ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.235.slv

Uradni list

Evropske unije

C 235

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
4. avgust 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2012/C 235/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 227, 28.7.2012

1

 

Splošno sodišče

2012/C 235/02

Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Splošnega sodišča v postopkih izdaje začasnih odredb

2

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2012/C 235/03

Zadeva C-81/11: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 8. marca 2012 – Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Zahteva za registracijo besedne znamke Skupnosti RESVEROL — Ugovor imetnika prejšnje mednarodne besedne znamke LESTEROL — Presoja verjetnosti zmede — Pravica do obrambe)

3

2012/C 235/04

Zadeva C-87/11: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 21. marca 2012 – Fidelio KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(1)(c) — Besedna znamka Hallux — Zavrnitev registracije — Absolutni razlog)

3

2012/C 235/05

Zadeva C-220/11: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 1. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Star Coaches s.r.o. proti Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Direktiva o DDV — Posebna ureditev obdavčenja potovalnih agencij — Zagotavljanje storitve avtobusnega prevoza potovalnim agencijam brez kakršnekoli druge storitve)

4

2012/C 235/06

Zadeva C-348/11: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 23. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Paris – Francija) – Thomson Sales Europe SA proti Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Člena 92(1) in 103(1) Poslovnika — Očitna nedopustnost — Člen 104(3), drugi pododstavek, Poslovnika — Odgovor, ki ne dopušča nikakršnega razumnega dvoma — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Presoja veljavnosti — Skupna trgovinska politika — Damping — Uvoz televizijskih sprejemnikov s poreklom iz Tajske — Veljavnost preiskave Urada za boj proti goljufijam (OLAF) — Veljavnost uredb (ES) št. 710/95 in 2584/98)

4

2012/C 235/07

Zadeva C-354/11: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2012 – Maurice Emram proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Guccio Gucci SpA (Pritožba — Člen 119 poslovnika — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Zahteva za registracijo figurativne znamke G — Znamke)

5

2012/C 235/08

Zadeva C-406/11: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. marca 2012 – Atlas Transport GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Atlas Air Inc. (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Dopustnost pred odborom za pritožbe — Nevložitev pisne izjave, ki navaja vzroke za pritožbo — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 59 — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 49(1) — Prekinitev postopka — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 20(7)(c) — Očitno nedopustna in očitno neutemeljena pritožba)

5

2012/C 235/09

Zadeva C-185/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Torre Annunziata (Italija) 23. aprila 2012 – Lorenzo Ciampaglia proti Sangiti Masawan

6

2012/C 235/10

Zadeva C-216/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2012 vložilo Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Caisse nationale des prestations familiales proti Fjoli Hliddal

6

2012/C 235/11

Zadeva C-217/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2012 vložilo Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Caisse nationale des prestations familiales proti Pierre-Louisu Bornandu

6

2012/C 235/12

Zadeva C-236/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Argeș (Romunija) 4. maja 2012 – Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș proti SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

6

2012/C 235/13

Zadeva C-244/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. maja 2012 vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) – Salzburger Flughafen GmbH proti Umweltsenat

7

2012/C 235/14

Zadeva C-247/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 21. maja 2012 – Meliha Veli Mustafa proti Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite kam Natsionalnia osiguritelen institut

7

2012/C 235/15

Zadeva C-269/12 P: Pritožba, ki jo je Guillermo Cañas vložil 1. junija 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 26. marca 2012 v zadevi Cañas proti Komisiji, T-508/09

8

2012/C 235/16

Zadeva C-272/12 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 1. junija 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 21. marca 2012 v združenih zadevah T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV in T-69/06 RENV, Irska in drugi proti Komisiji

9

2012/C 235/17

Zadeva C-273/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 4. junija 2012 – Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières proti Harry Winston SARL

9

2012/C 235/18

Zadeva C-277/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Latvija) 1. junija 2012 – Vitālijs Drozdovs proti AAS Baltikums

10

2012/C 235/19

Zadeva C-280/12 P: Pritožba, ki jo je 6. junija 2012 vložil Svet Evropske unije zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. marca 2012 v združenih zadevah T-439/10 in T-440/10, Fulmen proti Svetu

10

2012/C 235/20

Zadeva C-281/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 6. junija 2012 – Trento Sviluppo Srl in Centrale Adriatica Soc. coop. proti AGCOM

11

2012/C 235/21

Zadeva C-285/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 7. junija 2012 – Aboubacar Diakite proti Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

11

2012/C 235/22

Zadeva C-542/10: Sklep predsednika petega senata Sodišča z dne 7. marca 2012 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

11

2012/C 235/23

Zadeva C-572/10: Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 28. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion – Francija) – Clément Amedee proti Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

12

2012/C 235/24

Združeni zadevi C-104/11 P in C-105/11 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 20. marca 2012 – Stichting Nederlandse Publieke Omroep, nekdanja Nederlandse Omroep Stichting (NOS) in Kraljevina Nizozemska proti Evropski komisiji

12

2012/C 235/25

Zadeva C-178/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 – Evropska komisija proti Republiki Malti

12

2012/C 235/26

Zadeva C-323/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. marca 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Danski

12

2012/C 235/27

Zadeva C-490/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hajdú-Bihar Megyei Bíróság – Madžarska) – IBIS Srl proti PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

12

2012/C 235/28

Zadeva C-516/11 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. aprila 2012 – ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV proti Evropski komisiji

12

2012/C 235/29

Zadeva C-519/11 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. aprila 2012 – ThyssenKrupp Liften BV proti Evropski komisiji

12

2012/C 235/30

Zadeva C-2/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Trianon Productie BV proti Revillon Chocolatier SAS

12

 

