ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 371

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
10. oktober 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 371/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 371/02

Zadeva C-369/16 P: Pritožba, ki jo je Irska vložila 5. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 22. aprila 2016 v združenih zadevah T-50/06 RENV II in T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Evropska komisija

2

2016/C 371/03

Zadeva C-383/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 11. julija 2016 – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

3

2016/C 371/04

Zadeva C-397/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d’appello di Milano (Italija) 18. julija 2016 – Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

4

2016/C 371/05

Zadeva C-398/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. julija 2016 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

4

2016/C 371/06

Zadeva C-399/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. julija 2016 – X NV/Staatssecretaris van Financiën

5

2016/C 371/07

Zadeva C-427/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 1. avgusta 2016 – Chez Elektro Balgaria AD/Yordan Kotsev

6

2016/C 371/08

Zadeva C-428/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 1. avgusta 2016 – Frontex International ЕАD/Emil Yanakiev

6

2016/C 371/09

Zadeva C-430/16 P: Pritožba, ki jo je Bank Mellat vložila 2. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. junija 2016 v zadevi T-160/13, Bank Mellat/Svet

7

 

Splošno sodišče

2016/C 371/10

Zadeva T-360/16: Tožba, vložena 27. junija 2016 – Dimos Athinaion/Komisija

9

2016/C 371/11

Zadeva T-370/16: Tožba, vložena 12. julija 2016 – Anheuser-Busch Inbev in Ampar/Komisija

9

2016/C 371/12

Zadeva T-399/16: Tožba, vložena 25. julija 2016 – CK Telecoms UK Investments/Komisija

10

2016/C 371/13

Zadeva T-400/16: Tožba, vložena 27. julija 2016 – Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

11

2016/C 371/14

Zadeva T-409/16: Tožba, vložena 31. julija 2016 – Makhlouf/Svet

12

2016/C 371/15

Zadeva T-410/16: Tožba, vložena 31. julija 2016 – Makhlouf/Svet

13

2016/C 371/16

Zadeva T-417/16: Tožba, vložena 28. julija 2016 – Achemos Grupė in Achema/Evropska komisija

14

2016/C 371/17

Zadeva T-423/16: Tožba, vložena 29. julija 2016 – De Masi/Komisija

15

2016/C 371/18

Zadeva T-430/16: Tožba, vložena 29. julija 2016 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

16

2016/C 371/19

Zadeva T-431/16: Tožba, vložena 1. avgusta 2016 – VIMC/Komisija

16

2016/C 371/20

Zadeva T-433/16: Tožba, vložena 3. avgusta 2016 – Pometon/Komisija

17

2016/C 371/21

Zadeva T-436/16: Tožba, vložena 3. avgusta 2016 – AEIM in Kazenas/Komisija

19

2016/C 371/22

Zadeva T-437/16: Tožba, vložena 5. avgusta 2016 – Italija/Komisija

20

2016/C 371/23

Zadeva T-443/16: Tožba, vložena 9. avgusta 2016 – Italija/Komisija

21

2016/C 371/24

Zadeva T-446/16 P: Pritožba, ki jo je 10. avgusta 2016 vložila CC zoper sodbo, ki jo je 21. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-9/12 RENV, CC/Parlament

22

2016/C 371/25

Zadeva T-453/16: Tožba, vložena 10. avgusta 2016 – Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Ellas (520Barcode Hellas)

23

2016/C 371/26

Zadeva T-464/16 P: Pritožba, ki jo je 22. avgusta 2016 vložila HI zoper sodbo, ki jo je 10. junija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-133/15, HI/Komisija

24

2016/C 371/27

Zadeva T-465/16: Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – Cotecnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

25

2016/C 371/28

Zadeva T-466/16: Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – NRW. Bank/SRB

25

2016/C 371/29

Zadeva T-468/16: Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – Verein Deutsche Sprache/Komisija

26

2016/C 371/30

Zadeva T-474/16: Tožba, vložena 25. avgusta 2016 – Société wallonne des aéroports/Komisija

28

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2016/C 371/31

Zadeva F-39/16: Tožba, vložena 4. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

29

2016/C 371/32

Zadeva F-41/16: Tožba, vložena 11. avgusta 2016 – ZZ/ESZD

29

2016/C 371/33

Zadeva F-42/16: Tožba, vložena 12. avgusta 2016 – ZZ/EIB

30

2016/C 371/34

Zadeva F-43/16: Tožba, vložena 18. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

31

2016/C 371/35

Zadeva F-44/16: Tožba, vložena 19. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

31

2016/C 371/36

Zadeva F-45/16: Tožba, vložena 17. avgusta 2016 – ZZ/EIB

32

2016/C 371/37

Zadeva F-46/16: Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

32

2016/C 371/38

Zadeva F-47/16: Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

33

2016/C 371/39

Zadeva F-48/16: Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

33

2016/C 371/40

Zadeva F-85/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Roest/Komisija

34

2016/C 371/41

Zadeva F-18/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – McMichael/Komisija

34

2016/C 371/42

Zadeva F-19/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Boyd/Komisija

35

2016/C 371/43

Zadeva F-57/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Hoeve/Komisija

35

2016/C 371/44

Zadeva F-70/14: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. februarja 2016 – Cobo Benito/Komisija

35

2016/C 371/45

Zadeva F-128/15: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Marinozzi in Cat/Komisija

35


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2016/C 371/01)

Zadnja objava

UL C 364, 3.10.2016

Prejšnje objave

UL C 350, 26.9.2016

UL C 343, 19.9.2016

UL C 335, 12.9.2016

UL C 326, 5.9.2016

UL C 314, 29.8.2016

UL C 305, 22.8.2016

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/2


Pritožba, ki jo je Irska vložila 5. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 22. aprila 2016 v združenih zadevah T-50/06 RENV II in T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Evropska komisija

(Zadeva C-369/16 P)

(2016/C 371/02)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Irska (zastopniki: E. Creedon, T. Joyce, agenta, P. McGarry, Senior Counsel)

Drugi stranki v postopku: Aughinish Alumina Ltd, Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo razveljavi

odločbo (1) razglasi za nično

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Irska navaja štiri pritožbene razloge:

a)

Splošno sodišče je v sodbi napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da se načelo zaupanja v pravo ni uporabilo in/ali da se Irska in družba Aughinish Alumina Ltd nista mogli sklicevati nanj, ne glede na neupravičeno odlašanje Komisije pri sprejemanju sporne odločbe.

b)

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da ni bilo kršitve načela zaupanja v pravo, kljub ugotovitvi, da je bilo odlašanje s preiskavo s strani Komisije neupravičeno in neopravičljivo.

c)

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je zadevna pomoč „ustrezala shemi pomoči“ kot je opredeljena v členu 1(d) Uredbe Sveta 659/1999 (2); poleg tega je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da je zastaralni rok iz čelna 15 Uredbe 659/1999 tekel od datuma vsakega uvoza mineralnih olj s strani družbe Aughinish Alumina Ltd.

d)

Splošno sodišče je storilo napako s tem, da ni ugodilo tožbi zato, ker bi bilo pomoč mogoče opredeliti kot pomoč, ki je obstajala pred pristopom.


(1)  2006/323/ES: Odločba Komisije z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4436), UL L 119, p. 12.

(2)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 11. julija 2016 – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Zadeva C-383/16)

(2016/C 371/03)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vion Livestock BV

Tožena stranka: Staatssecretaris van Economische Zaken (Državni sekretar za gospodarske zadeve)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 5(4) in člen 8(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim (1), (Uredba št. 1/2005) v povezavi z določbami o dnevniku vožnje v Prilogi II iste Uredbe razlagati tako, da organizatorja prevoza in/ali oskrbnika zavezujejo k temu, da mora pri prevozu živali v tretjo državo voditi dnevnik vožnje vse do namembnega kraja v tej tretji državi?

2.

Ali je treba člena 5 in 7 Uredbe Komisije (EU) št. 817/2010 z dne 16. septembra 2010 o določitvi podrobnih pravilih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom (2) (Uredba št. 817/2010), v povezavi s členom 4 navedene Uredbe, razlagati tako, da je treba terjati vračilo izvoznih nadomestil, če dnevnik vožnje ni bil voden do namembnega kraja v tretji državi, ker je prevoznik izpolnil obveznost iz točke 7 Priloge II k Uredbi št. 1/2015 in dnevnik vožnje izročil uradnemu veterinarju na izhodni točki [iz območja Unije]?

3.

