ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 104

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
3. april 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 104/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 104/02

Zadeva C-604/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Evropska Komisija, Svet Evropske unije (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2) — Zgornja meja 10 % prometa — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Načelo prepovedi retroaktivnosti — Izvajanje neomejene pristojnosti — Predolgo trajanje postopka)

2

2017/C 104/03

Zadeva C-609/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Evropska komisija, Svet Evropske unije (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje cen in izmenjava poslovno občutljivih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 31 — Obveznost obrazložitve)

2

2017/C 104/04

Zadeva C-611/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Hansa Metallwerke AG in drugi/Evropska komisija, Svet Evropske unije (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2) — Zgornja meja 10 % prometa — Obveznost obrazložitve — Varstvo zaupanja v pravo)

3

2017/C 104/05

Zadeva C-613/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Evropska komisija/Keramag Keramische Werke GmbH, nekdanja Keramag Keramische Werke AG, in drugi (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Obveznost obrazložitve)

3

2017/C 104/06

Zadeva C-614/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Masco Corp. in drugi/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Enotna in trajajoča kršitev — Obveznost obrazložitve)

4

2017/C 104/07

Zadeva C-618/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2) — Zgornja meja 10 % prometa)

5

2017/C 104/08

Zadeva C-619/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Mamoli Robinetteria SpA/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Program prizanesljivosti — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2) — Zgornja meja 10 % prometa — Izvajanje neomejene sodne pristojnosti)

5

2017/C 104/09

Zadeva C-625/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch AG/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trgi kopalniške opreme — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru — Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Enotna kršitev — Dokaz — Globe — Neomejena pristojnost — Razumni rok — Sorazmernost)

6

2017/C 104/10

Zadeva C-626/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru — Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Enotna kršitev — Dokaz — Globe — Neomejena sodna pristojnost — Razumni rok — Sorazmernost)

6

2017/C 104/11

Zadeva C-636/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Roca Sanitario, SA/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Obveznost obrazložitve — Načelo enakega obravnavanja — Sorazmernost — Izvajanje neomejene sodne pristojnosti)

7

2017/C 104/12

Zadeva C-637/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Laufen Austria AG/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2) — Zgornja meja 10 % prometa — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Obveznost obrazložitve — Načelo enakega obravnavanja — Izvajanje neomejene sodne pristojnosti)

7

2017/C 104/13

Zadeva C-638/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Roca SARL/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Načelo enakega obravnavanja — Izvajanje neomejene sodne pristojnosti)

8

2017/C 104/14

Zadeva C-642/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch – Belgium/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru — Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij — Enotna kršitev — Dokaz — Globe — Neomejena pristojnost — Razumni rok — Sorazmernost)

8

2017/C 104/15

Zadeva C-644/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy et Boch SAS/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trgi kopalniške opreme — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru — Usklajevanje cen in izmenjava poslovno občutljivih informacij — Enotna kršitev — Dokaz — Globe — Neomejena pristojnost — Razumni rok — Sorazmernost)

9

2017/C 104/16

Zadeva C-421/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander- Španija) – Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Pogodbe, sklenjene med prodajalci ali ponudniki in potrošniki — Nepošteni pogoji — Pogodbe o hipotekarnem posojilu — Postopek izvršbe nad premoženjem, ki je obremenjeno s hipoteko — Prekluzivni rok — Uradna dolžnost nacionalnih sodišč — Pravnomočnost)

9

2017/C 104/17

Zadeva C-560/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – M/Minister for Justice and Equality, Ireland in Attorney General („Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca — Prošnja za subsidiarno zaščito — Zakonitost nacionalnega postopka obravnave prošnje za subsidiarno zaščito, vložene po tem, ko je bila prošnja za priznanje statusa begunca zavrnjena — Pravica do izjave — Obseg — Pravica do ustnega razgovora — Pravica do predlaganja in zasliševanja prič)

11

2017/C 104/18

Zadeva C-573/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Azil — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca — Člen 12(2)(c) in člen 12(3) — Izključitev iz statusa begunca — Pojem ,dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov‘ — Obseg — Vodja teroristične organizacije — Kazenska obsodba zaradi sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine — Posamična presoja)

12

2017/C 104/19

Zadeva C-606/14 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 1. februarja 2017 – Portovesme Srl/Evropska komisija (Pritožba — Pomoč, ki jo je Italijanska republika dodelila v korist družbe Portovesme Srl — Sistem preferenčnih tarif za elektriko — Sklep, s katerim je ukrep pomoči razglašen za nezdružljiv z notranjim trgom)

13

2017/C 104/20

Združene zadeve C-247/15 P, C-253/15 P in C-259/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. januarja 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Damping — Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013 — Uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije — Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Kitajske, na ta uvoz — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 13 — Izogibanje — Člen 18 — Nesodelovanje — Dokaz — Sklenjen krog indicev)

13

2017/C 104/21

Združene zadeve C-248/15 P, C-254/15 P in C-260/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. januarja 2017 – Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Damping — Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013 — Uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije — Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom s Kitajske, na navedeni uvoz — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 13 — Izogibanje — Člen 18 — Nesodelovanje — Dokaz — Krog sklenjenih indicev — Protislovna obrazložitev — Pomanjkljiva obrazložitev — Kršitev procesnih pravic)

14

2017/C 104/22

Zadeva C-283/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën („Predhodno odločanje — Davčna zakonodaja — Dohodnina — Državljan države članice, ki prejema dohodke na ozemlju te države članice in na ozemlju tretje države ter ima stalno prebivališče na ozemlju druge države članice — Davčna ugodnost, namenjena upoštevanju njegovega osebnega in družinskega položaja)

15

2017/C 104/23

Zadeva C-373/15 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. januarja 2017 – Francoska republika/Evropska Komisija, Kraljevina Španija (Pritožba — Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Feader) — Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije — Uredbe (ES) št. 1698/2005, (ES) št. 1975/2006 in (ES) št. 796/2004 — Ukrepi podpore za razvoj podeželja — Območja z naravnimi omejitvami — Pregledi na kraju samem — Koeficient gostote živine — Štetje živali)

16

2017/C 104/24

Zadeva C-392/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. februarja 2017 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 49 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Notarji — Pogoj državljanstva — Člen 51 PDEU — Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti)

16

2017/C 104/25

Zadeva C-430/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Del dodatka za pomoč invalidom (disability living allowance) za nego — Oseba, zavarovana za tveganje, povezano s starostjo, ki je dokončno prenehala opravljati kakršno koli poklicno dejavnost — Pojmadajatev za bolezen ininvalidska dajatev — Možnost izvoza)

17

2017/C 104/26

Zadeva C-441/15: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Bremen – Nemčija) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Tarifni podštevilki 3824 90 97 in 2106 90 92 — Proizvod v obliki prahu, sestavljen iz kalcijevega karbonata (95 %) in modificiranega škroba (5 %))

18

2017/C 104/27

Zadeva C-506/16 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. januarja 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba — Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Feader) — Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije — Uredbe (ES) št. 1698/2005, (ES) št. 1975/2006 in (ES) št. 796/2004 — Ukrepi podpore za razvoj podeželja — Območja z naravnimi omejitvami — Pregledi na kraju samem — Koeficient gostote živine — Štetje živali)

18

2017/C 104/28

Zadeva C-562/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Predhodno odločanje — Primerjalno oglaševanje — Direktiva 2006/114/ES — Člen 4 — Direktiva 2005/29/ES — Člen 7 — Objektivna primerjava cen — Zavajajoča opustitev — Oglaševanje s primerjavo cen proizvodov, ki se prodajajo v trgovinah različnih velikosti ali formatov — Dovoljenost — Bistvena informacija — Obseg in nosilec informacije)

19

2017/C 104/29

Zadeva C-585/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgija) – Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge (Predhodno odločanje — Sladkor — Proizvodne dajatve — Izračun povprečne izgube — Izračun proizvodnih dajatev — Uredba (ES) št. 2267/2000 — Veljavnost — Uredba (ES) št. 1993/2001 — Veljavnost)

20

2017/C 104/30

Zadeva C-21/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugalska) – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člena 131 in 138 — Pogoji oprostitve za dobavo znotraj Skupnosti — Sistem izmenjave podatkov s področja DDV (VIES) — Neobstoj registracije pridobitelja — Zavrnitev priznanja oprostitve — Dopustnost)

21

2017/C 104/31

Zadeva C-144/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugalska) – Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Predhodno odločanje — Postopki za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe — Direktivi 83/189/EGS in 98/34/ES — Osnutek tehničnega predpisa — Sporočanje Evropski komisiji — Obveznosti držav članic — Kršitev — Posledice)

21

2017/C 104/32

Zadeva C-283/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Združeno kraljestvo) – M. S./P. S. (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 4/2009 — Člen 41(1) — Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb ter sodelovanje v preživninskih zadevah — Izvršitev odločbe v državi članici — Predložitev zahteve neposredno pristojnemu organu države članice izvršitve — Nacionalna zakonodaja, ki nalaga predložitev prek osrednjega organa države članice izvršitve)

22

2017/C 104/33

Zadeva C-45/16 P: Sklep Sodišča z dne 26. januarja 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Arbitražna klavzula — Pogodba Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat), sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) — Odpoved te pogodbe zaradi nepravilnosti, storjenih pri izvajanju druge pogodbe, sklenjene z Evropsko komisijo — Dobra vera — Legitimno pričakovanje glede neobstoja odpovedi)

23

2017/C 104/34

Zadeva C-53/16 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 24. januarja 2017 – Carsten René Beul/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Ničnostna tožba — Delovanje finančnih trgov — Zahteve v zvezi z izvajanjem obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa — Uredba (EU) št. 537/2014 — Pravila, ki se uporabijo za organizacijo zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij ter za njihovo izbiro s strani subjektov javnega interesa — Neobstoj posamičnega nanašanja — Očitna nedopustnost)

23

2017/C 104/35

Zadeva C-566/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 10. novembra 2016 – Dávid Vámos/emzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Zadeva C-593/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 23. novembra 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Zadeva C-613/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Köln (Nemčija) 28. novembra 2016 – Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Zadeva C-629/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 7. decembra 2016 – CX

26

2017/C 104/39

Zadeva C-642/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. decembra 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Zadeva C-649/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 19. decembra 2016 – Peter Valach in drugi/Waldviertler Sparkasse Bank AG in drugi

27

2017/C 104/41

Zadeva C-664/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 21. decembra 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Zadeva C-670/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 29. decembra 2016 – Tsegezab Mengesteab/Zvezna republika Nemčija

28

2017/C 104/43

Zadeva C-673/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea Constituțională a României (Romunija) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Zadeva C-681/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 27. decembra 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Zadeva C-683/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 27. decembra 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Zvezna republika Nemčija

31

2017/C 104/46

Zadeva C-684/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 27. decembra 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Zadeva C-2/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 2. januarja 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social y Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Zadeva C-12/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 10. januarja 2017 – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Zadeva C-16/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalska) 13. januarja 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Zadeva C-27/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januarja 2017 – AB flyLAL-Lithuanian Airlines, v stečaju/Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation A/S

35

2017/C 104/51

Zadeva C-34/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 24. januarja 2017 – Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Zadeva C-43/17 P: Pritožba, ki jo je Liam Jenkinson vložil 25. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-602/15, Liam Jenkinson/Evropska služba za zunanje delovanje

36

2017/C 104/53

Zadeva C-73/17: Tožba, vložena 9. februarja 2017 – Francoska republika/Evropski parlament

37

 

Splošno sodišče

2017/C 104/54

Združeni zadevi T-14/14 in T-87/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu za preprečevanje širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ugovor nezakonitosti — Pravna podlaga — Zloraba pooblastil — Pravica do obrambe — Legitimna pričakovanja — Pravna varnost — Ne bis in idem — Pravnomočnost — Sorazmernost — Očitna napaka pri presoji — Temeljne pravice)

39

2017/C 104/55

Zadeva T-191/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Lubrizol France/Svet (Skupna carinska tarifa — Ureditev glede opustitve avtonomnih dajatev za določene kmetijske in industrijske proizvode — Ugovor zoper obstoječe opustitve — Enakovrednost proizvodov — Postopek obravnave ugovorov)

40

2017/C 104/56

Zadeva T-351/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Construlink/EUIPO – Wit Software (GATEWIT) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije GATEWIT — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije wit software — Prejšnje nacionalno ime družbe Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) in (4) Uredbe (ES) št. 207/2009)

40

2017/C 104/57

Zadeva T-493/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Mayer/EFSA (Napoteni nacionalni strokovnjak — Pravila EFSA o NNS — Odločba o nepodaljšanju napotitve — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika — Varstvo osebnih podatkov — Uredba (ES) št. 45/2001 — Predloga za ugotovitev in izdajo odredbe — Nadaljnja vloga k tožbi — Sprememba predlogov — Dopustnost)

41

2017/C 104/58

Zadeva T-706/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Holistic Innovation Institute/REA (Raziskovanje in tehnološki razvoj — Projekti, ki jih financira Unija na področju raziskovanja — Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Projekta ZONeSEC in Inachus — Sklep o zavrnitvi udeležbe tožeče stranke — Ničnostna in odškodninska tožba)

42

2017/C 104/59

Zadeva T-726/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Novar/EUIPO (Nepogodbena odgovornost — Dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje znamke — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Odločba o zavrnitvi ugovora, ker ni dokaza o prejšnji pravici — Pravilo 19(2)(a) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Preizkus odločbe — Člen 62(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Škoda, ki se kaže v odvetniških stroških — Vzročna zveza)

42

2017/C 104/60

Zadeva T-783/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – SolarWorld/Komisija (Damping — Subvencije — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (celic) s poreklom iz Kitajske — Odobritev zmanjšanja minimalne uvozne cene v okviru zaveze, sprejete v okviru protidampinških in protisubvencijskih postopkov — Industrija Unije — Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009)

43

2017/C 104/61

Zadeva T-811/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Fair & Lovely — Prejšnje nacionalne in beneluške besedne znamke FAIR & LOVELY — Odločba o pritožbi — Člen 64(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do izjave — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 — Prekinitev upravnega postopka — Pravilo 20(7)(c) in pravilo 50(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Legitimno pričakovanje — Zloraba pooblastil — Očitne napake pri presoji)

44

2017/C 104/62

Zadeva T-71/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Land Glider — Predhodne besedne in figurativne znamke Evropske unije in nacionalne znamke LAND ROVER — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

44

2017/C 104/63

Zadeva T-145/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Romunija/Komisija (EKJS in EKSRP — Ukrepi v zvezi s površino — Odhodki, izključeni iz financiranja — Pavšalni finančni popravki — Člen 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

