ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 346

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 58
19. oktober 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 346/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 346/02

Zadeva C-296/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila 18 junija 2015 Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenija) – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Zadeva C-341/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 8. julija 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Zadeva C-360/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 13. julija 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Zadeva C-366/15: Tožba, vložena 14. julija 2015 – Evropska komisija/Romunija

5

2015/C 346/06

Zadeva C-390/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Trybunał Konstytucyjny (Poljska) 20. julija 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Zadeva C-391/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španija) 20. julija 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. in drugi/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Zadeva C-416/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 29. julija 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Zadeva C-419/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 30. julija 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Zadeva C-420/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 30. julija 2015 – kazenski postopek zoper  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Zadeva C-437/15 P: Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) vložil 10. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015 v zadevi T-222/14, Deluxe Laboratories/UUNT (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Zadeva C-455/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varbergs tingsrätt (Švedska) 28. avgusta 2015 – P/Q

11

2015/C 346/13

Zadeva C-459/15 P: Pritožba, ki jo je Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) vložila 28. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Svet

11

 

Splošno sodišče

2015/C 346/14

Zadeva T-446/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Dow Agrosciences in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija (Fitofarmacevtska sredstva — Aktivna snov trifluralin — Nevključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Uredba (ES) št. 33/2008 — Pospešen postopek ocene — Očitna napaka pri presoji — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

13

2015/C 346/15

Zadeva T-234/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Amitié/Komisija (Arbitražna klavzula — Subvencija — Finančna pomoč — Zaustavitev plačil — Zahteva za vračilo prijavljenih stroškov — Odškodnina in obresti — Zamudne obresti — Opomin — Pogodbena odgovornost — Nasprotni zahtevek)

13

2015/C 346/16

Zadeva T-503/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Shema enotnega plačila — Ključni pregledi — Pomožni pregledi)

15

2015/C 346/17

Zadeva T-564/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Napaka pri presoji — Kršitev temeljnih pravic — Sorazmernost)

15

2015/C 346/18

Zadeva T-577/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – NIOC in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Tožba za razglasitev ničnosti — Subjekt v državni sferi — Procesno upravičenje in pravni interes — Dopustnost — Obveznost — Navedba in izbira pravne podlage — Pristojnost Sveta — Načelo predvidljivosti aktov Unije — Pojem povezanega subjekta — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost — Lastninska pravica)

16

2015/C 346/19

Zadeva T-82/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Panasonic in MT Picture Display/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Pravica do obrambe — Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice o izračunu zneska glob iz leta 2006 — Sorazmernost — Globe — Neomejena sodna pristojnost)

17

2015/C 346/20

Zadeva T-84/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Samsung SDI in drugi/Komisija (Konkurenca — Karteli — Svetovni trg katodnih cevi za zaslone televizorjev in računalnikov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja glede cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Trajanje kršitve — Sodelovanje v upravnem postopku — Obvestilo iz leta 2006 o sodelovanju — Znižanje zneska globe — Izračun zneska globe — Upoštevanje prodaj, ki jih ustvarijo podjetja, glede na merilo kraja dobave — Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve)

18

2015/C 346/21

Zadeva T-91/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja — Enako obravnavanje — Metoda izračuna zneska globe — Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov — Zastaralni rok — Sorazmernost — Trajanje upravnega postopka)

19

2015/C 346/22

Zadeva T-92/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Philips/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja — Enako obravnavanje — Metoda izračuna zneska globe — Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov — Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve — Upoštevanju celotnega prometa skupine — Sorazmernost — Trajanje upravnega postopka)

20

2015/C 346/23

Zadeva T-104/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi za televizorje in računalniške zaslone — Sklep o kršitvi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, proizvodnih zmogljivosti in proizvodnje — Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu — Enotna in trajajoča kršitev — Pripis odgovornosti za kršitev — Skupni nadzor — Globe — Neomejena pristojnost)

21

2015/C 346/24

Zadeva T-245/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Shema enotnega plačila — Ključni pregledi — Pomožni pregledi — Členi 51, 53, 73 in 73a Uredbe (ES) št. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Zadeva T-346/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Grčija/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Ukrepi za razvoj podeželja — Kmetijsko okolje — Ustreznost kontrol — Pavšalni finančni popravki)

22

2015/C 346/26

Zadeva T-525/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Individualnost — Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 — Obveznost obrazložitve)

23

2015/C 346/27

Zadeva T-526/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Individualnost — Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 — Obveznost obrazložitve)

24

2015/C 346/28

Zadeva T-714/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Gold Crest/UUNT (MIGHTY BRIGHT) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti MIGHTY BRIGHT — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

25

2015/C 346/29

Zadeva T-168/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Javno zdravje — Direktiva 2001/37/CE — Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov — Barvne fotografije, ki jih je Komisija predlagala kot zdravstvena opozorila na zunanji embalaži tobačnih izdelkov — Odločba 2003/641/ES — Nedovoljena uporaba podobe pokojnega — Osebna škoda vdove pokojnega)

25

2015/C 346/30

Zadeva T-225/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/UUNT (IDIRECT24) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Besedna znamka IDIRECT24 — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

26

2015/C 346/31

Zadeva T-254/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/UUNT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti NEW MAX — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MAX — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Zadeva T-278/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/UUNT – Diesel (DIESEL) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti DIESEL — Prejšnja besedna mednarodna znamka DIESEL — Razlog za neveljavnost — Uporaba razlikovalnega znaka — Verjetnost zmede — Člen 25(1)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Dokaz o resni in dejanski uporabi — Prekinitev upravnega postopka)

28

2015/C 346/33

Zadeva T-530/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Verein StHD/UUNT (Représentation d’un ruban noir) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja črni trak — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2015/C 346/34

Zadeva T-584/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Inditex/UUNT – Ansell (ZARA) (Znamka Skupnosti — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Skupnosti ZARA — Resna in dejanska uporaba — Člen 51(1)(a) Uredba (ES) št. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Zadeva T-660/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – SV Capital/EBA (Ekonomska in monetarna politika — Predlog za začetek preiskave zaradi domnevne kršitve prava Unije — Odločba EBA — Odločba odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov — Preizkus po uradni dolžnosti — Nepristojnost avtorja akta — Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Delna nedopustnost)

30

2015/C 346/36

Zadeva T-344/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 1. septembra 2015 – Francija/Komisija (Začasna odredba — Dostop do dokumentov institucij — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenta, ki so ju francoski organi sporočili Komisiji v okviru postopka iz Direktive 98/34/ES — Ugovor Francije glede razkritja dokumentov — Odločitev, da se tretji osebi odobri dostop do dokumentov — Predlog za odlog izvršitve — Nujnost — Fumus boni juris — Tehtanje interesov)

30

2015/C 346/37

Zadeva T-367/15: Tožba, vložena 9. julija 2015 – Renfe-Operadora/UUNT (AVE)

31

2015/C 346/38

Zadeva T-472/15 P: Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) 13. avgusta 2015 vložila zoper sodbo, ki jo je 3. junija 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-78/14, Gross/EEAS

32

2015/C 346/39

Zadeva T-478/15: Tožba, vložena 21. avgusta 2015 – Romunija/Komisija

33

2015/C 346/40

Zadeva T-501/15: Tožba, vložena 31. avgusta 2015 – Nizozemska/Komisija

35

2015/C 346/41

Zadeva T-502/15: Tožba, vložena 1. septembra 2015 – Španija/Komisija

36

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 346/42

Zadeva F-28/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. septembra 2015 – De Loecker/ESZD (Javni uslužbenci — Osebje ESZD — Začasni uslužbenec — Vodja delegacije v tretji državi — Prenehanje zaupnega razmerja — Premestitev na sedež ESZD — Predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi — Predhodno obvestilo — Obrazložitev odločbe — Člen 26 Kadrovskih predpisov — Pravica do obrambe — Pravica do zaslišanja)

38

2015/C 346/43

Zadeva F-9/15: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

38


 


SL

 

Zaradi varstva osebnih podatkov nekaterih informacij, ki jih vsebuje ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2015/C 346/01)

Zadnja objava

UL C 337, 12.10.2015

Prejšnje objave

UL C 328, 5.10.2015

UL C 320, 28.9.2015

UL C 311, 21.9.2015

UL C 302, 14.9.2015

UL C 294, 7.9.2015

UL C 279, 24.8.2015

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila 18 junija 2015 Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenija) – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Zadeva C-296/15)

(2015/C 346/02)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Medisanus d.o.o.

