ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 161

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
22. maj 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 161/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 161/02

Zadeva C-72/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog: PJSC Rosneft Oil Company, nekdanja OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Predhodno odločanje — Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) — Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini — Določbe Sklepa 2014/512/SZVP in Uredbe (EU) št. 833/2014 — Veljavnost — Pristojnost Sodišča — Sporazum o partnerstvu EU Rusija — Obveznost obrazložitve — Načeli pravne varnosti in določnosti kazenskega zakona — Dostop do trga kapitala — Finančna pomoč — Globalna potrdila o lastništvu (Global Depositary Receipts) — Naftni sektor — Predlog za razlago pojmov skrilavec in voda v globini pod 150 metrov — Nedopustnost)

2

2017/C 161/03

Zadeva C-652/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Darmstadt – Nemčija) – Furkan Tekdemir, čigar pravna zastopnika sta Derya Tekdemir in Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße (Predhodno odločanje — Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Turčijo — Sklep št. 1/80 — Člen 13 — Klavzula standstill — Pravica do prebivanja družinskih članov turškega delavca, ki dela na zakonitem trgu dela države članice — Morebiten obstoj nujnega razloga v splošnem interesu, ki upravičuje nove omejitve — Učinkovito upravljanje migracijskih tokov — Obveznost za državljane tretjih držav, ki so mlajši od 16 let, da imajo dovoljenje za prebivanje — Sorazmernost)

3

2017/C 161/04

Zadeva C-146/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Predhodno odločanje — Nepoštene poslovne prakse — Oglas v tiskanem mediju — Opustitev bistvenih informacij — Dostop do teh informacij prek spletnega mesta, na katerem se opravlja distribucija zadevnih izdelkov — Izdelki, ki jih proda oseba, ki je objavila oglas, ali tretje osebe)

4

2017/C 161/05

Zadeva C-315/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter (Predhodno odločanje — Skupna kmetijska politika — Financiranje od EKSRP — Pomoč za razvoj podeželja — Plačila v okviru Nature 2000 — Upravičenost, določena zgolj za zasebnike — Gozdno območje, ki je delno v državni lasti)

4

2017/C 161/06

Zadeva C-335/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Općinski sud u Velikoj Gorici – Hrvaška) – VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika (Predhodno odločanje — Okolje — Odpadki — Direktiva 2008/98/ES — Povračilo stroškov ravnanja z odpadki — Načelo, da plača povzročitelj obremenitve — Pojem imetniki odpadkov — Cena, ki se zahteva za ravnanje z odpadki — Posebno nadomestilo za financiranje kapitalskih naložb)

5

2017/C 161/07

Zadeva C-686/16 P: Pritožba, ki jo je Meissen Keramik GmbH vložila 28. decembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 18. oktobra 2016 v zadevi T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

6

2017/C 161/08

Zadeva C-19/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poljska) 17. januarja 2017 – Skarb Państwa, ki jo zastopa Wojewoda Dolnośląski/Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Zadeva C-30/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 20. januarja 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Zadeva C-66/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Poljska) 7. februarja 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Zadeva C-81/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Suceava (Romunija) 14. februarja 2017 – Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Zadeva C-95/17 P: Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 22. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

9

2017/C 161/13

Zadeva C-103/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 27. februarja 2017 – Messer France SAS, pravna naslednica družbe Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Zadeva C-107/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Aviabaltika/BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Zadeva C-108/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Enteco Baltic/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Zadeva C-109/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španija) 3. marca 2017 – Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán in María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Zadeva C-129/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 13. marca 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Zadeva C-150/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 24. marca 2017 zoper sodbo (tretji razširjeni senat) z dne 1. februarja 2017 v zadevi T-479/14, Kendrion/Evropska unija

14

2017/C 161/19

Zadeva C-151/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Zadeva C-170/17: Tožba, vložena 4. aprila 2017 – Evropska komisija/Portugalska republika

16

2017/C 161/21

Zadeva C-174/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 5. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

16

2017/C 161/22

Zadeva C-167/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 28. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale civile di Roma – Italija) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

17

2017/C 161/23

Zadeva C-136/16: Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 10. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Zadeva C-229/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Zadeva C-511/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. marca 2017 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg, intervenientka: Francoska republika

18

 

Splošno sodišče

2017/C 161/26

Zadeva T-422/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – CPME in drugi/Svet (Damping — Uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske — Pregled zaradi izteka ukrepov — Predlog Komisije za podaljšanje navedenih ukrepov — Sklep Sveta o končanju postopka pregleda brez uvedbe teh ukrepov — Ničnostna tožba — Člen 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Verjetnost ponovnega nastanka znatne škode — Člen 21(1) Uredbe št. 1225/2009 — Interes Unije — Očitne napake pri presoji — Obveznost obrazložitve — Odškodninska tožba)

19

2017/C 161/27

Zadeva T-219/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Komisija (Državne pomoči — Pomorski promet — Nadomestilo za javne storitve — Povečanje kapitala — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njihovo vračilo — Likvidacija podjetja, ki je dobilo pomoč — Ohranitev pravnega interesa — Nadaljevanje postopka — Pojem pomoči — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Merilo zasebnega vlagatelja — Očitna napaka pri presoji — Napačna uporaba prava — Ugovor nezakonitosti — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Sklep 2011/21/EU — Smernice za reševanje in prestrukturiranje — Okvir Unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javno storitev — Sodba Altmark)

20

2017/C 161/28

Zadeva T-220/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Saremar/Komisija (Državne pomoči — Pomorski promet — Nadomestilo za izvajanje javne storitve — Povečanje kapitala — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in je bila odrejena njihova izterjava — Likvidacija tožeče stranke — Sposobnost biti stranka v postopku — Ohranitev pravnega interesa — Neobstoj sklepa o ustavitvi postopka — Pojem pomoči — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Merilo zasebnega vlagatelja — Očitna napaka pri presoji — Napačna uporaba prava — Ugovor nezakonitosti — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Sklep 2011/21/EU — Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah — Okvir Unije za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve — Sodba Altmark)

21

2017/C 161/29

Zadeva T-361/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – HB in drugi/Komisija (Pravo institucij — Evropska državljanska pobuda — Zaščita potepuških živali — Psihološki učinki na odrasle in na otroke — Zavrnitev prijave — Očitna nepristojnost Komisije — Člen 4(2)(b) in (3) Uredbe (EU) št. 211/2011)

21

2017/C 161/30

Zadeva T-35/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Alkarim for Trade and Industry/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji)

22

2017/C 161/31

Zadeva T-344/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Francija/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, posredovani v okviru postopka, določenega z Direktivo 98/34/ES — Dokumenti, ki izvirajo iz države članice — Odobritev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom sodnih postopkov — Izjema v zvezi z varstvom namena inšpekcij, preiskav in revizij — Predhodno soglasje države članice)

23

2017/C 161/32

Zadeva T-367/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Renfe-Operadora/EUIPO (AVE) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Evropske unije AVE — Delna ničnost — Pritožba, ki je pri odboru za pritožbe vložena v drugem jeziku od jezika postopka — Nedopustnost pritožbe pri odboru za pritožbe — Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje — Dolžnost skrbnega ravnanja)

23

2017/C 161/33

Zadeva T-594/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije Metabolic Balance — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2017/C 161/34

Zadeva T-621/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Tractel Greifzug/EUIPO – Shenxi Machinery (Oblika vitla z mehanskim delovanjem) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Tridimenzionalna znamka Evropske unije — Oblika vitla z mehanskim delovanjem — Absolutni razlog za zavrnitev — Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka — Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe (ES) št. 207/2009)

25

2017/C 161/35

Zadeva T-39/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK) (Znamka Evropske unije — Postopek ugovora — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka NANA FINK — Prejšnja besedna znamka Evropske unije NANA — Neobstoj podobnosti proizvodov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe — Obveznost odločanja o pritožbi v celoti)

25

2017/C 161/36

Zadeva T-49/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Azanta/EUIPO – Novartis (NIMORAL) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije NIMORAL — Prejšnja besedna znamka Evropske unije NEORAL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2017/C 161/37

Zadeva T-178/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Policolor/EUIPO – CWS Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Policolor — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije ProfiColor — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

27

2017/C 161/38

Zadeva T-219/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Aldi/EUIPO (ViSAGE) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije ViSAGE — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2017/C 161/39

Zadeva T-238/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Entreprise commune Clean Sky 2/Scouring Environment (Arbitražna klavzula — Sporazum o subvenciji, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) — Neizpolnitev pogodbe — Vračilo predplačil — Zamudne obresti — Postopek izdaje zamudne sodbe)

28

2017/C 161/40

Zadeva T-291/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Anta (China)/EUIPO (Upodobitev dveh črt, ki tvorita oster kot) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja dve črti, ki tvorita oster kot — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2017/C 161/41

Zadeva T-348/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Arbitražna klavzula — Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti — Pogodba Minatran — Upravičeni stroški — Postopek izdaje zamudne sodbe)

29

2017/C 161/42

Zadeva T-407/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2017 – Banco Popular Español/EUIPO – Pledgeling (p) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

30

2017/C 161/43

Zadeva T-170/17: Tožba, vložena 20. marca 2017 – RW/Komisija

30

2017/C 161/44

Zadeva T-173/17: Tožba, vložena 16. marca 2017 – TestBioTech/Komisija

31

2017/C 161/45

Zadeva T-180/17: Tožba, vložena 17. marca 2017 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer in drugi (EM)

32

2017/C 161/46

Zadeva T-182/17: Tožba, vložena 20. marca 2017 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

32

2017/C 161/47

Zadeva T-184/17: Tožba, vložena 21. marca 2017 – Leifheit/EUIPO (Upodobitev štirih zelenih kvadratov)

