ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 351

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
6. oktober 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 351/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 351/02

Zadeva C-318/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správni soud (Češka republika) 3. julija 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. proti Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Zadeva C-328/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška) 4. julija 2014 – CD Consulting s. r. o. proti Anni Pančurovi in drugim

3

2014/C 351/04

Zadeva C-343/14 P: Pritožba, ki jo je Adler Modemärkte AG vložila 15. julija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. maja 2014 v zadevi T-160/12, Adler Modemärkte AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

3

2014/C 351/05

Zadeva C-350/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale civile di Trieste (Italija) 21. julija 2014 – Florin Lazar, ki ga v postopku pred sodiščem zakonito zastopa Luigi Erculeo proti Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Zadeva C-362/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. julija 2014 vložilo High Court of Ireland (Irska) – Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Zadeva C-366/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Madžarska) 28. julija 2014 – Herrenknecht AG proti Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Zadeva C-374/14 P: Pritožba, ki jo je Walcher Meßtechnik GmbH vložila 4. avgusta 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 v zadevi T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

6

2014/C 351/09

Zadeva C-376/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 7. avgusta 2014 – C proti M

7

 

Splošno sodišče

2014/C 351/10

Zadeva T-516/13: Tožba, vložena 16. julija 2014 – CW proti Svetu

9

2014/C 351/11

Zadeva T-224/14: Tožba, vložena 23. julija 2014 – CW proti Svetu

9

2014/C 351/12

Zadeva T-481/14: Tožba, vložena 20. junija 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki proti EIT

10

2014/C 351/13

Zadeva T-531/14: Tožba, vložena 15. julija 2014 – Sotiropoulou in drugi proti Svetu

11

2014/C 351/14

Zadeva T-533/14 P: Pritožba, ki jo je 16. julija 2014 vložila Desislava Kolarova zoper sklep, ki ga je 30. aprila 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-88/13, Kolarova proti REA

13

2014/C 351/15

Zadeva T-534/14: Tožba, vložena 16. julija 2014 – Murnauer Markenvertrieb/UUNT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Zadeva T-535/14: Tožba, vložena 18. julija 2014 – The Cookware Company proti UUNT – Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Zadeva T-549/14: Tožba, vložena 25. julija 2014 – Lidl Stiftung proti UUNT – Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Zadeva T-552/14: Tožba, vložena 22. julija 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (Extra)

15

2014/C 351/19

Zadeva T-553/14: Tožba, vložena 22. julija 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT(Extra)

16

2014/C 351/20

Zadeva T-556/14 P: Pritožba, ki jo je 28. julija 2014 vložil Victor Navarro zoper sodbo, ki jo 21. maja 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-46/13, Navarro proti Komisiji

16

2014/C 351/21

Zadeva T-558/14: Tožba, vložena 24. julija 2014 – Research Engineering & Manufacturing proti UUNT – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Zadeva T-562/14: Tožba, vložena 28. julija 2014 – Yoo Holdings proti UUNT – Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Zadeva T-563/14: Tožba, vložena 29. julija 2014 – Hewlett Packard Development Company proti UUNT (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Zadeva T-577/14: Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Gascogne Sack Deutschland in Gascogne proti Sodišču

19

2014/C 351/25

Zadeva T-579/14: Tožba, vložena 1. avgusta 2014 – Birkenstock Sales proti UUNT (prikaz reliefnega vzorca)

20

2014/C 351/26

Zadeva T-581/14: Tožba, vložena 30. julija 2014 – Vierling proti UUNT – IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Zadeva T-583/14: Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Giand proti UUNT – Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Zadeva T-589/14: Tožba, vložena 8. avgusta 2014 – Musso proti Parlamentu

22

2014/C 351/29

Zadeva T-590/14: Tožba, vložena 7. avgusta 2014 – Zuffa proti UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Zadeva T-591/14: Tožba, vložena 8. avgusta 2014 – BSH proti UUNT (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Zadeva T-614/14: Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Fútbol Club Barcelona proti UUNT– Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Zadeva T-618/14: Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Grupo Bimbo proti UUNT (oblika mehiškega taca)

25

2014/C 351/33

Zadeva T-621/14: Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Infocit proti UUNT – DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Zadeva T-622/14: Tožba, vložena 15. avgusta 2014 – Lauritzen Holding proti UUNT – IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Zadeva T-623/14: Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Loewe Technologies proti UUNT – DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Zadeva T-624/14: Tožba, vložena 12. avgusta 2014 – Bice International proti UUNT – Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Zadeva T-625/14: Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (krogla)

28

2014/C 351/38

Zadeva T-626/14: Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (krogla modre barve)

29

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 351/39

Zadeva F-63/13: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. julija 2014 – Psarras proti ENISA (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Odpoved pogodbe — Člen 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Pravica do izjave — Nepremoženjska škoda — Posledično nezakonita odločba — Pretiran poseg v pravice tretje osebe — Naložitev plačila odškodnine po uradni dolžnosti — Neizvršitev ničnostne sodbe)

30

2014/C 351/40

Zadeva F-13/14: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. junija 2014 – DL proti Komisiji (Izbris — Odstop tožeče stranke — Člen 89(7) Poslovnika — Sporazum strank o stroških)

30

2014/C 351/41

Zadeva F-3/14: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 14. julija 2014 – DJ proti EAVL

31

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

2014/C 351/01

Zadnja objava

UL C 339, 29.9.2014

Prejšnje objave

UL C 329, 22.9.2014

UL C 315, 15.9.2014

UL C 303, 8.9.2014

UL C 292, 1.9.2014

UL C 282, 25.8.2014

UL C 261, 11.8.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správni soud (Češka republika) 3. julija 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. proti Krajský úřad Olomouckého kraje

(Zadeva C-318/14)

2014/C 351/02

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správni soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Tožena stranka: Krajský úřad Olomouckého kraje

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 49 v povezavi s členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da prepoveduje uporabo nacionalnih določb, s katerimi se zahteva od prevoznika, katerega sedež je v drugi državi članici in je v Češki republiki organiziran prek organizacijske enote, da poleg licenc in koncesij, ki prevozniku s sedežem v Češki republiki dajejo pravico za opravljanje dejavnosti notranjega rednega linijskega prevoza (mestni javni prevoz), da za opravljanje iste dejavnosti pridobi še posebno dovoljenje, katerega izdaja je v diskrecijski pravici upravnih organov?

2.

Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da gre v tem primeru za javni mestni prevoz, ki se opravljala v okviru sistema obveznosti javne storitve na podlagi pogodbe za opravljanje javne storitve proti plačilu s strani proračuna, v smislu Uredbe (ES) št. 1370/2007 (1) o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70?

