ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.155.slv

Uradni list

Evropske unije

C 155

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
1. junij 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2012/C 155/01

Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 458/2012, o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

1

 

Evropska komisija

2012/C 155/02

Menjalni tečaji eura

2

2012/C 155/03

Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih obrestnih merah/diskontnih stopnjah za 27 držav članic, ki veljajo od 1. junija 2012(Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 (UL L 140, 30.4.2004, str. 1))

3

2012/C 155/04

Sporočilo v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 885/2006 glede imenovanja nadomestnega člana spravnega organa, imenovanega v okviru potrditve obračunov EKJS in EKSRP

4

2012/C 155/05

Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za izdajo potrdil o poreklu v okviru Uredbe (ES) št. 891/2009

4

 

Računsko sodišče

2012/C 155/06

Posebno poročilo št. 8/2012 – Usmerjanje pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

5

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2012/C 155/07

Sporočilo danske vlade glede poziva za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov na območju Severnega morja ( 1 )

6

2012/C 155/08

Reorganizacijski ukrepi – Sklep o odobritvi prenosa zavarovalnega portfelja iz Omniasig Vienna Insurance Group SA kot prenosnika v BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemnika ter združitve s pripojitvijo med BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemno družbo in Omniasig Vienna Insurance Group SA kot ciljno družbo (Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

8

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2012/C 155/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

9

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2012/C 155/10

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

11

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/1


Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 458/2012, o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

2012/C 155/01

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebam, navedenim v Prilogi III k Sklepu Sveta 2012/285/SZVP (1) in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 458/2012 (2), sporočamo naslednje:

Svet Evropske unije je sklenil, da bi bilo treba osebe, ki so navedene v zgornjih prilogah, vključiti na sezname oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2012/285/SZVP in Uredbe (EU) št. 377/2012.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kot je navedeno na spletnih mestih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 377/2012, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja za uporabo zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali posebna plačila (glej člen 4 Uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o vključitvi na navedeni seznam skupaj z dokazili pošljejo Svetu na naslov:

Council of the European Union

DG C Coordination Unit

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Obenem zadevne osebe in subjekte tudi obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pred Splošnim sodiščem Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 142, 1.6.2012, str. 36.

(2)  UL L 142, 1.6.2012, str. 11.


Evropska komisija

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/2


Menjalni tečaji eura (1)

31. maja 2012

2012/C 155/02

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2403

JPY

japonski jen

97,66

DKK

danska krona

7,4319

GBP

funt šterling

0,79990

SEK

švedska krona

8,9752

CHF

švicarski frank

1,2010

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,5235

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,693

HUF

madžarski forint

301,65

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6977

PLN

poljski zlot

4,3915

RON

romunski leu

4,4729

TRY

turška lira

2,2960

AUD

avstralski dolar

1,2736

CAD

kanadski dolar

1,2761

HKD

hongkonški dolar

9,6307

NZD

novozelandski dolar

1,6439

SGD

singapurski dolar

1,5956

KRW

južnokorejski won

1 463,01

ZAR

južnoafriški rand

10,5726

CNY

kitajski juan

7,8989

HRK

hrvaška kuna

7,5675

IDR

indonezijska rupija

11 816,10

MYR

malezijski ringit

3,9380

PHP

filipinski peso

53,922

RUB

ruski rubelj

41,2975

THB

tajski bat

39,516

BRL

brazilski real

2,4935

MXN

mehiški peso

17,5664

INR

indijska rupija

69,5930


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/3


Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih obrestnih merah/diskontnih stopnjah za 27 držav članic, ki veljajo od 1. junija 2012

(Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 (UL L 140, 30.4.2004, str. 1))

2012/C 155/03

Izhodiščne obrestne mere so izračunane v skladu s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19.1.2008, str. 6). Glede na uporabo referenčne obrestne mere je izhodiščni obrestni meri še vedno treba prišteti ustrezno razliko, določeno v tem obvestilu. Diskontni stopnji je tako treba prišteti razliko 100 bazičnih točk. V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 271/2008 z dne 30. januarja 2008 o spremembi izvedbene uredbe (ES) št. 794/2004 se tudi obrestna mera za vračilo državne pomoči izračuna tako, da se izhodiščni obrestni meri doda 100 bazičnih točk, razen če ni s posebno odločbo določeno drugače.

