ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 372

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
20. oktober 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 372/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 372/02

Zadeva C-150/14 P: Pritožba, ki jo je Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH 29. januarja 2014 vložila zoper sodbo, ki jo je 31. marca 2014 izdalo Splošno sodišče (tretji senat)v zadevi T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Christin Vieweg

2

2014/C 372/03

Zadeva C-339/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Nürnberg (Nemčija) 14. julija 2014 – kazenski postopek proti Andreasu Wittmannu

2

2014/C 372/04

Zadeva C-342/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 16. julija 2014 – X-Steuerberatungsgesellschaft proti Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Zadeva C-371/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 1. avgusta 2014 – APEX GmbH Internationale Spedition proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Zadeva C-375/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Frosinone (Italija) 6. avgusta 2014 – kazenski postopek zoper Laezzo Rosario

4

2014/C 372/07

Zadeva C-386/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) 13. avgusta 2014 – Groupe Steria SCA proti Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Zadeva C-388/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Köln (Nemčija) 14. avgusta 2014 – Timac Agro Deutschland GmbH proti Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Zadeva C-389/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Esso Italiana srl in drugi, proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

5

2014/C 372/10

Zadeva C-390/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciper) 18. avgusta 2014 – Astinomikos Diefthindis Larnakas proti Masoudu Mehrabipariju

7

2014/C 372/11

Zadeva C-391/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Api Raffineria di Ancona SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

7

2014/C 372/12

Zadeva C-392/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

9

2014/C 372/13

Zadeva C-393/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Dalmine SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

10

2014/C 372/14

Zadeva C-394/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Sandy Siewert in drugi proti Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Zadeva C-395/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 19. avgusta 2014 – Vodafone GmbH proti Bundesrepublik Deutschland

12

 

Splošno sodišče

2014/C 372/16

Zadeva T-471/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. septembra 2014 – Éditions Odile Jacob proti Komisiji (Konkurenca — Koncentracije — Trg založništva knjig — Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom pod pogojem prodaje sredstev — Odločba o odobritvi pridobitelja odsvojenih sredstev — Odločba, sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče za nično razglasilo prvo odločbo v zvezi z istim postopkom — Pravni interes — Kršitev člena 266 PDEU — Neupoštevanje zavez, določenih v odločbi o pogojnem dovoljenju — Razlikovanje med pogoji in zahtevami — Načelo prepovedi retroaktivnosti — Presoja prijave pridobitelja — Neodvisnost pridobitelja v razmerju do odsvojitelja — Zloraba pooblastil — Obveznost obrazložitve)

13

2014/C 372/17

Zadeva T-516/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – MasterCard in drugi proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s študijo o stroških in koristih, ki bi jih trgovci imeli ob sprejetju različnih plačilnih sredstev — Dokumenti tretjih strank — Zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja — Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov tretje osebe)

13

2014/C 372/18

Zadeva T-218/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – Micrus Endovascular proti UUNT – Laboratorios Delta (DELTA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti DELTA — Prejšnji mednarodna figurativna znamka in nacionalan figurativna znamka DELTA PORTUGAL ter firma LABORATORIOS DELTA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

14

2014/C 372/19

Zadeva T-461/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – Hansestadt Lübeck proti Komisiji (Državne pomoči — Letališke pristojbine — Letališče Lübeck — Sklep o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU — Člen 107(1) PDEU — Očitna napaka pri presoji — Člen 10 Uredbe (ES) št. 659/1999)

15

2014/C 372/20

Zadeva T-494/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – Biscuits Poult proti UUNT – Banketbakkerij Merba (Biscuit) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja odlomljen piškot — Razlogi za ničnost — Neobstoj individualne narave — Členi 4, 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)

16

2014/C 372/21

Zadeva T-199/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – DTM Ricambi proti UUNT – STAR (STAR) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti STAR — Prejšnja mednarodna figurativna znamka STAR LODI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

16

2014/C 372/22

Zadeva T-555/14: Tožba, vložena 25. julija 2014 – Estonija proti Komisiji

17

2014/C 372/23

Zadeva T-567/14: Tožba, vložena 1. avgusta 2014 – Group OOD proti UUNT – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Zadeva T-585/14: Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Slovenija/Komisija

19

2014/C 372/25

Zadeva T-586/14: Tožba, vložena 7. avgusta 2014 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings proti Komisiji

20

2014/C 372/26

Zadeva T-597/14: Tožba, vložena 11. avgusta 2014 – Cham in Bena Properties proti Svetu

21

2014/C 372/27

Zadeva T-602/14: Tožba, vložena 11. avgusta 2014 – Bena Properties proti Svetu

22

2014/C 372/28

Zadeva T-615/14: Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Fútbol Club Barcelona proti UUNT (Upodobitev meča)

22

2014/C 372/29

Zadeva T-165/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2014 – ANKO proti Komisiji in REA

23

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

2014/C 372/01

Zadnja objava

UL C 361, 13.10.2014

Prejšnje objave

UL C 351, 6.10.2014

UL C 339, 29.9.2014

UL C 329, 22.9.2014

UL C 315, 15.9.2014

UL C 303, 8.9.2014

UL C 292, 1.9.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/2


Pritožba, ki jo je Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH 29. januarja 2014 vložila zoper sodbo, ki jo je 31. marca 2014 izdalo Splošno sodišče (tretji senat)v zadevi T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Christin Vieweg

(Zadeva C-150/14 P)

2014/C 372/02

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (zastopnik: S. Biagosch, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Christin Vieweg

Sodišče Evropske unije (deveti senat) je s sklepom z dne 4. septembra 2014 zavrnilo pritožbo in odločilo, da pritožnica nosi lastne stroške.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Nürnberg (Nemčija) 14. julija 2014 – kazenski postopek proti Andreasu Wittmannu

(Zadeva C-339/14)

2014/C 372/03

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Nürnberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Andreas Wittmann

Druga stranka v postopku: Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11(4) Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) razlagati tako, da je odvzemu vozniškega dovoljenja enakovredno to, če se vozniku nekega vozila vozniško dovoljenje ne odvzame zgolj zato, ker mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto že prej in je zato brez vozniškega dovoljenja, in če se obenem odredi, da se tej osebi določeno obdobje v nobenem primeru ne sme izdati novega vozniškega dovoljenja?


