ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.279.slv

Uradni list

Evropske unije

C 279

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
27. september 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 279/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2013/C 279/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) ( 1 )

6

2013/C 279/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage) ( 1 )

6

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 279/04

Menjalni tečaji eura

7

2013/C 279/05

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti – Sklep št. S9 z dne 20. junija 2013 o postopkih povračil za izvajanje členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004 ( 2 )

8

2013/C 279/06

Sklep št. R1 z dne 20. junija 2013 o razlagi člena 85 Uredbe (ES) št. 987/2009 ( 2 )

11

2013/C 279/07

Priporočilo št. H1 z dne 19. junija 2013 v zvezi s sodbo Gottardo, v skladu s katero je treba ugodnosti, ki jih imajo državljani države na podlagi dvostranske konvencije o socialni varnosti s tretjo državo, dodeliti tudi delavcem, ki so državljani drugih držav članic ( 2 )

13

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2013/C 279/08

Objava seznama nacionalnih organov za standardizacijo na podlagi člena 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji

15

2013/C 279/09

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

18

2013/C 279/10

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

 

(2)   Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 279/01

Datum sprejetja odločitve

31.7.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.24895 (11/NN)

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Public investment in wind power development projects

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Ad hoc pomoč

Carbon Trust — CTEL

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Zagotavljanje tveganega kapitala

Proračun

Skupni proračun: 10 mio. GBP

Intenzivnost

51 % (in deloma ni pomoč)

Trajanje

Od 17.3.2008

Gospodarski sektorji

Proizvodnja električne energije

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum sprejetja odločitve

2.5.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.31006 (13/N)

Država članica

Belgija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

State compensations to bpost for the delivery of public services over 2013-2015

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Ad hoc pomoč

bpost

Cilj

Storitve splošnega gospodarskega pomena

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 900 mio. EUR

 

Letni proračun: 300 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2013–31.12.2015

Gospodarski sektorji

Druga poštna in kurirska dejavnost

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum sprejetja odločitve

6.3.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.34650 (12/N)

Država članica

Španija

Regija

Galicia

Člen 107(3)(a)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayuda a Alcoa para ahorro energético

Pravna podlaga

Estatuto de Autonomía of Galicia and the cooperation agreement to be concluded between the Government of Galicia and Alcoa Inespal, SA

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Alcoa Inespal, SA

Cilj

Varčevanje z energijo, Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 0,85 milijona EUR

Intenzivnost

60 %

Trajanje

Gospodarski sektorji

Proizvodnja aluminija

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum sprejetja odločitve

31.7.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.35205 (13/N)

Država članica

Italija

Regija

Sardegna

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aiuto alla ristrutturazione concesso ad Abbanoa SpA

Pravna podlaga

Legge Regionale n. 3/2009, articolo 7, comma 12, lettera b; Legge Regionale n. 12/2011, articolo 6; Legge Regionale n. 6/2012, articolo 4, comma 32; Delibera della Giunta Regionale n. 32/91 del 24 luglio 2012

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Società di gestione del servizio idrico Integrato della Sardegna Abbanoa SpA

Cilj

Prestrukturiranje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Zagotavljanje tveganega kapitala, Jamstvo

Proračun

Skupni proračun: 229 mio. EUR

Intenzivnost

83 %

Trajanje

1.10.2013–1.12.2017

Gospodarski sektorji

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direzione generale dei lavori pubblici

V.le Trento 69

09123 Cagliari CA

ITALIA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Via Mameli 88 (1o piano)

09123 Cagliari CA

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum sprejetja odločitve

3.6.2013

Referenčna številka državne pomoči

SA.35586 (12/N)

Država članica

Švedska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning

Pravna podlaga

7 kap. 3-4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Zmanjšanje davčne stopnje

Proračun

 

Skupni proračun: 990 mio. SEK

 

Letni proračun: 165 mio. SEK

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2018

Gospodarski sektorji

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Skatteverket

SE-771 83 Ludvika

SVERIGE

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/6


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 279/02

Komisija se je 5. avgusta 2013 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32013M6607. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/6


