ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 347

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
20. oktober 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 347/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7457 – CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 347/04

Menjalni tečaji eura

3

2015/C 347/05

Sklep Komisije z dne 19. oktobra 2015 o ustanovitvi skupine izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev za področje politike in zakonodaje Komisije glede zaščite eurokovancev proti ponarejanju

4


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2015/C 347/06

Razpis za zbiranje predlogov 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+

7

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2015/C 347/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7777 – Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2015/C 347/08

Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

12

2015/C 347/09

Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

19


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 347/01)

Komisija se je 8. oktobra 2015 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32015M7769. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.7457 – CVC/Paroc)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 347/02)

Komisija se je 12. februarja 2015 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32015M7457. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 347/03)

Komisija se je 14. oktobra 2015 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32015M7783. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/3


Menjalni tečaji eura (1)

19. oktobra 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1333

JPY

japonski jen

135,29

DKK

danska krona

7,4592

GBP

funt šterling

0,73170

SEK

švedska krona

9,3940

CHF

švicarski frank

1,0834

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,1850

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,083

HUF

madžarski forint

309,51

PLN

poljski zlot

4,2367

RON

romunski leu

4,4183

TRY

turška lira

3,2849

AUD

avstralski dolar

1,5581

CAD

kanadski dolar

1,4671

HKD

hongkonški dolar

8,7832

NZD

novozelandski dolar

1,6668

SGD

singapurski dolar

1,5685

KRW

južnokorejski won

1 280,57

ZAR

južnoafriški rand

14,9509

CNY

kitajski juan

7,2082

HRK

hrvaška kuna

7,6265

IDR

indonezijska rupija

15 439,68

MYR

malezijski ringit

4,7695

PHP

filipinski peso

52,243

RUB

ruski rubelj

70,3984

THB

tajski bat

40,073

BRL

brazilski real

4,4185

MXN

mehiški peso

18,6360

INR

indijska rupija

73,4435


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/4


SKLEP KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2015

o ustanovitvi skupine izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev za področje politike in zakonodaje Komisije glede zaščite eurokovancev proti ponarejanju

(2015/C 347/05)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2015/512 (1) določa, da je Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (v nadaljnjem besedilu: generalni direktorat) pristojen za naloge v zvezi s pobudami Komisije za zakonske in podzakonske akte s ciljem zaščite eura proti ponarejanju in podpore na tem področju prek usposabljanja in tehnične pomoči. Za uskladitev potrebnih ukrepov za zaščito eurokovancev proti ponarejanju mora Komisija zaprositi za pomoč izvedence v svetovalnem organu (2).

(2)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov na področju zaščite eurokovancev proti ponarejanju ter opredeliti njene naloge in sestavo.

(3)

Skupina bi morala pomagati Komisiji pri pripravi zakonodaje ali opredelitvi politike ter bi prispevala strokovno znanje pri pripravi izvedbenih ukrepov za zaščito eurokovancev proti ponarejanju. Skupina bi prav tako morala vzpostaviti sodelovanje med javnimi organi, ki se ukvarjajo z zaščito eura proti ponarejanju.

(4)

Skupino bi morali sestavljati izvedenci iz organov držav članic, evropske centralne banke (ECB) in Europola.

(5)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkrivanju informacij.

(6)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 (3) Evropskega parlamenta in Sveta. Primerno je določiti obdobje uporabe tega sklepa. Komisija bo pravočasno proučila, ali bi bilo podaljšanje priporočljivo –

SKLENILA:

Člen 1

Vsebina

Ustanovi se skupina izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev (CCEG) v okviru Komisije.

Člen 2

Naloga

Naloge skupine CCEG so:

(a)

pomagati Komisiji pri pripravi zakonodajnih predlogov ali delegiranih aktov ali pobud politike za zaščito eurokovancev proti ponarejanju;

(b)

vzpostaviti sodelovanje med vodilnimi nacionalnih analitskih centrov za kovance (CNAC), ustanovljenimi v skladu s členom 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 (4), Komisijo, Evropskim tehničnim in znanstvenim centrom (ETSC) (5), Evropsko centralno banko (ECB) in Europolom pri zadevah v zvezi s pobudami politike in ukrepi za oblikovanje učinkovite strategije proti ponarejanju;

(c)

zagotavljati nasvete in strokovno znanje Komisiji za izvajanje zakonodaje, programov in politik Unije, zlasti v zvezi z Uredbo (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(d)

izmenjevati izkušnje in oblikovati dobre prakse za zaščito eurokovancev proti ponarejanju;

(e)

izboljšati ozaveščenost javnih organov, ki se ukvarjajo z zaščito eura proti ponarejanju, glede prihodnjih groženj ter spremljati izvajanje učinkovitih represivnih ukrepov za politično strategijo proti ponarejanju;

(f)

spodbujati pobude za usposabljanje za zaščito eurokovancev proti ponarejanju;

(g)

spodbujati in razvijati študije ali tehnično podporo za lažje odkrivanje dejavnosti ponarejanja;

(h)

razpravljati o vprašanjih, povezanih s tehničnimi specifikacijami ponarejenih eurokovancev in varnostnimi značilnostmi za zaščito eurokovancev proti ponarejanju.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko posvetuje s CCEG o vseh vprašanjih v zvezi z zaščito eurokovancev proti ponarejanju.

