ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 178

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
1. junij 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 178/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 178/02

Zadeva C-105/15 P: Pritožba, ki sta jo Konstantinos Mallis in Elli Konstantinou Malli vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-327/13, Mallis in Malli/Komisija in Evropska centralna banka

2

2015/C 178/03

Zadeva C-106/15 P: Pritožba, ki jo je Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vložil 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija in Evropska centralna banka

3

2015/C 178/04

Zadeva C-107/15 P: Pritožba, ki sta jo Petros Chatzithoma in Ellenitsa Chatzithoma vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-329/13, Petros Chatzithoma in Ellenitsa Chatzithoma/Komisija in Evropska centralna banka

4

2015/C 178/05

Zadeva C-108/15 P: Pritožba, ki jo je Lella Khatziioannou vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-330/13, Lella Khatziioannou/Komisija in Evropska centralna banka

5

2015/C 178/06

Zadeva C-109/15 P: Pritožba, ki jo je Marinos Nikolaou vložil 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-331/13, Marinos Nikolaou/Komisija in Evropska centralna banka

6

2015/C 178/07

Zadeva C-110/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 2. marca 2015 – Nokia Italia SpA in drugi/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) in drugi

7

2015/C 178/08

Zadeva C-121/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 18. decembra 2014 – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

8

2015/C 178/09

Zadeva C-124/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 12. marca 2015 – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

Zadeva C-133/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 18. marca 2015 – H. C. Chavez-Vilchez in drugi/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) in drugi

9

2015/C 178/11

Zadeva C-137/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španija) 20. marca 2015 – María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

10

 

Splošno sodišče

2015/C 178/12

Zadeva T-527/09 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2015 – Ayadi/Komisija (Vrnitev po razveljavitvi — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi za osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani — Uredba (ES) št. 881/2002 — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov osebe, vključene na seznam, ki ga je sestavil organ Združenih narodov — Vključitev imena te osebe na seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 881/2002 — Ničnostna tožba — Temeljne pravice — Pravice obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Pravica do spoštovanja lastnine)

11

2015/C 178/13

Zadeva T-121/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. marca 2015 – Conte in drugi/Svet (Ničnostna tožba — Ribištvo — Ohranjanje ribolovnih virov — Vzpostavitev sistema Skupnosti za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje — Pojem predpis — Pojem zakonodajni akt — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

12

2015/C 178/14

Zadeva T-213/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. marca 2015 – Square/UUNT – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

12

2015/C 178/15

Zadeva T-111/15: Tožba, vložena 1. marca 2015 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

13

2015/C 178/16

Zadeva T-115/15: Tožba, vložena 5. marca 2015 – Deza/ECHA

14

2015/C 178/17

Zadeva T-121/15: Tožba, vložena 6. marca 2015 – Fortischem/Komisija

15

2015/C 178/18

Zadeva T-122/15: Tožba, vložena 12. marca 2015 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB

17

2015/C 178/19

Zadeva T-143/15: Tožba, vložena 30. marca 2015 – Španija/Komisija

19

2015/C 178/20

Zadeva T-145/15: Tožba, vložena 29. marca 2015 – Romunija/Komisija

20

2015/C 178/21

Zadeva T-158/15: Tožba, vložena 1. aprila 2015 – Abertis Infraestructuras in Abertis Telecom Satélites/Komisija

21

2015/C 178/22

Zadeva T-163/15: Tožba, vložena 2. aprila 2015 – Delta Group agroalimentare/Komisija

22

2015/C 178/23

Zadeva T-167/15: Tožba, vložena 2. aprila 2015 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/UUNT – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

Zadeva T-256/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. marca 2015 – Hautau/Komisija

24

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 178/25

Zadeva F-33/15: Tožba, vložena 23. februarja 2015 – ZZ/EESO

25

2015/C 178/26

Zadeva F-34/15: Tožba, vložena 24. februarja 2015 – ZZ/ESZD

25

2015/C 178/27

Zadeva F-37/15: Tožba, vložena 3. marca 2015 – ZZ/Komisija

26

2015/C 178/28

Zadeva F-38/15: Tožba, vložena 6. marca 2015 – FJ/Parlament

26

2015/C 178/29

Zadeva F-39/15: Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ/Komisija

27

2015/C 178/30

Zadeva F-40/15: Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ/Svet

27

2015/C 178/31

Zadeva F-41/15: Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ in drugi/CEPOL

28

2015/C 178/32

Zadeva F-42/15: Tožba, vložena 10. marca 2015 – ZZ/Komisija

28

2015/C 178/33

Zadeva F-43/15: Tožba, vložena 13. marca 2015 – ZZ/Komisija

29


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2015/C 178/01)

Zadnja objava

UL C 171, 26.5.2015

Prejšnje objave

UL C 155, 11.5.2015

UL C 146, 4.5.2015

UL C 138, 27.4.2015

UL C 127, 20.4.2015

UL C 118, 13.4.2015

UL C 107, 30.3.2015

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/2


Pritožba, ki sta jo Konstantinos Mallis in Elli Konstantinou Malli vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-327/13, Mallis in Malli/Komisija in Evropska centralna banka

(Zadeva C-105/15 P)

(2015/C 178/02)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnika: Konstantinos Mallis in Elli Konstantinou Malli (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska centralna banka

Predlog

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

za nično razglasi ugotovitev Splošnega sodišča, da se ugodi ugovoru nedopustnosti in zlasti ugotovitev, da „izjave Euroskupine […] ni mogoče šteti za akt, ki bi pravno učinkoval proti tretjim osebam“ in posledično proti pritožnikoma, in da je Evroskupina v ipodbijani izjavi „zelo na splošno poročala o nekaterih ukrepih, ki so bili na politični ravni dogovorjeni z Republiko Ciper“;

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero je bilo Republiki Ciper naloženo znižanje vrednosti vlog, ne da bi bilo Evroskupini, toženim strankam ali toženim strankam prek Evroskupine naloženo kakršnokoli ravnanje, akt ali sklep;

odločbo o naložitvi plačila stroškov pritožnikoma razglasi za nično.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnika v utemeljitev pritožbe navajata štiri pritožbene razloge:

1.

Izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena in izdana na podlagi napačne razlage dejanskega stanja in pravne podlage v povezavi z institucijo, ki je dejansko sprejela odločbo o znižanju vrednosti vlog „bail in“.

2.

Izpodbijana sodba je bila izdana s kršitvijo splošnih pravnih načel, saj je Splošno sodišče izkrivilo dejstvo, da ne glede na vrsto ali obliko izpodbijane odločbe Evroskupine, je bila ta v obravnavanem primeru akt, ki ga je bilo mogoče izpodbijati z ničnostno tožbo.

3.

Izpodbijana sodba naj bi vsebovala napake, saj Splošno sodišče za njeno izdajo ni preučilo pravnega in dejanskega razmerja med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Evroskupino, niti ni preučilo dejstva, da so na podlagi načela vzročne zveze in merila resnično odgovorne osebe, akti Evroskupine predstavljali akte Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki bi morali ravnati v skladu s Pogodbo in s protokoli Evropske unije ter v skladu s sekundarnim pravom.

Splošno sodišče posledično ni preučilo vsebine trditev in spora pritožnikov, tako da je na ta način napačno zavrnilo ničnostno tožbo.

4.

