ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 22

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
23. januar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 22/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 22/02

Zadeva C-497/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 16. septembra 2016 – kazenski postopek zoper Juraja Sokáča

2

2017/C 22/03

Zadeva C-499/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 16. septembra 2016 – AZ/Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Zadeva C-500/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 16. septembra 2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Zadeva C-509/16 P: Pritožba, ki jo je Francisco Javier Rosa Rodriguez vložil 26. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 20. julija 2016 v zadevi T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Zadeva C-517/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poljska) 4. oktobra 2016 – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Zadeva C-523/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 12. oktobra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Zadeva C-533/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 20. oktobra 2016 – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Zadeva C-534/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 20. oktobra 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Zadeva C-536/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 24. oktobra 2016 – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Zadeva C-537/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. oktobra 2016 – Garlsson Real Estate SA, v stečaju, in drugi/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Zadeva C-546/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španija) 28. oktobra 2016 – Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Zadeva C-547/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 28. oktobra 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil y Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Zadeva C-552/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Аdministrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 2. novembra 2016 – WIND INNOVATION 1 EOOD, v likvidaciji/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Zadeva C-553/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 2. novembra 2016 – TTL EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

Zadeva C-557/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 4. novembra 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Zadeva C-560/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 4. novembra 2016 – Michael Dědouch in drugi/Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Zadeva C-561/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. novembra 2016 – Saras Energía S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Zadeva C-565/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Eirinodikeio Lerou (Grčija) 9. novembra 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Zadeva C-567/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 10. novembra 2016 – Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Zadeva C-568/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürtingen (Nemčija) 10. septembra 2016 – kazenski postopek zoper Faiza Rasoola

15

2017/C 22/22

Zadeva C-573/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Zadeva C-575/16: Tožba, vložena 14. novembra 2016 – Evropska komisija/Češka republika

17

2017/C 22/24

Zadeva C-578/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 17. novembra 2016 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – C. K., H. F. in mld. A. S. proti Republiki Sloveniji

17

 

Splošno sodišče

2017/C 22/25

Zadeva T-279/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Kmetijstvo — Sladkor — Posebni ukrepi — Potrebe trga Unije — Tržno leto 2010/2011 — Pravilo, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Dovolj resna kršitev — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost — Zaupanje v pravo — Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja)

19

2017/C 22/26

Zadeva T-103/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Kmetijstvo — Sladkor — Izredni ukrepi — Oskrba trga Unije — Tržno leto 2011/2012 — Pravno pravilo, katerega namen je podelitev pravic posameznikom — Dovolj resna kršitev — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost — Pravna varnost — Zaupanje v pravo — Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja)

20

2017/C 22/27

Zadeva T-65/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Bank Refah Kargaran/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu — Zamrznitev sredstev — Nov vpis imena tožeče stranke po tem, ko je Splošno sodišče prvotni vpis razglasilo za ničen — Napačna uporaba prava — Napačna ugotovitev dejanskega stanja — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost)

21

2017/C 22/28

Zadeva T-89/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Export Development Bank of Iran/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu — Zamrznitev sredstev — Nov vpis imena tožeče stranke po razveljavitvi prvotnega vpisa s strani Splošnega sodišča — Napačna uporaba prava — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

22

2017/C 22/29

Zadeva T-720/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Rotenberg/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo Ukrajino — Zamrznitev sredstev — Omejitve na področju dostopa na ozemlja držav članic — Fizična oseba, ki dejavno podpira ali izvaja ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo Ukrajino — Fizična oseba, ki ima korist od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Očitne napake pri presoji — Lastninska pravica — Svoboda gospodarske pobude — Pravica do spoštovanja zasebnega življenja — Sorazmernost)

23

2017/C 22/30

Zadeva T-217/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka EU PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Prejšnje nacionalno trgovsko poimenovanje GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativni razlog za zavrnitev — Uporaba znaka, katerega obseg ni le lokalen, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2017/C 22/31

Zadeva T-270/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – ANKO/REA (Arbitražna klavzula — Sporazum o dodelitvi sredstev, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Projekt ESS — Skladnost začasne ustavitve plačil v zvezi s tožečo stranko in pogojev za odpravo navedene začasne ustavitve plačil s pogodbenimi določbami — Zamudne obresti)

24

2017/C 22/32

Zadeva T-458/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije e-miglia — Prejšnje besedne znamke Evropske unije MILLE MIGLIA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

25

2017/C 22/33

Zadeva T-532/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Z/Sodišče Evropske unije (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevalno poročilo — Nepristranskost Sodišča za uslužbence — Predlog za izločitev članov sestave — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva)

26

2017/C 22/34

Zadeva T-545/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija — Zahteva za ozemeljsko razširitev varstva — Besedna znamka PRESSO — Prejšnja nacionalna besedna znamka PRESSO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2017/C 22/35

Zadeva T-561/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Prejšnja besedna znamka Evropske unije UNIRIOJA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. (ES) št. 207/2009)

27

2017/C 22/36

Zadeva T-578/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Upodobitev črt in belih modulov na črnem ozadju) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka, ki upodablja črte in bele module na črnem ozadju — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2017/C 22/37

Zadeva T-614/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Upodobitev črnih črt in opek) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka, ki upodablja črne črte in opeke — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2017/C 22/38

Zadeva T-617/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije eSMOKING WORLD — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

29

2017/C 22/39

Zadeva T-635/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije TUUM — Prejšnja nacionalna figurativna znamka THUN — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

29

2017/C 22/40

Zadeva T-703/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT) (Znamka Evropske unije — Postopek ugovora — Prijava besedne znamke Evropske unije GO SPORT — Prejšnje nacionalne besedne znamke GO — Delna zavrnitev registracije s strani oddelka za ugovore — Prepozna vložitev vloge, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo — Nedopustnost pritožbe, vložene pred odborom za pritožbe — Člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 49(1) Uredbe (ES) št. 2868/95)

30

2017/C 22/41

Zadeva T-735/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato in Laurora (SHOP ART) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije SHOP ART — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije art — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

31

2017/C 22/42

Zadeva T-775/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije FERLI — Zahteva po jasnosti — Člen 28 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do obrambe — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009)

31

2017/C 22/43

Zadeva T-2/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Pret A Diner — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije PRET A MANGER — Prejšnja nacionalna besedna znamka PRET — Relativni razlog za zavrnitev — resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Nezakonito izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

32

2017/C 22/44

Zadeva T-355/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – STC/Komisija (Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Izgradnja trigeneracijske centrale s plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

33

2017/C 22/45

Zadeva T-383/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Europower/Komisija (Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Izgradnja trigeneracijske centrale na plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

33

2017/C 22/46

Zadeva T-598/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2016 – Stichting Accolade/Komisija (Državne pomoči — Predaja nekaterih zemljišč po cenah, ki so domnevno pod tržno ceno — Pritožba tretjega, vložena pri Komisiji — Sklep, s katerim je ugotovljeno, da sporni ukrep ni pomoč — Postopek predhodnega preizkusa individualne, domnevno nezakonite, pomoči, na podlagi člena 108(2) PDEU, člena 10(1), člena 13(1) in člena 4(2) Uredbe (ES) št. 659/1999 — Ničnostna tožba tretjega — Dopustnost — Procesno upravičenje — Tožba zaradi varstva procesnih pravic — Tožba, s katero se izpodbija utemeljenost spornega ukrepa — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Nedopustnost)

34

2017/C 22/47

Zadeva T-128/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – SureID/EUIPO (SUREID) (Znamka Unije — Prijava besedne znamke Evropske unije SUREID — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

35

2017/C 22/48

Zadeva T-147/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – Italija/Komisija (Neizvršitev sodbe Sodišča, v kateri je ugotovljena neizpolnitev obveznosti države — Periodična denarna kazen — Odločitev o plačilu periodične denarne kazni — Ustavitev postopka)

35

2017/C 22/49

Zadeva T-225/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Ganz schôn ausgeschlafen — Znamka, ki pomeni oglaševalski slogan — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(l)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

36

2017/C 22/50

Zadeva T-512/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – ED/EUIPO (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Delo na daljavo — Prošnja za podaljšanje — Zavrnitev — Tožba — Naknadna odobritev invalidnosti — Ustavitev postopka)

36

2017/C 22/51

Zadeva T-520/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – ED/EUIPO (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Delo na daljavo — Prošnja za podaljšanje — Zavrnitev — Tožba — Naknadna odobritev invalidnosti — Ustavitev postopka)

37

2017/C 22/52

Zadeva T-690/16: Tožba, vložena 28. septembra 2016 – Enrico Colombo in Giacomo Corinti/Komisija

37

2017/C 22/53

Zadeva T-748/16: Tožba, vložena 22. oktobra 2016 – QH/Parlament

38

2017/C 22/54

Zadeva T-783/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Government of Gibraltar/Komisija

39

2017/C 22/55

Zadeva T-787/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Zadeva T-792/16: Tožba, vložena 14. novembra 2016 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Zadeva T-793/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boxes)

41

2017/C 22/58

Zadeva T-794/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (embalaža za sladoledne kornete)

42

2017/C 22/59

Zadeva T-799/16: Tožba, vložena 16. novembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Zadeva T-800/16: Tožba, vložena 16. novembra 2016 – Mayekawa Europe/Komisija

44

2017/C 22/61

Zadeva T-802/16: Tožba, vložena 8. novembra 2016 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Zadeva T-803/16: Tožba, vložena 15. novembra 2016 – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Zadeva T-804/16: Tožba, vložena 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Zadeva T-805/16: Tožba, vložena 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisija in REA

47

2017/C 22/65

Zadeva T-807/16: Tožba, vložena 17. novembra 2016 – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Zadeva T-810/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Zadeva T-817/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Zadeva T-822/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Kik Textilien und Non Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Zadeva T-824/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Zadeva T-825/16: Tožba, vložena 24. novembra 2016 – Republika Ciper/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Zadeva T-826/16: Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Casasnovas Bernad/Komisija

52

2017/C 22/72

Zadeva T-827/16: Tožba, vložena 24. novembra 2016 – QB/ECB

53

2017/C 22/73

Zadeva T-828/16: Tožba, vložena 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Zadeva T-829/16: Tožba, vložena 25. novembra 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

55

2017/C 22/75

Zadeva T-830/16: Tožba, vložena 23. novembra 2016 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Zadeva T-831/16: Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Zadeva T-847/16: Tožba, vložena 2. decembra 2016 – Ciper/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Zadeva T-853/16: Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisija

58

2017/C 22/79

Zadeva T-856/16: Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Zadeva T-259/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Zadeva T-284/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Zadeva T-361/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2016 – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Zadeva T-503/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2016 – Dulière/Komisija

60


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 022/01)

Zadnja objava

UL C 14, 16.1.2017

Prejšnje objave

UL C 6, 9.1.2017

UL C 475, 19.12.2016

UL C 462, 12.12.2016

UL C 454, 5.12.2016

UL C 441, 28.11.2016

UL C 428, 21.11.2016

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 16. septembra 2016 – kazenski postopek zoper Juraja Sokáča

(Zadeva C-497/16)

(2017/C 022/02)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší soud České republiky

Stranka v postopku v glavni stvari

Juraj Sokáč

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče za zdravila, kot so opredeljena v Direktivi 2001/83/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta, ki vsebujejo „snovi s seznama“, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 273/2004 (2) Evropskega parlamenta in Sveta, šteti, da so na podlagi člena 2(a) te uredbe izključena z njenega področja uporabe, kot je Sodišče Evropske unije ugotovilo s v sodbo v združenih zadevah C-627/13 in C-2/14, tudi po spremembi te določbe z Uredbo št. 1258/2013 (3) in ob upoštevanju dejstva, da člen 2(a) Uredbe št. 111/2005 (4), kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1259/2013 (5), za zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, določa ureditev iz Uredbe št. 111/2005?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 8, str. 46.

(3)  UL 2013, L 330, str. 21.

(4)  UL 2005, L 22, str. 1.

