ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 431

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
1. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 431/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

2014/C 431/02

Prisega novega člana Sodišča

2

2014/C 431/03

Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

2

2014/C 431/04

Sklepi, ki jih je Sodišče sprejelo na upravni seji 14. oktobra 2014

2

2014/C 431/05

Seznami za določitev sestave senatov

3

2014/C 431/06

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 107 poslovnika Sodišča

4

2014/C 431/07

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 193 poslovnika Sodišča

4

2014/C 431/08

Določitev prvega generalnega pravobranilca

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 431/09

Zadeva C-488/13: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okražen sad — Tagrovište — Bolgarija) — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Sindik na Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 1896/2006 — Pojem nesporni denarni zahtevki — Postopek zaradi insolventnosti — Izvensodni naslov, ki se nanaša na izpodbijano terjatev — Predlog za izvršbo iz stečajne mase na podlagi takega naslova — Položaj, ki ne spada na področje uporabe Uredbe št. 1896/2006 — Očitna nepristojnost Sodišča)

5

2014/C 431/10

Zadeva C-521/13: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 11. septembra 2014 – Think Schuhwerk GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(b) — Neobstoj razlikovalnega učinka — Rdeči konci vezalk na čevljih — Člen 122 Poslovnika Splošnega sodišča — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

6

2014/C 431/11

Zadeva C-199/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 25. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Predhodno odločanje — Člen 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Izvajanje prava Unije — Neobstoj — Očitna nepristojnost Sodišča)

6

2014/C 431/12

Zadeva C-204/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Predhodno odločanje — Gospodarska družba, ki so se ji nabrali davčni dolgovi — Direktor te družbe, ki ga ni mogoče zaposliti za izvajanje funkcije direktorja v drugi družbi — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Nemožnost uporabe določb prava Unije, katerih razlaga se zahteva — Očitna nepristojnost Sodišča — Hipotetična vprašanja — Očitna nedopustnost)

7

2014/C 431/13

Zadeva C-387/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajowa Izba Odwoławcza (Poljska) 14. avgusta 2014 – Esaprojekt sp. z o.o./Vojvodstvo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Zadeva C-397/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 20. avgusta 2014 – Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Zadeva C-400/14 P: Pritožba, ki jo je Basic AG Lebensmittelhandel vložila 20. avgusta 2014 proti sodbi Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. junija 2014 v zadevi T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

9

2014/C 431/16

Zadeva C-404/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 25. avgusta 2014 – Marie Matoušková, sodna pooblaščenka v zapuščinskem postopku, proti Misha Martinus in Elisabeth Jekaterina Martinus, ki ju zastopa David Sedlák kot skrbnik; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Zadeva C-405/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 25. avgusta 2014 – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Zadeva C-406/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poljska) 27. avgusta 2014 – Wrocław – Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Zadeva C-416/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italija) 3. septembra 2014 – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Zadeva C-425/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) 17. septembra 2014 – Impresa Edilux srl, kot pooblaščenka ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Zadeva C-426/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 18. septembra 2014 – Heart Life Croce Amica Srl proti Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Zadeva C-432/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil de prud'hommes de Paris (Francija) 22. septembra 2014 – David Van der Vlist proti Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Zadeva C-386/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. septembra 2014 – Evropska komisija proti Republiki Ciper

16

2014/C 431/24

Zadeva C-93/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Navarra – Španija) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria proti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Zadeva C-130/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. septembra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

16

2014/C 431/26

Zadeva C-279/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hannover – Nemčija) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Zadeva C-316/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 25. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Zadeva C-337/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Zadeva C-364/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Zadeva C-365/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Splošno sodišče

2014/C 431/31

Zadeva T-453/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2014 – Szajner/UUNT – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti LAGUIOLE — Prejšnja francoska firma Forge de Laguiole — Člena 53(1)(c) in 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009)

18

2014/C 431/32

Zadeva T-268/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2014 – Italija/Komisija (Neizvršitev sodbe Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti države — Denarna kazen — Odločba o plačilu denarne kazni — Obveznost izterjave — Podjetja v stečajnih postopkih — Predmet zadevnih stečajnih postopkov — Potrebna skrbnost — Dokazno breme)

19

2014/C 431/33

Zadeva T-405/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Justice & Environment/Komisija (Približevanje zakonodaje — Namerno sproščanje GSO v okolje — Postopek odobritve dajanja na trg — Zahteva za notranjo revizijo — Razglasitev ničnosti izpodbijanih oziroma zadevnih sklepov — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

19

2014/C 431/34

Zadeva T-354/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2014 – Afepadi in drugi proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti — Zdravstvene trditve, uporabljene pri oznaki in oglaševanju živil — Uredba (UE)št. 432/2012 — Uvodne izjave 11, 14 in 17 — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

20

2014/C 431/35

Zadeva T-59/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2014 – BT/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Nepodaljšanje pogodbe — Člen 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence)

20

2014/C 431/36

Zadeva T-83/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – BS proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Socialna varnost — Člen 73 Kadrovskih predpisov — Pravila o zavarovanju uradnikov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni — Načelo kolegialnosti — Pravna narava spora — Stopnja posega v telesno in duševno integriteto — Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba)

21

2014/C 431/37

Zadeva T-230/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – HTC Sweden/UUNT – Vermop Salmon (TWISTER) (Znamka Skupnosti — Postopek razveljavitve — Umik zahteve za razglasitev ničnosti — Ustavitev postopka)

22

2014/C 431/38

Zadeva T-497/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Boston Scientific Neuromodulation proti UUNT (PRECISION SPECTRA) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti PRECISION SPECTRA — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisna narava — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Delno očitno nedopustna in delno očitno pravno neutemeljena tožba)

22

2014/C 431/39

Zadeva T-583/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2014 – Shire Pharmaceutical Contracts proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti — Zdravila za pediatrično uporabo — Uredba (ES) št. 1901/2006 — Člen 37 — Podaljšanje obdobja tržne ekskluzivnosti za nepatentirana zdravila za pediatrično uporabo — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

23

2014/C 431/40

Zadeva T-286/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Zadeva T-287/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Schaeffler Technologies/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Zadeva T-288/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Energiewerke Nord/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Zadeva T-294/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Klemme/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Zadeva T-295/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Autoneum Germany/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Zadeva T-296/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Erbslöh/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Zadeva T-297/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Walter Klein/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Zadeva T-298/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Erbslöh Aluminium/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Zadeva T-300/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Fricopan Back/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Zadeva T-301/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Michelin Reifenwerke/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije — Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Zadeva T-521/14: Tožba, vložena 4. julija 2014 – Švedska proti Komisiji

28

2014/C 431/51

Zadeva T-642/14: Tožba, vložena 29. avgusta 2014 – JP Divver Holding Company/UUNT (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Zadeva T-660/14: Tožba, vložena 12. septembra 2014 – SV Capital/EBA

29

2014/C 431/53

Zadeva T-670/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Milchindustrie-Verband in Deutscher Raiffeisenverband/Komisija

30

2014/C 431/54

Zadeva T-681/14: Tožba, vložena 18. septembra 2014 – El-Qaddafi/Svet

31

2014/C 431/55

Zadeva T-682/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Mylan Laboratories in Mylan proti Komisiji

32

2014/C 431/56

Zadeva T-683/14 P: Pritožba, ki jo je 16. septembra 2014 vložil Rhys Morgan zoper sodbo, ki jo je 8. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-26/13, Morgan proti UUNT

33

2014/C 431/57

Zadeva T-684/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Krka proti Komisiji

34

2014/C 431/58

Zadeva T-685/14: Tožba, vložena 18. septembra 2014 – EEB/Komisija

35

2014/C 431/59

Zadeva T-689/14 P: Pritožba, ki jo je Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) 12. septembra 2014 vložila zoper sodbo, ki jo je 2. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Zadeva T-690/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Sony Computer Entertainment Europe/UUNT – Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Zadeva T-701/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Niche Generics proti Komisiji

38

2014/C 431/62

Zadeva T-713/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – IPSO/ECB

39

2014/C 431/63

Zadeva T-714/14: Tožba, vložena 8. oktobra 2014 – Bonney/UUNT – Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Zadeva T-715/14: Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – NK Rosneft in drugi/Svet

40

2014/C 431/65

Zadeva T-718/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Hong Kong Group proti UUNT – WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Zadeva T-721/14: Tožba, vložena 13. oktobra 2014 – Belgija/Komisija

42

2014/C 431/67

Zadeva T-725/14: Tožba, vložena 14. oktobra 2014 – Aalberts Industries/Komisija in Sodišče

43

2014/C 431/68

Zadeva T-727/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/UUNT – H. Young Holdings (Animal)

44

2014/C 431/69

Zadeva T-728/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/UUNT – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Zadeva T-592/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/UUNT – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment

45

2014/C 431/71

Zadeva T-622/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/UUNT – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Zadeva T-706/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. oktobra 2014 – Tui Deutschland/UUNT – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Zadeva T-370/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. septembra 2014 – Petropars in drugi/Svet

46

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 431/74

Zadeva F-23/11 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – AY/Svet (Javni uslužbenci — Uradniki — Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2010 — Primerjalna ocena uspešnosti — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke)

47

2014/C 431/75

Zadeva F-86/13: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – van de Water/Parlament (Javni uslužbenci — Pravice in obveznosti uradnika — Izjava o nameri opravljanja poklicne dejavnosti po prenehanju dela — Člen 16 Kadrovskih predpisov — Skladnost z legitimnimi interesi institucije — Prepoved)

47

2014/C 431/76

Zadeva F-59/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – ZZ/Evropska komisija

48

2014/C 431/77

Zadeva F-75/14: Tožba, vložena 31. julija 2014 – ZZ/Skupno podjetje ECSEL

48

2014/C 431/78

Zadeva F-87/14: Tožba, vložena 1. septembra 2014 – ZZ/Svet

49

2014/C 431/79

Zadeva F-98/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

50


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2014/C 431/01)

Zadnja objava

UL C 421, 24.11.2014

Prejšnje objave

UL C 409, 17.11.2014

UL C 395, 10.11.2014

UL C 388, 3.11.2014

UL C 380, 27.10.2014

UL C 372, 20.10.2014

UL C 361, 13.10.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/2


Prisega novega člana Sodišča

(2014/C 431/02)

C. Lycourgos, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 24. septembra 2014 (1) imenovan za sodnika na Sodišču za obdobje od 7. oktobra 2014 do 6. oktobra 2018, je 8. oktobra 2014 prisegel pred Sodiščem.


(1)  UL L 284, 30.9.2014, str. 46.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/2


Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

(2014/C 431/03)

Sodniki Sodišča so na seji 7. oktobra 2014 na podlagi člena 12(2) poslovnika izvolili A. Ó Caoimha za predsednika osmega senata, J.-C. Bonichota za predsednika sedmega senata, C. Vajdo za predsednika desetega senata, S. Rodina za predsednika šestega senata in K. Jürimäe za predsednico devetega senata za obdobje od 7. oktobra 2014 do 6. oktobra 2015.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/2


Sklepi, ki jih je Sodišče sprejelo na upravni seji 14. oktobra 2014

(2014/C 431/04)

Sodišče je na upravni seji 14. oktobra 2014 odločilo, da se C. Lycourgos razporedi v drugi in sedmi senat.