Ali je člena 5 in 7 Uredbe št. 817/2010, v povezavi s členom 4 iste Uredbe, mogoče razlagati tako, da je treba terjati vračilo izvoznih nadomestil, če izvoznik ne more dokazati, da so bile zahteve iz Uredbe št. 1/2015 izpolnjene v primeru, ko veterinar v okviru pregledov, ki jih v tretji državi opravlja v skladu s členom 3(1) Uredbe št. 817/2010, ne more preveriti, ali je načrt poti (dnevnik vožnje) zadovoljiv ali ne, torej ali je v skladu z zahtevami iz Uredbe št. 1/2015, (in zato ne more potrditi, da so rezultati teh pregledov zadovoljivi), ker je prevoznik izročil dnevnik vožnje uradnemu veterinarju na izhodni točki [iz območja Unije]?


(1)  UL L 3, 2005, str. 1.

(2)  UL L 245, 2010, str. 16.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d’appello di Milano (Italija) 18. julija 2016 – Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

(Zadeva C-397/16)

(2016/C 371/04)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte d’appello di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Acacia Srl

Nasprotni stranki: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali (a) načeli o prostem pretoku blaga in svobodi opravljanja storitev na notranjem trgu, (b) načelo učinkovitosti evropskih pravil o konkurenci in liberalizacije notranjega trga, (c) načeli polnega učinka in enotne uporabe evropskega prava v Evropski uniji, (d) določbe sekundarnega prava Evropske unije, in sicer Direktive 98/71 (1) in zlasti njenega člena 14, člena 1 Uredbe št. 461/2010 (2) ter Pravilnika št. 124 UN/ECE, nasprotujejo razlagi člena 110 Uredbe št. 6/2002 (3), ki vsebuje klavzulo o popravilih, ki iz pojma sestavnega dela kompleksnega izdelka (avtomobila), namenjenega popravilu tega kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni videz, izključuje replike platišč, ki so po videzu popolnoma enake originalnim platiščem, homologiranim na podlagi zgoraj navedenega Pravilnika št. 124 UN/ECE?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali predpisi o pravicah industrijske lastnine v zvezi z registriranimi modeli, ob upoštevanju uravnoteženja interesov iz prvega vprašanja, nasprotujejo uporabi klavzule o popravilih za replike dodatne opreme, ki jih lahko izbere potrošnik, ob predpostavki, da je treba klavzulo o popravilih razlagati restriktivno in uporabljati omejeno za nadomestne dele, ki so točno določeni, in sicer tiste sestavne dele, katerih oblika je bila določena in se v bistvu ne spreminja glede na zunanji videz kompleksnega izdelka, pri čemer so izključeni drugi sestavni deli, ki se štejejo za zamenljive in jih izbirajo potrošniki po svojem okusu?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, katere ukrepe mora sprejeti proizvajalec replik platišč, da zagotovi zakonit pretok izdelkov, namenjenih popravilu in obnovitvi prvotnega zunanjega videza kompleksnega izdelka?


(1)  Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (UL L 129, str. 52).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. julija 2016 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-398/16)

(2016/C 371/05)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v kasacijskem postopku: X BV

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 43 ES in 48 ES (zdaj 49 PDEU in 54 PDEU) razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, na podlagi katere je matični družbi s sedežem v eni državi članici glede posojila, ki je v zvezi s kapitalskim vložkom v hčerinsko družbo s sedežem v drugi državi članici, onemogočen odbitek obresti, medtem ko bi tak odbitek lahko uveljavila, če bi bila navedena hčerinska družba v davčni skupini – z značilnostmi nizozemske davčne skupine – z omenjeno matično družbo, ker v takem primeru zaradi učinkov konsolidacije povezanost s takim kapitalskim vložkom ne bi bila prepoznavna?


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. julija 2016 – X NV/Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-399/16)

(2016/C 371/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v kasacijskem postopku: X NV

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 43 ES in 48 ES (zdaj 49 PDEU in 54 PDEU) razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, na podlagi katere matična družba s sedežem v eni državi članici glede zneska, ki ga je naložila v hčerinsko družbo s sedežem v drugi državi članici, ne more upoštevati negativne tečajne razlike, medtem ko bi to lahko storila, če bi bila navedena hčerinska družba vključena v davčno skupino – z značilnostmi nizozemske davčne skupine – z navedeno matično družbo s sedežem v prvonavedeni državi članici, kar je pripisati konsolidaciji znotraj davčne skupine?

2.

V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje: Ali se pri ugotavljanju upoštevne negativne tečajne razlike lahko šteje ali mora šteti, da so lahko v davčno skupino vključene tudi (ena ali več) neposredne ali posredne hčerinske družbe s sedežem na ozemlju Evropske unije, ki jih ima matična družba posredno – preko hčerinske družbe?

3.

V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje: Ali se v tem primeru upoštevajo le negativne tečajne razlike, do katerih je v primeru vključitve v davčno skupino matične družbe prišlo v letih, na katera se nanaša spor, ali pa se upoštevajo tudi negativne tečajne razlike iz prejšnjih let?


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 1. avgusta 2016 – „Chez Elektro Balgaria“ AD/Yordan Kotsev

(Zadeva C-427/16)

(2016/C 371/07)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Chez Elektro Balgaria“ AD

Tožena stranka: Yordan Kotsev

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 101(1) PDEU (prepoved preprečevanja, omejevanja ali izkrivljanja konkurence) nasprotuje členu 36(2) zakona o odvetništvu, v skladu s katerim ima združenje podjetij, ki opravljajo samostojne poklice (vrhovni odvetniški svet), diskrecijsko pravico, da na podlagi pristojnosti, ki jo je nanjo prenesla država, vnaprej določi najmanjšo dopustno višino cen za storitve, ki jih opravljajo ta podjetja (odvetniške nagrade)?

2.

V primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje 1: Ali je člen 78(5) zakonika o civilnem postopku in fine (v delu, v katerem ta določba ne dopušča znižanja odvetniške nagrade pod najnižji dopustni znesek) v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

3.

V primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje 1: Ali je člen 132, točka 5, zakona o odvetništvu (glede uporabe člena 136(1) tega zakona) v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

4.

Ali člen 56(1) PDEU (prepoved omejevanja svobode opravljanja storitev) nasprotuje členu 36(2) zakona o odvetništvu?

5.

Ali je člen 78(8) zakonika o civilnem postopku v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

6.

Ali je člen 78(8) zakonika o civilnem postopku v nasprotju z Direktivo 77/249/EGS (1) (glede pravice oseb, ki jih zastopajo pravni svetovalci, da zahtevajo odvetniške stroške)?

7.

Ali je člen 2a dopolnilnih določb k uredbi št. 1 v nasprotju z Direktivo 2006/112/ES (2), ki dopušča, da se davek na dodano vrednost šteje za sestavni del cene za storitev, opravljeno pri izvajanju samostojnega poklica (v zvezi z vključitvijo davka na dodano vrednost kot dela dolgovane odvetniške nagrade)?


(1)  Direktiva Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 52).

(2)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 1. avgusta 2016 – „Frontex International“ ЕАD/Emil Yanakiev

(Zadeva C-428/16)

(2016/C 371/08)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Frontex International“ ЕАD

Tožena stranka: Emil Yanakiev

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 101(1) PDEU (prepoved preprečevanja, omejevanja ali izkrivljanja konkurence) nasprotuje členu 36(2) zakona o odvetništvu, v skladu s katerim ima združenje podjetij, ki opravljajo samostojne poklice (vrhovni odvetniški svet), diskrecijsko pravico, da na podlagi pristojnosti, ki jo je nanjo prenesla država, vnaprej določi najmanjšo dopustno višino cen za storitve, ki jih opravljajo ta podjetja (odvetniške nagrade)?

2.

V primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje 1: Ali je člen 78(5) zakonika o civilnem postopku in fine (v delu, v katerem ta določba ne dopušča znižanja odvetniške nagrade pod najnižji dopustni znesek) v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

3.

V primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje 1: Ali je člen 132, točka 5, zakona o odvetništvu (glede uporabe člena 136(1) tega zakona) v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

4.

Ali člen 56(1) PDEU (prepoved omejevanja svobode opravljanja storitev) nasprotuje členu 36(2) zakona o odvetništvu?

5.

Ali je člen 78(8) zakonika o civilnem postopku v nasprotju s členom 101(1) PDEU?

6.

Ali je člen 78(8) zakonika o civilnem postopku v nasprotju z Direktivo 77/249/EGS (1) (glede pravice oseb, ki jih zastopajo pravni svetovalci, da zahtevajo odvetniške stroške)?

7.

Ali je člen 2a dopolnilnih določb k uredbi št. 1 v nasprotju z Direktivo 2006/112/ES (2), ki dopušča, da se davek na dodano vrednost šteje za sestavni del cene za storitev, opravljeno pri izvajanju samostojnega poklica (v zvezi z vključitvijo davka na dodano vrednost kot dela dolgovane odvetniške nagrade)?


