ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.351.slv

Uradni list

Evropske unije

C 351

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
2. december 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 351/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2011/C 351/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

6

2011/C 351/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

11

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 351/04

Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/782/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1244/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

14

2011/C 351/05

Obvestilo osebam in subjektom, za katere se uporabljajo člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (Priloga II) in člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 (Priloga VIII)

15

 

Evropska komisija

2011/C 351/06

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja: 1,25 % 1. decembra 2011 – Menjalni tečaji eura

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 351/07

Davek na dodano vrednost (DDV) – Investicijsko zlato, oproščeno plačila – Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo merilom iz točke 2 člena 344(1) Direktive Sveta 2006/112/ES (posebna ureditev za investicijsko zlato) – Velja za leto 2012

17

2011/C 351/08

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

2011/C 351/01

Datum sprejetja odločitve

12.11.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.30873 (N 165/10)

Država članica

Slovaška

Regija

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Pravna podlaga

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo, Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 4,66 EUR (v milijonih)

 

Letni proračun: 1,17 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

80 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

28.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31093 (N 251/10)

Država članica

Italija

Regija

Toscana

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Pravna podlaga

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 4,50 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

70 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

2.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31094 (N 253/10)

Država članica

Italija

Regija

Toscana

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Pravna podlaga

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 6 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.1.2011–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

28.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31124 (N 265/10)

Država članica

Italija

Regija

Sardegna

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Pravna podlaga

L.r. 7 agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Oglaševanje (AGRI)

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 5 EUR (v milijonih)

 

Letni proračun: 1 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

80 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

30.11.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31499 (N 378/10)

Država članica

Slovaška

Regija

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Pravna podlaga

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Naravne nesreče ali izjemni dogodki

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 40 EUR (v milijonih)

 

Letni proračun: 10 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

90 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/6


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

2011/C 351/02

Datum sprejetja odločitve

7.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31421 (N 352/10)

Država članica

Španija

Regija

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Pravna podlaga

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 0,48 milijona EUR

Intenzivnost

85 %

Trajanje

1.1.2011–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

12.11.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31422 (N 353/10)

Država članica

Španija

Regija

Murcia

Člen 107(3)(a)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Pravna podlaga

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 1,99 milijona EUR

Intenzivnost

85 %

Trajanje

1.1.2011–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

13.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31435 (N 361/10)

Država članica

Španija

Regija

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Pravna podlaga

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Naložbe v kmetijska gospodarstva, Sektorski razvoj

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 189,20 milijona EUR

 

Letni proračun: 189,20 milijona EUR

Intenzivnost

40 %

Trajanje

1.10.2010–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

18.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31436 (N 362/10)

Država članica

Španija

Regija

Teruel

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Pravna podlaga

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Kmetijsko-okoljske obveznosti

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 6,90 milijona EUR

 

Letni proračun: 2,30 milijona EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

28.2.2011–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31437 (N 363/10)

Država članica

Španija

Regija

Navarra

Člen 107(3)(c)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Pravna podlaga

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo, Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 21,45 milijona EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/11


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

2011/C 351/03

Datum sprejetja odločitve

4.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.30736 (N 134/10)

Država članica

Španija

Regija

Andalucía

Člen 107(3)(a)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Pravna podlaga

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja, Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 100,30 milijona EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.1.2011–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

21.12.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.30942 (N 190/10)

Država članica

Španija

Regija

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Pravna podlaga

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 7,50 milijona EUR

 

Letni proračun: 1,88 milijona EUR

Intenzivnost

50 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

1.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

SA.31520 (N 384/10)

Država članica

Španija

Regija

País Vasco

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Pravna podlaga

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 0,42 milijona EUR

 

Letni proračun: 0,06 milijona EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.10.2010–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo In Lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/14


Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/782/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1244/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

2011/C 351/04

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe in subjekte, navedene v prilogah k Sklepu Sveta 2011/782/SZVP (1), ki nadomesti Sklep Sveta 2011/273/SZVP, in v Prilogi II k Uredbi Sveta (EU) št. 442/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1244/2011 (2) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da bi bilo treba osebe in subjekte iz navedenih prilog uvrstiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/782/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1244/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji.

