ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 99

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
30. marec 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2017/C 99/01

Sklep Sveta z dne 27. marca 2017 o imenovanju nadomestnega člana Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev za Portugalsko

1

 

Evropska komisija

2017/C 99/02

Menjalni tečaji eura

3

 

Evropska agencija za varnost hrane

2017/C 99/03

Povezovanje organizacij, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)

4

 

Računsko sodišče

2017/C 99/04

Posebno poročilo št. 3/2017 – Pomoč EU Tuniziji

5

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2017/C 99/05

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Sprememba obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov ( 1 )

6

2017/C 99/06

Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe ( 1 )

7

2017/C 99/07

Obvestilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe ( 1 )

8


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2017/C 99/08

Razpis javnega natečaja

9


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/1


SKLEP SVETA

z dne 27. marca 2017

o imenovanju nadomestnega člana Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev za Portugalsko

(2017/C 99/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (1) ter zlasti členov 23 in 24 Uredbe,

ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu poslale vlade držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. septembra 2016 (2) in 23. januarja 2017 (3) sprejel sklepa o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev za obdobje od 25. septembra 2016 do 24. septembra 2018.

(2)

Portugalska vlada je za prosto mesto dala predlog o imenovanju –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za nadomestnega člana Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev se za obdobje do 24. septembra 2018 imenuje:

I.   PREDSTAVNIKI VLAD

Država

Člani

Nadomestni člani

Portugalska

 

João ATAÍDE

Člen 2

Svet bo pozneje imenoval člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. marca 2017

Za Svet

Predsednik

C. ABELA


(1)  UL L 141, 27.5.2011, str. 1.

(2)  Sklep Sveta z dne 20. septembra 2016 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev (UL C 348, 23.9.2016, str. 3).

(3)  Sklep Sveta z dne 23. januarja 2017 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev za Portugalsko (UL C 27, 27.1.2017, str. 6).


Evropska komisija

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/3


Menjalni tečaji eura (1)

29. marca 2017

(2017/C 99/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,0748

JPY

japonski jen

119,17

DKK

danska krona

7,4412

GBP

funt šterling

0,86385

SEK

švedska krona

9,5505

CHF

švicarski frank

1,0712

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,1908

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,021

HUF

madžarski forint

309,62

PLN

poljski zlot

4,2389

RON

romunski leu

4,5563

TRY

turška lira

3,9246

AUD

avstralski dolar

1,4060

CAD

kanadski dolar

1,4380

HKD

hongkonški dolar

8,3503

NZD

novozelandski dolar

1,5321

SGD

singapurski dolar

1,5006

KRW

južnokorejski won

1 195,89

ZAR

južnoafriški rand

14,1215

CNY

kitajski juan

7,4063

HRK

hrvaška kuna

7,4360

IDR

indonezijska rupija

14 305,20

MYR

malezijski ringit

4,7495

PHP

filipinski peso

54,033

RUB

ruski rubelj

61,2237

THB

tajski bat

37,011

BRL

brazilski real

3,3666

MXN

mehiški peso

20,3522

INR

indijska rupija

69,7590


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


Evropska agencija za varnost hrane

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/4


Povezovanje organizacij, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)

(2017/C 99/03)

Člen 36(2) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1) določa, da „Upravni odbor [Evropske agencije za varnost hrane] na predlog izvršilnega direktorja sestavi seznam za objavo pristojnih organizacij, ki jih določijo države članice, ki lahko pomagajo agenciji pri izpolnjevanju njenega poslanstva posamično ali v omrežju.“

Upravni odbor Evropske agencije za varnost hrane je seznam prvič sestavil 19. decembra 2006, od takrat pa:

(i)

ga redno posodablja na podlagi predlogov izvršnega direktorja agencije EFSA in ob upoštevanju sprememb ali novih predlogov držav članic za imenovanje (v skladu s členom 2(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2230/2004 (2));

(ii)

ga objavlja na spletni strani agencije EFSA, kjer je na voljo najnovejši posodobljeni seznam pristojnih organizacij, in

(iii)

ga zagotavlja organizacijam prek iskalnika na podlagi člena 36, v katerem so na voljo kontaktne informacije in posebna področja pristojnosti organizacij.

