ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.028.slv

Uradni list

Evropske unije

C 28

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
30. januar 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 028/01

Menjalni tečaji eura

1

 

Računsko sodišče

2013/C 028/02

Posebno poročilo št. 20/2012 Ali financiranje projektov za izgradnjo objektov za gospodarjenje s komunalnimi odpadki v okviru strukturnih ukrepov uspešno pomaga državam članicam pri doseganju ciljev politike EU glede gospodarjenja z odpadki?

2

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2013/C 028/03

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema EURODAC za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. […/…] (prenovitev)

3

2013/C 028/04

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o zaupanju v elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba o elektronskih skrbniških storitvah)

6

2013/C 028/05

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije o uredbi Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS/Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem zgodovinskih arhivov institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah

9

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2013/C 028/06

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

12

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2013/C 028/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/1


Menjalni tečaji eura (1)

29. januarja 2013

2013/C 28/01

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3433

JPY

japonski jen

121,52

DKK

danska krona

7,4595

GBP

funt šterling

0,85360

SEK

švedska krona

8,6110

CHF

švicarski frank

1,2416

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,4110

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,659

HUF

madžarski forint

297,40

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6991

PLN

poljski zlot

4,2090

RON

romunski leu

4,3835

TRY

turška lira

2,3805

AUD

avstralski dolar

1,2860

CAD

kanadski dolar

1,3510

HKD

hongkonški dolar

10,4223

NZD

novozelandski dolar

1,6072

SGD

singapurski dolar

1,6629

KRW

južnokorejski won

1 458,03

ZAR

južnoafriški rand

12,1785

CNY

kitajski juan

8,3659

HRK

hrvaška kuna

7,5870

IDR

indonezijska rupija

13 003,25

MYR

malezijski ringit

4,1421

PHP

filipinski peso

54,836

RUB

ruski rubelj

40,4900

THB

tajski bat

40,098

BRL

brazilski real

2,6773

MXN

mehiški peso

17,1112

INR

indijska rupija

72,1960


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


Računsko sodišče

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/2


Posebno poročilo št. 20/2012 Ali financiranje projektov za izgradnjo objektov za gospodarjenje s komunalnimi odpadki v okviru strukturnih ukrepov uspešno pomaga državam članicam pri doseganju ciljev politike EU glede gospodarjenja z odpadki?

2013/C 28/02

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 20/2012 – Ali financiranje projektov za izgradnjo objektov za gospodarjenje s komunalnimi odpadki v okviru strukturnih ukrepov uspešno pomaga državam članicam pri doseganju ciljev politike EU glede gospodarjenja z odpadki?

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča ali si ga z nje prenesete: http://eca.europa.eu

Poročilo v tiskani različici lahko dobite brezplačno, če zanj zaprosite Računsko sodišče:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-naslov: eca-info@eca.europa.eu

ali izpolnite elektronsko naročilnico na spletni strani EU-Bookshop.


Evropski nadzornik za varstvo podatkov

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/3


Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. […/…] (prenovitev)

(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku na spletni strani ENVP na naslovu http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Uvod

1.1   Posvetovanje z Evropskim nadzornikom za nadzor podatkov (ENVP)

1.

Komisija je 30. maja 2012 sprejela predlog v zvezi s prenovitvijo uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. […/…] (o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva) in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1).

2.

Komisija je 5. junija 2012 predlog poslala ENVP za posvetovanje v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001. ENVP priporoča, naj se v preambulo predloga vključi sklic na to posvetovanje.

3.

ENVP obžaluje, da službe Komisije ENVP niso zaprosile, naj Komisiji pred sprejetjem predloga predloži neformalne pripombe v skladu z dogovorjenim postopkom v zvezi z dokumenti Komisije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov (2).

4.

Predlog je bil predložen ministrom za notranje zadeve na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. junija 2012 ter je trenutno v obravnavi v Svetu in Evropskem parlamentu s ciljem sprejetja uredbe po rednem zakonodajnem postopku do konca leta 2012. Namen tega mnenja ENVP je prispevati k temu postopku.

7.   Sklepne ugotovitve

87.