(1)  Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L 403, str. 18).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 16. julija 2014 – X-Steuerberatungsgesellschaft proti Finanzamt Hannover-Nord

(Zadeva C-342/14)

2014/C 372/04

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X-Steuerberatungsgesellschaft

Tožena stranka: Finanzamt Hannover-Nord

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 5 Direktive 2005/36/ES (1) nasprotuje omejevanju svobode opravljanja storitev v primeru, če družba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, ki je zakonito ustanovljena v eni državi članici, v državi članici sedeža, v kateri dejavnost davčnega svetovanja ni regulirana, izpolni davčno napoved za prejemnika storitve v drugi državi članici in jo posreduje davčnemu uradu, če nacionalni predpisi v tej drugi državi članici določajo, da mora biti družba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, priznana kot družba za opravljanje storitve nudenja pomoči v davčnih zadevah v okviru poslovne dejavnosti in da morajo biti poslovodje takšne družbe davčni svetovalci?

2.

Ali se lahko družba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, v okoliščinah, kot so opisane pod prvim vprašanjem, uspešno sklicuje na člen 16(1) in (2) Direktive 2006/123/ES (2), ne glede na to, v kateri od navedenih držav članic opravlja storitev?

3.

Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da v okoliščinah, kot so navedene pod prvim vprašanjem, nasprotuje omejevanju svobode opravljanja storitev s predpisi, ki veljajo v državi članici prejemnika storitev, če družba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, nima sedeža v državi članici prejemnika storitev?


(1)  Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str. 22).

(2)  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, str. 36).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 1. avgusta 2014 – APEX GmbH Internationale Spedition proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Zadeva C-371/14)

2014/C 372/05

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: APEX GmbH Internationale Spedition

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je Izvedbena uredba (EU) št. 260/2013 (1) z dne 18. marca 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1458/2007, na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti, poslanih iz Socialistične republike Vietnam, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Socialistične republike Vietnam ali ne (UL L 82, str. 10, v nadaljevanju: Uredba št. 260/2013) neveljavna, ker se je protidampinška dajatev, ki je bila uvedena z Uredbo (ES) št. 1458/2007 in ki naj bi se razširila, ob sprejetju Uredbe št. 260/2013 že iztekla?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.

Ali je Uredba št. 260/2013 neveljavna, ker ni mogoče ugotoviti izogibanja ukrepom iz Uredbe (ES) št. 1458/2007 (2) v smislu člena 13(1) Uredbe št. [1225/2009]?


(1)  UL L 82, str. 10.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1458/2007 z dne 10. decembra 2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in odpremljenih ali s poreklom iz Tajvana, ter na uvoz nekaterih žepnih vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in odpremljenih ali s poreklom iz Tajvana (UL L 326, str. 1).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Frosinone (Italija) 6. avgusta 2014 – kazenski postopek zoper Laezzo Rosario

(Zadeva C-375/14)

2014/C 372/06

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Frosinone

Stranka v postopku v glavni stvari

Laezza Rosaria

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 49 in naslednje, ter člen 56 in naslednje, Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot so bili dopolnjeni zlasti v luči načel, ki jih je postavilo Sodišče v sodbi z dne 16. februarja 2012 v povezanih zadevah C-72/10 in C-77/10, razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, ki določa obveznost neodplačnega prenosa uporabe materialne in nematerialne lastnine, ki tvori mrežo za upravljanje in pobiranje stav, po prenehanju opravljanja dejavnosti zaradi izteka koncesije ali zaradi odločbe o razveljavitvi ali preklicu?


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) 13. avgusta 2014 – Groupe Steria SCA proti Ministère des finances et des comptes publics

(Zadeva C-386/14)

2014/C 372/07

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Groupe Steria SCA

Tožena stranka: Ministère des finances et des comptes publics

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 43 Pogodbe ES, ki je postal člen 49 PDEU in se nanaša na svobodo ustanavljanja, razlagati tako, da nasprotuje temu, da francoski režim davčne vključitve matični družbi, ki je vključena v povezano skupino, odobri nevtralizacijo ponovne vključitve deleža stroškov in izdatkov, ki so pavšalno določeni na 5 % neto zneska dividend, ki jih prejme le od družb rezidentk, ki so vključene v povezano skupino, medtem ko take pravice na podlagi te zakonodaje nima za dividende, ki ji jih izplačajo njene hčerinske družbe s sedežem v drugi državi članici, ki bi bile, če bi bile rezidentke, do tega objektivno upravičene, če bi tako izbrale?


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Köln (Nemčija) 14. avgusta 2014 – Timac Agro Deutschland GmbH proti Finanzamt Sankt Augustin

(Zadeva C-388/14)

2014/C 372/08

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgerichts Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Timac Agro Deutschland GmbH

Tožena stranka: Finanzamt Sankt Augustin

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 49 PDEU (člen 43 ES) treba razlagati tako, da nasprotuje določbi, kot je člen 52(3) EStG (Einkommensteuergesetz, zakon o dohodnini), kadar je razlog za vračunanje izgub tuje stalne poslovne enote v višini, v kateri so se pred tem upoštevale za znižanje davka, odsvojitev te stalne poslovne enote drugi kapitalski družbi, ki pripada isti skupini kot odsvojiteljica, ne pa doseganje dobička?

2.