(1)  Direktiva Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 52).

(2)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/7


Pritožba, ki jo je Bank Mellat vložila 2. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. junija 2016 v zadevi T-160/13, Bank Mellat/Svet

(Zadeva C-430/16 P)

(2016/C 371/09)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Bank Mellat (zastopniki: S. Zaiwalla, P. Reddy in Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley in J. MacLeod, barristers)

Druge stranke v postopku:

Svet Evropske unije,

Evropska komisija,

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo razveljavi;

člen 1(15) Uredbe št. 1263 (1) razglasi za ničen bodisi v celoti bodisi v delu, v katerem se nanaša na pritožnico;

ugotovi, da se člen 1(6) Sklepa 2012/635/SZVP (2) ne uporablja za pritožnico; in

Svetu naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Pritožnica, Bank Mellat (v nadaljevanju: banka), je vložila pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. junija 2016 v zadevi T-160/13, Bank Mellat/Svet, EU:T:2016:331 (v nadaljevanju: sodba). Banka v bistvu trdi, da Splošno sodišče napačno ni ugodilo njeni tožbi za razglasitev ničnosti ali ugotovitev, da se zanjo ne uporabljajo različne določbe, ki pomenijo „finančni embargo“ za banko, in sicer:

(1)

Člen 1(15) Uredbe Sveta (EU) št. 1263/2012.

(2)

Člen 1(6) Sklepa 2012/635/SZVP.

2.

Natančneje, banka je opredelila tri pritožbene razloge, ki se nanašajo na napačno uporabo prava pri vsebinski presoji tožbe banke, ki jo je opravilo Splošno sodišče:

(1)

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi zahteve po „potrebnosti“ iz člena 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) (prvi pritožbeni razlog).

(2)

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da je finančni embargo sorazmeren, kar naj bi povzročilo več drugih napačnih uporab prava (drugi pritožbeni razlog).

(3)

Splošno naj bi napačno ugotovilo, da je finančni embargo v skladu z drugimi splošnimi načeli prava Unije (tretji pritožbeni razlog).

3.

Banka je opredelila tudi širša pritožbena razloga, ki se nanašata na napačno uporabo prava pri presoji dopustnosti delov tožbe banke, ki jo je opravilo Splošno sodišče:

(1)

Splošno sodišče naj bi napačno ločilo elemente finančnega embarga in ugotovilo, da tožba banke v zvezi z njimi ni dopustna (četrti pritožbeni razlog).

(2)

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo zlasti, da na podlagi člena 275 PDEU ni pristojno za odločanje o izpodbijanju člena 1, točka 6, Sklepa 2012/635/SZVP s strani banke (peti pritožbeni razlog).

4.

Banka Sodišču predlaga, naj razveljavi sodbo in ugodi njenim predlogom.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1263/2012 z dne 21. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 356, str. 34).

(2)  Sklep Sveta 2012/635/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 58).


Splošno sodišče

10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/9


Tožba, vložena 27. junija 2016 – Dimos Athinaion/Komisija

(Zadeva T-360/16)

(2016/C 371/10)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Dimos Athinaion (občina Atene) (Atene, Grčija) (zastopnik: G. Georgakarakos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Uredbo Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (1) razglasi za nično in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 191 PDEU, ki določa cilje okoljske politike Unije.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa pravico do visoke ravni varstva okolja.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 15 Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. (2)


(1)  UL L 109, str. 1.

(2)  UL L 171, str. 1.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/9


Tožba, vložena 12. julija 2016 – Anheuser-Busch Inbev in Ampar/Komisija

(Zadeva T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Anheuser-Busch Inbev (Bruselj, Belgija) in Ampar (Leuven, Belgija) (zastopniki: A. von Bonin, O. Brouwer in A. Haelterman, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

za nično razglasi Odločbo Komisije z dne 11. januarja 2016 o shemi državnih pomoči glede oprostitve presežnega dobička SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča, vključno s stroški katerega koli intervenienta.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeči stranki navajata štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog je napačna uporaba prava in očitno napačna presoja pri opredelitvi zadevnega ukrepa državne pomoči in njeni opredelitvi za pomoč v smislu člena 1(d) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 107 PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog je napačna uporaba prava in napačna uporaba člena 107(1) PDEU pri ugotovitvi, da je sistem prilagoditev za presežne dobičke državna pomoč.

3.

Tretji tožbeni razlog je očitno napačna presoja pri opredelitvi skupin kot prejemnikov zatrjevane pomoči in kršitev načela zakonitosti ter člena 16(1) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

4.

Četrti tožbeni razlog je kršitev načel pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj in dobrega upravljanja.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/10


Tožba, vložena 25. julija 2016 – CK Telecoms UK Investments/Komisija

(Zadeva T-399/16)

(2016/C 371/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: T. Wessely in O. Brouwer, odvetnika, in A. Woods, J. Aitken in M. Davis, Solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa Evropske komisije C (2016) 2796 z dne 11. maja 2016 v zadevi COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), ki je bila družbi Hutchison vročena 13. maja 2016 in s katero je bilo ugotovljeno, da je predlagani prevzem družbe Telefónica Europe plc s strani družbe Hutchison nezdružljiv z notranjim trgom in s Sporazumom EGP v skladu s členom 8(3) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004; in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški morebitnih intervenientov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila pravo, storila očitne napake pri presoji in bistvene kršitve postopka pri razlagi in uporabi pravnega merila za presojo horizontalnih neusklajenih učinkov na trg maloprodajnih mobilnih telekomunikacijskih storitev v Združenem kraljestvu. Natančneje: Komisija je storila napako pri opredelitvi tožeče stranke kot „pomembne konkurenčne sile“ in pri presoji tesnosti konkurence. Komisija je storila tudi očitne napake pri presoji v analizi predvidenih učinkov na cene in verjetnih prednosti združenega subjekta po koncentraciji.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitne napake pri presoji in izkrivljanje dokazov v zvezi z analizo hipotetičnega scenarija. Natančneje: Komisija ni ustrezno presodila zmogljivost omrežja družbe Hutchison glede na zmogljivost omrežja njenih konkurentov in se pri utemeljitvi zavrnitve dokazov družbe Hutchison v zvezi s prihodnjo zmogljivostjo omrežja neupravičeno opira na domnevno zmožnost družbe Hutchison, da sprejme pobude glede „upravljanja povpraševanja“, kot so zvišanje cen.

3.

Tretji tožbeni razlog: nepravilna ugotovitev dejstev, napačna uporaba prava, očitne napake pri presoji in bistvene kršitve postopka v zvezi s horizontalnimi neusklajenimi učinki, ki jih je povzročila skupna raba omrežja. Natančneje: Komisija je storila napako v svojih novih predlogih glede nujnosti in obsega „uvrstitve“ med konkurenti v sporazumih o skupni rabi omrežja; poleg tega je napačno uporabila pravo in storila očitne napake pri presoji s tem, da je svoje ugotovitve oprla na potencialno škodo, nastalo konkurentom združenega subjekta, namesto na škodo, nastalo konkurenci. Komisija ja napačno ravnala tudi zato, ker je zavrnila zaveze, ki jih je ponudila družba Hutchison in ki bi v celoti odpravile njen pomisleke v zvezi s skupno rabo omrežja.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitne napake pri presoji, napačna uporaba prava in bistvena kršitev postopka v zvezi s horizontalnimi neusklajenimi učinki na veleprodajni trg za dostop in izvor klica v javnih mobilnih telefonskih omrežjih v Združenem kraljestvu. Natančneje: Komisija je napačno ugotovila, da je družba Hutchison „pomembna konkurenčna sila“ na veleprodajnem trgu kljub temu, da je njen tržni delež zelo majhen (manjši od 3 %); poleg tega je napačno ravnala, ker je svoje ugotovitve oprla na mnenja tretjih oseb, namesto da bi opravila lastno analizo.

5.

