ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.086.slv

Uradni list

Evropske unije

C 86

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
23. marec 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 086/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 79, 16.3.2013

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 086/02

Zadeva C-12/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dublin Metropolitan District Court – Irska) – Denise McDonagh proti Ryanair Ltd (Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Pojem izredne razmere — Obveznost pomoči potnikom v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer — Ognjeniški izbruh, ki je povzročil zaprtje zračnega prostora — Izbruh islandskega ognjenika Eyjafjallajökull)

2

2013/C 086/03

Zadeva C-26/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Belgische Petroleum Unie VZW in drugi proti Belgische Staat (Direktiva 98/70/ES — Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva — Členi od 3 do 5 — Okoljske specifikacije za gorivo — Direktiva 98/34/ES — Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe — Člena 1 in 8 — Pojem tehnični predpis — Obveznost priglasitve osnutkov tehničnih predpisov — Nacionalni predpisi, ki naftnim družbam, ki dajejo na trg motorni bencin in/ali dizelsko gorivo, nalagajo, da dajo v istem koledarskem letu na trg tudi določeno količino biogoriva)

2

2013/C 086/04

Zadeva C-175/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – H.I.D., B.A. proti Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Skupni evropski azilni sistem — Prošnja državljana tretje države za pridobitev statusa begunca — Direktiva 2005/85/ES — Člen 23 — Možnost uporabe postopka prednostnega obravnavanja prošenj za azil — Nacionalni postopek, pri katerem se prošnje, ki jih vložijo osebe, ki spadajo v določeno kategorijo, opredeljeno po merilu državljanstva ali izvorne države, obravnavajo po prednostnem postopku — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva — Člen 39 te direktive — Pojem sodišče v smislu tega člena)

3

2013/C 086/05

Zadeva C-301/11: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 31. januarja 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski (Davčna zakonodaja — Prenos davčnega domicila — Svoboda ustanavljanja — Člen 49 PDEU — Obdavčenje nedosežene dodane vrednosti — Takojšnja obdavčitev ob zapustitvi ozemlja)

4

2013/C 086/06

Zadeva C-394/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Komisija za zaštita ot diskriminacija – Bolgarija) – Valeri Hariev Belov proti ČEZ Elektro Balgaria AD in drugim (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 267 PDEU — Pojem nacionalno sodišče — Nepristojnost Sodišča)

4

2013/C 086/07

Zadeva C-396/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Constanța – Romunija) – Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța – Izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih proti Ciprianu Vasileju Raduju (Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami — Evropski nalog za prijetje, izdan z namenom uvedbe kazenskega postopka — Razlogi za zavrnitev izvršitve)

5

2013/C 086/08

Zadeva C-642/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe l'Administrativen sad Varna – Bolgarija) – Stroy trans EOOD proti Direktor na Direkcija Obžalvane i upravlenie na izplnenieto – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite (Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Pravica do odbitka — Zavrnitev — Člen 203 — Izkaz DDV na računu — Obveznost obračuna — Obstoj obdavčljive transakcije — Enaka presoja glede izdajatelja računa in njegovega naslovnika — Nujnost)

5

2013/C 086/09

Zadeva C-643/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Varna – Bolgarija) – LVK – 56 EOOD proti Direktor na Direkcija Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite (Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Pravica do odbitka — Nepriznanje — Člen 203 — Na računu izkazani DDV — Obveznost obračuna — Obstoj obdavčljive transakcije — Enaka presoja glede izdajatelja računa in glede njegovega naslovnika — Nujnost)

6

2013/C 086/10

Zadeva C-496/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška) 6. novembra 2012 – Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA proti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

Zadeva C-595/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 19. decembra 2012 – Loredana Napoli proti Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

Zadeva C-597/12 P: Pritožba, ki jo je Isdin, SA vložila 19. decembra 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. oktobra 2012 v zadevi Bial-Portela & Ca, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), T-366/11

8

2013/C 086/13

Zadeva C-599/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. decembra 2012 vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) – Jetair NV, BTW – eenheid BTWE Travel4you proti FOD Financiën

9

2013/C 086/14

Zadeva C-604/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 27. decembra 2012 – HN proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irski in Attorney General

9

2013/C 086/15

Zadeva C-617/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Združeno kraljestvo) 18. decembra 2012 – Astrazeneca AB proti Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

Zadeva C-11/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 10. januarja 2013 – Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

Zadeva C-17/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 14. januarja 2013 – Alpina River Cruises GmbH in Nicko Tours GmbH proti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

Zadeva C-19/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. januarja 2013 – Ministero dell'Interno proti Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

Zadeva C-20/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 15. januarja 2013 – Daniel Unland proti Land Berlin

11

2013/C 086/20

Zadeva C-22/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli (Italija) 17. januarja 2013 – Mascolo proti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

Zadeva C-35/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte Suprema di Cassazione (Italija) 24. januarja 2013 – ASS.I.CA. in Krafts Foods Italia SpA proti Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino in drugi

13

2013/C 086/22

Zadeva C-54/13 P: Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 31. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega Sodišča (tretji senat) z dne 21. novembra 2012 v zadevi T-270/08, Zvezna republika Nemčija proti Evropski komisiji

14

 

Splošno sodišče

2013/C 086/23

Zadeva T-269/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Sagar proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Zmanjšanje socialnih prispevkov za podjetja, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena zagotovitev vračila izplačanih pomoči — Očitno pravno neutemeljena tožba)

15

2013/C 086/24

Zadeva T-272/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Barbini in drugi proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Zmanjšanje socialnih prispevkov za podjetja, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena zagotovitev vračila izplačanih pomoči — Deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena tožba)

15

2013/C 086/25

Zadeva T-273/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Unindustria in drugi proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost v korist podjetij s sedežem na območju Benetk in Chioggie — Odločba Komisije, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naloženo vračilo izplačanih pomoči — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

16

2013/C 086/26

Zadeva T-368/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2013 – Travetanche Injection proti Komisiji (Začasna odredba — Zavrnitev glavne tožbe — Ustavitev postopka)

16

2013/C 086/27

Zadeva T-551/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2013 – BSI proti Svetu (Ničnostna tožba — Damping — Razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske na uvoz teh proizvodov poslanih iz Malezije — Nepovezan uvoznik — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Neobstoj posamične zadevnosti — Pravni predpis, ki vsebuje izvršilne ukrepe — Nedopustnost)

17

2013/C 086/28

Zadeva T-347/12 P: Pritožba, ki jo je 8. januarja 2013 vložila Dana Mocová zoper sodbo, ki jo je 13. junija 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Mocová proti Komisiji (F-41/11)

17

2013/C 086/29

Zadeva T-1/13: Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Advance Magazine Publishers proti UUNT – Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

Zadeva T-12/13: Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Sherwin Williams Sweden proti UUNT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

Zadeva T-13/13: Tožba, vložena 3. januarja 2013 – MasterCard International proti UUNT – Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

Zadeva T-14/13: Tožba, vložena 3. januarja 2013 – Seal Trademarks proti UUNT – Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

Zadeva T-26/13: Tožba, vložena 18. januarja 2013 – dm drogerie markt proti UUNT – Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

Zadeva T-27/13: Tožba, vložena 23. januarja 2013 – Elan proti Komisiji

20

2013/C 086/35

Zadeva T-31/13 P: Pritožba, ki jo je 24. januarja 2013 vložil Vincent Bouillez zoper sodbo, ki jo je 14. novembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Bouillez proti Svetu (F-75/11)

22

2013/C 086/36

Zadeva T-32/13 P: Pritožba, ki jo je 24. januarja 2013 vložil Mario Paulo da Silva Tenreiro zoper sodbo, ki jo je 14. novembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-120/11, da Silva Tenreiro proti Komisiji

22

2013/C 086/37

Zadeva T-33/13: Tožba, vložena 24. januarja 2013 – Türkiye Garanti Bankasi proti UUNT – Card & Finance Consulting (bonus&more)

23

2013/C 086/38

Zadeva T-37/13: Tožba, vložena 22. januarja 2013 – Exakt Advanced Technologies proti UUNT – Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

Zadeva T-41/13: Tožba, vložena 29. januarja 2013 – Roy proti Svetu in Komisiji

24

2013/C 086/40

Zadeva T-46/13: Tožba, vložena 28. januarja 2013 – Sabores de Navarra proti UUNT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

Zadeva T-47/13: Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Goldsteig Käsereien Bayerwald proti UUNT – Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

Zadeva T-48/13: Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Out of the blue proti UUNT – Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

Zadeva T-50/13: Tožba, vložena 25. januarja 2013 – Think Schuhwerk proti UUNT – Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

Zadeva T-51/13: Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Evropaïki Dynamiki proti EIB

26

2013/C 086/45

Zadeva T-62/13: Tožba, vložena 6. februarja 2013 – GOLAM proti UUNT – Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

Zadeva T-64/13: Tožba, vložena 4. februarja 2013 – ANKO proti Komisiji

27

2013/C 086/47

Zadeva T-74/13: Tožba, vložena 7. februarja 2013 – Al-Tabbaa proti Svetu

28

2013/C 086/48

Zadeva T-80/13: Tožba, vložena 13. februarja 2013 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu

28

2013/C 086/49

Zadeva T-650/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Dimension Data Belgium proti Parlamentu

29

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 086/50

Zadeva F-158/12: Tožba, vložena 24. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

30

2013/C 086/51

Zadeva F-162/12: Tožba, vložena 28. decembra 2012 – ZZ proti EEA

30

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/1


2013/C 86/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 79, 16.3.2013

Prejšnje objave

UL C 71, 9.3.2013

UL C 63, 2.3.2013

UL C 55, 23.2.2013

UL C 46, 16.2.2013

UL C 38, 9.2.2013

UL C 32, 2.2.2013

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/2


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dublin Metropolitan District Court – Irska) – Denise McDonagh proti Ryanair Ltd

(Zadeva C-12/11) (1)

(Zračni promet - Uredba (ES) št. 261/2004 - Pojem „izredne razmere“ - Obveznost pomoči potnikom v primeru odpovedi leta zaradi „izrednih razmer“ - Ognjeniški izbruh, ki je povzročil zaprtje zračnega prostora - Izbruh islandskega ognjenika Eyjafjallajökull)

2013/C 86/02

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Dublin Metropolitan District Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Denise McDonagh

Tožena stranka: Ryanair Ltd

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Dublin Metropolitan District Court – Razlaga in veljavnost členov 5 in 9 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10) – Pojem „izredne razmere“ v smislu Uredbe – Obseg – Odpoved leta zaradi zaprtja evropskega zračnega prostora zaradi izbruha islandskega ognjenika Eyjafjallajökull

Izrek

1.

Člen 5 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba razlagati tako, da okoliščine, kot je zaprtje dela evropskega zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika Eyjafjallajökull, pomenijo „izredne razmere“ v smislu te uredbe, zaradi katerih letalski prevozniki niso oproščeni obveznosti oskrbe iz členov 5(1)(b) in 9 Uredbe št. 261/2004.

2.

Člena 5(1)(b) in 9 Uredbe št. 261/2004 je treba razlagati tako, da mora biti v primeru odpovedi leta zaradi „izrednih razmer“, katerih trajanje je enako tistemu iz postopka v glavni stvari, obveznost oskrbe letalskih potnikov izpolnjena, ne da bi to vplivalo na veljavnost navedenih določb.