Drugi in sedmi senat sta zato sestavljena, kot je prikazano tukaj.

Drugi senat

R. Silva de Lapuerta, predsednica senata,

J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça in C. Lycourgos, sodniki.

Sedmi senat

J.-C. Bonichot, predsednik senata,

A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça in C. Lycourgos, sodniki.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/3


Seznami za določitev sestave senatov

(2014/C 431/05)

Sodišče je na upravni seji 14. oktobra 2014 oblikovalo ta seznam za določitev sestave velikega senata:

A. Rosas

C. Lycourgos

E. Juhász

K. Jürimäe

A. Borg Barthet

F. Biltgen

J. Malenovský

S. Rodin,

E. Levits,

C. Vajda,

A. Ó Caoimh,

J. L. da Cruz Vilaça

J.-C. Bonichot

C. G. Fernlund

A. Arabadžiev

E. Jarašiūnas

C. Toader

A. Prechal

M. Safjan

M. Berger

D. Šváby

Sodišče je na upravni seji 14. oktobra 2014 oblikovalo ta seznam za določitev sestave drugega senata petih sodnikov:

J.-C. Bonichot

C. Lycourgos

A. Arabadžiev

J. L. da Cruz Vilaça

Sodišče je na upravni seji 14. oktobra 2014 oblikovalo ta seznam za določitev sestave sedmega senata treh sodnikov:

A. Arabadžiev

J. L. da Cruz Vilaça

C. Lycourgos


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/4


Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 107 poslovnika Sodišča

(2014/C 431/06)

Sodišče je na upravni seji 7. oktobra 2014 na podlagi člena 11(2) poslovnika za obdobje od 7. oktobra 2014 do 6. oktobra 2015 določilo četrti senat za senat, ki obravnava zadeve iz člena 107 navedenega poslovnika.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/4


Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 193 poslovnika Sodišča

(2014/C 431/07)

Sodišče je na upravni seji 7. oktobra 2014 na podlagi člena 11(2) poslovnika za obdobje od 7. oktobra 2014 do 6. oktobra 2015 določilo prvi senat za senat, ki obravnava zadeve iz člena 193 navedenega poslovnika.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/4


Določitev prvega generalnega pravobranilca

(2014/C 431/08)

Sodišče je na upravni seji 7. oktobra 2014 za obdobje od 7. oktobra 2014 do 6. oktobra 2015 določilo M. Watheleta za prvega generalnega pravobranilca.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/5


Sklep Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okražen sad — Tagrovište — Bolgarija) — „Parva Investitsionna Banka“ AD, „UniKredit Bulbank“ AD, „Siyk Faundeyshan“ LLS/„Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost“ AD, Sindik na „Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost“ AD

(Zadeva C-488/13) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 1896/2006 - Pojem „nesporni denarni zahtevki“ - Postopek zaradi insolventnosti - Izvensodni naslov, ki se nanaša na izpodbijano terjatev - Predlog za izvršbo iz stečajne mase na podlagi takega naslova - Položaj, ki ne spada na področje uporabe Uredbe št. 1896/2006 - Očitna nepristojnost Sodišča))

(2014/C 431/09)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Okražen sad – Tagrovište

Stranke

Tožeče stranke:„Parva Investitsionna Banka“ AD, „UniKredit Bulbank“ AD, „Siyk Faundeyshan“ LLS

Toženi stranki:„Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost“ AD, Sindik na „Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost“ AD

Ob udeležbi: Natsionalna agentsia za prihodite, „Aset Menidzhmant“ EAD, „Ol Siyz Balgaria“ OOD, „Si Dzhi Ef – aktsionerna obshtnost“ AD, „Silvar Biych“ EAD, „Rudersdal“ EOOD, „Kota Enerdzhi“ EAD, Chavdar Angelov Angelov

Izrek

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno za odgovor na vprašanja, ki jih je predložilo Okrazhen sad – Targovishte (Bolgarija).


(1)  UL C 344 23.11.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/6


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 11. septembra 2014 – Think Schuhwerk GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-521/13) (1)

((Pritožba - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 7(1)(b) - Neobstoj razlikovalnega učinka - Rdeči konci vezalk na čevljih - Člen 122 Poslovnika Splošnega sodišča - Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena))

(2014/C 431/10)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka:Think Schuhwerk GmbH (zastopnik: M. Gail, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, agent)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Think Schuhwerk GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/6


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 25. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Zadeva C-199/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Izvajanje prava Unije - Neobstoj - Očitna nepristojnost Sodišča))

(2014/C 431/11)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki

Tožeča stranka: János Kárász

Tožena stranka: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Izrek

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za odgovor na vprašanje, ki ga je predložilo Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Madžarska) z odločbo z dne 25. marca 2014.


(1)  UL C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/7


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Zadeva C-204/14) (1)

((Predhodno odločanje - Gospodarska družba, ki so se ji nabrali davčni dolgovi - Direktor te družbe, ki ga ni mogoče zaposliti za izvajanje funkcije direktorja v drugi družbi - Člen 53(2) Poslovnika Sodišča - Nemožnost uporabe določb prava Unije, katerih razlaga se zahteva - Očitna nepristojnost Sodišča - Hipotetična vprašanja - Očitna nedopustnost))

(2014/C 431/12)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki

Tožeča stranka: István Tivadar Szabó

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Izrek

1.

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno za odgovor na tretje vprašanje, ki ga je predložilo Tatabányai közigazgatási és munkaügyi bíróság (Madžarska).

2.

Ostala vprašanja, ki jih je predložilo navedeno sodišče, so očitno nedopustna.


(1)  UL C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajowa Izba Odwoławcza (Poljska) 14. avgusta 2014 – Esaprojekt sp. z o.o./Vojvodstvo Łódzkie

(Zadeva C-387/14)

(2014/C 431/13)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Krajowa Izba Odwoławcza

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Esaprojekt sp. z o.o.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Vojvodstvo Łódzkie

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je na podlagi člena 51 v povezavi z načelom enakega in nediskriminatornega obravnavanja gospodarskih subjektov ter preglednosti, opredeljenem v členu 2 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (v nadaljevanju: Direktiva 2004/18/ES) (1) dopustno, da gospodarski subjekt v okviru pojasnjevanja ali dopolnitve dokumentacije navaja druga izvedena naročila (to je opravljene dobave) in ne tistih, ki jih je navedel v seznamu dobav, ki je bil priložen k ponudbi, in predvsem, ali se sme sklicevati na naročila, ki jih je izvedel drug gospodarski subjekt, če v ponudbi ni navedel, da lahko razpolaga z njegovimi zmogljivostmi?

2.

Ali je treba člen 51 Direktive 2004/18/ES ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 10. oktobra 2013 v zadevi Manova, C-336/12, iz katere izhaja, da „[je treba] načelo enakega obravnavanja […] razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da naročnik po izteku roka za predložitev kandidatur v postopku javnega naročila pozove kandidata, naj predloži dokumentacijo, ki opisuje njegov položaj, kot je objavljena bilanca, katere obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev kandidature, je mogoče objektivno preveriti, če razpisna dokumentacija tega naročila ni izrecno določala, da jo je treba predložiti, sicer se kandidatura zavrže“, razlagati tako, da je dopolnitev dokumentacije dopustna le, če zadeva dokumentacijo, za katero je mogoče objektivno dokazati, da je obstajala pred iztekom roka za oddajo ponudb ali naročil za sodelovanje v postopku, ali pa tako, da je Sodišče nakazalo le eno od možnosti in je dopolnitev dokumentacije dopustna tudi v drugih primerih, npr. s poznejšo predložitvijo dokumentacije, ki pred iztekom tega roka ni obstajala, ki pa bi lahko objektivno potrdila izpolnitev enega od pogojev za sodelovanje?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje, da se lahko dopolni tudi druga dokumentacija kot tista, ki je navedena v sodbi Manova, C-336/12, ali se lahko dopolni dokumentacija, ki izvira od gospodarskega subjekta, tretjih oseb kot podizvajalcev ali drugih gospodarskih subjektov, na katerih zmogljivosti se sklicuje gospodarski subjekt, če te niso bile omenjene v okviru ponudbe?

4.

Ali se je na podlagi člena 44 v povezavi s členom 48(2)(a) ter v povezavi z načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov, opredeljenem v členu 2 Direktive 2004/18/ES, dopustno sklicevati na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta, o katerih je govora v členu 48(3), tako, da se upošteva skupno znanje in izkušnje dveh gospodarskih subjektov, ki sama zase ne razpolagata z znanjem in izkušnjami, ki jih zahteva naročnik, če so te izkušnje nedeljive (t.j. gospodarski subjekt mora pogoj za sodelovanje v postopku izpolniti v celoti) in je izvedba naročila nedeljiva (pomeni celoto)?

5.

Ali se je na podlagi člena 44 v povezavi s členom 48(2)(a) ter načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov, opredeljenem v členu 2 Direktive 2004/18/ES, dopustno sklicevati na izkušnje skupine gospodarskih subjektov tako, da se lahko gospodarski subjekt, ki je izvedel naročilo kot član skupine gospodarskih subjektov, sklicuje na izvedbo s strani te skupine ne glede na to, v kolikšnem deležu je sodeloval pri izvedbi naročila, ali pa se lahko sklicuje samo na svoje, dejansko pridobljene izkušnje, ki si jih je vsakokrat pridobil pri izvajanju tistega dela naročila, ki mu je bil dodeljen znotraj skupine?

6.

Ali je mogoče člen 45(2)(g) Direktive 2004/18/ES, na podlagi katerega je lahko iz postopka oddaje naročila izključen gospodarski subjekt, ki je kriv resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, ali teh informacij ni zagotovil, razlagati tako, da se iz postopka izključi gospodarski subjekt, ki je dal napačne informacije, ki so ali bi lahko vplivale na izid postopka, ob predpostavki, da krivda za ustrezno zavajanje izhaja samo iz tega, da se naročniku dajo napačne informacije, ki vplivajo na odločitev naročnika o izključitvi gospodarskega subjekta (in zavrnitev njegove ponudbe), ne glede na to, ali je gospodarski subjekt ravnal naklepno in ciljno usmerjeno ali pa nenaklepno, iz lahkomiselnosti, malomarnosti ali zaradi neupoštevanja zahtevane skrbnosti? Ali je mogoče samo pri gospodarskem subjektu, ki je dal napačne podatke (ki se ne ujemajo z dejstvi), domnevati, da „je kriv resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, […] ali teh informacij ni zagotovil“, ali pa je to mogoče domnevati tudi pri gospodarskem subjektu, ki je sicer navedel pravilne podatke, vendar je to storil tako, da je naročnika pripravil do prepričanja, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje, ki jih je naročnik postavil, čeprav jih v resnici ne izpolnjuje?