45

2017/C 104/64

Zadeva T-513/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Map — Neobstoj opisnosti — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 104/65

Zadeva T-516/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Types — Neobstoj opisnosti — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 104/66

Zadeva T-517/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Sales — Neobstoj opisnosti — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

47

2017/C 104/67

Zadeva T-18/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije De Giusti ORGOGLIO — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ORGOGLIO — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

47

2017/C 104/68

Zadeva T-871/16: Tožba, vložena 8. decembra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

48

2017/C 104/69

Zadeva T-22/17: Tožba, vložena 16. januarja 2017 – Portugalska/Komisija

49

2017/C 104/70

Zadeva T-23/17: Tožba, vložena 17. januarja 2017 – Barnett/EESO

50

2017/C 104/71

Zadeva T-31/17: Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Portugalska/Komisija

51

2017/C 104/72

Zadeva T-33/17: Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Amicus Therapeutics UK in Amicus Therapeutics/EMA

51

2017/C 104/73

Zadeva T-37/17: Tožba, vložena 23. januarja 2017 – Bank Tejarat/Svet

52

2017/C 104/74

Zadeva T-38/17: Tožba, vložena 20. januarja 2017 – DQ in drugi/Parlament

53

2017/C 104/75

Zadeva T-39/17: Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (port de Brest)/Komisija

54

2017/C 104/76

Zadeva T-50/17: Tožba, vložena 30. januarja 2017 – Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Zadeva T-60/17: Tožba, vložena 31. januarja 2017 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Zadeva T-64/17: Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Zadeva T-67/17: Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Zadeva T-68/17: Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Zadeva T-69/17: Tožba, vložena 3. februarja 2017 – Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Zadeva T-70/17: Tožba, vložena 31. januarja 2017 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Zadeva T-72/17: Tožba, vložena 3. februarja 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Zadeva T-78/17: Tožba, vložena 30. januarja 2017 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Zadeva T-86/17: Tožba, vložena 10. februarja 2017 – Le Pen/Parlament

61

2017/C 104/86

Zadeva T-87/17: Tožba, vložena 8. februarja 2017 – Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

62


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 104/01)

Zadnja objava

UL C 95, 27.3.2017

Prejšnje objave

UL C 86, 20.3.2017

UL C 78, 13.3.2017

UL C 70, 6.3.2017

UL C 63, 27.2.2017

UL C 53, 20.2.2017

UL C 46, 13.2.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Evropska Komisija, Svet Evropske unije

(Zadeva C-604/13 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 23(2) - Zgornja meja 10 % prometa - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 - Načelo prepovedi retroaktivnosti - Izvajanje neomejene pristojnosti - Predolgo trajanje postopka))

(2017/C 104/02)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (zastopnika: H. Janssen in T. Kapp, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska Komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre in L. Malferrari, agenta, skupaj z A. Böhlke, odvetnik), Svet Evropske unije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Evropska komisija, Svet Evropske unije

(Zadeva C-609/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje cen in izmenjava poslovno občutljivih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 31 - Obveznost obrazložitve))

(2017/C 104/03)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnice: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (zastopnika: U. Soltész in C. von Köckritz, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre in Malferrari, agenta, skupaj z A. Böhlkejem, odvetnikom), Svet Evropske unije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbam Duravit AG, Duravit SA in Duravit BeLux SPRL/BVBA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Hansa Metallwerke AG in drugi/Evropska komisija, Svet Evropske unije

(Zadeva C-611/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 23(2) - Zgornja meja 10 % prometa - Obveznost obrazložitve - Varstvo zaupanja v pravo))

(2017/C 104/04)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnice: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (zastopniki: S. Cappellari, H.-J. Hellmann in C. Malz, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, (zastopnika: L Malferrari in R. Sauer, agenta), Svet Evropske unije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbam Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium in Hansa Austria GmbH se naloži plačilo stroškov..


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Evropska komisija/Keramag Keramische Werke GmbH, nekdanja Keramag Keramische Werke AG, in drugi

(Zadeva C-613/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Obveznost obrazložitve))

(2017/C 104/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek in J. Norris-Usher, agenti)

Druge stranke v postopku: Keramag Keramische Werke GmbH, nekdanja Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy (zastopniki: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, odvetnik, K. Struckmann, odvetnik)

Izrek

1.

Točki 1 in 2 izreka sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. septembra 2013, Keramag Keramische Werke in drugi/Komisija (T-379/10 in T-381/10, EU:T:2013:457), se razveljavita.

2.

V preostalem se pritožba zavrne.

3.

Nasprotna pritožba se zavrne.

4.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije, kar zadeva del sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. septembra 2013, Keramag Keramische Werke in drugi/Komisija (T 379/10 in T 381/10, EU:T:2013:457), ki je bil s to sodbo razveljavljen.

5.

Odločitev o stroških se pridrži..


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/4


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Masco Corp. in drugi/Evropska komisija

(Zadeva C-614/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Enotna in trajajoča kršitev - Obveznost obrazložitve))

(2017/C 104/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (zastopniki: D. Schroeder in S. Heinz, odvetnika, B. Fischer, odvetnica, po pooblastilu J. Templa Langa, Solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenta, skupaj z B. Kennelly, barrister)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbam Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV in Hüppe BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/5


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA/Evropska komisija

(Zadeva C-618/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 23(2) - Zgornja meja 10 % prometa))

(2017/C 104/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Zucchetti Rubinetteria SpA (zastopnili: M. Condinanzi, P. Ziotti in N. Vasile, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Zucchetti Rubinetteria SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/5


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Mamoli Robinetteria SpA/Evropska komisija

(Zadeva C-619/13 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Program prizanesljivosti - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 23(2) - Zgornja meja 10 % prometa - Izvajanje neomejene sodne pristojnosti))

(2017/C 104/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Mamoli Robinetteria SpA (zastopnika: F. Capelli in M. Valcada, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenta, skupaj s F. Ruggeri Laderchi, odevtnik)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Mamoli Robinetteria SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/6


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch AG/Evropska komisija

(Zadeva C-625/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trgi kopalniške opreme - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Enotna kršitev - Dokaz - Globe - Neomejena pristojnost - Razumni rok - Sorazmernost))

(2017/C 104/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Villeroy & Boch AG (zastopniki: M. Klusmann in T. Kreifels, odvetnika, skupaj z M. S. Thomas, profesor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: L Malferrari, F. Castillo de la Torre in F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Villeroy & Boch AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/6


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-626/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Enotna kršitev - Dokaz - Globe - Neomejena sodna pristojnost - Razumni rok - Sorazmernost))

(2017/C 104/10)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Villeroy & Boch Austria GmbH (zastopnika: A Reidlinger in J. Weichbrodt, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: M. Kellerbauer, L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Villeroy & Boch Austria GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Roca Sanitario, SA/Evropska komisija

(Zadeva C-636/13 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 - Obveznost obrazložitve - Načelo enakega obravnavanja - Sorazmernost - Izvajanje neomejene sodne pristojnosti))

(2017/C 104/11)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Roca Sanitario, SA (zastopniki: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez in E. Navarro Varona, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre in F. Jimeno Fernández, agenti)

Izrek

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Roca Sanitario SA est condamnée aux dépens.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Laufen Austria AG/Evropska komisija

(Zadeva C-637/13 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Člen 23(2) - Zgornja meja 10 % prometa - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 - Obveznost obrazložitve - Načelo enakega obravnavanja - Izvajanje neomejene sodne pristojnosti))

(2017/C 104/12)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Laufen Austria AG (zastopnica: E. Navarro Varona, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre in F. Jimeno Fernández, agenti)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. septembra 2013, Laufen Austria/Komisija (T-411/10, EU:T:2013:443), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije, da bo to odločilo o predlogu za znižanje naložene globe, ki ga je vložila družba Laufen Austria AG.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Roca SARL/Evropska komisija

(Zadeva C-638/13 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Usklajevanje prodajnih cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 - Načelo enakega obravnavanja - Izvajanje neomejene sodne pristojnosti))

(2017/C 104/13)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Roca SARL (zastopnik: P. Vidal Martínez, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre in F. Jimeno Fernández, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Roca SARL nosi stroške postopka.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy & Boch – Belgium/Evropska komisija

(Zadeva C-642/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trg kopalniške opreme - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Usklajevanje cen in izmenjava občutljivih poslovnih informacij - Enotna kršitev - Dokaz - Globe - Neomejena pristojnost - Razumni rok - Sorazmernost))

(2017/C 104/14)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Villeroy & Boch – Belgium (zastopnika: O. W. Brouwer in N. Lorjé, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Villeroy & Boch Belgium SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 – Villeroy et Boch SAS/Evropska komisija

(Zadeva C-644/13 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Belgijski, nemški, francoski, italijanski, nizozemski in avstrijski trgi kopalniške opreme - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Usklajevanje cen in izmenjava poslovno občutljivih informacij - Enotna kršitev - Dokaz - Globe - Neomejena pristojnost - Razumni rok - Sorazmernost))

(2017/C 104/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Villeroy et Boch SAS (zastopnik: J. Philippe, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre, L Malferrari in F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Villeroy & Boch SAS se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander- Španija) – Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

(Zadeva C-421/14) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 93/13/EGS - Pogodbe, sklenjene med prodajalci ali ponudniki in potrošniki - Nepošteni pogoji - Pogodbe o hipotekarnem posojilu - Postopek izvršbe nad premoženjem, ki je obremenjeno s hipoteko - Prekluzivni rok - Uradna dolžnost nacionalnih sodišč - Pravnomočnost))

(2017/C 104/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Banco Primus SA

Tožena stranka: Jesús Gutiérrez García

Izrek

1.

Člena 6 in 7 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da nasprotujeta določbi nacionalnega prava, kot je četrta prehodna določba Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (zakon 1/2013 o ukrepih za varstvo hipotekarnega dolžnika, prestrukturiranju dolga in neprofitni najemnini) z dne 14. maja 2013, ki za izvajanje pravice potrošnikov – proti katerim je bil začet postopek izvršbe na podlagi hipoteke, ki pa ni bil končan pred začetkom veljave zakona, v katerem je ta določba – do vložitve ugovora v tem postopku na podlagi domnevno nepoštenih pogodbenih pogojev določa prekluzivni enomesečni rok, ki se računa od dneva po objavi tega zakona.

2.

Direktivo 93/13 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnemu pravilu, kakršno je to, ki izhaja iz člena 207 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (zakon 1/2000 o zakoniku o civilnem postopku) z dne 7. januarja 2000, kakor je bil spremenjen z Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (zakon 1/2013 o ukrepih za varstvo hipotekarnega dolžnika, prestrukturiranju dolga in neprofitni najemnini) z dne 14. maja 2013, nato z Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (uredba-zakon 7/2013 o nujnih davčnih in proračunskih ukrepih ter spodbujanju raziskav, razvoja in inovacij) z dne 28. junija 2013 in nato z Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (uredba-zakon 11/2014 o nujnih ukrepi na področju stečaja) z dne 5. septembra 2014, ki nacionalnemu sodišču prepoveduje, da po uradni dolžnosti ponovno preuči nepoštenost pogojev pogodbe, če je bilo o zakonitosti vseh pogojev te pogodbe ob upoštevanju te direktive že odločeno s pravnomočno odločbo.

Ob obstoju enega ali več pogodbenih pogojev, katerih morebitna nepoštenost še ni bila preučena ob prejšnjem sodnem nadzoru nad sporno pogodbo, ki je bil končan s pravnomočno odločbo, pa je treba Direktivo 93/13 razlagati tako, da mora nacionalno sodišče, pri katerem je potrošnik večkrat vložil ugovor, na zahtevo strank ali po uradni dolžnosti preučiti morebitno nepoštenost teh pogojev, če ima na voljo za to potrebne pravne in dejanske elemente.

3.

Člen 3(1) in člen 4 Direktive 93/13 je treba razlagati tako, da:

je treba pri presoji morebitne nepoštenosti pogoja pogodbe, sklenjene med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom, ugotoviti, ali ta v škodo potrošnika povzroča znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank. To presojo je treba opraviti ob upoštevanju nacionalnih pravil, ki se uporabijo, če med strankama ni dogovora, sredstev, ki jih ima potrošnik v skladu z nacionalno ureditvijo na voljo, da doseže prenehanje uporabe tovrstnih pogojev, narave premoženja ali storitev, ki so predmet zadevne pogodbe, in vseh okoliščin ob sklenitvi te pogodbe;

če predložitveno sodišče meni, da pogodbeni pogoj, ki se nanaša na način izračuna rednih obresti, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, ni sestavljen jasno in razumljivo v smislu člena 4(2) te direktive, mora preučiti, ali ta pogoj ni pošten v smislu člena 3(1) navedene direktive. V okviru te preučitve bo navedeno sodišče moralo predvsem primerjati način izračuna obrestne mere rednih obresti, ki jo določa ta pogoj, in dejanski znesek obrestne mere, ki iz tega izhaja, z načini izračuna, ki se običajno uporabljajo, in zakonsko obrestno mero ter obrestno mero, ki se je ob sklenitvi pogodbe iz postopka v glavni stvari uporabljala na trgu za posojilo v znesku in za trajanje, ki sta enakovredna znesku in trajanju obravnavane posojilne pogodbe, in

kar zadeva presojo, ki jo opravi nacionalno sodišče, v zvezi z morebitno nepoštenostjo pogoja, ki se nanaša na predčasno zapadlost zaradi dolžnikovega neizpolnjevanja obveznosti v omejenem obdobju, mora predložitveno sodišče preučiti zlasti, ali je možnost, ki je dana proizvajalcu ali ponudniku, da za izterljiv razglasi celoten kredit, odvisna od tega, da potrošnik ni izpolnil obveznosti, ki je v okviru zadevne pogodbe bistvena, ali je ta možnost določena za primere, v katerih je taka neizpolnitev dovolj resna glede na obdobje in višino kredita, ali navedena možnost odstopa od skupnih pravil, ki se uporabljajo na tem področju, če ni podrobnih pogodbenih določil, in ali nacionalno pravo določa ustrezne in učinkovite ukrepe, ki potrošniku, za katerega se ta pogoj uporablja, omogočajo, da odpravi posledice navedene izterljivosti kredita.

4.

Direktivo 93/13 je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi – v sodni praksi – določbe nacionalnega prava, ki ureja pogoje v zvezi s predčasno zapadlostjo pri posojilnih pogodbah, kakršen je člen 693(2) zakona 1/2000, kakor je bil spremenjen z uredbo zakonom 7/2013, ki nacionalnemu sodišču, ki je ugotovilo, da tak pogodbeni pogoj ni pošten, prepoveduje, da ga razglasi za ničen in da izključi njegovo uporabo, če ga prodajalec ali ponudnik dejansko ni uporabil, vendar je spoštoval pogoje, določene s to določbo nacionalnega prava.


