ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 196

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
20. junij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2017/C 196/01

Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

1

 

Evropska komisija

2017/C 196/02

Menjalni tečaji eura

2

2017/C 196/03

Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006)  ( 1 )

3


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2017/C 196/04

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2017 – Tehnična podpora za boj proti goljufijam v EU

4

2017/C 196/05

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2017 – Pravno usposabljanje in pravne študije

6

2017/C 196/06

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2017 – Usposabljanje in konference na temo boja proti goljufijam v EU

8

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2017/C 196/07

Obvestilo v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1328 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije: sprememba imena družbe, za katero velja individualna stopnja protidampinške dajatve

10


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/1


Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

(2017/C 196/01)

Osebe, navedene v prilogah II in III k Sklepu Sveta 2012/285/SZVP (1) in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012 (2) o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je po pregledu seznama oseb, vključenih v navedene priloge, odločil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe iz Sklepa 2012/285/SZVP in Uredbe (EU) št. 377/2012 za te osebe še naprej uporabljati.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice ali zadevnih držav članic, kot je navedeno na spletnih mestih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 377/2012, zaprosijo za dovoljenje za uporabo zamrznjenih sredstev za zadovoljevanje osnovnih potreb ali posebna plačila (glej člen 4 Uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedene sezname skupaj z dokazili pošljejo Svetu do 28. aprila 2018, in sicer na naslov:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Vse prejete pripombe bo Svet upošteval pri rednem pregledu v skladu s členom 5(2) Sklepa 2012/285/SZVP in členom 11(4) Uredbe (EU) št. 377/2012.


(1)  UL L 142, 1.6.2012, str. 36.

(2)  UL L 119, 4.5.2012, str. 1.


Evropska komisija

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/2


Menjalni tečaji eura (1)

19. junija 2017

(2017/C 196/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1199

JPY

japonski jen

124,26

DKK

danska krona

7,4371

GBP

funt šterling

0,87518

SEK

švedska krona

9,7443

CHF

švicarski frank

1,0870

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,4518

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,172

HUF

madžarski forint

307,09

PLN

poljski zlot

4,2125

RON

romunski leu

4,5901

TRY

turška lira

3,9297

AUD

avstralski dolar

1,4705

CAD

kanadski dolar

1,4827

HKD

hongkonški dolar

8,7350

NZD

novozelandski dolar

1,5411

SGD

singapurski dolar

1,5483

KRW

južnokorejski won

1 269,76

ZAR

južnoafriški rand

14,5349

CNY

kitajski juan

7,6342

HRK

hrvaška kuna

7,4148

IDR

indonezijska rupija

14 872,95

MYR

malezijski ringit

4,7904

PHP

filipinski peso

56,012

RUB

ruski rubelj

65,1757

THB

tajski bat

38,009

BRL

brazilski real

3,6957

MXN

mehiški peso

20,1198

INR

indijska rupija

72,1465


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/3


Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006  (1) )

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 196/03)

Sklepi o dodelitvi avtorizacije

Sklic na sklep (2)

Datum sprejetja sklepa

Ime snovi

Imetnik avtorizacije

Številka avtorizacije

Dovoljeni uporabi

Potek roka za preverjanje

Razlogi za sklep

C(2017) 3910

13. junij 2017

kalijev dikromat

št. ES 231-906-6,

št. CAS 7778-50-9

Sofradir

Avenue de la Vauve,

91120 Palaiseau, Francija

REACH/17/14/0

Industrijska uporaba mešanic na osnovi kalijevega dikromata v začetni in končni fazi jedkanja slojev kadmijevega cink telurida (CZT) pri proizvodnji opto-elektronskih komponent za branje podatkov in infrardečih detektorskih vezij s tehnologijo živosrebrovega kadmijevega telurida (MCT)

21. september 2024

V skladu s členom 60(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 socialno-ekonomske koristi prevladajo nad tveganjem za zdravje ljudi, ki izhaja iz uporabe snovi, in na voljo ni nobene ustrezne alternativne snovi ali tehnologije, ki bi bila tehnično in ekonomsko izvedljiva.

REACH/17/14/1

Industrijska uporaba mešanic na osnovi kalijevega dikromata pri jedkanju obeh strani substrata iz indijevega antimonida (InSb) med proizvodnjo opto-elektronskih komponent za branje podatkov in infrardečih detektorskih vezij s tehnologijo InSb

21. september 2021


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Sklep je dostopen na spletišču Evropske komisije na naslovu: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_sl.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/4


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2017

Tehnična podpora za boj proti goljufijam v EU

(2017/C 196/04)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa Herkul III, zlasti členu 8(a) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2017 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2017, zlasti ukrepih 1–4 („Tehnična pomoč: ukrepi“) iz oddelka 6.1.1 sklepa. V sklepu o financiranju za leto 2017 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov na temo „Tehnična podpora“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so nacionalne ali regionalne uprave („vlagatelji“) države članice, ki spodbujajo krepitev ukrepanja Evropske unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Namen tega razpisa je povabiti nacionalne in regionalne uprave k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih štirih tematskih področij:

1.

nakup in vzdrževanje preiskovalnih orodij in metod, vključno s specializiranim usposabljanjem za upravljanje teh orodij („Preiskovalna orodja in metode“);

2.

nakup in vzdrževanje oz. oskrba naprav in živali za izvedbo inšpekcijskih pregledov zabojnikov, tovornjakov, železniških vagonov in vozil na zunanjih mejah Unije za odkrivanje tihotapljenega in ponarejenega blaga („Orodja za odkrivanje“);

3.

nakup, vzdrževanje in medsebojna povezava sistemov za prepoznavanje registrskih tablic vozil (sistemi za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic – ANPRS) ali oznak zabojnikov. Vključeno je specializirano usposabljanje, potrebno za upravljanje teh sistemov;

4.

nakup storitev za podpiranje zmogljivosti držav članic za analizo, hranjenje ali uničenje zaseženih cigaret („Analiza in uničenje zaseženega blaga“).

