ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 245

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
28. julij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 245/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 245/02

Zadeva C-11/14 P: Pritožba, ki jo je Associazione sportiva Taranto calcio Srl vložila 13. januarja 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 19. novembra 2013 v zadevi T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl proti Italijanski republiki

2

2014/C 245/03

Zadeva C-95/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 27. februarja 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) proti FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Zadeva C-195/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 18. aprila 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Zadeva C-199/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 22. aprila 2014 – János Kárász proti Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Zadeva C-204/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 23. aprila 2014 vložilo Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) – István Tivadar Szabó proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Zadeva C-230/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 12. maja 2014 – Weltimmo s.r.o proti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Zadeva C-233/14: Tožba, vložena 12. maja 2014 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

6

2014/C 245/09

Zadeva C-264/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 2. junija 2014 – Skatteverket proti Davidu Hedqvistu

7

 

Splošno sodišče

2014/C 245/10

Zadeva T-286/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Intel proti Komisiji (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Trg centralnih procesnih enot — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 82 ES in člena 54 Sporazuma EGP — Popusti za zvestobo — Gole omejitve — Opredelitev zlorabe — Analiza enako učinkovitega konkurenta — Mednarodna pristojnost Komisije — Obveznost preiskave, ki jo ima Komisija — Omejitve — Pravica do obrambe — Načelo dobrega upravljanja — Celovita strategija — Globe — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice za izračun glob iz leta 2006)

8

2014/C 245/11

Zadeva T-488/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Sarc proti Komisiji (Državne pomoči — Licenčna pogodba za programsko opremo — Sklep o neobstoju državne pomoči — Ničnostna tožba — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Nedopustnost — Postopkovne pravice zainteresiranih strank — Dopustnost — Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave — Neobstoj resnih težav — Prednost)

9

2014/C 245/12

Zadeva T-293/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Syria International Islamic Bank proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji — Dokazno breme — Odškodninski zahtevek)

9

2014/C 245/13

Zadeva T-352/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – Grupo Flexi de León proti UUNT (FLEXI) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti FLEXI — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

10

2014/C 245/14

Zadeva T-401/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Klingel proti UUNT – Develey (JUNGBORN) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je določena Evropska skupnost — Besedna znamka JUNGBORN — Prejšnja nacionalna besedna znamka BORN — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

11

2014/C 245/15

Zadeva T-486/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Pentafarma (METABOL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABOL — Prejšnja nacionalna besedna znamka METABOL MG — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

11

2014/C 245/16

Zadeva T-4/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Communicaid Group proti Komisiji (Javna naročila storitev — Razpisni postopek — Storitve jezikovnega usposabljanja za uslužbencev institucij, organov in agencij Unije v Bruslju — Zavrnitev ponudb ponudnika — Načelo preglednosti — Prepoved diskriminacije — Enako obravnavanje — Člen 94 finančne uredbe — Izbirna merila- Obveznost obrazložitve -Merila za oddajo — Očitna napaka pri presoji)

12

2014/C 245/17

Zadeva T-62/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Glaxo Group (METABIOMAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX — Prejšnja besedna znamka Skupnosti BIOMAX — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

13

2014/C 245/18

Zadeva T-85/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – K-Swiss proti UUNT – Künzli SwissSchuh (vzporedne proge na čevlju) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti, ki predstavlja vzporedne proge na čevlju — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

13

2014/C 245/19

Zadeva T-281/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX — Prejšnja nacionalna besedna znamka metabiarex — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

14

2014/C 245/20

Zadeva T-204/14: Tožba, vložena 28. marca 2014 – Victor International proti UUNT – Ovejero Jiménez in Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Zadeva T-210/14: Tožba, vložena 1. aprila 2014 – Mederer proti UUNT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Zadeva T-211/14: Tožba, vložena 3. aprila 2014 – Klement proti UUNT – Bullerjan (oblika pečice)

16

2014/C 245/23

Zadeva T-212/14: Tožba, vložena 31. marca 2014 – PSL proti UUNT – Consortium Ménager Parisien (Predstavitev ure)

17

2014/C 245/24

Zadeva T-227/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Zadeva T-228/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Zadeva T-266/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Argus Security Projects proti Komisiji

19

2014/C 245/27

Zadeva T-284/14: Tožba, vložena 5. maja 2014 – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. proti Komisiji

20

2014/C 245/28

Zadeva T-292/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Zadeva T-293/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Zadeva T-316/14: Tožba, vložena 1. maja 2014 – PKK proti Svetu

22

2014/C 245/31

Zadeva T-326/14: Tožba, vložena 8. maja 2014 – Novomatic proti UUNT – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Zadeva T-337/14: Tožba, vložena 8. maja 2014 – Rezon OOD proti UUNT – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Zadeva T-352/14: Tožba, vložena 21. maja 2014 – The Smiley Company proti UUNT – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Zadeva T-375/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Al Naggar proti Svetu

25

2014/C 245/35

Zadeva T-376/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Yassin proti Svetu

26

2014/C 245/36

Zadeva T-377/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Ezz proti Svetu

27

2014/C 245/37

Zadeva T-378/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Salama proti Svetu

27

2014/C 245/38

Zadeva T-392/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Gutser proti Komisiji

28

2014/C 245/39

Zadeva T-393/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Ingeperfil proti Komisiji

29

2014/C 245/40

Zadeva T-394/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Turon & Ros proti Komisiji

29

2014/C 245/41

Zadeva T-397/14: Tožba, vložena 6. junija 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales proti Komisiji

30

2014/C 245/42

Zadeva T-409/14: Tožba, vložena 2. junija 2014 – Marcuccio proti Sodišču

30

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 245/43

Zadeva F-50/14: Tožba, vložena 3. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

32

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

2014/C 245/01

Zadnja objava

UL C 235, 21.7.2014

Prejšnje objave

UL C 223, 14.7.2014

UL C 212, 7.7.2014

UL C 202, 30.6.2014

UL C 194, 24.6.2014

UL C 184, 16.6.2014

UL C 175, 10.6.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/2


Pritožba, ki jo je Associazione sportiva Taranto calcio Srl vložila 13. januarja 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 19. novembra 2013 v zadevi T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl proti Italijanski republiki

(Zadeva C-11/14 P)

2014/C 245/02

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (zastopnik: N. Russo, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Italijanska republika

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 30. aprila 2014 pritožbo zavrnilo.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 27. februarja 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) proti FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Zadeva C-95/14)

2014/C 245/03

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Tožene stranke: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali členi 34 PDEU, 35 PDEU in 36 PDEU ob pravilni razlagi nasprotujejo uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013 – ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke, pridobljene z obdelavo v tujih državah, na katerih je uporabljen italijanski izraz „pelle“ – za izdelke iz usnja, zakonito obdelanega ali trženega v drugih državah članicah Evropske unije, zaradi česar tak nacionalni zakon postane ukrep z enakim učinkom kot količinska omejitev, ki je prepovedana s členom 30 [34] PDEU in neutemeljena v skladu s členom 36 PDEU?

