določene v členu 8 Protokola.

Tretji del: tradicionalna zaščita imunitete, določene v členu 8 Protokola, s strani Parlamenta.

Četrti del: kršitev imunitete M. Le Pen, določene v členu 8 Protokola.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 9 Protokola. Ta razlog se deli na tri dele.

Prvi del: predmet člena 9 Protokola.

Drugi del: Evropski parlament je z odvzemom imunitete M. Le Pen napačno uporabilo pravo.

Tretji del: odločba o odvzemu imunitete naj bi bila v nasprotju z neodvisnostjo M. Le Pen in institucijo.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja. Ta razlog se deli na dva dela.

Prvi del: različna obravnava M. Le Pen glede na primerljive situacije in kršitev načela enakega obravnavanja.

Drugi del: izpodbijana odločba naj bi bil očiten primer fumus persecutionis in naj bi bila v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.

4.

Četrti razlog: kršitev pravice do obrambe.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/37


Tožba, vložena 12. maja 2017 – Yanukovych/Svet

(Zadeva T-285/17)

(2017/C 231/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijev, Ukrajina) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 34) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, razglasi za ničen;

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 1), v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, razglasi za nično;

Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje izpodbijanih aktov.

Pogojev za to, da bi se Svet lahko oprl na člen 29 PEU, izpodbijanimi akti ne izpolnjujejo.

Pogoji za uporabo člena 215 PDEU naj ne bi bili izpolnjeni, ker naj ne bi bilo veljavne odločbe, sprejete v skladu z poglavjem 2 naslova V PEU.

Za uporabo člena 215 PDEU proti tožeči stranki ni bilo zadostne povezave.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je zlorabil pooblastila.

Z uveljavitvijo spornih ukrepov je bil namen Sveta v bistvu prikupiti se sedanjemu režimu v Ukrajini (zato da bi Ukrajina še naprej vzdrževala tesne vezi z EU), ne pa cilji/nameni, ki so na prvi pogled navedeni v izpodbijanih aktih.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na okoliščino, da Svet ni navedel utemeljitve.

„Obrazložitev“ v izpodbijanih aktih, za vključitev tožeče stranke, naj bi bila (ob tem, da je napačna) stereotipna, neprimerna in nezadostno opredeljena.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na trditev, da tožeča stranka ne izpolnjuje navedenih meril za vključitev na seznam v ustreznem trenutku.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na okoliščino, da naj bi Svet storil očitno napako v presoji, s tem ko je tožečo stranko vključil v izpodbijane ukrepe. Svet naj bi storil očitno napako, s tem ko je tožečo stranko vključil navkljub očitnemu neobstoju povezave med utemeljitvijo in zadevnimi merili za uvrstitev.

6.

Šesti tožbeni razlog: pravica do obrambe tožeče stranke naj bi bila kršena in/ali zanikano naj bi ji bilo sodno varstvo. Med drugim naj bi Svet opustil pogovore s tožečo stranko pred ponovno vključitvijo, prav tako pa ni imela prave in poštene priložnosti, da bodisi popravi napake ali poda informacije v zvezi z njenimi osebnimi okoliščinami.

7.

Sedmi tožbeni razlog: lastninska pravica tožeče stranke iz člena 17(1) Listine EU o temeljnih pravicah je bila med drugim kršena s tem, da je bila zaradi omejevalnih ukrepov neutemeljeno in nesorazmerno omejena.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/38


Tožba, vložena 12. maja 2017 – Janukovič/Svet

(Zadeva T-286/17)

(2017/C 231/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Oleksandr Viktorovič Janukovič (Doneck, Ukrajina) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 34) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

razglasi za nično Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 1) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet za izpodbijana akta ni imel ustrezne pravne podlage.

Izpodbijani sklep ni izpolnjeval pogojev, da bi se lahko Svet oprl na člen 29 PEU.

Pogoji za uporabo člena 215 PDEU niso bili izpolnjeni, ker ni obstajal veljaven sklep, sprejet v skladu s poglavjem 2 naslova V PEU.