Tožena stranka: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Vprašanje za predhodno odločanje

1)

Ali je potrebno Direktivo številka 2004/18/ES (1), zlasti člene 23(2), 23(8) in 2, v povezavi

z Direktivo številka 2001/83/ES (2), zlasti členom 83,

z Direktivo številka 2002/98/ES (3), zlasti členom 4(2),

s PDEU, zlasti členom 18,

razlagati tako, da nasprotuje zahtevi po zdravilih „iz slovenske plazme“, izdelanih na industrijski način (ki temelji na nacionalni zakonodaji Republike Slovenije – na členu 6(71) ZZdr-2)?


(1)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(2)  Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(3)  Direktiva evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES, UL L 33, 8.2.2003, str. 30.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 8. julija 2015 – Hans Maschek

(Zadeva C-341/15)

(2015/C 346/03)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Hans Maschek

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je nacionalni predpis, kakršna je predmetna določba člena 41a(2) Wiener Besoldungsordnung 1994 (zakon o sistemu javnih plač mesta Dunaj iz leta 1994), ki delavcu, kateremu na določen datum na njegov predlog preneha delovno razmerje, načeloma ne priznava pravice do nadomestila za neizrabljen letni dopust v smislu člena 7 Direktive 2003/88/ES (1), združljiv s členom 7 Direktive 2003/88?

V primeru nikalnega odgovora se zastavlja vprašanje, ali je nacionalna določba, ki določa, da mora vsak delojemalec, kateremu na njegov predlog preneha delovno razmerje, storiti vse, da do konca delovnega razmerja izrabi preostali letni dopust in da nastane pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust, če delovno razmerje preneha na predlog delavca, samo če delavec tudi v primeru prošnje za letni dopust, ki se začne z dnevom, ko je dal predlog za prenehanje delovnega razmerja, ne bi mogel izrabiti letnega dopusta v obsegu, na katerem temelji prošnja za nadomestilo za neizrabljen letni dopust, [združljiva s členom 7 Direktive 2003/88].

2.

Ali je treba izhajati iz tega, da pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust nastane samo, če je delavec, ki zaradi nezmožnosti za delo ni mogel izkoristiti pravice do letnega dopusta tik pred prenehanjem delovnega razmerja, (a) svojega delodajalca takoj (in torej načeloma pred prenehanjem delovnega razmerja) o tej nezmožnosti za delo (na primer zaradi bolezni) obvestil in (b) je svojo nezmožnost za delo (na primer zaradi bolezni) takoj (in torej načeloma pred prenehanjem delovnega razmerja) dokazal (na primer z zdravniškim potrdilom o odsotnosti z dela zaradi bolezni)?

V primeru nikalnega odgovora se zastavlja vprašanje, ali je nacionalna določba, ki določa, da pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust nastane samo, če je delavec, ki zaradi nezmožnosti za delo ni mogel izkoristiti pravice do dopusta tik pred prenehanjem delovnega razmerja, (a) svojega delodajalca takoj (in torej načeloma pred prenehanjem delovnega razmerja) o tej nezmožnosti za delo (na primer zaradi bolezni) obvestil in (b) je svojo nezmožnost za delo (na primer zaradi bolezni) takoj (in torej načeloma pred prenehanjem delovnega razmerja) dokazal (na primer z zdravniškim potrdilom o odsotnosti z dela zaradi bolezni), nezdružljiva s členom 7 Direktive 2003/88?

3.

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije (glej sodbo z dne 18. marca 2004, C-342/01 [Gomez], točka 31; z dne 24. januarja 2012, C-282/10 [Dominguez], točke od 47 do 50; z dne 3. maja 2012, C-337/10 [Neidei], točka 37) lahko države članice delavcu z zakonom podelijo pravico do dopusta ali pravico do nadomestila za neizrabljen letni dopust, ki presega minimalno pravico, ki je zagotovljena s členom 7 Direktive 2003/88. Prav tako so pravice, priznane s členom 7 Direktive 2003/88, neposredno uporabljive (glej sodbi Sodišča z dne 24. januarja 2012, C-282/10 [Dominguez], točke od 34 do 36; z dne 12. junija 2014, C-118/13 [Boilacke], točka 28).

Ali ima glede na to razlago člena 7 Direktive 2003/88 primer, v katerem nacionalni zakonodajalec določenemu krogu oseb nedvoumno priznava pravico do nadomestila za neizrabljen letni dopust, ki presega tisto, ki je določena v tej določbi Direktive, za posledico, da zaradi neposredne uporabljivosti člena 7 Direktive 2003/88 pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust pripada osebam, ki jim pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust v nacionalnem zakonu in v nasprotju z Direktivo ni bila priznana, v obsegu, ki presega določbe te Direktive in ki je določen z nacionalno zakonodajo samo za tiste osebe, ki so upravičene v skladu s to določbo?


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, str. 9).


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 13. julija 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

(Zadeva C-360/15)

(2015/C 346/04)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: X BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2(3) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (1) razlagati tako, da se ta določba uporablja za pobiranje pristojbin s strani organa države članice za obravnavo vloge za izdajo soglasja glede časa, kraja in načina izvajanja izkopa v povezavi s položitvijo kablov za javno elektronsko komunikacijsko omrežje?

2.

Ali je treba Poglavje III Direktive 2006/123/ES razlagati tako, da se uporablja tudi za povsem notranje položaje?

3.

Ali je treba Direktivo 2006/123/ES ob upoštevanju njene uvodne izjave 9 razlagati tako, da ne velja za pravila nacionalnega prava, ki zahtevajo, da se namen izvajanja izkopa v povezavi s položitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo kablov za javno elektronsko telekomunikacijsko omrežje priglasi občinskemu svetu, pri čemer občinski svet prijavljenih dejavnosti ne more prepovedati, lahko pa naloži pogoje glede kraja, časa in načina opravljanja dejavnosti ter glede spodbujanja skupne uporabe objektov in uskladitve dejavnosti z upravljavci drugih podzemnih napeljav?

4.

Ali je treba člen 4, točka 6, Direktive 2006/123/ES razlagati tako, da se ta določba uporablja za sklep o soglasju, ki se nanaša na kraj, čas in način izvedbe izkopa v povezavi s položitvijo kablov za javno elektronsko komunikacijsko omrežje, ne da bi bil zadevni organ države članice pristojen za prepoved takih del?

