ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.313.slv

Uradni list

Evropske unije

C 313

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
26. oktober 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 313/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 304, 19.10.2013

1

 

Splošno sodišče

2013/C 313/02

Izvolitev predsednika Splošnega sodišča

2

2013/C 313/03

Izvolitev podpredsednika Splošnega sodišča

2

2013/C 313/04

Izvolitev predsednikov senatov

2

2013/C 313/05

Razporeditev sodnikov v senate

2

2013/C 313/06

Merila za dodelitev zadev senatom

4

2013/C 313/07

Občna seja

4

2013/C 313/08

Sestava velikega senata

5

2013/C 313/09

Pritožbeni senat

5

2013/C 313/10

Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Splošnega sodišča kot sodnika za začasne odredbe

5

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 313/11

Sestava senatov in razporeditev sodnikov v senate

6

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 313/12

Zadeva C-407/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 17. julija 2013 – Rotondo in drugi proti Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Zadeva C-418/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte costituzionale (Italija) 23. julija 2013 – Napolitano in drugi proti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Zadeva C-420/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 24. julija 2013 – Netto Marken Discount AG & Co. KG proti Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Zadeva C-421/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 24. julija 2013 – Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Zadeva C-428/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 26. julija 2013 – Ministero dell'Economia e delle Finanze in AAMS proti Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Zadeva C-434/13 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 1. avgusta 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. maja 2013 v zadevi Parker ITR Srl in Parker-Hannifin Corp proti Komisiji, T-146/09

9

2013/C 313/18

Zadeva C-441/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 5. avgusta 2013 – Pez Hejduk proti EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Zadeva C-448/13 P: Pritožba, ki jo je Delphi Technologies, Inc. 7. avgusta 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 6. junija 2013 v zadevi T-515/11, Delphi Technologies, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

10

2013/C 313/20

Zadeva C-449/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal d'instance d'Orléans (Francija) 12. avgusta 2013 – CA Consumer Finance proti Ingrid Bakkaus in drugim

11

2013/C 313/21

Zadeva C-450/13 P: Pritožba, ki jo je Donaldson Filtration Deutschland GmbH vložil 12. avgusta 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 30. maja 2013 v zadevi T-396/11, ultra air GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

12

2013/C 313/22

Zadeva C-454/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 13. avgusta 2013 – Belgacom SA proti Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Zadeva C-466/13 P: Pritožba, ki jo je Repsol, SA 27. avgusta 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 27. junija 2013 v zadevi Repsol YPF proti UUNT – Ajuntament de Roses (R), T-89/12

13

2013/C 313/24

Zadeva C-496/13 P: Pritožba, ki jo je GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 16. septembra 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. julija 2013 v zadevi T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

13

 

Splošno sodišče

2013/C 313/25

Zadeva T-73/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung proti Komisji (Finančna pomoč, izplačana v okviru programa Daphné II — Določitev zneska končne subvencije — Opomin — Izpodbojni akt — Obveznost obrazložitve — Pošteno sojenje — Napake pri presoji)

15

2013/C 313/26

Zadeva T-142/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji (Jezikovna ureditev — Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev in asistentov — Celotna objava v treh uradnih jezikih — Obvestilo v zvezi z javnimi natečaji — Objava v vseh uradnih jezikih — Jezik preverjanj — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

15

2013/C 313/27

Zadeva T-164/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji (Jezikovna ureditev — Razpis javnega natečaja za zaposlitev zdravnikov — Celotna objava v treh uradnih jezikih — Podatki v zvezi z razpisom javnega natečaja — Objava v vseh uradnih jezikih — Jezik testov — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

15

2013/C 313/28

Zadeva T-380/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Nizozemska proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Prošnja za pridobitev dostopa do nekaterih zaupnih odlomkov končne odločbe Komisije, ki se nanaša na omejevalni sporazum — Zavrnitev dostopa — Obveznost obrazložitve — Obveznost konkretnega in posamičnega preizkusa — Izjema, ki se nanaša na zasebnost in integriteto posameznika — Izjema, ki se nanaša na varstvo poslovnih interesov tretje osebe — Izjema, ki se nanaša na namen preiskav — Prevladujoči javni interes — Lojalno sodelovanje)

16

2013/C 313/29

Zadeva T-525/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Poste Italiane proti Komisiji (Državne pomoči — Obrestovanje sredstev s tekočih računov pri pošti, ki so bila vložena v italijansko državno blagajno — Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in s katero je odrejeno njeno vračilo — Pojem državne pomoči — Prednost)

16

2013/C 313/30

Zadeva T-536/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Huvis proti Svetu (Damping — Uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Južne Koreje — Ohranitev protidampinških dajatev po delnem vmesnem pregledu — Ničnostna tožba — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost — Enko obravnavanje in nediskriminacija — Člen 9(5) in člen 21 (1) Uredbe (ES) št. 384/96 (postala člen 9(5) in člen 21(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

17

2013/C 313/31

Zadeva T-537/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Cixi Jiangnan Chemical Fiber in drugi proti Svetu (Damping — Uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Kitajske — Ohranitev protidampinških dajatev po delnem vmesnem pregledu — Ničnostna tožba — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost — Enako obravnavanje in prepoved diskriminacije — Člena 9(5) in 21(1) Uredbe (ES) št. 384/96 (sedaj člena 9(5) in 21(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

17

2013/C 313/32

Zadeva T-548/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Total proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg parafinskih voskov — Trg nerafiniranega parafina — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določanje cen in razdelitev trgov — Pravica do obrambe — Načelo zakonitosti kazenskih sankcij — Domneva nedolžnosti — Odgovornost za kršitev — Odgovornost matične družbe za kršitve pravil konkurence, ki so jih storile njene hčerinske družbe — Odločilen vpliv matične družbe — Domneva v primeru skoraj stoodstotnega lastništva)

18

2013/C 313/33

Zadeva T-566/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Total Raffinage Marketing proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg parafinskih voskov — Trg stiskanih parafinov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določitev cen in razdelitev trgov — Dokaz obstoja omejevalnega sporazuma — Pojem enotne in trajajoče kršitve — Trajanje kršitve — Prekinitev kršitve — Smernice o načinu določanja zneska glob iz leta 2006 — Enako obravnavanje — Domneva nedolžnosti — Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje — Odgovornost matične družbe za kršitve pravil o konkurenci, ki so jih storile njene hčerinske družbe — Odločilen vpliv matične družbe — Domneva v primeru 100-odstotnega lastništva — Sorazmernost — Metoda zaokroževanja — Neomejena sodna pristojnost)

18

2013/C 313/34

Zadeva T-126/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji (Jezikovna ureditev — Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev — Celotna objava v treh uradnih jezikih — Informacije v zvezi z razpisom javnih natečajev — Objava v vseh uradnih jezikih — Jezik preverjanj — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

19

2013/C 313/35

Zadeva T-218/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji (Jezikovna ureditev — Obvestili o splošnih natečajih za zaposlovanje asistentov — Jezik preverjanj — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

19

2013/C 313/36

Zadeva T-347/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Nemčija proti Komisiji (Državne pomoči — Brezplačni prenos nekaterih območij nacionalne naravne dediščine — Ukrepi za finančno podporo obsežnih projektov za varstvo okolja — Odločba o razglasitvi pomoči za združljive s skupnim trgom — Pojem podjetja — Obveznost obrazložitve)

20

2013/C 313/37

Zadeva T-320/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Fürstlich Castell’sches Domänenamt proti UUNT – Castel Frères (CASTEL) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Besedna znamka Skupnosti CASTEL — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Dopustnost — Absolutni razlog za zavrnitev, ki ni bil uveljavljan pred odborom za pritožbe — Preveritev dejstev po uradni dolžnosti — Člen 76(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

20

2013/C 313/38

Zadeva T-551/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Fri-El Acerra proti Komisiji (Državne pomoči — Subvencija za odkup in preoblikovanje termoelektrarne v elektrarno na biogorivo — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Časovna uporaba smernic za državno regionalno pomoč — Legitimno pričakovanje — Spodbujevalni učinek)

21

2013/C 313/39

Zadeva T-111/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – ClientEarth proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Študije v zvezi s prenosom direktiv s področja okolja, ki jih je prejela Komisija — Delna zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom ciljev dejavnosti inšpekcije, preiskave in revizije — Konkretni in posamični preizkus — Skladnost z Aarhuško konvencijo — Prevladujoč javni interes — Posledice prekoračitve roka za sprejetje izrecne odločbe — Obseg obveznosti dejavnega razširjanja informacij o okolju)

21

2013/C 313/40

Zadeva T-214/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – ClientEarth in PAN Europe proti EFSA (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Imena strokovnjakov, ki so izdelali mnenja o osnutku smernic, ki se nanašajo na znanstveno dokumentacijo, ki se priloži zahtevkom za registracijo za dajanje fitofarmacevtskih proizvodov in aktivnih snovi, ki jih ti proizvodi vsebujejo, v promet — Zavrnitev dopstopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika — Varstvo osebnih podatkov — Uredba (ES) št. 45/2001 — Obveznost obrazložitve)

21

2013/C 313/41

Zadeva T-264/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Ocenjevanje — Napredovanje — Ocenjevalno in napredovalno obdobje 2007 — Odločba odbora za pritožbe — Psihično nadlegovanje — Razumni rok — Zahteva za razglasitev ničnosti — Odškodninski zahtevek)

22

2013/C 313/42

Zadeva T-331/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Besselink proti Svetu (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja glede sporazuma o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin — Izjema, ki se nanaša na varstvo javnega interesa na področju mednarodnih odnosov — Delni dostop — Obveznost obrazložitve — Predlog za odreditev ukrepov procesnega vodstva ali pripravljalnih ukrepov — Nedopustnost)

22

2013/C 313/43

Zadeva T-380/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Palirria Souliotis proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti — Skupna carinska tarifa — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo — Tarifna številka — Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

23

2013/C 313/44

Zadeva T-383/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Makhlouf proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Omejitve vstopa in potovanja čez ozemlje Unije — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji — Temeljne pravice)

23

2013/C 313/45

Zadeva T-418/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Zdravstveno zavarovanje — Zavrnitev povrnitve stroškov zdravljenja — Predlog za določitev neodvisnega zdravnika — Razumni rok — Zavrnitev predloga za izvedbo postopka poravnave — Predlog za razglasitev ničnosti — Zahtevek za povrnitev stroškov zdravljenja — Litispendenca)

23

2013/C 313/46

Zadeva T-457/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Valeo Vision proti Komisiji (Ničnostna tožba — Skupna carinska tarifa — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo — Tarifna številka — Neobstoj posamičnega nanašanja — Predpis, ki vsebuje izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

24

2013/C 313/47

Zadeva T-492/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Rauscher Consumer Products proti UUNT (Upodobitev tampona) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, s katero je upodobljen higienski tampon — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2013/C 313/48

Zadeva T-563/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Anbouba proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Dokazno breme — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Postopek z zamudno sodbo — Predlog za intervencijo — Ustavitev postopka)

24

2013/C 313/49

Zadeva T-592/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Anbouba proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Domneva nedolžnosti — Dokazno breme — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve)

25

2013/C 313/50

Zadeva T-618/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Ocena — Napredovanje — Ocenjevalno in napredovalno obdobje 2008 — Odločba pritožbenega organa — Obseg nadzora — Ocenjevalno poročilo — Ugovor nezakonitosti — Razumen rok — Predlog za razveljavitev — Odškodninski zahtevek — Litispendenca)

25

2013/C 313/51

Zadeva T-383/13: Tožba, vložena 17. julija 2013 – Chatzianagnostou proti Svetu in drugim

26

2013/C 313/52

Zadeva T-386/13: Tožba, vložena 29. julija 2013 – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB in drugi proti Svetu in Komisiji

27

2013/C 313/53

Zadeva T-402/13: Tožba, vložena 31. julija 2013 – Orange proti Komisiji

28

2013/C 313/54

Zadeva T-406/13: Tožba, vložena 29. julija 2013 – Gossio proti Svetu

28

2013/C 313/55

Zadeva T-416/13: Tožba, vložena 13. avgusta 2013 – Stanleybet Malta in Stanley International Betting proti Komisiji

29

2013/C 313/56

Zadeva T-427/13: Tožba, vložena 12. avgusta 2013 – Gruppo Norton proti UUNT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Zadeva T-428/13: Tožba, vložena 19. avgusta 2013 – IOC-UK proti Svetu

30

2013/C 313/58

Zadeva T-433/13: Tožba, vložena 20. avgusta 2013 – Petropars Iran in drugi proti Svetu

31

2013/C 313/59

Zadeva T-453/13: Tožba, vložena 26. avgusta 2013 – Klaes proti UUNT – Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Zadeva T-458/13: Tožba, vložena 23. avgusta 2013 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Zadeva T-459/13: Tožba, vložena 23. avgusta 2013 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Zadeva T-467/13: Tožba, vložena 28. avgusta 2013 – Arrow Group in Arrow Generics proti Komisiji

32

2013/C 313/63

Zadeva T-482/13: Tožba, vložena 9. septembra 2013 – MedSkin Solutions Dr. Suwelack proti UUNT – Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Zadeva T-487/13: Tožba, vložena 6. septembra 2013 – Navarra de Servicios y Tecnologías proti Komisiji

