ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 454

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
17. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

2014/C 454/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

1

2014/C 454/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

4

2014/C 454/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

9

2014/C 454/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

12

2014/C 454/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

15

2014/C 454/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

18

2014/C 454/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 3

22

2014/C 454/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

26

2014/C 454/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

30

2014/C 454/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

35

2014/C 454/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

38

2014/C 454/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

43

2014/C 454/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

46

2014/C 454/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

49

2014/C 454/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 – Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 – Poimenovanje se je v letu 2014 spremenilo, zato so proračunske postavke iz leta 2013 zaradi boljše jasnosti predstavljene v skladu z novim poimenovanjem

52

2014/C 454/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

56

2014/C 454/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

59

2014/C 454/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

64

2014/C 454/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

68

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

SL

 


IV Informacije

17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Naslov 1 – Skupaj

41 682 444

88 453

41 770 897

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

 

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

 

 

Naslov 2 – Skupaj

1 072 174

 

1 072 174

 

SKUPAJ

42 754 618

88 453

42 843 071

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

 

220 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

 

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

 

270 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5)

505 400

 

505 400

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

 

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

 

230 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 242 400

 

4 242 400

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEŠKI UKREPI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEŠKI UKREPI

 

 

 

 

Naslov 3 – Skupaj

14 792 574

88 453

14 881 027

 

SKUPAJ

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/4


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

 

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

125 000

 

125 000

 

Naslov 1 – Skupaj

20 143 500

 

20 143 500

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

24 682,22

24 682,22

 

Naslov 4 – Skupaj

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

 

 

 

Naslov 1 – Skupaj

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERACIJE

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Naslov 3 – Skupaj

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

 

 

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

 

 

 

Naslov 4 – Skupaj

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

 

 

 

Naslov 8 – Skupaj

 

 

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

 

 

 

Naslov 9 – Skupaj

 

 

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

 

 

 

Naslov 10 – Skupaj

 

 

 

SKUPAJ

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

145 951

145 951

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

957 100

811 149

145 951

Skupaj

1 103 051

957 100

145 951

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

1 367 124

1 367 124

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Skupaj

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

181 304

181 304

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

750 000

568 696

181 304

Skupaj

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/9


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/03)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

650 000

 

650 000

 

Naslov 1 – Skupaj

15 444 000

–41

15 443 959

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

 

 

Naslov 2 – Skupaj

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

 

9 105,05

9 105,05

 

Naslov 4 – Skupaj

 

9 105,05

9 105,05

 

SKUPAJ

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 1 – Skupaj

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Naslov 2 – Skupaj

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Naslov 3 – Skupaj

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

650 000

 

650 000

 

Naslov 4 – Skupaj

650 000

 

650 000

5

REZERVA

 

 

SKUPAJ

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/12


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Naslov 2 – Skupaj

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Naslov 3 – Skupaj

1 588 000

132 000

1 720 000

 

SKUPAJ

58 315 000

2 171 000

60 486 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

115 000

 

115 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

– 109 000

341 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

25 000

–17 000

8 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

900 000

 

900 000

 

Naslov 1 – Skupaj

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

169 000

– 113 400

55 600

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

350 000

– 106 050

243 950

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

250 000

–8 500

241 500

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

330 000

11 100

341 100

 

Naslov 2 – Skupaj

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Naslov 3 – Skupaj

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

SKUPAJ

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/15


Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/05)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Naslov 1 – Skupaj

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Naslov 3 – Skupaj

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

363 250

 

363 250

 

Naslov 4 – Skupaj

363 250

 

363 250

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Naslov 5 – Skupaj

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

 

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

51 710 100

4 557 941

56 268 041

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

107 400

 

107 400

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILNOST

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

92 000

 

92 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 000

 

2 000

1 9

POKOJNINE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 1 – Skupaj

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

INFORMATIKA

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

710 500

–4 000

706 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

250 400

26 000

276 400

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

231 800

–5 000

226 800

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

30 000

 

30 000

2 6

VODENJE CENTRA

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

25 000

12 000

37 000

 

Naslov 2 – Skupaj

6 657 600

195 100

6 852 700

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

705 000

 

705 000

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

937 000

 

937 000

 

Naslov 3 – Skupaj

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Naslov 10 – Skupaj

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

SKUPAJ

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/18


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/06)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

77 523 000

 

77 523 000

 

Naslov 1 – Skupaj

77 523 000

 