5.

(a)

Če se člen 13(2) Direktive 2006/123/ES glede na odgovore na navedena vprašanja uporablja v obravnavanem primeru: ali ima ta določba neposredni učinek?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 5(a) pritrdilen: ali člen 13(2) Direktive 2006/123/ES pomeni, da se lahko stroški, ki se naložijo, v tem primeru izračunajo na podlagi ocenjenih stroškov za vse postopke v zvezi z vlogami ali na podlagi stroškov vseh vlog, kakršna je obravnavana vloga, ali na podlagi stroškov posameznih vlog?

(c)

Če je odgovor na vprašanje 5(a) pritrdilen: v skladu s katerimi merili je treba posredne in fiksne stroške glede na člen 13(2) Direktive 2006/123/ES pripisati konkretnim vlogam za izdajo dovoljenja?


(1)  UL L 376, str. 36.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/5


Tožba, vložena 14. julija 2015 – Evropska komisija/Romunija

(Zadeva C-366/15)

(2015/C 346/05)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenta)

Tožena stranka: Romunija

Predlog tožeče stranke

ugotovi naj se, da Romunija s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov za uskladitev z določbami Direktive Komisije 2013/28/EU z dne 17. maja 2013 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (1) ali vsekakor, da o njih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 2(1) te direktive;

Romuniji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive v notranji pravni red je potekel 22. avgusta 2013.


(1)  UL L 135, str. 14.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Trybunał Konstytucyjny (Poljska) 20. julija 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Zadeva C-390/15)

(2015/C 346/06)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Trybunał Konstytucyjny

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelj zahteve: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Druge stranke: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je točka 6 Priloge III k Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, (1) kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost (2) neveljavna, ker v zakonodajnem postopku ni bila upoštevana bistvena postopkovna zahteva po posvetovanju z Evropskim parlamentom?

2.

Ali je člen 98(2) Direktive 2006/112/ES, navedene v prvem vprašanju, v povezavi s točko 6 Priloge III k tej direktivi neveljaven, ker krši načelo davčne nevtralnosti, v kolikor izključuje uporabo nižjih stopenj davka na knjige, ki so izdane v digitalni obliki, ter druge elektronske publikacije?


(1)  UL L 347, str. 1.

(2)  UL L 116, str. 18.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španija) 20. julija 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. in drugi/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Zadeva C-391/15)

(2015/C 346/07)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Tožena stranka: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Druge stranke: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. in Ayuntamiento de Marbella

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba glede na načeli lojalnega sodelovanja in polnega učinka direktive člena 1(1) ter 2(1)(a) in (b) Direktive 89/665 (1) razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, kot jo določa člen 310(2) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (zdaj člen 40(2) RDLeg 3/2011, ki potrjuje prečiščeno besedilo besedilo Ley de Contratos del Sector Público), ker onemogoča dostop do vložitve zahtevka za revizijo zoper procesne akte naročnika, kot je lahko odločitev o sprejemu ponudbe ponudnika, v zvezi s katero se uveljavlja neizpolnjevanje določb o dokazovanju tehnične in ekonomske sposobnosti, določenih v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Unije?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali imata člena 1(1) ter 2(1)(a) in (b) Direktive 89/665 neposredni učinek?


(1)  Direktiva Sveta 89/665 z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246).


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 29. julija 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Zadeva C-416/15)

(2015/C 346/08)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Selena România SRL

Tožena stranka: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Intervenientka: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba „Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 21/2013  (1) [o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne] razlagati tako, da se uporablja tudi za uvoze iz Tajvana, ki jih opravijo rezidenti Evropske unije pred 17. januarjem 2013, in sicer leta 2012, vendar po sprejetju Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 791/2011  (2) [o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske]?

2.

Ali se dokončna protidampinška dajatev, kakor je določena v členu 1 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 21/2013, uporablja tudi, če uvoze iz Tajvana opravijo rezidenti Evropske unije v obdobju pred 17. januarjem 2013 in pred datumom sprejetja Uredbe Komisije (EU) št. 437/2012  (3) [o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih s Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom s Tajvana in Tajske ali ne, in o registraciji takega uvoza], vendar po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 791/2011?


(1)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 21/2013 z dne 10. januarja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne (UL L 11, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 791/2011 z dne 3. avgusta 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 204, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 437/2012 z dne 23. maja 2012 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih s Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom s Tajvana in Tajske ali ne, in o registraciji takega uvoza (UL L 134, str. 12).


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 30. julija 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Zadeva C-419/15)

(2015/C 346/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali člen 33(2), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (1) nasprotuje temu, da pridobitelj licence, ki ni vpisan v register modelov Skupnosti, uresničuje pravice zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: Ali lahko izključni pridobitelj licence modela Skupnosti uveljavlja zahtevke za nadomestilo lastne škode s pooblastilom imetnika pravice v sporu, ki ga je sam začel, v skladu s členom 32(3) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti, ali lahko zgolj vstopi v spor, ki ga je v skladu z odstavkom 4 te določbe začel imetnik pravice zaradi kršitve modela Skupnosti?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 30. julija 2015 – kazenski postopek zoper  U (*1)

(Zadeva C-420/15)

(2015/C 346/10)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Stranka v postopku v glavni stvari

 U (*1)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta člena 2 in 3 kraljeve uredbe z dne 20. julija 2001 o registraciji vozil v nasprotju s členi 18, 20, 45, 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker morajo biti za vožnjo v Belgiji – pa čeprav le za prečkanje države – vozila, ki pripadajo prebivalcu države članice Evropske unije, ki ni Belgija, in so registrirana v tej drugi državi članici, registrirana v Belgiji, če ima oseba prebivališče tudi v Belgiji?


(*1)  Informacija je bila izbrisana v okviru varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/9


Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) vložil 10. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015 v zadevi T-222/14, Deluxe Laboratories/UUNT (Deluxe)

(Zadeva C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnik: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka v postopku: Deluxe Laboratories, Inc.

Predloga

Izpodbijana sodba naj se razveljavi;

tožeči stranki pred Splošnim sodiščem naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

UUNT meni, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti, ker je Splošno sodišče kršilo člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 (1) v povezavi s členom 7(1)(b) in (2) Uredbe št. 207/2009, iz razlogov, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju in ki jih je mogoče povzeti tako:

1.

Splošno sodišče je napačno izključilo možnost skupne obrazložitve glede na raznoličnost proizvodov in storitev, kadar je zaznavanje znaka glede vsakega od njih enako in zato obrazložitev za vsakega od njih ostane nespremenjena.

2.

To, da bi se UUNT naložila obveznost, da sistematično ponovi enako obrazložitev za vsakega izmed proizvodov ali storitev ali za homogene vrste proizvodov ali storitev, bi pomenilo, da se iz obveznosti obrazložitve ustvari popolnoma formalna obveznost.

3.

Odbor je izrecno navedel razloge, iz katerih naj bi se znak v zvezi s katerim koli od prijavljenih proizvodov ali storitev zaznavalo zgolj kot oznako višje kakovosti tega proizvoda ali storitve.

4.

Da bi se za vse proizvode in storitve lahko podala ena obrazložitev, zadostuje, da imajo eno skupno značilnost, če je znak zaradi te značilnosti brez kakršnega koli razlikovalnega učinka. V obravnavani zadevi je ta skupna značilnost to, da je lahko vsak zadevni proizvod in storitev, brez izjeme, bolj ali manj visoke kakovosti, tako da se bo oznaka višje kakovosti zaznala za vse in vsakega izmed njih kot zgolj del prodajne strategije.