Letalski potnik pa je iz naslova odškodnine zaradi neizpolnitve obveznosti letalskega prevoznika glede oskrbe iz členov 5(1)(b) in 9 Uredbe št. 261/2004 upravičen le do povrnitve zneskov, ki so glede na okoliščine vsakega posameznega primera potrebni, primerni in razumni za to, da se nadomesti opustitev oskrbe navedenega potnika s strani letalskega prevoznika, o čemer pa mora presoditi nacionalno sodišče.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/2


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Belgische Petroleum Unie VZW in drugi proti Belgische Staat

(Zadeva C-26/11) (1)

(Direktiva 98/70/ES - Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva - Členi od 3 do 5 - Okoljske specifikacije za gorivo - Direktiva 98/34/ES - Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe - Člena 1 in 8 - Pojem „tehnični predpis“ - Obveznost priglasitve osnutkov tehničnih predpisov - Nacionalni predpisi, ki naftnim družbam, ki dajejo na trg motorni bencin in/ali dizelsko gorivo, nalagajo, da dajo v istem koledarskem letu na trg tudi določeno količino biogoriva)

2013/C 86/03

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Tožena stranka: Belgische Staat

Ob udeležbi: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Grondwettelijk Hof – Razlaga člena 4(3) PEU, členov 26(2), 28, 34, 35 in 36 PDEU, členov 3, 4 in 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 23, str. 182) in člena 8 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 20, str. 337) – Nacionalna zakonodaja, na podlagi katere mora vsaka naftna družba, ki gorivo sprosti v prosti promet, v istem koledarskem letu hkrati sprostiti v prosti promet določeno količino bioetanola, čistega ali v obliki bio-ETBE, in maščobnih kislin metil estrov (FAME)

Izrek

1.

Člene od 3 do 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalnim predpisom, kakršni so ti v postopku v glavni stvari, ki v skladu s ciljem pospeševanja uporabe biogoriv v sektorju prometa – ki je bil za države članice določen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza, z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30 in z Direktivo 2009/30 – naftnim družbam, ki dajejo na trg motorni bencin in/ali dizelsko gorivo, nalagajo, da dajo v istem koledarskem letu kot primes k tem proizvodom na trg tudi določeno količino biogoriva, če se količina tega biogoriva določi v odstotku celotne količine omenjenih proizvodov, ki se dajo na trg v posameznem letu, in če je ta odstotek skladen z najvišjimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa Direktiva 98/70, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30.

2.

Člen 8 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998, v povezavi s členom 10(1), zadnja alinea, te direktive je treba razlagati tako, da za osnutek nacionalnega predpisa, ki naftnim družbam, ki dajejo na trg motorni bencin in/ali dizelsko gorivo, nalaga, da dajo v istem koledarskem letu na trg tudi določen odstotek biogoriva, obveznost priglasitve ne velja, če je bil osnutek zakona, potem ko je bil na podlagi člena 8(1), prvi pododstavek, te direktive priglašen, spremenjen, da bi se upoštevale pripombe Evropske komisije k temu osnutku, tako spremenjeni osnutek pa je bil nato posredovan Evropski komisiji.


(1)  UL C 113, 9.4.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/3


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – H.I.D., B.A. proti Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Zadeva C-175/11) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Skupni evropski azilni sistem - Prošnja državljana tretje države za pridobitev statusa begunca - Direktiva 2005/85/ES - Člen 23 - Možnost uporabe postopka prednostnega obravnavanja prošenj za azil - Nacionalni postopek, pri katerem se prošnje, ki jih vložijo osebe, ki spadajo v določeno kategorijo, opredeljeno po merilu državljanstva ali izvorne države, obravnavajo po prednostnem postopku - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva - Člen 39 te direktive - Pojem „sodišče“ v smislu tega člena)

2013/C 86/04

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: H.I.D., B.A.

Tožene stranke: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Ireland – Razlaga členov 23 in 39 Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah (UL L 326, str. 13) – Prošnja državljana tretje države za pridobitev statusa begunca – Skladnost nacionalnega postopka, s katerim je določena uporaba pospešenega ali prednostnega postopka za obravnavo nekaterih vrst prošenj za azil oseb, ki so določene na podlagi državljanstva ali izvorne države, s pravom Unije – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Pojem „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU

Izrek

1.

Člen 23(3) in (4) Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica v prednostnem ali pospešenem postopku obravnava, ob spoštovanju temeljnih načel in jamstev iz poglavja II te direktive, nekatere vrste prošenj za azil, ki so določene na podlagi merila državljanstva ali izvorne države prosilca.

2.

Člen 39 Direktive 2005/85 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki dovoljuje prosilcu za azil, da bodisi vloži tožbo proti odločbi organa za presojo na sodišče, kakršno je Refugee Appeals Tribunal (Irska), in pritožbo proti odločbi Refugee Appeals Tribunal na višje sodišče, kakršno je High Court (Irska), bodisi izpodbija veljavnost odločbe organa za presojo pred High Court, katerega sodbe so lahko predmet pritožbe pred Supreme Court (Irska).


(1)  UL C 204, 9.7.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/4


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 31. januarja 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

(Zadeva C-301/11) (1)

(Davčna zakonodaja - Prenos davčnega domicila - Svoboda ustanavljanja - Člen 49 PDEU - Obdavčenje nedosežene dodane vrednosti - Takojšnja obdavčitev ob zapustitvi ozemlja)

2013/C 86/05

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Lyal in W. Roels, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: C. Wissels, J. Langer in M. de Ree, agenti)

Intervenientke v podporo toženi stranki: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze in K. Petersen, agenta), Kraljevina Španija (zastopnik: A. Rubio González, agent), Portugalska republika (zastopnik: L. Inez Fernandes, agent)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Razlaga člena 49 PDEU – Obdavčenje ob izstopu za podjetja, ki se odrečejo davčnemu domicilu na Nizozemskem – Obdavčenje nedosežene dodane vrednosti podjetja ob spremembi sedeža, preselitvi stalne poslovne enote ali njenega premoženja v drugo državo članico.

Izrek

1.

Kraljevina Nizozemska s tem, da je odobrila in v veljavi obdržala nacionalne predpise, ki določajo obdavčenje nedosežene dodane vrednosti podjetja ob preselitvi podjetja oziroma preselitvi statutarnega ali dejanskega sedeža v drugo državo članico, ni izpolnila obveznosti iz člena 49 PDEU.

2.

Kraljevini Nizozemski se naloži plačilo stroškov.

3.

Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Španija in Portugalska republika nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 252, 27.8.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/4


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Komisija za zaštita ot diskriminacija – Bolgarija) – Valeri Hariev Belov proti ČEZ Elektro Balgaria AD in drugim

(Zadeva C-394/11) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Člen 267 PDEU - Pojem „nacionalno sodišče“ - Nepristojnost Sodišča)

2013/C 86/06

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Komisija za zaštita ot diskriminacija

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Valeri Hariev Belov

Tožene stranke: ČEZ Elektro Balgarija AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stojanova Stojanova, ČEZ Razpredelenie Balgarija AD, Ivan Kovaržčik, Atanas Antonov Dandarov, Irži Postolka, Vladimir Marek, Daržavna komisija po energijno i vodno regulirane

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Komisija za zaštita ot diskriminacija – Razlaga členov 2(1)(a) in (b), 3(1)(h) in 8(1) Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, str. 22), člena 38 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije ter uvodne izjave 29 in členov 1 in 13(1) Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L 114, str. 64) ter člena 3(5) Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES – Izjave o ukrepih za razgradnjo in ravnanje z odpadki (UL L 176, str. 37) ter člen 3(7) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, str. 55) – Upravna praksa, v skladu s katero se podjetju za distribucijo električne energije dopusti možnost, da v romskih okrajih namesti električne števce na višini, ki je odjemalcem nedosegljiva, tako da potrošniki iz teh okrajev nimajo možnosti preverjanja stanja na svojih števcih, pri tem da so električni števci zunaj romskih okrajev nameščeni na dostopni višini – Pravica ali interes končnega odjemalca električne energije, da redno preverja stanje na električnem števcu – Dokazno breme na področju diskriminacije

Izrek

Sodišče Evropske unije ni pristojno za odločanje o vprašanjih, ki jih je predložila Komisija za zaštita ot diskriminacija s predložitveno odločbo z dne 19. julija 2011.


(1)  UL C 298, 8.10.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/5


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Constanța – Romunija) – Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța – Izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih proti Ciprianu Vasileju Raduju

(Zadeva C-396/11) (1)

(Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Okvirni sklep 2002/584/PNZ - Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami - Evropski nalog za prijetje, izdan z namenom uvedbe kazenskega postopka - Razlogi za zavrnitev izvršitve)

2013/C 86/07

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Constanța

Stranka v postopku v glavni stvari

Ciprian Vasile Radu

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Curtea de Apel Constanța – Razlaga Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002, 2002/584/PNZ, o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34) in člena 6 PEU ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 6, 48 in 52 – Evropski nalog za prijetje izdan zaradi pregona – Možnost države članice, ki izvrši evropski nalog za prijetje, da zavrne zahtevo za predajo zahtevane osebe zaradi nespoštovanja Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in zaradi tega, ker odreditvena država članica v celoti ali delno ni prenesla Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ

Izrek

Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ), kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da izvršitveni pravosodni organi ne smejo zavrniti izvršitve evropskega naloga za prijetje, ki je bil izdan z namenom uvedbe kazenskega postopka, iz razloga, da zahtevana oseba pred izdajo tega naloga za prijetje v odreditveni državi članici ni bila zaslišana.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe l'Administrativen sad Varna – Bolgarija) – Stroy trans EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izplnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

(Zadeva C-642/11) (1)

(Obdavčenje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Načelo davčne nevtralnosti - Pravica do odbitka - Zavrnitev - Člen 203 - Izkaz DDV na računu - Obveznost obračuna - Obstoj obdavčljive transakcije - Enaka presoja glede izdajatelja računa in njegovega naslovnika - Nujnost)

2013/C 86/08

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stroy trans EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izplnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Administrativen sad – Varna – Razlaga člena 203 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Davek, ki je dolgovan, ker je izkazan na računu, čeprav predmet računa ni bil niti dobavljen niti plačan – Dokaz dejanske izvršitve dobave blaga – Davčni nadzor pri neposrednem dobavitelju davčnega zavezanca, ki ne vključuje popravka davka

Izrek

1.

Člen 203 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako:

davek na dodano vrednost, ki ga oseba izkaže na računu, mora ta oseba plačati ne glede na dejanski obstoj obdavčljive transakcije;

zgolj na podlagi dejstva, da davčna uprava v popravku odločbe o odmeri davka, naslovljenem na izdajatelja tega računa, ni popravila davka na dodano vrednost, ki ga je ta izkazal, ni mogoče sklepati, da je ta uprava priznala, da je navedeni račun ustrezal dejansko opravljeni obdavčljivi transakciji.

2.