3.

Ali je mogoče člen 3(3) Uredbe Sveta (ES) št. 12/98 (2) z dne 11. decembra 1997 o pogojih, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo nacionalni cestni prevoz oseb v državi članici v povezavi s členom 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da dovoljuje državi članici, da na način, opisan v prvem vprašanju, omeji opravljanje storitev javnega mestnega prevoza s strani prevoznika, katerega sedež je v drugi državi članici?


(1)  UL L 315, str. 1.

(2)  UL 1998, L 4, str. 10.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška) 4. julija 2014 – CD Consulting s. r. o. proti Anni Pančurovi in drugim

(Zadeva C-328/14)

2014/C 351/03

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd v Prešove

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: CD Consulting s. r. o.

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Anna Pančurová in drugi

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS (1) z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in člen 4 Direktive Sveta z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (87/102/EGS) (2) razlagati tako, da nasprotujeta zakonodaji države članice, kakršna je v obravnavanem primeru, ki nacionalnemu sodišču, ki odloča o pravicah iz indosirane menice, načeloma v nobeni fazi postopka ne dopušča, da po uradni dolžnosti preuči pogodbo, kavzo pravnega razmerja in morebitno nepoštenost pogodbenih pogojev ter morebitno kršitev pravil, ki določajo posledice odsotnosti navedbe EOM v pogodbi o potrošniškem kreditu, zaradi katere je bila izdana menica?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 326.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/3


Pritožba, ki jo je Adler Modemärkte AG vložila 15. julija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. maja 2014 v zadevi T-160/12, Adler Modemärkte AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-343/14 P)

2014/C 351/04

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Adler Modemärkte AG (zastopnik: J.-C. Plate, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Blufin SpA

Predlog

Pritožnica predlaga,

razveljavitev izpodbijane sodbe,

vrnitev zadeve v odločanje Splošnemu sodišču,

naložitev plačila stroškov Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT).

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba je uperjena zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 14. maja 2014 v zadevi T-160/12, s katero je bila zavrnjena tožba družbe Adler Modemärkte AG zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 3. februarja 2012 (zadeva R 1955/2010-2) v postopku z ugovorom med družbama Blufin SpA in Adler Modemärkte.

Pritožnica navaja naslednje razloge:

1.

Prvič, graja se kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti št. 40/94. Splošno sodišče je po mnenju pritožnice pri opredelitvi podobnosti znakov in verjetnosti zmede napačno razlagalo to določbo in ustaljeno sodno prakso s tem, da je podobnost med znaki in verjetnost zmede primerjanih znamk izpeljalo na podlagi ujemanja sestavnih delov znaka, ki ustrezajo enostavni opisni navedbi za lastnost blaga (namreč „mornarsko modri“ kot navedbi barve za blago, ki ga označuje zadevna znamka) in zaradi neobstoja bolj izvirnega razlikovalnega učinka ga zadevni poslovni krogi ne štejejo za označbo trgovskega izvora blaga določenega podjetja, zato da se loči od blaga drugih podjetij. Poleg tega Splošno sodišče v tem sporu ni pravilno razlagalo pravnega pojma opisne navedbe, ker „mornarsko modre“ ni štelo za opis uporabljenega blaga, namreč oblačila, oziroma za bistveno lastnost blaga.

2.

Drugič, izpodbijana sodba naj bi bila sprejeta na podlagi izkrivljenih dejstev. Splošno sodišče naj bi zavrnilo opisni pomen stvarne označbe „mornarsko modra“ (v jeziku vsake države, zlasti v italijanščini in francoščini) za zadevno blago iz razredov 18 in 25, čeprav zadevni znaki, ki so sporni med strankama, nedvomno vključuje pojem, ki zgolj opisuje blago – namreč „mornarsko modra“ v jezikih Evropske unije – nasprotna znamka v italijanščini „blu marino“ ter znamka, za katero se zahteva registracija iz francoščine „marine bleu“ pa sta v vsakem primeru nekoliko spremenjeni. Dalje, tudi oddelek za ugovore in odbor za pritožbe pri UUNT sta v prejšnjih postopkih potrdila, da je „mornarsko modra“ (v jeziku vsake evropske države) stvarna označba za opis blaga. Splošno sodišče ta ugotovitev zavezuje.

3.

Tretjič, odločba naj bi bila v utemeljitvi sodbe, glede na domnevno, da stvarna označba, ki opisuje blago „mornarsko modra“, protislovna, in kaže na pomanjkljivo utemeljitev. Splošno sodišče opozarja na pomanjkljivo utemeljitev. Splošno sodišče v točki 54 samo ugotavlja, da sestavni deli primerljivih znakov pomenijo zadevni barvni ton. V točki 55 je Splošno sodišče poleg tega ugotovilo, da je ta pomen „očiten“.

4.

Četrtič, izpodbijana odločba naj bi bila sprejeta na podlagi zakonskih pravil, ki se ne uporabijo, namreč določb Uredbe (ES) št. 207/2009 (1). Predpis, ki se uporabi, je namreč Uredba (ES) št. 40/94 (2).


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti; UL L 78, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti; UL L 11, str. 1.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale civile di Trieste (Italija) 21. julija 2014 – Florin Lazar, ki ga v postopku pred sodiščem zakonito zastopa Luigi Erculeo proti Allianz SpA

(Zadeva C-350/14)

2014/C 351/05

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale civile di Trieste

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Florin Lazar, ki ga v postopku pred sodiščem zakonito zastopa Luigi Erculeo

Tožena stranka: Allianz SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

Kako je treba razlagati člen 4(1) Uredbe (ES) št. 864/2007 (1) o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (tako imenovani Rim II), ki določa, da: „je pravo, ki se uporablja za nepogodbeno obveznost, nastalo iz škodnega dejanja, pravo države, v kateri škoda nastane“? Zlasti

1.

kako je treba razlagati pojem „kraj, v katerem škoda nastane“ v smislu člena 4(1) Uredbe (ES) št. 864/2007 v zvezi z zahtevo po nadomestilu za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo uveljavljajo svojci osebe, preminule za posledicami prometne nesreče v državi sodišča, če imajo ti svojci prebivališče v drugi državi članici Evropske unije in so tam utrpeli to škodo;

2.

ali za namene uporabe člena 4(1) Uredbe (ES) št. 864/2007 premoženjska in nepremoženjska škoda, ki so jo v državi svojega prebivališča utrpeli svojci osebe, preminule v prometni nesreči v državi sodišča, pomeni „škodo“ v smislu prvega dela člena 4(1) ali „posredne posledice“ v skladu z drugim delom iste določbe?