Po ugoditvi tej pritožbi pritožnikoma ne sme biti naloženo plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/3


Pritožba, ki jo je Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vložil 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija in Evropska centralna banka

(Zadeva C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnik: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (zastopniki: E. Efstathiou, K. Liasidou in K. Efstathiou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska centralna banka

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

za nično razglasi ugotovitev Splošnega sodišča, da se ugodi ugovoru nedopustnosti in zlasti ugotovitev, da „izjave Euroskupine […] ni mogoče šteti za akt, ki bi pravno učinkoval proti tretjim osebam“ in posledično proti pritožnikoma, in da je Evroskupina v ipodbijani izjavi „zelo na splošno poročala o nekaterih ukrepih, ki so bili na politični ravni dogovorjeni z Republiko Ciper“;

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero je bilo Republiki Ciper naloženo znižanje vrednosti vlog, ne da bi bilo Evroskupini, toženim strankam ali toženim strankam prek Evroskupine naloženo kakršnokoli ravnanje, akt ali sklep;

odločbo o naložitvi plačila stroškov pritožniku razglasi za nično.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja štiri pritožbene razloge:

1.

Izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena in izdana na podlagi napačne razlage dejanskega stanja in pravne podlage v povezavi z institucijo, ki je dejansko sprejela odločbo o znižanju vrednosti vlog „bail in“.

2.

Izpodbijana sodba je bila izdana s kršitvijo splošnih pravnih načel, saj je Splošno sodišče izkrivilo dejstvo, da ne glede na vrsto ali obliko izpodbijane odločbe Evroskupine, je bila ta v obravnavanem primeru akt, ki ga je bilo mogoče izpodbijati z ničnostno tožbo.

3.

Izpodbijana sodba naj bi vsebovala napake, saj Splošno sodišče za njeno izdajo ni preučilo pravnega in dejanskega razmerja med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Evroskupino, niti ni preučilo dejstva, da so na podlagi načela vzročne zveze in merila resnično odgovorne osebe, akti Evroskupine predstavljali akte Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki bi morali ravnati v skladu s Pogodbo in s protokoli Evropske unije ter v skladu s sekundarnim pravom.

Splošno sodišče posledično ni preučilo vsebine trditev in spora pritožnika, tako da je na ta način napačno zavrnilo ničnostno tožbo.

4.

Po ugoditvi tej pritožbi pritožniku ne sme biti naloženo plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/4


Pritožba, ki sta jo Petros Chatzithoma in Ellenitsa Chatzithoma vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-329/13, Petros Chatzithoma in Ellenitsa Chatzithoma/Komisija in Evropska centralna banka

(Zadeva C-107/15 P)

(2015/C 178/04)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnika: Petros Chatzithoma in Ellenitsa Chatzithoma (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska centralna banka

Predlog

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

za nično razglasi ugotovitev Splošnega sodišča, da se ugodi ugovoru nedopustnosti in zlasti ugotovitev, da „izjave Euroskupine […] ni mogoče šteti za akt, ki bi pravno učinkoval proti tretjim osebam“ in posledično proti pritožnikoma, in da je Evroskupina v ipodbijani izjavi „zelo na splošno poročala o nekaterih ukrepih, ki so bili na politični ravni dogovorjeni z Republiko Ciper“;

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero je bilo Republiki Ciper naloženo znižanje vrednosti vlog, ne da bi bilo Evroskupini, toženim strankam ali toženim strankam prek Evroskupine naloženo kakršnokoli ravnanje, akt ali sklep;

odločbo o naložitvi plačila stroškov pritožnikoma razglasi za nično.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnika v utemeljitev pritožbe navajata štiri pritožbene razloge:

1.

Izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena in izdana na podlagi napačne razlage dejanskega stanja in pravne podlage v povezavi z institucijo, ki je dejansko sprejela odločbo o znižanju vrednosti vlog „bail in“.

2.

Izpodbijana sodba je bila izdana s kršitvijo splošnih pravnih načel, saj je Splošno sodišče izkrivilo dejstvo, da ne glede na vrsto ali obliko izpodbijane odločbe Evroskupine, je bila ta v obravnavanem primeru akt, ki ga je bilo mogoče izpodbijati z ničnostno tožbo.

3.

Izpodbijana sodba naj bi vsebovala napake, saj Splošno sodišče za njeno izdajo ni preučilo pravnega in dejanskega razmerja med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Evroskupino, niti ni preučilo dejstva, da so na podlagi načela vzročne zveze in merila resnično odgovorne osebe, akti Evroskupine predstavljali akte Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki bi morali ravnati v skladu s Pogodbo in s protokoli Evropske unije ter v skladu s sekundarnim pravom.

Splošno sodišče posledično ni preučilo vsebine trditev in spora pritožnikov, tako da je na ta način napačno zavrnilo ničnostno tožbo.

4.

Po ugoditvi tej pritožbi pritožnikoma ne sme biti naloženo plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/5


Pritožba, ki jo je Lella Khatziioannou vložila 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-330/13, Lella Khatziioannou/Komisija in Evropska centralna banka

(Zadeva C-108/15 P)

(2015/C 178/05)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnica: Lella Khatziioannou (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska centralna banka

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

za nično razglasi ugotovitev Splošnega sodišča, da se ugodi ugovoru nedopustnosti in zlasti ugotovitev, da „izjave Euroskupine […] ni mogoče šteti za akt, ki bi pravno učinkoval proti tretjim osebam“ in posledično proti pritožnikoma, in da je Evroskupina v ipodbijani izjavi „zelo na splošno poročala o nekaterih ukrepih, ki so bili na politični ravni dogovorjeni z Republiko Ciper“;

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero je bilo Republiki Ciper naloženo znižanje vrednosti vlog, ne da bi bilo Evroskupini, toženim strankam ali toženim strankam prek Evroskupine naloženo kakršnokoli ravnanje, akt ali sklep;

odločbo o naložitvi plačila stroškov pritožnici razglasi za nično.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri pritožbene razloge:

1.

Izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena in izdana na podlagi napačne razlage dejanskega stanja in pravne podlage v povezavi z institucijo, ki je dejansko sprejela odločbo o znižanju vrednosti vlog „bail in“.

2.

Izpodbijana sodba je bila izdana s kršitvijo splošnih pravnih načel, saj je Splošno sodišče izkrivilo dejstvo, da ne glede na vrsto ali obliko izpodbijane odločbe Evroskupine, je bila ta v obravnavanem primeru akt, ki ga je bilo mogoče izpodbijati z ničnostno tožbo.

3.

Izpodbijana sodba naj bi vsebovala napake, saj Splošno sodišče za njeno izdajo ni preučilo pravnega in dejanskega razmerja med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Evroskupino, niti ni preučilo dejstva, da so na podlagi načela vzročne zveze in merila resnično odgovorne osebe, akti Evroskupine predstavljali akte Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki bi morali ravnati v skladu s Pogodbo in s protokoli Evropske unije ter v skladu s sekundarnim pravom.

Splošno sodišče posledično ni preučilo vsebine trditev in spora pritožnice, tako da je na ta način napačno zavrnilo ničnostno tožbo.

4.