Ali je člen 49 PDEU (člen 43 ES) treba razlagati tako, da nasprotuje določbi, kot je člen 23(1a) sporazuma med Nemčijo in Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja iz leta 2000 – v skladu s katero se iz davčne osnove za odmero nemškega davka izvzamejo dohodki iz Avstrije, kadar se lahko obdavčijo v Avstriji – kadar izgube, ki so nastale v avstrijski stalni poslovni enoti nemške kapitalske družbe, zato ni več mogoče upoštevati v Avstriji, ker je bila stalna poslovna enota odsvojena avstrijski kapitalski družbi, ki pripada isti skupini kot nemška kapitalska družba?


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Esso Italiana srl in drugi, proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

(Zadeva C-389/14)

2014/C 372/09

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Esso Italiana srl, Eni SpA, Linde Gas Italia srl,

Tožene stranke: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU (1) z dne 5. septembra 2013 neveljaven, ker pri izračunu pravic, ki jih je treba dodeliti brezplačno, ni upoštevan delež pravic do emisije v zvezi z zgorevanjem odpadnih plinov niti delež pravic do emisije v zvezi s toploto, nastalo pri kogeneraciji, ter je s tem kršen člen 290 PDEU in člen 10a(1), (4) in (5) Direktive 2003/87/ES (2), ker so bila prekoračena pooblastila, priznana s to direktivo, in je to v nasprotju s ciljem navedene direktive (spodbujanje energetsko učinkovitejših tehnologij in varovanje potreb gospodarskega razvoja in zaposlovanja)?

2.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven glede na člen 6 PEU, ker je v nasprotju s členom 1 Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) in členom 17 te konvencije, s tem da je bilo tožečim družbam neupravičeno poseženo v legitimno pričakovanje, da bodo ohranile v lasti premoženje, sestavljeno iz predhodno dodeljene količine pravic, do katere so upravičene na podlagi Direktive, pri čemer jim je bila odvzeta gospodarska korist od tega premoženja?

3.

Sodišče naj tudi odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 296, drugi odstavek, PDEU in členom 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj ni obrazložen?

4.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 10a(5) Direktive 2003/87/ES in načelom sorazmernosti, določenem v členu 5(4) PEU, ter je nezakonit, ker ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj pri izračunu največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) niso bile upoštevane posledice spremembe razlage pojma „kurilna naprava“ med prvo (2005–2007) in drugo (2008-2012) fazo izvajanja Direktive 2003(87/ES?

5.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je v nasprotju s členoma 10a(5) in 9a(2) Direktive 2003/87/ES, ter ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj je bil izračun največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) opravljen na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice in ki niso bili skladni, ker so temeljili na različni razlagi člena 9a(2) Direktive 2003/87/ES?

6.

Sodišče naj nazadnje odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, zaradi kršitve procesnih določb iz členov 10a(1) in 23(3) Direktive 2003/87/ES?


(1)  Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, str. 27).

(2)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciper) 18. avgusta 2014 – Astinomikos Diefthindis Larnakas proti Masoudu Mehrabipariju

(Zadeva C-390/14)

2014/C 372/10

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Astinomikos Diefthindis Larnakas

Tožena stranka: Masoud Mehrabipari

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 15 in 16 Direktive 2008/115/ES (1), ob upoštevanju načel lojalnega sodelovanja, polnega učinka za doseganje ciljev direktiv, sorazmernosti, primernosti in ustreznosti kazni, razlagati tako, da dopuščata vložitev obtožnice zoper nezakonito prebivajočega državljana tretje države, zoper katerega so bili neuspešno uvedeni prisilni ukrepi vrnitve in ki je bil pridržan v obdobju, daljšem od 18 mesecev, ker ni imel potnega lista in ker zaradi strahu, da bi ga v Iranu organi preganjali, ne sodeluje z organi, pristojnimi za izdajo potnega lista prek veleposlaništva, na podlagi zakonodaje posamezne države, pred prenosom zakonodaje Skupnosti (člen 19[(1)(f) in (i) zakona o tujcih in priseljevanju (poglavje 105)])?

2.

V primeru pritrdilnega odgovora na zgornje vprašanje, ali je treba zadevno obtožnico vložiti takoj po dopolnitvi 18 mesecev, ki je najdaljše obdobje trajanja pridržanja za namene odstranitve, s posledico, da nezakonito prebivajoči državljan tretje države ni izpuščen na prostost, temveč je še naprej pridržan do vložitve obtožnice, pod pogojem, da sodišče meni, da je to potrebno zaradi begosumnosti?

3.

Kako je treba razlagati izraz „nezadostno sodelovanje“ državljana tretje države iz člena 15 [(6)(a)] Direktive 2008/115? Ali je zlasti dovoljeno, da se ta pojem enači s predpisi posamezne države članice (člen 19(1)(f) in (i) zakona o tujcih in priseljevanju (poglavje 105), ki sankcionira vsakršno zavrnitev „predložitve dokumenta predstojniku oddelka, ki ga slednji zahteva“, kot tudi vsakršno „nasprotovanje ali oviranje predstojnika oddelka pri izvajanju njegovih obveznosti, bodisi aktivno ali pasivno“ zaradi nepredložitve potnega lista, medtem ko istočasno niso podane nobene navedbe v zvezi z dejanji, ki so jih za uspešen izgon državljana tretje države uvedli organi zoper organe države izvora?


(1)  Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, str. 98).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Api Raffineria di Ancona SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

(Zadeva C-391/14)

2014/C 372/11

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Api Raffineria di Ancona SpA

Tožene stranke: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU (1) z dne 5. septembra 2013 neveljaven, ker pri izračunu pravic, ki jih je treba dodeliti brezplačno, ni upoštevan delež pravic do emisije v zvezi z zgorevanjem odpadnih plinov niti delež pravic do emisije v zvezi s toploto, nastalo pri kogeneraciji, ter je s tem kršen člen 290 PDEU in člen 10a(1), (4) in (5) Direktive 2003/87/ES (2), ker so bila prekoračena pooblastila, priznana s to direktivo, in je to v nasprotju s ciljem navedene direktive (spodbujanje energetsko učinkovitejših tehnologij in varovanje potreb gospodarskega razvoja in zaposlovanja)?