(1)  Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL L 199, str. 40).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. julija 2014 vložilo High Court of Ireland (Irska) – Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner

(Zadeva C-362/14)

2014/C 351/06

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maximillian Schrems

Tožena stranka: Data Protection Commissioner

Vprašanji za predhodno odločanje

1

Ali je neodvisni nosilec funkcije, ki ima po zakonu nalogo, da izvaja zakonodajo o varstvu podatkov in jo uveljavlja, pri odločanju o pritožbi, da se osebni podatki prenašajo v tretjo državo (v tem primeru Združene države Amerike), katere zakonodaja in praksa domnevno ne vsebujeta ustreznega varstva za subjekte podatkov, absolutno zavezan upoštevati nasprotno ugotovitev Skupnosti iz Odločbe Komisije z dne 26. julija 2000 (2000/520/ES (1)), ob upoštevanju členov 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2000/C 364/01 (2)), ne glede na določbe člena 25(6) Direktive 95/46/ES (3)?

2

Ali pa lahko nosilec funkcije opravi in/ali mora opraviti lastno preiskavo zadeve glede na dejanski razvoj dogodkov v času od prvotne objave Odločbe Komisije?


(1)  Odločba Komisije z dne 26. julija 2000 po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o primernosti zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega pristana in s tem povezana najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih je izdalo Ministrstvo za trgovino ZDA (notificirano pod dokumentarno številko K(2000)2441) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 16, zvezek 1, str. 119)

(2)  Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 364, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Madžarska) 28. julija 2014 – Herrenknecht AG proti Hév-Sugár Kft.

(Zadeva C-366/14)

2014/C 351/07

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Herrenknecht AG

Tožena stranka: Hév-Sugár Kft.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Kako je treba razlagati člen 23(1) Uredbe Sveta št. 44/2001/ES (1) kar zadeva vprašanje katero je izključno pristojno sodišče, kadar sta v splošnih pogojih pogodbe, pogodbeni stranki, ki sta v sporu, več različnim sodiščem dodelili pristojnost za rešitev sporov v zvezi s pogodbo? Ali lahko tožeča stranka med tako določenimi sodišči prosto izbere med sodiščem, katerega pristojnost je izključna, in sodišči, katerih pristojnost je alternativna, in ali se iz tega lahko sklepa na izključno pristojnost sodišča, ki odloča o sporu?

2.

Kako je treba člen 3(1) Rimske konvencije (2), ki se nanaša na materialno pravo, ki se uporablja za presojo pogodbe, razlagati, kadar sta pogodbeni stranki v splošnih pogojih pogodbe določili pravo različnih držav članic kot tisto, ki se uporablja za pogodbo, in katero od teh je pravo, ki se zanjo uporablja?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4 str. 42).

(2)  Konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu (UL 2005, C 169, str. 10).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/6


Pritožba, ki jo je Walcher Meßtechnik GmbH vložila 4. avgusta 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 v zadevi T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-374/14 P)

2014/C 351/08

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Walcher Meßtechnik GmbH (zastopnik: S. Walter, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 v zadevi T-95/13 in izpodbijano odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 13. decembra 2012, izdano v pritožbenem postopku (zadeva R1779/2012-1);

podredno, razveljavi sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 v zadevi T-95/13 in vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja dva pritožbena razloga, pri čemer je prvi pritožbeni razlog razdeljen na tri dele:

1.

Prvi pritožbeni razlog:

Izpodbijana sodba krši člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (1) iz treh razlogov:

Pri presoji, ali je znak mogoče registrirati, bi bilo treba upoštevati opis blaga in/ali storitev, za katere se zahteva registracija. Tega v postopku pred Splošnim sodiščem ni bilo. Splošno sodišče je namesto tega upoštevalo internetne strani pritožnice in seznam blaga, na katerega se nanaša blagovna znamka ZDA, ki niso predmet spora.

Tudi pri pomenu besede HIPERDRIVE, kot ga je določilo Splošno sodišče, je z znakom HIPERDRIVE opisana zgolj ena značilnost pogona. V opisu dela pogona, ki je vgrajen v prijavljeno blago, pa ni navedena nobena bistvena značilnost samega blaga, za katerega je vložena prijava za registracijo. S tem je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri uporabi meril, ki so bila v zvezi s tem določena v novejši evropski sodni praksi (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2013 v zadevi T-625/11, BSH/UUNT [ecoDoor] (2) in sodbo Sodišča z dne 10. julija 2014 v zadevi C-126/13 P, BSH/UUNT (3), točka 27).

Domnevno nepravilna ugotovitev Sodišča, da je treba izraz „HIPER“ enačiti z izrazom „hyper“, čeprav se ta pojma nikoli ne uporabljata kot sopomenki, temelji na napačni ugotovitvi, da se tako „HIPER“, kot tudi „hyper“ v angleščini izgovarjata enako. Splošno sodišče te napačne ugotovitve ni niti preverilo niti utemeljilo kljub temu, da je pritožnica navedla številne primere, ki dokazujejo nasprotno. V skladu s sodno prakso je vprašanje, ali je obrazložitev sodbe Splošnega sodišča protislovna ali nezadostna, pravno vprašanje.

2.

Drugi pritožbeni razlog:

Izpodbijana sodba krši splošna načela prava Unije, in sicer načelo enakega obravnavanja in prepoved samovoljnega ravnanja. V okviru registracije je jasna praksa UUNT, da se izraza HIPER ne enači z izrazom „hyper“. Ta praksa je obstajala pred prijavo zadevnega znaka in še vedno obstaja tudi po tem. Ta primer je drugačen od primerov, v katerih se je prijavitelj zgolj skliceval na prejšnje registracije. To, da po tem, ko je bila zavrnjena zadevna registracija, UUNT ni več zavrnil registracije blagovnih znamk, ki vsebujejo izraz „HIPER“, kaže na to, da zavrnitev registracije zadevne znamke očitno pomeni kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi samovoljnega ravnanja.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

(2)  ECLI:EU:T:2013:14

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 7. avgusta 2014 – C proti M

(Zadeva C-376/14)

2014/C 351/09

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C

Tožena stranka: M

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali obstoj francoskega postopka v zvezi z varstvom in vzgojo otroka v okoliščinah obravnavane zadeve onemogoča vzpostavitev otrokovega običajnega prebivališča na Irskem?

2.

Ali oče ali francoska sodišča ohranijo pravico oziroma pristojnost glede varstva in vzgoje v zvezi z otrokom, zaradi česar je zadržanje otroka na Irskem neupravičeno?

