ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.349.slv

Uradni list

Evropske unije

C 349

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
30. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 349/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 349/02

Sklep Sveta z dne 14. novembra 2011 o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2

 

Evropska komisija

2011/C 349/03

Menjalni tečaji eura

3

2011/C 349/04

Sklep Komisije z dne 28. novembra 2011 o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT

4

2011/C 349/05

Sklep Komisije z dne 29. novembra 2011 o imenovanju članov skupine strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah

7

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 349/06

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

9

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2011/C 349/07

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/38/11 – Programi sodelovanja na področju izobraževanja ICI – Sodelovanje v visokošolskem izobraževanju in usposabljanju med Evropsko unijo in Avstralijo ter Evropsko unijo in Republiko Korejo – Razpis za zbiranje predlogov 2011 za skupne projekte mobilnosti (JMP) in projekte skupnih študijskih programov (JDP)

11

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 349/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 349/01

Komisija se je 8. novembra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6388. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/2


SKLEP SVETA

z dne 14. novembra 2011

o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2011/C 349/02

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje v skupini predstavnikov organizacij delavcev, ki ga je Komisija predložila Svetu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 14. septembra 2009 (2) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2009 do 17. septembra 2012.

(2)

Zaradi odstopa Leslie MANASSEH se je izpraznilo mesto člana upravnega odbora Centra v skupini predstavnikov organizacij delavcev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Za člana upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2012, imenuje:

PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV:

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Iain MURRAY

TUC (UK)

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. SAWICKI


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  UL C 226, 19.9.2009, str. 2.


Evropska komisija

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/3


Menjalni tečaji eura (1)

29. novembra 2011

2011/C 349/03

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3336

JPY

japonski jen

103,82

DKK

danska krona

7,4377

GBP

funt šterling

0,85365

SEK

švedska krona

9,2195

CHF

švicarski frank

1,2282

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8495

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,548

HUF

madžarski forint

309,08

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6980

PLN

poljski zlot

4,5270

RON

romunski leu

4,3518

TRY

turška lira

2,4692

AUD

avstralski dolar

1,3332

CAD

kanadski dolar

1,3717

HKD

hongkonški dolar

10,3929

NZD

novozelandski dolar

1,7519

SGD

singapurski dolar

1,7306

KRW

južnokorejski won

1 523,71

ZAR

južnoafriški rand

11,1472

CNY

kitajski juan

8,4778

HRK

hrvaška kuna

7,5010

IDR

indonezijska rupija

12 211,39

MYR

malezijski ringit

4,2255

PHP

filipinski peso

58,174

RUB

ruski rubelj

41,8100

THB

tajski bat

41,715

BRL

brazilski real

2,4621

MXN

mehiški peso

18,6147

INR

indijska rupija

69,4210


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/4


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. novembra 2011

o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT

2011/C 349/04

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V strategiji Evropa 2020, kakor je bila opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast  (1), je določena vizija evropskega socialnega tržnega gospodarstva za 21. stoletje, ki bi polno izkoriščalo gospodarske in družbene prednosti digitalne družbe. V njej je poudarjeno, kako pomembno je krepiti rast evropskega gospodarstva, obenem pa zagotavljati visoke stopnje delovne storilnosti, nizkoogljično gospodarstvo in socialno kohezijo.

(2)

Ena od vodilnih pobud strategije Evropa 2020, ki je določena v sporočilu Komisije, z naslovom Evropska digitalna agenda  (2) daje pomembno vlogo izboljšanemu določanju standardov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), da se zagotovi interoperabilnost med aplikacijami, storitvami in izdelki IKT za zmanjšanje razdrobljenosti digitalnega enotnega trga, obenem pa spodbujajo inovacije in konkurenčnost.

(3)

Druga vodilna pobuda strategije Evropa 2020, ki je določena v sporočilu Komisije, z naslovom Celostna industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču pozornosti  (3) poziva Evropo, da razvije sistem standardov, ki izpolnjuje pričakovanja akterjev na trgu in evropskih javnih organov, obenem pa spodbuja tudi evropski vpliv zunaj enotnega trga v globaliziranem gospodarstvu.

