ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2014.071.slv

Uradni list

Evropske unije

C 71

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
8. marec 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 071/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 61, 1.3.2014

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 071/02

Zadeva C-567/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 5. novembra 2013 vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) – Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai proti Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Zadeva C-573/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 12. novembra 2013 – Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG proti Bundesverband der Verbraucherzentralen in Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Zadeva C-586/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. novembra 2013 vložilo Pesti Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) – Martin Meat Kft. proti Gézi Simonfayu in Ulrichu Salburgu

3

2014/C 071/05

Zadeva C-589/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 19. novembra 2013 – F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Zadeva C-594/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 21. novembra 2013 – go fair Zeitarbeit OHG proti Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Zadeva C-609/13 P: Pritožba, ki so jo Duravit AG in drugi vložili 25. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-364/10, Duravit AG in drugi proti Evropski komisiji

4

2014/C 071/08

Zadeva C-612/13 P: Pritožba, ki jo je ClientEarth vložil 26. novembra 2013 proti sodbi Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2013 v zadevi ClientEarth proti Komisiji, T-111/11

5

2014/C 071/09

Zadeva C-615/13 P: Pritožba, ki sta jo ClientEarth in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) vložila 27. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2013 v zadevi ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), T-214/11

6

2014/C 071/10

Zadeva C-629/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poljska) 2. decembra 2013 – Adarco Invest Sp. z o.o., s sedežem v Petrosani v Romuniji, s podružnico na Poljskem, v Tarnowskich Górach

6

2014/C 071/11

Zadeva C-633/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 3. decembra 2013 – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proti Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Zadeva C-645/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 5. decembra 2013 – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito proti Evaristu Méndez Seni in drugim

7

2014/C 071/13

Zadeva C-657/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 12. decembra 2013 – Verder LabTec GmbH & Co. KG proti Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Zadeva C-659/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 13. decembra 2013 – C & J Clark International Ltd proti The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Zadeva C-664/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) 13. decembra 2013 – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija in Latvijas Republikas Satiksmes ministrija proti Kasparsu Nīmanisu

9

2014/C 071/16

Zadeva C-671/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 17. decembra 2013 – VĮ Indėlių ir investicijų draudimas in Virgilijus Vidutis Nemaniūnas proti Vitoldasu Guliavičiusu in AB bankas Snoras v stečaju

9

2014/C 071/17

Zadeva C-673/13 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 17. decembra 2013 proti sodbi Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 8. oktobra 2013 v zadevi T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti Evropski komisiji

10

2014/C 071/18

Zadeva C-681/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 23. decembra 2013 – Diageo Brands BV proti Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Zadeva C-686/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 27. decembra 2013 – X AB proti Skatteverket

11

2014/C 071/20

Zadeva C-2/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 3. januarja 2014 – kazenski postopek proti Thi Bich Ngoc Nguyen in Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Zadeva C-4/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 6. januarja 2014 – Christophe Bohez proti Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Zadeva C-44/14: Tožba, vložena 27. januarja 2014 – Kraljevina Španija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije

13

 

Splošno sodišče

2014/C 071/23

Zadeva T-384/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – SKW Stahl-Metallurgie Holding in SKW Stahl-Metallurgie proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarsko in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Določitev cen in delitev trga — Pravica do obrambe — Odgovornost za kršitveno ravnanje — Obveznost obrazložitve — Globe — Enako obravnavanje — Olajševalne okoliščine — Sodelovanje med upravnim postopkom — Sorazmernost — Solidarna odgovornost za plačilo globe — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

14

2014/C 071/24

Zadeva T-391/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Evonik Degussa in AlzChem proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Določitev cen in delitev trga — Odgovornost za kršitveno ravnanje — Globe — Sodelovanje med upravnim postopkom — Obteževalne okoliščine — Ponovna kršitev — Olajševalne okoliščine — Sorazmernost — Trajanje kršitve — Solidarna odgovornost za plačilo globe — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

14

2014/C 071/25

Zadeva T-395/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Gigaset proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Določitev cen in delitev trga — Odgovornost za kršitveno ravnanje — Obveznost obrazložitve — Globe — Trajanje kršitve — Enako obravnavanje — Olajševalne okoliščine — Sodelovanje med upravnim postopkom — Solidarna odgovornost za plačilo globe — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

15

2014/C 071/26

Zadeva T-528/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – Hubei Xinyegang Steel proti Svetu (Damping — Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske — Ugotovitev grožnje škode — Člena 3(9) in 9(4) Uredbe (ES) št. 384/96 (postala člena 3(9) in 9(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

15

2014/C 071/27

Zadeva T-216/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2014 – Progust proti UUNT – Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti IMPERIA — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti IMPERIAL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

16

2014/C 071/28

Zadeva T-495/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2014 – Streng proti UUNT – Gismondi (PARAMETRICA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti PARAMETRICA — Prejšnja nacionalna besedna znamka parameta — Relativni razlog za zavrnitev — Nepredložitev dokazov v jeziku postopka z ugovorom — Pravilo 19(2) in (3) in pravilo 98(1) Uredbe (ES) št. 2868/95)

17

2014/C 071/29

Zadeva T-600/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2014 – Schuhhaus Dielmann proti UUNT – Carrera (Carrera panamericana) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost Carrera panamericana — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti CARRERA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

17

2014/C 071/30

Zadeva T-158/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – European Dynamics Belgium in drugi proti EMA (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Zagotovitev zunanjih storitev na področju programskih aplikacij — Odločba o uvrstitvi ponudbe ponudnika na drugo mesto za namene kaskadne pogodbe — Merila za dodelitev — Dodatno merilo za dodelitev, ki ni bilo določeno v razpisni dokumentaciji — Presoja merila za izbiro med fazo dodelitve — Preglednost)

18

2014/C 071/31

Zadeva T-221/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Sunrider proti UUNT – Nannerl (SUN FRESH) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava Besedne znamke Skupnosti SUN FRESH — Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti, Beneluksa in nacionalne znamke SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH in SUNNYFRESH — Relativni razlog za zavrnitev — Dokaz o resni uporabi prejšnjih znamk — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

18

2014/C 071/32

Zadeva T-513/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN GETAWAY) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti NORWEGIAN GETAWAY — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

19

2014/C 071/33

Zadeva T-514/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

19

2014/C 071/34

Zadeva T-551/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23.januarja 2014 – Coppenrath-Verlag proti UUNT – Sembella (Rebella) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Rebella — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SEMBELLA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Resna uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 — Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009)

19

2014/C 071/35

Zadeva T-47/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – Goldsteig Käsereien Bayerwald proti UUNT – Vieweg (goldstück) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti goldstück — Prejšnja besedna znamka Skupnosti GOLDSTEIG — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

20

2014/C 071/36

Zadeva T-68/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Novartis proti UUNT (CARE TO CARE) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti CARE TO CARE — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2007/2009)

20

2014/C 071/37

Zadeva T-174/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Komisija proti BO (Pritožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Socialna varnost — Povračilo stroškov prevoza — Stroški prevoza zaradi jezikovnih razlogov — Člen 19(2) Skupnih pravil o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti — Točka 2.5 naslova II poglavja 12 splošnih izvedbenih določb za povračilo zdravstvenih stroškov)

20

2014/C 071/38

Zadeva T-134/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. januarja 2014 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti in za ugotovitev odgovornosti — Pogodbe o finančni pomoči Unije za projekte na področju raziskav in razvoja — Ugovor nedopustnosti — Neobstoj ponovne opredelitve predlogov — Nedopustnost)

21

2014/C 071/39

Združeni zadevi T-116/13 P in T-117/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. januarja 2014 – Lebedef proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevanje — Karierno ocenjevalno poročilo — Ocenjevalni obdobji 2008 in 2009 — Oprostitev za polovični delovni čas zaradi sindikalnega zastopanja — Ocenjevalna poročila za naloge, opravljene na delovnem mestu, na katerega je razporejen — Sindikalno imenovanje — Zavrnitev tožb na prvi stopnji kot očitno neutemeljenih — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

21

2014/C 071/40

Zadeva T-303/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2014 – Miettinen proti Svetu (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Mnenje pravne službe Sveta — Zavrnitev dostopa — Razkritje po vložitvi tožbe — Prenehanje obstoja predmeta spora — Neobstoj pravnega interesa — Ustavitev postopka)

22

2014/C 071/41

Zadeva T-650/13: Tožba, vložena 4. decembra 2013 – Lomnici proti Parlamentu

22

2014/C 071/42

Zadeva T-677/13: Tožba, vložena 19. decembra 2013 – Axa Versicherung proti Komisiji

22

2014/C 071/43

Zadeva T-717/13: Tožba, vložena 27. decembra 2013 – Chair Entertainment Group proti UUNT – Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Zadeva T-718/13: Tožba, vložena 27. decembra 2013 – The Directv Group proti UUNT – Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Zadeva T-720/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Gat Microencapsulation proti UUNT – BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Zadeva T-8/14: Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Mogyi proti UUNT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Zadeva T-9/14: Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Mogyi proti UUNT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Zadeva T-13/14: Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Madžarska proti Komisiji

25

2014/C 071/49

Zadeva T-14/14: Tožba, vložena 6. januarja 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi proti Svetu

26

2014/C 071/50

Zadeva T-45/14: Tožba, vložena 20. januarja 2014 – HTTS in Bateni proti Svetu

27

2014/C 071/51

Zadeva T-54/14: Tožba, vložena 23. januarja 2014 – Goldfish in drugi proti Komisiji

28

2014/C 071/52

Zadeva T-136/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2014 – Hanwha SolarOne in drugi proti Parlamentu in drugim

28

2014/C 071/53

Zadeva T-555/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. januarja 2014 – MHCS proti UUNT – Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 071/54

Zadeva F-60/09 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Birkhoff proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Vrnitev Sodišču za uslužbence po razveljavitvi — Plača — Družinski dodatki — Otroški dodatek — Otrok, ki se zaradi hude bolezni ali invalidnosti ni zmožen sam preživljati — Predlog za podaljšanje izplačevanja dodatka)

29

2014/C 071/55

Zadeva F-15/10: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2013 – Andres in drugi proti ECB (Javni uslužbenci — Osebje ECB — Reforma sistema socialnega varstva — Zamrznitev pokojninske sheme — Izvajanje pokojninskega zavarovanja — Posvetovanje z nadzornim odborom — Posvetovanje z odborom za osebje — Posvetovanje z razširjenim svetom — Posvetovanje s svetom — Presoja pokojninske sheme vsaka tri leta — Kršitev pogojev za zaposlitev — Očitna napaka pri presoji — Načelo sorazmernosti — Pridobljene pravice — Načelo pravne varnosti in predvidljivosti — Dolžnost obveščanja)

29

2014/C 071/56

Zadeva F-92/11: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Faita proti EESO (Javni uslužbenci — Psihično nadlegovanje — Prošnja za pomoč — Obrazložitev odločbe)

30

2014/C 071/57

Zadeva F-124/11: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2013 – Possanzini proti Frontexu (Javni uslužbenci — Osebje Frontexa — Začasni uslužbenec — Karierno ocenjevalno poročilo, ki vsebuje negativno oceno potrjevalca, s katero posameznik ni bil seznanjen — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Odločba, ki temelji na mnenju potrjevalca — Pravica do obrambe — Kršitev — Premoženjski spor — Neomejena sodna pristojnost)

30

2014/C 071/58

Združeni zadevi F-20/12 in F-43/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Wurster proti EIGE (Javni uslužbenci — Osebje EIGE — Začasni uslužbenec — Postopek presoje vodstvenih sposobnosti uslužbencev EIGE, ki so bili no novo zaposleni na srednjih vodstvenih delovnih mestih — Prerazporeditev na nevodstveno delovno mesto — Pravica do izjave — Področje uporabe zakona — Upoštevanje po uradni dolžnosti — Sprememba obrazložitve, ki jo sodišče izvede po uradni dolžnosti)

31

2014/C 071/59

Združeni zadevi F-23/12 in F-30/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Glantenay in drugi proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Obvestilo o natečaju EPSO/AD/204/10 — Izbira na podlagi kvalifikacij — Izključitev kandidatov brez konkretnega preverjanja njihovih diplom in delovnih izkušenj)

31

2014/C 071/60

Zadeva F-38/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2013 – BP proti FRA (Javni uslužbenci — Osebje Agencije Evropske unije za temeljne pravice — Pogodbeni uslužbenec — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za nedoločen čas — Prerazporeditev v drugo službo do izteka pogodbe — Tožba za razglasitev ničnosti — Odškodninska tožba)

