ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 59

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
15. februar 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 059/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 059/02

Zadeva C-586/15 P: Pritožba, ki jo je Lotte Co. Ltd vložila 12. novembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. septembra 2015 v zadevi T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

2

2016/C 059/03

Zadeva C-595/15 P: Pritožba, ki so jo National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), in drugi vložili 14. novembra 2015 zoper sodbo Spošnega sodišča (sedmi senat) z dne 4. septembra 2015 v zadevi T-577/12, NIOC in drugi/Svet Evropske unije

3

2016/C 059/04

Zadeva C-626/15: Tožba, vložena 23. novembra 2015 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

5

2016/C 059/05

Zadeva C-633/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 30. novembra 2015 – London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/06

Zadeva C-640/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 2. decembra 2015 – Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

7

2016/C 059/07

Zadeva C-657/15 P: Pritožba, ki jo je Viasat Broadcasting UK Ltd vložila 7. decembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-674/11, TV2/Danmark/Evropska komisija

8

2016/C 059/08

Zadeva C-659/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 9. decembra 2015 – kazenski postopek zoper Roberta Caldararuja

9

2016/C 059/09

Zadeva C-660/15 P: Pritožba, ki jo je Viasat Broadcasting UK Ltd vložila 8. decembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Evropska komisija

9

2016/C 059/10

Zadeva C-665/15: Tožba, vložena 14. decembra 2015 – Evropska komisija/Republika Portugalska

10

 

Splošno sodišče

2016/C 059/11

Zadeva T-486/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Orange Polska/Komisija (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Poljski trg telekomunikacij — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU — Pogoji, ki jih je naložil prvotni operater za dovolitev odplačnega dostopa novih operaterjev do omrežja in veleprodajnih storitev širokopasovnega dostopa — Legitimen interes za ugotovitev kršitve — Globe — Obveznost obrazložitve — Teža kršitve — Olajševalne okoliščine — Sorazmernost — Neomejena pristojnost — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

12

2016/C 059/12

Zadeva T-242/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – SNCF/Komisija (Državne pomoči — Pomoči, ki jih je Francija izvajala v korist družbe Sernam SCS — Pomoči pri prestrukturiranju in dokapitalizaciji, jamstva in odpis terjatev družbi Sernam s strani družbe SNCF — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom — Zloraba pomoči — Vračilo — Gospodarska kontinuiteta — Merilo zasebnega vlagatelja)

13

2016/C 059/13

Zadeva T-275/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija (Jezikovna ureditev — Razpis javnih natečajev za zaposlitev administratorjev — Izbira drugega med tremi jeziki — Jezik sporazumevanja s kandidati natečajev — Uredba št. 1 — Členi 1d(1), 27, prvi odstavek, in 28(f) Kadrovskih predpisov — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

13

2016/C 059/14

Zadeva T-295/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija (Jezikovna ureditev — Popravek razpisov javnih natečajev za zaposlitev administratorjev — Novi natečaji — Izbira drugega med temi jeziki — Uredba št. 1 — Členi 1d(1), 27 in 28(f) Kadrovskih predpisov — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

14

2016/C 059/15

Zadeva T-510/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija (Jezikovna ureditev — Razpis javnih natečajev za zaposlitev prevajalcev — Izbira drugega med tremi jeziki — Jezik sporazumevanja s kandidati natečajev — Uredba št. 1 — Členi 1d(1), 27 in 28(f) Kadrovskih predpisov — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

15

2016/C 059/16

Zadeva T-515/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Španija/Komisija (Državne pomoči — Ladjedelništvo — Davčne določbe, k se uporabljajo za določene dogovore glede financiranja in nakupa ladij — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za delno nezdružljivo z notranjim trgom in je bila naložena njena delna izterjava — Ničnostna tožba — Posamično nanašanje — Dopustnost — Prednost — Selektivnost — Vpliv na trgovino med državami članicami — Vpliv na konkurenco — Obveznost obrazložitve)

16

2016/C 059/17

Zadeva T-624/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Bice International/UUNT – Bice (bice) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti bice — Prejšnja figurativna nacionalna znamka 1926 BiCEoRISTORANTE — Neobstoj resne uporabe prejšnje znamke — Člen 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009)

17

2016/C 059/18

Zadeva T-79/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Olympus Medical Systems/UUNT (3D) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti 3D — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

17

2016/C 059/19

Zadeva T-673/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2015 – Italija/Komisija (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Prevoz — Ustanovitev družbe Airport Handling SpA — Sklep o začetku formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU — Neizpodbojni akt — Ukrepi pomoči, ki so bili popolnoma izvršeni na dan vložitve tožbe — Nedopustnost)

18

2016/C 059/20

Zadeva T-224/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Cofely Solelec in drugi/Parlament (Ničnostna tožba — Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

18

2016/C 059/21

Zadeva T-543/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA (Začasna odredba — REACH — Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov — Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

19

2016/C 059/22

Zadeva T-669/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA (Začasna odredba — REACH — Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov — Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

20

2016/C 059/23

Zadeva T-600/15: Tožba, vložena 22. oktobra 2015 – PAN Europe in drugi/Komisija

20

2016/C 059/24

Zadeva T-630/15: Tožba, vložena 10. novembra 2015 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

21

2016/C 059/25

Zadeva T-631/15: Tožba, vložena 11. novembra 2015 – Stena Line Scandinavia/Komisija

22

2016/C 059/26

Zadeva T-673/15: Tožba, vložena 19. novembra 2015 – Guardian Europe/Evropska unija

23

2016/C 059/27

Zadeva T-682/15 P: Pritožba, ki jo je 26. novembra 2015 vložil Patrick Wanègue zoper sklep, ki ga je 15. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-21/15, Wanègue/Odbor regij

24

2016/C 059/28

Zadeva T-684/15 P: Pritožba, ki jo je Roderich Weissenfels 27. novembra 2015 vložil zoper sodbo, ki jo je 24. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F–92/14, Weissenfels/Parlament

26

2016/C 059/29

Zadeva T-688/15 P: Pritožba, ki jo je 28. novembra 2015 vložil Peter Schönberger zoper sklep, ki ga je 30. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-14/12 RENV, Schönberger/Računsko sodišče

27

2016/C 059/30

Zadeva T-692/15: Tožba, vložena 25. novembra 2015 – HTTS/Svet

28

2016/C 059/31

Zadeva T-698/15 P: Pritožba, ki jo je Juha Tapio Silvan 2. decembra 2015 vložil zoper sodbo, ki jo je 22. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-83/14, Silvan/Komisija

28

2016/C 059/32

Zadeva T-705/15: Tožba, vložena 2. decembra 2015 – Syriatel Mobile Telecom/Svet

30

2016/C 059/33

Zadeva T-707/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Souruh/Svet

30

2016/C 059/34

Zadeva T-708/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Cham in Bena Properties/Svet

31

2016/C 059/35

Zadeva T-709/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Almashreq Investment Fund/Svet

32

2016/C 059/36

Zadeva T-710/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Drex Technologies/Svet

32

2016/C 059/37

Zadeva T-711/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Othman/Svet

33

2016/C 059/38

Zadeva T-712/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

33

2016/C 059/39

Zadeva T-714/15: Tožba, vložena 2. decembra 2015 – Makhlouf/Svet

34

2016/C 059/40

Zadeva T-715/15: Tožba, vložena 4. decembra 2015 – BBY Solutions/UUNT – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Zadeva T-716/15: Tožba, vložena 30. novembra 2015 – Gallardo Blanco/UUNT – Expasa Agricultura y Ganadería (Upodobitev železne konjske brzde v obliki črke H)

36

2016/C 059/42

Zadeva T-718/15: Tožba, vložena 9. decembra 2015 – PTC Therapeutics International/EMA

37

2016/C 059/43

Zadeva T-719/15 P: Pritožba, ki jo je 8. decembra 2015 vložila LP zoper sklep, ki ga je 28. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-73/14

37

2016/C 059/44

Zadeva T-720/15: Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Komisija/CINAR

38

2016/C 059/45

Zadeva T-722/15: Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija

38

2016/C 059/46

Zadeva T-723/15: Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Genossenschaftsverband Bayern/Komisija

40

2016/C 059/47

Zadeva T-727/15: Tožba, vložena 14. decembra 2015 – Justice & Environment/Komisija

41

2016/C 059/48

Zadeva T-729/15: Tožba, vložena 17. decembra 2015 – MSD Animal Health Innovation in Intervet international/EMA

41

2016/C 059/49

Zadeva T-737/15: Tožba, vložena 18. decembra 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

42

2016/C 059/50

Zadeva T-738/15: Tožba, vložena 18. decembra 2015 – Aurubis in drugi/Komisija

43

2016/C 059/51

Zadeva T-743/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Vinnolit/Komisija

44

2016/C 059/52

Zadeva T-745/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – FH Scorpio/UUNT – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Zadeva T-746/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Biofa/Komisija

46

2016/C 059/54

Zadeva T-750/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft in drugi/Komisija

47

2016/C 059/55

Zadeva T-755/15: Tožba, vložena 30. decembra 2015 – Luksemburg/Komisija

48

2016/C 059/56

Zadeva T-756/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/UUNT — Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Zadeva T-759/15: Tožba, vložena 29. decembra 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

49

2016/C 059/58

Zadeva T-760/15: Tožba, vložena 23. decembra 2015 – Nizozemska/Komisija

50

2016/C 059/59

Zadeva T-482/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2015 – Ahrend Furniture/Komisija

51

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2016/C 059/60

Zadeva F-148/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – ZZ/Komisija

52

2016/C 059/61

Zadeva F-151/15: Tožba, vložena 23. decembra 2015 – ZZ/Komisija

52


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2016/C 059/01)

Zadnja objava

UL C 48, 8.2.2016

Prejšnje objave

UL C 38, 1.2.2016

UL C 27, 25.1.2016

UL C 16, 18.1.2016

UL C 7, 11.1.2016

UL C 429, 21.12.2015

UL C 414, 14.12.2015

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/2


Pritožba, ki jo je Lotte Co. Ltd vložila 12. novembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. septembra 2015 v zadevi T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-586/15 P)

(2016/C 059/02)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Lotte Co. Ltd (zastopnica: M. Knitter, odvetnica)

Drugi stranki v postopku: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj,

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. septembra 2015 (T-483/12) in zavrne tožbo zoper odločbo četrtega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 3. septembra 2012 v zadevi R 2103/2010-4;

podredno, ob razveljavitvi izpodbijane sodbe Splošnega sodišča zadevo slednjemu vrne v ponovno odločanje;

tožeči stranki (Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH) naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica očita kršitev člena (1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba o blagovni znamki Skupnosti). Natančneje navaja tri primere napačne uporabe prava:

1.

Pritožnica graja uporabo napačnih meril pri presoji dopustnega odstopanja pri konkretni uporabi nasprotne znamke v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti. Pritožnica v zvezi s tem navaja, da je Splošno sodišče sestavne dele nasprotne znamke, ki imajo razlikovalni učinek, pravno napačno opredelilo na podlagi meril o ugotovitvi verjetnosti zmede. Značaju oziroma prevladi sestavnih delov znotraj znamke, ki igra bistveno vlogo pri ugotovitvi verjetnosti zmede, ni mogoče pripisati enake teže pri presoji dopustnosti odstopajoče rabe znamke. V tej zvezi ne gre za to, da se ugotovi verjetnost zmede. Bolj gre za to ali oblika rabe registrirane znamke odstopa samo v manjši podrobnosti, tako da bi bilo mogoče oba znaka skupaj šteti kot enakovredna.

2.

Dalje, Splošno sodišče ni upoštevalo vseh bistvenih okoliščin glede določitve sestavnih delov nasprotne znamke, ki imajo razlikovalni učinek. Splošno sodišče naj bi pravno napačno prevzelo merila odbora za pritožbe, ne da bi samo naslovilo posamezne in številne sestavne dele kompleksne nasprotne znamke.

3.

Po mnenju pritožnice obstajajo nedoslednosti in logične napake v utemeljitvi Splošnega sodišča glede določitve oblike rabe. Splošno sodišče sicer trdi, da sme uporabljeni znak le „v zanemarljivih elementih“ odstopati od oblike, v kateri je bil registriran in da je treba uporabljene znake ter registrirano znamko upoštevati kot „na splošno enakovredno“, da bi se smelo potrditi, da raba znamke ohranja pravice. Splošno sodišče je bilo pri uporabi teh meril presoje nedosledno in je storilo napako pri logični presoji. Poleg tega je Splošno sodišče uporabilo tog preizkus ali se tri elementi, ki jih je upoštevalo kot razlikovalne, pojavijo v uporabljeni obliki. Na podlagi teh meril Splošno sodišče izhaja iz rabe, ki ohranja pravice in pri tem ne upošteva, da so bili v uporabljeni obliki dodani številni novi elementi, kar ima za posledico, da uporabljenega znaka in registrirane znamke ne bi bilo mogoče več šteti za „na splošno enakovredne“.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/3


Pritožba, ki so jo National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), in drugi vložili 14. novembra 2015 zoper sodbo Spošnega sodišča (sedmi senat) z dne 4. septembra 2015 v zadevi T-577/12, NIOC in drugi/Svet Evropske unije

(Zadeva C-595/15 P)

(2016/C 059/03)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnice:

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO),Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO),National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co.,Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC),West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Druga stranka v postopku:

Svet Evropske unije

Predlogi

Sodba sedmega senata Splošnega sodišča Evropske unije z dne 4. septembra 2015 v zadevi T-577/12 naj se razveljavi;

predlogom, ki so jih pritožnice podale pred Splošnim sodiščem, naj se ugodi;

drugi stranki v postopku naj se naloži plačilo stroškov obeh postopkov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Prvi pritožbeni razlog: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo v točki 44 izpodbijane sodbe, ker je razsodilo, da je treba zato, ker se nanaša na člen 46(2) Uredbe (EU) št. 267/2012 (1), Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 (2) razumeti tako, da je v njej jasno navedeno, da je njena pravna podlaga navedeni člen 46(2).