(4)

V Sporočilu Komisije z naslovom Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020  (4) je navedeno, da bo Komisija v letu 2011 vzpostavila platformo več zainteresiranih strani, kateri bo predsedovala in ji svetovala v zvezi z vprašanji izvajanja politike za standardizacijo IKT, vključno z delovnim programom za standardizacijo IKT, določanjem prednostnih nalog v podporo zakonodaji, politikam in opredelitvi specifikacij, ki so jih razvile svetovne organizacije za razvoj standardov IKT.

(5)

Zato je treba ustanoviti platformo več zainteresiranih strani na področju standardizacije IKT ter opredeliti njene naloge in sestavo.

(6)

Platformo več zainteresiranih strani morajo sestavljati predstavniki nacionalnih organov držav članic in držav Efte, organizacij zainteresiranih strani, ki predstavljajo industrijo, mala in srednja podjetja, potrošnike in druge zainteresirane strani družbe ter evropskih in mednarodnih standardizacijskih organov ter drugih neprofitnih organizacij, torej poklicnih, industrijskih in trgovinskih združenj ali drugih članskih organizacij, ki delujejo v Evropi in v sklopu svojega strokovnega področja razvijajo standarde na področju IKT.

(7)

Brez poseganja v Pravilnik Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom je treba za člane platforme določiti pravila o razkritju informacij.

(8)

Osebne podatke je treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov –

SKLENILA:

Člen 1

Vsebina

Ustanovi se evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, v nadaljnjem besedilu: „platforma“.

Člen 2

Naloge

Naloge platforme so:

(a)

svetovati Komisiji v zvezi z vsemi vprašanji politike za standardizacijo IKT in njenim učinkovitim izvajanjem;

(b)

svetovati Komisiji glede vsakoletnega delovnega programa Komisije za standardizacijo IKT in njegovih prednostnih nalog;

(c)

opredeliti morebitne prihodnje potrebe za standardizacijo IKT v podporo evropski zakonodaji, politikam in javnemu naročanju;

(d)

svetovati Komisiji v zvezi z možnimi mandati za standardizacijo glede IKT za evropske standardizacijske organe in dejavnosti, ki jih lahko izvajajo drugi organi v sodelovanju z evropskimi standardizacijskimi organi;

(e)

svetovati Komisiji glede napredka standardizacije IKT in povezanih dejavnosti v podporo zakonodaji in politikam;

(f)

svetovati Komisiji glede tehničnih specifikacij na področju IKT, ki niso nacionalni, evropski ali mednarodni standardi glede zahtev iz Priloge II predlagane uredbe o evropski standardizaciji (5);

(g)

svetovati Komisiji glede sodelovanja organizacij za razvoj standardov z evropskimi standardizacijskimi organi za boljšo vključitev njihovega dela v evropsko standardizacijo IKT in zagotovitev dostopnosti standardov IKT, ki podpirajo interoperabilnost;

(h)

zbirati informacije o programih dela organizacij za razvoj standardov IKT, da se zagotovi usklajevanje in prepreči nepotrebno podvajanje ali razdrobljenost prizadevanj.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko s platformo posvetuje o vseh vprašanjih v zvezi z:

(a)

drugimi pobudami, ki se lahko sprejmejo na ravni Unije za obravnavanje ovir za interoperabilnost IKT;

(b)

nacionalnimi, evropskimi, mednarodnimi pobudami glede standardizacije v podporo interoperabilnosti IKT.

Člen 4

Članstvo – imenovanje

1.   Platformo sestavlja največ 67 članov.

2.   Člani so nacionalni organi držav članic in držav Efte ter organizacije, ki predstavljajo zainteresirane strani za standardizacijo IKT, Komisija pa jih imenuje:

(a)

do 18 organizacij, ki predstavljajo industrijo, mala in srednja podjetja ter zainteresirane strani družbe,

(b)

do 14 evropskih in mednarodnih standardizacijskih organov ter drugih neprofitnih organizacij, torej poklicnih, industrijskih in trgovinskih združenj ali drugih članskih organizacij, ki delujejo v Evropi in v sklopu svojega strokovnega področja razvijajo standarde na področju IKT.