Člen 4

Članstvo – imenovanje

1.   Člani so CNAC držav članic, ECB in Europol.

2.   Člani Komisiji sporočijo svoje imenovane predstavnike in njihove namestnike.

3.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Način delovanja

1.   Pristojna služba Komisije imenuje predsednika skupine.

2.   S privoljenjem pristojne službe Komisije lahko CCEG ustanovi podskupine za preučevanje posebnih vprašanj na podlagi mandata, ki ga določi skupina.

3.   Komisija lahko začasno povabi strokovnjake s posebnim znanjem o določeni zadevi na dnevnem redu, ki niso člani CCEG, da sodelujejo pri delu skupine ali podskupine. Poleg tega lahko predstavnik Komisije podeli status opazovalca posameznikom, organizacijam v skladu z določbo 8(3) horizontalnih pravil o strokovnih skupinah (7) ter državam kandidatkam.

4.   Člani CCEG in njihovi predstavniki ter tudi povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz sklepov Komisije (EU, Euratom) 2015/443/ES (8) in (EU, Euratom) 2015/444 (9). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse potrebne ukrepe.

5.   Sestanki CCEG potekajo v prostorih Komisije, razen sestankov podskupin, ki lahko potekajo izven prostorov Komisije. Komisija zagotovi tajniške storitve.

6.   CCEG sprejme poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine.

7.   Komisija objavi vse zadevne dokumente o dejavnostih CCEG, vključno z dnevnimi redi, zapisniki in prispevki sodelujočih, in sicer tako, da jih vključi v register strokovnih skupin Komisije ali podobnih subjektov ali prek povezave iz registra na posebno spletišče, kjer so na voljo ti dokumenti. Zadevni dokumenti se ne objavijo, kadar bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega interesa ali zasebnosti posameznika, kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

Člen 6

Stroški sestankov

1.   Udeleženci, ki sodelujejo pri dejavnostih CCEG ali njenih podskupin, za svoje storitve niso plačani.

2.   Potne stroške članov, ki nastanejo z dejavnostmi CCEG, povrne Komisija v skladu s svojimi veljavnimi predpisi. Potni stroški in dnevnice se na enak način povrnejo članom podskupin.

3.   Stroški iz odstavka 2 se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

Člen 7

Uporaba

Ta sklep se uporablja od dneva sprejetja do 31. decembra 2025.

V Bruslju, 19. oktobra 2015

Za Komisijo

Pierre MOSCOVICI

Član Komisije


(1)  Sklep Komisije (EU) 2015/512 z dne 25. marca 2015 o spremembi Sklepa 1999/352/ES, ESPJ, Euratom o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 81, 26.3.2015, str. 4).

(2)  V skladu s členom 4 Odločbe Komisije 2005/37/ES z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) mora Komisija prek rednih sestankov izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev usklajevati dejavnosti za zaščito eurokovancev proti ponarejanju (UL L 19, 21.1.2005, str. 73).

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6).

(5)  Odločba Sveta št. 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44).

(6)  Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1).

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(9)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(10)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 45).


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/7


Razpis za zbiranje predlogov 2016 – EAC/A04/2015

Program Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter na letnih delovnih programih Erasmus+ za leti 2015 in 2016. Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členih 4, 5, 11 in 16 Uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

skupni magistrski študij Erasmus Mundus

dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

koalicije znanja

koalicije sektorskih spretnosti

krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

krepitev zmogljivosti na področju mladine

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik

strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

Dejavnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri odličnosti Jean Monnet

podpora Jean Monnet združenjem

mreže Jean Monnet

projekti Jean Monnet

Šport

partnerska sodelovanja

mala partnerska sodelovanja

neprofitne evropske športne prireditve

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države (2):

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

28 držav članic Evropske unije,

države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,

države kandidatke EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

4.   Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 871,1 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje

:

1 645,6 milijona EUR (3)

mladina

:

186,7 milijona EUR

Jean Monnet

:

11,4 milijona EUR

šport

:

27,4 milijona EUR

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko v primeru spremembe letnih delovnih programov Erasmus+ spremenita. Potencialne prijavitelje pozivamo, naj redno spremljajo letna delovna programa Erasmus+ in njune spremembe, objavljene na spletni strani:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

glede razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezni ukrep v okviru razpisa.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljnjem besedilu se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

Mobilnost posameznikov na področju mladine

2. februar 2016

Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

2. februar 2016

Mobilnost posameznikov na področju mladine

26. april 2016

Mobilnost posameznikov na področju mladine

4. oktober 2016

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

18. februar 2016

Dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe

1. april 2016

Ključni ukrep 2

Strateška partnerstva samo na področju mladine

2. februar 2016

Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

26. april 2016

Strateška partnerstva samo na področju mladine

4. oktober 2016

Koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti

26. februar 2016

Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

10. februar 2016

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

2. februar 2016

1. julij 2016

Ključni ukrep 3

Srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

2. februar 2016

26. april 2016

4. oktober 2016

Ukrepi Jean Monnet

Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti

25. februar 2016

Ukrepi na področju športa

Partnerska sodelovanja, ki se nanašajo izključno na evropski teden športa 2016

21. januar 2016

Partnerska sodelovanja, ki se ne nanašajo izključno na evropski teden športa 2016