33

2017/C 161/48

Zadeva T-185/17: Tožba, vložena 21. marca 2017 – PlasticsEurope/ECHA

34

2017/C 161/49

Zadeva T-186/17: Tožba, vložena 23. marca 2017 – Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Zadeva T-187/17: Tožba, vložena 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Zadeva T-188/17: Tožba, vložena 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Zadeva T-193/17: Tožba, vložena 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Oblika glave stegnenice)

37

2017/C 161/53

Zadeva T-194/17: Tožba, vložena 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Upodobitev glave stegnenice)

37

2017/C 161/54

Zadeva T-199/17: Tožba, vložena 29. marca 2017 – QD/EUIPO

38

2017/C 161/55

Zadeva T-204/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Komisija

39

2017/C 161/56

Zadeva T-205/17: Tožba, vložena 4. aprila 2017 – SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Zadeva T-210/17: Tožba, vložena 6. aprila 2017 – International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

40


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 161/01)

Zadnja objava

UL C 151, 15.5.2017

Prejšnje objave

UL C 144, 8.5.2017

UL C 129, 24.4.2017

UL C 121, 18.4.2017

UL C 112, 10.4.2017

UL C 104, 3.4.2017

UL C 95, 27.3.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/2


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog: PJSC Rosneft Oil Company, nekdanja OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Zadeva C-72/15) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) - Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini - Določbe Sklepa 2014/512/SZVP in Uredbe (EU) št. 833/2014 - Veljavnost - Pristojnost Sodišča - Sporazum o partnerstvu EU Rusija - Obveznost obrazložitve - Načeli pravne varnosti in določnosti kazenskega zakona - Dostop do trga kapitala - Finančna pomoč - Globalna potrdila o lastništvu (Global Depositary Receipts) - Naftni sektor - Predlog za razlago pojmov „skrilavec“ in „voda v globini pod 150 metrov“ - Nedopustnost))

(2017/C 161/02)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: The Queen, na predlog: PJSC Rosneft Oil Company, nekdanja OJSC Rosneft Oil Company

Tožene stranke: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Izrek

1.

Člene 19, 24 in 40 PEU, člen 275 PDEU in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da je Sodišče Evropske unije na podlagi člena 267 PDEU pristojno za predhodno odločanje o veljavnosti aktov, sprejetih na podlagi določb o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), kot je Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/872/SZVP z dne 4. decembra 2014, če se predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša bodisi na nadzor skladnosti tega sklepa s členom 40 PEU bodisi na nadzor zakonitosti omejevalnih ukrepov proti fizičnim ali pravnim osebam.

2.

Preučitev drugega vprašanja, ni razkrila ničesar, kar bi vplivalo na veljavnost člena 1(2), od (b) do (d), in (3), člena 7 Sklepa 2014/512, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/872, in Priloge III k temu sklepu ter členov 3 in 3a, člena 4(3) in (4), člena 5(2), od (b) do (d), in (3) in člena 11 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 1290/2014 z dne 4. decembra 2014, ter Prilog II in VI k tej uredbi.

Načeli pravne varnosti in določnosti kazenskega zakona (nulla poena sine lege certa) je treba razlagati tako, da ne preprečujeta, da država članica v skladu z njenim členom 8(1) naloži kazenske sankcije, ki se uporabljajo za kršitve določb Uredbe št. 833/2014, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1290/2014, še preden bi Sodišče Evropske unije pojasnilo obseg teh določb in z njimi povezanih kazenskih sankcij.

3.

Izraz „finančna pomoč“ iz člena 4(3)(b) Uredbe št. 833/2014, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1290/2014, je treba razlagati tako, da ne zajema obdelave plačila, ki jo opravi banka ali druga finančna institucija.

Člen 5(2) Uredbe št. 833/2014, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1290/2014, je treba razlagati tako, da od 12. septembra 2014 prepoveduje izdajo globalnih potrdil o lastništvu (Global Depositary Receipts) na podlagi pogodbe o depozitu, sklenjene s katerim od subjektov iz Priloge VI k Uredbi št. 833/2014, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1290/2014, tudi kadar so ta potrdila izdana za delnice, ki jih je kateri od teh subjektov izdal pred tem datumom.


(1)  UL C 155, 11.5.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Darmstadt – Nemčija) – Furkan Tekdemir, čigar pravna zastopnika sta Derya Tekdemir in Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße

(Zadeva C-652/15) (1)

((Predhodno odločanje - Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Turčijo - Sklep št. 1/80 - Člen 13 - Klavzula standstill - Pravica do prebivanja družinskih članov turškega delavca, ki dela na zakonitem trgu dela države članice - Morebiten obstoj nujnega razloga v splošnem interesu, ki upravičuje nove omejitve - Učinkovito upravljanje migracijskih tokov - Obveznost za državljane tretjih držav, ki so mlajši od 16 let, da imajo dovoljenje za prebivanje - Sorazmernost))

(2017/C 161/03)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Darmstadt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Furkan Tekdemir, čigar pravna zastopnika sta Derya Tekdemir in Nedim Tekdemir

Tožena stranka: Kreis Bergstraße

Izrek

Člen 13 Sklepa Pridružitvenega sveta št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki je priložen Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, ki so ga Republika Turčija na eni strani ter države članice EGS in Skupnost na drugi podpisale v Ankari 12. septembra 1963 in ki je bil v imenu Skupnosti sklenjen, odobren in potrjen s Sklepom Sveta z dne 23. decembra 1963 (64/732/EGS), je treba razlagati tako, da cilj učinkovitega upravljanja migracijskih tokov lahko pomeni nujni razlog v splošnem interesu, s katerim je mogoče utemeljiti nacionalni ukrep – sprejet po tem, ko je ta sklep začel veljati v zadevni državi članici – ki državljanom tretjih držav, mlajšim od 16 let, nalaga, da morajo imeti dovoljenje za prebivanje za vstop in prebivanje v tej državi članici.

Vendar tak ukrep ni sorazmeren glede na zastavljeni cilj, če podrobna pravila o izvajanju, glede otrok, ki so državljani tretje države, ki so rojeni v zadevni državi članici in katerih eden od staršev je turški delavec, ki zakonito prebiva v tej državi članici, kot je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, presegajo to, kar je nujno za uresničevanje tega cilja.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/4


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH

(Zadeva C-146/16) (1)

((Predhodno odločanje - Nepoštene poslovne prakse - Oglas v tiskanem mediju - Opustitev bistvenih informacij - Dostop do teh informacij prek spletnega mesta, na katerem se opravlja distribucija zadevnih izdelkov - Izdelki, ki jih proda oseba, ki je objavila oglas, ali tretje osebe))

(2017/C 161/04)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Tožena stranka: DHL Paket GmbH

Izrek

Člen 7(4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta je treba razlagati tako, da reklamni oglas, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ki je zajet s pojmom „vabilo k nakupu“ v smislu te direktive, lahko izpolnjuje obveznost glede informacij iz te določbe. Predložitveno sodišče mora v vsakem posameznem primeru preučiti, prvič, ali prostorske omejitve v reklamnem besedilu upravičujejo dajanje na voljo informacij o dobavitelju le na platformi za spletno prodajo, in drugič, po potrebi, ali se informacije, ki se zahtevajo s členom 7(4)(b) navedene direktive, glede platforme za spletno prodajo posredujejo enostavno in hitro.


(1)  UL C 243, 4.7.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/4


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Zadeva C-315/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna kmetijska politika - Financiranje od EKSRP - Pomoč za razvoj podeželja - Plačila v okviru Nature 2000 - Upravičenost, določena zgolj za zasebnike - Gozdno območje, ki je delno v državni lasti))

(2017/C 161/05)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: József Lingurár

Tožena stranka: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Izrek

Člen 42(1), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je treba razlagati tako, da če je gozdno območje, ki je upravičeno do pomoči v okviru Nature 2000, delno v državni lasti in delno v lasti zasebnika, je treba pri izračunu zneska pomoči, ki ga je treba plačati zasebniku, upoštevati razmerje med površino tega območja v državni lasti in površino v lasti tega zasebnika.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/5


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Općinski sud u Velikoj Gorici – Hrvaška) – VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika

(Zadeva C-335/16) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Odpadki - Direktiva 2008/98/ES - Povračilo stroškov ravnanja z odpadki - Načelo, da plača povzročitelj obremenitve - Pojem „imetniki odpadkov“ - Cena, ki se zahteva za ravnanje z odpadki - Posebno nadomestilo za financiranje kapitalskih naložb))

(2017/C 161/06)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Općinski sud u Velikoj Gorici

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VG Čistoća d.o.o.

Toženi stranki: Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Izrek

Člen 14 in člen 15(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv je treba razlagati tako, da glede na trenutno stanje prava Unije ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, ki za financiranje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovega odstranjevanja določa ceno, ki se izračuna na podlagi ocenjene količine odpadkov uporabnikov te storitve, in ne na podlagi količine odpadkov, ki so jo ti dejansko ustvarili in predali za odvoz, ter plačilo – od uporabnikov kot imetnikov odpadkov – dodatnega nadomestila, katerega prihodek je namenjen financiranju kapitalskih naložb, potrebnih za obdelavo odpadkov, vključno z njihovim recikliranjem. Vendar pa mora predložitveno sodišče na podlagi dejanskih in pravnih elementov, ki so mu bili predloženi, preveriti, ali to ne povzroči, da se nekaterim „imetnikom“ naložijo stroški, ki so očitno nesorazmerni glede na količine ali naravo odpadkov, ki jih lahko ustvarijo. Za to lahko nacionalno sodišče med drugim upošteva merila, povezana z vrsto nepremičnin, ki jih zasedajo uporabniki, s površino in namembnostjo teh nepremičnin, s sposobnostjo „imetnikov“ za ustvarjanje odpadkov, s prostornino zabojnikov, danih na voljo uporabnikom, ter s pogostostjo pobiranja, ker lahko ti dejavniki neposredno vplivajo na znesek stroškov ravnanja z odpadki.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/6


Pritožba, ki jo je Meissen Keramik GmbH vložila 28. decembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 18. oktobra 2016 v zadevi T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-686/16 P)

(2017/C 161/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Meissen Keramik GmbH (zastopnika: M. Vohwinkel in Dr. M. Bagh, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2016 (T-776/15);

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 28. oktobra 2015 (zadeva R 0531/2015-1);

razveljavi odločbo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 13. januarja 2015;

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) naloži plačilo stroškov postopka na vseh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na napačni razlagi člena 7(1)(c) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti (1), v povezavi s kršitvijo člena 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča.