Splošno sodišče

2012/C 235/31

Zadeva T-344/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2012 – Hearst Communications proti UUNT – Vida Estética (COSMOBELLEZA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti COSMOBELLEZA — Prejšnje nacionalne in mednarodne besedne in figurativne znamke COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION in THE COSMOPOLITAN SHOW — Neregistrirani znamki in trgovski imeni COSMO in COSMOPOLITAN — Relativni razlogi za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti med znamkami — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

13

2012/C 235/32

Zadeva T-372/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2012 – Bolloré proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg samokopirnega papirja — Določitev cen — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Odločba, sprejeta po razglasitvi ničnosti prve odločbe — Pripis odgovornosti za kršitev matični družbi kot neposredni storilki — Zakonitost kaznivih dejanj in kazni — Pravna varnost — Individualizacija kazni — Pošteno sojenje — Enako obravnavanje — Razumni rok — Pravica do obrambe — Globe — Zastaranje — Olajševalne okoliščine — Sodelovanje)

13

2012/C 235/33

Zadeva T-672/11: Tožba, vložena 23. decembra 2011 – H-Holding proti Parlamentu

13

2012/C 235/34

Zadeva T-249/12: Tožba, vložena 5. junija 2012 – Vestel Iberia proti Komisiji

14

2012/C 235/35

Zadeva T-264/12: Tožba, vložena 7. junija 2012 – UTi Worldwide in drugi proti Komisiji

14

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2012/C 235/36

Zadeva F-62/12: Tožba, vložena 15. junija 2012 – ZZ proti AESA

17

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/1


2012/C 235/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 227, 28.7.2012

Prejšnje objave

UL C 217, 21.7.2012

UL C 209, 14.7.2012

UL C 200, 7.7.2012

UL C 194, 30.6.2012

UL C 184, 23.6.2012

UL C 174, 16.6.2012

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Splošno sodišče

4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/2


Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Splošnega sodišča v postopkih izdaje začasnih odredb

2012/C 235/02

Splošno sodišče je 4. julija 2012 v skladu s členom 106 Poslovnika odločilo, da bo v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. avgusta 2013 namesto predsednika Splošnega sodišča, če bo ta odsoten ali ne bo smel opravljati sodniške funkcije, o predlogih za izdajo začasnih odredb odločal sodnik Prek.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/3


Sklep Sodišča (peti senat) z dne 8. marca 2012 – Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-81/11) (1)

(Pritožba - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 8(1)(b) - Zahteva za registracijo besedne znamke Skupnosti RESVEROL - Ugovor imetnika prejšnje mednarodne besedne znamke LESTEROL - Presoja verjetnosti zmede - Pravica do obrambe)

2012/C 235/03

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Longevity Health Products, Inc. (zastopnik: J. Korab, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Botis, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. decembra 2010 – Longevity Health Products proti UUNT – Gruppo Lepetit (T-363/09), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za razveljavitev, ki jo je vložil prijavitelj besedne znamke „RESERVEROL“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 5 in 35 zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 9. julija 2009 v zadevi R 1204/2008-2, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo oddelka za ugovore, ki je delno zavrnil registracijo navedene znamke v okviru ugovora, ki ga je vložil imetnik nacionalnih znamk „LESTEROL“ za proizvode iz razreda 5.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Longevity Health Products Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 139, 7.5.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/3


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 21. marca 2012 – Fidelio KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-87/11) (1)

(Pritožba - Člen 119 Poslovnika - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 7(1)(c) - Besedna znamka Hallux - Zavrnitev registracije - Absolutni razlog)

2012/C 235/04

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Fidelio KG (zastopnik: M. Gail, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 16. decembra 2010 – Fidelio proti UUNT (T-286/08), s katero je Splošno sodišče zavrnilo razveljavitveno tožbo zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. maja 2008, v zvezi z registracijo besednega znaka Hallux kot znamke Skupnosti za nekatere proizvode iz razredov 10 in 25 (ortopedski izdelki in čevlji) – Razlikovalni učinek besednega znaka, ki v latinščini pomeni „palec na nogi“

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Fidelio KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 152, 21.5.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/4


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 1. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Star Coaches s.r.o. proti Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Zadeva C-220/11) (1)

(Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Direktiva o DDV - Posebna ureditev obdavčenja potovalnih agencij - Zagotavljanje storitve avtobusnega prevoza potovalnim agencijam brez kakršnekoli druge storitve)

2012/C 235/05

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki

Tožeča stranka: Star Coaches s.r.o.

Tožena stranka: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Nejvyšší správní soud – Razlaga člena 306 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Uporaba posebne ureditve za potovalne agencije za gospodarski subjekt, ki ni potovalna agencija in ki za potovalne agencije opravlja prevozne storitve z avtobusom brez drugih potovalnih storitev

Izrek

Prevozna družba, ki opravlja samo prevoz oseb tako, da avtobusni prevoz zagotovi potovalnim agencijam in ne zagotavlja nobene druge storitve, kot je nastanitev, vodenje ali svetovanje, ne opravlja dejavnosti, za katere se uporablja posebna ureditev za potovalne agencije iz člena 306 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.