Po ugoditvi tej pritožbi pritožnici ne sme biti naloženo plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/6


Pritožba, ki jo je Marinos Nikolaou vložil 4. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. oktobra 2014 v zadevi T-331/13, Marinos Nikolaou/Komisija in Evropska centralna banka

(Zadeva C-109/15 P)

(2015/C 178/06)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnik: Marinos Nikolaou (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska centralna banka

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

za nično razglasi ugotovitev Splošnega sodišča, da se ugodi ugovoru nedopustnosti in zlasti ugotovitev, da „izjave Euroskupine […] ni mogoče šteti za akt, ki bi pravno učinkoval proti tretjim osebam“ in posledično proti pritožnikoma, in da je Evroskupina v ipodbijani izjavi „zelo na splošno poročala o nekaterih ukrepih, ki so bili na politični ravni dogovorjeni z Republiko Ciper“;

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero je bilo Republiki Ciper naloženo znižanje vrednosti vlog, ne da bi bilo Evroskupini, toženim strankam ali toženim strankam prek Evroskupine naloženo kakršnokoli ravnanje, akt ali sklep;

odločbo o naložitvi plačila stroškov pritožniku razglasi za nično

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja štiri pritožbene razloge:

1.

Izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena in izdana na podlagi napačne razlage dejanskega stanja in pravne podlage v povezavi z institucijo, ki je dejansko sprejela odločbo o znižanju vrednosti vlog „bail in“.

2.

Izpodbijana sodba je bila izdana s kršitvijo splošnih pravnih načel, saj je Splošno sodišče izkrivilo dejstvo, da ne glede na vrsto ali obliko izpodbijane odločbe Evroskupine, je bila ta v obravnavanem primeru akt, ki ga je bilo mogoče izpodbijati z ničnostno tožbo.

3.

Izpodbijana sodba naj bi vsebovala napake, saj Splošno sodišče za njeno izdajo ni preučilo pravnega in dejanskega razmerja med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Evroskupino, niti ni preučilo dejstva, da so na podlagi načela vzročne zveze in merila resnično odgovorne osebe, akti Evroskupine predstavljali akte Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki bi morali ravnati v skladu s Pogodbo in s protokoli Evropske unije ter v skladu s sekundarnim pravom.

Splošno sodišče posledično ni preučilo vsebine trditev in spora pritožnika, tako da je na ta način napačno zavrnilo ničnostno tožbo.

4.

Po ugoditvi tej pritožbi pritožniku ne sme biti naloženo plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 2. marca 2015 – Nokia Italia SpA in drugi/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) in drugi

(Zadeva C-110/15)

(2015/C 178/07)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Tožene stranke: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), v stečaju, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali pravni red Skupnosti – zlasti uvodna izjava 31 in člen 5(2)(b) Direktive 2001/29/ES (1) – nasprotuje nacionalni ureditvi (zlasti členu 71e italijanskega ZAP (zakon o avtorski pravici) v povezavi s členom 4 [uredbe z dne] 30. decembra 2009), ki določa, da se pri nosilcih in napravah, kupljenih za namen, ki očitno ni zasebno razmnoževanje – to je samo za poklicno uporabo – merila za vnaprejšnjo oprostitev plačila pristojbine določijo z zasebnopravnim pogajanjem – ali, prostim dogovorom‘ –, zlasti ob upoštevanju, izvedbenih protokolov‘ iz navedenega člena 4, brez splošnih določb in brez zagotovitve enakega obravnavanja italijanskega združenja za zaščito avtorskih pravic SIAE in subjektov, ki morajo plačati nadomestilo, ali njihovih združenj?

2.

Ali pravni red Skupnosti – zlasti uvodna izjava 31 in člen 5(2)(b) Direktive 2001/29/ES – nasprotuje nacionalni ureditvi (zlasti členu 71e italijanskega ZAP v povezavi z [uredbo] z dne 30. decembra 2009 in z navodili SIAE v zvezi s povračili), ki določa, da pri nosilcih in napravah, kupljenih za namen, ki očitno ni zasebno razmnoževanje – to je samo za poklicno uporabo – lahko povračilo zahtevata samo končni uporabnik, ne pa tudi proizvajalec nosilcev in naprav?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 18. decembra 2014 – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

(Zadeva C-121/15)

(2015/C 178/08)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Tožene stranke: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poseg države članice, s katerim je prvotnemu operaterju naloženo, da končnemu odjemalcu ponudi dobavo zemeljskega plina po reguliranih tarifah, vendar s katerim se prvotnemu operaterju in alternativnim dobaviteljem ne preprečuje, da ponudijo konkurenčne ponudbe po nižjih cenah od reguliranih tarif, obravnavati, kot da pomeni določanje dobavne cene zemeljskega plina za končnega odjemalca neodvisno od svobodnih tržnih sil, in ali po svoji naravi pomeni oviro oblikovanju konkurenčnega trga zemeljskega plina iz člena 3(1) Direktive 2009/73/ES (1)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, glede na katera merila je treba presojati združljivost posega države v dobavno ceno zemeljskega plina za končnega odjemalca z Direktivo 2009/73/ES?

Zlasti:

(a)

V kakšnem obsegu in pod katerimi pogoji člen 106(2) Pogodbe v povezavi s členom 3(2) Direktive 2009/73/ES dopušča državam članicam, da s posegom v dobavno ceno zemeljskega plina za končnega odjemalca sledijo drugim ciljem, kot sta zanesljivost oskrbe in teritorialna kohezija, in ne samo ohranjanju dobavne cene na razumni ravni?

(b)

Ali člen 3(2) Direktive 2009/73/ES ob upoštevanju zlasti ciljev zanesljivosti oskrbe in teritorialne kohezije dopušča poseg države članice v določanje dobavne cene zemeljskega plina na podlagi načela kritja vseh stroškov prvotnega dobavitelja, in ali lahko stroški, ki naj bi se krili s tarifami, poleg deleža, ki predstavlja dolgoročno oskrbo, vključujejo druge sestavne dele?


(1)  Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, str. 94).


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 12. marca 2015 – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Zadeva C-124/15)

(2015/C 178/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Salutas Pharma GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Hannover

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1777/2001 z dne 7. septembra 2001 (2), razlagati tako, da je treba šumeče tablete z vsebnostjo 500 mg kalcija na tableto, ki se uporabljajo za preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja kalcija in kot podpora pri specialni terapiji za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze in pri katerih največji priporočen dnevni odmerek, naveden na etiketi, za odrasle znaša tri tablete (kar ustreza 1  500 mg), uvrstiti pod tarifno podštevilko 3004 9000?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.

(2)  UL L 240, str. 4.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 18. marca 2015 – H. C. Chavez-Vilchez in drugi/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) in drugi

(Zadeva C-133/15)

(2015/C 178/10)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice: H. C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X. V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y. R. L. Wip, I. O. Enowassam in A. E. Guerrero Chavez

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk in College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 20 PDEU razlagati tako, da državi članici preprečuje, da državljanu tretje države, ki vsakodnevno in dejansko skrbi za svojega mladoletnega otroka, ki je državljan te države članice, ne prizna pravice do prebivanja v tej državi članici?

2.

Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, da ta roditelj pravne, finančne in/ali čustvene skrbi ne izvršuje sam, in dalje, da ni izključeno, da bi drugi roditelj, ki je državljan te države članice, de facto lahko skrbel za otroka? Ali mora roditelj z državljanstvom tretje države v tem primeru verjetno izkazati, da ta drugi roditelj ne more prevzeti starševske skrbi za otroka, tako da bi bil otrok v položaju, v katerem bi bil prisiljen zapustiti ozemlje Unije, če roditelju z državljanstvom tretje države ne bi bila priznana pravica do prebivanja?