32

2014/C 071/61

Zadeva F-46/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Höpcke proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Obvestilo o natečaju EPSO/AST/111/10 — Neuvrstitev na rezervni seznam — Navodilo za sestavo kratkega besedila — Neupoštevanje)

32

2014/C 071/62

Zadeva F-52/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. novembra 2013 – Cortivo proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Korekcijski koeficient — Država članica prebivališča — Pojem — Glavno prebivališče — Prebivališče, razdeljeno med dve državi članici — Dokazila — Legitimno pričakovanje)

32

2014/C 071/63

Združeni zadevi F-72/12 in F-10/13: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. novembra 2013 – Roulet proti Komisiji (Javni uslužbenci — Plača — Člen 66 Kadrovskih predpisov — Nekdanji začasni uslužbenec v nazivu AD 12 — Zaposlitev kot uradnik v nazivu AD 6 — Izplačilo plače, ki ustreza plači uradnika v nazivu AD 12 — Očitna napaka — Vračilo neupravičenih plačil v skladu s členom 85 Kadrovskih predpisov)

33

2014/C 071/64

Zadeva F-84/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – CN proti Svetu (Javni uslužbenci — Člen 78 Kadrovskih predpisov — Invalidska komisija — Zdravniško poročilo — Psihiatrični ali psihološki zdravstveni podatki — Zdravniška skrivnost — Dostop — Tožba za razglasitev ničnosti — Odškodninska tožba)

33

2014/C 071/65

Zadeva F-113/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2013 – Balionyte-Merle proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Obvestilo o natečaju EPSO/AD/204/10 — Neuvrstitev na rezervni seznam — Presoja splošnih sposobnosti kandidatov — Presoja na podlagi ravnanja kandidatov med preizkusi v ocenjevalnem centru — Skladnost številčne ocene s komentarji v potnem listu usposobljenosti)

34

2014/C 071/66

Zadeva F-122/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. novembra 2013 – Arguelles Arias proti Svetu (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas — Odpoved — Zasedeno delovno mesto, za katero je potrebno varnostno dovoljenje — Zavrnitev dovoljenja s strani nacionalnega varnostnega organa — Sprememba odločbe s strani pritožbenega organa — Ugotovitve nacionalnega varnostnega organa in pritožbenega organa, ki ne zavezujejo organa, pristojnega za sklepanje pogodb)

34

2014/C 071/67

Zadeva F-60/09 DEP: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. decembra 2013 – Birkhoff proti Komisiji (Javni uslužbenci — Postopek — Odmera stroškov — Ustavitev postopka)

34

2014/C 071/68

Zadeva F-49/12: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 2. decembra 2013 – Pachtitis proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj EPSO/AD/77/06 — Dostop do dokumentov — Zahteva za dostop do odgovorov na pristopne teste — Razveljavitev rezultatov testov — Neobstoj pravnega interesa — Ustavitev postopka)

35

2014/C 071/69

Zadeva F-127/12: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Člen 34(1) in (6) Poslovnika — Tožba, vložena prek faksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti — Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh — Neenakost med njima — Prepozna vložitev tožbe)

35

2014/C 071/70

Zadeva F-133/12: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Nepogodbena odgovornost Unije — Povračilo škode, ki je nastala s tem, da je institucija poslala dopis v zvezi s stroški, naloženimi tožeči stranki, njenemu odvetniku — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena — Člen 94 Poslovnika)

35

2014/C 071/71

Zadeva F-145/12: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Člen 34(1) in (6) Poslovnika — Tožba, vložena prek faksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti — Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh — Neenakost med njima — Prepozna vložitev tožbe)

36

2014/C 071/72

Zadeva F-47/13: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2013 – Debaty proti Svetu (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2012 — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke — Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem pred tistim, v katerem bi začela učinkovati morebitna odločba o napredovanju — Institucija, ki je pristojna za odločanje o napredovanju premeščenega uradnika)

36

2014/C 071/73

Zadeva F-134/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. januarja 2014 – Loescher proti Svetu

36

2014/C 071/74

Zadeva F-136/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. januarja 2014 – Carpenito proti Svetu

37

2014/C 071/75

Zadeva F-49/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. oktobra 2013 – Moragrega Arroyo proti Svetu

37

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/1


2014/C 71/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 61, 1.3.2014

Prejšnje objave

UL C 52, 22.2.2014

UL C 45, 15.2.2014

UL C 39, 8.2.2014

UL C 31, 1.2.2014

UL C 24, 25.1.2014

UL C 15, 18.1.2014

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 5. novembra 2013 vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) – Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai proti Raiffeisen Bank Zrt.

(Zadeva C-567/13)

2014/C 71/02

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Nóra Baczó in János István Vizsnyiczai

Tožena stranka: Raiffeisen Bank Zrt.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali potrošniku škoduje sodni postopek, v katerem tožeča stranka v sporu pred okrajnim sodiščem zaradi razglasitve neveljavnosti pogodbe (splošnih pogodbenih pogojev) v tožbi tudi predlaga, naj se pogoj iz pogodbe, ki je predmet spora, razglasi za nepošten, s čimer bi se utemeljila pristojnost drugega sodišča, okrožnega sodišča (törvényszék)[?] V sporu, ki ga je začela druga pogodbena stranka, lahko namreč potrošnik pred okrajnim sodiščem uveljavlja nepoštenost pogodbenega pogoja (1), medtem ko mora potrošnik pri predložitvi spora okrožnemu sodišču plačati višje takse.

2.

Ali bi se položaj uravnotežil, če bi lahko potrošnik v postopku, ki ga je pred okrajnim sodiščem začel zaradi ugotovitve neveljavnosti pogodbe, uveljavljal tudi nepoštenost nekaterih pogodbenih pogojev, ne da bi zato prenehala pristojnost tega okrajnega sodišča[?]


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 12. novembra 2013 – Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG proti Bundesverband der Verbraucherzentralen in Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Zadeva C-573/13)

2014/C 71/03

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Toženi stranki: Bundesverband der Verbraucherzentralen in Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo člena 23(1), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1008/2008 (1) razlagati tako, da je treba končno ceno, ki se plača v okviru računalniškega sistema za nakup vozovnic, navesti pri prvi navedbi cen za zračne prevoze?

2.

Ali je treba določbo člena 23(1), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1008/2008 razlagati tako, da je treba končno ceno, ki se plača v okviru računalniškega sistema za nakup vozovnic, navesti za konkretni zračni prevoz, ki ga izbere stranka, ali za vsak prikazan zračni prevoz?


(1)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, str. 3)


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. novembra 2013 vložilo Pesti Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) – Martin Meat Kft. proti Gézi Simonfayu in Ulrichu Salburgu

(Zadeva C-586/13)

2014/C 71/04

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Martin Meat Kft.

Toženi stranki: Géza Simonfay, Ulrich Salburg

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je v skladu s pravom Unije, natančneje v skladu z opredelitvijo pojma „zagotavljanje dela delavcev“ iz sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah od C-307/09 do C-309/09 (1), mogoče govoriti o zagotavljanju dela delavcem, če se izvajalec zaveže, da bo – s svojimi delavci – obdelal goveje polovice v prostorih klavnice naročnika, ki jih je ta oddal izvajalcu, in da jih bo zapakiral v pakete, ki omogočajo takojšnjo prodajo, za kar je izvajalec plačan po kilogramu obdelanega mesa in se mu lahko plačilo zmanjša v primeru nekakovostne obdelave mesa, pri čemer je treba upoštevati, da v državi članici gostiteljici izvajalec storitve opravlja izključno za enega naročnika in da je naročnik tisti, ki nadzira kakovost obdelave mesa?

2.

Ali temeljno načelo iz sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah od C-307/09 do C-309/09 – v skladu s katerim lahko države članice omejijo zagotavljanje dela delavcev v času veljavnosti prehodnih določb, ki se nanašajo na prosto gibanje delavcev in so vključene v pristopne pogodbe držav članic, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 – velja tudi za napotitev delavcev, do katere pride v okviru zagotavljanja dela delavcev in s katero podjetje s sedežem v državi članici, ki je k Evropski uniji pristopila 1. maja 2004, delavce napoti v Avstrijo, kadar navedena napotitev zadeva sektor, ki ni zaščiten v skladu s pristopnimi pogodbami?


(1)  Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. februarja 2011.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 19. novembra 2013 – F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Zadeva C-589/13)

2014/C 71/05

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Nasprotna stranka: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 56 ES (zdaj člen 63 PDEU) razlagati tako, da nasprotuje sistemu obdavčitve dohodkov iz kapitala in dohodkov iz odsvojitve deležev avstrijske zasebne ustanove, ki obdavčitev zasebne ustanove v obliki „vmesnega davka“ za zavarovanje nacionalne enkratne obdavčitve predvideva samo, če je zaradi konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja koristnik donacij iz zasebne ustanove oproščen plačila davka na dohodek iz kapitala od prejetih donacij?


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 21. novembra 2013 – „go fair“ Zeitarbeit OHG proti Finanzamt Hamburg-Altona

(Zadeva C-594/13)

2014/C 71/06

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„go fair“ Zeitarbeit OHG

Tožena stranka: Finanzamt Hamburg-Altona

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Razlaga člena 132(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost:

(a)

Ali lahko država članica diskrecijsko pravico, ki ji je dana, da prizna organizacijo kot organizacijo socialnega pomena, izvršuje tako, da čeprav prizna osebe, ki opravljajo svoje storitve za nosilce zavarovanja za primer potrebe po pomoči in postrežbi, ne prizna pa tudi delavcev na področju zdravstvene nege z opravljenim državnim izpitom, ki opravljajo svoje storitve neposredno za osebe, ki potrebujejo pomoč in postrežbo?

(b)

Če je treba delavce na področju zdravstvene nege z opravljenim državnim izpitom priznati kot socialno organizacijo: ali priznanje agencije za zagotavljanje začasnega dela, ki delavce na področju zdravstvene nege z opravljenim državnim izpitom izposoja priznanim organizacijam za nego in oskrbo (organizacije prejemnice), izhaja iz priznanja izposojanega osebja?

2.

Razlaga člena 134(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost:

Ali je posredovanje delavcev na področju zdravstvene nege z opravljenim državnim izpitom kot transakcija, ki je tesno povezana s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom, nujno potrebno za opravljanje storitev nege organizaciji prejemnici (podjetju, ki si izposoja delavce), če organizacija prejemnica ne more poslovati brez osebja?


(1)  UL L 347, str. 1.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/4


Pritožba, ki so jo Duravit AG in drugi vložili 25. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-364/10, Duravit AG in drugi proti Evropski komisiji

(Zadeva C-609/13 P)

2014/C 71/07

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnice: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (zastopniki: Dr. U. Soltész, LL. M. in C. von Köckritz, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

1.

sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-364/10 razveljavi v delu, v katerem je bila tožba pritožnic zavrnjena;

2.

člene 1(1), 2 in 3 Sklepa Evropske komisije C(2010) 4185 final z dne 23. junija 2010 v zadevi COMP/39092 – Kopalniška oprema na podlagi člena 263, četrti odstavek, PDEU v celoti razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na pritožnice;

3.

podredno (k drugemu predlogu) odpravi ali bistveno zmanjša globe, naložene pritožnicam z zgoraj navedenim sklepom;

4.

še bolj podredno (k drugemu in tretjemu predlogu) zadevo vrne Splošnemu sodišču, da bo o njej ponovno razsodilo v skladu s pravno presojo v sodbi Sodišča;

5.

vsekakor Komisiji naloži plačilo stroškov, ki so pritožnicam nastali v postopku pred Splošnim sodiščem in Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnice navajajo skupaj šest pritožbenih razlogov.

Prvič, Splošno sodišče naj bi kršilo člen 31 Uredbe št. 1/2003, domnevo nedolžnosti in pravico do poštenega sojenja (člena 47 in 48(1) v povezavi s členom 52(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) in člen 6(1) in (2) EKČP) s tem, da je zavrnilo izvedbo neomejenega sodnega nadzora, čeprav je bil ta izrecno zahtevan, izhajalo iz domneve, da so dejanske in pravne ugotovitve Komisije pravilne, in da ni dovolj uporabilo svoje diskrecijske pravice pri določitvi glob.

Drugič, Splošno sodišče naj bi kršilo člen 263 PDEU, pravico pritožnic do učinkovitega pravnega sredstva (člen 47(1) Listine) in načelo enakosti orožij s tem, da ni opravilo zadostnega nadzora zakonitosti in da je prekoračilo njegove meje v škodo pritožnic.