5.

Splošno sodišče je napačno razložilo pojem „dovolj homogena“ vrsta proizvodov ali storitev, ki ga uvaja sodna praksa, s čimer je nepotrebno omejilo merila za njegovo presojo. V obravnavani zadevi je na podlagi skupne značilnosti, ki jo navaja odbor za pritožbe, mogoče ugotoviti, da prijavljeni proizvodi in storitve tvorijo dovolj homogeno vrsto, kar omogoča skupno obrazložitev.

6.

Izpodbijana sodba ni v skladu z obstoječo sodno prakso, zlasti s sklepom z dne 11. decembra 2014 v zadevi FTI Touristik GmbH/UUNT (BigXtra), C-253/14 P, EU:C:2014:2445.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varbergs tingsrätt (Švedska) 28. avgusta 2015 – P/Q

(Zadeva C-455/15)

(2015/C 346/12)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Varbergs tingsrätt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: P

Tožena stranka: Q

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora predložitveno sodišče na podlagi člena 23(a) Uredbe Bruselj II (1) ali druge določbe in ne glede na člen 24 te uredbe zavrniti priznanje odločbe prvostopenjskega sodišča v Šiluteju z dne 18. februarja 2015 (glej Prilogo A) in zato nadaljevati postopek v zvezi s pravico do varstva in vzgoje, v katerem trenutno odloča?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/11


Pritožba, ki jo je Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) vložila 28. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Svet

(Zadeva C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (zastopniki: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea in J. Iriarte Ángel, odvetniki)

Druga stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14 naj se razveljavi.

Spor naj se dokončno razreši v smislu, da se ugodi predlogom tožeče stranke, zdaj pritožnice, na prvi stopnji; to pomeni, naj se člen 1 Odločbe 2013/661/PESC (1) z dne 15. novembra 2013 in člen 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 1154/2013 (2) z dne 15. novembra 2013 razglasita za nična v vsem, v čemer se nanašata ali bi se lahko nanašala na IOEC in naj se njeno ime izključi iz ustreznih prilog k navedenim določbam.

Svetu naj se naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožba navaja tri pritožbene razloge:

Napačna uporaba prava, ker je bilo v sodbi napačno presojeno, da je Svet izpolnil svojo obveznost obrazložitve in ni kršil pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

Napačna uporaba prava, ker je bilo v sodbi presojeno, da ukrepi zoper pritožnico temeljijo na dokazih, čeprav naj v resnici ne bi imeli dejanske podlage, sodba pa naj bi temeljila na domnevah. Prav tako se zatrjuje zloraba pooblastil in kršitev veljavnih pravnih pravil in načela enakega obravnavanja.

Napačna uporaba prava, ker je bilo v sodbi napačno presojeno, da se je spoštovala pravica do lastninske pravice IOEC in načelo sorazmernosti.


(1)  Sklep Sveta 2013/661/SZVP z dne 15. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 306, str. 18).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 306, str. 3).


Splošno sodišče

19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Dow Agrosciences in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija

(Zadeva T-446/10) (1)

((Fitofarmacevtska sredstva - Aktivna snov trifluralin - Nevključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS - Uredba (ES) št. 33/2008 - Pospešen postopek ocene - Očitna napaka pri presoji - Načelo prepovedi diskriminacije - Sorazmernost))

(2015/C 346/14)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Dow Agrosciences Ltd (Hitchin, Združeno kraljestvo); in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalska) (zastopnika: K. Van Maldegem in C. Mereu, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Ondrůšek in F. Wilman, nato P. Ondrůšek in G. von Rintelen, agenta, skupaj z J. Stuyckom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2010/355/EU z dne 25. junija 2010, o nevključenosti trifluralina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 160, str. 30).

Izrek

1.

Tožabe se zavrne.

2.

Družbi Dow AgroSciences Ltd in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda poleg svojih stroškov, nosita stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Amitié/Komisija

(Zadeva T-234/12) (1)

((Arbitražna klavzula - Subvencija - Finančna pomoč - Zaustavitev plačil - Zahteva za vračilo prijavljenih stroškov - Odškodnina in obresti - Zamudne obresti - Opomin - Pogodbena odgovornost - Nasprotni zahtevek))

(2015/C 346/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Amitié Srl (Bologna, Italija) (zastopniki: D. Bogaert, M. Picat in C. Siciliano, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Moro in S. Delaude, agenta, skupaj s sprva R. Van der Hout in A. Krämer, nato R. Van der Hout in A. Köhler, odvetniki)

Predmet

Tožba na podlagi člena 272 PDEU in 340, prvi odstavek, PDEU, prvič, na ugotovitev, (i) da zneski, ki jih je prejela tožeča stranka na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in dveh sporazumov o finančni pomoči, sklenjenih med njo in Skupnostjo, ki jo zastopa Komisija, ter denarne kazni in zamudne obresti, katerih plačilo zahteva Komisija od tožeče stranke, glede na končne ugotovitve finančne revizije niso dolgovani, ali vsaj niso dolgovani v celoti; (ii) da je pravica Komisije, da razširi končne sklepe revizije na drug sporazum o dodelitvi nepovratne pomoči, zastarala, in (iii) da je Komisija prevzela pogodbeno odgovornost Unije s tem, ko je prekinila, glede na predhodne ugotovitve finančne revizije, plačila zneskov, ki so bila dolgovana tožeči stranki na podlagi dveh drugih sporazumov o dodelitvi nepovratne pomoči; in drugič, naj se Komisiji naloži, (i) da ji plača zneske, ki ji jih še dolguje na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratne pomoči, ki jo je prekinila, in na podlagi drugega sporazuma o finančni pomoči, z zamudnimi obrestmi, in (ii) odškodnino in obresti za škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, ker je Komisija zlorabila pravice, ki jih ima na podlagi sporazumov o finančni pomoči ali o dodelitvi nepovratnih sredstev, danih v finančno revizijo, in sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se zaradi navedene revizije niso več izvrševali.

Izrek

1.

O zahtevku družbe Amitié Srl, naj Sodišče upošteva dejstvo, da se je Evropska komisija odpovedala izpodbijanju zneskov, ki jih dolguje na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev z referenco ECP-2007-DILI-517005 v zvezi z delnico Athena (Access to cultural heritage networks across Europe) in z referenco ECP-2008-DILI-538025 v zvezi z delnico Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive), ni treba odločiti.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družbi Amitié se naloži, naj Komisiji plača, prvič, znesek 50 458,23 EUR, zvišan za 4,5-% letne zamudne obresti od 6. aprila 2012 dalje do celotnega plačila tega zneska, drugič, znesek 261 947,36 EUR, zvišan za 4,25-% letne zamudne obresti od 28. decembra 2012 dalje do celotnega plačila tega zneska, in tretjič, znesek 358 712,35 EUR, zvišan za 4,5-% letne zamudne obresti od 8. maja 2012 do celotnega plačila tega zneska, ter četrtič, znesek 5 045,82 EUR, zvišan za 4,5-% letne zamudne obresti od 23. junija 2012 do celotnega plačila tega zneska.

4.

Družbi Amitié se naloži plačilo lastnih stroškov in štiri petine stroškov Komisije.

5.

Komisiji se naloži plačilo ene petine lastnih stroškov.