(5)  UL 2013, L 330, str. 30.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 16. septembra 2016 – AZ/Minister Finansów

(Zadeva C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: AZ

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Minister Finansów

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so različne stopnje davka za fine slaščičarske proizvode in kolače v členu 41(2) v povezavi s številko 32 Priloge 3 k zakonu o davku na blago in storitve (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, št. 177, poz. 1054 s spremembami) z dne 11. marca 2004, določene izključno na podlagi merila „minimalnega roka trajanja“ oziroma „roka uporabnosti“, v nasprotju z načelom nevtralnosti DDV in prepovedjo neenakega obravnavanja blaga v smislu člena 98(1) in (2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1)?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 16. septembra 2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Zadeva C-500/16)

(2017/C 022/04)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načela učinkovitosti, lojalnega sodelovanja in enakovrednosti, določena v členu 4(3) Pogodbe o Evropski uniji […] (ni prevedeno), oziroma katero koli drugo upoštevno načelo prava Unije ob upoštevanju razlage na področju DDV, ki jo je Sodišče podalo v sodbi z dne 17. januarja 2013 v zadevi C-224/11, BGŻ Lizing, nasprotujejo nacionalni zakonodaji ali nacionalni praksi, ki onemogočata vračilo preplačila, do katerega je prišlo s pobiranjem dolgovanega DDV v nasprotju z določbami prava Unije, če je posameznik zaradi ravnanja nacionalnih organov lahko svoje pravice uveljavljal šele po izteku roka za zastaranje davčnega dolga?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/3


Pritožba, ki jo je Francisco Javier Rosa Rodriguez vložil 26. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 20. julija 2016 v zadevi T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Zadeva C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnik: Francisco Javier Rosa Rodriguez (zastopnik: J. Velasco Velasco, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 8. decembra 2016 zavrnilo pritožbo in odločilo, da J. Rosa Rodríguez nosi svoje stroške.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poljska) 4. oktobra 2016 – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Zadeva C-517/16)

(2017/C 022/06)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stefan Czerwiński

Tožena stranka: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali lahko nacionalni organ ali nacionalno sodišče preveri uvrstitev določene dajatve kot dajatve, ki spada v točno določeno področje socialne varnosti, navedeno v členu 3 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, pri čemer je to dajatev uvrstila država članica v izjavi, ki jo je poslala v skladu s členom 9 navedene uredbe?

2.

Ali gre v primeru poklicne pokojnine, ki je urejena z zakonom z dne 19. decembra 2008 o poklicnih pokojninah (uradni list Republike Poljske iz leta 2015, poz. 965, kakor je bil pozneje spremenjen), za dajatev za starost v smislu člena 3(1)(d) Uredbe št. 883/2004?

3.

Če načelo seštevanja zavarovalnih dob (člen 66 in uvodna izjava 33 Uredbe št. 883/2004) ne velja v primeru poklicnih pokojnin, ali je varstvena funkcija na področju socialne varnosti, ki izhaja iz člena 48(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, zagotovljena?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 12. oktobra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Zadeva C-523/16)

(2017/C 022/07)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MA.T.I. SUD SpA

Tožena stranka: Società Centostazioni SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006, v različici, veljavni na datum zadevnega obvestila […] – čeprav je v pristojnosti držav članic, da določijo plačljivost postopka za dopolnitev ponudbe, s katerim se odpravi nepravilnost („soccorso istruttorio“) – v nasprotju s pravom Unije, ker je določeno plačilo „denarne kazni“, ki jo mora določiti naročnik („ne nižja od promila in ne višja od odstotka vrednosti javnega naročila, vendar ne višja od 50 000 EUR, katere plačilo je zajamčeno z varščino“), in sicer z vidika previsokega zneska in vnaprejšnje določenosti navedene kazni, ki je ni mogoče prilagoditi glede na dejanski primer, ki se obravnava, ali glede na resnost nepravilnosti, ki se odpravlja?

2.

Ali je, nasprotno, navedeni člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006 (prav tako v različici, veljavni na zgoraj navedeni datum) v nasprotju s pravom Unije, ker je mogoče šteti, da je sama plačljivost postopka za odpravo nepravilnosti („soccorso istruttorio“) v nasprotju z načelom čim večje odprtosti trga konkurenci, ki mu sledi navedeni institut, zaradi česar so dejavnosti, ki so v zvezi s tem naložene razpisni komisiji, logična posledica obveznosti iz zakona, ob upoštevanju javnega interesa za uresničitev zgoraj navedenega cilja?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 20. oktobra 2016 – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

(Zadeva C-533/16)

(2017/C 022/08)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Volkswagen AG

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 2008/9 (1) in pravico do vračila davka razlagati tako, da morata biti za uveljavljanje pravice do vračila DDV kumulativno izpolnjena dva pogoja:

(i)

dobava blaga ali opravljanje storitev in

(ii)

obračun DDV na računu dobavitelja?

Drugače rečeno, ali davčni zavezanec, ki mu ni bil obračunan DDV z računom, lahko zahteva vračilo davka?

2.

Ali je skladno z načelom sorazmernosti ali nevtralnosti DDV, da se rok za vračilo davka računa od trenutka, v katerem niso izpolnjeni vsi vsebinski pogoji za uveljavljanje pravice do vračila davka?

3.

Ali je treba z vidika načela davčne nevtralnosti določbe členov 167 in 178(a) Direktive o DDV razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, in pod pogojem, da so izpolnjeni drugi vsebinski in postopkovni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka davka, nasprotujejo pristopu davčnih organov, s katerim je davčnemu zavezancu zavrnjena pravica za vračilo davka, uveljavljana v roku, določenem z Direktivo 2008/9, , če mu je davek obračunal dobavitelj na računu in ga je slednji plačal pred iztekom prekluzivnega roka, določenega v nacionalni zakonodaji?

4.

Ali so slovaški davčni organi z vidika načel nevtralnosti in sorazmernosti, ki sta temeljni načeli skupnega sistema DDV, presegli meje potrebnega za dosego cilja, določenega z Direktivo o DDV, če so davčnemu zavezancu zavrnili pravico do vračila plačanega davka, ker je potekel prekluzivni rok, določen z nacionalno zakonodajo, tudi če davčni zavezanec v tem obdobju ni mogel uveljavljati pravice do vračila in čeprav je bil davek ustrezno pobran, tveganje za davčno utajo ali neplačilo pa v celoti izključeno?

5.

Ali je mogoče načelo pravne varnosti, legitimnih pričakovanj in pravice do dobrega upravljanja v smislu člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo razlagi določb nacionalne zakonodaje, na podlagi katere je v zvezi z upoštevanjem roka za vračilo davka odločilen trenutek sprejetja odločbe javnega organa glede vračila davka in ne trenutek, ko davčni zavezanec uveljavlja pravico do njegovega vračila?


(1)  Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, str. 23).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 20. oktobra 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

(Zadeva C-534/16)

(2017/C 022/09)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: BB construct s.r.o.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče šteti, da je nacionalni upravni postopek, v katerem dejstvo, da je bil sedanji poslovodja pravne osebe poslovodja druge pravne osebe, ki ima neporavnan davčni dolg, v skladu z nacionalno zakonodajo pomeni razlog za naložitev plačila davčne varščine v višini do 500 000 EUR, v skladu s ciljem, ki mu sledi člen 273 Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, in sicer preprečevanja goljufij v zvezi z davkom na dodano vrednost?

2.

Ali je mogoče šteti, da je navedena davčna varščina v znesku do 500 000 EUR, ki je bila naložena v postopku v glavni stvari, v nasprotju s svobodo gospodarske pobude iz člena 16 in posredno povzroča razglasitev stečaja davčnega zavezanca, da je diskriminatorna v smislu člena 21(1) v okviru pobiranja DDV ter da krši načeli ne bis in idem in prepovedi retroaktivnosti iz člena 49(1) in (3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 24. oktobra 2016 – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Zadeva C-536/16)

(2017/C 022/10)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DUEMMESGR SpA

Tožena stranka: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006, v različici, veljavni na datum zadevnega obvestila […] – čeprav je v pristojnosti držav članic, da določijo plačljivost postopka za dopolnitev ponudbe, s katerim se odpravi nepravilnost („soccorso istruttorio“) – v nasprotju s pravom Unije, ker je določeno plačilo „denarne kazni“, ki jo mora določiti naročnik („ne nižja od promila in ne višja od odstotka vrednosti javnega naročila, vendar ne višja od 50 000 EUR, katere plačilo je zajamčeno z varščino“), in sicer z vidika previsokega zneska in vnaprejšnje določenosti navedene kazni, ki je ni mogoče prilagoditi glede na dejanski primer, ki se obravnava, ali glede na resnost nepravilnosti, ki se odpravlja?

2.

Ali je, nasprotno, navedeni člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006 (prav tako v različici, veljavni na zgoraj navedeni datum) v nasprotju s pravom Unije, ker je mogoče šteti, da je sama plačljivost postopka za odpravo nepravilnosti („soccorso istruttorio“) v nasprotju z načelom čim večje odprtosti trga konkurenci, ki mu sledi navedeni institut, zaradi česar so dejavnosti, ki so v zvezi s tem naložene razpisni komisiji, logična posledica obveznosti iz zakona, ob upoštevanju javnega interesa za uresničitev zgoraj navedenega cilja?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. oktobra 2016 – Garlsson Real Estate SA, v stečaju, in drugi/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Zadeva C-537/16)

(2017/C 022/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranke v postopku v glavni stvari

Vložniki kasacijske pritožbe: Garlsson Real Estate SA, v stečaju, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Nasprotna stranka: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali člen 50 Listine Evropske unije o temeljih pravicah, če se razlaga glede na člen 4 Protokola št. 7 k EKČP in z njim povezano navedeno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, nasprotuje možnosti, da se vodi upravni postopek, katerega predmet je dejanje (protipravno ravnanje tržne manipulacije), za katero je bila zadevnemu subjektu s pravnomočno odločbo naložena kazenska sankcija?

2.

Ali lahko nacionalno sodišče neposredno uporabi načela Unije v povezavi z načelom ne bis in idem na podlagi člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, če se razlaga glede na člen 4 Protokola št. 7 k EKČP, zadevno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in nacionalno zakonodajo?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španija) 28. oktobra 2016 – Montte S.L./Musikene

(Zadeva C-546/16)

(2017/C 022/12)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Montte S.L.

Tožena stranka: Musikene

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali Direktiva 2014/24/EU (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je člen 150(4) TRLCSP (2), oziroma praksi glede razlage in uporabe te zakonodaje, ki naročnikom dovoljuje, da v razpisnih pogojih, ki veljajo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, določijo merila za oddajo, ki se uporabljajo v zaporednih fazah, v katerih se izločijo ponudbe, ki ne presegajo minimalnega, vnaprej določenega praga točk?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali navedena Direktiva 2014/24 nasprotuje nacionalni zakonodaji oziroma praksi glede razlage in uporabe te zakonodaje, na podlagi katere se v odprtem postopku uporabi omenjeni sistema meril za oddajo, ki se uporabljajo v zaporednih izločilnih fazah, tako da v zadnji fazi ne ostane dovolj ponudb, da bi se zagotovila prava konkurenca?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali navedena Direktiva 2014/24 nasprotuje pravilu, kot je zgoraj obravnavano, v skladu s katerim se faktor cene ocenjuje le za ponudbe, ki so v okviru tehničnih meril dobile 35 od 50 točk, ker se ne zagotavlja prava konkurenca ali ker se obide cilj, da se naročilo odda za ponudbo, ki ima najboljše razmerje med kakovostjo in ceno?


(1)  UL L 94, str. 65.

(2)  Prečiščeno besedilo zakona o javnih naročilih.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 28. oktobra 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil y Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Zadeva C-547/16)

(2017/C 022/13)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki v postopku s kasacijsko pritožbo: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil y Antonio Ferrándiz González

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Odločba Komisije z dne 12. aprila 2006 o postopku izvajanja člena 81 Pogodbe ES (Zadeva COMP/B-1-38348-Repsol C.P.P) v skladu s členom 16 („Enotna uporaba zakonodaje Skupnosti o konkurenci“) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe preprečuje, da bi nacionalno sodišče lahko sporazume, ki jih navedena odločba zajema, razglasilo za nične glede na trajanje izključne oskrbe, čeprav jih je mogoče razglasiti za nične iz drugih razlogov, kot na primer zato, ker dobavitelj kupcu (oziroma preprodajalcu) določi minimalno maloprodajno ceno?

2.

Ali je v takem primeru mogoče šteti, da glede na odločbo o zavezah za dolgoročne pogodbe, ki jih obravnava navedena odločba, velja posamična izjema, ki izključuje uporabo člena 101(1) PDEU?“


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Аdministrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 2. novembra 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaciji/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Zadeva C-552/16)

(2017/C 022/14)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Аdministrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaciji

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 176(2) Direktive 2006/112/ES (1) razlagati tako, da nasprotuje obveznemu izbrisu iz registra, ki izhaja iz spremembe ZDDS (zakon o davku na dodano vrednost), ki je začela veljati 1. januarja 2007, v skladu s katero likvidator, ki ga imenuje sodišče, nima več možnosti odločiti, ali pravna oseba, ki je prenehala na podlagi sodne odločbe, do izbrisa iz sodnega registra ostane identificirana za namene DDV v skladu z ZDDS, in ki namesto tega določa kot razlog za obvezen izbris iz registra zavezancev za DDV prenehanje pravne osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost, z likvidacijo ali brez nje?

2.

