ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 448

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
15. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 448/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 448/02

Zadeva C-399/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. in drugi proti Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Zadeva C-412/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 29. avgusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Zadeva C-433/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Domenicu Rosa

4

2014/C 448/05

Zadeva C-434/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Zadeva C-435/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Mauru Barletta

5

2014/C 448/07

Zadeva C-436/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek zoper Davida Cazzorla

6

2014/C 448/08

Zadeva C-437/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Nicoli Seminariu

6

2014/C 448/09

Zadeva C-439/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Zadeva C-448/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Nemčija) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Zadeva C-452/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministrstvo za zdravje/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Zadeva C-454/14: Tožba, vložena 30. septembra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

9

2014/C 448/13

Zadeva C-455/14 P: Pritožba, ki jo je H vložil 29. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. julija 2014 v zadevi T-271/10, H/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Policijska misija Evropske unije za Bosno in Hercegovino (EUPM)

10

2014/C 448/14

Zadeva C-458/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 3. oktobra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Dežela Lombardija

11

2014/C 448/15

Zadeva C-460/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 6. oktobra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Zadeva C-462/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 8. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Lorenzu Carlucciju

12

2014/C 448/17

Zadeva C-465/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 9. oktobra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland in H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Zadeva C-467/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 13. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Baldu Chiara

14

2014/C 448/19

Zadeva C-472/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 20. oktobra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Splošno sodišče

2014/C 448/20

Zadeva T-362/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisija (Državne pomoči — Pomoč za izgradnjo širokopasovnega omrežja zadnje generacije v regiji Cornwall in otoki Scilly — Sklep o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom — Člen 107(3)(c) PDEU — Ničnostna tožba — Neobstoj znatnega vpliva konkurenčnega položaja — Procesno upravičenje — Procesne pravice zainteresiranih strank — Delna nedopustnost — Neobstoj dvomov o upravičenosti uvedbe formalnega postopka preiskave)

16

2014/C 448/21

Zadeva T-422/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Zagotavljanje računalniških storitev razvoja in vzdrževanja programske opreme, svetovanja in pomoči za različne vrste aplikacij IT — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Neobičajno nizka ponudba — Člen 139(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 — Obveznost obrazložitve — Izbira pravne podlage — Zloraba pooblastil)

17

2014/C 448/22

Zadeva T-632/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Grčija/Komisija (FEOGA — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Ureditev pravic do enotnih plačil — Lojalno sodelovanje — Pravičnost — Sorazmernost — Nacionalna rezerva — Merila za oddajo — Pavšalni finančni popravek — Tveganje za sklad — Uredba (ES) št. 1493/1999 — Vinski sektor — Sistemi za destilacijo in plačila v korist uporabe določenega mošta — Pomoč za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov)

17

2014/C 448/23

Zadeva T-283/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisija (Akcijski program Erasmus Mundus — Okvirni sporazum — Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev — Odločba EACEA, da se prekine okvirna konvencija in spremeni posebna konvencija — Upravna pritožba pred Komisijo — Sklep Komisije, da upravno pritožbo zavrne kot neutemeljeno — Kršitev konvencij in administrativnega in finančnega priročnika)

18

2014/C 448/24

Združeni zadevi T-307/12 in T-408/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Mayaleh/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Funkcije guvernerja Centralne banke Sirije — Ničnostna tožba — Obvestitev o aktu, ki vsebuje omejevalne ukrepe — Rok za vložitev tožbe — Dopustnost — Pravica do obrambe — Pošteno sojenje — Obveznost obrazložitve — Dokazno breme — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost — Lastninska pravica — Pravica do zasebnega in družinskega življenja — Uporaba omejitev vstopa za državljana države članice — Prosto gibanje državljanov Unije)

19

2014/C 448/25

Zadeva T-463/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Popp in Zech/UUNT – Müller-Boré & Partner (MB) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti MB — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MB&P — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člena 42(2) in 15(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

20

2014/C 448/26

Zadeva T-669/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Komisija/Thomé (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Zavrnitev zaposlitve — Obstoj diplome, ki je v skladu z obvestilom o natečaju zaradi priznanja — Premoženjska in nepremoženjska škoda)

20

2014/C 448/27

Zadeva T-166/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2014 – Ben Ali/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji — Zamrznitev sredstev — Podaljšanje — Posledice razglasitve ničnosti prejšnjih ukrepov zamrznitve sredstev — Ustavitev postopka — Nepogodbena odgovornost — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

21

2014/C 448/28

Zadeva T-327/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Mallis in Malli/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

22

2014/C 448/29

Zadeva T-328/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

22

2014/C 448/30

Zadeva T-329/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatzithoma/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

23

2014/C 448/31

Zadeva T-330/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatziioannou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

24

2014/C 448/32

Zadeva T-331/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Nikolaou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

24

2014/C 448/33

Zadeva T-332/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Christodoulou in Stavrinou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

25

2014/C 448/34

Zadeva T-517/14: Tožba, vložena 7. julija 2014 – Pelikan/UUNT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Zadeva T-662/14: Tožba, vložena 15. septembra 2014 – Madžarska/Komisija

26

2014/C 448/36

Zadeva T-678/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Slovaška republika/Komisija

27

2014/C 448/37

Zadeva T-698/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija

28

2014/C 448/38

Zadeva T-699/14: Tožba, vložena 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisija

29

2014/C 448/39

Zadeva T-703/14: Tožba, vložena 2. oktobra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

30

2014/C 448/40

Zadeva T-705/14: Tožba, vložena 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisija

31

2014/C 448/41

Zadeva T-709/14: Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Tri-Ocean Trading/Svet

32

2014/C 448/42

Zadeva T-716/14: Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Zadeva T-719/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Tri Ocean Energy/Svet

34

2014/C 448/44

Zadeva T-735/14: Tožba, vložena 24. oktobra 2014 – Gazprom Neft/Svet

35

2014/C 448/45

Zadeva T-736/14: Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Monster Energy/UUNT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Zadeva T-741/14: Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Hersill/UUNT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 448/47

Zadeva F-4/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 6. novembra 2014 – DH/Parlament (Javni uslužbenci — Uradnik na poskusnem delu — Člen 34 Kadrovskih predpisov — Poročilo o poskusni dobi, v kateri je ugotovljena očitna neustreznost uradnika na poskusnem delu — Podaljšanje poskusne dobe — Novo delovno mesto — Odpoved pogodbe o zaposlitvi po preteku poskusne dobe — Pogoji opravljanja poskusnega dela — Strokovna nesposobnost — Dolžnost skrbnega ravnanja — Načelo dobrega upravljanja)

38

2014/C 448/48

Zadeva F-68/13: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. novembra 2014 – CY/ECB (Smrt tožeče stranke — Ponovno odprtje ustnega dela postopka — Zavrnitev pravnega naslednika za nadaljevanje postopka — Ustavitev postopka)

38

2014/C 448/49

Zadeva F-90/14: Tožba, vložena 4. septembra 2014 – ZZ/Evropska komisija

39

2014/C 448/50

Zadeva F-92/14: Tožba, vložena 10. septembra 2014 – ZZ/Evropski parlament

40

2014/C 448/51

Zadeva F-99/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

40

2014/C 448/52

Zadeva F-100/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ in drugi/Svet

41

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2014/C 448/01)

Zadnja objava

UL C 439, 8.12.2014

Prejšnje objave

UL C 431, 1.12.2014

UL C 421, 24.11.2014

UL C 409, 17.11.2014

UL C 395, 10.11.2014

UL C 388, 3.11.2014

UL C 380, 27.10.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. in drugi proti Freistaat Sachsen

(Zadeva C-399/14)

(2014/C 448/02)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Grüne Liga Sachsen e.V. in drugi

Tožena stranka: Freistaat Sachsen

Intervenient: Landeshauptstadt Dresden

Druga stranka: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 6(2) Direktive Sveta 92/43/EGS (1) z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) razlagati tako, da je treba za projekt gradnje mostu, za katerega je bilo soglasje za izvedbo izdano pred uvrstitvijo območja na seznam območij, pomembnih za Skupnost, in ki ni neposredno namenjen upravljanju območja, pred njegovo izvedbo opraviti presojo posledic, če je bilo območje na seznam uvrščeno po izdaji soglasja za izvedbo, vendar pred začetkom izvedbe in če je bila pred izdajo soglasja za izvedbo opravljena le ocena tveganj/predhodna presoja?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali mora nacionalni organ že pri poznejši presoji upoštevati zahteve člena 6(3) in (4) Direktive o habitatih, če se je na te želel preventivno opreti pri oceni tveganj/predhodni presoji, ki je bila opravljena pred izdajo soglasja za izvedbo?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in na drugo vprašanje nikalen:

Katere zahteve je treba v skladu s členom 6(2) Direktive o habitatih upoštevati pri poznejši presoji soglasja za izvedbo, ki je bilo izdano za projekt, in na kateri čas se mora nanašati presoja?

