ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.338.slv

Uradni list

Evropske unije

C 338

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
18. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 338/01

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)  ( 1 )

1

2011/C 338/02

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)  ( 1 )

56

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 338/03

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

65

2011/C 338/04

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

67

2011/C 338/05

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

18.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/1


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2011/C 338/01

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora - 31. del: Dostopna tovorna dvigala

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Varnost tekočih stopnic in trakov za osebe (stez) - 1. del: Konstrukcija in vgradnja (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

EN 115-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za brizgalno vlivanje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva

To je prva objava

EN 267:2009

Opomba 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Premične dvižne delovne ploščadi - Izračuni - Merila stabilnosti - Konstrukcijske izvedbe - Varnost - Pregledi in preskusi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 5. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 6. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Varnost pakirnih strojev - 8. del: Stroji za pakiranje s trakovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Pihalni stroji za oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Planetarni mešalniki - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 2. del: Zahteve za buldožerje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 3. del: Zahteve za nakladalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 6. del: Zahteve za prekucnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 8. del: Zahteve za grederje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 10. del: Zahteve za rovokopače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 12. del: Zahteve za bagre s kablom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 2. del: Načela določanja priporočenih mer za dostopne odprtine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 3. del: Antropometrični podatki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Funkcionalni vidiki - Načela načrtovanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 1. del: Cepilniki s klinom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 2. del: Cepilniki z vijakom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 1. del: Terminologija in splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Metodologija preverjanja postopkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Samodejni plinski ventilatorski gorilniki (vključno z dopolnilom A2)

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Kmetijski stroji - Trosilniki hlevskega gnoja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obdelovalni stroji - Mehanske stiskalnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obdelovalni stroji - Varnost - Hidravlične stiskalnice

To je prva objava

EN 693:2001+A1:2009

Opomba 2.1

31.3.2012

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Kmetijski stroji - Trgalniki listov na vinski trti - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Cisterne za gnojevko - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim(a) kolesom(a) - Varnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Rotacijske kosilnice in mulčerji - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Oprema za nego vrta - Električno gnane, ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat - Mehanska varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtalna oprema - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 5. del: Rotacijsko udarni vrtalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 7. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 8. del: Peskalniki in brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 9. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 10. del: Električna orodja za stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 11. del: Sekalniki in škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter povratne žage

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 13. del: Orodja za pritrjevanje/zabijanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Črpalke in deli črpalk za tekočine - Splošne varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Varnost strojev za vrtanje predorov (TBM) in jaškov (SBM) v kamnini - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 1. del: Splošni prevzemni pogoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 4. del: Obešalne verige - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 5. del: Obesne verige - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 6. del: Obesne verige - Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Oprema za nego vrta - Gnane vrtne kosilnice - Varnost

To je prva objava

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vidni signali za nevarnost - Splošne zahteve, načrtovanje in preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 1. del: Enovretenski navpični rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 2. del: Enovretenski namizni rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Skobeljni stroji z ročnim podajanjem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani in debelinski skobeljniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 2. del: Prikazovalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 3. del: Krmilna stikala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Bobenski namakalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo čevljev - Stroji za natezanje usnja - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani lesnoobdelovalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje pritrjenih in premičnih varoval

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Strojarski stroji - Valjčni stroji - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Varnost strojev - Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Oprema za vrtanje lukenj za zabijanje pilotov - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 1. del: Izrazi in definicije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 1. del: Kompresorji za zrak

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 2. del: Vakuumske črpalke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 1. del: Klasifikacija - Splošne zahteve in zahteve za varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehanske vibracije - Preskušanje mobilnih strojev za ugotavljanje vrednosti oddajanja vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 2. del: Lupilniki skorje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 3. del: Stroji za navijanje, rezanje in pregibanje svitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 5. del: Rezalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 6. del: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 7. del: Kadi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 14. del: Stroji za rezanje zvitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 22. del: Brusilniki za les