Peti tožbeni razlog: napačna uporaba prava, očitne napake pri presoji, neobrazložitev in bistvena kršitev postopka v zvezi s presojo zavez, ki jih je ponudila družba Hutchison v odgovor na pomisleke glede maloprodajnega in veleprodajnega trga mobilnih telekomunikacijskih storitev v Združenem kraljestvu. Natančneje: Komisija je neupravičeno ugovarjala predlaganim zavezam in trdila, da je njihova izvedba negotova; Komisija je storila očitno napako pri presoji zmožnosti novih in okrepljenih konkurentov, da pomenijo učinkovito konkurenco, na podlagi predlaganih zavez; poleg tega je napačno presodila primernost predlaganih zavez kot celote za nadomestitev izgube konkurence, navedene v sklepu.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/11


Tožba, vložena 27. julija 2016 – Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

(Zadeva T-400/16)

(2016/C 371/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Maximum Play, Inc. (San Francisco, Kalifornija, Združene države) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MAXPLAY“ – prijava registracije št. 14 047 963

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. maja 2016 v zadevi R 2273/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009;

prejšnja znamka Evropske unije ter nacionalne registracije in nacionalna prijava se niso ustrezno upoštevale.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/12


Tožba, vložena 31. julija 2016 – Makhlouf/Svet

(Zadeva T-409/16)

(2016/C 371/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ehab Makhlouf (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

njeno tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično razglasi ničnost Sklepa (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 in poznejše akte za njegovo izvajanje razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, ki so v bistvu enaki ali podobni tožbenim razlogom iz zadeve T-410/16, Makhlouf/Svet.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/13


Tožba, vložena 31. julija 2016 – Makhlouf/Svet

(Zadeva T-410/16)

(2016/C 371/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rami Makhlouf (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba tožeče stranke dopustna in utemeljena;

posledično, Sklep (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 in poznejše akte za njegovo izvajanje razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko;

Svetu Evropske unije naložiti plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva iz členov 6 in 13 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP) s členom 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) in členoma 41 in 47 Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve, ker naj obrazložitev Sveta ne bi ustrezala obveznosti obrazložitve, ki je naložena institucijam Evropske Unije s členom 6 EKČP, členom 296 PDEU in členom 41 Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah.

3.

Tretji tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji, ki naj bi jo Svet storil v zvezi z vključitvijo tožeče stranke v financiranje sirskega režima.

4.

Četrti tožbeni razlog: izpodbijani ukrepi neutemeljeno in nesorazmerno omejujejo temeljne pravice tožeče stranke, natančneje, njeno lastninsko pravico, določeno v členih 1 Protokola št. 1 h EKČP in 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, njeno pravico do spoštovanja njenega ugleda, določeno v členih 8 in 10(2) EKČP, načelo domneve nedolžnosti, odločeno v členu 6 EKČP in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, njeno svobodo izražanja, določeno v členu 10 EKČP, in njeno pravico do svobode gibanja, določeno v členu 2(2) Protokola št. 4 k EKČP.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev Smernic Sveta z dne 2. decembra 2005 za izvajanje in ocenjevanje omejevalnih ukrepov (sankcij) v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije (dokument Sveta 15114/05 z dne 2. decembra 2005).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/14


Tožba, vložena 28. julija 2016 – Achemos Grupė in Achema/Evropska komisija

(Zadeva T-417/16)

(2016/C 371/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Litva) in Achema AB (Jonava, Litva) (zastopnika: R. Martens in C. Maczkovics, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Sklep Komisije z dne 20. novembra 2013 v zadevi Državna pomoč SA.36740 – Litva, pomoč Klaipedos Nafta – LNG Terminal, Bruselj, C(2013) 7884 final, UL C 161, 2016, str. 1, razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v podporo tožbi navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev postopkovnih pravil iz člena 108(2) PDEU in člena 4(4) Uredbe 2015/1589 (1) ter načela dobrega upravljanja, ker se je Komisija kljub resnim težavam pri oceni združljivosti zadevnih ukrepov državne pomoči z notranjim trgom oprla zgolj na predhodno preučitev ukrepov državne pomoči, čeprav bi na podlagi člena 6 Uredbe 2015/1589 zaradi teh resnih težav morala začeti postopek iz člena 108(2) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107(3)(c) PDEU, ker Komisija ni pravilno uporabila merila presoje, kot je določeno v točki 135 obrazložitve izpodbijanega sklepa, pri čemer,

prvič, bi morala Komisija glede primernosti in nujnosti ukrepov te ukrepe presojati konkretno in preučiti, ali so obstajali drugi, bolj ciljno usmerjeni, instrumenti;

drugič, bi morala Komisija ugotoviti neobstoj spodbujevalnega učinka, ker ima družba KN zakonsko obveznost izgradnje LNG terminala;

tretjič, bi morala Komisija oceniti, ali je bil obseg subvencioniranega LNG terminala sorazmeren za uresničitev zastavljenega cilja in ni bil pretiran.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 106(2) PDEU, Okvira storitev splošnega gospodarskega pomena (2) in splošnih načel, kot sta načeli enakega obravnavanja in varstvo legitimnih pričakovanj, ter pravil o javnem naročanju, določenih v Direktivi 2004/18 (3), in člena 14 Direktive 2004/18, ker je Komisija navedeno sporočilo uporabila napačno s tem, da je družbi KN naročilo neposredno dodelila za obdobje 55 let z dobičkom, ki ustreza interni stopnji donosa projekta, pri čemer,

prvič, bi moralo biti obdobje dodelitve upravičeno na podlagi objektivnih meril, ne da bi bilo prekoračeno obdobje, potrebno za (finančno) amortizacijo najpomembnejšega premoženja, ki je potrebno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega interesa;

drugič, dodelitve družbi KN ni bilo mogoče izvzeti iz pravil o javnem naročanju na podlagi zaščite bistvenih interesov (varnosti) v smislu člena 14 Direktive 2004/18, ker so v obravnavanem primeru na razpolago alternativni ukrepi, ki so manj omejevalni od neposredne dodelitve;

tretjič, dobiček družbe KN bi moral biti glede na tveganja, ki ga ta nosi, omejen na upošteven swap rate (glede na okoliščine primera revaloriziran, tako da se upošteva zapadlost), povečan za premijo 100 bazičnih točk.


(1)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 248, str. 9)

(2)  Sporočilo Komisije – Okvir Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011) (UL 2012, C 8, str. 15) (v nadaljevanju: Okvir storitev splošnega gospodarskega pomena)

(3)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132)


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/15


Tožba, vložena 29. julija 2016 – De Masi/Komisija

(Zadeva T-423/16)

(2016/C 371/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Fabio De Masi (Bruselj, Belgija) (zastopnik: professor A. Fischer-Lescano)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep tožene stranke z dne 20. maja 2016 o prošnji za dostop do dokumentov skupine Code of Conduct razglasi za ničen;

sklep tožene stranke z dne 13. julija 2016 o prošnji za dostop do dokumentov skupine Code of Conduct razglasi za ničen;

toženi stranki v skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča naloži plačilo stroškov postopka in morebitnega intervenienta.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1)

Tožeča stranka trdi, da sklepa tožene stranke z dne 20. maja 2016 in z dne 13. julija 2016 kršita pravico do ustrezne obravnave potrdilne prošnje, določene v zgoraj navedeni določbi.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 15(3) PDEU v povezavi s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001

Tožeča stranka poleg tega trdi, da je bila s tem, ko ji je bil v celoti zavrnjen dostop do dokumentov, ki se nanašajo na skupino „kodeks ravnanja“ (obdavčitev podjetij), ki jo je vzpostavil Svet, kršena tudi pravica do vpogleda v te dokumente, zagotovljena z zgoraj navedenima določbama.

Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da izjeme od obveznosti preglednosti, določene v členu 4(3) in (1)(a), četrta alinea, Uredbe (ES) št. 1049/2001, v tem primeru ne veljajo.

Poleg tega trdi, da prevladujoči javni interes zahteva razkritje dokumentov, ampak, da tožena stranka ni obrazložila njene zavrnitve niti ni uravnotežila tega prevladujočega javnega interesa in interesa, varovanega s členom 4(3) Uredbe.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, str. 43).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/16


Tožba, vložena 29. julija 2016 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Zadeva T-430/16)

(2016/C 371/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Združene države) (zastopnik: P. Heusler, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „BRENT INDEX – Prijava št. 14 284 947

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 02/06/2016 v zadevi R 8/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 7(1)(b) in 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/16


Tožba, vložena 1. avgusta 2016 – VIMC/Komisija

(Zadeva T-431/16)

(2016/C 371/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Nemčija) (zastopnica: R. Bramerdorfer, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije z dne 27. maja 2016 (Zadeva AT.40231 – VIMC/WK&FGB) razglasi za ničen in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v tožbi predlaga, naj se Sklep Komisije C (2016) 3351 final z dne 27. maja 2016, s katerim je bila pritožba tožeče stranke zavržena na podlagi člena 13 Uredbe (ES) št. 1/2003 (1), razglasi za ničen.

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja en tožbeni razlog, v katerem se sklicuje na zlorabo pooblastil.