2.

Drugi pritožbeni razlog: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo v točkah od 55 do 57 izpodbijane sodbe, ki jih je mogoče povzeti z navedbo, da „iz člena 215(2) PDEU ne izhaja, da je treba individualne omejevalne ukrepe proti fizičnim ali pravnim osebam, skupinam ali nedržavnim subjektom sprejeti po postopku iz člena 215(1) PDEU“. Po eni strani je v členu 215(1), ki je edina določba PDEU, ki se nanaša na omejevalne ukrepe, jasno navedeno, da se za te ukrepe uporabi postopek, ki je določen v njem, in ne določa nobenega drugega. Po drugi strani člen 291 PDEU ni združljiv s členom 215(2) PDEU. Podredno, člena 291 PDEU ni mogoče razumeti tako, da lahko Svetu daje pravno podlago za sprejetje omejevalnih ukrepov, ki je dodatna glede na tisto, ki jo pomeni člen 215(2) PDEU. Nazadnje, in podredno, če bi bilo razsojeno, da člen 291(2) PDEU Svetu lahko daje pravno podlago za sprejetje omejevalnih ukrepov, ki je dodatna glede na tisto, ki jo pomeni člen 215(2) PDEU, je uporaba te pravne podlage v obravnavani zadevi prav tako nezakonita.

3.

Tretji pritožbeni razlog, naveden podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2) PDEU kot podlage za sprejetje individualnih omejevalnih ukrepov pravno možna v okviru politike sprejetja omejevalnih ukrepov, prvotno utemeljenih na členu 215 PDEU: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točkah od 75 do 83 svoje sodbe v bistvu razsodilo, da je Svet Unije v skladu z besedilom člena 291(2) PDEU „ustrezno utemeljil“ uporabo tega posebnega postopka, ki je bil edini na voljo v obravnavani zadevi. Po eni strani mora biti zahtevana utemeljitev izrecna. Po drugi strani pa, tudi če je mogoče to zahtevo izpolniti z implicitno utemeljitvijo, ta zahteva v obravnavani zadevi ni izpolnjena, saj je Splošno sodišče zadevna akta razlagalo napačno.

4.

Četrti pritožbeni razlog, naveden podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2) PDEU kot podlage za sprejetje individualnih omejevalnih ukrepov pravno možna v okviru politike sprejetja omejevalnih ukrepov, utemeljenih na členu 215 PDEU: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 87 svoje sodbe razsodilo, da „člen 46(2) Uredbe št. 267/2012 Svetu pridržuje pristojnost za izvajanje določb člena 23(2) in (3) navedene uredbe“, kar naj bi zadoščalo za izpolnitev obveznosti obrazložitve v zvezi z navedbo pravne podlage te določbe, ki je člen 291(2) PDEU. Splošno sodišče naj bi po mnenju pritožnic do te ugotovitve prišlo s pravno napačno razlago člena 46(2) Uredbe št. 267/2012.

5.

Peti pritožbeni razlog, naveden podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2) PDEU kot podlage za sprejetje individualnih omejevalnih ukrepov pravno možna v okviru politike sprejetja omejevalnih ukrepov, utemeljenih na členu 215 PDEU: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče v točkah od 86 do 88 svoje sodbe storilo napako, ker je menilo, da Svetu na podlagi obveznosti obrazložitve pravnih aktov Unije ni bilo treba izrecno navesti, da je bila Uredba št. 267/2012 utemeljena na členu 291(2) PDEU, kar zadeva pravno podlago člena 46(2) Uredbe št. 267/2012.

6.

Šesti pritožbeni razlog: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točkah 100 in 103 ter v 108 in 110 razsodilo, da se to, ali so omejevalni ukrepi, ki jih sprejme Unija, v skladu z načeloma pravne varnosti in predvidljivosti prava, iz katerih izhaja, da morajo biti navedeni ukrepi jasni in natančni, presoja glede na pravila iz sodne prakse v zvezi enotno razlago aktov Unije, ki zahtevajo, da se ti akti razlagajo in uporabljajo ob upoštevanju različic v drugih uradnih jezikih.

7.

Sedmi pritožbeni razlog: pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 134 svoje sodbe razsodilo, da je člen 23(2)(d) Uredbe št. 267/2012 (sporno merilo) skladen z načelom pravne države in splošneje s pravom Evropske unije, ker ni „niti samovoljen niti diskrecijski“, v točki 140 pa, da „sporno merilo omejuje diskrecijsko pravico Sveta z uvedbo objektivnih meril in zagotavlja raven predvidljivosti, ki se zahteva s pravom Unije“. Glede tega pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je sporno merilo razlagalo s sklicevanjem na sodbo z dne 13. marca 2012, Melli Bank/Svet (C-380/09 P).

8.

Osmi pritožbeni razlog: pritožnice podredno trdijo, da če je pomen izraza „združenje“ tak, kot mu ga pripisuje Splošno sodišče, je treba ugotoviti, da je bil v obravnavani zadevi uporabljen napačno.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 16).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/5


Tožba, vložena 23. novembra 2015 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-626/15)

(2016/C 059/04)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, E. Paasivirta, C. Hermes, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga tožeče stranke

sklep Sveta z dne 11. septembra 2015, ki je vsebovan v sklepu predsednika Odbora stalnih predstavnikov z dne 11. septembra 2015, s katerim je bilo potrjeno, da se Komisiji v imenu Unije in njenih držav članic predloži dokument za razpravo glede prihodnjega zakonodajnega predloga Komisiji za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki z ustanovitvijo zavarovanega morskega območja v Weddellovem morju, naveden v povzetku zapisnika z dne 23. septembra 2015 o 2554. seji Odbora stalnih predstavnikov (Dokument 11837/15, točka 65, strani 19 in 20, in Dokument 11644/1/15/REV), naj se razglasi za ničen v delu, v katerem je Svet naložil, da se dokument za razpravo predloži v imenu Unije in njenih držav članic, namesto da bi se predložil samo v imenu Unije;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s to tožbo Sodišču predlaga, naj sklep Sveta z dne 11. Septembra 2015 razglasi za ničen v delu, v katerem je Svet odredil, da se dokument za razpravo Komisiji za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki z ustanovitvijo zavarovanega morskega območja v Weddellovem morju predloži v imenu Unije in njenih držav članic, namesto da bi se predložil samo v imenu Unije.

Komisija meni, da je izpodbijani sklep s tem, da se z njim šteje, da je pristojnost na tem področju deljena in da je posledično treba o dokumentu za razpravo odločati soglasno ter ga predložiti v imenu Unije in njenih držav članic, nezakonit, saj je s tem Komisiji onemogočeno, da ta dokument predloži samo v imenu Unije, kar je v nasprotju z izključno pristojnostjo Unije na tem področju (in pooblastili Komisije za zastopanje Unije).

Komisija v utemeljitev tožbe za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa navaja dva razloga.

Komisija na prvem mestu trdi, da je Svet s tem, da je sprejel izpodbijani sklep, kršil izključno pristojnost Unije na področju ohranjanja morskih bioloških virov, kot je navedena v členu 3(1)(d) PDEU. Prvič, Komisija meni, da Svet ni spoštoval pravnega okvira ukrepa, ki ga zadeva izpodbijani sklep, tako z vidika Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki kot z vidika Unije. Drugič, Komisija meni, da Svet ni upošteval cilja in vsebine tega ukrepa.

Na drugem mestu Komisija podredno trdi, da tudi če ukrepa ne bi bilo mogoče šteti za ukrep za ohranjanje morskih bioloških virov v smislu člena 3(1)(d) PDEU, je Svet s sprejetjem izpodbijanega sklepa vsekakor kršil izključno pristojnost Unije, saj ima Unija izključno zunanjo pristojnost na tem področju, ker lahko predvideni ukrep vpliva na pravila Unije ali spremeni njihovo področje uporabe v smislu člena 3(2) PDEU. Prvič, Komisija meni, da Svet ni upošteval tega, da lahko predvideni ukrep vpliva na ali spremeni dve uredbi sekundarne zakonodaje (uredbi (ES) št. 600/2004 (1) in (ES) št. 601/2004 (2)). Drugič, Komisija meni, da Svet ni upošteval vplivanja na ali spreminjanja okvirnega stališča Unije iz junija 2014.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 600/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih tehničnih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju, zajetem v Konvenciji o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 4, zvezek 7, str. 43).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 51, str. 52).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 30. novembra 2015 – London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-633/15)

(2016/C 059/05)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: London Borough of Ealing

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je Združeno kraljestvo na podlagi zadnjega odstavka člena 133 Direktive o DDV (1) upravičeno naložiti pogoj iz točke (d) tega člena osebam javnega prava (i) v okoliščinah, v katerih je Združeno kraljestvo upoštevne transakcije obdavčevalo na dan 1. januar 1989, medtem ko se je za druge športne storitve na ta dan uporabljala oprostitev, in (ii) v okoliščinah, v katerih za upoštevne transakcije ni bila odobrena oprostitev na podlagi nacionalnega prava, preden je Združeno kraljestvo uvedlo pogoj iz člena 133(d)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje zgoraj pritrdilen, ali je Združeno kraljestvo upravičeno naložiti pogoj iz točke (d) člena 133 Direktive o DDV neprofitnim organizacijam, ki so osebe javnega prava, ne da bi ta pogoj uporabilo tudi za neprofitne organizacije, ki niso osebe javnega prava?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje zgoraj pritrdilen, ali je dovoljeno, da Združeno kraljestvo vsem javnim neprofitnim organizacijam ne odobri ugodnosti oprostitve iz člena 132(1)(m), ne da bi v vsakem posameznem primeru presodilo, ali bi odobritev oprostitve lahko povzročila izkrivljanje konkurence in postavila v slabši položaj komercialna podjetja, zavezance za DDV?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 2. decembra 2015 – Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

(Zadeva C-640/15)

(2016/C 059/06)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Minister for Justice and Equality

Tožena stranka: Tomas Vilkas

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 23 Okvirnega sklepa (1) določa ali/in dovoljuje, da se sporazum o novem datumu predaje sklene več kot enkrat?

2.

Če je tako, ali to omogoča v enem ali v vseh teh položajih: če so predajo zahtevane osebe v obdobju, določenem v odstavku 2, že preprečile okoliščine, na katere državi članici nimata vpliva, zaradi česar je prišlo do sporazuma o novem datumu predaje, za te okoliščine pa se ugotovi, da

(i)

trajajo, ali

(ii)

se po tem, ko so prenehale, ponovno pojavijo, ali

(iii)

se po tem, ko so prenehale, pojavijo drugačne okoliščine, ki so preprečile ali bodo lahko preprečile predajo zahtevane osebe v zahtevanem obdobju, ki se nanaša na navedeni novi datum predaje?


(1)  Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34.)


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/8


Pritožba, ki jo je Viasat Broadcasting UK Ltd vložila 7. decembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-674/11, TV2/Danmark/Evropska komisija

(Zadeva C-657/15 P)

(2016/C 059/07)

Jezik postopka: danščina

Stranke

Pritožnica: Viasat Broadcasting UK Ltd (zastopnika: M. Honoré in S. Kalsmose-Hjelmborg, odvetnika)

Druge stranke v postopku: TV2 Danmark A/S, Evropska komisija, Kraljevina Danska

Predlogi

Točka 1 izreka sodbe Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015, T-674/11, TV2/Danmark/Komisija (prvi predlog) naj se razveljavi; in

del sodbe Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015, T-674/11, TV2/Danmark/Komisija, s katerim je Splošno sodišče potrdilo tretji del prvega tožbenega razloga tožeče stranke (drugi predlog), naj se razveljavi; in

ugodi Komisiji, kar zadeva ničnostno tožbo, ki sta jo vložili družba TV2 in Kraljevina Danska; in

družbi TV2/Danmark in Kraljevini Danski, tožečima strankama na prvi stopnji, naloži plačilo stroškov družbe Viasat.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V zvezi s prvim pritožbenim razlogom družba Viasat trdi, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da je Komisija napačno ugotovila, da prihodki od oglaševanja, ki jih je zaračunavala družba TV2 Reklame A/S leta 1995 in 1996, pomenijo državno pomoč.

Družba Viasat dalje trdi, da so prihodki od oglaševanja v letih 1995 in 1996 vključevali prenos državnih sredstev, saj naj bi se prihodki iz prenesli prek družbe TV2 Reklame A/S in sklada TV2 Fund, ki sta bila oba pod državnim nadzorom. O dejanski uporabi sredstev naj bi nato odločala minister za kulturo (Kulturministeren) in parlamentarni odbor za finance (Folketingets Finansudvalg). Splošno sodišče naj bi tudi napačno ugotovilo, da je bila družba TV2 pravno upravičena do sredstev v skladu TV2 ali njihovih delov.

V zvezi z drugim pritožbenim razlogom družba Viasat trdi, da je Splošno sodišče napačno potrdilo trditev tožeče stranke, da je bil v obravnavanem primeru drugi pogoj Altmark izpolnjen (točke od 88 do 111). Družba Viasat navaja, da je Splošno sodišče v sodbi obravnavalo le razlago izpodbijanega sklepa, ki bi jo Komisija po mnenju Splošnega sodišča, morala predložiti v pisnih stališčih pred Splošnim sodiščem, ne da bi obravnavalo obrazložitve v izpodbijanem sklepu. Na podlagi ničesar v točkah od 114 do 116 izpodbijanega sklepa ni mogoče sklepati, da drugi pogoj Altmark vsebuje zahtevo po učinkovitosti prejemnika nadomestila.