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za načrtovanje in izbiro

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 2. del: Metoda s slednim plinom za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 3. del: Metoda s preskusno mizo za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema - Metoda sledenja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 7. del: Učinkovitost ločitve po masi, kanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa na preskusnem mestu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa v preskusnem prostoru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 11. del: Indeks dekontaminacije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Ekstruderji in oprema za iztiskavanje - 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

To je prva objava

EN 1127-1:2007

Opomba 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 1. del: Splošne zahteve za električna vozila za talni transport na baterijski pogon (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 2. del: Splošne zahteve za vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 3. del: Posebne zahteve za električni sistem prenosa moči za vozila (za talni transport) z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 4. del: Stroji za upogibanje z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracijska izolacija strojev - Podatki za uporabo vrst izolacij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Valjarji - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 4. del: Dvigalne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Dvigala za servisiranje vozil

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Dvižne ploščadi - Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Opozorilo: Ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, tabele 8 in postavke 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne ustvarja domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:2011

Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj

To je prva objava

EN 1501-1:1998+A2:2009

Opomba 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 5. del: Iztresalniki za vozila za zbiranje odpadkov

To je prva objava

EN 1501-1:1998+A2:2009

Opomba 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Varnost obdelovalnih strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo vpenjalnih glav za obdelovance

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Varnostne zahteve za dvižne mize

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za tlačno litje - 1. del: Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Osnovni koncepti - 2. del: Higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Peči z vrtljivim vozičkom - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 2. del: Kovani dvigalni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 4. del: Členi, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 5. del: Kovani kavlji z varovalom - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 6. del: Členi - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Batni stroji z notranjim zgorevanjem - Varnost - 1. del: Dizelski motorji

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 1. del: Tovorne dvižne ploščadi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 2. del: Dvižne ploščadi za potnike

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 1. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja preprog in podov, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 2. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja robov in drogov, občutljivih na dotik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 3. del: Splošna načela za načrtovanje in preskušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 1. del: Deli podporja in splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 3. del: Hidravlični krmilni sistemi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Varnostne zahteve za viseče dvižne naprave - Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe - Preskusi (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 1. del: Stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroji za izdelavo obutve - Stroji za oblikovanje obutve - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Gasilska in reševalna vozila - 2. del: Splošne zahteve - Varnost in obnašanje pri uporabi

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Prikolice z dvižnim kesonom - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 1. del: Delovne mize (s podajalno mizo ali brez nje), žage za rezanje na mero in žage na gradbišču

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 4. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni prerez z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 5. del: Delovne mize za krožno žago/podmizni čelilniki in stroji za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 7. del: Enolistne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni prerez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enojne zajeralne avtomatske in polavtomatske žage za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatski in avtomatski konzolni čelilnik z enim agregatom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 12. del: Nihalni čelilnik

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 13. del: Horizontalni krožni žagalni stroji za razrez plošč

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 14. del: Vertikalni krožni žagalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage (čelilniki) z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 17. del: Ročni konzolni čelilnik z enim agregatom (ročne radialne žage)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Stroji za podzemne rudnike - Mobilni stroji za podzemne rudnike - Varnost - 1. del: Vozila z gumijastimi kolesi

To je prva objava

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroji za podzemne rudnike - Mobilni stroji za podzemne rudnike - Varnost - 2. del: Tirne lokomotive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preskusni postopki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroji za zemeljska dela - Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2011)

To je prva objava

EN ISO 2867:2008

Opomba 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijsko ovrednotenje zaščite - Mejno področje deformacije (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroji za zemeljska dela - Zaščita pred padajočimi predmeti - Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroji za zemeljska dela - Zavorni sistemi strojev s pnevmatikami - Sistemi, zahteve in preskusi (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroji za zemeljska dela - Varovala - Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroji za zemeljska dela - Strukture za zaščito pred prevračanjem - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 1. del: Primerjalna metoda za preskušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje silaže in bombažni kombajni (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Kmetijski stroji - Varnost - 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ščitniki za priključne gredi - Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroji za zemeljska dela - Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnostni pasovi in njihova pritrdišča - Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomija - Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih - Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 6. del: Tkalni stroji (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