Očitana kršitev Poslovnika temelji na tem, da Splošno sodišče v svoji sodbi ni utemeljilo razumevanja besednega dela znamke, kot je opredeljen v odločbi o pritožbi, temveč je uporabilo lastno razumevanje besednega dela in tako spremenilo predmet spora.

Očitek napačne razlage člena 7(1)(c) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti temelji na tem, da Splošno sodišče navedbe geografskega izvora določene vrste produkta, ki je opredeljen kot glavna sestavina (Meissen Keramik), šteje za opisne tudi za proizvode, ki vsebujejo kakršnekoli, še tako nepomembne, sestavne dele iz tega materiala, oziroma bi jih bilo mogoče povezati z blagom opisane vrste proizvoda.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poljska) 17. januarja 2017 – Skarb Państwa, ki jo zastopa Wojewoda Dolnośląski/Gmina Trzebnica

(Zadeva C-19/17)

(2017/C 161/08)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skarb Państwa (davčna uprava), ki jo zastopa Wojewoda Dolnośląski (vojvoda Spodnje Šlezije)

Tožena stranka: Gmina Trzebnica (Gemeinde Trzebnica)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali so storitve, ki jih prejme upravičenec zaradi pogodbenih kazni ali odškodnin v zvezi z neizpolnitvijo ali nepravočasno izpolnitvijo obveznosti, prejemki v smislu pravila št. 2 Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003 (1)?

2.

V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje:

(a)

Ali je treba te prejemke v obliki pogodbenih kazni zmanjšati za izgube ali dodatne stroške, ki so nastali upravičencu v zvezi z neizpolnitvijo oziroma nepravočasno izpolnitvijo pogodbe s strani izvajalca?

(b)

Ali je storitev izvajalca, ki je v tem, da za upravičenca izvede druga dela, ki nikakor niso povezana s predmetom financiranja in na podlagi katerih je oproščen obveznosti plačila pogodbene kazni (datio in solutum), prejemek v smislu pravila št. 2 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003?

3.

V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje in vprašanje 2a: Ali je treba kot višino prejemkov, ki jih je ustvaril upravičenec, šteti višino pogodbene kazni, kakor je bil zaračunana izvajalcu, ali vrednost nadomestne storitve?

4.

Ali je mogoče o zaključku pomoči v smislu pravila št. 2 Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003 mogoče znižati znesek sofinanciranja za prihodke, ki jih je upravičenec ustvaril med trajanjem pomoči?

5.

V primeru pritrdilnega odgovora na četrto vprašanje: Ali je znižanje zneska sofinanciranja za prihodke, ki jih je ustvaril upravičenec, mogoče, če jih država članica ni sporočila Komisiji pred zaključkom pomoči?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 14, zvezek 2, str. 3.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 20. januarja 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

(Zadeva C-30/17)

(2017/C 161/09)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

Tožena stranka: Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba ob upoštevanju člena 3(1) in ciljev Direktive Sveta 92/83/EGS (1) z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače pri določitvi davčne osnove za piva z okusom glede na stopnje Plato ekstrakt ojačevalcev okusa, ki so bili dodani po zaključku fermentacije, prišteti preostalemu ekstraktu v končnem izdelku ali se ekstrakta dodanih snovi ne upošteva?


(1)  (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 206).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Poljska) 7. februarja 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

(Zadeva C-66/17)

(2017/C 161/10)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Stranke v postopku v glavni stvari

Predlagatelja: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Nasprotna stranka: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4, točka 1, v povezavi s členom 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (1) razlagati tako, da se potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo lahko izda za odločbo o povrnitvi stroškov postopka, vsebovano v sodbi o ugotovitvi pravice?


(1)  (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 7, str. 38, s spremembami)


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Suceava (Romunija) 14. februarja 2017 – Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Zadeva C-81/17)

(2017/C 161/11)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Suceava

Stranki*e v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zabrus Siret SRL

Tožena stranka: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Direktiva 2006/112/ES (1) ter načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, nasprotujejo upravni praksi in/ali razlagi določb nacionalne zakonodaje, s katerima se preprečita nadzor nad DDV in podelitev pravice do vračila DDV, ki je bil popravljen za transakcije, izvedene v obdobju pred obdobjem navedenega nadzora, in v zvezi s katerim je bil že izveden davčni nadzor, na podlagi katerega davčni organi niso ugotovili takšnih nepravilnosti, ki bi spremenile davčno osnovo DDV, čeprav se navedene določbe razlagajo tako, da lahko davčni organi ponovno pregledajo obdobje, za katero je bil pred tem izveden davčni nadzor na podlagi dodatnih podatkov in informacij, pridobljenih pozneje na podlagi sodelovanja med navedenimi organi in državnimi institucijami?

2.

Ali je treba Direktivo 2006/112/ES ter načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, nasprotujejo nacionalni zakonodajni ureditvi, ki zavrača možnost popravka vsebinskih napak v napovedih za odmero DDV za davčna obdobja, za katera je bil izveden davčni nadzor, razen kadar se popravek izvede na podlagi odredbe o ukrepih, ki jo je vročil organ za davčni nadzor ob prejšnjem pregledu?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 2006, str. 1).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/9


Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 22. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-95/17 P)

(2017/C 161/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Drugi stranki v postopku: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, prej Cadbury Holdings Ltd; Société des produits Nestlé SA

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi,

družbi Mondelez UK Holdings & Services Ltd naloži plačilo stroškov Urada.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev člena 36, prvi stavek, Statuta Sodišča

Splošno sodišče je svojo sodbo utemeljilo na protislovni obrazložitvi, ker je na eni strani sprejelo, da „je dovoljeno navajati dokaz skupno za vse zadevne države članice“, na drugi strani pa zahtevalo, da se pridobitev razlikovalnega učinka dokaže v vsaki državi članici posamezno (glej točko 139 izpodbijane sodbe).

Kršitev členov 7(3) in 52(2) Uredbe št. 207/2009  (1)

Splošno sodišče je napačno uporabilo smernice, ki jih je podalo Sodišče v točkah 62 in 63 sodbe z dne 24. maja 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/UUNT (Oblika čokoladnega zajca z rdečim trakom) (C-98/11 P, ECLI:EU:C:2012:307, v nadaljevanju: sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), ker je zahtevalo, da se pridobitev razlikovalnega učinka dokaže za vsako državo članico posamezno.

Splošno sodišče bi moralo preizkusiti, ali dokazi, ki jih je predložil imetnik znamke Evropske unije, potrjujejo pridobitev razlikovalnega učinka v Evropski uniji kot celota, ne glede na državne meje.

Splošno sodišče je s tem, da se je osredotočilo izključno na nacionalne trge, napačno zanemarilo, da je teritorialni obseg priznanja znamke samo eden od upoštevnih dejavnikov pri ugotavljanju, ali je ta znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v Evropski uniji. Splošno sodišče je tako zanemarilo merila, ki so upoštevna v kontekstu „enotnega trga“, zlasti (i) del javnosti, za katerega je bilo ugotovljeno, da se je seznanil z znamko, v primerjavi z evropskimi potrošniki kot celoto; (ii) geografski obseg in razdelitev območij, na katerih je bil ugotovljen pridobljen razlikovalni učinek, in (iii) gospodarski pomen območij, na katerih je bil ugotovljen pridobljen razlikovalni učinek za evropski trg zadevnih proizvodov in storitev.

Pristopa, ki je bil uporabljen v izpodbijani sodbi, ni mogoče upravičiti z javnim interesom, na katerem je utemeljen zadevni absolutni razlog za ničnost. Obstajajo zaščitni ukrepi, ki izničijo možnost imetnika znamke Evropske unije, da uveljavi izključne pravice tudi v državah članicah, v katerih znamka Evropske unije ni pridobila enakega razlikovalnega učinka kot v drugih državah članicah.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 27. februarja 2017 – Messer France SAS, pravna naslednica družbe Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

(Zadeva C-103/17)

(2017/C 161/13)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Messer France SAS, pravna naslednica družbe Praxair

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba, če država članica po začetku veljavnosti Direktive 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 (1) najprej ni sprejela nobene določbe o uvedbi trošarine na porabo električne energije, temveč je ohranila prej uveden posredni davek na to porabo in lokalne dajatve:

o združljivosti zadevnega davka z Direktivo 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 (2) in z direktivo z dne 27. oktobra 2003 presojati glede na pogoje iz člena 3(2) direktive z dne 25. februarja 1992 za obstoj „drugega posrednega davka“, in sicer da imajo davki enega ali več posebnih namenov in da se spoštujejo določena pravila o obdavčitvi, ki se uporabljajo za trošarino ali davek na dodano vrednost?