Zadevne osebe in subjekte obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kot je navedeno na spletnih mestih iz Priloge III k Uredbi Sveta (EU) št. 442/2011, zaprosijo za dovoljenje glede uporabe zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali posebna plačila (glej člen 6 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko Svetu skupaj z dokazili pošljejo zahtevek, naj se odločitev o njihovi uvrstitvi na navedeni seznam ponovno preuči, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zadevne osebe in subjekte opozarjamo tudi, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pred Sodiščem Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.

(2)  UL L 319, 2.12.2011, str. 8.


2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/15


Obvestilo osebam in subjektom, za katere se uporabljajo člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (Priloga II) in člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 (Priloga VIII)

2011/C 351/05

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe in subjekte, navedene v Prilogi II k Sklepu Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2011/783/SZVP z dne 1. decembra 2011 (1), in v Prilogi VIII k Uredbi Sveta (EU) št. 961/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1245/2011 z dne 1. decembra 2011 (2), obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je po pregledu seznamov oseb in subjektov, za katere se uporabljajo člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP in člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010, odločil, da morajo za osebe in subjekte iz zgoraj navedenih prilog še naprej veljati omejevalni ukrepi iz omenjenega sklepa Sveta in navedene uredbe Sveta.

Svet Evropske unije je sklenil tudi, da bi bilo treba v navedeni prilogi vključiti še druge osebe in subjekte. Razlogi za vključitev teh oseb in subjektov so navedeni v ustreznih rubrikah teh prilog.

Zadevne osebe in subjekte je treba opozoriti, da lahko pri pristojnem organu zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kakor je navedeno na spletnih mestih iz Priloge V k Uredbi, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali posebna plačila (glej člene 17, 18 in 19 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko Svetu skupaj z dokazili pošljejo zahtevek, naj se odločitev o njihovi uvrstitvi na navedena seznama ponovno preuči, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Opozoriti je treba tudi, da lahko zadevne osebe in subjekti odločitev Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 71.

(2)  UL L 319, 2.12.2011, str. 11.


Evropska komisija

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/16


Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja (1):

1,25 % 1. decembra 2011

Menjalni tečaji eura (2)

1. decembra 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3492

JPY

japonski jen

104,84

DKK

danska krona

7,4330

GBP

funt šterling

0,85910

SEK

švedska krona

9,1258

CHF

švicarski frank

1,2264

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,7830

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,279

HUF

madžarski forint

302,50

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6975

PLN

poljski zlot

4,5050

RON

romunski leu

4,3550

TRY

turška lira

2,4718

AUD

avstralski dolar

1,3182

CAD

kanadski dolar

1,3736

HKD

hongkonški dolar

10,4868

NZD

novozelandski dolar

1,7347

SGD

singapurski dolar

1,7312

KRW

južnokorejski won

1 518,01

ZAR

južnoafriški rand

10,9350

CNY

kitajski juan

8,5890

HRK

hrvaška kuna

7,5085

IDR

indonezijska rupija

12 136,50

MYR

malezijski ringit

4,2087

PHP

filipinski peso

58,391

RUB

ruski rubelj

41,4650

THB

tajski bat

41,636

BRL

brazilski real

2,4189

MXN

mehiški peso

18,3008

INR

indijska rupija

69,3080


(1)  Obrestna mera, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru avkcije z variabilno obrestno mero je obrestna mera enaka mejni obrestni meri.

(2)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/17


DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

INVESTICIJSKO ZLATO, OPROŠČENO PLAČILA

Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo merilom iz točke 2 člena 344(1) Direktive Sveta 2006/112/ES (posebna ureditev za investicijsko zlato)

Velja za leto 2012

2011/C 351/07

POJASNILO

(a)

Ta seznam odraža prispevke, ki so jih države članice poslale Komisiji v roku iz člena 345 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.