(1)  UL C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/11


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – M/Minister for Justice and Equality, Ireland in Attorney General

(Zadeva C-560/14) (1)

((„Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Direktiva 2004/83/ES - Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca - Prošnja za subsidiarno zaščito - Zakonitost nacionalnega postopka obravnave prošnje za subsidiarno zaščito, vložene po tem, ko je bila prošnja za priznanje statusa begunca zavrnjena - Pravica do izjave - Obseg - Pravica do ustnega razgovora - Pravica do predlaganja in zasliševanja prič))

(2017/C 104/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M

Tožene stranke: Minister for Justice and Equality, Ireland in Attorney General

Izrek

Pravica do izjave, kot se uporablja v okviru Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite, načeloma ne zahteva, da mora imeti prosilec za subsidiarno zaščito v primeru, v katerem nacionalna ureditev, kakršna je v postopku v glavni stvari, ki za obravnavo prošnje za pridobitev statusa begunca in za obravnavo prošnje za subsidiarno zaščito določa ločena postopka, ki si sledita, pravico do ustnega razgovora v zvezi s svojo prošnjo in pravico na tem razgovoru predlagati in zasliševati priče.

Ustni razgovor pa je treba opraviti, kadar je zaradi posebnih okoliščin, ki izhajajo iz informacij, ki jih ima pristojni organ, ali iz osebnega ali splošnega položaja, na podlagi katerega je bila vložena prošnja za subsidiarno zaščito, nujen, da bi se lahko ta prošnja obravnavala ob popolnem poznavanju dejstev, kar mora preizkusiti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 81, 9.3.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/12


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Zadeva C-573/14) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Azil - Direktiva 2004/83/ES - Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca - Člen 12(2)(c) in člen 12(3) - Izključitev iz statusa begunca - Pojem ,dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov‘ - Obseg - Vodja teroristične organizacije - Kazenska obsodba zaradi sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine - Posamična presoja))

(2017/C 104/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Mostafa Lounani

Izrek

1.

Člen 12(2)(c) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite je treba razlagati tako, da za ugotovitev, da obstaja razlog za izključitev iz statusa begunca iz tega člena, ni nujno, da bi bil prosilec za mednarodno zaščito obsojen za eno od terorističnih kaznivih dejanj iz člena 1(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu.

2.

Člen 12(2)(c) in člen 12(3) Direktive 2004/83 je treba razlagati tako, da dejanja sodelovanja pri dejavnosti teroristične skupine, kakršna so tista, za katera je bila obsojena nasprotna stranka iz postopka v glavni stvari, lahko upravičijo izključitev iz statusa begunca, čeprav ni dokazano, da je zadevna oseba storila, poskusila storiti ali grozila, da bo storila teroristično dejanje, kot je določeno v resolucijah Varnostnega sveta Združenih narodov. Za namen posamične ocene dejstev, na podlagi katerih se presoja, ali obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da je neka oseba kriva za dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov, da je napeljevala k takim dejanjem ali da je pri njih kako drugače sodelovala, ima okoliščina, da so sodišča države članice to osebo obsodile zaradi sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine, posebno težo, enako kot ugotovitev, da je bila ta oseba vodja te skupine, pri čemer ni treba dokazati, da je ta oseba sama napeljevala k storitvi terorističnega dejanja ali da je pri njem kako drugače sodelovala.


(1)  UL C 46, 9.2.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/13


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 1. februarja 2017 – Portovesme Srl/Evropska komisija

(Zadeva C-606/14 P) (1)

((„Pritožba - Pomoč, ki jo je Italijanska republika dodelila v korist družbe Portovesme Srl - Sistem preferenčnih tarif za elektriko - Sklep, s katerim je ukrep pomoči razglašen za nezdružljiv z notranjim trgom“))

(2017/C 104/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Portovesme Srl (zastopniki: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci in F. Ciulli, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci in É. Gippini Fournier, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Portovesme Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 89, 16.3.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. januarja 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Svet Evropske unije, Evropska komisija

(Združene zadeve C-247/15 P, C-253/15 P in C-259/15 P) (1)

((Pritožba - Damping - Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013 - Uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije - Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Kitajske, na ta uvoz - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 13 - Izogibanje - Člen 18 - Nesodelovanje - Dokaz - Sklenjen krog indicev))

(2017/C 104/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

(Zadeva C-247/15 P)

Pritožnica: Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta)

(Zadeva C-253/15 P)

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

(Zadeva C-259/15 P)

Pritožnica: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. marca 2015 v zadevi Chin Haur Indonesia/Svet (T-412/13, EU:T:2015:163) se razveljavi.

2.

Ničnostna tožba, ki jo je vložila družba Chin Haur Indonesia PT pri Splošnem sodišču Evropske unije v zadevi T-412/13, se zavrne.

3.

Družba Chin Haur Indonesia PT nosi svoje stroške, stroške družbe Maxcom Ltd in Sveta Evropske unije v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-412/13 in pritožbenimi postopki.

4.

Družbi Chin Haur Indonesia PT se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija v zvezi s pritožbo v zadevi C-253/15 P.

5.

Evropska komisija nosi svoje stroške v zvezi s pritožbenima postopkoma v zadevah C-247/15 P in C-259/15 P ter s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-412/13.


(1)  UL C 262, 10.8.2015

UL C 254, 3.8.2015


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/14


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. januarja 2017 – Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Svet Evropske unije, Evropska komisija

(Združene zadeve C-248/15 P, C-254/15 P in C-260/15 P) (1)

((Pritožba - Damping - Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013 - Uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije - Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom s Kitajske, na navedeni uvoz - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 13 - Izogibanje - Člen 18 - Nesodelovanje - Dokaz - Krog sklenjenih indicev - Protislovna obrazložitev - Pomanjkljiva obrazložitev - Kršitev procesnih pravic))

(2017/C 104/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

(Zadeva C-248/15 P)

Pritožnica: Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik in J. Beck, Solicitor)

Druge stranke v postopku: City Cycle Industries (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile in B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta),

(Zadeva C-254/15 P)

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta)

Druge stranke v postopku: City Cycle Industries (zastopnika: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile in B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in M. J. Beck, solicitor),

(Zadeva C-260/15 P)

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile in B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika)

Druge stranke v postopku: City Cycle Industries (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in M. J. Beck, solicitor)

Izrek

1.

Pritožbe v zadevah C-248/15 P, C-254/15 P in C-260/15 P se zavrnejo.

2.

Družba Maxcom Ltd, Svet Evropske unije in Evropska komisija nosijo svoje stroške in stroške družbe City Cycle Industries v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-413/13 in v zvezi s pritožbenimi postopki.


(1)  UL C 262, 10.8.2015

UL C 254, 3.8.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/15


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-283/15) (1)

((„Predhodno odločanje - Davčna zakonodaja - Dohodnina - Državljan države članice, ki prejema dohodke na ozemlju te države članice in na ozemlju tretje države ter ima stalno prebivališče na ozemlju druge države članice - Davčna ugodnost, namenjena upoštevanju njegovega osebnega in družinskega položaja))

(2017/C 104/22)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Izrek

1.

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica, katere davčna zakonodaja omogoča odbitek „negativnih dohodkov“ iz naslova stanovanja, zavrne možnost uveljavljanja tega odbitka samozaposleni osebi, ki ni rezident, kadar ta na ozemlju te države članice prejme 60 % vseh svojih dohodkov in na ozemlju države članice, na katerem je njeno stanovanje, ne prejme dohodka, ki bi omogočal uveljavljanje enakovredne pravice do odbitka.

2.

Prepoved, ki izhaja iz odgovora na prvo vprašanje, se nanaša na vsako državo članico dejavnosti, na katere ozemlju samozaposlena oseba prejme dohodke, na podlagi katerih lahko tam uveljavlja enakovredno pravico do odbitka sorazmerno z delom navedenih dohodkov, prejetih na ozemlju vsake od držav članic dejavnosti. V zvezi s tem je „država članica dejavnosti“ vsaka država članica, ki lahko obdavči tiste dohodke iz dejavnosti nerezidenta, ki jih ta prejme na njenem ozemlju, ne glede na to, kje se ta dejavnost dejansko opravlja.

3.

Okoliščina, da zadevni davčni zavezanec nerezident dela obdavčljivih dohodkov ne prejme na ozemlju države članice, ampak na ozemlju tretje države, ne vpliva na odgovor na drugo vprašanje.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/16


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. januarja 2017 – Francoska republika/Evropska Komisija, Kraljevina Španija

(Zadeva C-373/15 P) (1)

((Pritožba - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Feader) - Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije - Uredbe (ES) št. 1698/2005, (ES) št. 1975/2006 in (ES) št. 796/2004 - Ukrepi podpore za razvoj podeželja - Območja z naravnimi omejitvami - Pregledi na kraju samem - Koeficient gostote živine - Štetje živali))

(2017/C 104/23)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Francoska republika (zastopniki: sprva F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas in C. Candat, nato Bergues, Colas, F. Fize in A. Daly, agenti)

Drugi stranki v postopku: Kraljevina Španija (zastopnik: M. A. Sampol Pucurull, agent), Evropska Komisija (zastopnik: D. Bianchi in G. von Rintelen, agenta)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 30. aprila 2015, Francija/Komisija (T-259/13, neobjavljena, EU:T:2015:250) se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/16


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. februarja 2017 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-392/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Člen 49 PDEU - Svoboda ustanavljanja - Notarji - Pogoj državljanstva - Člen 51 PDEU - Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti))

(2017/C 104/24)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Støvlbæk in K. Talabér-Ritz, agenta)

Tožena stranka: Madžarska (zastopniki: Z. Fehér, G. Koós in M. Tátrai, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, J. Vláčil in D. Hadroušek, agenti)

Izrek

1.

Madžarska s tem, da dostop do notarskega poklica pogojuje z državljanstvom, ne izpolnjuje svojih obveznosti iz člena 49 PDEU.

2.

Madžarski se naloži plačilo stroškov.

3.

Češka republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 302, 14.9.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/17


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Zadeva C-430/15) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna varnost - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Del dodatka za pomoč invalidom (disability living allowance) za nego - Oseba, zavarovana za tveganje, povezano s starostjo, ki je dokončno prenehala opravljati kakršno koli poklicno dejavnost - Pojma„dajatev za bolezen“ in„invalidska dajatev“ - Možnost izvoza))

(2017/C 104/25)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Secretary of State for Work and Pensions

Nasprotna stranka: Tolley

Izrek

1.

Dajatev, kakršna je del dodatka za pomoč invalidom (disability living allowance) za nego, je dajatev za bolezen v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici, spremenjeni in posodobljeni z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8. februarja 1999.

2.

Člen 13(2)(f) Uredbe št. 1408/71 v različici, spremenjeni in posodobljeni z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 307/1999, je treba razlagati tako, da to, da je oseba na podlagi prispevkov, ki jih je v določenem obdobju plačevala v sistem socialne varnosti države članice, pridobila pravice do starostne pokojnine, ne nasprotuje temu, da bi se zakonodaja te države članice pozneje prenehala uporabljati za to osebo. V pristojnosti nacionalnega sodišča je, da z vidika okoliščin spora, ki mu je bil predložen, in nacionalnega prava, ki se uporablja, opredeli, od kdaj se je ta zakonodaja prenehala uporabljati za navedeno osebo.

3.

Člen 22(1)(b) Uredbe št. 1408/71 v različici, spremenjeni in posodobljeni z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 307/1999, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da zakonodaja pristojne države za upravičenost do nadomestila, kakršno je to v postopku v glavni stvari, določa pogoj glede stalnega prebivališča in prisotnosti na ozemlju te države članice.

Člen 22(1)(b) in člen 22(2) Uredbe št. 1408/71 v različici, spremenjeni in posodobljeni z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 307/1999, je treba razlagati tako, da oseba, ki je v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ohrani pravico do prejemanja dajatev iz te prve določbe, po tem ko je prenesla svoje stalno prebivališče v državo članico, ki ni pristojna država, pod pogojem, da je za to pridobila dovoljenje.


(1)  UL C 320, 28.9.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/18


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Bremen – Nemčija) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Zadeva C-441/15) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna carinska tarifa - Tarifna uvrstitev - Kombinirana nomenklatura - Tarifni podštevilki 3824 90 97 in 2106 90 92 - Proizvod v obliki prahu, sestavljen iz kalcijevega karbonata (95 %) in modificiranega škroba (5 %)))

(2017/C 104/26)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Madaus GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Bremen

Izrek

Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v različici, ki izhaja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013, je treba razlagati tako, da je treba proizvod, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki se uporablja za proizvodnjo kalcijevih tablet v obliki navadnih tablet, šumečih tablet in žvečljivih tablet, ki je sestavljen iz kemično opredeljenega kalcijevega karbonata v prahu in modificiranega škroba, dodanega z namenom lažje proizvodnje tablet, z vsebnostjo škroba manj kot 5 mas. %, uvrstiti pod tarifno številko 2106 te nomenklature.


(1)  UL C 398, 30.11.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/18


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. januarja 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija

(Zadeva C-506/16 P) (1)

((Pritožba - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Feader) - Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije - Uredbe (ES) št. 1698/2005, (ES) št. 1975/2006 in (ES) št. 796/2004 - Ukrepi podpore za razvoj podeželja - Območja z naravnimi omejitvami - Pregledi na kraju samem - Koeficient gostote živine - Štetje živali))

(2017/C 104/27)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Kraljevina Španija (zastopnik: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: I. Galindo Martín in G. von Rintelen, agenta)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Francoska republika (zastopnika: D. Colas in A. Daly, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

3.

Francoska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 381, 16. 1. 2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/19


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Zadeva C-562/15) (1)

((Predhodno odločanje - Primerjalno oglaševanje - Direktiva 2006/114/ES - Člen 4 - Direktiva 2005/29/ES - Člen 7 - Objektivna primerjava cen - Zavajajoča opustitev - Oglaševanje s primerjavo cen proizvodov, ki se prodajajo v trgovinah različnih velikosti ali formatov - Dovoljenost - Bistvena informacija - Obseg in nosilec informacije))

(2017/C 104/28)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Carrefour Hypermarchés SAS

Tožena stranka: ITM Alimentaire International SASU

Izrek

Člen 4(a) in (c) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/114/ES z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju v povezavi s členom 7, od (1) do (3), Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) je treba razlagati tako, da utegne biti v smislu prve od teh določb nedovoljeno oglaševanje, kot je to iz postopka v glavni stvari, s katerim se primerjajo cene proizvodov, ki se prodajajo v trgovinah različnih velikosti ali formatov, kadar te trgovine delujejo v okviru trgovcev na drobno, ki imajo razpon trgovin različnih velikosti ali formatov, in oglaševalec primerja cene, ki se zaračunavajo v trgovinah večjih velikosti ali formatov njegovega trgovca na drobno, s cenami, ki so bile zbrane v trgovinah manjših velikosti ali formatov konkurenčnih trgovcev na drobno, razen če so bili potrošniki jasno in v samem oglasnem sporočilu obveščeni o tem, da je bila primerjava opravljena med cenami, ki se zaračunavajo v trgovinah večjih velikosti ali formatov trgovca na drobno oglaševalca, in tistimi, ki so bile zbrane v trgovinah manjših velikosti ali formatov konkurenčnih trgovcev na drobno.