Spremenjene obrestne mere so prikazane v odebeljenem tisku.

Prejšnja razpredelnica je objavljena v UL C 125, 28.4.2012, str. 2.

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2012

1,67

1,67

2,94

1,67

1,72

1,67

1,57

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,34

1,67

1,67

4,91

1,67

5,58

2,76

1,67

1,67

1,74

1.5.2012

31.5.2012

1,67

1,67

3,66

1,67

1,72

1,67

1,85

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,78

1,67

1,67

4,91

1,67

6,85

2,76

1,67

1,67

1,74

1.3.2012

30.4.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

7,48

2,07

2,07

2,57

2,07

2,78

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.1.2012

29.2.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

6,39

2,07

2,07

2,57

2,07

2,38

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.8.2011

31.12.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

2,07

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.7.2011

31.7.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/4


Sporočilo v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 885/2006 glede imenovanja nadomestnega člana spravnega organa, imenovanega v okviru potrditve obračunov EKJS in EKSRP

2012/C 155/04

Komisija je imenovala Hermana HOOYBERGHSa za nadomestnega člana spravnega organa.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/4


Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za izdajo potrdil o poreklu v okviru Uredbe (ES) št. 891/2009

2012/C 155/05

Z Uredbo Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije L 254 z dne 26. septembra 2009, je bila odprta uvozna tarifna kvota za sladkor s poreklom iz Kube.

Člen 10 Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 določa, da je za sprostitev proizvodov, uvoženih v okviru navedene kvote, v prosti promet treba predložiti potrdilo o poreklu.

Za izdajo potrdil o poreklu v okviru navedene uredbe je pristojen naslednji organ:

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Tel. +537 8302643

Faks +537 8333042

E–naslov: jur_asesoria@camara.com.cu


Računsko sodišče

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/5


Posebno poročilo št. 8/2012 – Usmerjanje pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

2012/C 155/06

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 8/2012 – Usmerjanje pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča ali si ga z nje prenesete: http://eca.europa.eu

Poročilo v tiskani različici lahko dobite brezplačno, če naslovite zahtevo na Računsko sodišče:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-naslov: eca-info@eca.europa.eu

ali tako, da izpolnite elektronsko naročilnico na spletni strani EU-Bookshop.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/6


Sporočilo danske vlade glede poziva za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov na območju Severnega morja

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 155/07

V skladu s členom 3(2)(b) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov vas obveščamo, da je v skladu z oddelkom 12(1)(b) akta o uporabi danskih podzemnih virov (glej Konsolidirani akt št. 960 z dne 13. septembra 2011) mogoče predložiti vloge za izdajo dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov za območje Severnega morja, ki leži znotraj naslednjih koordinat (geografske koordinate, ki temeljijo na ED50):

 

Točka 1: 56 stopinj 32 minut 00 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 7 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 2: 56 stopinj 33 minut 50 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 12 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 3: 56 stopinj 37 minut 00 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 15 minut 30 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 4: 56 stopinj 36 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 16 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 5: 56 stopinj 37 minut 15 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 20 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 6: 56 stopinj 39 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 22 minut 30 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 7: 56 stopinj 41 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 27 minut 30 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 8: 56 stopinj 42 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 26 minut 30 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 9: 56 stopinj 42 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 24 minut 6,902537 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 10: 56 stopinj 45 minut 54,33804 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 35 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 11: 56 stopinj 45 minut 50 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 35 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 12: 56 stopinj 40 minut 50 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 39 minut 45 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 13: 56 stopinj 33 minut 50 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 18 minut 15 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 14: 56 stopinj 31 minut 30 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 18 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 15: 56 stopinj 29 minut 00 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 10 minut 15 sekund zemljepisne dolžine V

 

Točka 1: 56 stopinj 32 minut 00 sekund zemljepisne širine S, 5 stopinj 7 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V

Točka 9 je presečišče med 56 stopinj 42 minut 30 sekund zemljepisne širine S ter mejo med Dansko in Norveško. Točka 10 je presečišče med 5 stopinj 35 minut 00 sekund zemljepisne dolžine V ter mejo med Dansko in Norveško. Meja med točko 9 in točko 10 je meja med Norveško in Dansko. Kjer je mogoče, so bile meje območja sicer določene s povezovanjem koordinat v zgoraj navedenem vrstnem redu s stopinjami zemljepisne širine ali zemljepisne dolžine. V drugih primerih se uporablja loksodrome.