Načela davčne nevtralnosti, sorazmernosti in zaupanja v pravo je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da se naslovniku računa zavrne pravica do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost zaradi neobstoja dejanske obdavčljive transakcije, čeprav davek na dodano vrednost, ki ga je ta naslovnik izkazal v popravku odločbe o odmeri davka, naslovljenem na izdajatelja tega računa, ni bil popravljen. Vendar je treba, če se – ob upoštevanju utaj in nepravilnosti, ki jih je storil ta izdajatelj ali ki so izhajale iz transakcije, na kateri temelji pravica do odbitka vstopnega davka – za to transakcijo šteje, da dejansko ni bila opravljena, na podlagi objektivnih elementov in ne da bi bil naslovnik računa dolžan opraviti preverjanja, kar ni njegova dolžnost, dokazati, da je ta naslovnik vedel ali bi moral vedeti, da je navedena transakcija povezana z utajo davka na dodano vrednost, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 80, 17.3.2012.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 31. januarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Varna – Bolgarija) – LVK – 56 EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

(Zadeva C-643/11) (1)

(Obdavčenje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Načelo davčne nevtralnosti - Pravica do odbitka - Nepriznanje - Člen 203 - Na računu izkazani DDV - Obveznost obračuna - Obstoj obdavčljive transakcije - Enaka presoja glede izdajatelja računa in glede njegovega naslovnika - Nujnost)

2013/C 86/09

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LVK – 56 EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Administrativen sad – Varna – Razlaga Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Dokazi o obstoju obdavčljivega dogodka – Praksa davčne uprave, da ne prizna pravice do odbitka DDV-ja osebi, za katero je bilo dobavljeno obdavčljivo blago, ker ni dokazov o opravljeni dobavi, čeprav je bilo ugotovljeno, da je za dobavitelja nastala obveznost obračuna davka

Izrek

1.

Člen 203 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako:

oseba, ki je davek na dodano vrednost izkazala na računu, mora tega plačati ne glede na dejanski obstoj obdavčljive transakcije;

zgolj na podlagi tega, da davčna uprava v odločbi, ki jo je v postopku davčnega nadzora izdala izdajatelju tega računa, ni popravila davka na dodano vrednost, ki ga je ta obračunal, ni mogoče sklepati, da je priznala, da navedeni račun ustreza dejanski obdavčljivi transakciji.

2.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da člena 167 in 168(a) Direktive 2006/112 ter načela davčne nevtralnosti, pravne varnosti in enakega obravnavanja ne nasprotujejo temu, da se naslovniku računa zaradi neobstoja dejanske obdavčljive transakcije ne prizna pravica do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, čeprav v odločbi, ki je bila v postopku davčnega nadzora izdana izdajatelju tega računa, davek na dodano vrednost, ki ga je obračunal izdajatelj, ni bil popravljen. Vendar če se glede na davčne utaje in nepravilnosti, ki jih je storil ta izdajatelj ali so nastale pred transakcijo, v zvezi s katero se uveljavlja pravica do odbitka, šteje, da ta transakcija ni bila dejansko opravljena, je treba na podlagi objektivnih elementov, in ne da bi se od naslovnika računa zahtevalo, da opravi preverjanja, ki jih ni dolžan opraviti, dokazati, da je ta naslovnik vedel ali bi moral vedeti, da je bila zadevna transakcija povezana z utajo DDV, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 80, 17.3.2012.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška) 6. novembra 2012 – Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA proti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Zadeva C-496/12)

2013/C 86/10

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd v Prešove

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Tožena stranka: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe direktiv Evropske unije, kot so Direktiva 1999/44/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij, Direktiva Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (85/374/EGS) (2) in druge direktive s področja varstva potrošnikov, razlagati tako, da so do varstva, kakršno se zagotavlja potrošnikom, upravičene tudi pravne osebe, če na podlagi pogodb, zajetih z navedenimi direktivami, ravnajo z nameni, ki ne spadajo v okvir njihove poslovne ali poklicne dejavnosti?

2.

Ali je treba določbe direktiv Evropske unije, kot sta Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij ter Direktive Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (85/374/EGS), razlagati tako, da nasprotujejo določbi nacionalnega prava, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki ob ugotovitvi napake na dobavljenem blagu omejuje pravico zahtevati vračilo zneska, na primer tožbo za vračilo neupravičeno zaračunanega zneska, samo na obdobje od zadnjega odčitka okvarjenega števca za vodo, ki je bil opravljen pred vložitvijo zahtevka?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 223.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 257.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 19. decembra 2012 – Loredana Napoli proti Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Zadeva C-595/12)

2013/C 86/11

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Loredana Napoli

Tožena stranka: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 15 Direktive 2006/54/ES (1) (vrnitev s porodniškega dopusta) uporablja za poklicno usposabljanje v zvezi z delovnim razmerjem in ga je treba razlagati tako, da ima delavka po končanem porodniškem dopustu pravico, da se ji dovoli udeležba na izobraževanju, ki še poteka, ali pa ga je mogoče razlagati tako, da se lahko delavka udeleži naslednjega izobraževanja, čeprav je negotovo vsaj to, kdaj bo to izobraževanje potekalo?

2.

Ali je treba člen 2(2)(c) Direktive 2006/54/ES, v skladu s katerim se vsako manj ugodno obravnavanje, ki je povezano s porodniškim dopustom, šteje za diskriminatorno, razlagati tako, da delavki zagotavlja popolno varstvo pred kakršnokoli bistveno neenakostjo, ki ga ni mogoče ogroziti z različnimi interesi, (sodba z dne 30. aprila 1998 v zadevi Thibault, 136/95), tako da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki s tem, da določa odslovitev z izobraževanja in hkrati zagotavlja možnost za vpis na naslednje izobraževanje, sledi cilju zagotavljanja ustreznega izobraževanja, vendar delavki odvzame možnost, da prej začne delati na novem delovnem mestu skupaj z moškimi, ki so skupaj z njo uspešno opravili natečaj in izobraževanje, ter torej dobi ustrezno plačilo?

3.

Ali je člen 14(2) Direktive 2006/54/ES, ki določa, da je različno obravnavanje zaradi značilnosti, ki predstavljajo bistveno poklicno zahtevo, treba razlagati tako, da se državi članici dopusti, da časovno zamakne dostop do dela v škodo delavke, ki se ni mogla udeležiti celotnega izobraževanja zaradi porodniškega dopusta?

4.

Ali je treba v primeru, opisanem v točki (c), in če se v tem določenem primeru dovoli – abstraktno – uporaba člena 14(2), to določbo skupaj s splošnim načelom sorazmernosti kljub temu razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki določa, da se delavka odslovi z izobraževanja zaradi porodniškega dopusta, namesto da bi se ji zagotovilo vzporedno izobraževanje, ki bi omogočilo, da se odpravijo napake nepopolnega izobraževanja in se tako pravice delavke matere in javni interes združijo, čeprav je taka rešitev povezana z organizacijskimi in finančnimi stroški?

5.

Ali Direktiva 2006/54/ES, če se razlaga tako, da nasprotuje že navedeni nacionalni zakonodaji, izraža predpise, ki so samodejno izvršljivi (self-executing) in jih lahko nacionalno sodišče neposredno uporablja?


(1)  Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L 204, str. 23).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/8


Pritožba, ki jo je Isdin, SA vložila 19. decembra 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. oktobra 2012 v zadevi Bial-Portela & Ca, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), T-366/11

(Zadeva C-597/12 P)

2013/C 86/12

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Isdin, SA (zastopniki: H. L. Mosback, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Bial-Portela & Ca, SA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

potrdi odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. aprila 2001, s katero je bil ugovor v celoti zavrnjen;

Bial-Portela & Ca, SA naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče izkrivilo dokaze, saj je v točki 34 izpodbijane sodbe navedlo, da je „odbor za pritožbe napačno ugotovil, da med znaki ni bilo fonetične podobnosti“. Vendar v nasprotju z ugotovitvami Splošnega sodišča odbor za pritožbe ni napačno ugotovil, da ni obstajala fonetična podobnost med znaki, temveč je pravilno ugotovil fonetično podobnost med znaki in ugotovil, da je kljub fonetični podobnosti med znaki celotni fonetični vtis drugačen. To pomeni, da je treba zgoraj navedeno odločitev odbora za pritožbe, ki jo je Splošno sodišče izkrivilo, potrditi.

Poleg tega pritožnica trdi, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva, ker je v točki 40 izpodbijane Sodbe ugotovilo, „da se proizvodi iz točke 3 in mnogi proizvodi iz razreda 5 običajno oglašujejo na zaslonih v supermarketih in jih zato potrošniki izberejo, ko vidno zaznajo njihovo embalažo“. To dejstvo ni bilo dokazano in je torej izkrivilo dejstva, na katerih bi morala temeljiti odločba. Poleg tega tega dejstva ni navedla nobena stranka in ga je zato mogoče upoštevati le kot splošno znano dejstvo (in glede na argumente za utemeljitev pomanjkanja verjetnosti tega dejstva bi upoštevanje tega dejstva pomenilo izkrivljanje dejstev). Zato na podlagi tega dejstva ni mogoče ugotoviti verjetnosti zmede.

Pritožnica trdi tudi, da je bilo kršeno načelo audi alteram partem iz člena 76(1) Uredbe 207/2009 (1) (prej člen 74(1) Uredbe 40/94 (2)) in da je Splošno sodišče napačno uporabilo člen 8(l)(b) Uredbe 207/2009 in upoštevno sodno prakso ter s tem kršilo pravo Unije. Splošno sodišče ni celostno presodilo zadevnih znamk, tako da bi upoštevalo vse upoštevne dejavnike v tem postopku.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. decembra 2012 vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) – Jetair NV, BTW – eenheid BTWE Travel4you proti FOD Financiën

(Zadeva C-599/12)

2013/C 86/13

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Tožena stranka: FOD Financiën

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali sme Belgija svojo zakonodajo spremeniti tako, da davka oproščeno storitev – v tem primeru potovanja zunaj EU – ob določenem času (1. decembra 1977) obdavči neposredno pred začetkom veljavnosti Šeste direktive o davku na dodano vrednost (1) (1. januarja 1978) in s tem obide klavzulo „standstill“ iz člena 28(3) te direktive (člen 370 Direktive 2006/112 (2)), ki določa, da se lahko ta potovanja še naprej obdavčujejo le, če so bila že obdavčena pred začetkom veljavnosti Šeste direktive?

2.

Bi morala Belgija od 13. junija 1977 (datum objave Direktive) opustiti obdavčevanje potovanj zunaj EU?

3.

Ali Belgija krši člen 309 Direktive 2006/112, če potovalnih agencij glede njihovih storitev zunaj Skupnosti ne enači s posredniki in te storitve kljub temu še naprej obdavčuje?

4.

Ali členi 309, 153, 370 in Priloga X k Direktivi 2006/112 s tem, da državam članicam podeljujejo pravico do izbire glede obdavčenja storitev v povezavi s potovanji zunaj Skupnosti, kršijo splošna načela prava Skupnosti, načelo enakega obravnavanja in načelo sorazmernosti ter predpise o prostem gibanju oseb in prostem pretoku blaga in storitev, med drugim člena 43 in 56 Pogodbe ES?

5.

Ali so s tem, da je belgijska država s kraljevim odlokom z dne 28. novembra 1999 v zvezi s potovanji zunaj EU predpisala davčno obveznost le za potovalne agencije, ne pa za posrednike, kršena načela prava Skupnosti, zlasti načela enakega obravnavanja, sorazmernosti in nevtralnosti davka na dodano vrednost?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

(2)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 27. decembra 2012 – HN proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irski in Attorney General

(Zadeva C-604/12)

2013/C 86/14

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: HN

Druge stranke: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irska in Attorney General

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali Direktiva Sveta 2004/83/ES (1) ob upoštevanju načela dobrega upravljanja v pravu Evropske unije, zlasti kot je določeno v členu 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, omogoča državi članici, da v nacionalnem pravu določi, da se prošnja za status subsidiarne zaščite obravnava le, če je prosilec v skladu z nacionalnim pravom zaprosil za status begunca in je bila njegova prošnja zavrnjena?