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španija) 20. marca 2015 – María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(Zadeva C-137/15)

(2015/C 178/11)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: María Pilar Plaza Bravo

Tožena stranka: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 4(1) Direktive Sveta 79/7/ES (1) z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti v okoliščinah, kot so te iz tega spora, nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero se za izračun zneska nadomestila za popolno brezposelnost, ki se prizna zaradi izgube edine zaposlitve s krajšim delovnim časom, splošno določeni najvišji znesek pomnoži s koeficientom krajšega delovnega časa, ki ustreza odstotnemu deležu, ki ga predstavlja delovni čas delavca s krajšim delovnim časom v razmerju do delovnega časa primerljivega delavca s polnim delovnim časom, če se upošteva to, da so v tej državi članici delavci s krajšim delovnim časom v veliki večini ženske?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 215.


Splošno sodišče

1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2015 – Ayadi/Komisija

(Zadeva T-527/09 RENV) (1)

((Vrnitev po razveljavitvi - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi za osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani - Uredba (ES) št. 881/2002 - Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov osebe, vključene na seznam, ki ga je sestavil organ Združenih narodov - Vključitev imena te osebe na seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 881/2002 - Ničnostna tožba - Temeljne pravice - Pravice obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Pravica do spoštovanja lastnine))

(2015/C 178/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Chafiq Ayadi (Dublin, Irska) (zastopniki: H. Miller, solicitor, P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, in R. Graham, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: E. Paasivirta, T. Scharf in M. Konstantinidis, zastopniki)

Intervenientki v podporo toženi stranki: Irska (zastopniki: E. Creedon, zastopnik, sprva skupaj z E. Reganom in N. Traversom, SC, nato z N. Traversom) in Svet Evropske unije (zastopnika: E. Finnegan in G. Étienne, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (ES) št. 954/2009 z dne 13. oktobra 2009 o 114. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani (UL L 269, str. 20) v delu, v katerem se ta akt nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Uredba Komisije (ES) št. 954/2009 z dne 13. oktobra 2009 o 114. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani se v delu, v katerem se nanaša na Chafiqa Ayadija, razglasi za nično.

2.

Evropska komisija poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasil Chafiq Ayadi, in stroške, ki jih je priglasilo Splošno sodišče iz naslova pravne pomoči.

3.

Irska in Svet Evropske unije nosita svoje stroške.


(1)  UL C 148, 5.6.2010.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/12


Sklep Splošnega sodišča z dne 26. marca 2015 – Conte in drugi/Svet

(Zadeva T-121/10) (1)

((Ničnostna tožba - Ribištvo - Ohranjanje ribolovnih virov - Vzpostavitev sistema Skupnosti za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje - Pojem predpis - Pojem zakonodajni akt - Neobstoj neposrednega nanašanja - Nedopustnost))

(2015/C 178/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: Giovanni Conte (Pomezia, Italija); Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Civitanova Marche (Italija); Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italija); Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche); Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italija) (zastopniki: P. Cavasola, G. Micucci in V. Cannizzaro, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva A. Westerhof Löfflerová in A. Lo Monaco, nato A. Westerhof Löfflerová in S. Barbagallo)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: K. Banks in D. Bianchi)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, p. 1) oziroma, natančneje, členov 9 in 10, člena 14(1), (2), (3), (4) in (5), člena 15, člena 17(1), člena 58(1), (2), (3) in (5), člena 59(2) in (3), člena 60(4) in (5), člena 62(1), člena 63(1), členov 64 in 65, člena 66(1) in (3), člena 67(1), člena 68, člena 73(8), člena 92(2) ter člena 103 te uredbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, in Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 134, 22.5.2010.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/12


Sklep Splošnega sodišča z dne 30. marca 2015 – Square/UUNT – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

(Zadeva T-213/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Umik zahteve za registracijo - Ustavitev postopka))

(2015/C 178/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Square, Inc. (San Francisco, Združene države Amerike) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Tarbes, Francija) (zastopnika: A. Lecomte in R. Zeineh, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 31. januarja 2013 (zadeva R 775/2012-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne in družbo Square, Inc.

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/13


Tožba, vložena 1. marca 2015 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija

(Zadeva T-111/15)

(2015/C 178/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Ryanair Ltd (Dublin, Irska) in Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irska) (zastopniki: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, pravniki, in B. Byrne, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Za nične razglasi člene 1(2), 2(4), 3, 4 in 5 Odločbe Evropske komisije z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Francija dodelila trgovinski in industrijski zbornici v Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair in Airport Marketing Services;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja, določenega v členu 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in pravic do obrambe tožečih strank, ker Komisija tožečim strankam ni dovolila dostopa do preiskovalnega spisa in jim ni omogočila, da učinkovito izrazijo svoja stališča.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 107(1) PDEU, ker je Komisija Francoski državi napačno pripisala sklenitev sporazuma o letaliških storitvah in sporazuma o marketinških storitvah.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 107(1) PDEU, ker Komisija ni pravilno uporabila merila o „vlagatelju v tržnem gospodarstvu“.

Tožeči stranki navajata, da je Komisija nepravilno zavrnila, da se opre na analizo primerjalnika, ki bi privedla do ugotovitve neobstoja pomoči tožečim strankam. Namesto tega je Komisija uporabila očitno nezadostne, nepreverjene in nezanesljive podatke za izračun dobička letališča, zelo kratek časovni okvir, ni upoštevala zunanjih dobičkov omrežja, ki bi jih letališče lahko zaslužilo zaradi Ryanaira, ni pripisala ustrezne vrednosti marketinškim storitvam in ni upoštevala razlogov, ki so letališče privedli do nakupa teh storitev.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev členov 107(1) in 108(2) PDEU, ker je Komisija storila očitno napako pri presoji, in na napačno uporabo prava z ugotovitvijo, da je bila pomoč družbama Ryanair in Airport Marketing Services enaka seštevku marginalnih izgub letališča Angoulême namesto dejanskega dobička družb Ryanair in Airport Marketing Services. Komisija bi morala preučiti, v kakšnem obsegu je bil domnevni dobiček dejansko prenesen na potnike družbe Ryanair. Dalje, Komisija ni količinsko opredelila nobene kompetitivne prednosti, ki jo je imela družba Ryanair zaradi plačil z domnevno izgubo letališča Angoulême. Nazadnje, Komisija ni uspela pravilno razložiti, zakaj je vračilo zneska pomoči, navedenega v Odločbi, nujno za zagotovitev ponovne vzpostavitve položaja pred plačilom pomoči.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/14


Tožba, vložena 5. marca 2015 – Deza/ECHA

(Zadeva T-115/15)

(2015/C 178/16)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Češka republika) (zastopnik: P. Dejl, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije

Predloga

Razglasitev ničnosti Sklepa ED/108/2014 izvršnega direktorja Evropske agencije za kemikalije z dne 12. decembra 2014 o posodobitvi in nadomestitvi obstoječega vnosa za snov DEHP na seznamu tistih snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (1);

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijana odločba je po naravi akt ultra vires