2.

Ali členi 34 PDEU, 35 PDEU in 36 PDEU ob pravilni razlagi nasprotujejo uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013 – ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke, pridobljene z obdelavo v tujih državah, na katerih je uporabljen italijanski izraz „pelle“ – za izdelke iz usnja, obdelanega v državah nečlanicah EU, ki še niso zakonito trženi v Uniji, zaradi česar tak nacionalni zakon postane ukrep z enakim učinkom kot količinska omejitev, ki je prepovedana s členom 30 [34] PDEU in neutemeljena v skladu s členom 36 PDEU?

3.

Ali člena 3 in 5 Direktive 94/11/ES (1) ob pravilni razlagi nasprotujeta uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013 – ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke iz usnja, obdelanega v tujih državah, na katerih je uporabljen italijanski izraz „pelle“ – za izdelke iz usnja, zakonito obdelanega in zakonito trženega v drugih državah članicah Unije?

4.

Ali člena 3 in 5 Direktive 94/11/ES ob pravilni razlagi nasprotujeta uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013, ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke iz usnja, obdelanega v državah nečlanicah Evropske unije, ki v Uniji še niso zakonito v prodaji?

5.

Ali člen 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 ob pravilni razlagi nasprotuje uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013 – ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke iz obdelave v tujih državah, na katerih je uporabljen italijanski izraz „pelle“ – za izdelke iz usnja, obdelanega v državah članicah Evropske unije, ki v Uniji še niso zakonito v prodaji?

6.

Ali člen 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 ob pravilni razlagi nasprotuje uporabi člena 3(2) nacionalnega zakona št. 8 z dne 14. januarja 2013 – ki nalaga obvezno označevanje z navedbo države porekla za izdelke iz obdelave v tujih državah, na katerih je uporabljen italijanski izraz „pelle“ – za izdelke iz usnja, obdelanega v državah nečlanicah Evropske unije, ki v Uniji še niso zakonito v prodaji?


(1)  UL; posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13 zvezek 13, str. 173.

(2)  UL L 269, str. 1.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 18. aprila 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Teekanne GmbH & Co. KG

(Zadeva C-195/14)

2014/C 245/04

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tožena stranka: Teekanne GmbH & Co. KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali lahko označevanje, predstavljanje ter oglaševanje živil z videzom, imenom ali slikovno predstavitvijo daje vtis prisotnosti neke sestavine, čeprav te sestavine živilo v resnici ne vsebuje in je to razvidno le iz seznama sestavin v skladu s členom 3(1)(2) Direktive 2000/13/ES (1)?


(1)  Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L 109, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 75), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2013/20/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi določenih direktiv na področju varnosti živil, veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, str. 234).


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 22. aprila 2014 – János Kárász proti Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Zadeva C-199/14)

2014/C 245/05

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: János Kárász

Tožena stranka: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da primeri ukinitve in začasne ustavitve ali prekinitve izplačil starostne pokojnine, pravica do katere obstaja zaradi dopolnitve neke starosti, pomenijo kršitev lastninske pravice iz navedenega člena?


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 23. aprila 2014 vložilo Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) – István Tivadar Szabó proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Zadeva C-204/14)

2014/C 245/06

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: István Tivadar Szabó

Tožena stranka: Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je nacionalno sodišče v upravnem sporu – katerega predmet je sodni nadzor odločbe, ki jo je sprejel upravni organ države članice, do katerega pride na podlagi tožbe z odločbo prizadeta posameznika – dolžno preučiti, ali je nacionalno pravilo, na katerem temelji upravna odločba, v nasprotju s kakšno določbo prava Unije, ki se neposredno uporablja in ki je upoštevna v obravnavani zadevi?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen, ali je nacionalno sodišče to dolžno storiti tudi po uradni dolžnosti ali le v primeru, da katera od strank izrecno zatrjuje kršitev prava Unije?

3.

Ali je člene 26(2) PDEU, 35 PDEU in 56 PDEU dopustno razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, kakršna je v členih 24/C in 24/D zakona o splošnem davčnem postopku, če na podlagi take ureditve madžarska gospodarska družba, ki svojo poslovno dejavnost deloma opravlja v drugih državah članicah Evropske unije, ne more kot vodstvenega delavca zaposliti madžarskega državljana, ki je bil pred tem vodstveni delavec druge madžarske gospodarske družbe, ki svojo dejavnost opravlja na notranjem trgu, in sicer zgolj zato, ker je slednji gospodarski družbi nastal določen davčni dolg, pri čemer za nastanek takega dolga navedeni madžarski državljan kot nekdanji vodstveni delavec ni bil odgovoren?


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 12. maja 2014 – Weltimmo s.r.o proti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Zadeva C-230/14)

2014/C 245/07

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Weltimmo s.r.o

Tožena stranka: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 28(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (1) z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Direktiva o varstvu podatkov) razlagati tako, da lahko nacionalna zakonodaja države članice na njenem ozemlju velja za upravljavca podatkov, ki je ustanovljen izključno v drugi državi članici in upravlja spletno stran za posredovanje pri prodaji nepremičnin in med drugim oglašuje nepremičnine, ki so na ozemlju prvonavedene države članice, lastniki nepremičnin pa so svoje osebne podatke prenesli na sredstvo (strežnik) za shranjevanje in procesiranje podatkov, ki je v lasti upravljavca spletne strani, ki je v drugi državi članici?

2.