Ali je ohranitev „drugega posrednega davka“ mogoča samo ob usklajeni trošarini in, nazadnje, ali se lahko v tem primeru zadevni prispevek šteje za tako trošarino, o združljivosti katere z navedenim direktivama bi bilo torej treba presojati glede na celoto pravil o uskladitvi, ki jih določata?

2.

Ali je treba za prispevek, ki se obračuna na porabo električne energije, pri čemer so prejemki iz tega naslova hkrati namenjeni financiranju stroškov v zvezi s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji ter geografski tarifni izravnavi in znižanju cen električne energije za gospodinjstva v negotovih razmerah, šteti, da ima posebne namene za uporabo določb člena 3(2) direktive z dne 25. februarja 1992, povzetih v členu 1(2) direktive z dne 16. decembra 2008 (3)?

3.

Če se lahko samo nekateri od namenov štejejo za posebne v smislu navedenih določb, ali lahko zavezanci vseeno zahtevajo vračilo celotnega spornega prispevka ali samo delno vračilo glede na delež celotnih stroškov, financiranih na njegovi podlagi, ki ne ustreza posebnemu namenu?

4.

Če je glede na odgovor na prejšnja vprašanja ureditev prispevka javni službi za električno energijo v celoti ali delno nezdružljiva s pravili o obdavčitvi električne energije v okviru prava Unije, ali je treba drugi pododstavek člena 18(10) direktive z dne 27. oktobra 2003 razlagati tako, da do 1. januarja 2009 upoštevanje najnižjih stopenj obdavčitve, ki jih določa navedena direktiva, pomeni edino obveznost Francije med pravili o obdavčitvi električne energije v okviru prava Unije?


(1)  Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405).

(2)  Direktiva Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 179).

(3)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, str. 12).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB Aviabaltika/BAB Ūkio bankas

(Zadeva C-107/17)

(2017/C 161/14)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe (tožena stranka na prvi stopnji): UAB Aviabaltika

Druga stranka v postopku s kasacijsko pritožbo (tožeča stranka na prvi stopnji): BAB Ūkio bankas

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 4(5) Direktive 2002/47 (1) razlagati tako, da je z njim državam članicam naložena obveznost sprejetja pravnih pravil, ki določajo, da finančno zavarovanje ni vključeno v sredstva, ki ostanejo po insolventnosti uporabnika zavarovanja (banke v postopku prenehanja)? Povedano drugače, ali morajo države članice sprejeti pravna pravila, s katerimi je zahtevano, da mora biti uporabnik zavarovanja (banka) dejansko sposoben doseči poplačilo svoje terjatve, zavarovane s finančnim zavarovanjem (denar na računu banke in pravica zahtevati ta denar), kljub temu, da je do dogodka izvršitve prišlo po začetku postopka prenehanja uporabnika zavarovanja (banke)?

2.

Ali bi bilo treba člen 4(1) in (5) Direktive 2002/47 sistematično razlagati tako, da je z njim dajalcu zavarovanja dana pravica zahtevati, da mora uporabnik zavarovanja (banka) najprej doseči poplačilo svoje terjatve, zavarovane s finančnim zavarovanjem (denar na računu banke in pravica zahtevati ta denar), z uporabo finančnega zavarovanja, in s tem uporabniku finančnega zavarovanja naložena obveznost, da ugodi taki zahtevi kljub začetku postopka svojega prenehanja?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen in če dajalec zavarovanja izpolni zahtevek uporabnika zavarovanja, zavarovan s finančnim zavarovanjem, z uporabo drugih sredstev dajalca zavarovanja, ali bi bilo treba določbe Direktive 2002/47, zlasti njena člena 4 in 8, razlagati tako, da bi se morala za dajalca uporabiti tudi izjema od enakega obravnavanja upnikov uporabnika zavarovanja (banke) v postopku prenehanja in bi moral dajalec zavarovanja, zato da bi dosegel povrnitev finančnega zavarovanja, imeti prednost pred drugimi upniki v postopku prenehanja?


(1)  Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 10, zvezek 3, str. 89.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. marca 2017 – UAB „Enteco Baltic“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-108/17)

(2017/C 161/15)

Jezik postopka: litvanščina

Predložitveno sodišče

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UAB „Enteco Baltic“

Tožena stranka: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 143(2) Direktive o DDV (1) razlagati tako, da je z njim davčnemu organu države članice prepovedano zavrniti uporabo oprostitve iz člena 143(1)(d) te direktive zgolj zato, ker je bilo v trenutku uvoza predvideno, da se bo blago dobavilo zavezancu za DDV in je bila zato na uvozni deklaraciji navedena njegova identifikacijska številka za DDV, pozneje pa je bilo blago zaradi spremenjenih okoliščin odpeljano drugemu davčnemu zavezancu (zavezancu za DDV) in so bili javnemu organu pa posredovani vsi podatki o istovetnosti dejanskega kupca?

2.

Ali je mogoče člen 143(1)(d) Direktive o DDV v okoliščinah, kakršne so te v obravnavani zadevi, razlagati tako, da se lahko dokumenti, ki niso bili zavrnjeni (tovorni listi e-AD [elektronski upravni dokument] in potrditve e-ROR [elektronsko poročilo o prejemu]) in ki potrjujejo prevoz blaga iz davčnega skladišča na ozemlju države članice do davčnega skladišča v drugi državi članici, štejejo za zadosten dokaz o prevozu blaga v drugo državo članico?

3.

Ali je treba člen 143(1)(d) Direktive o DDV razlagati tako, da je z njim davčnemu organu države članice prepovedana zavrnitev uporabe oprostitve iz te določbe, če pravica razpolaganja na kupca ni bila prenesena neposredno, ampak prek oseb, ki jih je ta določil (prevozna podjetja/davčna skladišča)?

4.

Ali je upravna praksa v nasprotju z načeloma nevtralnosti DDV in varstva legitimnih pričakovanj, če se na podlagi te prakse razlaga v zvezi s tem, kaj je treba šteti za prenos pravice razpolaganja, in tem, kakšne dokaze je treba predložiti v dokaz takega prenosa, razlikuje glede na to, ali se uporablja člen 167 ali člen 143(1)(d) Direktive o DDV?

5.

Ali področje uporabe načela dobre vere v zvezi z obračunom DDV zajema tudi pravico oseb do oprostitve DDV pri uvozu (na podlagi člena 143(1)(d) Direktive o DDV) v primerih, kot je ta iz postopka v glavni stvari, torej kadar carinski urad davčnemu zavezancu ne prizna pravice do oprostitve DDV pri uvozu na podlagi tega, da niso bili izpolnjeni pogoji za nadaljnjo dobavo blaga v Evropski uniji (člen 138 Direktive o DDV)?

6.

Ali je treba člen 143(1)(d) Direktive o DDV razlagati tako, da je z njim prepovedana upravna praksa države članice, v skladu s katero domneva, (i) da pravica razpolaganja ni bila prenesena na točno določenega pogodbenega partnerja in (ii) da je davčni zavezanec vedel ali bi mogel vedeti za morebitno goljufijo na področju DDV, ki jo je storil pogodbeni partner, temelji na dejstvu, da je podjetje komuniciralo s pogodbenimi partnerji prek elektronskih sredstev komunikacije in da je davčni organ ob pregledu ugotovil, da pogodbeni partnerji niso poslovali na naslovih, ki so bili navedeni, in da niso predložili obračuna DDV za transakcije z davčnim zavezancem?

7.

Ali je treba člen 143(1)(d) Direktive o DDV razlagati tako, da čeprav je davčni zavezanec tisti, ki mora dokazati pravico do oprostitve davka, to ne pomeni, da pristojni javni organ, ki odloča o vprašanju prenosa pravice razpolaganja, ni dolžan zbrati informacij, do katerih imajo dostop le javni organi?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 2006, str. 1).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španija) 3. marca 2017 – Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán in María Concepción Marí Merino

(Zadeva C-109/17)

(2017/C 161/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bankia S.A.

Tožene stranke: Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán in María Concepción Marí Merino

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 2005/29 (1) razlagati tako, da zaradi oteževanja ali onemogočanja sodnega nadzora pri pogodbah in aktih, ki bi lahko vključevali nepoštene poslovne prakse, nacionalna zakonodaja, kot so v Španiji veljavni predpisi o izvršbah na podlagi hipoteke – člen 695 in naslednji v povezavi s členom 552(1) Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (zakon 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnopravnem postopku, v nadaljevanju: LEC) –, v katerih ni predviden nadzor, niti po uradni dolžnosti niti na zahtevo stranke, nepoštenih poslovnih praks vključno na zahtevo stranke, nasprotuje členu 11 te direktive?

2.

Ali je treba Direktivo 2005/29 razlagati tako, da nacionalna zakonodaja, kot so španski predpisi, ki ne zagotavljajo dejanskega spoštovanja kodeksa ravnanja, če se upnik odloči, da ga ne uporabi, in sicer člena 5 in 6 v povezavi s členom 15 Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo (kraljevi zakonodajni odlok št. 6/2012 z dne 9. marca 2012), nasprotuje členu 11 te direktive?

3.

