ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 108

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
6. april 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 108/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 108/02

Menjalni tečaji eura

2

2017/C 108/03

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje, podano na seji 18. julija 2016 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo AT.39824 – Tovornjaki – Poročevalka: Latvija

3

2017/C 108/04

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – Tovornjaki (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Povzetek Sklepa Komisije z dne 19. julija 2016 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39824 – Tovornjaki) (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4673)

6

 

Računsko sodišče

2017/C 108/06

Posebno poročilo št. 5/2017 – Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih

9

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2017/C 108/07

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

10

2017/C 108/08

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

10

2017/C 108/09

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

11


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Efte

2017/C 108/10

Sodba Sodišča z dne 29. julija 2016 v zadevi E-25/15 – Nadzorni organ Efte proti Islandiji (Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Državne pomoči – Člen 14(3) dela II Protokola 3 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču –Neizterjava nezakonito izplačane pomoči)

12

2017/C 108/11

Sodba Sodišča z dne 29. julija 2016 v zadevi E-30/15 – Nadzorni organ Efte proti Islandiji (Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Neizpolnitev obveznosti prenosa v nacionalno zakonodajo – Direktiva 2011/62/EU o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini)

13

2017/C 108/12

Sodba Sodišča z dne 29. julija 2016 v zadevi E-31/15 – Nadzorni organ Efte proti Islandiji (Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Neizpolnitev obveznosti prenosa v nacionalno zakonodajo – Direktiva 2011/77/EU o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic)

14

2017/C 108/13

Sodba Sodišča z dne 29. julija 2016 v zadevi E-32/15 – Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn (Neizpolnitev obveznosti države Efte – Neizvajanje – Direktiva 2006/126/ES – Direktiva 2011/94/EU – Direktiva 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 1. februarja 2017 (Zadeva E-2/17)

16

2017/C 108/15

Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 1. februarja 2017 (Zadeva E-3/17)

17

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2017/C 108/16

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

18

2017/C 108/17

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

19

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2017/C 108/18

Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

20


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 108/01)

Komisija se je 29. marca 2017 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32017M8419. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/2


Menjalni tečaji eura (1)

5. aprila 2017

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,0678

JPY

japonski jen

118,49

DKK

danska krona

7,4354

GBP

funt šterling

0,85510

SEK

švedska krona

9,5748

CHF

švicarski frank

1,0708

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,1665

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,058

HUF

madžarski forint

309,91

PLN

poljski zlot

4,2315

RON

romunski leu

4,5397

TRY

turška lira

3,9404

AUD

avstralski dolar

1,4085

CAD

kanadski dolar

1,4291

HKD

hongkonški dolar

8,2957

NZD

novozelandski dolar

1,5319

SGD

singapurski dolar

1,4948

KRW

južnokorejski won

1 202,72

ZAR

južnoafriški rand

14,6327

CNY

kitajski juan

7,3638

HRK

hrvaška kuna

7,4578

IDR

indonezijska rupija

14 227,37

MYR

malezijski ringit

4,7314

PHP

filipinski peso

53,532

RUB

ruski rubelj

59,6596

THB

tajski bat

36,860

BRL

brazilski real

3,2974

MXN

mehiški peso

20,0177

INR

indijska rupija

69,2930


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/3


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje, podano na seji 18. julija 2016 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo AT.39824 – Tovornjaki

Poročevalka: Latvija

(2017/C 108/03)

1.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da gre pri protikonkurenčnem ravnanju, zajetem v osnutku sklepa, za sporazume in/ali usklajena ravnanja med zadevnimi podjetji v smislu člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

2.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije glede produktov in geografskega obsega sporazumov in/ali usklajenega ravnanja iz osnutka sklepa.

3.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da so bila podjetja iz osnutka sklepa udeležena v enotni in trajajoči kršitvi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

4.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da je predmet sporazumov in/ali usklajenih ravnanj pri kršitvi, opisani v osnutku sklepa, omejevanje konkurence v smislu člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

5.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da bi lahko sporazumi in/ali usklajena ravnanja, opisani v osnutku sklepa, znatno vplivali na trgovino med državami članicami EU.

6.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije glede trajanja kršitve, opisane v osnutku sklepa.

7.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede naslovnikov osnutka sklepa.

8.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da bi bilo treba naslovnikom osnutka sklepa naložiti globe.

9.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede uporabe Smernic iz leta 2006 o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003, v osnutku sklepa.

10.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede določitve vrednosti prodaje, uporabljene za izračun zneskov glob v osnutku sklepa.

11.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede osnovnih zneskov glob v osnutku sklepa.

12.

Svetovalni odbor se strinja z določitvijo trajanja kršitve za namene izračuna zneskov glob v osnutku sklepa.

13.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da pri tej kršitvi ni oteževalnih okoliščin.

14.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da pri tej kršitvi ni olajševalnih okoliščin.

15.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede znižanja glob v osnutku sklepa na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006.

16.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede znižanja glob v osnutku sklepa na podlagi obvestila o poravnavi iz leta 2008.

17.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede končnih zneskov glob v osnutku sklepa.

18.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/4


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

Tovornjaki

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

(1)

To poročilo se nanaša na osnutek sklepa o poravnavi v kartelni zadevi, ki bo sprejet v skladu s postopkom, predvidenim v členu 10a Uredbe (ES) št. 773/2004 (2) (v nadaljnjem besedilu: osnutek sklepa).

(2)

Osnutek sklepa je naslovljen na 15 pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: naslovniki osnutka sklepa“), od katerih vsaka spada v eno od petih podjetij: MAN, Volvo, Daimler, Iveco in DAF (podjetja v postopku poravnave) (3).