34

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 313/65

Zadeva F-83/08: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. septembra 2013 – Gheysens proti Svetu (Javni uslužbenci — Pomožni pogodbeni uslužbenec — Pogoji za zaposlitev — Funkcionalna skupina — Skladnost med vrstami nalog in funkcionalnimi skupinami — Trajanje zaposlitve)

35

2013/C 313/66

Zadeva F-31/13: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. septembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Člen 34(1) in (6) Poslovnika — Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe, podaljšanem zaradi oddaljenosti za deset dni — Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh — Neobstoj istovetnosti med tožbama — Prepozna tožba)

35

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/1


2013/C 313/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 304, 19.10.2013

Prejšnje objave

UL C 298, 12.10.2013

UL C 291, 5.10.2013

UL C 284, 28.9.2013

UL C 274, 21.9.2013

UL C 260, 7.9.2013

UL C 252, 31.8.2013

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Splošno sodišče

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/2


Izvolitev predsednika Splošnega sodišča

2013/C 313/02

Sodniki Splošnega sodišča so 16. septembra 2013 v skladu s členom 7 Poslovnika sodnika Marca Jaegerja izvolili za predsednika Splošnega sodišča za obdobje od 16. septembra 2013 do 31. avgusta 2016.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/2


Izvolitev podpredsednika Splošnega sodišča

2013/C 313/03

Sodniki Splošnega sodišča so 17. septembra 2013 v skladu s členom 9a Protokola o statutu Sodišča Evropske unije v povezavi s členom 47, prvi odstavek, istega protokola sodnika Heikkija Kanninena izvolili za podpredsednika Splošnega sodišča za obdobje od 17. septembra 2013 do 31. avgusta 2016.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/2


Izvolitev predsednikov senatov

2013/C 313/04

Splošno sodišče je 18. septembra 2013 v skladu s členom 15 Poslovnika izvolilo M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvasa, M. Preka, A. Dittricha, S. Frimodta Nielsna, M. van der Woudeja, D. Gratsiasa in G. Berardisa za predsednike senatov petih sodnikov in senatov treh sodnikov za obdobje od 18. septembra 2013 do 31. avgusta 2016.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/2


Razporeditev sodnikov v senate

2013/C 313/05

Splošno sodišče je 17. septembra 2013 odločilo, da se za obdobje od 17. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 oblikuje devet senatov petih sodnikov in devet senatov treh sodnikov, ter vanje 23. septembra 2013 za obdobje od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 razporedilo sodnike tako:

 

Prvi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

H. Kanninen, podpredsednik, I. Pelikánová in K. Jürimäe, sodnici, E. Buttigieg in S. Gervasoni, sodnika.

 

Prvi senat v sestavi treh sodnikov :

 

H. Kanninen, podpredsednik;

 

I. Pelikánová, sodnica;

 

E. Buttigieg, sodnik.

 

Drugi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

M. E. Martins Ribeiro, predsednica senata, N. J. Forwood, sodnik, K. Jürimäe, sodnica, E. Bieliūnas in S. Gervasoni, sodnika.

 

Drugi senat v sestavi treh sodnikov :

 

M. E. Martins Ribeiro, predsednica senata;

 

K. Jürimäe, sodnica;

 

S. Gervasoni, sodnik.

 

Tretji razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

S. Papasavvas, predsednik senata, N. J. Forwood, sodnik, I. Labucka, sodnica, E. Bieliūnas in V. Kreuschitz, sodnika.

 

Tretji senat v sestavi treh sodnikov :

 

S. Papasavvas, predsednik senata;

 

N. J. Forwood, sodnik;

 

E. Bieliūnas, sodnik.

 

Četrti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

M. Prek, predsednik senata, I. Labucka, sodnica, J. Schwarcz, sodnik, V. Tomljenović, sodnica, in V. Kreushitz, sodnik.

 

Četrti senat v sestavi treh sodnikov :

 

M. Prek, predsednik senata;

 

I. Labucka, sodnica;

 

V. Kreuschitz, sodnik.

 

Peti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

A. Dittrich, predsednik senata, F. Dehousse in J. Schwarcz, sodnika, V. Tomljenović, sodnica, in A. M. Collins, sodnik.

 

Peti senat v sestavi treh sodnikov :

 

A. Dittrich, predsednik senata;

 

J. Schwarcz, sodnik;

 

V. Tomljenović, sodnica.

 

Šesti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

S. Frimodt Nielsen, predsednik senata, F. Dehousse, sodnik, I. Wiszniewska-Białecka, sodnica, A. M. Collins in I. Ulloa Rubio, sodnika.

 

Šesti senat v sestavi treh sodnikov :

 

S. Frimodt Nielsen, predsednik senata;

 

F. Dehousse, sodnik;

 

A. M. Collins, sodnik.

 

Sedmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

M. van der Woude, predsednik senata, I. Wiszniewska-Białecka in M. Kančeva, sodnici, C. Wetter in I. Ulloa Rubio, sodnika.

 

Sedmi senat v sestavi treh sodnikov:

 

M. van der Woude, predsednik senata;

 

I. Wiszniewska-Białecka, sodnica;

 

I. Ulloa Rubio, sodnik.

 

Osmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

D. Gratsias, predsednik senata, O. Czúcz in A. Popescu, sodnika, M. Kančeva, sodnica, in C. Wetter, sodnik.

 

Osmi senat v sestavi treh sodnikov :

 

D. Gratsias, predsednik senata;

 

M. Kančeva, sodnica;

 

C. Wetter, sodnik.

 

Deveti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov :

G. Berardis, predsednik senata, O. Czúcz, sodnik, I. Pelikánová, sodnica, A. Popescu in E. Buttigieg, sodnika.

 

Deveti senat v sestavi treh sodnikov :

 

G. Berardis, predsednik senata;

 

O. Czúcz, sodnik;

 

A. Popescu, sodnik.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/4


Merila za dodelitev zadev senatom

2013/C 313/06

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 v skladu s členom 12 Poslovnika določilo ta merila za dodelitev zadev senatom za obdobje od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016:

1.

Pritožbe zoper odločbe Sodišča za uslužbence se dodelijo pritožbenemu senatu nemudoma po vložitvi vloge, kar ne vpliva na morebitno poznejšo uporabo členov 14 in 51 Poslovnika.

2.

Zadeve, razen tistih iz prvega odstavka, se dodelijo senatom treh sodnikov nemudoma po vložitvi vloge, kar ne vpliva na morebitno poznejšo uporabo členov 14 in 51 Poslovnika.

Zadeve iz tega odstavka se dodelijo senatom po treh različnih vrstnih redih, določenih glede na zaporedje, v katerem so bile vpisane v sodnem tajništvu:

za zadeve glede izvrševanja pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja, pravil o državnih pomočeh in pravil o trgovinskih zaščitnih ukrepih;

za zadeve glede pravic intelektualne lastnine, ki jih določa člen 130(1) Poslovnika;

za vse druge zadeve.

Predsednik Splošnega sodišča lahko od tega vrstnega reda odstopi, da bi upošteval povezanost nekaterih zadev oziroma zagotovil enakomerno porazdelitev dela.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/4


Občna seja

2013/C 313/07

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 v skladu s členom 32(1), drugi pododstavek, Poslovnika za obdobje od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 odločilo, da bo – če bi bilo po določitvi generalnega pravobranilca v skladu s členom 17 Poslovnika število sodnikov občne seje Splošnega sodišča sodo – vnaprej določeni vrstni red, po katerem predsednik Splošnega sodišča določi sodnika, ki ne bo sodeloval pri odločanju v zadevi in ki se uporablja za obdobje treh let, za katero so izvoljeni predsedniki senatov, obraten vrstnemu redu sodnikov na podlagi dobe službovanja na zadevni funkciji v skladu s členom 6 Poslovnika, razen če je tako določen sodnik sodnik poročevalec. V tem primeru bo določen sodnik, ki je po vrstnem redu takoj pred njim.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/5


Sestava velikega senata

2013/C 313/08

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 v skladu s členom 10(1) Poslovnika za obdobje od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 odločilo, da so člani velikega senata, ki ga sestavlja trinajst sodnikov, predsednik Splošnega sodišča, podpredsednik, osem predsednikov senata, dva sodnika iz sestave treh sodnikov, ki ji je bila zadeva prvotno predložena v odločanje, in še en sodnik. Slednji se za vsako leto določi po vrstnem redu iz člena 6 Poslovnika izmed dveh sodnikov, ki bi dopolnila sestavo treh sodnikov, ki ji je bila zadeva prvotno predložena v odločanje, če bi bila ta zadeva dodeljena senatu petih sodnikov.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/5


Pritožbeni senat

2013/C 313/09

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 odločilo, da bodo za obdobje od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 pritožbeni senat sestavljali predsednik Splošnega sodišča in izmenično dva predsednika senatov ali – če je k zasedanju pozvan podpredsednik – podpredsednik in predsednik senata.

V razširjeni sestavi petih sodnikov s predsednikom pritožbenega senata zasedajo trije sodniki iz sestave, ki ji je bila zadeva prvotno predložena v odločanje, in izmenično dva predsednika senatov ali – če je k zasedanju pozvan podpredsednik – podpredsednik in predsednik senata.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/5


Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Splošnega sodišča kot sodnika za začasne odredbe

2013/C 313/10

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 v skladu s členom 106 Poslovnika odločilo, da bo v obdobju od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 predsednika Splošnega sodišča, če bo ta odsoten ali zadržan, kot sodnika za začasne odredbe nadomeščal sodnik N. J. Forwood.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/6


Sestava senatov in razporeditev sodnikov v senate

2013/C 313/11

Sodišče za uslužbence je 30 novembra 2005 (1) odločilo, da bo zasedalo v treh senatih in na občni seji. Z odločbo z dne 8. oktobra 2013 je za obdobje od 8. oktobra 2013 do 30. septembra 2014 sodnike razporedilo v senate tako:

 

Prvi senat

 

H. KREPPEL, predsednik senata

 

E. PERILLO in R. BARENTS, sodnika

 

Drugi senat

 

M. I. ROFES I PUJOL, predsednica senata

 

K. BRADLEY in J. SVENNINGSEN, sodnika

 

Tretji senat, ki zaseda v sestavi treh sodnikov

 

S. VAN RAEPENBUSCH, predsednik Sodišča za uslužbence

 

E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY in J. SVENNINGSEN, sodniki

V tretjem senatu predsednik brez poseganja v povezanost zadev zaseda izmenično bodisi s sodnikoma E. Perillom in J. Svenningsenom bodisi s sodnikoma R. Barentsom in K. Bradleyem.


(1)  UL 2005, C 322, str. 16.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 17. julija 2013 – Rotondo in drugi proti Rete Ferroviaria Italiana

(Zadeva C-407/13)

2013/C 313/12

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francesco Rotondo in drugi

Tožena stranka: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se za delo s področja plovbe uporabljajo določbe okvirnega sporazuma o delu za določen čas, uveljavljenega z Direktivo 1999/70/ES (1), natančneje, ali se določba 2(1) nanaša tudi na delavce, zaposlene za določen čas na trajektih, ki opravljajo dnevne povezave?

2.

Ali okvirni sporazum, uveljavljen z Direktivo 1999/70/ES, zlasti določba 3(1), nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa (člen 332 zakonika o plovbi) navedbo „trajanja“ pogodbe in ne „konca pogodbe“, in ali je v skladu z navedeno direktivo določitev trajanja pogodbe z navedbo konca pogodbe, do katerega bo nedvomno prišlo („največ 78 dni“), vendar pa ni natančno določeno, kdaj bo do tega prišlo?

3.

Ali okvirni sporazum, uveljavljen z Direktivo 1999/70/ES, zlasti določba 3(1), nasprotuje nacionalni zakonodaji (členi 325, 326 in 332 zakonika o plovbi), ki določa objektivne razloge za pogodbo o zaposlitvi za določen čas samo z navedbo ene ali več plovb, ki jih je treba opraviti, s čimer v bistvu sovpadata predmet pogodbe (opravljanje) in razlog (razlog za sklenitev pogodbe za določen čas)?

4.

Ali okvirni sporazum, uveljavljen z direktivo, nasprotuje nacionalni zakonodaji (v obravnavani zadevi določbam zakonika o plovbi), ki v primeru uporabe veriženja pogodb (ki pomeni zlorabo na podlagi določbe 5) izključuje njihovo preoblikovanje v delovno razmerje za nedoločen čas (ukrep, ki je v členu 326 zakonika o plovbi določen samo za primer, če je zadevna oseba neprekinjeno zaposlena več kakor eno leto, in če med prenehanjem ene pogodbe in sklenitvijo naslednje ne mine več kakor šestdeset dni)?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP; UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte costituzionale (Italija) 23. julija 2013 – Napolitano in drugi proti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Zadeva C-418/13)

2013/C 313/13

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte costituzionale

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

Tožena stranka: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o zaposlitvi za določen čas, sklenjenega med CES, UNICE in CEEP, ki je priložen Direktivi Sveta 1999/70/ES (1) z dne 28. junija 1999, razlagati tako, da nasprotuje uporabi člena 4(1), zadnji stavek, in (11) zakona št. 124 z dne 3. maja 1999 (nujne določbe v zvezi s šolskim osebjem) – ki po ureditvi letnega nadomeščanja na delovnih mestih, „ki so dejansko prosta in razpoložljiva do 31. decembra“ določa, da je treba delovna mesta zapolniti z letnimi nadomeščanji „v pričakovanju dokončanja izbirnih postopkov za redno zaposlitev učiteljev“ – ker ta člen dopušča sklenitev pogodb za določen čas brez navedbe konkretnega roka za izvedbo natečajev in ne daje pravice do povrnitve škode?