Predložitveno sodišče mora za presojo dovoljenosti takšnega oglaševanja preveriti, ali zadevni oglas v postopku v glavni stvari glede na okoliščine konkretnega primera ne izpolnjuje zahteve po objektivnosti primerjave in/ali je zavajajoč, tako da upošteva na eni strani dojemanje povprečnega potrošnika zadevnih proizvodov, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, in na drugi informacije iz navedenega oglasa, zlasti tiste, ki se nanašajo na trgovine trgovca na drobno oglaševalca in trgovine konkurenčnih trgovcev na drobno, katerih cene so se primerjale, in splošneje, vse njegove elemente.


(1)  UL C 27, 25.1.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/20


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgija) – Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Zadeva C-585/15) (1)

((Predhodno odločanje - Sladkor - Proizvodne dajatve - Izračun povprečne izgube - Izračun proizvodnih dajatev - Uredba (ES) št. 2267/2000 - Veljavnost - Uredba (ES) št. 1993/2001 - Veljavnost))

(2017/C 104/29)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raffinerie Tirlemontoise SA

Tožena stranka: État belge

Izrek

1.

Člen 33(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2038/1999 z dne 13. septembra 1999 o skupni ureditvi trgov za sladkor je treba razlagati tako, da je treba pri izračunu povprečne izgube skupni znesek dejanskih stroškov, povezanih z izvoznimi nadomestili za proizvode iz te določbe, deliti s skupno izvoženo količino teh proizvodov, ne glede na to, ali so bila za to količino dejansko izplačana nadomestila.

2.

Člen 33(2) navedene uredbe je treba razlagati tako, da je treba pri skupnem izračunu proizvodnih dajatev upoštevati povprečno izgubo, ki se izračuna tako, da se skupni znesek dejanskih stroškov, povezanih z izvoznimi nadomestili za proizvode iz te določbe, deli s skupno izvoženo količino teh proizvodov, ne glede na to, ali so bila za to količino dejansko izplačana nadomestila.

3.

Uredba Komisije (ES) št. 2267/2000 z dne 12. oktobra 2000 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 1999/2000 in Uredba Komisije (ES) št. 1993/2001 z dne 11. oktobra 2001 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2000/2001 nista veljavni.


(1)  UL C 38, 1.2.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/21


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugalska) – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-21/16) (1)

((Predhodno odločanje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Člena 131 in 138 - Pogoji oprostitve za dobavo znotraj Skupnosti - Sistem izmenjave podatkov s področja DDV (VIES) - Neobstoj registracije pridobitelja - Zavrnitev priznanja oprostitve - Dopustnost))

(2017/C 104/30)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Euro Tyre BV

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izrek

Člen 131 in člen 138(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da davčna uprava države članice zavrne oprostitev plačila davka na dodano vrednost za dobave znotraj Skupnosti zgolj iz razloga, da v času te dobave pridobitelj s sedežem oziroma stalnim prebivališčem na ozemlju namembne države članice, ki je imetnik identifikacijske številke za davek na dodano vrednost, ki velja za transakcije v tej državi, ni niti registriran v sistem izmenjave podatkov s področja davka na dodano vrednost niti vključen v sistem obdavčitve pridobitev znotraj Skupnosti, čeprav niso podani konkretni indici o davčni utaji in je dokazano, da so vsebinski pogoji za oprostitev izpolnjeni. V tem primeru člen 138(1) te direktive, če se razlaga ob upoštevanju načela sorazmernosti, taki zavrnitvi nasprotuje, tudi če je bil prodajalec seznanjen z okoliščinami, značilnimi za položaj pridobitelja glede na uporabo davka na dodano vrednost, in je bil prepričan, da bo pridobitelj naknadno z učinkom za nazaj registriran kot gospodarski subjekt znotraj Skupnosti.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/21


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugalska) – Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Zadeva C-144/16) (1)

((Predhodno odločanje - Postopki za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe - Direktivi 83/189/EGS in 98/34/ES - Osnutek tehničnega predpisa - Sporočanje Evropski komisiji - Obveznosti držav članic - Kršitev - Posledice))

(2017/C 104/31)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Município de Palmela

Tožena stranka: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Izrek

Člen 8(1) Direktive Sveta 83/189/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, kakor je bila spremenjena z Aktom o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske ter o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in člen 8(1) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998, je treba razlagati tako, da sankcija neuporabe nesporočenega tehničnega predpisa, kot je člen 16(1) in (2) Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (uredba o varnostnih zahtevah, ki jih je treba spoštovati pri lokalizaciji, izgradnji, projektiranju in funkcionalni organizaciji igralnih in rekreacijskih površin, ustrezne opreme in zadevnih območij), priložene k Decreto-Lei no 379/97 (uredba-zakon št. 379/97) z dne 27. decembra 1997, kakor je bila spremenjena z Decreto-Lei no 119/2009 (uredba-zakon št. 119/2009) z dne 19. maja 2009, velja samo za navedeni tehnični predpis in ne za celotno zakonodajo, v katero je ta vključen.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/22


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Združeno kraljestvo) – M. S./P. S.

(Zadeva C-283/16) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 4/2009 - Člen 41(1) - Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb ter sodelovanje v preživninskih zadevah - Izvršitev odločbe v državi članici - Predložitev zahteve neposredno pristojnemu organu države članice izvršitve - Nacionalna zakonodaja, ki nalaga predložitev prek osrednjega organa države članice izvršitve))

(2017/C 104/32)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica: M. S.

Nasprotna stranka: P. S.

Izrek

1.

Določbe poglavja IV Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah in zlasti člen 41(1) te uredbe je treba razlagati tako, da lahko preživninski upravičenec, ki mu je bila v državi članici izdana odločba v njegovo korist in ki želi doseči njeno izvršitev v drugi državi članici, svojo zahtevo predloži neposredno pristojnemu organu te države članice, kot je specializirano sodišče, in se mu ne sme naložiti, da svojo zahtevo navedenemu organu predloži prek osrednjega organa države članice izvršitve.

2.

Države članice morajo zagotoviti polni učinek pravice iz člena 41(1) Uredbe št. 4/2009 s tem, da po potrebi spremenijo svoja postopkovna pravila. Nacionalno sodišče mora vsekakor uporabiti določbe tega člena 41(1), pri čemer po potrebi ne uporabi neskladnih določb nacionalne zakonodaje, in torej preživninskemu upravičencu omogočiti, da svojo zahtevo predloži neposredno pristojnemu organu države članice izvršitve, tudi če nacionalno pravo tega ne določa.


(1)  UL C 279, 1.8.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/23


Sklep Sodišča z dne 26. januarja 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Komisija

(Zadeva C-45/16 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Arbitražna klavzula - Pogodba „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)“, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) - Odpoved te pogodbe zaradi nepravilnosti, storjenih pri izvajanju druge pogodbe, sklenjene z Evropsko komisijo - Dobra vera - Legitimno pričakovanje glede neobstoja odpovedi))

(2017/C 104/33)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (zastopnik: K. Damis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnik: R. Lyal, agent)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 98, 14.3.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/23


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 24. januarja 2017 – Carsten René Beul/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-53/16 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Ničnostna tožba - Delovanje finančnih trgov - Zahteve v zvezi z izvajanjem obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa - Uredba (EU) št. 537/2014 - Pravila, ki se uporabijo za organizacijo zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij ter za njihovo izbiro s strani subjektov javnega interesa - Neobstoj posamičnega nanašanja - Očitna nedopustnost))

(2017/C 104/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Carsten René Beul (zastopnika: H.-M. Pott in T. Eckhold, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropski parlament (zastopnika: D. Warin in P. Schonard, agenta), Svet Evropske unije (zastopnici: M. Balta in R. Wiemann, agentki)

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Carstenu Renéju Beulu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 191, 30.5.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 10. novembra 2016 – Dávid Vámos/emzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Zadeva C-566/16)

(2017/C 104/35)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dávid Vámos

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna ureditev, v skladu s katero lahko davčni organ ob naknadnem davčnem nadzoru izključi možnost davčnega zavezanca, da se odloči za oprostitev, z utemeljitvijo, da ima davčni zavezanec to možnost samo ob prijavi začetka opravljanja obdavčljive dejavnosti?


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 23. novembra 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

(Zadeva C-593/16)

(2017/C 104/36)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Admiral Casinos & Entertainment AG

Tožena stranka: Alexander Holiczky

V tej zadevi je bil 7. februarja 2017 izdan sklep o izbrisu iz vpisnika Sodišča.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Köln (Nemčija) 28. novembra 2016 – Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

(Zadeva C-613/16)

(2017/C 104/37)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Juhler Holding A/S

Tožena stranka: Bundeszentralamt für Steuern

Vprašanja za predhodno odločanje

I.

Ali člen 43, v povezavi s členom 48 ES (sedaj člen 49 v povezavi s členom 54 PDEU) nasprotuje nacionalni davčni zakonodaji, kakšna je v postopku v glavni stvari, po kateri matična družba nerezidentka, ki se v koncernu, ki je dejaven v državi njenega sedeža, trajno izčleni kot holdinška družba, ni upravičena do oprostitve plačila davka na dohodek iz kapitala na razdelitev dobička,

če so v njej udeležene osebe, ki ne bi bile upravičene do povračila ali oprostitve, če so dohodke dosegle neposredno in

(1)

za vključitev matične družbe nerezidentke niso podani gospodarski ali drugi upoštevni razlogi ali

(2)

matična družba nerezidentka ne dosega več kot 10 % skupnih bruto prihodkov zadevnega gospodarskega leta iz naslova opravljanja lastne gospodarske dejavnosti (kar med drugim ni podano, če tuja družba svoje bruto prihodke dosega z upravljanjem premoženja) ali

(3)

matična družba nerezidentka v gospodarskem prometu ni udeležena s primerno opremljenim podjetjem glede na njen poslovni cilj, medtem ko so holdinške družbe rezidentke oproščene plačila davka na dohodek iz kapitala, ne glede na to, ali so navedeni pogoji izpolnjeni?

II.

Ali člen 5(1), v povezavi s členom 1(2) Direktive 90/435/EGS (1), nasprotuje nacionalni davčni zakonodaji, kakšna je v postopku v glavni stvari, po kateri matična družba nerezidentka, ki se v koncernu, ki je dejaven v državi njenega sedeža, trajno izčleni kot holdinška družba, ni upravičena do oprostitve plačila davka na dohodek iz kapitala na razdelitev dobička,

če so v njej udeležene osebe, ki ne bi bile upravičene do povračila ali oprostitve, če so dohodke dosegle neposredno in

(1)

za vključitev matične družbe nerezidentke niso podani gospodarski ali drugi upoštevni razlogi ali

(2)

matična družba nerezidentka ne dosega več kot 10 % skupnih bruto prihodkov zadevnega gospodarskega leta iz naslova opravljanja lastne gospodarske dejavnosti (kar med drugim ni podano, če tuja družba svoje bruto prihodke dosega z upravljanjem premoženja) ali

(3)

matična družba nerezidentka v gospodarskem prometu ni udeležena s primerno opremljenim podjetjem glede na njen poslovni cilj, medtem ko so holdinške družbe rezidentke oproščene plačila davka na dohodek iz kapitala, ne glede na to, ali so navedeni pogoji izpolnjeni?


(1)  Direktiva Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic; UL L 225, str. 6.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 7. decembra 2016 – CX

(Zadeva C-629/16)

(2017/C 104/38)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: CX

Druga stranka: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije, in sicer zlasti Sporazum o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (64/733/ESG), UL 217 z dne 29. decembra 1964, str. 3687/64, Dodatni protokol k Pridružitvenemu sporazumu, UL L 293 z dne 29. decembra 1972, str. 3, in Sklep št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 22. decembra 1995 o izvedbi končne faze carinske Unije (96/142/ES), UL L 35 z dne 13. februarja 1996, str. 1, nasprotuje nacionalnemu predpisu, po katerem lahko prevoznik blaga s sedežem v Republiki Turčiji opravi mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo z motornimi vozili na ali čez ozemlje Republike Avstrije samo, če razpolaga z ustreznimi dovoljenji za motorna vozila, ki se izdajo v okviru kvot med Avstrijo in Turčijo na podlagi dvostranskega sporazuma, ali pa ima dovoljenje za posamezni prevoz blaga, za katerega je podan velik javni interes, in mora vlagatelj izkazati, da vožnje ni mogoče preprečiti niti z organizacijskimi ukrepi niti z izbiro drugega prevoznega sredstva?


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. decembra 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Zadeva C-642/16)

(2017/C 104/39)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in revidentka: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13(2) uredbe (ES) št. 207/2009 (1) razlagati tako, da lahko imetnik znamke nasprotuje nadaljnji prodaji medicinskega pripomočka, ki je uvožen iz druge države članice, pri čemer je v prvotni notranji in zunanji embalaži, na katero pa je uvoznik nalepil dodatno nalepko na zunanjo stran, razen če

če se ugotovi, da bi se z imetnikovim uveljavljanjem pravice iz znamke, da nasprotuje prodaji izdelka, na katerega je bila prilepljena nova nalepka pod to znamko, prispevalo k umetni ločitvi trgov med državami članicami;

če se dokaže, da se z novo nalepko ne bo vplivalo na prvotno stanje izdelka, ki je v embalaži;

če se na embalaži jasno navede, kdo je namestil nove nalepke na izdelek in kdo je proizvajalec;

če izdelek, na katerem je nameščena nalepka, ni predstavljen tako, da bi lahko škodoval ugledu znamke in ugledu njenega imetnika; nalepka zato ne sme imeti napak, biti slabe kakovosti ali neurejena, in

če uvoznik, preden da izdelek, na katerem je nameščena nova nalepka, v promet, o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek tega izdelka.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 19. decembra 2016 – Peter Valach in drugi/Waldviertler Sparkasse Bank AG in drugi

(Zadeva C-649/16)

(2017/C 104/40)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Tožene stranke: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2)(b) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) (Uredba št. 1215/2012) razlagati tako, da se tožba, ki temelji na odškodninskem zahtevku zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti proti članom upniškega odbora zaradi protipravnega glasovanja o načrtu finančnega prestrukturiranja v postopku zaradi insolventnosti in so jo vložili imetniki poslovnih deležev v družbi, ki je stečajni dolžnik, kot sta prva in druga tožeča stranka, ter projektne družbe, kot so tožeče stranke od tri do sedem, nanaša na insolventnost v smislu člena 1(2)(b) Uredbe št. 1215/2012 in zato ne spada na stvarno področje uporabe te uredbe?