(1)  UL C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija

(Zadeva T-503/12) (1)

((EKUJS - Jamstveni oddelek - EKJS in EKSRP - Odhodki, ki so izključeni iz financiranja - Shema enotnega plačila - Ključni pregledi - Pomožni pregledi))

(2015/C 346/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: najprej C. Murrell, nato E. Jenkinson in M. Holt ter nazadnje M. Holt, zastopniki, skupaj z D. Wyattom, QC, in V. Wakefieldom, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: N. Donnelly, P. Rossi in K. Skelly, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije z dne 6. septembra 2012 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (2012/500/EU) (UL L 244, str. 11) v delu, v katerem se ta sklep nanaša na štiri postavke iz priloge k temu sklepu, ki je povezan s 5-odstotnim pavšalnim popravkom, ki se uporablja za odhodke na Severnem Irskem (Združeno kraljestvo) v finančnih letih 2008 v višini 277 231,60 EUR in 13 671 588,90 EUR ter 2009 v višini 270 398,26 EUR in 15 844 193,29 EUR.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Svet

(Zadeva T-564/12) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Napaka pri presoji - Kršitev temeljnih pravic - Sorazmernost))

(2015/C 346/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (zastopnik: M. Lester, barrister)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in A. de Elera, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Sklepa Sveta 2012/635/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 58) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 16).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ministry of Energy of Iran se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – NIOC in drugi/Svet

(Zadeva T-577/12) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Tožba za razglasitev ničnosti - Subjekt v državni sferi - Procesno upravičenje in pravni interes - Dopustnost - Obveznost - Navedba in izbira pravne podlage - Pristojnost Sveta - Načelo predvidljivosti aktov Unije - Pojem povezanega subjekta - Očitna napaka pri presoji - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Sorazmernost - Lastninska pravica))

(2015/C 346/18)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapur, Singapur); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Združeno kraljestvo); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: V. Piessevaux in M. Bishop, agenta)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2012/635/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 58) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 16) v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožeče stranke, in drugič, predlog za ugotovitev, da se člen 20(1)(c) Sklepa Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (2010/413/SZVP) (UL L 195, str. 39), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2012/635, in člen 23(2)(d) Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1) ne uporabljata za tožeče stranke.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbe National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) nosijo svoje stroške in plačajo stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 79, 16.3.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Panasonic in MT Picture Display/Komisija

(Zadeva T-82/13) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP - Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje - Pravica do obrambe - Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu - Enotna in trajajoča kršitev - Smernice o izračunu zneska glob iz leta 2006 - Sorazmernost - Globe - Neomejena sodna pristojnost))

(2015/C 346/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Panasonic Corp. (Kadoma, Japonska) in MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japonska) (zastopniki: R. Gerrits in A.-H. Bischke, odvetnika, M. Hoskins, QC, in S. K. Abram, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Biolan, M. Kellerbauer in G. Koleva, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa C(2012) 8839 final Komisije z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov) v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki, ali, podredno, predloga za zmanjšanje zneska globe, naložene tožečima strankama.

Izrek

1.

Znesek glob, naloženih s členom 2(2), točke (f), (h) in (i), Sklepa C(2012) 8839 final Komisije z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov), se določi na 128 866 000 EUR, kar zadeva družbo Panasonic Corp. za njeno neposredno sodelovanje pri kršitvi v zvezi s trgom barvnih katodnih cevi za barvne televizijske zaslone, na 82 826 000 EUR solidarno, kar zadeva družbe Panasonic, Toshiba Corp. in MT Picture Display Co. Ltd, in na 7 530 000 EUR solidarno, kar zadeva družbi Panasonic in MT Picture Display.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Samsung SDI in drugi/Komisija

(Zadeva T-84/13) (1)

((Konkurenca - Karteli - Svetovni trg katodnih cevi za zaslone televizorjev in računalnikov - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP - Sporazumi in usklajena ravnanja glede cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje - Enotna in trajajoča kršitev - Trajanje kršitve - Sodelovanje v upravnem postopku - Obvestilo iz leta 2006 o sodelovanju - Znižanje zneska globe - Izračun zneska globe - Upoštevanje prodaj, ki jih ustvarijo podjetja, glede na merilo kraja dobave - Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve))

(2015/C 346/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Republika Koreja); Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Nemčija); in Samsung SDI (Malezija) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malezija) (zastopniki: sprva G. Berrisch, odvetnik, D. Hull, solicitor, in L.-A. Grelier, odvetnik, nato M. Hull in L.-A. Grelier, nato L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, odvetniki, in J. Flynn, QC)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Biolan, G. Meessen in H. van Vliet, agenti)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2012) 8839 final z dne 5. decembra 2012, ki se nanaša na postopek uporabe člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi za zaslone televizorjev in računalnikov) in znižanje globe, naložene tožečim strankam.

Izrek

1.

Tožbeni postopek se v delu, v katerem se nanaša na Samsung SDI Germany GmbH, ustavi.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malezija) Bhd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisija

(Zadeva T-91/13) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP - Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje - Enotna in trajajoča kršitev - Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja - Enako obravnavanje - Metoda izračuna zneska globe - Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov - Zastaralni rok - Sorazmernost - Trajanje upravnega postopka))

(2015/C 346/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: LG Electronics, Inc. (Seul, Južna Koreja) (zastopnika: G. van Gerven in T. Franchoo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprvat C. Hödlmayr, M. Kellerbauer in P. Van Nuffel, nato M. Kellerbauer, P. Van Nuffel in A. Biolan, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Sklepa C(2012) 8839 final Komisije z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov) in predlog za zmanjšanje zneska globe, naložene tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi LG Electronics, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Philips/Komisija

(Zadeva T-92/13) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP - Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje - Enotna in trajajoča kršitev - Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja - Enako obravnavanje - Metoda izračuna zneska globe - Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov - Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve - Upoštevanju celotnega prometa skupine - Sorazmernost - Trajanje upravnega postopka))

(2015/C 346/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Nizozemska) (zastopnika: J. de Pree in S. Molin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Hödlmayr, M. Kellerbauer in P. Van Nuffel, nato M. Kellerbauer, P. Van Nuffel in A. Biolan, in nazadnje M. Kellerbauer, P. Van Nuffel in V. Bottka, agenti)

Predmet

Primarno, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa C(2012) 8839 final Komisije z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov) in, podredno, predlog za izbris ali zmanjšanje zneska globe, naložene tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Koninklijke Philips Electronics NV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisija

(Zadeva T-104/13) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Svetovni trg katodnih cevi za televizorje in računalniške zaslone - Sklep o kršitvi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o EGP - Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, proizvodnih zmogljivosti in proizvodnje - Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu - Enotna in trajajoča kršitev - Pripis odgovornosti za kršitev - Skupni nadzor - Globe - Neomejena pristojnost))

(2015/C 346/23)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Toshiba Corp. (Tokio, Japonska) (zastopniki: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz in P. Berghe, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Biolan, V. Bottka in M. Kellerbauer, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2012) 8839 final z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov) v delu, ki se nanaša na tožečo stranko ter podredno predloga za odpravo ali znižanje globe, ki ji je bila naložena.

Izrek

1.

Člen 1(2)(d) Sklepa Komisije C (2012) 8839 final z dne 5. decembra 2012 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.437 – Katodne cevi televizijskih in računalniških zaslonov) se razglasi za ničen v delu, v katerem je ugotovljeno, da je družba Toshiba Corp. od 16. maja 2000 do 31. marca 2003 sodelovala pri svetovnem omejevalnem sporazumu na trgu katodnih cevi za barvne televizorje.