To je prva objava

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

31.1.2012

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 2. del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo (ISO 10218-2:2011)

To je prva objava

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Prenosni motorni obrezovalniki žive meje - Varnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivalni stroji - Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve - 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:1995, vključno s popravkom Cor 1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laserji in laserska oprema - Laserska naprava - Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 1. del: Stroji z vgrajenim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 2. del: Stroji z nahrbtnim pogonom (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2004, vključno z Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 2. del: Žage za nego dreves (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav - 1. del: Načrtovanje (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Kmetijski in gozdarski stroji - Prenosne motorne žage za nego in motorne kose - Varnost (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin - Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 3. del: Varnostne zahteve za drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Notranji mešalniki - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala, tekoče stopnice in trakove za osebe (steze) - Odpornost proti motnjam

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za vzdolžno oblikovanje testa - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Komore za vmesno počivanje testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Rezalni in izsekovalni stroji - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje emisije hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Varnost dvigal (žerjavov) - Zahteve za zdravje in varnost - 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Opomba 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zračne zapore - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno kletko

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Postopek za hidrostatično preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stiskalnice za čevlje in usnje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Krožne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Tračne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Kalandri - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 2. del: Vozila za preskrbo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 3. del: Tračni transporterji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 7. del: Oprema za premikanje letal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

Opozorilo: Ta objava se ne nanaša na klavzulo 5.6 standarda, njena uporaba pa ne ustvarja domneve o skladnosti z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo 1.5.15 iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES v povezavi z zahtevo 1.1.2(b) navedene priloge.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 12. del: Servisna oprema za pitno vodo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 16. del: Oprema za zračni pogon motorjev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 17. del: Oprema za klimatizacijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 18. del: Enote z dušikom ali kisikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 20. del: Oskrba z električno energijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Stroji za podzemno pridobivanje - Spisek varnostnih zahtev za odkopni transporter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zaščitni stroji, potisni vrtalni stroji in vrtalni stroji s svedri ter oprema za polaganje oblog - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stabilni vrtalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje kože - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 10. del: Špiralne vrvi za splošne gradbene namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Modularna oprema za popravilo čevljev - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rezalniki kamenja na gradbiščih - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki in pomožni stroji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Kmetijski stroji - Sprednji nakladalnik - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja - Merjenje hrupa - Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge - Splošne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje - Inženirska metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Zavore hidravličnih stiskalnic

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 2. del: Stroji za izdelavo blokov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 3. del: Drsni in vrtljivi stroji

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Vgradnja in uporaba

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Stroji s pnevmatikami - Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:1992, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 1. del: Navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 2. del: Označevanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Stroji za komprimiranje in glajenje betona - Varnost

To je prva objava

EN 12649:2008

Opomba 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Žebljalniki - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Vrtalni stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Ročno vodene motorne kosilnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalnik za štiristransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični sistemi za odstranjevanje odpadnega lesa (trske, drobci itd.) - Varnostne lastnosti in varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Priključki za stroje z dodatno gonilno gredjo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Naprave za predelavo hrane in mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Ročni mešalniki in stepalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Palični mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki z vrtljivo posodo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 1. del: Preskusi s propanskim gorilnikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 2. del: Požarni preskus na velikem preskušancu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 1. del: Splošne varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par - 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji EDM

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Priključne gredi in njihova zaščita - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem - Zahteve in preskusne metode

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Dvigala (žerjavi) - Nakladalni žerjavi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Dvigala (žerjavi) - Mobilna dvigala

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Konstruiranje, splošno - 1. del: Splošna načela in zahteve

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Varnost dvigala (žerjava) - Konstrukcija, splošno - 2. del: Bremenski učinki