Posamezni predlagatelj lahko predloži samo eno vlogo v okviru tega razpisa. Vloga se lahko navezuje na ukrep iz samo enega od štirih zgoraj navedenih tematskih področij: vloge za ukrep iz več kot enega tematskega področja bodo zavrnjene.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 9 150 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča na največ 90 % upravičenih stroškov. Merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov, so navedena v razpisni dokumentaciji. Najnižji prag za proračun ukrepa, predloženega v okviru tega razpisa, je določen na: 100 000 EUR.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Predložitev vlog in rok

Rok za predložitev vlog je sreda, 9. avgust 2017. Vloge se lahko predložijo le prek portala za udeležence programa Herkul III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega v točki 5 zgoraj, na naslednjem spletišču:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_sl

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za vlagatelje, ki so na voljo na portalu za udeležence ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2017 (C(2017) 1120 final z dne 22. februarja 2017).


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/6


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2017

Pravno usposabljanje in pravne študije

(2017/C 196/05)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa Herkul III, zlasti členu 8(a) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2017 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2017, zlasti oddelku 6.2.1 sklepa („Ukrepi usposabljanja“). V sklepu o financiranju za leto 2017 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov na temo „Pravno usposabljanje in pravne študije“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so

nacionalne ali regionalne uprave države članice, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

1.

razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami (ter po potrebi z razširjanjem rezultatov in sklepno konferenco);

2.

krepitev sodelovanja in ozaveščanja med praktiki in teoretiki (prek konferenc, vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov EU);

3.

razvoj periodičnih znanstvenih publikacij in drugih orodij za razširjanje strokovnega znanja.

Posamezni predlagatelj lahko predloži samo eno vlogo v okviru tega razpisa. Vloga se lahko navezuje na ukrep iz samo enega od treh zgoraj navedenih tematskih področij: vloge za ukrep iz več kot enega tematskega področja bodo zavrnjene.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 500 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča na največ 90 % upravičenih stroškov. Merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov, so navedena v razpisni dokumentaciji. Najnižji prag za proračun ukrepa, predloženega v okviru tega razpisa, je določen na: 40 000 EUR.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Predložitev vlog in rok

Rok za predložitev vlog je sreda, 9. avgust 2017. Vloge se lahko predložijo le prek portala za udeležence programa Herkul III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega v točki 5 zgoraj, na naslednjem spletišču:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_sl

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za vlagatelje, ki so na voljo na portalu za udeležence ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2017 (C(2017) 1120 final z dne 22. februarja 2017).


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/8


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2017

Usposabljanje in konference na temo boja proti goljufijam v EU

(2017/C 196/06)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa Herkul III, zlasti členu 8(b) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2017 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2017, zlasti oddelku 7.1 sklepa (Konference, seminarji in usposabljanje o digitalni forenziki). V sklepu o financiranju za leto 2017 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov „Usposabljanje in konference na temo boja proti goljufijam v EU“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so

nacionalne ali regionalne uprave države članice, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

1.

razvoj ciljno usmerjenih specializiranih usposabljanj za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;

2.

organizacija konferenc za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;

3.

organizacija izmenjav osebja med nacionalnimi in regionalnimi upravami (zlasti v sosednjih državah članicah), da bi se prispevalo k nadaljnjemu razvoju, izboljšavam ter izpopolnjevanju znanj in kompetenc osebja pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Posamezni predlagatelj lahko predloži samo eno vlogo v okviru tega razpisa. Vloga se lahko navezuje na ukrep iz samo enega od treh zgoraj navedenih tematskih področij: vloge za ukrep iz več kot enega tematskega področja bodo zavrnjene.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 1 000 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov.

Najnižji prag za ukrep v okviru razpisa „Usposabljanje“ je 50 000 EUR. Proračun za ukrep, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ne sme biti nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok

Rok za predložitev vlog je sreda, 9. avgust 2017. Vloge se lahko predložijo le prek portala za udeležence programa Herkul III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega v točki 5 zgoraj, na naslednjem spletišču:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_sl

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za vlagatelje, ki so na voljo na portalu za udeležence ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2017 (C(2017) 1120 final z dne 22. februarja 2017).


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/10


Obvestilo v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1328 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije: sprememba imena družbe, za katero velja individualna stopnja protidampinške dajatve

(2017/C 196/07)

Družba Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang, dodatna oznaka TARIC (1)C103, za katero velja individualna stopnja protidampinške dajatve v višini 20,5 %, je Komisijo obvestila, da je spremenila ime v Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.

Družba je Komisijo zaprosila za potrditev, da sprememba imena ne vpliva na upravičenost družbe do individualne stopnje dajatve, ki se je zanjo uporabljala pod njenim prejšnjim imenom.

Komisija je proučila predložene informacije in ugotovila, da sprememba imena nikakor ne vpliva na ugotovitve iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1328 (2).

Zato bi bilo treba sklicevanje v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1328 na:

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

razumeti kot sklicevanje na:

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch, Tangshan

C103

Dodatna oznaka TARIC C103, ki je bila prej dodeljena družbi Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang, se uporablja za družbo Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.


(1)  Integrirana tarifa Evropske unije.

(2)  UL L 210, 4.8.2016, str. 1.