Za to, da bi se lahko zoper tožečo stranko lahko uporabil člen 215 PDEU, ni bilo zadostne povezave.

2.

Drugi tožbeni razlog: zloraba pooblastil Sveta.

Dejanski namen Sveta pri izvajanju spornih aktov je bil v bistvu pridobiti naklonjenost trenutnega ukrajinskega režima (da bi Ukrajina nadaljevala s tesnejšim povezovanjem z EU), in ne nameni/razlogi, ki so navedeni na začetku izpodbijanih aktov.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet ni navedel razlogov.

„Obrazložitev“ vključitve tožeče stranke v izpodbijanih aktih (poleg tega, da je napačna) je formalistična, neprimerna in neutrezno utemeljena.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka ne izpolnjuje meril, ki so določena za to, da bi bila lahko neka oseba v upoštevnem času uvrščena na seznam.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je pri vključitvi tožeče stranke v sporne ukrepe naredil očitne napake pri presoji. Svet je s tem, ko je tožečo stranko kljub očitnemu neskladju med „obrazložitvijo“ in upoštevnimi merili za vključitev ponovno vključil, napravil očitno napako.

6.

Šesti tožbeni razlog: pravica tožeče stranke do obrambe je bila kršena in/ali pa ji ni bilo zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Med drugim se Svet pred ponovno vključitvijo s tožečo stranko ni ustrezno posvetoval, tožeča stranka pa ni imela resnične ali poštene priložnosti, da bi bodisi popravila napake bodisi predložila informacije v zvezi z njenim osebnim položajem.

7.

Sedmi tožbeni razlog: tožeči stranki je bila lastninska pravica iz člena 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah kršena s tem, da pomenijo omejevalni ukrepi neupravičeno in nesorazmerno omejitev te pravice.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/39


Tožba, vložena 15. maja 2017 – Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Zadeva T-288/17)

(2017/C 231/48)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sky plc (Isleworth, Združeno kraljestvo) (zastopnik: J. Barry, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Parrot Drones (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU, ki vsebuje besedna elementa „Parrot SKYCONTROLLER“ – Prijava št. 13 107 842

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora EUIPO za pritožbe z dne 7. marca 2017 v zadevi R 457/2016-2

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži, da plača stroške tožeče stranke v tem postopku in v postopku pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/40


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Stavytskyi/Svet

(Zadeva T-290/17)

(2017/C 231/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Edward Stavytskyi (Belgija) (zastopniki: M. J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey in D. Rovetta, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 58, str. 34) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 58, str. 1) razglasi za nična v delih, v katerih je s tema aktoma tožeča stranka ohranjena na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi;

Svetu naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: navedena zakonodaja krši načelo sorazmernosti, ker je z njo dopuščen vpis na seznam zgolj na podlagi tega, da zoper osebo poteka kazenski postopek, in ker zato izpodbijana akta temeljita na nezakoniti podlagi.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je storil očitno napako pri presoji, ker ni imel dovolj trdne dejanske podlage za vpis tožeče stranke na seznam na podlagi tega, da so ukrajinski organi zoper njo vodili kazenski postopek zaradi odtujitve javnih sredstev ali drugega premoženja.

3.

Tretji tožbeni razlog: nezadostna obrazložitev, ker je Svet v izpodbijanih aktih podal pomanjkljivo in stereotipno obrazložitev, saj je zgolj prepisal besedilo iz navedene zakonodaje.

4.

Četrti tožbeni razlog: napačna pravna podlaga, ker ukrepi, ki jih je sprejel Svet, v razmerju do tožeče stranke ne pomenijo ukrepov zunanje politike, ampak mednarodno sodelovanje v kazenskih postopkih, zaradi česar so bili sprejeti na napačni pravni podlagi.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/41


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Transdev in drugi/Komisija

(Zadeva T-291/17)