7.

Ali se na podlagi člena 44 v povezavi s členom 48(2)(a) ter načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov, opredeljenem v členu 2 Direktive 2004/18/ES, gospodarski subjekt lahko sklicuje na svoje izkušnje tako, da se sklicuje na dve ali več naročil kot na eno naročilo, čeprav naročnik te možnosti ni predvidel niti v objavi niti v razpisni dokumentaciji?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 20. avgusta 2014 – Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Zadeva C-397/14)

(2014/C 431/14)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vložnica kasacijske pritožbe: Polkomtel Sp. z o.o.

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Udeleženka v postopku: Telekomunikacja Polska S.A. s sedežem v Varšavi (zdaj Orange Polska S.A. s sedežem v Varšavi)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 28 Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (1) v prvotni različici razlagati tako, da dostopa do negeografskih številk ni treba omogočiti samo končnim uporabnikom iz drugih držav članic, ampak tudi končnim uporabnikom iz države članice vsakokratnega operaterja javnega komunikacijskega omrežja, zaradi česar za preverjanje izpolnjevanja te obveznosti s strani nacionalnega regulativnega organa veljajo zahteve, ki izhajajo iz načel učinkovitosti prava Unije in razlage nacionalnega prava v skladu s pravom Unije?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 28 Direktive 2002/22 v povezavi s členom 16 Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da je mogoče za izpolnitev obveznosti iz prvonavedene določbe uporabiti postopek, ki je za nacionalne regulativne organe predviden v členu 5(1) Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (2)?

3.

Ali je treba člen 8(3) Direktive 2002/19 v povezavi s členom 28 Direktive 2002/22 in členom 16 Listine o temeljnih pravicah ali člen 8(3) Direktive 2002/19 v povezavi s členom 5(1) Direktive 2002/19 in členom 16 Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da lahko nacionalni regulativni organ, da bi za končne uporabnike domačega operaterja javnega komunikacijskega omrežja zagotovil dostop do storitev, ki se opravljajo pod negeografskimi številkami v omrežju drugega domačega operaterja, določi načela za obračunavanje med operaterji za vzpostavitev klica tako, da uporabi tarife za zaključevanje klica, ki so bile za enega izmed operaterjev na podlagi člena 13 Direktive 2002/19 določene stroškovno naravnano, kadar je operater uporabo take tarife predlagal med neuspešnimi pogajanji, ki so potekala za izpolnitev obveznosti iz člena 4 Direktive 2002/19?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 367.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 323.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/9


Pritožba, ki jo je Basic AG Lebensmittelhandel vložila 20. avgusta 2014 proti sodbi Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. junija 2014 v zadevi T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Basic AG Lebensmittelhandel (zastopnika: D. Altenburg in T. Haug, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Repsol YPF, SA.

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

odločbo Sodišča Evropske unije (Splošno sodišče) z dne 26. junija 2014 (zadeva T-372/11) razveljavi in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov v tem postopku.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica izpodbija razlago opredelitve „distribucijskih storitev“ Splošnega sodišča, ki je predhodno pravno vprašanje v okviru presoje podobnosti storitev. Dalje pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno opredelilo pravno podlago za presojo verjetnosti zmede glede zadevnih znamk, ki jo je nato opravilo.

Pritožnica poudarja, da je glavna naloga Sodišča Evropske unije zagotoviti enotno razlago koncepta in širine zadevnih storitev (C-418/02, točka 33 – Praktiker; združene zadeve od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff in Levi Strauss, točki 42 in 43) in sodbe „IP-Translator“ (C-307/10 z dne 19. junija 2012) pri čemer „morajo biti proizvodi in storitve objektivno opredeljivi, da lahko izpolnijo funkcijo znamke kot označbe izvora“, in Sodišče Evropske unije prosi za „dovolj točno in jasno“ opredelitev „distribucijskih storitev“.

Pritožnica meni, da ima „distribucijska“ storitev zelo ozek pomen in zajema zgolj dejavnosti „transporta; pakiranja in shranjevanja/skladiščenja blaga“, ne pa storitev „trgovine na drobno in debelo“. Pritožnica poudarja tudi, da je Sodišče v sodbi „Praktiker“ pojasnilo, da je cilj „trgovine na drobno (razred 35), v nasprotju s storitvami iz razreda 39, prodaja blaga potrošnikom, pri čemer ta dejavnost zajema „inter alia izbiro nabora proizvodov za prodajo in ponudbo drugih storitev, ki bodo končnega potrošnika privedle do sklenitve posla z zadevnim trgovcem, in ne s konkurentom“.

Pritožnica meni, da se splošne klasifikacije „distribucije“ v razred 39 Nicejske klasifikacije ne sme zanemariti, saj je Sodišče Evropske unije v sodbi Praktiker izrecno poudarilo svojo razlago, pri kateri je upoštevalo pojasnilno določbo 35 Nicejske klasifikacije (C-418/02, odstavek 36).

Odločbo Splošnega sodišča naj bi bilo zato treba razveljaviti in jo vrniti v razsojanje.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 25. avgusta 2014 – Marie Matoušková, sodna pooblaščenka v zapuščinskem postopku, proti Misha Martinus in Elisabeth Jekaterina Martinus, ki ju zastopa David Sedlák kot skrbnik; Beno Jeriël Eljada Martinus

(Zadeva C-404/14)

(2014/C 431/16)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší soud České republiky

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Marie Matoušková, sodna pooblaščenka v zapuščinskem postopku

Stranke v zapuščinskem postopku: Misha Martinus in Elisabeth Jekaterina Martinus, ki ju zastopa David Sedlák kot skrbnik; Beno Jeriël Eljada Martinus

Vprašanje za predhodno odločanje

Če se za veljavnost dogovora o zapuščinski poravnavi, ki ga je v imenu mladoletne osebe sklenil njen skrbnik, zahteva potrditev sodišča, ali je ta odločba s strani sodišča ukrep v smislu člena 1(1)(b) ali ukrep v smislu člena 1(3)(f) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 (1) z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000?


(1)  UL L 338, str. 1.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 25. avgusta 2014 – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Zadeva C-405/14)

(2014/C 431/17)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PST CLC a.s.

Tožena stranka: Generální ředitelství cel

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je bila Uredba Komisije (ES) št. 384/2004 (1) z dne 1. marca 2004 o uvrstitvi nekaterega blaga v kombinirano nomenklaturo veljavna v času od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009 v delu, v katerem zajema točko 2 Priloge k Uredbi, ki določa, da se proizvodi, ki so sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja, uvrstijo pod podštevilko KN 8414 59 30, in se je torej uporabljala v obravnavanem primeru?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 16, str. 60.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poljska) 27. avgusta 2014 – Wrocław – Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Zadeva C-406/14)

(2014/C 431/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wrocław – Miasto na prawach powiatu

Tožena stranka: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali ob upoštevanju člena 25 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (1) naročnik v razpisni dokumentaciji lahko določi, da mora ponudnik najmanj 25 % del, ki so predmet naročila, opraviti z lastnimi sredstvi?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali uporaba zahteve, opisane v prvem vprašanju, v okviru postopka za oddajo javnega naročila povzroči tako kršitev določb prava Evropske unije, da terja izvedbo finančnega popravka na podlagi člena 98 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (2)?


(1)  UL L 134, str. 114.

(2)  UL L 210, str. 25.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italija) 3. septembra 2014 – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Zadeva C-416/14)

(2014/C 431/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Toženi stranki: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je v zvezi s terminalsko opremo za storitve kopenskih radiomobilnih komunikacij nacionalna ureditev, in sicer:

člen 2(4) uredbe-zakona 4/2014, ki je bil nato preoblikovan v zakon 50/2014;

člen 160 zakonske uredbe 259/2003;

člen 21 tarife, priložene odloku predsednika republike 641/1972;

ki s tem, da terminalsko opremo enači z radioelektričnimi postajami, določa, da mora uporabnik pridobiti splošno dovoljenje, ter zahteva izdajo ustrezne licence radioelektrične postaje, kar se šteje za obdavčljivi dogodek, združljiva s pravom Skupnosti (Direktiva 1999/5 (1) ter Direktive 2002/19 (2), 2002/20 (3), 2002/21 (4) in 2002/22 (5))?

Ali je, posebej v zvezi z uporabo terminalske opreme, s pravom Skupnosti zato združljivo to, kar italijanska država določa v breme uporabnika, in sicer pridobitev splošnega dovoljenja in licence radijske postaje, čeprav so dajanje na trg, prost pretok in dajanje v uporabo terminalskih naprav v celoti urejeni v virih Skupnosti (Direktiva 1999/5) brez vsakršne določbe o splošnem dovoljenju in/ali licenci?

Ob tem pa sta splošno dovoljenje in licenca določena v nacionalni ureditvi:

čeprav je splošno dovoljenje ukrep, ki ne zadeva uporabnika terminalske opreme, ampak le podjetja, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem omrežij in storitev elektronske komunikacije (členi 1, 2 in 3 Direktive o odobritvi 2002/20);

čeprav je koncesija določena za individualne pravice do uporabe radijskih frekvenc in za pravice do uporabe številk, kar so položaji, ki zagotovo niso povezani z uporabo terminalske opreme;

čeprav ureditev Skupnosti ne določa nikakršne obveznosti pridobitve splošnega dovoljenja ali izdaje licence za terminalsko opremo;

čeprav člen 8 Direktive 1999/5 določa, da države članice „ne smejo na svojem ozemlju prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja na trg in dajanja v uporabo aparata z oznako CE“;

kljub bistveni in predpisani razliki ter nehomogenosti radioelektrične postaje in terminalske opreme za storitev kopenske radiomobilne komunikacije?

2)

Ali je s pravom Skupnosti (Direktiva 1999/5 in Direktiva 2002/20, zlasti člen 20) združljiva nacionalna ureditev, in sicer:

člen 2(4) uredbe-zakona 4/2014, ki je bil nato preoblikovan v zakon 50/2014;

člen 160 zakonske uredbe 259/2003;

člen 21 tarife, priložene odloku predsednika republike 641/1972;

člen 3 ministrskega odloka 33/1990,

na podlagi katere

lahko „sama“ pogodba iz člena 20 Direktive 2002/22 – ki jo skleneta ponudnik in naročnik in s katero je mogoče urejati poslovna razmerja med potrošniki in končnimi uporabniki z enim ali več podjetji, ki nudijo povezavo in s tem povezane storitve – velja kot nadomestni dokument za splošno dovoljenje in/ali licenco radijske postaje, ne da bi pri tem kakorkoli posredovala, delovala ali to nadzorovala javna uprava

mora pogodba vsebovati tudi podatke o vrsti terminalske naprave in njeni homologaciji (ki v členu 8 Direktive 1999/5 ni določena)?