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 279/03

Komisija se je 23. septembra 2013 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32013M7025. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/7


Menjalni tečaji eura (1)

26. septembra 2013

2013/C 279/04

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3499

JPY

japonski jen

133,41

DKK

danska krona

7,4577

GBP

funt šterling

0,84180

SEK

švedska krona

8,6554

CHF

švicarski frank

1,2288

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

8,0625

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,809

HUF

madžarski forint

299,87

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7028

PLN

poljski zlot

4,2280

RON

romunski leu

4,4660

TRY

turška lira

2,7210

AUD

avstralski dolar

1,4390

CAD

kanadski dolar

1,3909

HKD

hongkonški dolar

10,4673

NZD

novozelandski dolar

1,6266

SGD

singapurski dolar

1,6947

KRW

južnokorejski won

1 454,27

ZAR

južnoafriški rand

13,4725

CNY

kitajski juan

8,2622

HRK

hrvaška kuna

7,6130

IDR

indonezijska rupija

15 174,79

MYR

malezijski ringit

4,3391

PHP

filipinski peso

58,497

RUB

ruski rubelj

43,4502

THB

tajski bat

42,130

BRL

brazilski real

3,0034

MXN

mehiški peso

17,5347

INR

indijska rupija

83,8000


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/8


UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI

SKLEP št. S9

z dne 20. junija 2013

o postopkih povračil za izvajanje členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica)

2013/C 279/05

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh upravnih vprašanj in vprašanj v zvezi z razlago, ki izhajajo iz določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 (2),

ob upoštevanju členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004,

ob upoštevanju členov 66 do 68 Uredbe (ES) št. 987/2009,

v skladu s pogoji iz člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stroški storitev, ki jih zagotovi nosilec ene države članice v imenu nosilca druge države članice, se v celoti povrnejo.

(2)

Če ni dogovorjeno drugače, se morajo povračila med nosilci izvršiti hitro in učinkovito, da bi se preprečilo kopičenje zahtevkov, ki ostajajo dolgo neizplačani.

(3)

Kopičenje zahtevkov bi lahko ogrozilo učinkovito delovanje sistema Unije in pravice posameznikov.

(4)

Upravna komisija je v Sklepu št. S1 sklenila, da se nosilcu v kraju začasnega prebivališča povrnejo stroški zdravstvenega varstva, zagotovljenega na podlagi veljavne evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

(5)

Dogovorjene najboljše prakse bi prispevale k hitremu in učinkovitemu izplačilu povračil med nosilci.

SKLENILA:

A.   Povračilo na podlagi dejanskih stroškov (člen 62 Uredbe (ES) št. 987/2009)

Člen 1

Nosilec, ki terja povračilo na podlagi dejanskih stroškov, predloži terjatev najpozneje v roku iz člena 67(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba). Nosilec, ki prejme terjatev, plača terjatev v roku iz člena 67(5) izvedbene uredbe, pred tem rokom pa takoj, ko to lahko naredi.

Člen 2

1.   Terjatve za povračila za storitve, opravljene na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, dokumenta, ki nadomešča to kartico, ali kakršnega koli drugega dokumenta o upravičenosti, se lahko zavrnejo, terjatev pa se vrne nosilcu, upravičenemu do terjatev, če je terjatev npr.:

nepopolna in/ali nepravilno izpolnjena,

zadeva storitve, ki niso bile opravljene v času veljavnosti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali dokumenta o upravičenosti, ki ga je prejemnik storitev uporabil.

2.   Terjatev se ne sme zavrniti na podlagi dejstva, da oseba ni več zavarovana pri nosilcu, ki je izdal evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali dokument o upravičenosti, če so bile storitve upravičencu zagotovljene v času veljavnosti uporabljenega dokumenta.