(b)

Za kovance, vključene na ta seznam, se šteje, da izpolnjujejo merila iz člena 344 in se zato v navedenih državah članicah štejejo za investicijsko zlato. Posledično je njihova dobava oproščena plačila DDV za celotno koledarsko leto 2012.

(c)

Oprostitev velja za vse kovance, navedene na tem seznamu, razen za kovance, katerih čistost je manjša od 900 tisočink.

(d)

Tudi če kovanca na tem seznamu ni, je njegova dobava še vedno oproščena plačila, kadar izpolnjuje merila za oprostitev, določena v Direktivi o DDV.

(e)

Seznam je sestavljen po abecednem vrstnem redu, po imenih držav in apoenih. Znotraj iste kategorije so kovanci razporejeni glede na naraščajočo vrednost valute.

(f)

Apoen na seznamu odraža valuto, prikazano na kovancih. Kadar valuta na kovancih ni prikazana v latinici, je njihov apoen, kadar je mogoče, na seznamu prikazan v oklepajih.

DRŽAVA IZDAJE

APOEN

AFGANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIJA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGVILA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AVSTRALIJA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

AVSTRIJA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMI

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIJA

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDI

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BOCVANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BOLGARIJA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BOLIVIJA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BRAZILIJA

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI

100 DOLLARS

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

BUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

CIPER

50 POUNDS

COOKOVO OTOČJE

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ČAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ČEŠKA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

ČEŠKOSLOVAŠKA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

ČILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

DANSKA

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

EKVADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EKVATORIALNA GVINEJA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ETIOPIJA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPINI

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FINSKA

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCIJA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIJA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GVATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GVINEJA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONGKONG

1 000 DOLLARS

INDIJA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONEZIJA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ISLANDIJA

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ITALIJA

20 EURO

50 EURO

IZRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

JAMAJKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDANIJA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

JUGOSLAVIJA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

JUŽNA AFRIKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

JUŽNA KOREJA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

KAJMANSKI OTOKI

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KENIJA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

KITAJSKA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

KOLUMBIJA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KOSTARIKA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

LATVIJA

100 LATU

LESOTO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LITVA

100 LITŲ

500 LITŲ

LUKSEMBURG

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAU

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MADŽARSKA

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

MALAVI

250 KWACHA

MALEZIJA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLOVO OTOČJE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURITIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEHIKA

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONAKO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIJA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEMČIJA

1 DM

100 EURO

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NIGERIJA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NIKARAGVA

50 CORDOBAS

NIZOZEMSKA

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

NIZOZEMSKI ANTILI

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NORVEŠKA

1 500 KRONER

NOVA ZELANDIJA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OTOK MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

OTOKA TURKS IN CAICOS

100 CROWNS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA NOVA GVINEJA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POLJSKA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(izjema: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

RODEZIJA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

RUANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

RUSIJA

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

SALOMONOVI OTOKI

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAVDSKA ARABIJA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SEJŠELI

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SIRIJA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

SLONOKOŠČENA OBALA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SLOVAŠKA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

SLOVENIJA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SOMALIJA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SRBIJA

10 DINARA

20 DINARA

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVAZI

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

ŠPANIJA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ŠVEDSKA

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ŠVICA

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

TAJSKA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TANZANIJA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNIZIJA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURČIJA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

URUGVAJ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

VATIKAN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZAHODNA SAMOA

50 TALA

100 TALA

ZAIR

100 ZAIRES

ZAMBIJA

250 KWACHA

ZDA

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ZDRUŽENO KRALJESTVO

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)


2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/32


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2011/C 351/08

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev za zaprtje ribolova, kot je prikazano v preglednici:

Datum in čas zaprtja

11.11.2011

Trajanje

11.11.2011–31.12.2011

Država članica

Nizozemska

Stalež ali skupina staležev

ANF/07.

Vrsta

morska spaka (Lophiidae)

Območje

VII

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

Spletna povezava na odločitev države članice:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sl.htm


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.