ENVP ugotavlja, da so v zadnjih letih v Komisiji, Svetu in Evropskem parlamentu obširno razpravljali o potrebi po dostopu do podatkov iz sistema EURODAC za namene kazenskega pregona. Razume tudi, da je razpoložljivost podatkovne zbirke s prstnimi odtisi lahko koristen dodatni instrument v boju proti kriminalu. Vendar ENVP opozarja, da ta dostop do sistema EURODAC resno vpliva na varstvo osebnih podatkov oseb, katerih podatki so shranjeni v sistemu EURODAC. Da bi bil tak dostop upravičen, mora biti podprt z jasnimi in nespornimi elementi, dokazati pa je treba tudi sorazmernost obdelave. To je še toliko bolj potrebno v primeru poseganja v pravice posameznikov, ki pomenijo ranljivo skupino, ki jo je treba zaščititi, kot je predvideno v predlogu.

88.

Do zdaj zagotovljeni dokazi – ob upoštevanju tudi zgoraj opisanih posebnih okoliščin – po mnenju ENVP niso zadostni in posodobljeni, da bi dokazovali potrebo po odobritvi dostopa do sistema EURODAC za namene kazenskega pregona in njeno sorazmernost. Obstaja že vrsta pravnih instrumentov, ki državi članici omogočajo vpogled v prstne odtise in druge podatke organov kazenskega pregona, ki jih hrani druga država članica. Kot osnovni pogoj za dostop zaradi kazenskega pregona je potrebna mnogo boljša utemeljitev.

89.

ENVP v tem okviru priporoča, naj Komisija zagotovi novo oceno učinka, v kateri bodo obravnavane vse možnosti politike ter zagotovljeni trdni dokazi in zanesljivi statistični podatki in ki bo vključevala oceno z vidika temeljnih pravic.

90.

ENVP je opredelil več dodatnih vprašanj, ki so:

Veljavna zakonodaja o varstvu podatkov

91.

ENVP poudarja potrebo po jasnosti glede tega, kako so določbe predloga, v katerih so določene nekatere pravice in obveznosti glede varstva podatkov, povezane z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ in Sklepom Sveta 2009/371/PNZ (glej oddelek 4).

Pogoji za dostop zaradi kazenskega pregona

Kot je navedeno zgoraj, je treba najprej dokazati, da je dostop do sistema EURODAC zaradi kazenskega pregona kot tak potreben in sorazmeren. Pri tem bi bilo treba upoštevati spodnje pripombe.

92.

ENVP priporoča naslednje:

pojasni naj se, da je prenos podatkov iz sistema EURODAC na tretje države prepovedan tudi v primeru uporabe podatkov iz sistema EURODAC za namene kazenskega pregona (glej točki 43 in 44),

k informacijam, sporočenim posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, naj se dodajo nameni kazenskega pregona (glej točko 45),

nedvoumno naj se zagotovi, da je dostop imenovanih organov do podatkov iz sistema EURODAC omejen na namene kazenskega pregona (glej točko 49),

določi naj se, da je za dostop do podatkov iz sistema EURODAC za namene kazenskega pregona potrebna predhodna sodna odobritev, ali vsaj, da mora organ, pristojen za preverjanje, svoje dolžnosti in naloge opravljati neodvisno in ne sme sprejemati navodil v zvezi z izvajanjem preverjanja (glej točki 50 in 51),

doda naj se merilo „potrebe po preprečitvi neposredne nevarnosti, povezane s hudimi kaznivimi ali terorističnimi dejanji“, kot izjemen primer, ki utemeljuje vpogled v podatke iz sistema EURODAC brez predhodnega preverjanja s strani organa, pristojnega za preverjanje, ter določi naj se konkreten rok za naknadno preverjanje (glej točki 53 in 54),

v zvezi s pogoji dostopa naj se dodajo pogoji (i) predhodnega vpogleda v vizumski informacijski sistem, (ii) „utemeljenega suma, da je storilec terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja zaprosil za azil“, in (iii) „bistvenega“ prispevka k namenom kazenskega pregona ter pojasni, kaj pomenijo „razumni razlogi“ (glej točki 56 in 57),

v uvodni izjavi naj se opišejo položaji, ki utemeljujejo neposreden dostop Europola do centralne enote sistema EURODAC, in določi, da strogi pogoji za dostop, ki veljajo za nacionalne imenovane organe, veljajo tudi za Europol (glej točki 58 in 59),