2.

Ali zahteve glede organizacije italijanskega šolskega sistema, kakor je bil opisan zgoraj, pomenijo objektivne razloge v smislu določbe 5(1) Direktive 1999/70/ES z dne 28. junija 1999, na podlagi katerih se zakonodaja, kakršna je italijanska, ki za zaposlovanje šolskega osebja za določen čas ne določa pravice do povrnitve škode, lahko šteje za združljivo s pravom Evropske unije?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 24. julija 2013 – Netto Marken Discount AG & Co. KG proti Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-420/13)

2013/C 313/14

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Nasprotna stranka: Deutsches Patent- und Markenamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2 Direktive (1) razlagati tako, da za storitev v smislu te določbe štejejo tudi storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 2 Direktive razlagati tako, da morajo biti storitve, ki jih ponuja trgovec na drobno, vsebinsko prav tako natančno opredeljene kot blago, ki ga trži trgovec na drobno?

(a)

Ali za natančno opredelitev storitev zadostuje navedba

(aa)

le področja storitev na splošno ali splošna navedba,

(bb)

le razreda(-ov) ali

(cc)

konkretno vsake posamezne storitve?

(b)

Ali so te navedbe nato upoštevne pri določitvi datuma vložitve prijave, ali je pri navajanju splošne navedbe ali razreda mogoča zamenjava ali razširitev?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 2 Direktive razlagati tako, da obseg zaščite storitvene znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, velja tudi za storitve, ki jih trgovec na drobno opravlja sam?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 24. julija 2013 – Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-421/13)

2013/C 313/15

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Apple Inc.

Druga stranka: Deutsches Patent- und Markenamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2 Direktive (1) razlagati tako, da varstvo „oblike blaga“ vključuje tudi obliko, v kateri se predstavlja storitev?

2.

Ali je treba člena 2 in 3(1) Direktive razlagati tako, da je mogoče znak, ki odraža obliko, v kateri se predstavlja storitev, registrirati kot znamko?

3.

Ali je treba člen 2 Direktive razlagati tako, da je zahteva grafične predstavljivosti izpolnjena že z znakovno upodobitvijo oziroma z dopolnitvijo kot opisom oblike ali absolutnih navedb glede velikosti v metrih ali relativnih navedbah glede dimenzij?

4.

Ali je treba člen 2 Direktive razlagati tako, da se obseg varstva maloprodajne storitvene znamke razteza tudi na samostojno proizvedeno blago?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25)


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 26. julija 2013 – Ministero dell'Economia e delle Finanze in AAMS proti Yesmoke Tobacco

(Zadeva C-428/13)

2013/C 313/16

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Nasprotna stranka v postopku pritožbe: Yesmoke Tobacco SpA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 8(2) Direktive 95/59/ES (1) z dne 27. decembra 1995 in člen 7(2) Direktive 2011/64/EU (2) z dne 21. junija 2011, ki določata, da morajo biti sorazmerna stopnja, stopnja ad valorem in specifična stopnja „[…] za vse cigarete enake“, nasprotujeta nacionalni določbi člena 39(g)(4) zakonske uredbe št. 504 z dne 26. oktobra 1995 (kakor je bila spremenjena s členom 55(2a)(c) Uredbe-zakona št. 78 z dne 31. maja 2010, ki je bila po spremembah potrjena v zakon št. 122 z dne 30. julija 2010), ki določa, da znaša trošarina za cigarete, ki imajo nižjo maloprodajno ceno kot cigarete iz najbolj prodajane cenovne kategorije, 115 % osnovnega zneska, in tako določa trošarino z najmanjšo stalno specifično stopnjo za cigarete z nižjo ceno in ne najnižjega zneska trošarine, ki se uporablja za cigarete iz vseh cenovnih kategorij, kot določata člen 16(7) Direktive 95/59/ES in člen 14(2) Direktive 2011/64/EU?


(1)  Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 283).

(2)  Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL L 176, str. 24).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/9


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 1. avgusta 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. maja 2013 v zadevi Parker ITR Srl in Parker-Hannifin Corp proti Komisiji, T-146/09

(Zadeva C-434/13 P)

2013/C 313/17

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: S. Noë, V. Bottka, R. Sauer, agenti)

Drugi stranki v postopku: Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča razveljavi v delu, v katerem je bila odločba razglašena za nično in spremenjena globa;

tožbo pred Splošnim sodiščem v celoti zavrne;

tožečima strankama na prvi stopnji naloži vse stroške tega postopka in postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja dva pritožbena razloga in predlaga, naj se sodba razveljavi v delu, v katerem je bila odločba v Zadevi COMP/39406 – cevi za uporabo v pomorstvu razglašena za nično in spremenjena globa.

Komisija s prvim pritožbenim razlogom navaja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da ni uporabilo oziroma da je napačno uporabilo sodno prakso glede pravnega nasledstva znotraj skupine in sodno prakso glede prenosa odgovornosti naslednikov podjetij. Splošno sodišče je s tem, da je prenos premoženja družbe ITR na družbo Parker ITR (ki se je takrat imenovala ITR Rubber) (znotraj skupine Saiag) in poznejši odkup deležev (prenos delnic skupine Saiag v družbi Parker ITR na družbo Parker-Hannifin) obravnavalo skupaj, napačno sklepalo, da je bil znotraj skupine izvršen prenos panoge, glede katere je bila storjena kršitev, in sicer s skupine Saiag na družbo Parker-Hannifin. Splošno sodišče je storilo napako, s tem da je gospodarsko nasledstvo opredelilo zgolj kot možen prenos odgovornosti med neodvisnimi podjetji Saiag in Parker-Hannifin, ker s tem ni upoštevano že izvršeno gospodarsko nasledstvo znotraj skupine na družbo Parker ITR. Sodba se s tem opira na subjektivne namene, in sicer to, da je bilo preoblikovanje poslovne panoge cevi za uporabo v pomorstvu v družbi Parker ITR med drugim izvedeno zaradi prodaje delnic te hčerinske družbe tretji osebi. Vendar taki nameni strank niso ovira za uporabo sodne prakse o gospodarskem nasledstvu znotraj skupine (sodbe v zadevi C-204/00 P, Aalborg; v zadevi C-280/06, ETI; v zadevi C-511/11 P, Versalis; v zadevi T-43/02, Jungbunzlauer in v zadevi T-405/06 ter v združenih zadevah C-201/09 P in C-216/09 P, ArcelorMittal), v skladu s katero se gospodarsko nasledstvo izvede v trenutku prenosa znotraj skupine, če med odsvojiteljem (v tem primeru: skupina Saiag/ITR) in prevzemnikom (v tem primeru: družba Parker ITR) obstajajo strukturne povezave. Poleg tega je treba pravno razlikovati med prenosom premoženja in prenosom pravne osebe. V zadnjenavedenem primeru bo preneseni subjekt sam odgovoren za vsakršno kršitev pred prenosom, kar lahko vključuje to, da bo kot gospodarski naslednik odgovoren za premoženje, preneseno na subjekt v času, ko je še bil del podjetja, ki je storilo kršitev. Dejstvo, da je tudi drugim pravnim subjektom v podjetju mogoče pripisati odgovornost (čeprav jim v tem primeru globa ni bila naložena), ni upravičen razlog za to, da se preneseni hčerinski družbi Parker ITR kot gospodarskemu nasledniku ne pripiše odgovornosti.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na to, da je Splošno sodišče v okviru izvrševanja neomejene pristojnosti ravnalo ultra petita in nezakonito zmanjšalo povišanje zneska globe v višini 100 000 EUR zaradi trajanja kršitve matične družbe Parker-Hannifin. Družba Parker-Hannifin (in družba Parker ITR) nista izpodbijali niti dejanskega trajanja svoje udeležbe pri kršitvi niti ustrezajočega dejavnika trajanja za izračun globe. Čeprav je družba Parker-Hannifin uspešno izpodbijala obteževalne okoliščine zaradi vodilne vloge, zaradi česar je Splošno sodišče spremenilo znesek globe, to Splošnemu sodišču ne bi smelo omogočati, da globo spremeni zaradi drugih dejavnikov (v tem primeru: dejavnik trajanja), ki jih tožeča stranka na prvi stopnji s tožbo ni izpodbijala.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 5. avgusta 2013 – Pez Hejduk proti EnergieAgentur.NRW GmbH

(Zadeva C-441/13)

2013/C 313/18

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pez Hejduk

Tožena stranka: EnergieAgentur.NRW GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(3) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) razlagati tako, da je za spor, ki se nanaša na avtorski sorodne pravice in se je začel tako, da je bil ogled fotografije omogočen na spletnem mestu, ki se upravlja kot vrhnja internetna domena druge države članice od tiste, v kateri ima imetnik pravice stalno prebivališče, podana pristojnost samo

v državi članici, v kateri ima sedež domnevni kršitelj, in

v eni ali več državah članicah, za katero ali katere je spletno mesto po vsebini namenjeno?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/10


Pritožba, ki jo je Delphi Technologies, Inc. 7. avgusta 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 6. junija 2013 v zadevi T-515/11, Delphi Technologies, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

(Zadeva C-448/13 P)

2013/C 313/19

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Delphi Technologies, Inc. (zastopnika: C. Albrecht, J. Heumann, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo Splošnega sodišča T-515/11 z dne 6. junija 2013, izpodbijano odločbo razglasi za nično v delu, v katerem je zavrnjena pritožba, ki jo je pritožnica vložila zoper odločbo preizkuševalca z dne 25. avgusta 2010, in naj UUNT naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba je vložena zoper odločbo T-515/11 šestega senata Splošnega sodišča Evropske unije o zavrnitvi tožbe za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe, s katero je bila potrjena zavrnitev prijave znamke Skupnosti „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“.

Pritožba temelji na treh pritožbenih razlogih:

1.

Splošno sodišče je kršilo člen 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti, (1) ker ni pravilno opredelilo upoštevne javnosti in njene stopnje ozaveščenosti. Proizvodi so namenjeni izključno profesionalnim uporabnikom z visoko stopnjo ozaveščenosti o oglaševalskih sloganih.

2.

Dalje, Splošno sodišče je kršilo člen 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti, ker je uporabilo prestrog preizkus pri presoji, ali ima prijavljena znamka razlikovalni učinek. Natančneje, Splošno sodišče je napačno presodilo smernice, postavljene z novejšo sodno prakso, zlasti v zadevi Audi proti UUNT, C-398/08 P.

3.

Tretjič, Splošno sodišče je kršilo splošni načeli enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, ki sta osnovni načeli učinkovitega upravljanja EU. To, da je UUNT v preteklosti registriral slogane z enako strukturo, ki so vsebovali besedo „INNOVATION“, bi bilo treba upoštevati, čeprav prejšnje odločbe niso zavezujoče.

Pritožnica navaja, da bi izpodbijana odločba zato morala biti razveljavljena, razlikovalni učinek slogana „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“ pa potrjen.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal d'instance d'Orléans (Francija) 12. avgusta 2013 – CA Consumer Finance proti Ingrid Bakkaus in drugim

(Zadeva C-449/13)

2013/C 313/20

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance d'Orléans

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CA Consumer Finance

Tožene stranke: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah (1) razlagati tako, da mora dajalec kredita dokazati, da je pravilno in v celoti izpolnil obveznosti ob pripravi in izvrševanju kreditne pogodbe, ki jih ima na podlagi nacionalnega prava, s katerim je bila prenesena Direktiva?

2.

Ali je na podlagi Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah prepovedano, da je pravilno in popolno izpolnitev obveznosti, ki jih ima dajalec kredita, mogoče dokazati izključno na podlagi vzorčne klavzule, ki je vključena v kreditno pogodbo in ki izkazuje potrditev potrošnika, da so bile izpolnjene obveznosti dajalca kredita, brez drugih dokumentov, ki jih dajalec kredita izroči kreditojemalcu?

3.

Ali je treba člen 8 Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah razlagati tako, da v skladu z njim kreditne sposobnosti potrošnika ni mogoče preveriti zgolj na podlagi informacij, ki jih posreduje potrošnik, brez učinkovite preveritve teh informacij z drugimi elementi?

4.

Ali je treba člen 5(6) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah razlagati tako, da dajalec kredita potrošniku ni mogel zagotoviti ustrezne razlage, če ni prej preveril njegovega finančnega položaja in njegovih potreb?

Ali je treba člen 5(6) Direktive 2008/48/ES razlagati tako, da prepoveduje, da ustrezna razlaga potrošniku izhaja le iz pogodbenih informacij, ki so navedene v kreditni pogodbi, ne da bi bil pripravljen poseben dokument?


(1)  Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133, str. 66).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/12


Pritožba, ki jo je Donaldson Filtration Deutschland GmbH vložil 12. avgusta 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 30. maja 2013 v zadevi T-396/11, ultra air GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-450/13 P)

2013/C 313/21

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (zastopniki: N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert, odvetnice)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ultra air GmbH

Predloga

Pritožnik predlaga:

odločba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 30. maja 2013 v zadevi T-396/11 naj se razveljavi in s tem zavrne tožba družbe ultra air GmbH za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu z dne 18. maja 2011 v zadevi R 374/2010-4;

družbi ultra air GmbH naj se naloži plačilo stroškov pritožnika.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba zoper navedeno odločbo Splošnega sodišča je v bistvenem utemeljena tako:

1.