(2017/C 231/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francija), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francija) (zastopnik: F. Salat-Baroux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 o shemah pomoči SA.267632014/C (ex 2012/NN), ki jih je Francija izvajala v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, delno razglasi za ničen, ker je v njegovem členu 1 določeno, da se je regionalna shema pomoči izvajala „nezakonito“, čeprav je šlo za obstoječo shemo pomoči;

podredno, Sklep Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 o shemah pomoči SA.267632014/C (ex 2012/NN), ki jih je Francija izvajala v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, delno razglasi za ničen, ker je v njegovem členu 1 določeno, da se je regionalna shema pomoči izvajala nezakonito v obdobju pred 25. novembrom 1998;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: primarno, zadevna regionalna shema pomoči se ni izvajala nezakonito, saj zanjo ni veljala obveznost predhodne priglasitve. Regionalna shema pomoči je namreč obstoječa shema pomoči v smislu člena 108(1) PDEU ter določb člena 1(b) in poglavja VI Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9) (v nadaljevanju: Uredba št. 2015/1589). V skladu s pravili, ki se uporabljajo za obstoječe sheme pomoči, njihovo izvajanje ni nezakonito, ker Komisija lahko po potrebi samo predpiše ukrepe, koristne za njihov prihodnji razvoj ali odpravo.

2.

Drugi tožbeni razlog: podredno, če regionalna shema pomoči ne pomeni obstoječe sheme pomoči. Po mnenju tožečih strank je Komisija izpodbijani sklep sprejela nezakonito, s tem ko je menila, da je bil desetletni zastaralni rok prekinjen s tožbo, ki jo je Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (v nadaljevanju: SATV) pri nacionalnem sodišču vložil leta 2004. Člen 17 Uredbe št. 2015/1589 namreč določa, da se desetletni zastaralni rok prekine samo z ukrepom, ki ga sprejeme Komisija ali država članica na zahtevo Komisije. Tožeče stranke navajajo, da to, da je SATV vložil tožbo pri nacionalnem sodišču, ne pomeni ukrepa, s katerim se prekine zastaralni rok v smislu te določbe.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/41


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Région Île-de-France/Komisija

(Zadeva T-292/17)

(2017/C 231/51)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Région Île-de-France (Pariz, Francija) (zastopnik: J. P. Hordies, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 (SA.26763 – (2014/C) –) v zvezi s shemami pomoči, ki jih je Francija izvedla v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, v delu, v katerem je te sheme opredelila kot državno pomoč;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na zavrnitev Komisije, da shemo podpore regije opredeli kot veljavno pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog zadeva neobrazložitev izpodbijanega sklepa. Ta tožbeni razlog je sestavljen iz dveh delov:

Prvi del se nanaša na neobrazložitev glede merila selektivnosti.

Drugi del se nanaša na neobrazložitev glede merila neupravičene gospodarske prednosti.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/42


Tožba, vložena 12. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

(Zadeva T-294/17)

(2017/C 231/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Lion’s Head Global Partners LLP (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: R. Nöske, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Lion Capital LLP (London, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija besedne znamke „Lion's Head“, v kateri je navedena Evropska unija št. 997

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. februarja 2017 v zadevi R 1478/2016-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in zavrne ugovor;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/43


Tožba, vložena 15. maja 2017 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Zadeva T-297/17)

(2017/C 231/53)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Nemčija) (zastopnik: M. Horak, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „WE KNOW ABRASIVES“ – zahteva za registracijo št. 15 063 522

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. marca 2017 v zadevi R 1595/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 7(1)(b), v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 63(1), v povezavi s členoma 58 in 59 Uredbe št. 207/2009, kršitev člena 63(2) Uredbe št. 207/2009 in s tem pravice do obrambe.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/43


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

(Zadeva T-299/17)

(2017/C 231/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica: M.C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Znak „1000“ –Znamka Evropske unije št. 12333 531

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. marca 2017 v zadevi R 650/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka;

se nasprotni stranki iz postopka s pritožbo naloži plačilo stroškov, če bi se odločila za intervencijo v postopku.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/44


Tožba, vložena 17. maja 2017 – – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

(Zadeva T-300/17)

(2017/C 231/55)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica: M.-C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: znak „3000“ Znamka Evropske unije št. 12 511 119

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. marca 2017 v zadevi R 653/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov;

v primeru, če nasprotna stranka v pritožbenem postopku vstopi v postopek: stroške postopka naloži nasprotni stranki v pritožbenem postopku.