zagotovi naj se, da za primerjavo prstnih odtisov zaradi kazenskega pregona v vsakem primeru veljajo vsaj enaki zaščitni ukrepi, kot so predvideni za namene dublinske uredbe (glej točko 62),

jasneje naj se določijo pravila o hranjenju in izbrisu podatkov (glej točko 64),

pojasni naj se, katere dodatne informacije v zvezi z „zadetkom“ bodo po potrebi sporočene Europolu (glej točki 65 in 66),

opredeli(-jo) naj se natančen(-ni) namen(-i) zahteve upravnega odbora agencije za primerjave s podatki iz sistema EURODAC s strani organov kazenskega pregona države članice in anonimizacija podatkov, ki jo opravijo organi kazenskega pregona pred posredovanjem podatkov upravnemu odboru, ter obnovijo pravila o poklicni skrivnosti (glej točki 67 in 68),

zagotovi naj se dostop ENVP in nadzornega organa Europola do evidence, ki jo vodi agencija oziroma Europol, ter obveznost hranjenja evidence tudi za izvajanje rednega samorevidiranja sistema EURODAC (glej točki 79 in 85),

pojasni naj se nadzor nad Europolovimi dejavnostmi obdelave podatkov (glej točko 81).

Druge določbe

93.

ENVP priporoča:

sistem neprekinjenega delovanja naj se nadomesti s potrebo po načrtu neprekinjenega delovanja in zagotovi naj se pravna podlaga za izvajanje ukrepov, ki vsebujejo podrobnosti takega načrta (glej točko 72),

zagotovi naj se, da začasna ali trajna nezmožnost zagotovitve uporabnih prstnih odtisov ne bo negativno vplivala na pravni položaj posameznika in nikakor pomenila zadostnega razloga za zavrnitev obravnave ali zavrnitev prošnje za azil (točka 73),

zagotovi naj se usklajenost med obveznostmi agencije, držav članic in Europola za vodenje evidence in dokumentacije o dejavnostih obdelave podatkov (glej točko 77),

izboljšajo naj se določbe o varnosti podatkov (glej točko 82),

ENVP naj se vključi v predložitev letnega poročila agencije (glej točko 83);

v člen 43 naj se doda obveznost držav članic in Europola, da stalno posodabljajo informacije, ki so jih predložile Komisiji, in zahteva naj se, da da Komisija te informacije na razpolago državam članicam, Europolu in javnosti „prek elektronske objave, ki se nenehno posodablja“ (glej točko 86).

V Bruslju, 5. septembra 2012

Peter HUSTINX

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  COM(2012) 254 konč.

(2)  Komisija se je z ENVP o spremembi uredbe o sistemu EURODAC zadnjič neuradno posvetovala leta 2008.


30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/6


Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o zaupanju v elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba o elektronskih skrbniških storitvah)

(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku na spletni strani ENVP na naslovu http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Uvod

I.1   Predlog

1.

Komisija je 4. junija 2012 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z elektronsko identifikacijo in skrbniškimi storitvami za elektronske transakcije na notranjem trgu (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1).

2.

Predlog je del ukrepov, ki jih je Komisija predlagala za okrepitev uporabe elektronskih transakcij v Evropski uniji. To je nadgradnja ukrepov iz Evropske digitalne agende (2), ki se nanašajo na izboljšanje zakonodaje o elektronskih podpisih (ključni ukrep št. 3) in zagotovitev usklajenega okvira za medsebojno priznavanje e-identifikacije in e-avtentikacije (ključni ukrep št. 16).

3.

Predlog naj bi okrepil zaupanje v vseevropske elektronske transakcije ter zagotovil čezmejno pravno priznavanje elektronske identifikacije, avtentikacije, podpisa in povezanih skrbniških storitev na notranjem trgu, pa tudi visoko raven varstva podatkov in okrepitev položaja uporabnikov.

4.

Visoka raven varstva podatkov je nujna za uporabo shem elektronske identifikacije in skrbniških storitev. Za razvoj in uporabo takih elektronskih sredstev morajo ponudniki skrbniških storitev in izdajatelji elektronske identitete zagotavljati ustrezno obdelavo osebnih podatkov. To je še toliko bolj pomembno, ker bo taka obdelava med drugim podlaga za najzanesljivejšo identifikacijo in avtentikacijo fizičnih (ali pravnih) oseb.

