ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 148

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
27. april 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2016/C 148/01

Menjalni tečaji eura

1


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2016/C 148/02

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Pravno usposabljanje in študije

2

2016/C 148/03

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Usposabljanje za boj proti goljufijam

4

2016/C 148/04

Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Tehnična podpora za boj proti goljufijam v EU

6

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2016/C 148/05

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije

8

2016/C 148/06

Obvestilo o sodbi Splošnega sodišča v zadevi T-310/12 v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 325/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske

18

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2016/C 148/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

19


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/1


Menjalni tečaji eura (1)

26. aprila 2016

(2016/C 148/01)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1287

JPY

japonski jen

125,45

DKK

danska krona

7,4418

GBP

funt šterling

0,77483

SEK

švedska krona

9,1545

CHF

švicarski frank

1,1000

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,2278

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,027

HUF

madžarski forint

312,20

PLN

poljski zlot

4,3799

RON

romunski leu

4,4747

TRY

turška lira

3,1951

AUD

avstralski dolar

1,4600

CAD

kanadski dolar

1,4276

HKD

hongkonški dolar

8,7545

NZD

novozelandski dolar

1,6417

SGD

singapurski dolar

1,5280

KRW

južnokorejski won

1 299,14

ZAR

južnoafriški rand

16,3492

CNY

kitajski juan

7,3345

HRK

hrvaška kuna

7,4785

IDR

indonezijska rupija

14 917,56

MYR

malezijski ringit

4,4279

PHP

filipinski peso

52,864

RUB

ruski rubelj

74,8948

THB

tajski bat

39,708

BRL

brazilski real

3,9943

MXN

mehiški peso

19,7889

INR

indijska rupija

75,1373


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/2


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2016

Pravno usposabljanje in študije

(2016/C 148/02)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa Herkul III (1), zlasti členu 8(b) („Upravičeni ukrepi“), in sklepu o financiranju za leto 2016 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2016, zlasti oddelku 7.2.1 (Pravno usposabljanje in študije).

V sklepu o financiranju za leto 2016 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov „Pravno usposabljanje in študije“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Kot je opredeljeno v členu 6 Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa, morajo biti vlagatelji:

nacionalne ali regionalne uprave države članice ali sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici ali sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

V členu 7(2) Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa so opredeljene sodelujoče države, ki niso države članice.

3.   Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi za financiranje v tem razpisu za zbiranje predlogov so:

1.

razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami;

2.

izboljšanje sodelovanja med praktiki in teoretiki (prek ukrepov, kot so konference, seminarji in delavnice), vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov Unije;

3.

osveščanje zaposlenih v sodstvu in drugih pravnih poklicih glede zaščite finančnih interesov Unije, vključno z razširjanjem strokovnega znanja o zaščiti finančnih interesov Unije.

Ukrepi se lahko dosežejo s: primerjalnopravnimi študijami, konferencami, seminarji, delavnicami, periodičnimi objavami itd.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 500 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča do največ 90 % upravičenih stroškov. Razpis navaja merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov.

Najnižji prag za ukrep v okviru razpisa „Pravno usposabljanje in študije“ je 40 000 EUR. Skupni proračun za ukrep, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ni nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vloge je treba oddati najpozneje do: četrtka, 16. junija 2016.

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy_sl.

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom pošljite po elektronski pošti na naslov:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v smernicah za izpolnjevanje obrazca vloge na spletišču urada OLAF, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2016, C(2016) 868 final z dne 17. februarja 2016.


27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/4


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2016

Usposabljanje za boj proti goljufijam

(2016/C 148/03)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa Herkul III (1), zlasti členu 8(b) („Upravičeni ukrepi“), in sklepu o financiranju za leto 2016 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2016, zlasti oddelku 7.1 (Konference, seminarji in usposabljanje o digitalni forenziki).

V sklepu o financiranju za leto 2016 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov „Usposabljanje za boj proti goljufijam“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Kot je opredeljeno v členu 6 Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa, morajo biti vlagatelji:

nacionalne ali regionalne uprave države članice ali sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici ali sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

V členu 7(2) Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa so opredeljene sodelujoče države, ki niso države članice.

3.   Upravičeni ukrepi

Komisija (OLAF) bo dodelila nepovratna sredstva za ukrepe, katerih cilj je:

izmenjava izkušenj in dobrih praks med ustreznimi organi v sodelujočih državah, vključno s specializiranimi službami kazenskega pregona, ter predstavniki mednarodnih organizacij,

razširjanje znanja, zlasti za boljše ugotavljanje tveganja za namene preiskav.

