ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 333

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
9. september 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

2016/C 333/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

1

2016/C 333/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

4

2016/C 333/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

9

2016/C 333/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

12

2016/C 333/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

16

2016/C 333/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

19

2016/C 333/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

22

2016/C 333/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

27

2016/C 333/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

31

2016/C 333/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

34

2016/C 333/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

40

2016/C 333/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

45


Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

SL

 


IV Informacije

9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 809 234

 

41 809 234

 

Naslov 1 – Skupaj

41 809 234

 

41 809 234

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

 

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

 

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

SKUPAJ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

250 000

 

250 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

 

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

760 000

 

760 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

 

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

 

270 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

460 000

 

460 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

 

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

 

230 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

 

4 197 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEŠKI UKREPI (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Naslov 3 – Skupaj

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

SKUPAJ

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/4


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

189 000

 

189 000

 

Naslov 1 – Skupaj

20 145 000

 

20 145 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

754 412

754 412

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

305

305

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

754 717

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

20 145 000

754 717

20 899 717

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Naslov 1 – Skupaj

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERACIJE

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Naslov 3 – Skupaj

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SKUPAJ

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

129 662

129 662

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

667 580

537 918

129 662

Skupaj

797 242

667 580

129 662

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

1 540 764

1 540 764

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Skupaj

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

159 430

159 430

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

761 000

601 570

159 430

Skupaj

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/9


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/03)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

 

56 766 000

 

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

 

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 481 650

 

1 481 650

 

Naslov 3 – Skupaj

1 481 650

 

1 481 650

 

SKUPAJ

58 247 650

 

58 247 650

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

 

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

 

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

 

15 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

885 000

 

885 000

 

Naslov 1 – Skupaj

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

20 000

149 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

–75 000

255 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

251 000

 

251 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

360 000

26 000

386 000

 

Naslov 2 – Skupaj

7 244 000

2 000

7 246 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Naslov 3 – Skupaj

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

SKUPAJ

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/12


Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

14 114 000

 

14 114 000

 

Naslov 1 – Skupaj

14 114 000

 

14 114 000

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

974 000

333 000

1 307 000

 

Naslov 3 – Skupaj

974 000

333 000

1 307 000

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

112 000

 

112 000

 

Naslov 5 – Skupaj

112 000

 

112 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

 

250 000

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

250 000

 

250 000

 

SKUPAJ

15 450 000

333 000

15 783 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

DODATNE STORITVE

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Naslov 1 – Skupaj

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

INFORMATIKA

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

SEDANJA UPRAVA

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

SESTANKI

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

10 1

VARNOSTNE REZERVE

 

 

 

 

 

 

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

 

 

 

 

 

 

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 10 – Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/16


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/05)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

95 926 000

 

95 926 000

 

Naslov 1 – Skupaj

95 926 000

 

95 926 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

36 370 000

 

36 370 000

 

Naslov 2 – Skupaj

36 370 000

 

36 370 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Naslov 3 – Skupaj

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

 

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

825 000

43 000

868 000

 

Naslov 5 – Skupaj

825 000

43 000

868 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

150 000

 

150 000

 

Naslov 6 – Skupaj

150 000

 

150 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Naslov 7 – Skupaj

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

SKUPAJ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

79 473 000

 

79 473 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

192 000

50 000

242 000

 

Naslov 1 – Skupaj

85 948 000

50 000

85 998 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

206 000

 

206 000

 

Naslov 2 – Skupaj

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

203 000

 

203 000

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

428 000

 

428 000

3 4

STROŠKI SESTANKOV

753 000

–35 000

718 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

137 000

–43 000

94 000

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

595 000

837 000

1 432 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

587 000

 

587 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

790 000

140 000

930 000

 

Naslov 3 – Skupaj

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

 

p.m.