3.   Nosilec, ki mora povrniti stroške storitev, opravljenih na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, lahko zahteva od nosilca, pri katerem je bila oseba pravilno prijavljena v času prejema storitev, da prvemu nosilcu povrne stroške za navedene storitve ali zadevo uredi z zadevno osebo, če ta oseba ni bila upravičena do uporabe evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Člen 3

Nosilec, pristojen za izplačilo, ne sme preveriti skladnosti terjatve s členoma 19 in 27(1) Uredbe (ES) št. 883/2004, razen če obstaja utemeljen sum zlorabe, kot je to pojasnjeno v sodni praksi Sodišča (3). Nosilec, pristojen za izplačilo, mora zato sprejeti informacije, na katerih terjatev temelji, in izvršiti povračilo. V primeru suma zlorabe lahko nosilec, pristojen za izplačilo terjatev, zaradi ustreznih razlogov zavrne terjatev v skladu s členom 67(5) izvedbene uredbe.

Člen 4

Za izvajanje členov 2 in 3, če nosilec, pristojen za izplačilo terjatev, dvomi o pravilnosti dejstev, na katerih temelji terjatev, mora nosilec, upravičen do terjatev, preveriti, ali je bila terjatev pravilno izdana, in jo po potrebi umakniti ali ponovno izračunati.

Člen 5

Terjatev, ki se predloži po roku iz člena 67(1) izvedbene uredbe, se ne upošteva.

B.   Povračilo na podlagi pavšalnih zneskov (člen 63 izvedbene uredbe)

Člen 6

Seznam iz člena 64(4) izvedbene uredbe se predloži organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, do konca leta po referenčnem letu, terjatve, ki temeljijo na tem seznamu, pa se istemu organu predložijo čim prej po objavi letnih pavšalnih zneskov na osebo v Uradnem listu Evropske unije, vendar v roku iz člena 67(2) izvedbene uredbe.

Člen 7

Nosilec, upravičen do terjatev, nosilcu, pristojnemu za izplačilo, hkrati predloži terjatve, ki zadevajo določeno koledarsko leto, kadar je to mogoče.

Člen 8

Nosilec, pristojen za izplačilo, ki prejme terjatev za povračilo na podlagi pavšalnih zneskov, plača terjatev v roku iz člena 67(5) izvedbene uredbe, pred tem rokom pa takoj, ko to lahko naredi.

Člen 9

Terjatev, predložena po roku iz člena 67(2) izvedbene uredbe, se ne upošteva.

Člen 10

Terjatev za povračilo na podlagi pavšalnih stroškov se lahko zavrne in vrne nosilcu, upravičenemu do terjatev, če je terjatev npr.:

nepopolna in/ali nepravilno izpolnjena,

se nanaša na obdobje, v katerem oseba ni bila prijavljena na podlagi veljavnega dokumenta o upravičenosti.

Člen 11

Če nosilec, pristojen za izplačilo, dvomi o pravilnosti dejstev, na katerih temelji terjatev, mora nosilec, upravičen do terjatve preveriti, ali je bil račun pravilno izdan, in po potrebi umakniti ali ponovno izračunati terjatev.

C.   Poravnava terjatev (člen 67 izvedbene uredbe)

Člen 12

1.   V skladu s členom 67(5) izvedbene uredbe ni mogoče izpodbijati nobene terjatve po 18 mesecih po koncu meseca, v katerem so bile terjatve predložene pri organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo.

2.   Če organ za zvezo države članice, upravičene do terjatev, ni odgovoril in predložil zahtevanih dokazov v 12 mesecih po koncu meseca, v katerem je organ za zvezo države članice, upravičene do terjatev, prejel izpodbijanje, se šteje, da je država članica, upravičena do terjatve, izpodbijanje sprejela, terjatev ali njeni ustrezni deli pa se dokončno zavrnejo.

D.   Obresti za zamujena plačila in predplačila (člen 68 izvedbene uredbe)

Člen 13

V primeru predplačila v skladu s členom 68 izvedbene uredbe se znesek predplačila določi ločeno za terjatve na podlagi dejanskih stroškov (člen 67(1) izvedbene uredbe) in terjatve na podlagi pavšalnih zneskov (člen 67(2) izvedbene uredbe).