To je prva objava

EN 13001-2:2004+A3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(18.11.2011)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic - Pravila za vzdrževalna navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroji za čiščenje cestnih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroji za storitve zimske službe - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Skladiščenje, rokovanje in prevozna oprema zunaj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 4. del: Nagibne mize

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 6. del: Stroji za lomljenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 9. del: Naprave za pranje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 11. del: Vrtalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Upravljalni stroji za podajanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stiskalnice

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Stroji za cepljenje in tračno striženje - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Strojarski stroji - Stroji za nanos z valjem - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Vrteče se procesne posode - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo krompirja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Notranja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Dvigala (žerjavi) - Oprema - 1. del: Elektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Dvigala - Oprema - 2. del: Neelektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Snemljiva dvigalna sredstva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dvigala - Varnost - Dvigala na ročni pogon

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Lupilniki zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obdelovalni stroji - Varnost - Stacionarni brusni stroji

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Standard za proizvod - 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Dvigalniki in zvračalniki za posode – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Premazne naprave - Kombinirane kabine za brizganje in sušenje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Prenosne mize in vozila

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki z vodoravno gredjo - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za izdelavo kolačev - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 1. del: Vrvna srca za obesne zanke jeklenih žičnih vrvi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 2. del: Spletanje zank na vrvnih obesah

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 3. del: Stisne puše in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih smol

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 5. del: Vrvne prižemke oblike U (žabice)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 6. del: Asimetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 7. del: Simetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 8. del: Jekleni vrvni priključki (fitingi) in prešanje na vrv

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 3. del: Zanke in zaključki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Navijalniki za folije (filme) in trakove - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Medvrstne zastiralne kosilnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje požara in varovanje pred njim

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehanske vibracije - Industrijska tovorna vozila - Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroji za vzdrževanje avtocest - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Gozdarski stroji - Sekalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Konstrukcija za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS) za majhne bagre - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dvigala (žerjavi) - Upravljala in upravljalna mesta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zunanja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Mešalni stroji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Dostop

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki večetažnih peči - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bencinske črpalke - 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti avtomatov za točenje bencina, razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih enot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Odcejalniki za solato - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Polkna - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za nego vrta - Motorni drobilniki/sekalniki - Varnost

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Oprema za nego vrta - Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje - Varnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote - Zahteve za delovanje in varnost v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za načrtovanje, delovanje, namensko uporabo, varnost in higieno

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 1. del: Vroče površine (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 3. del: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Pnevmatske stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Opomba 2.1

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Talni odrezovalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na kocke - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za sponkanje - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene - Ravne in zakrivljene skobe - Kakovostni razred 6 - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Kmetijsko-živilska oprema - Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki kruha - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Varnost strojev - Gnana oprema za parkiranje motornih vozil - Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Trosilniki mineralnih gnojil - Varnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Sejalnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Avtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Polavtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in zaščitne ograje (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Varnost strojev - Higienske zahteve za načrtovanje strojev (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dvigala - Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Povratni zaganjalnik - Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Stolpna dvigala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Naprave za površinsko obdelavo - Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Gasilske črpalke - Prenosne črpalke - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preskusi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 1. del: Motorni vitli

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Oprema za dvigovanje oseb - 2. del: Upravljalna mesta za dviganje oz. spuščanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki francoskih štruc (baget) - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Varnost strojev - Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Gozdarski stroji - Stroji z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Tračni rezalni stroji za peno v bloku - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za nego vrta - Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema - Nožno in ročno upravljani stroji - Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Stroji za obdelavo hrane - Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Elektromagnetna združljivost - Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Varnost vozil za talni transport - Samognana vozila s spremenljivim dosegom - Specifikacija, sposobnost in preskusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Žerjavi - Mostni in portalni (kozičasti) žerjavi