2.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven glede na člen 6 PEU, ker je v nasprotju s členom 1 Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) in členom 17 te konvencije, s tem da je bilo tožečim družbam neupravičeno poseženo v legitimno pričakovanje, da bodo ohranile v lasti premoženje, sestavljeno iz predhodno dodeljene količine pravic, do katere so upravičene na podlagi Direktive, pri čemer jim je bila odvzeta gospodarska korist od tega premoženja?

3.

Sodišče naj tudi odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 296, drugi odstavek, PDEU in členom 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj ni obrazložen?

4.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 10a(5) Direktive 2003/87/ES in načelom sorazmernosti, določenem v členu 5(4) PEU, ter je nezakonit, ker ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj pri izračunu največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) niso bile upoštevane posledice spremembe razlage pojma „kurilna naprava“ med prvo (2005–2007) in drugo (2008-2012) fazo izvajanja Direktive 2003(87/ES?

5.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je v nasprotju s členoma 10a(5) in 9a(2) Direktive 2003/87/ES, ter ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj je bil izračun največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) opravljen na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice in ki niso bili skladni, ker so temeljili na različni razlagi člena 9a(2) Direktive 2003/87/ES?

6.

Sodišče naj nazadnje odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, zaradi kršitve procesnih določb iz členov 10a(1) in 23(3) Direktive 2003/87/ES?


(1)  Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, str. 27).

(2)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

(Zadeva C-392/14)

2014/C 372/12

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA

Tožene stranke: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU (1) z dne 5. septembra 2013 neveljaven, ker pri izračunu pravic, ki jih je treba dodeliti brezplačno, ni upoštevan delež pravic do emisije v zvezi z zgorevanjem odpadnih plinov niti delež pravic do emisije v zvezi s toploto, nastalo pri kogeneraciji, ter je s tem kršen člen 290 PDEU in člen 10a(1), (4) in (5) Direktive 2003/87/ES (2), ker so bila prekoračena pooblastila, priznana s to direktivo, in je to v nasprotju s ciljem navedene direktive (spodbujanje energetsko učinkovitejših tehnologij in varovanje potreb gospodarskega razvoja in zaposlovanja)?

2.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven glede na člen 6 PEU, ker je v nasprotju s členom 1 Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) in členom 17 te konvencije, s tem da je bilo tožečim družbam neupravičeno poseženo v legitimno pričakovanje, da bodo ohranile v lasti premoženje, sestavljeno iz predhodno dodeljene količine pravic, do katere so upravičene na podlagi Direktive, pri čemer jim je bila odvzeta gospodarska korist od tega premoženja?

3.

Sodišče naj tudi odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 296, drugi odstavek, PDEU in členom 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj ni obrazložen?

4.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 10a(5) Direktive 2003/87/ES in načelom sorazmernosti, določenem v členu 5(4) PEU, ter je nezakonit, ker ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj pri izračunu največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) niso bile upoštevane posledice spremembe razlage pojma „kurilna naprava“ med prvo (2005–2007) in drugo (2008-2012) fazo izvajanja Direktive 2003(87/ES?

5.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je v nasprotju s členoma 10a(5) in 9a(2) Direktive 2003/87/ES, ter ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj je bil izračun največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) opravljen na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice in ki niso bili skladni, ker so temeljili na različni razlagi člena 9a(2) Direktive 2003/87/ES?

6.

Sodišče naj nazadnje odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, zaradi kršitve procesnih določb iz členov 10a(1) in 23(3) Direktive 2003/87/ES?


(1)  Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, str. 27).

(2)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 18. avgusta 2014 – Dalmine SpA proti Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE in drugim

(Zadeva C-393/14)

2014/C 372/13

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dalmine SpA

Tožene stranke: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU (1) z dne 5. septembra 2013 neveljaven, ker pri izračunu pravic, ki jih je treba dodeliti brezplačno, ni upoštevan delež pravic do emisije v zvezi z zgorevanjem odpadnih plinov niti delež pravic do emisije v zvezi s toploto, nastalo pri kogeneraciji, ter je s tem kršen člen 290 PDEU in člen 10a(1), (4) in (5) Direktive 2003/87/ES (2), ker so bila prekoračena pooblastila, priznana s to direktivo, in je to v nasprotju s ciljem navedene direktive (spodbujanje energetsko učinkovitejših tehnologij in varovanje potreb gospodarskega razvoja in zaposlovanja)?

2.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven glede na člen 6 PEU, ker je v nasprotju s členom 1 Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) in členom 17 te konvencije, s tem da je bilo tožečim družbam neupravičeno poseženo v legitimno pričakovanje, da bodo ohranile v lasti premoženje, sestavljeno iz predhodno dodeljene količine pravic, do katere so upravičene na podlagi Direktive, pri čemer jim je bila odvzeta gospodarska korist od tega premoženja?

3.

Sodišče naj tudi odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 296, drugi odstavek, PDEU in členom 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj ni obrazložen?

4.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je ta sklep v nasprotju s členom 10a(5) Direktive 2003/87/ES in načelom sorazmernosti, določenem v členu 5(4) PEU, ter je nezakonit, ker ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj pri izračunu največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) niso bile upoštevane posledice spremembe razlage pojma „kurilna naprava“ med prvo (2005–2007) in drugo (2008-2012) fazo izvajanja Direktive 2003(87/ES?

5.

Sodišče naj odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, ker je v nasprotju s členoma 10a(5) in 9a(2) Direktive 2003/87/ES, ter ni bila opravljena preiskava in je bila storjena očitna napaka pri presoji, saj je bil izračun največje mogoče količine pravic, ki se dodelijo brezplačno (podatek, pomemben za določitev enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja) opravljen na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice in ki niso bili skladni, ker so temeljili na različni razlagi člena 9a(2) Direktive 2003/87/ES?