Splošno sodišče naj bi tako odločilo, ali lahko Komisija v zvezi z drugim pogojem Altmark upravičeno zahteva, da za obračunavanje nadomestila ni nujna le predvidljivost prihodnih prihodkov družbe TV2 od oglaševanja, temveč tudi predvidljivost njenih stroškov.

Družba Viasat trdi, da je zahteva Komisije po zadostni ravni preglednosti glede stroškov logična in nujna posledica široke svobode, ki jo ima izvajalec javnih storitev v radiotelevizijskem sektorju; glej med drugim točko 214 sodbe BUPA/Komisija, T-289/03, EU:T:2008:29.

Potreba po preglednosti glede stroškov je upoštevna tudi v zvezi z drugimi merili Altmark; glej sodbo Splošnega sodišča Viasat/Komisija, T-125/12, EU:T:2015:687, točke od 80 do 83.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 9. decembra 2015 – kazenski postopek zoper Roberta Caldararuja

(Zadeva C-659/15)

(2016/C 059/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Robert Caldararu

Druga stranka: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 1(3) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (1) razlagati tako, da izročitev zaradi izvršitve kazni ni dopustna, če obstajajo tehtni indici za to, da se z zaporniškimi pogoji v odreditveni državi članici kršijo temeljne pravice zadevne osebe in splošna pravna načela, kot so določena v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, ali pa ga je treba razlagati tako, da izvršitvena država v teh primerih odločitev o dopustnosti izročitve lahko ali mora pogojevati z zagotovitvijo spoštovanja pogojev pridržanja? Ali lahko izvršitvena država pri tem določi konkretne minimalne zahteve za pogoje pridržanja, ki jih je treba zagotoviti, oziroma ali jih mora določiti?

2.

Ali je treba člena 5 in 6(1) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) razlagati tako, da ima odreditveni pravosodni organ tudi pooblastilo za zagotovitev spoštovanja pogojev pridržanja, ali pa se glede tega ohrani nacionalna ureditev pristojnosti odreditvene države članice?


(1)  UL L 190, str. 1.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/9


Pritožba, ki jo je Viasat Broadcasting UK Ltd vložila 8. decembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Evropska komisija

(Zadeva C-660/15 P)

(2016/C 059/09)

Jezik postopka:angleščina

Stranke

Pritožnica: Viasat Broadcasting UK Ltd (zastopnika: M. Honoré in S. Kalsmose-Hjelmborg, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Danska, TV2/Danmark A/S

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Komisija razveljavi in

Sklep Komisije 2011/839/EU (1) z dne 20. aprila 2011 o ukrepih, ki jih izvaja Danska za TV2/Danmark (UL L 340, str. 1), razglasi za ničen in

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov družbe Viasat na prvi stopnji in pred Sodiščem.

podredno,

izpodbijano sodbo razveljavi in

zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču in

odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in na stopnji pritožbe pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Viasat trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri ugotovitvi, da Komisiji pri njeni presoji v skladu s členom 106(2) PDEU ni bilo treba upoštevati tega, da je bila pomoč družbi TV2 dodeljena brez spoštovanja temeljnih načel preglednosti in stroškovne učinkovitosti.

Natančneje, družba Viasat trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, (1) da se je oprlo na sodbo M6 in z njo povezano sodno prakso pri zavrnitvi trditev družbe Viasat, (2) z ugotovitvijo, da trditve družbe Viasat vodijo v „logično slepo ulico“, (3) z zanikanjem pomena sporočil SIEG 2005 in 2011 ter sporočila o radiodifuziji iz leta 2009 in (4) z ugotovitvijo, da je sporočilo o radiodifuziji iz leta 2001 Komisiji preprečilo uporabo metodologije, ki po mnenju družbe Viasat izhaja iz člena 106(2) PDEU.


(1)  Sklep Komisije z dne 20. aprila 2011 o ukrepih, ki jih izvaja Danska (C 2/03) za TV2/Danmark (2011/839/EU) (UL L 340, str. 1).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/10


Tožba, vložena 14. decembra 2015 – Evropska komisija/Republika Portugalska

(Zadeva C-665/15)

(2016/C 059/10)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Guerra e Andrade in J. Hottiaux, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Portugalska republika s tem, da ni vzpostavila omrežja za vozniška dovoljenja Evropske unije, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 7(5)(d) Direktive 2006/126/ES (1).

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Iz Direktive 2006/126 in iz sodne prakse izhaja, da mora država članica, ki izda vozniško dovoljenje, preveriti, ali so izpolnjeni minimalni standardi za izdajo vozniškega dovoljenja.

Če Portugalska ni povezana z omrežjem vozniških dovoljenj Evropske unije (RESPER), pa ne more preveriti, ali so izpolnjeni minimalni standardi za izdajo vozniškega dovoljenja. Zlasti ne more preveriti, ali prosilec že ima vozniško dovoljenje v drugi državi članici.

Če ni povezana z RESPER, tudi druge države članice skupaj s Portugalsko ne morejo preveriti, ali so izpolnjeni minimalni standardi za izdajo vozniškega dovoljenja.

Poleg tega države članice skupaj s Portugalsko ne morejo izvajati nikakršnega nadzora v primerih, v katerih minimalni standardi za izdajo vozniškega dovoljenja očitno niso bili izpolnjeni.

Portugalska s tem, da ni povezana z RESPER, tako ogroža osrednji cilj obveznosti povezanosti z omrežjem in cilj iz Direktive 2006/126, in sicer izboljšati varnosti v cestnem prometu z olajšanjem prostega gibanja oseb.

Člen 7(5)(d) Direktive jasno določa, da države članice uporabljajo omrežje vozniških dovoljenj Evropske unije, zlasti zato, da se pospeši preverjanje, in predvsem, da se prepreči, da bi prosilec imel več kot eno vozniško dovoljenje.

Člen 16(2) Direktive določa, da države članice člen 7(5) Direktive uporabljajo od 19. januarja 2013.


(1)  Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L 403, str. 18).


Splošno sodišče

15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/12


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Orange Polska/Komisija

(Zadeva T-486/11) (1)

((Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Poljski trg telekomunikacij - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU - Pogoji, ki jih je naložil prvotni operater za dovolitev odplačnega dostopa novih operaterjev do omrežja in veleprodajnih storitev širokopasovnega dostopa - Legitimen interes za ugotovitev kršitve - Globe - Obveznost obrazložitve - Teža kršitve - Olajševalne okoliščine - Sorazmernost - Neomejena pristojnost - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006))

(2016/C 059/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Orange Polska S.A., nekdanja Telekomunikacja Polska S.A. (Varšava, Poljska) (zastopniki: sprva M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, odvetniki, A. Howard, barrister, in C. Vajda, QC, nato M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, A. Howard in D. Beard, QC)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva B. Gencarelli, K. Mojzesowicz in G. Koleva, nato K. Mojzesowicz, G. Koleva in M. Malferrari in na koncu G. Koleva, M. Malferrari, É. Gippini Fournier in J. Szczodrowski, agenti)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Varšava, Poljska) (zastopnika: P. Rosiak in K. Karasiewicz, odvetnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: European Competitive Telecommunications Association (zastopniki: sprva P. Alexiadis in J. MacKenzie, nato J. MacKenzie, solicitors)

Predmet

Na eni strani predlog za razglasitev celotne ali delne ničnosti Sklepa Komisije C(2011) 4378 final z dne 22. junija 2011 o postopku na podlagi člena 102 PDEU (Zadeva COMP/39.525 – Telekomunikacija Poljska), in, na drugi strani, predlog za zmanjšanje globe, ki jo je naložila Komisija v členu 2 tega sklepa.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Orange Polska S.A. nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji in European Competitive Telecommunications Association nosita svoje stroške.


(1)  UL C 340, 19.11.2011.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – SNCF/Komisija

(Zadeva T-242/12) (1)

((Državne pomoči - Pomoči, ki jih je Francija izvajala v korist družbe Sernam SCS - Pomoči pri prestrukturiranju in dokapitalizaciji, jamstva in odpis terjatev družbi Sernam s strani družbe SNCF - Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom - Zloraba pomoči - Vračilo - Gospodarska kontinuiteta - Merilo zasebnega vlagatelja))

(2016/C 059/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Pariz, Francija) (zastopniki: P. Beurier, O. Billard in V. Landes, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in B. Stromsky, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Francoska republika (zastopniki: sprva D. Colas in J. Gstalter, nato D. Colas in J. Rossi in na koncu D. Colas in J. Bousin, zastopniki)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Mory SA, v stečaju (Pantin, Francija) in Mory Team, v stečaju (Pantin) (zastopnika: B. Vatier in F. Loubières, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 9 marca 2012 o Državni pomoči SA.12522 (C 37/08) – Francija – Uporaba odločbe Sernam 2 (2012/398/EU, UL L 195, str. 19).

Izrek

1.

Tožba družbe Société nationale des chemins de fer français (SNCF) se zavrne.

2.

Družba SNCF nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Francoska republika nosi svoje stroške.

4.

Družbi Mory in Mory Team nosita svoje stroške.


(1)  UL C 273, 8.9.2012.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija

(Zadeva T-275/13) (1)

((Jezikovna ureditev - Razpis javnih natečajev za zaposlitev administratorjev - Izbira drugega med tremi jeziki - Jezik sporazumevanja s kandidati natečajev - Uredba št. 1 - Členi 1d(1), 27, prvi odstavek, in 28(f) Kadrovskih predpisov - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost))

(2016/C 059/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentilijem in S. Fiorentinom, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall, B. Eggers in G. Gattinara, zastopniki)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Kraljevina Španija (zastopnik: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze in B. Beutler, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti razpisa javnega natečaja EPSO/AD/249/13 za oblikovanje dveh rezervnih seznamov za zaposlitev administratorjev za zasedbo delovnih mest na področju makroekonomije in finančne ekonomije (JO 2013, C 75 A, str. 1).

Izrek

1.

Razpis javnega natečaja EPSO/AD/249/13 za oblikovanje dveh rezervnih seznamov za zaposlitev administratorjev za zasedbo delovnih mest na področju makroekonomije in finančne ekonomije se razglasi za ničen.

2.

Evropska komisija poleg lastnih stroškov nosi tudi stroške, ki jih je priglasila Italijanska republika..

3.

Kraljevina Španija in Zvezna republika Nemčija nosita stroške, ki sta jih imeli v zvezi z intervencijo.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija

(Zadeva T-295/13) (1)

((Jezikovna ureditev - Popravek razpisov javnih natečajev za zaposlitev administratorjev - Novi natečaji - Izbira drugega med temi jeziki - Uredba št. 1 - Členi 1d(1), 27 in 28(f) Kadrovskih predpisov - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost))

(2016/C 059/14)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentilijem in S. Fiorentinom, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall, B. Eggers in G. Gattinara, zastopniki)

Intervenientka v podporo tožeči stranki: Kraljevina Španija (zastopnik: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti popravka razpisa javnega natečaja EPSO/AD/177/10 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev na področjih evropske javne uprave, prava, ekonomije, revizije ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (UL 2013, C 82 A, str. 1) in popravka razpisov javnih natečajev EPSO/AD/178/10 in EPSO/AD/179/10 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev na področju knjižničarstva oziroma informacijskih in audiovizualnih ved (UL 2013 C 82 A, str. 1).

Izrek

1.

Popravek razpisa javnega natečaja EPSO/AD/177/10 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev na področjih evropske javne uprave, prava, ekonomije, revizije ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 21. marca 2013, in popravek razpisov javnih natečajev EPSO/AD/178/10 in EPSO/AD/179/10 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev na področju knjižničarstva oziroma informacijskih in audiovizualnih ved, ki je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 21. marca 2013, kakor njuna narava in vsebina izhaja iz točk od 68 do 70 te sodbe, se razglasita za nična.

2.

Evropska komisija poleg lastnih stroškov nosi tudi stroške, ki jih je priglasila Italijanska republika.

3.

Kraljevina Španija nosi stroške, ki jih je imela v zvezi z intervencijo.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Italija/Komisija

(Zadeva T-510/13) (1)

((Jezikovna ureditev - Razpis javnih natečajev za zaposlitev prevajalcev - Izbira drugega med tremi jeziki - Jezik sporazumevanja s kandidati natečajev - Uredba št. 1 - Členi 1d(1), 27 in 28(f) Kadrovskih predpisov - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost))

(2016/C 059/15)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentilijem in S. Fiorentinom, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Kraljevina Španija (zastopnik: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze in B. Beutler, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti razpisa javnih natečajev EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 in EPSO/AD/266/13 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev prevajalcev za danski, angleški, francoski, italijanski, malteški, nizozemski oziroma slovenski jezik (JO 2013, C 199 A, str. 1).

Izrek

1.

Razpis javnih natečajev EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 in EPSO/AD/266/13 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev prevajalcev za danski, angleški, francoski, italijanski, malteški, nizozemski oziroma slovenski jezik se razglasi za ničen.

2.

Evropska komisija poleg lastnih stroškov nosi tudi stroške, ki jih je priglasila Italijanska republika.

3.

Kraljevina Španija in Zvezna republika Nemčija nosita stroške, ki sta jih imeli v zvezi z intervencijo.