(1)  UL C 219, 23.7.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/4


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 23. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Paris – Francija) – Thomson Sales Europe SA proti Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Zadeva C-348/11) (1)

(Člena 92(1) in 103(1) Poslovnika - Očitna nedopustnost - Člen 104(3), drugi pododstavek, Poslovnika - Odgovor, ki ne dopušča nikakršnega razumnega dvoma - Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Presoja veljavnosti - Skupna trgovinska politika - Damping - Uvoz televizijskih sprejemnikov s poreklom iz Tajske - Veljavnost preiskave Urada za boj proti goljufijam (OLAF) - Veljavnost uredb (ES) št. 710/95 in 2584/98)

2012/C 235/06

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance de Paris

Stranki

Tožeča stranka: Thomson Sales Europe SA

Tožena stranka: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunal d'instance de Paris – Veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 710/95 z dne 27. marca 1995 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom iz Malezije, Ljudske republike Kitajske, Republike Koreje, Singapurja in Tajske (UL L 73, str. 3) – Veljavnost Uredbe št. 2584/98 z dne 27. novembra 1998 o spremembi navedene uredbe (ES) št. 710/95 (UL L 324, str. 1) – Uredbi, ki pri izračunu tehtane povprečne stopnje dampinga uporabljata metodo ničelne nastavitve – Veljavnost preiskave Urada za boj proti goljufijam (OLAF) glede porekla televizorjev (UL L 73, str. 3)

Izrek

Iz preučitve četrtega in petega vprašanja za predhodno odločanje ne izhaja nič, kar bi vplivalo na veljavnost uredb Sveta (ES) št. 710/95 z dne 27. marca 1995 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom iz Malezije, Ljudske republike Kitajske, Republike Koreje, Singapurja in Tajske in o dokončnem pobiranju začasne dajatve in št. 2584/98 z dne 27. novembra 1998 o spremembi Uredbe št. 710/95.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/5


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2012 – Maurice Emram proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Guccio Gucci SpA

(Zadeva C-354/11) (1)

(Pritožba - Člen 119 poslovnika - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 8(1)(b) - Zahteva za registracijo figurativne znamke G - Znamke)

2012/C 235/07

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Maurice Emram (zastopnik: M. Benavï, odvetnik)

Drugi stranki: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik), Guccio Gucci SpA (zastopnik: F. Jacobacci, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 10. maja 2011 v zadevi Emram proti UUNT (T-187/10), s katero je bila zavrnjena tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. februarja 2010 (zadeva R 1281/2008-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Guccio Gucci SpA in M. Emranom – Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L, 78, str. 1) – Prijava figurativne znamke Skupnosti G – Verjetnost zmede – Izkrivljanje dokazov – Napačna presoja razlikovalnega učinka – Kršitev načela enakega obravnavanja

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

M. Emramu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/5


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. marca 2012 – Atlas Transport GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Atlas Air Inc.

(Zadeva C-406/11) (1)

(Pritožba - Člen 119 Poslovnika - Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Dopustnost pred odborom za pritožbe - Nevložitev pisne izjave, ki navaja vzroke za pritožbo - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 59 - Uredba (ES) št. 2868/95 - Pravilo 49(1) - Prekinitev postopka - Uredba (ES) št. 2868/95 - Pravilo 20(7)(c) - Očitno nedopustna in očitno neutemeljena pritožba)

2012/C 235/08

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Atlas Transport GmbH (zastopnika: K. Schmidt-Hern in U. Hildebrandt, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik); Atlas Air Inc. (zastopnik: R. Dissmann, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) v zadevi Atlas Transport GmbH proti UUNT, T-145/08, s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. januarja 2008 (zadeva R 1023/2007-1) v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med družbo ATLAS Air Inc. in družbo Atlas Transport GmbH – Razlaga člena 59 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) in pravila 20(7) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) – Pogoji za prekinitev postopka za ugotavljanje ničnosti – Predlog za ugotovitev ničnosti znamke, na kateri temelji ugovor, o katerem teče postopek pred nacionalnim sodiščem

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Družbi Atlas Transport GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 311, 22.10.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Torre Annunziata (Italija) 23. aprila 2012 – Lorenzo Ciampaglia proti Sangiti Masawan

(Zadeva C-185/12)

2012/C 235/09

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Torre Annunziata

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lorenzo Ciampaglia

Tožena stranka: Sangita Masawan

Sodišče je s sklepom z dne 3. maja 2012 ugotovilo, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe očitno nedopusten in zadevo izbrisalo iz vpisnika.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2012 vložilo Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Caisse nationale des prestations familiales proti Fjoli Hliddal

(Zadeva C-216/12)

2012/C 235/10

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caisse nationale des prestations familiales

Tožena stranka: Fjola Hliddal

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je dajatev, kot je nadomestilo za starševski dopust, določeno v členih od 306 do 308 zakonika o socialni varnosti, družinska dajatev v smislu členov 1(u)(i) in 4(1)(h) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe[, za samozaposlene osebe] in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), v spremenjeni in posodobljeni različici, ki velja v skladu s Prilogo II, oddelek A(1), k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb in Sklepno listino, oba podpisana v Luxembourgu 21. junija 1999 (2)?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35.

(2)  UL 2002, L 114, str. 6.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2012 vložilo Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Caisse nationale des prestations familiales proti Pierre-Louisu Bornandu

(Zadeva C-217/12)

2012/C 235/11

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caisse nationale des prestations familiales

Tožena stranka: Pierre-Louis Bornand

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je dajatev, kot je nadomestilo za starševski dopust, določeno v členih od 306 do 308 zakonika o socialni varnosti, družinska dajatev v smislu členov 1(u)(i) in 4(1)(h) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe[, za samozaposlene osebe] in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), v spremenjeni in posodobljeni različici, ki velja v skladu s Prilogo II, oddelek A(1), k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb in Sklepno listino, oba podpisana v Luxembourgu 21. junija 1999 (2)?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35.