(3)

V skladu z osnutkom sklepa so podjetja v postopku poravnave sodelovala pri dogovarjanjih v zvezi z določanjem cen in povišanjem bruto cen za srednje težke in težke tovornjake v Evropskem gospodarskem prostoru ter časovnim okvirom in prenosom stroškov za uvedbo tehnologij za srednje težke in težke tovornjake, kot jih zahtevajo revidirani emisijski standardi.

(4)

Zadeva izhaja iz prošnje za imuniteto pred globami. Po pregledih, ki so bili opravljeni v začetku leta 2011, je Komisija prejela tri prijave zaradi prizanesljivosti.

(5)

Komisija je 20. novembra 2014 začela postopke v smislu člena 2 Uredbe (ES) št. 773/2004 v zvezi s podjetji v postopku poravnave in enim drugim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: šesto podjetje). V času tega poročila potekajo postopki v zvezi s šestim podjetjem v okviru splošnih določb (brez poravnave) Uredbe (ES) št. 773/2004 (4).

(6)

Poleg tega je Komisija 20. novembra 2014 sprejela obvestilo o nasprotovanju v zadevi AT.39824. Med 20. in 24. novembrom 2014 so bili naslovniki osnutka sklepa in trije subjekti, ki pripadajo šestemu podjetju, uradno obveščeni o obvestilu o nasprotovanju (v nadaljnjem besedilu: naslovniki obvestila o nasprotovanju).

(7)

Vsi naslovniki obvestila o nasprotovanju so zahtevali vpogled v preiskovalni spis Komisije. Generalni direktorat za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: GD za konkurenco) je naslovnikom obvestila o nasprotovanju decembra 2014 omogočil vpogled v glavni del dostopnega spisa. GD za konkurenco je za del spisa Komisije, za katerega veljajo posebni ukrepi za varstvo zaupnosti, organiziral postopke omejenega dostopa (v prostorih GD za konkurenco in zunaj njih), kar je zunanjim odvetnikom omogočilo opredelitev dokumentov, za katere so v imenu svojih strank zahtevali nezaupne različice. Ti postopki omejenega dostopa so se začeli decembra 2014. Zahteve za nezaupne različice dokumentov, opredeljenih v postopkih omejenega dostopa, so bile GD za konkurenco predložene februarja in marca 2015. GD za konkurenco je februarja 2016 predložil ustrezne nezaupne različice.

(8)

Komisija je bila med 1. septembrom 2015 in 3. junijem 2016 udeležena v pogovorih o poravnavi z naslovniki obvestila o nasprotovanju, ki so julija 2015 neformalno stopili v stik s Komisijo in izrazili interes, da morda predložijo vloge za poravnavo v skladu s členom 10a Uredbe (ES) št. 773/2004.

(9)

Naslovniki osnutka sklepa so med 15. in 21. junijem 2016 Komisiji predložili vloge za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe (ES) št. 773/2004. Vsaka od teh vlog je med drugim vsebovala potrdilo, da je bil zadevni naslovnik osnutka sklepa ustrezno obveščen o nasprotovanjih, ki jih je Komisija navedla proti njemu, in da je imel dovolj priložnosti, da Komisiji izrazi svoja stališča.

(10)

V obravnavani zadevi nisem prejel nobenih zahtev ali pritožb (5).

(11)

V skladu s členom 16 Sklepa 2011/695/EU sem proučil, ali osnutek sklepa obravnava samo ugovore, v zvezi s katerimi so imeli naslovniki osnutka sklepa priložnost izraziti svoja stališča. Ugotavljam, da je tako.

(12)

Glede na navedeno menim, da se je spoštovalo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic naslovnikov osnutka sklepa.

Bruselj, 18. julij 2016

Wouter WILS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 18), kakor je bila spremenjena zlasti z Uredbo Komisije (ES) št. 622/2008 (UL L 171, 1.7.2008, str. 3). Glej tudi Obvestilo Komisije o vodenju postopkov poravnave za sprejetje odločb v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v kartelnih zadevah (UL C 167, 2.7.2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o poravnavi).

(3)  Naslovniki osnutka sklepa, razvrščeni po podjetjih v postopku poravnave, katerim pripadajo, so: (i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; (ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; (iii) Daimler AG; (iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA., Iveco Magirus AG; (v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V. in DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Glej oddelek 2.2 obvestila o poravnavi, zlasti odstavek 19.

(5)  V skladu s členom 15(2) Sklepa 2011/695/EU se lahko stranke v postopkih v zvezi s kartelnimi zadevami, ki sodelujejo v pogovorih o poravnavi v skladu s členom 10a Uredbe (ES) št. 773/2004, v kateri koli fazi postopka poravnave obrnejo na pooblaščenca za zaslišanje zaradi zagotovitve učinkovitega uveljavljanja njihovih procesnih pravic. Glej tudi odstavek 18 obvestila o poravnavi in člen 3(7) Sklepa 2011/695/EU.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/6


Povzetek Sklepa Komisije

z dne 19. julija 2016

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva AT.39824 – Tovornjaki)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4673)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2017/C 108/05)

Komisija je 19. julija 2016 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) v tem povzetku objavlja imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep zadeva enkratno neprekinjeno kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP.

(2)

Naslovljen je na naslednje subjekte: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (skupaj imenovani: MAN); Daimler AG (v nadaljnjem besedilu: Daimler); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG (skupaj imenovani: Iveco); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (skupaj imenovani: Volvo/Renault); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (skupaj imenovani: DAF).