Tretjič, Splošno sodišče naj bi večkrat, očitno in na način, ki vpliva na odločitev v sporu, izkrivilo vsebino spisa, zaradi česar naj bi napačno uporabilo pravo in kršilo priznana načela dokaznega postopka.

Četrtič, Splošno sodišče naj bi kršilo postopek in člen 48(2) Poslovnika, pravico pritožnic do obrambe in njihovo pravico do poštenega sojenja ter načelo enakosti orožij s tem, da je prepozno predložene dokaze, ki jih ni bilo mogoče več uporabiti, in prepozno naveden razlog Komisije uporabilo v škodo pritožnic ter pravno napačno zavrnilo vse dokazne predloge pritožnic z nezadostno utemeljitvijo.

Petič, Splošno sodišče naj bi člen 101 PDEU napačno uporabilo in kršilo svojo obveznost obrazložitve s tem, da je ugotovilo, da je Komisija pritožnicam pravilno očitala sodelovanje pri enotni kršitvi, ki obsega več proizvodov, in sicer armature, zaslone za prhanje in sanitarno keramiko.

Šestič, Splošno sodišče naj bi člen 101 PDEU napačno uporabilo s tem, da je uporabilo napačno merilo za presojo izmenjave informacij za namene člena 101(1) PDEU, domnevalo obveznost pritožnic, da se distancirajo od razprav med podjetji, ki niso njihovi konkurenti, in ocenilo domnevne „poskuse usklajevanja“ za posebne priložnosti v združenjih za več proizvodov kot dokončano kršitev člena 101 PDEU.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/5


Pritožba, ki jo je ClientEarth vložil 26. novembra 2013 proti sodbi Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2013 v zadevi ClientEarth proti Komisiji, T-111/11

(Zadeva C-612/13 P)

2014/C 71/08

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: ClientEarth (zastopnik: P. Kirch, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 v zadevi T-111/11;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge:

1.

S prvim pritožbenim razlogom zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je zmotno razlagalo pojma „preiskava“ in „oslabilo varstvo […] namena […] preiskav“, kot je določeno v členu 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001 (1).

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je kategorično navedlo, da „so zadevne študije del preiskave, ki jo opravlja Komisija v smislu člena 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001“.

V okviru prvega dela tega pritožbenega razloga navaja, da je Splošno sodišče napačno razlagalo pojem „preiskava“.

Drugi del pritožbenega razloga: tudi če upoštevamo, da je bila bila opravljena preiskava, je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo zaradi zmotne razlage pojma „oslabiti“. Splošno sodišče je pojem razkritja povezalo s pojmom oslabitve, ne da bi konkretno navedlo, kako bi razkritje oslabilo „namen“ preiskav.

2.

Z drugim pritožbenim razlogom zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo zaradi kršitve člena 4(1), (2) in (4) Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, podpisane v Aarhusu na Danskem 25. junija 1998 in odobrene s Sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 (2).

Ta pritožbeni razlog vsebuje pet trditev. Prvič, Splošno sodišče je preveč restriktivno uporabilo svojo dolžnost razlage člena 4(4)(c) Aarhuške konvencije. Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo zadevno merilo glede na Aarhuško konvencijo. Tretjič, Splošno sodišče ni izpolnilo obveznosti razlage Aarhuške konvencije v skladu z običajnim mednarodnim pravom. Četrtič, Splošno sodišče je nezakonito zavrnilo neposredno uporabo členov 4 in 4(4)(c) Aarhuške konvencije. Nazadnje, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je sprejelo odstopanje od uporabe Aarhuške konvencije na podlagi „posebnih značilnosti“ Evropske unije.

3.

S tretjim pritožbenim razlogom zatrjuje, da je Splošno sodišče kršilo člen 6(1) Uredbe št. 1367/2006 (3) ter člen 4(2), in fine, in (3) Uredbe št. 1049/2001.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je zavrnitev priznanja obstoja prevladujočih javnih interesov pri razkritju utemeljevalo le z analizo trditev, ki jih je navedel prosilec. Takšen pristop je v nasprotju z določbami Uredbe št. 1049/2001 in upoštevno sodno prakso. Trditve, ki jih v zvezi s tem uveljavlja prosilec, namreč ne morejo biti per se razlog za zanikanje obstoja prevladujočih javnih interesov, saj zakonodaja dokaznega bremena glede prevladujočih okoliščin ne nalaga prosilcu. Tehtanje interesov pri razkritju mora izvesti pristojna institucija.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

(2)  2005/370/ES: 2005/370/ES: Sklep sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti, UL L 124, str. 1.

(3)  Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, UL L 264, str. 13.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/6


Pritožba, ki sta jo ClientEarth in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) vložila 27. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2013 v zadevi ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), T-214/11

(Zadeva C-615/13 P)

2014/C 71/09

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnika: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (zastopnik: P. Kirch, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropska agencija za varnost hrane, Evropska Komisija

Predloga

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 v zadevi T-214/11;

EFSA naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnika v utemeljitev pritožbe navajata tri pritožbene razloge.

1.

S prvim pritožbenim razlogom zatrjujeta napačno uporabo pravnega pojma „osebni podatek“, kot je opredeljen v členu 2 Uredbe št. 45/2001 (1).

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da pomeni kombinacija imen in mnenj osebni podatek. Pojem „osebni podatek“ ne vključuje mnenj, ki so bila izdelana pri udeležbi strokovnjakov v javnem odboru, pri čemer so njihova imena in drugi osebni podatki javno dostopni, k udeležbi v odboru pa so bili pozvani zaradi njihovih priznanih strokovnih mnenj.

2.

Z drugim pritožbenim razlogom zatrjujeta napačno uporabo člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 (2) in člena 8(b) Uredbe št. 45/2001 glede obsega, postopka in vsebine teh določb, še posebej, ker niso bili obravnavani in pretehtani vsi interesi, ki jih varujeta ti določbi.

Splošno sodišče ni v celoti obravnavalo vseh vidikov določb, ki jih je bilo treba uporabiti: člen 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 in člen 8(b) Uredbe št. 45/2001. Splošno sodišče ni obravnavalo in upoštevalo različnih interesov, ki jih varujeta obe določbi.

3.

S tretjim pritožbenim razlogom zatrjujeta kršitev člena 5 PEU, ker je bilo pritožnikoma naloženo nesorazmerno dokazno breme, saj se je od njiju zahtevalo, da morata dokazati potrebo po prenosu podatkov in obseg varovanih legitimnih interesov.


(1)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102).

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poljska) 2. decembra 2013 – Adarco Invest Sp. z o.o., s sedežem v Petrosani v Romuniji, s podružnico na Poljskem, v Tarnowskich Górach

(Zadeva C-629/13)

2014/C 71/10

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Adarco Invest Sp. z o.o., s sedežem v Petrosani v Romuniji, s podružnico na Poljskem, v Tarnowskich Górach

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člena 49 in 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 1 Enajste direktive Sveta o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države, nasprotujejo predpisu, v skladu s katerim se v državi članici zavrne izbris podružnice družbe, ki ima sedež v drugi državi članici, iz sodnega registra, če ta podružnica ni prenehala v skladu s postopkom, določenim za prenehanje družbe nacionalnega prava z omejeno odgovornostjo, medtem ko izvedba takega postopka za izbris podružnice družbe nacionalnega prava iz registra ni potrebna? Poleg tega se v primeru družb nacionalnega prava podružnice vpišejo le v register družb nacionalnega prava in mora ta družba predložiti konsolidirane letne računovodske izkaze, ki zajemajo matično družbo in njene podružnice, medtem ko se podružnice tujih družb vpišejo v Krajowy Rejestr Sądowy [sodni register] in registru predložijo le letne računovodske izkaze za podružnico.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 3. decembra 2013 – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proti Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Zadeva C-633/13)

2014/C 71/11

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Tožena stranka: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13(1) Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (1) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 323) razlagati tako, da lahko nacionalni regulativni organi v okviru obveznosti cenovnega nadzora obratovalcem s pomembno tržno močjo naložijo obveznost, da v svojem telefonskem omrežju ne uporabljajo previsokih tarif za zaključevanje govornih klicev?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 323.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 5. decembra 2013 – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito proti Evaristu Méndez Seni in drugim

(Zadeva C-645/13)

2014/C 71/12

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Tožene stranke: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba šteti, da zakonodaja države članice – ki ne določa možnosti vložitve pravnega sredstva pri drugostopenjskem sodišču, če je v okviru postopka izvršbe na podlagi hipoteke predlog, naj se pogodbeni pogoj zaradi njegove nedovoljenosti ne upošteva, zavrnjen – ne ponuja ustreznih in učinkovitih sredstev za preprečevanje nadaljnje uporabe nedovoljenih pogojev v pogodbah, ki jih s potrošniki sklenejo prodajalci ali ponudniki, ter ne spoštuje pravice do dostopa do pristojnih sodišč, da bi ta odločila, ali so pogodbeni pogoji, sestavljeni za splošno rabo, nedovoljeni, ter uporabila ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe takih pogojev?

2.

Ali v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje nacionalno sodišče – za zagotovitev ustreznega in učinkovitega varstva potrošnika v primeru nedovoljenih pogojev – lahko po uradni dolžnosti potrošniku odobri pravico, da drugostopenjsko sodišče preveri odločbo prvostopenjskega sodišča, s katero je bil zavrnjen predlog, naj se pogodbeni pogoj zaradi njegove zatrjevane nedovoljenosti ne upošteva?


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 12. decembra 2013 – Verder LabTec GmbH & Co. KG proti Finanzamt Hilden

(Zadeva C-657/13)

2014/C 71/13

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Finanzamt Hilden

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je združljivo s svobodo ustanavljanja iz člena 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da za prenos sredstev iz poslovne enote na nacionalnem ozemlju na poslovno enoto istega podjetja v tujini nacionalna ureditev določa, da gre za uporabo za neposlovne namene, pri čemer zaradi razkritja skritih rezerv pride do dobička, povezanega z uporabo za neposlovne namene, in da druga nacionalna ureditev omogoča, da se navedeni dobiček razporedi enakomerno na pet ali deset poslovnih let?


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 13. decembra 2013 – C & J Clark International Ltd proti The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-659/13)

2014/C 71/14

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C & J Clark International Ltd

Tožena stranka: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 (1) neveljavna, ker krši člena 2(7)(b) in 9(5) osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (2)), saj Komisija ni obravnavala zahtevkov za tržnogospodarsko obravnavo in individualno obravnavo, ki so jih vložili proizvajalci izvozniki iz Kitajske in Vietnama, ki niso bili vzorčeni v skladu s členom 17 osnovne protidampinške uredbe?

2.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 neveljavna, ker krši člen 2(7)(c) osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96), saj Komisija v treh mesecih po začetku preiskave ni odločila o zahtevkih za tržnogospodarsko obravnavo in individualno obravnavo, ki so jih vložili proizvajalci izvozniki iz Kitajske in Vietnama, ki niso bili vzorčeni v skladu s členom 17 osnovne protidampinške uredbe?

3.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 neveljavna, ker krši člen 2(7)(c) osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96), saj Komisija v treh mesecih po začetku preiskave ni odločila o zahtevkih za tržnogospodarsko obravnavo in individualno obravnavo, ki so jih vložili proizvajalci izvozniki iz Kitajske in Vietnama, ki so bili vzorčeni v skladu s členom 17 osnovne protidampinške uredbe?

4.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 neveljavna, ker krši člene 3, 4(1), 5(4) in 17 osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96), saj za to, da bi Komisija lahko veljavno ocenila škodo in, posledično, vzročno zvezo, ni sodelovalo dovolj proizvajalcev industrije Skupnosti?

5.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 neveljavna, ker krši člen 3(2) osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96) in člen 253 ES, saj so dokazi iz dokumentacije preiskave pokazali, da je bila škoda za industrijo Skupnosti ugotovljena na podlagi bistveno pomanjkljivih podatkov, v navedeni uredbi pa ni obrazloženo, zakaj ti dokazi niso bili upoštevani?

6.

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 neveljavna, ker krši člen 3(7) osnovne protidampinške uredbe (Uredbe Sveta (ES) št. 384/96), saj učinki drugih dejavnikov, za katere je znano, da povzročajo škodo, niso bili pravilno razlikovani in ločeni od učinkov domnevno dampinškega uvoza?

7.