Navajani tožbeni razlogi

kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/45


Tožba, vložena 17. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

(Zadeva T-301/17)

(2017/C 231/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica: M.–C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj/Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Znak „2000“ – Znamka Evropske Unije št. 12 511 069

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 8. marca 2017 v zadevi R 651/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka;

če druga stranka intervenira v postopku, se ji naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/45


Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

(Zadeva T-302/17)

(2017/C 231/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica M.-C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Znak „6000“ Znamka Evropske unije št. 13 112 545

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 8. marca 2017 v zadevi R 656/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov;

če druga stranka intervenira v postopku, se ji naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/46


Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

(Zadeva T-303/17)

(2017/C 231/58)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica: M. C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Znamka Evropske unije št. 12333 548

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. marca 2017 v zadevi R 654/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka;

se nasprotni stranki iz postopka s pritožbo naloži plačilo stroškov, če bi se odločila za intervencijo v postopku.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/47


Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

(Zadeva T-304/17)

(2017/C 231/59)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Nemčija) (zastopnica: M.-C. Simon, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: znak „5000“ Znamka Evropske unije št. 12 333 555

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 8. marca 2017 v zadevi R R 655/2016-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov;

se nasprotni stranki v postopku s pritožbo, če je udeležena kot intervenientka, naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev načela enakega obravnavanja in načela dobrega upravljanja.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/47


Tožba, vložena 17. maja 2017 – Red Bull/EUIPO (Prikaz paralelograma, sestavljenega iz dveh polj v različnih barvah)

(Zadeva T-305/17)

(2017/C 231/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Avstrija) (zastopnika: A. Renck in S. Petivlasova, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU (Prikaz paralelograma, sestavljenega iz dveh polj v različnih barvah) – prijava št. 14326 508

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. januarja 2017 v zadevi R 2582/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(3) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/48


Tožba, vložena 18. maja 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt)

(Zadeva T-307/17)

(2017/C 231/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: adidas AG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopnici: I. Fowler in I. Junkar, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije (Upodobitev treh vzporednih črt) – Znamka Evropske unije št. 12442 166

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe EUIPO z dne 7. marca 2017 v zadevi R 1515/2016-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe, če se ta vključi kot intervenientka, naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 52(2) v povezavi s členom 7(3) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/49


Tožba, vložena 15. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

(Zadeva T-310/17)

(2017/C 231/62)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Lion’s Head Global Partners LLP (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: R. Nöske, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Lion Capital LLP (London, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „LION’S HEAD global partners“ – mednarodna registracija št. 996 979

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 28. februarja 2017 v zadevi R 1477/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 28. februarja 2017 (zadeva R 1477/2016-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Lion’s Head Global Partners LLP in Lion Capital LLP in zavrne ugovor;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/49


Tožba, vložena 19. maja 2017 – Stips/Komisija

(Zadeva T-311/17)

(2017/C 231/63)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adolf Stips (Besozzo, Italija) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi in odloči, da

se sklep OPSP z dne 19. avgusta 2016, da se tožeče stranke ne prerazvrsti v naziv AD13 za prerazvrstitveno obdobje 2013, razglasi za ničen;

se, podredno, Komisiji naloži, da v celoti povrne tako premoženjsko kot nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki;

v vsakem primeru Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 266 PDEU, ker naj bi Komisija ne upoštevala obrazložitve sodbe z dne 19. julija 2016, Stips/Komisija (F-131/15, EU:F:2016:154), in naj bi to sodbo izvršila v slabi veri, s čimer je posegla v absolutno pravnomočnost sodbe Sodišča za uslužbence.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/50


Tožba, vložena 22. maja 2017 – Wajos/EUIPO (oblika steklenice)

(Zadeva T-313/17)

(2017/C 231/64)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Wajos GmbH (Dohr, Nemčija) (zastopniki: J. Schneiders, R. Krillke in B. Schneiders, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (oblika steklenice) – prijava št. 14 886 097