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(3)

Po tem, ko je podjetje MAN 20. septembra 2010 zaprosilo za imuniteto, je Komisija med 18. in 21. januarjem 2011 izvedla inšpekcijske preglede v prostorih različnih proizvajalcev tovornjakov. Podjetje Volvo/Renault je 28. januarja 2011 zaprosilo za znižanje glob, enako je storilo podjetje Daimler 10. februarja 2011 ob 10. uri in podjetje Iveco 10. februarja 2011 ob 22.22.

(4)

Komisija je 20. novembra 2014 začela postopek v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 zoper DAF, Daimler, Iveco, MAN in Volvo/Renault ter sprejela obvestilo o nasprotovanju, o katerem je uradno obvestila navedene subjekte.

(5)

Po sprejetju obvestila o nasprotovanju so naslovniki neformalno stopili v stik s Komisijo in zaprosili za nadaljevanje zadeve v okviru postopka poravnave. Komisija se je odločila, da v tej zadevi začne postopke poravnave, potem ko je vsak od naslovnikov potrdil, da je pripravljen sodelovati v pogovorih o poravnavi. MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault in Iveco so Komisiji predložili uradno vlogo za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 (2).

(6)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 18. julija 2016 izdal pozitivno mnenje in Komisija je 19. julija 2016 sprejela sklep o tej zadevi.

2.2   Naslovniki in trajanje

(7)

Naslovniki sklepa so sodelovali v nedovoljenem dogovarjanju in/ali so za to odgovorni, s tem pa so kršili člen 101 Pogodbe v spodaj navedenih obdobjih. Na podlagi točke 26 Smernic o načinu določanja glob je bila podjetju Volvo/Renault priznana delna imuniteta za obdobje od 17. januarja 1997 do 15. januarja 2001.

Subjekt

Trajanje

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. januar 1997 – 20. september 2010

Daimler AG

17. januar 1997 – 18. januar 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA.,

Iveco Magirus AG

17. januar 1997 – 18. januar 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. januar 1997 – 18. januar 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17. januar 1997 – 18. januar 2011

2.3   Povzetek kršitve

(8)

Proizvodi, na katere se nanaša kršitev, so tovornjaki teže od 6 do 16 ton (srednjetežki tovornjaki) in tovornjaki teže nad 16 ton (težki tovornjaki), tako rigidni tovornjaki kot priklopni tovornjaki (v nadaljnjem besedilu se srednjetežki in težki tovornjaki skupaj imenujejo: tovornjaki) (3). Zadeva ne obravnava poprodajnih in drugih storitev ter jamstev za tovornjake, prodaje rabljenih tovornjakov ali kakršnega koli drugega blaga in storitev.

(9)

Kršitev je obsegala dogovarjanje glede cen in povišanj bruto cen za tovornjake v EGP; dogovarjanje o časovnem okviru in prenosu stroškov za uvedbo tehnologij z nizkimi emisijami za srednjetežke in težke tovornjake v skladu s standardi Euro 3 do 6. Glavne uprave naslovnikov so bile do leta 2004 neposredno vključene v pogovore o cenah, povišanjih cen in uvedbi novih emisijskih standardov. Najpozneje od avgusta 2002 dalje so pogovori potekali prek nemških hčerinskih družb, ki so v različnem obsegu poročale svojim glavnim upravam. Izmenjava je potekala na multilateralni in bilateralni ravni.

(10)

Dogovori so vključevali sporazume in/ali usklajena ravnanja v zvezi z določanjem cen in povišanjem bruto cen za uskladitev bruto cen v EGP ter časovni okvir in prenos stroškov za uvedbo tehnologij z nizkimi emisijami v skladu s standardi Euro 3 do 6.

(11)

Kršitev je obsegala celoten EGP in je trajala od 17. januarja 1997 do 18. januarja 2011.

2.4   Pravna sredstva

(12)

Za sklep se uporabljajo smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (4). Komisija je s sklepom naložila globe vsem subjektom iz točke 7 zgoraj, razen podjetju MAN.

2.4.1   Osnovni znesek globe

(13)

Komisija je pri določanju glob upoštevala prodajo težkih in srednjetežkih tovornjakov zadevnih podjetij (kakor je določeno v odstavku 8) v EGP v zadnjem letu pred koncem kršitve; dejstvo, da usklajevanje cen šteje med najtežje omejitve konkurence; trajanje kršitve; visok tržni delež naslovnikov na evropskem trgu težkih in srednjetežkih tovornjakov ter dejstvo, da je kršitev zadevala celoten EGP, kakor tudi dodaten znesek za odvračanje podjetij od sodelovanja pri tovrstnih praksah usklajevanja cen.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(14)

Komisija v tej zadevi ni uporabila oteževalnih ali olajševalnih okoliščin.

2.4.3   Uporaba obvestila o prizanesljivosti

(15)

Komisija je podjetju MAN dodelila popolno imuniteto pred globami. Podjetju Volvo/Renault je bilo odobreno 40 % zmanjšanje globe, podjetju Daimler 30 % zmanjšanje in podjetju Iveco 10 % zmanjšanje.

2.4.4   Uporaba obvestila o poravnavi

(16)

Na podlagi uporabe obvestila o poravnavi se znesek glob za vse strani zmanjša za dodatnih 10 %.

3.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(17)

V skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 se naložijo naslednje globe:

(a)

0 EUR

solidarno podjetjem MAN SE, MAN Truck & Bus AG in MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

(b)

670 448 000 EUR

solidarno podjetjem AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB in Renault Trucks SAS, od katerih

je podjetje Volvo Group Trucks Central Europe GmbH solidarno odgovorno za znesek 468 855 017 EUR.