(1)  UL L 351, str. 1.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 21. decembra 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Zadeva C-664/16)

(2017/C 104/41)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lucrețiu Hadrian Vădan

Toženi stranki: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče Direktivo 2006/112 (1) na splošno ter, natančneje, določbe njenih členov 167, 168, 178, 179 in 273, pa tudi načeli sorazmernosti in nevtralnosti razlagati tako, da lahko davčni zavezanec, ki izpolnjuje materialne zahteve za odbitek DDV, svojo pravico do odbitka uveljavlja, kadar v posebnih okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, ne more predložiti dokazila v obliki računov, da je plačal vstopne zneske za dobavo blaga in opravljanje storitev?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je mogoče Direktivo 2006/112 ter načeli sorazmernosti in nevtralnosti razlagati tako, da je lahko za določitev obsega pravice do odbitka dopusten in ustrezen ukrep način posredne presoje (na podlagi izvedenskega mnenja), ki jo opravi neodvisen sodni izvedenec, in sicer na podlagi števila gradenj/delovne sile pri izvedbi gradbenih del, ki izhaja iz izvedenskega mnenja, če blago (gradbeni material) dobavijo in storitve (delovna sila za zgraditev gradbenih objektov) opravijo zavezanci za DDV?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 29. decembra 2016 – Tsegezab Mengesteab/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-670/16)

(2017/C 104/42)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Minden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tsegezab Mengesteab

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali lahko prosilec za azil zaradi izteka roka za predložitev zahteve za sprejem (člen 21(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 604/2013 (1)) uveljavlja prehod odgovornosti na državo, ki poda zahtevo?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali lahko prosilec za azil prehod odgovornosti uveljavlja tudi v primeru, če ga je država članica, na katero je zahteva za sprejem naslovljena, še naprej pripravljena sprejeti?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali je na podlagi izrecne privolitve oziroma privolitve na podlagi molka (člen 22(7) Uredbe št. 604/2013) države članice, na katero je zahteva za sprejem naslovljena, mogoče sklepati, da je ta še naprej pripravljena sprejeti prosilca za azil?

4.

Ali se lahko dvomesečni rok iz člena 21(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 604/2013 po izteku trimesečnega roka iz člena 21(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 604/2013 konča, če od začetka trimesečnega roka mine več kot en mesec preden država članica, ki poda zahtevo za sprejem, opravi poizvedbo v podatkovni bazi Eurodac?

5.

Ali se prošnja za mednarodno zaščito šteje za vloženo v smislu člena 20(2) Uredbe št. 604/2013 že ob prvi izdaji potrdila o prijavi kot prosilec za azil ali šele ob uradnem vpisu formalne prošnje za azil? Zlasti:

a)

Ali je potrdilo o prijavi kot prosilec za azil obrazec ali poročilo v smislu člena 20(2) Uredbe št. 604/2013?

b)

Ali je pristojni organ v smislu člena 20(2) Uredbe št. 604/2013 organ, ki je pristojen za sprejem obrazca ali pripravo poročila, ali organ, ki je pristojen za odločanje o prošnji za azil?

c)

Ali poročilo, ki ga pripravi pristojni organ, do pristojnega organa prispe tudi, če mu je bila sporočena bistvena vsebina obrazca ali poročila, ali pa mu mora biti za to posredovan izvirnik ali kopija poročila?

6.

Ali je lahko posledica zakasnitev med prvo zaprositvijo za azil oziroma prvo izdajo potrdila o prijavi kot prosilec za azil in predložitvijo zahteve za sprejem prehod odgovornosti na državo članico, ki poda to zahtevo, v smislu člena 21(1), tretji pododstavek, ali nastanek obveznosti države članice, ki poda zahtevo, da uporabi pravico do prevzema odgovornosti v skladu s členom 17(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 604/2013?

7.

Če je odgovor na šesto vprašanje glede ene od obeh možnosti pritrdilen: po izteku kakšnega obdobja je treba izhajati iz tega, da je podana nesorazmerna zakasnitev pri predložitvi zahteve za sprejem?

8.

Ali je z zahtevo za sprejem, v kateri je država članica, ki jo poda, navedla le datum vstopa v to državo članico in datum vložitve formalne prošnje za azil, ne pa tudi datum prve zaprositve za azil oziroma datum prve izdaje potrdila o prijavi kot prosilec za azil, upoštevan rok iz člena 21(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 604/2013 ali pa je taka zahteva „brez učinka“?


(1)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, UL L 180, str. 31.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea Constituțională a României (Romunija) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Zadeva C-673/16)

(2017/C 104/43)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea Constituțională a României

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Tožene stranke: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali izraz „zakonec“ iz člena 2(2)(a) Direktive 2004/38/[ES] (1) v povezavi s členi 7, 9, 21 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah vključuje istospolnega zakonca, ki prihaja iz države, ki ni članica Evropske unije, in ki je zakonito poročen z državljanom Evropske unije na podlagi prava države članice, ki ni država gostiteljica?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali mora država članica gostiteljica v skladu s členoma 3(1) in 7(1) Direktive 2004/38/[ES] v povezavi s členi 7, 9, 21 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah podeliti pravico do prebivanja na svojem ozemlju ali za obdobje, daljše od treh mesecev, istospolnemu zakoncu, ki je državljan Evropske unije?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je mogoče istospolnega zakonca, ki prihaja iz države, ki ni članica Evropske unije, in ki je zakonito poročen z državljanom Evropske unije na podlagi prava države članice, ki ni država gostiteljica, opredeliti kot „katerega koli družinskega člana“ v smislu člena 3(2)(a) Direktive 2004/38/[ES] ali kot „partnerja, s katerim ima državljan Unije trajno razmerje, ki je ustrezno potrjeno“, v skladu s členom 3(2)(b) Direktive 2004/38/[ES], tako da bi imela država gostiteljica temu ustrezno obveznost, da olajša njegov vstop in prebivanje, tudi če navedena država gostiteljica ne priznava zakonskih zvez med osebami istega spola in ne določa nobene druge oblike pravnega priznanja registriranih partnerskih skupnosti?

4.

Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, ali mora država članica gostiteljica v skladu s členoma 3(2) in 7(2) Direktive 2004/38/[ES] v povezavi s členi 7, 9, 21 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah podeliti pravico do prebivanja na svojem ozemlju ali za obdobje, daljše od treh mesecev, istospolnemu zakoncu, ki je državljan Evropske unije?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/30


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 27. decembra 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Zadeva C-681/16)

(2017/C 104/44)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Tožena stranka: Orifarm GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali lahko imetnik dodatnega varstvenega certifikata, ki je bil izdan za Zvezno republiko Nemčijo (ZRN), s sklicevanjem na določbe posebnega mehanizma prepove uvoz proizvodov iz držav pristopnic Češke republike, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Bolgarije in Hrvaške (priloga IV, Akt o pristopu 2003, UL EU 2003 L 236/797 s spremembami, kakor so bile objavljene v UL EU 2004 L 126/4 za Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovenijo, Madžarsko, Slovaško, Češko republiko; del I priloge V, točka 1, Akt o pristopu 2005, UL EU 2005 L 157/268 za Romunijo in Bolgarijo; priloga IV, Akt o pristopu 2011, UL EU 2012, L 112/60 za Hrvaško) v ZRN, če se je podelitev dodatnega varstvenega certifikata v ZRN zahtevala v trenutku, ko so v državah pristopnicah že obstajali predpisi za pridobitev ustreznega dodatnega varstvenega certifikata, vendar pa imetnik varstvenega certifikata, izdanega za ZRN, navedenega dodatnega varstvenega certifikata v posamezni državi pristopnici ni mogel zahtevati ali pa mu ga ni bilo mogoče izdati, ker v državi pristopnici ni bilo osnovnega patenta, ki je nujen za izdajo varstvenega certifikata?

2.

Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če ustreznega varstva na podlagi osnovnega patenta v državi pristopnici ni bilo mogoče pridobiti samo ob prijavi osnovnega patenta, izdanega za ZRN, vendar ga je bilo mogoče pridobiti v obdobju do razkritja prijave, ki je podlaga za osnovni patent, izdan za BRD?

3.

Ali lahko imetnik dodatnega varstvenega certifikata, ki je bil izdan za Zvezno republiko Nemčijo (ZRN), s sklicevanjem na določbe posebnega mehanizma prepove uvoz proizvodov iz držav pristopnic Češke republike, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Bolgarije in Hrvaške v ZRN, če pride do uvoza proizvodov po izteku veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata, kakor je bila določena v prvotnem sklepu o izdaji navedenega certifikata, vendar pred iztekom veljavnosti varstvenega certifikata, ki je bila podaljšana za šest mesecev na podlagi Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (1)?

4.

Ali je odgovor na tretje vprašanje v primeru Hrvaške drugačen, če je posebni mehanizem zaradi pristopa Hrvaške leta 2013 po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 začel veljati 26. januarja 2007 – drugače kot v ostalih državah članicah, ki so pristopile pred 26. januarjem 2007, in sicer Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovenija, Slovaška, Bolgarija, Romunija in Bolgarija?


(1)  Uredba (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004; UL L 378, str. 1.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 27. decembra 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-683/16)

(2017/C 104/45)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) razlagati tako, da nasprotuje ukrepom države članice za vode pod njeno suverenostjo ali sodno pristojnostjo, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti države članice v skladu s členom 6 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (2), ki vplivajo na ribiška plovila drugih držav članic in s katerimi se na območjih Nature 2000 v celoti prepoveduje poklicni morski ribolov s pomočjo pridnenih ribolovnih orodij ter stoječih mrež („zabodne in zapletne mreže“)?

Podrobneje:

a)

Ali je treba člen 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES razlagati tako, da prepoved ribolovnih metod, navedenih v prvem vprašanju za predhodno odločanje, spada pod pojem „ohranitveni ukrep“?

b)

Ali je treba člen 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES razlagati tako, da pod pojem „ribiška plovila drugih držav članic“ spadajo tudi tista ribiška plovila druge države članice, ki plujejo pod zvezno zastavo države članice Zvezne republike Nemčije?

c)

Ali je treba člen 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES razlagati tako, da pod pojem „izpolnjevanje ciljev zadevne zakonodaje Unije“ spadajo tudi taki ukrepi države članice, ki zgolj spodbujajo cilje tam navedene zakonodaje Unije?

2.

Ali je treba člen 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES razlagati tako, da nasprotuje ukrepom države članice za vode pod njeno suverenostjo ali sodno pristojnostjo, ki so potrebni za izpolnjevanje njenih obveznosti v skladu z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (3)?

3.

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje za predhodno odločanje ali na obe navedeni vprašanji za predhodno odločanje nikalen:

Ali izključna pristojnost Evropske unije na področju ohranjanja morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike v skladu s členom 3(1)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije nasprotuje temu, da država članica sprejme zgoraj navedene ukrepe?


(1)  UL L 354, str. 22.

(2)  UL L 206, str. 7.

(3)  UL L 143, str. 56.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 27. decembra 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

(Zadeva C-684/16)

(2017/C 104/46)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Tožeča stranka: Tetsuji Shimizu

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (Direktiva 2003/88/ES) (1) oziroma člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LTP) nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna izhaja iz člena 7 Bundesurlaubsgesetz (zvezni zakon o dopustu, BurlG), ki kot enega od načinov izvajanja pravice do dopusta predvideva, da mora delavec zaprositi za dopust, tako da navede svoje želje, kdaj bi ta dopust izrabil, zato da pravica do dopusta ne propade brez nadomestila na koncu referenčnega obdobja, in torej delodajalca ne zavezuje, da sam enostransko in tako, da je za delavca zavezujoče, določi, kdaj naj se dopust izrabi v referenčnem obdobju?

2.

Če se na prvo vprašanje odgovori pritrdilno:

Ali to velja tudi, če gre za delovno razmerje med zasebnimi subjekti?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 2. januarja 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social y Jesús Crespo Rey

(Zadeva C-2/17)

(2017/C 104/47)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Nasprotni stranki: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba šteti, da so iz izraza „prispevna osnova v Španiji, ki je časovno najbližje referenčnim obdobjem“, na katerega se nanaša Priloga XI.G.2 k Uredbi (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), izključene tiste prispevne osnove, ki izhajajo iz uporabe nacionalne španske določbe, po kateri delavec migrant, ki se je vrnil v državo in čigar zadnji prispevki v Španiji so bili višji od najnižjih osnov, lahko podpiše le dogovor o ohranjanju prispevkov, ki temeljijo na najnižjih osnovah, medtem ko bi ta delavec, če ne bi bil migrant, imel možnost, da podpiše dogovor o [prispevkih, ki temeljijo na] višjih osnovah?

2.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je v skladu s Prilogo XI.G.2 k Uredbi (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 ustrezen ukrep za odpravo škode, povzročene delavcu migrantu, to, da se uporabijo zadnji dejanski in ustrezno usklajeni prispevki v Španiji, in da se prispevna doba na podlagi dogovora o ohranjanju prispevkov šteje za nevtralno dobo ali prekinitev?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 10. januarja 2017 – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Zadeva C-12/17)

(2017/C 104/48)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maria Dicu

Tožene stranke: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7 Direktive št. 2003/88/ES (1) razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki pri določitvi trajanja letnega dopusta delavca obdobja starševskega dopusta za otroka do drugega leta starosti ne šteje za obdobje opravljanja dela?