Ali je treba člen 176(2) Direktive 2006/112 razlagati tako, da nasprotuje obveznemu izbrisu iz registra zavezancev za DDV, ki temelji na spremembi ZDDS, ki je začela veljati 1. januarja 2007, če obstajajo za zavezano osebo ob obveznem izbrisu iz registra zavezancev za DDV pogoji za ponovno obvezno identifikacijo za namene DDV, da je zavezana oseba stranka veljavnih pogodb in da izjavi, da ni prenehala opravljati gospodarske dejavnosti in jo opravlja še naprej, in če mora davčni zavezanec dejansko plačati dolgovani davek, ki je bil obračunan ob obveznem izbrisu, zato da ima pravico do odbitka vstopnega davka na razpoložljiva sredstva, ki so bila obdavčena ob izbrisu iz registra in so razpoložljiva ob ponovni identifikaciji za namene DDV? Če je obvezen izbris iz registra v navedenih okoliščinah dopusten, ali se sme pravico do odbitka vstopnega davka za sredstva, ki so obdavčena ob izbrisu iz registra in ki so razpoložljiva ob ponovni identifikaciji za namene DDV ter s katerimi oseba opravlja oziroma bo opravljala obdavčljive transakcije, pogojevati z dejanskim plačilom davka v državni proračun, ali pa je dopustno, da se davek, obračunan ob zbrisu iz registra, pobota z zneskom davčnega dobropisa, ki se ugotovi ob ponovni identifikaciji za namene DDV, zlasti ker mora davek plačati oseba, ki ima pravico do odbitka vstopnega davka?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 2. novembra 2016 – „TTL“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Zadeva C-553/15)

(2017/C 022/15)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo:„TTL“ EOOD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je nacionalna določba, kot je člen 175(2)(3) DOPK, ki družbi rezidentki, izplačevalki dohodka, ki je predmet pri viru odtegnjenega davka, nalaga obveznost plačila obresti za obdobje od izteka roka za plačilo davka od dohodka do datuma, na katerega oseba nerezidentka s sedežem v drugi državi članici dokaže izpolnitev pogojev za uporabo konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjene z Republiko Bolgarijo, tudi v primerih, v katerih na podlagi konvencije ni treba plačati davka ali je treba plačati nižji davek, skladna s členoma 5(4) in 12(b) PEU?

2.

Ali sta določba, kot je člen 175(2)(3) DOPK, in davčna praksa, v skladu s katerima se družbi izplačevalki dohodka, ki je predmet pri viru odtegnjenega davka, obračunajo obresti za obdobje od izteka roka za plačilo davka od dohodka do datuma, na katerega družba nerezidentka, registrirana v drugi državi članici, dokaže izpolnitev pogojev za uporabo konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjene z Republiko Bolgarijo, tudi v primerih, v katerih na podlagi konvencije ni treba plačati davka ali je treba plačati nižji davek, skladna s členi 49, 54, 63 in 65(1) in (3) PDEU?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 4. novembra 2016 – Astellas Pharma GmbH

(Zadeva C-557/16)

(2017/C 022/16)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Astellas Pharma GmbH

Drugi stranki v postopku: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 28(5) in 29(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (1) razlagati tako, da pristojni organ udeležene države članice pri izdaji nacionalnega dovoljenja za promet z generičnim zdravilom v decentraliziranem postopku v skladu s členom 28(3) Direktive nima pravice samostojno preveriti, kdaj je začelo teči obdobje ekskluzivnosti podatkov, ki velja za referenčno zdravilo?

2.

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da pristojni organ države članice pri izdaji nacionalnega dovoljenja za promet nima pravice samostojno preveriti, kdaj je začelo teči obdobje ekskluzivnosti podatkov, ki velja za referenčno zdravilo:

Ali mora sodišče te države članice na podlagi ugovora imetnika dovoljenja za promet z referenčnim zdravilom kljub temu preveriti, kdaj je začelo teči obdobje ekskluzivnosti podatkov, oziroma zanj velja enaka omejitev kot za organ države članice?

Kako zadevno sodišče države članice v tem primeru varuje pravico imetnika dovoljenja za promet z referenčnim zdravilom do učinkovitega pravnega sredstva na podlagi člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in do ekskluzivnosti podatkov na podlagi člena 10 Direktive 2001/83?

Ali pravno sredstvo, katerega predmet je pravica do učinkovitega pravnega varstva, vključuje dolžnost sodišča države članice, pri katerem je pravno sredstvo vloženo, da preveri, ali je bilo prvotno dovoljenje za promet v drugih državah članicah izdano v skladu z določbami Direktive 2001/83?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 4. novembra 2016 – Michael Dědouch in drugi/Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(Zadeva C-560/16)

(2017/C 022/17)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší soud České republiky

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Toženi stranki: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 22(2) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 (1) z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Uredba Bruselj I) razlagati tako, da zajema tudi postopek za preizkus primernosti odpravnine, ki jo mora večinski delničar kot protivrednost za udeležbene vrednostne papirje zagotoviti prejšnjim lastnikom udeležbenih vrednostnih papirjev, ki so bili nanj preneseni na podlagi odločitve, sprejete na skupščini delničarjev delniške družbe, o obveznem prenosu drugih udeležbenih vrednostnih papirjev na navedenega večinskega delničarja (kar se sicer imenuje squeeze out„iztis“), pri čemer je v sklepu, sprejetem na skupščini delničarjev delniške družbe, določen znesek primerne odpravnine in pri čemer obstaja odločba sodišča, s katero je bila dodeljena pravica do drugačnega zneska odpravnine, ki je za večinskega delničarja in družbo zavezujoča v zvezi s podlago dodeljene pravice ter velja tudi v zvezi z drugimi lastniki udeležbenih vrednostnih papirjev?

2.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje negativen, ali je treba člen 5(1)(a) Uredbe Bruselj I razlagati tako, da zajema tudi postopek za preizkus primernosti odpravnine, opisan v prejšnjem vprašanju?

3.

Če je odgovor na obe prejšnji vprašanji negativen, ali je treba člen 5(3) Uredbe Bruselj I razlagati tako, da zajema tudi postopek za preizkus odpravnine, opisan v prvem vprašanju?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. novembra 2016 – Saras Energía S.A./Administración del Estado

(Zadeva C-561/16)

(2017/C 022/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Saras Energía S.A.

Tožena stranka: Administración del Estado

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je s členom 7(1) in (9) Direktive 2012/27/EU (1) skladna ureditev države članice o vzpostavitvi nacionalnega sistema obveznosti energetske učinkovitosti, katerih primarna izpolnitev je letni finančni prispevek v nacionalni sklad za energetsko učinkovitost, ustanovljen na podlagi določbe iz člena 20(4) te direktive?

2.

Ali je s členoma 7(1) in 20(6) Direktive 2012/27/EU skladna nacionalna ureditev, s katero je določeno, da se lahko obveznosti glede prihranka energije namesto s finančnim prispevkov v nacionalni sklad za energetsko učinkovitost alternativno izpolnijo z akreditacijo doseženega prihranka?

3.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen: ali je določitev te alternativne možnosti izpolnitve obveznosti glede prihranka energije v skladu s členoma 7(1) in 20(6) Direktive, če je njen dejanski obstoj odvisen od tega, da jo vlada pravno uredi, o čemer pa odloči po prostem preudarku?

V enakem smislu, ali je taka ureditev skladna z navedenimi določbami Direktive, če vlada te alternativne možnosti ne uredi?

4.

Ali je s členom 7(1) in (4) Direktive združljiv nacionalni sistem, v skladu s katerim se za zavezane strani, za katere veljajo obveznosti glede prihranka energije, štejejo le podjetja za maloprodajo energije, distributerji pa ne?

5.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je z navedenimi odstavki člena 7 skladno, da so kot zavezani subjekti določena podjetja za maloprodajo energije, ne da bi bili pojasnjeni razlogi, zakaj med zavezane subjekte niso vključeni distributerji energije?


(1)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL 2012, L 315, str. 1).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Eirinodikeio Lerou (Grčija) 9. novembra 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Zadeva C-565/16)

(2017/C 022/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Eirinodikeio Lerou (Grčija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Alessandro Saponaro

Kalliopi-Chloi Xylina

Vprašanje za predhodno odločanje

Če se zaprosi za odobritev odpovedi dediščini, pri čemer prošnjo za odobritev pri grškem sodišču vložijo starši otroka, ki ima običajno prebivališče v Italiji, ali se glede veljavnosti dogovora o pristojnosti v smislu člena 12(3)(b) Uredbe št. 2201/2003 (1) šteje, da: (a) so starši nedvoumno sprejeli dogovor o pristojnosti že samo s tem, da so vložili prošnjo za odobritev pri sodišču; (b) je državno tožilstvo ena od strank v postopku, ki morajo sprejeti dogovor o pristojnosti ob vložitvi prošnje, saj je državno tožilstvo v skladu z določbami grškega prava po zakonu stranka v takem postopku; (c) je dogovor o pristojnosti v interesu otroka, saj ima ta in njegovi starši, ki so vlagatelji prošnje, običajno prebivališče v Italiji, medtem ko je bilo zadnje stalno prebivališče zapustnika v Grčiji, kjer je tudi dediščina?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, str. 1).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 10. novembra 2016 – Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Zadeva C-567/16)

(2017/C 022/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Merck Sharp

Tožena stranka: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba obvestilo o končanem postopku, ki ga referenčna država članica izda v skladu s členom 28(4) Direktive 2001/83/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini pred potekom osnovnega patenta, obravnavati kot enakovredno izdanemu dovoljenju za promet z zdravilom za namene člena 3(b) Uredbe (ES) št. 469/2009 (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (Kodificirana različica) (v nadaljevanju: uredba o dodatnem varstvenem certifikatu), tako da je prijavitelj za dodatni varstveni certifikat v zadevni državi članici upravičen do vložitve prijave za dodatni varstveni certifikat in njegove izdaje na podlagi obvestila o končanem postopku?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali v okoliščinah iz prvega vprašanja neobstoj izdanega dovoljenja za promet z zdravilom v zadevni državi članici na dan vložitve prijave za dodatni varstveni certifikat v tej državi članici pomeni nepravilnost, ki jo je mogoče odpraviti v skladu s členom 10(3) uredbe o dodatnem varstvenem certifikatu, ko je dovoljenje za promet z zdravilom izdano?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69.

(2)  UL L 152, str. 1.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürtingen (Nemčija) 10. septembra 2016 – kazenski postopek zoper Faiza Rasoola

(Zadeva C-568/16)

(2017/C 022/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Nürtingen

Stranke v postopku v glavni stvari

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 3, točka (o), Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (Direktiva 2007/64/ES) (1) razlagati tako, da omogočanje dviga gotovine v igralnem salonu z državno koncesijo na gotovinskem terminalu, ki je hkrati tudi avtomat za menjavo denarja, z uporabo EC kartice in številke PIN, pri čemer bančno in tehnično izvedbo storitve zagotavlja zunanji izvajalec („omrežni operater“) in stranka izplačilo prejme šele, ko omrežni operater po predhodni preveritvi kritja na računu pošlje kodo za odobritev na terminal, medtem ko upravljavec igralnega salona večfunkcionalen avtomat za menjavo denarja zgolj polni, in ki od banke, ki vodi račun stranke, ki dviguje denar, prejme dobropis v višini dvignjenega zneska, pomeni dejavnost v smislu člena 3, točka (o), Direktive, za katero ni treba pridobiti dovoljenja?

2.

Če dejavnost, ki je opisana v okviru prvega vprašanja, ni dejavnost v smislu člena 3, točka (o):

Ali je treba člen 3, točka (e), Direktive 2007/64/ES razlagati tako, da omogočanje dviga gotovine z vnosom številke PIN, kot je opisana v okviru prvega vprašanja, pomeni dejavnost v smislu te določbe, če se hkrati z dvigom gotovine izda dobropis v višini 20 EUR, ki se lahko unovči v igralnem salonu za uporabo kovancev v igralnem avtomatu pod nadzorom salona?

Če se dejavnost, kot je opisana v okviru prvega in drugega vprašanja, ne šteje za dejavnost iz člena 3, točki (o) in/ali (e), za kateri se ta direktiva ne uporablja:

3a.

Ali je treba točko 2 Priloge k Direktivi 2007/64/ES razlagati tako, da dejavnost upravljavca igralnega salona, kot je opisana v okviru prvega in drugega vprašanja, pomeni plačilno storitev, za katero je treba pridobiti dovoljenje, čeprav upravljavec igralnega salona ne vodi računa stranke, ki dviguje denar?

3b.

Ali je treba člen 4, točka 3, Direktive 2007/64 razlagati tako, da dejavnost upravljavca igralnega salona, kot je opisana v okviru prvega in drugega vprašanja, pomeni plačilno storitev v smislu te določbe, če upravljavec igralnega salona to storitev zagotavlja brezplačno?