Člen 14

1.   V skladu s členom 68(1) izvedbene uredbe predstavlja predplačilo vsaj 90 % skupnega zneska prvotne terjatve organa za zvezo države članice, upravičene do terjatev.

2.   Če država članica, upravičena do terjatev, da splošno izjavo, da sprejema predplačila, se bodo taka izplačila samodejno štela kot sprejeta. Revizijski odbor pripravi seznam držav članic, ki so navedle, da sprejemajo predplačila.

3.   Države članice, ki niso navedle, da običajno sprejemajo predplačila, odgovorijo na posebne ponudbe za predplačila v šestih mesecih po koncu meseca, v katerem je bila ta terjatev predložena. Če v določenem roku ni odgovora, se predplačilo šteje za sprejeto in se izvede.

Člen 15

1.   Pri plačilu terjatve, za katero je bilo izvedeno predplačilo, je nosilec, pristojen za izplačilo, zavezan poravnati le razliko med končnim zneskom terjatve in predplačila;

2.   Če je znesek terjatve manjši od predplačila, določenega na podlagi izvirnega zneska zahtevka, država članica, upravičena do terjatev:

(a)

plača preseženi znesek državi članici, pristojni za izplačilo. Takšno plačilo opravi organ za zvezo države članice, upravičene do terjatev, brez odlašanja in najpozneje v šestih mesecih od konca meseca, v katerem je bil določen znesek terjatve; ali

(b)

se strinja z državo članico, pristojno za izplačilo, da presežen znesek izterja s kompenzacijo poznejšega zahtevka. Akt o plačilu jasno opredeli presežen znesek, povrnjen s poznejšo terjatvijo.

3.   Obresti, ki nastanejo pri predplačilu, ne zmanjšajo dolga države članice, pristojne za izplačilo, in ostanejo sredstvo držav članic, upravičenih do terjatev.

Člen 16

1.   Zamudne obresti, ki se zaračunavajo v skladu s členom 68(1) izvedbene uredbe, se izračunavajo na podlagi mesecev po naslednji formuli:

Formula

pri čemer:

I so obresti za zamude pri plačilu,

PV („sedanja vrednost“) je vrednost zamujenih plačil; vrednost, določena kot znesek neporavnane terjatve, ki ni bila poravnana v rokih, določenih v členih 67(5) in 67(6) izvedbene uredbe in ki je predplačilo ne zajema v skladu s členom 68(1) izvedbene uredbe. Sedanja vrednost vključuje samo terjatev ali njene dele, ki sta jih kot veljavne vzajemno priznali država članica, pristojna za izplačilo, in država članica, upravičena do terjatev, tudi če je bil zahtevek ali njegov del predmet postopka izpodbijanja,

I je letna obrestna mera, ki jo je Evropska centralna banka določila za svoje glavne posle refinanciranja in je veljala na prvi dan v mesecu, ko je plačilo zapadlo,

n je obdobje (v mesecih), ki se začne s prvim mesecem po poteku rokov iz člena 68(1) izvedbene uredbe in nadaljuje do vključno meseca pred mesecem, v katerem je plačilo prejeto. Med postopkom v skladu s členom 67(7) izvedbene uredbe se obdobje ne prekinja.

2.   Terjatev za zamudne obresti državi članici, pristojni za izplačilo, predloži organ za zvezo države članice, upravičene do terjatev, v šestih mesecih po mesecu, v katerem je bilo opravljeno zapoznelo plačilo.

3.   Terjatev zamudnih obresti, ki je predložena po poteku roka iz odstavka 2, se ne upošteva.

Člen 17

1.   Obresti za zamude pri plačilu se plačajo organu za zvezo države članice, upravičene do terjatev, v dvanajstih mesecih po koncu meseca, v katerem je bila terjatev predložena organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo.