V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da se Komisija ne more po prosti presoji odločati o tem, ali bo uporabila člen 13 Uredbe (ES) št. 1/2003 ali ne. Komisija naj bi morala namreč upoštevati posebne okoliščine posameznega primera in naj na podlagi te določbe ne bi mogla brez kakršnekoli podrobnejše obrazložitve zavreči zadeve, ki jo že obravnava nek državni organ.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/17


Tožba, vložena 3. avgusta 2016 – Pometon/Komisija

(Zadeva T-433/16)

(2016/C 371/20)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Pometon SpA (Martellago, Italija) (zastopniki: E. Fabrizi, V. Veneziano in A. Molinaro, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno, izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, odpravi ali zniža sankcijo, naloženo družbi Pometon;

toženi stranki naloži, da vrne zneske, ki jih je plačala tožeča stranka med postopkom zaradi izvršitve izpodbijanega sklepa, in da povrne vse stroške, ki so nastali tožeči stranki zaradi izvršitve navedenega izpodbijanega sklepa;

toženi stranki vsekakor naloži plačilo stroškov postopka ter vse ostale stroške in bremena tožeče stranke, povezane s tem postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper sklep Komisije C(2016) 3121 final z dne 25. maja 2016 (Zadeva AT.39792 – Steel Abrasives) v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člena 53 Sporazuma EGP (v nadaljevanju: izpodbijani sklep).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načela nepristranskega sojenja, načela domneve nedolžnosti in pravice do obrambe, ker je tožena stranka družbi Pometon pripisala specifična ravnanja v okviru sklepa C(2014) 2074 final z dne 2. aprila 2014 (sklep o poravnavi), ki je bil sprejet glede družb Ervin Industries Inc. in Ervin Amasteel, Winoa SA in WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG in Eisenwerk Würth GmbH (v nadaljevanju: stranke), in ker je torej izpodbijan sklep sprejela, ne da bi lahko nepristransko in brezpogojno presojala položaj družbe Pometon in trditve, ki jih je ta navedla v obrambo.

V sklepu o poravnavi – torej preden je bila družbi Pometon dana možnost obrambe – je Komisija tožeči stranki izrecno pripisala ravnanje, ki je bilo očitano ostalim strankam, katerim je bila pozneje v izpodbijanemu sklepu prav zaradi tega ravnanja pripisana specifična kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP. To je neizogibno in nepopravljivo oslabilo sposobnost Komisije, da opravi zares nepristransko presojo glede tožeče stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP, nezadostna in protislovna obrazložitev, kršitev pravice do obrambe in načela dokaznega bremena, ker je tožena stranka tožeči stranki brez dokazov pripisala vpletenost v domnevnem sporazumu, pri katerem ta v resnici ni sodelovala.

Komisija se je v utemeljitev svojih trditev oprla na nenatančne in protislovne elemente, katerih razlaga je dvomljiva in ki ne zadostujejo za dokaz sodelovanja družbe Pometon pri domnevni kršitvi.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP, napake pri presoji, neobstoj preiskave in očitna nelogičnost, ker je tožena stranka štela, da je cilj ravnanja, očitanega družbi Pometon, omejevanje konkurence.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev in napačna uporaba člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP, neobstoj obrazložitve in preiskave, neupoštevanje dokaznega bremena v zvezi s trajanjem domnevnega sodelovanja tožeče stranke pri domnevni kršitvi in s tem kršitev členom 23(2), 25(1) in 25(5) Uredbe št. 1/2003 (1), kršitev načela pravne varnosti, ker je Komisija tožeči stranki kljub zastaranju naložila denarno sankcijo.

Datum prenehanja domnevnega sodelovanja družbe Pometon pri domnevni kršitvi v izpodbijanem sklepu po mnenju tožeče stranke nikakor ne more sovpadati z datumom, ki ga je navedla Komisija, temveč kvečjemu z zelo oddaljenim preteklim datumom, tako da bi bilo treba šteti, da je pristojnost Komisije za naložitev globe zastarala.

5.

Peti tožbeni razlog: popoln neobstoj obrazložitve, kršitev načel sorazmernosti in enakega obravnavanja pri določitvi zneska globe v zvezi s spremembo osnovnega zneska v skladu s členom 37 Smernic o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003.

Komisija je očitno diskriminatorno uporabila člen 37 Smernic o načinu določanja glob in v primeru družbe Pometon uporabila občutno nižji odstotek znižanja sankcije kot pri drugih strankah.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (Ul, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/19


Tožba, vložena 3. avgusta 2016 – AEIM in Kazenas/Komisija

(Zadeva T-436/16)

(2016/C 371/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francija), Philippe Kazenas (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: B. Wizel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

toženi stranki naloži, da mora tožeči stranki plačati znesek 536 912 EUR, ki predstavlja finančne izgube, nastale zaradi naložb v nepovratna sredstva za obiske, opravljene pred oddajami javnih naročil, ki so bile izvedene z goljufijo;

toženi stranki naloži, da mora tožeči stranki plačati znesek 2 092 650 EUR iz naslova izgubljenega dobička za javna naročila, pri katerih bi tožeča stranka lahko sodelovala, če bi bila ta oddana pošteno in brez korupcije;

toženi stranki naloži, da mora tožeči stranki povrniti znesek 85 000 EUR za stroške in odvetniške honorarje, ki jih je morala plačati za organizacijo svoje obrambe zaradi skorumpiranosti evropskega uradnika;

toženi stranki naloži, da mora tožeči stranki plačati znesek 150 000 EUR iz naslova nepremoženjske škode;

toženi stranki naloži, da mora tožeči stranki plačati kompenzacijske obresti na vse te zneske od decembra 2005, ko se je končalo obdobje kršitve;

toženi stranki naloži, da mora povrniti stroške in odvetniške honorarje tega postopka, ki znašajo 75 000 EUR;

toženi stranki naloži plačilo zamudnih obresti od dneva razglasitve sodbe, ki jo je treba sprejeti;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki uveljavljata nezakonito ravnanje uradnika Evropske komisije v okviru oddaje javnih naročil, ki naj bi jima povzročil resno škodo, ki je neposredno povezana s tem ravnanjem in za katero zahtevata odškodnino.

Tako menita, da so izpolnjeni vsi trije pogoji za uveljavljanje nepogodbene odgovornosti Evropske unije, in sicer nezakonito ravnanje enega njenih zaposlenih, dejanska škoda in vzročna zveza med ravnanjem tega zaposlenega in zatrjevano škodo.

V obravnavanem primeru navajata, da koruptivna dejanja evropskega uradnika v okviru oddaje javnih naročil pomenijo dovolj resno kršitev načel enakega obravnavanja in preglednosti, ki ju mora naročnik spoštovati v razpisnih postopkih v razmerju do vseh ponudnikov.

Tožeči stranki menita, da je oddaja zadevnih javnih naročil z goljufijo povzročila dejansko škodo družbi AEIM, ki je pridobila le naročila v zvezi z državami, ki veljajo za nevarne in ki jih ostala dva ponudnika, ki sta vir korupcije, nista želela, medtem ko če bi bila vsa naročila oddana brez korupcije, bi jih navedena družba, ki je edina ravnala pošteno, lahko pridobila.

Uveljavljati želita načelo dobrega upravljanja Komisije, ki naj bi v obravnavanem primeru storila resne napake, ter na načelo varstva zaupanja v pravo, ki se nanaša na vse gospodarske subjekte, pri katerih je neka institucija vzbudila utemeljena pričakovanja.

Tožeči stranki prav tako menita, da sta poleg finančne škode utrpeli tudi nepremoženjsko škodo, ki je nastala zlasti zaradi škodovanja njunemu ugledu in zaradi obveznosti braniti se zoper obtožbe, ki so se izkazale za nenatančne in izmišljene.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/20


Tožba, vložena 5. avgusta 2016 – Italija/Komisija

(Zadeva T-437/16)

(2016/C 371/22)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično obvestilo o javnem natečaju EPSO/AD/322/16 za oblikovanje rezervnega seznama za 86 mest za zapolnitev prostih delovnih mest za administratorje (AD 5 in 7) na področju revizije, objavljeno v Uradnem listu evropske unije z dne 12. maja 2016, številka C 171 A;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 263 PDEU, 264 PDEU, 266 PDEU.

Komisija je ravnala v nasprotju s sodbo Sodišča v zadevi C-566/10 P, s katero je bila razglašena ničnost obvestil, s katerimi je izbira jezikov, ki jih kandidati na natečaju lahko navedejo kot jezik 2, omejena le na angleščino, francoščino in nemščino.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 342 PDEU; členov 1 in 6 Uredbe 1/58 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 1958, 17, str. 385).