(1)  Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 19, zvezek 7, str. 96).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Združeno kraljestvo) 18. decembra 2012 – Astrazeneca AB proti Comptroller-General of Patents

(Zadeva C-617/12)

2013/C 86/15

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Astrazeneca AB

Tožena stranka: Comptroller-General of Patents

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali švicarsko dovoljenje za promet, ki ni bilo izdano v skladu z upravnim postopkom za izdajo dovoljenja, določenim v Direktivi 2001/83/ES (1), ki pa ga je Lihtenštajn samodejno priznal, lahko pomeni „prvo dovoljenje za dajanje v promet“ za namene člena 13(1) Uredbe št. 469/2009/ES (2)?

2.

Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da:

(a)

je Evropska agencija za zdravila menila, da niz kliničnih podatkov, na podlagi katerih je švicarski organ izdal dovoljenje za promet, ni izpolnjeval pogojev za izdajo dovoljenja za promet, določenih v Uredbi št. 726/2004/ES (3); in/ali

(b)

je bilo izdano švicarsko dovoljenje za promet umaknjeno in nato obnovljeno šele po predložitvi dodatnih podatkov?

3.

Če se člen 13(1) Uredbe št. 469/2009 nanaša le na dovoljenje za promet, izdano v upravnem postopku za izdajo dovoljenja, ki je določen v Direktivi 2001/83/ES, ali to, da je bilo zdravilo najprej dano v promet v EGP na podlagi švicarskega dovoljenja za promet, ki je samodejno priznano v Lihtenšajnu in ki ni bilo izdano v skladu z Direktivo 2001/83/ES, pomeni, da za to zdravilo ni mogoče izdati dodatnega varstvenega certifikata na podlagi člena 2 Uredbe št. 469/2009?


(1)  Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69).

(2)  Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 34, str. 229).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 10. januarja 2013 – Bayer CropScience AG

(Zadeva C-11/13)

2013/C 86/16

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranka v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Bayer CropScience AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Sodišču Evropske unije se zaradi razlage členov 3(1) in 1, točki 8 in 3, Uredbe (ES) št. 1610/96 (1) v predhodno odločanje predloži to vprašanje:

Ali je treba pojma izdelek v členih 3(1) in 1, točka 8, ter aktivna snov v členu 1, točka 3, te uredbe razlagati tako, da pod njiju spada tudi varovalo?


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva; UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 19 str. 335 – 340.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 14. januarja 2013 – Alpina River Cruises GmbH in Nicko Tours GmbH proti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia

(Zadeva C-17/13)

2013/C 86/17

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

Tožena stranka: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Uredbo Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 (1) razlagati tako, da se uporablja za dejavnost križarjenja, ki se opravlja med pristanišči ene države članice, pri čemer se v teh pristaniščih ne vkrcajo ali izkrcajo drugi potniki, če se navedena dejavnost začne z vkrcanjem in konča z izkrcanjem istih potnikov v istem pristanišču države članice?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 2, str. 10).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. januarja 2013 – Ministero dell'Interno proti Fastweb SpA

(Zadeva C-19/13)

2013/C 86/18

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministero dell'Interno

Tožena stranka: Fastweb SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 2d(4) Direktive 2007/66 (1) razlaga tako, da naročnik, ki v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo za predhodno transparentnost, preden neposredno odda naročilo določenemu gospodarskemu subjektu, izbranemu brez predhodne objave obvestila o naročilu, in s sklenitvijo pogodbe počaka vsaj deset dni, nacionalnemu sodišču – v vsakem primeru – samodejno prepreči, da naročilo razglasi za neveljavno, čeprav nacionalno sodišče ugotovi kršitev predpisov, ki v nekaterih pogojih omogočajo oddajo naročila brez izvedbe javnega razpisa?

2.

Podredno, ali je člen 2d(4) Direktive 2007/66, če se razlaga tako, da izključuje možnost, da bi se v skladu z nacionalno zakonodajo (člen 122 zakonika o upravnem postopku) pogodba razglasila za neveljavno, kljub temu, da je sodišče ugotovilo kršitev predpisov, ki pod nekaterimi pogoji omogočajo oddajo naročila brez izvedbe javnega razpisa, skladen z načeli enakosti strank, prepovedi diskriminacije in varstva konkurence ter zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?


(1)  Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L 335, str. 31).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 15. januarja 2013 – Daniel Unland proti Land Berlin

(Zadeva C-20/13)

2013/C 86/19

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Daniel Unland

Tožena stranka: Land Berlin

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba evropsko primarno in/ali sekundarno pravo, v tem primeru zlasti Direktivo 2000/78/ES (1), v smislu obsežne prepovedi neupravičene diskriminacije zaradi starosti razlagati tako, da zajema tudi nacionalne določbe o plačah deželnih sodnikov?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je treba evropsko primarno in/ali sekundarno pravo razlagati tako, da nacionalni predpis, po katerem sta višina osnovne plače sodnika ob začetku opravljanja sodniške funkcije in naknadno povišanje te osnovne plače odvisna od njegove starosti, pomeni neposredno ali posredno diskriminacijo zaradi starosti?

3.

Če je tudi odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava pomeni, da tak nacionalni predpis, s katerim je zakonodajalec želel nagraditi poklicne izkušnje in/ali komunikacijske sposobnosti, ni upravičen?

4.

Če je tudi odgovor na tretje vprašanje pritrdilen: ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava, dokler ni uveljavljena nediskriminatorna plačna zakonodaja, dopušča drugačno pravno posledico, kot je tista, na podlagi katere se diskriminiranim osebam retroaktivno zagotovi plača v skladu z najvišjim plačilnim razredom znotraj njihovega naziva?

Ali pravna posledica kršitve prepovedi diskriminacije pri tem izhaja iz samega evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava, v tem primeru zlasti iz Direktive 2000/78/ES, ali gre le za pravico, ki jo zadevne osebe lahko uveljavljajo na podlagi načela prava Unije o odgovornosti držav članic pri nepravilnem prenosu določb evropskega prava?

5.

Ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava nasprotuje nacionalnemu ukrepu, po katerem je (naknadni) zahtevek za plačilo ali odškodninski zahtevek odvisen od tega, da so ga sodniki uveljavljali pravočasno?

6.

Če so odgovori na prvo, drugo in tretje vprašanje pritrdilni: ali iz razlage evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava izhaja, da prehodni zakon, s katerim so obstoječi sodniki razporejeni v razred novega sistema le na podlagi zneska svoje osnovne plače, ki jo do dne prehoda prejemajo po stari (diskriminatorni) plačni zakonodaji, in po katerem se nadaljnje napredovanje v višje razrede tako ne glede na vse izkušnje sodnika določi le na podlagi obdobij izkušenj, pridobljenih po začetku veljave prehodnega zakona, pomeni ohranjanje obstoječe diskriminacije zaradi starosti, ki traja, dokler v posameznem primeru ni dosežen najvišji plačilni razred?

7.

Če je tudi odgovor na šesto vprašanje pritrdilen: ali je razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava v nasprotju s tem, da se tako neomejeno nadaljevanje različnega obravnavanja upraviči s ciljem zakonodajalca, v skladu s katerim naj se s prehodnim zakonom ne bi ščitile (samo) pridobljene pravice obstoječih sodnikov, ki veljajo na dan prehoda, ampak (tudi) pričakovanja v zvezi s prihodki za celotno življenjsko dobo v ustreznem plačilnem razredu, glede katerih je bilo predvideno, da se izplačajo po stari plačni zakonodaji, in v skladu s katerim naj bi bili novi sodniki plačani bolje od obstoječih?

Ali je nadaljnjo diskriminacijo obstoječih sodnikov mogoče upravičiti s tem, da bi bila alternativna ureditev (posamično razvrščanje tudi obstoječih uradnikov na podlagi obdobij izkušenj) povezana s povečanimi upravnimi stroški?

8.

Če je odgovor glede upravičenja iz sedmega vprašanja nikalen: ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava, dokler ni tudi za obstoječe sodnike uveljavljena nediskriminatorna plačna zakonodaja, dopušča drugačno pravno posledico, kot je retroaktivno in nadaljnje priznanje plačila obstoječim sodnikom v skladu z najvišjim plačilnim razredom znotraj njihovega naziva?

9.

Če so odgovori na prvo, drugo in tretje vprašanje pritrdilni, odgovor na šesto vprašanje pa nikalen: ali iz razlage evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava izhaja, da določba iz prehodnega zakona, ki obstoječim sodnikom, ki so v času prehoda dopolnili določeno starost, od določenega plačilnega razreda dalje zagotavlja hitrejšo rast plače kot obstoječim sodnikom, ki so bili na dan prehoda mlajši, pomeni neposredno ali posredno diskriminacijo zaradi starosti?

10.

Če je odgovor na deveto vprašanje pritrdilen: ali je razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava v nasprotju s tem, da se tako različno obravnavanje upraviči s ciljem zakonodajalca, v skladu s katerim naj se ne bi ščitile pridobljene pravice, ki obstajajo na dan prehoda, ampak izključno pričakovanja v zvezi s prihodki za celotno življenjsko dobo v ustreznem plačilnem razredu, glede katerih je bilo predvideno, da se izplačajo po stari plačni zakonodaji?

11.

Če je odgovor glede upravičenja iz desetega vprašanja nikalen: ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava, dokler ni tudi za obstoječe sodnike uveljavljena nediskriminatorna plačna zakonodaja, dopušča drugačno pravno posledico, kot je priznanje – retroaktivno in stalno – enake rasti plač vsem obstoječim in privilegiranim sodnikom, navedenim v devetem vprašanju?


(1)  Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli (Italija) 17. januarja 2013 – Mascolo proti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Zadeva C-22/13)

2013/C 86/20

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Napoli

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raffaella Mascolo

Tožena stranka: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je pravni okvir na področju šolstva, kot je opisan, enakovreden tistemu, ki ga določa določba 5 Direktive 1999/70/ES (1)?

2.

Kdaj je treba šteti, da gre za delovno razmerje v „javnem“ sektorju v smislu določbe 5 Direktive 1999/70/ES in zlasti v okviru izraza „sektorjev in/ali kategorij delavcev“ ter so zato upravičene drugačne posledice v primerjavi z delovnimi razmerji v zasebnem sektorju?

3.

Ali so v pojmu pogojev zaposlitve iz določbe 4 Direktive 1999/70/ES ob upoštevanju obrazložitev iz člena 3(1)(c) Direktive 2000/78/ES (2) in člena 14(1)(c) Direktive 2006/54/ES (3) zajete tudi posledice nezakonite prekinitve delovnega razmerja? Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je v smislu določbe 4 razlika med posledicami, ki so v nacionalnem pravnem redu običajno določene za nezakonito prekinitev delovnega razmerja za nedoločen čas in za nezakonito prekinitev delovnega razmerja za določen čas, upravičena?