(c)

1 008 766 000 EUR

podjetju Daimler AG

(d)

494 606 000 EUR

podjetju Iveco SpA., od katerega:

(1)

je podjetje Fiat Chrysler Automobiles N.V. solidarno odgovorno za znesek 156 746 105 EUR,

(2)

sta podjetji Fiat Chrysler Automobiles N.V. in Iveco Magirus AG solidarno odgovorni za znesek 336 119 346 EUR ter

(3)

sta podjetji CNH Industrial N.V. in Iveco Magirus AG solidarno odgovorni za znesek 1 740 549 EUR.

(e)

752 679 000 EUR

solidarno podjetjema PACCAR Inc. in DAF Trucks N.V., od katerega

je podjetje DAF Trucks Deutschland GmbH solidarno odgovorno za znesek 376 118 773 EUR.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 123, 27.4.2004, str. 18.

(3)  Izključuje tovornjake za vojaško uporabo.

(4)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).


Računsko sodišče

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/9


Posebno poročilo št. 5/2017

Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih

(2017/C 108/06)

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 5/2017 – Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih.

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča http://eca.europa.eu ali na spletni strani EU Bookshop https://bookshop.europa.eu ali si ga z njiju prenesete.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/10


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

(2017/C 108/07)

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

16.2.2017

Trajanje

od 16.2.2017 do 31.12.2017

Država članica

Francija

Stalež ali skupina staležev

SBR/678-

Vrsta

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

Cona

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

04/TQ2285


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/10


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

(2017/C 108/08)

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

1.1.2017

Trajanje

od 1.1.2017 do 31.12.2017

Država članica

Španija

Stalež ali skupina staležev

BUM/ATLANT

Vrsta

sinja jadrovnica (Makaira nigricans)

Cona

Atlantski ocean

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

05/TQ127


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/11


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

(2017/C 108/09)

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

1.1.2017

Trajanje

od 1.1.2017 do 31.12.2017

Država članica

Španija

Stalež ali skupina staležev

WHM/ATLANT

Vrsta

bela jadrovnica (Tetrapturus albidus)

Cona

Atlantski ocean

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

06/TQ127


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče Efte

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/12


SODBA SODIŠČA

z dne 29. julija 2016

v zadevi E-25/15

Nadzorni organ Efte proti Islandiji

(Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Državne pomoči – Člen 14(3) dela II Protokola 3 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču –Neizterjava nezakonito izplačane pomoči)

(2017/C 108/10)

V zadevi E-25/15, Nadzorni organ Efte proti Islandiji – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Islandija s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izterjavo državne pomoči, ki je bila s členi 2, 3, 4 in 5 Odločbe Nadzornega organa Efte št. 404/14/COL z dne 8. oktobra 2014o shemi naložbenih spodbud na Islandiji razglašena za nezdružljivo z delovanjem Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, od prejemnika; s tem, ko v predpisanem roku ni preklicala vseh neporavnanih plačil iz tretjega stavka člena 7 navedene odločbe; in s tem, ko Nadzornemu organu Efte v predpisanem roku ni zagotovila informacij iz člena 8 navedene odločbe, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 14(3) dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča in iz členov 6, 7 in 8 Odločbe Nadzornega organa Efte št. 404/14/COL – je Sodišče v sestavi: predsednik Carl Baudenbacher ter sodnika Per Christiansen (sodnik poročevalec) in Páll Hreinsson, 29. julija 2016 izdalo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Islandija s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izterjavo državne pomoči, ki je bila s členi 3, 4 in 5 navedene odločbe razglašena za nezdružljivo z delovanjem Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, s tem ko ni preklicala vseh neporavnanih plačil iz tretjega stavka člena 7 navedene odločbe ter s tem ko Nadzornemu organu Efte ni zagotovila informacij iz člena 8 navedene odločbe, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 14(3) dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča ter iz členov 6, 7 in 8 Odločbe Nadzornega organa Efte št. 404/14/COL z dne 8. oktobra 2014 o shemi naložbenih spodbud na Islandiji.

2.

Islandiji se naloži plačilo stroškov postopka.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/13


SODBA SODIŠČA

z dne 29. julija 2016

v zadevi E-30/15

Nadzorni organ Efte proti Islandiji

(Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Neizpolnitev obveznosti prenosa v nacionalno zakonodajo – Direktiva 2011/62/EU o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini)

(2017/C 108/11)

V zadevi E-30/15, Nadzorni organ Efte proti Islandiji – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Islandija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z aktom iz točke 15q poglavja XIII Priloge II k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2011/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo), kakor je bil prilagojen Sporazumu s Protokolom 1 k Sporazumu EGP, in v skladu s členom 7 Sporazuma, s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela potrebnih ukrepov za prenos akta oziroma ker v vsakem primeru ni o tem obvestila Nadzornega organa Efte – je Sodišče v sestavi Carl Baudenbacher, predsednik, Per Christiansen (sodnik poročevalec) in Páll Hreinsson, sodnika, dne 29. julija 2016 izdalo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Islandija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z aktom iz točke 15q poglavja XIII Priloge II k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2011/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo), kakor je bil prilagojen Sporazumu s Protokolom 1, in v skladu s členom 7 Sporazuma, s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela potrebnih ukrepov za prenos akta.

2.