(2)  UL 2002, L 114, str. 6.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Argeș (Romunija) 4. maja 2012 – Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș proti SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

(Zadeva C-236/12)

2012/C 235/12

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Argeș

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș

Nasprotne stranke: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

Vprašanje za predhodno odločanje

Ob upoštevanju, da v skladu s členom 4(2) Direktive 93/13/EGS (1) ocena nedovoljenosti pogojev ne sme biti povezana niti z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe niti z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, če so pogoji jasno in razumljivo določeni;

in

ob upoštevanju, da se v skladu s členom 2[2](a) Direktive 2008/48/ES (2) opredelitev iz člena 3(g) Direktive 2008/48/ES o skupnih stroških kredita za potrošnika, ki vključujejo vse provizije, ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo, ne uporablja za opredelitev predmeta kreditne pogodbe, zavarovane s hipoteko,

se postavlja vprašanje, ali

je pojma glavni predmet pogodbe in cena iz člena 4(2) Direktive 93/13/EGS mogoče razlagati tako, da navedena pojma (predmet in cena) poleg elementov, ki pomenijo protidajatev, ki jo je treba plačati kreditni instituciji, vključujeta tudi efektivno obrestno mero kreditne pogodbe, ki jo sestavljajo zlasti obrestna mera, fiksna ali spremenljiva, bančne provizije in drugi stroški, vključeni in opredeljeni v pogodbi?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15 zvezek 2, str. 288).

(2)  Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133, str. 66).


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. maja 2012 vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) – Salzburger Flughafen GmbH proti Umweltsenat

(Zadeva C-244/12)

2012/C 235/13

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Salzburger Flughafen GmbH

Tožena stranka: Umweltsenat

Udeleženec: Landesumweltanwalt von Salzburg

Druga stranka: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 (1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 (2) (v nadaljevanju: Direktiva 85/337), nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki za izvedbo presoje vplivov infrastrukturnih del na letališču (ki se ne nanašajo na vzletno-pristajalno stezo), in sicer postavitve terminala in razširitve letališkega območja za postavitev drugih objektov (zlasti hangarja, hal za naprave in parkirnih površin), na okolje določa izključni pogoj, da se s tem pričakuje povečanje premikov v zračnem prevozu za najmanj 20 000 na leto?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.

Ali Direktiva 85/337 zahteva in omogoča – v primeru neobstoja nacionalnih predpisov – v okviru njene neposredne uporabe (ob upoštevanju ciljev, ki se s tem zasledujejo, in meril iz Priloge III k tej direktivi) presojo vplivov načrta, ki je natančneje opisan v prvem vprašanju in ki spada v Prilogo II, na okolje?


(1)  Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 248).

(2)  Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 3).


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 21. maja 2012 – Meliha Veli Mustafa proti Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite“ kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Zadeva C-247/12)

2012/C 235/14

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka v postopku v glavni stvari: Meliha Veli Mustafa

Tožena stranka v postopku v glavni stvari: Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite“ kam Natsionalnia osiguritelen institut

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2(1) Direktive Sveta z dne 20. oktobra 1980 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (80/987/EGS) (1) v različici, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/74/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, ob upoštevanju uvodne izjave 5 Direktive 2002/74 razlagati tako, da države članice zavezuje, da predvidijo jamstva za terjatve delavcev v stečajnem postopku, in sicer v vsaki fazi tega postopka vse do objave stečaja, ne le ob uvedbi postopka?

2.

Ali je nacionalni predpis v nasprotju s členom 2(1) Direktive 80/987 v različici, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/74, ki predvideva možnost, da jamstvena ustanova izplača terjatve delavcev, pri katerih gre za neporavnane terjatve glede plačil, ki izhajajo iz delovnih razmerij, le toliko, kolikor so te terjatve nastale do dneva vpisa odločbe o uvedbi stečajnega postopka, če dejavnost delodajalčeve družbe s to odločbo ne preneha in se ta družba ne razglasi za plačilno nesposobno?

3.

Če je odgovor na predhodni vprašanji pritrdilen: ali ima člen 2(1) Direktive 80/987 v različici, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/74, neposredni učinek in ali ga lahko nacionalno sodišče uporabi neposredno?

4.

Če je odgovor na predhodni vprašanji pritrdilen: ali je ob neobstoju konkretne nacionalne ureditve v zvezi z rokom, v okviru katerega se lahko zahteva, da jamstvena ustanova izplača terjatve delavcev, nastale do dneva vpisa odločbe o uvedbi postopka, s katerim se delodajalec razglasi za plačilno nesposobnega (in njegova dejavnost preneha), dovoljeno v skladu z načelom učinkovitosti v nacionalni zakonodaji določeni 30-dnevni rok za uveljavitev te pravice uporabiti v drugih primerih, pri čemer se za začetek roka šteje dan, ko je bila odločba o objavi stečaja vpisana v sodni register?


(1)  Direktiva Sveta z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 217).

(2)  Direktiva 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 261).


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/8


Pritožba, ki jo je Guillermo Cañas vložil 1. junija 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 26. marca 2012 v zadevi Cañas proti Komisiji, T-508/09

(Zadeva C-269/12 P)

2012/C 235/15

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Guillermo Cañas (zastopnik: Y. Bonnard, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Svetovna protidopinška agencija in ATP Tour Inc.

Predlog

sklep Splošnega sodišča z dne 26. marca 2012 v zadevi T-508/09 naj se razveljavi;

Splošnemu sodišču naj se naloži, naj obravnava ničnostno tožbo, ki jo je G. Cañas vložil 22. decembra 2009;

zavrnejo naj se vsi drugačni predlogi katere koli nasprotne stranke;

nasprotnim strankam naj se naloži plačilo stroškov G. Cañasa.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja tri pritožbene razloge zoper odločbo Splošnega sodišča.

Prvič, pritožnik navaja, da je Splošno sodišče kršilo pravico podjetja, ki je trenutno izključeno s trga, da vloži tožbo zoper odločitev o ustavitvi postopka v zvezi s pritožbo zaradi kršitve konkurenčnega prava, s tem da je za pravni interes tega podjetja določilo pogoj, da ima lahko neposredno korist od ničnostne tožbe. Po njegovem mnenju razveljavitev odločbe o ustavitvi postopka v zvezi s pritožbo ne more tožeči stranki nikoli zagotoviti neposredne koristi, ker ima lahko za posledico le obravnavanje pritožbe brez kakršnega koli zagotovila glede izida.