I.2   Posvetovanje z ENVP

5.

ENVP je imel pred sprejetjem predloga možnost predložiti neformalne pripombe. Številne od teh pripomb so bile v predlogu upoštevane. Rezultat tega je, da so bili zaščitni ukrepi za varstvo podatkov v predlogu okrepljeni.

6.

ENVP pozdravlja dejstvo, da ga je Komisija tudi uradno zaprosila za mnenje v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001.

I.3   Ozadje predloga

7.

Predlog temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter določa pogoje in mehanizme za medsebojno priznavanje in sprejemanje elektronske identifikacije in skrbniških storitev med državami članicami. Zlasti določa načela v zvezi z zagotavljanjem identifikacije in zanesljivih elektronskih storitev, vključno s pravili o priznavanju in sprejemanju. Določa tudi zahteve za ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje elektronskih podpisov, elektronskih žigov, elektronskih časovnih žigov, elektronskih dokumentov, storitev elektronske dostave, avtentikacije spletnih strani in elektronskih certifikatov ter za ravnanje z njimi in njihovo hrambo.

8.

Predlog uredbe poleg tega določa pravila za nadzor nad zagotavljanjem skrbniških storitev in državam članicam nalaga, naj zato ustanovijo nadzorne organe. Ti organi bodo med drugim preverjali skladnost tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih izvajajo ponudniki elektronskih skrbniških storitev.

9.

Poglavje II obravnava storitve elektronske identifikacije, poglavje III pa je posvečeno drugim elektronskim skrbniškim storitvam, kot so elektronski podpisi, žigi, časovni žigi, dokumenti, storitve dostave, certifikati in avtentikacija spletnih strani. Storitve elektronske identifikacije so povezane z nacionalnimi identifikacijskimi karticami in se lahko uporabijo pri dostopu do digitalnih storitev ter zlasti do storitev e-uprave; to pomeni, da subjekt, ki izda elektronsko identifikacijo, deluje v imenu države članice in da je ta država članica odgovorna za pravilno vzpostavitev povezave med zadevnim posameznikom in njegovim sredstvom elektronske identifikacije. V zvezi z drugimi elektronskimi skrbniškimi storitvami je ponudnik/izdajatelj fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za pravilno in varno zagotavljanje teh storitev.

I.4   Vprašanja varstva podatkov, ki jih sproža predlog

10.

Obdelava osebnih podatkov je neločljivo povezana z uporabo identifikacijskih shem in v določenem obsegu tudi z zagotavljanjem drugih skrbniških storitev (na primer elektronskih podpisov). Obdelava osebnih podatkov bo potrebna za vzpostavitev zaupanja vredne povezave med sredstvom elektronske identifikacije in avtentikacije, ki ga uporablja fizična (ali pravna) oseba, in navedeno osebo, saj se tako potrdi, da je oseba za elektronskim certifikatom dejansko oseba, za katero se predstavlja. Na primer, elektronske identifikacije ali elektronski certifikati se nanašajo na fizične osebe in bodo vključevali niz podatkov, ki nedvoumno predstavljajo navedene posameznike. Z drugimi besedami, ustvarjanje, preverjanje, potrjevanje elektronskih sredstev in ravnanje z njimi, kot je navedeno v členu 3(12) predloga, bo v mnogo primerih vključevalo obdelavo osebnih podatkov, zato je varstvo podatkov pomembno.

11.

Bistveno je torej, da obdelava podatkov v okviru zagotavljanja shem elektronske identifikacije ali elektronskih skrbniških storitev poteka v skladu z okvirom EU za varstvo podatkov, zlasti nacionalnimi določbami, s katerimi je bila prenesena Direktiva 95/46/ES.

12.

ENVP bo analizo v tem mnenju osredotočil na tri glavna vprašanja:

(a)

kako je v predlogu obravnavano varstvo podatkov;

(b)

vidiki varstva podatkov pri shemah elektronske identifikacije, ki jih je treba priznati in sprejeti tudi v drugih državah; in

(c)

vidiki varstva podatkov pri elektronskih skrbniških storitvah, ki jih je treba priznati in sprejeti tudi v drugih državah.

III.   Sklepne ugotovitve

50.