Islandiji se naloži plačilo stroškov postopka.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/14


SODBA SODIŠČA

z dne 29. julija 2016

v zadevi E-31/15

Nadzorni organ Efte proti Islandiji

(Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Neizpolnitev obveznosti prenosa v nacionalno zakonodajo – Direktiva 2011/77/EU o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic)

(2017/C 108/12)

V zadevi E-31/15, Nadzorni organ Efte proti Islandiji – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Islandija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z aktom iz alineje v točki 9f Priloge XVII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic), kakor je bil navedenemu sporazumu prilagojen s Protokolom št. 1 k Sporazumu EGP, in v skladu s členom 7 Sporazuma s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta oziroma ker v vsakem primeru o tem ni obvestila Nadzornega organa Efte – je Sodišče Efte v sestavi: predsednik Carl Baudenbacher ter sodnika Per Christiansen (sodnik poročevalec) in Páll Hreinsson, 29. julija 2016 izdalo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Islandija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z aktom iz alineje v točki 9f Priloge XVII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic), kakor je bil navedenemu sporazumu prilagojen s Protokolom št. 1, in v skladu s členom 7 Sporazuma s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta.

2.

Islandiji se naloži plačilo stroškov postopka.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/15


SODBA SODIŠČA

z dne 29. julija 2016

v zadevi E-32/15

Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn

(Neizpolnitev obveznosti države Efte – Neizvajanje – Direktiva 2006/126/ES – Direktiva 2011/94/EU – Direktiva 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

V zadevi E-32/15, Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Kneževina Lihtenštajn ni izpolnila svojih obveznosti, določenih v aktih iz točke 24f Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev), Direktiva Komisije 2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 2006/126/ES in Direktiva Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES), kakor je bila prilagojena Sporazumu s Protokolom 1 k Sporazumu, in iz člena 7 Sporazuma, s tem da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje aktov v predpisanem roku, ali v vsakem primeru, o tem ni obvestila Nadzornega organa Efte – je Sodišče v sestavi Carl Baudenbacher, predsednik, Per Christiansen in Páll Hreinsson (sodnik poročevalec), sodnika, dne 29. julija 2016 razglasilo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Sodišče ugotavlja, da Kneževina Lihtenštajn ni izpolnila svojih obveznosti, določenih v aktih iz točke 24f Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev), Direktiva Komisije 2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 2006/126/ES in Direktiva Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES), kakor je bila prilagojena Sporazumu na podlagi Protokola 1, in iz člena 7 Sporazuma, s tem da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje aktov v predpisanih rokih.

2.

Kneževini Lihtenštajn se naloži plačilo stroškov postopka.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/16


Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 1. februarja 2017

(Zadeva E-2/17)

(2017/C 108/14)

Nadzorni organ Efte, ki ga zastopata Carsten Zatschler in Maria Moustakali, zastopnika Nadzornega organa Efte, 35 Rue Belliard, 1040 Bruselj, Belgija, je 1. februarja 2017 pri Sodišču Efte vložil tožbo proti Islandiji.

Nadzorni organ Efte Sodišču Efte predlaga, naj:

1.

ugotovi, da Islandija – s tem, ko je ohranila v veljavi (i) sistem za izdajo dovoljenj za uvoz surovih jajc in proizvodov iz surovih jajc, kakršen je tisti iz člena 10 zakona št. 25/1993 ter členov 3(e) in 4 uredbe (IS) št. 448/2012, (ii) sistem za izdajo dovoljenj za uvoz nepasteriziranega mleka in mlečnih proizvodov, predelanih iz nepasteriziranega mleka, ter dodatne zahteve, kakršni so določeni v členu 10 zakona št. 25/1993 ter členih 3(f), 4 in 5 uredbe (IS) št. 448/2012, in prepoved trženja uvoženih mlečnih proizvodov, predelanih iz nepasteriziranega mleka, kakršna je določena v členu 7a uredbe (IS) št. 104/2010, ter (iii) upravno prakso, v skladu s katero se od uvoznikov zahteva, da podajo izjavo in pridobijo dovoljenje za uvoz obdelanih jajčnih in mlečnih proizvodov, kakršna je bila vzpostavljena v okviru uporabe uredbe (IS) št. 448/2012, – ni izpolnila svojih obveznosti iz akta iz točke 1.1.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP, tj. Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga, kakor je bil spremenjen in prilagojen Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu in s sektorskimi prilagoditvami iz Priloge I k Sporazumu, ter zlasti iz člena 5 navedene direktive;

2.

Islandiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pravna podlaga in dejansko stanje ter navedeni tožbeni razlogi:

Nadzorni organ Efte trdi, da je Islandija kršila svoje obveznosti iz Direktive 89/662/EGS, in sicer z (i) ohranjanjem v veljavi sistema za izdajo dovoljenj za uvoz surovih jajc in proizvodov iz surovih jajc, (ii) ohranjanjem v veljavi sistema za izdajo dovoljenj za uvoz nepasteriziranega mleka in mlečnih proizvodov, predelanih iz nepasteriziranega mleka, dodatnih zahtev ter prepovedi trženja uvoženih mlečnih proizvodov, predelanih iz nepasteriziranega mleka, in (iii) ohranjanjem v veljavi upravne prakse, v skladu s katero se od uvoznikov zahteva, da podajo izjavo in pridobijo dovoljenje za uvoz obdelanih jajčnih in mlečnih proizvodov.