6.

Sodišče naj nazadnje odloči, ali je Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 neveljaven v delu, v katerem določa medsektorski korekcijski faktor, zaradi kršitve procesnih določb iz členov 10a(1) in 23(3) Direktive 2003/87/ES?


(1)  Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, str. 27).

(2)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Sandy Siewert in drugi proti Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-394/14)

2014/C 372/14

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Tožena stranka: Condor Flugdienst GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se morajo izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (1) nanašati neposredno na rezervirani let?

2.

Če so za poznejši let upoštevne tudi izredne razmere, ki nastopijo med predhodnimi leti, ali se morajo vsi ustrezni ukrepi, ki jih mora sprejeti dejanski letalski prevoznik v skladu s členom 5(3) Uredbe, nanašati le na preprečitev izrednih razmer ali tudi na preprečitev večje zamude?

3.

Ali je treba posege tretjih oseb, ki ravnajo na lastno odgovornost in na katere so bile prenesene naloge, ki spadajo pod dejavnost letalskega prevoznika, šteti za izredne okoliščine v smislu člena 5(3) Uredbe?

4.

Če je odgovor na vprašanje 3 pritrdilen, ali je pri presoji pomembno kdo (letalska družba, upravljavec letališča, itd.) je pooblastil tretjo osebo?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91(Besedilo velja za EGP); UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 19. avgusta 2014 – Vodafone GmbH proti Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-395/14)

2014/C 372/15

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Vodafone GmbH

Tožena stranka in druga stranka v revizijskem postopku: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES (1) z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) razlagati tako, da mora nacionalni regulativni organ, ki je operaterju s pomembno tržno močjo naložil opravljanje storitev zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih in ki je za cene, ki se za to zahtevajo, določil obveznost odobritve ob upoštevanju postopka, določenega v navedeni določbi te direktive, ponovno izvesti postopek iz člena 7(3) Direktive 2002/21/ES pred vsako odobritvijo konkretno predlaganih cen?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349.


Splošno sodišče

20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. septembra 2014 – Éditions Odile Jacob proti Komisiji

(Zadeva T-471/11) (1)

((Konkurenca - Koncentracije - Trg založništva knjig - Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom pod pogojem prodaje sredstev - Odločba o odobritvi pridobitelja odsvojenih sredstev - Odločba, sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče za nično razglasilo prvo odločbo v zvezi z istim postopkom - Pravni interes - Kršitev člena 266 PDEU - Neupoštevanje zavez, določenih v odločbi o pogojnem dovoljenju - Razlikovanje med pogoji in zahtevami - Načelo prepovedi retroaktivnosti - Presoja prijave pridobitelja - Neodvisnost pridobitelja v razmerju do odsvojitelja - Zloraba pooblastil - Obveznost obrazložitve))

2014/C 372/16

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Éditions Odile Jacob SAS (Pariz, Francija) (zastopniki: sprva O. Fréget, M. Struys in L. Eskenazi, nato O. Fréget, L. Eskenazi in D. Béranger ter nazadnje O. Fréget in L. Eskenazi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Giolito, O. Beynet in S. Noë, zastopniki)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Lagardère SCA (Pariz, Francija) (zastopniki: A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon in L. Bary, odvetniki) in Wendel (Pariz) (zastopniki: M. Trabucchi, F. Gordon in A. Gosset-Grainville, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije C (2011) 3503 z dne 13. septembra 2010, ki je bila sprejeta v zadevi COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP na podlagi sodbe Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2010 v zadevi Éditions Odile Jacob proti Komisiji in s katero je Komisija družbo Wendel Investissement znova potrdila kot kupca sredstev, ki se prodajo, zaradi zavez, povezanih z odločbo Komisije z dne 7. januarja 2004 o odobritvi koncentracije Lagardère/Natexis/VUP.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Éditions Odile Jacob SAS se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 305, 15.10.2011.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – MasterCard in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-516/11) (1)

((Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dokumenti v zvezi s študijo o stroških in koristih, ki bi jih trgovci imeli ob sprejetju različnih plačilnih sredstev - Dokumenti tretjih strank - Zavrnitev dostopa - Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja - Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov tretje osebe))

2014/C 372/17

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeče stranke: MasterCard, Inc. (Wilmington, Delaware, Združene države); MasterCard International, Inc. (New York, New York, Združene države); in MasterCard Europe (Waterloo, Belgija) (zastopniki: sprva B. Amory, V. Brophy in S. McInnes, nato B. Amory in V. Brophy, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Clotuche-Duvieusart in V. Bottka, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 12. julija 2001, s katerim je Komisija tožečim strankam zavrnila dostop do nekaterih dokumentov, ki so jih pripravile tretje stranke v okviru študije o stroških in koristih, ki jih imajo trgovci od različnih načinov plačevanja.

Izrek

1.

Sklep Evropske komisije z dne 12. julija 2011 o zavrnitvi dostopa družb MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc. in MasterCard Europe do nekaterih dokumentov, ki so jih pripravile tretje osebe v okviru študije o stroških in koristih, ki jih imajo trgovci od različnih načinov plačevanja, se razglasi za ničen v delu, v katerim je z njim zavrnjen dostop do dokumentov, ki zadevajo:

stroške in koristi, ki jih imajo trgovci od različnih načinov plačevanja (začetno poročilo z dne 2. junija 2009);

stroške in koristi, ki jih imajo trgovci od različnih načinov plačevanja – del 1 metodološkega poročila z dne 28. septembra 2009 (revidirana različica, ki povzema stališča zadevnih strank in generalnega direktorata (DG) Komisije za konkurenco);

izide poglobljenih razgovorov o stroških plačil: analiza poglobljenih razgovorov, opravljenih na Madžarskem, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu z dne 15. januarja 2010 (v različici, ki je bila predložena 9. marca 2010);

projekt spletnega vprašalnika z dne 8. marca 2010;

izide in sklepe testa izvedljivosti na internetu: osnutek poročila z dne 24. maja 2010.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – Micrus Endovascular proti UUNT – Laboratorios Delta (DELTA)