Drugič, pritožnik navaja, da je Splošno sodišče napačno odločilo, da nima več pravnega interesa, saj je ostala žrtev zatrjevanih protikonkurenčnih ovir. Meni, da ima kljub dejstvu, da je končal športno kariero, še vedno pravni interes, in sicer interes za razveljavitev odločbe Komisije o ustavitvi postopka v zvezi s pritožbo in za to, da Komisija ugotovi, da so zatrjevane ovire nezakonite, kar sta nujna predhodna koraka za vložitev odškodninske tožbe zoper Svetovno protidopinško agencijo, organizacijo ATP Tour Inc. in Mednarodni arbitražni svet za šport.

Tretjič, pritožnik navaja, da je Splošno sodišče odločilo, da razveljavitev odločbe o ustavitvi postopka v zvezi s pritožbo nima nobenega učinka na njegovo pravico, da vloži odškodninsko tožbo zoper podjetja, ki jih je prijavil, saj naj upravni postopek pred Komisijo ne bi oviral vložitve tožbe pred pristojnimi civilnimi sodišči. Ta trditev pa naj bi temeljila na napačnih dejstvih, ker je v odločbi Športnega arbitražnega sodišča z dne 23. maja 2007 navedeno, da očitane ovire niso v nasprotju z evropskim konkurenčnim pravom, zaradi česar pritožnik brez ugodne odločbe Komisije ne more vložiti odškodninske tožbe.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/9


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 1. junija 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 21. marca 2012 v združenih zadevah T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV in T-69/06 RENV, Irska in drugi proti Komisiji

(Zadeva C-272/12 P)

2012/C 235/16

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan in K. Walkerová, zastopniki)

Druge stranke v postopku: Francoska republika, Irska, Italijanska republika, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije (četrti razširjeni senat) z dne 21. marca 2012, ki je bila Komisiji sporočena 23. marca 2012, v združenih zadevah Irska in drugi proti Komisiji, T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV in T-69/06 RENV, naj se razveljavi,

zadeve naj se vrnejo Splošnemu sodišču v ponovno odločanje,

odločitev o stroških naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je pri Sodišču vložila pritožbo zoper sodbo, izdano 21. marca 2012 v združenih zadevah Irska in drugi proti Komisiji, T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV in T-69/06 RENV, s katero je Splošno sodišče Odločbo Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji, razglasilo za nično.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov: nepristojnost Splošnega sodišča, postopkovne nepravilnosti pred Splošnim sodiščem, ki so škodile interesom Komisije ter kršitev prava Unije.

Prvič, Splošno sodišče naj bi s tem, da je v petih združenih zadevah po uradni dolžnosti navajalo tožbeni razlog kršitve člena 87(1) ES, ker naj se sporni nacionalni ukrepi ne bi pripisali državam članciam, napačno uporabilo pravo. Vsekakor naj bi v zadevah T-56/06 RENV in T-60/06 RENV po uradni dolžnosti navajalo razloge glede kršitve načela pravne varnosti in/ali domneve zakonitosti aktov Unije, da bi se odločba Komisije v celoti razglasila za nično, čeprav so se ti razlogi navajali le za namen nasprotovanja zahtevku za vračilo.

Drugič, Splošno sodišče naj bi s tem, ko je odločilo, da ima pojem izkrivljanja konkurence enak obseg in pomen na področju usklajevanja nacionalnih davčnih zakonodaj in na področju državnih pomoč, v nasprotju s presojo Sodišča v sodbi z dne 2. decembra 2009 v zadevi Komisija proti Irski in drugim (C-89/08 P, ZOdl., str. I-11245), napačno uporabilo pravo in zlasti kršilo člen 61, druga alinea, Statuta Sodišča, v skladu s katerim je Splošno sodišče glede pravnih vprašanj vezano na odločitev Sodišča, kadar to razveljavi sodbo Splošnega sodišča in mu zadevo vrne v ponovno odločanje.

Splošno sodišče naj bi, tretjič, s tem, da je menilo, da sporne oprostitve ne pomenijo državnih pomoči, ker jih je odobril Svet na podlagi pravil o davčnem usklajevanju, da jih torej ni mogoče pripisati zadevnim državam članicam in da zaradi tega niso predmet postopka nadzora pomoči, vzpostavljenega s Pogodbo, napačno uporabilo pravo pri določitvi pristojnosti Sveta oziroma Komisije ter pri določitvi odnosov med davčnim usklajevanjem in nadzorom državnih pomoči ter kršilo člena 87 in 88 ES in načelo institucionalnega ravnotežja.

Četrtič, Splošno sodišče naj bi Odločbo Sveta 2001/224/ES z dne 12. marca 2001 o znižanih stopnjah in oprostitvah plačila trošarine za nekatera mineralna olja, ki se uporabljajo za posebne namene, razlagalo contra legem. Pritožnica namreč meni, da je Splošno sodišče razlago ob neupoštevanju pravil o razlagi aktov institucij oprlo na odgovor Sveta na vprašanje Splošnega sodišča, pri tem pa je bil pomen navedenega odgovora Sveta izkrivljen.