Ali je treba člen 11 Direktive 2005/29 razlagati tako, da nasprotuje španski nacionalni zakonodaji, ki potrošniku ne omogoča, da bi med postopkom izvršbe na podlagi hipoteke pozval k spoštovanju kodeksa ravnanja, natančneje v zvezi z odstopom od pogodbe in prenehanjem dolga – odstavek 3 Anexo del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, Código de Buenas Prácticas (aneks h kraljevemu zakonodajnemu odloku št. 6/2012 z dne 9. marca 2012, kodeks dobrih praks)?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, str. 22).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 13. marca 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

(Zadeva C-129/17)

(2017/C 161/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Toženi stranki: Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

a)

Ali člen 5 Direktive 2008/95/ES (1) in člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (2) obsegata pravico imetnika blagovne znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba z blaga brez njegovega soglasja odstrani vse znake, enake blagovnim znamkam (debranding), če gre za blago, ki se – tako kot blago, dano v postopek carinskega skladiščenja – še ni distribuiralo v Evropskem gospodarskem prostoru in odstranitev opravi tretja oseba v zvezi z uvozom blaga v Evropski gospodarski prostor ali dajanjem blaga na trg Evropskega gospodarskega prostora?

b)

Je odgovor na vprašanje 1(a) odvisen od tega, ali uvoz blaga v Evropski gospodarski prostor oziroma dajanje blaga na trg Evropskega gospodarskega prostora poteka pod lastnim razpoznavnim znakom, ki ga namesti tretja oseba (rebranding)?

2.

Ali na odgovor na vprašanje 1 vpliva, če upoštevni povprečni potrošnik tako uvoženo blago oziroma blago, dano na trg, glede na zunanji izgled ali model še vedno identificira kot blago, ki izvira od imetnika blagovne znamke?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25).

(2)  UL L 78, str. 1.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/14


Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 24. marca 2017 zoper sodbo (tretji razširjeni senat) z dne 1. februarja 2017 v zadevi T-479/14, Kendrion/Evropska unija

(Zadeva C-150/17 P)

(2017/C 161/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in E. Beysen)

Drugi stranki v postopku: Kendrion NV, Evropska komisija

Predlog

Pritožnica predlaga, naj

se razveljavi prva točka izreka izpodbijane sodbe;

se zavrnejo prvostopenjski zahtevki družbe Kendrion za domnevno nastalo škodo, podredno, naj se odškodnina zmanjša na 175 709,87 EUR;

se družbi Kendrion naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje pritožbe pritožnica navaja trdi razloge.

1.

Splošno sodišče naj bi pri razlagi pojma „vzročna zveza“ napačno uporabilo pravo, saj je kršitev razumnega roka za izdajo sodbe štelo za ključen razlog za uveljavljano premoženjsko škodo, ki naj bi obsegala stroške za bančno garancijo, pri tem pa spregledalo, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso ključen razlog zanjo odločitev podjetja, da globe v postopku pred sodiščem Unije ne plača.

2.

Splošno sodišče naj bi pri razlagi pojma „škoda“ napačno uporabilo pravo, saj premoženjsko škodo v zvezi s plačilom stroškov za bančno garancijo ni uporabilo enakih pogojev kot jih je določilo v zvezi s plačilom obresti za globo, in sicer da mora tožeča stranka na prvi stopnji dokazati, da so finančna bremena v zvezi s plačilom obresti večja od prednosti, ki bi jih lahko imela, če ne bi plačala globe.

3.

Splošno sodišče naj bi pri določitvi časovnega okvira, v katerem naj bi nastala uveljavljana premoženjska škoda, napačno uporabilo pravo in kršilo obveznost obrazložitve, saj je brez navedbe razlogov presodilo, da je časovni okvir, v katerem naj bi zaradi plačila stroškov za bančno garancijo nastala premoženjsko škoda, lahko drugačen kot časovni okvir, ki ga je Splošno sodišče določilo v zvezi z nezakonitim ravnanjem, ki naj bi bilo razlog za to škodo.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(Zadeva C-151/17)

(2017/C 161/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Swedish Match AB

Tožena stranka: Secretary of State for Health

Vprašanja za predhodno odločanje

„Ali sta člena 1(c) in 17 Direktive 2014/40/EU (1) neveljavna zaradi:

i.

kršitve splošnega načela EU o prepovedi diskriminacije;

ii.

kršitve splošnega načela EU o sorazmernosti;

iii.

kršitve člena 5(3) PEU in načela EU o subsidiarnosti;

iv.

kršitve člena 296(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

v.

kršitve členov 34 in 35 PDEU in

vi.

kršitve členov 1, 7 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?


(1)  Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL 2014. L 127, str. 1.).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/16


Tožba, vložena 4. aprila 2017 – Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-170/17)

(2017/C 161/20)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: N. Yerrell in P. Costa de Oliveira, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da Portugalska republika s tem, da je izdala posebna nacionalna vozniška dovoljenja za vožnjo vozil, ki spadajo pod harmonizirano kategorijo AM, ni izpolnila obveznosti iz členov 4(1) in (2) ter 7(2)(a) Direktive 2006/126/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih;

razglasi naj se, da Portugalska republika s tem, da ni zagotovila, da je ena oseba imetnik samo enega vozniškega dovoljenja, ni izpolnila obveznosti iz člena 7(5)(b) Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih;

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Glede obveznosti, ki jih ima Portugalska republika na podlagi členov 4(1) in (2), 7(2)(a) in 7(5)(b) Direktive, Komisija meni, da Portugalska republika ni sprejela potrebnih ukrepov v roku, določenem v obrazloženem mnenju. Poleg tega portugalska uprava s tem, da je v dopisu z dne 15. decembra 2016 navedla, da bo v prihodnje izvedla zakonodajne spremembe v zvezi s tem, priznava, da navedenih ukrepov ni sprejela.


(1)  UL 2006, L 403, str. 18.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/16


Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 5. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

(Zadeva C-174/17 P)

(2017/C 161/21)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopniki: J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano in P. Giusta, agenti)

Druge stranke v postopku: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. in Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev točke 1 izreka izpodbijane sodbe;

zavrnitev predloga družb ASPLA in Armando Álvarez na prvi stopnji za pridobitev zneska v višini 3 495 038,66 EUR iz naslova škode, ki naj bi jima nastala zaradi neupoštevanja razumnega roka sojenja, kot neutemeljen.

naložitev plačila stroškov družbama ASPLA in Armando Álvarez.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ki naj bi jo Splošno sodišče storilo pri razlagi pojma vzročne zveze, saj je menilo, da je bilo neupoštevanje razumnega roka sojenja odločilen vzrok za zatrjevano premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila stroškov bančne garancije, čeprav je v skladu z ustaljeno sodno prakso odločilen vzrok za plačilo teh stroškov to, da se podjetje odloči, da ne bo plačalo globe do konca postopka pred sodiščem Unije.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma škode, saj Splošno sodišče za domnevno premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila stroškov bančne garancije, ni uporabilo iste zahteve, kot jo je naložilo v zvezi z domnevno premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila obresti na znesek globe, to je znesek, glede katerega sta morali tožeči stranki na prvi stopnji dokazati, da je finančno breme zaradi zadnjenavedenega plačila presegalo ugodnost, ki sta je bili lahko deležni zaradi neplačila globe.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/17


Sklep predsednika Sodišča z dne 28. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale civile di Roma – Italija) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Zadeva C-167/15) (1)

(2017/C 161/22)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 245, 27.7.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/17


Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 10. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

(Zadeva C-136/16) (1)

(2017/C 161/23)

Jezik postopka: portugalščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/18


Sklep predsednika Sodišča z dne 23. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

(Zadeva C-229/16) (1)

(2017/C 161/24)

Jezik postopka: portugalščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 287, 8.8.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/18


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. marca 2017 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg, intervenientka: Francoska republika

(Zadeva C-511/16) (1)

(2017/C 161/25)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 441, 28.11.2016.


Splošno sodišče

22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – CPME in drugi/Svet

(Zadeva T-422/13) (1)

((Damping - Uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske - Pregled zaradi izteka ukrepov - Predlog Komisije za podaljšanje navedenih ukrepov - Sklep Sveta o končanju postopka pregleda brez uvedbe teh ukrepov - Ničnostna tožba - Člen 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 - Verjetnost ponovnega nastanka znatne škode - Člen 21(1) Uredbe št. 1225/2009 - Interes Unije - Očitne napake pri presoji - Obveznost obrazložitve - Odškodninska tožba))

(2017/C 161/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruselj, Belgija) in 10 drugih strank, navedenih v prilogi sodbe (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Boelaert in J. P. Hix, agenta, skupaj z B. O’Connorjem, solicitor, in S. Gublom, odvetnikom)

Intervenientka v podporo tožečih strank: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, A. Demeneix in M. França, agenti)

Intervenienti v podporo toženi stranki: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Bruselj, Belgija), Caiba, SA (Paterna, Španija), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Belgija), Danone (Pariz, Francija), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Francija), Pepsico International Ltd (London, Združeno kraljestvo) et Refresco Gerber BV (Rotterdam, Nizozemska) (zastopnik: E. McGovern, barrister)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta z dne 21. maja 2013 o zavrnitvi predloga izvedbene uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 ter o zaključku postopka pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indonezije in Malezije, če bi predlog uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske (2013/226/EU) (UL 2013, L 136, str. 12), v delu, v katerem je bil z njim zavrnjen predlog za uvedbo dokončne protidampinške dajatve na uvoz s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske ter končan postopek pregleda glede tega uvoza, in drugič, zahtevek na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi nastala tožečim strankam.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta z dne 21. maja 2013 o zavrnitvi predloga izvedbene uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 ter o zaključku postopka pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indonezije in Malezije, če bi predlog uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske (2013/226/EU), se razglasi za ničen v delu, v katerem je bil z njim zavrnjen predlog za uvedbo dokončne protidampinške dajatve na uvoz s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske ter končan postopek pregleda glede uvoza polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz teh treh držav.

2.

Odškodninski zahtevki se zavrnejo.

3.

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) ter družbe Cepsa Química, SA, Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, SA, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group in UAB Orion Global pet nosijo svoje stroške, razen tistih iz točke 5 v nadaljevanju.