4.

Ali je v skladu z načelom lojalnega sodelovanja prepovedano, da država v postopku predhodnega odločanja glede razlage Sodišču Evropske unije predstavi nacionalni pravni okvir, ki namerno ne ustreza resničnosti, in mora nacionalno sodišče ob neobstoju drugačne razlage nacionalnega prava, ki bi prav tako izpolnjevala obveznosti, ki jih prinaša članstvo v Evropski uniji, nacionalno pravo, če je mogoče, razlagati v skladu z razlago, ki jo daje država?

5.

Ali med pogoje, ki se uporabljajo za pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje in so določeni v Direktivi 91/533/EGS (4), zlasti v njenem členu 2(1) in (2)(e), spada navedba primerov, v katerih se lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas?

6.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je sprememba zakonodajnega okvira za nazaj, ki zaposlenemu ne zagotavlja možnosti uveljavljanja pravic, ki jih zagotavlja Direktiva, oziroma spoštovanja delovnih pogojev iz dokumenta o zaposlitvi, v nasprotju s členom 8(1) Direktive 91/533/EGS in cilji te direktive ter zlasti z njeno drugo uvodno izjavo?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.

(2)  Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.

(3)  Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano), UL L 204, str. 23.

(4)  Direktiva Sveta z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje 91/533/EGS, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 3.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte Suprema di Cassazione (Italija) 24. januarja 2013 – ASS.I.CA. in Krafts Foods Italia SpA proti Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ in drugi

(Zadeva C-35/13)

2013/C 86/21

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte Suprema di Cassazione

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: ASS.I.CA. - Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Tožena stranka: Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2 Uredbe št. 2081/1992 (1) razlagati tako, da izključuje možnost, da bi združenje proizvajalcev uveljavljalo pravico do izključne uporabe označbe geografskega porekla, ki se uporablja na ozemlju države članice za označevanje določene vrste salame, na območju Skupnosti, ne da bi prej od te države članice pridobilo pravno zavezujoč ukrep, ki določa meje geografskega območja proizvodnje, ureditev proizvodnje in morebitne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci, zato da lahko uveljavljajo pravico do uporabe te označbe?

2.

Katero ureditev je treba uporabljati v zvezi z določbami Uredbe Skupnosti št. 2081/1992, za geografsko označbo, ki nima ustrezne registracije, na trgu Skupnosti in katero na trgu države članice?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 13, str. 4)


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/14


Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 31. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega Sodišča (tretji senat) z dne 21. novembra 2012 v zadevi T-270/08, Zvezna republika Nemčija proti Evropski komisiji

(Zadeva C-54/13 P)

2013/C 86/22

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze, agent, C. von Donat, J. Lipinsky, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Španija, Kraljevina Nizozemska, Francoska republika

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

1.

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 21. novembra 2012 v zadevi Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Španija (intervenientka), Francoska republika (intervenientka) in Kraljevina Nizozemska (intervenientka) proti Evropski komisiji (T-270/08), zaradi razglasitve ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 1615 final z dne 29. aprila 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), dodeljene z Odločbo Komisije C(94) 1973 z dne 5. avgusta 1994 za operativni program Berlin (vzhod), cilj 1 (1994–1999) v Zvezni republiki Nemčiji, in razglasi za nično Odločbo Komisije C(2008) 1615 final z dne 29. aprila 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), dodeljene z Odločbo Komisije C(94) 1973 z dne 5. avgusta 1994 za operativni program Berlin (vzhod), cilj 1 (1994-1999) v Zvezni republiki Nemčiji, ki se je izpodbijala v zadevi T-270/08;

2.

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev svoje pritožbe navaja štiri pritožbene razloge.

 

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi kršilo člen 24(2) Uredbe št. 4253/88 (1) v povezavi s členom 1 Uredbe št. 2988/95 (2) in načelo prenosa pristojnosti (prej člen 5 ES; zdaj člen 5, drugi odstavek, PEU; člen 7 PDEU), ker naj bi v izpodbijani sodbi pravno napačno domnevalo, da so lahko tudi upravne napake nacionalnih organov „nepravilnosti“, zaradi katerih lahko Komisija izvede finančne popravke v skladu s členom 24(2) Uredbe št. 4253/88.

 

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi kršilo tudi člen 24(2) Uredbe št. 4253/88 v povezavi z načelom prenosa pristojnosti (člen 5, drugi odstavek, PEU; člen 7 PDEU), ker naj bi Komisiji pravno napačno priznalo pooblastilo, da izvede ekstrapolirane finančne popravke (prvi del drugega pritožbenega razloga). Tudi če bi pooblastilo Komisije za ekstrapolirano krajšanje izhajalo iz člena 24(2) Uredbe št. 4253/88, naj bi Splošno sodišče način njene izvedbe v tem primeru pravno napačno potrdilo. Po eni strani Komisija naj ne bi smela zatrjevanih napak opredeliti za sistemske za celoten operativni program in na celoten program ekstrapolirati celotne kvote napak, ki jo je zanje ugotovila. Po drugi strani Komisija vzorčenja, ki ga je izvedla, ne bi smela uporabiti za zmanjšanje na podlagi ekstrapolacije za celoten program (drugi del drugega pritožbenega razloga). Poleg tega naj bi Komisija z ekstrapolacijo napak, ki niso reprezentativne, in pavšalnih popravkov opravila nesorazmerno zmanjšanje finančne udeležbe v operativnem programu (tretji del drugega pritožbenega razloga).

 

Tretji pritožbeni razlog: Izpodbijana sodba Splošnega sodišča naj bi kršila člen 24(2) Uredbe št. 4253/88 v povezavi z načelom prenosa pristojnosti, ker se zdi, da naj bi Splošno sodišče pravno napačno ugotavljalo, da je Komisija pooblaščena, da opravlja pavšalne finančne popravke (prvi del tretjega pritožbenega razloga). Tudi če naj bi tako pooblastilo za izvedbo pavšalnih popravkov obstajalo, naj bi Splošno sodišče pravno napačno potrdilo izvedbo nesorazmernih pavšalnih popravkov v obravnavanem primeru (drugi del tretjega pritožbenega razloga).

 

Četrti pritožbeni razlog: Končno naj bi Splošno sodišče kršilo dolžnost ustrezne obrazložitve, v skladu s členom 81 Poslovnika Splošnega sodišča, v povezavi s členoma 36 in 53, prvi odstavek, Statuta Sodišča, ker iz razlogov za odločitev naj ne bi bilo mogoče ugotoviti, da je Splošno sodišče obravnavalo argument pritožnice glede nedopustnosti pavšalnih finančnih popravkov, oziroma s katerimi ugotovitvami naj bi Splošno sodišče utemeljilo zavrnitev tega argumenta.


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 4253/88 z dne 19. decembra 1988 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2052/88 glede usklajevanja dejavnosti različnih strukturnih skladov in teh z dejavnostmi Evropske investicijske banke in drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti (UL L 374, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340).


Splošno sodišče

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/15


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Sagar proti Komisiji

(Zadeva T-269/00) (1)

(Ničnostna tožba - Državne pomoči - Zmanjšanje socialnih prispevkov za podjetja, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie - Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena zagotovitev vračila izplačanih pomoči - Očitno pravno neutemeljena tožba)

2013/C 86/23

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Sagar Srl (Segrate, Italija) (zastopniki: A. Vianello, M. Merola in M. Pappalardo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopnika: V. Di Bucci, zastopnik, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Italijanska republika (zastopniki: sprva U. Leanza, nato I. Braguglia, še kasneje R. Adam in na koncu I. Bruni, zastopniki, skupaj z G. Aiellom in P. Gentilijem, avvocati dello Stato)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2000/394/ES z dne 25. novembra 1999 glede ukrepov pomoči v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie, določenih v zakonih št. 30/1997 in št. 206/1995, s katerima so uvedena zmanjšanja socialnih prispevkov (UL 2000, L 150, str. 50).

Izrek

1.

Ugovor nedopustnosti Evropske komisije se obravnava v okviru vsebinske presoje.

2.

Tožba se zavrne kot očitno pravno neutemeljena.

3.

Družba Sagar Srl nosi svoje stroške in stroške Komisije.

4.

Italijanska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/15


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Barbini in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-272/00) (1)

(Ničnostna tožba - Državne pomoči - Zmanjšanje socialnih prispevkov za podjetja, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie - Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena zagotovitev vračila izplačanih pomoči - Deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena tožba)

2013/C 86/24

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: Alfredo Barbini Srl (Murano, Italija); Aureliano Toso Srl (Murano); AVMazzega Srl (Murano); Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl (Murano); Carlo Moretti Srl (Murano); Effetre SpA (Resana, Italie); Ferro & Lazzarini Srl (Murano); Formia Srl (Murano); Gino Cenedese & Figlio (Murano); La Murrina (Murano); Mazzuccato International Srl (Murano); Nason & Moretti Srl, (Murano); Tfz Internazionale Srl (Murano); V. Nason & C. Srl (Murano); Venini SpA (Murano); Vetreria de Majo Srl (Murano); in Vetreria LAG Srl (Murano) (zastopniki: A. Vianello, M. Merola in A. Sodano, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci, zastopnik, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom

Intervenientka v podporo tožečih strank: Italijanska republika (zastopniki: sprva U. Leanza, nato I. Braguglia, še kasneje R. Adam in na koncu I. Bruni, zastopniki, skupaj z G. Aiellom in P. Gentilijem, avvocati dello Stato)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2000/394/ES z dne 25. novembra 1999 glede ukrepov pomoči v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie, določenih v zakonih št. 30/1997 in št. 206/1995, s katerima so uvedena zmanjšanja socialnih prispevkov (UL 2000, L 150, str. 50).

Izrek

1.

Ugovor nedopustnosti Evropske komisije se obravnava v okviru vsebinske presoje.

2.

Tožba se zavrne kot deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena.

3.

Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMazzega Srl, Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Effetre SpA, Ferro & Lazzarini Srl, Formia Srl, Gino Cenedese & Figlio, La Murrina, Mazzuccato International Srl, Nason & Moretti Srl, Tfz Internazionale Srl, V. Nason & C. Srl, Venini SpA, Vetreria de Majo Srl in Vetreria LAG Srl nosijo svoje stroške in stroške Komisije.

4.

Italijanska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/16


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Unindustria in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-273/00) (1)

(Ničnostna tožba - Državne pomoči - Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost v korist podjetij s sedežem na območju Benetk in Chioggie - Odločba Komisije, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naloženo vračilo izplačanih pomoči - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

2013/C 86/25

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) (Benetke, Italija); Comitato „Venezia vuole vivere“ (Benetke); Siram SpA (Milano, Italija); Fiorital Srl (Benetke); Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas (Benetke); Grafiche Veneziane Srl (Benetke); Cantiere navale De Poli SpA (Pellestrina, Italija); Aive Srl (Marcon, Italija); Bortoli Ettore Srl (Benetke); Tessuti Artistici Fortuny SpA (Benetke); Lorenzo Rubelli SpA (Benetke); Tecnomare SpA (Benetke); in Arsenale Venezia SpA (Benetke) (zastopniki: A. Vianello, M. Merola in A. Sodano, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci, zastopnik, skupaj s A. Dal Ferro, odvetnik)

Intervenientka v podporo tožečih strank: Italijanska republika (zastopniki: sprva U. Leanza, nato I. Braguglia, nato R. Adam in na koncu I. Bruni, zastopniki, skupaj z G. Aiello in P. Gentili, avvocati dello Stato)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2000/394/ES z dne 25. novembra 1999 o ukrepih pomoči v korist podjetij s sedežem na območju Benetk in Chioggie, določenih z zakonoma št. 30/1997 in št. 206/1995 o zmanjšanju prispevkov za socialno varnost (UL L 150, str. 50)

Izrek

1.