Če bo Sodišče zgoraj opisano dejavnost štelo za plačilno storitev, za katero je treba pridobiti dovoljenje:

4.

Ali je treba pravo Unije in Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu razlagati tako, da nasprotujeta kazenski sankciji upravljanja EC gotovinskega terminala v primeru, kakršen je obravnavani, če najdemo istovrstne EC terminale v številnih igralnih salonih, ki imajo državno koncesijo, pa tudi v igralnicah, ki imajo državno koncesijo, s katerimi delno tudi upravlja država, ki delujejo brez dovoljenja, pristojni organ za izdajo dovoljenj in izvajanje nadzora pa temu ne nasprotuje?

Če je tudi odgovor na četrto vprašanje nikalen:

5.

Ali je treba Direktivo o plačilnih storitvah in načeli prava Unije pravne varnosti in jasnosti prava ter člen 17 Listine razlagati tako, da v primeru, kakršni je obravnavani, nasprotujejo upravni in sodni praksi, po kateri državni blagajni pripadajo tisti denarni zneski („denarna kazen“), ki jih upravljavec igralnega salona preko storitve omrežnega operaterja prejme od strank, ki so z EC kartico in številko PIN dvignile gotovino in/ali kupone za uporabo na igralnih avtomatih, čeprav vsi dobropisi ustrezajo samo tistim zneskom, ki so jih stranke prejele za gotovino in kupone za igre na avtomatih?


(1)  Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, str. 1).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Air Berlin plc

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je to, da je država članica za zgoraj določen prenos v zgoraj določenih okoliščinah zaračunala kolkovino v višini 1,5 % v nasprotju z enim členom ali več členi, in sicer:

1)

členom 10 ali členom 11 prve direktive;

2)

členom 4 ali členom 5 druge direktive, ali

3)

členi 12, 43, 48, 49 ali 56 Pogodbe ES?

2.

Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih je bil prenos delnic v okviru klirinške družbe zahtevan, da se omogoči uvrstitev zadevne družbe na borzo v navedeni ali drugi državi članici?

3.

Ali je odgovor na prvo ali drugo vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih je lahko klirinška družba na podlagi nacionalnega prava države članice v primeru odobritve davčnega organa izbrala opcijo, po kateri se od prenosa delnic v okviru klirinške družbe ne plača kolkovina, ampak se dajatev SDRT obračuna ob vsaki poznejši prodaji delnic v okviru klirinške družbe (po 0,5-odstotni stopnji od plačila za prodajo)?

4.

Ali je odgovor na tretje vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih zaradi strukture transakcij, ki jih izbere zadevna družba, ni mogoče izkoristiti ugodnosti opcije?


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/17


Tožba, vložena 14. novembra 2016 – Evropska komisija/Češka republika

(Zadeva C-575/16)

(2017/C 022/23)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Støvlbæk in K. Walkerová, agenta)

Tožena stranka: Češka republika

Tožeča stranke Sodišču predlaga, naj

razglasi, da Republika Češka s tem, da je za opravljanje notarskega poklica postavila pogoj nacionalnosti, ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi člena 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije; in

Češki republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je pogoj nacionalnosti, določen v češkem pravnem sistemu za opravljanje notarskega poklica, diskriminatoren in pomeni nesorazmerno omejitev pravice do ustanavljanja. Češka republika zato ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi člena 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Komisija meni, da naloge, zaupane notarjem na podlagi zakonodaje Češke republike, po njihovi naravi niso povezane z izvajanjem javne oblasti, tako da pogoj nacionalnosti, določen za dostop do notarskega poklica v češkem pravnem sistemu ne more biti upravičen z izjemo iz člena 51 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 17. novembra 2016 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – C. K., H. F. in mld. A. S. proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-578/16)

(2017/C 022/24)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: C. K., H. F. in mld. A. S.

Tožena stranka: Republika Slovenija

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je razlaga pravil o uporabi diskrecijske klavzule iz prvega odstavka 17. člena Uredbe Dublin III glede na naravo te določbe taka, da je v končni pristojnosti sodišča države članice oziroma, da odvezuje sodišče, zoper odločitev katerega ni pravnega sredstva, da zadevo predloži Sodišču po tretjem odstavku 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ob tem pa, še posebej, če je odgovor na navedeno vprašanje negativen, sprašuje naslednje:

2)

Ali presoja okoliščin iz drugega odstavka 3. člena Uredbe Dublin III (v primeru kot je predloženi primer) zadošča za zagotovitev zahtev 4. člena oziroma drugega odstavka 19. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s 3. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 33. členom Ženevske konvencije?

Ter v povezavi s tem:

3)

Ali iz razlage prvega odstavka 17. člena Uredbe Dublin III izhaja, daje uporaba diskrecijske klavzule s strani države članice, zaradi zagotovitve učinkovitega varstva pred kršitvijo pravice iz 4. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v primerih, kot je predloženi primer, obvezna in preprečuje predajo prosilca za mednarodno zaščito pristojni državi članici, ki je svojo pristojnost sprejela skladno s to Uredbo?

Če je odgovor na navedeno vprašanje pozitiven, pa sprašuje naslednje:

4)

Ali daje diskrecija klavzula iz prvega odstavka 17. člena Uredbe Dublin III podlago, da se na njeno uporabo sklicuje prosilec za mednarodno zaščito oziroma druga oseba v postopku predaje na podlagi te Uredbe, o kateri morajo presoditi pristojni upravni organi ter sodišča države članice oziroma, ali so navedeni državni organi in sodišča države članice navedene okoliščine dolžni ugotavljati po uradni dolžnosti?


Splošno sodišče

23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija

(Zadeva T-279/11) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Kmetijstvo - Sladkor - Posebni ukrepi - Potrebe trga Unije - Tržno leto 2010/2011 - Pravilo, s katerim so posameznikom podeljene pravice - Dovolj resna kršitev - Uredba (ES) št. 1234/2007 - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost - Zaupanje v pravo - Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja))

(2017/C 022/25)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožečni stranki: T & L Sugars Ltd (London, Združeno kraljestvo), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalska) (zastopnika: sprva D. Waelbroeck, odvetnik, in D. Slater, solicitor, nato D. Waelbroeck)

Intervenienti v podporo tožečih strank: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA (Coruche, Portugalska) (zastopnik: M. Mendes Pereira, odvetnik), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugalska) (zastopnik: M. Mendes Pereira) ter SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italija) in SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zastopnika: P. Buccarelli in M. Todino, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva A. Demeneix, P. Rossi in N. Donnelly, nato P. Rossi in P. Ondrůšek, agenti)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, D. Colas in C. Candat, agenti), Svet Evropske unije (zastopnika: E. Sitbon in A. Westerhof Löfflerová, agenta) in Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Pitschas, odvetnik)

Predmet

Predlog, ki temelji na členu 268 PDEU, za povračilo škode, ki naj bi tožečima strankama domnevno nastala zaradi, prvič, sprejetja Uredbe Komisije (EU) št. 222/2011 z dne 3. marca 2011 o posebnih ukrepih glede dajanja izvenkvotnega sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi dajatvami na presežne zaloge v tržnem letu 2010/2011 (UL 2011, L 60, str. 6), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 293/2011 z dne 23. marca 2011 o določitvi dodelitvenega koeficienta, zavrnitvi nadaljnjih zahtevkov in zaključku obdobja za predložitev vlog za razpoložljive količine izvenkvotnega sladkorja za prodajo na trgu Unije po znižani presežni dajatvi (UL 2011, L 79, str. 8), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 302/2011 z dne 28. marca 2011 o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011 (UL 2011, L 81, str. 8), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 393/2011 z dne 19. aprila 2011 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7. aprila 2011 , za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja (UL 2011, L 104, str. 39), in drugič, zaradi tega, ker Komisija ni sprejela potrebnih ukrepov za obnovo zalog surovega trsnega sladkorja.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Družbi T & L Sugars Ltd in Sidul Açúcares, Unipessoal Lda po eni strani in Evropska komisija po drugi strani nosijo svoje stroške, ki se nanašajo na ugovor nedopustnosti, v zvezi s katerim je bila sprejeta sodba z dne 6. junija 2013, T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299).

3.

Družbi T & L Sugars in Sidul Açúcares poleg svojih stroškov nosita tudi stroške Komisije, ki se nanašajo na utemeljenost tožbe.

4.

Francoska republika in Svet Evropske unije nosita svoje stroške, vključno s stroški, ki se nanašajo na ugovor nedopustnosti, v zvezi s katerim je bila sprejeta sodba z dne 6. junija 2013, T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299).

5.

Družbe DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA in SFIR Raffineria di Brindisi SpA ter Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – T & L Sugars in Sidul Açúcares/Komisija

(Zadeva T-103/12) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Kmetijstvo - Sladkor - Izredni ukrepi - Oskrba trga Unije - Tržno leto 2011/2012 - Pravno pravilo, katerega namen je podelitev pravic posameznikom - Dovolj resna kršitev - Uredba (ES) št. 1234/2007 - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost - Pravna varnost - Zaupanje v pravo - Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja))

(2017/C 022/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: T & L Sugars Ltd (London, Združeno kraljestvo) in Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalska) (zastopnika: sprva D. Waelbroeck, odvetnik, in D. Slater, solicitor, nato D. Waelbroeck)

Intervenientke v podporo tožečih strank: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugalska) (zastopnik: M. Mendes Pereira, odvetnik), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (zastopnik: M. Mendes Pereira, odvetnik), Lemarco SA (Bukarešta, Romunija), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) in Zaharul Liesti SA (Lieşti) (zastopnika: L.-I. Van de Waart in D. Gruia Dufaut, odvetnika) in SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italija) in SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zastopnika: P. Buccarelli in M. Todino, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Rossi in N. Donnelly, nato P. Rossi in P. Ondrůšek, agenti)

Intervenientki v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopnika: E. Sitbon in A. Westerhof Löfflerová, agenta) in Evropski odbor proizvajalcev sladkorja (CEFS) (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Pitschas, odvetnik)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1239/2011 z dne 30. novembra 2011 o odprtju stalnega javnega razpisa za tržno leto 2011/2012 za uvoz sladkorja z oznako KN 1701 po znižani carinski stopnji (UL 2011, L 318, str. 4), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1240/2011 z dne 30. novembra 2011 o posebnih ukrepih glede dajanja izvenkvotnega sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi dajatvami na presežne zaloge v tržnem letu 2011/2012 (UL 2011, L 318, str. 9), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1281/2011 z dne 8. decembra 2011 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev kot odgovor na prvi delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011 (UL 2011, L 327, str. 60), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1308/2011 z dne 14. decembra 2011 o določitvi dodelitvenega koeficienta, zavrnitvi nadaljnjih zahtevkov in zaključku obdobja za predložitev vlog za razpoložljive količine izvenkvotnega sladkorja za prodajo na trgu Unije po znižani presežni dajatvi v tržnem letu 2011/2012 (UL 2011, L 332, str. 8), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1316/2011 z dne 15. decembra 2011 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev kot odgovor na drugi delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011 (UL 2011, L 334, str. 16), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1384/2011 z dne 22. decembra 2011 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev kot odgovor na tretji delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011 (UL 2011, L 343, str. 33), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 27/2012 z dne 12. januarja 2012 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor kot odgovor na četrti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011 (UL 2012, L 9, str. 12) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 57/2012 z dne 23. januarja 2012 o prekinitvi razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011 (UL 2012, L 19, str. 12) ter drugič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi jo tožeči stranki utrpeli zaradi sprejetja teh aktov in zavrnitve Komisije, da sprejme ukrepe, potrebne za ponovni vzpostavitev dobave surovega trsnega sladkorja.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

T & L Sugars Ltd in Sidul Açúcares, Unipessoal Lda poleg svojih stroškov nosita stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Svet Evropske unije, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA in SFIR Raffineria di Brindisi SpA ter Evropski odbor proizvajalcev sladkorja (CEFS) nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Bank Refah Kargaran/Svet

(Zadeva T-65/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu - Zamrznitev sredstev - Nov vpis imena tožeče stranke po tem, ko je Splošno sodišče prvotni vpis razglasilo za ničen - Napačna uporaba prava - Napačna ugotovitev dejanskega stanja - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Sorazmernost))

(2017/C 022/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (zastopnik: J. M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: V. Piessevaux, M. Bishop in B. Driessen, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: A. Aresu in D. Gauci, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU, s katerim se predlaga, primarno, razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2013/661/SZVP z dne 15. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL, L 306, str. 18) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL, L 306, str. 3) v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko, in podredno, razglasitev ničnosti Sklepa 2013/661 in Izvedbene uredbe št. 1154/2013 v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko, z 20. januarjem 2014.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Bank Refah Kargaran poleg svojih stroškov nosi tudi stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Export Development Bank of Iran/Svet