4.

Ali je treba v okviru dopolnilnega postopka, katerega namen je odprava ugotovljene napake, storjene pri poznejšem preizkusu v skladu s členom 6(2) Direktive o habitatih ali pri presoji posledic v skladu s členom 6(3) te direktive, z ustreznimi spremembami zahtev glede presoje upoštevati, da se je lahko objekt zgradil in začel uporabljati, ker je sklep o soglasju za izvedbo načrta takoj izvršljiv in je bil predlog začasne odredbe pravnomočno zavrnjen? Ali to velja vsaj za presojo drugih ustreznih rešitev v okviru odločbe v skladu s členom 6(4) Direktive o habitatih, ki bi bila naknadno potrebna?


(1)  UL L 206, str. 7.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 29. avgusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-412/14)

(2014/C 448/03)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Tožena stranka: Condor Flugdienst GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se morajo izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (1) nanašati neposredno na rezervirani let?

2.

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti nikalno, koliko predhodnih letov letala, določenega za predvideni let, je upoštevnih za izredne razmere? Ali obstaja časovna omejitev glede upoštevanja izrednih razmer med predhodnimi leti? In če obstaja, kako jo je treba izračunati?

3.

Če so za poznejši let upoštevne tudi izredne razmere, ki nastopijo med predhodnimi leti, ali se morajo vsi ustrezni ukrepi, ki jih mora sprejeti dejanski letalski prevoznik v skladu s členom 5(3) Uredbe, nanašati le na preprečitev izrednih razmer ali tudi na preprečitev večje zamude?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Domenicu Rosa

(Zadeva C-433/14)

(2014/C 448/04)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Domenico Rosa

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 [v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Raffaele Mignone

(Zadeva C-434/14)

(2014/C 448/05)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Raffaele Mignone

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 [v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Mauru Barletta

(Zadeva C-435/14)

(2014/C 448/06)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Mauro Barletta

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 [v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek zoper Davida Cazzorla

(Zadeva C-436/14)

(2014/C 448/07)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Davide Cazzorla

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10, razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Nicoli Seminariu

(Zadeva C-437/14)

(2014/C 448/08)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Nicola Seminario

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 [v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Zadeva C-439/14)

(2014/C 448/09)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Star Storage SA

Tožena stranka: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe iz člena 1(1), tretji pododstavek, in (3) Direktive 89/665 (1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66 (2), razlagati tako, da nasprotujejo zakonodaji, v kateri je dostop do pritožbenih postopkov zoper odločbe naročnikov pogojen z obveznostjo predhodnega pologa „varščine dobrega ravnanja“, kakršna je določena v členu 271a in členu 271b (Ordonanța de urgență a Guvernului (uredba-zakon)) št. 34/2006?


(1)  Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246)

(2)  Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L 335, str. 31).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Nemčija) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Zadeva C-448/14)

(2014/C 448/10)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Davitas GmbH

Tožena stranka: Stadt Aschaffenburg

Ob udeležbi: Landesanwaltschaft Bayern

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je izdelek „De Tox Forte“, ki ga trži tožeča stranka, živilo ali živilska sestavina z novo molekularno strukturo v smislu člena 1(2)(c) Uredbe (ES) št. 258/97 (1)?

Ali za pritrdilni odgovor na to vprašanje zadostuje zlasti, da se ta izdelek s sestavino klinoptilolit v svoji določeni primarni molekularni strukturi pred 15. majem 1997 še ni uporabljal kot živilo, ali pa mora biti poleg tega ta izdelek izdelan po postopku, ki povzroči novo ali namerno spremenjeno molekularno strukturo, tako da mora iti za snov, ki prej taka ni obstajala v naravi?


(1)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 18, str. 244).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministrstvo za zdravje/Doc Generici srl

(Zadeva C-452/14)

(2014/C 448/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Toženi stranki na prvi stopnji in prva tudi pritožnica: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministrstvo za zdravje

Tožeča stranka na prvi stopnji in tožena stranka na pritožbeni stopnji: Doc Generici srl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 3(2)(a) veljavnega besedila Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 (1) razlagati tako, da je treba za spremembe dovoljenja za promet tipa I – natančneje tistega iz postopka v glavni stvari, tipa I A – kadar gre za iste spremembe več dovoljenj za promet, ki so v lasti istega imetnika, plačati eno samo pristojbino v tam določeni višini, ali je treba plačati toliko pristojbin, kolikor je zadevnih spremenjenih dovoljenj?

2.

Ali v okoliščinah tega postopka obstaja pravica ali dolžnost, kot trdi ta senat, predložitve navedenega vprašanja Sodišču?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil (UL L 35, str. 1).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/9


Tožba, vložena 30. septembra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-454/14)

(2014/C 448/12)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano in D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija, s tem da za nobeno od odlagališč, navedenih v točki 26 te tožbe (odlagališča za nenevarne odpadke v Ortuelli, Baskija, in v Zuriti in Juan Grandu, Kanarski otoki), ni sprejela ustreznih ukrepov za to, da bi upravljalec sprejel načrt prilagoditve odlagališča in da bi se zagotovila celotna izvršitev tega načrta v skladu z zahtevami iz Direktive, z izjemo tistih, navedenih v točki 1 Priloge I, in sicer v osmih letih po datumu, določenem v členu 18(1) Direktive Sveta 1999/31/ES (1) z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima za vsako od navedenih odlagališč na podlagi člena 14(c) navedene direktive;

ugotovi naj se, da Kraljevina Španija, s tem da za nobeno od odlagališč, navedenih v točki 37 te tožbe (9 odlagališč za nenevarne odpadke (Vélez Rubio (Almerija), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano – Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) in Legazpia (Guipuzkoa)) in 19 odlagališč inertnih odpadkov (Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cadiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Cordoba) in el Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadiz))) ni sprejela potrebnih ukrepov za čimprejšnje zaprtje – v skladu s členom 7(g) in členom 13 Direktive 1993/31 – odlagališč, ki jim v skladu s členom 8 ni bilo izdano dovoljenje za nadaljnje obratovanje, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima za vsako od navedenih odlagališč na podlagi člena 14(b) navedene direktive;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Preiskave, ki jih je Komisija opravila med postopkom za ugotavljanje kršitev 2001/2071, in analize odgovorov španskih organov so omogočile dokazati, da obveznosti iz člena 14(a), (b) in (c) Direktive 1999/31, navedene v uradnem opominu, niso izpolnjene.

Ta tožba poleg tega zadeva odlagališče odpadkov iz Barrance de Sedases, ki je predmet postopka za ugotavljanje kršitev 2012/4068 in na katero se navezuje predhodni postopek, in sicer ker Kraljevina Španija v zvezi s tem odlagališčem ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 14(b) Direktive 1999/31.