Ti cilji se lahko dosežejo s:

konferencami, seminarji, kolokviji, tečaji, e-učenjem in simpoziji, delavnicami, praktičnim usposabljanjem in izmenjavo osebja, izmenjavo dobrih praks (vključno z oceno tveganja goljufij) itd.

Spodbujati je treba izmenjavo osebja med nacionalnimi in regionalnimi upravami v različnih državah članicah (zlasti sosednjih državah članicah).

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 900 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov.

Najnižji prag za ukrep v okviru razpisa „Usposabljanje za boj proti goljufijam“ je 50 000 EUR. Proračun za ukrep, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ni nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok

Vloge je treba oddati najpozneje do: četrtka, 23. junija 2016.

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy_sl.

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom pošljite po elektronski pošti na naslov:

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v smernicah za izpolnjevanje obrazca vloge na spletišču urada OLAF, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2016, C(2016) 868 final z dne 17. februarja 2016.


27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/6


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2016

Tehnična podpora za boj proti goljufijam v EU

(2016/C 148/04)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa Herkul III (1), zlasti členu 8(a) („Upravičeni ukrepi“), in sklepu o financiranju za leto 2016 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2016, zlasti ukrepih iz oddelka 6.1: 1–4 („Posebni ukrepi za tehnično podporo“).

V sklepu o financiranju za leto 2016 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov „Tehnična podpora“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so nacionalne ali regionalne uprave („vlagatelji“) države članice, ki spodbujajo krepitev ukrepanja Evropske unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi za financiranje v tem razpisu za zbiranje predlogov so:

1.

nakup in vzdrževanje preiskovalnih orodij in metod, vključno s specializiranim usposabljanjem, potrebnim za upravljanje preiskovalnih orodij;

2.

nakup in vzdrževanje naprav (skenerjev) in živali za izvedbo inšpekcijskih pregledov zabojnikov, tovornjakov, železniških vagonov in vozil na notranjih in zunanjih mejah Unije za odkrivanje tihotapljenega in ponarejenega blaga;

3.

nakup, vzdrževanje in medsebojna povezava sistemov za prepoznavanje registrskih tablic (sistemi za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic – ANPRS) ali oznak zabojnikov;

4.

nakup storitev za podpiranje zmogljivosti držav članic za hranjenje ali uničenje zaseženih cigaret in tobaka.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 8 800 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča do največ 90 % upravičenih stroškov. Razpis navaja merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov. Najnižji prag za proračun ukrepa, predloženega v vlogi, je določen na: 100 000 EUR.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vloge je treba oddati najpozneje do: četrtka, 9. junija 2016.

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy_sl.

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom pošljite po elektronski pošti na naslov:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v smernicah za izpolnjevanje obrazca vloge na spletišču urada OLAF, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2016, C(2016)868 final z dne 17. februarja 2016.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/8


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije

(2016/C 148/05)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnosti (1) izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih sistemov palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije („zadevna država“), je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 28. januarja 2016 vložilo združenje Eurofer („vložnik“), ki predstavlja več kot 25 % celotne proizvodnje Unije nekaterih palic iz nerjavnega jekla.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, so palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, razen palic okroglega prečnega prereza in premera 80 mm ali več („izdelek, ki se pregleduje“), trenutno uvrščene pod oznake KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 in 7222 20 89 in s poreklom iz Indije.

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrepi so dokončna izravnalna dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 405/2011 (3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 721/2013 (4).

4.   Razlogi za pregled

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje subvencioniranja in nadaljevanje ali ponovitev škode industriji Unije.

4.1    Domneva o verjetnosti nadaljevanja subvencioniranja

Vložnik je predložil zadostne dokaze, da so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Indiji prejemali in da bodo tudi v prihodnje verjetno prejemali številne subvencije, ki jih je dodelila indijska vlada, ter regionalne subvencije.

Subvencijske prakse med drugim zajemajo (1) neposreden prenos sredstev in potencialen neposreden prenos sredstev ali obveznosti, na primer shemo povračila dajatev, shemo svežnja spodbud vlade zvezne države Maharashtra, jamstva za posojila in neposredne prenose sredstev vlade Indije; (2) opustitev ali neizterjavo prihodka vlade, na primer shemo za vnaprejšnje odobritve, shemo za podporo izvozu investicijskega blaga, shemo za izvoz blaga iz Indije, shemo dovoljenj za brezcarinski uvoz in shemo za oprostitev obresti pri izvoznih posojilih; ter (3) plačila za mehanizem financiranja ali pooblastitev zasebnega organa oziroma navodilo njemu, da opravi eno ali več vrst funkcij, kot je opisano v (1) in (2) tega odstavka, na primer shema izvoznih kreditov.