Nazadnje, sodba Splošnega sodišča je v delu, v katerem temelji na kršitvi načela pravne varnosti, domneve zakonitosti in načela dobrega upravljanja, pomanjkljivo obrazložena oziroma jo bremenijo enake napake, kot so navedene v drugem, tretjem in četrtem pritožbenem razlogu.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 4. junija 2012 – Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières proti Harry Winston SARL

(Zadeva C-273/12)

2012/C 235/17

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Kasacijska pritožnika: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Harry Winston SARL

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 206 Uredbe Sveta št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) razlagati tako, da kraja blaga v postopku carinskega skladiščenja, ki se je zgodila v tem primeru, predstavlja nepovratno izgubo blaga in primer višje sile kar ima za posledico, da se v takem primeru šteje, da ni nastal noben carinski dolg na uvoz?

2.

Ali je kraja blaga, ki je v postopku carinskega skladiščenja, take narave, da zaradi nje nastaneta obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka na podlagi člena 71 Direktive [Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost] (2)?


(1)  UL L 302, str. 1.

(2)  UL L 347, str. 1.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Latvija) 1. junija 2012 – Vitālijs Drozdovs proti AAS „Baltikums“

(Zadeva C-277/12)

2012/C 235/18

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākās tiesas Senāts

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Vitālijs Drozdovs, ki ga zastopa njegova skrbnica, Valentīna Balakireva

Nasprotna stranka: AAS „Baltikums“

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je odškodnina za nepremoženjsko škodo zajeta z zneskom obveznega zavarovanja za telesne poškodbe, ki ga določajo člen 3 Direktive Sveta z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (72/166/EGS) (1) ter člena 1 in 2 Druge direktive Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (84/5/EGS) (2)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 3 Direktive Sveta z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (72/166/EGS) ter člena 1 in 2 Druge direktive Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (84/5/EGS) razlagati tako, da te določbe nasprotujejo predpisu države članice, s katerim se omejuje veljavna civilna odgovornost v tej državi – najvišji znesek odškodnine za nepremoženjsko škodo – in sicer z določitvijo meje, ki je bistveno nižja od tiste, ki jo za odgovornost zavarovalnice določajo direktive in nacionalni zakon?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 10.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 3.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/10


Pritožba, ki jo je 6. junija 2012 vložil Svet Evropske unije zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. marca 2012 v združenih zadevah T-439/10 in T-440/10, Fulmen proti Svetu

(Zadeva C-280/12 P)

2012/C 235/19

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in R. Liudvinaviciute, zastopnika)

Druge stranke v postopku: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. marca 2012 v združenih zadevah T-439/10 in T-440/10 naj se razveljavi;

dokončno naj se odloči o sporu in naj se zavrneta tožbi družbe Fulmen in F. Mahmoudiana zoper zadevne akte Sveta;

družbi Fulmen in F. Mahmoudianu naj se naloži plačilo stroškov, ki jih je Svet priglasil v postopku na prvi stopnji in v postopku s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet meni, da je prišlo v sodbi Splošnega sodišča v zgoraj navedenih zadevah do napačne uporabe prava in da bi zato moralo Sodišče to sodbo razveljaviti.

Svet trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da bi morala tožeča stranka predložiti dokaze v oporo razlogom za sprejetje omejevalnih ukrepov proti družbi Fulmen, in sicer da je ta družba sodelovala pri vgradnji električne opreme na območju jedrskega objekta Qom/Fordoo (Iran).

Svet v zvezi s tem meni, prvič, da je Splošno sodišče s tem, da je menilo, da bi ta moral od države članice, ki je predlagala, naj se družba Fulmen doda na seznam, zahtevati predložitev dokazov in informacij, napačno uporabilo pravo, saj so ti iz zaupnih virov. Drugič, Svet zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je menilo, da lahko upošteva zaupne podatke, ne da bi bili ti posredovani odvetnikom zadevnih strank, medtem ko člen 67(3) Poslovnika Splošnega sodišča ne določa te možnosti.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 6. junija 2012 – Trento Sviluppo Srl in Centrale Adriatica Soc. coop. proti AGCOM

(Zadeva C-281/12)

2012/C 235/20

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop.

Tožena stranka: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 6(1) Direktive 2005/29/ES (1), kar zadeva del, v katerem so v italijanskem besedilu uporabljene besede „e in ogni caso“ (v vsakem primeru), treba razumeti tako, da za potrditev zavajajoče poslovne prakse zadošča že eden od elementov iz prvega dela navedenega odstavka, ali pa je za potrditev take poslovne prakse potreben še drug element, kot je zmožnost poslovne prakse, da lahko zavede potrošnika pri poslovni odločitvi?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, str. 22).


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 7. junija 2012 – Aboubacar Diakite proti Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Zadeva C-285/12)

2012/C 235/21

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Aboubacar Diakite

Tožena stranka: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15(c) direktive Sveta Evropske unije 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (1) razlagati tako, da ta določba daje zaščito samo v primeru „notranjega oboroženega spopada“, kakor izhaja iz mednarodnega humanitarnega prava, zlasti iz člena 3 štirih ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949 (ki se nanašajo na izboljšanje usode ranjenih in bolnih pripadnikov oboroženih sil na bojišču, izboljšanje usode ranjenih in bolnih pripadnikov oboroženih sil, ravnanje z vojnimi ujetniki in zaščito civilnih oseb med vojno), ki je tem skupen?