Ali je treba člen 4(1)(a) Direktive o varstvu podatkov glede na uvodne izjave od 18 do 20 ter člena 1(2) in 28(1) te direktive razlagati tako, da Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (v nadaljevanju: organ za varstvo podatkov) kot nacionalno pravo ne more uporabiti madžarskega zakona o varstvu podatkov za upravljavca spletne strani za posredovanje pri prodaji nepremičnin, ki je ustanovljen izključno v drugi državi članici, niti tedaj, kadar ta med drugim oglašuje madžarske nepremičnine, katerih lastniki so – najverjetneje z ozemlja Madžarske – podatke v zvezi s svojimi nepremičninami prenesli na sredstvo (strežnik) za shranjevanje in procesiranje podatkov, ki je v lasti tega upravljavca spletne strani, ki je v drugi državi članici?

3.

Ali je za razlago pomembno, da se storitev upravljavca podatkov, ki upravlja spletno stran, opravlja za ozemlje druge države članice?

4.

Ali je za razlago pomembno, da so bili podatki v zvezi z nepremičninami, ki so na ozemlju druge države članice, in osebni podatki lastnikov dejansko naloženi z ozemlja te druge države članice?

5.

Ali je za razlago pomembno, da so osebni podatki v zvezi z navedenimi nepremičninami osebni podatki državljanov druge države članice?

6.

Ali je za razlago pomembno, da imajo lastniki podjetja, ki ima sedež na Slovaškem, stalno prebivališče na Madžarskem?

7.

Ali je treba – če iz odgovorov na zgornja vprašanja izhaja, da madžarski organ za varstvo podatkov lahko vodi postopek, vendar ne more uporabiti nacionalnega prava, temveč mora uporabiti pravo države članice, kjer ima zadevno podjetje sedež – člen 28(6) Direktive o varstvu podatkov razlagati tako, da lahko madžarski organ za varstvo podatkov v skladu z zakonodajo države članice, kjer ima zadevno podjetje sedež, izvaja le pooblastila, določena v členu 28(3) Direktive o varstvu podatkov, in da torej ni pooblaščen za naložitev globe?

8.

Ali je mogoče za pojem „adatfeldolgozás“ (procesiranje podatkov), uporabljen v členu 4(1)(a) in členu 28(6) (madžarske različice) Direktive o varstvu podatkov, šteti, da je popolnoma enak pojmu „adatkezelés“ (obdelava podatkov), ki je uporabljen v terminologiji navedene direktive?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/6


Tožba, vložena 12. maja 2014 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

(Zadeva C-233/14)

2014/C 245/08

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. van Beek in C. Gheorgiu)

Tožena stranka: Kraljevina Nizozemska

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Kraljevina Nizozemska s tem, da je možnost uveljavljanja popusta pri ceni vozovnice za javni prevoz za študente, ki študirajo na Nizozemskem, omejila na nizozemske študente, ki so na Nizozemskem vpisani v zasebni ali javni šolski zavod, in študente iz drugih držav članic, ki na Nizozemskem spadajo med delovno aktivne osebe ali so tam pridobili pravico do stalnega prebivališča, ni izpolnila obveznosti iz člena 18 PDEU (v povezavi s členoma 20 PDEU in 21 PDEU) in člena 24(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES (1) o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic;

Kraljevini Nizozemski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Medtem ko naj bi lahko nizozemski študenti pridobili možnost uporabe študentske izkaznice za javni prevoz (tako imenovano „OV-studentenkaart“), s katero lahko na Nizozemskem uporabljajo sredstva javnega prevoza zastonj ali po znižani ceni, naj bi morali študenti iz drugih držav članic, ki na Nizozemskem ne spadajo med delovno aktivne osebe in niso pridobili pravice do stalnega prebivališča, plačati polno ceno uporabe teh prevoznih sredstev.

2.

Po mnenju Komisije nizozemske zakonske določbe povzročajo neposredno diskriminacijo glede na državljanstvo, saj so državljani Unije, ki niso nizozemski državljani, obravnavani manj ugodno kot Nizozemci. Zato naj Nizozemska ne bi izpolnila obveznosti iz člena 18 PDEU v povezavi s členoma 20 PDEU in 21 PDEU.

3.

Poleg tega naj bi šlo za posredno diskriminacijo glede na državljanstvo, če nacionalna ureditev, čeprav je oblikovana nevtralno, dejansko postavlja v manj ugoden položaj veliko večji odstotek nekaterih oseb, razen da je različno obravnavanje utemeljeno z objektivnimi dejavniki, ki niso povezani z diskriminacijo glede na državljanstvo.

4.

Ker naj bi v okviru programa Erasmus na Nizozemsko prihajalo več tujih študentov kot nizozemskih študentov, ki so se odločili, da bodo celotni študij opravili v tujini, in ker naj bi se zadnjenavedeni skupini študentov namesto „OV-studentenkaart“ dodelilo „prenosljivo financiranje študija“ v višini 89,13 EUR mesečno, naj končno le tuji študenti na Nizozemskem ne bi dobili niti dajatve niti popusta v obliki „OV-studentenkaart“. Po mnenju Komisije je to posredna diskriminacija v smislu člena 24 Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.

5.

Ker naj Nizozemska do danes ne bi sprejela vseh ukrepov za odpravo različnega obravnavanja tujih študentov glede možnosti pridobitve študentske izkaznice za javni prevoz („OV-studentenkaart“), Komisija ugotavlja, da Nizozemska ni izpolnila obveznosti iz člena 18 PDEU (v povezavi s členoma 20 PDEU in 21 PDEU) in člena 24(2) Direktive 2004/38/ES.


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 2. junija 2014 – Skatteverket proti Davidu Hedqvistu

(Zadeva C-264/14)

2014/C 245/09

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteverket

Tožena stranka: David Hedqvist

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2(1) Direktive o DDV (1) razlagati tako, da se transakcije menjave, opisane kot menjava virtualnih valut za tradicionalne valute in obratno, ki se opravljajo proti plačilu marže, ki jo ponudnik vključi v menjalni tečaj, štejejo za opravljanje storitev za plačilo?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 135(1) razlagati tako, da so omenjene menjalne transakcije oproščene plačila davka?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).