Ugovor nedopustnosti Evropske komisije se obravnava v okviru vsebinske obravnave.

2.

Tožba se zavrne kot očitno brez pravne podlage.

3.

Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato „Venezia vuole vivere“, Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA in Arsenale Venezia SpA poleg svojih stroškov nosijo stroške Komisije.

4.

Italijanska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 355, 9.12.2000.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/16


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2013 – Travetanche Injection proti Komisiji

(Zadeva T-368/11 R)

(Začasna odredba - Zavrnitev glavne tožbe - Ustavitev postopka)

2013/C 86/26

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Travetanche Injection SPRL (Bruselj, Belgija) (zastopnika: K. Van Maldegem in R. Cana, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Oliver in E. Manhaeve, zastopnika, skupaj s K. Sawyerjem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve Uredbe Komisije (EU) št. 366/2011 z dne 14. aprila 2011 o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL 2011 L 101, str. 12).

Izrek

Postopek glede izdaje začasne odredbe se ustavi.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/17


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2013 – BSI proti Svetu

(Zadeva T-551/11) (1)

(Ničnostna tožba - Damping - Razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske na uvoz teh proizvodov poslanih iz Malezije - Nepovezan uvoznik - Člen 263, četrti odstavek, PDEU - Neobstoj posamične zadevnosti - Pravni predpis, ki vsebuje izvršilne ukrepe - Nedopustnost)

2013/C 86/27

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Italija) (zastopnika: S. Bariatti in M. Farneti, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J. P. Hix in P. Mahnič Bruni, zastopnika, sprva skupaj z de G. Berrisch in M. de Morpurgo, nato z de G. Berrisch, odvetnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: M. França in D. Grespan, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne (UL L 194, str. 6).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Brugola Service International Sri (BSI) nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 370, 17.12.2011.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/17


Pritožba, ki jo je 8. januarja 2013 vložila Dana Mocová zoper sodbo, ki jo je 13. junija 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Mocová proti Komisiji (F-41/11)

(Zadeva T-347/12 P)

2013/C 86/28

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Dana Mocová (Praga, Češka republika) (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sodbo Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 13. junija 2012 v zadevi Dana Mocová proti Evropski komisiji (F-41/11) razveljavi;

razglasi ničnost odločbe o zavrnitvi predloga za podaljšanje pogodbe pritožnice;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi razlog se nanaša na napačno uporabo prava glede obsega načela zakonitosti, ker naj bi Sodišče za uslužbence menilo, prvič, da se lahko z obrazložitvijo, ki jo je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, podal ob zavrnitvi pritožbe, nadomesti in spremeni obrazložitev, podana ob zavrnitvi predloga pritožnice za podaljšanje njene pogodbe kot začasne uslužbenke, in drugič, da je obrazložitev veljavna, čeprav temelji na dejstvih, ugotovljenih po sprejetju izpodbijanega akta. Pritožnica navaja, da:

če v obravnavanem primeru njena pogodba ni bila podaljšana zaradi pravila o omejitvi kumulativnega trajanja zaposlitve na osem let („pravilo osmih let“), potem organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, v odgovoru na pritožbo ne bi smel navesti, da pogodba ni bila podaljšana zaradi proračunskih omejitev, delovne uspešnosti pritožnice in interesa službe, nato pa to obrazložitev pred Splošnim sodiščem skrčiti na proračunske omejitve;

je Sodišče za uslužbence v nasprotju s tem, kar je navedeno v točki 50 izpodbijane sodbe, dolžno preučiti ugovor nezakonitosti zoper pravilo osmih let, ki je razlog, ki je bil naveden ob zavrnitvi predloga za podaljšanje pogodbe kot začasne uslužbenke.

2.

Drugi razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj bi Sodišče za uslužbence štelo, da je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, izpodbijano odločbo sprejel ob upoštevanju interesa službe, čeprav naj bi Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je Komisija na obravnavi priznala, da so lahko v obrazložitev izpodbijanega akta na prvi stopnji navedene le proračunske omejitve. Pritožnica poleg tega navaja, da Sodišče za uslužbence ni izpolnilo obveznosti obrazložitve in obveznosti preučitve vseh kršitev prava, zatrjevanih pred tem sodiščem, saj se naj ne bi na nobenem mestu sklicevalo na argumentacijo pritožnice glede protislovja med obrazložitvijo v zvezi z ukinitvijo delovnih mest zaradi proračunskih omejitev in vzpostavitvijo novih delovnih mest za začasne uslužbence naziva AD9.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/18


Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Advance Magazine Publishers proti UUNT – Montres Tudor (GLAMOUR)

(Zadeva T-1/13)

2013/C 86/29

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Združene države) (zastopniki: T. Raab, H. Lauf in V. Ahmann, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Montres Tudor SA (Ženeva, Švica)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. oktobra 2012 v zadevi št. R 0231/2012-2;

toženi stranki in drugi stranki pred odborom za pritožbe UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „GLAMOUR“ – prijava znamke Skupnosti št. 9 380 916

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: mednarodna registracija z učinkom v Skupnosti „TUDOR GLAMOUR“ za proizvode iz razreda 14

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru za vse navedene proizvode

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/18


Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Sherwin Williams Sweden proti UUNT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Zadeva T-12/13)

2013/C 86/30

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sherwin Williams Sweden AB (Märsta, Švedska) (zastopnik: L. Ström, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Nizozemska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT št. R 2085/2011-1 z dne 18. oktobra 2012 (s katero je bila potrjena odločba oddelka za ugovore, ugovor št. B 1 717 142 z dne 9. avgusta 2011) razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „ARTI“ za proizvode iz razreda 2 – prijava znamke Skupnosti št. 9 017 427

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: v Beneluksu registrirana znamka št. 753 216 in registracija mednarodne znamke št. 872 478 besedne znamke „ARTITUDE“ za proizvode iz razreda 2

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/19


Tožba, vložena 3. januarja 2013 – MasterCard International proti UUNT – Nehra (surfpin)

(Zadeva T-13/13)

2013/C 86/31

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: MasterCard International, Inc. (New York, Združene države) (zastopnika: N. Bolter in C. Sawdy, solicitors)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sheetal Nehra (London, Združeno kraljestvo)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo na podlagi členov 8(1)(b), 8(4) in 8(5) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti razveljavi;

ugovoru tožeče stranke proti znamki nasprotne stranke v celoti ugodi;

podredno, ugodi ugovoru tožeče stranke glede takšnih storitev, za katere je ugotovljeno, da obstaja verjetnost zmede, in/ali takšnih storitev, za katere je ugotovljeno, da bi uporaba znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke tožeče stranke; in

naloži toženi stranki plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v modri, črni in beli barvi, ki vsebuje besedni element „surfpin“ in motiv treh prekrivajočih se krogov, za storitve iz razreda 36 – prijava znamke Skupnosti št. 8 368 862

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: figurativne znamke v različnih barvah, ki vsebujejo motiv treh prekrivajočih se krogov in nekatere od njih besedna elementa „MasterCard Worldwide“ ali „MasterCard“– prijava znamke Skupnosti št. 5 198 585, prijava znamke Skupnosti št. 5 198 494, prijava znamke Združenega kraljestva št. 2 425 471, prijava znamke Združenega kraljestva št. 2 429 669, prijava znamke Skupnosti št. 5 646 261, prijava znamke Skupnosti št. 761 221, prijava znamke Skupnosti št. 5 646 492 in prijava znamke Skupnosti št. 5 646 609 za proizvode in storitve iz razredov 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 in 45

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe Sveta št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/19


Tožba, vložena 3. januarja 2013 – Seal Trademarks proti UUNT – Exel Composites (XCEL)

(Zadeva T-14/13)

2013/C 86/32

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Avstralija) (zastopnik: E. Armijo Chávarri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Exel Composites Oyj (Mäntyharju, Finska)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 11. oktobra 2012 razveljavi; ali

jo, podredno, spremeni, ker je v nasprotju s členoma 42(2) in (3) ter 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti (pri čemer naj UUNT izrecno naloži plačilo stroškov postopka).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „XCEL“ za proizvode iz razredov 18, 25 in 28 – registracija znamke Skupnosti št. 3 809 571

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: registracija znamke skupnosti št. 2 996 891, avstrijska registracija znamke št. 149 726 in švedska registracija znamke št. 324 307 kot besedne znamke „EXEL“ za proizvode iz razredov 18 in 28

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 42(2) in (3) ter 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/20


Tožba, vložena 18. januarja 2013 – dm drogerie markt proti UUNT – Semtee (CALDEA)

(Zadeva T-26/13)

2013/C 86/33

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: dm drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemčija) (zastopnika: O. Bludovsky in B. Beinert, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Semtee (Escaldes Engornay, Andora)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. oktobra 2012 (pritožba, ki se nanaša na postopek z ugovorom št. R 2432/2011-1) razveljavi in kot popravek znamko prijavitelja izbriše;

podredno, odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. oktobra 2012 (pritožba, ki se nanaša na postopek z ugovorom št. R 2432/2011-1) razveljavi in zadevo vrne Uradu za usklajevanje;

še bolj podredno, odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. oktobra 2012 (pritožba, ki se nanaša na postopek z ugovorom št. R 2432/2011-1) razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CALDEA“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 35, 37, 42, 44 in 45 – prijava znamke Skupnosti št. 9 264 433

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: Mednarodna znamka z učinkom med drugim v Evropski uniji št. 894 004 za proizvode iz razredov 3, 5 in 8

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b) in (5) Uredbe Sveta št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/20


Tožba, vložena 23. januarja 2013 – Elan proti Komisiji

(Zadeva T-27/13)

2013/C 86/34

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Slovenija) (zastopnik: P. Pensa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

člene od 2 do 5 Sklepa Komisije z dne 19. septembra 2012 o ukrepih v korist podjetja Elan d.o.o., SA.26379 (C 13/2010) razglasi za nične;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve (člen 296, drugi odstavek, PDEU) in kršitev bistvenih pravil postopka zaradi pomanjkljive obrazložitve (člen 263(2) PDEU)

Komisija je pomanjkljivo obrazložila, zakaj kapitalski vložek družb Zavarovalnica Triglav in Triglav Naložbe pripisuje državi. Poleg tega ni obrazložila, zakaj odprodaj v morski diviziji družbe Elana ni sprejela kot ustrezne izravnalne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU zaradi očitne napake pri presoji dejstev glede obstoja državnih sredstev in ker je ravnanje družb Zavarovalnica Triglav, Triglav Naložb in KAD-PPS pripisala državi