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

 

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Naslov 5 – Skupaj

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

SKUPAJ

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/19


Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 333/06)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

 

 

Naslov 1 – Skupaj

 

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Naslov 2 – Skupaj

26 000 000

700 000

26 700 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

845 879

 

845 879

 

Naslov 3 – Skupaj

845 879

 

845 879

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

 

 

Naslov 9 – Skupaj

 

 

SKUPAJ

26 845 879

700 000

27 545 879

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 793 879

 

16 793 879

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

 

140 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

 

335 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

210 000

 

210 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

 

5 000

1 9

POKOJNINE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 1 – Skupaj

17 483 879

 

17 483 879

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 315 000

 

1 315 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

669 000

 

669 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

212 000

 

212 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

191 000

 

191 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

 

205 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

2 592 000

 

2 592 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Naslov 3 – Skupaj

6 770 000

700 000

7 470 000

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/22


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/07)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Naslov 1 – Skupaj

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Naslov 1 – Skupaj

32 970 000

466 000

33 436 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 490 000

 

3 490 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

619 000

 

619 000

 

Naslov 2 – Skupaj

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Naslov 3 – Skupaj

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

SKUPAJ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Vmesni seštevek AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Vmesni seštevek AST

29

29

28

Skupaj

110

110

108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Skupaj FG

339

336

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

339

336

336


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/27


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/08)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 000 000

 

4 000 000

1 9

REZERVE

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Naslov 1 – Skupaj

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Naslov 2 – Skupaj

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Naslov 3 – Skupaj

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

4 584

4 584

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

4 584

4 584

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

107 367 309

3 232 100

110 599 409

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

USPOSABLJANJE

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Naslov 1 – Skupaj

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

 

 

 

 

 

 

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Naslov 2 – Skupaj

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Naslov 5 – Skupaj

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Naslov 9 – Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/31


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/09)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

9 217 000

 

9 217 000

 

Naslov 1 – Skupaj

9 217 000

 

9 217 000

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

 

330 000

330 000

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

 

420 000

420 000

 

Naslov 3 – Skupaj

 

750 000

750 000

 

SKUPAJ

9 217 000

750 000

9 967 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Naslov 1 – Skupaj

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

SKUPAJ

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/34


Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/10)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Naslov 1 – Skupaj

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Naslov 3 – Skupaj

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Naslov 4 – Skupaj

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

 

 

 

 

Naslov 5 – Skupaj

 

 

 

 

SKUPAJ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

318 000

 

318 000

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

4 000 000

 

4 000 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

39 000

 

39 000

 

Naslov 1 – Skupaj

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

OBDELAVA PODATKOV

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 535 000

 

2 535 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Naslov 2 – Skupaj

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

p.m.

p.m.

3 3

SODELOVANJE EU

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Naslov 3 – Skupaj

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

3 745 205

3 745 205

 

Naslov 4 – Skupaj

3 745 205

3 745 205

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

p.m.

p.m.

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

29 729 551

29 729 551

10 3

REZERVNI SKLAD ZA POBOT

p.m.

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

SKUPAJ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Total AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Skupaj AST

368

204

Skupaj

510

317

Vse skupaj

827

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

Proračun za leto 2016

Sprememba proračuna št. 1/2016

Novi znesek

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Skupaj FS

73,5

13,5

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

0

71

Skupaj

144,5

13,5

158


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/40


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/11)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Naslov 1 – Skupaj

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Naslov 2 – Skupaj

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Naslov 3 – Skupaj

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPREZENTANCA

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

USPOSABLJANJE

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Naslov 1 – Skupaj

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Naslov 2 – Skupaj

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

DRUGI ODHODKI

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/45


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 333/12)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

25 958 600

 

25 958 600

 

Naslov 2 – Skupaj

25 958 600

 

25 958 600

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Naslov 4 – Skupaj

896 207

19 950 947

20 847 154

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

740

740

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

740

740

 

SKUPAJ

26 854 807

19 951 687

46 806 494

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Naslov 2 – Skupaj

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIVNA POMOČ

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Naslov 3 – Skupaj

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Naslov 4 – Skupaj

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

SKUPAJ

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493