3.   Člane iz člena 2(a) in (b) v imenu Komisije imenujeta generalna direktorja GD za podjetništvo in industrijo ter GD za informacijsko družbo in medije iz zadevnih organizacij zainteresiranih strani, tako da se ob upoštevanju zahtevanih nalog in strokovnega znanja zagotovi uravnotežena zastopanost.

4.   Nacionalni organi in organizacije, ki jih imenuje Komisija, predlagajo predstavnika in namestnika za sodelovanje v dejavnostih platforme.

5.   Člani platforme so imenovani za 3 leta. Svoje dolžnosti opravljajo, dokler niso nadomeščeni ali se jim ne izteče mandat. Lahko so ponovno imenovani.

6.   Člane, ki ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam platforme, odstopijo ali ne izpolnjujejo pogojev iz člena 339 Pogodbe, je za preostanek njihovega mandata mogoče zamenjati.

7.   Imena članov iz člena 2(a) in (b) so objavljena v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov („register“).

8.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Platformi predsedujejo službe GD za podjetništvo in industrijo ter GD za informacijsko družbo in medije.

2.   V dogovoru s predstavnikom Komisije lahko platforma ustanovi podskupine za proučitev posebnih vprašanj na podlagi mandata, ki ga določi platforma. Take podskupine se razpustijo takoj, ko jim poteče mandat.

3.   Predstavnik Komisije lahko k sodelovanju pri delu platforme začasno povabi strokovnjake s posebnim znanjem o določeni zadevi na dnevnem redu. Poleg tega lahko predstavnik Komisije podeli status opazovalca posameznikom ali organizacijam v skladu z določbo 8(3) horizontalnih pravil o strokovnih skupinah in državam kandidatkam.

4.   Člani platforme in njihovi predstavniki kot tudi povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti o varovanju poslovnih skrivnosti, določene v pogodbah in njihovih izvedbenih pravilih, ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu 2001/844/ES, ESPJ, Euratom. Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe.

5.   Platforma in podskupine se sestajajo v prostorih Komisije. Komisija zagotovi administrativne storitve. Sej platforme in njenih podskupin se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

6.   Platforma po potrebi sprejme poslovnik, vključno s pravili o navzkrižjih interesov, na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija objavi ustrezne informacije o dejavnostih platforme v registru ali s povezavo z registra na posebno spletno stran.

8.   Skupno raziskovalno središče lahko zagotavlja znanstveno svetovanje in storitve v okviru svojega strokovnega področja.

Člen 6

Stroški sej

1.   Udeleženci, ki sodelujejo pri dejavnostih platforme, za svoje storitve niso plačani.

2.   Komisija sodelujočim povrne potne stroške in stroške bivanja v zvezi z dejavnostmi platforme v skladu z veljavnimi predpisi Komisije.

3.   Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

Člen 7

Uporaba

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2012.

V Bruslju, 28. novembra 2011

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  COM(2010) 2020 konč., 3.3.2010.

(2)  COM(2010) 245 konč., 19.5.2010.

(3)  COM(2010) 614 konč., 28.10.2010.

(4)  COM(2011) 311 konč., 1.6.2011.

(5)  COM(2011) 315 konč., 1.6.2011.


30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/7


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. novembra 2011

o imenovanju članov skupine strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah

2011/C 349/05

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2009/986/ES z dne 18. decembra 2009 o ustanovitvi skupine strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je s Sklepom 2009/986/EU ustanovila skupino neodvisnih strokovnjakov in opredelila njene naloge ter strukturo.