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. februarja 2017 v zadevi R 1526/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/50


Tožba, vložena 23. maja 2017 – Nosio/EUIPO (MEZZA)

(Zadeva T-314/17)

(2017/C 231/65)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Nosio SpA (Mezzocorona, Italija) (zastopnika: A. Perani in J. Graffer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MEZZA“ – prijava št. 14 822 506

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. marca 2017 v zadevi R 1518/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je prišlo do kršitve in nepravilne uporabe člena 43(1) Uredbe št. 207/2009;

ugotovi, da je dopustna predlagana omejitev pri razredu 33, in sicer „alkoholne pijače, zlasti vina in penine, v steklenicah in/ali posodi s prostornino, ki je večja ali manjša od 0,375 litra“;

ugotovi kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

potrdi odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO v postopku R 1518/2016-5, ki je bila izdana 1. marca 2017 in vročena 23. marca 2017;

EUIPO naloži plačilo stroškov tega postopka.

Navajani tožbeni razlogi

kršitev in napačna uporaba člena 43(1) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;

kršitev in napačna uporaba člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/51


Tožba, vložena 19. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Zadeva T-318/17)

(2017/C 231/66)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (zastopnika: B. Mastantuono, agent, in M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži, naj CSJU plača znesek 359 913,75 EUR iz naslova sporazuma o nepovratnih sredstvih s partnerji št. 325940 „EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model“ in znesek 2 105,25 EUR kot zamudne obresti, izračunane po stopnji 3,5 % za obdobje med 31. januarjem in 1. aprilom 2017;

toženi stranki naloži plačilo 34,51 EUR obresti na dan od 2. aprila 2017 do dneva, ko bo dolg poplačan v celoti; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja ta tožbeni razlog.

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka kršila svoje pogodbene obveznosti s tem, da ni izvedla projekta EULOSAM in da SCJU ni predložila upoštevnega poročila in elementov, ki bi jih morala predložiti v skladu s členom II.2 Priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Tožeča stranka tudi ni opravila dela, ki bi moralo biti opravljeno, kot je opredeljeno v Prilogi I, s čimer naj bi kršila svoje obveznosti v skladu s členom II.3(a), (e) in (h) Priloge II k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Zato je konzorcij odstopil od sporazuma o nepovratnih sredstvih in izdal obvestilo o dolgovanem znesku za predhodno financiranje v višini 359 913,75 EUR, ki jih je koordinator že izplačal toženi stranki v skladu z določbami sporazuma o nepovratnih sredstvih. Predhodno financiranje ostaja v lasti tožeče stranke do končnega plačila.

Dejstva, na katerih temeljijo obveznosti družbe Revoind Industriale S.r.l. kot prejemnice iz sporazuma o nepovratnih sredstvih v obravnavanem primeru večinoma niso sporna in ugovori tožene stranke so generični, nepopolni in brez osnov, tako da se zdijo popolnoma neutemeljeni.

Zato lahko tožeča stranka zahteva zagotovitev vračila in vrnitev zneska, ki je bil toženi stranki izplačan kot predhodno financiranje, povečanega za zamudne obresti.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/52


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Ceobus in drugi/Komisija

(Zadeva T-330/17)

(2017/C 231/67)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Ceobus (Génicourt, Francija), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains – CTVMI (Mantes-la-Jolie, Francija), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, Francija), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, Francija), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (zastopnik: D. de Combles de Nayves, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

primarno, sklep Komisije z dne 2. februarja 2017 SA.26763 v zvezi z domnevno pomočjo, ki jo je regija Ile-de-France dodelila podjetjem za javni prevoz razglasi za ničen v delu, v katerem se šteje, da je sistem pomoči regije Ile-de-France, ki je veljal od 1984 do 2008, nov sistem pomoči, ki se je „nezakonito izvrševal“;

podredno, sklep Komisije z dne 2. februarja 2017 SA.26763 v zvezi z domnevno pomočjo, ki jo je regija Ile-de-France dodelila podjetjem za javni prevoz razglasi za ničen v delu, v katerem se šteje, da so posamezne pomoči, dodeljene iz sistema pomoči regije Ile-de-France med majem 1994 in 25. novembrom 2008, nove pomoči, ki so bile „nezakonito izvršene“.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog v zvezi s prvim tožbenim predlogom temelji na kršitvi člena 108 PDEU, kršitvi člena 1(b) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9) (v nadaljevanju: Uredba št. 2015/1589), in kršitvi pravnomočnosti sodb Sodišča Evropske unije, izdanih v postopku predhodnega odločanja.