Nadzorni organ Efte navaja, da so pravila o trgovini s proizvodi živalskega izvora in o veterinarskih pregledih znotraj EGP harmonizirana na ravni EGP. Direktiva Sveta 89/662/EGS ureja veterinarske preglede v trgovini s proizvodi živalskega izvora znotraj EGP. Njen glavni cilj je odpraviti veterinarske preglede na notranjih mejah EGP ob okrepitvi pregledov na kraju porekla. Pristojni organi namembne države EGP lahko samo z naključnimi nediskriminatornimi pregledi preverijo skladnost z ustrezno zakonodajo EGP.

Nadzorni organ Efte navaja, da Islandija z ohranjanjem veljavnosti sedanjih ukrepov določa dodatne zahteve, ki v harmoniziranem okviru veterinarskih pregledov niso dovoljene.

Po mnenju Nadzornega organa Efte je Sodišče Efte v svoji sodbi v zadevi E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. proti Islandiji v zvezi z omejitvami za uvoz surovega mesa v Islandijo, že ugotovilo neskladnost takih zahtev s pravom EGP. Sporna islandska zakonodaja določa podobne omejitve v zvezi z jajčnimi in mlečnimi proizvodi.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/17


Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 1. februarja 2017

(Zadeva E-3/17)

(2017/C 108/15)

Nadzorni organ Efte, ki ga zastopata Carsten Zatschler in Maria Moustakali, zastopnika Nadzornega organa Efte, 35 Rue Belliard, 1040 Bruselj, Belgija je 1. februarja 2017 pri Sodišču Efte vložil tožbo proti Islandiji.

Nadzorni organ Efte Sodišču Efte predlaga, naj:

1.

ugotovi, da Islandija – s tem, ko je ohranila v veljavi sistem za izdajo dovoljenj za sveže meso in proizvode iz mesa, kakršen je določen v členu 10 zakona št. 25/1993 ter členih 3, 4 in 5 uredbe (IS) št. 448/2012, – ni izpolnila svojih obveznosti iz akta iz točke 1.1.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP, tj. Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga, kakor je bil spremenjen in prilagojen Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu in s sektorskimi prilagoditvami iz Priloge I k Sporazumu, ter zlasti iz člena 5 navedene direktive;

2.

Islandiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pravna podlaga in dejansko stanje ter navedeni tožbeni razlogi:

Nadzorni organ Efte trdi, da je Islandija kršila svoje obveznosti iz Direktive 89/662/EGS, in sicer z ohranjanjem v veljavi sistema za izdajo dovoljenj za uvoz, med drugim, svežega mesa in proizvodov iz mesa.

Nadzorni organ Efte navaja, da so pravila o trgovini s proizvodi živalskega izvora in o veterinarskih pregledih znotraj EGP harmonizirana na ravni EGP. Direktiva Sveta 89/662/EGS ureja veterinarske preglede v trgovini s proizvodi živalskega izvora znotraj EGP. Njen glavni cilj je odpraviti veterinarske preglede na notranjih mejah EGP ob okrepitvi pregledov na kraju porekla. Pristojni organi namembne države EGP lahko samo z naključnimi nediskriminatornimi pregledi preverijo skladnost z ustrezno zakonodajo EGP.

Nadzorni organ Efte navaja, da Islandija z ohranjanjem veljavnosti sistema za izdajo dovoljenj za sveže meso in proizvode iz mesa določa dodatne zahteve, ki v na ravni EGP harmoniziranem okviru veterinarskih pregledov niso dovoljene.

Po mnenju Nadzornega organa Efte je Sodišče Efte neskladnost takega določanja dodatnih zahtev s pravom EGP že ugotovilo v svoji sodbi v zadevi E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. proti Islandiji.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/18


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 108/16)

1.

Komisija je 27. marca 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Panasonic Corporation („Panasonic“, Japonska) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Ficosa International („Ficosa“, Španija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Panasonic: podjetje je dejavno pri razvoju in inženiringu elektronskih tehnologij in rešitev v različnih sektorjih,

—   za Ficosa: podjetje je osredotočeno na raziskovanje, razvoj, proizvodnjo in komercializacijo sistemov ter komponent za različne vrste vozil.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 108/17)

1.

Komisija je 29. marca 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Toyota Industries Europe AB, ki je hčerinsko podjetje v popolni lasti podjetja Toyota Industries Corporation („TICO“, Japonska), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Vive B.V. („Vive“, Nizozemska). Vive je edini delničar podjetja Vanderlande Industries Holding B.V. („Vanderlande“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za TICO: proizvodnja in prodaja avtomobilov, motorjev, kompresorjev za avtomobilske klimatske naprave, litih delov, elektronskih komponent, opreme za delo z materiali, logističnih storitev in tekstilnih strojev,

—   za Vive/Vanderlande: zasnova, proizvodnja, prodaja in integracija opreme za industrijsko procesno krmiljenje in avtomatizacijo letališč, skladiščenje in ravnanje s paketi.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


DRUGI AKTI

Evropska komisija

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/20


Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2017/C 108/18)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek.

ENOTNI DOKUMENT

„ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ“ (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EU št.: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

ZOP ( X ) IGP ( )

1.   Ime

„Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης“ (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Država članica ali tretja država

Grčija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1.   Vrsta proizvoda

Skupina 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itn.)

3.2.   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Pefkothymaromelo Kritis“ je naravna mešanica timijanovega in borovega medu. Ta med se proizvaja na Kreti ter temelji na posebnem upravljanju panjev in/ali naravnem soobstoju timijana, ki cveti pozneje, in mane, tj. izločka žuželke Marchalina hellenica L, ki živi predvsem na kalabrijskem boru (Pinus brutia Ten.) in alepskem boru (Pinus halepensis Mill.).