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalska) 13. januarja 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-16/17)

(2017/C 104/49)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 44, 45, 132(1)(f), 167, 168, 169, 178, 179, 192a, 193, 194 in 196 Direktive o DDV (Direktiva 2006/112) (1), člena 10 in 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 (2) in načelo nevtralnosti razlagati tako, da nasprotujejo temu, da portugalska davčna uprava podružnici družbe nemškega prava ne prizna pravice do odbitka DDV v okoliščinah, v katerih:

je družba nemškega prava za izvedbo enega posla, in sicer „pridobitev poslovnih deležev“, na Portugalskem dobila davčno identifikacijsko številko za družbo nerezidentko brez stalne poslovne enote;

je bila pozneje na Portugalskem registrirana podružnica navedene družbe nemškega prava, pri čemer ji je bila dodeljena lastna davčna identifikacijska številka kot stalni poslovni enoti te družbe;

je družba nemškega prava nato ob uporabi prve identifikacijske številke z drugo družbo sklenila pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja (GIZ) za izvedbo naročila gradnje na Portugalskem;

je podružnica nato ob uporabi svoje davčne identifikacijske številke z GIZ sklenila podizvajalsko pogodbo, v kateri so bile med podružnico in GIZ dogovorjene vzajemne storitve in v skladu s katero naj bi GIZ podizvajalcem v ustreznem razmerju zaračunalo stroške, ki so mu nastali;

je GIZ v bremepisih, ki jih je izdalo, da bi podružnici zaračunalo stroške, navedlo njeno davčno identifikacijsko številko in obračunalo DDV;

je podružnica odbila DDV, obračunan v bremepisih;

transakcije GIZ (prek podizvajalske pogodbe) zajemajo transakcije podružnice in druge družbe, ki je članica GIZ, pri čemer sta zadnjenavedeni zaračunali GIZ vse prihodke, ki jih je to zaračunalo naročniku?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 192 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 77, str. 1).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januarja 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v stečaju/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

(Zadeva C-27/17)

(2017/C 104/50)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos apeliacinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v stečaju

Nasprotni stranki: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS in „Air Baltic Corporation A/S“

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba v okoliščinah te zadeve pojem „kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka“ iz člena 5(3) Uredbe Bruselj I (1) razumeti tako, da pomeni kraj sklenitve nezakonitega sporazuma med nasprotnima strankama, ki je v nasprotju s členom 82(c) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (člen 102(c) PDEU), ali kraj storitve dejanj, s katerimi se je izkoriščala finančna korist, pridobljena z navedenim sporazumom, in sicer z oblikovanjem predatorskih cen (navzkrižnim subvencioniranjem) pri konkuriranju pritožniku na istih upoštevnih trgih?

2.

Ali je mogoče v tej zadevi škodo (izgubo dohodka), ki je pritožniku nastala zaradi opredeljenih nezakonitih dejanj nasprotnih strank, šteti za škodo v smislu člena 5(3) Uredbe Bruselj I?

3.

Ali je treba v okoliščinah te zadeve poslovanje podružnice družbe Air Baltic Corporation v Republiki Litvi šteti za poslovanje podružnice v smislu člena 5(5) Uredbe Bruselj I?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 24. januarja 2017 – Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

(Zadeva C-34/17)

(2017/C 104/51)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Ireland)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eamonn Donnellan

Tožena stranka: The Revenue Commissioners

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 14(1) in (2) Direktive 2010/24/EU (1) Hight Court of Ireland preprečuje, da pri odločanju o izvršljivosti, enotnega izvršilnega naslova‘ na Irskem, ki ga je 14. novembra 2012 izdal carinski urad v Patrasu za upravne kazni in globe v znesku 1 097 505,00 EUR, naložene 15. julija 2009 za domnevno tihotapljenje 26. julija 2002[, zvišane na 1 507 971,88 EUR iz naslova obresti in kazni]:

(i)

upošteva pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja v razumnem roku za irskega državljana in državljana Evropske unije v zvezi z zahtevo za izvršitev [(glej člen 47 Listine ter člena 6 in 13 EKČP, ki ustrezajo pravicam državljanov na podlagi členov 34, 38 in 40.3 irske ustave) v okoliščinah, v katerih je bil zadevni postopek [tožeči stranki] prvič pojasnjen v „neuradnem prevodu“ v angleščino (uradni jezik Irske, v kateri je [tožeča stranka] vedno prebivala) v dopisu ministrstva za finance Helenske republike v Pireju z dne [29. decembra 2015] irski davčni upravi in odvetnikom [tožeče stranke] na Irskem];

(ii)

upošteva cilja Direktive 2010/24/EU, to je zagotoviti vzajemno pomoč (uvodna izjava 20 Direktive 2010/24) in izpolnjevati obveznosti zagotavljanja širše pomoči, ki izhaja iz EKČP (uvodna izjava 17 Direktive 2010/24), kot je pravica državljanov do učinkovitega pravnega sredstva na podlagi člena 47 Listine in člena 13 EKČP;

(iii)

upošteva polni učinek prava Skupnosti za svoje državljane[, in zlasti točko 63] [sodbe z dne 14. januarja 2010, Kyrian/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11]?


(1)  Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L 84, str. 1).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/36


Pritožba, ki jo je Liam Jenkinson vložil 25. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-602/15, Liam Jenkinson/Evropska služba za zunanje delovanje

(Zadeva C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Liam Jenkinson (zastopnika: N. de Montigny, J.-N. Louis, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Eulex Kosovo

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-602/15 v delu, v katerem je bila zavrnjena tožba pritožnika in mu je bilo naloženo plačilo stroškov postopka na tej stopnji;

odloči o tožbi;

toženim strankam naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik izpodbija to, da se je Splošno sodišče Unije izreklo za pristojno zgolj v zvezi s sporom, ki temelji na zadnji pogodbi za določen čas, ki jo je podpisal pritožnik.

Nasprotuje tudi temu – tudi ob domnevi, da je obrazložitev Splošnega sodišča v zvezi s tem pravilna, kar pa po njenem mnenju ne drži – da se Splošno sodišče ni izreklo glede več vprašanj, ki so temeljila na koncu spornega pogodbenega razmerja in torej na zadnji pogodbi za določen čas. Nezakonitost izpodbijanega sklepa namreč izhaja iz jedrnatosti obrazložitve, ki je v zvezi s tem skromna in ne omogoča razumevanja, kako se je lahko Splošno sodišče – ne da bi zadevo vsebinsko preučilo – izreklo za nepristojno, razen glede spora v zvezi z zadnjo pogodbo za določen čas, na podlagi obstoja arbitražne klavzule, čeprav je pritožnik izpodbijal veljavnost in zakonitost takšne klavzule.

Pritožnik izpodbija tudi neupoštevanje njegove celotne argumentacije, ki se nanaša na obstoj krivde institucij v zvezi z neobstojem pravnega okvira, ki bi pritožniku in celotnemu osebju pravne misije, ki jo je ustanovila Unija, zagotavljal, da bodo spoštovane njegove najbolj temeljne socialne pravice, kot sta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča in pravica do pravičnega postopka.

Pritožnik v utemeljitev svoje pritožbe navaja, da je Splošno sodišče Unije kršilo:

evropsko pravo, ki se uporablja za določitev prava, ki se uporabi za spore na pogodbenem področju;

določbe belgijskega delovnega prava;

minimalne zahteve o delu za določen čas, ki se uporabljajo na ravni Skupnosti;

pravice iz Listine o temeljnih pravicah;

obveznost obrazložitve;

prepoved odločanja ultra petita.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/37


Tožba, vložena 9. februarja 2017 – Francoska republika/Evropski parlament

(Zadeva C-73/17)

(2017/C 104/53)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda in E. de Moustier, agenti)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti dnevnega reda zasedanja Evropskega parlamenta v sredo 30. novembra 2016 (dokument P8_0J (2016)11-30) v delu, v katerem je bila predvidena razprava na plenarnem zasedanju o skupnem predlogu splošnega proračuna, ki ga je odobril spravni odbor; dnevnega reda zasedanja v četrtek 1. decembra 2016 (dokument P8_0J (2016)12-01) v delu, v katerem je bilo predvideno glasovanje, ki mu sledi obrazložitev glasovanja o skupnem predlogu splošnega proračuna; zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o skupnem predlogu splošnega proračuna (dokument TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475, začasna različica) in akta, s katerim je predsednik Evropskega parlamenta po postopku iz člena 314(9) PDEU ugotovil, da je bil splošni proračun dokončno sprejet;

ohranitev učinkov akta, s katerim je predsednik Evropskega parlamenta ugotovil, da je bil splošni proračun Unije za leto 2017 sprejet, dokler ne bo ta proračun dokončno sprejet z aktom, ki je v skladu s pogodbami, v razumnem roku od dneva izdaje sodbe;

naložitev stroškov Evropskemu parlamentu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Francoska vlada s tožbo predlaga razglasitev ničnosti štirih aktov, ki jih je sprejel Evropski parlament v okviru izvrševanja svoje proračunske funkcije na dodatnem plenarnem zasedanju, ki je bilo 30. novembra in 1. decembra 2016 v Bruslju.

2.

Prvi in drugi akt, za katera francoska vlada predlaga razglasitev ničnosti, sta dnevna reda zasedanja Evropskega parlamenta v sredo 30. novembra 2016 in četrtek 1. decembra 2016 v delu, v katerem je predvidena razprava na plenarnem zasedanju o skupnem predlogu splošnega proračuna za leto 2017 in glasovanje, ki mu sledi obrazložitev glasovanja o tem skupnem predlogu splošnega proračuna.

3.

Tretji izpodbijani akt je zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o skupnem predlogu splošnega proračuna.

4.

Nazadnje, francoska vlada predlaga razglasitev ničnosti akta, s katerim je predsednik Evropskega parlamenta v skladu s členom 314(9) PDEU ugotovil, da je splošni proračun dokončno sprejet. Kot med drugim izhaja iz zapisnika zasedanja Evropskega parlamenta v četrtek 1. decembra 2016, gre za izjavo predsednika Evropskega parlamenta in nato njegov podpis glede splošnega proračuna, po glasovanju o zakonodajni resoluciji o skupnem predlogu splošnega proračuna.

5.

Francoska vlada v okviru edinega tožbenega razloga meni, da je štiri izpodbijane akte treba razglasiti za nične, ker so v nasprotju s protokolom št. 6 k PEU in PDEU in protokolom št. 3 k Pogodbi ESAE, ki se nanašata na določitev sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije.

6.

Iz protokolov o določitvi sedežev institucij in iz sodne prakse Sodišča je razvidno, da Evropski parlament ne more proračunskih pristojnosti, ki jih ima na podlagi člena 314 PDEU, izvrševati na dodatnih plenarnih zasedanjih v Bruslju, ampak jih mora izvrševati na rednih plenarnih zasedanjih v Strasbourgu.

7.

Ker pa se zakonitost izpodbijanega akta predsednika Evropskega parlamenta ne izpodbija zaradi namena ali njegove vsebine, ampak le zato, ker bi ta akt moral biti sprejet na rednem plenarnem zasedanju v Strasbourgu, potreba po zagotovitvi kontinuitete evropske javne službe in pomembni razlogi pravne varnosti po mnenju te vlade upravičujejo ohranitev pravnih učinkov tega akta, dokler ne bo sprejet nov akt v skladu s pogodbami.


Splošno sodišče

3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet

(Združeni zadevi T-14/14 in T-87/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu za preprečevanje širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Ugovor nezakonitosti - Pravna podlaga - Zloraba pooblastil - Pravica do obrambe - Legitimna pričakovanja - Pravna varnost - Ne bis in idem - Pravnomočnost - Sorazmernost - Očitna napaka pri presoji - Temeljne pravice))

(2017/C 104/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) in deset drugih strank (zastopniki: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister, in M. Taher, solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in V. Piessevaux, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke v zadevi T-87/17: Evropska komisija (zastopnika: D. Gauci in T. Scharf, agenta)

Predmet

V zadevi T-14/14, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2013/497/SZVP z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 272, str. 46) in Uredbe Sveta (EU) št. 971/2013 z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 272, str. 1) v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožeče stranke, in v zadevi T-87/14, na eni strani, predloga na podlagi člena 277 PDEU, naj se ugotovi, da se Sklep 2013/497 in Uredba št. 971/2013 ne uporabljata, in na drugi strani, predlog na podlagi člena 263 PDEU, naj se razglasi ničnost Sklepa Sveta 2013/685/SZVP z dne 26. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/CFSP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 316, str. 46) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1203/2013 z dne 26. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 316, str. 1) v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožeče stranke.

Izrek

1.

Tožbi se zavrneta.

2.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines in druge tožeče stranke, katerih imena so navedena v Prilogi, nosijo svoje stroške in stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Lubrizol France/Svet

(Zadeva T-191/14) (1)

((„Skupna carinska tarifa - Ureditev glede opustitve avtonomnih dajatev za določene kmetijske in industrijske proizvode - Ugovor zoper obstoječe opustitve - Enakovrednost proizvodov - Postopek obravnave ugovorov“))

(2017/C 104/55)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lubrizol France SAS (Rouen, Francija) (zastopniki: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, in A. Bochon, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: F. Florindo Gijón in M. Balta, agenta)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: sprva A. Caeiros in M. Clausen, nato A. Caeiros in A. Lewis, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti členov 1 in 4 Uredbe Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL 2013, L 354, str. 201) v delu, v katerem je bila tožeča stranka zaradi teh določb prikrajšana za tri opustitve, do katerih je bila prej upravičena v skladu z oznakami TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 in 3811 9000 30.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Lubrizol France SAS se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi lastne stroške.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Construlink/EUIPO – Wit Software (GATEWIT)

(Zadeva T-351/14) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije GATEWIT - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije wit software - Prejšnje nacionalno ime družbe Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) in (4) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: M. Lopes Rocha in A. Bertrand, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Lukošiūtė in D. Hanf, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: F. Teixeira Baptista in C. Tomás Pedro, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. marca 2014 (zadeva R 1059/2013-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel in Construlink – Tecnologias de Informação.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Construlink – Tecnologias de Informação, SA nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v tem postopku in stroškov družbe Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA v postopku pred odborom za pritožbe.