4.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

5.

European Federation of Bottled Waters (EFBW) ter družbe Caiba, SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd in Refresco Gerber BV nosijo svoje stroške in stroške, ki so zaradi njihove intervencije nastali tožečim strankam.

6.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 325, 9.11.2013.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Komisija

(Zadeva T-219/14) (1)

((Državne pomoči - Pomorski promet - Nadomestilo za javne storitve - Povečanje kapitala - Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njihovo vračilo - Likvidacija podjetja, ki je dobilo pomoč - Ohranitev pravnega interesa - Nadaljevanje postopka - Pojem pomoči - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Merilo zasebnega vlagatelja - Očitna napaka pri presoji - Napačna uporaba prava - Ugovor nezakonitosti - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe - Sklep 2011/21/EU - Smernice za reševanje in prestrukturiranje - Okvir Unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javno storitev - Sodba Altmark))

(2017/C 161/27)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Regione autonoma della Sardegna (Italija) (zastopniki: T. Ledda, S. Sau, G. M. Roberti, G. Bellitti in I. Perego, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropske unije (zastopniki: G. Conte, D. Grespan, in A. Bouchagiar, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Compagnia italiana di navigazione SpA (Neapelj, Italija) (zastopniki: najprej F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti in A. Neri, nato M. Merola, B. Carnevale in M. Toniolo, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa C(2013) 9101 final Evropske komisije z dne 22. januarja 2014 o ukrepih pomoči SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C), ki jih je avtonomna pokrajina Sardinija izvedla v korist družbe Saremar, v delu, v katerem so bile s tem sklepom državne pomoči opredeljene kot ukrep nadomestila za opravljanje javne storitve in povečanje kapitala, ta ukrepa razglašena za nezdružljiva z notranjim trgom in zanj odrejeno vračilo nadomestila.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Regione autonoma della Sardegna (Italija) nosi svoje stroške in stroške, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Compagnia Italiana di Navigazione SpA.


(1)  UL C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Saremar/Komisija

(Zadeva T-220/14) (1)

((Državne pomoči - Pomorski promet - Nadomestilo za izvajanje javne storitve - Povečanje kapitala - Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in je bila odrejena njihova izterjava - Likvidacija tožeče stranke - Sposobnost biti stranka v postopku - Ohranitev pravnega interesa - Neobstoj sklepa o ustavitvi postopka - Pojem pomoči - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Merilo zasebnega vlagatelja - Očitna napaka pri presoji - Napačna uporaba prava - Ugovor nezakonitosti - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe - Sklep 2011/21/EU - Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah - Okvir Unije za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve - Sodba Altmark))

(2017/C 161/28)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožečae stranka: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italija) (zastopniki: G. M. Roberti, G. Bellitti in I. Perego, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniku: G. Conte, D. Grespan, in A. Bouchagiar, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Neapelj, Italija) (zastopniki: sprva F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti in A. Neri, nato M. Merola, B. Carnevale in M. Toniolo, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne C(2013) 9101 final z dne 22. januarja 2014, v zvezi z ukrepi pomoči SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) in SA.32016 (2011/C), ki jih je avtonomna regija Sardinija izvedla v korist družbe Saremar, v delu, v katerem sta bili s tem sklepom kot državni pomoči opredeljena nadomestilo za izvajanje javne storitve in povečanje kapitala, ti ukrepi pa so bili razglašeni za nezdružljive z notranjim trgom in je bila odrejena njihova izterjava.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA poleg lastnih stroškov nosi stroške, ki sta jih priglasili Evropska komisija in družba Compagnia Italiana di Navigazione SpA.


(1)  UL C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – HB in drugi/Komisija

(Zadeva T-361/14) (1)

((Pravo institucij - Evropska državljanska pobuda - Zaščita potepuških živali - Psihološki učinki na odrasle in na otroke - Zavrnitev prijave - Očitna nepristojnost Komisije - Člen 4(2)(b) in (3) Uredbe (EU) št. 211/2011))

(2017/C 161/29)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: HB (Linz, Avstrija) in 6 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sodbi (zastopnika: sprva C. Kolar, nato F. Moyse, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Krämer in J. Vondung, agenta)

Predmet

Predlog, ki temelji na členu 263 PDEU in namen katerega je razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 2119 final z dne 26. marca 2014 o zavrnitvi državljanske pobude, naslovljene „Ethics for Animals and Kids“.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

HB in ostalim tožečim strankam, katerih imena so v navedena v prilogi, se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 409, 17.11.2014.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Alkarim for Trade and Industry/Svet

(Zadeva T-35/15) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Očitna napaka pri presoji))

(2017/C 161/30)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Sirija) (zastopnika: J. P. Buyle in L. Cloquet, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: najprej G. Étienne in S. Kyriakopoulou, nato S. Kyriakopoulou, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta 2014/730/SZVP z dne 20. oktobra 2014 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2014, L 301, str. 36) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1105/2014 z dne 20. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2014, L 301, str. 7) v delu, v katerem je ime tožeče stranke vpisano na seznam oseb in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta 2014/730/SZVP z dne 20. oktobra 2014 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1105/2014 z dne 20. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na Alkarim for Trade and Industry LLC.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Alkarim for Trade and Industry.


(1)  UL C 89, 16.3.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Francija/Komisija

(Zadeva T-344/15) (1)

((Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dokumenti, posredovani v okviru postopka, določenega z Direktivo 98/34/ES - Dokumenti, ki izvirajo iz države članice - Odobritev dostopa - Izjema v zvezi z varstvom sodnih postopkov - Izjema v zvezi z varstvom namena inšpekcij, preiskav in revizij - Predhodno soglasje države članice))

(2017/C 161/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: sprva F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas in F. Fize, nato D. Colas in B. Fodda, in nazadnje D. Colas, B. Fodda in E. de Moustier, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Baquero Cruz in F. Clotuche Duvieusart, agenta)

Intervenientka v podporo tožeči stranki: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, T. Müller in J. Vláčil, agenti)

Predmet

Tožba na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije Ares(2015) 1681819 z dne 21. aprila 2015, s katerim je bil državljanu odobren dostop do dokumentov, ki jih je posredovala Francoska republika v okviru postopka, določenega z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 20, str. 337).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.

3.

Češka republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 270, 17.8.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Renfe-Operadora/EUIPO (AVE)

(Zadeva T-367/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Figurativna znamka Evropske unije AVE - Delna ničnost - Pritožba, ki je pri odboru za pritožbe vložena v drugem jeziku od jezika postopka - Nedopustnost pritožbe pri odboru za pritožbe - Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje - Dolžnost skrbnega ravnanja))

(2017/C 161/32)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Španija) (zastopnika: J. B. Devaureix in M. I. Hernández Sandoval, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 24. aprila 2015 (zadeva R 712/2014-5) v zvezi s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 346, 19.10.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance)

(Zadeva T-594/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije Metabolic Balance - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 161/33)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Nemčija) (zastopnik: W. Riegger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnika: M. Fischer in J. Németh, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. avgusta 2015 (zadeva R 2156/2014 1) v zvezo z zahtevo za registracijo figurativnega znaka Metabolic Balance kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Metabolic Balance Holding GmbH nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov EUIPO.


(1)  UL C 398, 30.11.2015.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Tractel Greifzug/EUIPO – Shenxi Machinery (Oblika vitla z mehanskim delovanjem)

(Zadeva T-621/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Tridimenzionalna znamka Evropske unije - Oblika vitla z mehanskim delovanjem - Absolutni razlog za zavrnitev - Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka - Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 161/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Nemčija) (zastopnika: U. Lüken in C. Maierhöfer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Hanf, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Shenxi Machinery Co. Ltd (Wuxi, Kitajska) (zastopnik: C. Vossius, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 1658/2014-1) v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med družbama Shenxi Machinery in Tractel Greifzug.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Tractel Greifzug GmbH se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

3.

Družba Shenxi Machinery Co. Ltd nosi svoje stroške.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK)

(Zadeva T-39/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek ugovora - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka NANA FINK - Prejšnja besedna znamka Evropske unije NANA - Neobstoj podobnosti proizvodov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe - Obveznost odločanja o pritožbi v celoti))

(2017/C 161/35)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, Nemčija) (zastopnik: T. Boddien, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Nadine Fink (Basel, Švica)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. novembra 2015 (zadeva R 679/2014-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Nanu Nana Joachim Hoepp in N. Fink.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 12. novembra 2015 (zadeva R 679/2014-1) glede postopka z ugovorom med družbo Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG in Nadine Fink se razveljavi v delu, v katerem odbor za pritožbe o pritožbi, vloženi pri njem, ni odločil glede „žlahtnih kovin in njihovih zlitin“, ki spadajo v razred 14 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in na katere se nanaša figurativna znamka, ki je bila predmet mednarodne registracije št. 1111657, v kateri je omenjena Evropska unija.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 106, 21.3.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Azanta/EUIPO – Novartis (NIMORAL)

(Zadeva T-49/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije NIMORAL - Prejšnja besedna znamka Evropske unije NEORAL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 161/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Azanta A/S (Hellerup, Danska) (zastopnik: M. Hoffgaard Rasmussen, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Ivanauskas, agent)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Novartis AG (Basel, Švica)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. decembra 2015 (zadeva R 634/2015-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Novartis in Azanta.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Azanta A/S se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 106, 21.3.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Policolor/EUIPO – CWS Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

(Zadeva T-178/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Policolor - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije ProfiColor - Relativni razlogi za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 161/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Policolor SA (Bukarešta, Romunija) (zastopnik: M. Comanescu, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Rajh, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: CWS Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. januarja 2016 (zadeva R 346/2015-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt in Policolor.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Policolor SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Aldi/EUIPO (ViSAGE)

(Zadeva T-219/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije ViSAGE - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 161/38)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Nemčija) (zastopniki: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen in N. Bertram, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. februarja 2016 (zadeva R 507/2015-5) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka ViSAGE kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Aldi GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 232, 27.6.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Entreprise commune Clean Sky 2/Scouring Environment

(Zadeva T-238/16) (1)

((Arbitražna klavzula - Sporazum o subvenciji, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) - Neizpolnitev pogodbe - Vračilo predplačil - Zamudne obresti - Postopek izdaje zamudne sodbe))

(2017/C 161/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Entreprise commune Clean Sky 2 (Bruselj, Belgija) (zastopnika: B. Mastantuono, agent, skupaj z M. Velardom, odvetnikom)

Tožena stranka: Scouring Environment SARL (Tauriac, Francija)

Predmet

Predlog, ki temelji na členu 272 PDEU in namen katerega je, da se družbi Scouring Environment naloži, da vrne predplačilo v okviru sporazuma o subvenciji št. 287071, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Izrek

1.