3.

Ali irska sodišča lahko obravnavajo vprašanje običajnega prebivališča otroka, če ta prebiva na Irskem od julija 2012, ko njena premestitev na Irsko ni pomenila kršitve francoskega prava?


Splošno sodišče

6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/9


Tožba, vložena 16. julija 2014 – CW proti Svetu

(Zadeva T-516/13)

2014/C 351/10

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CW (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Tekari, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Sveta 2013/409/SZVP z dne 30. julija 2013 o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

Svetu Evropske komisije naloži plačilo zneska 100.000 EUR za povračilo nematerialne in materialne škode, ki je nastala tožeči stranki;

Svetu Evropske unije poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj pravne podlage, saj naj zato, ker temelji na razlogu, ki ni naveden v členu 1 Sklepa 2011/72/SZVP (1), ki je njegova pravna podlaga, Sklep 2013/409/SZVP (2) ne bi imel pravne podlage.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev lastninske pravice, saj naj bi omejevalni ukrepi, naloženi tožeči stranki, pomenili neupravičeno omejitev njene lastninske pravice.


(1)  Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 28, str. 62).

(2)  Izvedbeni sklep Sveta 2013/409/SZVP z dne 30. julija 2013 o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 204, str. 52).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/9


Tožba, vložena 23. julija 2014 – CW proti Svetu

(Zadeva T-224/14)

2014/C 351/11

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CW (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Tekari, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2014/49/SZVP z dne 30. januarja 2014 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

ugotovi, da se zaradi razglasitve ničnosti izpodbijanega sklepa šteje, da tožeča stranka nikoli ni bila uvrščena na sezname oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, in da noben akt oziroma sklep Sveta ne sme vsebovati njenega imena kot imena oseb, za katere velja zamrznitev sredstev;

Svetu Evropske unije naloži plačilo zneska 100.000 EUR za povračilo nematerialne in materialne škode, ki je nastala tožeči stranki;

Svetu Evropske unije poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo stroškov tožeče stranke, ki jih je treba pravično določiti ob upoštevanju položaja strank in delovne obremenitve, ki jo zahteva vodenje takšnega spisa.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj pravne podlage za Sklep 2014/49/SZVP (1), saj naj bi ta temeljil na razlogu, ki ni eden od razlogov iz člena 1 Sklepa 2011/72/SZVP (2), in ker naj Sklep 2011/72/SZVP, ki je njegova pravna podlaga, nikakor ne bi bil v skladu z evropskim pravom, ki ureja usmerjene sankcije.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev lastninske pravice, saj naj bi omejevalni ukrepi, naloženi tožeči stranki, pomenili neupravičeno omejevanje njene lastninske pravice.


(1)  Sklep Sveta 2014/49/SZVP z dne 30. januarja 2014 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji, (UL L 28, str. 38).

(2)  Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji, (UL L 28, str. 62).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/10


Tožba, vložena 20. junija 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki proti EIT

(Zadeva T-481/14)

2014/C 351/12

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeči stranki: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: E. Siouti in M. Sfyri, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi ničnost sklepa tožene stranke o oddaji javnega naročila, o katerem je bila tožeča stranka obveščena z dopisom z dne 11. aprila 2014, in vseh poznejših z njim povezanih sklepov tožene stranke, vključno s sklepom o sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom (o katerem tožeči stranki nista bili obveščeni);

razglasi ničnost sklepa direktorja EIT z dne 25. aprila 2014 o zavrnitvi razkritja sestave ocenjevalne komisije;

toženi stranki naloži, da mora tožečima strankama povrniti odškodnino zaradi izgube možnosti sklenitve pogodbe v okviru oddaje javnega naročila, in sicer v višini 1 58  430,40 EUR;

toženi strani naloži plačilo pravnih in drugih stroškov tožečih strank ter njunih izdatkov v zvezi s to tožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge:

1.

Prvi tožbeni razlog: tožena stranka naj bi pomešala merila pogojev za izbiro in oddajo ter s tem kršila člen 110 Finančne uredbe (1) in člen 149 Delegirane uredbe (2).

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 105 in 113 Finančne uredbe in člena 138 Delegirane uredbe, saj je tožena stranka pri presoji ponudb uporabila neznana merila, ki niso bila vsebovana v razpisnih pogojih, in kršila obveznost opredelitve meril za oddajo in njihovega relativnega tehtanja ali, po potrebi, padajoče stopnje pomembnosti. Tožeči stranki navajata tudi, da je tožena stranka uporabila diskreten, nekontinuiran sistem ocenjevanja, zato je bila njena presoja izkrivljena in napačna.

3.

Tretji tožbeni razlog: tožena stranka je storila številne očitne napake pri presoji.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev členov 2(3) in 8 Uredbe 1049/2001 (3) s tem, da ni razkrila sestave ocenjevalne komisije, kar bi tožečima strankama omogočilo, da preverita, da ne gre za navzkrižje interesov.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012 L 298, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 2012 L 362, str. 1).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL 2001 L 145, str. 43).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/11


Tožba, vložena 15. julija 2014 – Sotiropoulou in drugi proti Svetu

(Zadeva T-531/14)

2014/C 351/13

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeče stranke: Leimonia Sotiropoulou (Patras, Grčija) in 63 drugih tožečih strank (zastopnik: K. Chrisogonos, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

toženi stranki naloži, da v celoti povrne finančne izgube, ki so jih tožeče stranke utrpele od 1. januarja 2013 do 31. maja 2014 zaradi nezakonitega zmanjšanja njihovih osnovnih pokojnin s sklepi Sveta Evropske unije, ki so navedeni spodaj, v skupnem znesku 8 70  504,11 EUR;

toženi stranki naloži, da vsaki od tožečih strank plača znesek 3  000,00 EUR iz naslova povračila nepremoženjske škode, ki je nastala zaradi nezakonitega zmanjšanja njihovih osnovnih pokojnin s sklepi Sveta Evropske unije, ki so navedeni spodaj, in

toženi stranki naloži, plačilo vseh stroškov tožečih strank.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba zadeva zahtevek za nadomestilo škode v smislu člena 268 PDEU, ki jo je tožečim strankam povzročilo drastično zmanjšanje njihovih osnovnih pokojnin zaradi udejanjanja ukrepov in intervencij v pokojninskem sistemu Grčije, ki so bili predvideni v domnevno nezakonitih sklepih Sveta Evropske unije 2010/320/EU z dne 8. junija 2010 (1), 2010/486/UE z dne 7. septembra 2010 (2), 2011/57/EU z dne 20. decembra 2010 (3), 2011/257/EU z dne 7. marca 2011 (4), 2011/734/EU z dne 12. julija 2011 (5), 2011/791/EU z dne 8. novembra 2011 (6), 2012/211/EU z dne 13. marca 2012 (7), in 2013/6/EU z dne 4. decembra 2012 (8).