(1)  UL C 336, 16.11.2013.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Španija/Komisija

(Zadeva T-515/13) (1)

((Državne pomoči - Ladjedelništvo - Davčne določbe, k se uporabljajo za določene dogovore glede financiranja in nakupa ladij - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za delno nezdružljivo z notranjim trgom in je bila naložena njena delna izterjava - Ničnostna tožba - Posamično nanašanje - Dopustnost - Prednost - Selektivnost - Vpliv na trgovino med državami članicami - Vpliv na konkurenco - Obveznost obrazložitve))

(2016/C 059/16)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Kraljevina Španija (zastopnika: najprej N. Díaz Abad, nato M. Sampol Pucurull, abogados del Estado) (zadeva T-515/13); Lico Leasing, SA (Madrid, Španija) in Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (Madrid) (zastopnika: M. Merola in A. Sánchez, odvetnika) (zadeva T-719/13)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier in P. Němečková, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2014/200/EU z dne 17. julija 2013 o državni pomoči SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06), ki jo je izvedla Španija – Davčni režim, ki se uporabi za določene dogovore o finančnem najemu, imenovan tudi „španski sistem poslovnega najema“ (UL 2014, L 114, str. 1).

Izrek

1.

Sklep Komisije 2014/200/EU z dne 17. julija 2013 o državni pomoči SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06), ki jo je izvedla Španija – Davčni režim, ki se uporabi za določene dogovore o finančnem najemu, imenovan tudi „španski sistem poslovnega najema“, se razglasi za ničen.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške ter stroške Kraljevine Španije, družbe Lico Leasing, SA in družbe Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA.


(1)  UL C 336, 16.11.2013.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Bice International/UUNT – Bice (bice)

(Zadeva T-624/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti bice - Prejšnja figurativna nacionalna znamka 1926 BiCEoRISTORANTE - Neobstoj resne uporabe prejšnje znamke - Člen 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009))

(2016/C 059/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Bice International Ltd (Dubaj, Združeni arabski emirati) (zastopniki: najprej N. Gibb, solicitor, in D. McFarland, barrister, nato D. McFarland)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: M. Fischer, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Bice AG (Baar, Švica) (zastopnik: D. Pauli, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. maja 2014 (zadeva R 1249/2013-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Bice International Ltd in Bice AG.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Bice International Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Olympus Medical Systems/UUNT (3D)

(Zadeva T-79/15) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti 3D - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2016/C 059/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Olympus Medical Systems Corp. (Tokio, Japonska) (zastopnika: A. Ebert-Weidenfeller in C. Opatz, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: K. Doherty in A. Folliard-Monguiral, zastopnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. decembra 2014 (zadeva R 1708/2014-2), ki se nanaša na zahtevo za registracijo figurativnega znaka 3D kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Olympus Medical Systems Corp. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 118, 13.4.2015.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/18


Sklep Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2015 – Italija/Komisija

(Zadeva T-673/14) (1)

((Ničnostna tožba - Državne pomoči - Prevoz - Ustanovitev družbe Airport Handling SpA - Sklep o začetku formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU - Neizpodbojni akt - Ukrepi pomoči, ki so bili popolnoma izvršeni na dan vložitve tožbe - Nedopustnost))

(2016/C 059/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s S. Fiorentinom in A. De Stefanom, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Conte in S. Noë, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2014) 4537 final z dne 9. julija 2014 o začetku formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU v zvezi z ustanovitvijo družbe Airport Handling (državna pomoč SA.21420 (2014/C) (ex 20 14/NN) (ex 20 13/PN)).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 409, 17.11.2014.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/18


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Cofely Solelec in drugi/Parlament

(Zadeva T-224/15) (1)

((Ničnostna tožba - Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2016/C 059/20)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) in Cofely Fabricom (Bruselj, Belgija) (zastopniki: najprej V. Elvinger in S. Marx, nato S. Marx, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: L. Chrétien in M. Mraz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe št. 103299 generalnega direktorata Evropskega parlamenta za logistiko z dne 27. aprila 2015, s katero je bila ponudba tožečih strank v zvezi s sklopom št. 75 „Električna energija – močan tok“, predložena v okviru razpisa INLO-D-UPIL-T-14-AO4 v zvezi s projektom razširitve in posodobitve stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu (Luksemburg), zavrnjena in s katero je bilo naročilo oddano drugemu ponudniku.

Izrek

1.

O tej tožbi ni več treba odločati.

2.

Evropski parlament nosi svoje stroške in stroške družb Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA in Cofely Fabricom.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/19


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA

(Zadeva T-543/15 R)

((Začasna odredba - REACH - Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov - Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2016/C 059/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Nemčija); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Nemčija); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Nemčija) in Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Nizozemska) (zastopniki: K. Van Maldegem, M. Grunchard in P. Sellar, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopnika: C. Buchanan in W. Broere, agenta)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve odločbe ECHA z dne 17. junija 2015 o vpisu družbe O. na seznam iz člena 95(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, str. 1) kot dobaviteljice aktivne snovi.

Izrek

1.

Predlog za odlog izvršitve se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/20


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA

(Zadeva T-669/15 R)

((Začasna odredba - REACH - Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov - Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2016/C 059/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Nemčija); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Nemčija); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Nemčija) in Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Nizozemska) (zastopniki: K. Van Maldegem, M. Grunchard in P. Sellar, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopnika: C. Buchanan in W. Broere, agenta)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve odločbe ECHA z dne 16. junija 2015 o vpisu družbe B. na seznam iz člena 95(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, str. 1) kot dobaviteljice aktivne snovi.

Izrek

1.

Predlog za odlog izvršitve se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/20


Tožba, vložena 22. oktobra 2015 – PAN Europe in drugi/Komisija

(Zadeva T-600/15)

(2016/C 059/23)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselj, Belgija), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgija), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italija) (zastopnika: B. Kloostra in A. van den Biesen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

za nično razglasi izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1295 (1) in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo tri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je Komisija s tem, da je sprejela izpobijano uredbo in odobrila dajanje sulfoksaflora v promet, kršila člena 4 in 6 Uredbe (ES) št. 1107/2009 (2) ter Prilogo I in Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

Komisija je kršila člen 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 in/ali ni pravilno uporabila meril glede odobritve aktivnih snovi, določenih v Uredbi (ES) št. 1107/2009;

Komisija je tudi kršila člen 4 v povezavi s členom 6(f) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in točki 1.1 in 2.2 Priloge k tej uredbi in/ali ni pravilno uporabila meril glede odobritve aktivnih snovi, določenih v Uredbi (ES) št. 1107/2009, in

Komisija je kršila člena 4 in 6(i) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in/ali ni pravilno uporabila meril glede odobritve aktivnih snovi, določenih v Uredbi (ES) št. 1107/2009.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da izpodbija uredba krši lastninsko pravico čebelarjev in njihovo pravico do gospodarske pobude, kot sta določeni v členih 16 in 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (3).

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je Komisija s sprejetjem izpodbijane uredbe kršila načelo dobre uprave, načelo doslednosti postopka odločanja in dolžno skrbnost.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1295 z dne 27. julija 2015 o odobritvi aktivne snovi sulfoksaflor v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 199, str. 8).

(2)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, str. 1).

(3)  Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL 2000, C 326, str. 1).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/21


Tožba, vložena 10. novembra 2015 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

(Zadeva T-630/15)

(2016/C 059/24)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Scandlines Danmark ApS (København, Danska), Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, Nemčija) (zastopnik: L. Sandberg-Mørch, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

razglasi za ničen sklep Evropske komisije z dne 23. julija 2015 o državni pomoči SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta izgradnje stalne povezave prek Fehmarnove ožine in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri razloge:

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je storila napako z ugotovitvijo, da financiranje, odobreno družbi Femern A/S za danske železniške povezave z zaledjem, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je storila napako z ugotovitvijo, da so ukrepi pomoči, dodeljeni družbi Femern A/S za stalno povezavo, na podlagi člena 107(3)(b) PDEU v skladu z notranjim trgom. Komisija je napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji z ugotovitvijo, da je projekt izgradnje stalne povezave prek Fehmarnove ožine v skupnem evropskem interesu ter z ugotovitvijo, da je bila pomoč nujna in sorazmerna. Komisija je prav tako napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji glede preprečevanja nedovoljenega izkrivljanja konkurence in testa tehtanja ter glede uporabe državnih jamstev.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je kršila obveznost, da izvede uradni postopek preiskave. Tožeči stranki trdita, da obstajajo dokazi o resnih težavah glede trajanja in okoliščin postopka predhodne preučitve. Poleg tega tožeči stranki zatrjujeta nezadostnost in nepopolnost preučitve financiranja, odobrenega družbi Femern A/S za danske železniške povezave z zaledjem, kar zadeva skupni evropski interes projekta stalne povezave prek Fehmarnove ožine, nujnost in sorazmernost dodeljene pomoči ter nazadnje kar zadeva preprečevanje nedovoljenega izkrivljanja konkurence in test tehtanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija ni izpolnila obveznosti obrazložitve. Komisija ni navedla razlogov, ki se nanašajo na danske železniške povezave z zaledjem, skupni evropski interes projekta stalne povezave prek Fehmarnove ožine, nujnost in sorazmernost pomoči in nazadnje na preprečevanje nedovoljenega izkrivljanja konkurence ter test tehtanja.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/22


Tožba, vložena 11. novembra 2015 – Stena Line Scandinavia/Komisija

(Zadeva T-631/15)

(2016/C 059/25)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Švedska) (zastopnika: P. Alexiadis, Solicitor, L. Sandberg-Mørch, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

Sklep Evropske Komisije z dne 23. julija 2015 o državni pomoči SA.39078 (2014/N) (Danska) za financiranje projekta fiksne povezave v ožini Fehmarn Belt razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge:

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je storila napako s tem, da je ugotovila, da financiranje, namenjeno družbi A/S Femern za danske železniške povezave z zaledjem, ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je storila napako s tem, da je ugotovila, da so ukrepi pomoči, dodeljeni družbi Femern A/S za fiksno povezavo, združljivi z notranjim trgom v skladu s členom 107(3) PDEU. Komisija je napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji s tem, da je ugotovila, da je projekt fiksne povezave v ožini Fehmarn Belt v skupnem evropskem interesu ter da je pomoč nujna in sorazmerna. Komisija je napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji tudi v zvezi s preprečitvijo nedovoljenega izkrivljanja konkurence in preskusom tehtanja ter uveljavljanjem poroštev države.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je kršila obveznost sprožitve formalnega postopka preiskave. Tožeča stranka zatrjuje, da obstajajo pokazatelji resnih težav, ki se nanašajo na trajanje in okoliščine postopka predhodnega preverjanja. Tožeča stranka poleg tega navaja nezadostno in nepopolno analizo glede sredstev, ki so bila dodeljena družbi Femern A/S za danske železniške povezave z zaledjem, v zvezi s skupnim evropskim interesom projekta fiksne povezave v ožini Fehmarn Belt, v zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo pomoči in v zvezi s preprečevanjem neupravičenega izkrivljanja konkurence in preskusom tehtanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija ni izpolnila obveznosti obrazložitve. Komisija ni podala obrazložitve v zvezi z danskimi železniškimi povezavami z zaledjem, v zvezi s skupnim evropskim interesom za fiksno povezavo v ožini Fehmarn Belt in v zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo pomoči ter v zvezi z neupravičenim izkrivljanjem konkurence in preskusom tehtanja.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/23


Tožba, vložena 19. novembra 2015 – Guardian Europe/Evropska unija

(Zadeva T-673/15)

(2016/C 059/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Luksemburg) (zastopnika: F. Louis, odvetnik, in C. O’Daly, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska unija, ki jo zastopata Evropska komisija in Sodišče EU

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

(1) se tožeči stranki dodeli odškodnina za škodo, povzročeno zaradi tega, ker Splošno sodišče ni odločilo v razumnem roku in znaša: (a) stroški garancije 936 000 EUR; (b) oportunitetni stroški/izguba dobička 1 671 000 EUR; in (c) nepremoženjska škoda 14,8 milijona EUR;

(2) naloži obresti na zneske, predlagane pod točko (1) zgoraj, če je to upoštevno, po povprečni obrestni meri, ki jo uporablja Evropska centralna banka v upoštevnem času operacij glavnega financiranja, povečani za dve odstotni točki;

(3) se tožeči stranki dodeli odškodnina za škodo, povzročeno zaradi kršitve načela enakega obravnavanja s strani Komisije in Splošnega sodišča, ki znaša: (a) stroški garancije 1 547 000 EUR; (b) oportunitetni stroški/izguba dobička 9 292 000 EUR; in (c) nepremoženjska škoda 14,8 milijona EUR;

(4) naloži obresti na zneske, predlagane pod točko (3) zgoraj, če je to upoštevno, po povprečni obrestni meri, ki jo uporablja Evropska centralna banka v upoštevnem času operacij glavnega financiranja, povečani za dve odstotni točki; in

(5) naloži toženi stranki plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka ima pravico do odškodninskega zahtevka zoper Evropsko unijo na podlagi členov 268 in 340, drugi odstavek, PDEU, ker je Splošno sodišče kršilo njene pravice do sojenja v razumnem času iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 6(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tožeči stranki so bile zaradi neobstoja sojenja v razumnem času povzročene tri vrste škode, med 12. februarjem 2010 in 27. septembrom 2012: (1) povečani stroški v zvezi z bančno garancijo za znesek globe, ki je tožeča stranka ni takoj plačala Komisiji, zaradi česar je bila sprejeta Odločba št. C(2007)5791 final z dne 28. novembra 2007 v zadevi COMP/39165 – ravno steklo; (2) oportunitetni stroški, ker je bila nizka obrestna mera na znesek globe, prepozno vrnjene tožeči stranki, na podlagi sodbe Sodišča iz leta 2014, veliko nižja od morebitnega donosa, ki bi ga tožeča stranka lahko dosegla, če bi ta denar namesto, da ga je plačala Komisiji leta 2008, naložila v svoje poslovanje; in (3) nepremoženjska škoda, ker je bila v odločbi tožeči stranki, novembra 2007, napačno naložena najvišja globa in ker Splošno sodišče ni odločilo v razumnem času in je to prepozno popravilo Sodišče novembra 2014.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka ima pravico do odškodninskega zahtevka zoper Evropsko unijo na podlagi členov 268 in 340, drugi odstavek, PDEU, ker sta Evropska komisija in Splošno sodišče očitno kršila načelo enakega obravnavanja in tožečo stranko obravnavala diskriminatorno. Odločba št. C(2007)5791 final z dne 28. novembra 2007 v zadevi COMP/39165 – Ravno steklo, je napačno izključila lastno prodajo med izračunom glob, naloženih na druge naslovnike odločbe in ni odpravila nastale diskriminacije zoper tožečo stranko, ki kot neintegrirani proizvajalec ni imela nobene lastne prodaje. Splošno sodišče je napako Komisije še podkrepilo s tem, da je izključitvi te lastne prodaje ugodilo. To napako je popravilo šele Sodišče novembra 2014, ko je znižalo globo za 44,4 milijonov. Vendar to znižanje ni nadomestilo škode tožeči stranki za obdobje od novembra 2007 do novembra 2014, ki ji je bila povzročena s tem, da ji je bila napačno naložena višja globa, kar je nakazovalo na to, da nosi posebno odgovornost za kartel ravnega stekla in so bili naloženi dodatni finančni stroški. Nezakonito ravnanje Komisije in Splošnega sodišča je tožeči stranki povzročilo enake tri vrste škode, kot so bile navedene v prvem tožbenem razlogu, vendar v daljšem obdobju od novembra 2007 do novembra 2014.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/24