Družbi Scouring Environment SARL se naloži, da skupnemu podjetju Clean Sky 2 vrne znesek v višini 60 000 EUR, skupaj z zamudnimi obrestmi po 3,65-odstotni letni obrestni meri, ki tečejo od 12. septembra 2014 do celotnega plačila dolga.

2.

Družbi Scouring Environment se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 260, 18.7.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 – Anta (China)/EUIPO (Upodobitev dveh črt, ki tvorita oster kot)

(Zadeva T-291/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja dve črti, ki tvorita oster kot - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 161/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Anta (China) Co. Ltd (Jinjiang City, Kitajska) (zastopnika: A. Franke in K. Hammerstingl, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. marca 2016 (zadeva R 1292/2015-5) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka, ki upodablja dve črti, ki tvorita oster kot, kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Anta (China) Co. Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 279, 1.8.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Zadeva T-348/16) (1)

((Arbitražna klavzula - Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti - Pogodba Minatran - Upravičeni stroški - Postopek izdaje zamudne sodbe))

(2017/C 161/41)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Solun, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) (zastopnika: M. Pesquera Alonso in F. Sgritta, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 272 PDEU, naj se ugotovi, da zahtevek, ki je naveden na opominu ERCEA št. 3241606289 z dne 26. maja 2016, s katerim je tožeči stranki naloženo, naj vrne del subvencije, ki jo je prejela za projekt Minitran, in sicer znesek v višini 245 525,43 EUR, ni utemeljen in da ta znesek ustreza upravičenim stroškom.

Izrek

1.

Zahtevek, ki je naveden na opominu Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) št. 3241606289 z dne 26. maja 2016, s katerim je Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis naloženo, naj vrne del subvencije, ki jo je prejela za projekt Minitran, in sicer znesek v višini 245 525,43 EUR, ni utemeljen in ta znesek ustreza upravičenim stroškom.

2.

Delno vračilo s pobotom uveljavljane terjatve, in sicer v višini 132 192,12 EUR, je v nasprotju s sporazumom o subvenciji št. 211166, ki je bil sklenjen 18. avgusta 2008 za izvedbo projekta Minatran, in z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.

ERCEA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2017 – Banco Popular Español/EUIPO – Pledgeling (p)

(Zadeva T-407/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Umik zahteve za registracijo - Ustavitev postopka))

(2017/C 161/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Banco Popular Español, SA (Madrid, Španija) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Botis, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Združene države)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe EUIPO z dne 29. aprila 2016 (zadeva R 1693/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Banco Popular Español, SA in Pledgeling LLC.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Družba Banco Popular Español, SA nosi stroške.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/30


Tožba, vložena 20. marca 2017 – RW/Komisija

(Zadeva T-170/17)

(2017/C 161/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: RW (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi sklep z dne 2. marca 2017, s katerim se tožeča stranka samodejno upokoji z učinkom od 1. junija 2017, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje očitna kršitev členov 47 in 52 Kadrovskih predpisov, in sicer ker tožeča stranka v trenutku sprejetja izpodbijanega sklepa še ni dosegla starosti za samodejno upokojitev.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje nespoštovanje področja uporabe člena 42c Kadrovskih predpisov, in sicer ker je tožena stranka menila, da ta določba velja za uradnike, ki – čeprav so dosegli upokojitveno starost (torej lahko zahtevajo upokojitev brez znižanja pokojnine) – še niso dosegli starosti, ko jih mora OPI (samodejno) upokojiti.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev obveznosti obrazložitve, in sicer ker tožena stranka ni podala nobene ustreznega navedbe, ki bi tožeči stranki ali Splošnemu sodišču omogočila opraviti nadzor nad utemeljenostjo trditve, da je Komisija temeljito analizirala potrebe drugih služb Komisije in na podlagi katere je ugotovila, da tožeče stranke ni mogoče razporediti v eno od teh služb, ki ustrezajo obstoječim pristojnostim tožeče stranke.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/31


Tožba, vložena 16. marca 2017 – TestBioTech/Komisija

(Zadeva T-173/17)

(2017/C 161/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: TestBioTech eV (München, Nemčija) (zastopnika: K. Smith, QC, in J. Stevenson, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo Komisije z dne 9. januarja 2017 o zavrnitvi predloga tožeče stranke za notranji ponovni preizkus Izvedbenih sklepov Komisije (EU) 2016/1215, (1) (EU) 2016/1216, (2) in (EU) 2016/1217 (3) z dne 22. Julija 2016, o odobritvi dajanja na trg, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (4) (v nadaljevanju: Uredba o gensko spremenjenih živilih), proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG 72, MON 87708 x MON 89788 oziroma MON 87705 x MON 89788;

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka v bistvu navaja en razlog, in sicer da Komisija ni spoštovala obveznosti, ki ji jih nalaga Uredba o gensko spremenjenih živilih, zlasti njena člena 14 in 16, saj pred izdajo odobritve dajanja na trg proizvodov ni izvedla ustrezne celovite ocene varnosti oziroma ni zagotovila učinkovitega spremljanja po izdaji odobritve.

Komisija se je napačno sklicevala na upoštevno Evropsko pravo glede nadzora nad pesticide, saj ta genetsko spremenjenih organizmov ne ureja posebej.


(1)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1215 z dne 22. julija 2016 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 199, str. 16).

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1216 z dne 22. julija 2016 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 199, str. 22).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1217 z dne 22. julija 2016 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 199, str. 28).

(4)  Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 32, str. 432).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/32


Tožba, vložena 17. marca 2017 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer in drugi (EM)

(Zadeva T-180/17)

(2017/C 161/45)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: EM Research Organization, Inc. (Okinava, Japonska) (zastopniki: J. Liesegang, M. Jost in N. Lang, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druge stranke pred odborom za pritožbe: Christoph Fischer GmbH (Stephanskirchen, Nemčija), Ole Weinkath (Hünxe Drevenack, Nemčija), Multikraft Produktions- und Handels GmbH (Pichl/Wels, Avstrija), Phytodor AG (Buochs, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna besedna znamka „EM“ – št. 2 829 851

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 2442/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 145 in 57(5), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/32


Tožba, vložena 20. marca 2017 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

(Zadeva T-182/17)

(2017/C 161/46)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novartis AG (Basel, Švica) (zastopnik: L. Junquera Lara, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „AKANTO“ – zahteva za registracijo št. 13 289 781

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora EUIPO za pritožbe z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 531/2016-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

ugotovi, da člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ne preprečuje registracije zadevnega znaka (znamka Unije št. 13 289 781) za proizvode iz razreda 5, ki so opisani v zahtevi za registracijo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/33


Tožba, vložena 21. marca 2017 – Leifheit/EUIPO (Upodobitev štirih zelenih kvadratov)

(Zadeva T-184/17)

(2017/C 161/47)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Leifheit AG (Nassau, Nemčija) (zastopniki: G. Hasselblatt, V. Töbelmann in P. Schneider, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija (Upodobitev štirih zelenih kvadratov) – Prijava št. 14 781 819

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 1115/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(2) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/34


Tožba, vložena 21. marca 2017 – PlasticsEurope/ECHA

(Zadeva T-185/17)

(2017/C 161/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: PlasticsEurope (Bruselj, Belgija) (zastopniki: R. Cana, E. Mullier in F. Mattioli, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

razglasi za ničen sklep ECHA, objavljen 12. januarja 2017, da se bisfenol A vključi na seznam snovi kandidatk za avtorizacijo kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006;

ECHA naloži plačilo stroškov postopka, in

po potrebi sprejme druge primerne ukrepe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom je bil kršen člen 2(8)(b) Uredbe (ES) št. 1907/2006

Izpodbijani sklep krši člen 2(8)(b) Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (UL 2006, L 396, str. 1), ker je v skladu s členom 2(8)(b) te uredbe uporaba intermediatov izvzeta iz celotnega naslova VII te uredbe, in je tako izven področja uporabe členov 57 in 59 in izven področja avtorizacije.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep krši načelo sorazmernosti

Tožeča stranka trdi, da izpodbijani sklep krši načelo sorazmernosti, ker vključitev uporabe intermediatov v seznam snovi kandidatk presega to, kar je primerno in nujno za dosego želenega cilja in ni najmilejši ukrep, ki bi ga lahko uporabila Evropska agencija za kemikalije.

3.