2.   Revizijski odbor omogoči, da se na utemeljeno zahtevo ene od strank računi zaključijo, kadar poravnava terjatve za zamudne obresti ni bila dosežena v rokih iz odstavka 1. Revizijski odbor poda obrazloženo mnenje v šestih mesecih po mesecu, ko mu je bila zadeva predložena.

E.   Druge določbe

Člen 18

1.   Za namene izplačil, navedenih v Sklepu, je datum plačila datum valute transakcije, ki ga je določila bančna institucija organa za zvezo države članice, upravičene do terjatve.

2.   Organ za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, potrdi prejem predložene terjatve v roku dveh mesecev po datumu prejema terjatve. Na potrdilu o prejemu se navede datum, ko je bila terjatev prejeta.

3.   Dve državi članici ali več oziroma njihovi pristojni organi ali organi za zvezo lahko opustijo ali določijo druge metode poravnave za postavke, zajete v tem sklepu.

4.   Revizijski odbor lahko v mnenju, podanem v skladu s členom 67(7) izvedbene uredbe, opusti ali določi druge metode poravnave za postavke, zajete v tem sklepu, ob upoštevanju načela dobrega sodelovanja med organi in nosilci držav članic.

F.   Končne določbe

Člen 19

1.   Nosilci bi morali med seboj zagotoviti dobro sodelovanje in ravnati, kot bi izvajali lastno zakonodajo.

2.   Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od prvega dne po objavi za vse terjatve za povračilo na podlagi dejanskih izdatkov, vknjiženih v poslovnih knjigah za državo članico, upravičeno do terjatve, po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 987/2009, in za vse zahtevke za povračilo na podlagi stalnih zneskov, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 987/2009.

3.   Ta sklep nadomešča Sklep št. S4 z dne 2. oktobra 2009.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2 se člena 12(2) in 18(2) uporabljata za terjatve, navedene v odstavku 2, ki so bili predloženi organu za zvezo države članice, pristojne za izplačilo, po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

Predsednica Upravne komisije

Anne McMANUS


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Sodba z dne 12. aprila 2005 v zadevi C-145/03 „Héritiers d’Annette Keller proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)“, ZOdl. 2005, str. I-02529.


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/11


SKLEP št. R1

z dne 20. junija 2013

o razlagi člena 85 Uredbe (ES) št. 987/2009

(Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica)

2013/C 279/06

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh administrativnih vprašanj ali vprašanj interpretacije, ki izhajajo iz določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 (2),

ob upoštevanju člena 84(2) in (4) Uredbe (ES) št. 883/2004,

ob upoštevanju členov 80(1) ter 85(1) in (2) Uredbe (ES) št. 987/2009,

v skladu s pogoji iz prvega pododstavka člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje III naslova IV Uredbe (ES) št. 987/2009 o povračilu dajatev in prispevkov je prvotno temeljilo na določbah EU o izterjavi, ki se uporabljajo na področju davkov, in sicer Direktiva 76/308/EGS (3), pozneje nadomeščena z Direktivo 2008/55/ES (4).

(2)

Med razpravami Upravne komisije se je pojavilo vprašanje, ali bi subjekt prosilec moral povrniti stroške, povezane z izterjavo, ki jo opravi zaprošeni subjekt, ki jih ne bi bilo mogoče izterjati od zadevne osebe.

(3)

V skladu s členom 84(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 se izvršljive odločitve sodnih in upravnih organov v zvezi s pobiranjem prispevkov, obresti in morebitnih drugih dajatev ali v zvezi s povračilom izplačanih, vendar po zakonodaji ene države članice neupravičenih dajatev, priznajo in izvršijo na zahtevo pristojnega nosilca druge države članice v mejah in v skladu s postopki, določenimi v zakonodaji in morebitnimi drugimi postopki, ki se uporabljajo za podobne odločitve slednje države članice.