Koliko se lahko sodišča držav članic pri ugotavljanju, da v zvezi z družbami, ki – tako kot tožeče stranke v zadevah Brosmann (C 249/10 P) in Zhejiang Aokang (C 247/10 P) – niso bile vzorčene, so pa vložile zahtevek za tržnogospodarsko obravnavo ali individualno obravnavo, ki ni bil obravnavan, dajatve niso bile zakonsko dolgovane v smislu člena 236 Carinskega zakonika Skupnosti (Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (3)), sklicujejo na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 1472/2006, ki jo je Sodišče podalo v okviru zadev Brosmann in Zhejiang Aokang ?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 z dne 5. oktobra 2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama (UL L 275, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 10, str. 45).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) 13. decembra 2013 – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“ in Latvijas Republikas Satiksmes ministrija proti Kasparsu Nīmanisu

(Zadeva C-664/13)

2014/C 71/15

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Administratīvā apgabaltiesa

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“ in Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Nasprotna stranka: Kaspars Nīmanis

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 12 v povezavi z uvodno izjavo 2, prvi stavek, Direktive 2006/126/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da lahko oseba dokaže, da ima običajno prebivališče v navedeni državi članici (Latviji), zgolj na podlagi prijavljenega stalnega prebivališča? S „stalnim prebivališčem“ je treba razumeti obveznost osebe, da se v skladu z nacionalno zakonodajo vpiše v državni register prebivalstva, da bi sporočila, da je za pravna razmerja z državo in lokalnimi organi dosegljiva na prijavljenem naslovu?


(1)  UL L 403, str. 18.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 17. decembra 2013 – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ in Virgilijus Vidutis Nemaniūnas proti Vitoldasu Guliavičiusu in AB bankas „Snoras“ v stečaju

(Zadeva C-671/13)

2014/C 71/16

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Toženi stranki: Vitoldas Guliavičius, AB bankas „Snoras“ v stečaju

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 7(2) Direktive 94/19 (1) v povezavi s točko 12 Priloge I k tej direktivi razumeti in razlagati tako, da je mogoče, kadar država članica iz jamstva izključi deponente kreditne institucije, ki so imetniki dolžniških vrednostnih papirjev (potrdil o vlogi), ki jih je izdala ta institucija, to izključitev uporabiti samo, če imajo navedena potrdila o vlogi vse značilnosti finančnega instrumenta v smislu Direktive 2004/39 (2) (ob upoštevanju tudi drugih aktov prava Unije, na primer Uredbe št. 25/2009 Evropske centralne banke), med drugim možnost prodaje na sekundarnem trgu?

2.

Ali je treba, če se zadevna država članica odloči, da bo direktivi 94/19 in 97/9 (3) v nacionalno pravo prenesla tako, da bodo sistemi za zaščito deponentov in vlagateljev določeni v istem zakonodajnem aktu (istem zakonu), člen 7(2) Direktive 94/19 v povezavi s točko 12 Priloge I k tej direktivi ter člen 2(2) Direktive 97/9 ob upoštevanju člena 2(3) Direktive 97/9 razumeti in razlagati tako, da imetniki potrdil o vlogi in obveznic ne morejo biti zajeti z nobenim od sistemov (jamstva) za namene zgoraj navedenih direktiv?

3.

Glede na to, da se v skladu z nacionalno zakonodajo nobeden od mogočih sistemov zaščite, ki ju določata direktivi 94/19 in 97/9, ne uporablja za imetnike potrdil o vlogi in obveznic, ki jih je izdala kreditna institucija:

(a)

ali so členi 3(1), 7(1) (kakor je bil spremenjen z Direktivo 2009/14) in 10(1) Direktive 94/19 v povezavi s členom 1, točka 1, te direktive, ki opredeljuje pojem vloge, dovolj jasni, natančni in nepogojni ter podeljujejo subjektivne pravice, tako da se posamezniki lahko nanje sklicujejo pred nacionalnim sodiščem v utemeljitev svojih odškodninskih zahtevkov proti jamstvenemu organu, ki ga je ustanovila država in je odgovoren za plačilo navedene odškodnine?

(b)

ali sta člena 2(2) in 4(1) Direktive 97/9 dovolj jasna, natančna in nepogojna ter podeljujeta subjektivne pravice, tako da se posamezniki lahko nanju sklicujejo pred nacionalnim sodiščem v utemeljitev svojih odškodninskih zahtevkov proti jamstvenemu organu, ki ga je ustanovila država in je odgovoren za plačilo navedene odškodnine?

(c)

če je odgovor na zgoraj navedena vprašanja (3(a) in 3(b)) pritrdilen, uporabo katerega od dveh mogočih sistemov zaščite mora nacionalno sodišče izbrati za odločanje o sporu med posameznikom in kreditno institucijo, v katerega je bil vključen jamstveni organ, ki ga je ustanovila država in je zadolžen za upravljanje sistemov zaščite deponentov in vlagateljev?

4.

Ali je treba določbe členov 2(2) in 4(2) Direktive 97/9 (v povezavi s Prilogo I k navedeni direktivi) razumeti in razlagati tako, da preprečujejo nacionalno ureditev, v skladu s katero se odškodninska shema za vlagatelje ne uporablja za vlagatelje, ki so imetniki dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih je izdala kreditna institucija, zaradi vrste finančnih instrumentov (dolžniški vrednostni papirji) in ob upoštevanju tega, da zavarovatelj (kreditna institucija) sredstev ali vrednostnih papirjev vlagateljev ni prenesel ali uporabil brez njihovega soglasja? Ali je to, da je kreditna institucija, ki je izdala dolžniške vrednostne papirje – izdajatelj – hkrati depozitar teh finančnih instrumentov (posrednik) in da vložena sredstva niso ločena od drugih sredstev, s katerimi razpolaga kreditna institucija, upoštevno za razlago določb Direktive 97/9 v zvezi z zaščito vlagateljev?


(1)  Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 2, str. 252).

(2)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263).

(3)  Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 2, str. 311).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/10


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 17. decembra 2013 proti sodbi Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 8. oktobra 2013 v zadevi T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti Evropski komisiji

(Zadeva C-673/13 P)

2014/C 71/17

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, agenti)

Drugi stranki v postopku: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča;

na podlagi člena 61 Statuta Sodišča dokončno odloči o prvem in tretjem tožbenem razlogu ali zadevo vrne Splošnemu sodišču, ki naj odloči o teh tožbenih razlogih; in

drugima strankama v postopku naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožbo sestavlja en sam pritožbeni razlog, in sicer, da je Splošno sodišče napačno opredelilo pojem informacij, ki se „nanašajo na emisije v okolje“ iz prvega stavka člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (1) („Aarhuška uredba“), s tem da je zavrnilo stališče Komisije, da je treba ta pojem dosledno in usklajeno razlagati glede na druge zadevne določbe. Ta pritožbeni razlog ima tri dele:

(i)

Splošno sodišče je storilo napako, ker ni upoštevalo potrebe po zagotovitvi „notranje“ usklajenosti Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (2) v povezavi s členom 6(1) Aarhuške uredbe, kot izhaja iz člena 4(4) Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“);

(ii)

Splošno sodišče ni ustrezno upoštevalo določb o zaupnosti podatkov v sektorski zakonodaji v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi, in sicer Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3) in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (4); ter

(iii)

Splošno sodišče je storilo napako, ker ni upoštevalo, da je treba člen 6(1) Aarhuške uredbe razlagati kolikor je mogoče skladno z Listino o temeljnih pravicah in Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine („TRIPS“).


(1)  UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331.

(3)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 11, str. 332.

(4)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 23. decembra 2013 – Diageo Brands BV proti Simiramida-04 EOOD

(Zadeva C-681/13)

2014/C 71/18

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Diageo Brands BV

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Simiramida-04 EOOD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 34(1) Uredbe (ES) št. 44/2001 (1) razlagati tako, da se ta razlog za zavrnitev nanaša tudi na primer, ko je odločba sodišča države članice izvora v očitnem nasprotju s pravom Unije in je to sodišče za to vedelo?

2.

(a)

Ali je treba člen 34(1) Uredbe (ES) št. 44/2001 razlagati tako, da je ovira za uspešno sklicevanje na ta razlog za zavrnitev to, da stranka, ki se sklicuje na ta razlog za zavrnitev, v državi članici izvora sodne odločbe ni vložila pravnih sredstev, ki so bila tam na razpolago?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen: ali se to spremeni, če je bila vložitev pravnih sredstev v državi izvora sodne odločbe nesmiselna, ker je treba domnevati, da ne bi privedla do drugačne odločitve?

3.

Ali je treba člen 14 Direktive 2004/48/ES (2) razlagati tako, da se ta določba nanaša tudi na stroške, ki strankam nastanejo v sporu v državi članici glede odškodninskega zahtevka, če se zahtevek in obramba zoper njega nanašata na uveljavljanje odgovornosti tožene stranke zaradi zasega in njenih izjav zaradi uveljavljanja pravice iz znamke v drugi državi članici ter se v zvezi s tem postavlja vprašanje glede priznanja odločbe sodišča zadnjenavedene države članice v prvonavedeni državi članici?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 27. decembra 2013 – X AB proti Skatteverket

(Zadeva C-686/13)

2014/C 71/19

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X AB

Tožena stranka: Skatteverket

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člena 49 PDEU in 63 PDEU nasprotujeta nacionalni zakonodaji, v skladu s katero država članica sedeža ne priznava pravice do odbitka za negativno tečajno razliko, ki se upošteva pri kapitalskem dobičku ali izgubi iz lastniških deležev v družbi s sedežem v drugi državi članici, če v državi članici sedeža velja sistem, v skladu s katerim so kapitalski dobički in izgube iz takih sredstev v celoti izvzeti iz obdavčenja?


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 3. januarja 2014 – kazenski postopek proti Thi Bich Ngoc Nguyen in Nadine Schönherr

(Zadeva C-2/14)

2014/C 71/20

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Drugi udeleženec v postopku: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so zdravila v skladu z opredelitvijo iz Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (1), ki vsebujejo „snovi s seznama“ v uredbah (ES) št. 273/2004 (2) in (ES) št. 111/2005, (3) v skladu s členom 2(a) teh uredb vedno izključena iz njunih področij uporabe ali je treba to predpostavljati, le če so zdravila sestavljena tako, da snovi s seznama v smislu navedenih uredb ni mogoče uporabiti na enostaven način ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69.

(2)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 8, str. 46).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L 22, str. 1).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 6. januarja 2014 – Christophe Bohez proti Ingrid Wiertz

(Zadeva C-4/14)

2014/C 71/21

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Christophe Bohez

Tožena stranka: Ingrid Wiertz

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 1(2) Bruseljske uredbe I (1) razlagati tako, da zadeve, v katerih gre za izvršitev denarne kazni (astreinte), ki je bila določena v sporu, ki se nanaša na skrbništvo nad otrokom in pravico do stikov kot zagotovitev glavne dolžnosti, ne spadajo na področje uporabe te uredbe?

2.

Ali je, če zgoraj navedeni spori spadajo na področje uporabe Bruseljske uredbe I, treba člen 49 te uredbe razlagati tako, da denarna kazen, ki je določena na posamezen dan in ki je v državi članici izvora v določeni višini izvršljiva sama po sebi, njena dokončna višina pa se lahko spremeni na podlagi zahteve ali navedbe dolžnika denarne kazni, v državi članici izvršljiva šele tedaj, ko se njena višina v državi članici izvora posebej dokončno določi?

3.

Ali je, če zgoraj opisane zadeve ne spadajo na področje Bruseljske uredbe I, treba člen 47(1) Bruseljske uredbe IIa (2) razlagati tako, da ukrepi za uveljavljanje in zagotavljanje, ki zadevajo skrbništvo nad otrokom in pravico do stikov, spadajo v izvršilni postopek v smislu tega predpisa, za katerega je merodajno pravo države članice izvršiteljice, ali pa lahko predstavljajo del odločbe o skrbništvu nad otrokom in pravici do stikov, ki ga je možno po Bruseljski uredbi IIa izvršiti v drugi državi članici?

4.

Ali je, če se zahteva za izvršitev denarne kazni v drugi državi članici, treba zahtevati, da je bila višina denarne kazni, ki jo je treba izvršiti, posebej dokončno določena v državi članici, v kateri je bila sprejeta odločba, tudi če se pri izvrševanju ne uporablja Bruseljska uredba I?

5.