77 523 000

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 296 000

 

2 296 000

 

Naslov 2 – Skupaj

2 296 000

 

2 296 000

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

72 222

72 222

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

72 222

72 222

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

79 819 000

72 222

79 891 222

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Naslov 2 – Skupaj

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACIJE

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Naslov 3 – Skupaj

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

SKUPAJ

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/22


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 3

(2014/C 454/07)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Naslov 2 – Skupaj

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

SKUPAJ

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Naslov 1 – Skupaj

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

ŠTUDIJE

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Naslov 3 – Skupaj

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

SKUPAJ

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/26


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/08)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 820 666

 

8 820 666

 

Naslov 1 – Skupaj

8 820 666

 

8 820 666

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

264 792

 

264 792

 

Naslov 2 – Skupaj

264 792

 

264 792

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

–23 621

616 379

 

Naslov 3 – Skupaj

640 000

–23 621

616 379

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

30 000

–23 540

6 460

 

Naslov 4 – Skupaj

30 000

–23 540

6 460

 

SKUPAJ

9 755 458

–47 161

9 708 297

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

155 000

7 500

162 500

1 4

ZAČASNA POMOČ

675 826

160 097

835 923

 

Naslov 1 – Skupaj

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

51 000

–31 000

20 000

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

53 600

–2 850

50 750

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

417 500

398 863

816 363

 

Naslov 2 – Skupaj

1 545 000

268 395

1 813 395

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

291 628

–13 755

277 873

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Naslov 3 – Skupaj

2 264 128

112 800

2 376 928

 

SKUPAJ

9 755 458

–47 161

9 708 297

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Skupaj razred AD

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Skupaj razred AST

16

14

Skupaj osebje

47

48


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/30


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/09)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Naslov 1 – Skupaj

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Naslov 1 – Skupaj

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

301 000

90 000

391 000

 

Naslov 2 – Skupaj

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Naslov 3 – Skupaj

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

SKUPAJ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Vmesni seštevek AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Vmesni seštevek AST

28

27

27

Skupaj

108

105

103

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Skupaj FG

337

336

330

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

337

336

330


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/35


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/10)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Naslov 2 – Skupaj

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Naslov 1 – Skupaj

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

199 600

7 490

207 090

 

Naslov 2 – Skupaj

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Naslov 3 – Skupaj

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

SKUPAJ

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/38


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/11)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

89 197 000

 

89 197 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Naslov 9 – Skupaj

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

SKUPAJ

89 197 000

4 534 377

93 731 377

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

150 000

 

150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

65 000

 

65 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

10 000

 

10 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

 

 

Naslov 1 – Skupaj

21 368 000

 

21 368 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

375 000

 

375 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 690 000

 

1 690 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

40 000

 

40 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

675 000

 

675 000

 

Naslov 2 – Skupaj

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 117 000

 

42 117 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

USPOSABLJANJE

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

457 000

 

457 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

600 000

 

600 000

 

Naslov 3 – Skupaj

55 254 000

 

55 254 000

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

 

4 534 377

4 534 377

 

Naslov 4 – Skupaj

 

4 534 377

4 534 377

 

SKUPAJ

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

Delovna mesta v letu 2012, zasedena na dan 31. 12. 2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Skupaj AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

54

55

54

Vse skupaj

152

153

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

87

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

78

78

Skupaj

165

165


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/43


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/12)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

60 700

60 700

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

4 534 377

 

4 534 377

 

Naslov 9 – Skupaj

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

SKUPAJ

93 731 377

4 213 700

97 945 077

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

150 000

 

150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

65 000

–54 000

11 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIALNO VARSTVO

10 000

–3 500

6 500

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

 

 

Naslov 1 – Skupaj

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

375 000

585 000

960 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

40 000

10 000

50 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

675 000

 

675 000

 

Naslov 2 – Skupaj

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

USPOSABLJANJE

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

600 000

 

600 000

 

Naslov 3 – Skupaj

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

4 534 377

 

4 534 377

 

Naslov 4 – Skupaj

4 534 377

 

4 534 377

 

SKUPAJ

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/46


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/13)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Naslov 1 – Skupaj

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

 

 

 

 

Naslov 2 – Skupaj

 

 

 

 

SKUPAJ

14 176 000

– 745 000

13 431 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

697 000

–16 000

681 000

 

Naslov 1 – Skupaj

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

680 000

120 000

800 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

106 000

70 000

176 000

 