(4)

Po nedavno sprejeti Direktivi 2010/24/EU (5) (o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi), ki nadomešča prejšnjo Direktivo 2008/55/ES o tem področju, je bil pristop na področju davkov do izterjave stroškov zaprošenega subjekta, ki jih ni mogoče izterjati od zadevne osebe, ponovno ocenjen in pojasnjen.

(5)

V skladu s členom 85(1) Uredbe (ES) št. 987/2009, zaprošeni subjekt od zadevne fizične ali pravne osebe izterja in obdrži zneske vseh stroškov, povezanih z izterjavo, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se v državi članici zaprošenega subjekta uporabljajo za podobne terjatve.

(6)

V skladu s členom 85(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 je vzajemna pomoč praviloma brezplačna; s tem se ponovno potrdi splošno pravilo iz člena 76(2) Uredbe (ES) št. 883/2004. Zato je treba opredeliti področje uporabe vzajemne pomoči za namene čezmejne izterjave terjatev.

(7)

Zaželeno je, da se, kadar je to mogoče, uskladi razlago poglavja III naslova IV Uredbe (ES) št. 987/2009 s pravili in načeli o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki in carinami –

SKLENILA NASLEDNJE:

1.

Vzajemna pomoč je praviloma brezplačna. To pomeni, da institucije držav članic druga drugi zagotovijo brezplačno upravno pomoč. To velja samo za stroške dejavnosti, ki jih prevzame zaprošeni subjekt.

2.

Stroške, povezane z izterjavo, se zaračuna v skladu z zakoni in predpisi zaprošenega subjekta, praviloma pa povrne jih skupaj z zneskom terjatve dolžnik.

3.

Najprej se poravnajo stroški, povezani z izterjavo, in šele potem, ko so ti stroški poravnani, se povrne terjatev subjektu prosilcu (prednostno pravilo za stroške).

4.

Kadar stroškov, povezanih z izterjavo, zaprošeni subjekt ne more izterjati neposredno od dolžnika zaradi nacionalne zakonodaje zaprošenega subjekta ali zato, ker znesek, izterjan od dolžnika, ne omogoča povrnitve celotne terjatve, vključno s stroški, povezanimi z izterjavo, je takšne stroške mogoče odtegniti od izterjanega zneska, zaprošeni subjekt pa subjektu prosilcu nakaže samo neporavnani znesek. Zaprošeni subjekt subjektu prosilcu predloži dokaz, da so ti stroški nastali med postopkom izterjave.

5.

Kadar s postopkom izterjave ni izterjan znesek, ki zajema vsaj tiste stroške, povezane z izterjavo, ali kadar je postopek izterjave popolnoma neuspešen, vendar so stroški, povezani z izterjavo, razen tistih, navedenih v odstavku 1, nastali, subjekt prosilec povrne te stroške, razen če se stranki dogovorita o posebni ureditvi povračil za ta primer, ali pa se subjekt prosilec in zaprošeni subjekt dogovorita o odstopanju od povračila nastalih stroškov.

6.

Kadar je očitno, da izterjava predstavlja poseben problem ali zelo visoke stroške, ki jih dolžnik verjetno ne bo povrnil, se subjekt prosilec in zaprošeni subjekt lahko dogovorita, po možnosti vnaprej, o posebni ureditvi povračil za ta primer.

7.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporabljati se začne na dan objave.

Predsednica Upravne komisije

Anne McMANUS


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  UL L 73, 19.3.1976, str. 18.

(4)  UL L 150, 10.6.2008, str. 28.

(5)  UL L 84, 31.3.2010, str. 1.