Pritožba, ki jo je 26. novembra 2015 vložil Patrick Wanègue zoper sklep, ki ga je 15. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-21/15, Wanègue/Odbor regij

(Zadeva T-682/15 P)

(2016/C 059/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Patrick Wanègue (Dilbeek, Belgija) (zastopnik: M. A. Lucas, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Odbor regij Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa z dne 15. septembra 2015 v zadevi F-21/15, s katerim je Sodišče za uslužbence (drugi senat) kot delno očitno pravno neutemeljeno in delno očitno nedopustno zavrnilo tožbo, ki jo je tožeča stranka 5. februarja 2015 vložila proti Odboru regij;

odloči o tožbi in ugodi njenim tožbenim predlogom,

Odboru regij naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev členov 51(1) in 53(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence ter načela enakosti strank v postopku, ker je bil dvomesečni rok, določen za vložitev odgovora na tožbo, ki se mu prišteje 10-dnevni rok zaradi oddaljenosti, izračunan od prejema obvestila o vročitvi dopolnitve tožbe, in ne od prejema obvestila o vročitvi tožbe, tako da je bil odgovor na tožbo Odbora regij vložen v spis postopka, čeprav ni bil vložen v roku, Sodišče za uslužbence se je pri zavrnitvi tožbe s sklepom oprlo na ta odgovor na podlagi člena 81 Poslovnika in tožeča stranka je bila prikrajšana za možnosti, da predlaga izdajo zamudne sodbe na podlagi člena 121 Poslovnika.

2.

Drugi pritožbeni razlog: prvič, kršitev načela razlage določb prava Evropske unije ob upoštevanju njihovega konteksta in obveznosti obrazložitve, ker je Sodišče za uslužbence v točkah od 64 do 70 sklepa člen 56 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije razlagalo brez upoštevanja člena 55 teh predpisov in odločb, ki jih je Odbor regij sprejel na tej podlagi, ter ni odgovorilo na trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v zvezi s temi določbami, in drugič, napačna uporaba prava, ker Sodišče za uslužbence s tem ni upoštevalo obsega in namena členov 55 in 56 Kadrovskih predpisov ter člena 3 Priloge VI k tem predpisom, pa tudi členov 2 in 4 odločbe št. 048/03 o podrobnih pravilih za dodeljevanje pavšalnih nadomestil za nadurno delo, ki so ga opravljali nekateri uradniki iz kategorij C in D, ki so morali redno delati preko delovnega časa (v nadaljevanju: odločba št. 48/03).

3.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev načel razlage določb Kadrovskih predpisov v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 31 Listine v skladu z odločbo št. 48/03, ter obveznosti obrazložitve sodb in dosledne razlage procesnih aktov, ker Sodišče za uslužbence v točkah od 71 do 74 sklepa ni upoštevalo člena 6 odločbe št. 48/03 za namene razlage člena 31(2) Listine, ni pravno zadostno odgovorilo na argumentacijo tožeče stranke, ki je temeljila na teh določbah, ter je napačno razlagalo predmet in namen njene tožbe.

4.

Četrti pritožbeni razlog: prvič, kršitev obveznosti dosledne razlage procesnih aktov in načela presoje tožb glede na elemente, ki obstajajo ob sprejetju izpodbijanega akta, ker je Sodišče za uslužbence v točki 77 sklepa štelo, da je tožeča stranka svojo argumentacijo v zvezi z načelom enakega obravnavanja oprla na posledice sporne odločbe in jo je vsekakor zavrnilo na podlagi teh posledic, in drugič, kršitev obveznosti obrazložitve, načela razlage določb Kadrovskih prepisov v skladu z načelom enakosti in kršitev zadnjenavedenega načela, ker Sodišče za uslužbence v točki 77 ter v točkah od 78 do 80 sklepa ni pravno zadostno odgovorilo na njeno argumentacijo.

5.

Peti pritožbeni razlog: prvič, kršitev obveznosti dosledne razlage procesnih aktov in člena 50(1)(e) Poslovnika Sodišča za uslužbence, ker je to v točki 82 sklepa štelo, da ugovor nezakonitosti, ki ga je vložila tožeča stranka, ni podkrepljen z nikakršno argumentacijo, v nasprotju z zahtevami iz te določbe, in da je zato očitno nedopusten, in drugič, posledična nezakonitost točk od 54 do 57 izpodbijanega sklepa.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/26


Pritožba, ki jo je Roderich Weissenfels 27. novembra 2015 vložil zoper sodbo, ki jo je 24. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F–92/14, Weissenfels/Parlament

(Zadeva T-684/15 P)

(2016/C 059/28)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Roderich Weissenfels (Freiburg, Nemčija) (zastopnik: G. Maximini, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sodbo razveljavi;

predlogom iz postopka na prvi stopnji ugodi in

posledično Parlamentu naloži plačilo predlagane odškodnine za nepremoženjsko škodo ter plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah, vključno s predhodnim postopkom in vsemi nujnimi stroški pritožnika.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 24. septembra 2015, Weissenfels/Parlament (F-92/14, ZOdl. JU, EU:F:2015:110).

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev zahteve po nepristranskosti (člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

Pritožnik trdi, da je bila zahteva po nepristranskosti večkrat kršena tako v sodnem postopku, ki je vodil do izpodbijane sodbe, kot tudi v sami sodbi. Te kršitve naj bi bile razvidne tako v postranskih vprašanjih kot tudi v kršitvah, ki vplivajo na odločitev v zadevi.

2.

Drugi pritožbeni razlog: odrekanje sodnega varstva, kršitev pravil logike in izkrivljanje dejstev v zvezi z zavrnitvijo preučitve, ali je izpolnjen dejanski stan kaznivega dejanja.

3.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev pravil logike, izkrivljanje dejstev in očitna napaka pri presoji glede spornega obrekovanja iz elektronske pošte z dne 10. aprila 2002.

4.

Četrti pritožbeni razlog: izkrivljanje dejstev in predmeta spora, kršitev pravil logike, neupoštevanje prava in kršitev prava v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov pritožnika.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/27


Pritožba, ki jo je 28. novembra 2015 vložil Peter Schönberger zoper sklep, ki ga je 30. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-14/12 RENV, Schönberger/Računsko sodišče

(Zadeva T-688/15 P)

(2016/C 059/29)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Računsko sodišče Evropske unije

Predloga Računskega sodišča Evropske unije

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razveljavi;

ugodi predlogom na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik s to pritožbo predlaga razveljavitev sklepa z dne 30. septembra 2015, Schönberger/Računsko sodišče (F-14/12 RENV, RecFP, EU:F:2015:112).

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja sedem pritožbenih razlogov.

1.

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba člena 81 Poslovnika Sodišča za uslužbence Evropske unije

Pritožnik navaja, da je Sodišče za uslužbence (v nadaljevanju: SU) v izpodbijanem sklepu napačno uporabilo člen 82 svojega poslovnika in s tem kršilo njegovo pravico do izjave in do poštenega sojenja.

2.

Drugi pritožbeni razlog: sprememba obrazložitve ob upoštevanju prepozno predloženih argumentov

Po mnenju pritožnika je SU nepravilno spremenilo obrazložitev, ker se je oprlo na argumente, ki jih je tožena stranka predložila prepozno.

3.

Tretji pritožbeni razlog: izkrivljanje dejstev

Po mnenju pritožnika je SU izkrivilo stališče Računskega sodišča s tem, da je v izpodbijanem sklepu menilo, da je to ugotovilo, da primerjava uspešnosti pritožnika z uspešnostjo preostalih uslužbencev, upravičenih do napredovanja, ne bi vodila do napredovanja pritožnika, čeprav je Računsko sodišče izjavilo le, da pritožnik ne bi avtomatično napredoval, če bi bilo na razpolago več delovnih mest.

4.

Četrti pritožbeni razlog: napačna uporaba merila za napredovanje

Pritožnik dalje navaja, da je SU pri ocenjevanju njegove uspešnosti napačno uporabilo merilo za napredovanje, ki presega merila Računskega sodišča in je brez potrebe strogo, saj zahteva dokaz, da bi moral biti pritožnik najuspešnejši od 53 uslužbencev, upravičenih do napredovanja.

5.

Peti pritožbeni razlog: napačna primerjalna ocena izvajane stopnje odgovornosti

Pritožnik še graja, da naj bi SU opravilo primerjavo ocene njegove stopnje odgovornosti brez dejanske podlage in napačno domneva avtomatično prednost vodje enote.

6.

Šesti pritožbeni razlog: napačna preučitev uporabljene kvote napredovanja

Pritožnik navaja, da se vprašanje uporabljene kvote napredovanja nanaša na vsebino spora. Zato se ga ne bi smelo obravnavati v okviru preučitve dopustnosti.

7.

Sedmi pritožbeni razlog: napačna preučitev načela enakega obravnavanja

Pritožnik nazadnje uveljavlja, da je SU napačno uporabilo načelo enakega obravnavanja oziroma ga ni uporabilo v skladu z ustaljeno sodno prakso, saj ni upoštevalo dejstva, da je to načelo kršeno, kadar institucija preseže polje proste presoje in arbitrarno sprejme ukrepe, ki kršijo pravila Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/28


Tožba, vložena 25. novembra 2015 – HTTS/Svet

(Zadeva T-692/15)

(2016/C 059/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Nemčija) (zastopnika: M. Schlingmann in M. Bever, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

naloži Svetu Evropske unije, da tožeči stranki izplača nadomestilo škode v višini 2 516 221,50 EUR, za premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi vključitve tožeče stranke v seznam oseb, subjektov in organov v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 423/2007 in Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010;

naloži Svetu Evropske unije, da plača zamudne obresti v višini dveh odstotnih točk nad obrestno mero, ki jo je določila Evropska centralna banka za bistveno refinanciranje, od 17. oktobra 2015 do popolnega poplačila zgoraj navedenega zneska;

naloži Svetu stroške postopka, zlasti stroške tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja en sam tožbeni razlog, s katerim očita kršitev s strani Sveta – ki jo je neupravičeno uvrstil na seznam oseb, subjektov in organov, katerih celotna sredstva in gospodarski viri so bili zamrznjeni premoženje – predpisov, ki ščitijo posamezne interese in ne dopuščajo prostega polja presoje.

Tožeča stranka je utrpela premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je neposredna posledica omejevalnih ukrepov, ki jih je zoper njo neupravičeno sprejel Svet.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/28


Pritožba, ki jo je Juha Tapio Silvan 2. decembra 2015 vložil zoper sodbo, ki jo je 22. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-83/14, Silvan/Komisija

(Zadeva T-698/15 P)

(2016/C 059/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Juha Tapio Silvan (Bruselj, Belgija) (zastopnika: N. de Montigny in J.-N. Louis, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razsodi, da

se sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. septembra 2015 v zadevi F-83/14 (Tapio Silvan/Komisija) razveljavi;

na podlagi novih določb

razsodi, da

se odločba o nenapredovanju pritožnika razglasi za nično;

Komisija plača stroške obeh postopkov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog, ki se nanaša na dopustnost navajanih razlogov in predloženih dokazov in ima dva dela:

prvi del se nanaša na kršitev postopkovnih pravil in napačno uporabo prava s strani Sodišča za uslužbence (SU) pri ugotovitvi, da je tožbeni razlog glede neizvedbe primerjalne ocene uspešnosti s strani OPI nedopusten;

drugi del se nanaša na napačno uporabo prava s strani SU pri presoji dokazov, ki jih je predložil pritožnik in ki naj bi dokazovali, da OPI ni izvedel primerjalne ocene uspešnosti v nobeni fazi postopka napredovanja.

2.

Drugi pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov in na neizvedbo primerjalne ocene uspešnosti in ima dva dela:

prvi del se po eni strani nanaša na napačno uporabo prava s strani SU v okviru analize predloženih dokazov in na izkrivljanje dokazov, ki sta jih predložili stranki, na neizvedbo učinkovitega sodnega nadzora in na neobstoj obrazložitve, po drugi strani pa na napako pri presoji, neobstoj obrazložitve, neizvedbo učinkovitega sodnega nadzora in na izkrivljanje dokazov.

drugi del se po eni strani nanaša na napačno uporabo prava pri preizkusu tožbenih razlogov, ki jih je navedel pritožnik, v delu, v katerem je SU ugotovilo, da pritožnik ni podal ugovora nezakonitosti glede splošnih izvedbenih določb (SID) C(2011) 8190 člena 45 Kadrovskih predpisov, ki jih je sprejela Evropska komisija 14. novembra 2011, ker naj v fazi postopka pred skupnim odborom za napredovanja ne bi bila predvidena nobena primerjalna ocena, po drugi strani pa na napako pri presoji in na izkrivljanje predloženih dokazov.