Določbe in merila po členu 5(1) Direktive 94/22/ES (glej Konsolidirani akt št. 960 z dne 13. septembra 2011 o uporabi danskih podzemeljskih virov) so bili objavljeni 4. aprila 2012 v Uradnem listu št. 67 pod rubriko „različne objave in javni razpisi“.

Vloge se predložijo najpozneje trinajst tednov po objavi tega sporočila v Uradnem listu Evropske unije na spodaj navedeni naslov, na katerem je mogoče dobiti dodatne informacije na podlagi Direktive 94/22/ES:

Ministry of Climate, Energy and Building

Danish Energy Agency

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

Tel. +45 33926700

Faks +45 33114743

E-naslov: ens@ens.dk

Internet: http://www.ens.dk

Vloge, prejete po izteku navedenega obdobja, ne bodo upoštevane. Dovoljenja se bodo izdala v šestih mesecih po preteku roka za predložitev vlog.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/8


Reorganizacijski ukrepi

Sklep o odobritvi prenosa zavarovalnega portfelja iz Omniasig Vienna Insurance Group SA kot prenosnika v BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemnika ter združitve s pripojitvijo med BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemno družbo in Omniasig Vienna Insurance Group SA kot ciljno družbo

(Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

2012/C 155/08

Zavarovalnici

S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, z registriranim sedežem na Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, Bukarešta, Romania, registrirana pri Nacionalnem uradu za trgovinski register pod številko J40/10454/19.12.2001, enotna registracijska številka 14360018, pravni zastopnik Mihail Tecău v vlogi predsednika uprave.

S.C. Omniasig Vienna Insurance Group SA, z registriranim sedežem na B-dul Aviatorilor nr. 28, Sector 1, Bukarešta, Romania, registrirana pri Nacionalnem uradu za trgovinski register pod številko J40/8364/29.4.1994, enotna registracijska številka R5589684, pravni zastopnik Artur Borowinski v vlogi predsednika uprave.

Datum, začetek veljavnosti in vrsta sklepa

Sklep št. 211 z dne 11. aprila 2012 o odobritvi prenosa zavarovalnega portfelja iz Omniasig Vienna Insurance Group SA kot prenosnika v BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemnika ter združitve s pripojitvijo med BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA kot prevzemno družbo in Omniasig Vienna Insurance Group SA kot ciljno družbo.

Pristojni organ

Komisija za nadzor zavarovalnic s sedežem na str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bukarešta, Romania, davčna številka 14045240/1.7.2001.

Nadzorni organ

Komisija za nadzor zavarovalnic s sedežem na str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bukarešta, Romania, davčna številka 4045240/1.7.2001.

Veljavna zakonodaja

Zakon št. 32/2000 o zavarovalništvu in zavarovalniškem nadzoru, kakor je bil spremenjen.

Pravila o prenosu zavarovalnega portfelja med zavarovatelji, uveljavljena z odločbo št. 113.108/2006 predsednika komisije za nadzor zavarovalnic.

Pravila o odobritvi združitve ali delitve zavarovateljev, uveljavljena z odločbo št. 113.111/2006 predsednika komisije za nadzor zavarovalnic.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 155/09

1.

Komisija je 25. maja 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Telefonaktiebolaget LM Ericsson, („Ericsson“, Švedska) pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad poslovno dejavnostjo radiodifuzijskih storitev podjetja Technicolor SA („Technicolor“, Francija). Podjetje Ericsson prek hčerinskih družb v popolni lasti skupine Ericsson Group zlasti pridobi ves izdani delniški kapital in glasovalne pravice v zvezi z (i) omrežnimi storitvami podjetja Technicolor Francija SAS, (ii), storitvami podjetja Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, (iii) radiodifuzijskimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd, (iv) omrežnimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd in (v) distribucijskimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd (skupaj „poslovna dejavnost radiodifuzijskih storitev Technicolor“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Ericsson je mednarodni ponudnik opreme, tehnologije in storitev za telekomunikacijske operaterje mobilnih in fiksnih omrežij, vključno z mobilnimi tehnologijami 2G, 3G in 4G. Ericsson je dejaven tudi na področju zagotavljanja upravljanih radiodifuzijskih storitev na Švedskem,

poslovna dejavnost radiodifuzijskih storitev Technicolor francoskega mednarodnega podjetja Technicolor (prej Thomson SA in Thomson Multimedia) zajema zagotavljanje upravljanih radiodifuzijskih storitev, zlasti zagotavljanje rešitev za oblikovanje, upravljanje, postprodukcijo, dobavo in dostop do videa, za sektor komunikacij in medijev ter zabavno industrijo. Poslovne dejavnosti upravljane radiodifuzije podjetja Technicolor so osredotočene na Francijo, Nizozemsko in Združeno kraljestvo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/11


Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 155/10

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ“ (XIRA SYKA TAXIARCHI)

ES št.: EL-PDO-0005-0790-23.09.2009

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη“ (Xira Syka Taxiarchi)

2.   Država članica ali tretja država:

Grčija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.6

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

„Xira Syka Taxiarchi“ so suhe fige (Ficus carica) sorte smyrna. Fige so rumenkaste barve, prijetnega vonja in sladkega okusa.

Posebne značilnosti fig „Xira Syka Taxiarchi“, ki jih z rednimi laboratorijskimi preskusi potrjujejo akreditirani laboratoriji, so povzete spodaj:

 

Sadež: ima tanko lupino in meso s teksturo medu.

 

Barva: rumenkasta, enotna.

 

Vonj: prijeten, sladek.

 

Okus: sladek, bogat.

 

Velikost: 45–55 sadežev na kilogram.

 

Hranilne snovi na 100 g:

 

beljakovine: najmanj 3,0 g;

 

sladkorji: najmanj 55 g;

 

saharoza: najmanj 0,60 g;

 

prehranske vlaknine: 3,0–5,0 g.

 

Vsebnost vlage: največ 19 %.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Vse faze pridelave, priprave in predelave fig „Xira Syka Taxiarchi“ morajo potekati na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

Fige „Xira Syka Taxiarchi“ je treba pakirati na opredeljenem geografskem območju, ker imajo tanko lupino in jih je zato treba dvakrat zaščititi pred žuželkami, in sicer prvič po sušenju in pred pakiranjem ter drugič po končnem pakiranju, da se prepreči napad škodljivcev, ki bi sadeže lahko zelo poškodovali. Če bi bilo dovoljeno pakiranje zunaj opredeljenega geografskega območja, sadeži drugič verjetno ne bi bili ustrezno ali pa sploh ne bi bili zaščiteni pred žuželkami, kar bi ogrozilo kakovost in sloves proizvoda.

3.7   Posebna pravila za označevanje:

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Fige „Xira Syka Taxiarchi“ se gojijo izključno na opredeljenem geografskem območju, ki ga obkrožajo občine Taxiarchis, Neos Pyrgos, Agios Georgios, Orei, Istiaia, Kamaria in Kastaniotissa na severnem delu otoka Evia. Večino območja obdajajo gore na severnem delu otoka Evia, majhen del območja pa leži ob morju, zaradi česar ima posebno mikroklimo.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Tla

Tla na severnem delu otoka Evia in zlasti na opredeljenem geografskem območju so peščeno-glinasto-ilovnata, srednje alkalna, z visoko skupno vsebnostjo kalcija in nizko do precej nizko vsebnostjo organskih snovi.

Podnebje

Blago, toplo in suho podnebje, ki je značilno za južno Sredozemlje, je zlasti posledica bližnjih gora, konfiguracije tal in rahlega vetra, ki piha z Egejskega morja. Za območje je značilnih veliko sončnih ur, zlasti spomladi in poleti, ko fige zorijo na drevesih.

Človeški dejavnik

Poleg vpliva naravnih dejavnikov, ki so značilni za območje, je za končni proizvod pomemben tudi prispevek proizvajalcev. Ti imajo ključno vlogo zaradi dolgoletnih izkušenj na področju gojenja fig, zaradi uporabe posebnih tehnik pridelovanja, s katerimi zagotavljajo ustrezno kakovost sadežev, ter zaradi prizadevanja za proizvodnjo in zaščito tega posebnega proizvoda. Zadevne posebne tehnike pridelovanja so na kratko opisane spodaj:

obrezovanje: izvaja se od decembra do januarja, z njim pa se ohranja oblika dreves, spodbuja dodatna rast ter zagotavlja, da je notranjost krošnje izpostavljena zadostni svetlobi in je dobro prezračena. Obrezovanje vključuje odstranitev suhih in prepletenih vej s poševnimi rezi ter rezanje manjših vej, da se zagotovi čim boljše stanje dreves;

zorenje fig na drevesih: proizvajalci pustijo, da fige popolnoma dozorijo na drevesih in same odpadejo v mreže za obiranje, ki so razprostrte pod njimi;

metoda opraševanja: pridelovalci na vsak figovec namestijo majhno plastično mrežo, v kateri je 5–7 plodov divje fige (Ficus Carica caprificus). V plodovih divje fige so odrasle samice figovih osic, ki te plodove zapustijo in vstopijo v odprtinico (ostiol) ženskega cveta. Figove osice tako prenesejo pelod z moških rastlin na ženske cvetove. Pridelovalci moške plodove (divje fige) poberejo pozno popoldne in jih zvečer ali zgodaj zjutraj, tj. pred sončnim vzhodom, namestijo v nasadih figovcev. Figove osice so aktivne predvsem zjutraj, zato je to najprimernejši čas za opraševanje;

naravno sušenje na soncu.

5.2   Posebnosti proizvoda:

Posebnosti fig „Xira Syka Taxiarchi“ so naravno sušenje na soncu, poseben sladek okus mesa in velikost sadežev. Fige „Xira Syka Taxiarchi“ so enotne rumenkaste barve, s tanko lupino in mesom, ki ima strukturo medu. Imajo prijeten vonj in sladek okus. Sadeži so veliki; kilogram vsebuje 45–55 fig.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Posebna avtohtona sorta fige smyrna raste skoraj izključno na severnem delu otoka Evia in je ena najbolj poznanih sort fige na svetu. Kombinacija podnebnih razmer in pedoloških pogojev na severnem delu otoka Evia je zlasti prispevala k temu, da je ta posebna lokalna sorta fige postala najbolj razširjena na območju in da zagotavlja stalen pridelek.

Za kakovost in organoleptične lastnosti pridelanih fig „Xira Syka Taxiarchi“ je pomembna kemična sestava tal. Dokazano je, da je zaradi visoke vsebnosti kalcija v tleh na opredeljenem geografskem območju na sadežih znatno manj škode, ki bi jo povzročila izpostavljenost soncu, in manj primerov razpočenja ostiola. Zato so fige „Xira Syka Taxiarchi“, ki so pridelane le na teh tleh, izjemne kakovosti.

Podnebje na severnem delu otoka Evia vse leto, zlasti pa v obdobju zorenja, ko se razvijajo organoleptične lastnosti fig, omogoča veliko sončnih ur in preprečuje večja nihanja v temperaturi. Zaradi velikega števila sončnih ur na območju in dejstva, da so nasadi figovcev na pobočjih, ki so izpostavljena močni svetlobi, imajo fige visoko vsebnost sladkorja. Ker fige popolnoma dozorijo na drevesih in same odpadejo v mreže za obiranje, ki so razprostrte pod njimi, vsebujejo največji možen odstotek sladkorja. Zaradi te edinstvene kombinacije dejavnikov imajo fige „Xira Syka Taxiarchi“ poseben sladek okus, po katerem so tudi znane.

Nasadi figovcev se nahajajo na sredogorskih pobočjih, zato so izpostavljeni pogostim in močnim vetrovom. Zaradi teh vetrov in zaradi krošnje, ki jo pridelovalci skrbno obrežejo v obliko čaše, so drevesa zelo dobro prezračena, kar preprečuje nastanek gliv in napade škodljivcev. Z obrezovanjem se drevesa okrepijo, zato se lahko razvijejo veliki sadeži.

Sistematično namakanje nasadov figovce ščiti pred škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkanja vode v ključnih fazah njihovega proizvodnega cikla, ter prispeva k produktivnosti dreves in razvoju velikih sadežev.

Fige se sušijo naravno na soncu, zato vlago izgubljajo postopno, hkrati pa ohranijo hlapne spojine, ki so občutljive na toploto in dajejo figam značilen vonj. To zagotavlja posebno aromo fig „Xira Syka Taxiarchi“.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20Προϊόντος%20ΞΗΡΑ%20ΣΥΚΑ%20ΤΑΞΙΑΡΧΗ.doc


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.