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načel dodeljenih pristojnosti in subsidiarnosti

Tožeče stranke navajajo, da je Svet z izpodbijanimi sklepi ki med drugim zadevajo sprejetje podrobnih ukrepov, politik in intervencij na področju sistema socialne varnosti in pokojninskega sistema, prekoračilo pristojnosti, ki mu jih daje Pogodba in kršil načeli dodeljenih pristojnosti in subsidiarnosti iz členov 4 in 5 PEU v povezavi s členi od 2 do 6 PDEU. Svet Evropske unije s sprejetjem sklepov iz členov 126(9) in 136 PDEU, ki so naslovljeni na Grčijo, ne sme določiti natančne politike, ki jo mora Grčija izvajati v zadevnih sektorjih, ki so v izključni pristojnosti Grčije kot države članice Evropske unije, zaradi česar so taki sklepi z navedeno vsebino nezakoniti in imajo za posledico nepogodbeno odgovornost Evropske unije za povrnitev škode, nastale tožečim strankam zaradi zmanjšanja njihovih pokojnin vsled teh nezakonitih sklepov.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev temeljnih pravic iz členov 1, 25 in 34 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Tožeče stranke navajajo, da je bilo z zadevnimi sklepi Sveta Evropske unije naloženo sprejetje ukrepov glede pokojninskega sistema, ki so radikalno poslabšali ekonomski položaj tožečih strank in privedli do poslabšanja položaja v obstoj katerega so tožeče stranke zaupale. Drastična zmanjšanja pokojnin, ki so bila naložena z izvajanjem ukrepov, določenih v omenjenih sklepih Sveta Evropske unije, so privedla do radikalnega zmanjšanja socialnovarstvene zaščite in hitrega poslabšanja življenjskega standarda upokojencev, vključno s tožečimi strankami, ki so bili z zmanjšanjem pokojnin prikrajšani za velik del dohodkov, ki so jih prej prejemali. Sprejetje in izvajanje zadevnih zmanjšanj predstavlja neposredno kršitev pravic tožečih strank do človeškega dostojanstva, dostojnega in neodvisnega življenja starejših in pravice dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnovarstvenih storitev, ki zagotavljajo zaščito v primerih kot je starost, kar so pravice, ki so neposredno določene v členih 1, 25 in 34 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zaradi tega so zadevni sklepi per se nezakoniti Evropska unija pa nosi nepogodbeno odgovornost za povrnitev škode, ki je posledica zmanjšanja, s temi nezakonitimi sklepi, njihovih pokojnin.


(1)  Sklep Sveta z dne 8. junija 2010 naslovljen na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2010/320/EU) (UL L 145, 11.6.2010, str. 6).

(2)  Sklep Sveta z dne 7. septembra 2010 o spremembi Sklepa 2010/320/EU naslovljenega na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2010/486/EU) (UL L 241, 14.9.2010, str. 12).

(3)  Sklep Sveta z dne 20. decembra 2010 o spremembi Sklepa 2010/320/EU, naslovljenega na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2011/57/EU) (UL L 26, 29.1.2011, str. 15).

(4)  Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o spremembi Sklepa 2010/320/EU naslovljenega na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2011/257/EU) (UL L 110, 29.4.2011, str. 26).

(5)  Sklep Sveta z dne 12. julija 2011 naslovljen na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2011/734/EU) (UL L 296, 15.11.2011, str. 38).

(6)  Sklep Sveta z dne 8. novembra 2011 o spremembah Sklepa 2011/734/EU, naslovljenega na Grčijo zaradi okrepitve in poglobitve fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2011/791/EU) (UL L 320, 3.12.2011, str. 28).

(7)  Sklep Sveta z dne 13. marca 2012 o spremembi Sklepa 2011/734/EU, naslovljenega na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2012/211/EU) (UL L 113, 25.4.2012, str. 8).

(8)  Sklep Sveta z dne 4. decembra 2012 o spremembi Sklepa 2011/734/EU, naslovljenega na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziva Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (2013/6/EU) (UL L 4, 9.1.2013, str. 40).


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/13


Pritožba, ki jo je 16. julija 2014 vložila Desislava Kolarova zoper sklep, ki ga je 30. aprila 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-88/13, Kolarova proti REA

(Zadeva T-533/14 P)

2014/C 351/14

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Desislava Kolarova (Bruselj, Belgija) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 v zadevi F-88/13, Desislava Kolarova proti Izvajalski agenciji za raziskave, zaradi razglasitve ničnosti odločbe PMO.1, sporočene 28. novembra 2012, s katero je bila zavrnjena zahteva pritožnice z dne 20. julija 2012 glede tega, da se njeno mater, Anno Borisovo PETROVO, v obdobju od 1. novembra 2012 do 31. oktobra 2013 šteje za vzdrževanega otroka v smislu člena 2(4) Priloge VII h Kadrovskim predpisom;

tožbo z dne 17. septembra 2013 razglasi za dopustno in ugodi predlogom pritožnice na prvi stopnji;

nato zadevo vrne v razsojanje Sodišču za uslužbence;

odloči o stroških ter REA in/ali Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev prava in omejitev pravice pritožnice do obrambe, ker je Sodišče za uslužbence menilo, da je zadeva zadostno razjasnjena na podlagi listin, ki so jih predložile stranke, in naj bi zato napačno ugotovilo, da ni bilo treba odpreti ustnega postopka.

2.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker naj bi Sodišče za uslužbence napačno menilo, da trditev pritožnice, v skladu s katero sporazum, kot je sporazum o storitvah, „tistega, ki izvaja pooblastila, ne odveže odgovornosti“, očitno ne upošteva besedila členov 2(2) in 91b Kadrovskih predpisov.