(2)

V skladu s členom 4(2)(c) Sklepa 2009/986/EU je bil na spletni strani GD Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja ter v Uradnem listu Evropske unije  (2) objavljen javni razpis. Na podlagi teh prijav in ob upoštevanju zahteve o zbiranju, obdelavi in objavi osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3) mora Komisija imenovati člane skupine strokovnjakov izmed strokovnjakov s primernim osnovnim znanjem –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Naslednji kandidati so s tem imenovani za stalne člane strokovne skupine za mandat treh let z možnostjo podaljšanja z začetkom na datum sprejetja tega sklepa:

Saida Barnat

Margherita Caroli

Bela Franchini

Victoria Anna Kovacs

Athena Linos

Charles Fergus Lowe

Mario Mazzocchi

Bent Egberg Mikkelsen

Loes Neven

Martine Padilla

2.   Naslednji kandidati so s tem imenovani za nadomestne člane strokovne skupine za mandat treh let z možnostjo podaljšanja z začetkom na datum sprejetja tega sklepa:

Alessandra Bordoni

Michele Cecchini

Inken Birte Christoph

Piero Ferrari

Susana González Manzano

Michael Kenneth Heasman

Vaios Karathanos

Chrystalleni Lazarou

Yannis Manios

Timothy (Tim) Marsch

Morten Kromann Nielsen

Andrea Pezzana

Ana Isabel Rito

Aileen Robertson

Inge Tetens

Antonia Trichopoulou

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja in se uporablja do 31. decembra 2014.

V Bruslju, 29. novembra 2011

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 338, 19.12.2009, str. 99.

(2)  UL C 296, 30.10.2010, str. 25.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/9


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

2011/C 349/06

Št. pomoči: SA.33768 (11/XA)

Država članica: Madžarska

Regija: Hungary

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Pravna podlaga:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 1 000 HUF (v milijonih).

Največja intenzivnost pomoči: 90 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 22. november 2011–31. avgust 2012

Cilj pomoči: Neugodne vremenske razmere (člen 11 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Spletni naslov:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Drugi podatki: —

Št. pomoči: SA.33818 (11/XA)

Država članica: Belgija

Regija: Vlaams Gewest

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Investeringen in landbouwbedrijven

Pravna podlaga: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 50 EUR (v milijonih).

Največja intenzivnost pomoči: 38 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 19. november 2011–31. december 2013

Cilj pomoči: Naložbe v kmetijska gospodarstva (člen 4 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Spletni naslov: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Drugi podatki: —

Št. pomoči: SA.33819 (11/XA)

Država članica: Belgija

Regija: Vlaams Gewest

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Vestiging van jonge landbouwers

Pravna podlaga: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 7 EUR (v milijonih).

Največja intenzivnost pomoči: 50 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 19. november 2011–31. december 2013

Cilj pomoči: Vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov (člen 7 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Spletni naslov: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Drugi podatki: —


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/11


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/38/11

Programi sodelovanja na področju izobraževanja ICI

Sodelovanje v visokošolskem izobraževanju in usposabljanju med Evropsko unijo in Avstralijo ter Evropsko unijo in Republiko Korejo

Razpis za zbiranje predlogov 2011 za skupne projekte mobilnosti (JMP) in projekte skupnih študijskih programov (JDP)

2011/C 349/07

1.   Cilji in opis

Splošni cilj razpisa je krepitev vzajemnega razumevanja med narodi EU in partnerskimi državami, vključno s poglobitvijo poznavanja njihovih jezikov, kultur in institucij, ter izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem uravnoteženih partnerstev med institucijami za visokošolsko izobraževanje in usposabljanje v Evropi in partnerskih državah.

2.   Upravičeni prosilci

Na ta razpis se lahko prijavijo konzorciji visokošolskih izobraževalnih institucij in/ali visokošolskih institucij za usposabljanje.

Upravičeni prosilci morajo biti iz ene od partnerskih držav in iz ene od 27 držav članic Evropske unije.

3.   Upravičene dejavnosti

V tem razpisu sta zajeti dve dejavnosti, in sicer skupni projekti mobilnosti ter projekti skupnih študijskih programov.