Tožeča stranka trdi, da je izpodbijana odločba po naravi akt ultra vires, ker (i) tožena stranka na podlagi Uredbe št. 1907/2006 ni pristojna, da s tem sklepom posodobi seznam tistih snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV, v smislu člena 59(1) te uredbe, (ii) je tožena stranka pred sprejetjem izpodbijanega sklepa izvedla postopek, ki je bil v nasprotju s členom 59 Uredbe št. 1907/2006, in (iii) je šlo pri izpodbijanim sklepu in postopku tožene stranke, ki je privedel do njegovega sprejetja, za obid postopka, ki sta ga v ta namen določila Svet Evropske unije in Evropski parlament.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep naj bi bil v nasprotju z načelom pravne varnosti

Tožeča stranka trdi, da je izpodbijani sklep v nasprotju z načelom pravne varnosti, ker (i) je v njem dietil heksil ftalat (DEHP) opredeljen kot snov, ki negativno vpliva na delovanje žlez z notranjim izločanjem, čeprav v pravu EU ni opredelitve te snovi niti meril za njeno prepoznavo in čeprav so ta opredelitev ali merila pripravljena s strani Evropske komisije na podlagi uredb in sklepov Sveta in Parlamenta, ter (ii) je bil ta sklep sprejet, ko je postopek za odobritev snovi DEHP kot snovi, strupene za razmnoževanje, na podlagi člena 57(c) Uredbe št. 1907/2006, še vedno potekal, pa čeprav je bil že v zaključni fazi.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijani sklep naj ne bi bil utemeljen na prepričljivih in objektivnih znanstvenih ugotovitvah

Tožeča stranka trdi, da je izpodbijani sklep nezakonit, ker ni utemeljen na prepričljivih in objektivnih znanstvenih ugotovitvah, ki bi dokazovale, da DEHP izpolnjuje vsa merila iz člena 57(f) Uredbe št. 1907/2006.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravic tožeče stranke in načel, izhajajočih iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Tožeča stranka trdi, da so z izpodbijanim sklepom in postopkom tožene stranke, ki je privedel do njegovega sprejetja, kršene njene pravice in načela, izhajajoča iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti načelo pravne varnosti, pravica do poštenega sojenja in pravica do nemotenega uživanja lastnine.


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1, in popravki v UL 2007, L 136, str. 3, UL 2008, L 141, str. 22 in UL 2009, L 36, str. 84).


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/15


Tožba, vložena 6. marca 2015 – Fortischem/Komisija

(Zadeva T-121/15)

(2015/C 178/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Fortischem a.s. (Nováky, Slovaška) (zastopniki: C. Arhold, P. Hodál in M. Staroň, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

člene 1, 3, 4 in 5 Sklepa Evropske komisije z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), ki jo je Slovaška dodelila NCHZ, razglasi za nične;

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU

Tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila člen 107(1) PDEU s tem, da je razglasitev družbe Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (v nadaljevanju: NCHZ) za strateško družbo v smislu slovaškega zakona z dne 5. novembra 2009 o nekaterih ukrepih v zvezi z družbami strateškega pomena v stečaju (v nadaljevanju: slovaški zakon) opredelila kot državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, saj za tako opredelitev niso bili izpolnjeni vsi bistveni zakonski znaki.

Tožeča stranka trdi, da zaradi te razglasitve ni prišlo do prenosa državnih sredstev, saj država v primerjavi s položajem, ki bi nastal, če bi se uporabila običajna pravila o insolventnosti, ni imela nobenega dodatnega bremena. Prav tako to ni prineslo ekonomske koristi družbi NCHZ, saj, prvič, bi se upniki vsekakor odločili za nadaljevanje dejavnosti, in je začasna prepoved odpuščanja koristila le državi, ne pa družbi. Drugič, uporaba slovaškega zakona izpolnjuje merila preskusa udeleženca v tržnem gospodarstvu, saj je bila za javne upnike ugodnejša.

Nazadnje, tožeča stranka navaja, da je Komisija, kljub predpostavki, da je bila njena odločitev pravilna in bi bilo treba uporabo slovaškega zakona šteti za državno pomoč družbi NCHZ, pri izračunu zneska državne pomoči storila očitno napako pri presoji.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti izvedbe skrbnega in nepristranskega preizkusa

Tožeča stranka trdi, da je bila Komisija, prvič, slovaško vlado dolžna obvestiti o dejstvu, da po njenem mnenju naknadna analiza, ki ji jo je zadnjenavedena predložila, ni bila zadostna, in drugič, navesti, katere dodatne podatke oziroma pojasnila bi slovaška vlada še morala predložiti. Tožeča stranka poleg tega navaja, da Komisija pred sprejetjem sklepa ni zahtevala podatkov o končnih zneskih.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 296(2) PDEU in obveznost obrazložitve

Tožeča stranka trdi, da Komisija ni obrazložila, zakaj v tem konkretnem primeru družba NCHZ brez uporabe slovaškega zakona ne bi mogla nadaljevati svoje dejavnosti, in da ni odgovorila na argumente slovaške v zvezi z ekonomskimi interesi javnih upnikov za nadaljevanje dejavnosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev členov 107(1) in 108(2) PDEU ter člena 14(1) Poslovnika zaradi razširitve vračila pomoči na tožečo stranko

Tožeča stranka trdi, da ni prejela nobene državne pomoči, saj je bila prodajna cena določena po tržni stopnji. Tožeča stranka meni, da so argumentacija Komisije in njeni dvomi v zvezi z vprašanjem, ali so bile cene, ki jih je plačala družba Via Chem in nato družba Fortishem za premoženje družbe NCHZ, tržne cene, napačni zaradi več razlogov. Prvič, tožeča stranka trdi, da glede na to, da je dokazno breme na Komisiji, ta ne more zgolj izraziti dvomov. Drugič, glede na to, da je bila prodaja opravljena v okviru stečajnega postopka pod nadzorom sodišča, pristojnega za stečaje, ki mora ravnati v korist upnikov insolventnega podjetja, se domneva, da je bilo premoženje prodano po najvišji možni ceni. Tretjič, postopek prodaje na javni dražbi je bil odprt, pregleden in brezpogojen, zato je bila z njim zagotovljena najvišja možna tržna cena; možnost zavezujoče ponudbe ni nikakor vplivala na prodajno ceno. Četrtič, kljub temu, da prodajni pogoji med družbama Via Chem in Fortischem za tržno ceno prve prodaje niso upoštevni, se šteje, da je prodajna cena, določena med zasebnimi gospodarskimi subjekti na trgu, tržna, tudi če javne dražbe ne bi bilo.

Tožeča stranka trdi tudi, da je očitno, da se prenos premoženja družbe NCHZ na družbo Via Chem in nato na tožečo stranko ne more šteti za poskus zaobida sklepa Komisije o vračilu pomoči iz dveh razlogov. Prvič, ta zadeva se tako razlikuje od običajnega poskusa zaobida, da še Komisija priznava, da ne razpolaga z nobenim dokazom o namenu izognitve vračilu. Drugič, Komisija kljub temu sklene, da obstaja gospodarska kontinuiteta in da lahko zato vračilo razširi na tožečo stranko. Vendar temelji ugotovitev Komisije na napačni presoji zaradi napačne razlage posameznih meril, neupoštevanja dokaznega bremena in napačnega razumevanja pojma gospodarska kontinuiteta v primerih državne pomoči.

Tožeča stranka nazadnje trdi, da je pristop Komisije ekonomsko destruktiven in z vidika konkurenčnega prava nepotreben. Tožeča stranka meni, da želi Komisija ustvariti novo, strožjo sodno prakso, v skladu s katero bi bil domet transakcije odločilno merilo, prodajna cena pa le pomožno, če sploh.