Če je denarna kazen, ki je bila naložena za uveljavitev pravice staršev do stikov, izvršljiva v drugi državi članici, ne da bi se višina denarne kazni, ki jo je treba izterjati, dokončno določila v državi članici izvora:

(a)

ali izvršitev denarne kazni vendarle predpostavlja, da se preverja, ali je bila pravica do stikov preprečena iz razlogov, ki jih je bilo treba glede na otrokove pravice nujno upoštevati, in

(b)

katero sodišče je potemtakem pristojno za preverjanje teh okoliščin,

(i)

se pristojnost sodišča države izvršiteljice vselej omejuje na preverjanje, ali je zatrjevana preprečitev pravice staršev do stikov temeljila na razlogu, ki izhaja iz odločbe v glavni zadevi, ali pa

(ii)

iz otrokovih pravic, ki jih ščiti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, izhaja, da ima sodišče države izvršiteljice širše pooblastilo ali dolžnost, da preveri, ali je bila pravica do stikov preprečena iz razlogov, ki je bilo nujno upoštevati za varovanje otrokovih pravic?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, (UL L 12, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000, (UL L 338, str. 1).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/13


Tožba, vložena 27. januarja 2014 – Kraljevina Španija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije

(Zadeva C-44/14)

2014/C 71/22

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: A. Rubio González, agent)

Toženi stranki: Evropski parlament in Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

Člen 19 Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (1) o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) naj se razglasi za ničen;

toženima institucijama naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev člena 4 Schengenskega protokola v povezavi s členom 5 tega protokola. S členom 19 Uredbe Eurosur je uveden ad hoc postopek udeležbe Združenega kraljestva in Irske v okviru sistema Eurosur na podlagi sporazumov o sodelovanju. Tako določa postopek sodelovanja teh držav članic, ki ni zajet s členom 4 Schengenskega protokola, ki Združeno kraljestvo in Irsko dejansko enači s tretjo državo, ki ni članica Evropske unije.


(1)  UL L 295, str. 11.


Splošno sodišče

8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – SKW Stahl-Metallurgie Holding in SKW Stahl-Metallurgie proti Komisiji

(Zadeva T-384/09) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarsko in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Določitev cen in delitev trga - Pravica do obrambe - Odgovornost za kršitveno ravnanje - Obveznost obrazložitve - Globe - Enako obravnavanje - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje med upravnim postopkom - Sorazmernost - Solidarna odgovornost za plačilo globe - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

2014/C 71/23

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Nemčija) in SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (zastopniki: sprva A. Birnstiel, S. Janka in S. Dierckens, odvetniki, nato A. Birnstiel in S. Janka)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: N. von Lingen in A. Antoniadis, zastopnika, skupaj z A. Böhlkejem, odvetnikom)

Intervenientka v podporo tožečih strank: Gigaset AG (prej Arques Industries AG) (München, Nemčija) (zastopniki: C. Grave, A. Scheidtmann in B. Meyring, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 5791 final z dne 22. julija 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.396 – reagenti na podlagi kalcijevega karbida in magnezija za jeklarsko in plinsko industrijo) v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki, ter, podredno, predlog za odpravo ali znižanje globe, ki je bila z navedeno odločbo naložena tožečima strankama.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi SKW Stahl-Metallurgie Holding AG in SKW Stahl-Metallurgie GmbH nosita poleg svojih stroškov še stroške Evropske komisije.

3.

Družba Gigaset AG nosi svoje stroške.


(1)  UL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Evonik Degussa in AlzChem proti Komisiji

(Zadeva T-391/09) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Določitev cen in delitev trga - Odgovornost za kršitveno ravnanje - Globe - Sodelovanje med upravnim postopkom - Obteževalne okoliščine - Ponovna kršitev - Olajševalne okoliščine - Sorazmernost - Trajanje kršitve - Solidarna odgovornost za plačilo globe - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

2014/C 71/24

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Evonik Degussa GmbH (Essen, Nemčija) in AlzChem AG, nekdanja AlzChem Trostberg GmbH, nekdanja AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Nemčija) (zastopniki: C. Steinle, O. Andresen in I. Bodenstein, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: N. von Lingen in A. Antoniadis, zastopnika, skupaj z A. Böhlkejem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 5791 final z dne 22. julija 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.396 – Kalcijev karbid in reagenti na osnovi magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo) v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki, ter, podredno, predlog za spremembo navedene odločbe, s katerim se predlaga prvič, odprava globe, naložene tožečima strankama, ali njeno znižanje, in drugič, naložitev plačila celotnega zneska navedene globe družbi SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG solidarno s tožečima strankama.

Izrek

1.

Člen 2(g) in (h) Odločbe Komisije C(2009) 5791 final z dne 22. julija 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.396 – Kalcijev karbid in reagenti na osnovi magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo) se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na družbi Evonik Degussa GmbH in AlzChem AG, pri čemer ta razglasitev ničnosti nikakor ne vpliva na izpolnitev obveznosti plačila – s strani ene ali druge družbe – globe, ki jima je solidarno naložena za kršitev, ugotovljeno v členu 1(f) navedene odločbe, glede družbe SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, in globe, ki je bila zadnje navedeni družbi naložena v členu 2(g) te odločbe.

2.

Za kršitev, ugotovljeno v zvezi z družbama Evonik Degussa in AlzChem v členu 1(f) Odločbe C(2009) 5791 final, se naložijo te globe:

družbama Evonik Degussa in AlzChem solidarno: 2,49 milijona EUR, pri čemer se šteje, da sta družbi Evonik Degussa in AlzChem to globo plačali do zneskov, ki jih je družba SKW Stahl-Technik plačala na podlagi globe, ki ji je bila naložena v členu 2(f) in (g) te odločbe

družbi Evonik Degussa, ki je edina odgovorna za plačilo te globe, 1,24 milijona EUR

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Družbi Evonik Degussa in AlzChem nosita dve tretjini svojih stroškov in dve tretjini stroškov Evropske komisije. Evropska komisija nosi tretjino svojih stroškov in tretjino stroškov družb Evonik Degussa in AlzChem.


(1)  UL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Gigaset proti Komisiji

(Zadeva T-395/09) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg kalcijevega karbida in magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo v EGP z izjemo Irske, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Določitev cen in delitev trga - Odgovornost za kršitveno ravnanje - Obveznost obrazložitve - Globe - Trajanje kršitve - Enako obravnavanje - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje med upravnim postopkom - Solidarna odgovornost za plačilo globe - Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

2014/C 71/25

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gigaset AG, nekdanja Arques Industries AG (München, Nemčija) (zastopniki: C. Grave, B. Meyring in A. Scheidtmann, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: N. von Lingen in R. Sauer, zastopnika, skupaj z A. Böhlkejem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 5791 final z dne 22. julija 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.396 – Kalcijev karbid in reagenti na osnovi magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, ter podredno, predlog za znižanje globe, ki je bila z navedeno odločbo naložena tožeči stranki.

Izrek

1.

Znesek globe, ki je bila družbi Gigaset AG naložena v členu 2(f) Odločbe Komisije C(2009) 5791 final z dne 22. julija 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.396 – Kalcijev karbid in reagenti na osnovi magnezija za jeklarstvo in plinsko industrijo), se določi na 12,3 milijona EUR.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družba Gigaset nosi 90 % svojih stroškov in 90 % stroškov Evropske komisije, z izjemo stroškov postopka za izdajo začasne odredbe. Komisija nosi 10 % svojih stroškov in 10 % stroškov, ki so nastali družbi Gigaset, z izjemo stroškov postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – Hubei Xinyegang Steel proti Svetu

(Zadeva T-528/09) (1)

(Damping - Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske - Ugotovitev grožnje škode - Člena 3(9) in 9(4) Uredbe (ES) št. 384/96 (postala člena 3(9) in 9(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

2014/C 71/26

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (Huang Shi, Kitajska) (zastopniki: F. Carlin, barrister, Q. Azau, A. MacGregor, solicitor, in N. Niejahr, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J.-P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj z B. O’Connor, solicitor)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva H. van Vliet in M. França, nato M. França in J.-F. Brakeland, zastopniki, skupaj z R. Bierwagenom, odvetnikom); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Češka republika); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Romunija); Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Nemčija); Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Švedska); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Nemčija); Dalmine SpA (Dalmine, Italija); Silcotub SA (Zalău, Romunija); TMK-Artrom SA (Slatina, Romunija); Tubos Reunidos SA (Amurrio, Španija); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Francija); V & M France (Boulogne-Billancourt, Francija); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Nemčija); Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Avstrija) in Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovaška) (zastopniki: G. Berrisch, G. Wolf, odvetnika, in N. Chesaites, barrister)

Predmet

Tožba za razglasitev delne ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 926/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 262, str. 19).

Izrek

1.

Uredba Sveta (ES) št. 926/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske se razglasi za nično v delu, v katerem nalaga protidampinške dajatve na izvoz izdelkov družbe Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd in določa pobiranje začasne dajatve, uvedene na ta izvoz.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Hubei Xinyegang Steel Co.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.

4.

Družbe ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH in Železiarne Podbrezová a.s. nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 51, 27.2.2010.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2014 – Progust proti UUNT – Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Zadeva T-216/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti IMPERIA - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti IMPERIAL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Razlikovalni učinek prejšnje znamke - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2014/C 71/27

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Progust, SL (Girona, Španija) (zastopniki: sprva M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela in I. Munilla Muñoz, nato J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela in I. Munilla Muñoz, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Sopralex & Vosmarques SA (Bruselj, Belgija) (zastopnika: P. Maeyaert in V. Fossoul, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. januarja 2011 (zadeva R 1036/2010-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Sopralex & Vosmarques SA in Progust, SL.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Progust, SL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2014 – Streng proti UUNT – Gismondi (PARAMETRICA)

(Zadeva T-495/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti PARAMETRICA - Prejšnja nacionalna besedna znamka parameta - Relativni razlog za zavrnitev - Nepredložitev dokazov v jeziku postopka z ugovorom - Pravilo 19(2) in (3) in pravilo 98(1) Uredbe (ES) št. 2868/95)

2014/C 71/28

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Michael Streng (Erding, Nemčija) (zastopnik: A. Pappert, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Fulvio Gismondi (Rim, Italija) (zastopniki: A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli in F. Bellan, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. julija 2011 (zadeva R 1348/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Michaelom Strengom in Fulviom Gismondijem.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Michaelu Strengu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2014 – Schuhhaus Dielmann proti UUNT – Carrera (Carrera panamericana)

(Zadeva T-600/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost Carrera panamericana - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti CARRERA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

2014/C 71/29

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Nemčija) (zastopnik: W. Göpfert, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Carrera SpA (Caldiero, Italija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 15. septembra 2011 (zadeva R 1989/2010-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Carrera SpA in Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – European Dynamics Belgium in drugi proti EMA

(Zadeva T-158/12) (1)

(Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Zagotovitev zunanjih storitev na področju programskih aplikacij - Odločba o uvrstitvi ponudbe ponudnika na drugo mesto za namene kaskadne pogodbe - Merila za dodelitev - Dodatno merilo za dodelitev, ki ni bilo določeno v razpisni dokumentaciji - Presoja merila za izbiro med fazo dodelitve - Preglednost)

2014/C 71/30

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeče stranke: European Dynamics Belgium SA (Bruselj, Belgija); European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg); Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija); in European Dynamics UK Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA) (zastopniki: T. Jabłoński in C. Maignen, zastopnika, sprva skupaj s H. G. Kamannom in E. Arsenidoujem, in nato s H. G. Kamannom in A. Dritso, odvetniki)

Predmet

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Evropske agencije za zdravila (EMA) EMA/67882/2012 z dne 31. januarja 2012, sprejete v okviru postopka javnega razpisa EMA/2011/17/ICT v zvezi z zagotovitvijo zunanjih storitev na področju programskih aplikacij, o uvrstitvi ponudbe tožečih strank na drugo mesto za namene sklenitve okvirne pogodbe, in, drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbam European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai in European Dynamics UK Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 184, 23.6.2012.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Sunrider proti UUNT – Nannerl (SUN FRESH)

(Zadeva T-221/12) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava Besedne znamke Skupnosti SUN FRESH - Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti, Beneluksa in nacionalne znamke SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH in SUNNYFRESH - Relativni razlog za zavrnitev - Dokaz o resni uporabi prejšnjih znamk - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2014/C 71/31

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornija, Združene države Amerike) (zastopnika: N. Dontas in K. Markakis, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Avstrija) (zastopnik: A. Thünken, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. marca 2012 (zadeva R 2401/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Sunrider Corporation in Nannerl GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi The Sunrider Corporation se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 217, 21.7.2012.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN GETAWAY)

(Zadeva T-513/12) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti NORWEGIAN GETAWAY - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2014/C 71/32

