ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 204

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
28. junij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 204/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2017/C 204/03

Sklep Sveta z dne 26. junija 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2

 

Evropska komisija

2017/C 204/04

Menjalni tečaji eura

4

2017/C 204/05

Obvestilo Komisije o datumu prejema mnenja Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije glede usklajenega razvrščanja in označevanja glifosata na ravni EU

5

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2017/C 204/06

Podatki, ki jih je treba predložiti na podlagi člena 5(2) – Sprememba Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 ( UL L 210, 31.7.2006, str. 19 ) in Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006)

6


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2017/C 204/07

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 (Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 696)

7

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2017/C 204/08

Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

8


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 204/01)

Komisija se je 19. junija 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8497. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 204/02)

Komisija se je 16. junija 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8433. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/2


SKLEP SVETA

z dne 26. junija 2017

o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

(2017/C 204/03)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je predložila danska vlada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepoma z dne 14. julija 2015 (2) in 14. septembra 2015 (3) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2015 do 17. septembra 2018.

(2)

Zaradi odstopa Larsa MORTENSENA se je za Dansko sprostilo mesto člana upravnega odbora centra v skupini vladnih predstavnikov.

(3)

Člane upravnega odbora navedenega centra bi bilo treba imenovati za preostanek sedanjega mandata, ki se izteče 17. septembra 2018 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za članico upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2018, imenuje:

PREDSTAVNIKI VLAD:

DANSKA

Lise Lotte TOFT

Člen 2

Ta sklep se informativno objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 26. junija 2017

Za Svet

Predsednik

J. MIZZI


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  UL C 232, 16.7.2015, str. 2.

(3)  UL C 305, 16.9.2015, str. 2.


Evropska komisija

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/4


Menjalni tečaji eura (1)

27. junija 2017

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1278

JPY

japonski jen

126,16

DKK

danska krona

7,4357

GBP

funt šterling

0,88370

SEK

švedska krona

9,7678

CHF

švicarski frank

1,0883

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,5200

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,270

HUF

madžarski forint

309,40

PLN

poljski zlot

4,2151

RON

romunski leu

4,5635

TRY

turška lira

3,9525

AUD

avstralski dolar

1,4819

CAD

kanadski dolar

1,4895

HKD

hongkonški dolar

8,7972

NZD

novozelandski dolar

1,5431

SGD

singapurski dolar

1,5626

KRW

južnokorejski won

1 283,79

ZAR

južnoafriški rand

14,5572

CNY

kitajski juan

7,6853

HRK

hrvaška kuna

7,4070

IDR

indonezijska rupija

15 007,64

MYR

malezijski ringit

4,8360

PHP

filipinski peso

56,653

RUB

ruski rubelj

66,5530

THB

tajski bat

38,289

BRL

brazilski real

3,7216

MXN

mehiški peso

20,1288

INR

indijska rupija

72,7545


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/5


Obvestilo Komisije o datumu prejema mnenja Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije glede usklajenega razvrščanja in označevanja glifosata na ravni EU

(2017/C 204/05)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1056 (1) je bilo podaljšano obdobje veljavnosti registracije aktivne snovi glifosat na 6 mesecev po tem, ko Komisija prejme mnenje Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije, ali do 31. decembra 2017, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Komisija je v uvodni izjavi 7 navedene uredbe navedla, da bo po prejemu mnenja Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije datum prejema objavila v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija je mnenje Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije, v katerem Odbor predlaga usklajeno razvrščanje in označevanje glifosata na ravni EU, prejela 15. junija 2017.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1056 z dne 29. junija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti registracije aktivne snovi glifosat (Besedilo velja za EGP) (UL L 173, 30.6.2016, str. 52).


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/6


Podatki, ki jih je treba predložiti na podlagi člena 5(2)

Sprememba Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

(Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 19) in Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006)

(2017/C 204/06)

I.1   Ime in naslov EZTS

Registrirano ime: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarra

Registrirani sedež:

I.2   Trajanje spremembe:

Trajanje združenja: nedoločen čas

I.3   Prva objava v UL:6. 12. 2012 – UL/S S234

I.4   Ime in kontaktni podatki novega člana:

Communauté Forale de Navarre

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/7


Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020

(Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 696)

(2017/C 204/07)

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije objavlja štiri razpise za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2017, na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020.

Predlogi se lahko oddajo za naslednje štiri razpise:

 

CEF-TC-2017-3: izdajanje e-računov

 

CEF-TC-2017-3: e-prevod

 

CEF-TC-2017-3: Europeana

 

CEF-TC-2017-3: odprti javni podatki

Skupni okvirni proračun, ki je na voljo za predloge, izbrane v okviru teh razpisov, znaša 24 milijonov EUR.

Rok za oddajo predlogov je 28. november 2017.

Dokumentacija teh razpisov je na voljo na spletnem mestu IPE za področje telekomunikacij:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/8


Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

(2017/C 204/08)

Za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode („posoda“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske velja dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 412/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (1) („Uredba (EU) št. 412/2013“).

Ena od družb s sedežem v Ljudski republiki Kitajski (dodatna oznaka TARIC (2)B521), za katere izvoz posode v Unijo velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe v višini 17,9 %, je obvestila Komisijo, da je spremenila svoje ime, kot je navedeno spodaj.

Družba je Komisijo zaprosila za potrditev, da sprememba imena ne vpliva na upravičenost družbe do stopnje dajatve, ki se je zanjo uporabljala pod njenim prejšnjim imenom.

Komisija je preučila predložene informacije in ugotovila, da sprememba imena nikakor ne vpliva na ugotovitve iz Uredbe (EU) št. 412/2013.

Zato je treba sklice v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 412/2013 na:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

brati kot:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Dodatna oznaka TARIC B521, ki je bila prej dodeljena družbi Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd, se uporablja za družbo Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  UL L 131, 15.5.2013, str. 1.

(2)  Integrirana tarifa Evropske unije.