V zvezi s tem se trdi, da je Komisija s tem, da je izbiro jezikov, ki jih kandidati na javnih natečajih Unije lahko navedejo kot jezik 2, omejila na tri jezike, v praksi določila novo jezikovno ureditev institucij, s čimer je posegla v izključno pristojnost Sveta na tem področju.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 12 ES, zdaj 18 PDEU; člena 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; člena 6(3) PEU, člena 1(2) in 3 Priloge III h Kadrovskim predpisom za uradnike; členov 1 in 6 Uredbe 1/58; členov 1d(1) in (6), 27(2) in 28(f) Kadrovskih predpisov.

V zvezi s tem se zatrjuje, da je omejitev jezikov, ki jo je uvedla Komisija, diskriminatorna, ker navedene določbe prepovedujejo, da bi se evropskim državljanom in uradnikom institucij nalagale jezikovne omejitve, ki niso splošno in objektivno določene v poslovnikih institucij iz člena 6 Uredbe št, 1/58, in ki doslej niso bili sprejeti, ter prepovedujejo uvedbo takih omejitev, ne da bi obstajal poseben razlog v interesu službe.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 6(3) PEU v delu, v katerem določa načelo varstva zaupanja v pravo kot temeljno pravico, ki izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam.

V zvezi s tem se zatrjuje, da je Komisija kršila zaupanje državljanov v možnost izbire kateregakoli jezika Unije kot jezika 2, kot je vedno veljalo do leta 2007 in kot je bilo odločeno s sodbo Sodišča v zadevi C-566/10 P.

5.

Peti tožbeni razlog: zloraba pooblastil in kršitev pravil materialnega prava v zvezi z naravo in ciljem obvestil o natečajih.

V zvezi s tem zatrjuje, da je Komisija s preventivno in posplošeno omejitvijo na tri jezike, ki si jih je mogoče izbrati kot jezik 2, preverjanje jezikovnih znanj kandidatov dejansko predčasno vrinila v fazo obvestila in pogojev za pripustitev, moralo pa bi se opraviti v okviru natečaj. S tem jezikovna znanja postanejo pomembnejša od poklicnih znanj.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev členov 18 PDEU in 24, četrti odstavek, PDEU; člena 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 2 Uredbe št. 1/58 in člena 1(d)(1) in (6) Kadrovskih predpisov.

V zvezi s tem se zatrjuje, da je bila z določitvijo, da morajo biti prijave za sodelovanje obvezno v angleščini, francoščini ali nemščini in da EPSO kandidatom v istem jeziku pošlje obvestila glede poteka natečaja, kršena pravica evropskih državljanov do uporabe lastnega jezika pri sporazumevanju z institucijami in da je pri tem prišlo do dodatne diskriminacije v škodo tistih, ki nimajo poglobljenega znanja teh treh jezikov.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev členov 1 in 6 Uredbe št. 1/58; 1(d)(1) in (6) ter 28(f) Kadrovskih predpisov, člena 1(1)(f) Priloge III h kadrovskim predpisom in člena 296(2) PDEU (neobstoj obrazložitve), ter kršitev načela sorazmernosti. Izkrivljanje dejstev.

Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da je Komisija omejitev na tri jezike obrazložila z zahtevo, da so novo zaposleni delavci takoj sposobni komunicirati v okviru institucij. Ta obrazložitev izkrivlja dejstva, ker ni res, da se trije zadevni jeziki najbolj uporabljajo za komuniciranje med različnimi jezikovnimi skupinami v institucijah; poleg tega je nesorazmerna glede na omejitev temeljne pravice kot je prepoved jezikovne diskriminacije.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/21


Tožba, vložena 9. avgusta 2016 – Italija/Komisija

(Zadeva T-443/16)

(2016/C 371/23)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

obvestili o javnem natečaju EPSO/AD/323/16 in EPSO/AD/324/16 razglasi za nični.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka pred Splošnim sodiščem izpodbija obvestili o javnem natečaju EPSO/AD/323/16 in EPSO/AD/324/16 za oblikovanje rezervnih seznamov za, prvič, 40 mest za zapolnitev prostih delovnih mest za administratorje (AD 7) preiskovalce na področju stroškov EU, boja proti korupciji, carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga, in drugič, 10 mest za administratorje (AD 9) preiskovalce – vodje skupin, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije z dne 26. maja 2016, št. C 187 A.

Ti obvestili sta tudi predmet zadeve T-401/16, Španija/Komisija.

Bistveni razlogi in trditve so podobni kot v navedeni zadevi.

Posebej se zatrjuje kršitev členov 18 PDEU, 24 PDEU in 342 PDEU, člena 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kršitev Kadrovskih predpisov za uradnike, načela varstva zaupanja v pravo, načela sorazmernosti, ter pravil materialnega prava v zvezi z naravo in ciljem obvestil o natečajih, zloraba pooblastil in kršitev členov 1 in 6 Uredbe št. 1/58.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/22


Pritožba, ki jo je 10. avgusta 2016 vložila CC zoper sodbo, ki jo je 21. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-9/12 RENV, CC/Parlament

(Zadeva T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: CC (Bridel, Luksemburg) (zastopnik: G. Maximini, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

naj zato razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence z dne 21. julija 2016 v zadevi F-9/12 RENV (CC/Evropski parlament), razen točke 3 izreka, ki se nanaša na stroške;

naj zato ugotovi izvenpogodbeno odgovornost Evropskega parlamenta za napake, ki jih je v zvezi s tožečo stranko storil pri sestavljanju seznama primernih kandidatov, in njegovo dolžnost povračila škode, ki je zaradi tega nastala;

naj zato odloči kot izhaja iz predlogov, ki jih je tožeča stranka podala v tožbi na prvi stopnji,

in naj zato odloči:

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 21. julija 2016 v zadevi F-9/12 RENV (CC/Evropski parlament) se razveljavi, razen točke 3 izreka, ki se nanaša na stroške.

Evropskemu parlamentu se naloži, naj tožeči stranki plača 749 449,30 EUR kot povračilo za materialno škodo, ki ji je nastala v obdobju od decembra 2003 do decembra 2011, plus prispevke za pokojninsko blagajno, za kasnejše obdobje, do izpolnitve zakonskih pogojev za upokojitev, pa se mu naloži mesečno plačilo neto zneskov, ki ustrezajo plači, določeni za uradnike funkcionalne skupine AD iz razreda AD 9, stopnja 2, drugo leto, ob upoštevanju normalnega poteka kariere uradnika iz istega razreda, z dodanimi ustreznimi prispevki za pokojninsko in zdravstveno blagajno, vse skupaj povečano za zamudne obresti po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za 2 točki.

Evropskemu parlamentu se poleg tega naloži, naj tožeči stranki plača 70 000 EUR iz naslova odškodnine za nematerialno škodo.

Evropski parlament nosi svoje stroške in vse stroške tožeče stranke na tej stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava v zvezi z ugovorom nedopustnosti novih dokaznih predlogov;

izkrivljanje dejstev, neobstoj obrazložitve, kršitev obveznosti nepristranskosti in pravice do poštenega sojenja (člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), kršitev načela nemo potest venire contra factum proprium in izkrivljanje dejstev v zvezi z domnevno zamudo pri predložitvi novih dokaznih predlogov;

neugotovitev kršitve dolžnosti preglednosti in lojalnega sodelovanja Parlamenta s Splošnim sodiščem;

očitna napaka pri presoji v zvezi s spremembo številčenja na seznamu primernih kandidatov EUR/A/151/98 in EUR/A/151.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava v zvezi z neobstojem pravne kvalifikacije in obrazložitve v sklepu generalnega sekretarja z dne 19. maja 2005 in kršitev ničnostne sodbe Splošnega sodišča Evropske unije;

neobstoj pravne kvalifikacije v sklepu generalnega sekretarja z dne 19. maja 2005;

kršitev ničnostne sodbe T-457/13 P.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev v zvezi z dopisi EPSO.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dopisa z dne 15. oktobra 2007 Parlamenta v zvezi s trditvijo, da je bila tožeča stranka obveščena o uničenju njenega spisa v zvezi z natečajem.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na pravno kvalifikacijo sklepa predsednika Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2003.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na kršitev ničnostne tožbe v zvezi z izračunom škode.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/23


Tožba, vložena 10. avgusta 2016 – Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Ellas (520Barcode Hellas)

(Zadeva T-453/16)

(2016/C 371/25)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grčija) (zastopnik: A. Mouzaki, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: 520 Barcode Ellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedne elemente „5 201000 603856 520Barcode Hellas“ – Prijava št. 10 881 861

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14/06/2016 v zadevi R 238/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev členov 75, 76(1) in 76(2) Uredbe št. 207/2009.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/24


Pritožba, ki jo je 22. avgusta 2016 vložila HI zoper sodbo, ki jo je 10. junija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-133/15, HI/Komisija

(Zadeva T-464/16 P)

(2016/C 371/26)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: HI (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo z dne 10. junija 2016, ki je bila izdana v zadevi F-133/15, in samo odloči o zadevi;

podredno, vrne zadevo v razsojanje Sodišču za uslužbence;

Komisiji naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev prava Evropske unije v zvezi z obveznostjo obrazložitve in pravico do obrambe, ker organ Evropske komisije za imenovanja ni podrobno obrazložil, zakaj je bilo upravičeno proti pritožnici iz naslova disciplinskega ukrepa odrediti nazadovanje za dva naziva v isti funkcionalni skupini.