Če je treba pojem „notranji oboroženi spopad“ iz člena 15(c) zgoraj navedene direktive razlagati neodvisno od člena 3 štirih ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949, ki je tem skupen, na podlagi katerih meril je v takem primeru mogoče presoditi obstoj takega „notranjega oboroženega spopada“?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 7, str. 96.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/11


Sklep predsednika petega senata Sodišča z dne 7. marca 2012 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

(Zadeva C-542/10) (1)

2012/C 235/22

Jezik postopka: poljščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 30, 29.1.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 28. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion – Francija) – Clément Amedee proti Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-572/10) (1)

2012/C 235/23

Jezik postopka: francoščina

Predsednik četrtega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 72, 5.3.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 20. marca 2012 – Stichting Nederlandse Publieke Omroep, nekdanja Nederlandse Omroep Stichting (NOS) in Kraljevina Nizozemska proti Evropski komisiji

(Združeni zadevi C-104/11 P in C-105/11 P) (1)

2012/C 235/24

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 238, 13.8.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 – Evropska komisija proti Republiki Malti

(Zadeva C-178/11) (1)

2012/C 235/25

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 179, 18.6.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 29. marca 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Danski

(Zadeva C-323/11) (1)

2012/C 235/26

Jezik postopka: danščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hajdú-Bihar Megyei Bíróság – Madžarska) – IBIS Srl proti PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

(Zadeva C-490/11) (1)

2012/C 235/27

Jezik postopka: madžarščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 370, 17.12.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 24. aprila 2012 – ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV proti Evropski komisiji

(Zadeva C-516/11 P) (1)

2012/C 235/28

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 355, 3.12.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 24. aprila 2012 – ThyssenKrupp Liften BV proti Evropski komisiji

(Zadeva C-519/11 P) (1)

2012/C 235/29

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 355, 3.12.2011.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/12


Sklep predsednika Sodišča z dne 19. aprila 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Trianon Productie BV proti Revillon Chocolatier SAS

(Zadeva C-2/12) (1)

2012/C 235/30

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 98, 31.3.2012.


Splošno sodišče

4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2012 – Hearst Communications proti UUNT – Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Zadeva T-344/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti COSMOBELLEZA - Prejšnje nacionalne in mednarodne besedne in figurativne znamke COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION in THE COSMOPOLITAN SHOW - Neregistrirani znamki in trgovski imeni COSMO in COSMOPOLITAN - Relativni razlogi za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Neobstoj podobnosti med znamkami - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 235/31

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hearst Communications, Inc. (New York, Združene države Amerike) (zastopniki: A. Nordemann, C. Czychowski in A. Nordemann-Schiffel, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: sprva C. Bartos nato V. Melgar, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Vida Estética, SL (Barcelona, Španija) (zastopnik: A.I. Alejos Cutuli, odvetnik)

Predmet

tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. junija 2009 (zadeva R 770/2007-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Hearst Communications, Inc. in Vida Estética, SL.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Hearst Communications, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 256, 24.10.2009.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/13


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2012 – Bolloré proti Komisiji

(Zadeva T-372/10) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg samokopirnega papirja - Določitev cen - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU - Odločba, sprejeta po razglasitvi ničnosti prve odločbe - Pripis odgovornosti za kršitev matični družbi kot neposredni storilki - Zakonitost kaznivih dejanj in kazni - Pravna varnost - Individualizacija kazni - Pošteno sojenje - Enako obravnavanje - Razumni rok - Pravica do obrambe - Globe - Zastaranje - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje)

2012/C 235/32

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francija) (zastopniki: P. Gassenbach, C. Lemaire in O. de Juvigny, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: W. Mölls, F. Castillo de la Torre in R. Sauer, zastopniki, skupaj z N. Coutrelis, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti ali spremembo Sklepa Komisije C(2010) 4160 final z dne 23. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/36.212 – Samokopirni papir).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Bolloré nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 301, 6.11.2010.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/13


Tožba, vložena 23. decembra 2011 – H-Holding proti Parlamentu

(Zadeva T-672/11)

2012/C 235/33

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: H-Holding AG (Cham, Švica) (zastopnik: R. Závodný, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj ugotovi, da je tožeči stranki zaradi nedelovanja tožene stranke v zvezi z njeno peticijo z dne 24. avgusta 2011 nastala škoda;

naj ugotovi, da je za spoštovanje pravil v zvezi s financiranjem političnih strank na evropski ravni pristojna Evropska unija;

naj toženi stranki naloži, da pooblasti Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), da opravi finančno revizijo v zvezi z češko politično stranko;

naj toženi stranki naloži, da zoper Češko republiko začne postopek;

naj toženi stranki naloži plačilo odškodnine;

naj toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja nedelovanje tožene stranke v zvezi s peticijo tožeče stranke z dne 24. avgusta 2011 glede financiranja češke politične stranke.


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/14


Tožba, vložena 5. junija 2012 – Vestel Iberia proti Komisiji

(Zadeva T-249/12)

2012/C 235/34

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Vestel Iberia, SL (Madrid, Španija) (zastopnika: P. De Baere in P. Muñiz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Odločbe Komisije COM (2010) 22 final z dne 18. januarja 2010, s katero je bilo ugotovljeno, da se uvozne dajatve lahko naknadno vknjižijo in da oprostitev teh dajatev ni utemeljena (REM 02/08), ki je bila tožeči stranki vročena 12. aprila 2012;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog:

Uvozne dajatve so bile vknjižene v nasprotju s členom 220(2)(b) Carinskega zakonika Skupnosti (CZS) (1), ker je tožena stranka zmotno presodila, da se protidampinški ukrepi, sprejeti zoper uvoz iz tretjih držav, avtomatično uporabijo za blago v prostem prometu v carinski uniji med EU in Turčijo, in posledično ni obvestila trgovcev, da se protidampinška uredba uporablja tudi za blago v prostem prometu v carinski uniji med EU in Turčijo. Podredno so turški organi napačno potrdili, da se protidampinške dajatve, ki bremenijo blago iz tretjih držav, ne uporabijo za blago v prostem prometu v carinski uniji med EU in Turčijo. Dalje so španski carinski organi napačno domnevali, da blago, ki ima potrdilo o poreklu, ni mogoče obremeniti z nobenimi dodatnimi dajatvami ali ukrepi trgovske zaščite in da niso obvestili gospodarskih subjektov, da za njihove uvoze iz Turčije lahko veljajo trgovinski ukrepi, tudi če je to blago v prostem prometu.