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Združene države Amerike) (zastopnik: N. Grüger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Schifko, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. septembra 2012 (zadeva R 1014/2012-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka NORWEGIAN GETAWAY kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba NCL Corporation Ltd nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Zadeva T-514/12) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti NORWEGIAN BREAKAWAY - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2014/C 71/33

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Združene države) (zastopnik: N. Grüger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Schifko, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. septembra 2012 (zadeva R 1017/2012-4) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka NORWEGIAN BREAKAWAY kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba NCL Corporation Ltd nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 23.januarja 2014 – Coppenrath-Verlag proti UUNT – Sembella (Rebella)

(Zadeva T-551/12) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti Rebella - Prejšnja besedna znamka Skupnosti SEMBELLA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Resna uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 - Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009)

2014/C 71/34

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Nemčija) (zastopnik: D. Pohl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Poch, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sembella GmbH (Timelkam, Avstija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. oktobra 2012 (zadeva R 1681/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Sembella GmbH in Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2014 – Goldsteig Käsereien Bayerwald proti UUNT – Vieweg (goldstück)

(Zadeva T-47/13) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti goldstück - Prejšnja besedna znamka Skupnosti GOLDSTEIG - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2014/C 71/35

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Nemčija) (zastopnik: S. Biagosch, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Poch, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Christin Vieweg (Sonneberg, Nemčija) (zastopnik: J. Pröll, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. novembra 2012 (zadeva R 2589/2011-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH in Christin Vieweg

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Novartis proti UUNT (CARE TO CARE)

(Zadeva T-68/13) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti CARE TO CARE - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2007/2009)

2014/C 71/36

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Novartis AG (Basel, Švica) (zastopnik: M. Douglas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: M. Rajh in J. Crespo Carrillo, zastopnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. novembra 2012 (zadeva R 953/2012-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka CARE TO CARE kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Novartis AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 108, 13.4.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2014 – Komisija proti BO

(Zadeva T-174/13 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Socialna varnost - Povračilo stroškov prevoza - Stroški prevoza zaradi jezikovnih razlogov - Člen 19(2) Skupnih pravil o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti - Točka 2.5 naslova II poglavja 12 splošnih izvedbenih določb za povračilo zdravstvenih stroškov)

2014/C 71/37

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Druga stranka v postopku: BO (Aman, Jordanija) (zastopniki: L. Levi, M. Vandenbussche in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 15. januarja 2013 v zadevi BO proti Komisiji (F-27/11), s katero se predlaga razveljavitev navedene sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v tem postopku priglasil BO.


(1)  UL C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. januarja 2014 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT proti Komisiji

(Zadeva T-134/12) (1)

(Tožba za razglasitev ničnosti in za ugotovitev odgovornosti - Pogodbe o finančni pomoči Unije za projekte na področju raziskav in razvoja - Ugovor nedopustnosti - Neobstoj ponovne opredelitve predlogov - Nedopustnost)

2014/C 71/38

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španija) (zastopnik: M. Jiménez Perona, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: R. Lyal in B. Conte, zastopnika, skupaj z J. Rivasom Andrésom in X. Garcío Garcío, odvetnikoma)

Predmet

Na eni strani predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisije, ki ga vsebuje dopis z dne 13. januarja 2012 za izterjavo zneskov, navedenih v opominih, izdanih na podlagi finančne revizije, opravljene pri tožeči stranki, na drugi strani pa odškodninski zahtevek na podlagi nepogodbene odgovornosti, da se Komisiji naloži plačilo odškodnine v višini 732 768 EUR.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije, vključno s stroški, ki se nanašajo na postopek za izdajo začasne uredbe.


(1)  UL C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. januarja 2014 – Lebedef proti Komisiji

(Združeni zadevi T-116/13 P in T-117/13 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalni obdobji 2008 in 2009 - Oprostitev za polovični delovni čas zaradi sindikalnega zastopanja - Ocenjevalna poročila za naloge, opravljene na delovnem mestu, na katerega je razporejen - Sindikalno imenovanje - Zavrnitev tožb na prvi stopnji kot očitno neutemeljenih - Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

2014/C 71/39

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Pritožbi zoper sklepa Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 12. decembra 2012, Lebedef proti Komisiji (F-70/11 in F-109/11), s katerima se predlaga razveljavitev teh sklepov.

Izrek

1.

Pritožbi se zavrneta.

2.

Giorgio Lebedef nosi svoje stroške in stroške, ki so na tej stopnji nastali Evropski komisiji.


(1)  UL C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2014 – Miettinen proti Svetu

(Zadeva T-303/13) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Mnenje pravne službe Sveta - Zavrnitev dostopa - Razkritje po vložitvi tožbe - Prenehanje obstoja predmeta spora - Neobstoj pravnega interesa - Ustavitev postopka)

2014/C 71/40

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Samuli Miettinen (Espoo, Finska) (zastopniki: O. Brouwer, E. Raedts, odvetnika, in A. Villette, solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: K. Pellinghelli in É. Sitbon, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 25. marca 2013 o zavrnitvi dostopa tožeče stranke do celotnega mnenja pravne službe z oznako 15309/12.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.

3.

O predlogih za intervencijo Kraljevine Švedske in Republike Finske ni treba odločiti.


(1)  UL C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/22


Tožba, vložena 4. decembra 2013 – Lomnici proti Parlamentu

(Zadeva T-650/13)

2014/C 71/41

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Zoltán Lomnici (Budimpešta, Madžarska) (zastopnik: Z. Lomnici Jr., odvetnik)

Tožena stranka: Evropski Parlament

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo odbora za peticije Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2013 v zvezi s peticijo št. 1298/2012.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja neizpolnitev obveznosti obrazložitve in kršitev pravice vsakega državljana Unije do postopka v katerem so zagotovljena vsa jamstva. V zvezi s tem med drugim navaja, da je bila njena peticija arhivirana brez obrazložitve, da ni bila povabljena na sestanek in da ji odločba ni bila vročena.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/22


Tožba, vložena 19. decembra 2013 – Axa Versicherung proti Komisiji

(Zadeva T-677/13)

2014/C 71/42

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Axa Versicherung AG (Köln, Nemčija) (zastopniki: C. Bahr, S. Dethof in A. Malec, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj

izpodbijano zavrnitev razglasi za nično;

podredno, izpodbijano zavrnitev deloma razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija odločbo Komisije z dne 29. oktobra 2013, ki se nanaša na drugo zahtevo tožeče stranke za dostop do akta Komisije v zadevi COMP/39125 – vetrobransko steklo.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev obveznosti konkretne in posamične presoje zahtevanih dokumentov v skladu s členoma 2 in 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1)

Tožeča stranka na tem mestu trdi, da Komisija ni opravila konkretne in posamične presoje zahtevanih dokumentov v skladu s členoma 2 in 4 Uredbe št. 1049/2001. Namesto tega naj bi zadevne dokumente napačno opredelila na podlagi formalnih meril

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 4(2), prva in tretja alinea, ter 4(3), drugi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001 zaradi zavrnitve dostopa do posebnih dokumentov iz akta.

V okviru tega tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da je Komisija področje uporabe izjem od člena 4(2) Uredbe št. 1049/2001 napačno razlagala preširoko. Tožeča stranka meni, da niti poslovni interesi v skladu s členom 4(2), prva alinea, Uredbe št. 1049/2001 niso bili oškodovani niti se Komisija ne bi smela sklicevati na varstvo namena preiskav v skladu s členom 4(2), tretja alinea, Uredbe št.1049/2001.

Dalje, proces odločanja naj ne bi bil resno ogrožen (člen 4(3), drugi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001).

Poleg tega naj bi Komisija napačno zanikala prevladujoč javni interes po razkritju zahtevanih dokumentov.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 4(6) Uredbe št. 1049/2001 zaradi popolne zavrnitve dostopa do posebnih dokumentov

Tožeča stranka na tem mestu trdi, da Komisija tudi ni zagotovila delnega dostopa do zadevnih dokumentov in je s tem kršila člen 4(6) Uredbe št. 1049/2001. Tožeča stranka navaja, da Komisija kljub zahtevam iz Uredbe št. 1049/2001 ni preučila ali bi bilo mogoče zagotoviti delni dostop do dokumentov.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 4(2), prva in tretja alinea, člena 4(3), drugi pododstavek, in člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 zaradi zavrnitve dostopa do popolne različice kazala akta Komisije.

V okviru tega tožbenega razloga je tožeča stranka trdila, da je Komisija izjeme od člena 4 Uredbe št. 1049/2001 tudi v zvezi z zahtevo tožeče stranke za dostop do necenzurirane različice kazala razlagala preširoko. Tožeča stranka meni, da tudi tu ni bilo mogoče ogroziti poslovnih interesov v skladu s členom 4(2), prva alinea, Uredbe št. 1049/2001 in namena preiskav v skladu s členom 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001.

Poleg tega trdi, da tudi varstvo posameznika v skladu s členom 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 ni ogroženo.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve

Tožeča stranka v zvezi s tem uveljavlja, da je Komisija za zavrnitev zahteve za vpogled akta navedla le splošne trditve in opustila pravno primerno obravnavo posameznih dokumentov ali pravilno postavljenih kategorij dokumentov.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, (UL L 145, str. 43).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/23


Tožba, vložena 27. decembra 2013 – Chair Entertainment Group proti UUNT – Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Zadeva T-717/13)

2014/C 71/43

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Združene države Amerike) (zastopnik: E. Armijo Chávarri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Libelle AG (Stuttgart, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 1. oktobra 2013 v zadevi R 776/2011-2;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „SHADOW COMPLEX“ za proizvode in storitve iz razreda 9 – registracija znamke Skupnosti št. 8 235 434

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „DBShadow“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 42 – registracija znamke Skupnosti št. 1 457 944, besedna znamka „BusinessShadow“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 42 – registracija znamke Skupnosti št. 3 749 439, nemška besedna znamka „BusinessShadow“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 42, in nemška besedna znamka „FSShadow“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 42

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/24


Tožba, vložena 27. decembra 2013 – The Directv Group proti UUNT – Bolloré (DIRECTV)

(Zadeva T-718/13)

2014/C 71/44

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Združene države Amerike) (zastopnik: F. Valentin, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 11. oktobra 2013 v zadevi R 1812/2012-2 in tako prizna veljavnost sporne znamke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirana znamka Skupnosti, katere razveljavitev se zahteva: besedna znamka „DIRECTV“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 38, 41 in 42 – prijava znamke Skupnosti št. 1 163 138

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva razveljavitev znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Odločba oddelka za izbris: delna razveljavitev znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in razveljavitev znamke Skupnosti v celoti

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 15 Uredbe Sveta št. 207/2009


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/24


Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Gat Microencapsulation proti UUNT – BASF (KARIS)

(Zadeva T-720/13)

2014/C 71/45

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Avstrija) (zastopnika: S. Soler Lerma in M. C. March Cabrelles, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bila pritožba tožeče stranke zavrnjena;

UUNT in intervenientoma naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Gat Microencapsulation AG

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „KARIS“ za proizvode in storitve iz razredov 1, 5 in 35

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: BASF SE

Navajana znamka ali znak: znamka Skupnosti „CARYX“ za proizvode iz razredov 1 in 5; mednarodna znamka „CARYX“ za proizvode iz razredov 1 in 5; madžarska, italijanska in beneluška znamka „AKRIS“ za proizvode iz razreda 5

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: delna zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/25


Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Mogyi proti UUNT (Just crunch it…)

(Zadeva T-8/14)

2014/C 71/46

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Mogyi Kft. (Csávoly, Madžarska) (zastopnik: Zs. Klauber, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odredi objavo prijave znamke, razen za „kruh, pecivo, slaščice“ (razred 30) in „poljščine, žita“ (razred 31).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Just crunch it…“ za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 31 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 10 713 485

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev izpodbijane odločbe z odločbo v zadevi R 1921/2012-1

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/25


Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Mogyi proti UUNT (Just crunch it…)

(Zadeva T-9/14)

2014/C 71/47

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Mogyi Kft. (Csávoly, Madžarska) (zastopnica: Zs. Klauber, odvetnica)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odredi objavo prijave znamke, razen za „kruh, pecivo, sladkarije“ (razred 30) in „poljedelski proizvodi, žita“ (razred 31).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedne elemente „Just crunch it…“ za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 31 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 10 716 711

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev izpodbijane odločbe z odločbo v zadevi št. R 1922/2012-1

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/25


Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Madžarska proti Komisiji

(Zadeva T-13/14)

2014/C 71/48

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Madžarska (zastopnika: M. Z. Fehér in K. Szíjjártó, agenta)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi Izvedbeni sklep Komisije C(2013) 7136 final z dne 31. oktobra 2013 o delnem povračilu nacionalne finančne pomoči, dodeljene organizacijam proizvajalcev za operativne programe, izvedene leta 2011 na Madžarskem;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja, da je Komisija prekoračila svoje pristojnosti in kršila upoštevne določbe prava Unije ko je določila znesek, ki Madžarski pripada iz naslova delnega povračila nacionalne finančne pomoči, ki je bila leta 2011 dodeljena organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave.