3)

Ali so določbe člena 2(4) uredbe-zakona 4/2014, ki je bil nato preoblikovan v zakon 50/2014, ter člena 160 zakonske uredbe 259/2003 in člena 21 tarife, priložene odloku predsednika republike 641/1972, ki določajo obveznost splošne dovolitve in s tem licenco radijske postaje zgolj za neko skupino uporabnikov, ki so sklenili pogodbo s formalnim imenom naročnina, medtem ko za uporabnike storitev elektronskih komunikacij ni določeno nobeno splošno dovoljenje ali licenca na podlagi pogodbe zgolj zato, ker se ta pogodba imenuje drugače (predplačniška storitev), združljive z zgoraj navedenim pravom Skupnosti?

4)

Ali člen 8 Direktive 1999/5 nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršen je člen 2(4) uredbe-zakona 4/2014, ki je bil nato preoblikovan v zakon 50/2014, ter člen 160 zakonske uredbe 259/2003 in člen 21 tarife, priložene odloku predsednika republike 641/1972, ki določa:

upravno dejavnost, namenjeno izdaji splošnega dovoljenja ali licence radioelektrične postaje, in

plačilo pristojbine za vladno koncesijo za te dejavnosti,

ki lahko pomenita omejitev dajanja v uporabo, uporabe in prostega pretoka terminalskih naprav?


(1)  Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 23, str. 254).

(2)  Direktiva 2002/19/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 323).

(3)  Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337).

(4)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349).

(5)  Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 367).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) 17. septembra 2014 – Impresa Edilux srl, kot pooblaščenka ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Zadeva C-425/14)

(2014/C 431/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Impresa Edilux srl, kot pooblaščenka ATI, in Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali pravo Evropske unije, zlasti člen 45 Direktive 2004/18/ES (1), nasprotuje določbi, kot je člen 1(17) zakona št. 190/2012, ki naročnikom dovoljuje, da kot upravičen razlog za izključitev podjetij, ki sodelujejo pri napovedanem razpisu za oddajo javnega naročila, navedejo to, da ta podjetja niso privolila oziroma ni dokazil, da so privolila v obveznosti iz tako imenovanih „protokolov zakonitosti“ in, bolj na splošno, iz sporazumov med naročniki in sodelujočimi podjetji o boju proti infiltraciji organiziranega kriminala v sektor oddaje javnih naročil?

2.

Ali je v skladu s členom 45 Direktive 2004/18/ES morebitno določbo v pravnem redu države članice o možnosti izključitve, opisane v prejšnjem vprašanju, mogoče šteti za odstopanje od načela taksativnosti razlogov za izključitev, ki so utemeljeni z nujno zahtevo boja proti fenomenu poskusov infiltracije organiziranega kriminala v postopke oddaje javnih naročil?


(1)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 18. septembra 2014 – Heart Life Croce Amica Srl proti Regione Piemonte

(Zadeva C-426/14)

(2014/C 431/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Heart Life Croce Amica Srl

Tožena stranka: Regione Piemonte

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali pravo Unije na področju javnih naročil – v obravnavanem primeru gre za izključena javna naročila ter splošna načela svobodne konkurence, prepovedi diskriminacije, preglednosti in sorazmernosti – nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki omogoča neposredno oddajo storitev prevoza v zdravstvu prostovoljskim združenjem, ki so večinoma organizirana na podlagi opravljanja brezplačnih storitev in izključno proti povračilu dejanskih stroškov?

2.

Če se za tovrstno oddajo šteje, da je združljiva s pravom Unije, ali v pojem „izključno povračilo dejansko nastalih stroškov“ spadajo tudi „posredni in splošni“ stroški, ki so povezani z dejavnostjo, ki jo trajno opravlja prostovoljna organizacija, kot so stroški izrednega vzdrževanja sredstev za opravljanje storitev, prehrane zaposlenih, plače administrativnega osebja in administrativnega koordinatorja v zvezi z opravljenimi storitvami, nujnimi telefonskimi in radijskimi povezavami med operativno centralo storitev reševalnega prevoza in točkami organizacije?


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil de prud'hommes de Paris (Francija) 22. septembra 2014 – David Van der Vlist proti Bio Philippe Auguste SARL

(Zadeva C-432/14)

(2014/C 431/22)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil de prud'hommes de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: David Van der Vlist

Tožena stranka: Bio Philippe Auguste SARL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali splošno načelo prepovedi diskriminacije zaradi starosti nasprotuje nacionalni zakonodaji (člen L. 1243-10 francoskega delovnopravnega zakonika), ki mladim, ki v času svojih šolskih ali univerzitetnih počitnic delajo, odreka nadomestilo zaradi izteka pogodbe, ki pripada v primeru zaposlitve na podlagi pogodbe za določen čas, po izteku katere ni bila ponujena zaposlitev za nedoločen čas?


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/16


Sklep predsednika Sodišča z dne 24. septembra 2014 – Evropska komisija proti Republiki Ciper

(Zadeva C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Jezik postopka: grščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 260, 7.9.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/16


Sklep predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Navarra – Španija) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria proti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Zadeva C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/16


Sklep predsednika Sodišča z dne 12. septembra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 159, 26.5.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/16


Sklep predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hannover – Nemčija) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Zadeva C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/17


Sklep predsednika Sodišča z dne 25. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/17


Sklep predsednika Sodišča z dne 23. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 315, 15.9.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/17


Sklep predsednika Sodišča z dne 16. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 339, 29.9.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/17


Sklep predsednika Sodišča z dne 12. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 329, 22.9.2014.


Splošno sodišče

1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2014 – Szajner/UUNT – Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Zadeva T-453/11) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti LAGUIOLE - Prejšnja francoska firma Forge de Laguiole - Člena 53(1)(c) in 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2014/C 431/31)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Gilbert Szajner (Niort, Francija) (zastopnik: A. Lakits-Josse, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Francija) (zastopnik: F. Fajgenbaum, odvetnik)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 1. junija 2011 (zadeva R 181/2007-1) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti med družbo Forge de Laguiole SARL in Gilbertom Szajnerjem.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. junija 2011 (zadeva R 181/2007-1) se razveljavi v delu, v katerem je razglašena ničnost besedne znamke Skupnosti LAGUIOLE za proizvode, ki niso „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); žlice; žage; brivniki; rezila za britev; torbice s priborom za britje; pilice in klešče za nohte, ščipalniki za nohte; garniture za manikiro“ iz razreda 8, „rezila za papir“ iz razreda 16, „odčepniki in odpirači za steklenice“ ter „brivski čopiči in toaletni neseserji“ iz razreda 21 ter „rezila za prirezovanje cigar“ in „čistilniki za pipe“ iz razreda 34.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Forge de Laguiole SARL se naloži, naj plača četrtino stroškov tožeče stranke in nosi tri četrtine lastnih stroškov.

4.

Gilbertu Szajnerju se naloži, naj plača četrtino stroškov družbe Forge de Laguiole in četrtino stroškov UUNT ter nosi tri četrtine lastnih stroškov.

5.

UUNT nosi tri četrtine lastnih stroškov.


(1)  UL C 298, 8.10.2011.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2014 – Italija/Komisija

(Zadeva T-268/13) (1)

((Neizvršitev sodbe Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti države - Denarna kazen - Odločba o plačilu denarne kazni - Obveznost izterjave - Podjetja v stečajnih postopkih - Predmet zadevnih stečajnih postopkov - Potrebna skrbnost - Dokazno breme))

(2014/C 431/32)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, G. Conte in B. Stromsky, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2013) 1264 final z dne 7. marca 2013, s katerim je bilo Italijanski republiki naloženo plačilo zneska 1 6 5 33  000 EUR na račun „Viri lastnih sredstev Evropske unije“ iz naslova denarne kazni.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/19


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Justice & Environment/Komisija

(Zadeva T-405/10) (1)

((Približevanje zakonodaje - Namerno sproščanje GSO v okolje - Postopek odobritve dajanja na trg - Zahteva za notranjo revizijo - Razglasitev ničnosti izpodbijanih oziroma zadevnih sklepov - Prenehanje obstoja predmeta spora - Ustavitev postopka))

(2014/C 431/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnik: P. Černý, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Oliver in D. Bianchi, nato D. Bianchi, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2010/135/EU z dne 2. marca 2010 o dajanju krompirjevih proizvodov (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1) na trg, ki so bili gensko spremenjeni za povečanje vsebnosti amilopektinske komponente v škrobu, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2010, L 53, str. 11) in Sklepa Komisije 2010/136/EU z dne 2. marca 2010 o odobritvi dajanja na trg krme, proizvedene iz gensko spremenjenega krompirja EH92-527-1 (BPS-25271-9), ter naključni ali tehnično neizogibni prisotnosti krompirja v živilih in drugih krmnih proizvodih, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2010, L 53, str. 15) kot tudi odločbe, domnevno izhajajoče iz odločbe Komisije z dne 6. julija 2010, s katero je bila zavrnjena zahteva za notranjo revizijo teh odločb.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Evropska Komisija nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  UL C 301, 6.11.2010.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/20


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2014 – Afepadi in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-354/12) (1)

((Tožba za razglasitev ničnosti - Zdravstvene trditve, uporabljene pri oznaki in oglaševanju živil - Uredba (UE)št. 432/2012 - Uvodne izjave 11, 14 in 17 - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Nedopustnost))

(2014/C 431/34)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Španija); Elaborados Dietéticos, SA (Palma de Cervelló, Španija); Nova Diet, SA (Burgos, Španija); Laboratorios Vendrell, SA (Barcelona) in Ynsadiet, SA (Leganés, Španija) (zastopnik: P. Velázquez González, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Grünheid in P. Němečková, zastopnika)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Francoska republika (zastopnika: D. Colas in S. Menez, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti uvodnih izjav 11, 14 in 17 Uredbe Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 6. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 136, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos, SA, Nova Diet, SA, Laboratorios Vendrell, SA in Ynsadiet, SA nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 295, 29.9.2012.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/20


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2014 – BT/Komisija

(Zadeva T-59/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Nepodaljšanje pogodbe - Člen 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence))

(2014/C 431/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: BT (Bukarešta, Romunija) (zastopnika: N. Visan in G. Coca, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in A.-C. Simon, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. decembra 2012 v zadevi BT/Komisija (F-45/12, ZOdl. JU, EU:F:2012:168), s katero se predlaga razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

BT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je na tej stopnji priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 114, 20.4.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – BS proti Komisiji

(Zadeva T-83/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Člen 73 Kadrovskih predpisov - Pravila o zavarovanju uradnikov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni - Načelo kolegialnosti - Pravna narava spora - Stopnja posega v telesno in duševno integriteto - Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba))

(2014/C 431/36)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: BS (Messina, Italija) (zastopnik: C. Pollicino, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in V. Joris, nato J. Currall, zastopnika, skupaj z D. Gullom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 12. decembra 2012, BS/Komisija (F-90/11, ZOdl. JU, EU:F:2012:188), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

BS nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je v okviru tega postopka priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 101, 6.4.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – HTC Sweden/UUNT – Vermop Salmon (TWISTER)

(Zadeva T-230/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek razveljavitve - Umik zahteve za razglasitev ničnosti - Ustavitev postopka))

(2014/C 431/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: HTC Sweden AB (Söderköping, Švedska) (zastopnika: G. Hasselblatt in D. Kipping, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Nemčija) (zastopnika: M. Ring in W. von der Osten-Sacken, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo UUNT z dne 31. januarja 2013 (združeni zadevi R 1873/2011-1 in R 1881/2011-1) glede postopka razveljavitve med Vermop Salmon GmbH in HTC Sweden AB.