(Zadeva T-218/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti DELTA - Prejšnji mednarodna figurativna znamka in nacionalan figurativna znamka DELTA PORTUGAL ter firma LABORATORIOS DELTA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 372/18

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Micrus Endovascular LLC (Wilmington, Delaware, Združene države) (zastopnik: B. Brandreth, barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Laboratórios Delta Lda (Queluz, Portugalska) (zastopnik: J. Sena Mioludo, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. marca 2012 (zadeva R 244/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Laboratórios Delta Lda in Micrus Endovascular Corp.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Micrus Endovascular LLC se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 217, 21.7.2012.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – Hansestadt Lübeck proti Komisiji

(Zadeva T-461/12) (1)

((Državne pomoči - Letališke pristojbine - Letališče Lübeck - Sklep o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU - Člen 107(1) PDEU - Očitna napaka pri presoji - Člen 10 Uredbe (ES) št. 659/1999))

2014/C 372/19

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Hansestadt Lübeck (Nemčija), ki je v tem postopku prevzelo pravice in obveznosti Flughafen Lübeck GmbH (zastopniki: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto in T. Becker, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti sklepa Komisije C (2012) 1012 final z dne 22 februarja 2012 o državnih pomočeh SA.27585 in SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 in CP 162/2010) – Nemčija, v delu v katerem se ta sklep nanaša na pravilnik o letaliških pristojbinah, ki velja za letališče Lübeck (Nemčija), sprejet leta 2006.

Izrek

1.

Sklep Komisije C (2012) 1012 final z dne 22. februarja 2012 o državnih pomočeh SA.27585 in SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN, ex CP 31/2009 in CP 162/2010) – Nemčija se za ničen razglasi v delu, v katerem se nanaša na pravilnik o letaliških pristojbinah, ki velja za letališče Lübeck (Nemčija), sprejet leta 2006.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov Hansestadt Lübeck.


(1)  UL C 379, 8.12.2012.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – Biscuits Poult proti UUNT – Banketbakkerij Merba (Biscuit)

(Zadeva T-494/12) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja odlomljen piškot - Razlogi za ničnost - Neobstoj individualne narave - Členi 4, 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002))

2014/C 372/20

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Biscuits Poult SAS (Montauban, Francija) (zastopnik: C. Chapoullié, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Nizozemska) (zastopnik: M. Abello, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 2. avgusta 2012 (zadeva R 914/2011-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Banketbakkerij Merba BV in Biscuits Poult SAS.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Biscuits Poult SAS nosi svoje stroške ter stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in Banketbakkerij Merba BV.


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – DTM Ricambi proti UUNT – STAR (STAR)

(Zadeva T-199/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti STAR - Prejšnja mednarodna figurativna znamka STAR LODI - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 372/21

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: DTM Ricambi Srl (Bologna, Italija) (zastopnika: V. Catelli in A. Loffredo, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: L. Rampini in P. Bullock, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) (Lodi, Italija) (zastopnik: F. Caricato, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. januarja 2013 (zadeva R 124/2012-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) in DTM Ricambi Srl.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi DTM Ricambi Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 156, 1.6.2013.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/17


Tožba, vložena 25. julija 2014 – Estonija proti Komisiji

(Zadeva T-555/14)

2014/C 372/22

Jezik postopka: estonščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Estonija (zastopnik: N. Grünberg)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi sklep C(2014) 3271 final Evropske komisije z dne 14. maja 2014, ki se nanaša na začasno ustavitev vmesnih plačil Estoniji iz Evropskega sklada za ribištvo (ESR) v okviru operativnega programa podpore za obdobje od 2007 do 2013;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba člena 25(2) in člena 89 Uredbe št. 1198/2006 (1) s strani Komisije.

Komisijina razlaga člena 25 – v skladu s katero je podpora investicijam upravičena samo, če bi s pomočjo ustreznih investicij zadevne tehnične lastnosti ribiškega plovila izboljšali preko ponovne vzpostavitve prvotnega stanja plovila – ne ustreza besedilu, namenu in ciljem tega predpisa. Besedilo člena 25(2) naj bi dopuščalo široko polje proste presoje glede odločitve katere investicije bi bilo mogoče podpreti v okviru ESR. Ker je tožeča stranka upoštevala določbe člena 25(2), naj tudi uporaba člena 89 in začasna ustavitev vmesnih plačil, ki bi jih bilo treba izvesti za spodbujanje prve prednostne osi operativnega programa, ne bi bila ustrezna.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 88 Uredbe št. 1198/2006 s strani Komisije.

Tožeča stranka Komisiji očita, da v šestih mesecih po obvestilu o prekinitvi roka za vmesno plačilo ni sprejela nobene odločitve glede začasne ustavitve plačil. S tem naj bi kršila člen 88 Uredbe št. 1198/2006 ter lastne smernice glede prekinitev roka za plačilo, začasne prekinitve plačil in finančnih popravkov.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja s strani Komisije.

Komisija naj bi s tem, ko je sprejela izpodbijani sklep, kršila načelo dobrega upravljanja, ker po mnenju tožeče stranke, prvič, ni skrbno preučila vseh podatkov, ki ji jih je posredovala tožeča stranka, drugič, ni preverila ali so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za sprejetje njenega sklepa, tretjič, vse investicije, ki so bile izvedene zato, da se izboljša stanje amortiziranih ribiških plovil, je samodejno štela k tekočim stroškom vzdrževanja in, četrtič, napačno je domnevala, da te investicije niso prispevale k doseganju ciljev, določenih v členu 25(2).

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj s strani Komisije.