12. maj 2016

Mala partnerska sodelovanja

12. maj 2016

Neprofitne evropske športne prireditve, ki se nanašajo izključno na evropski teden športa 2016

21. januar 2016

Neprofitne evropske športne prireditve, ki se ne nanašajo na evropski teden športa 2016

12. maj 2016

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus+ na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sl.htm

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

(2)  Z izjemo Dejavnosti Jean Monnet, za katere se lahko prijavijo organizacije po vsem svetu.

(3)  Ta znesek vključuje sredstva za mednarodno razsežnost visokošolskega izobraževanja (skupaj 276,5 milijona EUR).


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/11


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7777 – Solvay/Cytec)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 347/07)

1.

Komisija je 13. oktobra 2015 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Solvay S.A. („Solvay“, Belgija) pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Cytec Industries Inc. („Cytec“, ZDA).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Solvay: raziskave, razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja kemikalij in plastik, vključno s kemikalijami za rudarjenje, in sicer na svetovni ravni,

—   za Cytec: dobava kemikalij, sestavljenih materialov in lepil za najrazličnejše industrijske panoge, npr. letalsko in vesoljsko industrijo, kmetijstvo, obrambo in rudarstvo, in sicer na svetovni ravni.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7777 – Solvay/Cytec se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/12


Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2015/C 347/08)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila  (2)

„MIEL DE LIÉBANA“

št. ES: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime

„Miel de Liébana“

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itn.)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Miel de Liébana“ je živilo, ki ga proizvajajo medonosne čebele v okrožju Liébana iz nektarja cvetlic ali izločkov živih delov rastlin, ki rastejo v ekosistemih v Liébani. Čebele nabirajo ta nektar ali izločke, jih pretvorijo, združijo s posebnimi snovmi, ki jih proizvajajo same, ter odložijo in shranijo v satovju panja, kjer jih pustijo, da se sušijo in zorijo.

Sorte in vrste:

Sorte medu z zaščiteno označbo porekla „Miel de Liébana“, ki se proizvajajo na navedenem območju, zajemajo:

—   med iz mane: proizveden iz mane hrasta in črnike, nektarja rastlin Erica spp. (resa) in Rubus sp. (robida) ter spremenljivega deleža cvetnega prahu rastlin, ki rastejo v Liébani;

—   sortni med iz rese: proizveden iz nektarja naslednjih vrst rastlin: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis in Calluna vulgaris (jesenska vresa).

Skupne posebne lastnosti medu z ZOP „Miel de Liébana“:

Fizikalno-kemijske lastnosti:

Zrelost:

 

vsebnost saharoze

največ 5 % (5 g/100 g)

vsebnost vlage

največ 18,6 %

Stopnja svežosti (določena po proizvodnji):

 

hidroksimetilfurfural (HMF)

< 20 mg/kg

diastazna aktivnost

25–55 po lestvici Schade

Kvarjenje:

 

proste kisline

manj kot 50 meq/kg

Čistost:

 

trdne snovi, ki niso topne v vodi

največ 0,1 g/100 g

tuje snovi

brez ostankov, med filtriran skozi mrežo z odprtinami, manjšimi od 0,2 mm

Lastnosti cvetnega prahu:

Spekter cvetnega prahu v medu z ZOP „Miel de Liébana“ mora ustrezati spektru rastlinstva na opredeljenem območju, ki ga v glavnem sestavljajo naslednje družine: Leguminosae, Ericaceae, Rosaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Asteraceae in Boraginaceae, katerih vrste so navedene v preglednici v točki 5.1.

Kombinacija cvetnega prahu rastlin Eucalyptus sp. (evkaliptus), Helianthus annuus (sončnica), Olea europaea (oljka), Cistus ladanifer (šaronska narcisa), Thymus sp. (timijan), Lavandula stoechas (čopasta sivka) in Rosmarinus officinalis (rožmarin) ne sme presegati 5 % celotnega spektra cvetnega prahu.

Dodatne lastnosti posameznih vrst medu:

Fizikalno-kemijske lastnosti:

 

Električna prevodnost (mS/cm)

Barva (mm po lestvici Pfund)

Pepel (g/100 g)

Fruktoza + glukoza (g/100 g)

Mana

0,970–1,430

≥ 102

0,65–0,75

60–66

Resa

0,845–1,280

90–119

0,65–0,70

≥ 67

Lastnosti cvetnega prahu:

 

Posamezne vrste cvetnega prahu (%)

Mana

Poleg cvetnega prahu rastlin Rubus spp., Erica spp. in drugih značilnih rastlin Liébane prevladuje mana hrasta in črnike.