ENVP pozdravlja predlog, saj lahko prispeva k medsebojnemu priznavanju (in sprejemanju) elektronskih skrbniških storitev in identifikacijskih shem na evropski ravni. Pozdravlja tudi določitev skupnega niza zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izdajatelji elektronskih identifikacijskih sredstev in ponudniki skrbniških storitev. ENVP pa želi kljub tej splošni podpori predlogu navesti naslednja splošna priporočila:

določbe o varstvu podatkov, vključene v predlog, ne bi smele biti omejene na ponudnike skrbniških storitev, ampak bi morale veljati tudi za obdelavo osebnih podatkov v shemah elektronske identifikacije, opisanih v poglavju II predloga,

v predlogu uredbe bi bilo treba določiti skupen niz varnostnih zahtev za ponudnike skrbniških storitev in izdajatelje elektronske identifikacije. Druga možnost je, da bi bilo Komisiji dovoljeno po potrebi, s selektivno uporabo delegiranih aktov ali izvedbenih ukrepov, opredeliti merila, pogoje in zahteve za varnost v elektronskih skrbniških storitvah in identifikacijskih shemah,

od ponudnikov elektronskih skrbniških storitev in izdajateljev elektronske identifikacije bi bilo treba zahtevati, naj uporabnikom njihovih storitev zagotovijo: (i) ustrezne informacije o zbiranju, sporočanju in hranjenju njihovih podatkov ter (ii) sredstvo za nadzor njihovih osebnih podatkov in uveljavljanje njihovih pravic do varstva podatkov,

ENVP priporoča, naj se v predlog bolj selektivno vključijo določbe, s katerimi bo Komisija pooblaščena, da po sprejetju predlagane uredbe z delegiranimi ali izvedbenimi akti podrobno določi konkretne določbe.

51.

Izboljšati bi bilo treba tudi nekatere posebne določbe o medsebojnem priznavanju shem elektronske identifikacije:

v predlogu uredbe bi bilo treba podrobno navesti, kateri podatki ali kategorije podatkov se bodo obdelovali za čezmejno identifikacijo posameznikov. To bi moralo biti določeno vsaj tako podrobno, kot je v prilogah določeno za druge skrbniške storitve, in ob upoštevanju načela sorazmernosti,

zaščitni ukrepi, potrebni za zagotavljanje identifikacijskih shem, bi morali biti skladni vsaj z zahtevami, določenimi za ponudnike kvalificiranih skrbniških storitev,

v predlogu bi bilo treba določiti ustrezne mehanizme za vzpostavitev okvira za interoperabilnost nacionalnih identifikacijskih shem.

52.

Nazadnje, ENVP v zvezi z zahtevami za zagotavljanje in priznavanje elektronskih skrbniških storitev priporoča naslednje:

pri vseh elektronskih storitvah bi bilo treba navesti, ali bodo osebni podatki obdelani, in če bodo, kateri podatki ali kategorije podatkov bodo obdelani,

v uredbi bi bilo treba določiti ustrezne zaščitne ukrepe, da bi preprečili kakršno koli prekrivanje pristojnosti nadzornih organov za elektronske skrbniške storitve in pristojnosti organov za varstvo podatkov,

obveznosti, ki veljajo za ponudnike elektronskih skrbniških storitev glede kršitev varstva podatkov in varnostnih incidentov, bi morale biti v skladu z zahtevami, določenimi v revidirani direktivi o e-zasebnosti in predlagani uredbi o varstvu podatkov,

večja jasnost je potrebna pri opredelitvi zasebnih ali javnih subjektov, ki lahko delujejo kot tretje osebe, upravičene do izvajanja revizij na podlagi členov 16 in 17, ali ki lahko preverjajo naprave za ustvarjanje elektronskega podpisa na podlagi člena 23, ter pri merilih, na podlagi katerih se bo ocenjevala neodvisnost teh organov,

v uredbi bi bilo treba natančneje določiti rok za hranjenje podatkov iz člena 19(2) in (4) (3).

V Bruslju, 27. septembra 2012

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov


(1)  COM(2012) 238 konč.

(2)  COM(2010) 245 z dne 19.5.2010.