(1)  UL C 261, 11.8.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Mayer/EFSA

(Zadeva T-493/14) (1)

((Napoteni nacionalni strokovnjak - Pravila EFSA o NNS - Odločba o nepodaljšanju napotitve - Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Zavrnitev dostopa - Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika - Varstvo osebnih podatkov - Uredba (ES) št. 45/2001 - Predloga za ugotovitev in izdajo odredbe - Nadaljnja vloga k tožbi - Sprememba predlogov - Dopustnost))

(2017/C 104/57)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Nemčija) (zastopnik: T. Mayer, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (zastopniki: D. Detken, agent, skupaj z R. Van der Houtom in A. Köhlerjem, odvetnikoma)

Predmet

Tožba na podlagi člena 263 PDEU, s katero se izpodbijata odločbi EFSA o zavrnitvi, na eni strani, predloga tožeče stranke o nepodaljšanju napotitve kot nacionalne strokovnjakinje pri EFSA in na drugi strani, prošnje za dostop tožeče stranke do dokumentov EFSA.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Ingrid Alice Mayer se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 329, 22.9.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Holistic Innovation Institute/REA

(Zadeva T-706/14) (1)

((„Raziskovanje in tehnološki razvoj - Projekti, ki jih financira Unija na področju raziskovanja - Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) - Projekta ZONeSEC in Inachus - Sklep o zavrnitvi udeležbe tožeče stranke - Ničnostna in odškodninska tožba“))

(2017/C 104/58)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Španija) (zastopnika: sprva R. Muñiz García, nato J. Marín López, odvetnika)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (zastopniki: S. Payan–Lagrou in V. Canetti, agentki, skupaj z J. Rivasom, odvetnikom)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa direktorja REA z dne 24. julija 2014 (ARES (2014) 2461172) o zaključku pogajanj s tožečo stranko in o zavrnitvi njene udeležbe pri evropskih projektih Inachus in ZONeSEC ter, drugič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi njene izključitve iz udeležbe pri navedenih projektih in zaradi objave nekaterih informacij o njej po navedenem sklepu.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Holistic Innovation Institute, SLU se naloži plačilo stroškov tega postopka.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Novar/EUIPO

(Zadeva T-726/14) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje znamke - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Odločba o zavrnitvi ugovora, ker ni dokaza o prejšnji pravici - Pravilo 19(2)(a) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Preizkus odločbe - Člen 62(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Škoda, ki se kaže v odvetniških stroških - Vzročna zveza))

(2017/C 104/59)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Novar GmbH (Albstadt, Nemčija) (zastopnik: R. Weede, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnik: S. Hanne, agent)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev premoženjske škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi odvetniških stroškov, ki jih je imela v okviru pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore, ki naj bi bila sprejeta ob kršitvi pravila 19(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in splošnih pravnih načel.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Novar GmbH in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosita svoje stroške.


(1)  UL C 7, 12.1.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – SolarWorld/Komisija

(Zadeva T-783/14) (1)

((Damping - Subvencije - Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (celic) s poreklom iz Kitajske - Odobritev zmanjšanja minimalne uvozne cene v okviru zaveze, sprejete v okviru protidampinških in protisubvencijskih postopkov - Industrija Unije - Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

(2017/C 104/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: SolarWorld AG (Bonn, Nemčija) (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in A. Stobiecka-Kuik, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije, vsebovanega v dopisu z dne 15. septembra 2014, naslovljenega na kitajsko gospodarsko zbornico za uvoz in izvoz strojev ter elektronskih izdelkov, z referenčno številko Trade/H4 (2014) 3328168, za popravek navzdol minimalne uvozne cene na uvoz fotonapetostnih celic, ki jih proizvajajo kitajski proizvajalci – izvozniki, na katere se nanašajo cenovne zaveze z učinkom 1. oktobra 2014 za zadnje četrtletje 2014.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi SolarWorld AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely)

(Zadeva T-811/14) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Fair & Lovely - Prejšnje nacionalne in beneluške besedne znamke FAIR & LOVELY - Odločba o pritožbi - Člen 64(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravica do izjave - Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 - Prekinitev upravnega postopka - Pravilo 20(7)(c) in pravilo 50(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Legitimno pričakovanje - Zloraba pooblastil - Očitne napake pri presoji))

(2017/C 104/61)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Unilever NV (Rotterdam, Nizozemska) (zastopnik: A. Fox, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Hanf in A. Folliard-Monguiral, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Technopharma Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: C. Scott, barrister)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. oktobra 2014 (zadeva R 1004/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Technopharma in Unilever.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 6. oktobra 2014 (zadeva R 1004/2013 4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Technopharma in Unilever se razveljavi.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo polovice stroškov družbe Unilever.

3.

Družba Technopharma nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo polovice stroškov družbe Unilever.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider)

(Zadeva T-71/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije Land Glider - Predhodne besedne in figurativne znamke Evropske unije in nacionalne znamke LAND ROVER - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/62)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Združeno kraljestvo) (zastopnik: R. Ingerl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Garrido Otaola, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japonska) (zastopnica: A. Franke, odvetnica)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. decembra 2014 (Zadeva R 1415/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Land Rover in Nissan Jidosha.

Izrek

1.

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. decembra 2014 (Zadeva R 1415/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Land Rover in Nissan Jidosha.

2.

EUIPO se poleg lastnih stroškov naložijo tudi stroški, ki jih je priglasila družba Jaguar Land Rover Ltd.

3.

Družbi Nissan Jidosha KK se naloži plačilo lastnih stroškov.


(1)  UL C 118, 13.4.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Romunija/Komisija

(Zadeva T-145/15) (1)

((EKJS in EKSRP - Ukrepi v zvezi s površino - Odhodki, izključeni iz financiranja - Pavšalni finančni popravki - Člen 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 - Obveznost obrazložitve - Sorazmernost))

(2017/C 104/63)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: sprva R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea in T. Crainic, nato pa R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea in T. Crainic, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Biolan in G. von Rintelen, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2015, L 16, str. 33).

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Romunijo.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Romunija.


(1)  UL C 178, 1.6.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)

(Zadeva T-513/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Map - Neobstoj opisnosti - Absolutni razlog za zavrnitev - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/64)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Nemčija) (zastopnika: R. Kunze in G. Würtenberger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1973/2014-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Limbic® Map kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1973/2014-1) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila družba Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  UL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

(Zadeva T-516/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Types - Neobstoj opisnosti - Absolutni razlog za zavrnitev - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/65)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Nemčija) (zastopnika: R. Kunze in G. Würtenberger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1974/2014-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Limbic® Types kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1974/2014-1) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila družba Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  UL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales)

(Zadeva T-517/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Limbic® Sales - Neobstoj opisnosti - Absolutni razlog za zavrnitev - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/66)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Nemčija) (zastopnika: R. Kunze in G. Würtenberger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1972/2014-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Limbic® Sales kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. junija 2015 (Zadeva R 1973/2014-1) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila družba Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  UL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/47


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO)

(Zadeva T-18/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije De Giusti ORGOGLIO - Prejšnja besedna znamka Evropske unije ORGOGLIO - Relativni razlog za zavrnitev - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 104/67)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: DMC Srl (San Vendemiano, Italija) (zastopnica: B. Osti, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, odvetnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Etike’ International Srl (Baronissi, Italija) (zastopnik: V. Fiorillo, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. novembra 2015 (Zadeva R 1764/2013-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Etike’ International in DMC.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi DMC Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 90, 7.3.2016.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/48


Tožba, vložena 8. decembra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

(Zadeva T-871/16)

(2017/C 104/68)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnik: Y. de Vries, odvetnik)

Tožena stranka: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo tožeče stranke z dne 17. julija 2015 o zavrnitvi predloga, ki ga je tožeča stranka podala v odgovoru na poziv za predloge v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope in na podlagi večletnega delovnega programa, sprejetega 2014;

toženi stranki naloži sprejetje nove odločbe ob spoštovanju predloga tožeče stranke in upoštevanju sodbe Splošnega sodišča, na katero se sklicuje tožba, v treh mesecih od datuma sodbe;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji predloga tožeče stranke

Tožeča stranka navaja razloge, zaradi katerih meni, da je bila presoja njenega predloga na podlagi meril za dodelitev, ki se nanašajo na upoštevnost, vpliv in kakovost, s strani tožeče pomanjkljiva.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja

Tožeča stranka navaja razloge, zaradi katerih meni, da je tožena stranka nepravilno ugotovila razliko med njenimi predlogi, ki se nanašajo na tehnologijo za zmanjševanje emisij, in podobnimi predlogi njenih konkurentov, ki so bili izbrani za financiranje.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/49


Tožba, vložena 16. januarja 2017 – Portugalska/Komisija

(Zadeva T-22/17)

(2017/C 104/69)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão in J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Evropske komisije 2016/2018/EU z dne 15. novembra 2016, o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije, razglasi za ničen v delu, v katerem je iz financiranja izključenih 1 990 810,30 EUR v zvezi z odhodki, ki jih je Portugalska priglasila v okviru ukrepa „Naložbe EKSRP za razvoj podeželja – zasebni upravičenci“ za obračunska leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 31(4)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, str. 1).

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na neobstoj obrazložitve. Ta tožbeni razlog je razdeljen na tri dele.

V prvem delu tožeča stranka trdi, da Komisija ni predložila dokaza o obstoju resnih in utemeljenih dvomov;

v drugem delu tožeča stranka trdi, da smernic dokumenta VI/5330/97 PT z dne 23. decembra 1997 v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti;

v tretjem delu tožeča stranka trdi, da Komisija ni opredelila dejstev v zvezi s pogoji, ki jih je treba izpolniti za uporabo 5-odstotnega finančnega popravka iz dokumenta VI/5330/97 PT z dne 23. decembra 1997.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/50


Tožba, vložena 17. januarja 2017 – Barnett/EESO

(Zadeva T-23/17)

(2017/C 104/70)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Inge Barnett (Roskilde, Danska) (zastopnika S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in odloči,

primarno, da se odločba z dne 21. marca 2016, ki je bila sprejeta za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. septembra 2015, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena predčasna upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic, razglasi za nično;

podredno, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naloži, naj tožeči stranki izplača znesek v višini 207 994,14 EUR zaradi premoženjske škode, ki ji je nastala, ki se poveča za zamudne obresti, izračunane od datuma zapadlosti dolgovanih zneskov po obrestni meri, ki jo določa Evropska centralna banka (ECB) za operacije glavnega refinanciranja, povišani za tri točke in pol, ter pavšalni znesek v višini 25 000 EUR zaradi nepremoženjske škode, ki ji je nastala;

vsekakor Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge:

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 266 PDEU, ker naj tožena stranka ne bi upoštevala obrazložitve sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. septembra 2015, Barnett/EESO, (F-20/14, v nadaljevanju: sodba Sodišča za uslužbence, EU:F:2015:107) za sprejetje ukrepov za izvršitev. Zlasti naj bi iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhajalo, da naj tožena stranka ne bi upoštevala meril, ki so bila določena v splošnih izvedbenih določbah (SID) za izvedbo domnevne ponovne presoje prijave tožeče stranke. Vsekakor naj z izpodbijano odločbo ne bi bila odpravljena nezakonitost, ki jo je ugotovilo Sodišče za uslužbence, in sicer to, da EESO v SDI ni opredelil interesa službe.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na dejstvo, da izpodbijana odločba vsebuje več očitnih napak pri presoji interesa službe, ki naj bi obstajal leta 2013.

3.

Tretji tožbeni razlog, ki se uveljavlja podredno, se nanaša na nepristojnost EESO, da sprejme novo odločbo v zvezi z odobritvijo predčasne upokojitve brez zmanjšanja pokojninskih pravic zaradi odprave člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, z Uredbo št. 1023/2013 št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (JO 2013, L 287, str. 15). Posledično je bila tožeča stranka zaradi nezakonitosti, ki je bila ugotovljena v sodbi Sodišča za uslužbence, dokončno odvzeta možnost, da uveljavlja korist od tega ukrepa. Zato bi ji bilo treba v celoti povrniti škodo.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/51


Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Portugalska/Komisija

(Zadeva T-31/17)

(2017/C 104/71)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida in A. Tavares de Almeida, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Evropske komisije 2016/2018/EU z dne 15. novembra 2016, o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije, razglasi za ničen v delu, v katerem je iz financiranja izključenih 660 202,73 EUR v zvezi z odhodki iz naslova tehnične pomoči podprograma POSEI za Azore za obračunski leti 2012 in 2013

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 12(c) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL 2006, L 42, str. 1).

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na neobstoj obrazložitve in kršitev člena 11 Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2006, L 171, str. 90).


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/51


Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Amicus Therapeutics UK in Amicus Therapeutics/EMA

(Zadeva T-33/17)

(2017/C 104/72)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Združeno kraljestvo) in Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Združene države) (zastopniki: L. Tsang, J. Mulryne, Solicitors, in F. Campbell, Barrister)

Tožena stranka: European Medicines Agency (EMA)

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

odločbo, ki je bila 14. decembra 2016 posredovana tožečima strankama, o razkritju poročila o klinični študiji AT1001-011 v skladu z Uredbo 1049/2001/ES, razglasi za nično;

podredno, odločbo vrne tožeči stranki, da jo ta ponovno obravnava po tem, ko strankama omogoči, da podata svoja stališča na posamične dele klinične študije, ki jih je treba pred razkritjem prikriti; in

toženi stranki naloži plačilo pravnih in drugih stroškov v zvezi s to zadevo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

S prvim tožbenim razlogom se trdi, da za zadevno poročilo o klinični študiji velja splošna domneva zaupnosti za namene člena 4(2) Uredbe 1049/2001 ob upoštevanju: (i) sistema in pogojev upoštevne sektorske zakonodaje EU; (ii) obveznosti institucij EU, da spoštujejo zahteve iz člena 39(3) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine; in (iii) pomembnosti temeljne pravice do zasebnosti in temeljne lastninske pravice tožečih strank.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se, podredno, trdi, da bi bil edini pravno sprejemljivi rezultat pravilnega tehtanja v skladu s členom 4(2) Uredbe 1049/2001 sprejetje odločbe o nerazkritju zadevne klinične študije ob upoštevanju: (i) močnega zasebnega interesa tožečih strank za izognitev razkritju glede na destruktivni učinek, ki bi ga tako razkritje imelo na temeljno lastninsko pravico in temeljno pravico do podjetništva; in (ii) povsem nejasnega in splošnega interesa za razkritje, za katero ni zadostnega javnega pritiska.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/52


Tožba, vložena 23. januarja 2017 – Bank Tejarat/Svet

(Zadeva T-37/17)

(2017/C 104/73)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (zastopniki: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, Solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, in H. Leith, Barristers)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Svetu naloži, naj tožeči stranki povrne škodo, ki jo je utrpela s tem, da ji je Svet naložil omejevalne ukrepe z naslednjimi akti; kar zadeva omejevalne ukrepe proti Iranu: Sklep Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 (UL 2012, L 19, str. 22), Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 54/2012 z dne 23. januarja 2012 (UL 2012, L 19, str. 1), Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 (UL 2012, L 88, str. 1), Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 709/2012 z dne 2. avgusta 2012 (UL 2012, L 208, str. 2), Sklep Sveta (SZVP) 2015/556 z dne 7. aprila 2015 (UL 2015, L 92, str. 101), ter Izvedbena uredba (EU) št. 2015/549 (UL 2015, L 92, str. 12); tožeči stranki bi bilo treba plačati znesek 1 494 050 000,00 USD iz naslova premoženjske škode in znesek 1 000 000,00 EUR za nepremoženjsko škodo, skupaj z obrestmi na ta zneska;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog.