Resa

Vsebovati mora najmanj 45 % cvetnega prahu rese (Erica spp.) in spremenljiv delež drugih vrst cvetnega prahu značilnih rastlin Liébane.

Organoleptične lastnosti:

 

Agregatno stanje

Barva

Aroma

Okus

Mana

tekoč z zelo majhno verjetnostjo kristalizacije

zelo temno jantarjeva, včasih skoraj črna, s črno-rjavimi toni in odsevnim sijajem

lesna, z majhno intenzivnostjo in obstojnostjo

z rahlo komponento slada

z izrazitimi slanimi komponentami, ki izravnajo značilno sladkost medu

Resa

pastozen srednja verjetnost kristalizacije (fina granulacija)

jantarjeva do zelo temno jantarjeva z rdeče-rjavimi toni

če se med shranjevanjem pozimi zelo ohladi, se lahko barva spremeni v svetlo jantarjevo

močna cvetlična, s povprečno intenzivnostjo in obstojnostjo

rahlo grenak in obstojen z zelo poudarjenimi slanimi notami

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnje in ekstrakcije medu iz Liébane morajo potekati na opredeljenem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Da se zagotovita kakovost in nadzor, je treba vse opisane postopke, ki so del metode proizvodnje medu „Miel de Liébana“, izvajati v središčih na opredeljenem geografskem območju, saj bi bilo treba v primeru, da bi se ti postopki izvajali drugje, proizvod prepeljati v obrate zunaj območja, pri čemer bi lahko temperatura, vlaga, absorpcija tujih snovi in vonjev med prevozom poslabšale kakovost proizvoda. Poleg tega proizvodnja na opredeljenem območju zmanjša tveganje mešanja proizvoda z drugimi vrstami medu, ki niso zajete v to ZOP.

Iz navedenih razlogov je treba proizvod pakirati v obratih za pakiranje na proizvodnem območju.

Proizvod je treba zapakirati v prozorne brezbarvne steklene kozarce, ki se hermetično zaprejo, da se preprečita izguba naravnih arom in vstop vonjev, vlage itd., ter so opremljeni z garancijskim trakom, ki zagotavlja, da kozarec ni bil odprt.

Zapakirani med mora biti gost ali kristaliziran.

Prodaja v razsutem stanju je prepovedana.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Poleg obveznih informacij, določenih v predpisih o označevanju in predstavljanju živil, mora etiketa na vidnem mestu vsebovati naslednje elemente:

ime označbe porekla: „Miel de Liébana“,

besede „Denominación de Origen Protegida“ ali kratico „DOP“ in ustrezni logotip Evropske unije,

vrsto medu: „Miel de Mielada“ ali „Monofloral de Brezo“ (odvisno od lastnosti cvetnega prahu, navedenih v opisu proizvoda),

posebni logotip označbe porekla, ki je prikazan spodaj,

kontrolno številko z imenom nadzornega organa ali sekundarno etiketo.

Image

BARVE

:

 

RUMENA

:

PANTONE 130C

RJAVA

:

PANTONE 4695C

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Proizvodno območje medu z ZOP „Miel de Liébana“ obsega vse občine v okrožju Liébana v avtonomni skupnosti Kantabrija.

Te občine so:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso in Vega de Liébana.

Njihova skupna površina znaša 570 km2.

5.   Povezava z geografskim območjem

5.1   Značilnosti geografskega območja

5.1.1   Naravni dejavniki

Okrožje Liébana leži v osrčju Kantabrijskega gorovja. Zaradi morfologije in fiziognomije tega območja je zelo jasno razmejeno. Obdajajo ga namreč nekateri najvišji vrhovi Kantabrije, ki tvorijo naravno mejo. Te gore se raztezajo proti središču in ustvarjajo štiri globoke, ozke doline s strmimi pobočji, ki se združijo v občini Potes, ki je geografsko in upravno središče.

To okrožje sega v gorovje Picos de Europa. Je okrogle oblike, kot velika kaldera, obkrožena z masivnimi apnenčastimi stenami. Njeno središče je na najnižji nadmorski višini, približno 300 m, območja na obrobju pa dosežejo 2 600 m nadmorske višine.

Kar zadeva geološke značilnosti, prevladujejo karbonske kamnine. Apnenec iz spodnjega karbona, na katerega vplivajo kraški procesi, sestavlja centralni in vzhodni masiv gorovja Picos de Europa ter severni del okrožja Liébana. Na dnu dolin pa sta skrilavec in peščenec iz zgornjega karbona, ki ju voda hitro razjeda.

Liébana ima zaradi zapleteno izoblikovanega površja posebno mikroklimo. Je sredozemska enklava v regiji, ki je pod vplivom atlantskega podnebja.

Povprečna najvišja temperatura v Liébani je 21 °C, povprečna najnižja temperatura pa 8 °C; zmrzali so tri ali štiri mesece na leto zelo pogost pojav.

To okrožje je zelo vlažno z letnim povprečjem 2 000 litrov dežja na kvadratni meter na vrhovih, vendar le 700 litrov dežja v sredini doline, kjer suho obdobje lahko traja do tri mesece.