(3)  Na podlagi člena 19(2)(g) morajo ponudniki kvalificiranih skrbniških storitev v ustreznem časovnem obdobju beležiti vse pomembne informacije o podatkih, ki so jih izdali in prejeli. Na podlagi člena 19(4) morajo ponudniki kvalificiranih skrbniških storitev vsaki stranki, ki se opira na certifikate, zagotoviti informacije o veljavnosti ali preklicu kvalificiranih certifikatov, ki so jih izdali.


30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/9


Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije o uredbi Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS/Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem zgodovinskih arhivov institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah

(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku na spletni strani ENVP na naslovu http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Uvod

1.1   Posvetovanje z ENVP

1.

Komisija je 16. avgusta 2012 sprejela predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS/Euratom) št. 354/83) v zvezi z deponiranjem zgodovinskih arhivov institucij pri EUI v Firencah (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1). Predlog je bil istega dne poslan ENVP v posvetovanje.

2.

ENVP je imel že pred sprejetjem predloga možnost predložiti neuradne pripombe. Številne od teh pripomb so bile v predlogu upoštevane. Zato so bili na podlagi tega v njem okrepljeni zaščitni ukrepi za varstvo podatkov. ENVP pozdravlja dejstvo, da ga je Komisija tudi uradno zaprosila za mnenje po sprejetju predloga in da je sklicevanje na to mnenje vključeno v preambulo predloga.

1.2   Cilji in ozadje predloga

3.

V skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2) (v nadaljnjem besedilu: uredba o arhivih) morajo institucije in organi EU ustanoviti zgodovinske arhive in jih 30 let po nastanku odpreti za javnost. Uredba o arhivih dovoljuje, da vsaka institucija in organ hrani svoje zgodovinske arhive na mestu, za katerega meni, da je najbolj primerno.

4.

Cilje predloga je spremeniti uredbo o arhivih in deponiranje arhivov v papirni obliki pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (v nadaljnjem besedilu: EUI) določiti kot obvezno za vse institucije in organe EU (razen za Sodišče Evropske unije in Evropsko centralno banko). Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament svoje arhive v papirni obliki dejansko že deponirajo pri EUI na podlagi pogodbenih dogovorov. Kot je torej pojasnjeno v obrazložitvenem memorandumu, cilj predloga ni spreminjati sedanje stanje, ampak „potrditi vlogo EUI pri upravljanju arhivskega gradiva institucij. Z njim bo zagotovljena trdna pravna in finančna podlaga za partnerstvo med EU in EUI.“

5.

Predlog tudi ne bo spreminjal sedanjih predpisov in postopkov, po katerih institucije in organi EU zgodovinska gradiva odpirajo javnosti 30 let po njihovem nastanku. Prav tako ne bo vplival na lastninsko pravico nad zgodovinskimi arhivi, ki jo bo ohranila institucija/organ, ki jih je deponiral(-a). Skratka, predlog vsebuje omejene in ciljno usmerjene spremembe uredbe o arhivih in ne predlaga celovite posodobitve in prenove.

1.3   Pomen za varstvo podatkov; cilji mnenja ENVP

6.

Evropske institucije in organi za izvajanje svojih nalog obdelujejo številne podatke, vključno z osebnimi podatki. Nekateri od teh obdelanih osebnih podatkov so lahko še posebno občutljivi z vidika varstva podatkov (3) in/ali so bili zadevnim institucijam ali organom poslani zaupno, ne da bi se predvidevalo, da bodo nekega dne postali javno dostopni, kot na primer osebni podatki iz zdravstvenih kartotek ali osebnih map osebja, osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi z disciplinskimi postopki in postopki proti nadlegovanju, notranjimi revizijami, različnimi vrstami pritožb in peticij, trgovinskimi in konkurenčnimi preiskavami ter preiskavami za boj proti goljufijam ali drugimi preiskavami.

7.

Nekateri od teh osebnih podatkov, vključno s podatki, ki so na prvi pogled največje tveganje za zadevne posameznike, se uničijo po določenem časovnem obdobju, ko se ne uporabljajo več za prvotni namen, za katerega so bili zbrani (ali za druge združljive „upravne“ namene).

8.

Vendar se velik del dokumentov, ki jih hranijo evropske institucije in organi, vključno z osebnimi podatki v njih, po možnosti ne uniči, ampak se nazadnje prenese v zgodovinske arhive Evropske unije in bo javno dostopen v zgodovinske, statistične in znanstvene namene (4).