Tretji tožbeni razlog: tožena stranka je naredila očitno napako pri presoji, s tem ko ni upoštevala informacij, s katerimi je razpolagala in ki kažejo na uporabo bisfenola A kot intermediata

Evropska agencija za kemikalije ni upoštevala informacij, ki so bile navedene v prilogi XV dokumentacije za bisfenol A na podlagi Uredbe št. 1907/2006.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/34


Tožba, vložena 23. marca 2017 – Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Zadeva T-186/17)

(2017/C 161/49)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Unipreus, SL (Lleida, Španija) (zastopnik: C. Rivadulla Oliva, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Wallapop, SL (Barcelona, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „wallapop“ – prijava št. 13 268 941

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. januarja 2017 v zadevah R 2350/2015-5 in R 2530/2015-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

s sodbo spremeni izpodbijano odločbo in zavrne registracijo znamke Evropske unije „wallapop“ (št. 13 268 941) za te storitve iz razreda 35: „Storitve spletne prodaje, in sicer upravljanje spletnih trgov za kupce in prodajalce blaga in storitev; Storitve spletnega trgovanja, s katerimi prodajalci objavljajo izdelke ali storitve za prodajo in nakup ali nudenje ponudb, po internetu za pospeševanje prodaje blaga in storitev drugih po računalniških omrežjih; Nudenje povratnih informacij o vrednotenju in ocenah prodajalcev izdelkov in storitev, vrednosti in cenah blaga in storitev prodajalcev, uspešnosti kupcev in prodajalcev, dobavi in splošnih trgovskih izkušnjah, povezanih s tem; Nudenje spletnega oglaševalskega vodnika z možnostjo iskanja z izdelki in storitvami spletnih prodajalcev; Nudenje spletne podatkovne baze z ocenami za kupce in prodajalce, po kateri je mogoče iskati; Tržne raziskave; Raziskovalne storitve, priprava poročil, posvetovanje in svetovanje na področju vedenja na trgu; Nudenje poslovnih informacij v zvezi z izdelki in/ali storitvami, vrednotenje ter razporejanje tovrstnih izdelkov in storitev ter kupcev in ponudnikov tovrstnih izdelkov in/ali storitev; Iskanje, zbiranje, sistemizacija, obdelava in nudenje poslovnih informacij za tretje osebe“.

EUIPO naloži plačilo stroškov tega postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8 Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem se zlasti zatrjuje, da odbor v odločbi navedene določbe ni pravilno razlagal v zvezi z nasprotujočimi si storitvami pri znamkah WALA in WALLAPOP, in sicer glede na merila za razlago, ki izhajajo iz sodbe z dne 29. septembra 1998 v zadevi C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn Mayer (EU:C:1998:342).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/35


Tožba, vložena 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

(Zadeva T-187/17)

(2017/C 161/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Nemčija) (zastopnika: T. Weeg in K. Lüken, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Mega Liner“ – Prijava št. 14 473 094

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 442/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila njena pritožba zavrnjena;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(2) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/36


Tožba, vložena 21. marca 2017 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

(Zadeva T-188/17)

(2017/C 161/51)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Nemčija) (zastopnik: T. Weeg in K. Lüken, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Coil Liner“ – Prijava št. 14 473 193

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 443/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila njena pritožba zavrnjena;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(2) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/37


Tožba, vložena 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Oblika glave stegnenice)

(Zadeva T-193/17)

(2017/C 161/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CeramTec (Plochingen, Nemčija) (zastopnika: A. Renck in E. Nicolás Gómez, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka EU roza barve (Oblika glave stegnenice) – Znamka Skupnosti št. 10 214 179

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. februarja 2017 v zadevi R 929/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

stroške postopkov naloži toženi stranki ali, če v spor vstopi družba C5 Medical Werks, intervenientki.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 59 in 83 Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/37


Tožba, vložena 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Upodobitev glave stegnenice)

(Zadeva T-194/17)

(2017/C 161/53)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CeramTec (Plochingen, Nemčija) (zastopnika: A. Renck in E. Nicolás Gómez, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU roza barve (Upodobitev glave stegnenice) – Znamka Skupnosti št. 10 214 112

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. februarja 2017 v zadevi R 928/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

stroške postopkov naloži toženi stranki ali, če v spor vstopi družba C5 Medical Werks, intervenientki.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 59 in 83 Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/38


Tožba, vložena 29. marca 2017 – QD/EUIPO

(Zadeva T-199/17)

(2017/C 161/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: QD (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo EUIPO z dne 2. junija 2016 o zavrnitvi drugega podaljšanja pogodbe tožeče stranke kot začasnega uslužbenca na podlagi člena 2(f) PZDU, ki je bila tožeči stranki vročena 3. junija 2016, in

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev upoštevnih določb Kadrovskih predpisov in PZDU, in sicer člena 110 Kadrovskih predpisov ter členov 2(f) in 8 PZDU.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji.

3.

Tretji tožbeni razlog: EUIPO ni izpolnil dolžnosti lojalnosti in dolžnosti skrbnega ravnanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: EUIPO je kršil načelo dobrega upravljanja (člen 41 (1), (2) in (3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

5.

Peti tožbeni razlog: EUIPO ni izpolnil zahtev iz Uredbe št. 45/2001 (1), zlasti člena 27(1) in (2)(b).

6.

Šesti tožbeni razlog: EUIPO je posegel v upravičena pričakovanja tožeče stranke.


(1)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102).


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/39


Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Komisija

(Zadeva T-204/17)

(2017/C 161/55)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co. Ltd (Kunshan, Ljudska republika Kitajska) (zastopnika: A. Johansson in C. Dackö, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za delno nično Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/141 z dne 26. januarja 2017 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterega pribora (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanega ali nedokončanega, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana (v nadaljevanju: izvedbena uredba), in sicer v delu, ki zadeva pribor (fitinge) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, ki ima površinsko hrapavost manj kot 0,8 mikrometra na notranji strani pribora (fitingov) za varjenje cevi, ne pa na zunanji strani;

podredno, izvedbeno uredbo za nično razglasi v delu, ki zadeva tožečo stranko;

še bolj podredno, izvedbeno uredbo za nično razglasi v celoti in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe

Tožeča stranka trdi, da je bila opredelitev predmeta preiskave spremenjena med revidiranim dokumentom o dokončnem razkritju in sprejetjem izvedbene uredbe, in to v škodo tožeče stranke. Tožeča stranka trdi, da je Komisija nato pojasnila, da je bila sprememba predvidena. Tožeči stranki ni bilo omogočeno podati pripombe o spremembi pred začetkom veljave uredbe. Tožeča stranka trdi, da Komisija v nobeni fazi preiskave zadevnih strank ni obvestila, da bi se zahteva glede površinske hrapavosti za proizvode, ki bi omogočala izognitev uporabe carine, lahko uporabila tako za notranjo kot zunanjo površino proizvodov, s čimer se je odstopilo od evropskih standardov za proizvode za sanitarni pribor (fitinge). Tako je pri tožeči stranki nastalo legitimno pričakovanje, da ta izključitev proizvodov zadeva proizvode, navedene v predmetu izključitve sanitarnega pribora (fitingov), in zato ni imela dejanske možnosti podati pripombe glede obsega izključitve proizvodov.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve

Tožeča stranka trdi, da Komisija v nobenem trenutku ni podala razlogov za razlikovanje med, na eni strani, sanitarnim priborom (fitingi) s površinsko hrapavostjo manj kot 0,8 mikrometra na notranji strani in več kot 0,8 mikrometra na zunanji strani, in na drugi strani, sanitarnim priborom (fitingi) s površinsko hrapavostjo manj kot 0,8 mikrometra tako na notranji strani kot na zunanji strani. Tožeča stranka trdi, da uvedba takšne razlike pomeni, da razlogi, ki jih je Komisija podala za upravičitev izključitve proizvodov, niso logični in skladni s področjem uporabe člena 1 izvedbene uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti skrbno in neodvisno preučiti vse upoštevne okoliščine obravnavane zadeve

Tožeča stranka trdi, da razlikovanje med različnim sanitarnim priborom (fitingi) ne temelji na predhodni skrbni presoji, ampak je zgolj posledica neutemeljene zahteve, ki jo je zadevna stranka podala v veliko kasnejši fazi preiskave. Tožeča stranka trdi, da je Komisija, s tem da ni podrobneje preučila posledic takšnega razlikovanja in vpliva na doseganje cilja, navedenega v uvodnih izjavah izvedbene uredbe, kršila svojo obveznost skrbno in neodvisno preučiti upoštevne vidike.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji

Tožeča stranka trdi, da je Komisija naredila očitno napako pri presoji, s tem da je – z namenom izključiti sanitarni pribor (fitinge), ki ne konkurira sanitarnemu priboru (fitingom) iz industrije EU – vzpostavila merila izključitve, zaradi katerih je izključen le majhen del sanitarnega pribora (fitingov), ki se uporablja znotraj EU. Za večino sanitarnega pribora (fitingov) je tako obvezno plačilo carine, čeprav ne konkurirajo industrijskih proizvodom EU. Tožeča stranka trdi, da je Komisija na podlagi prejetih dokumentov naredila očitno nepravilne sklepe ter da se oprla na nepravilne informacije.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/40


Tožba, vložena 4. aprila 2017 – SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

(Zadeva T-205/17)

(2017/C 161/56)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: SSP Europe GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: B. Bittner, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „SECURE DATA SPACE“ – Prijava št. 14 056 998

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. januarja 2017 v zadevi R 2467/2015-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo (vročeno 9. februarja 2017);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/40


Tožba, vložena 6. aprila 2017 – International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

(Zadeva T-210/17)

(2017/C 161/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (zastopnica: M. D. Garayalde Niño, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luksemburg)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedna elementa „TRIPLE TURBO“ – Prijava št. 13 140 207

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. februarja 2017 v zadevi R 119/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.