2.

Drugi tožbeni razlog:

Zavezanec za plačilo dajatev, ki je ravnal v dobri veri in upošteval vse zakonske določbe glede carinske deklaracije, ni mogel razumno odkriti napake pristojnih carinskih organov.

3.

Tretji tožbeni razlog:

Tožeča stranka je v posebnem položaju v smislu člena 239 CZS in ji na podlagi te določbe ni mogoče očitati nobenega goljufivega ravnanja ali očitne malomarnosti.


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).


4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/14


Tožba, vložena 7. junija 2012 – UTi Worldwide in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-264/12)

2012/C 235/35

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Britanski Deviški otoki), UTi Nederland BV (Schiphol, Nizozemska) in UTI Worldwide (UK) Ltd (Reading, Združeno kraljestvo) (zastopnik: P. Kirch, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo:

naj člena 1 in 2 sklepa Komisije C(2012) 1959 final z dne 28. marca 2012 v zadevi COMP/39.462 – „Špedicija“ – razglasi za nična v delu, v katerem se nanašata na tožeče stranke;

podredno, naj člen 2 sklepa z dne 28. marca 2012 v delu, ki se nanaša na tožeče stranke, razglasi za ničen in v skladu s tem globo razveljavi ali zmanjša njen znesek;

naj zagotovi, da se obrazložitev in izrek sodbe Sodišča glede družb UTi Nederland in UTi UK v celoti uporabita tudi glede matične družbe UTi Worldwide Inc., ki ni vključena v dejstva primera, ki so vodila do sklepa, vendar pa je odgovorna za svoji hčerinski družbi glede na določbe sklepa; in

naj toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga, ki imata vsak po tri dele.

1.

Prvi tožbeni razlog, ki ga tožeče stranke navajajo v podporo prvemu delu predloga in v okviru katerega zatrjujejo, da niso kršile člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP:

Komisija je storila očitno napako, ker je tožeče stranke vključila v domnevni omejevalni sporazum v zvezi z Automated Manifest System („AMS“) in ni pravilno presodila dejstev ter ni izvedla popolne in pravilne analize svojega dokaznega gradiva, ker:

je Komisija nepravilno analizirala dejstva v svojem dokaznem gradivu;

je v sklepu napačno naveden obseg razprave v okviru združenja Freight Forward International („FFI“);

se člani FFI niso dogovorili glede cene ali cenovnega razpona;

so tožeče stranke in drugi špediterji selektivno naložili AMS pristojbine za konkurenčno prednost;

Komisija ni upoštevala jasnih dokazov, da članstvo tožečih strank v FFI ne dokazuje njihove vpletenosti v omejevalni sporazum glede AMS pristojbine in

Komisija ni upoštevala jasnih dokazov, da so tožeče stranke neodvisno določile svojo AMS pristojbino na osnovi AMS pristojbin tovornih letalskih prevoznikov in drugih dejavnikov določanja tržnih cen.

Komisija ni dokazala, da so tožeče stranke sodelovale pri kakršnem koli sporazumu z namenom omejevanja konkurence v smislu člena 101(1) PDEU in člena 53 Sporazuma EGP, ker:

navzočnost tožečih strank na šestih FFI sestankih in telefonski konferenci ne ustreza pravnemu standardu kršitve člena 101 PDEU; in

sklep ne vsebuje dokazov o sodelovanju tožečih strank pri dvostranskih ali večstranskih pogovorih zunaj FFI glede AMS pristojbine.

AMS pristojbina ni imela „znatnega vpliva“ na konkurenco, ker:

je AMS pristojbina predstavljala majhen del celotne dostavne cene; in

je bila AMS pristojbina neizogibna zaradi odločitev letalskih tovornih prevoznikov glede uvedbe pristojbine in zatorej ni imela znatnega vpliva na trg.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki ga tožeče stranke navajajo v utemeljitev drugega dela predloga in v okviru katerega zatrjujejo, da sklep Komisije o globi krši člen 23(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1), Smernice Komisije o načinu določanja glob (2), in načelo sorazmernosti ter vsebuje računsko napako:

Komisija ni upoštevala pojma „teže“ v smislu člena 23(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 in členov 19 ter 20 Smernic o načinu določanja glob, ker:

tožeče stranke dejansko niso sodelovale pri zatrjevani kršitvi;

se zatrjevana kršitev dejansko ni izvajala, in

dejanja tožečih strank niso bila individualizirana glede na celotno delovanje zadevnih podjetij.

Komisija je kršila načelo sorazmernosti, ker:

uporaba 16 % stopnje ni sorazmerna glede na pravno ureditev in dejstva primera;

izračuni na podlagi celotnega trga špediterskih storitev niso sorazmerni;

uporaba koeficienta trajanja ni sorazmerna; in

vključitev dodatnega zneska v osnovni znesek ni sorazmerna.

Globa, ki jo je Komisija individualno naložila UTi Worldwide Inc. kot matični družbi, je umetno in napačno zvišana z matematično formulo, ki jo je uporabila Komisija.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 8, zvezek 2, str. 205).

(2)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006 C 210, str. 2).


Sodišče za uslužbence Evropske unije

4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/17


Tožba, vložena 15. junija 2012 – ZZ proti AESA

(Zadeva F-62/12)

2012/C 235/36

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom nezakonit;

odločbo, da se za zahtevo tožeče stranke za prenos pokojninskih pravic uporabijo parametri iz splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011, naj se razglasi za nično;

Evropski agenciji za varnost v letalstvu naj se naloži plačilo stroškov.