Nepreučitev ugovora zlorabe prava kot splošnega pravnega instituta

Splošno sodišče je v izpodbijani odločbi v nasprotju s sodno prakso Sodišča, pri katerem je ta pritožba vložena, napačno uporabilo pravo, ko ni upoštevalo splošnega pravnega instituta ugovora zlorabe prava, ki dovoljuje in zahteva presojo okoliščin posameznega primera, ki ga je treba spoštovati tudi v pravu znamk Skupnosti. Nasprotno, Splošno sodišče se je omejilo le na ugotovitev, da je postopek iz člena 52(1)(a) v zvezi s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (1) postopek, ki ga lahko sproži vsakdo, ki ima sposobnost biti stranka v postopku, in tako ni presodilo navedenih posebnih okoliščin tega primera.

Pri tem je Splošno sodišče spregledalo, da je zakonodajalec resda opredelil postopek za ugotovitev ničnosti znamke v skladu s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 kot postopek, ki ga lahko sproži vsakdo, ki ima sposobnost biti stranka v postopku, vendar to ni v nasprotju z upoštevanjem ugovora zlorabe prava kot splošno veljavnega pravnega instituta, ki ga je treba spoštovati tudi v pravu Skupnosti.

Izključitev zahtev, ki pomenijo zlorabo prava, se namreč ne more enačiti z uvedbo zahteve po dokazovanju pravnega interesa vlagatelja in skladno s tem ne vodi do omejitve aktivne legitimacije za vložitev zahteve z uvedbo nekaterih dodatnih pogojev. Za upoštevnost ugovora zlorabe prava v okviru člena 56(1)(a) Uredbe 207/2009 prav tako govori dejstvo, da je zakonodajalec oblikoval postopek ugotovitve ničnosti kot postopek, ki se začne na zahtevo stranke, in da ugotovitev ničnosti registrirane znamke po uradni dolžnosti ni mogoča.

2.

Nepreučitev konkretnih okoliščin posameznega primera

Ker je Splošno sodišče pritožniku odreklo upoštevanje ugovora zlorabe prava kot splošnega pravnega instituta, ni presodilo o posebnih okoliščinah obravnavanega primera, ki bi zahtevo družbe ultra air GmbH za ugotovitev ničnosti znamke „ultrafilter international“, CTM 001121839, prikazale kot zlorabo prava.

Vlagatelj zahteve namerava namreč z lastno uporabo zadevnega znaka pridobiti zase prepoznavnost znamke, ki jo izpodbija, z ustreznim, zavestnim zavajanjem upoštevne javnosti, in ustvariti napačen vtis, da nadaljuje tradicijo uglednega pravnega prednika pritožnika.

Dalje Splošno sodišče nezadostno obravnava vlogo poslovodje ultra air GmbH kot vlagatelja zahteve za ugotovitev ničnosti znamke „ultrafilter international“, CTM 001121839, ki je bil med svojim delovanjem v družbi pritožnika sam osebno odgovoren za postopek registracije znamke, ki jo danes izpodbija. V postopku registracije je osebno predložil vse dokumente v dokazovanje razlikovalnega učinka izpodbijane znamke, jih delno celo sam izstavil in z njimi izključno razpolagal.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo), (UL L 78, str. 1).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 13. avgusta 2013 – Belgacom SA proti Commune d'Etterbeek

(Zadeva C-454/13)

2013/C 313/22

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Belgacom SA

Tožena stranka: Commune d'Etterbeek

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 12 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (1) razlagati tako, da prepovedujeta, da se z ureditvijo nacionalnega organa ali organa lokalne skupnosti v davčne namene uvede dajatev za infrastrukture za mobilne komunikacije, ki se nahajajo na javnih ali zasebnih zemljiščih in ki se uporabljajo v okviru opravljanja dejavnosti, zajetih s splošno odobritvijo?


(1)  UL L 108, str. 21.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/13


Pritožba, ki jo je Repsol, SA 27. avgusta 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 27. junija 2013 v zadevi Repsol YPF proti UUNT – Ajuntament de Roses (R), T-89/12

(Zadeva C-466/13 P)

2013/C 313/23

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnik: Repsol, SA (zastopnika: L. Montoya Terán in J. Devaureix, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2013, vročena 28. junija 2013, naj se v celoti razveljavi;

ugodi naj se vsem tožbenim predlogom, podanim na prvi stopnji;

plačilo stroškov naj se naloži toženi stranki.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Potrebni so popravki prakse registracije UUNT in sodne prakse Splošnega sodišča, ki bi učinkovito vzpostavili recipročnost med razlikovalnim učinkom prejšnje znamke in njenim področjem varstva.

2.

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi zašlo v več očitnih protislovij med obrazložitvijo in končnimi sklepi v zvezi s pomanjkanjem podobnosti med znaki (Splošno sodišče meni, da je več razlik kot podobnosti, vendar ugotavlja, da so znamke podobne) ter šibkim oziroma skoraj nikakršnim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke (Splošno sodišče meni, da gre za šibko znamko, vendar te šibkosti ne upošteva pri oceni obstoja verjetnosti zmede).

3.

Splošno sodišče ni upoštevalo dejstva, da si bistvenih in razlikovalnih značilnosti nasprotne znamke (velika črka „R“ v krogu) tretji ne more lastiti, in zato ni bila spoštovana obveznost dostopnosti običajnih znakov na trgu.

4.

Splošno sodišče ni upoštevalo sodb španskega vrhovnega sodišča iz podobnih zadev, pri čemer bi te sodbe morale biti upoštevane, saj povzemajo stališče zadevnega potrošnika, in sicer španskega potrošnika.

5.

Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je v sodbi Splošno sodišče nepravilno uporabilo pravo. Zato je v skladu s predlogom tožeče stranke treba to sodbo razveljaviti.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/13


Pritožba, ki jo je GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 16. septembra 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. julija 2013 v zadevi T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

(Zadeva C-496/13 P)

2013/C 313/24

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (zastopnika: I. Memmler, S. Schulz, odvetnici)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Villiger Söhne GmbH

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo Splošnega sodišče z dne 3. julija 2013 v zadevi T-78/12 in odločbo R 2109/2010-1 prvega odbora UUNT za pritožbe z dne 1. decembra 2011;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica kot edini pritožbeni razlog navaja napačno razlago in uporabo člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (1) in neupoštevanje dokaznih pravil pri uporabi te določbe.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja:

 

Splošno sodišče naj pri primerjavi znakov ne bi pravilno uporabilo teorije o celoviti presoji, saj naj bi pavšalno primerjalo elementa „LIBERTAD“ in „LlBERTE“, pri tem pa izpustilo druge elemente znamk.

 

Zlasti naj bi moralo Splošno sodišče ob pravilni uporabi teorije o celoviti presoji nekaterim drugim elementom nasprotujočih si znamk pripisati večji pomen, med drugim barvni kombinaciji izpodbijane znamke in znamke, na kateri temelji ugovor, oznaki „LA“ znamke, na kateri temelji ugovor, in oznaki „brunes“ izpodbijane znamke.

 

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo tudi načela Sodišča Evropske unije o pomenski podobnosti, saj naj ne bi zadostno upoštevalo različnih jezikov znamk.

 

Poleg tega naj bi Splošno sodišče kršilo v Poslovniku določena dokazna pravila, saj naj bi brez dokazil vzpostavilo domnevo o izgovarjavi znamke „LA LIBERTAD“ in na podlagi tega izdalo odločbo.

 

Splošno sodišče je zaradi vsega navedenega prišlo do napačne ugotovitve.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1.


Splošno sodišče

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung proti Komisji

(Zadeva T-73/08) (1)

(Finančna pomoč, izplačana v okviru programa Daphné II - Določitev zneska končne subvencije - Opomin - Izpodbojni akt - Obveznost obrazložitve - Pošteno sojenje - Napake pri presoji)

2013/C 313/25

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Nemčija) (zastopniki: sprva B. Henning, nato U. Claus in M. Uhmann, in na koncu C. Otto, S. Reichmann in L.-J. Schmidt, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisja (zastopniki: sprva S. Grünheid in B. Simon, nato S. Grünheid in F. Dintilhac, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije iz opomina z dne 26. novembra 2007, s katero je ta od tožeče stranke zahtevala povrnitev zneska 23 228,07 EUR, izplačanega za izvrševanje pogodbe o subvenciji Daphné (JLS/DAP/2004-1/080/YC).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 107, 26.4.2008.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-142/08) (1)

(Jezikovna ureditev - Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev in asistentov - Celotna objava v treh uradnih jezikih - Obvestilo v zvezi z javnimi natečaji - Objava v vseh uradnih jezikih - Jezik preverjanj - Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

2013/C 313/26

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentiilijem, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Kraljevina Španija (zastopniki: sprva F. Díez Moreno, nato N. Díaz Abad in J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti obvestila o javnih natečajih EPSO/AD/116/08 in EPSO/AS/117/08 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev (AD 8) in glavnih administratorjev (AD 11) na področju boja proti goljufijam, ter obvestila o javnem natečaju EPSO/AST45/08 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev asistentov (AST4) na istem področju, (UL 2008, C 16 A, str. 1 in str. 16), ki so bila v Uradnem listu Evropske unije z dne 23. januarja 2008 objavljena v francoščini, angleščini in nemščini.

Izrek

1.

Obvestila o javnih natečajih EPSO/AD/116/08 in EPSO/AS/117/08 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev (AD 8) in glavnih administratorjev (AD 11) na področju boja proti goljufijam, ter obvestila o javnem natečaju EPSO/AST45/08 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev asistentov (AST4) na istem področju, ki so bila v Uradnem listu Evropske unije z dne 23. januarja 2008 objavljena v francoščini, angleščini in nemščini, se razglasijo za nična.

2.

Kraljevina Španija, Italijanska republika in Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 142, 7.6.2008.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-164/08) (1)

(Jezikovna ureditev - Razpis javnega natečaja za zaposlitev zdravnikov - Celotna objava v treh uradnih jezikih - Podatki v zvezi z razpisom javnega natečaja - Objava v vseh uradnih jezikih - Jezik testov - Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

2013/C 313/27

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentilijem, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Kraljevina Španija (zastopniki: sprva F. Díez Moreno, nato N. Díaz Abad in J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti razpisa javnega natečaja EPSO/AD/125/08 (AD 7 in AD 9) za sestavo seznama za zaposlitev zdravnikov, objavljenega v angleškem, francoskem in nemškem jeziku v Uradnem listu Evropske unije z dne 21. februarja 2008 (UL C 48 A, str. 1).

Izrek

1.

Razpis javnega natečaja EPSO/AD/125/08 (AD 7 in AD 9) za sestavo seznama za zaposlitev zdravnikov, objavljen v angleškem, francoskem in nemškem jeziku v Uradnem listu Evropske unije z dne 21. februarja 2008 se razglasi za ničen.

2.

Kraljevina Španija, Italijanska republika in Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 158, 21.6.2008.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Nizozemska proti Komisiji

(Zadeva T-380/08) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Prošnja za pridobitev dostopa do nekaterih zaupnih odlomkov končne odločbe Komisije, ki se nanaša na omejevalni sporazum - Zavrnitev dostopa - Obveznost obrazložitve - Obveznost konkretnega in posamičnega preizkusa - Izjema, ki se nanaša na zasebnost in integriteto posameznika - Izjema, ki se nanaša na varstvo poslovnih interesov tretje osebe - Izjema, ki se nanaša na namen preiskav - Prevladujoči javni interes - Lojalno sodelovanje)

2013/C 313/28

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: C. Wissels, M. de Mol in M. de Ree, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouquet in P. Costa de Oliveira, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 30. junija 2008 o zavrnitvi dostopa do nekaterih zaupnih odlomkov odločbe C(2006) 4090 final (zadeva COMP/F/38.456 – Bitumen – Nizozemska)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kraljevina Nizozemska nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 285, 8.11.2008.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Poste Italiane proti Komisiji

(Zadeva T-525/08) (1)

(Državne pomoči - Obrestovanje sredstev s tekočih računov pri pošti, ki so bila vložena v italijansko državno blagajno - Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in s katero je odrejeno njeno vračilo - Pojem državne pomoči - Prednost)

2013/C 313/29

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Poste Italiane SpA (Rim, Italija) (zastopniki: A. Fratini, A. Sandulli in F. Filpo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Cattabriga in D. Grespan, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2009/178/ES z dne 16. julija 2008 o shemi državne pomoči C-42/06 (ex NN 52/06) Italije za obrestovanje tekočih računov Poste Italiane pri državni blagajni (UL 2009, L 64, str. 4).

Izrek

1.

Odločba Komisije 2009/178/ES z dne 16. julija 2008 o shemi državne pomoči C-42/06 (ex NN 52/06) Italije za obrestovanje tekočih računov Poste Italiane pri državni blagajni se razglasi za nično.

2.