Prvič, Komisija je napravila očitno napako pri presoji dejanskega stanja glede nadzora in vpliva države na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in s tem na družbi Zavarovalnica Triglav in Triglav Naložbe. Drugič, Komisija ni navedla nobenih indicev, zahtevanih v skladu s sodno prakso v zadevi Stardust Marine, zakaj je ravnanje družb KAD-PPS, Zavarovalnica Triglav in Triglav Naložbe mogoče pripisati državi, pri tem pa je celo popolnoma spregledala, da sta imela zasebna družbenika Zavarovalnica Triglav in Triglav Naložbe negativno kontrolo nad družbo Elan.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU glede skladnosti ravnanja družbenikov z načelom zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu zaradi očitno napačne presoje dejstev glede odločanja družbenikov pred dokapitalizacijo in izvedbe ukrepa 2 (dokapitalizacije družbe Elan v letu 2008)

Komisija je očitno napačno ugotovila šest ključnih dejstev, na podlagi katerih je sklenila, da ukrep 2 ni bil skladen z načelom zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu:

prvič, Komisija je zavajajoče ugotovila le najslabšo oceno vrednosti lastniškega kapitala družbe Elan, čeprav so bile v Hitri oceni vrednosti navedene štiri;

drugič, arbitrarno in brez strokovne ekspertize je Oceno vrednosti, ki jo je pripravila družba Audit-IN, zavrnilo kot zastarelo in nerelevantno ter dalo neutemeljeno prednost Hitri oceni vrednosti;

tretjič, zmotno je ugotovila, da pri dokapitalizaciji ni sodeloval noben zasebni vlagatelj, čeprav je bil delež zasebnega kapitala najmanj 35,05 %;

četrtič, Komisija je zmotno ugotovila, da je dolgoročni načrt 2008–2012 in sanacijski načrt sestavila družba Elan sama, saj je popolnoma spregledala, da je bil temelj za pripravo sanacijskega načrta družbe Elan Strategija zasuka, ki jo je za družbo Elan pripravil zunanji svetovalec;

petič, napačna je tudi ugotovitev, da ni bil dosežen dogovor z bankami o reprogramiranju obstoječih posojil pred dokapitalizacijo, saj je Komisija očitno popolnoma spregledala dokaze, v katerih banke družbi Elan potrjujejo, da bodo reprogramirale svoja posojila, če bodo družbeniki dokapitalizirali družbo Elan;

šestič, neresnična je trditev Komisije, da dokapitalizacija družbe Elana iz leta 2007 ni obrodila uspeha in da zato zasebni družbeniki ne bi več vlagali v družbo Elan.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitno napačna presoja dejstev glede izravnalnih ukrepov iz točk od 38 do 40 Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetji v težavah in kršitev člena 107(3)(c) PDEU

Komisija je očitno napačno ugotovila, da družba Elan ni izvedla ustreznih izravnalnih ukrepov in posledično zmotno uporabila člen 107(3)(c) PDEU v povezavi s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetji v težavah:

prvič, Komisija je spregledala, da je v Strategiji zasuka izrecno navedeno, da se v skrajnem primeru likvidira distribucijsko družbo v Združenih držav Amerike;

drugič, Komisija je napačno navedla, da je do prekinitve sodelovanja v skupnem distribucijskem podjetju prišlo na pobudo podjetja Dal Bello;

tretjič, Komisija neupravičeno ni upoštevala učinka izravnalnih ukrepov na maloprodajnem trgu smuči na „glavni“ trg družbe Elan, in sicer trg proizvodnje smuči.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/22


Pritožba, ki jo je 24. januarja 2013 vložil Vincent Bouillez zoper sodbo, ki jo je 14. novembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Bouillez proti Svetu (F-75/11)

(Zadeva T-31/13 P)

2013/C 86/35

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Vincent Bouillez (Overijse, Belgija) (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. novembra 2012 v zadevi Vincent Bouillez proti Svetu (F-75/11);

razglasi za nično odločbo o nenapredovanju pritožnika;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj bi Sodišče za uslužbence brez dejanskega nadzora menilo, da je odločba, izpodbijana na prvi stopnji, v skladu z načelom obveznosti obrazložitve, čeprav Sodišče za uslužbence od Sveta ni zahtevalo nobenega dokaza glede konkretne uporabe meril iz člena 45 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije pri primerjalni oceni uspešnosti pritožnika z uspešnostjo drugih uradnikov, ki lahko napredujejo.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj bi se Sodišče za uslužbence za ugotovitev, da pritožnik kljub informacijam, ki jih je predložil v okviru ukrepov procesnega vodstva, iz katerih naj bi izhajalo, da več uradnikov, ki so napredovali, ni imelo niti ravni odgovornosti, niti tako visoke usklajene ocene kot pritožnik, niti večjega števila jezikov, ki jih uporabljajo (v zvezi s točkama 45 in 46 izpodbijane sodbe), oprlo le na trditve Sveta, v skladu s katerimi je bila raven odgovornosti pri primerjalni oceni uspešnosti povsem upoštevana.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na protislovno obrazložitev, ker naj Sodišče za uslužbence ne bi moglo najprej trditi, da se je Svet pravilno odločil opraviti novo primerjalno oceno uspešnosti vseh uradnikov v nazivu AST 6, ki so lahko napredovali v napredovalnem obdobju 2007, nato pa trdilo, da Svet ni bil zavezan upoštevati uspešnosti določenega uradnika, ki je v tem obdobju že napredoval in čigar napredovanje je postalo dokončno (v zvezi s točkama 69 in 70 izpodbijane sodbe).

Pritožnik poleg tega trdi, da je Sodišče za uslužbence napačno uporabilo pravo s tem, da dejanskega stanja na podlagi elementov iz spisa ni opredelilo za očitno napako pri presoji.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/22


Pritožba, ki jo je 24. januarja 2013 vložil Mario Paulo da Silva Tenreiro zoper sodbo, ki jo je 14. novembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-120/11, da Silva Tenreiro proti Komisiji

(Zadeva T-32/13 P)

2013/C 86/36

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in odloči,

da se sodba Sodišča za uslužbence z dne 14. novembra 2012 (zadeva F-120/11, da Silva Tenreiro proti Komisiji) o zavrnitvi tožbe Pritožnika razveljavi;

odloča na podlagi novih določb,

ugotovi in odloči, da se

odločba Evropske komisije, s katero je bila zavrnjena prijava pritožnika na prosto delovno mesto direktorja direktorata A za civilno pravosodje generalnega direktorata za pravosodje in odločba o imenovanju ge. Y na to delovno mesto, razglasita za nični;

Komisiji naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev:

prvič, ker naj bi Sodišče za uslužbence menilo, da se je izraz „background“, uporabljen v razpisu prostega delovnega mesta v spornem postopku, nanašal na izkušnje in ne na izobrazbo. Pritožnik trdi, da je zlasti iz razpisov prostega delovnega mesta, ki jih je objavila Komisija, razvidno, da če se zahtevajo delovne izkušnje, se uporabi izraz „izkušnje“ in ne „background“;

drugič, ker naj bi Sodišče za uslužbence menilo, da se izraz „ureditev“ ne nanaša na mehanizme za ureditev, temveč na postopek sprejemanja norm.

2.

Drugi pritožbeni postopek se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj bi Sodišče za uslužbence indice za zlorabo pooblastil obravnavalo posamično in ne v celoti, ne da bi poskušalo ugotoviti, ali je mogoče na podlagi vseh indicev glede na njihovo število ovreči domnevo zakonitosti odločb, ki sta se izpodbijali na prvi stopnji.

Pritožnik poleg tega trdi, da Sodišče za uslužbence glede na neenakost orožij strank ni upoštevalo pravice do poštenega sojenj, ker naj ne bi sprejelo ukrepov procesnega vodstva, ki bi omogočali okrepitev indicev za zlorabo pooblastil in pridobitev dokaza za dejavnik, ki bi ga bilo mogoče dokazati le s takim ukrepom.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/23


Tožba, vložena 24. januarja 2013 – Türkiye Garanti Bankasi proti UUNT – Card & Finance Consulting (bonus&more)

(Zadeva T-33/13)

2013/C 86/37

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Türkiye Garanti Bankasi AS (Istanbul, Turčija) (zastopnik: J. Güell Serra, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Card & Finance Consulting GmbH (Nürnberg, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo; in

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „bonus&more“ za storitve iz razredov 35, 36, 38, 41 in 42 – prijava znamke Skupnosti št. 9 037 251

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: mednarodna registracija figurativne znamke „bonusnet“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 35, 36, 38 in 42 – mednarodna registracija št. 931 921

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in zavrnitev ugovora

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/23


Tožba, vložena 22. januarja 2013 – Exakt Advanced Technologies proti UUNT – Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Zadeva T-37/13)

2013/C 86/38

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Nemčija) (zastopnik: A. von Bismarck, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Združeno kraljestvo)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. oktobra 2012 v zadevi R 1764/2011-1;

drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „EXAKT“, za proizvode in storitve iz razredov 7, 9 in 37 – prijava znamke Skupnosti št. 3 996 592

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Exakt Precision Tools Ltd

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „EXAKT“, za proizvode iz razredov 7, 8 in 9

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe Sveta št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/24


Tožba, vložena 29. januarja 2013 – Roy proti Svetu in Komisiji

(Zadeva T-41/13)

2013/C 86/39

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: René Roy (Juillac-le-Coq, Francija) (zastopnik: C.-E. Gudin, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija in Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odloči, da se ji povrne celotna škoda, ki ji je nastala zaradi naložitve denarnih kazni, to je znesek 87 400 EUR;

odloči, da se ji povrne celotna nepremoženjska škoda, to je znesek 100 000 EUR;

Svetu in Komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tožbene razloge, ki so pretežno enaki ali podobni tožbenim razlogom, navajanim v združenih zadevah T-195/11, Cahier in drugi proti Svetu in Komisiji (1), ter zadevi T-458/11, Riche proti Svetu in Komisiji (2).


(1)  UL 2011, C 173, str. 14.