2.

Drugi tožbeni razlog v zvezi z drugim tožbenim predlogom temelji na kršitvi člena 17 Uredbe št. 2015/1589, ker naj bi Komisija štela, da je ukrep, ki ni izpolnjeval meril za opredelitev kot ukrep, ki prekine zastaralni rok, iz tega člena, tak ukrep.

3.

Tretji tožbeni razlog v zvezi z drugim tožbenim predlogom temelji na kršitvi procesnih pravic zainteresiranih tretjih oseb, ker naj bi Komisija v sklepu o začetku postopka menila, da je bilo zastaranje prekinjeno ne z vložitvijo tožbe pred upravnimi sodišči, ampak z zahtevo Komisije po informacijah z dne 25. novembra 2008.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/53


Tožba, vložena 23. maja 2017 – Steifer/CESE

(Zadeva T-331/17)

(2017/C 231/68)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Guy Steifer (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo direktorja direktorata EESO za kadrovske in finančne zadeve o zavrnitvi predloga tožeče stranke z dne 21. oktobra 2002, naj se mu z veljavnimi obrestmi vrne neupoštevani del njegovih belgijskih pokojninskih pravic, prenesen v sistem Skupnosti;

razglasi za nično obvestilo o določitvi pokojninskih pravic tožeče stranke, sprejeto s sklepom št. 360/03 A z dne 15 décembre 2003, v delu, v katerem izključuje ali ne določa vračila izostalih periodičnih izplačil, ki ustrezajo njeni starostni pokojnini, ki bi jo nacionalni pokojninski urad Kraljevine Belgije izplačal na bančni račun EESO z učinkom od 1. januarja 2004 zaradi prenosa njenih pokojninskih pravic;

EESO naloži, naj tožeči stranki vrne znesek izostalih periodičnih izplačil, ki jih je nacionalni pokojninski urad plačal Odboru od 1. januarja 2004 iz naslova prenosa njenih pokojninskih pravic, povečan za zamudne obresti po obrestni meri, ki jo ECB uporablja za operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve točki, od datuma, na katerega bi se ta vračila morala opraviti, in do popolnega plačila;

EESO naloži, naj tožeči stranki vsak mesec vrne znesek izostalih periodičnih plačil, ki jih bo nacionalni pokojninski urad šele v prihodnje plačal na bančni račun Odbora;

EESO naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev načela prepovedi neupravičene obogatitve Evropske unije, lastninske pravice in člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike, razlaganega ob upoštevanju njenih ciljev, ker naj bi izpodbijani odločbi izključevali oziroma naj ne bi določali pravice tožeče stranke do vračila zneska njene nacionalne pokojnine, ki ni bil vključen v sestavo njene pokojnine iz Evropske unije.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/53


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

(Zadeva T-757/15) (1)

(2017/C 231/69)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik osmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/54


Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

(Zadeva T-84/17) (1)

(2017/C 231/70)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 95, 27.3.2017.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/54


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Nastavitev zaslona in ikone)

(Zadeva T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Jezik postopka: angleščina

Predsednica prvega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 112, 10.4.2017.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/54


Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

(Zadeva T-126/17) (1)

(2017/C 231/72)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 121, 18.4.2017.