2.

Drugi pritožbeni razlog: Sodišče za uslužbence je večkrat kršilo pravo Evropske unije v zvezi s spoštovanjem razumnega roka, pravice do obrambe in obveznosti obrazložitve. Sodišče za uslužbence je poleg tega izkrivilo dejstva in dokaze.

3.

Tretji pritožbeni razlog: Sodišče za uslužbence je izkrivilo dejstva in dokaze ter kršilo pravo Unije in člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

4.

Četrti pritožbeni razlog: Sodišče za uslužbence je kršilo načelo sorazmernosti.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/25


Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – Cotecnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

(Zadeva T-465/16)

(2016/C 371/27)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Španija) (zastopniki: J. Devaureix, J. C. Erdozain López in J. Galán López, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedne elemente „cotecnica OPTIMA“ – Prijava št. 13 292 479

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. junija 2016 v zadevi R 229/2016-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

dopusti izvedbo predloženih dokazov;

izpodbijano odločbo razglasi za nično in brez učinka;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in sodne prakse Splošnega sodišča, zlasti sodbe z dne 20. januarja 2009 v zadevi T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM)


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/25


Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – NRW. Bank/SRB

(Zadeva T-466/16)

(2016/C 371/28)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: NRW. Bank (Düsseldorf, Nemčija) (zastopniki: A. Behrens, J. Kraayvanger in J. Seitz, odvetniki)

Tožena stranka: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo tožene stranke o letnem prispevku tožeče stranke v sklad za prestrukturiranje za prispevno dobo od 1. januarja do 31. decembra 2016;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 103(2) in (7) Direktive 2014/59/EU (1) in člena 70(2) Uredbe (EU) št. 806/2014 (2)

Tožeča stranka navaja, da je odločba tožene stranke o letnem prispevku nezakonita, ker za namene zmanjšanja prispevka upošteva samo razvojne dejavnosti tožeče stranke, ne pa tudi njenih dopolnilnih razvojnih dejavnosti. S tem naj bi bil letni znesek tožeče stranke v sklad za prestrukturiranje za prispevno dobo od 1. januarja do 31. decembra 2016 določen previsoko.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev izvedbenih uredb k Direktivi 2014/59/EU in Uredbi (EU) 806/2014, ki jih je v skladu s temi pravnimi akti treba razlagati tako, da dajejo prednost dopolnilnim razvojnim dejavnostim.

3.

Tretji, podredno navajan tožbeni razlog: nezakonitost izvedbenih uredb k Direktivi 2014/59/EU in k Uredbi (EU) 806/2014

Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da naj bi bile izvedbene uredbe nezakonite, če ni mogoča razlaga, ki je v skladu z Direktivo 2014/59/EU in Uredbo (EU) 806/2014. S tem naj bi bila zakonita tudi odločba tožene stranke, ki temelji na teh izvedbenih uredbah.


(1)  Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, str. 190).

(2)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, str. 1).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/26


Tožba, vložena 23. avgusta 2016 – Verein Deutsche Sprache/Komisija

(Zadeva T-468/16)

(2016/C 371/29)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Nemčija) (zastopnik: W. Ehrhardt, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep, ki ga je generalni sekretar sprejel v imenu Komisije v skladu s členom 4 izvedbenih določb za Uredbo (ES) št. 1049/2001 z dne 10. junija 2016, razglasi za ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 10(3) PEU in 11(2) PEU ter člena 41(2)(c) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) – neobstoj odprtega in preglednega dialoga

Tožeča stranka trdi, da sklep ne upošteva namena tožeče stranke, ki je jasno izhajal iz prošnje za dostop do dokumentov, da dobi celovit vpogled v proces, ki je vodil do odločitve o preureditvi tiskovnega središča v stavbi Komisije Berlaymont z omejitvijo na angleški in francoski jezik. Predloženih naj bi bilo le nekaj dokumentov, ki pa naj bi vsebovali predvsem formalnosti in ničesar o avtorju in razlogih za to odločitev.

Komisija naj v izpodbijanem sklepu ne bi podrobno obravnavala virov dokumentov, ki jih je navedla tožeča stranka, in navedla razlogov za zavrnitev dostopa, s čimer je kršila obveznost iz člena 10(3) PEU in drugih predpisov Evropske unije, da je treba odločbe sprejeti čim bolj odprto in blizu državljanom ter pojasniti razloge.

Dalje tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila svojo obveznost iz člena 11(2) PEU, da vzdržuje odprt in pregleden dialog s predstavniškimi združenji, s tem da je ignorirala preudarke združenja, ni dala dokumentov na razpolago in ni dovolj pojasnila razlogov za zadržanje dokumentov.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 15(3), prvi pododstavek, PDEU, člena 42 Listine in členov 2(1) in (3) ter 4(6) Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1) – delna zavrnitev dostopa do dokumentov

V okviru drugega tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da neupoštevanje bistvenih delov prošnje krši zahtevo po preglednosti Evropske unije.

Tožeča stranka dalje trdi, da je Komisija v sklepu napačno odločila, da ni mogoče zagotoviti dostopa do nekega dokumenta iz razlogov varstva podatkov, ne da bi ta dokument natančneje določila in ga vsebinsko opisala ter navedla zadostne razloge za to odločitev.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/28


Tožba, vložena 25. avgusta 2016 – Société wallonne des aéroports/Komisija

(Zadeva T-474/16)

(2016/C 371/30)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Belgija) (zastopnika: A. Lepièce in H. Baeyens, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Predlog tožeče stranke v zvezi z združitvijo te zadeve z zadevo T-818/14 razglasi za dopusten in utemeljen;

to tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno,

in posledično,

razglasi ničnost členov 3, 4, 5 in 6 Sklepa Komisije št. SA.14093 z dne 1. oktobra 2014 o ukrepih, ki jih je Belgija izvedla v korist družb Brussels South Charleroi Airport in Ryanair;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi razlog: Komisija naj bi napačno uporabila pravo, ker je pristojbine, ki jih je družba Brussels South Charleroi Airport (BSCA) plačala tožeči stranki, presojala glede na člen 107 PDEU, medtem ko so bile odločitve o naložbah, o začetku gradnje letališke infrastrukture in o dajanju te infrastrukture na voljo družbi BSCA sprejete pred razglasitvijo sodbe z dne 12. decembra 2000, Aéroports de Paris/Komisija (T-128/98, EU:T:2000:290), ki jo je Sodišče potrdilo v sodbi z dne 24. oktobra 2002, Aéroports de Paris/Komisija (C-82/01 P, EU:C:2002:617).

2.

Drugi razlog: Komisija naj bi napačno uporabila pravo, ker je Instrument Landing System (ILS) in storitev osvetlitve vzletno-pristajalne steze opredelila gospodarsko opremo in storitev.

3.

Tretji razlog: razlogovanje Komisije za določitev letne tržne pristojbine v breme BSCA naj bi temeljilo na napačni metodi in faktorjih za izračun, kar naj bi bistveno vplivalo na znesek pomoči, poleg tega pa naj bi vsebovalo očitno pomanjkljivo obrazložitev.

4.

Četrti razlog: Komisija naj bi napačno uporabila pravo, prvič, ker je v znesek pristojbine, ki jo je treba izterjati od družbe BSCA, vključila pomoč, odobreno za varnostno misijo (torej subvencija „požar-vzdrževanje“), in drugič, ker ni upoštevala zmanjšanja „subvencije požar-vzdrževanje“ v letih 2014 in 2015.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/29


Tožba, vložena 4. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-39/16)

(2016/C 371/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Odločba, da se tožeče stranke ne pripusti k izbirnim preizkusom natečaja EPSO/AD/309/15 (AD11) – Zdravniki za lokaciji Luksemburg in ISPRA, naj se razglasi za nično ter toženi stranki naloži plačilo odškodnine za domnevno nepremoženjsko škodo v znesku 10 000 EUR.