(2)  UL 2011, C 298, str. 28.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/24


Tožba, vložena 28. januarja 2013 – Sabores de Navarra proti UUNT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

(Zadeva T-46/13)

2013/C 86/40

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Sabores de Navarra, AIE (Pamplona, Španija) (zastopnika: J. Calderón Chavero in O. González Fernández, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Frutas Solano, SA (Calahorra, Španija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 7. novembra 2012 v zadevah R 2542/2011-2 in R 2550/2011-2;

zato uporabi odločbo z dne 11. oktobra 2011, ki jo je oddelek za izbris UUNT sprejel v postopku za ugotovitev ničnosti št. 4633 C in v kateri je ugotovljena delna ničnost (besedne) znamke Skupnosti št. 5042346 „KIT, EL SABOR DE NAVARRA“ iz razreda 29 za „konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjav[o]; želej[e], marmelade, kompot[e], ki vsi izvirajo iz Navarre“, in iz razreda 30 za „pecivo in slaščice, med, melasni sirup; omake (začimba), začimbe“;

ugodi predlogom tožeče stranke s tem, da zadevnemu oddelku za izbris UUNT naloži, naj ponovno ugotovi ničnost proizvodov, navedenih v prejšnji točki;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirana znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „KIT, EL SABOR DE NAVARRA“ za proizvode iz razredov 29, 30 in 33 – registrirana znamka Skupnosti št. 5 042 346

Imetnik znamke Skupnosti: Frutas Solano, SA

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor“, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 33, 39 in 42

Odločba oddelka za izbris: delna ugoditev zahtevi

Odločba odbora za pritožbe: delna ugoditev pritožbi družbe Frutas Solano, SA in delna razveljavitev odločbe oddelka za izbris, zavrnitev pritožbe tožeče stranke

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 53(1)(a) te uredbe;

kršitev člena 15 Uredbe št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/25


Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Goldsteig Käsereien Bayerwald proti UUNT – Vieweg (goldstück)

(Zadeva T-47/13)

2013/C 86/41

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Nemčija) (zastopnik: S. Biagosch, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Christin Vieweg (Sonneberg, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 14. novembra 2012 v zadevi R 2589/2011-1;

UUNT naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Christin Vieweg

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka z besednim elementom „goldstück“ za proizvode iz razredov 29 in 30 – prijava znamke Skupnosti št. 9 153 677

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: besedna znamka „GOLDSTEIG“ za proizvode in storitve iz razredov 29 in 43

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev ugovora tožeče stranke

Tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/25


Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Out of the blue proti UUNT – Mombauer (REFLEXX)

(Zadeva T-48/13)

2013/C 86/42

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Out of the blue KG (Lilienthal, Nemčija) (zastopnika: G. Hasselblatt in I. George, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Meinhard Mombauer (Köln, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka predlaga, naj:

se odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. novembra 2012 v zadevi R 1656/2011-4 razveljavi;

se UUNT naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke;

se Meinhardu Mombauerju v primeru, da nastopi kot intervenient v postopku, naloži plačilo lastnih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „REFLEXX“ za proizvode iz razreda 9 – prijava znamke Skupnosti št. 7 239 511

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Meinhard Mombauer

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „REFLECTS“, za proizvode iz razreda 9

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 42(5) v povezavi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/26


Tožba, vložena 25. januarja 2013 – Think Schuhwerk proti UUNT – Müller (VOODOO)

(Zadeva T-50/13)

2013/C 86/43

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Avstrija) (zastopnik: M. Gail, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Andreas Müller (Ulm, Nemčija)

Predloga tožeče stranke

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 14. novembra 2012 v zadevi R 474/2012-4 naj se razveljavi;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „VOODOO“ za proizvode iz razreda 25 – znamka Skupnosti št. 5 832 464

Imetnik znamke Skupnosti: Andreas Müller

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 in kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 in kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/26


Tožba, vložena 30. januarja 2013 – Evropaïki Dynamiki proti EIB

(Zadeva T-51/13)

2013/C 86/44

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnik: B. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

EIB naloži, da tožeči stranki plača 536 610,22 EUR za povrnitev škode, ki ji je nastala zaradi izgube možnosti sklenitve okvirnega sporazuma, skupaj s kompenzacijskimi obrestmi od 31. januarja 2008 do razglasitve sodbe v tej zadevi ter zamudnimi obrestmi od razglasitve sodbe v tem sporu do celotnega plačila,

EIB naloži, da tožeči stranki plača 150.000,00 EUR kot odvračilno odškodnino, skupaj s kompenzacijskimi obrestmi od 31. januarja 2008 do razglasitve sodbe v tej zadevi ter zamudnimi obrestmi od razglasitve sodbe v tem sporu do celotnega plačila,

EIB naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v tej tožbi Splošnemu sodišču Evropske unije na podlagi člena 340, drugi odstavek, PDEU v povezavi s členom 266 PDEU predlaga povrnitev škode, nastale zaradi nezakonitega ravnanja Evropske investicijske banke (v nadaljevanju: EIB).

Ta škoda je nastala, ko je EIB neupravičeno zavrnila ponudbo tožeče stranka v okviru javnega razpisa za sklenitev okvirnega sporazuma o opravljanju storitev, kot je navedeno v sodbi Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2011 v zadevi Evropaïki Dynamiki proti EIB, T-461/08.

V zvezi s tem tožeča stranka predlaga, prvič, povrnitev škode, ki jo je utrpela zaradi izgube možnosti sklenitve okvirnega sporazuma, kar bi omogočilo vrnitev v prejšnje stanje, in drugič, odvračilno odškodnino za nezakonita ravnanja in ravnanja, ki pomenijo zlorabo EIB do tožeče stranke.

Tožeča stranka trdi, da so pogoji nepogodbene odgovornosti EIB, kot jih razlaga sodna praksa, za povrnitev škode, ki ji je nastala, izpolnjeni.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/27


Tožba, vložena 6. februarja 2013 – GOLAM proti UUNT – Glaxo Group (METABIOMAX)

(Zadeva T-62/13)

2013/C 86/45

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Sofia Golam (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Trovas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Glaxo Group Ltd (Greenford, Združeno kraljestvo)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugodi tej tožbi za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 30. oktobra 2012 v zadevi R 2089/2011-2;

zavrne ugovor nasprotne stranke in v celoti ugodi zadevnemu predlogu tožeče stranke; in

nasprotni stranki naloži, da tožeči stranki plača stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „METABIOMAX“ za proizvode in storitve iz razredov 5, 16 in 30 – znamka Skupnosti št. 8885261.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe.

Navajana znamka ali znak: besedna znamka Skupnosti „BIOMAX“ registrirana pod št. 2661858 za proizvode iz razredov 5, 30 in 32.

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru.

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev odločbe oddelka za ugovore.

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe Sveta št. 207/2009.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/27


Tožba, vložena 4. februarja 2013 – ANKO proti Komisiji

(Zadeva T-64/13)

2013/C 86/46

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grčija) (zastopnik: B. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da tožeči stranki ni treba vrniti zneska, ki ji ga je Komisija izplačala za projekt DOC@HAND, ker naj bi bil ta nakazan neupravičeno;

ugotovi, da tožeči stranki ni treba plačati pogodbene kazni Komisiji za projekt DOC@HAND; in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka, ki so nastali tožeči stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba se nanaša na odgovornost Komisije v zvezi s pogodbo št. 508015 za izvajanje projekta „Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals“ (DOC@HAND) v smislu člena 272 PDEU. Tožeča stranka zlasti trdi, da je Komisija kljub izpolnitvi pogodbenih obveznosti od nje zahtevala vračilo zneskov, nakazanih družbi ANKO, kar je v nasprotju s pogodbo, načelom dobre vere, prepovedjo zlorabe pravic in načelom sorazmernosti.

Tožeča stranka zato trdi, prvič, da ji ni treba vrniti celotnega zneska, ki ji ga je Komisija nakazala za projekt DOC@HAND, ker naj bi bil ta znesek nakazan neupravičeno, in drugič, da ji ni treba Komisiji plačati pogodbene kazni (liquidated damages) za projekt DOC@HAND.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/28


Tožba, vložena 7. februarja 2013 – Al-Tabbaa proti Svetu

(Zadeva T-74/13)

2013/C 86/47

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mazen Al Tabbaa (Bejrut, Libanon) (zastopnika: M. Lester, Barrister, in G. Martin, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi Sklep Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP (UL 2012 L 330, str. 21), in sicer v delu, ki zadeva tožečo stranko;

za nično razglasi Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1117/2012 z dne 29. novembra 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2012 L 330, str. 9), in sicer v delu, ki zadeva tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja štiri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji dejstev s tem, ko je odločila, da te omejevalne ukrepe uporabi za tožečo stranko, in s tem, ko je menila, da je eden od pogojev za vpis na seznam izpolnjen.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da tožena stranka ni tožeči stranki zadostno oziroma ustrezno utemeljila razlogov za uvrstitev tožeče stranke na izpodbijani seznam.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je tožena stranka kršila temeljni pravici tožeče stranke do obrambe in do učinkovitega pravnega sredstva.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je tožena stranka neupravičeno in nesorazmerno kršila temeljne pravice tožeče stranke, natančneje pravico do lastnine, do svobode gospodarske pobude, do ugleda ter do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/28


Tožba, vložena 13. februarja 2013 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu

(Zadeva T-80/13)

2013/C 86/48

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Bejrut, Libanon) (zastopniki: P. Vanderveeren, L. Defalque in T. Bontinck, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

člen 25 Sklepa Sveta 2012/739/SZVP in njegovo Prilogo I.b v delu, v katerem je tožeča stranka navedena pod št. 34 te priloge, razglasi za ničen;

člen 1 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1117/2012 z dne 29. novembra 2012 v delu, v katerem je njena posledica ohranitev tožeče stranke v Prilogi II k Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 na podlagi člena 1 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 55/2012 z dne 23. januarja 2012 in točke 27 priloge k tej uredbi, razglasi za ničen;

po potrebi odločbo, vsebovano v dopisu Sveta z dne 30. novembra 2012, razglasi za nično;

Svetu naloži stroške tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na neobstoj zadostne in jasne obrazložitve, ker naj bi Svet podal zgolj nenatančne in splošne navedbe, ne pa natančne in konkretne razloge, zaradi katerih meni, da je treba proti tožeči stranki uvesti omejevalne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice do obrambe, pravice do poštenega sojenja in pravice do učinkovitega sodnega varstva zaradi neobstoja kontradiktornosti med postopkom sprejetja izpodbijanih aktov in zaradi implicitne zavrnitve Sveta, da predloži dokaze, s katerimi bi upravičil naravo in obseg sankcije.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji v zvezi z vpletenostjo tožeče stranke v financiranje sirskega režima, saj Svet niti pred niti po sprejetju izpodbijanih aktov ni predložil dokazov o sodelovanju tožeče stranke pri financiranju navedenega režima.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na napake, ki naj bi vplivale na presojo Sveta in zaradi katerih naj bi bili omejevalni ukrepi, ki jih je sprejel Svet, nezakoniti, ker Svet naj ne bi preizkusil upoštevnosti in utemeljenosti informacij in dokazov, na podlagi katerih je mogoče omejevalni ukrep utemeljiti preden je sprejet.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 – Dimension Data Belgium proti Parlamentu

(Zadeva T-650/11) (1)

2013/C 86/49

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 73, 10.3.2012.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/30


Tožba, vložena 24. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-158/12)

2013/C 86/50

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za zaposlitev tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca funkcionalne skupine III, ki ga je podal Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu, ter odškodnina za nastalo premoženjsko škodo

Predlogi tožeče stranke

Odločba vodje oddelka „zaposlovanje in prenehanje zaposlitve“ (DG HR.B.2) Evropske komisije z dne 6. marca 2012 o zavrnitvi predloga za zaposlitev tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca funkcionalne skupine III, ki ga je podal Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, da povrne škodo, ki je tožeči stranki nastala zaradi izpodbijane odločbe, ki jo je treba oceniti upoštevajoč razliko med prejemki za GF III od oktobra 2011 in tistimi, ki jih je prejemala kot pogodbeni sodelavec GF I, skupaj z obrestmi od datuma zapadlosti posameznega zneska mesečnih prejemkov do dejanskega plačila;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/30


Tožba, vložena 28. decembra 2012 – ZZ proti EEA

(Zadeva F-162/12)

2013/C 86/51

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za okolje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o vrnitvi tožeče stranke na delovno mesto po bolniškem dopustu, ko je bila glede na izid zdravniškega pregleda spoznana za zmožno za delo.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. septembra 2012, s katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil ugovor z dne 21. maja 2012, s katerim je bil predlagan umik odločbe z dne 21. februarja 2012 o njeni vrnitvi na delovno mesto po bolniškem dopustu z dnem 24. januarja 2012.

Naložitev plačila stroškov toženi stranki.