Ne glede na jasno in natančno izraženo stališče v dopisu Komisije, ki je zato vzbujalo legitimna pričakovanja, v skladu s katerimi bi se lahko stroški za obnovo/popravilo motorja uvrščali pod člen 25(2) Uredbe št. 1198/2006, če se s tem ne poveča potencial ulova ribiškega plovila, je Komisija kasneje odločila, da naj tovrstni stroški ne bi prispevali k izboljšanju tehničnih lastnosti plovila, temveč bolj k ponovni vzpostavitvi ali ohranitvi prvotnega stanja in naj zato ne bi bili upravičeni do subvencioniranja. Tožeča stranka naj s tem ne bi bila seznanjena; tega ni mogoče razbrati iz člena 25 Uredbe št. 1198/2006, prav tako pa tudi ne iz odgovora Komisije na ustrezno vprašanje tožeče stranke.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti s strani Komisije.

Ker je Komisija sprejela dokončno odločitev o začasni ustavitvi vmesnega plačila, za katerega je bilo zaprošeno, več kot tri leta po prekinitvi roka za prvi zahtevek za vmesno plačilo in s tem ni upoštevala šestmesečnega roka, določenega v členu 88(1) Uredbe št. 1198/2006, naj bi s tem jasno kršila temeljno načelo pravne varnosti. Za prejemnika subvencij iz ESR to ravnanje ni bilo predvidljivo.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, str. 1).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/18


Tožba, vložena 1. avgusta 2014 – Group OOD proti UUNT – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Zadeva T-567/14)

2014/C 372/23

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Group OOD (Sofija, Bolgarija) (zastopnika: Dragia Dragiev in Andrej Andreev, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Kosta Iliev, Sofija, Bolgarija (zastopnik: urad za patente in znamke Zlatarevi)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT R 1587/2013-4 z dne 2. junija 2014 na podlagi člena 65(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 razveljavi,

UUNT in zadevni stranki v primeru intervencije v postopku pred Sodiščem naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Kosta Iliev

Zadevna znamka Skupnosti: barvna figurativna znamka Skupnosti z besednimi elementi „GROUP Company TOURISM & TRAVEL“ za proizvode in storitve iz razredov 35, 39 in 43.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Group OOD

Navajana znamka ali znak: neregistrirana znamka, ki obstaja v materialnih pravicah do znaka z besednimi elementi „Group company“.

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe kot neutemeljene

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 (urad naj bi posredovala napačno vsebino bolgarskega zakona);

kršitev člena 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (celovita in pravilna presoja predloženih dokazov naj ne bi bila podana);

kršitev člena 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (predloženi dokazi in pravni argumenti naj ne bi bili preverjeni na podlagi pogojev iz te določbe).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/19


Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Slovenija/Komisija

(Zadeva T-585/14)

2014/C 372/24

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Slovenija (zastopnik: L. Bembič, državni pravobranilec)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen sklep v dopisu Evropske komisije, Generalnega direktorata za proračun, št. BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, z dne 2. junija 2014, v katerem je ugotovljeno, da naj bi bila tožeča stranka finančno odgovorna za izgubo tradicionalnih lastnih sredstev za proračun Unije, ker je bil sladkor uvožen zunaj sistema uvoznih tarifnih kvot in sredstva za ta uvoz niso bila določena, in v katerem je odrejeno, da je tožeča stranka dolžna v proračun Unije dati na voljo znesek v višini izgube tradicionalnih lastnih sredstev, ki v primeru, da je bilo uvozno dovoljenje v celoti uporabljeno, znaša 1 2 57  000,00 eurov;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji

Komisija naj bi v izpodbijanem dopisu napačno ugotovila, da je do izgube tradicionalnih lastnih sredstev prišlo zaradi napake, ki jo je storil uvoznik v svojem zahtevku za izdajo uvoznega dovoljenja in ki je slovenski organi niso pravočasno odkrili.

Uvoznik naj bi namreč svoj zahtevek pravočasno dopolnil in popravil, do napake pa naj bi dejansko prišlo pri vnosu podatkov v zvezi s priglasitvijo zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v aplikacijo AMIS-Quota Komisije, in to ravno zaradi resnih pomanjkljivosti sistema AMIS-Quota.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pravil o postopkih odločanja Komisije

Izpodbijani dopis naj bi podpisal direktor generalnega direktorata za proračun, čeprav naj bi bila za odločitev o finančni odgovornosti tožeče stranke za izgubo tradicionalnih lastnih sredstev Unije, ki jo vsebuje ta dopis, pristojna Komisija kot kolegijski organ.

3.

Tretji tožbeni razlog: pomanjkljiva obrazložitev sklepa in napačna pravna podlaga

Komisija naj bi izpodbijani dopis, ki vsebuje odločitev o finančni odgovornosti tožeče stranke, pomanjkljivo obrazložila, tako da naj ne bi bilo mogoče preizkusiti, ali je pravilen in v skladu z materialnim pravom, s čimer naj bi kršila člen 296 PDEU in določbe Poslovnika Komisije.

Poleg tega naj Komisija ne bi navedla ustreznih pravnih podlag, ki bi utemeljevale njeno odločitev, da je v konkretnem primeru nastala izguba tradicionalnih lastnih sredstev in da je tožeča stranka zanjo finančno odgovorna.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe in pravice do izjave

Komisija naj tožeče stranke pred izdajo izpodbijanega dopisa ne bi seznanila z vsemi pravnimi in dejanskimi elementi, na katerih temelji njena odločitev, zaradi česar naj bi bilo kršeno načelo pravice do obrambe in izjave.

5.