Liébana je območje velike naravne vrednosti, ki je zelo dobro ohranjeno in ga je človekova dejavnost le malo spremenila. Gozdovi pokrivajo 41 % območja, poleg tega pa zdaj obstaja sedem zaščitenih območij, ki pokrivajo več kot 32 % tega ozemlja. Dve od teh območij sta zaščiteni na nacionalni ravni, in sicer narodni park „Picos de Europa“ in „Área de Protección del Oso Pardo“, pet pa jih je zaščitenih na evropski ravni. Dve od teh petih območij sta območji, pomembni za Skupnost (SCI) (Río Deva in Liébana), tri pa so posebna območja varstva (POV) (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida in Liébana).

Zaradi vseh teh dejavnikov na tem območju rastejo izjemno raznolike vrste rastlin; gozdovi in rastlinstvo, ki uspevajo v atlantskem podnebju, sobivajo z značilnimi sredozemskimi vrstami.

Analize vsebnosti cvetnega prahu v medu so pokazale, da ta vsebuje 40 vrst cvetnega prahu. Najpomembnejše rastline so bile vključene na seznam glavnih medonosnih rastlin Liébane, na katerem so navedena imena družin in vrst, njihov pomen za čebelarstvo in fenologija:

MEDONOSNE RASTLINE

(družina, znanstveno ime, splošno ime)

POMEN ZA ČEBELARSTVO

FENOLOGIJA

(obdobje cvetenja)

ERICACEAE (VRESOVKE)

Erica sp. (spomladanska resa)

N

maj–oktober

Calluna vulgaris (jesenska vresa)

N

julij–september

ROSACEAE (ROŽNICE)

Rubus ulmifolius (brestovolistna robida)

NC

junij–avgust

Prunus spinosa L. (črni trn)

NC

april–maj

Crataegus monogyna (enovrati glog)

NC

april–maj

LEGUMINOSAE (METULJNICE)

Trifolium sp. (detelja)

N

april–julij

Cytisus cantabricus (reličnik)

NC

april–avgust

Genista florida in G. obtusiramea (košeničica)

NC

maj–avgust

Medicago sp. (meteljka)

NC

marec–september

FAGACEAE (BUKVOVKE)

Quercus pyrenaica (pirenejski hrast)

CM

maj–september

Quercus petraea (graden)

CM

maj–september

Quercus ilex rotundifolia (črnika)

CM

maj–september

Quercus suber (hrast plutovec)

CM

maj–september

Castanea sativa Miller (pravi kostanj)

NCM

maj–september

BORAGINACEAE (SRHKOLISTOVKE)

Echium vulgare (navadni gadovec)

NC

marec–maj

ASTERACEAE (NEBINOVKE)

Centaurea spp. (glavinec)

N

maj–julij

PLANTAGINACEAE (TRPOTČEVKE)

Plantago sp. (trpotec)

C

maj–september

(N = nektar, C = cvetni prah, M = mana)

Medonosne vrste, ki rastejo na območju, ne cvetijo hkrati, zato imajo čebele od marca do novembra na izbiro veliko različnih rastlin.

Zaradi tega ima med iz Liébane edinstvene posebne lastnosti.

Ta proizvod je zlahka prepoznaven zaradi poznavanja spektra cvetnega prahu v njem, posebnega medonosnega rastlinstva na tem območju in dejstva, da te vrste medu vsebujejo zelo malo cvetnega prahu kmetijskih rastlin in drugih vrst cvetnega prahu, ki jih pogosto vsebuje med, proizveden na Iberskem polotoku.

5.1.2   Človeški dejavniki

Čebelarji v Liébani nadaljujejo večstoletno tradicijo. Začetki čebelarstva so bili povezani s potrebo po proizvodnji voska, ki je bil dragoceno tržno blago v podeželskem samooskrbnem gospodarstvu. Rokopis Cartulario de Santo Toribio de Liébana vsebuje besedila, ki dokazujejo, da se je vosek uporabil za plačilo zemljišča, prodanega leta 933.

Med iz Liébane kot tak je prvič omenjen v zapisih o pobiranju desetine (libros de tazmías) s konca 16. stoletja, ki določajo desetino, ki jo je pobirala Cerkev, tudi za med.

Te zgodovinske omembe dopolnjujejo omembe v besedilih v zvezi s kulinariko (o sladicah, kot so „merdoso“, ki se pripravi enkrat na leto po kolinah, „frisuelos“ [palačinke] z medom in „orujo“ [žganje] z medom), ki vse pričajo o tej tradiciji.

Čebelarske prakse, ki so jih čebelarji podedovali od prednikov, so:

uporaba lesenih panjev,

panji se prestavijo iz nižin na višje nadmorske višine (sezonska selitev), da se v celoti izkoristi medonosno rastlinstvo okrožja,

ko čebele izdelujejo med, se ne krmijo umetno,

čebele se s satov odstranijo s tradicionalno metodo ometanja,

med se iz satov ekstrahira s hladnim centrifugiranjem ali dekantiranjem, nikoli s stiskanjem,

še vedno se uporablja dimljenje s sežiganjem naravnih in tradicionalnih rastlinskih proizvodov, in sicer mešanic sena, pridobljenega v okrožju, ter hrastovih (Quercus spp.) in lovorovih (Laurus nobilis) listov, pri čemer nastaja hladen, aromatičen dim, ki ne spremeni lastnosti medu,

med se v nobeni fazi proizvodnega postopka ne segreje nad 40 °C, pasterizacija pa je prepovedana,

večina uporabljenih rojev se vzredi v Liébani in je prilagojena temu območju.