5.

Peti tožbeni razlog: podredno, kršitev členov 107(1), 108(2) PDEU in člena 14(1) Poslovnika zaradi neomejitve sklepa o vračilu pomoči na 60 % zatrjevane državne pomoči

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev člena 296 PDEU zaradi nezadostne obrazložitve gospodarske kontinuitete

Tožeča stranka trdi, da je iz navedb, ki jih je podala v zvezi s prvim tožbenim razlogom, razvidno, da obrazložitev Komisije ni zadostna, da bi Sodišču omogočila sodni preizkus izpodbijanega sklepa, in da tožeča stranka ne more razumeti razlogov, ki so Komisijo pripeljali do sklepa o gospodarski kontinuiteti.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/17


Tožba, vložena 12. marca 2015 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB

(Zadeva T-122/15)

(2015/C 178/18)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Nemčija) (zastopniki: A. Glos, K. Lackhoff in M. Benzing, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj Sklep ECB z dne 5. januarja 2015 (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), s katerim je naložena ohranitev veljave nadomeščenega Sklepa ECB z dne 1. septembra 2014 (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1), razglasi za ničen;

naj toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: ECB je uporabila neustrezno merilo pri presoji posebnih okoliščin

Tožeča stranka s tem tožbenim razlogom trdi, da je ECB presojo, ali je treba tožečo stranko kljub temu, da izpolnjuje merilo velikosti, na podlagi posebnih okoliščin v skladu s členom 6(4), drugi pododstavek, Uredbe (EU) št. 1024/2013 (1) v povezavi s členom 70(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (2), razvrstiti kot manj pomemben subjekt, oprla na štiri različna in medsebojno neusklajena merila. Vsako od teh meril naj bi bilo napačno.

Tožeča stranka dalje trdi, da je v skladu s členom 70(1) Uredbe št. 468/2014 za obstoj posebnih okoliščin odločilno, da obstajajo „posebne dejanske okoliščine“, zaradi katerih je razvrstitev subjekta kot pomembnega in s tem povezan osrednji nadzor, ki ga opravlja ECB, „neustrezen“. Tožeča stranka trdi, da je razvrstitev subjekta kot pomembnega le na podlagi merila velikosti „neustrezna“ v smislu člena 70(1) Uredbe št. 1024/2013, če taka razvrstitev ni potrebna za uresničitev cilja iz Uredbe št. 1024/2013, temveč bi za uresničitev cilja zadostoval nadzor, ki ga opravlja pristojen organ pod sistemskim nadzorom ECB.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji v analizi dejanskega stanja

Tožeča stranka v okviru tega tožbenega razloga trdi, da je ECB napačno menila, da razvrstitev tožeče stranke kot pomembnega subjekta ob upoštevanju navedb, ki jih je tožeča stranka podala na ustni obravnavi in v postopku pred Upravnim odborom za pregled, nikakor ni potrebna za uresničitev ciljev iz Uredbe št. 1024/2013 in da je razvrstitev tožeče stranke kot manj pomembnega subjekta ravno tako v skladu z načeli Uredbe št. 1024/2013. Presoja ECB, da ne obstajajo posebne okoliščine, naj bi bila očitno napačna.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve

Tožeča stranka navaja, da obrazložitev izpodbijanega sklepa ni koherentna in da vsebuje protislovja. ECB naj bi skupaj navedla štiri merila presoje, ki niso medsebojno povezana in so medsebojno neusklajena.

Temeljni razlogi naj ne bi bili razvidni iz izpodbijanega sklepa. Poleg tega, naj bi razlogovanje ECB vključevalo le preproste trditve in negacije.

V Sklepu naj bi se napačno ne upoštevalo navedb tožeče stranke v upravnem postopku. ECB zlasti naj ne bi pojasnila, zakaj dejanske in pravne okoliščine, ki jih je zatrjevala tožeča stranka, naj ne bi zadoščale, da bi se ovrglo domnevo iz člena 6(4), drugi pododstavek, Uredbe št. 1024/2013.

4.

Četrti tožbeni razlog: zloraba pooblastil zaradi neuporabe pooblastila za odločanje po prostem preudarku

Tožeča stranka v okviru tega tožbenega razloga trdi, da je ECB kršila svojo obveznost, da je v obravnavanem primeru pristojna odločati po prostem preudarku, določenem v členih 6(4) Uredbe št. 1024/2013 in 70 Uredbe št. 468/2014. ECB naj bi s tem zlorabila pooblastila.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev obveznosti preučitve in upoštevanja vseh upoštevnih okoliščin obravnavanega primera

Tožeča stranka trdi, da je ECB kršila svojo obveznost, da mora pri odločanju po prostem preudarku znotraj polja proste presoje skrbno in neodvisno preučiti in upoštevati vse upoštevne dejanske in pravne vidike obravnavanega primera. Zlasti naj bi opustila preučitev vseh dejanskih in pravnih vidikov, ki jih je navedla tožeča stranka.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, str. 63).

(2)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (UL L 141, str. 1).


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/19


Tožba, vložena 30. marca 2015 – Španija/Komisija

(Zadeva T-143/15)

(2015/C 178/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: M. Sampol Pucurull in M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi delno ničnost Izvedbenega sklepa Komisije z dne 16. januarja 2015, o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sicer v delu v katerem so z njim izključeni:

1.

pomoči, ki jih je prejela Španija in zadevajo avtonomno skupnost Andalucía v skupnem znesku 3 5 86  250,48 EUR skupaj z 1 8 66  977,31 EUR (ločene neposredne pomoči) za finančni leti 2009 in 2010.

2.

odhodki Kraljevine Španije, ki zadevajo avtonomno skupnost Castilla y León v znesku 2 1 23  619,66 EUR (1  479,90 EUR + 9 78  849,95 EUR +  12  597,37 EUR +  1  720,85 EUR +  1 0 96  710,18 EUR +  32  261,41 EUR) in sicer iz naslova „Naravne ovire“ in „Kmetijsko-okoljski ukrepi“ za proračunski leti 2010 in 2011, ter

toženi instituciji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Kraljevina Španija ocenjuje, da je treba izpodbijani sklep razglasiti za ničnega iz teh razlogov:

1.

Pavšalni popravek v znesku 5 4 53  227,79 EUR (ločene neposredne pomoči) je v nasprotju s členom 27(1) Uredbe Komisije (ES) što 796/2004, členom 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 ter členoma 3 in 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013, ker:

je Komisija napačno razlagala člen 27 Uredbe (ES) št 796/2004, saj dejstvo, da so bili rezultati naključnega vzorca v letih 2008 in 2009 slabši kot rezultati vzorca tveganja ne predstavlja kršitve tega člena in zato ne predstavlja kršitev prava Unije, ki na podlagi člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in člena 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 izključuje financiranje kmetijskih odhodkov.

Komisija ni mogla tehtno ugotoviti kršitve člena 27 Uredbe (ES) št. 796/2004, saj dokazi, ki jih je predložila Kraljevina Španija v postopku preverjanja izkazujejo, da je bila uporabljena ustrezna analiza in da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za izboljšanje izbora na podlagi tveganja, zaradi česar ne gre za kršitev prava Unije, ki na podlagi člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in člena 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 izključuje financiranje kmetijskih odhodkov.

2.