3.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev pravice pritožnice do učinkovitega dostopa do sodišča.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/13


Tožba, vložena 16. julija 2014 – Murnauer Markenvertrieb/UUNT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Zadeva T-534/14)

2014/C 351/15

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Nemčija) (zastopnika: F. Traub in H. Daniel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bach Flower Remedies Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 5. maja 2014 v zadevi R 2041/2012-2;

toženi stranki naloži stroške postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa „MURNAUERS Bachblüten“, za proizvode iz razredov 3, 5 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 9 7 49  847

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Bach Flower Remedies Ltd

Navajana znamka ali znak: nacionalna znamka in znamka Skupnosti, ki vsebujeta besedni element „Bach“, nacionalna besedna znamka „Bach“ in neregistrirana znamka „BACH“, ki se uporablja v gospodarskem prometu, za proizvode in storitve iz razredov 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 in 44

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/14


Tožba, vložena 18. julija 2014 – The Cookware Company proti UUNT – Fissler (VITA+VERDE)

(Zadeva T-535/14)

2014/C 351/16

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Kitajska) (zastopnik: K. Manhaeve, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Fissler GmbH (Idar–Oberstein, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. aprila 2014 v zadevi R 1082/2013-2 razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: barvna figurativna znamka z besednima elementoma „VITA+VERDE“ za proizvode iz razreda 21 – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 0 73  054

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: prejšnja znamka Skupnosti št. 1 0 13  787 za besedo „vitavit“

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in ugoditev ugovoru

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/15


Tožba, vložena 25. julija 2014 – Lidl Stiftung proti UUNT – Horno del Espinar (Castello)

(Zadeva T-549/14)

2014/C 351/17

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemčija) (zastopniki: M. Wolter, M. Kefferpütz in A. Marx, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Španija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 22. aprila 2014, ki je bila sprejeta v združenih zadevah R 1233/2013-2 in R 1258/2013-2;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Castello“ za proizvode iz razredov 29, 30 in 31 – prijava znamke Skupnosti št. 6 8 19  973

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: številne prejšnje znamke Skupnosti in nacionalne znamke, ki vsebujejo med drugim besedni element „Castelló“

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: delna ugoditev pritožbi

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št 207/2009.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/15


Tožba, vložena 22. julija 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (Extra)

(Zadeva T-552/14)

2014/C 351/18

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Združene države) (zastopniki: M. Kinkeldey, S. Brandstätter in C. Schmitt, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. maja 2014 v zadevi R 199/2014-5 naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „Extra“ za proizvode iz razredov 3, 21 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 37  582

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/16


Tožba, vložena 22. julija 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT(Extra)

(Zadeva T-553/14)

2014/C 351/19

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Združene države) (zastopniki: M. Kinkeldey, S. Brandstätter in C. Schmitt, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. maja 2014 v zadevi R 218/2014-5 naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v črni in beli barvi, ki vsebuje besedni element „Extra“ za proizvode iz razredov 3, 21 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 37  657

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/16


Pritožba, ki jo je 28. julija 2014 vložil Victor Navarro zoper sodbo, ki jo 21. maja 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-46/13, Navarro proti Komisiji

(Zadeva T-556/14 P)

2014/C 351/20

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sodbo Sodišča za uslužbence z dne 21. maja 2014 v zadevi F-46/13 razveljavi;

posledično, ugodi predlogom pritožnika na prvi stopnji in tako:

odločbo Evropske komisije kot organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, z dne 4. oktobra 2012, da pritožnika ne zaposli kot pogodbenega uslužbenca za pomožne naloge iz funkcionalne skupine II, razglasi za nično;

če je to potrebno, odločbo organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, z dne 7. februarja 2013, s katero je bila zavrnjena pritožba pritožnika z dne 19. oktobra 2012, razglasi za nično;

odloči, da se pritožniku povrnite premoženjska škoda;

odloči, da se pritožniku plača znesek, določen ex aequo et bono in začasno na 50  000 EUR, iz naslova nastale nepremoženjske škode;

drugi stranki naloži plačilo vseh stroškov, vključno s stroški pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev meja sodnega nadzora Sodišča za uslužbence, saj naj bi presojo uprave nadomestilo z lastno presojo.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, saj naj bi Sodišče za uslužbence napačno izhajalo iz tega, da morajo biti poklicne izkušnje v skladu s členom 3(2) Priloge IV k Splošnim izvedbenim določbam z dne 2. marca 2011 (1) ustrezno dokazane in v zvezi z enim od sektorjev dejavnosti Komisije.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev primera, saj naj bi Sodišče za uslužbence v izpodbijani sodbi izhajalo iz tega, da pritožnik ni predložil opisa nalog, ki jih je opravljal za družbo Continental Airlines Inc., in da zato ni dokazal, da ima izkušnje, ki „ustrezajo“ opravljanju nalog tajnika.


(1)  Splošne izvedbene določbe z dne 2. marca 2011 k členu 79(2) PZDU o postopkih zaposlovanja pogodbenih uslužbencev s strani Komisije na podlagi členov 3a in 3b navedenih pogojev, objavljene v Upravnem obvestilu, št. 33-2011.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/17


Tožba, vložena 24. julija 2014 – Research Engineering & Manufacturing proti UUNT – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Zadeva T-558/14)

2014/C 351/21

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, Združene države) (zastopniki: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert in M. Gilbert, Solicitors)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Nedschroef Holding BV (Helmond, Nizozemska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 12. Maja 2014 v zadevi R 442/2013-4;

naložitev stroškov postopka toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: registracija znamke Skupnosti št. 6 68  566

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: absolutni razlogi za ničnost na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 7(1)(b) in (c)

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za razglasitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in razglasitev ničnosti znamke Skupnost

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 7(1)(b) in 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/18


Tožba, vložena 28. julija 2014 – Yoo Holdings proti UUNT – Eckes-Granini Group (YOO)

(Zadeva T-562/14)

2014/C 351/22

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Yoo Holdings Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: D. Farnsworth, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Nemčija)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. aprila 2014 v zadevi R 762/2013-2.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „YOO“ za storitve iz razredov 35, 41 in 43 – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 4 87  924

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: nacionalna in mednarodna registracija znamke za besedno znamko „YO“ za proizvode iz razredov 29, 30 in 32

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev izpodbijane odločbe in delan ugoditev ugovoru

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/19


Tožba, vložena 29. julija 2014 – Hewlett Packard Development Company proti UUNT (ELITEDISPLAY)

(Zadeva T-563/14)

2014/C 351/23

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Združene države) (zastopnika: T. Raab in H. Lauf, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. maja 2014 v zadevi R 1539/2013-2 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „ELITEDISPLAY“ za proizvode in storitve iz razreda 9 – Prijava znamke Skupnosti št. 1 1 5 41  901

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 7(1)(b), 7(1)(c) in 7(2) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/19


Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Gascogne Sack Deutschland in Gascogne proti Sodišču

(Zadeva T-577/14)