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

Tožeča stranka in intervenientka nosita svoje stroške in vsaka polovico stroškov tožene stranke.


(1)  UL C 178, 22.6.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Boston Scientific Neuromodulation proti UUNT (PRECISION SPECTRA)

(Zadeva T-497/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti PRECISION SPECTRA - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisna narava - Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 - Delno očitno nedopustna in delno očitno pravno neutemeljena tožba))

(2014/C 431/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Kalifornija, Združene države) (zastopnika: P. Rath in W. Festl-Wietek, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. maja 2013 (zadeva R 2099/2012-5) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka PRECISION SPECTRA kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Boston Scientific Neuromodulation Corp. nosi svoje stroške.


(1)  UL C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/23


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2014 – Shire Pharmaceutical Contracts proti Komisiji

(Zadeva T-583/13) (1)

((Tožba za razglasitev ničnosti - Zdravila za pediatrično uporabo - Uredba (ES) št. 1901/2006 - Člen 37 - Podaljšanje obdobja tržne ekskluzivnosti za nepatentirana zdravila za pediatrično uporabo - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Nedopustnost))

(2014/C 431/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Hampshire, združeno kraljestvo) (zastopniki: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley in M. Vickers, solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Sipos in V. Walsh, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, ki naj bi bila zajeta v dopisu Komisije, naslovljene tožeči stranki 2. septembra 2013, kakor je bila kasneje potrjena z dopisom z dne 18. oktobra 2013, glede upravičenosti zdravila Xagrid do nagrade, določene v členu 37 Uredbe (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L 378, str. 1)

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Družbi Shire Pharmaceutical Contracts Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 377, 21.12.2013.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/23


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisija

(Zadeva T-286/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/40)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/24


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Schaeffler Technologies/Komisija

(Zadeva T-287/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/41)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije).

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/24


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Energiewerke Nord/Komisija

(Zadeva T-288/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/42)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Energiewerke Nord GmbH (Rubenowchaeffler, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/25


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Klemme/Komisija

(Zadeva T-294/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/43)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/25


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Autoneum Germany/Komisija

(Zadeva T-295/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/44)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/26


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Erbslöh/Komisija

(Zadeva T-296/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/45)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Erbslöh AG (Velbert, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/26


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Walter Klein/Komisija

(Zadeva T-297/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/46)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/27


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Erbslöh Aluminium/Komisija

(Zadeva T-298/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/47)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/27


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Fricopan Back/Komisija

(Zadeva T-300/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/48)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/28


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2014 – Michelin Reifenwerke/Komisija

(Zadeva T-301/14 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Nacionalno favoriziranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije - Sklep Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris))

(2014/C 431/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Nemčija) (zastopnika: T. Volz in B. Wißmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odlog pravnih učinkov sklepa Komisije o začetku formalnega postopka preiskave na področju državnih pomoči v zvezi z nemškim zakonom o obnovljivih virih energije.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/28


Tožba, vložena 4. julija 2014 – Švedska proti Komisiji

(Zadeva T-521/14)

(2014/C 431/50)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Švedska (zastopnika: A. Falk in K. Sparrman, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Evropska komisija s tem, da ni sprejela delegiranih aktov, ki določajo znanstvena merila za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev, kršila člen 5(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov;

Komisiji naloži plačilo stroškov tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija mora v skladu s členom 5(3) uredbe o biocidih (1) najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte, ki določajo znanstvena merila za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev. Tožeča stranka trdi, da Komisija s tem, da ni sprejela takih delegiranih aktov, ni sprejela ukrepov, ki bi jih pravno morala sprejeti. Tožeča stranka je Komisijo pozvala k sprejetju delegiranih aktov iz člena 5(3) uredbe o biocidih, vendar v odgovoru Komisije po mnenju tožeče stranke ni bilo opredeljeno nobeno stališče glede tega poziva v smislu drugega odstavka člena 265 PDEU. Tožeča stranka trdi, da Komisija v času tožbe prav tako ni sprejela ukrepov za končanje domnevnega nedelovanja. Tožeča stranka meni, da ima Komisija na voljo podatke za določitev znanstvenih meril za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev in uporabo meril, ki se morajo v skladu z drugim in tretjim pododstavkom člena 5(3) uredbe o biocidih uporabljati, dokler Komisija ne sprejme delegiranih aktov o merilih za snovi, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev.


(1)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, str. 1).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/29


Tožba, vložena 29. avgusta 2014 – JP Divver Holding Company/UUNT (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Zadeva T-642/14)

(2014/C 431/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, irska) (zastopnika: A. Franke in E. Bertram, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Podatki o postopku pred UUNT

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke„EQUIPMENT FOR LIFE“, v kateri je imenovana Evropska unija

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 16. junija 2014 v zadevi R 64/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/29


Tožba, vložena 12. septembra 2014 – SV Capital/EBA

(Zadeva T-660/14)

(2014/C 431/52)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: SV Capital OÜ (Talin, Estonija) (zastopnik: M. Greinoman, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski bančni organ (EBA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično v celoti razglasi odločbo EBA z dne 21. februarja 2014 št. EBA C 2013 002;

za nično razglasi odločbo pritožbenega odbora evropskih nadzornih organov št. BoA 2014-CI-02 v delu, v katerem je bila pritožba zavrnjena;

zadevo vrne pristojnemu organu EBA v meritorno odločanje o pritožbi, ki jo je vložila družba SV Capital OÜ 24. oktobra 2012 (kakor je bila dopolnjena);

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka pri Splošnem sodišču vključno s stroški izvršitve sodbe ali sklepa Splošnega sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom zatrjuje napačno ugotovljeno dejansko stanje v izpodbijani odločbi št. EBA C 2013 002, v kateri je navedeno, da „niti ga. [RR] niti g. [OP] nista bila vodji podružnice družbe Nordea Bank Finland ali nosilca ključnih funkcij v smislu smernic EBA“, čeprav je odbor za pritožbe sprejel dokaz tožeče stranke o nasprotnem.

2.

Z drugim tožbenim razlogom zatrjuje, da tožena stranka ni bila diskretna, ker ni upoštevala dejstva, i) da je družba Nordea na seznamu Odbora za finančno stabilnost 29 globalno sistematično pomembnih finančnih institucij, ii) da je finančni konglomerat, iii), da je njena estonska podružnica pomembna in iv) da so zatrjevane kršitve hude.

3.

S tretjim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 39(1) uredbe o EBA (1) in člena 16 Kodeksa o dobrem upravljanju (2), ker tožeči stranki ni bila dana možnost, da izrazi svoja stališča o razlogovanju in trditvah o dejstvih tožene stranke, preden je bila sprejeta izpodbijana odločba EBA C 2013 002, saj tožena stranka ni obvestila tožeče stranke o njenem namenu, da ne začne zahtevane preiskave družbe Nordea Bank Finland in za to ni podala utemeljitve.

4.

S četrtim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev členov 3(3) (4) in (5) notranjih pravil EBA (3), ker namestnik predsednika ni bil obveščen na podlagi anonimne informacije o nameravani odločitvi, da se preiskava ne izvede.

5.

S petim tožbenim razlogom zatrjuje zlorabo pravic in nerazumno ravnanje EBA, ker je bila tožena stranska pristranska in, upoštevajoč čas in trud, ki ga je tožena stranka porabila za pritožbo in njeno dopustnost, ni bilo razloga, da bi se odločanje o zadevi opustilo, ne da bi bilo o njej meritorno odločeno.


(1)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, str. 12).

(2)  Sklep DC 006 upravnega odbora z dne 12. januarja 2011 o Kodeksu EBA o dobrem upravljanju.

(3)  Sklep DC 054 odbora nadzornikov z dne 5. julija 2012 o Notranjih pravilih EBA o preiskovanju kršitev prava Unije.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/30


Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Milchindustrie-Verband in Deutscher Raiffeisenverband/Komisija

(Zadeva T-670/14)

(2014/C 431/53)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Milchindustrie-Verband e.V. (Berlin, Nemčija), Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Berlin) (zastopnika: I. Zenke in T. Heymann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata:

sporočilo toženim strankam 2014/C 200/01 z dne 28. junija 2014 glede smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 naj se razglasi za nično, v kolikor v njegovi prilogi 3 ni navedena mlečno predelovalna industrija (NACE 10.51) kljub izpolnitvi meril, določenih v odseku 3.7.2;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastila za odločanje po prostem preudarku zaradi očitne napake v presoji pri izbiri referenčnega časovnega obdobja.

Tožeči stranki v tej zvezi trdita, da je tožena stranka pri vzpostavitvi smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (1) kršila temeljna načela izvajanja pooblastila za odločanje po prostem preudarku s tem, da je pri izračunu trgovske intenzivnosti panog uporabila stare podatke, kljub obstoju novih podatkov.

2.

Drugi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastila za odločanje po prostem preudarku zaradi nezadostno ugotovljenega dejanskega stanja

Tožeči stranki trdita, da je tožena stranka prekoračila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, ker pri izračunu intenzivnosti trgovanja ni ugotovila in upoštevala vseh proizvodov, ki jih dejansko proizvaja mlečna industrija. To ima za posledico popačeno predstavo konkurenčne situacije.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev bistvenih obličnostnih določb

Tožeče stranke nadalje uveljavljajo, da je tožena stranka pri uvrstitvi gospodarske veje pod prilogo 3 ali 5 smernic o državnih pomočeh kršila člen 296 PDEU, ker nikjer ni navedla kako in na podlagi katerih podatkov je bila določena in izračunana iintenzivnost trgovanja. Tako naj bi bila zadevnim strankam onemogočena učinkovita uporaba njenih pravic.


(1)  Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (UL C 200 str. 1).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/31


Tožba, vložena 18. septembra 2014 – El-Qaddafi/Svet

(Zadeva T-681/14)

(2014/C 431/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Muscat, Oman) (zastopnik: J. Jones, barrister)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sprejme ukrepe procesnega vodstva na podlagi člena 64 svojega poslovnika in od Sveta zahteva da razkrije vse informacije, ki utemeljujejo vpis tožeče stranke na seznam iz izpodbijanih ukrepov;

Sklep Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/380/SZVP z dne 23. junija 2014, v celoti ali deloma razglasi za ničen v delu v katerem se nanaša na tožečo stranko;

Uredbo Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011, kakor je bila izvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 689/2014 z dne 23. junija 2014 o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji, v celoti ali deloma razglasi za nično v delu v katerem se nanaša na tožečo stranko;

Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Splošno sodišče je pristojno za preizkus zakonitosti omejevalnih ukrepov, ki jih je zoper tožečo stranko sprejel Svet Evropske unije zaradi izvajanja režima sankcij, ki ga je v zvezi z Libijo sprejel Varnostni svet Združenih narodov. Tožeča stranka navaja, da ukrepi Unije s katerimi se izvajajo omejevalni ukrepi, sprejeti na mednarodni ravni, ne uživajo imunitete pred sodnimi postopku, zato ker se z njimi udejanjajo resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov na podlagi Poglavja VII Listine Združenih narodov.