Splošno sodišče

28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/8


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Intel proti Komisiji

(Zadeva T-286/09) (1)

((Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Trg centralnih procesnih enot - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 82 ES in člena 54 Sporazuma EGP - Popusti za zvestobo - „Gole“ omejitve - Opredelitev zlorabe - Analiza enako učinkovitega konkurenta - Mednarodna pristojnost Komisije - Obveznost preiskave, ki jo ima Komisija - Omejitve - Pravica do obrambe - Načelo dobrega upravljanja - Celovita strategija - Globe - Enotna in trajajoča kršitev - Smernice za izračun glob iz leta 2006))

2014/C 245/10

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Intel Corp. (Wilmington, Delaware, Združene države) (zastopniki: sprva K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, in D. Piccinin, barrister, nato I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie in D. Piccinin)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci in M. Kellerbauer, zastopniki)

Intervenient v podporo tožeče stranke: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Združene države) (zastopnik: J.-F. Bellis, odvetnik)

Intervenient v podporo tožene stranke: Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Pariz, Francija) (zastopnika: sprva J. Franck, nato E. Nasry, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C (2009) 3726 final z dne 13. maja 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 82 [ES] in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/C-3/37.990 – Intel) ali podredno, predlog za odpravo ali znižanje globe, naložene tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Intel Corp. nosi svoje stroške, stroške Evropske komisije, razen njenih stroškov, povezanih z intervencijo Association for Competitive Technology, in stroške Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir).

3.

Association for Competitive Technology nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije, povezane z njeno intervencijo.


(1)  UL C 220, 12.9.2009.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/9


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Sarc proti Komisiji

(Zadeva T-488/11) (1)

((Državne pomoči - Licenčna pogodba za programsko opremo - Sklep o neobstoju državne pomoči - Ničnostna tožba - Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj - Nedopustnost - Postopkovne pravice zainteresiranih strank - Dopustnost - Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave - Neobstoj resnih težav - Prednost))

2014/C 245/11

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Nizozemska) (zastopnika: H. Speyart in R. Bolhaar, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz in S. Noë, zastopniki)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: sprva C. Wissels, M. Noort in B. Koopman, nato C. Wissels, M. Noort, J. Langer in M. Bulterman, zastopniki); in Technische Universiteit Delft (Delft, Nizozemska) (zastopnika: R. van den Tweel in P. Huurnink, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2011) 642 final z dne 10. maja 2011 v postopku glede državnih pomoči NN 68/2010 – Nizozemska, s katerim je bilo na koncu uvodnega dela preiskave ugotovljeno da licenčna pogodba v zvezi z uporabo izvorne kode programske opreme, sklenjene med Technische Universiteit Delft in Delftship BV, ni državna pomoč.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija in Technische Universiteit Delft.

3.

Kraljevina Belgija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 331, 12.11.2011.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/9


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Syria International Islamic Bank proti Svetu

(Zadeva T-293/12) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Očitna napaka pri presoji - Dokazno breme - Odškodninski zahtevek))

2014/C 245/12

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Syria International Islamic Bank PJSC (Damask, Sirija) (zastopnika: G. Laguesse in J.-P. Buyle, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in D. Gicheva, zastopnika)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti Izvedbene uredbe Sveta 2012/544 z dne 25. junija 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 165, str. 20) in Izvedbenega sklepa Sveta 2012/335/SZVP z dne 25. junija 2012 o izvajanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 165, str. 80), in sicer v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in odškodninski zahtevek .

Izrek

1.

Izvedbena uredba Sveta 2012/544 z dne 25. junija 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na Syria International Islamic Bank PJSC.

2.

Izvedbeni sklep Sveta 2012/335/SZVP z dne 25. junija 2012 o izvajanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na Syria International Islamic Bank.

3.

Odškodninski zahtevek se zavrže kot nedopusten.

4.

Syria International Islamic Bank nosi eno četrtino svojih stroškov.

5.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in tri četrtine stroškov, ki jih je priglasila Syria International Islamic Bank.


(1)  UL C 258, 25.8.2012.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/10


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – Grupo Flexi de León proti UUNT (FLEXI)

(Zadeva T-352/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti FLEXI - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 245/13

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mehika) (zastopnik: M. Zarobe, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. maja 2012 (zadeva R 1335/2011-2) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka FLEXI kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Grupo Flexi de León, SA de CV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Klingel proti UUNT – Develey (JUNGBORN)

(Zadeva T-401/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je določena Evropska skupnost - Besedna znamka JUNGBORN - Prejšnja nacionalna besedna znamka BORN - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 245/14

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Nemčija) (zastopnik: T. Zeiher, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Nemčija) (zastopnika: R. Kunz-Hallstein in H. Kunz-Hallstein, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. julija 2012 (zadeva R 936/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG in Robert Klingel OHG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Robert Klingel OHG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Pentafarma (METABOL)

(Zadeva T-486/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti METABOL - Prejšnja nacionalna besedna znamka METABOL MG - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 245/15

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sofia Golam (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Trovas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal (Prior Velho, Portugalska)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. julija 2012 (zadeva R 1901/2011-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA in Sofio Golam.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Sofii Golam se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 9, 12.1.2013.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/12


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Communicaid Group proti Komisiji

(Zadeva T-4/13) (1)

((Javna naročila storitev - Razpisni postopek - Storitve jezikovnega usposabljanja za uslužbencev institucij, organov in agencij Unije v Bruslju - Zavrnitev ponudb ponudnika - Načelo preglednosti - Prepoved diskriminacije - Enako obravnavanje - Člen 94 finančne uredbe - Izbirna merila- Obveznost obrazložitve -Merila za oddajo - Očitna napaka pri presoji))

2014/C 245/16

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Communicaid Group Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, in M. Gray, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: S. Delaude in S. Lejeune, zastopnika, skupaj s P. Wytinck in B. Hoorelbeke, odvetnika)

Predmet

Predlog razglasitve popolne ali delne ničnosti sklepov, s katerimi je Komisija zavrnila, da ponudbo Communicaid Group Ltd uvrsti na prvo mesto za sklope št. 1, 2, 4, 7, 8 in 9 v okviru javnega razpisa HR/R3/PR/2012/002 v zvezi z okvirnimi pogodbami za zagotavljanje jezikovnih usposabljanj za uslužbence institucij, organov in agencij Evropske unije v Bruslju (Belgija).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Communicaid Group Ltd se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 71, 9.3.2013.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Glaxo Group (METABIOMAX)

(Zadeva T-62/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX - Prejšnja besedna znamka Skupnosti BIOMAX - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 245/17