Evropska komisija poleg svojih stroškov nosi stroške družbe Poste Italiane.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Huvis proti Svetu

(Zadeva T-536/08) (1)

(Damping - Uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Južne Koreje - Ohranitev protidampinških dajatev po delnem vmesnem pregledu - Ničnostna tožba - Neposredno in posamično nanašanje - Dopustnost - Enko obravnavanje in nediskriminacija - Člen 9(5) in člen 21 (1) Uredbe (ES) št. 384/96 (postala člen 9(5) in člen 21(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

2013/C 313/30

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Huvis Corp. (Seul, Južna Koreja) (zastopniki: sprva J. F. Bellis, F. Di Gianni in R. Antonini, nato J. F. Bellis, F. Di Gianni in A. Scalini, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J. P. Hix in B. Driessen, zastopnika, sprva skupaj z G. Berrisch in G. Wolf, nato G. Berrisch, odvetniki)

Intervenient v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. França in H. van Vliet, nato M. França in J. F. Brakeland, zastopniki)

Predmet

Predlog razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 893/2008 z dne 10. septembra 2008 o ohranitvi protidampinških dajatev pri uvozu rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Belorusije, Ljudske republike Kitajske, Saudove Arabije in Koreje po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 247, str. 1) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Huvis Corp. nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Cixi Jiangnan Chemical Fiber in drugi proti Svetu

(Zadeva T-537/08) (1)

(Damping - Uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Kitajske - Ohranitev protidampinških dajatev po delnem vmesnem pregledu - Ničnostna tožba - Neposredno in posamično nanašanje - Dopustnost - Enako obravnavanje in prepoved diskriminacije - Člena 9(5) in 21(1) Uredbe (ES) št. 384/96 (sedaj člena 9(5) in 21(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

2013/C 313/31

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Kitajska); Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Kitajska); NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin); Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); in Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Kitajska) (zastopniki: sprva J.-F. Bellis, odvetnik, G. Vallera, barrister, nato J.-F. Bellis, A. Scalini in F. Di Gianni, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J.-P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj s sprva G. Berrischem in G. Wolfom, odvetnikoma, nato z G. Berrischem)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. França in H. van Vliet, nato M. França in J.-F. Brakeland, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 893/2008 z dne 10. septembra 2008 o ohranitvi protidampinških dajatev pri uvozu rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Belorusije, Ljudske republike Kitajske, Saudove Arabije in Koreje po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 247, str. 1), v delu, v katerem se nanaša na tožeče stranke.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna v delu, v katerem so jo vložili Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd.

2.

Tožba se zavrne kot neutemeljena v delu, v katerem so jo vložili Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd et Xiake Color Spinning Co. Ltd.

3.

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber in Zhejiang Anshun Pettechs Fibre nosijo svoje stroške in solidarno tudi stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

4.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Total proti Komisiji

(Zadeva T-548/08) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg parafinskih voskov - Trg nerafiniranega parafina - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Določanje cen in razdelitev trgov - Pravica do obrambe - Načelo zakonitosti kazenskih sankcij - Domneva nedolžnosti - Odgovornost za kršitev - Odgovornost matične družbe za kršitve pravil konkurence, ki so jih storile njene hčerinske družbe - Odločilen vpliv matične družbe - Domneva v primeru skoraj stoodstotnega lastništva)

2013/C 313/32

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Total SA (Courbevoie, Francija) (zastopnika: É. Morgan de Rivery in A. Noël-Baron, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Castillo de la Torre in É. Gippini Fournier, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 5476 final z dne 1. oktobra 2008 glede postopka uporabe člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma o EGP (zadeva COMP/39.181 – Voski za sveče) ter, podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, ki je bila naložena tožeči stranki

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Total SA nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Total Raffinage Marketing proti Komisiji

(Zadeva T-566/08) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg parafinskih voskov - Trg stiskanih parafinov - Sklep o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Določitev cen in razdelitev trgov - Dokaz obstoja omejevalnega sporazuma - Pojem enotne in trajajoče kršitve - Trajanje kršitve - Prekinitev kršitve - Smernice o načinu določanja zneska glob iz leta 2006 - Enako obravnavanje - Domneva nedolžnosti - Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje - Odgovornost matične družbe za kršitve pravil o konkurenci, ki so jih storile njene hčerinske družbe - Odločilen vpliv matične družbe - Domneva v primeru 100-odstotnega lastništva - Sorazmernost - Metoda zaokroževanja - Neomejena sodna pristojnost)

2013/C 313/33

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francija) (zastopniki: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire in S. Naudin, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre in A. Biolan, zastopnika, skupaj z N. Coutrelisom, odvetnikom)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2008) 5476 final z dne 1. oktobra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.181 – Voski za sveče) in, podredno, zmanjšanje globe, naložene tožeči stranki.

Izrek

1.

Znesek globe, naložene družbi Total Raffinage Marketing v členu 2 Sklepa Komisije C(2008) 5476 final de la Commission z dne 1. oktobra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.181 – Voski za sveče) se določi na 125 459 842 EUR.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družba Total Raffinage Marketing nosi devet desetin svojih stroškov in devet desetin stroškov Evropske Komisije. Komisija nosi desetino svojih stroškov in desetino stroškov, ki jih je priglasila družba Total Raffinage Marketing.


(1)  UL C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-126/09) (1)

(Jezikovna ureditev - Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev - Celotna objava v treh uradnih jezikih - Informacije v zvezi z razpisom javnih natečajev - Objava v vseh uradnih jezikih - Jezik preverjanj - Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

2013/C 313/34

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, zastopnik, skupaj s P. Gentilijem, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej J. Currall in J. Baquero Cruz, nato J. Curall in G. Gattinara, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti obvestil o javnih natečajih EPSO/AD/144/09 na področju javnega zdravja, EPSO/AD/145/09 na področju prehranske varnosti (politika in zakonodaja) in EPSO/AD/146/09 na področju prehranske varnosti (pregledi, nadzor in ocenjevanje), za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev bolgarskih, ciprskih, čeških, estonskih, latvijskih, litovskih, madžarskih, malteških, poljskih, romunskih, slovaških in slovenskih administratorjev (AD 5), ki so bila objavljena v angleški, francoski in nemški različici Uradnega lista Evropske unije z dne 14. januarja 2009 (UL C 9 A, str. 1).

Izrek

1.

Obvestila o javnih natečajih EPSO/AD/144/09 na področju javnega zdravja, EPSO/AD/145/09 na področju prehranske varnosti (politika in zakonodaja) in EPSO/AD/146/09 na področju prehranske varnosti (pregledi, nadzor in ocenjevanje), za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev bolgarskih, ciprskih, čeških, estonskih, latvijskih, litovskih, madžarskih, malteških, poljskih, romunskih, slovaških in slovenskih administratorjev (AD 5), ki so bila objavljena v angleški, francoski in nemški različici Uradnega lista Evropske unije z dne 14. januarja 2009, se razglasijo za nična.

2.

Italijanski republiki in Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 129, 6.6.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-218/09) (1)

(Jezikovna ureditev - Obvestili o splošnih natečajih za zaposlovanje asistentov - Jezik preverjanj - Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

2013/C 313/35

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, zastopnik, skupaj z P. Gentilijem, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej J. Currall in J. Baquero Cruz, nato J. Curall in G. Gattinara, zastopniki)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Republika Latvija (zastopnik: K. Drēviņa, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti obvestil o splošnih natečajih EPSO/AST/91/09 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlovanje asistentov (AST 3) na področju „Offset“ in EPSO/AST/92/09 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlovanje asistentov (AST 3) na področju „Predtisk“, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije z dne 18. marca 2009 (UL C 63 A, str. 1).

Izrek

1.

Obvestili o splošnih natečajih EPSO/AST/91/09 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlovanje asistentov (AST 3) na področju „Offset“ in EPSO/AST/92/09 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlovanje asistentov (AST 3) na področju „Predtisk“, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije z dne 18. marca 2009, se razglasita za nični.

2.

Italijanska republika, Republika Latvija in Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 180, 1.8.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Nemčija proti Komisiji

(Zadeva T-347/09) (1)

(Državne pomoči - Brezplačni prenos nekaterih območij nacionalne naravne dediščine - Ukrepi za finančno podporo obsežnih projektov za varstvo okolja - Odločba o razglasitvi pomoči za združljive s skupnim trgom - Pojem podjetja - Obveznost obrazložitve)

2013/C 313/36

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: sprva M. Lumma in B. Klein, nato A. Wiedmann in T. Henze, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva K. Gross, nato F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik in P. Loewenthal, zastopniki)

Intervenientke v podporo tožeči stranki: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in J. Gstalter, zastopnika); Kraljevina Nizozemska (zastopniki: sprva C. Wissels, Y. de Vries in M. de Ree, nato C. Wissels, M. de Ree, J. Langer in M. Noort, zastopniki); in Republika Finska (zastopnik: J. Heliskoski, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije C(2009) 5080 final z dne 2. julija 2009 o državni pomoči NN 8/2009, ki jo je dodelila Zvezna republika Nemčija in se nanaša na sistem državnih pomoči, ki po eni strani vključuje brezplačni prenos nekaterih območij nacionalne naravne dediščine in po drugi ukrepe za finančno podporo obsežnih projektov za varstvo okolja (UL C 230, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Zvezna republika Nemčija nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

3.

Francoska republika, Kraljevina Nizozemska in Republika Finska nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 267, 7.11.2009.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Fürstlich Castell’sches Domänenamt proti UUNT – Castel Frères (CASTEL)

(Zadeva T-320/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Besedna znamka Skupnosti CASTEL - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Dopustnost - Absolutni razlog za zavrnitev, ki ni bil uveljavljan pred odborom za pritožbe - Preveritev dejstev po uradni dolžnosti - Člen 76(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2013/C 313/37

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Nemčija) (zastopniki: R. Kunze, G. Würtenberger in T. Wittmann, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: P. Geroulakos in G. Schneider, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Castel Frères SAS (Blanquefort, Francija) (zastopnika: A. von Mühlendahl in H. Hartwig, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. maja 2010 (zadeva R 962/2009-2) v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell in Castel Frères SAS.

Izrek

1.

Odločba drugega senata za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 4. maja 2010 (zadeva R 962/2009-2) se razveljavi.

2.

UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3.

Castel Frères SAS nosi svoje stroške.


(1)  UL C 260, 25.9.2010.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Fri-El Acerra proti Komisiji

(Zadeva T-551/10) (1)

(Državne pomoči - Subvencija za odkup in preoblikovanje termoelektrarne v elektrarno na biogorivo - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom - Časovna uporaba smernic za državno regionalno pomoč - Legitimno pričakovanje - Spodbujevalni učinek)

2013/C 313/38

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Italija) (zastopnika: M. Todino in P. Fattori, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Grespan in P. Manzini, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2011/110/EU z dne 15. septembra 2010 o državni pomoči, ki jo Italija namerava dodeliti družbi Fri-El Acerra Srl (zadeva C-8/09 (ex N 357/08)) (UL 2011, L 46, str. 28).

Izrek

1.

Tožba se zavne.

2.

Družbi Fri-El Acerra Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 30, 29.1.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – ClientEarth proti Komisiji

(Zadeva T-111/11) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Študije v zvezi s prenosom direktiv s področja okolja, ki jih je prejela Komisija - Delna zavrnitev dostopa - Izjema v zvezi z varstvom ciljev dejavnosti inšpekcije, preiskave in revizije - Konkretni in posamični preizkus - Skladnost z Aarhuško konvencijo - Prevladujoč javni interes - Posledice prekoračitve roka za sprejetje izrecne odločbe - Obseg obveznosti dejavnega razširjanja informacij o okolju)

2013/C 313/39

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ClientEarth (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: P. Kirch, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Oliver in C. ten Dam, nato P. Oliver in C. Zadra, zastopniki)

Predmet

Najprej, predlog za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bil tožeči stranki zavrnjen dostop do nekaterih dokumentov v zvezi s skladnostjo zakonodaje držav članic z okoljskim pravom Evropske unije, in nato, predlog za razglasitev ničnosti poznejše izrecne odločbe z dne 30. maja 2011, s katero je bil delno zavrnjen dostop do dela teh dokumentov.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Združenje ClientEarth in Evropska komisija nosita vsak svoje stroške.


(1)  UL C 130, 30.4.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – ClientEarth in PAN Europe proti EFSA

(Zadeva T-214/11) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Imena strokovnjakov, ki so izdelali mnenja o osnutku smernic, ki se nanašajo na znanstveno dokumentacijo, ki se priloži zahtevkom za registracijo za dajanje fitofarmacevtskih proizvodov in aktivnih snovi, ki jih ti proizvodi vsebujejo, v promet - Zavrnitev dopstopa - Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika - Varstvo osebnih podatkov - Uredba (ES) št. 45/2001 - Obveznost obrazložitve)

2013/C 313/40

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: ClientEarth (London, Združeno kraljestvo); in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselj, Belgija) (zastopnik: P. Kirch, odvetnik)

Tožena stranka: Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA (zastopnik: D. Detken, zastopnik)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Oliver, P. Ondrůšek in C. ten Dam, nato P. Oliver, P. Ondrůšek in B. Martenczuk, zastopniki)

Predmet

Najprej, predlog za razglasitev ničnosti odločbe EFSA z dne 10. februarja 2011 o zavrnitvi dostopa na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 1, zvezek 3, str. 331) do nekaterih delovnih dokumentov, ki se nanašajo na smernice, ki jih je EFSA izdala za vlagatelje zahtevkov za registracijo za dajanje fitofarmacevtskih proizvodov v promet, nato, predlog za razglasitev ničnosti odločbe EFSA z dne 12. decembra 2011 o umiku predhodne odločbe in odobritvi dovoljenja za dostop do vseh zahtevanih informacij, razen imen zunanjih strokovnjakov, ki so izdelali nekatera mnenja o osnutku smernic, tožečima strankama.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

ClientEarth in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ter Evropska komisija nosijo vsaka svoje stroške.