Popravek v skupnem znesku 2 1 23  619,66 EUR („Naravne ovire“ in „Kmetijsko-okoljski ukrepi“) pa je treba razglasiti za ničen iz teh razlogov:

Kršitev člena 10(2) in (4) ter člena 14(2) Uredbe (ES) št. 1975/20065 zaradi ocene Komisije, da Kraljevina Španija ni izpolnila svojih obveznosti kar zadeva nadzor, saj naj, kar zadeva ukrepe v zvezi z „Naravnimi ovirami“ in „Kmetijsko-okoljskimi ukrepi“, ne bi izvedla štetja živali ob pregledih na kraju samem kar zadeva te pomoči. Ta razlog ima dva dela v okviru katerih Kraljevina Španija navaja:

a)

obveznost štetja živali v okviru pregledov na kraju samem kar zadava pomoč pri Programu razvoja podeželja 2007-2013 avtonomne skupnosti Castilla y León je v nasprotju s kontinuiteto merila gostote živine in načelom enakega obravnavanja, in

b)

Komisija je člen 10(2) in (4) v zvezi s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1975/2006 razlagala napačno, saj je štela, da španski sistema nadzora ni ustrezen za preverjanje izpolnjevanja merila gostote živali.

Kršitev člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1082/2003 in člena 26(2)(b) Uredbe (ES) št. 796/2004, ker ima Kraljevina Španija baze podatkov za govedo, ovce in koze, ki so verodostojne in ki jih poleg tega stalno posodablja v skladu z zahtevami.

Kršitev člena 31(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 saj je očitno nesorazmerno naložiti finančni popravek v višini 5 % za ukrepe na katere se nanaša preiskava. Finančni popravek je nesorazmeren, tudi če bi bila potrjena kršitev, ki se očita španskim organom, saj sprejet sklep presega to kar je potrebno za varstvo finančnih interesov Unije.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/20


Tožba, vložena 29. marca 2015 – Romunija/Komisija

(Zadeva T-145/15)

(2015/C 178/20)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije razglasi za delno ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepravilno izvajanje pristojnosti Evropske komisije za izključitev zneskov iz financiranja Evropske unije

Komisija je s tem, da je v Izvedbenem sklepu (EU) 2015/103 uporabila pavšalne popravke, svojo pristojnost izvajala nepravilno in pri tem kršila določbe člena 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 in Smernice Komisije za uporabo pavšalnih popravkov, določene v dokumentu Komisije št. VI/5330/97 z dne 23. decembra 1997, naslovljenem „Smernice v zvezi z izračunom finančnih posledic ob pripravi odločbe o potrditvi obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS“.

Komisija bi morala določiti popravke na podlagi ugotovljenih zneskov, ki jih je Romunija uporabila neupravičeno, ne pa uporabiti pavšalne stopnje, ker, prvič, to glede na okoliščine primera ni bilo nujno, in drugič, Romunija je Komisiji predložila informacije, ki so bile potrebne za določitev izračunanih popravkov. V obravnavanem primeru ni mogoče trditi, da je določitev izračunanih popravkov na podlagi dejanske izgube sredstev zahtevala nesorazmeren napor Komisije.

2.

Drugi tožbeni razlog: nezadostna in neustrezna obrazložitev izpodbijanega sklepa

Izvedbeni sklep (EU) 2015/103 ni zadostno in ustrezno obrazložen, ker Komisija ob sprejetju tega sklepa ni navedla dovolj razlogov, iz katerih se je odločila, da za nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri opravljanju revizijskih nalog, uporabi pavšalno stopnjo, in ni ustrezno utemeljila, zakaj argumentov Romunije v zvezi z možnostjo uporabe izračunanega popravka ni mogoče sprejeti in upoštevati pri določitvi končnega popravka.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti

Izpodbijani sklep ni v skladu z načelom sorazmernosti, ker je bila z uporabo pavšalnih stopenj popravkov, in sicer 10 % za odhodke v letu zahtevka 2009 in 5 % za leto zahtevka 2010, izguba sredstev EU zaradi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri opravljanju revizijskih nalog, ocenjena previsoko, kajti v navedenih stopnjah ni upoštevana narava in teža kršitve, niti njene finančne posledice za proračun Unije.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/21


Tožba, vložena 1. aprila 2015 – Abertis Infraestructuras in Abertis Telecom Satélites/Komisija

(Zadeva T-158/15)

(2015/C 178/21)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Španija), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas, odvetniki, in A. Balcells Cartagena, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razloge za razglasitev ničnosti iz te tožbe razglasi za dopustne in jim ugodi;

za ničen razglasi člen 1 Sklepa, v delu v katerem je z njim ugotovljeno, da se nova upravna razlaga člena 12 TRLIS, ki jo je sprejela španska uprava, šteje za državno pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom;

za ničen razglasi člen 4(1) Sklepa v delu, v katerem od Kraljevine Španije zahteva, da ukine to, kar šteje za sistem pomoči, kakor je opisan v členu 1;

za ničen razglasi člen 4 od (2) do (5) Sklepa, ker Kraljevini Španiji nalaga izterjavo zneskov, ki jih Komisija šteje za državno pomoč;

podredno, omeji obseg obveznosti izterjave, naložene Kraljevini Španiji v členu 4(2) Sklepa, in sicer enako kot v prvem in drugem sklepu.

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni tistim v zadevi Španija/Komisija, T-826/14, in zadevi Banco Santander in Santusa/Komisija, T-12/15.

Natančneje, zatrjuje se napačno uporabo prava pri pravni opredelitvi državne pomoči, pri identifikaciji upravičenca pomoči in opredelitvi upravne razlage kot drugačne pomoči, kot se presoja v sklepih Komisije, ter kršitev načel zaupanja v pravo, načela estoppel in načela pravne varnosti.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/22


Tožba, vložena 2. aprila 2015 – Delta Group agroalimentare/Komisija

(Zadeva T-163/15)

(2015/C 178/22)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italija) (zastopnik: V. Migliorini, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen dopis Evropske komisije – generalnega direktorja za kmetijstvo in razvoj podeželja Jerzya Plewe, št. Ares (2015) 528512 z dne 9. februarja 2015, naslovljen na g. Scabina, zakonitega zastopnika tožeče stranke, ki je bil prejet istega dne, o zavrnitvi zahteve tožeče stranke z dne 13. januarja 2015 za sprejetje ukrepa na podlagi člena 219, prvi odstavek, ali člena 221 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in zlasti za določitev izvoznih nadomestil na podlagi člena 196 Uredbe (EU) št. 1308/2013 v sektorju perutnine;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na obstoj očitne napake pri presoji in na kršitev členov 219, prvi odstavek, in 221 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, str. 671).

V zvezi s tem se zatrjuje, da je trditev Komisije, da tržne statistike za prvih enajst mesecev leta 2014 kažejo 5-odstotno rast izvoza glede na enako obdobje leta 2013, zanikana z desno tabelo na strani 19 poročila Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov z dne 22. januarja 2015 o stanju trga perutnine, ki ga navaja Komisija, iz katerega je razvidno, da je v prvih enajstih mesecih leta 2013 izvoz perutnine iz Unije znašal 1  93 6 0 00  000 EUR, medtem ko je v prvih enajstih mesecih leta 2014 znašal le 1  88 6 8 38  000 EUR, kar torej pomeni 2,5-odstotni upad in ne 5-odstotno rast, ter da je Komisija tudi napačno presodila cene, ki jih je označila za „stabilne“, čeprav so hudo upadle, za približno 8 %, kar je razvidno iz strani 9 poročila, s čimer je torej storila očitno napako pri presoji in kršila člena 219, prvi odstavek, in 221 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.