Analiza navedenih odgovorov je Komisiji omogočila, da iz postopka izključi 45 odlagališč, za katera se bodisi ne more šteti, da so obstajala 16. julija 2001, ali za katera so bila izdana dovoljenja in se z njimi upravlja v skladu z določbami Direktive 1999/31. Vendar se je Komisija, upoštevajoč, da neizpolnitev obveznosti še traja – španski organi niti v enem primeru niso sprejeli ustreznih ukrepov za to, da bi upravljalec sprejel načrt prilagoditve odlagališča in da bi se zagotovila celotna izvršitev tega načrta v skladu z zahtevami iz Direktive, v drugih primerih pa niso sprejeli ustreznih ukrepov za čimprejšnje zaprtje odlagališč, ki jim ni bilo izdano dovoljenje za nadaljnje obratovanje, s čimer Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 14(c) in (b) navedene Direktive 1999/31 –, odločila pri Sodišču vložiti to tožbo.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 228.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/10


Pritožba, ki jo je H vložil 29. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. julija 2014 v zadevi T-271/10, H/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Policijska misija Evropske unije za Bosno in Hercegovino („EUPM“)

(Zadeva C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: H (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 v zadevi T-271/10 H/Svet Evropske unije, Evropska komisija in EUPM, saj je zavrnilo pritožnikov predlog, prvič, za razglasitev ničnosti odločbe z dne 7. aprila 2010, ki jo je podpisal vodja osebja EUPM, s aktero je bil pritožnik premeščen na mesto „Criminal Justice Adviser-Prosecutor“ v regionalnem uradu Banje Luke (Bosna in Hercegovina) in podredno, odločbe z dne 30. aprila 2010, ki jo je podpisal vodja misije v smislu člena 6 Odločbe Sveta 2009/906/SVZP z dne 8. decembra 2009 o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH) (1), in drugič za povrnitev škode;

vrne zadevo nazaj Splošnemu sodišču;

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja te pritožbene razloge:

kršitev pravice do obrambe

kršitev člena 114 Poslovnika

napačna uporaba prava

kršitev evropskega prava


(1)  UL L 322, str. 22.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 3. oktobra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Dežela Lombardija

(Zadeva C-458/14)

(2014/C 448/14)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Promoimpresa srl

Toženi stranki: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Dežela Lombardija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načela svobode ustanavljanja, nediskriminacije in varstva konkurence iz členov 49 PDEU, 56 PDEU in 106 PDEU ter načelo razumnosti, ki ga navedena načela vključujejo, nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki na podlagi zaporednih zakonodajnih ukrepov določa obnovitev podaljšanja veljavnosti koncesij na gospodarsko pomembnem javnem dobru ob morju, jezerih in rekah, katerih trajanje je bilo z zakonom podaljšano za najmanj enajst let, s čimer isti koncesionar ohranja pravico do izključnega uživanja navedenega dobra za gospodarske namene, čeprav je nastopil datum prenehanja veljavnosti, določen v okviru koncesije, že izdane koncesionarju, kar zainteresiranim gospodarskim subjektom odvzema vsako možnost dodelitve javnega dobra po izvedbi postopkov javnega razpisa?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 6. oktobra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Zadeva C-460/14)

(2014/C 448/15)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Johannes Evert Antonius Massar

Tožena stranka: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba pojem „upravni postopek“ iz člena 4(1)(a) Direktive Sveta 87/344/EGS z dne 22. junija 1987 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zavarovanju stroškov postopka (1) razlagati tako, da pod ta pojem spada postopek pri Uwv, v katerem delodajalec zaprosi za dovoljenje za odpustitev, da bi lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi delavcu (zavarovanemu za stroške postopka)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje odvisen od značilnosti posebnega postopka, po potrebi v povezavi z dejstvi in okoliščinami posameznega primera: na podlagi katerih značilnosti, dejstev in okoliščin mora nacionalno sodišče v tem primeru določiti, ali je treba navedeni postopek šteti za upravni postopek v smislu člena 4(1)(a) Direktive?


(1)  UL L 185, str. 77.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 8. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Lorenzu Carlucciju

(Zadeva C-462/14)

(2014/C 448/16)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranka v postopku v glavni stvari

Lorenzo Carlucci

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2012 [v združenih zadevah C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo objavi javnega razpisa glede koncesij s krajšim trajanjem od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti, pri čemer je bil navedeni javni razpis objavljen zaradi odprave posledic nezakonitosti izključitve nekega števila gospodarskih subjektov iz prejšnjih javnih razpisov?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU, kakor so bili razloženi tudi v zgoraj navedeni sodbi Sodišča Evropske unije, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 9. oktobra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland in H. Rothwangl

(Zadeva C-465/14)

(2014/C 448/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Tožena stranka: F. Wieland in H. Rothwangl

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 3 ter 94(1) in (2) Uredbe št. 1408/71 (1) razlagati tako, da se nekdanjemu pomorščaku, ki je bil član posadke na ladji z domačim pristaniščem v državi članici, ni imel stalnega prebivališča na kopnem in ni imel državljanstva države članice, po pristopu države, katere državljanstvo ima ta državljan, k Uniji (oziroma pravni predhodnici Unije) ali po začetku veljavnosti Uredbe št. 1408/71 za to državo ne sme (deloma) zavrniti starostna pokojnina samo zato, ker navedeni nekdanji pomorščak v času (zahtevanega) zavarovanja ni bil državljan (prvonavedene) države članice?

2.

Ali je treba člena 18 PDEU in 45 PDEU razlagati tako, da nasprotujeta ureditvi države članice, na podlagi katere je bil pomorščak, ki je bil član posadke na ladji z domačim pristaniščem v tej državi članici, ni imel stalnega prebivališča na kopnem in ni imel državljanstva države članice, izključen iz pokojninskega zavarovanja, medtem ko se na podlagi te ureditve šteje za zavarovanega pomorščak, ki je državljan države članice, v kateri ima ladja domače pristanišče, in se v drugih ozirih nahaja v enakem položaju, če je država, katere državljan je prvonavedeni pomorščak, medtem – v času ugotavljanja pokojnine – pristopila k Uniji (pravni predhodnici Unije) ali pa je medtem za to državo začela veljati Uredba št. 1408/71?

3.

Ali je treba na prvo in drugo vprašanje enako odgovoriti tudi v primeru (nekdanjega) pomorščaka, ki je imel v času svoje dejavnosti državljanstvo države, ki je pozneje pristopila k Uniji (pravni naslednici Unije), ob tem pristopu ali ob začetku veljavnosti Uredbe št. 1408/71 za navedeno državo in v času uveljavljanja pravice do starostne pokojnine pa ni državljan države članice, a se zanj vseeno uporablja zadnjenavedena uredba v skladu s členom 1 Uredbe št. 859/2003 (2)?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 317).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 13. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Baldu Chiara

(Zadeva C-467/14)

(2014/C 448/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bergamo

Stranka v postopku v glavni stvari

Baldo Chiara

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 49 PDEU in naslednje ter člen 56 PDEU in naslednje ob upoštevanju načel, ki jih je Sodišče Evropske unije potrdilo v sodbi z dne 16. februarja 2012 [združeni zadevi C-72/10 in C-77/10], razlagati tako, da nasprotujejo temu, da se opravi javni razpis za podelitev koncesij s trajanjem, ki je krajše od trajanja v preteklosti podeljenih koncesij?

2.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU ob upoštevanju načel, ki jih je Sodišče Evropske unije potrdilo v sodbi z dne 16. februarja 2012, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da zahteva po časovni uskladitvi prenehanja koncesij pomeni ustrezno utemeljitev krajšega trajanja koncesij, ki so predmet javnega razpisa, od tistih, ki so bile dodeljene v preteklosti?

3.

Ali je treba člene 49 in naslednje PDEU ter 56 in naslednje PDEU ob upoštevanju načel, ki jih je Sodišče Evropske unije potrdilo v sodbi z dne 16. februarja 2012, razlagati tako, da nasprotujejo določitvi obveznosti neodplačnega prenosa uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki tvorijo omrežje za upravljanje in pobiranje stav, v primeru prenehanja dejavnosti zaradi poteka trajanja koncesije ali zaradi ukrepov izgube ali odvzema pravice?