3.

Tretji pritožbeni razlog, ki se nanaša na napako pri presoji v okviru analize uspešnosti in ima dva dela:

prvi del se nanaša na napačno uporabo prava s strani SU pri presoji dokaznega bremena;

drugi del se nanaša na napako pri presoji in na izkrivljanje predloženih dokazov.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/30


Tožba, vložena 2. decembra 2015 – Syriatel Mobile Telecom/Svet

(Zadeva T-705/15)

(2016/C 059/32)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo tožeče stranke razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično, Evropski uniji naloži povračilo celotne škode, ki jo je utrpela tožeča stranka v znesku, ki ga pravično določi Splošno sodišče;

podredno, odredi imenovanje izvedenca, ki bo ugotovil obseg škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se po eni strani nanaša na nepremoženjsko škodo, povzročeno z napadom na njen ugled, in po drugi strani na premoženjsko škodo, povzročeno s prenehanjem njenih pogodbenih razmerij, s premoženjsko izgubo in z izgubo prihodkov, ki naj bi jih tožeča stranka utrpela neposredno zaradi ukrepov, ki jih je sprejel Svet Evropske unije in za katere je odgovoren.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/30


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Souruh/Svet

(Zadeva T-707/15)

(2016/C 059/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Souruh SA (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo tožeče stranke razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično, Evropski uniji naloži povračilo celotne škode, ki jo je utrpela tožeča stranka v znesku, ki ga pravično določi Splošno sodišče;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se po eni strani nanaša na nepremoženjsko škodo, povzročeno z napadom na njen ugled, in po drugi strani na premoženjsko škodo, povzročeno s prenehanjem njenih pogodbenih razmerij, s premoženjsko izgubo in z izgubo prihodkov, ki naj bi jih tožeča stranka utrpela neposredno zaradi ukrepov, ki jih je sprejel Svet Evropske unije in za katere je odgovoren.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/31


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Cham in Bena Properties/Svet

(Zadeva T-708/15)

(2016/C 059/34)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Cham Holding Co. SA (Damask, Sirija) in Bena Properties Co. SA (Damask) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je njuna tožba dopustna in utemeljena;

posledično Evropski uniji naloži, da povrne škodo, ki je nastala tožečima strankama, v znesku, ki naj ga Splošno sodišče pravično določi;

sprejme sklep o imenovanju izvedenca za ugotovitev obsega celotne škode, ki je nastala tožečima strankama;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri glavne in en podreden razlog, vsi pa se nanašajo na škodo, ki naj bi jima nastala in za katero naj bi bil odgovoren Svet Evropske unije.

1.

Prvi tožbeni razlog: nezakonitost aktov, ki jih je sprejel Svet, ker ta ni izpolnil obveznosti previdnosti in skrbnosti, saj je svoje sklepe o vključitvi tožečih strank oprl na nejasne in nenatančne razloge, in to kljub sodni praksi, s katero mu je naloženo, da svoje sklepe podrobno obrazloži, ter ob neupoštevanju obveznosti zaslišanja pred obdržanjem tožečih strank na seznamih sankcij. Poleg tega naj bi bili omejevalni ukrepi, sprejeti zoper tožečima strankama, neupravičeni in nesorazmerni ter naj bi kršili njuno pravico do ugleda in lastninsko pravico.

2.

Drugi tožbeni razlog: nepremoženjska škoda, ki naj bi tožečima strankama nastala, ker je njuna vključitev na sezname sankcij okrnila njun ugled.

3.

Tretji tožbeni razlog: premoženjska škoda, ki naj bi tožečima strankama nastala, ker sta zaradi vključitve na sezname oseb in subjektov, zoper katere se sprejmejo omejevalni ukrepi, izgubili številne pogodbe in številne vire prihodkov.

4.

Četrti tožbeni razlog: naveden podredno, v zvezi objektivno odgovornostjo Evropske unije za škodo, povzročeno tožečima strankama zaradi njune vključitve na sezname oseb in subjektov, na katere se nanašajo sankcije proti Siriji.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/32


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Almashreq Investment Fund/Svet

(Zadeva T-709/15)

(2016/C 059/35)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Almashreq Investment Fund (Damas, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo tožeče stranke razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično, Evropski uniji naloži povračilo celotne škode, ki jo je utrpela tožeča stranka v znesku, ki ga pravično določi Splošno sodišče;

odredi imenovanje izvedenca, ki bo ugotovil celoten obseg škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na nepremoženjsko škodo – in sicer napad na njen ugled – ki naj bi jo tožeča stranka utrpela neposredno zaradi ukrepov, ki jih je sprejel Svet Evropske unije in za katere je odgovoren.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/32


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Drex Technologies/Svet

(Zadeva T-710/15)

(2016/C 059/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Drex Technologies SA (Tortola, Britanski Deviški otoki) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba tožeče stranke dopustna in utemeljena;

posledično Evropski uniji naloži, da povrne vso škodo, ki je nastala tožeči stranki, in sicer v višini, ki jo bo pravično določilo Splošno sodišče;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na nepremoženjsko škodo, ki naj bi ji nastala – in sicer okrnitev njenega ugleda – in ki je v neposredni zvezi z ukrepi, ki jih je sprejel Svet Evropske unije, za katerega je odgovorna Evropska unija.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/33


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Othman/Svet

(Zadeva T-711/15)

(2016/C 059/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Razan Othman (Damas, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo tožeče stranke razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično, Evropski uniji naloži povračilo celotne škode, ki jo je utrpela tožeča stranka v znesku, ki ga pravično določi Splošno sodišče;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na nepremoženjsko škodo – in sicer napad na njen ugled – ki naj bi jo tožeča stranka utrpela neposredno zaradi ukrepov, ki jih je sprejel Svet Evropske unije in za katere je odgovoren.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/33


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

(Zadeva T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francija) (zastopnik: H. Savoie, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28), ki uvaja bonitetne zahteve, ki se uporabljajo za Groupe Crédit Mutuel, razglasi za ničen.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: sklep Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2015 (v nadaljevanju: sklep) naj bi bil nezakonit, ker naj ne bi upošteval določb evropskega prava, ki pristojnost ECB na področju bonitetnega nadzora omejujejo zgolj na kreditne institucije. Ta tožbeni razlog je razdeljen na štiri dele.

Prvi del: pravo, ki velja za ECB na področju nadzora nad bankami naj bi njeno pristojnost strogo omejevalo le na kreditne ustanove in druge finančne institucije.

Drugi del: Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) naj ne bi bila kreditna ustanova in nadzor ECB ne bi mogel nanašati na Crédit Mutuel.

Tretji del: nezmožnost izvrševanja nadzora ECB naj bi potrjevalo dejstvo, da nima pristojnosti sankcioniranja, kar tudi sama priznava.

Četrti del: ker ECB ne more naložiti niti najmanjše sankcije CNCM, naj bi se s sklepom zaman in pravno napačno poskusilo naložiti korektivne ukrepe skupini Crédit Mutuel, ki nima pravne osebnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: sklep bi bilo treba razglasiti za ničen, ker naj bi se z njim nezakonito domnevalo, da Crédit Mutuel v celoti pomeni skupino v smislu določb evropskega prava, ki se uporabijo na področju bonitetnega nadzora. Ta tožbeni razlog je razdeljen na tri dele.

Prvi del: splošno načelo, ki ga določajo evropski predpisi naj bi bilo na eni strani bonitetni nadzor posameznih kreditnih institucij, na drugi strani pa skupinski konsolidiran nadzor, ob predpostavki podobnosti enotnemu institutu.

Drugi del: pravni pogoji, določeni v evropskem pravu, ki omogočajo konsolidiran bonitetni nadzor na ravni bančnih skupin, naj ne bi bili izpolnjeni.

Tretji del: nobeden od treh pogojev, ki omogočajo konsolidiran nadzor na ravni celote Crédit Mutuel naj v tem primeru ne bi bili izpolnjeni.

3.

Tretji tožbeni razlog: sklep bi bilo treba razglasiti za ničen tudi v delu, v katerem se z njim nezakonito poviša iz 8 % na 11 % zahteva glede lastnih osnovnih skladov iz kategorije 1, ki se uporabi v primeru skupine Crédit Mutuel Arkéa. Ta tožbeni razlog je razdeljen na dva dela.

Prvi del: v sklepu je napačno uporabljeno pravo.

Drugi del: sklep temelji na napačni presoji.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/34


Tožba, vložena 2. decembra 2015 – Makhlouf/Svet

(Zadeva T-714/15)

(2016/C 059/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rami Makhlouf (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo tožeče stranke razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično, Evropski uniji naloži povrnitev vse škode, nastale tožeči stranki, in sicer v znesku, ki ga Splošno sodišče pravično določi;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja edini razlog, ki se nanaša na to, da je tožeča stranka utrpela nepremoženjsko škodo, ki naj bi se kazala v okrnitvi njenega ugleda in naj bi bila v neposredni vzročni zvezi z ukrepi, ki jih je sprejel Svet Evropske unije, ki naj bi bil za to škodo odgovoren.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/35


Tožba, vložena 4. decembra 2015 – BBY Solutions/UUNT – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

(Zadeva T-715/15)

(2016/C 059/40)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Združene države) (zastopnik: A. Poulter, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spanija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedne elemente „BEST BUY GEEK SQUAD“ – Prijava znamke Skupnosti št. 6 064 001

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 23. septembra 2015 v združenih zadevah R 517/2015-2 in R 437/2015-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoru;

odločbo oddelka za ugovore z dne 22. decembra 2014 glede ugovora št. B 1354630 v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoru, razveljavi;

ugodi zahtevi za registracijo znamke Skupnosti št. 6 064 00;

UUNT naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke .

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/36


Tožba, vložena 30. novembra 2015 – Gallardo Blanco/UUNT – Expasa Agricultura y Ganadería (Upodobitev železne konjske brzde v obliki črke H)

(Zadeva T-716/15)

(2016/C 059/41)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Španija) (zastopnik: E. Estella Garbayo, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Expasa Agricultura y Ganadería, SA (Jerez de la Frontera, Španija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti (Upodobitev železne konjske brzde v obliki črke H) – prijava št. 10 424 323

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 29. septembra 2015 v zadevi R 1502/2014-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 29. septembra 2015 razglasi za nično,

odločbo oddelka za ugovore pri UUNT z dne 14. aprila 2014 razglasi za nično,

spremeni prejšnji odločbi tako, da dovoli registracijo znamke Skupnosti št. 10 424 323.

toženi stranki naloži stroške tega postopka ter postopkov z ugovorom in s pritožbo pri UUNT.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 4, 8(1)(b) in 42(2) Uredbe št. 207/2009.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/37


Tožba, vložena 9. decembra 2015 – PTC Therapeutics International/EMA

(Zadeva T-718/15)

(2016/C 059/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: PTC Therapeutics International Ltd (Dublin, Irska) (zastopniki: M. Demetriou, QC, C. Thomas, Barrister, G. Castle, B. Kelly in H. Billson, solicitors)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločbe Evropske agencije za zdravila EMA/722323/2015 z dne 25. novembra 2015, s katero je bil tretji stranki odobren dostop do informacij o zdravilu v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331), v delu, v katerem se odločba nanaša na zaupne poslovne informacije, katerih razkritje bo kršilo pravico tožeče stranke, in v delu, v katerem je odločba prepovedana s pravom EU;

vrne izpodbijano odločbi EMA v ponovno odločanje glede oblikovanja zaupnih odlomkov s posvetovanjem tožeče stranke, in

EMA naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: zadevni dokument je zaščiten s členom 4(2) in/ali členom 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001.

2.

Drugi tožbeni razlog: zadevni dokument v celoti pomeni zaupno poslovno informacijo, ki je zaščitena s členom 4(2) navedene uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: razkritje dokumenta bi ogrozilo postopek odločanja, ki ga izvaja EMA.

4.

Četrti tožbeni razlog: EMA ni opravila uravnoteženje interesov, ki se zahteva z zakonom.

5.