2014/C 351/24

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Nemčija) in Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francija) (zastopnika: F. Puel in E. Durand, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj

ugotovi nepogodbeno odgovornost Evropske unije zaradi postopka, ki poteka pred Splošnim sodiščem in v katerem so bile kršene zahteve v zvezi s spoštovanjem razumnega roka sojenja;

zato naj

Evropski uniji naloži plačilo primerne in celotne odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je tožečima strankama nastala zaradi nezakonitega ravnanja Unije in ustreza naslednjim zneskom, skupaj s kompenzacijskimi in zamudnimi obrestmi po stopnji, ki jo Evropska centralna banka uporablja za operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve odstotni točki, od dneva vložitve tožbe:

1 1 93  467 EUR iz naslova škode, nastale zaradi plačila dodatnih zakonitih obresti na nominalni znesek kazni po preteku razumnega roka;

1 87  571 EUR iz naslova škode, nastale zaradi dodatnih plačil za bančno garancijo po preteku razumnega roka;

2 0 00  000 EUR iz naslova izgubljenega dobička in/ali škode, nastalih zaradi „bremena negotovosti“, in

5 00  000 EUR iz naslova nepremoženjske škode;

podredno, če bi se ugotovilo, da bi bilo treba znesek škode ponovno oceniti, določi izvedenca v skladu s členi 65(d), 66(1) in 70 Poslovnika Splošnega sodišča;

v vsakem primeru Evropski uniji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeči stranki navajata en razlog, ki zadeva kršitev člena 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi prekomernega trajanja postopka pred Splošnim sodiščem in s tem kršitve njune temeljne pravice do sojenja v razumnem roku.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/20


Tožba, vložena 1. avgusta 2014 – Birkenstock Sales proti UUNT (prikaz reliefnega vzorca)

(Zadeva T-579/14)

2014/C 351/25

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Nemčija) (zastopnika: C. Menebröcker in V. Töbelmann, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. maja 2014 v zadevi R 1952/2013-1 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: mednarodna registracija figurativne znamke, ki predstavlja reliefni vzorec, za proizvode iz razredov 10, 18 in 25 – mednarodna registracija št. 1 1 32  742

Odločba preizkuševalca: zavrnitev registracije

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/21


Tožba, vložena 30. julija 2014 – Vierling proti UUNT – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Zadeva T-581/14)

2014/C 351/26

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Yvonne Vierling (Köln, Nemčija) (zastopnika: G. Hasselblatt in D. Kipping, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: IP Leanware (Issoire, Francija)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj odločbo drugega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 30. aprila 2014 v zadevi R 1486/2013-2 razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „BRAINCUBE“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 38 – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 4 61  713

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: prejšnja nemška besedna znamka „Braincube“

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/21


Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Giand proti UUNT – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Zadeva T-583/14)

2014/C 351/27

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Giand Srl (Rimini, Italija) (zastopnik: F. Caricato, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Flamagas, SA (Barcelona, Španija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 11. junija 2014 v zadevi R 2117/2011-4 razveljavi, in ugotovi neobstoj verjetnosti zmede med navedenimi znamkami;

zadevo vrne UUNT v ponovno odločanje, da lahko vsebinsko ponovno odloči in omogoči registracijo znamke Skupnosti za vse zadevne proizvode, ne glede na tiste, ki se jih ne izpodbija;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka na vseh stopnjah.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „FLAMINAIRE“ za proizvode iz razredov 16 in 34 – prijava znamke Skupnosti št. 8 6 80  746

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Flamagas, SA

Navajana znamka ali znak: mednarodna in nacionalna besedna znamka za proizvode iz razredov 16 in 34

Odločba oddelka za ugovore: delna zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev načela ne bis in idem;

napačna presoja verjetnosti zmede;

napačna presoja dokazov.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/22


Tožba, vložena 8. avgusta 2014 – Musso proti Parlamentu

(Zadeva T-589/14)

2014/C 351/28

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: François Musso (Ajaccio, Francija) (zastopnik: A. Gross, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da tožba izpolnjuje procesne zahteve in da je utemeljena;

odločbo z dne 26. junija 2014 razglasi za nično:

primarno, zaradi formalne nepravilnosti, ker je ni podpisal predsednik;

podredno, zaradi kršitve pravice do obrambe, ker odločba z dne 17. julija 1996, ki je podlaga za odločbo z dne 26. junija 2014, ni bila objavljena;

podredno, zaradi kršitve načela kontradiktornosti;

podredno, zaradi nezadostne obrazložitve odločbe z dne 26. junija 2014;

podredno, zaradi kršitve načela razumnega roka, ki vpliva na uresničevanje pravice do obrambe;

podredno, zaradi kršitve načela pridobljene pravice;

tožeči stranki pridrži vse ostale pravice, upravičenja, tožbene razloge in pravna sredstva, ki jih lahko uveljavlja;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest toženih razlogov:

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na formalno nepravilnost izpodbijane odločbe z dne 26. junija 2014, ker je predsednik Parlamenta ni podpisal v skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice tožeče stranke do obrambe, ker odločba z dne 17. julija 1996 ki je podlaga za izpodbijano odločbo z dne 26. junija 2014, ni bila objavljena, in je bil tako kršen člen 28 Poslovnika.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela kontradiktornosti.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na nezadostno obrazložitev izpodbijane odločbe.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela razumnega roka, ker je trajalo osem let, da je Parlament uvedel postopek za vračilo proti tožeči stranki.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela pridobljene pravice, ker naj bi izpodbijana odločba posegala v pravico do pokojnine, ki naj bi jo tožeča stranka pridobila 3. avgusta 1994.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/23


Tožba, vložena 7. avgusta 2014 – Zuffa proti UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Zadeva T-590/14)

2014/C 351/29

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Zuffa, LLC (Las Vegas, Združene države) (zastopniki: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert in C. Balme, Solicitors)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. maja 2014 v zadevi R 1425/2013-2 razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 28 in 41

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 7(1)(b) in (c) ter 7(2) Uredbe o znamki Skupnosti


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/24


Tožba, vložena 8. avgusta 2014 – BSH proti UUNT (PerfectRoast)

(Zadeva T-591/14)

2014/C 351/30

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: S. Biagosch, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 16. junija 2014 v zadevi R 359/2014-5 razveljavi;

UUNT naloži, naj nosi svoje stroške in plača stroške tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „PerfectRoast“ za proizvode iz razredov 7 in 11 – prijava znamke Skupnosti št. 1 2 1 73  902

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009;


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/24


Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Fútbol Club Barcelona proti UUNT– Kule (KULE)

(Zadeva T-614/14)

2014/C 351/31

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Španija) (zastopnik: J. Carbonell Callicó, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Kule LLC (New York, Združene države)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 18. junija 2014 v zadevi R 2375/2013-4.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „KULE“ za proizvode iz razredov 14, 18 in 25 – prijava znamke Skupnosti št. 9 9 17  097