(1)  UL C 179, 18.6.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB

(Zadeva T-264/11 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Osebje EIB - Ocenjevanje - Napredovanje - Ocenjevalno in napredovalno obdobje 2007 - Odločba odbora za pritožbe - Psihično nadlegovanje - Razumni rok - Zahteva za razglasitev ničnosti - Odškodninski zahtevek)

2013/C 313/41

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva T. Gilliams in F. Martin, nato T. Gilliams in G. Nuvoli, zastopniki, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 8. marca 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F-59/09, še neobjavljena v ZOdl. JU), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uaslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 8. marca 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F-59/09) se razveljavi v delu, v katerem je bil zavrnjen predlog Carla De Nicole za razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe Evropske investicijske banke (EIB) in za povrnitev škode iz naslova nadlegovanja, ki naj bi ga do njega izvajala EIB..

2.

V preostalem se glavna pritožba zavrne.

3.

Zadeva se vrne v razsojanje Sodišču za uslužbence.

4.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 211, 16.7.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Besselink proti Svetu

(Zadeva T-331/11) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja glede sporazuma o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Izjema, ki se nanaša na varstvo javnega interesa na področju mednarodnih odnosov - Delni dostop - Obveznost obrazložitve - Predlog za odreditev ukrepov procesnega vodstva ali pripravljalnih ukrepov - Nedopustnost)

2013/C 313/42

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Leonard Besselink (Utrecht, Nizozemska) (zastopniki: O. Brouwer, J. Blockx in E. Raedts, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva C. Fekete, P. Plaza García in J. Herrmann, nato P. Plaza García, J. Herrmann in B. Driessen, zastopniki)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: E. Paasivirta in P. Costa de Oliveira, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta z dne 1. aprila 2011 o zavrnitvi neomejenega dostopa do dokumenta št. 9689/10, ki vsebuje osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja glede sporazuma o pristopu Evropske unije h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu.

Izrek

1.

Sklep Sveta z dne 1. aprila 2011 o zavrnitvi neomejenega dostopa do dokumenta št. 9689/10 se razglasi za ničen v delu, v katerem je zavrnjen dostop do direktive št. 5 o pogajanjih in do nerazkritih delov zahtevanega dokumenta, ki napotujejo na načela, določena v Pogodbi EU, ki bi morala biti vodilo pri pogajanjih o pristopu Evropske unije h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu, ali v katerih se zgolj postavljajo vprašanja, ki bi jih bilo treba obravnavati na pogajanjih.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 238, 13.8.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Palirria Souliotis proti Komisiji

(Zadeva T-380/11) (1)

(Tožba za razglasitev ničnosti - Skupna carinska tarifa - Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo - Tarifna številka - Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe - Nedopustnost)

2013/C 313/43

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon – Palirria Souliotis AE (Politika, Grčija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Lyal in l. Keppenne, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2011 z dne 6. maja 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 122, str. 63).

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon – Palirria Souliotis AE nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Makhlouf proti Svetu

(Zadeva T-383/11) (1)

(Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji - Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Omejitve vstopa in potovanja čez ozemlje Unije - Pravica do obrambe - Obveznost obrazložitve - Očitna napaka pri presoji - Temeljne pravice)

2013/C 313/44

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eyad Makhlouf (Damask, Sirija) (zastopniki: sprva P. Grollet in G. Karouni, nato G. Karouni in C. Rygaert, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: G. Étienne in R. Liudvinaviciute-Cordeiro, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: F. Castillo de la Torre in S. Pardo Quintillán, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta 2011/302/SZVP z dne 23. maja 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 136, str. 91), Sklepa Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP (UL L 319, str. 56) ter Sklepa Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP (UL L 330, str. 21) v delu, v katerem se ti akti nanašajo na tožečo stranko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Eyadu Makhloufu se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB

(Zadeva T-418/11 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Osebje EIB - Zdravstveno zavarovanje - Zavrnitev povrnitve stroškov zdravljenja - Predlog za določitev neodvisnega zdravnika - Razumni rok - Zavrnitev predloga za izvedbo postopka poravnave - Predlog za razglasitev ničnosti - Zahtevek za povrnitev stroškov zdravljenja - Litispendenca)

2013/C 313/45

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva T. Gilliams in F. Martin, nato T. Gilliams in G. Nuvoli, agenti, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 28. junija 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F-49/10, še neobjavljena v ZOdl. JU), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. junija 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F 49/10) se razveljavi v delu, v katerem je zavrnjen predlog C. De Nicole za razglasitev ničnosti odločbe Evropske investicijske banke (EIB) o zavrnitvi imenovanja tretjega zdravnika.

2.

V preostalem se pritožba zavrne.

3.

Odločba EIB, s katero je bil kot prepozen zavrnjen predlog C. De Nicole za imenovanje tretjega zdravnika, se razglasi za nično.

4.

C. De Nicola in EIB nosita svoje stroške v zvezi s postopkom pred Sodiščem za uslužbence in tem postopkom.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – Valeo Vision proti Komisiji

(Zadeva T-457/11) (1)

(Ničnostna tožba - Skupna carinska tarifa - Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo - Tarifna številka - Neobstoj posamičnega nanašanja - Predpis, ki vsebuje izvedbene ukrepe - Nedopustnost)

2013/C 313/46

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Valeo Vision (Bobigny, Francija) (zastopnik: R. Ledru, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: R. Lyal, B.-R. Killmann in L. Keppenne, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 603/2011 z dne 20. junija 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 163, str. 10).

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Valeo Vision nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 298, 8.10.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2013 – „Rauscher“ Consumer Products proti UUNT (Upodobitev tampona)

(Zadeva T-492/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti, s katero je upodobljen higienski tampon - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2013/C 313/47

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka:„Rauscher“ Consumer Products GmbH (Dunaj, Avstrija) (zastopnik: M. Stütz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. julija 2011 (zadeva R 2168/2010-1) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka, s katerim je upodobljen higienski tampon, kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi „Rauscher“ Consumer Products GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 355, 3.12.2011.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Anbouba proti Svetu

(Zadeva T-563/11) (1)

(Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji - Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Dokazno breme - Očitna napaka pri presoji - Pravica do obrambe - Obveznost obrazložitve - Postopek z zamudno sodbo - Predlog za intervencijo - Ustavitev postopka)

2013/C 313/48

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Issam Anbouba (Homs, Sirija) (zastopniki: M.-A. Bastin, J.-M. Salva in J.-N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva R. Liudvinaviciute-Cordeiro in M.-M. Joséphidès, nato R. Liudvinaviciute-Cordeiro in A. Vitro, zastopniki)

Predmet

Na eni strani razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2011/522/SZVP z dne 2. septembra 2011 o spremembi Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 228, str. 16), Sklepa Sveta 2011/628/SZVP z dne 23. septembra 2011 o spremembah Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 247, str. 17), Sklepa Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP (UL L 319, str. 56), Uredbe Sveta (EU) št. 878/2011 z dne 2. septembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 228, str. 1) in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L 16, str. 1) v delih, v katerih je ime tožeče stranke uvrščeno na seznam oseb, na katere se nanašajo omejevalni ukrepi glede na razmere v Siriji, in na drugi strani odškodninski zahtevek za povračilo nastale škode.

Izrek

1.

Postopek v zvezi s predlogom za intervencijo Evropske komisije se ustavi.

2.

Tožba se zavrne.

3.

Issam Anbouba nosi svoje stroške.


(1)  UL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 – Anbouba proti Svetu

(Zadeva T-592/11) (1)

(Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji - Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Domneva nedolžnosti - Dokazno breme - Očitna napaka pri presoji - Pravica do obrambe - Obveznost obrazložitve)

2013/C 313/49

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Issam Anbouba (Homs, Sirija) (zastopniki: M.-A. Bastin, J.-M. Salva in J.-N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva R. Liudvinaviciute-Cordeiro in M.-M. Joséphidès, nato R. Liudvinaviciute-Cordeiro in A. Vitro, zastopniki)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2011/684/SZVP z dne 13. oktobra 2011 o spremembah sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 269, str. 33), Sklepa Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP (UL L 319, str. 56), Uredbe Sveta (EU) št. 1011/2011 z dne 13. oktobra 2011 o spremembah Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 269, str. 18), Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L 16, str. 1) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 410/2012 z dne 14. maja 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 126, str. 3) v delu, v katerem je ime tožeče stranke navedeno seznamu oseb, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi glede na razmere v Siriji, in drugič, odškodninski zahtevek zaradi nastale škode.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Issamu Anboubi se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 – De Nicola proti EIB

(Zadeva T-618/11 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Osebje EIB - Ocena - Napredovanje - Ocenjevalno in napredovalno obdobje 2008 - Odločba pritožbenega organa - Obseg nadzora - Ocenjevalno poročilo - Ugovor nezakonitosti - Razumen rok - Predlog za razveljavitev - Odškodninski zahtevek - Litispendenca)

2013/C 313/50

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva T. Gilliams in F. Martin, nato T. Gilliams in G. Nuvoli, zastopniki, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 28. septembra 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F-13/10, še neobjavljena v ZOdl. JU), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 28. septembra 2011 v zadevi De Nicola proti EIB (F-13/10) se razveljavi v delu, v katerem so zavrnjeni predlogi Carla De Nicole za razglasitev ničnosti odločbe organa za pritožbe Evropske investicijske banke (EIB).

2.

V preostalem se pritožba zavrne.

3.

Tožba, ki jo je C. De Nicola vložil pred Sodiščem za uslužbence v zadevi F-13/10, se zavrne.

4.

C. De Nicola nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila EIB v zvezi s postopkom pred Sodiščem za uslužbence in tem postopkom.

5.

EIB nosi polovico svojih stroškov postopka pred Sodiščem za uslužbence in tega postopka.


(1)  UL C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/26


Tožba, vložena 17. julija 2013 – Chatzianagnostou proti Svetu in drugim

(Zadeva T-383/13)

2013/C 313/51

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grčija) (zastopnik: Ch. Makris, odvetnik)

Tožene stranke: Svet Evropske unije, Eulex Kosovo, Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nični v celoti razglasi, prvič, odločbo vodje EULEX na Kosovu z dne 10. maja 2013, naslovljeno „Končna odločba v disciplinskem postopku 02/2013“ in vročeno tožeči stranki 16. maja 2013, in drugič, odločbo vodje EULEX na Kosovu z dne 10. maja 2013, naslovljeno „Končna odločba v disciplinskem postopku 06/2013“ in vročeno tožeči stranki 16. maja 2013;

tožečo stranko oprosti vseh obtožb na disciplinskem področju, ki jih je Eulex sprejel proti njej;

odredi, naj Eulex tožeči stranki v okviru tega spora predloži kopije vseh dokumentov iz spisa o spornih disciplinskih postopkih, ki se nanašata nanjo;

toženim strankam naloži plačilo stroškov tožeče stranke, skupaj s stroški njenega odvetnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na bistveno kršitev postopka zaradi neobrazložitve izpodbijanih aktov ter tudi zaradi kršitve člena 296 PDEU in splošnih pravnih načel držav članic EU, po katerih morajo biti vsi upravni akti, ki so neugodni za zadevno osebo, zadostno, celotno in posebej obrazloženi. V obravnavani zadevi tožeča stranka trdi, da izpodbijana akta sploh nista obrazložena, čeprav je obrazložitev pravno nujna in obvezna.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice tožeče stranke do obrambe, ki izhaja iz EKČP in splošnih načel občega prava držav članic EU, ki naj bi jo tožene stranke storile z izdajo izpodbijanih aktov. V okviru disciplinskega postopka 6/2013 pred Eulex je bila tožeči stranki naložena disciplinska sankcija zaradi dejanja, ki naj bi ga storila in v zvezi s katerim ni bila nikoli povabljena, da predstavi obrambo in tudi nikoli ni dobila možnosti, da to stori. Poleg tega je bila tožeči stranki kršena pravica do pravočasnega, neomejenega in učinkovitega dostopa do pravne pomoči, da bi se lahko lažje branila z odvetnikom po svoji izbiri, ki bi bil ustrezno pripravljen in v celoti seznanjen z obtožbami v okviru disciplinskega postopka zoper njo pred Eulex.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na napačno ugotovljeno dejansko stanje v izpodbijanih aktih. Tožeča stranka meni, da drugi izpodbijani akt temelji na predpostavkah in je nezadostno in protislovno obrazložen, kršena je domneva nedolžnosti tožeče stranke in njen privilegij zoper samoobtožbo. Poleg tega naj bi bila v izpodbijanem aktu napaka, saj ni priznano, da je bila tožeča stranka v opravičljivi pravni zmoti ali vsaj niso sprejeti razbremenilni dokazi v zvezi z prizadevnim sodelovanjem in obžalovanjem tožeče stranke.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev določb člena 19 pakta o državljanskih in političnih pravicah, člena 10 EKČP, člena 15 PDEU, Uredbe št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 (1), Direktive št. 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 (2) ter členov 41 in 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Tožeča stranka navaja, da je v izpodbijanih odločbah vodje Eulex, s katerima so potrjene predlagane disciplinske sankcije proti njej, napačno uporabljeno pravo, saj bi, če bi bili pravilni, ugodili pritožbam tožeče stranke za razglasitev ničnosti disciplinskih sankcij, zlasti zaradi kršitve zgoraj navedenih določb v zvezi s pravico tožeče stranke do dostopa do spornih dokumentov obeh disciplinskih postopkov zoper njo v okviru Eulex.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel sorazmernosti in pravičnosti pri naložitvi disciplinskih sankcij tožeči stranki v izpodbijanih aktih.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