Drugi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka in zlasti kršitev člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

V zvezi s tem se zatrjuje, da je bila odločitev Komisije o zavrnitvi zahteve za sprejetje ukrepa na podlagi člena 221 Uredbe (EU) št. 1308/2013 sprejeta brez predhodnega mnenja Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov in torej v nasprotju z bistvenimi postopkovnimi zahtevami, ki so določene v členu 5 Uredbe (EU) št. 182/2011, ki se uporabi v skladu z napotilom v členu 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013, na katerega napotuje člen 221 iste uredbe.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/23


Tožba, vložena 2. aprila 2015 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/UUNT – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Zadeva T-167/15)

(2015/C 178/23)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Nemčija) (zastopnik: B. Bittner, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Freistaat Bayern (München, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „NEUSCHWANSTEIN“

Postopek pred UUNT: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 22. januarja 2015 v zadevi R 28/2014-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razglasi za ničen znak „NEUSCHWANSTEIN“ – znamka Skupnosti št. 10 144 392;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/24


Sklep Splošnega sodišča z dne 19. marca 2015 – Hautau/Komisija

(Zadeva T-256/12) (1)

(2015/C 178/24)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 227, 28.7.2012.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/25


Tožba, vložena 23. februarja 2015 – ZZ/EESO

(Zadeva F-33/15)

(2015/C 178/25)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: J.-N. Louis, N. de Montigny in D. Verbeke, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti implicitne odločbe OI o nesprejetju ukrepov za izvršitev sodbe Sodišče za uslužbence z dne 26. februarja 2013, izdane v zadevi F-124/10, Labiri/EESO, in odškodninski zahtevek za povračilo domnevne nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti implicitne odločbe z dne 20. februarja 2013 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, vložene zoper krivdno opustitev OI, da bi sprejel ukrepe za izvršitev sodbe z dne 26. februarja 2013 v zadevi F-124/10;

naložitev Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO), naj tožeči stranki iz naslova nepremoženjske škode plača 50,00 EUR dnevno od 14. decembra 2007 do dne, ko bodo izvedeni ukrepi za pomoč, opisani v dopisu generalnega sekretarja Odbora regij z dne 27. maja 2010, in 100,00 EUR dnevno od 26. februarja 2013 do sprejetja ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence;

naložitev EESO, naj tožeči stranki plača zamudne obresti na te zneske od 20. oktobra 2014 do njihovega dejanskega izplačila po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja za glavne operacije financiranja, povečani za dve odstotni točki;

naložitev plačila stroškov EESO.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/25


Tožba, vložena 24. februarja 2015 – ZZ/ESZD

(Zadeva F-34/15)

(2015/C 178/26)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: J.-N. Louis in N. de Montigny, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe zaradi psihičnega nasilja, ki jo je tožeča stranka vložila proti operativnemu direktorju Evropske službe za zunanje delovanje.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe visoke predstavnice Evropske unije, podpredsednice Evropske komisije, z dne 14. aprila 2014 o zavrnitvi pritožbe zaradi psihičnega nasilja, ki jo je tožeča stranka vložila proti operativnemu direktorju Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD);

naložitev stroškov ESZD.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/26


Tožba, vložena 3. marca 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-37/15)

(2015/C 178/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za plačilo dvojnega nadomestila za selitev po njeni selitvi v Švico

Predlog tožeče stranke

odločba OI z dne19. maja 2014 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za plačilo nadomestila za selitev v višini dveh mesečnih osnovnih plač naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/26


Tožba, vložena 6. marca 2015 – FJ/Parlament

(Zadeva F-38/15)

(2015/C 178/28)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: FJ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke za kritje določenih nezdravstvenih stroškov za njenega sina.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev nezakonitosti odločbe organa za imenovanje z dne 18. junija 2014, da ne krije nekaterih nezdravstvenih stroškov, ki jih SSZZ ne povrne, in ki so nastali zaradi invalidnosti sina tožeče stranke;

podredno, odreditev imenovanja izvedenca v skladu s členom 75 Poslovnika, da določi stopnjo nezmožnosti zaradi invalidnosti;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/27


Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-39/15)

(2015/C 178/29)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: J.-N. Louis in N. de Montigny, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga prenosa pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, na podlagi novih splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011.

Predloga tožeče stranke

Sklep Komisije z dne 15. oktobra 2014 o določitvi izračuna priznanih pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom zaposlitve na Komisiji, naj se razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/27


Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ/Svet

(Zadeva F-40/15)

(2015/C 178/30)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck in A. Guillerme, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za leto 2013.

Predlog tožeče stranke

ocenjevalno poročilo tožeče stranke za leto 2013 naj se razglasi za nično;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/28


Tožba, vložena 9. marca 2015 – ZZ in drugi/CEPOL

(Zadeva F-41/15)

(2015/C 178/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi

Tožena stranka: Evropska policijska akademija (CEPOL)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb Evropske policijske akademije (CEPOL), s katerimi se od tožečih strank zahteva, da bodisi dajo odpoved pri CEPOL bodisi da se preselijo v London ali Budimpešto s finančnim prikrajšanjem, in odškodninski zahtevek za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi s tem nastala.

Predlogi tožečih strank

Razglasi naj se ničnost odločbe CEPOL št. 17/2014/DIR z dne 23. maja 2014, s katero je predvidena premestitev CEPOL v Budimpešto (Madžarska) s 1. oktobrom 2014 in v kateri se tožeče stranke obvešča, da „se bo neupoštevanje tega navodila štelo za odpoved z učinkom na dan 30. september 2014“;

razglasi naj se tudi ničnost, in sicer v potrebnem obsegu, odločb CEPOL z dne 28. novembra 2014 o zavrnitvi pritožb, ki so jih tožeče stranke zoper zgoraj navedeno odločbo vložile med 8. in 21. avgustom 2014;

razglasi naj se tudi ničnost, in sicer v potrebnem obsegu, odločb CEPOL z dne 22. decembra 2014, s katerima je CEPOL „sprejel“ odpoved dveh od tožečih strank;

naloži naj se odškodnina za premoženjsko škodo, nastalo tožečim strankam;

naloži naj se odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpele tožeče stranke;

CEPOL naj se naložil plačilo stroškov.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/28


Tožba, vložena 10. marca 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-42/15)

(2015/C 178/32)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti plačilnega lista iz maja 2014 v delu, v katerem je v njem uporabljena Uredba (EU) št. 423/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012, ki je sama protipravna, ker ne določa korekcijskega količnika za osebne prejemke uradnikov, ki delajo v Luxembourgu, kjer so življenjsko stroški znatno višji kot v Bruslju.

Predlog tožeče stranke

Razveljavi naj se sklep o določitvi njegove plače za maj 2014, ker se zanjo ni uporabil korekcijski količnik;

plačilo vseh stroškov postopka naj se naloži toženi stranki.


1.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/29


Tožba, vložena 13. marca 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-43/15)

(2015/C 178/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila priznana le 2 odstotna stopnja delne trajne invalidnosti zaradi nesreče pri delu, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predloga tožeče stranke

razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe;

naložitev plačila stroškov Komisiji.