Predlogi tožeče stranke

Odločba izbirne komisije EPSO/AD/309/15 (AD11) – Zdravniki za lokaciji Luksemburg in ISPRA (Področje: Zdravniki Luksemburg), vročena 28. septembra 2015, da se tožeče stranke ne pripusti k izbirnim preizkusom, organiziranih v ocenjevalnem središču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v znesku 10 000 EUR za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/29


Tožba, vložena 11. avgusta 2016 – ZZ/ESZD

(Zadeva F-41/16)

(2016/C 371/32)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Meyer, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti oziroma razveljavitev odločb OPI, s katerimi je bilo od tožeče stranke zahtevano vračilo domnevno neupravičeno prejetih dodatkov za šolanje in zavrnjeno prejemanje nadaljnjih dodatkov za šolanje, ter naložitev toženi stranki, naj vrne pridržane zneske.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

odločbo tožene stranke z dne 12. maja 2016 o pritožbah tožeče stranke R/18/16 in R/19/16 ter s tem povezane odločbe glede šolskega leta 2014/15 razglasi za nične;

podredno, odločbo tožene stranke z dne 12. maja 2016 o pritožbah tožeče stranke R/18/16 in R/19/16 ter s tem povezane odločbe glede šolskega leta 2014/15 razveljavi;

toženi stranki naloži, naj na podlagi te odločbe tožeči stranki vrne neupravičeno pridržane zneske;

ESZD naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/30


Tožba, vložena 12. avgusta 2016 – ZZ/EIB

(Zadeva F-42/16)

(2016/C 371/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Odškodninski zahtevek, ki ga je tožeča stranka vložila za vračilo povrnitev škode, ki naj bi ji nastala od novembra 2013.

Predlogi tožeče stranke

1.

EIB naj se naloži, da tožeči stranki plača osemkratni znesek njene letne plače na podlagi člena 33a kadrovskih predpisov in člena 9.1.1 upravnih določb, ki se uporabljajo za osebje;

2.

Odločba EIB z dne 4. junija 2015 o zaprtju računa za prostovoljno pokojninsko zavarovanje tožeče stranke z učinkom 28. februarja 2015 naj se razglasi za nično in EIB naj se naloži, naj tožeči stranki plača:

znesek, enak plačilom, ki bi jih EIB morala še naprej plačevati na račun za prostovoljno pokojninsko zavarovanje tožeče stranke (3 % letne plače tožeče stranke), če EIB ne bi zaprla njenega računa, in sicer od 28. februarja 2015 do dejanske vzpostavitve njenega računa;

obresti, ki bi še naprej pritekale na glavnico na računu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja tožeče stranke, če njen račun za prostovoljno pokojninsko zavarovanje 28. februarja 2015 ne bi bil zaprt ter če bi tožeča stranka in EIB lahko nadaljevali z vplačili v višini 3 % letne plače tožeče stranke, in sicer do dejanskega ponovnega odprtja računa za prostovoljno pokojninsko zavarovanje tožeče stranke,

3.

EIB naj se naloži plačilo odškodnine in obresti, ocenjenih ex aequo et bono na 15 000 EUR, iz naslova povrnitve nastale nepremoženjske škode;

4.

EIB naj se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/31


Tožba, vložena 18. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-43/16)

(2016/C 371/34)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Cornacchia, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke iz natečaja EPSO/AST-SC/03/15, ker ta ni obvestila EPSO o svoji družinski vezi s članom komisije navedenega natečaja.

Predloga tožeče stranke

Odločba z dne 19. maja 2016, s katero je predsednik komisije natečaja EPSO/AST-SC/03/15 v odgovor na predlog za ponovno preučitev, ki ga je podala tožeča stranka 5. novembra 2015, potrdil odločbo o njeni izključitvi navedenega natečaja ter, po potrebi, odločba o zavrnitvi pritožbe in prvotna odločba naj se razglasijo za nične;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/31


Tožba, vložena 19. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-44/16)

(2016/C 371/35)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: N. de Montigny in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa izbirnega odbora EPSO/AST-SC/01/14, da se tožeča stranka ne vpiše na rezervni seznam tega natečaja, ker nima diplome in delovnih izkušenj, ki so pogoj za ta natečaj.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa vodje enote izbirnega odbora EPSO z dne 18. februarja 2015, s katerim jo je ta obvestil, da je bila njena kandidatura za delovno mesto tajnika (št. EPSO/ASTSC/01/14) zavrnjena iz razloga, ker nima diplome in delovnih izkušenj, ki so pogoj za zadevni natečaj;

razglasitev ničnosti sklepa vodje enote izbirnega odbora EPSO z dne 17. septembra 2015, s katerim jo je ta obvestil o zavrnitvi njenega predloga za ponovno preučitev in potrdil sklep z dne 18. februarja 2015;

po potrebi naj se izrecen odgovor o zavrnitvi ugovora z dne 12. maja 2016 razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/32


Tožba, vložena 17. avgusta 2016 – ZZ/EIB

(Zadeva F-45/16)

(2016/C 371/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: B. Maréchal, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Zahtevek za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi ugotovitve njegove popolne in trajne invalidnosti, za katero meni, da je poklicnega izvora.

Predlogi tožeče stranke

povrne naj ji celotno ali del škode, ki jo je utrpela, če bi zavarovalnica EIB, AXA Belgium, povrnila del škode;

izplača odškodnino v znesku 150 000 EUR za nepremoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela;

povrne bodoče stroške zdravljenja in psihološke obravnave, povezane z zdravstvenimi težavami, nastalimi zaradi velike obremenitve tožeče stranke, ki jih sistem zdravstvenega zavarovanja pri EIB ne povrne;

povrne nastale stroške zdravljenja in psihološke obravnave, povezane z zdravstvenimi težavami, nastalimi zaradi velike obremenitve tožeče stranke, ki jih sistem zdravstvenega zavarovanja pri EIB;

povrne pravne stroške tožeče stranke v zvezi s tem postopkom, začasno ocenjene na znesek 30 000 EUR.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/32


Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-46/16)

(2016/C 371/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije o izvršitvi sodbe Sodišča za uslužbence, ker je Komisija zavrnila zaposlitev tožeče stranke kot uradnice na delovnem mestu, na katerem jo je že prej zavrnila in ki je bil predmet sklepa, ki je bil s to sodbo razglašen za ničen.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa z dne 27. oktobra 2015, s katerim je GD za človeške vire Evropske komisije sprejel ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 6. oktobra 2015, F-119/14 FE/Komisija;

razglasitev ničnosti sklepa organa za imenovanja z dne 19. maja 2016, s katerim je ta zavrnil ugovor, ki ga je tožeča stranka vložila zoper zgoraj navedeni sklep;

naložitev toženi stranki 25 000 EUR iz naslova povračila nepremoženjske škode, pri čemer je ta znesek določen začasno;

naložitev toženi stranki plačila vseh stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/33


Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-47/16)

(2016/C 371/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke v okviru letnega postopka napredovanja za leto 2015 ne vpiše na seznam uradnikov, ki napredujejo.

Predloga tožeče stranke

odločba OPI, da tožeča stranka v okviru letnega postopka napredovanja za leto 2015 ne napreduje, se razglasi za nično,

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/33


Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-48/16)

(2016/C 371/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J. Abiks, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je na podlagi zahteve za prenos pokojninskih pravic določeno število anuitet priznanih v pokojninskem sistemu EU in nadomestilo za škodo, ki je tožeči stranki nastala, ker tožena stranka pri obravnavi te zahteve ni spoštovala razumnega roka.

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 6. novembra 2015, s katerim so organ za imenovanja dokončno odločili, naj se v pokojninski sistem EU nakaže znesek 135 955,38 EUR, in ne 155 237,25 EUR, naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži vračilo izgube 10 739,28 EUR, ki je tožeči stranki nastala, ker so službe Komisije kršile načelo dobrega upravljanja;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača nadomestilo v višini, ki jo določi Sodišče, vendar ne manj od 1 000 EUR, za nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala zaradi dokončne izpodbijane odločbe.

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/34


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Roest/Komisija

(Zadeva F-85/12) (1)

(2016/C 371/40)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 295, 29.9.2012, str. 35.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/34


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – McMichael/Komisija

(Zadeva F-18/13) (1)

(2016/C 371/41)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 114, 20.4.2013, str. 47.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/35


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Boyd/Komisija

(Zadeva F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 123, 27.4.2013, str. 30.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/35


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Hoeve/Komisija

(Zadeva F-57/13) (1)

(2016/C 371/43)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 226, 3.8.2013, str. 27.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/35


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. februarja 2016 – Cobo Benito/Komisija

(Zadeva F-70/14) (1)

(2016/C 371/44)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 388, 3.11.2014, str. 28.


10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/35


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Marinozzi in Cat/Komisija

(Zadeva F-128/15) (1)

(2016/C 371/45)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 414, 14.12.2015, str. 43.