V tem okrožju trenutno deluje 32 poklicnih čebelarjev s 1 568 panji ter petimi obrati za točenje in pakiranje. Treba je omeniti, da so nekateri od teh čebelarjev člani združenja, ustanovljenega za promoviranje medu iz Liébane, in da se vsako leto priredi sejem Feria Apícola de Vega de Liébana (čebelarski sejem v občini Vega de Liébana).

5.2   Posebnosti proizvoda

Posebnost medu iz Liébane se kaže predvsem v njegovih fizikalno-kemijskih in organoleptičnih lastnostih ter lastnostih cvetnega prahu, ki ga vsebuje.

To je sveži med (HMF ≤ 20 mg/kg medu, diastazna aktivnost 25–55 po lestvici Schade).

Med je neobdelan; zanj se ne uporabljajo postopki toplotne obdelave pri visokih temperaturah. Te vrste medu se ne smejo segreti nad 40 °C, s čimer se zagotavlja, da ohranijo lastnosti, ki jim jih dajejo rastlinstvo in čebele tega območja.

Njihove edinstvene fizikalno-kemijske in organoleptične lastnosti ter lastnosti cvetnega prahu, ki ga vsebujejo, izhajajo iz značilnega rastlinstva na območju, za katerega je značilno nenavadno sobivanje vrst gozdov in rastlin, ki uspevajo v atlantskem podnebju, ter značilnih sredozemskih in alpskih vrst.

Analize različnih spektrov cvetnega prahu v teh vrstah medu, ki se uporabljajo kot označevalci, so omogočile opredelitev rastlinskih vrst, pomembnih za čebelarstvo, iz katerih izvira ta cvetni prah (te vrste so navedene v preglednici v točki 5.1.1). Te v primeru medu iz resja vključujejo veliko posebnih vrst vresovk, v primeru medu iz mane pa veliko vrst hrastov, ki so del medonosnega rastlinstva v Liébani, iz katerega izvirata nektar in mana, ki ju čebele pretvorijo in zaradi katerih se ta med razlikuje od medu, proizvedenega drugje. To je neposreden dokaz povezave med temi vrstami medu in opredeljenim geografskim območjem ZOP „Miel de Liébana“.

5.3   Vzročna povezava med geografskim območjem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO)

Okrožje Liébana je posebno zaradi sredozemske mikroklime tega območja ob kantabrijski obali, obkroženega z visokimi gorami, ki ga ločujejo od drugih okrožij in Kantabrijskega morja. Ta je ugodna za rast zelo raznolikega medonosnega rastlinstva, ki vpliva na posebne lastnosti medu, proizvedenega v Liébani.

Med iz Liébane, kot ga je mogoče prepoznati na podlagi podatkov o cvetnem prahu ter rezultatov fizikalno-kemijskih in organoleptičnih analiz, je poseben in edinstven proizvod, neposredno povezan z rastlinstvom v ekosistemih v Liébani (ki je opredeljena kot območje, pomembno za Skupnost, saj ima veliko habitatov, katerih ohranitev je v interesu Skupnosti in ki so navedeni v Prilogi I k Direktivi 92/43/EGS).

Proizvodnja medu „Miel de Liébana“ ima dolgo tradicijo, ki se nadaljuje še danes ter se kaže v upravljanju panjev in sedanjem proizvodnem postopku. Zato in zaradi svoje posebne kakovosti je ta med zelo cenjen in se pod tem imenom na trgu prodaja že več kot 30 let.

Sklic na objavo specifikacije proizvoda

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006 (3))

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012.

(3)  Glej opombo 2.


20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/19


Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2015/C 347/09)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek.

ENOTNI DOKUMENT

„ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES“

EU št.: MULTI-PGI-0005-01343 – 23.4.2010

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Ime

„Rosée des Pyrénées Catalanes“

2.   Država članica ali tretja država

Španija (skupni zahtevek, vložen skupaj s Francijo)

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.1 Sveže meso (in klavnični izdelki)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Rosée des Pyrénées Catalanes“ je belo telečje meso živali kmečke pirenejske rjave pasme, kmečkih pasem Aubrac ali Gasconne ali križancev med samicami teh kmečkih pasem in samci pasem Charolais, Limousine ali Blonde d’Aquitaine.

Ekstenzivno rejena teleta vse življenje ostanejo z materami, prehranjujejo pa se z materinim mlekom in travo.

Zakoljejo jih pri starosti od pet do osem mesecev, ko še niso odstavljena, njihov trup pa tehta najmanj 110 kg.

Meso se lahko prodaja v obliki celega trupa, polovic, četrti (zadnja četrt, sprednja četrt) ali kosov mesa (vključno z mletim mesom).