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/13


PRIPOROČILO št. H1

z dne 19. junija 2013

v zvezi s sodbo Gottardo, v skladu s katero je treba ugodnosti, ki jih imajo državljani države na podlagi dvostranske konvencije o socialni varnosti s tretjo državo, dodeliti tudi delavcem, ki so državljani drugih držav članic

(Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica)

2013/C 279/07

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh upravnih vprašanj in vprašanj v zvezi z razlago, ki izhajajo iz določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 (2),

ob upoštevanju člena 72(c) Uredbe (ES) št. 883/2004, v skladu s katerim spodbuja in razvija sodelovanje med državami članicami in njihovimi nosilci v zadevah, povezanih s socialno varnostjo,

V skladu s pogoji iz člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Načelo nediskriminacije na podlagi državljanstva je bistven zaščitni ukrep za prosto gibanje oseb, določeno v členih 21(1) in 45(1) PDEU. To pomeni odpravo vsake diskriminacije med državljani držav članic.

(2)

V sodbi Gottardo (3) je Sodišče na podlagi načela iz člena 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) odločalo v zvezi z osebo s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki je delala v Franciji, Italiji in Švici. Ta oseba ni izpolnjevala vseh pogojev za pridobitev pokojnine v Italiji in je zahtevala, da se zavarovalne dobe, dopolnjene v Švici in Italiji, seštejejo, kot določa dvostranska konvencija med Italijo in Švico v korist njunih državljanov.

(3)

Sodišče je v tem primeru odločilo, da če država članica sklene mednarodno dvostransko konvencijo o socialni varnosti s tretjo državo, ki določa upoštevanje zavarovalnih dob, dopolnjenih v navedeni tretji državi za pridobitev pravice do dajatev za starost, mora navedena država članica v skladu s temeljnim načelom enakega obravnavanja državljanom drugih držav članic dodeliti enake ugodnosti, kot jih imajo njeni državljani na podlagi navedene konvencije, razen če lahko zavrnitev objektivno obrazloži (4).

(4)

V zvezi s tem iz sodbe Sodišča izhaja, da njegova razlaga izraza „zakonodaja“ iz člena 1(l) Uredbe (ES) št. 883/2004 ne more vplivati na obveznost posamezne države članice, da ravna v skladu z načelom enakega obravnavanja iz člena 45(2) PDEU.

(5)

Sodišče je menilo, da ogrozitev ravnovesja in reciprocitete dvostranske mednarodne konvencije, sklenjene med državo članico in tretjo državo, ne pomeni objektivne obrazložitve za zavrnitev države članice, pogodbenice navedene konvencije, da ugodnosti, ki jih imajo njeni državljani na podlagi navedene konvencije, razširi na državljane drugih držav članic.

(6)

Poleg tega Sodišče ni sprejelo ugovorov, da bi lahko morebitno povečanje finančne obremenitve in administrativnih težav pri sodelovanju s pristojnimi organi zadevne tretje države utemeljevale, da država članica, pogodbenica dvostranske konvencije, ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe.

(7)

Pomembno je, da vse ustrezne ugotovitve temeljijo na tej sodbi, ki je bistvena za državljane EU, ki so uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja v drugo državo članico.

(8)

Zato bi bilo treba pojasniti, da je treba dvostranske konvencije o socialni varnosti med državo članico in tretjo državo razlagati tako, da je treba ugodnosti, ki jih imajo državljani države članice, pogodbenice konvencije, načeloma dodeliti tudi državljanom druge države članice, ki so objektivno v enakem položaju.

(9)

Ne glede na enotno uporabo odločitve v zadevi Gottardo v posameznih primerih bi bilo treba pregledati obstoječe dvostranske konvencije. V zvezi s predhodno sklenjenimi sporazumi člen 351 PDEU določa: „država članica ali države članice, ki jih to zadeva, ustrezno ukrepajo, da bi odpravile ugotovljeno nezdružljivost“ in člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji določa, da: „države članice sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije.“

(10)

V zvezi z novimi dvostranskimi konvencijami o socialni varnosti, sklenjenimi med državo članico in tretjo državo, je treba upoštevati, da morajo vključevati posebno sklicevanje na načelo nediskriminacije na podlagi državljanstva v razmerju do državljanov drugih držav članic, ki so uresničevali pravico do prostega gibanja v državi članici, ki je pogodbenica zadevne konvencije.