(Zadeva T-89/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu - Zamrznitev sredstev - Nov vpis imena tožeče stranke po razveljavitvi prvotnega vpisa s strani Splošnega sodišča - Napačna uporaba prava - Napačno ugotovljeno dejansko stanje - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Sorazmernost - Enako obravnavanje))

(2017/C 022/28)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (zastopnik: J. M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: V. Piessevaux in M. Bishop, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: A. Aresu in D. Gauci, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU, s katerim se predlaga primarno razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2013/661/SZVP z dne 15. novembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 306, str. 18) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013, L 306, str. 3) v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko, in podredno razglasitev ničnosti Sklepa 2013/661 in Izvedbene uredbe št. 1154/2013 v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko, od 20. januarja 2014 dalje.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Export Development Bank of Iran poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasil Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Rotenberg/Svet

(Zadeva T-720/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo Ukrajino - Zamrznitev sredstev - Omejitve na področju dostopa na ozemlja držav članic - Fizična oseba, ki dejavno podpira ali izvaja ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo Ukrajino - Fizična oseba, ki ima korist od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima - Pravica do obrambe - Obveznost obrazložitve - Očitne napake pri presoji - Lastninska pravica - Svoboda gospodarske pobude - Pravica do spoštovanja zasebnega življenja - Sorazmernost))

(2017/C 022/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Arkady Romanovich Rotenberg (Sankt Peterburg, Rusija) (zastopniki: sprva D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, in M. O’Kane, solicitor, nato D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors, in Z. Al-Rikabi, barrister, ter nazadnje D. Pannick, M. Lester in Z. Al-Rikabi)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J. P. Hix in B. Driessen, agenta)

Predmet

Tožba na podlagi člena 263 PDEU, s katero se predlaga razglasitev delne ničnosti, po eni strani, Sklepa Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL 2014, L 78, str. 16), kakor je bil spremenjen, prvič, s Sklepom Sveta 2014/508/SZVP z dne 30. julija 2014 (UL 2014, L 226, str. 23), drugič, Sklepom Sveta (SZVP) 2015/432 z dne 13. marca 2015 (UL 2015, L 70, str. 47), tretjič, Sklepom Sveta (SZVP) 2015/1524 z dne 14. septembra 2015 (UL 2015, L 239, str. 157), in četrtič, Sklepom Sveta (SZVP) 2016/359 z dne 10. marca 2016 (UL 2016, L 67, str. 37), in po drugi strani, Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL 2014, L 78, str. 6), kakor je bila izvedena, prvič, z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 826/2014 z dne 30. julija 2014 (UL 2014, L 226, str. 16), drugič, Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/427 z dne 13. marca 2015 (UL 2015, L 70, str. 1), tretjič, Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/1514 z dne 14. septembra 2015 (UL 2015, L 239, str. 30), in četrtič, Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2016/353 z dne 10. marca 2016 (UL 2016, L 67, str. 1), v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko.

Izrek

1.

Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/508/SZVP z dne 30. julija 2014, in Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, kakor je bila izvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 826/2014 z dne 30. julija 2014, se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na A. Romanovicha Rotenberga.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Zadeva T-217/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Figurativna znamka EU PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Prejšnje nacionalno trgovsko poimenovanje GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativni razlog za zavrnitev - Uporaba znaka, katerega obseg ni le lokalen, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/30)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španija) (zastopnik: J. B. Devaureix, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španija) (zastopnik: D. Solana Giménez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. februarja 2015 (zadeva R 2391/2013-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Residencial Palladium in Fiesta Hotels & Resorts.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Fiesta Hotels & Resorts, SL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – ANKO/REA

(Zadeva T-270/15) (1)

((Arbitražna klavzula - Sporazum o dodelitvi sredstev, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) - Projekt ESS - Skladnost začasne ustavitve plačil v zvezi s tožečo stranko in pogojev za odpravo navedene začasne ustavitve plačil s pogodbenimi določbami - Zamudne obresti))

(2017/C 022/31)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Agence exécutive pour la recherche (zastopniki: S. Payan Lagrou in V. Canetti, agenta, sprva skupaj z O. Lytro, nato A. Saratsijem, odvetnikoma)

Predmet

Predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev, da začasna ustavitev plačil, ki jo je odredila REA, preostanka finančne pomoči, ki se tožeči stranki dolguje na podlagi izvršitve Sporazuma o dodelitvi sredstev št. 217951 za financiranje projekta „Emergency support system“, sklenjenega v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013), pomeni kršitev njenih pogodbenih obveznosti in da ji je treba nakazati navedeni znesek, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva vročitve tožbe

Izrek

1.

Agence exécutive pour la recherche (REA) je z začasno ustavitvijo plačil družbi ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias kršila točko II.5(3)(d) Splošnih pogojev, ki so priloženi Sporazumu o dodelitvi sredstev št. 217951 za financiranje projekta „Emergency support system“, sklenjenega v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013).

2.

REA mora ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias plačati znesek, ki ustreza vmesnim plačilom, ki se jih ne bi smelo začasno ustaviti, v zvezi s sodelovanjem te družbe pri projektu „Emergency support system“, v mejah preostanka finančnega prispevka, ki je bil na voljo v trenutku njihove začasne ustavitve, povečanega z zamudnimi obrestmi, ki za vsako obdobje poročanja začnejo teči z iztekom 150-dnevnega roka za plačilo po prejemu ustreznih poročil, po obrestni meri, ki velja prvi dan meseca zamude plačila, kakor je objavljena v Uradnem listu Evropske unije, serija C, povečana za tri odstotne točke in pol.

3.

REA nosi stroške.


(1)  UL C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(Zadeva T-458/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije e-miglia - Prejšnje besedne znamke Evropske unije MILLE MIGLIA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italija) (zastopnika: F. Celluprica in F. Fischetti, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Združeno kraljestvo) (zastopnika: P. Schotthöfer in F. Steiner, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 9. junija 2015 (zadeva R 1990/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Automobile Club di Brescia in Rebel Media.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Nasprotna tožba se zavrne.

3.

Družbi Automobile Club di Brescia in Rebel Media Ltd nosita svoje stroške in vsaka polovico stroškov EUIPO.


(1)  UL C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Z/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-532/15 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno poročilo - Nepristranskost Sodišča za uslužbence - Predlog za izločitev članov sestave - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva))

(2017/C 022/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Sodišče Evropske unije (zastopniki: sprva A. Placco, nato J. Inghelram in Á. Almendros Manzano, agenti)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 30. junija 2015, Z/Sodišče (F-64/13, EU:F:2015:72), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Z se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Zadeva T-545/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija - Zahteva za ozemeljsko razširitev varstva - Besedna znamka PRESSO - Prejšnja nacionalna besedna znamka PRESSO - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Pi-Design AG (Triengen, Švica) (zastopnik: M. Apelt, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švica)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. julija 2015 (zadeva R 428/2014-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Société des produits Nestlé in Pi-Design.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Pi-Design AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Zadeva T-561/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Prejšnja besedna znamka Evropske unije UNIRIOJA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe št. (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/35)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španija) (zastopnika: C. Lema Devesa in A. Porras Fernandez-Toledano, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Universidad de la Rioja (Logroño, Španija) (zastopniki: sprva J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño in A. I. Alpera Plazas, odvetniki, nato J Diez-Hochleitner Rodríguez in D Garayalde Niño)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 22. junija 2015 (zadeva R 1914/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med Universidad de la Rioja in Universidad Internacional de la Rioja.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Universidad Internacional de la Rioja, SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Upodobitev črt in belih modulov na črnem ozadju)

(Zadeva T-578/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka, ki upodablja črte in bele module na črnem ozadju - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Nemčija) (zastopnika: J. Nicodemus in S. Stöcker, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnika: sprva E. Zaera Cuadrado, nato A. Folliard Monguiral, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. julija 2015 (zadeva R 2780/2014-4) v zvezi z mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativne znamke, ki upodablja črte in bele module na črnem ozadju.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Azur Space Solar Power GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – Azur Space Solar Power/EUIPO (Upodobitev črnih črt in opek)

(Zadeva T-614/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka, ki upodablja črne črte in opeke - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Nemčija) (zastopnika: J. Nicodemus in S. Stöcker, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Folliard Monguiral, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. septembra 2015 (zadeva R 3233/2014-4) glede mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija, v zvezi s figurativno znamko, ki upodablja črne črte in opeke.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Azur Space Solar Power GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Zadeva T-617/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije eSMOKING WORLD - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve))

(2017/C 022/38)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poljska) (zastopnik: K. Jarosiński, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 25. junija 2015 (zadeva R 3227/2014-5) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka eSMOKING WORLD kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Chic Investments sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM)

(Zadeva T-635/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije TUUM - Prejšnja nacionalna figurativna znamka THUN - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/39)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Tuum Srl (San Giustino, Italija) (zastopnik: B. Saguatti, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastopnika: L. Sergi in G. Muscas, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. septembra 2016 (zadeva R 2624/2014-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Thun in Tuum.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 2624/2014-1) se razveljavi.

2.

Ugovor se zavrne.

3.

EUIPO nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so nastali družbi Tuum Srl, tako pred Splošnim sodiščem kot pred odborom za pritožbe.

4.

Dužba Thun SpA nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so nastali družbi Tuum Srl, tako pred Splošnim sodiščem kot pred odborom za pritožbe.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(Zadeva T-703/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek ugovora - Prijava besedne znamke Evropske unije GO SPORT - Prejšnje nacionalne besedne znamke GO - Delna zavrnitev registracije s strani oddelka za ugovore - Prepozna vložitev vloge, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo - Nedopustnost pritožbe, vložene pred odborom za pritožbe - Člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravilo 49(1) Uredbe (ES) št. 2868/95))

(2017/C 022/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Groupe Go Sport (Sassenage, Francija) (zastopnika: G. Arbant in E. Henry Mayer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Gája, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO: Design Go Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2015 (zadeva R 569/2015 2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Design Go in Groupe Go Sport.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Groupe Go Sport se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2016 – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato in Laurora (SHOP ART)

(Zadeva T-735/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije SHOP ART - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije art - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Art Company B & S, SA (Quel, Španija) (zastopnika: L. Sánchez Calderón in J. Villamor Muguerza, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italija) (zastopnik: D. Russo, odvetnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Italija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. oktobra 2015 (zadeva R 3050/2014-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo The Art Company B & S na eni ter družbo Manifatture Daddato in S. Laurora na drugi strani.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 8. oktobra 2016 (zadeva R 3050/2014-1) se razveljavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI)

(Zadeva T-775/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije FERLI - Zahteva po jasnosti - Člen 28 Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravica do obrambe - Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 022/42)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Nemčija) (zastopnika: T. Müller in T. A. Müller, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Hanne, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. oktobra 2015 (zadeva R 1233/2015-4) glede zahteve za registracijo besednega znaka FERLI kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi EK/servicegroup eG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Zadeva T-2/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka Pret A Diner - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije PRET A MANGER - Prejšnja nacionalna besedna znamka PRET - Relativni razlog za zavrnitev - resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Nezakonito izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 022/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: K&K Group AG (Cham, Švica) (zastopniki: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen in N. Bertram, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Pret A Manger (Europe) Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: M. Edenborough, QC)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. oktobra 2015 (zadeva R 2825/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Pret A Manger (Europe) in K&K Group.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi K&K Group AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/33


Sklep Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – STC/Komisija

(Zadeva T-355/14) (1)

((Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Izgradnja trigeneracijske centrale s plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/44)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: STC SpA (Forlì, Italija) (zastopnika: A. Marelli in G. Delucca, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva L. Di Paolo, F. Moro in L. Cappelletti, nato L. Di Paolo in F. Moro, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italija) (zastopnik: A. Penta, odvetnik)

Predmet

Na eni strani, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti, prvič, sklepa Komisije z dne 3. aprila 2014, s katerim je ta zavrnila ponudbo, ki jo je tožeča stranka predložila v okviru javnega razpisa JRC IPR 2013 C040031 OC za izgradnjo trigeneracijske centrale s plinsko turbino in njeno vzdrževanje v Ispri (Italija) v njenem Skupnem raziskovalnem središču (JRC) (UL 2013/S 137237146), drugič, odločbe, s katero je Komisija naročilo oddala družbi CPL Concordia, ter katerega koli drugega s to odločbo povezanega predhodnega ali poznejšega akta, vključno z morebitno odločbo o odobritvi pogodbe in, po potrebi, same pogodbe, tretjič, dopisa Komisije z dne 15. aprila 2014, s katerim je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za dostop do dokumentov javnega razpisa, in na drugi strani, predlog, primarno, da se Komisiji naloži, da razveljavi oddajo naročila in da navedeno naročilo odda tožeči stranki, ter podredno, če škode ni mogoče popraviti, naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za škodo, ki jo je utrpela.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Predloge družbe CPL Concordia Soc. coop. se zavrže kot očitno nedopustne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške, ki se nanašajo na ta postopek in na postopek za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/33