Komisija si pridržuje pravico do preiskave drugih zadevnih subvencijskih praks, ki bi jih odkrila med potekom preiskave.

Vložnik trdi, da gre pri zgoraj navedenih shemah za subvencije, saj vključujejo finančni prispevek indijske vlade ali drugih regionalnih vlad in zagotavljajo ugodnosti proizvajalcem izvoznikom izdelka, ki se pregleduje. Sheme naj bi bile specifične za podjetje ali industrijo oziroma za skupino podjetij ali industrij ali pogojene z opravljenim izvozom in zato se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

4.2    Domnevna verjetnost nadaljevanja ali ponovitve škode

Vložnik je predložil tudi dokaze prima facie, da je uvoz izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo ostal znaten v absolutnem obsegu in tržnem deležu.

Iz dokazov prima facie, ki jih je predložil vložnik, je razvidno, da bi, če ukrepov ne bi bilo, cene uvoženega izdelka, ki se pregleduje, med drugim negativno vplivale na raven zaračunanih cen industrije Unije, kar bi znatno škodilo celotnemu poslovanju ter finančnemu stanju in stanju na področju zaposlovanja v industriji Unije.

Vložnik je tudi predložil dokaze, iz katerih je razvidno, da bi se v primeru izteka ukrepov trenutna raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo verjetno povečala zaradi znatnih neizrabljenih zmogljivosti proizvajalcev izvoznikov v Indiji.

Poleg tega vložnik trdi, da bi vsako nadaljnje pomembnejše povečanje uvoza po subvencioniranih cenah iz zadevne države verjetno povzročilo nadaljnjo škodo industriji Unije, če bi se veljavnost ukrepov iztekla.

5.   Postopek

Po posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (5), je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

S pregledom bo ugotovila, ali bi iztek veljavnosti ukrepov lahko privedel do nadaljevanja ali ponovitve subvencioniranja izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz zadevne države in nadaljevanje ali ponovitev škode industriji Unije.

Indijska vlada je bila povabljena na posvetovanja v skladu s členom 10(7) osnovne uredbe.

5.1    Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

Preiskava v zvezi z nadaljevanjem ali ponovitvijo subvencioniranja bo zajemala obdobje od 1. aprila 2015 do 31. marca 2016 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, bo zajemala obdobje od 1. januarja 2012 do konca obdobja preiskave v zvezi s pregledom („obravnavano obdobje“).

5.2    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve subvencioniranja

Proizvajalci izvozniki (6) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.2.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov – postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v zadevni državi

Ker lahko ta pregled zaradi izteka ukrepov vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz Indije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi I k temu obvestilu.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, stopila v stik tudi z indijskimi organi, lahko pa stopi v stik tudi s katerim koli znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, bodo proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega proizvodnje, prodaje ali izvoza, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, po potrebi prek organov zadevne države, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in indijskim organom.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

Brez poseganja v morebitno uporabo člena 28 osnovne uredbe se bodo družbe, ki se strinjajo z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso izbrane v vzorec, štele za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“).

5.3    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode

Za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode za industrijo Unije so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Uniji pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.3.1   Preiskava proizvajalcev Unije

Ker je v ta pregled zaradi izteka ukrepa vključeno veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da bo izbrala vzorec in ustrezno omejila število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala. Vzorčenje se izvede v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Komisija je izbrala začasni vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo; kontaktni podatki so v oddelku 5.7). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, vključno s proizvajalci Unije, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do veljavnih ukrepov, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v končni vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

5.4    Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve subvencioniranja in škode, bo v skladu s členom 31 osnovne uredbe odločeno, ali bi bila ohranitev izravnalnih ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 31, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4.1   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (7)  (8)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do veljavnih ukrepov, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

5.5    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.6    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.7    Postopek za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoljuje (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) zagotovitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (9).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani so pozvane, da vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil, pošljejo po elektronski pošti, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Če se zainteresirane strani odločijo za elektronsko pošto, se morajo strinjati s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da je navedeni elektronski naslov poslovni elektronski naslov podjetja, ki deluje in se uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov za vprašanja v zvezi s subvencijami: TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

E-naslov za vprašanja v zvezi s škodo: TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD za trgovino. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve subvencioniranja in škode ter interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 22(1) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 19 osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepov začel v skladu z določbami člena 18 osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 22(3) osnovne uredbe.