9.

Pomembno je, da imajo evropske institucije in organi jasne politike o tem, kateri osebni podatki morajo biti ali ne smejo biti arhivirani v zgodovinskih arhivih ter kako zavarovati tiste osebne podatke, ki se bodo hranili v zgodovinskih arhivih in bodo v njih tudi javno dostopni. Te politike morajo zagotavljati varstvo zasebnosti in osebnih podatkov zadevnih posameznikov in uravnotežiti varstvo teh temeljnih pravic s pravico dostopa do dokumentov in zakonitimi interesi do zgodovinskih raziskav.

10.

Čeprav v tem trenutku v številnih evropskih institucijah in organih obstajajo politike za upravljanje dokumentov, hranjenje podatkov in njihovo arhiviranje (glej na primer Skupni seznam hranjenja kot notranji upravni dokument, ki ga je izdala Komisija (5)), pa te zagotavljajo le omejene smernice o varstvu podatkov. Skupni seznam hranjenja in podobne dokumente je treba nadalje razvijati ali dopolniti s podrobnejšimi in dodatno opredeljenimi smernicami o varstvu podatkov.

11.

Poleg tega je treba opozoriti, da so sedanje politike oblikovane v notranjih dokumentih in ne v zakonodajnem instrumentu, ki sta ga je sprejela Svet in Parlament. Dejansko poleg kratkega sklicevanja v členu 2(1) na „(dokumente), ki jih zajema izjema v zvezi z zasebnostjo in integriteto posameznika, kakor je opredeljena v členu 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1049/2001 (6)“, v sedanjem besedilu uredbe o arhivih ni določeno, kateri osebni podatki se lahko prenesejo v zgodovinske arhive in nazadnje tudi objavijo.

12.

Navedeni člen 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1049/2001 je poleg tega treba razlagati v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (ES) št. 45/2001, in sodno prakso sodišča Evropske unije. Za odločitev, kateri osebni podatki se morajo arhivirati v zgodovinskih arhivih, je tako potrebna zapletena analiza vsakega posameznega primera.

13.

Trenutno potekata reviziji Direktive 95/46/ES (7) in Uredbe (ES) št. 1049/2001, pravočasno pa naj bi sledila tudi revizija Uredbe (ES) št. 45/2001. Čeprav se pričakuje, da bodo te zakonodajne spremembe zaradi splošnega značaja prispevale k jasnosti, pa je malo verjetno, da bi evropskim institucijam in organom zagotovile dovolj podrobne smernice v zvezi z njihovimi postopki arhiviranja. Komisija je v zvezi z samo uredbo o arhivih predlagala le omejene spremembe, ki ne vplivajo na člen 2(1) in druge vsebinske določbe.

14.

ENVP bo v tem mnenju predlagal nekaj ciljno usmerjenih sprememb, ki se lahko vključijo v sedanji, bolj omejen pregled uredbe o arhivih. Poleg tega bo poudaril potrebo po sprejetju posebnih ukrepov, vključno z ustreznimi izvedbenimi pravili, za zagotovitev, da so pomisleki glede varstva podatkov učinkovito obravnavani v okviru zakonite hrambe evidenc za zgodovinske namene.

15.

Okvir bo Razdelek 2, v katerem bodo na kratko obravnavana nekatera splošna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov in trenutne smernice v zvezi z odpiranjem in digitalizacijo zgodovinskih arhivov EU, anonimiziranjem in odpravo anonimiziranja ter pobudami Komisije o odprtih podatkih.

10.   Sklepne ugotovitve

65.

ENVP pozdravlja dejstvo, da so v predlogu obravnavani pomisleki glede varstva podatkov in da ta vključuje zlasti:

določbe o veljavni zakonodaji,

določitev nadzornega organa,

specifikacijo vloge EUI kot obdelovalca, in

zahtevo po sprejetju izvedbenih pravil za obravnavo vprašanj v zvezi z varstvom podatkov na praktični ravni.

66.