Sklep Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Europower/Komisija

(Zadeva T-383/14) (1)

((Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Izgradnja trigeneracijske centrale na plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/45)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Europower SpA (Milan, Italija) (zastopnika: G. Cocco in L. Salomoni, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva L. Cappelletti, F. Moro in L. Di Paolo, nato L. Di Paolo in F. Moro, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italija) (zastopnik: A. Penta, odvetnik)

Predmet

Prvič, predlog, ki temelji na členu 263 PDEU, s katerim se predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 3. aprila 2014 o zavrnitvi ponudbe, ki jo je predložila tožeča stranka v okviru javnega razpisa JRC IPR 2013 C04 0031 OC, ki se nanaša na izgradnjo trigeneracijske centrale na plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje (UL 2013/S 137-237146) na območju Skupnega raziskovalnega središča (JRC) v Ispri (Italija), odločbe Komisije o oddaji naročila družbi CPL Concordia, katerega koli drugega s tem povezanega predhodnega ali poznejšega akta, vključno z morebitno odločbo o odobritvi pogodbe, in pogodbe ter odločbe Komisije o zavrnitvi prošnje za dostop do dokumentov javnega razpisa ter drugič, predlog, ki temelji na členu 268 PDEU, za povrnitev škode, ki naj bi nastala tožeči stranki.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Predlogi družbe CPL Concordia Soc. coop. za zavrnitev predloga za ustavitev postopka se zavržejo kot očitno nedopustni.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške postopka in stroške, ki jih je priglasila družba Europower SpA, vključno s stroški, povezanimi s postopkom za izdajo začasne odredbe.

4.

Družba CPL Concordia nosi svoje stroške, povezane s tem postopkom in s postopkom za izdajo začane odredbe.


(1)  UL C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/34


Sklep Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2016 – Stichting Accolade/Komisija

(Zadeva T-598/15) (1)

((Državne pomoči - Predaja nekaterih zemljišč po cenah, ki so domnevno pod tržno ceno - Pritožba tretjega, vložena pri Komisiji - Sklep, s katerim je ugotovljeno, da sporni ukrep ni pomoč - Postopek predhodnega preizkusa individualne, domnevno nezakonite, pomoči, na podlagi člena 108(2) PDEU, člena 10(1), člena 13(1) in člena 4(2) Uredbe (ES) št. 659/1999 - Ničnostna tožba tretjega - Dopustnost - Procesno upravičenje - Tožba zaradi varstva procesnih pravic - Tožba, s katero se izpodbija utemeljenost spornega ukrepa - Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj - Nedopustnost))

(2017/C 022/46)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Stichting Accolade (Drachten, Nozozemska) (zastopnika: H. de Boer in J. Abma, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. J. Loewethal in S. Noë, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Evropske komisije z dne 30. junija 2015 C(2015) 4411 final, državna pomoč SA.34676 (2015/NN) – Nizozemska (domnevna prodaja nepremičnine s strani občine Harlingen pod tržno ceno), na podlagi katerega je Komisija odločila, da prodaja teh zemljišč družbi Ludinga Vastgoed BV ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družbi Stichting Accolade se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/35


Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – SureID/EUIPO (SUREID)

(Zadeva T-128/16) (1)

((Znamka Unije - Prijava besedne znamke Evropske unije SUREID - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage))

(2017/C 022/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Združene države Amerike) (zastopnik: B. Brandreth, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: A. Folliard Monguiral in S. Crabbe, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 18. januarja 2016 (zadeva R 1478/2015 4) glede registracije besednega znaka SUREID kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi SureID, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/35


Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – Italija/Komisija

(Zadeva T-147/16) (1)

((Neizvršitev sodbe Sodišča, v kateri je ugotovljena neizpolnitev obveznosti države - Periodična denarna kazen - Odločitev o plačilu periodične denarne kazni - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/48)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, in S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in D. Recchia, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa C(2016) 366 final Komisije z dne 28. januarja 2016, s katerim je Komisija v okviru izvršitve sodbe z dne 17. novembra 2011, Komisija/Italija (C-496/09, EU:C:2011:740), Italijanski republiki naložila plačilo zneska periodične denarne kazni za polletje od 18. novembra 2012 do 17. maja 2013 in polletje od 18. maja 2013 do 17. novembra 2013.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/36


Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Zadeva T-225/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Ganz schôn ausgeschlafen - Znamka, ki pomeni oglaševalski slogan - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(l)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage))

(2017/C 022/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Matratzen Concord GmbH (Kőln, Nemčija) (zastopnik: I. Selting, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Hanf in A. Graul, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 24. februarja 2016 (zadeva R 1234/2015 1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Ganz schôn ausgeschlafen kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Matratzen Concord GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/36


Sklep Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – ED/EUIPO

(Zadeva T-512/16) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Delo na daljavo - Prošnja za podaljšanje - Zavrnitev - Tožba - Naknadna odobritev invalidnosti - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/50)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ED (Barcelona, Španija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: A. Lukošiūtė, P. Saba in D. Botis, agenti)

Predmet

Predlog, vložen na podlagi člena 270 PDEU, za razglasitev ničnosti odločbe EUIPO z dne 15. januarja 2014 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke z dne 26. septembra 2013, da se ji v bistvu še naprej dovoli delo na daljavo iz Barcelone (Španija) do izboljšanja zdravstvenega stanja.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

ED nosi tretjino lastnih stroškov.

3.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi lastne stroške in dve tretjini stroškov, ki so nastali ED.


(1)  UL C 184, 16.6.2014 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-35/14 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/37


Sklep Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – ED/EUIPO

(Zadeva T-520/16) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Delo na daljavo - Prošnja za podaljšanje - Zavrnitev - Tožba - Naknadna odobritev invalidnosti - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ED (Barcelona, Španija) (zastponik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnik: A. Lukošiūtė, agent)

Predmet

Predlog, vložen na podlagi člena 270 PDEU, za razglasitev ničnosti odločbe EUIPO z dne 15. januarja 2014 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke z dne 26. septembra 2013, da se ji v bistvu še naprej dovoli delo na daljavo iz Barcelone (Španija) do izboljšanja zdravstvenega stanja, in odločbe predsednika EUIPO z dne 3. junija 2014 o zavrnitvi njene pritožbe z dne 7. februarja 2014.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

ED nosi tretjino lastnih stroškov.

3.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi lastne stroške in dve tretjini stroškov, ki so nastali ED.


(1)  UL C 7, 12.1.2015 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-93/14 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/37


Tožba, vložena 28. septembra 2016 – Enrico Colombo in Giacomo Corinti/Komisija

(Zadeva T-690/16)

(2017/C 022/52)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeči stranki: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italija), Giacomo Corinti (Ispra, Italija) (zastopnika: R. Colombo in G. Turri, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

sklep o dodelitvi, podatke in neznane vsebine, ter dopis z dne 20. julija 2016 Referenca Ares (2016) 371182, s katerim je Evropska komisija, SRS – direktorat za upravljanje območja Ispre, oddala javno naročilo JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC o okvirnem sporazumu za izgradnjo in vzdrževanje vodovodov in podcentral za ogrevanje/ohlajevanje v Skupno raziskovalno središče v Ispri, v zvezi s ponudbo, ki jo je predložil koncesionar, razglasi za nične;

dopis z dne 20. julija 2016, referenca Ares (2016) 371182, s katerim je Evropska komisija, SRS – direktorat za upravljanje območja Ispre, sporočila rezultate postopka javnega naročila, razglasi za ničen;

zapisnika postopka javnega naročila z dne 13. maja 2016 in 28. junija 2016 razglasi za nična;

primarno, zagotovi povrnitev škode, v obliki določene izpolnitve, tudi z razglasitvijo ničnosti, razveljavitvijo ali razglasitvijo neveljavnosti pogodbe, vsebine in neučinkovitosti pogodbe, katere vsebina in podatki niso znani, in ki sta jo Komisija in koncesionar, i je izbrani ponudnik, podpisala 19. avgusta 2016;

podredno, zagotovitev povračila škode v enakovrednem znesku v višini 500 000,00 EUR ali v večjem ali manjšem znesku, za katerega bo Splošno sodišče menilo, da je pravičen, skupaj z obrestmi ter revalorizacijo zneska do plačila.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe kot tožbene razloge navaja kršitev členov 105 in 107 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, str. 1), kršitev Lex specialis v zvezi z zadevnim razpisom, kršitev načela par conditio ter učinkovitega poteka postopka ter zlorabo pooblastil Komisije.

V zvezi s tem navaja, da bi morala biti ponudba koncesionarja izključena, ker ni izpolnjevala pogojev pravne in tehnične sposobnosti, določenih z Lex specialis.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/38


Tožba, vložena 22. oktobra 2016 – QH/Parlament

(Zadeva T-748/16)

(2017/C 022/53)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastopnika: N. Lhoëst in S. Michiels, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo z dne 26. januarja 2016, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za pomoč, razglasi za nično, in posledično za nično razglasi odločbo z dne 12. julija 2016 o zavrnitvi njene pritožbe ter prizna odškodnino za škodo, ki naj bi ji nastala;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: konflikt interesov, kršitev pravice do obrambe, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev načela enakosti orožij ter kršitev členov 41(2) in 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji pri določitvi preiskovalca, pomanjkanje neodvisnosti in nepristranskosti preiskovalca in kršitev njegovih pooblastil.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve z odločbo o koncu upravne preiskave.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravice do dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja.

5.

Peti tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji podlage za psihično nasilje.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/39


Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Government of Gibraltar/Komisija

(Zadeva T-783/16)

(2017/C 022/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Government of Gibraltar (Gibraltar) (zastopniki: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F. C. Laprévote in C. Froitzheim, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Evropske komisije z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – Gibraltarski režim davka od dohodka pravnih oseb razglasi za ničen;

toženi stranki naloži plačilo odvetniških in drugih stroškov in izdatkov tožeče stranke, povezanih s to zadevo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: pri ugotovitvi iz izpodbijanega sklepa, da bi bile lahko davčne odločbe nova pomoč, gre za napačno ugotovitev dejanskega stanja in napačno uporabo prava ter za nezadostno obrazložitev.

Tožeča stranka v utemeljitev tega tožbenega razloga navaja naslednje: prvič, da je Komisija napačno uporabila pravo, ker ni že od začetka sklenila, da če bi praksa davčnih odločb pomenila državno pomoč, bi šlo za obstoječo pomoč; drugič, da je Komisija napačno ugotovila dejansko stanje, ker je navedla, da je oddelek 42 Income Tax Act (zakon o dohodnini) iz leta 2010 pravna podlaga za davčne odločbe; in tretjič, da je Sklep nezadostno obrazložen v delu, v katerem se zatrjuje, da davčne odločbe pomenijo novo pomoč, ki je ugotovitev, ki ji nasprotuje trditev, da praksa davčnih odločb tvori „de facto shemo“.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep vsebuje napačno ugotovitev dejanskega stanja in napačno uporabo prava ter temelji na nezadostni obrazložitvi.

Tožeča stranka v utemeljitev tega tožbenega razloga navaja naslednje: prvič, da primer očitno ne vsebuje dokazov, ki so potrebni za upravičitev razširitve uvedbe preiskave o državni pomoči; drugič, da je Komisija storila očitno napako pri presoji in napačno ugotovila dejansko stanje, ker je ugotovila, da davčne odločbe dajejo prednost; tretjič, da je Komisija storila očitno napako pri presoji in napačno ugotovila dejansko stanje, ker je ugotovila, da so davčne odločbe selektivne; četrtič, da je Komisija storila očitno napako pri presoji in napačno ugotovila dejansko stanje, ker je ugotovila, da lahko davčne odločbe izkrivljajo konkurenco in/ali vplivajo na trgovino v Skupnosti; in petič, da izpodbijani sklep ni obrazložen.

3.