(2)  Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 32, str. 701).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/27


Tožba, vložena 29. julija 2013 – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB in drugi proti Svetu in Komisiji

(Zadeva T-386/13)

2013/C 313/52

Jezik postopka: litovščina

Stranke

Tožeče stranke: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (District of Kėdainiai, Litva) in 134 drugih (zastopnik: I. Vėgėlė, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi dopustnost njihove tožbe;

na podlagi člena 263 PDEU razglasi ničnost Izvedbenega sklepa Komisije št. C(2012) 4391 final z dne 2. julija 2012 (notificiran pod dokumentarno št. K(2012) 4391) o dovolitvi dodelitve dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v Litvi za leto 2012;

na podlagi člena 277 PDEU razglasi, da se v členu 132 Uredbe št. 73/2009, ki ureja dopolnilna nacionalna neposredna plačila in neposredna plačila, ne uporablja zadnji pododstavek odstavka 2, ki določa, da „[s]kupna neposredna podpora, ki se lahko dodeli kmetu v novih državah članicah po pristopu v okviru ustreznega neposrednega plačila, vključno z vsemi dopolnilnimi nacionalnimi neposrednimi plačili, ne sme preseči ravni neposredne podpore, do katere bi bil kmet upravičen v okviru ustreznega neposrednega plačila, ki se tedaj uporablja v državah članicah, ki niso nove države članice, in sicer ob upoštevanju, od leta 2012, uporabe člena 7 v povezavi s členom 10“;

na podlagi člena 277 PDEU razglasi, da se v členu 10 Uredbe št. 73/2009, ki določa posebna pravila za modulacijo v novih državah članicah, ne uporablja določba v odstavku 1 „[…] ob upoštevanju kakršnih koli znižanj, uporabljenih v skladu s členom 7(1)“;

toženima strankama naloži plačilo vseh stroškov, ki jih priglasijo tožeče stranke in bodo zanje Splošnemu sodišču predložile dokaz.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Neobrazložitev in neutemeljenost Izvedbenega sklepa Komisije št. C(2012) 4391 final

Izvedbeni sklep Komisije št. C(2012) 4391 final z dne 2. julija 2012 ni obrazložen in utemeljen, ker v njem ni podatkov, ki bi potrjevali, da je leta 2012 raven neposrednega plačila v novih in starih državah članicah Evropske unije enotna (izravnana).

2.

Drugi tožbeni razlog: raven neposrednih plačil v Republiki Litvi ne ustreza ravni, dogovorjeni v Aktu o dostopu, in ravni neposrednih plačil v starih državah državah članicah

Dejanska raven neposrednih plačil v Republiki Litvi ne ustreza ravni, dogovorjeni v Aktu o pristopu z dne 23. septembra 2003. V nasprotju z Aktom o pristopu so bile z Uredbo št. 583/2004 z dne 22. marca 2004 sprejete spremembe k Uredbi št. 1782/2003, ki je določila nacionalne kmetijske zgornje meje za nove države članice (člen 71c te uredbe in Priloga VIIIa k Uredbi št. 1782/2003).

Leta 2012 se odstotek neposrednih plačil v Republiki Litvi ni izenačil z ravnijo neposrednih plačil v starih državah članicah Evropske unije: v stalih državah članicah se modulacija uporabi le za zneske, ki presegajo 5 000 EUR, kar pomeni, da se ne prilagodijo (znižajo) za 10 % vsa neposredna plačila, dodeljena kmetom v starih državah članicah. Zato je neutemeljena in nezakonita ugotovitev, da je raven neposrednih plačil v starih državah članicah v letu 2012 90 % (100 % minus 10 % modulacije). Raven neposrednih plačil v starih državah članicah je večja od 90 %, ker delež zneskov, ki ne presegajo 5 000 EUR, niso modulirani.

3.

Tretji tožbeni razlog: Razlike v zneskih neposrednih plačil v Republiki Litvi, v primerjavi s starimi državami članicami

Dejanska neposredna plačila, izvedena litovskim kmetom iz proračuna Evropske unije v letu 2012, so med nižjimi in predstavljajo manj kot polovico plačil, ki so jih kljub 10 % modulaciji prejeli v starih državah članicah.

4.

Četrti tožbeni razlog: Kršitev Akta o pristopu z vključitvijo besedila v člen 10(1) Uredbe št. 73/2009, z zadnjim pododstavkom člena 132(2) Uredbe št. 73/2009 in z Izvedbenim sklepom Komisije C(2012) 4391 final z dne 2. julija 2012, ki je bil sprejet na podlagi tega pododstavka.

V Aktu o pristopu niso določene določbe o modulaciji izvedenih neposrednih vplačil in/ali znižanj dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v Litvi.

Določba „ob upoštevanju kakršnih koli znižanj, uporabljenih v skladu s členom 7(1)“ v členu 10(1) Poglavja 2 Uredbe št. 73/2009 je v nasprotju z Aktom o pristopu, ker ta določba pospešuje domnevno izravnavo ravni neposrednih plačilv v starih in novih državah članicah.

Del člena 132(2) Uredbe št. 73/2009 „[…] od leta 2012, ob upoštevanju uporabe člena 7 v povezavi s členom 10“, ki določa domnevno izravnavo ravni v letu 2012 neposrednih plačil v starih in novih državah članicah, je v nasprotju z Aktom o pristopu, ker določa posebno leto (2012), ko naj bi bila raven dodeljene pomoči izravnana.

V členu 132(2) Uredbe št. 73/2009 je bil spremenjen izraz „znesek“ v izraz „raven“, ki ne pomeni dejansko prejeto pomoč, temveč domnevni odstotek, s čimer je kršen Akt o pristopu.

Nezakonita je primerjava neposrednih plačil v starih in novih državah članicah s primerjavo pomoči, prejeto v starih državah članicah (100 % minus modulacija), s pomočjo, prejeto v novih državah članicah v skladu z odstotno stopnjo, določeno v Aktu o pristopu za uvedbo pomoči.

5.

Peti tožbeni razlog: Kršitev določenih ciljev skupne kmetijske politike z izpodbijanimi pravnimi ukrepi

Kmetijska pomoč v novih državih članicah je na podlagi Akta o pristopu izračunana v skladu z referenčnim donosom in osnovno površino. Leta 2012 sta se referenčni donos in osnovna površina v Litvi znatno spremenila, tako da sta uporabljena modulacija in znižanje dopolnilnih nacionalnih plačil sama po sebi v nasprotju s cilji skupne kmetijske politike, zlasti s ciljem povečanja produktivnosti v kmetijstvu.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/28


Tožba, vložena 31. julija 2013 – Orange proti Komisiji

(Zadeva T-402/13)

2013/C 313/53

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Orange (Pariz, Francija) (zastopnika: J.-P. Gunther in A. Giraud, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev ničnosti sklepov Komisije z dne 25. in 27. junija 2013, naslovljenih na družbi France Télécom in Orange ter na vse družbe, ki so v njuni neposredni ali posredni lasti, s katerima je bilo tem družbam odrejeno, naj omogočijo pregled na podlagi člena 20(4) Uredbe Sveta št. 1/2003. (1) Ta sklepa sta bila sprejeta v okviru postopka na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP v zvezi s sektorjem opravljanja storitev internetne povezljivosti (zadeva AT.40090).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel nujnosti in sorazmernosti, saj je Komisija odredila pregled v zvezi z ravnanji, ki so bila zelo podobna tistim, na katera se je le devet mesecev prej nanašala odločba francoskega organa za varstvo konkurence, in to kljub temu, da francoski organ za varstvo konkurence nobenega ravnanja družbe Orange ni označil za protikonkurenčno. Tožeča stranka trdi, da Komisija pri pregledu ni iskala dodatnih dokazov glede na tiste, ki jih je že imela, kar pa bi v skladu s sodno prakso na tem področju morala storiti.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na arbitrarnost izpodbijanih sklepov, saj Komisija za sprejetje tako vsiljivega ukrepa, kot je pregled, ni imela dovolj resnih in utemeljenih indicev.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov [101 PDEU] in [102 PDEU] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/28


Tožba, vložena 29. julija 2013 – Gossio proti Svetu

(Zadeva T-406/13)

2013/C 313/54

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marcel Gossio (Casablanca, Maroko) (zastopnik: S. Zokou, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nične:

Sklep Sveta 2010/656/SZVP in Uredbo Sveta (ES) št. 560/2005 ter Izvedbeni sklep Sveta 2012/144/SZVP z dne 8. marca 2012, s katerimi so določeni omejevalni ukrepi zaradi razmer v Slonokoščeni obali, v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko;

sklep z dne 17. maja 2013 o potrditvi in podaljšanju zgoraj navedenih omejevalnih ukrepov, ker so usmerjeni v to, da mora tožeča stranka ostati na seznamu oseb in subjektov, navedenih v Prilogi II k Sklepu 2010/656/SZVP in v Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 560/2005 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastil in očitna napaka pri presoji, ker:

dejstva, očitana tožeči stranki, nimajo nobene objektivne podlage in niso podprta z nobenim oprijemljivim dokazom;

ni mogoče dokazati objektivne povezave med razlogi, navedenimi za utemeljitev omejevalnih ukrepov, sprejetih proti tožeči stranki, in splošnimi razmerami v Slonokoščeni obali;

so pravne podlage omejevalnih ukrepov, sprejetih proti tožeči stranki, v nasprotju z zadnjimi razlogi za utemeljitev teh ukrepov;

sklepi Sveta pomenijo izkrivljanje postopka ali pooblastil.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev temeljnih pravic tožeče stranke in zlasti domneve nedolžnosti, svobode gospodarske pobude, lastninske pravice, načela sorazmernosti, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice do tega, da se z njo ne ravna nečloveško in ponižujoče.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/29


Tožba, vložena 13. avgusta 2013 – Stanleybet Malta in Stanley International Betting proti Komisiji

(Zadeva T-416/13)

2013/C 313/55

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta); in Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Združeno kraljestvo) (zastopniki: R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris, in I. Koimitzoglou, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

izpodbijani sklep iz dopisa Komisije z dne 10. junija 2013 o koncu postopka v zvezi s prijavo, ki sta jo tožeči stranki podali proti Helenski republiki in Grški organizaciji za nogometne stave (OPAP) v zadevi COMP/39.981, razglasi za ničen; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev obveznosti Komisije, da skrbno preuči prijavo, in očitno napačno ugotovitev dejanskega stanja pri presojanju trditev v prijavi glede člena 102 PDEU, konkretne in samostojne zlorabe ali zlorab prevladujočega položaja s strani OPAP ter opredelitve upoštevnega trga.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev Komisije glede obveznosti obrazložitve in kršitev člena 296 PDEU.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na zlorabo pooblastil Komisije in kršitev načela samostojnosti narave in ciljev pravil o konkurenci.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na očitno napačno uporabo prava, neugotavljanje združljivosti upoštevne grške zakonodaje s pravom Unije pred začetkom presoje kršitve na podlagi člena 102 PDEU, kršitev pravice do dobrega in skrbnega upravljanja, določene v členu 41(1) Listine o temeljnih pravicah, ter kršitev obveznosti Komisije, da skrbno preuči prijavo ob sklicevanju na člen 106 PDEU.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/30


Tožba, vložena 12. avgusta 2013 – Gruppo Norton proti UUNT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Zadeva T-427/13)

2013/C 313/56

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Gruppo Norton Srl (Carini, Italija) (zastopnik: M. García Lirola, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Španija)

Predlog

Tožeča stranka predlaga Splošnemu sodišču, naj:

se izda sodba, s katero se odloči o vsebini in ugodi vpisu znamke za vse prijavljene proizvode.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „Gruppo Norton S.r.l.“ za proizvode iz razredov 7 in 9 – Prijava znamke Skupnosti št. 10 169 753

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Victoriano Marín Nicolás

Navajana znamka ali znak: španska znamka „NORTON HISPANO“ za proizvode iz razreda 9

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: nedopustnost pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/30


Tožba, vložena 19. avgusta 2013 – IOC-UK proti Svetu

(Zadeva T-428/13)

2013/C 313/57

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers in N. Pilkington, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Sveta 2013/270/SZVP z dne 6. junija 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 156, str. 10) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 522/2013 z dne 6. junija 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu v delu, v katerem se nanašata na tožečo stranko, in

naloži Svetu stroške postopka v tej zadevi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja sedem tožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev bistvenih postopkovnih zahtev ter na kršitev pogodb in pravnih pravil za njihovo izvajanje: kršitev pravice do izjave, pomanjkljiva obrazložitev, kršitev pravice do obrambe, očitna napaka pri presoji, kršitev temeljnega načela sorazmernosti, kršitev temeljnega načela enakega obravnavanja in nediskriminacije in kršitev lastninske pravice.