Primerni trupi po lestvici za razvrstitev trupov EUROP spadajo v kategorijo E, U ali R, razvrstitev njihovih profilov pa sega od „super konveksnih“ do „ravnih“ z od „izjemno“ do „dobro“ razvitimi mišicami.

Zamaščenost trupov je po lestvici EUROP ocenjena z 2–3.

Meso je rožnate do svetlo rdeče barve. Maščoba je bele do smetanaste barve.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Teleta se vse življenje prehranjujejo z materinim mlekom in pasejo.

Tak način prehranjevanja se nadaljuje, dokler se neodstavljena teleta ne zakoljejo.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Zaščiteno meso je meso živali pasem, opredeljenih v točki 3.2, ki se skotijo in redijo na geografskem območju, opredeljenem za to zaščiteno geografsko označbo.

Na opredeljenem geografskem območju morajo potekati naslednje faze proizvodnje mesa:

skotitev;

vzreja: teleta celo življenje preživijo z materjo na pašnikih kmetijskega gospodarstva, dokler ni čas za sezonsko pašo, ko se lahko teleta in njihove matere odženejo na poletne gorske pašnike. Teleta sčasoma zaužijejo vse manj mleka in vse več trave.

Živali se ne odstavijo.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Ni nujno, da se zakol in razsek opravita na opredeljenem geografskem območju.

Čas prevoza pred zakolom je omejen na tri ure, da so živali pod čim manjšim stresom in čim manj vznemirjene, s čimer se zagotovi kakovost končnega proizvoda.

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Ime zaščitene geografske označbe „Rosée des Pyrénées Catalanes“ mora biti opazno navedeno na etiketi skupaj s simbolom zaščitene geografske označbe EU in morebitnimi drugimi informacijami, ki se zahtevajo v skladu z veljavno zakonodajo.

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Geografsko območje zaščitene geografske označbe, tj. Katalonski Pireneji, je kulturno in geografsko homogeno območje, čeprav pripada dvema različnima državama.

V španskih Katalonskih Pirenejih:

geografsko območje vključuje vse občine v naslednjih visokogorskih okrožjih: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès in Val d’Aran ter občine na gorskih območjih okrožij Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys in La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages in Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer in Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau in Vilanova de Sau) ter Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

V francoskih Katalonskih Pirenejih:

geografsko območje v departmaju Pyrénées-Orientales vključuje vse občine, ki so del kantonov Vinça, Sournia, Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo, Prades, Olette, Mont-Louis in Saillagouse, ter nekatere občine v kantonih Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère in Corbère-les-Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro in Passa), Latour-de-France (Belesta in Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas-las-Illas, Les Cluses, Le Perthus in l’Albère), Argelès (Montesquieu-des-Albères, Villelongue-dels-Monts, Laroque-des-Albères, Sorède in Argelès-sur-Mer) ter Saint-Paul-de-Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse in Saint-Martin).

Geografsko območje v departmaju Aude vključuje občine, ki mejijo na departma Pyrénées-Orientales in ležijo na pirenejskem gorskem območju, in sicer vse občine, ki so del kantonov Axat, Belcaire, Mouthoumet in Quillan, ter nekatere občine v kantonih Couiza (Arques, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble, Fourtou, Luc-sur-Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Serres, Sougraigne, Terroles in Valmigère), Lagrasse (Mayronnes in Saint-Martin-des-Puits), Limoux (Alet-les-Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes-et-Saint-André, La Bezole, Saint-Couat-du-Razès in Véraza), Saint Hilaire (Belcastel-et-Buc, Caunette-sur-Lauquet, Clermont-sur-Lauquet, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Villardebelle in Villefloure) ter Tuchan (Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern in Rouffiac-des-Corbières).

5.   Povezava z geografskim območjem

Katalonski Pireneji imajo ugodne geografske značilnosti za ekstenzivno govedorejo. Zanje so značilni visoko- in nizkogorske steze ter pašniki z obsežnimi naravnimi pašnimi površinami, na katerih se lahko živali pasejo večino leta, dokler vremenske razmere ne postanejo težke. To območje je pod sredozemskim vplivom (vlažno submediteransko podnebje), ki omogoča, da lahko živali preživijo več časa na poletnih pašnikih in gorskih travnikih, kjer se pasejo do jeseni.

Obilica vode in dobra izpostavljenost soncu spodbujata razvoj bogatega in značilnega rastlinstva (ki vključuje zlasti vrste Festuca pratensis, Festuca alpina, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Sesleria caerulea, Bromus erectus in Arrhenatherum elatius), kar ustvarja odlična pašna območja za živino. To kmetom omogoča tudi, da na travnikih na srednjegorskih območjih posejejo mešanice trav in stročnic za živinsko krmo v obdobjih, ko visokogorski pašniki niso dostopni. Najpogostejši krmni posevki so detelja, ljuljka, lucerna, navadna turška detelja in bilnica.