Tretji tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu gre za napačno uporabo prava, ker je bila prvotna preiskava Komisije preusmerjena, postopek iz zakona o dohodnini pa je bil umetno „razširjen“ na odločbe.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/40


Tožba, vložena 11. novembra 2016 – QD/EUIPO

(Zadeva T-787/16)

(2017/C 022/55)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: QD (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo EUIPO z dne 4. marca 2016, da ne bo sprejel končne odločbe glede prošnje tožeče stranke z dne 19. januarja 2016 za drugo podaljšanje njene pogodbe, sklenjene na podlagi člena 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, in prilagodil navedene končne odločbe, ki jo je oblikovala tožeča stranka 19. januarja 2016 za drugo podaljšanje njene pogodbe, sklenjene na podlagi člena 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, za „posebni postopek“ v prihodnosti; in

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na to, da je EUIPO kršil upoštevne določbe Kadrovskih predpisov za uslužbence Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, in sicer člen 90(1) Kadrovskih predpisov (v povezavi s členom 46 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev), prilogo III h Kadrovskim predpisom, člene 2, 8 in 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in člen 110 Kadrovskih predpisov.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na to, da je EUIPO zlorabil zaupanje.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na to, da je EUIPO kršil načelo dobrega upravljanja (člen 41, od (1) do (3), Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na to, da je EUIPO zlorabil pooblastila.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/41


Tožba, vložena 14. novembra 2016 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Zadeva T-792/16)

(2017/C 022/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: N & C Franchise Ltd (Nikozija, Ciper) (zastopniki: C. Chrysanthis, P. V. Chardalia in A. Vasilogamvrou, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Eschenbach Optik GmbH (Nürnberg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „ojo sunglasses“ – znamka EU št. 13 224 761

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. septembra 2016 v zadevi R 32/2016-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov in odvetniških stroškov tožeče stranke.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/41


Tožba, vložena 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boxes)

(Zadeva T-793/16)

(2017/C 022/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turčija) (zastopnik: T. Tsenova, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bolgarija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevni sporni model: model Skupnosti „Boxes“ – model Skupnosti št. 002343 244-0002

Izpodbijana odločba: Odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. septembra 2016 v zadevi R 1143/2015-3

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razglasi za ničen model Skupnosti št. 002343244-0002 „Bobo Cornet“; in

EUIPO in Elki Zaharievi naloži plačilo stroškov družbe Solen, ki se nanašajo na postopek pred Splošnim sodiščem in upravni postopek, zlasti postopek za razglasitev ničnosti in pritožbeni postopek pri EUIPO.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002;

Kršitev člena 25(1)(f) Uredbe št. 6/2002;

Kršitev členov 62 in 63(1) Uredbe št. 6/2002.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/42


Tožba, vložena 11. novembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (embalaža za sladoledne kornete)

(Zadeva T-794/16)

(2017/C 022/58)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turčija) (zastopnik: T. Tsenova, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bolgarija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevni sporni model Skupnosti:„embalaža za sladoledne kornete“ – model Skupnosti št. 002 343 244-0001

Izpodbijana odločba: odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. septembra 2016 v zadevi R 1144/2015-3

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

ugotovi ničnost registracije modela Skupnosti št. 002343244-0001 „Bobo Cornet“, in

EUIPO in Elki Zaharievi naloži plačilo stroškov družbe Solen v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem in v zvezi z upravno fazo postopka, zlasti postopkom za ugotovitev ničnosti in pritožbenim postopkom, ki sta potekala pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002;

kršitev člena 25(1)(f) Uredbe št. 6/2002;

kršitev člena 62 Uredbe št. 6/2002;

kršitev člena 63(1) Uredbe št. 6/2002.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/43


Tožba, vložena 16. novembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(Zadeva T-799/16)

(2017/C 022/59)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Xiaomi, Inc. (Peking, Kitajska) (zastopnika: T. Raab in C. Tenkhoff, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj znamke: tožeča stranka

Zadevna znamka: figurativna znamka „MI“ – Prijava znamke Evropske unije št. 13 498 423

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. septembra 2016 v zadevi R 337/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Delno razveljavi izpodbijano odločbo, in sicer v delu, v katerem je ugotovljeno, da ne obstaja verjetnost zmede, kar zadeva:

„Električne kable; Ovoje za električne kable; Prevleke za kable (kanali); Podaljševalne kable za električno omrežje; Emajlirane električne žice; Lokatorje kablov (električnih); Izolirane električne kable; Uporovne žice; Žice za termočlene; Kovinske kable (električne); Kabelske konektorje; Merilne kable; Priključne kable; Kanale za električne kable; Kabelske spojke za električne kable; Električne kable za montažo; Vodnike za električne kable; Kanale za kable (električne); Škatle za električne kable; Kabelske spoje za električne kable; Konektorje za žice (elektrika); Električne žice, odporne na toploto; Priključne bloke (električni kabli); Športne čelade; Etikete za identificiranje električnih kablov; Priključke za električne kable; Označevalce za električne žice; Električne kable z mineralno izolacijo; Moške konektorje za električne kable; Pregibne zaščitne obloge za električne kable; Materiale za električno napeljavo (žice, kabli); Spojne objemke za električne kable; Priključne doze za električne žice; Stikalne škatle kot ohišja spojk za kable; Aparate, instrumente in kable za elektriko; Adapterje za električno omrežje; Adapterje za vtikače; Konektorje za električne adapterje; Adapterje za povezovanje telefona s slušnimi pripomočki; Potovalne adapterje za električne vtičnice“ iz razreda 9 in

„Nahrbtnike; Majhne nahrbtnike; Torbe za plezalce“ iz razreda 18;

EUIPO in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/44


Tožba, vložena 16. novembra 2016 – Mayekawa Europe/Komisija

(Zadeva T-800/16)

(2017/C 022/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgija) (zastopnika: H. Gilliams in J. Bocken, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 11. januarja 2016 o shemi državne pomoči v zvezi z oprostitvijo presežnega dobička SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ki jo je izvedla Belgija (1);

podredno, razglasi ničnost členov od 2 do 4 tega sklepa;

vsekakor razglasi ničnost členov od 2 do 4 tega sklepa v delu, v katerem se v teh členih zahteva (a) zagotovitev vračila od drugih subjektov kot tistih, ki jim je bila izdana „odločba o oprostitvi presežnega dobička“, kakor je opredeljena v tem sklepu, in (b) vračilo zneska, ki ustreza davčnemu prihranku upravičenca, pri čemer Belgiji ni dovoljeno upoštevati dejanske prilagoditve navzgor s strani druge davčne uprave;

naloži plačilo stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji, prekoračitev pooblastil in neustrezna obrazložitev v delu, v katerem je v izpodbijanem sklepu ugotovljen obstoj sheme pomoči.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU in obveznosti obrazložitve ter očitna napaka pri presoji v delu, v katerem je v izpodbijanem sklepu navedeno, da se z domnevno shemo podeljuje selektivna prednost.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU in očitna napaka pri presoji v delu, v katerem je v izpodbijanem sklepu navedeno, da se z domnevno shemo podeljuje prednost.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU, kršitev legitimnih pričakovanj in kršitev načela sorazmernosti, očitna napaka pri presoji, prekoračitev pooblastil in neustrezna obrazložitev v delu, v katerem je v izpodbijanem sklepu Belgiji naloženo, naj izterja pomoč.


(1)  Sklep Komisije (EU) 2016/1699 z dne 11. januarja 2016 o shemi državne pomoči v zvezi z oprostitvijo presežnega dobička SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ki jo je izvedla Belgija (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 9837) (UL 2016, L 260, str. 61).


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/45


Tožba, vložena 8. novembra 2016 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

(Zadeva T-802/16)

(2017/C 022/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (zastopnik: M. Wahlin, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Merck KGaA (Darmstadt, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „FEMIBION“ – znamka EU št. 898 924

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. julija 2016 v zadevi R 1608/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo delno razveljavi in znamko EU prekliče za „farmacevtske pripravke za podporo imunskega sistema, za menopavzo, za menstruacijo, za zdravljenje in obvladovanje nosečnosti, za preprečevanje, zdravljenje in obvladovanje stresa, za preprečevanje, zdravljenje in obvladovanje neuravnoteženega ali pomanjkljive prehrane“;

imetniku znamke EU naloži plačilo stroškov tožeče stranke v postopku s tožbo pred Splošnim sodiščem in v postopku pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/46


Tožba, vložena 15. novembra 2016 – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Zadeva T-803/16)

(2017/C 022/62)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Glaxo Group Ltd (Brentford, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors,)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Poljska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti v barvah svetlo rjava/kava in bela, ki vsebuje besedni element „SALMEX“ – Znamka Skupnosti št. 9 849 191

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 31/08/2016 v zadevi R 2108/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi strani pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov in plačilo stroškov tožeče stranke za razveljavitev v vsaki fazi ugovora in pritožbenega postopka, vključno s stroški teh postopkov.

Navajani tožbeni razlog

Odbor za pritožbe je napačno uporabil pravo, ko je sprejel odločbo v nasprotju s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je, prvič, nepravilno ugotovilo, da resna uporaba francoske znamke s strani predlagatelja za izbris ni bila sprejemljiva oblika uporabe v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in je drugič, nepravilno ugotovilo, da resna uporaba francoske znamke s strani predlagatelja za izbris ni bila uporaba francoske znamke glede „inhalatorjev“.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/46


Tožba, vložena 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Zadeva T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: LG Electronics, Inc. (Seul, Republika Koreja) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Dual Edge“ – zahteva za registracijo št. 14463 178

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. septembra 2016 v zadevi R 832/2016-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/47


Tožba, vložena 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisija in REA

(Zadeva T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poljska) (zastopnik: M. Le Berre, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija, Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep Komisije razglasi za ničnega;

ugotovi, da je Komisija storila napako z izstavitvijo plačilnega naloga št. 3241514040 (zmanjšanega za nakazilo št. 3233160082) in da tožeča stranka ne dolguje v njem navedenega zneska 67 984,13 EUR.

Komisiji in REA naloži, da tožeči stranki za projekt SMART-NEST plačata znesek 69 623,94 EUR skupaj z obrestmi od dneva izdaje odločbe;

ugotovi, da tožeča stranka Komisiji ni dolžna plačati pogodbene kazni za projekta KMM-NOE in BOOSTING BALTIC;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev ničnostne tožbe na podlagi člena 263 PDEU navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 47 in 43 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah o dostopu do pravnega varstva in varuha človekovih pravic.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pogodb o projektih KMM-NOE, BOOSTING BALTIC in SMART-NEST ter ustreznega belgijskega prava.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev finančne uredbe in akta Komisije za izvajanje finančne uredbe.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela prepovedi diskriminacije.

6.

Šesti tožbeni razlog: bistvene kršitve postopka.

7.

Sedmi tožbeni razlog: zloraba pooblastil Komisije.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe na podlagi pogodbenih pravnih sredstev iz člena 272 PDEU navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka je izpolnila obveznosti iz člena II.19.1 pogodb o projektih KMM NOE in BOOSTING BALTIC.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija ni predložila dokazov v utemeljitev svojega zahtevka.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija ni ustrezno izkazala svojega zahtevka.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija svojih pogodbenih pravic ni izvrševala v dobri veri.

5.

Peti tožbeni razlog: pogodbena kazen, ki se zahteva v skladu s členom II.30, je previsoka in bi jo bilo treba v skladu s členom 1231 belgijskega civilnega zakonika znižati.

6.