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Sofia Golam (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Trovas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Glaxo Group Ltd (Greenford, Združeno kraljestvo) (zastopnika: G. Ballas in N. Prentoulis, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. oktobra 2012 (zadeva R 2089/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med Glaxo Group Ltd in Sofio Golam.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Sofii Golam se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 86, 23.3.2013.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – K-Swiss proti UUNT – Künzli SwissSchuh (vzporedne proge na čevlju)

(Zadeva T-85/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Figurativna znamka Skupnosti, ki predstavlja vzporedne proge na čevlju - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)))

2014/C 245/18

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: K-Swiss, Inc. (Westlake, Kalifornija, Združene države) (zastopnika: R. Niebel in K. Tasma, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: Ó. Mondéjar Ortuño, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Künzli SwissSchuh AG (Windish, Švica)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. oktobra 2012 (zadeva R 174/2011-2) v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med Künzli SwissSchuh AG in K-Swiss, Inc.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi K-Swiss, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 123, 27.4.2013.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Zadeva T-281/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX - Prejšnja nacionalna besedna znamka metabiarex - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 245/19

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Sofia Golam (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Trovas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. marca 2013 (zadeva R 2022/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med meta Fackler Arzneimittel GmbH in Sofio Golam.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Sofii Golam se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 215, 27.7.2013.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/14


Tožba, vložena 28. marca 2014 – Victor International proti UUNT – Ovejero Jiménez in Becerra Guibert (VICTOR)

(Zadeva T-204/14)

2014/C 245/20

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Victor International GmbH (Elmshorn, Nemčija) (zastopnika: R. Kaase in J. Plate, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe: Gregorio Ovejero Jiménez in María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Španija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 22. januarja 2014 v zadevi R 2208/2012-2 razveljavi v delu, v katerem je bilo ugovoru ugodeno;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka;

intervenientu naloži plačilo stroškov postopka pred UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „VICTOR“ za proizvode in storitve iz razredov 25, 28 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 8 409 963

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Gregorio Ovejero Jiménez in María Luisa Cristina Becerra Guibert

Navajana znamka ali znak: več nacionalnih figurativnih znamk, ki vsebujejo besedni element „Victoria“, za proizvode in storitve iz razredov 25 in 35

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: delna zavrnitev izpodbijane odločbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 42(2) in (4) te uredbe in pravilom 22(3) in (4) Uredbe št. 2868/95; kršitev člena 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 42(2) in (3) te uredbe in kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/15


Tožba, vložena 1. aprila 2014 – Mederer proti UUNT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Zadeva T-210/14)

2014/C 245/21

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mederer GmbH (Fürth, Nemčija) (zastopnika: C. Sachs in O. Ruhl, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Nizozemska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 16. decembra 2013 v zadevi R 225/2013-5;

toženi stranki in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov pred UUNT in Splošnim sodiščem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka z besednimi elementi „Gummi Bear-Rings“ za proizvode iz razreda 30 – Mednarodna registracija št. 1 051 028 v kateri je imenovana Evropska unija

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Cadbury Netherlands International Holdings BV

Navajana znamka ali znak: nacionalna figurativna znamka z besednim elementom „Gummy“

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b) in 76(1) Uredbe Sveta št. 207/2009


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/16


Tožba, vložena 3. aprila 2014 – Klement proti UUNT – Bullerjan (oblika pečice)

(Zadeva T-211/14)

2014/C 245/22

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Toni Klement (Dippolddiswalde, Nemčija) (zastopnik: J. Weiser, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 9. januarja 2014 v zadevi R 927/2013-1 spremeni tako, da je pritožba tožeče stranke utemeljena in se znamka Skupnosti št. 3 723 822 v celoti razveljavi;

podredno, razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in po potrebi imetniku znamke Skupnosti/morebitni intervenientki naloži plačilo stroškov teh postopkov in pritožbenega postopka pred UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za razveljavitev: tridimenzionalna znamka, ki ima obliko pečice, za proizvode iz razreda 11 – registracija znamke Skupnosti št. 3 723 822.

Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Stranka, ki zahteva razveljavitev znamke Skupnosti: tožeča stranka

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev predloga za razveljavitev

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15 Uredbe št. 207/2009


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/17


Tožba, vložena 31. marca 2014 – PSL proti UUNT – Consortium Ménager Parisien (Predstavitev ure)

(Zadeva T-212/14)

2014/C 245/23

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (zastopnika: R. Dissmann in J. Bogatz, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Consortium Ménager Parisien (Pariz, Francija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 20. januarja 2014 v zadevi R 1495/2012-3;

naloži toženi stranki plačilo stroškov postopka pred sodiščem in pritožbenega postopka pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirani model Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: model v obliki ure za proizvode iz razreda 10-02 – model Skupnosti št. 1 600 560-0001

Imetnik modela Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti modela Skupnosti: Consortium Menager Parisien

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: neobstoj individualne narave v smislu člena 6(1)(b) Uredbe št. 6/2002

Odločba oddelka za ničnost: zavrnitev zahteve za razglasitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in razglasitev izpodbijanega modela za ničnega

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 6 Uredbe št. 6/2002


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/17


Tožba, vložena 11. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

(Zadeva T-227/14)

2014/C 245/24

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Švica) (zastopniki: U. Lüken, M. Grundmann in N. Kerger, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rim, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. januarja 2014 v zadevi R 253/2013-1 razveljavi v delu, v katerem je prvi odbor za pritožbe razveljavil odločbo oddelka za ugovore in ugodil ugovoru zoper prijavljeno znamko o zavrnitvi prijave št. 00 9 8 77  325 v zvezi z proizvodi iz razreda 18 in 25;

v celoti zavrne ugovor zoper prijavo št. 009 877 325

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Trecolore“ za proizvode in storitve v razredih 18, 25 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 9 8 77  325

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Navajana znamka ali znak: Skupnostna in nacionalna besedna in figurativna znamka „FRECCE TRICOLORI“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 in 41

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev izpodbijane odločbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/18


Tožba, vložena 14. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Zadeva T-228/14)