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 20. oktobra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

(Zadeva C-472/14)

(2014/C 448/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Tožena stranka: Riksåklagaren

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Uredba REACH (1) nasprotuje temu, da mora oseba, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti na Švedsko uvozi kemijski proizvod – glede katerega obstaja obveznost prijave na podlagi Uredbe REACH – v skladu s švedsko zakonodajo ta proizvod prijaviti Kemikalieinspektionen za registracijo v švedskem registru proizvodov?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je švedska obveznost prijave ob upoštevanju izjem iz člena 36 PDEU v nasprotju s členom 34 PDEU?


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


Splošno sodišče

15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisija

(Zadeva T-362/10) (1)

((Državne pomoči - Pomoč za izgradnjo širokopasovnega omrežja zadnje generacije v regiji Cornwall in otoki Scilly - Sklep o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom - Člen 107(3)(c) PDEU - Ničnostna tožba - Neobstoj znatnega vpliva konkurenčnega položaja - Procesno upravičenje - Procesne pravice zainteresiranih strank - Delna nedopustnost - Neobstoj dvomov o upravičenosti uvedbe formalnega postopka preiskave))

(2014/C 448/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Združeno kraljestvo) (zastopnik: H. Mercer, QC)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in L. Armati, zastopnika)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Republika Poljska (zastopniki: sprva M. Szpunar in B. Majczyna, nato B. Majczyna, zastopnika); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: sprva S. Behzadi-Spencer in L. Seeboruth, nato L. Seeboruth, J. Beeko in L. Christie, zastopniki, sprva skupaj s K. Baconom, nato s S. Leejem, barristers); in British Telecommunications plc (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: sprva M. Nissen in J. Gutiérrez Gisbert, nato M. Nissen in G. van de Walle de Ghelcke ter na koncu G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, odvetniki, in J. Holmes, barrister)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2010) 3204 z dne 12. maja 2010 o ugotovitvi, da je ukrep pomoči „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband“, s katerim je bila dodeljena pomoč Evropskega sklada za regionalni razvoj za izgradnjo širokopasovnega omrežja zadnje generacije v regiji Cornwall in otoki Scilly, skladen s členom 107(3)(c) PDEU (državna pomoč N 461/2009 – Združeno kraljestvo).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Vtesse Networks Ltd se naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Evropske komisije in družbe British Telecommunications plc.

3.

Republika Poljska ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosita vsak svoje stroške.


(1)  UL C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija

(Zadeva T-422/11) (1)

((Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Zagotavljanje računalniških storitev razvoja in vzdrževanja programske opreme, svetovanja in pomoči za različne vrste aplikacij IT - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Neobičajno nizka ponudba - Člen 139(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 - Obveznost obrazložitve - Izbira pravne podlage - Zloraba pooblastil))

(2014/C 448/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luksemburg) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva S. Delaude in D. Calciu, nato S. Delaude, zastopnici, skupaj z E. Petritsijem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Urada za publikacije Evropske unije z dne 22. julija 2011 o zavrnitvi ponudb, ki ju je konzorcij, sestavljen iz tožeče stranke in druge družbe, predložil za sklopa št. 1 in 3 v okviru javnega razpisa št. 10340 glede zagotavljanja računalniških storitev razvoja in vzdrževanja programske opreme, svetovanja in pomoči za različne vrste aplikacij IT (UL 2011/S 66-106099), in o dodelitvi okvirnih pogodb drugim ponudnikom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Computer Resources International (Luxembourg) SA se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-632/11) (1)

((FEOGA - Jamstveni oddelek - EKJS in EKSRP - Odhodki, izključeni iz financiranja - Uredba (ES) št. 1782/2003 - Ureditev pravic do enotnih plačil - Lojalno sodelovanje - Pravičnost - Sorazmernost - Nacionalna rezerva - Merila za oddajo - Pavšalni finančni popravek - Tveganje za sklad - Uredba (ES) št. 1493/1999 - Vinski sektor - Sistemi za destilacijo in plačila v korist uporabe določenega mošta - Pomoč za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov))

(2014/C 448/22)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopnika: I. Chalkias in S. Papaïoannou, zastopnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Triantafyllou in A. Marcoulli, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2011/689/EU final z dne 14. oktobra 2011 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije v delu, v katerem se nanaša na Helensko republiko (UL L 270, str. 33).

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta 2011/689/EU z dne 14. oktobra 2011 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničen v delu, v katerem je Helenski republiki naložen pavšalni finančni popravek glede dodelitve nacionalne rezerve novim kmetom. …

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropska komisija in Helenska republika nosita svoje stroške.


(1)  UL C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisija

(Zadeva T-283/12) (1)

((Akcijski program Erasmus Mundus - Okvirni sporazum - Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev - Odločba EACEA, da se prekine okvirna konvencija in spremeni posebna konvencija - Upravna pritožba pred Komisijo - Sklep Komisije, da upravno pritožbo zavrne kot neutemeljeno - Kršitev konvencij in administrativnega in finančnega priročnika))

(2014/C 448/23)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italija) (zastopniki: sprva S. Bariatti in A. Sodano, nato F. Sutti in A. Boso Caretta, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Van Hoof, nato, C. Cattabriga in D. Roussanov ter nazadnje C. Cattabriga, zastopniki)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) (zastopniki: H. Monet, zastopnik, skupaj z M. Merola in C. Santacroce, odvetnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije z dne 12. aprila 2012 [ref. Ares (2012) 446225] o zavrnitvi upravne pritožbe zoper odločbo Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) z dne 13. januarja 2012 o predčasnem prenehanju okvirnega sporazuma o partnerstvu št. 2011/0181, sklenjenega z Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (univerza za sredozemske študije Reggio Calabria, Italija) in spremembi posebne konvencije o nepovratnih sredstvih, sklenjene s to univerzo.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

FIS’D – Formazione integrata superiore del design nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

3.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Mayaleh/Svet

(Združeni zadevi T-307/12 in T-408/13) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Funkcije guvernerja Centralne banke Sirije - Ničnostna tožba - Obvestitev o aktu, ki vsebuje omejevalne ukrepe - Rok za vložitev tožbe - Dopustnost - Pravica do obrambe - Pošteno sojenje - Obveznost obrazložitve - Dokazno breme - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Sorazmernost - Lastninska pravica - Pravica do zasebnega in družinskega življenja - Uporaba omejitev vstopa za državljana države članice - Prosto gibanje državljanov Unije))

(2014/C 448/24)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adib Mayaleh (Damask, Sirija) (zastopnika: G. Karouni in C. Dumont, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J. P. Hix in V. Piessevaux, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti, prvič, Izvedbenega sklepa Sveta 2012/256/SZVP z dne 14. maja 2012 o izvajanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 126, str. 9), drugič, Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 410/2012 z dne 14. maja 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 126, str. 3), tretjič, Sklepa Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP (UL L 330, str. 21), četrtič, Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 363/2013 z dne 22. aprila 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 111, str. 1, popravek v UL L 127, str. 27) in, petič, Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, str. 14).

Izrek

1.

Tožba v zadevi T-307/12 se zavrne.

2.

O tožbi v zadevi T-408/13 ni treba odločati.

3.

Adibu Mayalehu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Popp in Zech/UUNT – Müller-Boré & Partner (MB)

(Zadeva T-463/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti MB - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MB&P - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člena 42(2) in 15(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009))

(2014/C 448/25)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Eugen Popp (München, Nemčija); in Stefan M. Zech (München) (zastopniki: sprva C. Rohnke in M. Jacob, nato M. Jacob in F. Thiering, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, zastopnik)

Druga stranka pred odborom UUNT za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (München) (zastopniki: sprva T. Koerl in E. Celenk, nato K. Kern in B. Maneth, odvetniki)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 19. julija 2012 (zadeva R 506/2011-1) glede postopka z ugovorom med Müller-Boré & Partner Patentanwälte na eni strani ter Eugenom Poppom in Stefanom M. Zechem na drugi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Eugenu Poppu in Stefanu M. Zechu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Komisija/Thomé

(Zadeva T-669/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Obvestilo o natečaju - Zavrnitev zaposlitve - Obstoj diplome, ki je v skladu z obvestilom o natečaju zaradi priznanja - Premoženjska in nepremoženjska škoda))

(2014/C 448/26)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Druga stranka v postopku: Florence Thomé (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 7. oktobra 2013 v zadevi Thomé/Komisija (F-97/12, ZOdl. JU, EU:F:2013:142), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2014 – Ben Ali/Svet

(Zadeva T-166/13) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji - Zamrznitev sredstev - Podaljšanje - Posledice razglasitve ničnosti prejšnjih ukrepov zamrznitve sredstev - Ustavitev postopka - Nepogodbena odgovornost - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage))

(2014/C 448/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francija) (zastopnik: A. de Saint Rémy, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: G. Étienne in A. De Elera, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2013/72/SZVP z dne 31. januarja 2013 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 32, str. 20) v delu, v katerem se ta sklep nanaša na tožečo stranko, in, drugič, predlog za plačilo odškodnine.