ENVP za odpravo nerazrešenih pomislekov glede varstva podatkov priporoča, naj bodo v predlaganih spremembah uredbe o arhivih:

določeni ključni cilji in minimalna vsebina izvedbenih pravil, pa tudi postopek za njihovo sprejetje, vključno s strukturo upravljanja za zagotovitev usklajenega pristopa, jasnim časovnim okvirom za sprejetje, in posvetovanje z ENVP,

pojasnjeni predpisi, ki se uporabljajo za varnost osebnih podatkov, hranjenih v zgodovinskih arhivih;

zagotovljeni zaščitni ukrepi v zvezi z zasebnimi arhivi, ki jih hrani EUI, in

zagotovljena vsaj minimalna pojasnila glede izjeme v zvezi z zasebnostjo iz člena 2 uredbe o arhivih.

V Bruslju, 10. oktobra 2012

Peter HUSTINX

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  COM(2012) 456 final.

(2)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 (UL L 43, 15.2.1983, str. 1).

(3)  Kot so „posebne vrste podatkov“ v smislu člena 10 Uredbe (ES) št. 45/2001.

(4)  Člen 1(2) uredbe o arhivih določa opredelitev „arhivov“ in „zgodovinskih arhivov“(institucij in organov EU). Arhivi so opredeljeni kot „(vsi dokumenti) katere koli vrste in v katerikoli obliki, ki izvirajo iz ali jih je prejela ena od institucij ali njihovi predstavniki ali uradniki med opravljanjem svojih dolžnosti in se nanašajo na dejavnosti (EU)“. Zgodovinski arhivi pa so opredeljeni kot „tisti del arhivov (institucij), ki je bil (…) izbran za trajno ohranitev“ (…) „najkasneje 15 let po datumu njihovega nastanka“ (…) z „(začetnim procesom) razvrščanja, (pri katerem) se ločijo dokumenti, ki jih je treba ohraniti, od tistih, ki nimajo nobene upravne ali zgodovinske vrednosti“.

(5)  SEC(2007) 970, sprejet 4. julija 2007, je trenutno v reviziji. Glej tudi pripombe ENVP z dne 7. maja 2007 o osnutku Skupnega seznama ohranjanja za leto 2007 na spletni strani: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(7)  Glej predlog Komisije o uredbi o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (COM(2012)11 konč.). Glej tudi Mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 7. marca 2012 o svežnju reform varstva podatkov, ki je na voljo na: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/12


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

2013/C 28/06

1.   V skladu s členom 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 (1) o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, Evropska komisija obvešča, da se bodo spodaj navedeni izravnalni ukrepi iztekli na datum iz razpredelnice, razen če bo uveden pregled v skladu z naslednjim postopkom.

2.   Postopek

Proizvajalci Unije lahko vložijo pisni zahtevek za pregled. Ta zahtevek mora vsebovati zadostne dokaze, da bi se subvencioniranje in škoda zaradi izteka ukrepov verjetno nadaljevala ali ponovila.

Če se Komisija odloči za pregled zadevnih ukrepov, se uvoznikom, izvoznikom, predstavnikom države izvoznice in proizvajalcem Unije omogoči, da podrobneje razložijo, spodbijajo ali komentirajo zadeve, opisane v zahtevku za pregled.

3.   Rok

Proizvajalci Unije lahko na podlagi navedenega kadar koli po objavi tega obvestila vložijo pisni zahtevek za pregled, ki ga mora Evropska komisija (naslov: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussel, Belgique/België (2)) prejeti vsaj tri mesece pred datumom iz razpredelnice.

4.   To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 18(4) Uredbe (ES) št. 597/2009.

Izdelek

Države porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklic

Iztek veljavnosti (3)

Sulfanilna kislina

Indija

Izravnalna dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 1010/2008 (UL L 276, 17.10.2008, str. 3)

18.10.2013

 

 

Zaveza

Sklep Komisije 2006/37/ES (UL L 22, 26.1.2006, str. 52)

 


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Tel. +32 22956505.

(3)  Ukrep se izteče ob polnoči na dan, naveden v tem stolpcu.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 28/07

1.

Komisija je 18. januarja 2013 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero belgijski državni investicijski sklad Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI“, Belgija) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Dexia SA/NV („Dexia“, Belgija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

SFPI: naložbe v javna in zasebna podjetja strateškega pomena, v svojem imenu in v imenu belgijske države,

Dexia: finančne storitve, zlasti na področju javnih financ, vključno s financiranjem projektov, ter upravljanje premoženja v več državah, predvsem v Franciji, prek več odvisnih družb.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6812 – SFPI/Dexia na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).