Naslov 2 – Skupaj

2 880 000

148 000

3 028 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

548 000

139 000

687 000

 

Naslov 3 – Skupaj

548 000

139 000

687 000

 

SKUPAJ

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/49


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/14)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI ZA RAZISKAVE (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Naslov 2 – Skupaj

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

 

 

Naslov 3 – Skupaj

 

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

 

 

Naslov 4 – Skupaj

 

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

141 168

141 168

 

Naslov 9 – Skupaj

141 168

141 168

 

SKUPAJ

52 162 600

– 626 400

51 536 200

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Naslov 1 – Skupaj

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

320 350

–75 190

245 160

 

Naslov 2 – Skupaj

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Naslov 3 – Skupaj

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

SKUPAJ

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/52


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 (1) – Sprememba proračuna št. 1

Poimenovanje se je v letu 2014 spremenilo, zato so proračunske postavke iz leta 2013 zaradi boljše jasnosti predstavljene v skladu z novim poimenovanjem

(2014/C 454/15)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

54 000

54 000

 

Naslov 9 – Skupaj

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

SKUPAJ

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Naslov 1 – Skupaj

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

158 100

2 500

160 600

 

Naslov 2 – Skupaj

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Naslov 3 – Skupaj

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

SKUPAJ

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj funkcionalna skupina AST

Skupaj osebje

100

100


(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/56


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/16)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 122 387

 

15 122 387

 

Naslov 1 – Skupaj

15 122 387

 

15 122 387

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

11 071 823

 

11 071 823

 

Naslov 2 – Skupaj

11 071 823

 

11 071 823

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Naslov 3 – Skupaj

6 580 000

43 000

6 623 000

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

429 613

 

429 613

 

Naslov 4 – Skupaj

429 613

 

429 613

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

 

20 320

20 320

 

Naslov 6 – Skupaj

 

20 320

20 320

 

SKUPAJ

33 203 823

63 320

33 267 143

ODHODKI – ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

15 994 500

 

15 994 500

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

287 000

 

287 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

 

 

 

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

357 323

 

357 323

1 6

USPOSABLJANJE

500 000

 

500 000

 

Naslov 1 – Skupaj

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 680 000

 

1 680 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

 

100 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

854 549

 

854 549

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

16 500

 

16 500

 

Naslov 2 – Skupaj

6 791 299

63 320

6 854 619

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

320 000

 

320 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

5 174 823

 

5 174 823

3 3

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ

255 000

 

255 000

3 4

ŠTUDIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

310 000

 

310 000

3 5

PODATKOVNE ZBIRKE ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

400 000

 

400 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

980 000

 

980 000

3 7

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

510 000

 

510 000

3 8

STROŠKI SESTANKOV

366 000

 

366 000

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

957 878

 

957 878

 

Naslov 3 – Skupaj

9 273 701

 

9 273 701

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/59


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/17)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

Prispevek euratoma za odhodke iz poslovanja

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

Prispevek euratoma za upravne odhodke

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Naslov 1 – Skupaj

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARIN

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Naslov 3 – Skupaj

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SKUPAJ

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTANCA

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

USPOSABLJANJE

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Naslov 1 – Skupaj

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Naslov 2 – Skupaj

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

SKUPAJ

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/64


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/18)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

14 656 000

 

14 656 000

 

Naslov 2 – Skupaj

14 656 000

 

14 656 000

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

 

984 461

984 461

 

Naslov 4 – Skupaj

 

984 461

984 461

 

SKUPAJ

14 656 000

984 461

15 640 461

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Naslov 2 – Skupaj

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Naslov 3 – Skupaj

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Naslov 4 – Skupaj

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

SKUPAJ

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/68


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 454/19)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

14 656 000

 

14 656 000

 

Naslov 2 – Skupaj

14 656 000

 

14 656 000

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

335 349

335 349

 

Naslov 3 – Skupaj

335 349

335 349

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

984 461

– 322 681

661 780

 

Naslov 4 – Skupaj

984 461

– 322 681

661 780

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

 

10 845

10 845

 

Naslov 5 – Skupaj

 

10 845

10 845

 

SKUPAJ

15 640 461

23 513

15 663 974

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2014

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

POGLAVJE 1 6 – ZUNANJE STORITVE

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Naslov 1 – Skupaj

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Naslov 2 – Skupaj

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Naslov 3 – Skupaj

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Naslov 4 – Skupaj

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

SKUPAJ

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974