Izrek

1.

O predlogu za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2013/72/SZVP z dne 31. januarja 2013 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 32, str. 20) v delu, v katerem se nanaša na Mehdija Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alija, ni več treba odločiti.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

M. Ben Ali in Svet Evropske unije nosita vsak svoje stroške.


(1)  UL C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Mallis in Malli/Komisija in ECB

(Zadeva T-327/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/28)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: Konstantinos Mallis (Larnaka, Ciper) in Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, zastopniki) in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Evroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Konstantinosu Mallisu in Elli Konstantinou Malli se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija in ECB

(Zadeva T-328/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/29)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nikozija, Ciper) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, zastopniki); in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Euroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna

2.

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/23


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatzithoma/Komisija in ECB

(Zadeva T-329/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/30)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Ciper) in Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, zastopniki) in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Evroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Petrosu Chatzithomi in Elenitsi Chatzithoma se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/24


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatziioannou/Komisija in ECB

(Zadeva T-330/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/31)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Lella Chatziioannou (Nikozija, Ciper) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, zastopniki); in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Euroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

L. Chatziioannou se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/24


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Nikolaou/Komisija in ECB

(Zadeva T-331/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/32)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Marinos Nikolaou (Strovolos, Ciper) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, zastopniki) in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Evroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Marinosu Nikolaouju se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/25


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Christodoulou in Stavrinou/Komisija in ECB

(Zadeva T-332/13) (1)

((Ničnostna tožba - Podporni program za stabilnost Cipra - Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru - Napačna navedba tožene stranke v tožbi - Nedopustnost))

(2014/C 448/33)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Ciper) in Maria Stavrinou (Larnaka, Ciper) (zastopniki: E. Efstathiou, K. Efstathiou in K. Liasidou, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, zastopniki); in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti izjave Euroskupine z dne 25. marca 2013, ki se nanaša zlasti na prestrukturiranje bančnega sektorja na Cipru.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

C. Christodoulou in M. Stavrinou se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov, ki sta jih priglasili Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/26


Tožba, vložena 7. julija 2014 – Pelikan/UUNT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Zadeva T-517/14)

(2014/C 448/34)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Nemčija) (zastopnik: A. Nordemann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka „be.bag“ – mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1192/2013-1

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 3. aprila 2014 v zadevi R 1192/2013-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

delno razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/26


Tožba, vložena 15. septembra 2014 – Madžarska/Komisija

(Zadeva T-662/14)

(2014/C 448/35)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Madžarska (zastopnika: M.Z. Fehér in G. Koós, agenta)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

člen 45(8) Uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi, v delu, v katerem vsebuje izraz „tako, da s seznama, ki je določen v skladu s členom 4(2)(c) Uredbe (EU) št. 1307/2013, izberejo vrste, ki so najbolj primerne z ekološkega vidika, in tako izločijo vrste, ki očitno niso avtohtone“, razglasi za ničen,

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe zatrjuje, da člen 45(8) izpodbijane uredbe presega okvir, opredeljen v Uredbi (EU) št. 1307/2013 (1), ki določa pristojnost, in v bistvu izničuje vsebino pristojnosti držav članic, da uvedejo restriktivno zahtevo, za katero se predpostavlja ponovna razlaga pristojnosti, ki so bile navedenim državam članicam dodeljene na podlagi temeljnega zakonodajnega akta.

Tožeča stranka tudi meni, da navedena obrazložitev izpodbijane uredbe ni v zahtevani meri zadostna in dovolj podrobna. Meni, da sprememba določbe o pristojnosti v takem obsegu v praksi ne omogoča jasnega zaključka o tem, na katero določbo o pristojnosti se je Komisija oprla in v kakšni meri, zaradi česar ni mogoče opraviti nujnega preizkusa z vidika pravne varnosti.

Tožeča stranka prav tako navaja, da predpis, ki ga je sprejela Komisija, vzpostavlja diskriminacijo glede na drevesne vrste, imenovane hitro rastoči panjevci, oziroma podrobneje, glede na kmete, ki jih željo posaditi. Plantaže ali nasadi obeh vrst so v istem položaju, zato med njimi ni upravičeno razlikovati glede na funkcijo drevesnih vrst, ki jih želijo izbrati za vzpostavitev svojih plantaž.

Poleg tega tožeča stranka trdi, da je Komisija med celotnimi pogajanji o uredbi o pristojnosti nasprotovala tudi temu, da bi države članice imele možnost površine, zasajene s hitro rastočim panjevcem, opredeliti kot površine z ekološkim pomenom. Tožeča stranka meni, da se je Komisija v praksi želela tej možnosti izogniti z izpodbijano uredbo in je s tem zlorabila pooblastila.

Nazadnje, tožeča stranka meni predvsem, da izpodbijana uredba krši splošno načelo pravne varnosti, ker na eni strani člen 45(8) navedene uredbe z več vidikov ni jasen in na drugi strani uredba ne zagotavlja dovolj dolgega prilagoditvenega obdobja pred začetkom njene veljavnosti, da bi se pripravilo na pomembne spremembe. Tožeča stranka zatrjuje, da se krši tudi načelo zaupanja v pravo, ker Komisija pri oblikovanju določb o začetku veljavnosti ni upoštevala, da bi moralo biti na področja kmetijstva v tem primeru pripravljalno obdobje nujno daljše. Tožeča stranka prav tako meni, da izpodbijani akt krši lastninsko pravico, določeno v členu 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, str. 608).


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/27


Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Slovaška republika/Komisija

(Zadeva T-678/14)

(2014/C 448/36)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Slovaška republika (zastopnik: B. Ricziová, zastopnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi sklep Komisije, ki je vsebovan v dopisu z dne 15. julija 2014, s katerim slednja zahteva, naj Slovaška republika da na razpolago sredstva, ki ustrezajo izgubi tradicionalnih lastnih sredstev; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost Komisije

Po mnenju Slovaške republike Komisija ni pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa. Nobena določba prava EU Komisiji ne daje pristojnosti, da ravna tako, kot je ravnala, z izdajo izpodbijanega sklepa oziroma pooblastila za delovanje po opredelitvi zneska izgube tradicionalnih lastnih sredstev v obliki nepobranih uvoznih dajatev, da naloži državi članici, ki ni bila odgovorna za oceno ali za pobiranje te dajatve, naj da na razpolago da sredstva v znesku, opredeljenem v sklepu, ki ne ustreza, kot navaja Slovaška republika, navedeni izgubi.

2.