Tožeča stranka navaja, da je Svet ni zaslišal, pri čemer ni nobenega elementa, ki bi to upravičeval. Poleg tega naj bi bila obrazložitev Sveta pomanjkljiva. Na zahtevo tožeče stranke, naj se obrazložitev dopolni in naj se ji omogoči dostop do dokumentov, Svet še ni odgovoril, razen kratkega dopisa, v katerem je potrdil njen prejem. S temi opustitvami je Svet kršil pravico tožeče stranke do obrambe, ker ni mogla učinkovito oporekati ugotovitvam Sveta, saj z njimi ni bila seznanjena. Poleg tega Svet ni obrazložil navedbe, da bi zaradi tega, ker NIOC posredno obvladuje tožečo stranko, iranski državi nastala ekonomska korist, ki bi bila nasprotna cilju izpodbijanih sklepa in uredbe. Tožeča stranka v zvezi z razlogi za svojo navedbo na seznamu meni, da so ti razlogi bodisi nezadostni bodisi neveljavni, zaradi očitne napake pri presoji. Poleg tega, gledano na splošno, naj bi iz primerjave ciljev sklepa, s katerim je bila uvrščena na seznam, in dejanskega vpliva tega sklepa na tožečo stranko izhajalo, da je ta sklep nesorazmeren. Nazadnje, Svet naj bi s tem, da je sprejel ukrepe, za katerem ni mogoče ugotoviti, da so sorazmerni, kršil lastninsko pravico.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/31


Tožba, vložena 20. avgusta 2013 – Petropars Iran in drugi proti Svetu

(Zadeva T-433/13)

2013/C 313/58

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran); and Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (zastopniki: S. Zaiwalla, Solicitor, P. Reddy, Solicitor, R. Blakeley, Barrister, in Z. Burbeza, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi za nične točke od 1 do 4 Priloge II.I.B. k Sklepu 2013/270 (1) in točke od 1 do 4 Priloge II.I.B. k Uredbi 522/2013 (2); in/ali

razglasi, da se člen 20(1)(c) Sklepa 2010/413 (3) in člen 23(2)(d) Uredbe 267/2012 (4) ne uporabita za tožeče stranke; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov, ki so tožečim strankam nastali s to tožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da ni pravne podlage za vključitev tožečih strank na seznam iz Sklepa Sveta 2013/270/SZVP in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 522/2013, ker razlog za vključitev vsake od njih („hčerinska družba subjekta s seznama“) ni eden izmed razlogov, navedenih v Uredbi Sveta (EU) št. 267/2012 ali Sklepu Sveta 2010/413/SZVP.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je glede na to, da bi moral Svet ravnati v skladu s členom 23(2)(d) Uredbe 267/2012 ali členom 20(1)(c) Sklepa 2010/413, vključitev tožečih strank na seznam nezakonita, ker: (1) vsebinski pogoji za navedeno vključitev niso izpolnjeni pri nobeni tožeči stranki in/ali je Svet pri odločanju ali so bili ti pogoji izpolnjeni storil očitno napako pri presoji; in ker (2) je Svet tožeče stranke na seznam vključil na podlagi elementov, ki niso zadoščali za dokaz, da so bili ti pogoji izpolnjeni, s čimer je prav tako storil očitno napako pri presoji.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da sta člen 23(2)(d) Uredbe 267/2012 in/ali člen 20(1)(c) Sklepa 2010/413, ker omogočata vključitev tožečih strank na seznam zgolj na podlagi tega, da so hčerinske družbe subjektov s seznama (ki so same hčerinske družbe subjektov, vključenih na seznam, katerim ni očitana nobena kršitev), nezakonita, saj sta v nasprotju z načelom sorazmernosti, tako da bi bilo treba razglasiti, da se ne uporabita za tožeče stranke.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje, da vključitev tožečih strank na seznam vsekakor pomeni kršitev temeljnih pravic in svoboščin, ki so navedene v Listini o temeljnih pravicah ali so sicer del prava Unije, vključno s pravico do trgovanja in poslovanja in do mirnega uživanja lastninske pravice, in/ali kršitev načela sorazmernosti. Vključitev na seznam naj bi pomenila tudi kršitev previdnostnega načela in načela okoljskega varstva ter varstva človekovega zdravja in varnosti, ker bo verjetno zelo škodljiva za zdravje in varnost povprečnih iranskih delavcev in za okolje.

5.

S petim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je Svet s tem, da je sprejel Sklep 2013/270/SZVP in Izvedbeno uredbo (EU) št. 522/2013 v delu, v katerim se nanašata na tožeče stranke, kršil postopkovne zahteve (i) posamične obvestitve (tretje in četrte) tožeče stranke o njuni vključitvi na seznam; (ii) posredovanja (vsem strankam) ustrezne in zadostne obrazložitve; in (iii) spoštovanja pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva tožečih strank.


(1)  Sklep Sveta 2013/270/SZVP z dne 6. junija 2013 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013 L 156, str. 10)

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 522/2013 z dne 6. junija 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL 2013 L 156, str. 3)

(3)  Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL 2010 L 195, str. 39)

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL 2012 L 88, str. 1)


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/31


Tožba, vložena 26. avgusta 2013 – Klaes proti UUNT – Klaes Kunststoffe (Klaes)

(Zadeva T-453/13)

2013/C 313/59

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Nemčija) (zastopnik: B. Dix, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. junija 2013 (R 1206/2012-1), ugovor tožene stranke zoper prijavo znamke Skupnosti (št. 9545096) pa naj zavrne;

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Klaes“ za proizvode iz razreda 42 – prijava znamke Skupnosti št. 9 545 096

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Klaes Kunststoffe GmbH

Navajana znamka ali znak: proizvod v modri bravi „Klaes“ za storitve iz razreda 42

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1) Uredbe (ES) št. 207/2009


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/32


Tožba, vložena 23. avgusta 2013 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

(Zadeva T-458/13)

2013/C 313/60

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Španija) in Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (zastopnik: F. Bueno Salamero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka predlaga Splošnemu sodišču, naj:

izpodbijano odločbo razglasi za nično;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „GRAPHENE“ za proizvode in storitve iz razredov 13, 23, 25 in 38 – prijava znamke Skupnosti št. 10 895 258

Odločba preizkuševalca: zavrnitev zahteve za registracijo

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/32


Tožba, vložena 23. avgusta 2013 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

(Zadeva T-459/13)

2013/C 313/61

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Španija); in Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (zastopnik: F. Bueno Salamero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „GRAPHENE“za proizvode in storitve iz razredov 2, 6, 10 in 22 – prijava znamke Skupnosti št. 10 892 446

Odločba preizkuševalca: zavrnitev zahteve za registracijo

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/32


Tožba, vložena 28. avgusta 2013 – Arrow Group in Arrow Generics proti Komisiji

(Zadeva T-467/13)

2013/C 313/62

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Arrow Group ApS (Roskilde, Danska); in Arrow Generics Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Kon, C. Firth, in C. Humpe, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi za nične člene 1, 2 in 3 Sklepa Komisije C(2013) 3803 final z dne 19. junija 2013 v zadevi COMP/39226 – Lundbeck v delu, v katerem se nanašajo na skupino Arrow; ali

podredno, razglasi za ničen člen 2 Sklepa Komisije C(2013) 3803 final z dne 19. junija 2013 v zadevi COMP/39226 – Lundbeck v delu, v katerem je skupini Arrow naložena globa v zvezi s sporazumom iz Združenega kraljestva in danskim sporazumom; ali

še bolj podredno, razglasi za ničen člen 2 Sklepa Komisije C(2013) 3803 final z dne 19. junija 2013 v zadevi COMP/39226 – Lundbeck v delu, v katerem je skupini Arrow naložena globa v zvezi z danskim sporazumom in ustrezno zniža globo; ali

povsem podredno, zniža globo, naloženo v skladu s členom 2 Sklepa Komisije C(2013) 3803 final z dne 19. junija 2013 v zadevi COMP/39226 – Lundbeck; in

Komisiji naloži plačilo stroškov skupine Arrow.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na bistveno kršitev postopka pri sprejemanju Sklepa, ki naj bi jo Komisija storila s tem, da (i) ni začela postopka in izvedla preiskave v razumnem času, (ii) ni omogočila pravočasnega in ustreznega vpogleda v spis ter (iii) ni izdala dodatnega obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na to, da naj Komisija ne bi pravno zadostno dokazala, da sta bili skupina Arrow in družba Lundbeck ob sklenitvi vsakega od sporazumov potencialni konkurentki.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na to, da naj Komisija ne bi pravno zadostno dokazala, je bil namen vsakega od sporazumov omejiti konkurenco v nasprotju s členom 101 PDEU.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel sorazmernosti, nullum crimen nulla poena sine lege in pravne varnosti s strani Komisije pri naložitvi globe skupini Arrow.

5.

Peti, podredni tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Komisija napačno ugotovila, da gre pri sporazumu iz Združenega kraljestva in danskem sporazumu za enotno in trajajočo kršitev člena 101 PDEU, in da naj bi s tem, ko je skupini Arrow naložila globo v zvezi z danskim sporazumom po izteku zastaralnega roka za naložitev globe, kršila člen 25 Uredbe 1/2003 (1).

6.

Šesti, še bolj podredni tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Komisija z naložitvijo globe, ki ni sorazmerna teži zatrjevanih kršitev člena 101 PDEU, storila napake pri izračunu višine globe.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/33


Tožba, vložena 9. septembra 2013 – MedSkin Solutions Dr. Suwelack proti UUNT – Cryo-Save (CryoSafe)

(Zadeva T-482/13)

2013/C 313/63

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Nemčija) (zastopnik: A. Thünken, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 4. julija 2013 (zadeva R 1759/2012-4) razveljavi in spremeni tako, da ugotovi, da je pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila pri UUNT, utemeljena, zaradi česar je treba ugovor zavrniti;

naj, podredno, odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 4. julija 2013 (zadeva R 1759/2012-4) razveljavi in zadevo vrne v odločanje pristojnemu preizkuševalcu;

naj UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CryoSafe“ za proizvode in storitve iz razredov 5 in 40 – prijava znamke Skupnosti št. 9 619 586

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Cryo-Save AG

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „CryoSave“ za proizvode iz razredov 10, 42 in 44

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/34


Tožba, vložena 6. septembra 2013 – Navarra de Servicios y Tecnologías proti Komisiji

(Zadeva T-487/13)

2013/C 313/64

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Navarra de Servicios y Tecnologías (Pamplona, Španija) (zastopnik: A. Andérez González, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, razglasi za nično ter naj plačilo stroškov naloži toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 107(1) PDEU.

V zvezi s tem se zatrjuje

neobstoj državne pomoči, ker v obravnavani zadevi s prenosom državnih sredstev ni šlo za državno intervencijo, ker ni šlo za prednost v korist subjektov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, niti ni šlo za izkrivljanje konkurence ali ogrožanje trgovine med državami članicami.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 106(2) PDEU in Protokola o sistemu javne radiotelevizije v državah članicah, priloženega Amsterdamski pogodbi z dne 2. oktobra 1997.

V zvezi s tem se zatrjuje, da

je oblika storitev splošnega gospodarskega pomena – glede katerih imajo z vidika njihove sestave, organizacije in financiranja države članice možnost samostojnega urejanja – zakonita;

tožeča stranka ni imela konkurenčno ugodnejšega položaja; in

so v obravnavani zadevi spoštovana merila iz sodbe Altmark, ker obstajata jasna opredelitev in izrecna podlaga za obveznosti javne storitve in ker je bila opravljena podrobna in objektivna ekonomska ocena, ki ne presega stroškov za izpolnitev obveznosti javne storitve.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 107(3)(c) PDEU, saj v obravnavani zadevi obstaja cilj v skupnem interesu, za uresničitev katerega je sporni ukrep ustrezen in sorazmeren ter ne povzroča nepotrebnih izkrivljanj na trgu.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjujeta zloraba pooblastil med predmetom izpodbijane odločbe in dejanskim ciljem, ki mu slednja sledi, ter očitna nesorazmernost med zastavljenim teoretičnim ciljem in posledicami njegove uporabe, ki so v nasprotju s splošnimi interesi in so v korist trgovinskim in gospodarskim interesom posameznega oziroma posameznih gospodarskih subjektov.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/35


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. septembra 2013 – Gheysens proti Svetu

(Zadeva F-83/08) (1)

(Javni uslužbenci - Pomožni pogodbeni uslužbenec - Pogoji za zaposlitev - Funkcionalna skupina - Skladnost med vrstami nalog in funkcionalnimi skupinami - Trajanje zaposlitve)

2013/C 313/65

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Johan Gheysens (Malines, Belgija) (zastopniki: sprva S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, nato S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Bauer in K. Zieleśkiewicz, nato M. Bauer in J. Herrmann, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta o določitvi pogojev za zaposlitev tožeče stranke v delu, v katerem je trajanje pogodbe omejeno na dve leti in jo uvršča v funkcionalno skupino III, naziv 11, plačilni razred 1, in nezakonitost člena 88 PZDU, ker dovoljuje veriženje pogodb za določen čas za največ tri leta.

Izrek

1.

Odločba Sveta Evropske unije o zaposlitvi J. Gheysensa se v delu, v katerem določa njegovo uvrstitev v funkcionalno skupino III, razglasi za nično..

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in tri četrtine stroškov, ki jih je priglasil J. Gheysens.

4.

J. Gheysens nosi četrtino svojih stroškov.


(1)  UL C 313, 6.12.2008, str. 59.


26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/35


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. septembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-31/13)

(Javni uslužbenci - Člen 34(1) in (6) Poslovnika - Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe, podaljšanem zaradi oddaljenosti za deset dni - Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh - Neobstoj istovetnosti med tožbama - Prepozna tožba)

2013/C 313/66

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti zavrnitve predloga tožeče stranke za plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi ji nastala zaradi njene premestitve iz delegacije Komisije v Luandi na sedež Komisije v Bruslju.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške.