ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.122.slv

Uradni list

Evropske unije

C 122

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
27. april 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2012/C 122/01

Menjalni tečaji eura

1

2012/C 122/02

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 5. decembra 2011 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo COMP/39.600 – Hladilni kompresorji – Poročevalka: Malta

2

2012/C 122/03

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – COMP/39.600 – Hladilni kompresorji

4

2012/C 122/04

Povzetek sklepa Komisije z dne 7. decembra 2011 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.600 – Hladilni kompresorji) (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8923)  ( 1 )

6

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2012/C 122/05

Odločitev o prenosu portfelja in umiku avtorizacije na zahtevo glede Societatea de Asigurări Chartis România SA (Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

8

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2012/C 122/06

Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza dvokoles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

9

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2012/C 122/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV) ( 1 )

19

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2012/C 122/08

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

20

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/1


Menjalni tečaji eura (1)

26. aprila 2012

2012/C 122/01

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3215

JPY

japonski jen

106,96

DKK

danska krona

7,4393

GBP

funt šterling

0,81640

SEK

švedska krona

8,8760

CHF

švicarski frank

1,2016

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,5765

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,758

HUF

madžarski forint

287,90

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6997

PLN

poljski zlot

4,1820

RON

romunski leu

4,3775

TRY

turška lira

2,3359

AUD

avstralski dolar

1,2736

CAD

kanadski dolar

1,2968

HKD

hongkonški dolar

10,2543

NZD

novozelandski dolar

1,6196

SGD

singapurski dolar

1,6409

KRW

južnokorejski won

1 501,14

ZAR

južnoafriški rand

10,2582

CNY

kitajski juan

8,3069

HRK

hrvaška kuna

7,5330

IDR

indonezijska rupija

12 140,68

MYR

malezijski ringit

4,0359

PHP

filipinski peso

56,192

RUB

ruski rubelj

38,7420

THB

tajski bat

40,808

BRL

brazilski real

2,4873

MXN

mehiški peso

17,3843

INR

indijska rupija

69,4510


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/2


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 5. decembra 2011 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo COMP/39.600 – Hladilni kompresorji

Poročevalka: Malta

2012/C 122/02

1.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da protikonkurenčno ravnanje, opisano v osnutku sklepa, pomeni sporazum in/ali usklajeno ravnanje med podjetji v smislu člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

2.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije glede proizvodnega in geografskega obsega sporazuma in/ali usklajenega ravnanja, opisanega v osnutku sklepa.

3.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da so bila podjetja iz osnutka sklepa udeležena v eni neprekinjeni kršitvi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

4.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da je bil predmet sporazuma in/ali usklajenega ravnanja omejevanje konkurence v smislu člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

5.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da sta lahko sporazum in/ali usklajeno ravnanje znatno vplivala na trgovino med državami članicami EU ter med drugimi pogodbenicami Sporazuma EGP.

6.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije glede trajanja kršitve.

7.

Svetovalni odbor se strinja z osnutkom sklepa Komisije glede naslovnikov osnutka sklepa.

8.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da bi bilo treba naslovnikom osnutka sklepa naložiti globo.

9.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede uporabe smernic iz leta 2006 o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003.

10.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede osnovnih zneskov glob.

11.

Svetovalni odbor se strinja z določitvijo trajanja kršitve za namene izračuna zneskov glob.

12.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da v tej zadevi ni oteževalnih okoliščin.

13.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da je treba za enega od naslovnikov osnutka sklepa naložiti višjo globo zaradi odvračilnega učinka.

14.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede olajševalnih okoliščin, ki jih je Komisija ugotovila v zvezi z dvema naslovnikoma osnutka sklepa.

15.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede znižanja glob na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006.

16.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede znižanja glob na podlagi obvestila o poravnavi iz leta 2008.

17.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije glede nezmožnosti plačila.

18.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede končnih zneskov glob.

19.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/4


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

COMP/39.600 – Hladilni kompresorji

2012/C 122/03

Ta osnutek sklepa zadeva postopek poravnave v zvezi s kartelom petih proizvajalcev gospodinjskih in komercialnih hladilnih kompresorjev (z nazivno močjo do 1,5 KM), ki se največ uporabljajo v segmentu hladilnih in zmrzovalnih naprav za gospodinjstva, pa tudi v komercialnem segmentu. Osnutek sklepa je naslovljen na podjetja Appliances Components Companies SpA in Elettromeccanica SpA (ACC), Danfoss A/S in Danfoss Flensburg GmbH (Danfoss), Whirlpool SA in Embraco Europe S.r.l. (Embraco), Panasonic Corporation (Panasonic) ter Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. in Tecumseh Europe SA (Tecumseh). Kršitev je obsegala celoten EGP in je trajala od 13. aprila 2004 do 9. oktobra 2007.

OZADJE

Komisija je oktobra 2008 od podjetja Tecumseh prejela prošnjo za imuniteto pred globami, ki mu je bila pogojno odobrena 11. februarja 2009. Istega meseca je Komisija opravila nenapovedane inšpekcijske preglede v prostorih podjetij Embraco, ACC in Danfoss.

Mesec pozneje so tri podjetja (Panasonic, ACC in Embraco) zaprosila za imuniteto pred globami oziroma, kot drugo možnost, za znižanje glob v skladu z obvestilom o prizanesljivosti (2). Podjetje Danfoss je julija 2010 zaprosilo za znižanje globe.

Komisija je 13. oktobra 2010 začela postopek v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 (3) zaradi sodelovanja v pogovorih o poravnavi ter od vseh petih podjetij uradno zahtevala, naj navedejo, ali jih zanima sodelovanje v pogovorih o poravnavi. Vse stranke so izrazile pripravljenost za sodelovanje v teh pogovorih.

POSTOPEK PORAVNAVE

Pogovori posameznih strank s Komisijo so potekali od novembra 2010 do septembra 2011. Na pogovorih so bile stranke seznanjene s točkami, v katerih jim je Komisija nameravala nasprotovati, ter dokazi, ki so bili podlaga za nasprotovanje. Novembra 2010 so imele stranke v prostorih Komisije dostop do zadevnih dokazov, vključno z ustnimi izjavami. Stranke so dobile tudi seznam vseh dokumentov v spisu v papirni obliki. Podjetjema Danfoss in Embraco je bil na podlagi utemeljenega zahtevka odobren dostop do dodatnih dokumentov v spisu. Generalni direktorat za konkurenco je dostop do dodatnih dokumentov omogočil še trem drugim strankam. Komisija je vsem petim strankam poslala tudi okvirno oceno verjetne globe, ki jo je nameravala naložiti. Po tem, ko je bil strankam odobren vpogled v spis, so tri stranke predložile argumente, ki so izhajali iz dostopne dokumentacije. Ti argumenti so bili upoštevani, če je Komisija menila, da so utemeljeni.

Septembra 2011 so vse stranke Komisiji predložile uradno zahtevo za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe (ES) št. 773/2004 (4) ter priznale odgovornost za kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP. Stranke so poleg tega navedle, da bodo sprejele najvišji možen znesek globe, o katerem jih je obvestila Komisija. Stranke so potrdile tudi, da (i) so bile zadostno obveščene o nasprotovanju Komisije in so imele dovolj priložnosti, da so lahko izrazile svoja stališča, (ii) da ne nameravajo zahtevati dostopa do spisa ali ustnega zaslišanja, če bosta obvestilo o nasprotovanju in končni sklep ustrezala vsebini njihovih vlog za poravnavo, ter (iii) da se strinjajo, da se obvestilo o nasprotovanju in končni sklep izdata v angleščini.

Obvestilo o nasprotovanju je bilo sprejeto 11. oktobra 2011. Vsi naslovniki so odgovorili, da obvestilo o nasprotovanju ustreza vsebini njihovih vlog za poravnavo in da ostajajo zavezani sodelovanju v postopku poravnave. Komisija je tako lahko takoj izdala sklep v skladu s členoma 7 in 13 Uredbe (ES) št. 1/2003.

ZAINTERESIRANA TRETJA OSEBA

Podjetje Aktiebolaget Electrolux je bilo sprejeto v postopek kot tretja oseba z zadostnim interesom v skladu s členom 27(3) Uredbe (ES) št. 1/2003. Prvotna zahteva podjetja, vložena leta 2010, je morala biti zavrnjena kot nedopustna iz treh razlogov. Prvič, postopek v zvezi s to kartelno zadevo se še ni začel, zato ni bilo „postopka“, v katerega bi bila lahko sprejeta tretja oseba; drugič, poučena presoja o obstoju zadostnega interesa tretje osebe, da bi lahko bila sprejeta v postopek, ni bila mogoča, ter tretjič, tretja oseba še ne bi mogla uveljavljati svojih pravic v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 773/2004. Druga zahteva, ki je bila vložena več kot leto in pol pozneje (tj. po uradnem začetku preiskave), je bila sprejeta. V skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 773/2004 je Komisija pisno obvestila podjetje o naravi in vsebini postopka in mu omogočila, da ji pisno sporoči svoja stališča.

OSNUTEK SKLEPA

V osnutku sklepa so ohranjene točke nasprotovanja, navedene v obvestilu o nasprotovanju. Osnutek sklepa se torej nanaša le na tiste točke nasprotovanja, o katerih so stranke imele priložnost izraziti svoje mnenje.

Poleg tega ob upoštevanju dejstva, da stranke ne meni ne članu urada za zaslišanje, ki je bil prisoten na pogovorih o poravnavi, niso poslale nobenih zahtev glede dostopa do spisa ali pravic do obrambe, menim, da je bila v tej zadevi pravica do zaslišanja vseh udeležencev v postopku spoštovana.

V Bruslju, 5. decembra 2011

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci, UL L 275, 20.10.2011, str. 29.

(2)  Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah, UL C 298, 8.12.2006, str. 17.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe, UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, UL L 123, 27.4.2004, str. 18.


27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/6


Povzetek sklepa Komisije

z dne 7. decembra 2011

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe (1) in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva COMP/39.600 – Hladilni kompresorji)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8923)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 122/04

Komisija je 7. decembra 2011 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe in člena 53 Sporazuma EGP. V skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (2) Komisija objavlja imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi kaznimi, ob upoštevanju legitimnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep se nanaša na eno neprekinjeno kršitev člena 101 Pogodbe in člena 53 Sporazuma EGP v zvezi s proizvodnjo in prodajo gospodinjskih in komercialnih kompresorjev (z močjo do 1,5 KM). Sklep je naslovljen na naslednja podjetja: (i) ACC (3); (ii) Danfoss (4); (iii) Embraco (5); (iv) Panasonic (6) in (v) Tecumseh (7).

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(2)

Potem ko je podjetje Tecumseh zaprosilo za imuniteto pred globami, je Komisija februarja 2009 izvedla nenapovedane inšpekcijske preglede v prostorih podjetij ACC, Danfoss in Embraco.

(3)

Podjetja Panasonic, ACC, Embraco in Danfoss so zaprosila za znižanje globe. Komisija je v začetku novembra 2009 podjetjem poslala zahtevo za predložitev informacij.

(4)

Komisija je 13. oktobra 2010 začela postopek v tej zadevi. Pogovori o poravnavi so potekali med 15. novembrom 2010 in 14. septembrom 2011. Po pogovorih so člani kartela Komisiji predložili uradno vlogo za poravnavo v skladu s členom 10a(2) Uredbe (ES) št. 773/2004. Komisija je 11. oktobra 2011 sprejela obvestilo o nasprotovanju. Vse stranke so potrdile, da vsebina obvestila ustreza vsebini njihovih vlog za poravnavo in da ostajajo zavezane sodelovanju v postopku poravnave. Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 5. decembra 2011 izdal pozitivno mnenje in Komisija je 7. decembra 2011 sprejela sklep.

2.2   Naslovniki in trajanje kršitve

(5)

Naslednja podjetja so s sodelovanjem v protikonkurenčnih dejavnostih v zvezi s proizvodnjo in prodajo gospodinjskih in komercialnih kompresorjev (z močjo do 1,5 KM) kršila člen 101 Pogodbe in člen 53 Sporazuma EGP v spodaj navedenih obdobjih:

(a)

podjetja ACC, Danfoss, Embraco in Tecumseh: od 13. aprila 2004 do 9. oktobra 2007;

(b)

podjetje Panasonic: od 13. aprila 2004 do 15. novembra 2006.

2.3   Povzetek kršitve

(6)

Podjetja ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic in Tecumseh so sodelovala v kartelu na področju proizvodnje in prodaje gospodinjskih in komercialnih kompresorjev (z močjo do 1,5 KM), ki je obsegal celoten EGP. Cilj kartela je bilo usklajevanje strategij določanja cen za Evropo in ohranjanje stabilnih tržnih deležev, da bi nadomestili rastoče stroške.

(7)

Člani kartela so se sestajali na dvo-, tri- in večstranskih srečanjih. Večstranska srečanja med podjetji Tecumseh, Embraco, ACC in Danfoss so potekala v Evropi (podjetje Panasonic je bilo prisotno le na enem srečanju). Stranke (z izjemo podjetja Panasonic) so srečanja organizirale izmenično. Običajno so bila organizirana v hotelih na frankfurtskem in münchenskem letališču, včasih pod lažnim imenom. Na večstranskih srečanjih so se člani kartela dogovarjali o povišanju cen svojih kompresorskih proizvodov v Evropi, s katerim naj bi pokrili višje materialne stroške. Razpravljali so o splošnih razponih cenovnih povišanj, ki so bila nedavno dosežena za podjetja v Evropi, in se dogovorili o časovnem okviru in splošnih razponih ciljnih povišanj cen v Evropi. Na nekaj srečanjih so člani kartela razpravljali o pogodbenih pogojih, ki jih uporabljajo za nekatere evropske naročnike, in se dogovorili, da ne bodo sklepali pogodb za določen čas in/ali zniževali cen, da bi povečali obseg prodaje. Izmenjavali so si občutljive tržne informacije o zmogljivostih, proizvodnji in prodajnih trendih, povezanih z evropskim trgom.

(8)

Kartel je trajal skupaj od 13. aprila 2004 do 9. oktobra 2007 (za podjetje Panasonic pa do 15. novembra 2006).

2.4   Globe

(9)

V sklepu se upoštevajo smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (8). S sklepom je Komisija naložila globe vsem zadevnim družbam podjetij iz točke 5 razen podjetju Tecumseh.

2.4.1   Osnovni znesek globe

(10)

Osnovni znesek globe ustreza 17 % prodaje gospodinjskih in komercialnih kompresorjev (z močjo do 1,5 KM) v EGP, ki jo je doseglo podjetje.

(11)

Osnovni znesek se pomnoži s številom let sodelovanja v kršitvi, tako da se za vsako posamezno podjetje v celoti upošteva trajanje sodelovanja v kršitvi.

(12)

Vpletenost podjetij v domnevno kršitev je trajala 3 leta in 5 mesecev za podjetja ACC, Danfoss, Embraco in Tecumseh ter 2 leti in 7 mesecev za podjetje Panasonic.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

2.4.2.1   Oteževalne okoliščine

(13)

V tej zadevi ni oteževalnih okoliščin.

2.4.2.2   Olajševalne okoliščine

(14)

Na podlagi olajševalnih okoliščin je bila globa znižana dvema podjetjema.

(15)

Podjetju Panasonic je bilo odobreno znižanje globe, ker je prispevalo k ohranjanju kartela le v manjši meri in je bilo njegovo sodelovanje v kršitvi omejeno. Globa, naložena podjetju Embraco, je bila znižana zaradi sodelovanja tega podjetja zunaj področja uporabe sporočila o prizanesljivosti, saj je podjetje Komisiji znaten del časa trajanja kršitve zagotavljalo dokaze v zvezi s komercialnimi hladilniki, kar je Komisiji omogočilo, da je pri izračunu globe za zadevna podjetja upoštevala to obdobje v zvezi s komercialnim vidikom ene neprekinjene kršitve.

2.4.2.3   Posebno zvišanje zaradi odvračilnega učinka

(16)

V tej zadevi je bila podjetju Panasonic ob upoštevanju njegovega svetovnega obsega prodaje zaradi odvračilnega učinka naložena globa, izračunana s pomnožitvijo osnovnega zneska globe.

2.4.3   Uporaba zgornje meje v višini 10 % prometa

(17)

Prilagojeni osnovni znesek globe za podjetje ACC presega 10 % njegovega skupnega obsega prodaje. Zato se globa za podjetje ACC določi v višini 10 % njegovega skupnega obsega prodaje v letu 2010.

2.4.4   Uporaba obvestila o prizanesljivosti iz leta 2006

(18)

Podjetju Tecumseh se odobri imuniteta pred globami. Drugim podjetjem so bila odobrena naslednja znižanja glob: 40 % za Panasonic, 25 % za ACC, 20 % za Embraco in 15 % za Danfoss.

2.4.5   Uporaba obvestila o poravnavi

(19)

Na podlagi uporabe obvestila o poravnavi so bil zneski glob, predvideni za podjetja ACC, Embraco, Danfoss in Panasonic, znižani za 10 %.

2.4.6   Zmožnost plačila

(20)

Eno od podjetij v zadevi se je sklicevalo na „nezmožnost plačila“ v skladu s točko 35 smernic o načinu določanja glob iz leta 2006. Komisija je ponovno pregledala to vlogo in natančno proučila razpoložljive finančne podatke. Na podlagi te ocene je sprejela vlogo in odobrila znižanje globe.

3.   GLOBE, NALOŽENE S TEM SKLEPOM

(21)

Za eno neprekinjeno kršitev, obravnavano v tem sklepu, se naložijo naslednji zneski glob:

(a)

za podjetja Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. in Tecumseh Europe SA, skupno in solidarno: 0 EUR;

(b)

za podjetji Appliances Components Companies SpA in Elettromeccanica SpA, skupno in solidarno: 9 000 000 EUR;

(c)

za podjetji Danfoss A/S in Danfoss Flensburg GmbH (prej Danfoss Compressors GmbH), skupno in solidarno: 90 000 000 EUR;

(d)

za podjetji Whirlpool SA in Embraco Europe S.r.l., skupno in solidarno: 54 530 000 EUR ter

(e)

za podjetje Panasonic Corporation (prej Matsushita): 7 668 000 EUR.


(1)  Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 81 in 82 Pogodbe ES postala člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Pogodba). Vsebinsko sta oba sklopa določb ostala enaka. Kadar je primerno, je treba sklice na člena 101 in 102 Pogodbe razumeti kot sklice na člena 81 in 82 Pogodbe ES.

(2)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(3)  Zadevni podjetji sta Appliances Components Companies SpA in Elettromeccanica SpA.

(4)  Zadevni podjetji sta Danfoss A/S in Danfoss Flensburg GmbH (prej Danfoss Compressors GmbH).

(5)  Zadevni podjetji sta Whirlpool SA in Embraco Europe S.r.l.

(6)  Zadevno podjetje je Panasonic Corporation.

(7)  Zadevna podjetja so Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. in Tecumseh Europe SA.

(8)  UL C 210, 1.9.2006, str. 2.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/8


Odločitev o prenosu portfelja in umiku avtorizacije na zahtevo glede Societatea de Asigurări Chartis România SA

(Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

2012/C 122/05

Zavarovalnica

Societatea de Asigurări Chartis România SA, z registriranim sedežem na Calea Victoriei 145, 8. nadstropje, Victoria Center, Bukarešta, Sektor 1, Romania, registrirana pri Nacionalnem uradu za trgovinski register pod št. J40/700/17.1.1994, enotna registrska številka 5110314, ki jo pravno zastopa g. Mihnea TOBESCU kot generalni direktor

Datum, začetek veljavnosti in vrsta odločitve

Sklep št. 189 z dne 15. marca 2012 o odobritvi prenosa zavarovalniškega portfelja s Societatea de Asigurări Chartis România S.A. podružnici v Bukarešti Chartis Europe Ltd London in umika dovoljenja za poslovanje, izdanega za Societatea de Asigurări Chartis România SA

Pristojni organi

Člen 11(3) Zakona št. 503/2004

Komisija za nadzor zavarovalnic z glavnim sedežem na Amiral Constantin Bălescu 18, Bukarešta, Sektor 1, Romania, davčna številka 14045240/1.7.2001

Nadzorni organ

Člen 11(3) Zakona št. 503/2004

Komisija za nadzor zavarovalnic z glavnim sedežem na Amiral Constantin Bălescu 18, Bukarešta, Sektor 1, Romania, davčna številka 14045240/1.7.2001

Pravo, ki se uporablja

Zakon št. 32/2000 o zavarovanju in zavarovalniškem nadzoru, kot je bil spremenjen


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/9


Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza dvokoles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 122/06

Evropska Komisija („Komisija“) je v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), prejela pritožbo o domnevnem subvencioniranju uvoza dvokoles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki povzroča znatno škodo industriji Unije.

1.   Pritožba

Pritožbo je 15. marca 2012 vložilo Združenje evropskih proizvajalcev dvokoles (EBMA) („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 25 %, celotne proizvodnje dvokoles Unije.

2.   Izdelek v preiskavi

Izdelek v preiskavi zajema dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavne tricikle, a brez enokolesnikov) brez motornega pogona („izdelek v preiskavi“).

3.   Trditev o subvencioniranju

Izdelek, ki se domnevno uvaža po subvencioniranih cenah, je izdelek v preiskavi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), ki se trenutno uvršča pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70. Ti oznaki KN sta zgolj informativni.

Pritožnik trdi, da so proizvajalci izdelka v preiskavi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske deležni ugodnosti številnih subvencij vlade Ljudske republike Kitajske.

Pritožnik trdi tudi, da subvencije med drugim vključujejo oprostitve od plačila davka od dohodkov in drugih neposrednih davkov (npr. preferenčni davek od dohodkov pravnih oseb za visokotehnološko industrijo in industrijo z novo tehnologijo, oprostitve davka od dohodkov ali znižanja v okviru programa, po katerem družbe prvi dve leti od ustanovitve ne plačujejo davka, naslednja tri leta pa le po polovični davčni stopnji, lokalne oprostitve ali zmanjšanja davka od dohodkov za „družbe, v katere se vlaga tuji kapital“, zmanjšanja davka od dohodkov za družbe, v katere se vlaga tuji kapital in ki se ukvarjajo z nakupom na domačem trgu proizvedene opreme, zmanjšanje davka od dohodkov za družbe, v katere se vlaga tuji kapital, na podlagi geografske lokacije, preferenčne davčne politike za raziskave in razvoj pri družbah, v katere se vlaga tuji kapital, davčni dobropisi za domače družbe, ki nakupujejo na domačem trgu proizvedeno opremo, program oprostitve plačila davka za izvozno usmerjene družbe, v katere se vlaga tuji kapital, program vračila davka od dohodkov pravnih oseb za ponovno naložbo dobička družb, v katere se vlaga tuji kapital, v izvozno usmerjene družbe), oprostitve od plačila posrednih davkov in tarif (npr. oprostitev DDV in oprostitve od plačila tarif na uvoženo opremo, znižanje DDV na doma proizvedeno opremo, oprostitev mestnih pristojbin za vzdrževanje in gradnjo ter dodatnih dajatev za izobraževanje za družbe, v katere se vlaga tuji kapital), preferenčna posojila in subvencioniranje obrestnih mer (npr. posojila z znižano obrestno mero, ki jih dodeljujejo državne poslovne banke in državne banke), zagotavljanje blaga s strani vlade za manj kot ustrezno nadomestilo (npr. zagotavljanje vložka surovin, elektrike in pravic do uporabe zemljišča), programe podpore (npr. sklad za pomoč pri razvoju industrijskega parka Tianjin Cycle, sklad za pomoč pri posebnem razvoju in gradnji Tianjin Binhai New Area, subvencije za znane znamke) ter programe območij gospodarskega razvoja („OGR“) (npr. v okviru Tianjin Binhai New Area, OGR Tinajin Jinghai, gospodarsko-tehnološkega razvojnega območja Tianjin, OGR Da Gang, OGR Wu Quing in industrijskega parka Dongguan South China).

Pritožnik tudi trdi, da so navedene sheme subvencije, ker vključujejo finančni prispevek vlade Ljudske republike Kitajske ali drugih regionalnih vlad (vključno z javnimi organi) ter dodeljujejo ugodnosti prejemnikom, tj. proizvajalcem izvoznikom izdelka v preiskavi. Trdi, da so subvencije pogojene z izvozom in/ali uporabo domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga in/ali so omejene na nekatere vrste družb in/ali regije, zaradi česar so specifične in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

4.   Trditev o škodi

Pritožnik je predložil dokaze, da se je uvoz izdelka v preiskavi iz zadevne države na splošno povečal po absolutnem obsegu in tržnem deležu.

Iz dokazov prima facie, ki jih je predložil pritožnik, je razvidno, da so obseg in cene uvoženega izdelka v preiskavi med drugim negativno vplivali na prodane količine in raven zaračunanih cen industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju industrije Unije.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da je pritožbo vložila industrija Unije oziroma je bila vložena v njenem imenu in da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, zato začenja preiskavo v skladu s členom 10 osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovila, ali je izdelek v preiskavi s poreklom iz zadevne države subvencioniran in ali je to subvencioniranje industriji Unije povzročilo škodo. Če se to potrdi, bo s preiskavo preučila, ali je uvedba ukrepov v nasprotju z interesi Unije.

5.1    Postopek za ugotavljanje subvencioniranja

Proizvajalci izvozniki (2) izdelka v preiskavi iz zadevne države so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

(a)   Vzorčenje

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz zadevne države in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki so zahtevane v Prilogi A k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe zadevne države, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec v zadevni državi, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo proizvajalci izvozniki med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje, prodaji izdelka v preiskavi na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka v preiskavi v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se bodo štele za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“) brez poseganja v uporabo člena 28 osnovne uredbe. Brez poseganja v oddelek 5.1.1.(b) spodaj izravnalna dajatev, ki se lahko uporablja za uvoz nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, ne bo presegla tehtane povprečne stopnje subvencioniranja, ugotovljene za proizvajalce izvoznike iz vzorca (3).

(b)   Individualna stopnja subvencije za družbe, ki niso vključene v vzorec

Nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki lahko v skladu s členom 27(3) osnovne uredbe zahtevajo, da Komisija zanje določi individualne stopnje subvencije. Proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo subvencije, morajo zahtevati vprašalnik in druge predpisane obrazce za zahtevke ter jih ustrezno izpolnjene vrniti v roku, ki je določen z naslednjim stavkom. Izpolnjen vprašalnik je treba predložiti v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

Vendar morajo proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo individualno stopnjo subvencije, vedeti, da lahko Komisija odloči, da zanje ne bo določila individualnih stopenj subvencije, če je na primer proizvajalcev izvoznikov toliko, da bi bila določitev individualnih stopenj dajatve preveliko breme in bi preprečila pravočasen zaključek preiskave.

5.1.2   Preiskovanje nepovezanih uvoznikov  (4)  (5)

Nepovezani uvozniki izdelka v preiskavi iz zadevne države v Unijo so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki so zahtevane v Prilogi B k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka v preiskavi v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom v preiskavi in prodaji izdelka v preiskavi.

5.2    Postopek za ugotavljanje škode in preiskava proizvajalcev Unije

Proizvajalci Unije izdelka v preiskavi so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

Škoda se ugotavlja na podlagi pozitivnih dokazov in vključuje objektivno preiskavo obsega subvencioniranega uvoza, njegovega učinka na cene na trgu Unije in posledičnega učinka navedenega uvoza na industrijo Unije.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Komisija je začasno izbrala vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo, katere kontaktni podatki so navedeni v oddelku 5.6 spodaj). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli pomembne informacije glede izbire vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje in prodaji izdelka v preiskavi.

5.3    Postopek za presojo interesa Unije

Če bosta v postopku ugotovljena subvencioniranje in škoda, bo v skladu s členom 31 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo sprejetje izravnalnih ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki ter predstavniške organizacije uporabnikov in potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Predstavniške organizacije potrošnikov morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik Komisije. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 31, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje predložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

5.6    Postopek za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (6).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe priložiti povzetek, ki ni zaupne narave, in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži povzetka, ki ni zaupne narave, v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko in številko telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predloženi v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-naslov

:

TRADE-AS589-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(za izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Ljudske republike Kitajske)

TRADE-AS589-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike in združenja v Uniji)

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi s subvencioniranjem, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije. Takšno zaslišanje se praviloma izvede najpozneje konec četrtega tedna po razkritju začasnih ugotovitev.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(9) osnovne uredbe zaključi v 13 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. V skladu s členom 12(1) osnovne uredbe se lahko začasni ukrepi uvedejo najpozneje v devetih mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti ter o prostem pretoku takih podatkov (7).


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek v preiskavi na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka v preiskavi.

(3)  V skladu s členom 15(3) osnovne uredbe se ničnih zneskov in zneskov subvencij de minimis, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ter zneskov subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, določenih v okoliščinah iz člena 28 osnovne uredbe, ne upošteva.

(4)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo 1 k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člana iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(5)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja subvencioniranja uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(6)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 188, 18.7.2009, str. 93) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA A

Image

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 122/07

1.

Komisija je 2. aprila 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Freudenberg & Co. KG („Freudenberg“, Nemčija) in Trelleborg AB („Trelleborg“, Švedska) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor v novoustanovljenem podjetju Trelleborg Vibracoustic („TVJV“, Nemčija), ki je skupno podjetje.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Freudenberg: razvoj in proizvodnja tesnil, komponent za nadzor vibracij, filtrov, netkanih tkanin, sredstev za razkalupljanje, posebnih maziv in mehatroničnih proizvodov,

za Trelleborg: proizvodnja sistemov za dušenje vibracij za avtomobilske in industrijske namene, proizvodi in rešitve za preprečevanje hrupa v vozilih, kolesih in pnevmatikah, sistemi industrijskih tekočin in rešitve, ki temeljijo na polimernih materialih,

za TVJV: razvoj, proizvodnja in prodaja sistemov za dušenje vibracij za avtomobile, avtobuse in tovornjake.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/20


Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 122/08

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo za spremembo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

VLOGA ZA SPREMEMBO V SKLADU S ČLENOM 9

„CABRITO TRANSMONTANO“

ES št.: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša:

ime proizvoda

Image

opis proizvoda

Image

geografsko območje

Image

dokazilo o poreklu

Image

metoda pridobivanja

poročilo

Image

označevanje

nacionalne zahteve

drugo (navedite)

2.   Vrsta spremembe:

sprememba enotnega dokumenta ali povzetka

Image

sprememba specifikacije registriranega ZOP ali ZGO, za katerega enotni dokument in povzetek nista bila objavljena

sprememba specifikacije, pri kateri objavljenega enotnega dokumenta ni treba spremeniti (člen 9(3) Uredbe (ES) št. 510/2006)

začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki so jih uvedli javni organi (člen 9(4) Uredbe (ES) št. 510/2006)

3.   Spremembe:

1.   Opredelitve

Ime „Cabrito Transmontano“ se uporablja za klavni trup/meso samcev ali samic koz pasme Serrana, ki so potomci živali, vpisanih v zootehnični register in/ali rodovniško knjigo za to pasmo, so bili hranjeni z materinim mlekom, so stari od 30 do 90 dni in vzrejeni v 13 občinah na območju porekla.

2.   Geografsko območje

Razširitev geografskega območja: v geografsko območje je treba vključiti še občine Alijó, Vimioso in Bragança (le upravne enote Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda in Sendas).

3.   Obdobje trženja

Obdobje trženja je treba razširiti na celo leto (vključevati mora tudi maj, september, oktober in november).

4.   Teža klavnega trupa

Razpon teže za klavne trupe „Cabrito Transmontano“ se poveča, tako da znaša od 4 kg do 9 kg in ne le od 5 kg do 9 kg.

5.   Dovoljenje za trženje hlajenih ali zamrznjenih klavnih trupov po četrtinah ali kakršnih koli porcijah drugih velikosti

Trženje klavnih trupov ne sme biti omejeno le na celoten trup ali polovico trupa, ampak je treba dovoliti tudi trženje po četrtinah ali kakršnih koli porcijah drugih velikosti.

6.   Dovoljenje za zamrznitev klavnih trupov za največ šest mesecev, pri čemer mora biti na proizvodu obvezno označeno, da je ta zamrznjen.

7.   Obvezno pakiranje, ko se klavni trup prodaja kot celota, po četrtinah ali v manjših porcijah.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„CABRITO TRANSMONTANO“

ES št.: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Cabrito Transmontano“

2.   Država članica ali tretja država:

Portugalska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.1

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Ime „Cabrito Transmontano“ se uporablja za klavni trup/meso samcev ali samic koz pasme Serrana, ki so potomci živali, vpisanih v zootehnični register in/ali rodovniško knjigo za to pasmo, so bili hranjeni z materinim mlekom, so stari od 30 do 90 dni in vzrejeni v 13 občinah na območju porekla.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Koze se hranijo s prostorastočimi rastlinami, zlasti z rastlinami, ki rastejo na neobdelanih območjih, opuščenih površinah in prahi. Koze pasme Serrana se pasejo zlasti na pašnikih, poraslih z drevesi (hranijo se z mladimi poganjki in listi nekaterih dreves) in grmičevjem (kot so različne vrste resja in vrsta metuljnic (Pterospartum tridentatum)), pri čemer lahko tako zaradi obilja rastlin pokrijejo 90 % prehranskih potreb.

Mladiči se hranijo z materinim mlekom.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Lokalizacija kmetijskih gospodarstev, vzreja in zakol živali.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

Pakiranje je obvezno, kadar se klavni trupi tržijo po četrtinah ali porcijah drugih velikosti.

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Oznaka mora biti nameščena na predelu noge (pri trženju celotnih klavnih trupov ali njihovih polovic), vsebovati pa mora naslednje informacije:

D.O.P. „Cabrito Transmontano“.

Pakiranje je obvezno, kadar se klavni trupi tržijo po četrtinah in porcijah drugih velikosti, pri čemer mora biti na oznaki navedeno zgornje besedilo.

V primeru zamrznjenega proizvoda mora biti poleg tega na oznaki jasno navedeno, da je proizvod zamrznjen.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Proizvodno območje porekla za „Cabrito Transmontano“ vključuje občine Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso e Bragança (le upravne enote Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda in Sendas) v okrožju Bragança ter občine Alijó, Valpaços in Murça v okrožju Vila Real.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

V zvezi z geografskimi razmerami ter topografskimi in podnebnimi pogoji je treba opredeliti regijo Trás-os-Montes, saj se ta ZOP uporablja za več kot tretjino te regije, ki je razdeljena na okrožji Bragança in Vila Real.

Za zadevno območje regije Trás-os-Montes, ki je veliko 447 600 ha, so značilne razpoke v tleh, globoke erozijske doline in visoke planote.

Celotna regija je prepletena s porečjem reke Duero (Douro), pri čemer njeni desni pritoki, tj. reke Sabor, Tua, Pinhão in Corgo, ter levi pritoki, tj. reke Águeda, Côa, Távora in Varosa, ločujejo gorovja, ki potekajo vzporedno z obalo in v nekaterih predelih dosegajo 1 500 m nadmorske višine.

Zaradi posebnosti porečja druge največje reke Iberskega polotoka na Portugalskem ima celotna regija značilnosti, ki so zelo posebne in nekatere tudi edinstvene na svetu ter imajo izredno podnebje ter kulturno in celo človeško raznolikost (LAGE, 1985).

Gorovja ob obali ščitijo območje pred vetrom z morja, tako da ta v notranjosti ni tako močan, na območju pa je zato vpliv celinskega podnebja postopoma vse večji. V smeri sever–jug proti reki Duero je povečan tudi vpliv sredozemskega podnebja.

Geološka in litološka struktura, teren, podnebje in morfologija zemljišča so tesno povezani. Tla v regiji so predvsem iz granita, škriljevca in drobe z ilovnato-peščeno strukturo.

5.2   Posebnosti proizvoda:

Vzreja koz v sektorju proizvodnje kozličjega mesa je pomembna dejavnost v 13 občinah (v občini Bragança to velja le za 15 zgoraj navedenih upravnih enot), na katere se nanaša ta ZOP ter se lahko štejejo za najbolj podeželske in slabo donosne občine z enim od najnižjih življenjskih standardov in največjim zmanjšanjem števila prebivalcev v zadnjem desetletju. Proizvodnja kozjega mesa na teh območjih je tesno povezana z vremenskim ciklom in načinom življenja rejcev koz brez zunanjih vplivov, pri čemer vzreja poteka tako, kot bi živali živele v svojem naravnem okolju (tradicionalni ekstenzivni sistem proizvodnje).

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Kmetijsko-okoljski pogoji gorskih območij regije Trás-os-Montes so skupaj s posebnimi lastnostmi zelo stare pasme koz, ki so dobro prilagojene tej portugalski regiji, pripomogli k temu, da „Cabrito Transmontano“ izstopa zaradi svojih organoleptičnih lastnosti, kot so njegova slastnost, mehkost, sočnost, okus in aroma.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/DOP_IGP_ETG.html


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.