2014/C 245/25

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Švica) (zastopniki: U. Lüken, M. Grundmann in N. Kerger, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rim, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. januarja 2014 v zadevi R 594/2013-1 v delu, v katerem je prvi odbor za pritožbe potrdil odločbo oddelka za ugovore, s katero je bila zavrnjena prijava št. 00 9 8 77  391 za proizvode iz razredov 18 in 25 in za „storitve maloprodaje, tudi preko spletnih strani in televizijske prodaje, oblačil, čevljev, pokrival, sončnih očal, žlahtnih kovin in njihovih zlitin in izdelkov iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi, nakita, dragih kamnov, ur in kronomertskih instrumentov, usnja in imitacij usnja, izdelkov iz teh snovi, živalskih kož, kovčkov in potovalnih torb, torb, ročnih torb, listnic, denarnic, etuijev za ključe, nahrbtnikov, mošenj, dežnikov, sončnikov in sprehajalnih palic, bičev in sedlarskih izdelkov“ iz razreda 35;

v celoti zavrne ugovor zoper prijavo št. 00 9 8 77  391;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „TRECOLORE“ za proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 9 8 77  391

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Navajana znamka ali znak: Skupnostna in nacionalna besedna in figurativna znamka „FRECCE TRICOLORI“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 in 41

Odločba oddelka za ugovore: delna zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/19


Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Argus Security Projects proti Komisiji

(Zadeva T-266/14)

2014/C 245/26

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Ciper) (zastopnika: T. Bontinck in E. van Nuffel d’Heynsbroeck, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo EUBAM Lybie, s katero je bilo odločeno, da se ponudba družbe Argus v okviru javnega razpisa za opravljanje varnostnih storitev v okviru misije Evropske unije za pomoč pri integriranem upravljanju libijskih meja (pogodba EUBAM-13-020), ne izbere in se naročilo odda družbi Garda;

naloži toženi stranki plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 110 finančne uredbe (1), pravil iz razpisne dokumentacije, natančneje, točk 4.1 in 12.1 navodil ponudnikom ter načel enakega obravnavanja ponudnikov in nediskriminacije, saj EUBAM ni preverila zmožnosti izbranega ponudnika za izvedbo naročila v skladu z zahtevami naročila in ni uporabila svoje diskrecijske pravice za presojo zahtevanih tehničnih značilnosti ponudbe niti z najnižjo stopnjo strogosti, ki jo je mogoče razumno pričakovati.

Tožeča stranka trdi, da je ponudba zaradi resne neprimernosti izbranega ponudnika in njegove nezmožnost izvršitve naročila, ki mu je bilo oddano, nerealna in je naročnik ne bi smel izbrati.

2.

Drugi tožbeni razlog: vsebinska sprememba bistvenih pogojev naročila, ki lahko izkrivi rezultate javnega razpisa.

Tožeča stranka trdi, da bi bilo razmerje med točkami, dodeljenimi izbranemu ponudniku, in tožeči stranki, obratno, če bi bila izbrana ponudba obravnavana ob upoštevanju pogojev, v katerih družba, ki je izbrani ponudnik, izvaja naročilo.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve, ker naročnik ni spoštoval člena 113 finančne uredbe in člena 161(2) delegirane uredbe (2), saj značilnosti in prednosti izbrane ponudbe niso bile sporočene v roku petnajst delovnih dni po vložitvi zahteve tožeče stranke.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, str. 1).


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/20


Tožba, vložena 5. maja 2014 – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. proti Komisiji

(Zadeva T-284/14)

2014/C 245/27

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Poljska) (zastopnik: pravni svetovalec [radca prawny] K. Kowalczyk)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi Sklep Komisije z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, str. 27).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog:

nezdružljivost sprejetega sklepa s pravom Unije, zlasti Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 ter Sklepom Komisije 2010/2/EU z dne 24. decembra 2009.

2.

Drugi tožbeni razlog:

kršitev načela enakega obravnavanja, ker je bil za vse sektorje določen medsektorski korekcijski faktor v isti višini, ne da bi se upoštevalo okoliščino, da je treba sektorje, za katere se domneva, da so bili izpostavljeni povečanemu tveganju kopičenja emisij CO2, med drugimi sektor za proizvodnjo cement, drugače obravnavati kot sektorje, ki niso izpostavljeni tovrstnemu občutnemu tveganju;

in kršitev načela sorazmernosti.

3.

Tretji tožbeni razlog:

v skladu s členom 277 PDEU: neuporaba člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES in člena 15(3) Sklepa Komisije 2011/278/EU, na katerih temelji izpodbijani sklep, kolikor je mogoče uporaba teh predpisov, ne da se upošteva člen 10a od (12) do (18) Direktive Komisije 2003/87ES, člen 16 Sklepa Komisije 2011/278/EU in Sklep Komisije 2010/2/EU, ki potrjujejo nujnost posebnega obravnavanja v sektorjih in podsektorjih, za katere se domneva, da so izpostavljeni bistvenemu tveganju kopičenja emisij CO2, kot tudi neobstoj možnosti ugotovitve obstoja medsektorskega korekcijskega faktorja za vse sektorje, s strani Evropske komisije.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/21


Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (XAΛΛOYMI)

(Zadeva T-292/14)

2014/C 245/28

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnika: S. Malynicz, Barrister, in V. Marsland, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. februarja 2014 v zadevi R 1849/2013-4,

naložitev plačila stroškov postopka toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „XAΛΛOYMI“ za proizvode iz razreda 29 – prijava znamke Skupnosti št. 1 1 5 78  473

Odločba preizkuševalca: zavrnitev vloge v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(c) in (b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/21


Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (HALLOUMI)

(Zadeva T-293/14)

2014/C 245/29

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnika: S. Malynicz, Barrister, in V. Marsland, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. februarja 2014 v zadevi R 1503/2013-4 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „HALLOUMI“ za proizvode iz razreda 29 – prijava znamke Skupnosti št. 11 570 124

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(c) in (b) Uredbe o znamki Skupnosti


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/22


Tožba, vložena 1. maja 2014 – PKK proti Svetu

(Zadeva T-316/14)

2014/C 245/30

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Delavska stranka Kurdistana (PKK) (zastopniki: A. van Eik, T. Buruma in M. Wijngaarden, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 125/2014 (1) v delu, v katerem se nanaša na PKK (ki je znana tudi kot KADEK ali Kongra-GEL), razglasi za nično;

določi, da se Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 (2) ne uporablja za PKK (ki je znana tudi kot KADEK ali Kongra-GEL);

podredno, določi, da je upravičen milejši ukrep od obdržanja na seznamu;

odredi, da se tožeči stranki povrnejo stroški z obrestmi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK in/ali Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 se ne uporablja, ker v njej ni upoštevano pravo oboroženih spopadov.