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: španske znamke in znamka, splošno znana po besedi „CULE“

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/25


Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Grupo Bimbo proti UUNT (oblika mehiškega taca)

(Zadeva T-618/14)

2014/C 351/32

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Mehika) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 3. junija 2014 v zadevi R 2449/2013-2 razveljavi, ker ni zakonita in ne spoštuje veljavnih zakonskih določb o znamki Skupnosti, izda sodbo v skladu s predlogi iz te tožbe, saj ima prijavljena tridimenzionalna znamka zadosten lastni razlikovalni učinek, ugodi tej tožbi in odredi registracijo prijave tridimenzionalne znamke Skupnosti št. 1 1 7 48  051 v razredu 30 Mednarodne klasifikacije, ker je zakonita in dopustna;

stranki, ki nasprotuje navedenemu zahtevku, po ugoditvi tej tožbi in vpisu navedene znamke naloži plačilo stroškov tega postopka in vračilo taks za pritožbo, plačanih UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: tridimenzionalna znamka v obliki mehiškega taca za proizvode iz razreda 30 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 48  051

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/26


Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Infocit proti UUNT – DIN (DINKOOL)

(Zadeva T-621/14)

2014/C 351/33

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (zastopnik: A. Oliveira, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berlin, Nemčija)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. junija 2014 v zadevi R 1312/2013-2 razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „DINKOOL“ za proizvode iz razredov od 1 od 3, od 5 do 7, 12, 16, 20 in 21 – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 4 65  946

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: mednarodna registracija znamke št. 2 29  048 in prejšnji neregistrirani nemški znak „DIN“

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in zavrnitev izpodbijane prijave znamke Skupnosti v celoti

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/26


Tožba, vložena 15. avgusta 2014 – Lauritzen Holding proti UUNT – IC Companys (IWEAR)

(Zadeva T-622/14)

2014/C 351/34

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norveška) (zastopnika: P. Walsh in S. Dunstan, Solicitors)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: IC Companys A/S (København, Danska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 2. junija 2014 v zadevi R 1935/2013-2.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „IWEAR“ za blago iz razredov 18, 25 in 28 – Prijava znamke Skupnosti št. 1 0 6 29  806

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: Prejšnja znamka „INWEAR“, registrirana kot znamka Skupnosti št. 2 1 68  284

Odločba oddelka za ugovore: Delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o znamki skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/27


Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Loewe Technologies proti UUNT – DNS International (SoundVision)

(Zadeva T-623/14)

2014/C 351/35

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Nemčija) (zastopnik: J. Pröll, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: DNS International Ltd (Tortola, Britanski deviški otoki)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 12. junija 2014 v zadevi R 1625/2013-2.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: črno-bela figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „SoundVision“ za proizvode iz razredov 9, 15 in 20 – prijava znamke Skupnosti št. 1 0 5 05  519

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „LOEWE SOUNDVISION“ – znamka Skupnosti št. 5 7 98  228

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in dovolitev registracije sporne znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/28


Tožba, vložena 12. avgusta 2014 – Bice International proti UUNT – Bice (bice)

(Zadeva T-624/14)

2014/C 351/36

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščinaa

Stranke

Tožeča stranka: Bice International Ltd (Dubaj, Združeni arabski emirati) (zastopnik: N. Gibb, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bice AG (Baar, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. maja 2014 v zadevi R 1249/2013-1, naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „bice“ za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 43 – registracija znamke Skupnosti št. 5 1 26  693

Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: prijavitelj

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: zatrjuje se, da prijava znamke Skupnosti ni bila vložena v dobri veri v smislu člena 52(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti in da je bila registrirana v nasprotju s členom 53(1)(a) v povezavi s členoma 8(1)(a) in 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 52(1)(b), 53(1)(a) v povezavi s členoma 8(1)(a) in 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/28


Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (krogla)

(Zadeva T-625/14)

2014/C 351/37

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Združene države) (zastopniki: M. Kinkeldey, S. Brandstätter in C. Schmitt, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 17. junija 2014 v zadevi R 168/2014-5 naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v obliki krogle za proizvode iz razredov 3, 21 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 37  541

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/29


Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (krogla modre barve)

(Zadeva T-626/14)

2014/C 351/38

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Združene države) (zastopniki: M. Kinkeldey, S. Brandstätter in C. Schmitt, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 17. junija 2014 v zadevi R 169/2014-5 naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v obliki krogle modre barve za proizvode iz razredov 3, 21 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 7 37  483

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/30


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. julija 2014 – Psarras proti ENISA

(Zadeva F-63/13) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Odpoved pogodbe - Člen 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Pravica do izjave - Nepremoženjska škoda - Posledično nezakonita odločba - Pretiran poseg v pravice tretje osebe - Naložitev plačila odškodnine po uradni dolžnosti - Neizvršitev ničnostne sodbe))

2014/C 351/39

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Aristidis Psarras (Heraklion, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zastopniki: sprva P. Empadinhas, zastopnik, nato S. Purser, zastopnik, skupaj s C. Meidanis, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in drugič, odločbe, ki je bila sprejeta po sodbi Sodišča za uslužbence v zadevi F-118/10 o imenovanju drugega uslužbenca na mesto računovodje in končno, zahtevek za povrnitev nastale nematerialne škode.

Izrek

1.

Odločba izvršnega direktorja Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij z dne 4. septembra 2012 o odpovedi pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca A. Psarrasa se razglasi za nično.

2.

Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij se naloži, naj A. Psarrasu plača 40  000 EUR.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov A. Psarrasa.


(1)  UL C 336, 16.11.2013, str. 31.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/30


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. junija 2014 – DL proti Komisiji

(Zadeva F-13/14) (1)

((Izbris - Odstop tožeče stranke - Člen 89(7) Poslovnika - Sporazum strank o stroških))

2014/C 351/40

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: DL (Orp–Jauche, Belgija) (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in V. Joris, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva za podaljšanje predhodne odobritve povračila stroškov logopeda za sina tožeče stranke v okviru zdravljenja njegove težke bolezni za leto 2012/2013.

Izrek

1.

Zadevo F-13/14 se izbriše iz registra Splošnega sodišča.

2.

DL in Evropska komisija nosita stroške v skladu s svojim dogovorom.


(1)  UL C 102, 7.4.2014, str. 46.


6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/31


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 14. julija 2014 – DJ proti EAVL

(Zadeva F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Jezik postopka: angleščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 85, 22.3.2014, str. 27.