Podpora skupnim projektom mobilnosti (Joint Mobility Projects, JMP) je namenjena konzorcijem institucij visokošolskega poklicnega izobraževanja ter usposabljanja iz EU in partnerske države za izvajanje skupnih študijskih programov in programov usposabljanja ter mobilnosti študentov in predavateljev. Podpora vključuje pavšalno financiranje za administracijo, štipendije za študente in člane akademskega in administrativnega osebja. Konzorcij, ki se prijavlja na razpis ICI-ECP s projektom Skupna mobilnost, mora vključevati vsaj tri visokošolske institucije za poklicno usposabljanje iz treh različnih držav članic Evropske unije in vsaj dve taki instituciji iz partnerske države. Projekti JMP trajajo največ 36 mesecev. Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki vključujejo pripravništva in delovne prakse.

Podpora projektom skupnih študijskih programov (Joint Degree Projects, JDP) je namenjena za razvoj in izvajanje programov za pridobitev dvojne ali skupne diplome. Podpora vključuje pavšalno financiranje za razvojno delo in administracijo, štipendije za študente ter člane akademskega in administrativnega osebja. Konzorcij, ki se prijavlja na razpis ICI-ECP s projektom skupnega študijskega programa, mora vključevati vsaj dve visokošolski izobraževalni instituciji iz dveh različnih držav članic Evropske unije in vsaj dve taki instituciji iz partnerske države. Projekti JDP trajajo največ 48 mesecev. Posebna pozornost bo namenjena prijavam za projekte skupnih študijskih programov.

Začetek dejavnosti je načrtovan v oktobru 2012.

4.   Merila za dodelitev

A.   Pomembnost projekta za odnose med EU in partnerskimi državami ter prispevek h kakovosti in odličnosti (20 %)

bo določena na podlagi:

(a)   ustreznosti predloga glede na cilj razpisa ter odnose med EU in partnersko državo

ustreznost predloga glede na cilj razpisa in zlasti razvidna dodana vrednost študijskega programa v predlagani znanstveni disciplini in poklicu z vidika odnosov med EU in partnersko državo;

(b)   prispevka projekta h kakovosti izobraževanja, odličnosti in inovacijam na področju projekta

verjetni prispevek projekta h kakovosti izobraževanja, odličnosti in inovacijam, vključno z izboljšanjem metod poučevanja, nadaljnjega študija in poklicnih možnosti študentov ter opredelitvijo učinkovitega sistema za nadzor akademske kakovosti.

B.   Kakovost izvajanja projekta (80 %)

bo določena na podlagi:

(a)   vodenja partnerstva in sodelovanja med partnerji

koliko mehanizmi sodelovanja in administrativna struktura odražajo dobro delujoče partnerstvo;

partnerji pred začetkom mobilnosti sklenejo celosten sporazum o partnerstvu in/ali memorandum o soglasju;

stopnja zavezanosti partnerskih institucij v projektu;

(b)   programa mobilnosti študentov

integracija programa mobilnosti študentov med partnerskimi institucijami (tj. porazdelitev dejavnosti mobilnosti študentov med partnerji in uravnoteženo sodelovanje partnerskih institucij v dejavnosti);

izpolnitev zahtev v zvezi s številom in vrstami dejavnosti mobilnosti ter uravnoteženost predlaganih mobilnostnih tokov;

razvoj zanesljivih mehanizmov za izbiro prijav študentov na podlagi preglednosti, enakosti in načela preteklih dosežkov, ki se uporabljajo za vse partnerske institucije v okviru predlaganega projekta;

opis splošnih standardov za skupno prijavo, uvrstitev v izbor in postopek testiranja, dogovorjenih v partnerstvu;

(c)   ureditev za prenos in priznavanje akademskih kreditnih točk

uporabljali se bodo zanesljivost in jasnost ureditve o akademskih kreditnih točkah in prenosu kreditnih točk ter, če je to potrebno, obseg združljivosti te ureditve z mehanizmi ECTS, kot so lestvice ocen in drugi z ECTS združljivi mehanizmi v zvezi s študijskimi obdobji;

uporaba priloge k diplomi (dokument, ki se v imenu partnerstva izda vsem uspešnim študentom in v katerem so navedeni podatki o vrsti, stopnji, okoliščinah, vsebini in statusu uspešno dokončanega študija);