Tožeča stranka trdi, da je Svet, s tem, da je zanjo določil omejevalne ukrepe, dovolj resno kršil obveznosti, ki naj bi tožeči stranki podelile pravice, zaradi česar je podana nepogodbena odgovornost Unije. Ta kršitev je bila neposreden razlog za veliko premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, zaradi česar je upravičena do odškodnine.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/53


Tožba, vložena 20. januarja 2017 – DQ in drugi/Parlament

(Zadeva T-38/17)

(2017/C 104/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: DQ in trinajst drugih strank (zastopnica: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

to tožbo razglasi za dopustno;

toženi stranki naloži plačilo 92 200 EUR za povzročeno premoženjsko škodo;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na različne napake in opustitve, ki jih je storila administracija tožene stranke in ki so vzrok za premoženjsko škodo, ki so jo utrpele tožeče stranke, in sicer vsi stroški za odvetnika, priglašeni v okviru prošnje za pomoč, vložene 24. januarja 2014 na podlagi člena 24, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na protipravno ravnanje, zlasti koruptivno, ki škoduje interesom Unije v izbirnih postopkih kandidatov, ter zlorabo in ustrahovanje s strani vodje oddelka tožečih strank pri vsakodnevnem opravljanju njihovih nalog.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na poseg v dostojanstvo tožečih strank s tem ravnanjem in v njihovo psihično in fizično integriteto, kar škoduje njihovi karieri in družinskemu življenju.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na premoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpele tožeče stranke in ki naj bi bila tesno povezana s sovražnostjo, ki naj bi jo izkazal Parlament proti njim, ter ukrepi, ki so jih morale sprejeti zlasti glede uporabe odvetnika.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na neobstoj ukrepanja nadrejenih tožečih strank kljub nujnosti in teži zatrjevanih dejstev. Tožeče stranke zlasti menijo, da bi te okoliščine morale pripeljati do ravnanja nadrejenih tako, da bi se prenehale:

nezakonite dejavnosti;

zloraba in ustrahovanje vodje oddelka in nerazumni rok administracije za sprejetje ukrepov;

njihovi zaostreni delovni pogoji, zaradi česar bi se bilo mogoče izogniti stalnemu ukrepanju njihovega odvetnika.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na izjemne okoliščine, ki naj bi zahtevale potrebne in nujne usluge odvetnika, da se zavarujejo pravice tožečih strank in doseže ukrepanje OI glede njihovih navedb o psihičnem in spolnem nadlegovanju, ki ga doživljajo. Ukrepanje njihovega odvetnika naj bi bilo prav tako utemeljeno, da se zagotovi zaupnost njihovih pričanj in da se zavaruje pred pravnimi nedoslednostmi in malomarnostmi njihovih nadrejenih in to s ciljem prenehanja njihovih nesprejemljivih delovnih pogojev.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/54


Tožba, vložena 20. januarja 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (port de Brest)/Komisija

(Zadeva T-39/17)

(2017/C 104/75)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (port de Brest) (Brest, Francija) (zastopnik: J. Vanden Eynde, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno ter zato;

odločbo Evropske komisije z dne 22. novembra 2016 (C (2016) 7755 final) razglasi za nično, da bi ugodilo prvotnemu predlogu tožeče stranke, in sicer: „Najprej želijo podpisnice tega dokumenta v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije prejeti popolno kopijo vprašalnika in odgovorov, na katere se Komisija sklicuje v mnenju 2016/C 302/03, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije19. avgusta 2016.“

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: prevladujoč javni interes za razkritje zbranih informacij. Komisija naj bi tako napačno menila, da tožeča stranka ni dokazala takega prevladujočega javnega interesa, čeprav je ta izkazan z evropskimi pogodbami, in sicer členoma 10(3) in 11(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členoma 15(1) ter 298(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter členom 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina).

2.

Drugi tožbeni razlog: prevlada evropskih pogodb in Listine nad Uredbo št. 1049/2001. Tožeča stranka meni, da je treba navedeno uredbo, ki določa pravne omejitve za načela preglednosti, sodelovanja in odprtosti, razlagati in uporabljati zelo ozko in ob upoštevanju kronologije sprejemanja pravnih besedil in Listine. Tako meni, da toženi stranki po eni strani ne bi bilo treba uporabiti splošne domneve, da je ogroženo varstvo ciljev preiskovalnih dejavnosti, ker je šlo v obravnavanem primeru za presečno raziskavo, in da bi po drugi strani morala ugotoviti, da tožeče stranke niso zahtevale te zaščite.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 41(2) in 42 Listine, ki zagotavljata dostop do dokumentov, ki zadevajo eno od zadevnih strank.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki nalaga enakost dostopa do dokumentov v okviru spora, tudi upravnega, za zagotovitev pravic zadevnih strank do obrambe, zlasti členov 6 in 13 Konvencije.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/55


Tožba, vložena 30. januarja 2017 – Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Zadeva T-50/17)

(2017/C 104/76)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stuttgart, Nemčija) (zastopniki: E. Stolz, U. Stelzenmüller in J. Weiser, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „TO CREATE REALITY“ – prijava št. 15 098 106

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. decembra 2016 v zadevi R 995/2016-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/55


Tožba, vložena 31. januarja 2017 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

(Zadeva T-60/17)

(2017/C 104/77)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Safe Skies LLC (New York, New York, Združene države) (zastopnik: V. Schwepler, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Florida, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije, TSA LOCK' – znamka Unije št. 4 530 168

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. novembra 2016 v zadevi R 233/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov, nastalih pred sodiščem, in (morebitni) intervenientki naloži plačilo stroškov upravnega postopka pred odborom za pritožbe;

določi datum obravnave, če Splošno sodišče ne bi moglo razsoditi brez obravnave.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/56


Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Zadeva T-64/17)

(2017/C 104/78)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monica, Kalifornija, Združene države) (zastopnika: C. Hall, barrister, in D. Farnsworth, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije, DIRTY DANCING‘ – zahteva za registracijo št. 13 930 102

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 1. decembra 2016 v zadevi R 331/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov tožeče stranke pred odborom za pritožbe in Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 7(1)(c) in (3) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/57


Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso)

(Zadeva T-67/17)

(2017/C 104/79)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italytrade Srl (Bari, Italija) (zastopnik: N. Clemente, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Tpresso SA (Zürich, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „tèespresso“ – zahteva za registracijo št. 13 543 517

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. novembra 2016 v zadevi R 959/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni, kot je določeno v členu 65(3) Uredbe št. 207/2009 in v veljavnih predpisih;

EUIPO in morebitnim intervenientkam naloži plačilo stroškov, ki so v tem postopku nastali za družbo Italytrade srl, v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča;

odločbo spremeni v skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča, tudi v delu, ki se nanaša na stroške, ter EUIPO in neuspelim intervenientkam naloži plačilo stroškov, ki so nastali v postopku pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/57


Tožba, vložena 1. februarja 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

(Zadeva T-68/17)

(2017/C 104/80)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italytrade Srl (Bari, Italija) (zastopnik: N. Clemente, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Tpresso SA (Zürich, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „teaespresso“ – Prijava št. 13 543 475

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. novembra 2016 v zadevi R 1099/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano odločbo, kot določa člen 65(3) Uredbe št. 207/2009, pa tudi sicer veljavni predpisi;

EUIPO in morebitnim intervenientom v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča naloži plačilo stroškov, ki jih je v tem postopku imela družba Italytrade srl;

EUIPO in intervenientom, ki s predlogi niso uspeli, v skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča naloži plačilo stroškov, nastalih v postopku pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/58


Tožba, vložena 3. februarja 2017 – Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Zadeva T-69/17)

(2017/C 104/81)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Constantin Film Produktion GmbH (München, Nemčija) (zastopnika: E. Saarmann in P. Baronikians, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Fack Ju Göhte“ – Prijava št. 13 971 163

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. decembra 2016 v zadevi R 2205/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

Odločbo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino št. 013971163 z dne 25. septembra 2015 razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/59


Tožba, vložena 31. januarja 2017 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Zadeva T-70/17)

(2017/C 104/82)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: TenneT Holding BV (Arnhem, Nizozemska) (zastopnik: K. Limperg, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ngrid Intellectual Property Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU, ki vsebuje besedne elemente „NorthSeaGrid“ – prijava št. 12 223 517

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 21. novembra 2016 v zadevi R 1607/2015-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/59


Tožba, vložena 3. februarja 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Zadeva T-72/17)

(2017/C 104/83)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Gabriele Schmid (Halbenrain, Avstrija) (zastopnica: B. Kuchar, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Gradec, Avstrija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Sporna znamka: mednarodna registracija znamke „Steirisches Kürbiskernöl“, v kateri je imenovana Evropska unija – mednarodna registracija št. 900 100

Postopek pred EUIPO: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 1768/2015-4

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni in znamko IR št. 900 100 za EU razglasi za neveljavno za vse blago;

podredno,

izpodbijano odločbo razveljavi na podlagi pomanjkljivega dokaza uporabe mednarodne registracije IR št. 900 100 kot znamke in zadevo vrne v odločanje EUIPO;

imetnici znamke vsekakor naloži plačilo stroškov tožeče stranke v postopku pred EUIPO in v tem postopku.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009

kršitev člena 55(1) Uredbe št. 207/2009.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/60


Tožba, vložena 30. januarja 2017 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Zadeva T-78/17)

(2017/C 104/84)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Španija) (zastopnika: M. Buganza González in E. Torner Lasalle, odvetnici)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „JUMBO“ – Prijava št. 10 492 131

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. oktobra 2016 v zadevi R 227/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano določbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7 Uredbe št. 207/2009. Tožeča stranka zlasti trdi, da za znamko „JUMBO“ ne velja nobena prepoved iz odstavka 1 tega člena. Ta znamka za proizvode, ki jih označuje, ni opisna.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/61


Tožba, vložena 10. februarja 2017 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-86/17)

(2017/C 104/85)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francija) (zastopnika: M. Ceccaldi in J. P. Le Moigne, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2016, sprejetega na podlagi Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta 2009/C 159/01 z dne 19. maja in 9. julija 2008„o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta“, kakor je bil spremenjen, s katerim je bila ugotovljena terjatev do tožeče stranke v znesku 298 497,87 EUR iz naslova neupravičeno plačanih zneskov v okviru parlamentarne pomoči in obrazložena njena izterjava ter je bilo naloženo odgovornemu odredbodajalcu, da v sodelovanju z računovodjo institucije izterja to terjatev v skladu s členom 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta ter členi 66, 78, 79 in 80 Finančne uredbe (FU);

razglasi ničnost bremepisa št. 2016-1560 z dne 6. decembra 2016, s katerim je bila tožeča stranka obveščena, da je bila zoper njo po sprejetju sklepa generalnega sekretarja z dne 5. decembra 2016 ugotovljena terjatev v znesku 298 497,87 EUR, ki se izterja zaradi neupravičeno izplačanih zneskov parlamentarne pomoči, na podlagi člena 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev ter členov 66, 78, 79 in 80 FU;

Parlamentu naloži plačilo vseh stroškov tega postopka;

Evropskemu parlamentu naloži, naj M. Le Pen plača 50 000 EUR iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dvanajst razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost avtorja akta. Tožeča stranka meni, da je bilo za sprejetje sklepa generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2016 (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) pristojno predsedstvo Evropskega parlamenta in da podpisnik sklepa ni utemeljil delegacije pristojnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: neobstoj obrazložitve izpodbijanega sklepa, čeprav to zahtevo določa člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev bistvenih postopkovnih zahtev, ker se izpodbijani sklep nanaša na poročilo o preiskavi, ki jo je vodil Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in je bila končana 26. julija 2016, ki ni bilo posredovano tožeči stranki. Tožeča stranka tako ni bila zaslišana in se ni mogla učinkovito braniti, saj ji generalni sekretar ni posredoval listin, na katerih izpodbijani sklep temelji.

4.

Četrti tožbeni razlog: generalni sekretar Evropskega parlamenta ni osebno preučil spisa. Tožeča stranka meni, da je zadnjenavedeni zgolj povzel poročilo, ki ga je pripravil OLAF, in ni nikoli osebno preučil njenega položaja.

5.

Peti tožbeni razlog: neobstoj dejstev, ki bi utemeljevala izpodbijani sklep in z njim povezan bremepis (v nadaljevanju: izpodbijana akta), ker navedena dejstva niso točna.

6.

Šesti tožbeni razlog: obrnitev dokaznega bremena. Tožeča stranka glede tega meni, da ji ni treba predložiti dokaza o delu njene stalne pomočnice, ampak da bi morali pristojni organi dokazati nasprotno.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ker znesek, ki se zahteva od tožeče stranke, ni obrazložen, niti kar zadeva njegovo sestavo niti glede metode za izračun, in se z njim predpostavlja, da stalna pomočnica ni nikoli delala za tožečo stranko.

8.

Osmi tožbeni razlog: zloraba pooblastil, ker naj bi bila izpodbijana akta sprejeta s ciljem tožečo stranko, ki je poslanka Evropskega parlamenta, prikrajšati za sredstva, potrebna za opravljanje njenega mandata.

9.

Deveti tožbeni razlog: zloraba postopka. Tožeča stranka meni, da je generalni sekretar, da bi se izognil obveznosti posredovati ji poročilo, ki ga je pripravil OLAF in ki je bilo pri njem, njeno prošnjo za posredovanje tega poročila nezakonito poslal uradu OLAF, ki ji tega poročila ni posredoval.

10.

Deseti tožbeni razlog: diskriminatorno obravnavanje in obstoj fumus persecutionis, ker se položaj, ki obkroža ta spor, nanaša izključno na tožečo stranko in njeno politično stranko.

11.

Enajsti tožbeni razlog: poseg v neodvisnost poslanca in posledice neobstoja vezanega mandata. Cilj izpodbijanih aktov je nedvomno ovirati svobodno izvrševanje poslanskega mandata tožeče stranke, tako da se jo prikrajša za finančna sredstva, ki so potrebna opravljanje njene naloge. Poslanec poleg tega od generalnega sekretarja ne more prejemati navodil v zvezi s tem, kako naj opravlja mandat, pod grožnjo finančnih sankcij.

12.

Dvanajsti tožbeni razlog: neobstoj neodvisnosti urada OLAF, ker ta organ ne zagotavlja nobenega jamstva za nepristranskost in poštenost ter je odvisen od Evropske komisije.


3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/62


Tožba, vložena 8. februarja 2017 – Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Zadeva T-87/17)

(2017/C 104/86)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Kuka Systems GmbH (Augsburg, Nemčija) (zastopnika: B. Maneth in C. Huch Hallwachs, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „Matrix light“ – prijava št. 14 779 714

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. decembra 2016 v zadevi R 886/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži stroške postopka.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe 207/2009.