2.

Člen 2(2)(g) tega sklepa se razglasi za ničen v delu, v katerem družbi Toshiba nalaga globo v znesku 28 048 000 EUR zaradi njenega neposrednega sodelovanja v svetovnem omejevalnem sporazumu na trgu katodnih cevi za barvne televizorje.

3.

Znesek globe, ki je v členu 2(2)(h) zadevnega sklepa družbi Toshiba naložen solidarno z družbama Panasonic Corp. in MT Picture Display Co. Ltd, znaša 82 826 000 EUR.

4.

V preostalem se tožba zavrne.

5.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija

(Zadeva T-245/13) (1)

((EKUJS - Jamstveni oddelek - EKJS in EKSRP - Odhodki, ki so izključeni iz financiranja - Shema enotnega plačila - Ključni pregledi - Pomožni pregledi - Členi 51, 53, 73 in 73a Uredbe (ES) št. 796/2004))

(2015/C 346/24)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: najprej C. Murrell, M. Holt in E. Jenkinson, nato M. Holt, agenti, skupaj z D. Wyattom, QC, in V. Wakefieldom, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Rossi in K. Skelly, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije z dne 26. februarja 2013 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (2013/123/EU) (UL L 67, str. 20) v delu, v katerem v Prilogi I določa 5,19-odstotni ekstrapolirani popravek odhodkov na Severnem Irskem (Združeno kraljestvo) v proračunskem letu 2010 v znesku 16 513 582,57 EUR.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-346/13) (1)

((EKUJS - Jamstveni oddelek - EKJS in EKSRP - Odhodki, izključeni iz financiranja - Ukrepi za razvoj podeželja - Kmetijsko okolje - Ustreznost kontrol - Pavšalni finančni popravki))

(2015/C 346/25)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: najprej I.-K. Chalkias, X. Basakou in A.-E. Vasilopoulou, nato A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos in O. Tsirkinidou, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Marcoulli in D. Triantafyllou, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2013/214/EU z dne 2. maja 2013 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL L 123, str. 11).

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/214/EU z dne 2. maja 2013 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničnega v delu, v katerem je Helenski republiki naložen finančni popravek 2 % glede kmetijsko-okoljskih podukrepov „Ekološko kmetijstvo“ in „Ekološka vzreja“.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Helenska republika in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice)

(Zadeva T-525/13) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice - Prejšnji model - Razlog za ničnost - Individualnost - Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 - Obveznost obrazložitve))

(2015/C 346/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Nemčija) (zastopnika: H. Hartwig in A. von Müllendahl, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Yves Saint Laurent SAS (Pariz, Francija) (zastopnik: N. Decker, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. julija 2013 (zadeva R 207/2012-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG in Yves Saint Laurent SAS.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je družba Yves Saint Laurent priglasila v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice)

(Zadeva T-526/13) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice - Prejšnji model - Razlog za ničnost - Individualnost - Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 - Obveznost obrazložitve))

(2015/C 346/27)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Nemčija) (zastopnika: H. Hartwig in A. von Müllendahl, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Yves Saint Laurent SAS (Pariz, Francija) (zastopnik: N. Decker, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. julija 2013 (zadeva R 207/2012-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG in Yves Saint Laurent SAS.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je družba Yves Saint Laurent priglasila v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Gold Crest/UUNT (MIGHTY BRIGHT)

(Zadeva T-714/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti MIGHTY BRIGHT - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2015/C 346/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Gold Crest LLC (Goleta, Združene države) (zastopnika: P. Rath in W. Festl-Wietek, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Bonne, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega senata za pritožbe pri UUNT z dne 8. oktobra 2013 (zadeva R 2038/2012-2) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka MIGHTY BRIGHT kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Gold Crest LLC nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 61,1.3.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisija

(Zadeva T-168/14) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Javno zdravje - Direktiva 2001/37/CE - Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov - Barvne fotografije, ki jih je Komisija predlagala kot zdravstvena opozorila na zunanji embalaži tobačnih izdelkov - Odločba 2003/641/ES - Nedovoljena uporaba podobe pokojnega - Osebna škoda vdove pokojnega))

(2015/C 346/29)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Španija) (zastopnik: J. Soler Puebla, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Baquero Cruz in C. Cattabriga, agenta)

Predmet

Odškodninska tožba, na eni strani, za povračilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi nedovoljene uporabe podobe njenega pokojnega zakonca med fotografijami, ki jih je Komisija predlagala kot zdravstvena opozorila na zunanji embalaži tobačnih izdelkov v skladu s členom 5(3), prvi pododstavek, Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 147) in Odločbo Komisije 2003/641/ES z dne 5. septembra 2003 o uporabi barvnih fotografij ali drugih ilustracij kot zdravstvenih opozoril na zunanji embalaži tobačnih izdelkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 606) in na drugi strani, za umik podobe njenega pokojnega zakonca in prepoved njene uporabe v Evropski uniji.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ani Pérez Gutiérrez se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/UUNT (IDIRECT24)

(Zadeva T-225/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost - Besedna znamka IDIRECT24 - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009))

(2015/C 346/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Švica) (zastopniki: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger in V. Dalichau, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: najprej A. Pohlmann, nato S. Hanne, zastopnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 4. februarja 2014 (zadeva R 1867/2013-5) v zvezi z mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska skupnost, besedne znamke IDIRECT24.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi iNET24 Holding AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 184, 16.6.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/UUNT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Zadeva T-254/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti NEW MAX - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MAX - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2015/C 346/31)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Nemčija) (zastopnik: F.-P. Hirschel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: najprej A. Pohlmann, nato S. Hanne, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. januarja 2014 (zadeva R 2035/2012-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG in Warenhandelszentrum Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Warenhandelszentrum Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/UUNT – Diesel (DIESEL)

(Zadeva T-278/14) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registrirani model Skupnosti DIESEL - Prejšnja besedna mednarodna znamka DIESEL - Razlog za neveljavnost - Uporaba razlikovalnega znaka - Verjetnost zmede - Člen 25(1)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002 - Dokaz o resni in dejanski uporabi - Prekinitev upravnega postopka))

(2015/C 346/32)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Španija) (zastopnika: E. Manresa Medina in J. Manresa Medina, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: O. Mondéjar Ortuño in V. Melgar, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Diesel SpA (Breganze, Italija) (Zastopnika: F. Celluprica in F. Fischetti, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 18. februarja 2014 (zadeva R 855/2012-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Diesel SpA in Mansour Dairek Attoumi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Mansour Dairek Attoumi se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Verein StHD/UUNT (Représentation d’un ruban noir)

(Zadeva T-530/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja črni trak - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2015/C 346/33)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Švica) (zastopnik: P. Brauns, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: M. Fischer, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 5. maja 2014 (zadeva R 1940/2013-4) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka, ki predstavlja črni trak, kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Inditex/UUNT – Ansell (ZARA)

(Zadeva T-584/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za razveljavitev - Besedna znamka Skupnosti ZARA - Resna in dejanska uporaba - Člen 51(1)(a) Uredba (ES) št. 207/2009))