2.

Drugi tožbeni razlog: Splošno sodišče je pristojno za celovit in vsebinski preizkus zakonitosti izpodbijanih ukrepov Unije s katerimi se udejanjajo resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, s katerimi se nalagajo omejevalni ukrepi zoper tožečo stranko. Ta preizkus vključuje tudi, ali so razlogi na katere se je Svet oprl pri odločitvi da potrdi uvrstitev tožeče stranke na seznam utemeljeni in dovolj natančni in specifični.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijani ukrepi Unije kršijo pravico tožeče stranke do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva. Tožeča stranka navaja, da ji Svet ni navedel razlogov ali specifičnih dokazov, ki bi upravičevali ohranitev njenega imena na seznamu.

4.

Četrti tožbeni razlog: izpodbijani ukrepi Unije kršijo načelo sorazmernosti in temeljne pravice tožeče stranke vključno z njeno lastninsko pravico in pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.

5.

Peti tožbeni razlog: uvrstitev tožeče stranke na seznam je neutemeljena, netočna, neupravičena in nezadostno natančna, saj tožeča stranka ne predstavlja nobene grožnje za mednarodni mir in varnost. Tožeča stranka navaja, da je ohranitev njenega imena na seznamu zgolj na podlagi sorodstvene povezave s pokojnim voditeljem padlega Gadaffijevega režima v nasprotju s pravom Unije. Tožeča stranka dalje navaja, da ni bila vpletena v nobene dogodke v Libiji, ki bi predstavljali grožnjo za mednarodni mir in varnost.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/32


Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Mylan Laboratories in Mylan proti Komisiji

(Zadeva T-682/14)

(2014/C 431/55)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Indija), in Mylan, Inc. (Canonsburg, Združene države) (zastopniki: S. Kon, C. Firth in C. Humpe, Solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki predlagata Sodišču, naj:

razglasi ničnost členov 2, 7 in 8 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier) v delu, v katerem se nanašajo na tožeči stranki; ali

podredno, razglasi ničnost člena 7 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier) v delu, v katerem je tožečima strankama naložena globa; ali

še bolj podredno, zmanjša globo, ki je bila naložena tožečima strankama v členu 7 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier); ali

najbolj podredno, razglasi ničnost členov 2, 7 in 8 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier) v delu, v katerem se nanaša na družbo Mylan Inc.;

naloži plačilo stroškov tožeče stranke Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata osem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep vsebuje napačne ugotovitve dejanskega stanja in očitne napake pri presoji v zvezi z analizo upoštevnega dejanskega, pravnega in ekonomskega konteksta, v katerem je bila sklenjena poravnava o izkoriščanju patenta med družbama Mylan Laboratories (prej znana kot Matrix Laboratories) in Servier.

2.

Drugi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je bilo napačno uporabljeno pravo in napačno ugotovljeno dejansko stanje v zvezi z ugotovitvijo, da je bila družba Matrix potencialni konkurent družbe Servier.

3.

Tretji tožbeni razlog: V izpodbijanem sklepu ni pravno zadostno dokazano, da je bil cilj poravnave o izkoriščanju patenta omejiti konkurenco v nasprotju s členom 101 PDEU.

4.

Četrti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu ni pravno zadostno dokazano, da je imela poravnava o izkoriščanju patenta za posledico omejitev konkurence v nasprotju s členom 101 PDEU.

5.

Peti tožbeni razlog: podredno naj bi Komisija kršila člen 23 Uredbe št. 1/2003 (1) ter načela sorazmernosti, nullum crimen nulla poena sine lege in pravne varnosti z naložitvijo globe tožečima strankama.

6.

Šesti tožbeni razlog: še bolj podredno naj bi Komisija naložila globo, ki je očitno nesorazmerna s težo zatrjevane kršitve.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico družbe Mylan Inc. do obrambe s tem, da je podlago za pripis odgovornosti družbi Mylan Inc., ki je navedena v izpodbijanem sklepu, spremenila, ne da bi poslala dodatno obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, tako, da se ta podlaga razlikuje od podlage za pripis odgovornosti predhodno v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah.

8.

Osmi tožbeni razlog: Komisija je (i) kršila načelo osebne odgovornosti in domnevo nedolžnosti, ker je družbo Mylan Inc. štela za odgovorno za zatrjevano kršitev družbe Matrix, in (ii) storila očitno napako pri presoji s sklepanjem, da je družba Mylan Inc. izvrševala odločilen vpliv nad ravnanjem družbe Matrix v upoštevnem obdobju.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 101 in 102 Pogodbe, (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/33


Pritožba, ki jo je 16. septembra 2014 vložil Rhys Morgan zoper sodbo, ki jo je 8. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-26/13, Morgan proti UUNT

(Zadeva T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Rhys Morgan (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga:

naj razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence z dne 8. julija 2014 v zadevi F-26/13;

naj ocenjevalno poročilo izdano tožeči stranki za obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011 razglasi za ničnega;

naj UUNT naloži, da tožeči stranki plača ustrezno nadomestilo, ki ga določi Sodišče – ne pod zneskom 500 EUR – za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki jo je imela tožeča stranka zaradi zgoraj navedenega ocenjevalnega poročila;

naj UUNT plača stroške postopka pred Sodiščem za uslužbence in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov.

1.

Prvi razlog: Sodišče za uslužbence je ravnalo napačno, ko ni priznalo, da mora splošno ocenjevanje temeljiti na uradnikovem opravljanju nalog v celotnem ocenjevalnem obdobju.

2.

Drugi razlog: Sodišče za uslužbence naj bi ravnalo napačno s tem, da ni priznalo resnosti procesnih kršitev, ki jih je storil UUNT.

3.

Tretji razlog: Sodišče za uslužbence naj bi ravnalo napačno, ko je presojalo razlog glede kršitve načela varstva legitimnih pričakovanj.

4.

Četrti razlog: Sodišče za uslužbence naj bi storilo napake, ko je presojalo razlog glede kršitve načela enakega obravnavanja.

5.

Peti razlog: Sodišče za uslužbence naj ne bi pravilno presodilo ali celo preizkusilo dokazov v zvezi s tožbenim razlogom zlorabe pooblastil.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/34


Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Krka proti Komisiji

(Zadeva T-684/14)

(2014/C 431/57)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenija) (zastopnika: T. Ilešič in M. Kocmut, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier), ki je bila tožeči stranki vložena 11. julija 2014 v delu v katerem se nanaša na tožečo stranko in zlasti členov 4, 7(4)(a), 8 in 9;

Komisiji naloži plačilo sodnih in zunajsodnih stroškov ter izdatkov, povezanih z zadevo; in

sprejme vse druge ukrepe, za katere meni, da so potrebni.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija ni ustrezno analizirala pravnega, dejanskega in ekonomskega konteksta položaja tožeče stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je napačno ugotovila, da sta tožeča stranka in družba Servier dejanska ali potencialna konkurenta v smislu člena 101 PDEU.

3.

Tretji tožbeni razlog: napačna ugotovitev Komisije, da patentna poravnava, sklenjena med tožečo stranko in družbo Servier, predstavlja omejitev konkurence zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU, temelji na napačni presoji dejstev in napačni pravni analizi ter na napačni uporabi ustaljenih načel glede omejitev zaradi cilja.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico tožeče stranke do obrambe s tem, da je nedosledno obravnavala Assignment and Licence Agreement (pogodba o prenosu in licenčna pogodba) in napačno ugotovila, da ta pogodba predstavlja omejitev konkurence zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija je napačno ugotovila, da sporazumi, sklenjeni med tožečo stranko in družbo Servier, omejujejo konkurenco zaradi posledic v smislu člena 101(1) PDEU.

6.

Šesti tožbeni razlog: Komisija ni pravilno presodila argumentov tožeče stranke, ki se opirajo na člen 101(3) PDEU.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/35


Tožba, vložena 18. septembra 2014 – EEB/Komisija

(Zadeva T-685/14)

(2014/C 431/58)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski urad za okolje (EEB) (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Podskalská, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije (Ares (2014) 2317513) z dne 11. julija 2014, s katerim je bil za nedopusten razglašen predlog tožeče stranke za notranji pregled Sklepa Komisije C 2014/2002 final z dne 31. marca 2014 o uradnem obvestilu Bolgarije o prehodnem nacionalnem načrtu iz člena 32 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/75/EU o industrijskih emisijah;

razglasi za ničen Sklep Komisije C 2014/2002 final z dne 31. marca 2014 o uradnem obvestilu Bolgarije o prehodnem nacionalnem načrtu iz člena 32 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/75/EU o industrijskih emisijah;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: Sklep Komisije (Ares (2014) 2317513) z dne 11. julija 2014 krši člen 17 Pogodbe o Evropski uniji, člena 2(1)(g) in 10 Uredbe (ES) št. 1367/2006, Konvencijo Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju: Konvencija UN/ECE) v povezavi s Sklepom Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije UN/ECE v imenu Evropske skupnosti (2005/370/ES).

2.

Drugi tožbeni razlog: Sklep Komisije C 2014/2002 final z dne 31. marca 2014 krši člen 17 Pogodbe o Evropski uniji, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/75/EU o industrijskih emisijah, Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. februarja 2012 o določitvi pravil glede prehodnih nacionalnih načrtov iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, Komvencijo UN/ECE, v povezavi s Sklepom Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije UN/ECE v imenu Evropske skupnosti (2005/370/ES), Direktivo 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje in Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/36


Pritožba, ki jo je Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) 12. septembra 2014 vložila zoper sodbo, ki jo je 2. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-63/13, Psarras/ENISA

(Zadeva T-689/14 P)

(2014/C 431/59)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zastopnika: P. Empadinhas in C. Meidanis, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Aristidis Psarras (Candia, Grčija)

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence z dne 2. julija 2014 v zadevi F-63/13;

v celoti zavrne zahteve pritožnice zadevi F-63/13;

tožeči stranki iz postopka na prvi stopnji naloži stroške postopka pred Sodiščem za uslužbence in pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov.

1.