(11)

Uporaba sodbe Gottardo v posameznih primerih je odvisna predvsem od sodelovanja tretjih držav, zlasti ker morajo potrditi zavarovalne dobe, ki jih je tam dopolnila zadevna oseba.

(12)

Upravna komisija bi morala to vprašanje obravnavati, ker je odločitev v zadevi Gottardo povezana z uporabo načela enakega obravnavanja na področju socialne varnosti.

PRIPOROČA pristojnim službam in nosilcem:

1.

V skladu z načelom nediskriminacije med lastnimi državljani in državljani drugih držav članic, ki so uresničili pravico do prostega gibanja v skladu s členom 21(1) in členom 45(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se določbe konvencije o socialni varnosti s tretjo državo načeloma uporabljajo tudi za državljane drugih držav članic, ki se znajdejo v enakem položaju kot lastni državljani države.

2.

Nove dvostranske konvencije o socialni varnosti, sklenjene med državo članico in tretjo državo, bi morale načeloma vključevati posebno sklicevanje na načelo nediskriminacije na podlagi državljanstva v razmerju do državljanov druge države članice, ki so uresničevali svojo pravico do prostega gibanja v državo članico, ki je pogodbenica zadevne konvencije, ali iz nje.

3.

Države članice bi morale o posledicah tega priporočila obvestiti nosilce v državah, s katerimi so podpisale konvencije o socialni varnosti, katerih določbe se uporabljajo le za njihove državljane. Države članice, ki so sklenile dvostranske konvencije z istimi tretjimi državami, lahko pri pozivu k takšnemu sodelovanju nastopajo skupaj. To sodelovanje je bistveno za spoštovanje prava EU.

4.

Priporočilo P1 se razveljavi z dnem začetka uporabe tega priporočila.

5.

To priporočilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od prvega dne drugega meseca po objavi.

Predsednica Upravne komisije

Anne McMANUS


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Sodba z dne 15. januarja 2002 v zadevi C-55/00, Elide Gottardo v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), [2002] Recueil I-00413 in nasl.

(4)  Sodba z dne 15. januarja 2002 v zadevi C-55/00, Elide Gottardo v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), [2002] Recueil I-00413, odstavek 34.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/15


Objava seznama nacionalnih organov za standardizacijo na podlagi člena 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji

2013/C 279/08

1.   Belgija

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

2.   Bolgarija

БИС

Български институт за стандартизация

3.   Češka

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   Danska

DS

Fonden Dansk Standard

5.   Nemčija

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   Estonija

EVS

Eesti Standardikeskus

TJA

Tehnilise Järelevalve Amet

7.   Irska

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   Grčija

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   Španija

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

10.   Francija

AFNOR

Association française de normalisation

11.   Hrvaška

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   Italija

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

13.   Ciper

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   Latvija

LVS

Latvijas standarts

15.   Litva

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   Luksemburg

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   Madžarska

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   Malta

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   Nizozemska

NEN

Stichting Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   Avstrija

ASI

Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut)

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   Poljska

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   Portugalska

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   Romunija

ASRO

Asociația de Standardizare din România

24.   Slovenija

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   Slovaška

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

26.   Finska

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

FICORA

Viestintävirasto

Kommunikationsverket

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   Švedska

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Informationstekniska standardiseringen

28.   Združeno kraljestvo

BSI

British Standards Institution


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/18


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2013/C 279/09

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev za zaprtje ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

29.8.2013

Trajanje

29.8.2013–31.12.2013

Država članica

Portugalska

Stalež ali skupina staležev

ALF/3X14-

Vrsta

sluzoglavka (Beryx spp.)

Cona

vode EU ter mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

47/DSS


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/18


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2013/C 279/10

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev za zaprtje ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

2.9.2013

Trajanje

2.9.2013–31.12.2013

Država članica

Švedska

Stalež ali skupina staležev

COD/2A3AX4

Vrsta

trska (Gadus Morhua)

Cona

območje IV, vode EU območja IIa ter del območja IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

48/TQ40


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.