Fizikalno-kemijske značilnosti:

≥ 0,600 mS/cm, skupna količina glukoze in fruktoze ≥ 50 %, delež saharoze ≤ 3 %, relativna vlažnost ≤ 17 %, aktivnost diastaze ≥ 8 DN, hidroksimetilfurfural (HMF) ≤ 25 mg/kg, proste kisline 20–50 meq/kg, v vodi netopne snovi ≤ 0,1 g/100 g. Barva proizvoda je nespremenljiva in je med 70 in 130 mm na lestvici Pfund. Proizvod ne vsebuje zaznavnih ostankov akaricida ali fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer je omejitev zaznane količine 10 mg/kg.

Mikroskopija:

„Pefkothymaromelo Kritis“ se zaradi svojih značilnosti uvršča v kategorijo medu iz mane (gozdni med), čeprav njegova usedlina vsebuje tudi zrnca cvetnega prahu več nektarskih rastlin, ki se v vsakem vzorcu medu razlikujejo in lahko izvirajo iz največ 20 različnih vrst. Glavna značilna vrsta je glavičasti timijan (Coridothymus capitatus L.), ki je v vseh vzorcih medu prisoten v količini ≥ 10 % skupne količine zrnc cvetnega prahu nektarskih vrst.

Koeficient med elementi mane in skupnim številom zrnc cvetnega prahu je med 0,5 in 6,5. Elemente mane sestavljajo trosi Cladosporium in Fumago ter redko Altenaria in Stemphylium. Značilni trosi s koničastim vrhom rodu Coleosporium, ki se nahajajo v drugih mešanicah z borovim medom, niso prisotni.

Organoleptične lastnosti:

Proizvod ima značilno aromo predvsem zaradi aromatičnih snovi v timijanovem medu. Borov med daje proizvodu, ki je srednje bister in sladek, obstojen sladek okus. Aroma ima cvetlične note ter rahel vonj po lesu in smoli. Vonj je srednje intenziven z rahlimi notami sadja in voska, med pa ostane tekoč vsaj 12 mesecev po točenju.

3.3.   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Čebele se hranijo le za zagotavljanje preživetja družine, pri čemer se hranjenje konča vsaj en mesec pred začetkom cvetenja cvetlic ali nastankom mane. Ko naravna hrana ni na voljo, čebelarji hranijo čebele s sirupom sladkorne pese, sladkornimi pogačami ali beljakovinsko krmo (zrnca cvetnega prahu). Hrana za čebele lahko izvira zunaj geografskega območja pridobivanja medu. Hranjenje čebeljih družin v noben primeru ne vpliva na značilnosti in kakovost medu.

3.4.   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnje se morajo izvajati na opredeljenem geografskem območju. Da se zagotovi kakovost in edinstveni značaj proizvoda, se družine po paši na timijanu preselijo v borove gozdove; v času prisotnosti mane na borih se preselijo na območja, kjer timijan cveti pozno. Točenje se izvede s čim manj dimljenja čebel in takrat, ko so zapolnjene vsaj tri četrtine celic. Med se pridobiva s točilom, prenese se v posode za počitek, da se dekantira, in se ne sme segrevati na temperaturo, višjo od 45 °C. Preprečevanje in zdravljenje bolezni se izvaja z ustreznimi higienskimi ukrepi in po potrebi z odobrenimi snovmi, ki niso škodljive za čebele.

3.5.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Pakiranje se izvaja na geografskem območju iz točke 4. Ta pogoj je potreben za omogočanje sledenja in preverjanja izvora medu, za zmanjšanje tveganja mešanja z drugimi vrstami medu ali zlorabe poimenovanja za prodajo medu drugega izvora ter za uporabo posebnih pravil iz točke 3.6. Poleg tega je cilj te zahteve preprečiti tveganje sprememb posebnih fizikalno-kemijskih (HMF, aktivnost diastaze) in organoleptičnih značilnosti medu, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti visokim temperaturam predvsem v poletnih mesecih pri morskem prevozu s Krete.

3.6.   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Za zagotovitev kakovosti in sledljivosti proizvoda mora vsak čebelar ali vsako podjetje, ki ponovno prodaja proizvod, uporabiti logotip, na katerem so otok Kreta, obesek s čebelama iz Malie in navedba „ZOP ‚Pefkothymaromelo Kritis‘“ (slika 1). Logotip odobrijo skupine čebelarjev, ki so podpisniki zahteve. Poleg tega proizvajalci prejmejo številčno oznako za razlikovanje posamezne serije proizvedenega medu, kraja proizvodnje in identifikacijske številke čebelarja. Na etiketi so tudi značilni logotip, številčna oznaka in vse obvezne navedbe. Čebelarske organizacije obvestijo nadzorni organ o načinih razdeljevanja etiket. Ti načini ne smejo v nobenem primeru škodovati proizvajalcem, ki proizvajajo „Pefkothymaromelo Kritis“ v skladu s specifikacijo proizvoda, vendar niso člani teh organizacij.

Image

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Celotni otok Kreta, vključno z regijami Heraklion, Lasiti, Hania in Retimno.

5.   Povezava z geografskim območjem

Naravni dejavniki:

Izrazita morfološka raznolikost Krete v povezavi s posebnim podnebjem otoka (ki obsega sredozemsko in severnoafriško podnebno območje) in geografsko oddaljenostjo omogoča razvoj različnih rastlinskih vrst, ki jih je glede na najnovejše podatke približno 1 800, od katerih je 180 endemičnih. Številčnost medonosnih rastlin je pripomogla k velikemu povečanju števila čebel na otoku, tako da je danes na otoku ena od največjih gostot čebeljih družin na svetu s 33 družinami na kvadratni kilometer.

Med temi številnimi rastlinami je veliko aromatičnih rastlin, ki večinoma cvetijo med junijem in julijem, v nekaterih regijah pa tudi do konca avgusta. Prevladujoča aromatična rastlina je timijan vrste Coridothymus capitatus. V tem obdobju so padavine zaradi vročega in suhega podnebja redke, zato je nektarja manj, proizvedeni med pa je gostotekoč in zelo aromatičen. Zaradi kombinacije tega dejavnika in mane, ki jo izloča Marchalina hellenica, imajo čebelarji posebno priložnost za proizvajanje mešanice dveh različnih vrst medu (timijanovega in borovega), ki je razločljiv proizvod z nizom vmesnih značilnosti. Žuželka, ki proizvaja mano, je parazit na kalabrijskem boru (Pinus brutia Ten.) in alepskem boru (Pinus halepensis Mill.) ter živi le v Grčiji in Turčiji.

Človeški dejavnik:

Čebelarji, ki poznajo vedenje čebel in prevladujoče posebne pogoje na otoku v jesenskih mesecih, uporabljajo naslednji posebni način pridobivanja: med pašo na timijanu pustijo, da se zalega, nad katero čebele v obliki vencev odlagajo med, nenadzorovano razvije. V tej fazi čebelarji opravijo selektivno točenje, pri čemer izključijo le dobro zaprto satje s timijanovim medom. Pozneje, ko čebele nabirajo borovo mano, ni cvetnega prahu in nagonsko zmanjšajo zalego. Čebelarji ne posegajo v ta postopek in pustijo, da se zalega zmanjša, tako da lahko čebele na prosto območje odlagajo med. To je mogoče, ker so temperature na otoku v jesenskih mesecih še vedno visoke in omogočajo, da čebele oberejo nektar rastlin, ki cvetijo jeseni, kot so rožičevec (Ceratonia siliqua), bršljan (Hedera helix), šparglji (Αsparagus officinalis), primorska čebula (Urginea maritima) itd., ter obnovijo svojo populacijo. Brez te jesenske obnovitve populacije čebele ne bi preživele zimskih mesecev. Posebnost načina za izkoriščanje čebel, ki ga uporabljajo kretski čebelarji, temelji na posebnih podnebnih pogojih na otoku, na pojavu cvetenja, ki čebelam zagotavlja obilico cvetnega prahu in nektarja, ter na vedenju čebel. Nastanek proizvoda „Pefkothymaromelo Kritis“ omogoča tudi fizični soobstoj cvetov timijana in borove mane v poznem obdobju, kar je za Kreto običajno.

Posebnosti proizvoda

Posebnost proizvoda „Pefkothymaromelo Kritis“ temelji na organoleptičnih in fizikalno-kemijskih mikroskopskih značilnostih:

—   fizikalno-kemijske značilnosti: prevodnost (≥ 0,600 mS/cm), vlažnost (≤ 17 %), skupna količina glukoze in fruktoze (≥ 50 %) ter barva (70–130 mm na lestvici Pfund),

—   mikroskopske značilnosti: zrnca cvetnega prahu timijana ≥ 10 %, odsotnost trosov rodu Coleosporium,

—   organoleptične značilnosti: značilni vonj in prijeten, manj sladek okus.

Nizka koncentracija HMF (≤ 25 mg/kg), nižja koncentracija saharoze (≤ 3 %) ter nezaznavne ravni akaricidov in fitofarmacevtskih sredstev (≤ 10 μg/kg) prispevajo h kakovosti in posebnosti proizvoda.

Vzročna povezava med geografskim območjem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda

Kreta je že od nekdaj poraščena z aromatičnimi rastlinami in timijanom, pri čemer je mana, ki jo izloča borov parazit Marchalina hellenica L., poznana že od 18. stoletja (Gennadius, 1883). Žuželka Marchalina hellenica L. izloča borovo mano potem, ko rastline timijana proizvedejo nektar, na nekaterih območjih pa istočasno, kar zagotavlja edinstveno mešanico timijanovega in borovega medu, ki je tesno povezana z regijo, iz katere izvira. Prevodnost, skupna količina glukoze in fruktoze, sladek okus in počasna kristalizacija proizvoda izhajajo iz borove mane, aromatične snovi in zrnca cvetnega prahu timijana pa iz širokega nabora avtohtonih in endemičnih aromatičnih rastlin, ki v vročem in suhem podnebju otoka proizvajajo majhne količine gostotekočega in dišečega nektarja. Zato je proizvod „Pefkothymaromelo Kritis“ gost (zaradi nizke vsebnosti vlage) in aromatičen, vsebuje zrnca cvetnega prahu velikega števila kretskih rastlin ter ima prej opisane posebne značilnosti.

Čebelarji so razvili posebne tehnike za optimalno izkoriščanje kombinacije pedoloških in podnebnih pogojev, lokalnega rastlinstva in prisotnosti borove mane ter nagonskega vedenja čebel za proizvajanje proizvoda „Pefkothymaromelo Kritis“. Te tehnike so se razvile na podlagi znanja, pridobljenega z medgeneracijskim prenosom, čebelarji pa so morali svoje dejavnosti prilagoditi okolju, vedenju čebel in podnebnim razmeram. Ustrezno upravljanje panjev je ključni dejavnik, končni proizvod pa se razlikuje tudi po kakovostnih značilnostih, ki so razvidne iz indeksa HMF, vsebnosti saharoze ter odsotnosti ostankov akaricida in fitofarmacevtskih sredstev.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.