(2015/C 346/34)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španija) (zastopnik: C. Duch Fonoll, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zainab Ansell in Roger Ansell (Moshi, Tanzanija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega senata za pritožbe pri UUNT z dne 19. maja 2014 (zadeva R 1118/2013-2) v zvezi s postopkom za razveljavitev med Zainabom Ansellom in Rogerjem Ansellom na eni strani ter Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) na drugi strani.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – SV Capital/EBA

(Zadeva T-660/14) (1)

((Ekonomska in monetarna politika - Predlog za začetek preiskave zaradi domnevne kršitve prava Unije - Odločba EBA - Odločba odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov - Preizkus po uradni dolžnosti - Nepristojnost avtorja akta - Ničnostna tožba - Rok za vložitev tožbe - Zamuda - Delna nedopustnost))

(2015/C 346/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: SV Capital OÜ (Talin, Estonija) (zastopnik: M. Greinoman, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski bančni organ (EBA) (zastopniki: J. Overett Somnier in Z. Giotaki, agenta, skupaj s F. Tuytschaeverjem, odvetnikom)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: W. Mölls in K.-P. Wojcik, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, odločbe EBA C 2013 002 z dne 21. februarja 2014, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za začetek preiskave proti estonskim in finskim organom za nadzor finančnega sektorja na podlagi člena 17(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, str. 12) zaradi domnevne kršitve prava Evropske unije, in drugič, odločbe odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov 2014-C1-02 z dne 14. julija 2014, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper to odločbo.

Izrek

1.

Odločba 2014-C1-02 odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov z dne 14. julija 2014 se razglasi za nično.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/30


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 1. septembra 2015 – Francija/Komisija

(Zadeva T-344/15 R)

((Začasna odredba - Dostop do dokumentov institucij - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dokumenta, ki so ju francoski organi sporočili Komisiji v okviru postopka iz Direktive 98/34/ES - Ugovor Francije glede razkritja dokumentov - Odločitev, da se tretji osebi odobri dostop do dokumentov - Predlog za odlog izvršitve - Nujnost - Fumus boni juris - Tehtanje interesov))

(2015/C 346/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas in F. Fize, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Baquero Cruz in F. Clotuche-Duvieusart, agenta)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve Sklepa GESTDEM 2014/6046 z dne 21. aprila 2015 o potrdilni prošnji za dostop do dokumentov na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331), s katerim je Komisija odobrila dostop do dveh dokumentov, ki izvirata od francoskih organov in ki sta ji bila sporočena v okviru postopka iz Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL L 204, str. 37).

Izrek

1.

Izvršitev Sklepa Evropske komisije GESTDEM 2014/6064 z dne 21. aprila 2015 o potrdilni prošnji za dostop do dokumentov na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, s katerim je Komisija odobrila dostop do dveh dokumentov, ki izvirata od francoskih organov in ki sta ji bila sporočena v okviru postopka iz Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe, se odloži.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/31


Tožba, vložena 9. julija 2015 – Renfe-Operadora/UUNT (AVE)

(Zadeva T-367/15)

(2015/C 346/37)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Španija) (zastopnika: J.-B. Devaureix, odvetnik, in M. Hernández Sandoval, odvetnica)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Podatki o postopku pred UUNT

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „AVE“ – zahteva za vrnitev v prejšnje stanje – prijava št. 5.640.198

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 24. aprila 2015 v zadevi R 712/2014-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi, zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje ugodi in posledično naloži petemu odboru za pritožbe pri UUNT, da po ustrezni obravnavi odloči o pritožbi, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo oddelka za izbris z dne 4. februarja 2014.

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Nepopolna ugotovitev dejanskega stanja v izpodbijani odločbi in kršitve postopka, zaradi česar sta bila tožeči stranki onemogočena obramba in spoštovanje obveznosti skrbnega ravnanja.

Napačna presoja dokazov, nesorazmernost med formalno napako, ki naj bi jo storila tožeča stranka, in njenimi posledicami, saj je bila tožeči stranki odvzeta možnost izpodbijanja odločbe, ki posega v njene interese, ter pretirani formalizem v izpodbijani odločbi.

Odvzem možnosti obrambe tožeči stranki, saj ni mogla izpodbijati razlogov za ugotovitev delne ničnosti znamke „AVE“.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/32


Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) 13. avgusta 2015 vložila zoper sodbo, ki jo je 3. junija 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-78/14, Gross/EEAS

(Zadeva T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) (zastopnika: S. Marquardt in M. Silva, agenta)

Druga stranka v postopku: Philipp Oliver Gross (Bruselj, Belgija)

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 3. junija 2015 v zadevi F-78/14 (Gross/EEAS);

ugodi predlogom, ki jih je pritožnica vložila na prvi stopnji;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja sedem pritožbenih razlogov med katerimi se nekateri nanašajo na sistem ocenjevanja, drugi pa na sistem napredovanja.

Sistem ocenjevanja

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), pravil glede razdelitve dokaznega bremena, prepovedi odločanja ultra petita in pravice pritožnice do obrambe.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev omejitev sodnega nadzora. Pritožnica navaja, da je Sodišče za uslužbence v izpodbijani sodbi večkrat preseglo meje sodnega nadzora in da se zdi, da ji želi odrediti sprejetje določenega sistema ocenjevanja.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava glede pomanjkanja objektivnosti sistema številčnega ocenjevanja in kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov.

4.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 266 PDEU, ker je Sodišče za uslužbence s tem, da je ugotovilo delno ničnost sporne odločbe, onemogočilo izvršitev izpodbijane sodbe na način, ki ne povzroča drugih nezakonitosti. Pritožnica navaja, da če je člen 4 izpodbijane odločbe nezakonit, bo treba opraviti novo primerjalno analizo uspešnosti pritožnice glede na druge uradnike iz njegovega naziva, ki lahko napredujejo, za izvršitev izpodbijane sodbe na podlagi ocenjevalnih poročil, ki v skladu s tem, kar je razsodilo Sodišče za uslužbence, ne omogočajo, da bi se ta analiza opravila na objektivni in primerljivi osnovi.

Sistem napredovanja

5.

Peti pritožbeni razlog se nanaša na kršitev prepovedi odločanja ultra petita in pravice pritožnice do obrambe.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravil razdelitve dokaznega bremena.

7.

Sedmi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava glede kršitve pritožnice člena 45 Kadrovskih predpisov.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/33


Tožba, vložena 21. avgusta 2015 – Romunija/Komisija

(Zadeva T-478/15)

(2015/C 346/39)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločbe Komisije, sprejete z dopisom št. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 z dne 11. junija 2015 s katerim Romunijo poziva, naj da, iz naslova lastnih sredstev, na razpolago znesek 1 079 513,03 EUR;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj pristojnosti Evropske komisije za sprejetje izpodbijane odločbe.

Pravo Unije ne vsebuje nobene določbe, ki bi Komisiji dajala pristojnost, da državi članici naloži obveznost plačila zneska denarja, ki ustreza izgubi lastnih sredstev Evropske unije, in sicer zaradi odpusta carinskih obveznosti, ki ga je sprejela druga država članica, ki je bila pristojna za oceno vrednosti in pobiranje carin ter njihovo vplačilo v proračun EU, in naslova tradicionalnih lastnih sredstev.

2.

Drugi tožbeni razlog, nezadostna in neustrezna obrazložitev izpodbijane odločbe

Izpodbijana odločba ni zadostno in ustrezno obrazložena, kot to zahteva člen 296 PDEU, saj ne vsebuje normativne podlage za njeno sprejetje, na to podlago pa tudi ni mogoče sklepati iz drugih elementov dopisa in ker Komisija v okviru izpodbijane odločbe ni navedla pravnega razlogovanja zaradi katerega je Romuniji naložila obveznost plačila.