2.

Drugi tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker te ni mogoče opredeliti kot teroristično organizacijo, kot je določena v členu 1(3) Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP (3).

3.

Tretji tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker pristojni organ ni sprejel nobene odločitve, kot se to zahteva v skladu s členom 1(4) Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP.

4.

Četrti tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker odločitev delno temelji na informacijah, ki so bile pridobljene z mučenjem ali trpinčenjem, s čimer niso bile spoštovane temeljne pravice in načela ter se ni spodbujala njihova uporaba v skladu s členom 51 Listine o temeljnih pravicah.

5.

Peti tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker Svet ni opravil nobenih preverjanj, kot se to zahteva v skladu s členom 1(6) Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP.

6.

Šesti tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker odločitev ni v skladu z zahtevami sorazmernosti in subsidiarnosti.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker ni v skladu z obveznostjo obrazložitve, kot se to zahteva v skladu s členom 296 PDEU.

8.

Osmi tožbeni razlog: Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 je nična v delu, v katerem se nanaša na PKK, ker krši njeno pravico do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva.


(1)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 125/2014 z dne 10. februarja 2014 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 714/2013

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(3)  Skupno stališče Sveta z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/23


Tožba, vložena 8. maja 2014 – Novomatic proti UUNT – Granini France (HOT JOKER)

(Zadeva T-326/14)

2014/C 245/31

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Avstrija) (zastopnik: W. M. Mosing, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Granini France (Macon, Francija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 6. februarja 2014 v zadevi R 589/2013-2 razveljavi, tako da se ugovor zavrne in registrira prijavljena znamka Skupnosti št. 9 594 458;

toženi stranki in – če bi pisno intervenirala – drugi stranki v postopku pred UUNT naloži, naj nosita svoje stroške in plačata stroške, ki so tožeči stranki nastali v postopku pred Splošnim sodiščem in v pritožbenem postopku pred UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa „HOT JOKER“, za proizvode iz razredov 9 in 28 – prijava znamke skupnosti št. 9 594 458

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Granini France

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa „joker +“, za proizvode iz razredov 28 in 41

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009; kršitev člena 75 in naslednjih Uredbe št. 207/2009; UUNT naj bi kršil dolžnost izvajanja svojih pristojnosti v skladu s splošnimi načeli prava Evropske unije.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/24


Tožba, vložena 8. maja 2014 – Rezon OOD proti UUNT – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Zadeva T-337/14)

2014/C 245/32

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Rezon OOD (Sofia, Bolgarija) (zastopnika: P. Kanchev in T. Ignatova, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: mobile.international GmbH (Dreilinden, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. februarja 2014 v zadevi R 950/2013-1;

ugodi njenim predlogom, vloženim pred oddelkom za izbris in odborom za pritožbe UUNT;

v celoti ugodi njeni zahtevi za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti mobile.international GmbH;

ji dosodi povrnitev stroškov;

dovoli imenovanje izvedenca, da predloži pisno izvedensko mnenje v zvezi z vprašanji dokazovanja, navedenih v tožbi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „mobile.de proMotor“ za storitve iz razredov 35, 38, 41 in 42 – registracija znamke Skupnosti št. 4 896 643.

Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe.

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: relativni razlog za zavrnitev v skladu s členom 53(1) v povezavi s členom 8(1)(b) in (c) Uredbe Sveta št. 207/2009.

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 78(1)(e) Uredbe Sveta št. 207/2009 v povezavi s členom 76 te uredbe in s pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95; kršitev člena 35(1)(a) Uredbe Sveta št. 207/2009; nasprotje med pozneje vloženo znamko Skupnosti in predhodno vloženo nacionalno znamko glede na širitev EU.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/25


Tožba, vložena 21. maja 2014 – The Smiley Company proti UUNT – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Zadeva T-352/14)

2014/C 245/33

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Smiley Company SPRL (Bruselj, Belgija) (zastopniki: I. Helbig, P. Hansmersmann in S. Rengshausen, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 6. februarja 2014 v zadevi R 1497/2013-1;

zavrne ugovor na podlagi spremembe izpodbijane odločbe;

naloži UUNT plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali pred Splošnim sodiščem, in intervenientu plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „HAPPY TIME“ za blago in storitve iz razredov 14 in 35 – registracija znamke Skupnosti št. 10 106 813

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: The Swatch Group Management Services AG

Navajana znamka ali znak: Mednarodna registracija z učinkom v Evropski uniji besedne znamke „HAPPY HOURS“ za blago in storitve 35 in 37

Odločba oddelka za ugovore: ugovoru se delno ugodeno

Odločba odbora za pritožbe: pritožba se zavrne

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/25


Tožba, vložena 30. maja 2014 – Al Naggar proti Svetu

(Zadeva T-375/14)

2014/C 245/34

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Kairo, Egipt) (zastopniki: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe in A. Yehia, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

za ničen razglasi Sklep 2014/153/SZVP v delu, v katerem do 22. marca 2015 podaljšuje omejevalne ukrepe proti tožeči stranki iz Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 1 Sklepa 2011/172 (1), in sicer ker naj bi za samo tožečo stranko ne bilo ugotovljeno, da je odgovorna – niti se je kot takšne naj ne bi identificiralo – za nezakonito prisvojitev državnih sredstev, ampak naj bi zanjo omejevalni ukrepi veljali zgolj zato, ker je žena Ahmeda Abdelaziz Ezza (v nadaljevanju: A. Ezz).

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 6 PEU v povezavi s členoma 2 in 3 PEU ter členoma 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker naj bi Sklep 2014/153 (2) nepravilno temeljil na neizpodbojni domnevi, da ne obstaja možnost, da bi bile v postopkih, začetih v Egiptu zoper tožečo stranko, kršene njene temeljne pravice.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev členov 7, 16 in 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker naj bi Sklep 2014/153 uvajal nesorazmerne omejitve pravice do zasebnega življenja, lastninske pravice in svobode gospodarske pobude, ki jih uživa tožeča stranka.

4.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev členov 41, 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker naj bi Sklep 2014/153 ne vseboval ustrezne in zadostne obrazložitve ter naj bi bil sprejet ob kršitvi pravice tožeče stranke, da se izjasni.