Peti tožbeni razlog: izid ustreznega uravnoteženja interesov, kot se zahteva z zakonom, bi bila odločitev, da se ne razkrije noben del dokumenta.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/37


Pritožba, ki jo je 8. decembra 2015 vložila LP zoper sklep, ki ga je 28. septembra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-73/14

(Zadeva T-719/15 P)

(2016/C 059/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: LP (Haag, Nizozemska) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski policijsku urad (Europol)

Predlog

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep z dne 28. septembra 2015, izdan v zadevi F-73/14, in samo odloči o zadevi oziroma, podredno, zadevo vrne Sodišču za javne uslužbence;

Europol naloži plačilo stroškov obeh postopkov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe pritožnica navaja en razlog, in sicer naj bi bilo pri izpodbijanem sklepu pravo večkrat napačno uporabljeno in naj bi bil kršil pravo Evropske unije, zlasti kar zadeva obveznost obrazložitve, dolžnost skrbnega ravnanja in zaradi očitno napačne presoje.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/38


Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Komisija/CINAR

(Zadeva T-720/15)

(2016/C 059/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska Komisija (zastopniki: D. Waelbroeck, odvetnik, A. Duron, odvetnik, S. Delaude, L. Di Paolo in J. Estrada de Solà, agenti)

Tožena stranka: CINAR Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Predlogi

Tožeča stranka predlaga Splošnemu sodišču, naj:

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki povrne 25 616 GBP;

toženi stranki naloži plačilo obresti na glavnico 25 616 GPB po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja na dan 1. december 2005 (2,09 %), ki se ji doda ena točka in pol, za obdobje od 6. decembra 2005 do datuma prejema zneska, ki ga je treba povrniti, in

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitvi tožbe navaja en tožbeni razlog, s katerim zatrjuje, da je tožena stranka kršila svoje pogodbene obveznosti glede predložitve dokazila o zahtevanih stroškov. Ker je finančni prispevek, ki pripada toženi stranki, manjši od skupnega zneska, ki ga je tožeča stranka plačala v obliki predujma, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka v skladu s pogodbo odgovorna za plačilo dolgovanega zneska.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/38


Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija

(Zadeva T-722/15)

(2016/C 059/45)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e. V. (Mertingen, Nemčija) (zastopnika: C. Bittner in N. Thies, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen v delu, v katerem

je v členu 1 ugotovljeno, da so bile državne pomoči v Nemčiji v zvezi s preskusi kakovosti mleka, izvedenimi na Bavarskem, zadevnim podjetjem v sektorju mleka na Bavarskem dodeljene v nasprotju s členom 108(3) PDEU in da te pomoči od 1. januarja 2007 niso združljive z notranjim trgom;

je v členih od 2 do 4 naložena izterjava teh pomoči skupaj z obrestmi od prejemnikov;

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev delne ničnosti sklepa Komisije C(2015) 6295 final z dne 18. septembra 2015 o državni pomoči za preskuse kakovosti mleka v okviru Zakona o mleku in maščobah, ki jo je dodelila Nemčija SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 108(2) PDEU v povezavi s členoma 6(1) in 20(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 659/1999 (1)

Tožeča stranka trdi, da izpodbijani sklep temelji na dejanskih in pravnih elementih, ki niso bili predmet odločbe o začetku formalnega postopka preiskave.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU, ker so bila sredstva iz dajatev na mleko opredeljena kot državna sredstva

Po mnenju tožeče stranke sredstev iz dajatev na mleko ni mogoče opredeliti kot državna sredstva, ker niso bila vedno pod državnim nadzorom in na voljo nacionalnim organom. Nacionalni organi so le posredovali plačila bavarskih mlekarn združenjem za preverjanje kakovosti mleka, ki so bila odgovorna za opravljanje preskusov kakovosti mleka.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU, ker je bilo financiranje preskusov kakovosti mleka opredeljeno kot pomoč bavarskim mlekarnam

Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da pri stroških preskusov kakovosti mleka ne gre za bremena, ki jih bavarske mlekarne običajno nosijo. Preskusi naj bi se opravljali v javnem interesu. Poleg tega naj bi bile domnevne prednosti mlekarn izravnane z bremeni v obliki dajatve na mleko.

4.

Četrti tožbeni razlog (podredno): kršitev člena 107(3) PDEU

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka v obdobju od leta 2000 do leta 2006 sporna sredstva štela za združljiva z notranjim trgom. Od takrat naj se ta sredstva ne bi spremenila. Te okoliščine naj bi kazale na to, da se je diskrecijska pravica tožene stranke zmanjšala tako, da bi morala šteti, da so sporna sredstva, odobrena od 1. januarja 2007, združljiva z notranjim trgom.

5.

Peti tožbeni razlog (podredno): kršitev člena 108(1) in (3) PDEU, ker je bilo financiranje preskusov kakovosti mleka opredeljeno kot nova pomoč, ki bi jo zato bilo treba priglasiti

6.

Šesti tožbeni razlog (podredno): kršitev načela varstva zaupanja v pravo

Tožeča stranka nazadnje trdi, da je Komisija za obdobje od leta 2000 do leta 2006 ugotovila, da je bilo financiranje preskusov kakovosti mleka združljivo z notranjim trgom. Poleg tega je financiranje preskusov kakovosti mleka še februarja 2012 opredelila kot obstoječo pomoč. S tem naj bi vzbudila legitimno pričakovanje, da nikakor ne bo naložena izterjava domnevne pomoči.


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini poglavje 8, zvezek 1, str. 339).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/40


Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Genossenschaftsverband Bayern/Komisija

(Zadeva T-723/15)

(2016/C 059/46)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Genossenschaftsverband Bayern e. V. (München, Nemčija) (zastopnika: C. Bittner in N. Thies, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen v delu, v katerem

je v členu 1 ugotovljeno, da so bile državne pomoči v Nemčiji v zvezi s preskusi kakovosti mleka, izvedenimi na Bavarskem, zadevnim podjetjem v sektorju mleka na Bavarskem dodeljene v nasprotju s členom 108(3) PDEU in da te pomoči od 1. januarja 2007 niso združljive z notranjim trgom;

je v členih od 2 do 4 naložena izterjava teh pomoči skupaj z obrestmi od prejemnikov;

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev delne ničnosti sklepa Komisije C(2015) 6295 final z dne 18. septembra 2015 o državni pomoči za preskuse kakovosti mleka v okviru Zakona o mleku in maščobah, ki jo je dodelila Nemčija SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest razlogov, ki so v bistvu enaki kot tožbeni razlogi v zadevi T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija, ali so jim podobni.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/41


Tožba, vložena 14. decembra 2015 – Justice & Environment/Komisija

(Zadeva T-727/15)

(2016/C 059/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Združenje Justice & Environment, z.s. (Brno, Češka republika) (zastopnik: S. Podskalská, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nična razglasi sklep Evropske komisije, generalni direktorat za okolje, z dne 19. avgusta 2015, z referenčno številko Ref GestDem št. 2015/4284, s katerim je bila zavrnjena zahteva za dostop do dokumentov, ter sklep, ki ga je 15. oktobra 2015, z referenčno številko Ares(2015)4311297, generalni sekretar sprejel v imenu Evropske komisije, s katerim je bila zavrnjena potrdilna prošnja za dostop; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe trdi, da sta izpodbijana sklepa nezakonita, ker nasprotujeta: (i) Členu 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej člen 255 PES); (ii) členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1); (iii) Členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 (2); in (iv) Konvenciji Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), v povezavi s sklepom Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti (2005/370/ES). (3)


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

(2)  Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 2006, str. 13).

(3)  UL L 124, 2005, str. 1.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/41


Tožba, vložena 17. decembra 2015 – MSD Animal Health Innovation in Intervet international/EMA

(Zadeva T-729/15)

(2016/C 059/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Nemčija) in Intervet international BV (Boxmeer, Nizozemska) (zastopniki: J. Stratford, QC, C. Thomas, barrister, P. Bogaert, odvetnik, B. Kelly in H. Billson, solicitors)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA)

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi ničnost odločbe EMA z dne 25. novembra 2015, ki je bila tožečima strankama sporočena 3. decembra 2015, s katero je bil tretji stranki odobren dostop do informacij o zdravilu za uporabo v veterinarski medicini v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331), v delu, v katerem se odločba nanaša na zaupne poslovne informacije, katerih razkritje bo kršilo pravico tožečih strank, in v delu, v katerem je odločba prepovedana s pravom EU.

EMA naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: zadevni dokumenti so zaščiteni s členom 4(2) in/ali členom 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001 v skladu s splošno domnevo zaupnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: zadevni dokumenti so v celoti zaupna poslovna informacija, ki je zaščitena s členom 4(2) navedene uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: razkritje dokumentov bi ogrozilo postopek odločanja, ki ga izvaja EMA.

4.

Četrti tožbeni razlog: EMA ni opravila uravnoteženje interesov, ki se zahteva z zakonom.

5.

Peti tožbeni razlog: izid ustreznega uravnoteženja interesov, kot se zahteva z zakonom, bi bila odločitev, da se ne razkrije noben del dokumentov, ali vsaj odločitev, da se dovoli dostop do različic, ki sta jih predlagali tožeči stranki.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/42


Tožba, vložena 18. decembra 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

(Zadeva T-737/15)

(2016/C 059/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Nemčija) (zastopnika: U. Karpenstein in K. Dingemann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije (EU) 2015/1585 z dne 25. novembra 2014 o shemi pomoči SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ki jo je Nemčija izvajala za podporo za električno energijo iz obnovljivih virov in energetsko intenzivne uporabnike, C (2014) 8786 final, v skladu s členom 264 PDEU razglasi za ničnega,

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Neobstoj državnih sredstev

Tožeča stranka navaja, da je tožena stranka neupravičeno štela, da izjema v korist energetsko intenzivnih uporabnikov v skladu z EEG 2012 (zakon o obnovljivih virih energije iz leta 2012) zajema uporabo „državnih sredstev“ v smislu člena 107(1) PDEU. Dodatno dajatev EEG naj bi plačevali le zasebni subjekti, pobrana sredstva pa naj se državi ne bi mogla pripisati zaradi neobstoja stalnega nadzora in s tem povezane dejanske možnosti dostopa s strani organov.

2.

Drugi tožbeni razlog: Neobstoj selektivnostit

Tožeča stranka navaja, da posebno pravilo o nadomestilih (Besondere Ausgleichsregelung) ni, kot to zahteva člen 107(1) PDEU, selektivno, temveč predstavlja logično in neločljivo sistemsko izjemo kar zadeva ureditveni okvir EEG.

3.

Tretji tožbeni razlog: Kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj

V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da je tožena stranka pri njej ustvarila legitimna pričakovanja, saj več kot deset ni opravila nadzora nad državnimi pomočmi v zvezi z EEG, z obstojem katerega je bila seznanjena. Poleg tega naj bi tožena stranka opustila odreditev vračila podobnih pomoči v drugih državah članicah.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/43


Tožba, vložena 18. decembra 2015 – Aurubis in drugi/Komisija

(Zadeva T-738/15)

(2016/C 059/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Aurubis AG (Hamburg, Nemčija), Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG (Stolberg, Nemčija), Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Nemčija), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Nemčija), Rheinkalk GmbH (Wülfrath, Nemčija), Siltronic AG (München, Nemčija), Vestolit GmbH (Marl, Nemčija) in Wacker Chemie AG (München) (zastopnika: C. Arhold in N. Wimmer, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

člen 3(1) izpodbijanega sklepa Komisije razglasi za ničen

v delu, v katerem je v njem določeno, da energetsko intenzivnim uporabnikom dodeljena znižanja dodatne dajatve za podporo za električno energijo iz obnovljivih virov (dodatna dajatev EEG) v letih 2013 in 2014 („Besondere Ausgleichsregelung“, v nadaljevanju: BesAR) pomenijo državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU ali,

podredno, v delu, v katerem je v njem določeno, da BesAR v nasprotju s členom 108(3) PDEU pomenijo nezakonito izvedeno državno pomoč;

člene 6, 7 in 8 izpodbijanega sklepa za nične razglasi v delu, v katerem se v njih zahteva zagotovitev vračila pomoči, in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožečih strank.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo tožeče stranke predlagajo razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/1585 z dne 25. novembra 2014 o shemi pomoči SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ki jo je Nemčija izvajala za podporo za električno energijo iz obnovljivih virov in energetsko intenzivne uporabnike) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8786) (1).

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU

Tožeče stranke trdijo da BesAR že zato, ker ni bilo nikakršnega prenosa državnih sredstev, ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU. Poleg tega naj energetsko intenzivnim uporabnikom ne bi dajala nobene selektivne gospodarske prednosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 108 PDEU

Komisija naj bi z (delno) zahtevo za zagotovitev vrnitve državne pomoči kršila člen 108 PDEU, saj naj bi bilo zakon EEG iz leta 2012, če sploh, mogoče kvečjemu opredeliti za obstoječo pomoč, ne pa za novo, nezakonito izvedeno pomoč.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela varstva zaupanja v pravo

Tožeče stranke trdijo, da je zahteva za zagotovitev vračila domnevno nezakonito dodeljenih pomoči v nasprotju z zaupanjem tožečih strank v zakonitost nacionalne ureditve, ki naj bi zlasti temeljilo na sklepu Komisije v zvezi z zakonom EEG iz leta 2000.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 108(1) PDEU v povezavi s členom 18 Poslovnika

Tožeče stranke v okviru četrtega tožbenega razloga navajajo, da Komisija Zvezni republiki Nemčiji pred začetkom formalnega postopka preiskave ni predlagala nobenih ustreznih ukrepov.


(1)  UL L 250, str. 122.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/44


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Vinnolit/Komisija

(Zadeva T-743/15)

(2016/C 059/51)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Nemčija) (zastopnik: M. Geipel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije (EU) 2015/1585 z dne 25. novembra 2014 o shemi pomoči SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ki jo je Nemčija izvajala za podporo za električno energijo iz obnovljivih virov in energetsko intenzivne uporabnike), zlasti ugotovitev iz členov 1 in 3, da ima posebno pravilo o nadomestilih („Besondere Ausgleichsregelung“) v skladu z zakonom EEG iz leta 2012 značilnosti pomoči in da je nezdružljivo z notranjim trgom, ter obveznost iz členov 2, 6 in 7, da bodo od podjetij-upravičencev delno izterjane ugodnosti, prejete v letih 2013 in 2014;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj pomoči v smislu člena 107 PDEU

Tožeča stranka navaja, da omejitev dodatne dajatve EEG za energetsko intenzivne uporabnike, ki je določena v Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien 2012 (zakon o energiji iz obnovljivih virov; v nadaljevanju: zakon EEG), pomeni spremembo civilnopravnega sistema izravnave. Dodeljena naj ne bi bila nobena prednost iz državnih sredstev ali sredstev, ki jih nadzira država.

2.