Po mnenju tožeče stranke pravo Unije ne predvideva, da Komisija v svojem sklepu o delnem skupnostnem povračilu nacionalne finančne pomoči, ki je bila v skladu s členom 103e Uredbe Sveta (ES) št.o 1234/2007 (1) dodeljena organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, odobri samo povračilo do zneskov za katere je v prošnji za odobritev dodelitve nacionalne pomoči Madžarska navedla, da so „ocenjeni“ ali „predvidljivi“.

Tožeča stranka meni, da se v skladu s členom 103e Uredbe št.o 1234/2007, odobritev nacionalne pomoči s strani Komisije nanaša na dodelitev pomoči, Komisija pa ne sme določiti maksimalnega zneska pomoči, ki se lahko dodeli. Po mnenju tožeče stranke je ta zgornja meja nedvoumno določena v Uredbi št.o 1234/2007, ki predpisuje, da nacionalna pomoč ne sme presegati 80 % finančnih prispevkov operativnim skladom s strani članov ali organizacij proizvajalcev. Pravila o delnem skupnostnem povračilu nacionalne pomoči tudi ne omogočajo, da Komisija v okviru odobritve delnega povračila, kot zgornjo mejo povračila določi znesek, ki ga je država članica tej instituciji sporočila v svoji prošnji za odobritev kot celotni znesek pomoči ali kot znesek pomoči, ki ga predvidevajo nekatere organizacije proizvajalcev, predvsem zato ker je v omenjeni prošnji vlada Madžarske zadevne zneske predstavila zgolj kot načrtovane ali ocenjene.

Tožeča stranka tudi trdi, da ima Komisija pravico preveriti, da dejansko dodeljena pomoč ni prekoračila prej navedene zgornje meje 80 % in da zaprošeno povračilo ne preseže 60 % dodeljene pomoči, nima pa pravice, da kot zgornjo mejo za povračilo določi zneske, navedene v prošnji za odobritev, zlasti kadar je v tej prošnji poudarjena okvirnost podatkov oziroma da gre za oceno. Kadar se iz različnih razlogov tekom leta spremeni znesek nacionalne pomoči, dodeljene katerikoli organizaciji proizvajalcev, je treba delno skupnostno povračilo določiti od dejansko dodeljene pomoči, pod pogojem da so izpolnjene tozadevne zahteve iz prava Unije.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, str. 1).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/26


Tožba, vložena 6. januarja 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi proti Svetu

(Zadeva T-14/14)

2014/C 71/49

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Nemčija), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano – Misr Shipping Co. (Teheran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran), Shipping Computer Services Co. (Teheran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teheran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheran); in Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheran) (zastopniki: F. Randolph, QC, M. Lester, Barrister, in M. Taher, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi za nična Sklep Sveta 2013/497/SZVP z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013 L 272, str. 46) in Uredbo Sveta (EU) št. 971/2013 z dne 10. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013 L 272, str. 1);

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom zatrjujejo, da ni ustrezne pravne podlage za sporna ukrepa, ki kot merilo za uvrstitev na seznam vključujeta povezavo s prvo tožečo stranko (IRISL), ki je kmalu zatem uspela z ničnostno tožbo.

2.

Z drugim tožbenim razlogom zatrjujejo, da je Svet kršil legitimna pričakovanja tožečih strank ter načelo pravnomočnosti, načelo pravne varnosti, načelo ne bis in idem, načelo res judicata in načelo prepovedi diskriminacije.

3.

S tretjim tožbenim razlogom zatrjujejo, da je Svet kršil pravico tožečih strank do obrambe, ker družbe IRISL ali drugih tožečih strank ni obvestil, da je nameraval sprejeti sporna ukrepa, in ker jim ni omogočil, da bi podale pripombe.

4.

S četrtim tožbenim razlogom zatrjujejo, da sporna ukrepa kršita temeljne pravice tožečih strank, vključno z njihovo pravico do spoštovanja njihovega ugleda in lastninsko pravico.

5.

S petim tožbenim razlogom zatrjujejo, da je Svet s sprejetjem spornih ukrepov zlorabil pooblastila; obravnavanje družbe IRISL in povezanih družb z izogibanjem sodbi Sodišča ne pomeni pravilnega izvajanja pooblastil.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/27


Tožba, vložena 20. januarja 2014 – HTTS in Bateni proti Svetu

(Zadeva T-45/14)

2014/C 71/50

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Nemčija) in Naser Bateni (Hamburg) (zastopnika: M. Schlingmann in F. Lautenschlager, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Prva tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2013/661/SZVP z dne 15. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu, kar zadeva prvo tožečo stranko, razglasi za ničen;

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu v delu, ki se nanaša na prvo tožečo stranko, razglasi za nično;

Svetu naloži plačilo stroškov postopka, zlasti stroškov prve tožeče stranke.

Druga tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2013/661/SZVP z dne 15. novembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu, kar zadeva drugo tožečo stranko, razglasi za ničen;

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu v delu, ki se nanaša na drugo tožečo stranko, razglasi za nično;

Svetu naloži plačilo stroškov postopka, zlasti stroškov druge tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: nezakonitost in nemožnost uporabe spremenjene različice Sklepa Sveta 2013/661/SZVP in Uredbe (EU) št. 267/2012 (1) na podlagi člena 277 PDEU

V zvezi s tem tožeči stranki med drugim zatrjujeta, da je Svet spremenil pravno podlago za uvrstitev tožečih strank na sezname sankcij, da jima je lahko naložil sankcije. Svet je s spremembo pravne podlage očitno zlorabil polje proste presoje.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pravice do učinkovitega sodnega varstva in obveznosti obrazložitve

Tožeči stranki v bistvu zatrjujeta, da je Svet nezadostno obrazložil njuno uvrstitev na sezname sankcij. Ta naj bi bila brez vsakršne obrazložitve bistvenih elementov, na katere Svet opira odločitev.

3.

Tretji tožbeni razlog: pomanjkanje podlage za uvrstitev tožečih strank na sezname sankcij

Tožeči stranki v okviru tega tožbenega razloga navajata, da je ponovna uvrstitev tožečih strank na sezname sankcij vsebinsko neutemeljena.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev lastninske pravice, pravice do svobodne gospodarske pobude, pravice do spoštovanja družinskega življenja in načela sorazmernosti

Nazadnje tožeči stranki trdita, da njuna ponovna uvrstitev na seznam sankcij krši njuno lastninsko pravico, pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do spoštovanja družinskega življenja druge tožeče stranke. Menita, da njuna uvrstitev na sezname sankcij pomeni nesorazmeren poseg, ki je očitno neprimeren za izpolnitev ciljev, ki jim sledita izpodbijana pravna akta, in vsekakor presega tisto, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/28


Tožba, vložena 23. januarja 2014 – Goldfish in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-54/14)

2014/C 71/51

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeče stranke: Goldfish BV (Zoutkamp, Nizozemska), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) in Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (zastopnika: P. Glazener in B. Winters, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

sklep, ki se nanaša nanje, v celoti oziroma v delu razglasi za ničen;

globo, ki je bila naložena tožečim strankam, odpravi ali zmanjša;

odredi ukrepe za katere bi menilo, da so ustrezni;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke izpodbijajo Sklep Komisije z dne 27. novembra 2013, izdan v postopku izvajanja člena 101 PDEU (AT.39633 – Kozice).

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 101 PDEU in člena 2 Uredbe št. 1/2003 (1), zato ker je Komisija tajno posnete zvočne zapise uporabila kot dokaz kršitve člena 101 PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 101 PDEU in člena 2 Uredbe št. 1/2003, zato ker je Komisija transkripcije tajno posnetih zvočnih zapisov uporabila kot dokaz kršitve člena 101 PDEU.

3.

Tretji tožbeni razlog: nezakonita zavrnitev uporabe točke 35 Smernic o načinu določanja glob (2), zato ker je Komisija zavrnila, da bi upoštevala, da tožeča stranka ni zmožna plačati globe.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205)

(2)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL C 210, 2006, str. 2).


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2014 – Hanwha SolarOne in drugi proti Parlamentu in drugim

(Zadeva T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Jezik postopka: angleščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 123, 27.4.2013.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. januarja 2014 – MHCS proti UUNT – Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Zadeva T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Jezik postopka: angleščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 377, 21.12.2013.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/29


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Birkhoff proti Komisiji

(Zadeva F-60/09 RENV)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Vrnitev Sodišču za uslužbence po razveljavitvi - Plača - Družinski dodatki - Otroški dodatek - Otrok, ki se zaradi hude bolezni ali invalidnosti ni zmožen sam preživljati - Predlog za podaljšanje izplačevanja dodatka)

2014/C 71/54

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemčija) (zastopnik: C. Inzillo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in B. Eggers, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Vrnitev po razveljavitvi – Javni uslužbenci – Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga tožeče stranke za podaljšanje izplačevanja otroškega dodatka na podlagi člena 2, peti odstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je G. Birkhoff priglasil v zadevah F-60/09 in T-10/11 P.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške v zadevi F-60/09 RENV.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/29


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2013 – Andres in drugi proti ECB

(Zadeva F-15/10) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje ECB - Reforma sistema socialnega varstva - Zamrznitev pokojninske sheme - Izvajanje pokojninskega zavarovanja - Posvetovanje z nadzornim odborom - Posvetovanje z odborom za osebje - Posvetovanje z razširjenim svetom - Posvetovanje s svetom - Presoja pokojninske sheme vsaka tri leta - Kršitev pogojev za zaposlitev - Očitna napaka pri presoji - Načelo sorazmernosti - Pridobljene pravice - Načelo pravne varnosti in predvidljivosti - Dolžnost obveščanja)

2014/C 71/55

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Andres in drugi (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: C. Kroppenstedt in F. Malfrère, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Na eni strani razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za junij 2009 ter poznejših in bodočih v delu, v katerem pomenijo izvedbo reforme pokojninskega sistema, ki je bila sprejeta 4. maja 2009. Na drugi strani zahtevek za povračilo škode, ki je nastala tožečim strankam.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

C. Andres in ostalih 168 tožečih strank, ki so navedene v prilogi, nosijo svoje stroške in se jim naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski centralni banki.


(1)  UL C 134, 22.5.2010, str. 54.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/30


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Faita proti EESO

(Zadeva F-92/11) (1)

(Javni uslužbenci - Psihično nadlegovanje - Prošnja za pomoč - Obrazložitev odločbe)

2014/C 71/56

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carla Faita (Bruselj, Belgija) (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopniki: M. Arsène in M. L. Camarena Januzec, zastopnika, skupaj z M. Troncosojem Ferrerjem in F.-M. Hislairejem, odvetnikoma)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, s katero sta bili zavrnjeni zahtevi tožeče stranke, naj se priznajo napake, storjene v zvezi z njo, saj ji ni bila ponujena pomoč in je bila kršena dolžnost skrbnega ravnanja, in naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bo ugotovljena njena delovna uspešnost in sposobnosti, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

C. Faita nosi svoje stroške in tri četrtine stroškov, ki jih je priglasil Evropski ekonomsko-socialni odbor.

3.

Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi četrtino svoji stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011, str. 46.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/30


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2013 – Possanzini proti Frontexu

(Zadeva F-124/11) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje Frontexa - Začasni uslužbenec - Karierno ocenjevalno poročilo, ki vsebuje negativno oceno potrjevalca, s katero posameznik ni bil seznanjen - Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas - Odločba, ki temelji na mnenju potrjevalca - Pravica do obrambe - Kršitev - Premoženjski spor - Neomejena sodna pristojnost)

2014/C 71/57

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniele Possanzini (Pisa, Italija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (zastopniki: S. Vuorensola in H. Caniard, zastopnika, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila preklicana odločba, da se tožeči stranki podaljša pogodba začasnega uslužbenca.

Izrek

1.

Odločba z dne 28. marca 2011 o nepodaljšanju pogodbe začasnega uslužbenca D. Possanzinija, ki jo je sprejel izvršni direktor Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, se razglasi za nično.