(d)   gostitve študentov in predavateljev, študentskih storitev, jezikovnih in kulturnih priprav

kakovost virov, ki so na voljo za gostitev tujih študentov in akademskega osebja (zlasti nastanitvene zmogljivosti, pomoč pri pridobivanju vizuma, dovoljenja za prebivanje in zavarovanja, jezikovna pomoč itd.);

kakovost jezikovnega in kulturnega načrta, ki je na voljo tujim študentom;

(e)   programa mobilnosti predavateljev

načrt mobilnosti predavateljev in uravnoteženost mobilnostnih tokov predavateljev med partnerskimi institucijami. Načrtovane dejavnosti izvajajo fakulteta in zaposleni, ki so vključeni v mobilnost. Povezava dejavnosti s projektom in način registracije te dejavnosti;

(f)   ocenjevalnega načrta

priprava sistema stalnega spremljanja, kakovost ocenjevalnega načrta in vključitev študentov v samoocenjevanje projekta;

(g)   načrta širjenja rezultatov

kakovost dejavnosti širjenja rezultatov in njihov vpliv v smislu prepoznavnosti ter ozaveščanja o sodelovanju med EU in partnersko državo;

(h)   trajnostnega načrta

kakovost trajnostnega načrta (v predvidenem pogodbenem obdobju in pozneje) in verjetnost, da bo projekt trajnosten v smislu vpliva na institucionalni ravni (vključno s priznavanjem raziskav med partnerji, razvojem mednarodnega sodelovanja itd.).

5.   Proračun

Razpoložljiva proračunska sredstva znašajo približno 2,3 milijona EUR. Partnerske države bodo zagotovile primerljivo količino finančnih sredstev v skladu s pravili, ki veljajo za vsako od teh držav.

Finančni prispevek EU bo znašal največ 350 000 EUR za štiriletni projekt skupnih študijskih programov z dvema ali več institucijami EU in 262 500 EUR za triletni skupni projekt mobilnosti s tremi ali več institucijami EU.

6.   Rok za oddajo prijav

Prijave je treba poslati tako Evropski uniji kot izvajalskim institucijam v Avstraliji (avstralskemu ministrstvu za izobraževanje, DEEWR) in Republiki Koreji (korejski državni fundaciji za raziskave, NRF).

Prijave v imenu vodilne institucije EU je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo najpozneje do 30. marca 2012. Prijave s poznejšim datumom oddaje ne bodo upoštevane. Prijave je treba poslati na naslednji naslov:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Prijave v imenu vodilne institucije EU je treba predložiti na ustreznem obrazcu, ki mora biti pravilno izpolnjen in opremljen z datumom, podpisati pa ga mora oseba, ki je pooblaščena za prevzemanje pravno zavezujočih obveznosti v imenu organizacije prijaviteljice.

Avstralske prijave in dokazila je treba s priporočeno pošto poslati na naslednji naslov:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Korejske prijave in dokazila je treba osebno ali prek zasebne kurirske službe dostaviti na naslednji naslov:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Dodatne informacije

Navodila in prijavni obrazci so na voljo na naslednji spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Prijave morajo biti predložene na predvidenem obrazcu in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in informacije.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

30.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/15


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 349/08

1.

Komisija je 17. novembra 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Virgin Money Holdings (Združeno kraljestvo) Limited (pod skupnim nadzorom podjetij Virgin Financial Services UK Holding Limited, ki je hčerinsko podjetje skupine Virgin Group Holdings Limited, in WLR IV VM LLC, namenskega podjetja, katerega osnovni investitorji so pod končnim nadzorom skupine WL Ross Group L.P.) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Northern Rock plc (Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Virgin Money Holdings Limited: bančno poslovanje s prebivalstvom in distribucija zavarovalniških produktov,

za Northern Rock plc: bančno poslovanje s prebivalstvom in distribucija zavarovalniških produktov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).