Popravki

17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/55


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-86/17

( Uradni list Evropske unije C 104 z dne 3. aprila 2017 )

(2017/C 231/73)

Obvestilo za UL v zadevi T-86/17, Le Pen/Parlament je treba brati kot sledi:

Tožba, vložena 10. februarja 2017 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-86/17)

(2017/C 104/85)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francija) (zastopnika: M. Ceccaldi in J. P. Le Moigne, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2016, sprejetega na podlagi Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta 2009/C 159/01 z dne 19. maja in 9. julija 2008„o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta“, kakor je bil spremenjen, s katerim je bila ugotovljena terjatev do tožeče stranke v znesku 298 497,87 EUR iz naslova neupravičeno plačanih zneskov v okviru parlamentarne pomoči in obrazložena njena izterjava ter je bilo naloženo odgovornemu odredbodajalcu, da v sodelovanju z računovodjo institucije izterja to terjatev v skladu s členom 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta ter členi 66, 78, 79 in 80 Finančne uredbe (FU);

razglasi ničnost bremepisa št. 2016-1560 z dne 6. decembra 2016, s katerim je bila tožeča stranka obveščena, da je bila zoper njo po sprejetju sklepa generalnega sekretarja z dne 5. decembra 2016 ugotovljena terjatev v znesku 298 497,87 EUR, ki se izterja zaradi neupravičeno izplačanih zneskov parlamentarne pomoči, na podlagi člena 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev ter členov 66, 78, 79 in 80 FU;

Parlamentu naloži plačilo vseh stroškov tega postopka;

Evropskemu parlamentu naloži, naj M. Le Pen plača 50 000 EUR iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dvanajst razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost avtorja akta. Tožeča stranka meni, da je bilo za sprejetje sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2016 (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) pristojno predsedstvo Evropskega parlamenta in da podpisnik sklepa ni utemeljil delegacije pristojnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: neobstoj obrazložitve izpodbijanega sklepa, čeprav to zahtevo določa člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev bistvenih postopkovnih zahtev, ker se izpodbijani sklep nanaša na poročilo o preiskavi, ki jo je vodil Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in je bila končana 26. julija 2016, ki ni bilo posredovano tožeči stranki. Tožeča stranka tako ni bila zaslišana in se ni mogla učinkovito braniti, saj ji generalni sekretar ni posredoval listin, na katerih izpodbijani sklep temelji.

4.

Četrti tožbeni razlog: generalni sekretar Evropskega parlamenta ni osebno preučil spisa. Tožeča stranka meni, da je zadnjenavedeni zgolj povzel poročilo, ki ga je pripravil OLAF, in ni nikoli osebno preučil njenega položaja.

5.

Peti tožbeni razlog: neobstoj dejstev, ki bi utemeljevala izpodbijani sklep in z njim povezan bremepis (v nadaljevanju: izpodbijana akta), ker navedena dejstva niso točna.

6.

Šesti tožbeni razlog: obrnitev dokaznega bremena. Tožeča stranka glede tega meni, da ji ni treba predložiti dokaza o delu njene stalne pomočnice, ampak da bi morali pristojni organi dokazati nasprotno.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ker znesek, ki se zahteva od tožeče stranke, ni obrazložen, niti kar zadeva njegovo sestavo niti glede metode za izračun, in se z njim predpostavlja, da stalna pomočnica ni nikoli delala za tožečo stranko.

8.

Osmi tožbeni razlog: zloraba pooblastil, ker naj bi bila izpodbijana akta sprejeta s ciljem tožečo stranko, ki je poslanka Evropskega parlamenta, prikrajšati za sredstva, potrebna za opravljanje njenega mandata.

9.

Deveti tožbeni razlog: zloraba postopka. Tožeča stranka meni, da je generalni sekretar, da bi se izognil obveznosti posredovati ji poročilo, ki ga je pripravil OLAF in ki je bilo pri njem, njeno prošnjo za posredovanje tega poročila nezakonito poslal uradu OLAF, ki ji tega poročila ni posredoval.

10.

Deseti tožbeni razlog: diskriminatorno obravnavanje in obstoj fumus persecutionis, ker se položaj, ki obkroža ta spor, nanaša izključno na tožečo stranko in njeno politično stranko.

11.