Če katera od zainteresiranih strani meni, da je potreben pregled ukrepov, da se omogoči sprememba ukrepov, lahko navedena stran zahteva pregled v skladu s členom 19 osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepov iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10).


(1)  Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih izravnalnih ukrepov (UL C 248, 29.7.2015, str. 4).

(2)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 405/2011 z dne 19. aprila 2011 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije (UL L 108, 28.4.2011, str. 3).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 721/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 405/2011 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije (UL L 202, 27.7.2013, str. 2).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).

(6)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(7)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. Za opredelitev povezane strani glej opombo 3 v Prilogi II k temu obvestilu.

(8)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja interesa Unije uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(9)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 188, 18.7.2009, str. 93) in členom 12.4 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/18


Obvestilo o sodbi Splošnega sodišča v zadevi T-310/12 v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 325/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske

(2016/C 148/06)

Splošno sodišče je v sodbi z dne 20. maja 2015 v zadevi T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd proti Svetu (1), razveljavilo Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 325/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske („izpodbijana uredba“) (2), kar zadeva družbo Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd („zadevni proizvajalec izvoznik“).

Splošno sodišče je v sodbi presodilo, da izpodbijana uredba ne vsebuje ustrezne obrazložitve v skladu s členom 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) glede metode za določitev stopnje škode v zvezi z zadevnim proizvajalcem izvoznikom.

Zaradi sodbe se za uvoz oksalne kisline, ki jo proizvaja zadevni proizvajalec izvoznik, v Evropsko unijo protidampinška dajatev, ki je bila uvedena z izpodbijano uredbo, več ne uporablja.

V skladu s členom 266 PDEU morajo institucije Unije sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodb.

Priznava se, da v primerih, ko je postopek sestavljen iz več upravnih korakov, razglasitev ničnosti enega od korakov ne pomeni, da je za ničnega razglašen celoten postopek (3). Protidampinška preiskava je primer takega postopka v več korakih. Zato razglasitev ničnosti delov Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 325/2012 ne vodi k razglasitvi ničnosti celotne izpodbijane uredbe. Tako imajo institucije Unije v skladu s sodbo Splošnega sodišča z dne 20. maja 2015 možnost, da odpravijo tiste vidike izpodbijane uredbe, ki so privedli do razglasitve ničnosti nekaterih njenih delov, tiste dele, ki jih sodba ne zadeva, pa pustijo nespremenjene (4). Zato druge ugotovitve iz izpodbijane uredbe, ki niso bile izpodbijane v predpisanih rokih ali pa so bile izpodbijane, vendar je bilo izpodbijanje s sodbo Splošnega sodišča zavrnjeno, zaradi česar niso privedle do razglasitve ničnosti izpodbijane uredbe, ostajajo veljavne.

Zato se je Komisija odločila nadaljevati protidampinško preiskavo v zvezi z uvozom oksalne kisline s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske na točki, na kateri je prišlo do nezakonitosti. To je po obsegu omejeno na izvrševanje sodbe Splošnega sodišča, kot je opisano zgoraj.

Informacije za carinske organe

Dokončne protidampinške dajatve, plačane v skladu z Uredbo (EU) št. 325/2012 o uvozu oksalne kisline v dihidratni (številka CUS 0028635-1 in številka CAS 6153-56-6) ali anhidridni obliki (številka CUS 0021238-4 in številka CAS 144-62-7) in v vodni raztopini ali ne, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2917 11 00 (oznaka TARIC 2917110091), ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jo proizvaja zadevni proizvajalec izvoznik (dodatna oznaka TARIC B232), v Evropsko unijo, ter začasne dajatve, dokončno pobrane v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 325/2012, bi bilo treba povrniti ali odpustiti. Povrnitev ali odpustitev je treba zahtevati pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo.


(1)  UL C 221, 6.7.2015, str. 7.

(2)  UL L 106, 18.4.2012, str. 1.

(3)  Zadeva T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) proti Svetu, Recueil 1998, str. II-3939.

(4)  Zadeva C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) proti Svetu, Recueil 2000, str. I-08147.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2016/C 148/07)

1.

Komisija je 19. aprila 2016 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Združeno kraljestvo) in Summit Partners L.P. („Summit Partners“, ZDA), z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Calypso Technology, Inc („Calypso Technology“, ZDA).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Bridgepoint: sklad zasebnega kapitala,

—   za Summit Partners: sklad za kapitalske naložbe,

—   za Calypso Technology: ponudnik programske opreme in storitev za trge državnih obveznic in kapitalske trge.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology se lahko Evropski komisiji pošljejo po telefaksu (št. telefaksa: +32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.