Peti tožbeni razlog: pomanjkljivost nadzora Komisije

Napaka tožeče stranke pri poročanju o vloženem zahtevku za izdajo uvoznega dovoljenja naj bi bila posledica pomanjkljivosti elektronskega informacijskega sistema AMIS-Quota, ki ga je vzpostavila in ga upravlja Komisija, zaradi česar naj tožeča stranka za storjeno napako ne bi bila odgovorna.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev načel sorazmernosti, pravne varnosti in preprečitve neupravičene obogatitve

Tožeča stranka zatrjuje, da naj bi glede na to, da ni prišlo do izgube tradicionalnih lastnih sredstev, naložitev finančne odgovornosti za napako pri vnosu podatkov v pomanjkljivi informacijski sistem Komisije pomenila neupravičeno obogatitev za Unijo.

Poleg tega naj bi bilo kršeno tudi načelo pravne varnosti, ker naj ne bi bil predviden postopek odprave napak za situacije, v katerih bi lahko prišlo do neupravičene obogatitve.

Tožeča stranka dalje zatrjuje, da naj bi bila ureditev, v skladu s katero administrativne napake, storjene v postopku izdaje uvoznega dovoljenja, ni dopustno odpraviti, čeprav nobeden od udeležencev na trgu zaradi odprave napake ne utrpi škode – in posledično nujen nastanek finančne odgovornosti države članice – tudi v nasprotju z načelom sorazmernosti.

Komisija naj bi s tem, ko postopka ugotavljanja finančne odgovornosti tožeče stranke ni končala v razumnem roku, kršila tudi načelo legitimnih pričakovanj.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/20


Tožba, vložena 7. avgusta 2014 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings proti Komisiji

(Zadeva T-586/14)

2014/C 372/25

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Ljudska republika Kitajska) (zastopnika: Y. Melin in V. Akritidis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 470/2014 z dne 13. maja 2014 (1) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v delu, v katerem se nanaša na Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, razglasi za nično in

Komisiji in morebitnim intervenientom, ki bi jim bilo v okviru postopka dovoljeno intervenirati v podporo predlogom Komisije, naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija naj bi z ugotovitvijo, da so proizvodni stroški in finančna situacija tožeče stranke podvrženi bistvenemu izkrivljanju, ki se prenaša še iz predhodnega sistema netržnega gospodarstva, očitno napačno ugotovila dejansko stanje in napačno uporabila pravo, pri čemer naj bi kršila člen 2(7)(c) Osnovne uredbe.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija naj bi s tem, da je od izvozne cene tožeče stranke odštela provizijo za trgovinskega zastopnika v višini pribitka, ki ga je tožeči stranki zaračunala povezana družba v Hong Kongu, ne da bi predložila zadostne dokaze, da je ta povezana družba res delovala kot zastopnik na podlagi provizije, storila očitno napako pri presoji, pri čemer naj ne bi predlagala doslednih dokazov, in tako kršila člen 2(10)(i) Osnovne uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija naj v nasprotju s členom 2(8) in (9) Osnovne uredbe izvozne cene tožeče stranke ne bi izračunala na podlagi cene, ki se je dejansko plačala ali se plačuje za izdelek, ko se ta proda v EU, niti na podlagi cene, po kateri se izvoženi izdelek prvič preproda neodvisnemu kupcu v EU.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija naj v nasprotju s členom 20 Osnovne uredbe in členom 41 Listine EU o temeljnih pravicah ne bi razkrila bistvenih dejstev in dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče razumeti, kako je za tožečo stranko izračunala stopnji dampinga in škode.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 470/2014 z dne 13. maja 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 142, str. 1).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/21


Tožba, vložena 11. avgusta 2014 – Cham in Bena Properties proti Svetu

(Zadeva T-597/14)

2014/C 372/26

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Cham Holding Co. SA in Bena Properties Co. SA (Damask, Sirija) (zastopnika: E. Ruchat in C. Cornet d’Elzius, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je tožba tožečih strank dopustna in utemeljena;

Evropski uniji zato naloži vračilo škode v višini 4 3 0 00  000 EUR, ki je tožečim strankam nastala zaradi ustavitve projekta „Yasmeen Rotana“;

odredi imenovanje izvedenca za ugotovitev obsega celotne škode, ki sta jo utrpeli tožeči stranki;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge, ki so v bistvu enaki ali podobni tistim iz zadeve Makhlouf proti Svetu (T-592/14).


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/22


Tožba, vložena 11. avgusta 2014 – Bena Properties proti Svetu

(Zadeva T-602/14)

2014/C 372/27

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bena Properties Co. SA (Damask, Sirija) (zastopnika: E. Ruchat in C. Cornet d’Elzius, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba tožeče stranke dopustna in utemeljena;

Sklep Sveta 2014/309/SZVP z dne 28. maja 2014 in kasnejše akte za izvajanje tega sklepa v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko, razglasi za nične;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja tri tožbene razloge, ki so v bistvu enaki ali podobni tožbenim razlogom iz zadeve Makhlouf proti Svetu (T-432/11) (1).


(1)  UL C 290, str. 13.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/22


Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Fútbol Club Barcelona proti UUNT (Upodobitev meča)

(Zadeva T-615/14)

2014/C 372/28

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Španija) (zastopnik: J. Carbonell Callicó, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni odločbo prvega odbora z dne 23. maja 2014 in odločbo preizkuševalca z dne 23. maja 2013 v skladu s členom 65(3) Uredbe št. 207/2009 zaradi kršitve člena 7(1)(b) in (3) Uredbe št. 207/2009, ker je (i) figurativna znamka, prijavljena pod številko 1 1 7 64  354, imela razlikovalni učinek in se zato ne uporablja popolna prepoved registracije iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009; in ker se po objavi te prijave postopkih ta znamka lahko po opravljenih podeli;

toženi stranki naloži stroške postopka v skladu s členom 87(2) Uredbe št. 207/2009.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki upodablja meč za proizvode in storitve iz razredov 16, 25 in 41 – Prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 64  354

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009;

kršitev člena 7(3) Uredbe Sveta št. 207/2009.


20.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/23


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2014 – ANKO proti Komisiji in REA

(Zadeva T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Jezik postopka: grščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 175, 10.6.2014.