Kar zadeva človeške dejavnike, so živali v preteklosti, ko so se uporabljale za delo in meso, skotile spomladi, nato pa so jih odgnali na poletne pašnike skupaj z njihovimi teleti, da bi imeli kmetje čas za druge sezonske dejavnosti in da bi se ohranila krma v nižinah. Nekatera od teh telet so zaklali, ko so se vrnila s poletnih pašnikov, in sicer za lokalno ali domačo porabo mesa. To je bila gospodarsko smiselna praksa, saj so se teleta (imenovana Rosée) v poletnih mesecih prehranjevala zgolj z materinim mlekom in travo na pašnikih. Današnja metoda proizvodnje mesa „Rosée des Pyrénées Catalanes“ temelji na tej tradiciji.

Posebni značaj te zaščitene geografske označbe izhaja iz uporabljenih kmečkih pasem (pirenejska rjava pasma ter pasmi Aubrac in Gasconne), ki so prilagojene temu okolju in se redijo na prostem.

Teleta, ki se redijo s to proizvodno metodo, dobro rastejo zaradi prehrane med vzrejo, ki omogoča dobro mesnatost trupov.

Za teletino „Rosée des Pyrénées Catalanes“ je značilna odlična razvitost mišic, meso je rožnate do svetlo rdeče barve, maščoba pa smetanaste barve. Mesarji in potrošniki zato zelo cenijo trupe in meso teh telet. Na tem območju obstaja večstoletna tradicija uživanja te vrste mesa neodstavljenih živali.

Za Katalonske Pireneje so značilni številna praznovanja, sejmi in trgi, na katerih ima živinoreja pomembno vlogo, teleta vzrejena na tem območju, pa so deležna velike pozornosti. Med temi dogodki so sejem Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell (katerega začetki segajo v 11. stoletje), sejmi v občinah Olette, Prats-de-Mollo in Vinça ter pohodi po gorskih pašnikih regionalnega naravnega parka Katalonskih Pirenejev. Velik pritok turistov na to območje prispeva k promoviranju odličnih lastnosti tega mesa, zaradi česar je meso v zadnjih desetletjih zaslovelo pri potrošnikih in strokovnjakih zunaj proizvodnega območja. Posledica tega so številni članki in omembe tega mesa v lokalnih časopisih, kot je L’Indépendant (z dne 2. julija 1992 in 11. julija 2013), v bolj razširjenih časopisih, v reviji Patrimoine en région (št. 22, pomlad 2014) ter na spletnih straneh Le Guide des Gourmands (http://guidedesgourmands.fr) in Association des cuisiniers et restaurateurs du Roussillon (www.toques-blanches-du-roussillon.com). Distribucijske poti za ta proizvod prav tako potrjujejo njegovo pomembnost, saj ga zadruge prodajajo po pošti, mesnice na tem območju pa mu namenjajo posebna razstavna mesta.

Značilne lastnosti mesa „Rosée des Pyrénées Catalanes“ so rezultat:

posebnega okolja s stezami, ki omogočajo sistem proste reje z dolgim obdobjem paše na poletnih pašnikih,

sončnega vremena in obilice vode na geografskem območju, ki zagotavljata ustrezne razmere za bogato in posebno rastlinstvo, ki naravno ustvarja velika pašna območja. To podnebje omogoča tudi sejanje trave na začasnih travnikih na srednjegorskih območjih, ki se uporabi za krmo živine, ko paša ni mogoča,

uporabe pasem, prilagojenih temu okolju. Uporabljene pasme, in sicer pirenejska rjava pasma ter pasmi Aubrac in Gasconne, so kmečke pasme, značilne za to območje, ki imajo dobre lastnosti za tradicionalne metode kmetovanja na gorskih območjih, ker lahko prenašajo skrajne vremenske razmere in za preživetje potrebujejo malo hrane, saj lahko uporabljajo zaloge, ki jih nakopičijo v obdobjih, ko je hrane na pretek (sezonska paša). Zato so zelo prilagojene podnebju in reliefu tega ozemlja,

posebnega znanja in izkušenj (ekstenzivna reja z malo živalmi) ter

prehrane telet (samo mleko in trava na pašnikih), povezane s tem sistemom reje, ki je razlog za značilno barvo in mehkost mesa ter značilno mesnatost trupov. Teleta dobro rastejo tudi zaradi materinega mleka, ki je vir velikih količin kalcija. To spodbuja dober razvoj kosti, ki prispeva k dobri mesnatosti trupa telet.

Skratka, težke življenjske razmere na teh gorskih območjih so dejansko neizpodbitne prednosti zaradi kakovostnega proizvoda, ki je tesno povezan s tem območjem. Kmečke pasme lahko dobro izkoristijo visoko- in nizkogorska območja, kar omogoča upravljanje naravnega okolja. Kmetje izkoriščajo svoje proizvode (ki so prepoznavni in slovijo med potrošniki in distributerji ter so zato tudi dražji), zaradi česar lahko ohranjajo sistem kmetovanja (kar koristi tudi preostalim členom verige), ostajajo na območjih, kjer je preživetje težko, ter ohranjajo podeželski način življenja v gorskih vaseh.

Sklic na objavo specifikacije proizvoda

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.