Drugi tožbeni razlog: zatrjevana kršitev načela pravne varnosti

Tudi če bi Komisija, po mnenju Slovaške republike, imela pooblastilo za izdajo izpodbijanega sklepa (quod non), bi v tem primeru kršila načelo pravne varnosti. Obveznosti Slovaške republike, ki ji je naložena z izpodbijanim sklepom, po mnenju te države članice ni bilo mogoče predvideti pred sprejetjem sklepa.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija svoje pristojnosti ni izvrševala pravilno

Tudi če bi Komisija bila pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa in bi s sprejetjem sklepa ravnala v skladu z načelom pravne varnosti (quod non), Slovaška republika navaja, da v tem primeru ni izvrševala te pristojnosti pravilno. Prvič, Komisija je očitno napačno uporabila pravo s tem, da zahteva plačilo sredstev od Slovaške republike kljub temu, da sploh ni prišlo do izgube tradicionalnih lastnih sredstev, oziroma do tega ni prišlo kot neposredna posledica dogodkov, ki jih Komisija pripisuje Slovaški republiki. Drugič, Komisija je kršila pravice Slovaške republike do obrambe in načelo dobrega upravljanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: nezadostna utemeljitev izpodbijanega sklepa

V povezavi s tem razlogom Slovaška republika trdi, da je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa več napak, zaradi česar ga je treba šteti za nezadostnega, prav tako pa ne izpolnjuje zahteve glede pravne varnosti. Po mnenju Slovaške republike Komisija v izpodbijanem sklepu ni navedla pravne podlage. Prav tako ni navedla pojasnila o izvoru in podlagi nekaterih svojih ugotovitev. Nazadnje Slovaška republika trdi, da je navedba razlogov v izpodbijanem sklepu protislovna.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/28


Tožba, vložena 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Zadeva T-698/14)

(2014/C 448/37)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi sklep Evropske komisije DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) z dne 11. julija 2014, s katerim je Komisija v vprašljivem postopku oddaje naročila ponudbo tožečih strank za lot 1 uvrstila na četrto mesto;

za ničnega razglasi sklep Evropske komisije DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) z dne 31. julija 2014, s katerim je Komisija v vprašljivem postopku oddaje naročila izključila ponudbo tožečih strank za lot 2;

za ničnega razglasi sklep Evropske komisije DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) z dne 31. julija 2014, s katerim je Komisija v vprašljivem postopku oddaje naročila ponudbo tožečih strank za lot 3 uvrstila na tretje mesto;

Komisiji naj se naloži, da tožečim strankam nadomesti škodo na podlagi izgubljene priložnosti zaradi neuvrstitve na prvo mesto v zvezi s tremi loti okvirnega sporazuma v višini 800.000 EUR za lot 1, 400.000 za lot 2 in 200.000 EUR za lot 3, skupaj z obrestmi od objave sodbe; in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožečih strank.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki trdita, da je treba izpodbijane sklepe, s katerimi je Komisija zavrnila njene ponudbe v okviru javnega razpisa DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III za tri različne projekte (lote), razglasiti na nične na podlagi člena 263 PDEU, zaradi kršitve prava Unije, zlasti pa iz naslednjih razlogov:

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija naj bi kršila dolžnost utemeljitve, ker ni podala zadostne utemeljitve v zvezi s tehnično ponudbo tožečih strank.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija naj bi kršila finančno uredbo, uredbo o njenem izvajanju, kakor tudi pravila razpisnih pogojev glede vprašanja neobičajno nizkih ponudb.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija naj bi kršila temeljno načelo proste konkurence, ker naj bi postavila zavezujoče zahteve glede oddaje ponudb, njihovim ponudnikom pa ni dopustila, da bi prosto oblikovali finančne ponudbe, da bi bila s finančnega vidika izbrana najboljša ponudba.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/29


Tožba, vložena 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisija

(Zadeva T-699/14)

(2014/C 448/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Združeno kraljestvo) (zastopniki: R. Vidal in A. Penny, solicitors, in B. Kennelly, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razglasitev ničnosti sklepa Komisije z dne 15. julija 2014 v zadevi AT.39899 – priznanje pravic intelektualne lastnine za nogometne zbirke, s katerim je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, v kateri je trdila, da so številni nacionalni vodstveni organi in združenja igralcev, skupaj z Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, ter Deutscher Fußball-Bund kršili člena 101 PDEU in 102 PDEU;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka, ki jih je imela tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožena stranka naj bi bistveno kršila postopkovne pravice tožeče stranke in tako napačno uporabila pravo.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sklep tožene stranke temelji na napačnih dejstvih in je predmet očitne zlorabe pooblastil in/ali napačne presoje.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/30


Tožba, vložena 2. oktobra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

(Zadeva T-703/14)

(2014/C 448/39)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grčija) (zastopnik: K. Damis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

izdelavo strokovnega mnenja, zato da se preuči domnevne ugotovitve v letnem revizijskem poročilu, ki ga je izdelala KPMG AG, v zvezi s katerim je Komisija napačno in zmotno sprejela, da „ni dovolj alternativnih dokazov, ki bi potrdili zahtevane osebne stroške“. Ta dejavnik je bistvenega pomena za izid zadeve, saj izdatki za osebje vključujejo vse posredne stroške. Tožeča stranka poudarja, da je Evropska komisija revizijsko poročilo KPMG AG, v zvezi s katerim je družba DABNET AB posredovala pisne komentarje in zahtevo za ponovno preučitev skupaj z vsemi dokazi, sprejela brez zadostne utemeljitve oziroma brez odgovora glede dokazov; in

ugotovitev, prvič, da obvestilo o dolgovanem znesku št. 3241409008, ki je bilo poslano tožeči stranki 31/07/2014 in s katerim je bilo zahtevano plačilo 64  574,73, EUR, v zvezi z dogovorom glede pogodbe o izvedbi del FP7-SME-2007-222303 „FIREROB“, na podlagi revizijskega poročila 12-BA176-003, je v nasprotju s pogodbenimi obveznostmi Komisije in je neutemeljeno, drugič, da so stroški, ki jih je tožeča stranka predstavila v kontekstu zadevnega sporazuma, dopustni in, posledično, da je Komisija zavezana izdati dobropis v višini 64  574,73 EUR.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na arbitražno klavzulo. Tožeča stranka trdi, prvič, da podani dokazi v celoti odražajo zaposlitev osebja tožeče stranke na projektu „FIREROB“; drugič, da nikjer v revizijskem poročilu ni navedeno, da zaposleni pri tožeči stranki niso izvedli dela v okviru pogodbe „FIREROB“; oziroma da je tožeča stranka podala napačne informacije ter, tretjič, da se je tožeča stranka zavezala, da bo zagotovila osebje za 12,2 oseb/mesec in da je tožeča stranka zagotovila skupno 21,92 oseb/mesec brez sprememb že dogovorjenega proračuna.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na zlorabo pravic. Tožeča stranka trdi, da je zahteva Komisije za nadomestilo zneska 64  574,73 EUR, namreč zneska, ki je skoraj petkrat višji od neposredne subvencije tožeči stranki (13  474,00 EUR) za delo, ki ga je tožeča stranka optimalno izvedla, v nesorazmerju in v nasprotju z načelom dobre vere pri izpolnjevanju pogodb.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj. Tožeča stranka trdi, mu ni bila dana zakonita pravica, da poda ugovore neposredno revizorju, ki je bil imenovan s strani Evropske komisije in pojasni neutemeljene trditve avtorja osnutka revizijskega poročila.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na načelo sorazmernosti. Tožeča stranka trdi, da je imela Komisija na podlagi člena II.24.1 Priloge II k sporazumu „FIREROB“ diskrecijsko pravico, da ne zahteva nadomestila za škodo, glede na to, da je tožeča stranka izvedla delo, ki je bilo ocenjeno zelo pozitivno in je doseglo visoke znanstvene rezultate.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/31


Tožba, vložena 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva T-705/14)

(2014/C 448/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Unichem Laboratories (Mumbai, Indija) (zastopniki: S. Mobley, H. Sheraton and K. Shaw, Solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti za ničnega razglasi sklep Komisije z dne 9. julija 2014, ki se nanaša na postopek na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (zadeva Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)), v vsakem primeru pa za nično razglasi in/ali zmanjša naloženo globo, v delu, v katerem se nanaša na družbo Unichem; in

Komisiji naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je v zvezi s tem postopkom imela družba Unichem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dvanajst tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija nima pristojnosti, da na družbo Unichem naslovi sklep na podlagi člena 101(1) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija ni uporabila pravnega testa „objektivne nujnosti“, da bi ugotovila ali se člen 101(1) PDEU nanaša na sporazum o poravnavi v zvezi s patentom.

3.

Tretji tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila načelo enakega obravnavanja s tem, da v primeru poravnave družbe Unichem ni uporabila smernic v zvezi z uredbo o skupinskih izjemah na področju prenosa tehnologij.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, ko je poravnavo opredelila kot kršitev člena 101(1) PDEU „po predmetu“.