Ustrezne informacije so na voljo na spletni strani agencije EFSA prek naslednjih povezav:

(i)

zadnja sprememba seznama pristojnih organizacij, ki jo je upravni odbor agencije EFSA sprejel dne [22/03/2017] – [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170322-0];

(ii)

posodobljeni seznam pristojnih organizacij – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf in

(iii)

iskalnik na podlagi člena 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search.

Evropska agencija za varnost hrane bo to obvestilo posodabljala, zlasti kar zadeva navedene spletne povezave.

Za več informacij se obrnite na naslov: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane (UL L 379, 24.12.2004, str. 64).


Računsko sodišče

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/5


Posebno poročilo št. 3/2017

Pomoč EU Tuniziji

(2017/C 99/04)

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 3/2017 – Pomoč EU Tuniziji.

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča http://eca.europa.eu ali na spletni strani EU Bookshop https://bookshop.europa.eu ali si ga z njiju prenesete.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/6


Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Sprememba obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 99/05)

Država članica

Francija

Zadevna proga

Brive–Paris (Orly)

Prvotni datum začetka veljavnosti obveznosti javne službe

28. oktober 1995 (95/C 284/08)

Datum začetka veljavnosti sprememb

5. januar 2018

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo in vse ustrezne informacije in/ali dokumente v zvezi z obveznostjo javne službe

Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Brive et Paris (Orly) (Odlok z dne 17. januarja 2017 o spremembi obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med Briveom in Parizom (Orly)

NOR: DEVA1701687A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

dodatne informacije:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANCIJA

Tel. +33 158094321

E-naslov: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/7


Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 99/06)

Država članica

Francija

Zadevna proga

Brive–Paris (Orly)

Obdobje veljavnosti pogodbe

od 5. januarja 2018 do 4. januarja 2022

Rok za predložitev vlog in ponudb

2. junij 2017 (do 17. ure po lokalnem času)

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo javnega razpisa in vse ustrezne informacije in/ali dokumente v zvezi z javnim razpisom in obveznostjo javne službe

Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome Brive-Souillac

Mairie de Brive

B.P. 80433

19312 Brive-la-Gaillarde Cedex

FRANCIJA

Joël POUYADE

Tel. +33 555181644

Faks +33 555181699

E-naslov: joel.pouyade@brive.fr


30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/8


Obvestilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 99/07)

Država članica

Grčija

Zadevne proge

Aleksandrupoli–Sitia

Aktio–Sitia

Rodos–Kos–Kalimnos–Leros–Astipalea

Obdobje veljavnosti pogodbe

1. oktober 2017 – 30. september 2021

Rok za oddajo ponudb

61 dni od objave obvestila o razpisu

Naslov, kjer je mogoče brezplačno dobiti besedilo javnega razpisa in vse pomembne informacije in/ali dokumente v zvezi z razpisom in obveznostjo javne službe

Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών

Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

Τμήμα Β‘

Βασ. Γεωργίου 1

16604 Ελληνικό

ΕΛΛΑΔΑ

(Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate General for Air Transport

Air Transport Division

Section B

Vassileos Georgiou 1

16604 Helliniko

GRČIJA)

Tel. +30 210 8916149 ali 2108916121

Faks +30 210 8947132

Spletni naslov: www.hcaa.gr


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

30.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 99/9


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

(2017/C 99/08)

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj:

 

EPSO/AD/338/17 – UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5)

Razpis natečaja je objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 99 A z dne 30. marca 2017 v 24 jezikovnih različicah.

Dodatne informacije so na voljo na spletišču urada EPSO: https://epso.europa.eu/