5.

S petim tožbenim razlogom se zatrjuje očitna napaka pri presoji, in sicer ker (i) naj bi glede tožeče stranke nikoli ne obstaja nikakršna sodna preiskava v zvezi z nezakonito prisvojitvijo državnih sredstev; (ii) naj bi ravnanja A. Ezza bila običajna poslovna ravnanja in se jih zato ne bi smelo šteti za nezakonito prisvojitev državnih sredstev in (iii) naj bi v trenutku sprejetja Sklepa 2014/153 Svet ne upošteval dejstva, da naj bi tri leta po sprejetju prvih ukrepov pravni položaj A. Ezza ostal najmanj negotov.


(1)  Sklep Sveta 2011/172/SZVP z dne 21. marca 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu (UL L 76, str. 63).

(2)  Sklep Sveta 2014/153/SZVP z dne 20. marca 2014 o spremembi Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu (UL L 85, str. 9).


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/26


Tožba, vložena 30. maja 2014 – Yassin proti Svetu

(Zadeva T-376/14)

2014/C 245/35

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Kairo, Egipt) (zastopniki: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe in A. Yehia, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

naj Sklep 2014/153 razglasi za ničen v delu, v katerem do 22. marca 2015 podaljšuje omejevalne ukrepe proti tožeči stranki iz Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu;

naj Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, ki so v bistvenem enaki ali podobni tožbenim razlogom, navedenim v okviru zadeve T-375/14, Al Naggar proti Svetu.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/27


Tožba, vložena 30. maja 2014 – Ezz proti Svetu

(Zadeva T-377/14)

2014/C 245/36

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egipt) (zastopniki: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe in A. Yehia, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

naj Sklep 2014/153 razglasi za ničen v delu, v katerem do 22. marca 2015 podaljšuje omejevalne ukrepe proti tožeči stranki iz Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu;

naj Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, ki so v bistvenem enaki ali podobni tožbenim razlogom, navedenim v okviru zadeve T-375/14, Al Naggar proti Svetu.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/27


Tožba, vložena 30. maja 2014 – Salama proti Svetu

(Zadeva T-378/14)

2014/C 245/37

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Kairo, Egipt) (zastopniki: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe in A. Yehia, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

za ničen razglasi Sklep 2014/153/SZVP v delu, v katerem do 22. marca 2015 podaljšuje omejevalne ukrepe proti tožeči stranki iz Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, ki so v bistvu enaki ali podobni tožbenim razlogom iz zadeve Al Naggar/Svet (T-375/14).


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/28


Tožba, vložena 4. junija 2014 – Gutser proti Komisiji

(Zadeva T-392/14)

2014/C 245/38

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Gutser, SA (Barcelona, Španija) (zastopniki: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka, Splošnemu sodišču predlaga, naj

izpodbijani sklep razglasi za ničen.

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Sklep, ki se izpodbija v tem postopku je isti kot v zadevi T-515/13, Komisija proti Španiji, o davčnem režimu, ki se uporabi za določene dogovore o finančnem najemu, znan tudi kot španski davčni sistem poslovnega najema.

V utemeljitev tožbe, tožeča stranka navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: pri izpodbijanem sklepu so podane bistvene kršitve postopka in kršitev členov 20, 21 in 41(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj je bil sprejet kot rezultat postopka preiskave v katerem so bile storjene hude nepravilnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 107 in 108 PDEU, zaradi ocene, da so ukrepi, ki so predmet spora, državna pomoč, brez da bi bila dokazana njihova selektivnost.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 107 in 108 PDEU zaradi ocene, da so ukrepi, ki so predmet spora, državna pomoč, brez da bi se dokazal njihov vpliv na trgovino med državami članicami .

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je napačno uporabila pravo in kršila člen 107 PDEU s tem, da je kot upravičence domnevne pomoči opredelila vlagatelje. Poleg tega je sklep pomanjkljivo obrazložen.

5.

Peti tožbeni razlog: napačna uporaba prava zaradi odreditve izterjave pomoči v nasprotju z načeli pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj in enakega obravnavanja ter v nasprotju s členom 14 Uredbe (ES) št. 659/1999.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/29


Tožba, vložena 4. junija 2014 – Ingeperfil proti Komisiji

(Zadeva T-393/14)

2014/C 245/39

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Ingeperfil, SL (Barcelona, Španija) (zastopniki: J. C. García Muñoz, J. I Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen.

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Razlogi in bistvene trditve so enaki kot tisti, ki so navedeni v zadevi T-392/14.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/29


Tožba, vložena 4. junija 2014 – Turon & Ros proti Komisiji

(Zadeva T-394/14)

2014/C 245/40

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Inmobiliaria Turon & Ros, SL (Barcelona, Španija) (zastopniki: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen.

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Razlogi in bistvene trditve so enaki kot tisti, ki so navedeni v zadevi T-392/14.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/30


Tožba, vložena 6. junija 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales proti Komisiji

(Zadeva T-397/14)

2014/C 245/41

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Španija) (zastopniki: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen.

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Razlogi in bistvene trditve so enaki kot tisti, ki so navedeni v zadevi T-392/14.


28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/30


Tožba, vložena 2. junija 2014 – Marcuccio proti Sodišču

(Zadeva T-409/14)

2014/C 245/42

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Razveljavi odločbo, ne glede na njeno obliko, s katero je tožena stranka zavrnila predlog, ki ga je tožeča stranka 22. januarja 2014 vložila pri Sodišču.

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača znesek 25.000 EUR oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Splošno sodišče menilo, da je pravičen in primeren, kot povrnitev škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi nerazumno dolgega trajanja sodnega postopka, ki ga je sprožila, oziroma kot odškodnino zaradi nerazumno dolgega trajanja tega postopka.

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Predmet te tožbe je škoda, za katero tožeča stranka trdi, da jo je utrpela zaradi domnevno predolgega trajanja postopka v zadevi T-236/02, Marcuccio proti Komisiji.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj obrazložitve, med drugim zaradi neizvedbe preiskave, in kršitev obveznosti dobrega upravljanja.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev zakona in očitna napaka pri presoji.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

28.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/32


Tožba, vložena 3. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-50/14)

2014/C 245/43

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa z dne 3. oktobra 2013, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.