Prvi pritožbeni razlog: izkrivljanje dejstev v zvezi z dogodki dne 4. maja 2012 in poznejšim obdobjem ter napačna uporaba prava v zvezi s členom 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) ter členom 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljevanju: PZDU), v povezavi s členom 59 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

2.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava v zvezi s členom 41(2)(a) Listine, saj se zdi, prvič, da ugotovitev kršitve te določbe nujno pomeni ex lege razglasitev ničnosti izpodbijanega akta, s čimer pride do dostopanja od sodne prakse, v skladu s katero bi morala tožeča stranka dokazati, da bi bila vsebina izpodbijanega akta, če ne bi bilo kršitve, lahko drugačna, in, drugič, da bi bila do sedaj uporabljena sodna praksa z opiranjem na to novo razlago iz obrazložitve odločbe „povsem brezpredmetna“.

3.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev obveznosti odločanja o ugovorih nedopustnosti, ki jih je tožena stranka navedla na prvi stopnji, s strani Sodišča za uslužbence ter kršitev obveznosti upoštevanja predhodne faze postopka v zvezi z odškodninskim zahtevkom.

4.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev sodne prakse v skladu s katero je razglasitev ničnosti izpodbijanega akta načeloma ustrezna nadomestitev škode, pomanjkljiva obrazložitev in dejstvo, da je Sodišče za uslužbence odločilo ultra vires, ter očitna napaka pri presoji.

5.

Peti pritožbeni razlog: dvomi glede nepristranskosti Sodišča za uslužbence.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/37


Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Sony Computer Entertainment Europe/UUNT – Marpefa (Vieta)

(Zadeva T-690/14)

(2014/C 431/60)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Malynicz, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Marpefa, SL (Barcelona, Španija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna znamka: znamka Skupnosti št. 1790 674

Postopek pred UUNT: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 2. julija 2014 v zadevi R 2100/2013-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009

kršitev člena 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009

kršitev člena 51(2) Uredbe št. 207/2009


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/38


Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Niche Generics proti Komisiji

(Zadeva T-701/14)

(2014/C 431/61)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Niche Generics Ltd (Hitchin, Združeno kraljestvo) (zastopniki: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, in F. Carlin, Barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka predlaga Sodišču, naj:

sklep razglasi za ničen;

globo odpravi, vsekakor pa jo zmanjša; in

Komisiji naloži plačilo njenih stroškov in stroškov tožeče stranke v zvezi s tem postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja enajst tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija ni izvedla pravnega preizkusa „objektivne nujnosti“, da bi ugotovila, ali poravnava o izkoriščanju patenta, sklenjena med tožečo stranko in družbo Servier, spada na področje uporabe člena 101(1) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je kršila načelo enakega obravnavanja, ker za poravnavo, ki jo je sklenila tožeča stranka, ni uporabila smernic glede Uredbe o skupinskih izjemah za prenos tehnologije.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila pravo, ker je poravnavo obravnavala kot kršitev člena 101(1) PDEU „zaradi cilja“.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila lasten pravni preizkus „kršitve zaradi cilja“ za dejansko stanje v zvezi s tožečo stranko.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila pravo, ker je sklepala, da je imela poravnava protikonkurenčne učinke.

6.

Šesti tožbeni razlog: podredno naj bi Komisija napačno uporabila pravo, ker ni priznala, da poravnava izpolnjuje merila za izvzetje na podlagi člena 101(3) PDEU.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico tožeče stranke do obrambe in načelo dobrega upravljanja, ker je bila pri preiskavi pristranska glede dokumentov, za katere velja zaupnost.

8.

Osmi tožbeni razlog: Komisija je kršila načelo enakega obravnavanja pri izračunu globe, ker je tožečo stranko obravnavala drugače kot družbo Servier, ne da bi bilo to objektivno upravičeno.

9.

Deveti tožbeni razlog: Komisija je pri naložitvi globe tožeči stranki kršila načelo sorazmernosti, svoje smernice o določanju glob in predhodno ustaljeno prakso.

10.

Deseti tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 23(2) Uredbe št. 1/2003 (1), ker je prekoračila 10-odstotno zgornjo mejo globe

11.

Enajsti tožbeni razlog: Komisija je kršila obveznost obrazložitve na podlagi člena 296 PDEU v zvezi z izračunom globe in presojo teže kršitve, ki naj bi jo storila tožeča stranka.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 101 in 102 Pogodbe, (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/39


Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – IPSO/ECB

(Zadeva T-713/14)

(2014/C 431/62)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: International and European Public Services Organisation (IPSO) (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo izvršilnega odbora ECB z dne 30. maja 2014, ki je bila objavljena 16. julija 2014 in s katero je bilo določeno, da se lahko nekatere pogodbe z začasnimi uslužbenci, ki imajo tajniške in administrativne naloge, sklepajo za največ dve leti;

toženi stranki naloži plačilo škode, ocenjene ex aequo et bono na 15  000 EUR;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog zadeva, prvič, kršitev pravice tožeče stranke do obveščenosti in posvetovanja, ki je urejena v členu 27 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in v Direktivi 2002/14 (1) ter natančneje določena in izvedena v okvirnem sporazumu o priznanju, izmenjavi informacij in posvetovanju ter v ad hoc sporazumu iz januarja 2014, s katerim je bila ustanovljena delovna skupina za začasne delavce, sklenjenima med ECB in IPSO, in drugič, kršitev navedenih sporazumov.

2.

Drugi tožbeni razlog zadeva kršitev pravice do dobrega upravljanja, zlasti kršitev pravice do izjave in pravice do dostopa do informacij, ki so postopkovne pravice, določene s členom 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti – Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o zastopanju delavcev (UL L 80, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 219)


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/40


Tožba, vložena 8. oktobra 2014 – Bonney/UUNT – Bruno (ATHEIST)

(Zadeva T-714/14)

(2014/C 431/63)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: David Bonney (London, združeno kraljestvo) (zastopnik: D. Farnsworth, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Vanessa Bruno (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „ATHEIST“ – Prijava št. 1 0 0 34  874

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. Avgusta 2014 v zadevi R 803/2013-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

zavrnitev ugovora v delu v katerem se nanaša na proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/40


Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – NK Rosneft in drugi/Svet

(Zadeva T-715/14)

(2014/C 431/64)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: NK Rosneft OAO (Moskva, Rusija); RN-Shelf-Arctic OOO (Moskva); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Rusija); RN-Exploration OOO (Moskva); in Tagulskoe OOO (Krasnojarsk, Rusija) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

člene 1(2)(b), (c) in (d), (3) in Prilogo III Sklepa Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot ga spreminja Sklep Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014, razglasi za nične;

člene 3, 3a, 4(3) in (4), Prilogo II, člene 5(2)(b), (c), (d) in (3), Prilogo VI in člen 11 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot jo spreminja Uredba Sveta (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014, razglasi za nične;

dalje ali podredno razveljavi Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 in Sklep Sveta 2014/512/SZVP

Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo devet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet naj ne bi podalo zadostnih razlogov, ki bi omogočili popolni preizkus materialne ali postopkovne zakonitosti določb, ki jih tožeča stranka želi razglasiti za nične („upoštevni ukrepi“), in naj bi kršil pravice tožeče stranke do obrambe in pravico do učinkovitega pravnega varstva glede na upoštevne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog: obstajali naj ne bi dokumenti Sveta, ki bi lahko upravičili ali upravičujejo, da imajo upoštevni ukrepi legitimni ali zakoniti cilj.

3.

Tretji tožbeni razlog: upoštevni ukrepi naj bi bili v nasprotju z mednarodnopravnimi obveznostmi EU na podlagi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Rusijo in/ali GATT.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet naj ne bi bil pristojen za sprejetje upoštevnih ukrepov oziroma naj bi bili ti ukrepi nezakoniti, saj naj razumna povezava med ciljem, določenim v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP, in ukrepi za njegovo izvedbo, bodisi ne bi bila razvidna bodisi ni navedena v obrazložitvi.

5.

Peti tožbeni razlog: z Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 naj ne bi bile pravilno prenesene določbe Sklepa Sveta 2014/512/SZVP, saj Svet ni bil pristojen za njeno sprejetje oziroma če je pristojen ne bi mogel zakonito sprejeti člena 3 Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014, saj je (vsaj) na prvi pogled v nasprotju z določbami Sklepa Sveta 2014/512/SZVP, in sicer s členom 4.

6.

Šesti tožbeni razlog: Svet naj ne bi bil pristojen za sprejetje oziroma naj ne bi mogel zakonito sprejeti upoštevnih ukrepov, ker kršijo temeljno načelo enakega obravnavanja in prepovedi samovoljnega ravnanja.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Svet naj ne bi bil pristojen sprejeti ali ne bi mogel zakonito sprejeti upoštevnih ukrepov, ker niso sorazmerni oziroma se njihova sorazmernost ni dokazala, s ciljem, ki mu sledi Sklep Sveta 2014/512/SZVP. Dalje, kot posledica njihove nesorazmernosti, določbe (a) ne posegajo v zakonodajne pristojnosti Unije na podlagi CCP (sporazum) in (b) pomenijo nedopustno poseganje v temeljne pravice tožeče stranke do lastnine in/ali njene podjetniške svobode.

8.

Osmi tožbeni razlog: zlasti ob neobstoju kakršnekoli razlage glede upoštevnih ukrepov in njihove narave, naj bi bil vsaj del namena sporne določbe zasledovati cilj, drugačen od zastavljenega ter naj bi bile z nadaljnjega vidika pristojnosti, dane s Sklepom Sveta 2014/512/SZVP, zlorabljene.

9.

Deveti tožbeni razlog: podana naj bi bila kršitev ustavnega jamstva pravne varnosti, kamor naj bi spadala tudi nejasnost ključnih izrazov v upoštevnih ukrepih.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/41


Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Hong Kong Group proti UUNT – WE Brand (W E)

(Zadeva T-718/14)

(2014/C 431/65)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finska) (zastopnik: J. Spåre, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: WE Brand Sàrl (Luxembourg, Luksemburg)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „W E“ – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 7 63  795

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 4. avgusta 2014 v zadevi R 2305/2013-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in ugodi prijavi znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/42


Tožba, vložena 13. oktobra 2014 – Belgija/Komisija

(Zadeva T-721/14)

(2014/C 431/66)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Belgija (zastopniki: L. Van den Broeck in M. Jacobs, zastopnika, skupaj s P. Vlaemminckom in B. Van Voorenom, odvetnikoma)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razglasitev ničnosti priporočila Komisije 2014/478/EU z dne 14. julija 2014, ki vsebuje načela za varstvo potrošnikov in uporabnikov spletnih iger na srečo in za izključitev mladoletnikov iz spletnih iger na srečo;

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se očita kršitev načela prenosa pristojnosti po členu 5 PEU, ker ni bila navedena bistvena pravna podlaga, v skladu s katero je Komisija pooblaščena za sprejetje izpodbijanega akta.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se očita kršitev načela prenosa pristojnosti, ker Komisija na podlagi pogodb ni pooblaščena, da v sektorju iger na srečo sprejme pravni akt z usklajevalnim učinkom.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se očita kršitev načela lojalnega sodelovanja po členu 4(3) PEU in institucionalno ravnovesje v smislu člena 13(2) PEU, ker je Komisija šla preko sklepov Sveta z dne 10. decembra 2010„o okviru za področje iger na srečo in stav v državah članicah Evropske unije“ (dokument 16884/10).