Šesti tožbeni razlog: tožeči stranki se dolguje plačilo za projekt SMART-NEST v višini preostanka vračila prispevka tožeče stranke v jamstveni sklad.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/48


Tožba, vložena 17. novembra 2016 – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(Zadeva T-807/16)

(2017/C 022/65)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnika: J. C. Plate in R. Kaase, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant Denis, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija „N & NF TRADING“ – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 086 884

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. julija 2016 v zadevi R 1109/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/49


Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

(Zadeva T-810/16)

(2017/C 022/66)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Nemčija) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „Mediline“ – Prijava št. 14 655 385

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. septembra 2016 v zadevi R 2437/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/49


Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

(Zadeva T-817/16)

(2017/C 022/67)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Združene države) (zastopnik: M. Hirsch, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Deichmann SE (Essen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Unije (upodobitev „V“) – Prijava št. 10 263 978

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. septembra 2016 v zadevi R 2030/2015-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni tako, da bo ugovor v celoti zavrnjen;

podredno: izpodbijano odločbo naj spremeni tako, da bo ugovor zavrnjen tudi za blago „izdelki iz usnja in imitacije usnja; kovčki in potovalne torbe; dežniki; sončniki, sprehajalne palice; listnice; torbe in vrečke; nahrbtniki; torbice za okrog pasu; aktovke; šolske torbe; športne torbe; torbe za na plažo; obeski za ključe; torbice za okrog bokov; listnice“ iz razreda 18 in „oblačila, čevlji, pokrivala; pasovi; rokavice“ iz razreda 25;

podpodredno: izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev pravila 19(2) in (3) ter člena 20(1) Uredbe št. 2868/95;

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev členov 60(1), prvi stavek, 63(2) in 75(1), prvi stavek Uredbe št. 207/2009 in temeljnega načela reformatio in peius ter pravice do zaslišanja.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/50


Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Kik Textilien und Non Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Zadeva T-822/16)

(2017/C 022/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Nemščina) (zastopnika: S. Körber in L. Pechan, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: FF Group Romania SRL (Bukarešta, Romunija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „_kix“ – Znamka Skupnosti št. 12 517 901

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 06/09/2016 v zadevi R 2323/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka predlaga, naj:

se izpodbijana odločba razveljavi

se toženi stranki in, po potrebi, drugim udeležencem v postopku pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški postopka s pritožbo.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 75(1) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 42(2) in (3) v povezavi s členom 15 Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/51


Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Zadeva T-824/16)

(2017/C 022/69)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finska) (zastopnik: L. Laaksonen, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: VRT, NV van Publiek Recht (Bruselj, Belgija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija figurativne znamke, v kateri je imenovana Evropska unija v črni in beli barvi, ki vsebuje besedni element „K“ –mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 112 969

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. septembra 2016 v zadevi R 279/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Razveljavi izpodbijano odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za intelektualno lastnino Evropske unije (EUIPO) z dne 21. septembra 2016 v zadevi št. R0279/2016-4, ugodi ugovoru družbe VRT, NV van Publiek Recht in zavrne registracijo mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija št. W01112969 K (fig.) (v nadaljevanju: K LOGO) za naslednje storitve iz razredov 35 „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“ in 42 „Oblikovanje in razvoj računalniške programske opreme“ in omogoči družbi K LOGO registracijo za zgoraj navedene storitve;

toženi stranki naloži stroške tožeče stranke v postopku z ugovorom, vključno s stroški zakonitega zastopnika v skladu s specifikacijo stroškov, ki jo mora predložiti tožeča stranka v roku, določenem v členu 85 EUTMR, če pa taka specifikacija ne bi bila predložena, v skladu z upoštevno zakonodajo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/52


Tožba, vložena 24. novembra 2016 – Republika Ciper/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(Zadeva T-825/16)

(2017/C 022/70)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnika: S. Malynicz, QC, in V. Marsland, Solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Ciper)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije z besednima elementoma „Pallas Halloumi“ – zahteva za registracijo št. 11180 536

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 v zadevi R 2065/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/52


Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Casasnovas Bernad/Komisija

(Zadeva T-826/16)

(2017/C 022/71)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Dominikanska republika) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in razsodi:

odločba z dne 27. septembra 2016, s katero je bila tožeči stranki odpovedana pogodba, se razglasi za nično;

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: neuporaba člena 3(3) sklepa Komisije z dne 2. marca 2011.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 85 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije s tem, da naj bi organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP) pogodbo tožeče stranke podaljšal za nedoločen čas in obenem določil klavzulo o odpovedi, vezano na to, ali pride do dogodka, ki je podoben roku.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja s tem, prvič, da naj bi OPSP pogodbo tožeče stranke odpovedal pred odločitvijo o podaljšanju njenega dopusta iz osebnih razlogov in, drugič, tako ravnal, ne da bi ji prej ponudil vrnitev na delo, ter, tretjič, ne da bi jo obvestil, ali obstajajo proračunska sredstva za njeno plačo po koncu dopusta.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev členov 12(b) in 40(1a) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki naj bi jo storil OPSP.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/53


Tožba, vložena 24. novembra 2016 – QB/ECB

(Zadeva T-827/16)

(2017/C 022/72)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: QB (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično,

razglasi ničnost ocenjevalnega poročila za leto 2015 in odločbe z dne 15. decembra 2015, ki je bila vročena 7. januarja 2016, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno povišanje plače;

po potrebi, razglasi ničnost odločb z dne 2. maja 2016 in 15. septembra 2016, s katerima je bila zavrnjena upravna pritožba oziroma ugovor tožeče stranke;

toženi stranki naloži povrnitev nepremoženjske škode, ocenjene ex aequo et bono na 15 000 EUR;

toženi stranki naloži vse stroške.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitvi tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev navodil za ocenjevanje in postopka, kršitev pravice do obrambe in kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja, ki naj bi jih tožeča stranka storila s sprejetjem ocenjevalnega poročila za leto 2015 (v nadaljevanju: sporno ocenjevalno poročilo). Tožeča stranka se med drugim opira na te očitke:

neobstoj dialoga in kršitev pravice do obrambe;

sporno poročilo naj ne bi opredelilo načinov izboljšanja in naj ne bi določilo ciljev, ki bi bili v skladu s cilji, ki se zahtevajo v navodilih za ocenjevanje, s čimer naj bi bila kršena dolžnost skrbnega ravnanja;

neobstoj posredovanja s strani odgovorne tretje osebe.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pravil o objektivnosti in nepristranosti ter kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina), s katerima je obremenjeno sporno ocenjevalno poročilo.

Tožeča stranka namreč meni, da posebne okoliščine zadevnega primera kažejo na to, da ocenjevalci in še zlasti drugi ocenjevalci niso bili sposobni izvesti svoje naloge objektivno in nepristransko.

3.

Tretji tožbeni razlog: očitna napaka. Tožeča stranka naj bi namreč navedla dokaze, ki naj bi odvzel verodostojnost presojam dejstev iz spornega poročila.

4.

Četrti tožbeni razlog: odločba z dne 15. decembra 2015, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno povišanje plače, naj bi temeljila na nezakonitem ocenjevalnem poročilu.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev smernic iz leta 2015 in postopka ter kršitev člena 41 Listine, ker naj odločba z dne 15. decembra 2015 ne bi bila obrazložena in tožeča stranka naj ne bi bila predhodno zaslišana.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/54


Tožba, vložena 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Zadeva T-828/16)

(2017/C 022/73)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španija) (zastopnika: A. Pomares Caballero in M. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ – prijava št. 10 486 447

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26/09/2016 v zadevi R 2573/2014-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni in ugotovi, da so v tem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo relativnega razloga za zavrnitev registracije iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 13(1) Uredbe št. 510/2006;

ali, če tega ne stori, razveljavi izpodbijano odločbo, in

vsekakor EUIPO naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke (vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe).

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev členov 2(2) in 3(1) Uredbe št. 510/2006 v povezavi s členom 13(1) te uredbe in na podlagi napotila, nazadnje, iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.

Kršitev člena 13(1) Uredbe št. 510/2006 na podlagi napotila iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009.

Kršitev splošnih načel pravne varnosti in dobrega upravljanja.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/55


Tožba, vložena 25. novembra 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

(Zadeva T-829/16)

(2017/C 022/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Varaut, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep D106185 predsedstva Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2016, ki ga je g. [X] vročil 26. septembra in s katerim so bili izdatki za oglaševanje kampanje „Schengen“, ki jo je vodilo MENL, razglašeni za neupravičene, razglasi za ničen;

predsedstvu Evropskega parlamenta naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja, ki naj bi izhajala iz dejstva, da se predsedstvo Evropskega parlamenta ni seznanilo niti z elementi spisa niti z ugovori, ki jih je podalo Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL).

2.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka meni, da je pojem „neposredno financiranje“ nacionalnih strank s strani evropskih strank nejasen, ki naj bi bil v nasprotju s pravno varnostjo.

3.

Tretji tožbeni razlog: logotip na oglasih kampanje „Schengen“, ki jo je vodilo MENL (v nadaljevanju: sporni logotip), naj bi na nacionalnih ozemljih izražal kampanjo, ki je izključno evropska, v nasprotju s tem, kar je ugotovila tožena stranka s sprejetjem sklepa, katerega razglasitev ničnosti je predmet te tožbe. Tožeča stranka v utemeljitev tega tožbenega razloga primarno navaja tri trditve:

kampanjo je vodilo MENL samo, brez privolitve nacionalnih strank ali njihove vpletenosti;

kampanja in njeno oglaševanje se nanašata na problematiko evropskega obsega, in sicer na Schengenske sporazume;

sporni logotip torej ni logotip nacionalnih strank, ampak logotip delegacij teh strank znotraj Evropskega parlamenta.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka meni, da je sporni logotip veliko manjši od logotipa MENL. Sodna praksa in dokumenti, ki obravnavajo to vprašanje, pa naj bi predvidevali zgolj sankcioniranje nacionalnih logotipov, ki so večji ali enako veliki kot evropski logotipi.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/56


Tožba, vložena 23. novembra 2016 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Zadeva T-830/16)

(2017/C 022/75)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Nemčija) (zastopnika: E. Liebich in S. Labesius, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Dovgan GmbH (Hamburg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „PLOMBIR“

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 v zadevi R 1812/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo v skladu s členom 65(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški, ki so nastali v pritožbenem postopku.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev obveznosti obrazložitve v skladu s členom 75(1) Uredbe št. 27/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/57


Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Zadeva T-831/16)

(2017/C 022/76)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Japonska) (zastopnik: M. de Arpe Tejero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „ZOOM“ – Prijava št. 11 766 111

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. septembra 2016 v zadevi R 1235/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

v celoti zavrne registracijo znamke Evropske unije št. 11 766 111 „ZOOM“ za razred 9;

EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/57


Tožba, vložena 2. decembra 2016 – Ciper/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Zadeva T-847/16)

(2017/C 022/77)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnika: S. Malynicz, QC, in V. Marsland, Solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Ciper)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije v barvah, ki vsebuje besedna elementa „COWBOYS HALLOUMI“ – Zahteva za registracijo št. 11 281 375

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. septembra 2016 v zadevi R 2781/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/58


Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisija

(Zadeva T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Techniplan Srl (Rim, Italija) (zastopnika: R. Giuffrida in A. Bonavita, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga naj:

ugotovi, da je Evropska komisija kršila člen 265 PDEU s tem, da ni oblikovala stališča na podlagi poziva, ki ji ga je družba Techniplan poslala z uradnim opominom;

naloži obveznost ukrepanja, ki je določena s členom 266 PDEU in plačilo zneska odškodnine za vsak dan zamude pri izvršitvi ter plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je družba za inženiring, ki ji je bil dodeljena vrsta projektov v afriških državah (kontrola in nadzor načrtovanja in asfaltiranja ceste Banikoara-Kandi v Beninu, kontrola del na cesti RN32 Ouallah-Miringoni, na Komorih, nadzor rednih vzdrževalnih del na asfaltiranih cestah v Anjouanu in Moheliju na Komorih, nadzor in kontrola rednih vzdrževalnih Grande Comores na Komorih, kontrola in nadzor gradbenih del na nacionalni cesti št. 1 Kinkala-Mindouli v Kongu, kontrola in nadzor načrtovanja in asfaltiranja ceste Bouar-Fambélé v Srednjeafriški republiki ter priprava in monitoring del v okviru PA PNDS, v Demokratični republiki Kongo).

Tožeča stranka v zvezi s tem pojasnjuje, da so vse te projekte izvršili in potrdili nacionalni odredbodajalci, da so s tem povezane račune plačevali in potrdili organi Evropske komisije, ki financira projekte. Vendar so bili računi nepričakovano naenkrat plačani samo deloma. Tožena stranka je po trditvah tožeče celo naložila ne posebej pojasnjeno sankcijo v korist Evropskega sklada za razvoj, brez posebnega ugovora. V konkretnem primeru je Evropska komisija samovoljno poravnala terjatve, ki jih je uveljavljala družba Techniplan, z zatrjevanimi dolgovi, ki niso bili podrobneje pojasnjeni.

Tožeča stranka je zoper ta ukrep poslala uradni opomin na podlagi člena 265 PDEU, pri čemer je Evropsko komisijo pozvala, naj izda akt ali oblikuje uradno stališče v z zvezi z njenim zahtevkom za plačilo in v zvezi z dejansko naravo naloženih sankcij.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da so pristojni organi Evropske komisije ravnali v nasprotju z načeloma pravne varnosti in preglednosti. To naj bi pomenilo hud poseg v subjektivni položaj družbe Techniplan, ki pa naj bi imela legitimno pričakovanje, da z gotovostjo ter v vsakem trenutku in položaju ve, kakšne so njene pravice in obveznosti, ki so ji zagotovljene tudi s predpisi evropske ureditve.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/59


Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Zadeva T-856/16)

(2017/C 022/79)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Združene države) (zastopnik: I. Lázaro Betancor, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „LONGHORN STEAKHOUSE“ – Prijava št. 13 948 682

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12/09/2016 v zadevi R 2149/2015-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev načela enakega obravnavanja in dobrega upravljanja.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Zadeva T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik šestega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 251, 11.7.2016


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

(Zadeva T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2016 – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Zadeva T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 314, 29.8.2016.


23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2016 – Dulière/Komisija

(Zadeva T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik šestega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 129, 4.5.2013 (zadeva, sprva vpisana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije, pod številko F-15/13 in nato prenesena na Splošno sodiščedne 1.9.2016).