2.

Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije se naloži, da D. Possanziniju izplača 5 000 EUR odškodnine.

3.

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil D. Possanzini.


(1)  UL C 25, 28.1.12, str. 72.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/31


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Wurster proti EIGE

(Združeni zadevi F-20/12 in F-43/12) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje EIGE - Začasni uslužbenec - Postopek presoje vodstvenih sposobnosti uslužbencev EIGE, ki so bili no novo zaposleni na srednjih vodstvenih delovnih mestih - Prerazporeditev na nevodstveno delovno mesto - Pravica do izjave - Področje uporabe zakona - Upoštevanje po uradni dolžnosti - Sprememba obrazložitve, ki jo sodišče izvede po uradni dolžnosti)

2014/C 71/58

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Barbara Wurster (Vilna, Litva) (zastopniki: sprva T. Bontinck in S. Woog, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Greco, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o prerazporeditvi tožeče stranke z delovnega mesta vodje operacij na delovno mesto vodje skupine, za katero niso potrebne vodstvene sposobnosti. Drugič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe direktorice EIGE o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za izplačilo dodatka za vodenje za obdobje od 1. junija do 30. septembra 2011.

Izrek

1.

Odločba direktorice Evropskega inštituta za enakost spolov z dne 8. septembra 2011 o prerazporeditvi B. Wurster ne delovno mesto vodje skupine v centru za vire in dokumentacijo se razglasi za nično.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropski inštitut za enakost spolov nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila B. Wurster.


(1)  UL C 138, 12.5.2012, str. 35; UL C 200, 7.7.2012, str. 21.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/31


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Glantenay in drugi proti Komisiji

(Združeni zadevi F-23/12 in F-30/12) (1)

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Obvestilo o natečaju EPSO/AD/204/10 - Izbira na podlagi kvalifikacij - Izključitev kandidatov brez konkretnega preverjanja njihovih diplom in delovnih izkušenj)

2014/C 71/59

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jérôme Glantenay in drugi (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožeča stranka: Marco Cecchetto (Rovigo, Italija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/204/10, da se tožečih strank ne pripusti k naslednji fazi javnega natečaja.

Izrek

1.

Odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/204/10, da se prijave kandidatov D. Bonaguria, M. Cecchetta, A. Gecse, J. Glantenaya, B. Gorgola, A. Kalameesa in K. Skrobicha ter kandidatk I. Venckunaite in M. Załęske izključijo iz natečaja, ne da bi se te obravnavale v drugi fazi izbire na podlagi kvalifikacij, ki je bila določena v obvestilu o natečaju, se razglasijo za nične.

2.

V preostalem se tožbi v zadevah F-23/12 in F-30/12 zavrneta.

3.

Evropska komisija nosi devet desetin svojih stroškov in se je naloži plačilo stroškov, ki so jih priglasili D. Bonagurio, M. Cecchetto, A. Gecse, J. Glantenay, B. Gorgol, A. Kalamees, K. Skrobich, I. Venckunaite in M. Załęska.

4.

I. Cruceru nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo ene desetine stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 138, 12.5.2012, str. 35; UL C 138, 12.5.2012, str. 36.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/32


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2013 – BP proti FRA

(Zadeva F-38/12) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje Agencije Evropske unije za temeljne pravice - Pogodbeni uslužbenec - Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za nedoločen čas - Prerazporeditev v drugo službo do izteka pogodbe - Tožba za razglasitev ničnosti - Odškodninska tožba)

2014/C 71/60

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BP (Barcelona, Španija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (zastopnika: M. Kjærum, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Agencije Evropske unije za temeljne pravice o zavrnitvi podaljšanja pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca in odločbe o premestitvi tožeče stranke v drug oddelek ter odškodninski zahtevek za povračilo domnevno nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

BP nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Agencija Evropske unije za temeljne pravice.


(1)  UL C 138, 12.5.2012, str. 37.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/32


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – Höpcke proti Komisiji

(Zadeva F-46/12) (1)

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Obvestilo o natečaju EPSO/AST/111/10 - Neuvrstitev na rezervni seznam - Navodilo za sestavo kratkega besedila - Neupoštevanje)

2014/C 71/61

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Dagmar Höpcke (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AST/111/10 o neuvrstitvi tožeče stranke na seznam uspešnih kandidatov tega natečaja.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

D. Höpcke nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski komisiji.


(1)  UL C 184, 23.6.2012, str. 25.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/32


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. novembra 2013 – Cortivo proti Parlamentu

(Zadeva F-52/12) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Korekcijski koeficient - Država članica prebivališča - Pojem - Glavno prebivališče - Prebivališče, razdeljeno med dve državi članici - Dokazila - Legitimno pričakovanje)

2014/C 71/62

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francija) (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Ecker in S. Alves, zastopnici)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, odločbe, s katero je bilo ugotovljeno, da je glavno prebivališče tožeče stranke v Luksemburgu, in drugič, odločbe, ki vsebuje obvestilo o spremembi pravice tožeče stranke do pokojnine in v kateri je bilo odločeno, da se zanjo od 1. januarja 2010 korekcijski koeficient za Francijo ne uporablja več.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

M. L. Cortivo nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Evropski parlament.


(1)  UL C 200, 7.7.2012, str. 22.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/33


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. novembra 2013 – Roulet proti Komisiji

(Združeni zadevi F-72/12 in F-10/13) (1)

(Javni uslužbenci - Plača - Člen 66 Kadrovskih predpisov - Nekdanji začasni uslužbenec v nazivu AD 12 - Zaposlitev kot uradnik v nazivu AD 6 - Izplačilo plače, ki ustreza plači uradnika v nazivu AD 12 - Očitna napaka - Vračilo neupravičenih plačil v skladu s členom 85 Kadrovskih predpisov)

2014/C 71/63

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Josiane Roulet (Ottignies, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi odškodninskega zahtevka, ki ga je tožeča stranka vložila na podlagi člen 90)(1) Kadrovskih predpisov zaradi napak, storjenih pri določitvi njenih pravic ob nastopu dela, in zamude pri odpravi teh napak. Drugič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije za vračilo zneska plače tožeče stranke, ki je bila sprva začasni uslužbenec v nazivu A4 (AD12), nato pa uradnik v nazivu AD6, na podlagi člena 85 Kadrovskih predpisov.

Izrek

1.

Tožbi v združenih zadevah F-72/12 in F-10/13 se zavrneta.

2.

J. Roulet nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 258, 25.8.2012, str. 29; UL C 108, 13.4.2013, str. 39.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/33


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. septembra 2013 – CN proti Svetu

(Zadeva F-84/12) (1)

(Javni uslužbenci - Člen 78 Kadrovskih predpisov - Invalidska komisija - Zdravniško poročilo - Psihiatrični ali psihološki zdravstveni podatki - Zdravniška skrivnost - Dostop - Tožba za razglasitev ničnosti - Odškodninska tožba)

2014/C 71/64

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CN (Brumath, Francija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J. Herrmann in M. Bauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen neposreden dostop do končnega poročila o sklepih invalidske komisije in dostop do diagnoze tretjega zdravnika te komisije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

CN nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 295, 29.9.12, str. 35.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/34


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2013 – Balionyte-Merle proti Komisiji

(Zadeva F-113/12) (1)

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Obvestilo o natečaju EPSO/AD/204/10 - Neuvrstitev na rezervni seznam - Presoja splošnih sposobnosti kandidatov - Presoja na podlagi ravnanja kandidatov med preizkusi v ocenjevalnem centru - Skladnost številčne ocene s komentarji v potnem listu usposobljenosti)

2014/C 71/65

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgija) (zastopnika: L. Levi in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe komisije o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam natečaja EPSO/AD/204/10 in predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

V. Balionyte-Merle nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 26, 26.1.2013, str. 710.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/34


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. novembra 2013 – Arguelles Arias proti Svetu

(Zadeva F-122/12) (1)

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - Odpoved - Zasedeno delovno mesto, za katero je potrebno varnostno dovoljenje - Zavrnitev dovoljenja s strani nacionalnega varnostnega organa - Sprememba odločbe s strani pritožbenega organa - Ugotovitve nacionalnega varnostnega organa in pritožbenega organa, ki ne zavezujejo organa, pristojnega za sklepanje pogodb)

2014/C 71/66

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgija) (zastopnik: J. Lecuyer, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in A. Bisch, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Sveta o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in odškodninski zahtevek za povračilo premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

B. Arguelles Arias nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 26, 26.1.2013, str. 72.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/34


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. decembra 2013 – Birkhoff proti Komisiji

(Zadeva F-60/09 DEP)

(Javni uslužbenci - Postopek - Odmera stroškov - Ustavitev postopka)

2014/C 71/67

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Birkhoff (Isny, Nemčija) (zastopnik: C. Inzillo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in B. Eggers, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Izrek

1.

Postopek v zvezi s predlogom za odmero stroškov v zadevi F-60/09 DEP, Birkhoff proti Komisiji se ustavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške v tem postopku o odmeri stroškov.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/35


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 2. decembra 2013 – Pachtitis proti Komisiji

(Zadeva F-49/12)

(Javni uslužbenci - Javni natečaj EPSO/AD/77/06 - Dostop do dokumentov - Zahteva za dostop do odgovorov na pristopne teste - Razveljavitev rezultatov testov - Neobstoj pravnega interesa - Ustavitev postopka)

2014/C 71/68

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grčija) (zastopniki: sprva P. Giatagantzidis in K. Kyriazi, nato P. Giatagantzidis in A. Féréti, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in I. Chatzigiannis, nato J. Currall in D. Triantafyllou, zastopniki)

Intervenientke v podporo tožeči stranki: Helenska republika (zastopnika: E.-M. Mamouna in K. Boskovits, zastopnika)

Kraljevina Švedska (zastopnika: A. Falk in S. Johannesson, zastopnici)

Evropski Nadzornik za varstvo podatkov (CEPD) (zastopnik: H. Hijmans, zastopnik)

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

D. Pachtitis in Evropska komisija nosita vsak svoje stroške.

3.

Helenska republika, Kraljevina Švedska in Evropski Nadzornik za varstvo podatkov, intervenientke, nosijo svoje stroške.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/35


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-127/12)

(Javni uslužbenci - Člen 34(1) in (6) Poslovnika - Tožba, vložena prek faksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti - Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh - Neenakost med njima - Prepozna vložitev tožbe)

2014/C 71/69

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi povračila škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi prepoznega odpošiljanja dokumenta, poimenovanega „bill of lading“, v zvezi s prevozom njenih osebnih predmetov iz Luande (Angola), kjer je službovala, v Italijo.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/35


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-133/12)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Nepogodbena odgovornost Unije - Povračilo škode, ki je nastala s tem, da je institucija poslala dopis v zvezi s stroški, naloženimi tožeči stranki, njenemu odvetniku - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena - Člen 94 Poslovnika)

2014/C 71/70

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in M. G. Gattinara, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za povračilo škode, ki naj bi nastala, ker je tožena stranka odvetniku tožeče stranke poslala dopis, ki se nanaša na tožečo stranko, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski komisiji.

3.

L. Marcucciu se naloži, da Sodišču za uslužbence plača 2 000 EUR.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/36


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-145/12)

(Javni uslužbenci - Člen 34(1) in (6) Poslovnika - Tožba, vložena prek faksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti - Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh - Neenakost med njima - Prepozna vložitev tožbe)

2014/C 71/71

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za revalorizacijo njene invalidske pokojnine.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/36


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2013 – Debaty proti Svetu

(Zadeva F-47/13) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2012 - Odločba o nenapredovanju tožeče stranke - Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem pred tistim, v katerem bi začela učinkovati morebitna odločba o napredovanju - Institucija, ki je pristojna za odločanje o napredovanju premeščenega uradnika)

2014/C 71/72

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pierre Debaty (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in A. Bisch, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke ne vključi na seznam uradnikov funkcionalne skupine AD, predlaganih za napredovanje v letu 2012.

Izrek

1.

Tožba se zavrne, ker je očitno brez pravne podlage.

2.

P. Debaty nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 207, 20.7.2013, str. 63.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/36


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. januarja 2014 – Loescher proti Svetu

(Zadeva F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 26, 26.1.2013, str. 74.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. januarja 2014 – Carpenito proti Svetu

(Zadeva F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 26, 26.1.2013, str. 75.


8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. oktobra 2013 – Moragrega Arroyo proti Svetu

(Zadeva F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 215, 27.7.2013, str. 20.