Drugi tožbeni razlog: vsekakor neobstoj nove pomoči

Tožeča stranka dalje navaja, da omejitev dodatne dajatve EEG za energetsko intenzivne uporabnike ni nova pomoč v smislu člena 108 PDEU, saj je Komisija mehanizem financiranja za podporo energiji iz obnovljivih virov v Zvezni republiki Nemčiji v preteklosti opredelila za združljiv s pravom na področju državnih pomoči in ta se do zdaj ni bistveno spremenil.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela legitimnih pričakovanj

Tožeča stranka na tem mestu trdi, da je Komisija s Sklepom kršila zaupanje zadevnih podjetij, ki se varuje, saj je Komisija mehanizem financiranja za podporo energiji iz obnovljivih virov v Zvezni republiki Nemčiji v preteklosti opredelila za združljiv s pravom na področju državnih pomoči in ta se do zdaj ni bistveno spremenil.

4.

Četrti tožbeni razlog: nepristojnost tožene stranke

Tožeča stranka nazadnje trdi, da je Komisija s Sklepom prekoračila pristojnosti, ki so ji podeljene, s čimer je Zvezni republiki Nemčiji nedopustno zmanjšala manevrski prostor za odločanje, ki ji glede ureditve podpore za energijo iz obnovljivih virov pripada v skladu s primarnim in sekundarnim pravom.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/45


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – FH Scorpio/UUNT – Eckes-Granini Group (YO!)

(Zadeva T-745/15)

(2016/C 059/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: FH Scorpio (Lódž, Poljska) (zastopnik: R. Rumpel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „YO!“ – Prijava št. 11 208 436

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 2. oktobra 2015 v zadevi R 1546/2014-2.

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba utemeljena;

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem se nanaša na registracijo znamke „YO!“, prijava št. 11208436;

spremeni izpodbijano odločbo, tako da se znamka registrira za vse prijavljene proizvode in storitve;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/46


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Biofa/Komisija

(Zadeva T-746/15)

(2016/C 059/53)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Biofa AG (Münsingen, Nemčija) (zastopnika: C. Stallberg in S. Knoblich, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2069 z dne 17. novembra 2015 o odobritvi osnovne snovi natrijev hidrogenkarbonat (UL L 301 z dne 18. novembra 2015, str 42);

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev varstva podatkov

Podatki tožeče stranke v zvezi z njenim fitofarmacevtskim sredstvom VitiSan® spadajo v okvir varstva podatkov v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1107/2009 (1). Uporaba teh podatkov za odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi je torej v nasprotju s pravico tožeče stranke do varstva podatkov.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela subsidiarnosti postopka odobritve za osnovne snovi

Odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi je v nasprotju z načelom subsidiarnosti, ki se uporablja v okviru fitosanitarne ureditve, saj je na razpolago dovoljeno fitofarmacevtsko sredstvo s primerljivo aktivno učinkovino, in sicer fitofarmacevtsko sredstvo VitiSan® tožeče stranke, ki vsebuje aktivno učinkovino kalijev hidrogenkarbonat.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela prednosti pri postopku odobritve za osnovne snovi

V skladu z načelom prednosti ima odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot aktivne učinkovine, ki jo zahteva tožeča stranka, prednost pred odobritvijo te snovi kot osnovne snovi.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev lastninske pravice tožeče stranke

Nedovoljena uporaba podatkov tožeče stranke za odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi krši njeno pravico do intelektualne lastnine iz člena 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela varstva poslovnih skrivnosti

Nedovoljena uporaba podatkov tožeče stranke za odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi je tudi v nasprotju z varstvom poslovnih skrivnosti iz člena 7 Listine.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev splošnega načela enakega obravnavanja

Nedovoljena uporaba podatkov tožeče stranke za odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi je poleg tega v nasprotju z načelom enakega obravnavanja. Tožeča stranka je morala opraviti znatne investicije za podatke, potrebne za odobritev, tožena stranka pa je te podatke uporabila v korist tretjih oseb, ki jim tega ni bilo treba storiti.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj

Nedovoljena uporaba podatkov tožeče stranke za odobritev natrijevega hidrogenkarbonata kot osnovne snovi nazadnje pomeni kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj. Tožeča stranka je lahko legitimno pričakovala, da bodo njeni podatki v zvezi s fitofarmacevtskim proizvodom VitiSan® uporabljeni zgolj v skladu z varstvom podatkov.


(1)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, str. 1).


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/47


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft in drugi/Komisija

(Zadeva T-750/15)

(2016/C 059/54)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Nemčija), RWE Power AG (Essen, Nemčija), Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Nemčija) (zastopniki: U. Karpenstein, K. Dingemann in M. Kottmann, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

odločbo C(2014) 5018 final, ki jo je Komisija 23. julija 2014 sprejela v postopku State aid SA.38632 (2014/N) (ex 2013/NN) – Germany – EEG 2014 – Reform of the Renewable Energy Law – razglasi za nično, v delu, v katerem je kot državna pomoč opredeljena ureditev za obstoječe naprave namenjene samooskrbi, iz člena 61(3) in (4) zakona EEG iz leta 2014, ter v delu, v katerem je v točki 5, druga alinea (str. 75), z njo ugotovljeno, da je pomoč združljiva z notranjim trgom le do 31. decembra 2017;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj selektivne prednosti v korist nekaterih podjetij

Tožeče stranke s prvim tožbenim razlogom trdijo, da izpodbijana odločba ureditev, ki se uporablja za obstoječe naprave namenjene samooskrbi z elektriko (člen 61(3) in (4) EEG 2014), napačno opredeljuje kot selektivni ukrep in s tem kot državno pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog: neobstoj državnih virov

Tožeče stranke z drugim tožbenim razlogom trdijo, da pomoč v korist obnovljivih virov energije, ki se financira iz EEG, ne črpa državnih virov temveč se financira iz zasebnih virov. Niti zbiranje niti uporaba EEG naj ne bi bila stalno pod javnim nadzorom, kot to zahteva sodna praksa. Poleg tega naj zadevne določbe ravno ne bi bremenile državnega proračuna, saj naj skupna količina financiranja iz EEG ne bi bila zmanjšana z izvzetjem samooskrbe, ki se izvaja na podlagi obstoječih naprav.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/48


Tožba, vložena 30. decembra 2015 – Luksemburg/Komisija

(Zadeva T-755/15)

(2016/C 059/55)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: D. Holderer, agent, D. Waelbroeck, S. Naudin in A. Steichen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

primarno, Sklep Komisije z dne 21. oktobra 2015 v zvezi z državno pomočjo SA.38375 Velikega vojvodstva Luksemburg podjetju Fiat razglasi za ničen;

podredno, Sklep Komisije z dne 21. oktobra 2015 v zvezi z državno pomočjo SA.38375 Velikega vojvodstva Luksemburg podjetju Fiat razglasi za ničen v delu, v katerem je naložena izterjava pomoči;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU, ker naj Komisija ne bi dokazala selektivnosti spornega vnaprejšnjega davčnega stališča.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU in obveznosti obrazložitve, ker naj Komisija ne bi dokazala prednosti niti omejitve konkurence.

3.

Tretji tožbeni razlog, ki je naveden podredno: kršitev člena 14(1) Uredbe Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, ker naj bi Komisija zahtevala izterjavo pomoči ob kršitvi načela pravne varnosti in pravice do obrambe.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/49


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/UUNT — Fédération Internationale des Logis (T)

(Zadeva T-756/15)

(2016/C 059/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an der Ruhr, Nemčija) (zastopnik: H. Prange, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Federation Internationale des Logis (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „T“ – Prijava št. 11 623 022

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 31. avgusta 2015 v zadevi R 2653/2014-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo, in sicer tako, da bo ugovor v celoti zavrnjen;

toženi stranki in po potrebi drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tožbe pred UUNT.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/49


Tožba, vložena 29. decembra 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

(Zadeva T-759/15)

(2016/C 059/57)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: J. Rodriguez, Solicitor, M. Engel in G. Maisto, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ničnostno tožbo razglasi za nedopustno;

člene od 1 do 4 Odločbe Komisije z dne 21. oktobra 2015, naslovljeno na Veliko vojvodstvo Luksemburg (v nadaljevanju: Luksemburg) v zadevi SA.38375 (2914/C prej 2014 NN) („izpodbijana odločba“) razglasi za nične;

Komisiji naloži plačilo stroškov FCFE.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožena stranka v utemeljitev te tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijana odločba je v nasprotju s členom 107 PDEU, ker je Komisija napačno uporabila pojem „selektivna prednost“ in ni dokazala, da je APA odgovorna za izkrivljanje konkurence.

2.

Drugi tožbeni razlog: z izpodbijano odločbo je bil kršen člen 296(2) PDEU in obveznost obrazložitve s tem, da v njej ni bilo pojasnjeno kako je izpeljala tržno načelo iz prava Unije ali celo kaj to načelo pomeni in s tem, da je površinsko opisala učinek APA na konkurenco.

3.

Tretji tožbeni razlog: z izpodbijano odločbo je kršeno načelo pravne varnosti, ker nova formulacija tržnega načela s strani Komisije uvaja popolno negotovost in zmedo glede tega, kdaj bi lahko vnaprejšnji cenovni sporazum, in res vsaka analiza transfernih cen, kršila pravila EU o državni pomoči.

4.

Četrti tožbeni razlog: z izpodbijano odločbo je kršeno načelo zaupanja v pravo, ker je Komisija ustvarila upravičeno pričakovanje, da za namene državne pomoči sporazume o transfernih cenah presoja na podlagi Smernic OECD in z njenim nenadnim odstopom od tega je bilo kršeno načelo zaupanja v pravo.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/50


Tožba, vložena 23. decembra 2015 – Nizozemska/Komisija

(Zadeva T-760/15)

(2016/C 059/58)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: M. Bulterman, B. Koopman in M. de Ree)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2015) 7143 final z dne 21. oktobra 2015 v zvezi z državno pomočjo SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) Nizozemske družbi Starbucks razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Napačna uporaba člena 107(1) PDEU s tem, da je Komisija ugotovila, da je „Advanced Pricing Agreement“ (v nadaljevanju: APA) selektiven.

Prvič, Komisija naj ne bi zadostno in posebej dokazala, da je merilo selektivnosti izpolnjeno.

Drugič, Komisija naj bi se napačno sklicevala na splošen nizozemski sistem davka od dohodkov pravnih oseb. Pravilen referenčni okvir za APA naj bi bila člen 8b(1) zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Wet op de Vennootschapsbelasting) in uredba o cenah prenosov (Verrekenprijsbesluit). V APA naj bi bil uporabljen ta referenčni okvir.

2.

Napačna uporaba člena 107(1) PDEU s tem, da je Komisija obstoj prednosti preučila na podlagi tržnega načela iz prava Unije. Tako načelo pa naj ne bi obstajalo in naj ne bi bilo del preizkusa državnih pomoči.

3.

Napačna uporaba člena 107(1) PDEU s tem, da je Komisija ugotovila, da APA daje prednost družbi Starbucks Manufacturing EMEA BV, ker je bila za izračun cene izbrana metoda „Transactional Net Margin Method“.

Komisija naj bi napačno trdila, da metoda, uporabljena v APA, ne pomeni zanesljivega pristopa za izračun tržnih izidov. Poleg tega naj ne bi mogla dokazati, da znesek, izplačan družbi Alki, in dodatek na skupne stroške zelenih kavnih zrn nimata nobene dejanske vrednosti.

4.

Napačna uporaba člena 107(1) PDEU s tem, da je Komisija ugotovila, da APA zaradi uporabe „Transactional Net Margin Method“ daje družbi Starbucks Manufacturing EMEA BV prednost.

Komisija naj bi napačno izhajala iz tega, da je bila z APA dogovorjena „Transactional Net Margin Method“ uporabljena napačno in je povzročila prednost družbe Starbucks Manufacturing EMEA BV. Komisija naj ne bi dokazala, da bi – po njenem mnenju – boljša uporaba „Transactional Net Margin Method“ privedla do izračuna višjega zneska obdavčljivega dohodka in ne bi povzročila nastanka prednosti.

5.

Kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja s tem, da naj Komisija ne bi preučila vseh upoštevnih podatkov in naj jih ne bi vključila v Sklep ter naj bi se oprla na anonimne podatke, ki kakor koli niso bili nikoli sporočeni nizozemski vladi.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/51


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2015 – Ahrend Furniture/Komisija

(Zadeva T-482/15) (1)

(2016/C 059/59)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 337, 12.10.2015.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/52


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-148/15)

(2016/C 059/60)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: P. Vanden Casteele, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AD/306/15 – pravniki lingvisti za francoski jezik (AD7), da se tožeča stranka ne pripusti k naslednji fazi natečaja, ker naj ne bi imela stopnje izobrazbe, ki ustreza popolni pravni izobrazbi, pridobljeni v belgijski, francoski ali luksemburški visokošolski ustanovi.

Predlog tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločb o izbiri in imenovanju, sprejetih v okviru „razpisa javnega natečaja EPSO/AD/306/15 na podlagi kvalifikacij in preizkusov“ za „pravnike lingviste (AD 7) za francoski jezik (FR)“ (Uradni list EU z dne 21. maja 2015), vključno z odločbo, ki jo vsebuje elektronsko sporočilo z dne 24. septembra 2015, naslovljeno na tožečo stranko, v skladu s katero „vas natečajna komisija po preučitvi vaše kandidature […] ne more pripustiti k naslednji fazi natečaja“.


15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/52


Tožba, vložena 23. decembra 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-151/15)

(2016/C 059/61)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Rodrigues in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije o zavrnitvi tožeči stranki prejemanja družinske pokojnine ter povrnitev domnevno utrpljene nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic z dne 13. ali 14. aprila 2015, s katero je bila tožeči stranki zavrnjen prejemanje družinske pokojnine;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba Komisije z dne 15. septembra 2015 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke;

naloži naj se povrnitev premoženjske škode tožeče stranke;

naloži naj se povračilo nepremoženjske škode tožeče stranke, ki je ex aequo et bono ocenjena na 5 000 EUR;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.