5.

Peti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila lastno pravno merilo „po predmetu“ člena 101(1) PDEU, v primeru specifičnih okoliščin družbe Unichem.

6.

Šesti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, ko je sklepala, da je sporazum o poravnavi imel protikonkurenčne učinke.

7.

Sedmi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši svojo dolžnost na podlagi člena 296 glede navedbe razlogov, zaradi katerih meni, da je družbo Unichem mogoče šteti za neposredno odgovorno za kršitev člena 101(1) PDEU, medtem ko ni neposredna konkurentka družbi Servier.

8.

Osmi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija, podredno, napačno uporabila pravo s tem, ko ni priznala, da sporazum o poravnavi izpolnjuje merila za izjeme na podlagi člena 101(3) PDEU.

9.

Deveti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši pravico do obrambe, načelo dobrega upravljanja in dolžnost, da ne deluje represivno, zato da pridobi dokumente zaupne narave, ki bi se lahko uporabili zoper družbo Unichem.

10.

Deseti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši splošno merilo EU enakega obravnavanja pri svojem izračunu glob s tem, ko družbo Unichem obravnava drugače kot družbo Servier, brez objektivne razlage.

11.

Enajsti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija pri naložitvi globe družbi Unichem kršila splošno načelo EU glede sorazmernosti, lastne smernice glede določanja glob in predhodno prakso.

12.

Dvanajsti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila svojo dolžnost navedbe razlogov na podlagi člena 296 PDEU glede na izračun glob in oceno teže domnevnih kršitev družbe Unichem.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/32


Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Tri-Ocean Trading/Svet

(Zadeva T-709/14)

(2014/C 448/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Tri-Ocean Trading (George Town, Kajmanski otoki) (zastopniki: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, in N. Sheikh, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Sveta 2014/488/SZVP z dne 22. julija 2014 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 793/2014 z dne 22. julija 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji razglasi za nična v delu, v katerem se nanašata na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet ni izpolnil merila za vpis na seznam, da je zadevna oseba „odgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji“ ali „ima koristi od režima ali ga podpira“ ali da je povezana s tako osebo. Svet ni dokazal utemeljenosti razlogov, navedenih proti zadevnemu subjektu.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je kršil pravico tožeče stranke do obrambe in njeno pravico do učinkovitega sodnega varstva. Tožeči stranki nikoli niso bili predloženi „resni in verodostojni dokazi“ ali „konkretni dokazi in informacije“ v utemeljitev zadeve, ki bi upravičili omejevalne ukrepe proti njej, kot se to zahteva v sodni praksi Sodišča.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet tožeči stranki ni zadosti obrazložil njene vključitve.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet je hudo kršil temeljni pravici tožeče stranke do lastnine in ugleda. Omejevalni ukrepi so bili naloženi brez ustreznih varoval, ki bi omogočila tožeči stranki, da bi se učinkovito branila pred Svetom. Svet ni dokazal, da je zelo veliko poseganje v lastninsko pravico tožeče stranke upravičeno in sorazmerno. Poseganje nima samo finančnih posledic, ampak je tudi škodovalo njenemu ugledu.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je storil očitno napako pri presoji. V nasprotju z edinim razlogom za njeno vključitev ne obstajajo nikakršne informacije ali dokazi, da je tožeča stranka dejansko „podpirala sirski režim“ in imela koristi od njega.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/33


Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – Tweedale/EFSA

(Zadeva T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Antony C. Tweedale (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Kloostra, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost hrane

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je EFSA kršila Aarhuško konvencijo, Uredbo (ES) št. 1049/2001 in Uredbo (ES) št. 1367/2006, glede na sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011;

za ničnega razglasi sklep EFSA z dne 30. julija 2014;

EFSA naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvič, EFSA naj bi s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila člen 4(4) Konvencije Organizacije združenih narodov o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah z dne 25. junija 1998 (Aarhuška konvencija), kot je bila potrjena s sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005, člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (Aarhuška uredba) in člen 4(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. EFSA je kršila te določbe s tem, ko v izpodbijanem sklepu ni priznala obveznosti po razkritju informacij v zvezi z emisijami v okolje, vsebovanimi v zahtevanih dokumentih.

2.

Drugič, EFSA naj bi s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 in obveznost ravnati v skladu z Aarhuško konvencijo, skladno z razlago razloga za nepriznanje, določenega v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, na podlagi člena 4(4) Aarhuške konvencije.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/34


Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Tri Ocean Energy/Svet

(Zadeva T-719/14)

(2014/C 448/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Tri Ocean Energy (Kairo, Egipt) (zastopniki: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, in N. Sheikh, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Sveta 2014/678/SZVP z dne 26. septembra 2014 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1013/2014 z dne 26. septembra 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji razglasi za nična v delu, v katerem se nanašata na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet ni izpolnil merila za vpis na seznam, da je zadevna oseba „odgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji“ ali „ima koristi od režima ali ga podpira“ ali da je povezana s tako osebo. Svet ni dokazal utemeljenosti razlogov, navedenih proti zadevnemu subjektu.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je kršil pravico tožeče stranke do obrambe in njeno pravico do učinkovitega sodnega varstva. Tožeči stranki nikoli niso bili predloženi „resni in verodostojni dokazi“ ali „konkretni dokazi in informacije“ v utemeljitev zadeve, ki bi upravičili omejevalne ukrepe proti njej, kot se to zahteva v sodni praksi Sodišča.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet tožeči stranki ni zadosti obrazložil njene vključitve.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet je hudo kršil temeljni pravici tožeče stranke do lastnine in ugleda. Omejevalni ukrepi so bili naloženi brez ustreznih varoval, ki bi omogočila tožeči stranki, da bi se učinkovito branila pred Svetom. Svet ni dokazal, da je zelo veliko poseganje v lastninsko pravico tožeče stranke upravičeno in sorazmerno. Poseganje nima samo finančnih posledic, ampak je tudi škodovalo njenemu ugledu.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je storil očitno napako pri presoji. V nasprotju z edinim razlogom za njeno vključitev ne obstajajo nikakršne informacije ali dokazi, da je tožeča stranka dejansko „podpirala sirski režim“ in imela koristi od njega. Svet je prav tako tožečo stranko napačno opredelil kot „Tri Ocean Trading a.k.a. Tri-Ocean Energy“, kot da gre pri teh dveh pravnih osebah za isto pravno osebo. Tožeča stranka je ločena družba in se razlikuje od družbe Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/35


Tožba, vložena 24. oktobra 2014 – Gazprom Neft/Svet

(Zadeva T-735/14)

(2014/C 448/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Gazprom Neft OAO (Sankt Petersburg, Rusija) (zastopnika: L. Van den Hende in S. Cogman, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost člena 4 Sklepa Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014;

razglasi ničnost členov 3 in 4(3) in (4) Uredbe (EU) št. 883/2014 z dne 31. julija 2014; in

naloži Svetu, naj plača stroške tožeče stranke v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 296 PDEU

Tožeča stranka trdi, da izpodbijani Sklep SZVP in izpodbijana Uredba ne vsebujeta zadostne obrazložitve in zato pomenita kršitev člena 296 PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: neustrezna pravna podlaga izpodbijanih določb

Tožeča stranka trdi, da člen 215 PDEU ni ustrezna pravna podlaga za izpodbijane določbe sporne Uredbe, ker ni zadostnih povezav med tožečo stranko in (i) Rusko vlado in (ii) očitnim ciljem, ki naj bi bil dosežen s sankcijami. Ta načela bi morala tudi urejati uporabo člena 29 PEU kot pravne podlage za omejevalne ukrepe proti tretjim državam.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in temeljnih pravic

Tožeča stranka trdi, da izpodbijane določbe niso v skladu z načelom sorazmernosti in s temeljnimi pravicami. Izpodbijane določbe pomenijo nesorazmerno poseganje v svobodo gospodarske pobude tožeče stranke in v lastninsko pravico tožeče stranke, saj niso primerne za uresničitev njihovih ciljev (in torej niso potrebne), vsekakor pa se z njimi nalagajo bremena, ki močno prevladajo nad možnimi koristmi.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/36


Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Monster Energy/UUNT – Home Focus (MoMo Monsters)

(Zadeva T-736/14)

(2014/C 448/45)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Monster Energy Company (Corona, Združene države) (zastopnik: P. Brownlow, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Home Focus Development Ltd (Tortola, Britanski deviški otoki)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka „MoMo Monsters“ – Prijava znamke Skupnosti št. 1 0 5 13  372

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 7. avgusta 2014 v zadevi R 1167/2013-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/37


Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Hersill/UUNT – KCI Licensing (VACUP)

(Zadeva T-741/14)

(2014/C 448/46)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hersill, SL (Móstoles, Španija) (zastopnik: M. Aznar Alonso, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Združene države)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava znamke Skupnosti št. 9 9 43  499

Postopek pred UUNT: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. avgusta 2014 v zadevi R 1520/2013-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za utemeljeno in razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov, če sta stranki v tem postopku.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 in Pravila 22(3) Uredbe št. 2868/95;

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/38


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 6. novembra 2014 – DH/Parlament

(Zadeva F-4/14) (1)

((Javni uslužbenci - Uradnik na poskusnem delu - Člen 34 Kadrovskih predpisov - Poročilo o poskusni dobi, v kateri je ugotovljena očitna neustreznost uradnika na poskusnem delu - Podaljšanje poskusne dobe - Novo delovno mesto - Odpoved pogodbe o zaposlitvi po preteku poskusne dobe - Pogoji opravljanja poskusnega dela - Strokovna nesposobnost - Dolžnost skrbnega ravnanja - Načelo dobrega upravljanja))

(2014/C 448/47)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: DH (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Alves in M. Ecker, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke po poteku poskusne dobe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

DH nosi svoje stroške in stroške Evropskega parlamenta.


(1)  UL C 61, 1.3.2014, str. 22.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/38


Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. novembra 2014 – CY/ECB

(Zadeva F-68/13) (1)

((Smrt tožeče stranke - Ponovno odprtje ustnega dela postopka - Zavrnitev pravnega naslednika za nadaljevanje postopka - Ustavitev postopka))

(2014/C 448/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: CY (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: E. Carlini in F. Feyerbacher, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o ustavitvi upravne preiskave, ki je bila uvedena zaradi psihičnega nadlegovanja, katerega žrtev naj bi bila tožeča stranka, in nadaljevanje preiskave ter dodelitev odškodnine zaradi domnevno nastale nepremoženjske škode.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 274, 21.9.2013, str. 31.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/39


Tožba, vložena 4. septembra 2014 – ZZ/Evropska komisija

(Zadeva F-90/14)

(2014/C 448/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: Hans-Robert Ilting, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Prvič, predlog za razveljavitev odločbe, da se tožeči stranki od 1. septembra 2013 ne dodeli otroškega dodatka, ker se njegov otrok več ne „šola oziroma poklicno izobražuje“ v smislu člena 2 Priloge VII h Kadrovskim predpisom in, drugič, predlog, da se njegovega delodajalca zaveže k temu, da mu še naprej zagotavlja ta dodatek, v primeru bolezni njegove hčerke pa nadomesti vse izdatke z učinkom za nazaj od 1. septembra 2013.

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga:

razveljavitev odločbe tožene stranke, št. HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) z dne 5. junija 2014 o njegovi pritožbi, ki je bila registrirana 12/02/2014 pri HR.D.2 – „Oddelek za pritožbe in nadzor postopka“ pod številko št. R/227/14,

organ za imenovanja naj se zaveže k temu, da njegovo hčerko prizna kot šoloobveznega, vzdrževanega otroka, neprekinjeno in z učinkom za nazaj od 1. septembra 2013in na tej podlagi še naprej zagotovi otroški dodatek za njegovo hčerko neprekinjeno in z učinkom za nazaj od 1. septembra 2013, kakor tudi zagotovi njegovi hčerki nadomestilo za vse izdatke v primeru bolezni neprekinjeno in z učinkom za nazaj od 1. septembra 2013.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/40


Tožba, vložena 10. septembra 2014 – ZZ/Evropski parlament

(Zadeva F-92/14)

(2014/C 448/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: Günther Maximini, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog, prvič, za razveljavitev zavrnilne odločbe Parlamenta, s katero je Parlament zavrnil, da bi tožečo stranko zavaroval pred škodo, ki ji je nastala s kršitvijo njenih osebnostnih pravic in določb Uredbe 45/2011 v okviru obravnave prejšnje zadeve, in drugič, za plačilo odškodnine skupaj z zamudnimi obrestmi zaradi nepremoženjske škode, ki ji je domnevno nastala.

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

naj se odločba tožene stranke z dne 5. marca 2014, s katero je bil zavrnjen odškodninski zahtevek tožeče stranke z dne 16. decembra 2013, ter zavrnitev, ki se zaradi molka organa domneva, v zvezi s pritožbo z dne 24. marca 2014 zoper prvo navedeno odločbo ter, podredno, naknadna zavrnilna odločba neznanega avtorja z dne 29. julija 2014 razglasijo za nične;

naj se toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača 30  000 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo skupaj z zamudnimi obrestmi v višini pet odstotnih točk nad temeljno obrestno mero na 25  000 EUR od 1. februarja 2014 in na 5  000 EUR od 1. maja 2014;

naj se toženi strani naloži plačilo stroškov postopka, vključno s predhodnim postopkom, ter vseh potrebnih izdatkov tožeče stranke.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/40


Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-99/14)

(2014/C 448/51)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dveh obvestil uslužbencem Sveta, v delu, v katerem povezujejo upravičenje do nadomestila potnih stroškov od kraja zaposlitve do kraja izvora in čas potovanja z nadomestilom za izselitev in bivanje v tujini, ter naložitev toženi stranki plačila odškodnine za domnevno utrpljeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Na podlagi člena 270 PDEU naj se za ničen razglasi sklep, vsebovan v obvestilu uslužbencev [Communication au personnel („CP“)] 13/14 (sklep št. 2/2014) z dne 9. januarja 2014, s katerim je bila spremenjena ureditev, ki se uporabi za potovalni čas, potem ko se od 1. januarja 2014 uporabi določba člena 7 Priloge V k Kadrovskim predpisom, in v obvestilu uslužbencem [Communication au personnel („CP“)] 9/14 (sklep št.o12/2014), s katerim je bila spremenjena ureditev, ki se uporabi za potne stroške, potem ko se od 1. januarja 2014 uporabi določba člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, kot so bili spremenjeni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, objavljeno v Uradnem listu, L 287, z dne 29. oktobra 2013. Predlog za razglasitev ničnosti je omejen na del obvestila uslužbencem, v katerem se upravičenje do nadomestila potnih stroškov in potovalni čas povezuje z nadomestilom za izselitev in bivanje v tujini, in na člen 6 [CP] 9/14, s katerim so bila uvedena nova merila za določitev kraja izvora;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 1 69  051,96 EUR za utrpljeno premoženjsko škodo ter znesek 40  000 EUR za nepremoženjsko škodo;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine, skupaj z zamudnimi ter poravnalnimi obrestmi po obrestni meri 6,75 za utrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.


15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/41


Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ in drugi/Svet

(Zadeva F-100/14)

(2014/C 448/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Ugotovitev, da se ne uporabita člen 7 Priloge V in člen 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, kot so bili spremenjeni z Uredbo Parlamenta in Sveta št. 1023/2013 z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, ter razglasitev ničnosti sklepov, s katerimi so bila ukinjena nadomestila za potne stroške od kraja zaposlitve do matičnega kraja in potovalni čas.

Predlogi tožeče stranke

Člen 7 Priloge V k Kadrovskim predpisom in člen 8 Priloge VII k Kadrovskim predpisom naj se razglasita za nezakonita;

razveljavi naj se odločba, da se ji od leta 2014 ne odobri potovalnega časa in letnih potnih stroškov;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.