4.

S četrtim tožbenim razlogom se očita kršitev načela lojalnega sodelovanja po členu 4(3) PDEU v razmerju do držav članic.

5.

S petim tožbenim razlogom se očita kršitev člena 13(2) PEU, kot tudi členov 288 PDEU in 289 PDEU, ker je izpodbijani ukrep v resnici prikrita direktiva. Tožeča stranka poleg tega trdi, da je Komisija kršila člen 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah s tem, da ni uveljavljala zakona, da bi omejila svobodo izražanja in obveščanja uporabnikov.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/43


Tožba, vložena 14. oktobra 2014 – Aalberts Industries/Komisija in Sodišče

(Zadeva T-725/14)

(2014/C 431/67)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Aalberts Industries NV (Utrecht, Nizozemska) (zastopnika: R. Wesseling in M. Tuurenhout, odvetnika)

Toženi stranki: Evropska komisija in Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

da se Europski uniji, ki jo zastopata Sodišče ali Evropska komisija, naloži nadomestilo škode družbi Aalberts Industries, ki ji je nastala zaradi kršitve njenih pravic in sicer v višini 1 0 41  863 EUR za premoženjsko škodo in 5 0 40  000 EUR za nepremoženjsko škodo ali v višini zneska, ki ga pravično določi Sodišče, oboje skupaj s kompenzacijskimi obrestmi za obdobje od 13. januarja 2010 do dneva razglasitve sodbe v zvezi s to tožbo, po obrestni meri, ki jo določbi ECB za operacijo glavnega refinanciranja;

naložitev plačila stroškov Evropski uniji, ki jo zastopata Sodišče ali Evropska komisija.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče v postopku v zadevi Aalberts Industries N. V. in drugi/Komisija (T-385/06), ki ga je tožeča stranka sprožila zoper sklep Komisije C(2006) 4180 final z dne 20. septembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F-1/38.121 – Pribor (fitingi), kršilo njeno pravico do odločanja znotraj primernega roka.

Tožeča stranka trdi, da je postopek trajal štiri leta in tri mesece, čeprav odločanje Splošnega sodišča glede njene tožbe, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, ne bi smelo trajati dlje kot tri leta. Splošno sodišče je kršilo člen 47(2) Listine EU o temeljnih pravicah, ki sodiščem Unije nalaga dolžnost, da v zadevah odloči v primernem času in člen 6(1) EKČP, ki vsakemu posamezniku daje pravico, da se o njegovih pravicah in obveznostih odloča v primernem roku.

Tožeča stranka je zaradi dejstva, da Splošno sodišče tožbenega postopka ni zaključilo v obdobju treh let, utrpela dejansko in gotovo materialno škodo. Ta škoda sestoji iz stroškov, ki so ji nastali zaradi refinanciranja bančne garancije, potem ko je odločanje glede sodbe trajalo dlje kot tri leta.

Tožeča stranka je utrpela nepremoženjsko škodo, ker se je vtis, da je sodelovala pri omejevalnem sporazumu, zaradi predolgega trajanja postopka pred Splošnim sodiščem, nesorazmerno dolgo ohranjal. Odškodnina v višini 5 % prvotno določene denarne kazni ustreza primerni odškodnini, za katero je Sodišče presodilo, da je primerna v primeru bistvene prekoračitve roka pri presoji denarne kazni v kartelnih postopkih.

Na podlagi zgoraj navedenih argumentov tožeča stranka trdi, da obstaja neposredna vzročna zveza med uveljavljanim nadomestilom za škodo in kršitvijo, ki jo je storila Unija zoper pravni predpis, katerega namen je podelitev pravic posameznikom. Zato naj bi bili izpolnjeni pogoji za nepogodbeno odgovornost Unije v skladu s členom 340(2) PDEU.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/44


Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/UUNT – H. Young Holdings (Animal)

(Zadeva T-727/14)

(2014/C 431/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Združene države) (zastopnik: S. Malynicz, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: H. Young Holdings plc (Newbury, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „animal“ – znamka Skupnosti št. 2 8 22  807

Postopek pred UUNT: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. julija 2014 v zadevi R 2054/2013-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

UUNT in drugi stranki naloži plačilo njunih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 37(b)(ii) Uredbe št. 2868/95.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/44


Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/UUNT – H. Young Holdings (animal)

(Zadeva T-728/14)

(2014/C 431/69)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Združene države Amerike) (zastopnik: S. Malynicz, barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: H. Young Holdings plc (Newbury, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „animal“ – znamka Skupnosti št. 2 8 24  548

Postopek pred UUNT: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora UUNT za pritožbe z dne 31. julija 2014 v zadevi R 2058/2013-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in drugi stranki naloži plačilo njunih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 37(b)(ii) Uredbe št. 2868/95.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/45


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/UUNT – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment

(Zadeva T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 24, 25.1.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/45


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile/UUNT – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Zadeva T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 39, 8.2.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/46


Sklep Splošnega sodišča z dne 1. oktobra 2014 – Tui Deutschland/UUNT – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Zadeva T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik četrtega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 61, 1.3.2014.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/46


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. septembra 2014 – Petropars in drugi/Svet

(Zadeva T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 261, 11.8.2014.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/47


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – AY/Svet

(Zadeva F-23/11 RENV) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2010 - Primerjalna ocena uspešnosti - Odločba o nenapredovanju tožeče stranke))

(2014/C 431/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AY (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in A. F. Jensen, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Sveta o nevpisu tožeče stranke na seznam uradnikov, ki napredujejo v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, in povrnitev utrpljene nepremoženjske škode. Zadeva T-167/12 P, vrnjena Sodišču za uslužbence po razveljavitvi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

AY nosi svoje stroške, priglašene v zadevah F-23/11, T-167/12 P in F-23/11 RENV ter stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije v zadevi F-23/11.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške, priglašene v zadevah T-167/12 P in F-23/11 RENV.


(1)  UL C 226, 30.7.2011, str. 31.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/47


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – van de Water/Parlament

(Zadeva F-86/13) (1)

((Javni uslužbenci - Pravice in obveznosti uradnika - Izjava o nameri opravljanja poklicne dejavnosti po prenehanju dela - Člen 16 Kadrovskih predpisov - Skladnost z legitimnimi interesi institucije - Prepoved))

(2014/C 431/75)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Robert van de Water (Grimbergen, Belgija) (zastopnika: P. Bentley, QC, in R. Bäuerle, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: N. Chemaï in M. Dean, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa o prepovedi tožeči stranki, da sprejme delovno mesto svetovalca predsednika vlade Ukrajine v dveh letih po prenehanju njegovega dela v Evropskem parlamentu.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

R. van de Water nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski parlament.


(1)  UL C 336, 16.11.2013, str. 31.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/48


Tožba, vložena 24. junija 2014 – ZZ/Evropska komisija

(Zadeva F-59/14)

(2014/C 431/76)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: H. Mannes, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Javni uslužbenci – Predlog za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki jo je tožeča stranka utrpela z izgubo možnosti za sprejetje na delovno mesto pri EU, ki temelji na sodbi Sodišča za uslužbence z dne 29. oktobra 2010 v zadevi F-5/08 Brune/Kommission.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj se

toženi stranki naloži, da tožeči stranki povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki jo je ta utrpela zaradi nezakonite izključitve iz izbirnega postopka EPSO/AD/26/05;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka;

izda zamudna sodba, če je to potrebno.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/48


Tožba, vložena 31. julija 2014 – ZZ/Skupno podjetje ECSEL

(Zadeva F-75/14)

(2014/C 431/77)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: V. A. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Skupno podjetje ECSEL

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke, sestavljenega za leto 2012.

Predloga tožeče stranke

Izpodbijano odločbo, s katero je podjetje ARTEMIS zavrnilo pritožbo tožeče stranke, naj se razglasi za nično in naj se razglasi za ničen izpodbijani akt, ki ga je drugostopenjski ocenjevalec sprejel 15. novembra 2013 v zvezi z obrazloženo zavrnitvijo tožeče stranke, da sprejme vsebino ocenjevalnega poročila za leto 2012;

Skupnemu podjetju ECSEL naj se naloži plačilo stroškov.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/49


Tožba, vložena 1. septembra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-87/14)

(2014/C 431/78)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb Sveta glede povračila stroškov bolnišničnega zdravljenja tožeče stranke in naložitev Svetu, prvič, plačilo zamudnih in kompenzacijskih obresti in, drugič, plačilo odškodnine za domnevno nastalo nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Delno naj se za nične razglasijo odločbe bruseljskega oddelka za izplačila, kot izhajajo iz obračuna 55 z dne 27. septembra 2013 v zvezi z zahtevo z dne 12. julija 2012 za povračilo stroškov bolnišničnega zdravljenja tožeče stranke;

za nične naj se razglasijo dopisi bruseljskega oddelka za izplačila z dne 19. novembra 2013 v zvezi z zavrnitvijo zatrjevane zahteve za predhodno odobritev z dne 12. julija 2012 ali, podredno, naj se jih razveljavi;

v potrebnem obsegu naj se za nično razglasi odločba OPI z dne 22. maja 2014 o zavrnitvi pritožb, ki ju je tožeča stranka vložila 27. decembra 2013 in 18. februarja 2014;

Svetu naj se naloži plačilo zamudnih in kompenzacijskih obresti od datuma zapadlosti zahtevanih zneskov in nadomestilo nastalo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.


1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/50


Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-98/14)

(2014/C 431/79)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev delne ničnosti dveh obvestil osebju Sveta v delu, v katerem pravico do povračila potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja vežeta na nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini in naložitev, naj tožena stranka plača odškodnino in obresti za domnevno pretrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

na podlagi člena 270 PDEU naj se razglasi ničnost sklepa iz Obvestila osebju št. 13/14 (Sklep št. 2/2014) z dne 9. januarja 2014, s katerim se je spremenil sistem, ki se uporablja glede potovalnega časa, ker se je s 1. januarjem 2014 začela uporabljati določba iz člena 7 Priloge V h Kadrovskim predpisom, in obvestila osebju št. 9/14 (Sklep št. 12/2014), s katerim se je spremenil sistem potnih stroškov, ker se je s 1. januarjem 2014 začela uporabljati določba iz člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ki sta bila oba spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. l023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, objavljeno v Uradnem listu št. L 287 z dne 29. oktobra 2013. Predlog za razglasitev ničnosti je omejen na del tistih obvestil osebju, v katerih je pravica do potnih stroškov in potovalnega časa vezana na nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini, in na člen 6 Obvestila osebju št. 9/14, s katerimi so bila uvedena nova merila za določitev matičnega kraja;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino v višini 1 65  596,42 EUR za pretrpljeno premoženjsko škodo in znesek 40  000 EUR za nepremoženjsko škodo;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine, skupaj z zamudnimi ter poravnalnimi obrestmi po obrestni meri 6,75 % za pretrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.