3.

Tretji tožbeni razlog: napačno izvajanje pooblastil Komisije

Če bi Splošno sodišče odločilo, da je institucija Evropske unije ravnala v okviru pristojnosti, ki ji jih dajeta Pogodbe, Romunija trdi, da je ta institucija svojo pristojnost izvajala napačno in kršila načelo dobrega upravljanja in pravico Romunije do obrambe.

Komisija naj bi kršila svojo obveznost skrbnosti in dobrega upravljanja, ker ni pozorno preučila vseh upoštevnih informacij s katerimi razpolaga in ni zahtevala drugih potrebnih informacij preden je sprejela izpodbijano odločbo. Komisija ni izkazala neposredne vzročne zveze med ravnanji, ki se očitajo Romuniji in izgubo lastnih sredstev Evropske unije. Komisija tudi ni utemeljila zneska, ki ga zahteva od Romunije s sklicevanjem na znesek carin, ki ustreza vrednosti zadevnih tranzitnih operacij, saj se je oprla na vrednost, katere plačilo je odpustila Zvezna Republika Nemčija.

Dejavnost Komisije ni bila predvidljiva in Romuniji ni omogočila izvrševanja svoje pravice do obrambe.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načel pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj

Komisija pravnih norm, na podlagi katerih je naložila obveznost plačila v izpodbijani odločbi ni individualizirala in določila, ravno tako pa njihova uporaba ni bila predvidljiva za Romunijo. Romunija ni mogla predvideti niti vedeti, preden je dobila dopis Komisije, da ima obveznost dati na razpolago proračunu Unije zahtevani znesek denarja. Romunija v zvezi s tem navaja, da je Komisija s sprejetjem izpodbijane odločbe in naložitvijo obveznosti plačila Romuniji pet let po zadevnih dogodkih in kljub stališčem, ki jih je Komisije izrazila v okviru dialoga, ki ga je v tem času imela z romunskimi organ, kršila legitimno pričakovanje Romunije glede neobstoja obveznosti glede plačila carin v zvezi z zadevnimi tranzitnimi operacijami.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/35


Tožba, vložena 31. avgusta 2015 – Nizozemska/Komisija

(Zadeva T-501/15)

(2015/C 346/40)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: M. Bulterman, B. Koopman in H. Stergiou)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1119 razglasi za ničen,

v delu, v katerem se nanaša na finančni popravek v višini 336 064,53 EUR (2009), 403 863,66 EUR (2010) in 230 786,49 EUR (2011) v povezavi s popustljivim sistemom sankcij, ki ga je uporabila Komisija;

v delu, v katerem se nanaša na finančni popravek v povezavi z delno kontrolo PZR 3 leta 2009 (1 597 182 EUR, 15,53 EUR in 358,20 EUR), PZR 4 leta 2010 (1 630 540,68 EUR in 6 520,50 EUR) in PZR 4 leta 2011 (1 631 326,51 EUR), v katerem gre za oceno Evropske komisije, da je Nizozemska kršila PZR 8;

naj Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga delno razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4076) (UL L 182, str. 39).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 24 Uredbe (ES) št. 73/2009 (1) in člena 71 Uredbe (ES) št. 1122/2009 (2) z ugotovitvijo uporabe nizozemskega popustljivega sistema sankcij, ki je v nasprotju s temi predpisi.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 3, 4 in 5 Uredbe (ES) št. 73/2009 z ugotovitvijo, ki je v nasprotju s temi predpisi in z načelom pravne varnosti, da je Nizozemska izvajala delno kontrolo predpisanih zahtev ravnanja (PZR) 8, določenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 73/2009. Komisija naj bi napačno menila, da nizozemski sistem sankcij ne izpolnjuje vseh zahtev iz Uredbe (ES) št. 21/2004 (3) in členov 3, 4 in 5 Uredbe (ES) št. 73/2009.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, str. 16).

(2)  Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. november 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L 316, str. 65).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, str. 8).


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/36


Tožba, vložena 1. septembra 2015 – Španija/Komisija

(Zadeva T-502/15)

(2015/C 346/41)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Kraljevino Španijo;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

V zvezi z avtonomno skupnostjo Katalonija:

1.

Naloženi pavšalni popravek v neto znesku 609 337,80 EUR in uporabljena metoda izračuna sta v nasprotju s členom 31(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike in smernicami iz dokumenta Komisije VI/5330/97 z dne 23. decembra 1997 (Smernice v zvezi z izračunom finančnih posledic ob pripravi odločbe o potrditvi obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS) ter z dokumentom AGRI-64043-2005 (Commission Communication on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control systems implemented by Member States), saj ni primerno uporabiti pavšalne ocene, glede na to, da je Kraljevina Španija predložila natančno oceno dejanskega tveganja za sklad. Izvedbeni ukrep Komisije poleg tega, da ni pravilen, tudi ni sorazmeren in utemeljen.

2.

Prištetje enkratnega popravka v znesku 609 337,80 EUR k splošnemu pavšalnemu popravku v višini 2 % in metoda izračuna sta v nasprotju s členom 31(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 in dokumenti Komisije o smernicah za izračun finančnih popravkov, ker za eno samo neizpolnitev ni primerno hkrati uporabiti dveh metod za izračun. Tako ravnanje ni pomeni le pravnega neskladja, temveč je tudi povsem nesorazmerno in neutemeljeno.

3.

Popravek, naložen za leto vložitve zahtevka 2009 ter proračunski leti 2011 in 2012, krši člen 31(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005, pomeni kršitev načela lojalnega sodelovanja in krši pravico Kraljevine Španije do obrambe, saj je Komisija finančni popravek neupravičeno razširila tako, da zajema obdobje, poznejše od 24 mesecev pred sporočilom, ko je Kraljevina Španija napake poleg tega že odpravila.

V zvezi z avtonomno skupnostjo Kanarski otoki iz tega razloga:

4.

Naloženi pavšalni popravek v znesku 1 689 689,03 EUR in uporabljena metoda izračuna sta v nasprotju s členom 31(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 in smernicami iz dokumenta Komisije AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/38


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. septembra 2015 – De Loecker/ESZD

(Zadeva F-28/14) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje ESZD - Začasni uslužbenec - Vodja delegacije v tretji državi - Prenehanje zaupnega razmerja - Premestitev na sedež ESZD - Predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi - Predhodno obvestilo - Obrazložitev odločbe - Člen 26 Kadrovskih predpisov - Pravica do obrambe - Pravica do zaslišanja))

(2015/C 346/42)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stéphane De Loecker (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J.-N. Louis in D. de Abreu Caldas, odvetnika, nato J.-N. Louis in N. de Montigny, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (zastopnika: S. Marquardt in M. Silva, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb visoke predstavnice Evropske unije o odpovedi pogodbe o zaposlitvi začasnemu uslužbencu, o zavrnitvi zaslišanja glede dejstev, ki se nanašajo na psihično nasilje, o zavrnitvi njegovega predloga za določitev zunanjega preiskovalca in registraciji njegove pritožbe kot predloga.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

S. De Loecker nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo vseh stroškov Evropske službe za zunanje delovanje.


(1)  UL C 184, 16.6.2014, str. 44.


19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/38


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

(Zadeva F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 118, 13.4.2015, str. 46.