Enajsti tožbeni razlog: poseg v neodvisnost poslanca in posledice neobstoja vezanega mandata. Cilj izpodbijanih aktov je nedvomno ovirati svobodno izvrševanje poslanskega mandata tožeče stranke, tako da se jo prikrajša za finančna sredstva, ki so potrebna opravljanje njene naloge. Poslanec poleg tega od generalnega sekretarja ne more prejemati navodil v zvezi s tem, kako naj opravlja mandat, pod grožnjo finančnih sankcij.

12.

Dvanajsti tožbeni razlog: neobstoj neodvisnosti urada OLAF, ker ta organ ne zagotavlja nobenega jamstva za nepristranskost in poštenost ter je odvisen od Evropske komisije.


17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/57


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-161/17

( Uradni list Evropske unije C 151 z dne 15. maja 2017 )

(2017/C 231/74)

Obvestilo za UL v zadevi T-161/17, Le Pen/Parlament je treba brati kot sledi:

Tožba, vložena 11. marca 2017 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-161/17)

(2017/C 151/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francija) (zastopnika: M. Ceccaldi in J. P. Le Moigne, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 6. januarja 2017, sprejetega na podlagi členov 33, 43, 62, 67 in 68 Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta 2009/C 159/01 z dne 19. maja in 9. julija 2008„o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta“, kakor je bil spremenjen, s katerim je bila ugotovljena terjatev do tožeče stranke v znesku 41 554 EUR iz naslova neupravičeno plačanih zneskov v okviru parlamentarne pomoči in obrazložena njena izterjava ter je bilo odgovornemu odredbodajalcu naloženo, da v sodelovanju z računovodjo institucije izterja to terjatev v skladu s členom 68 izvedbenih ukrepov ter členi 66, 78, 79 in 80 Finančne uredbe;

razglasi ničnost bremepisa št. 2017-22 z dne 11. januarja 2017, s katerim je bila tožeča stranka obveščena, da je bila po sprejetju sklepa generalnega sekretarja z dne 6. januarja 2017 zoper njo ugotovljena terjatev v znesku 41 554 EUR, ki se na podlagi člena 68 izvedbenih ukrepov ter členov 66, 78, 79 in 80 Finančne uredbe izterja zaradi neupravičeno izplačanih zneskov parlamentarne pomoči;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov tega postopka;

Evropskemu parlamentu naloži, naj M. Le Pen plača 50 000 EUR iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: napake, ki vplivajo na formalno zakonitost izpodbijanih aktov. Ta razlog je razdeljen na pet delov.

Prvi del: pristojnost na področju finančnih odločitev, ki se nanašajo na poslance, naj bi bila podeljena predsedstvu Evropskega parlamenta, ne pa generalnemu sekretarju.

Drugi del: predsedstvo Evropskega parlamenta naj ne bi moglo spremeniti narave in obsega svoje pristojnosti. Generalni sekretar naj namreč ne bi izkazal nobenega zakonitega prenosa pristojnosti s strani predsednika predsedstva Evropskega parlamenta, na podlagi katerega bi lahko sprejel in vročil izpodbijane akte, ki se nanašajo na ureditev finančnih vprašanj v zvezi s poslancem.

Tretji del: izpodbijani akti naj bi bili nezadostno obrazloženi in samovoljni.

Četrti del: bistvena kršitev postopka.

Peti del: generalni sekretar Evropskega parlamenta naj ne bi osebno preučil spisa.

2.

Drugi tožbeni razlog: napake, ki vplivajo na materialno zakonitost izpodbijanih aktov. Ta razlog je razdeljen na šest delov.

Prvi del: kršitev načel varstva legitimnih pričakovanj in pravne varnosti.

Drugi del: neobstoj dejstev za utemeljitev izpodbijanih aktov.

Tretji del: izpodbijani akti naj bi vsebovali zlorabo pooblastil.

Četrti del: izpodbijani akti naj bi vsebovali zlorabo postopka.

Peti del: diskriminatornost izpodbijanih aktov in obstoj fumus persecutionis.

Šesti del: neobstoj neodvisnosti OLAF.