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Zahteve za kontejnerska prijemala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Oprema za urejanje zasneženih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za obdelavo folij za vreče - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke - Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Oprema za nego vrta - Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija - Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita posluževalca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita upravljavca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 2. del: Filtri, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrična ročna orodja - Merjenje hrupa - Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Dvopotna železniška vozila in oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) - Varnostne in higienske zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Kmetijski stroji - Ščitniki premičnih delov pogonskih prenosov - Z orodjem odstranljivi ščitniki (ISO/TS 28923:2007, spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Ročna orodja z nabojnim delovanjem - Varnostne zahteve - 1. del: Pritrjevalniki in označevalniki

To je prva objava

 

 

CEN

EN 15967:2011

Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

To je prva objava

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Stroji in oprema za graditev objektov - Prenosni ročni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve in preskušanje (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Črpalke za tekočine in črpalni agregati - Merjenje hrupa - Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Gozdarski stroji - Standard za meritve tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem - Tresenje na ročajih (ISO 22867:2004, vključno s popravkom Cor 1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Gozdarski in vrtnarski stroji - Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem - Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji za struženje (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje tresenja - 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO 28927-10:2011)

To je prva objava

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mehanske vibracije - Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil - 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos ne-vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)

IEC 60204-1:2005 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Opomba 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 11. del: Zahteve za visokonapetostno (VN) opremo za izmenične napetosti nad 1 000 V (a.c.) ali enosmerne napetosti nad 1 500 V (d.c.), ki ne presežejo 36 kV (IEC 60204-11:2000)

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC 60204-32:2008)

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 33. del: Zahteve za opremo za izdelovanje polprevodnikov (IEC 60204-33:2009, spremenjen)

IEC 60204-33:2009 (Spremenjen)

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov - 1. del: Splošne zahteve

IEC 60335-1:2001 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-67. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal (IEC 60335-2-67:2002 + A1:2005, spremenjen)

IEC 60335-2-67:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-68:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-69:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-72. del: Posebne zahteve za avtomatske stroje za obdelavo tal za komercialne in industrijske namene

IEC 60335-2-72:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-77. del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-77:2002, spremenjen)

IEC 60335-2-77:2002 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-79:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60745-1:2006, spremenjen)

IEC 60745-1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-1. del: Posebne zahteve za vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike

IEC 60745-2-1:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za vijačnike in udarne vijačnike

IEC 60745-2-2:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne peskalnike (IEC 60745-2-3:2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen + A1:2010/popravek feb. 2011)

IEC 60745-2-3:2006 (Spremenjen) + A1:2010 (Spremenjen)

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za peskalnike in brusilnike, ki niso kolutni (IEC 60745-2-4:2002, spremenjen + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-4:2002 (Spremenjen) + A1:2008 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za krožne žage (IEC 60745-2-5:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-5:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-6. del: Posebne zahteve za kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Spremenjen) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za škarje in sekalnike pločevine (IEC 60745-2-8:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-8:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-9. del: Posebne zahteve za stroje za vrezovanje navojev (IEC 60745-2-9:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-9:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-11. del: Posebne zahteve za povratne žage (vbodne in sabljaste žage)

IEC 60745-2-11:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-12. del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC 60745-2-12:2003+ A1:2008)

IEC 60745-2-12:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Varnost električnih ročnih orodij - 2-13. del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC 60745-2-13:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-13:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-14. del: Posebne zahteve za skobeljnike (IEC 60745-2-14:2003 + A1:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-14:2003 (Spremenjen) + A1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-15. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 60745-2-15:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-15:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-16. del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC 60745-2-16:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-16:2008 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-17:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Električna ročna orodja - Varnost -2-18. del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC 60745-2-18:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-18:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-19. del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov

IEC 60745-2-19:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-20. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 60745-2-20:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-20:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-21. del: Posebne zahteve za čistilnike odtokov (IEC 60745-2-21:2002, spremenjen)

IEC 60745-2-21:2002 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Električna ročna orodja - Varnost - 2-22. del: Posebne zahteve za rezalnike

IEC 60745-2-22:2011 (Spremenjen)

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61029-1:1990, spremenjen)

IEC 61029-1:1990 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-1. del: Posebne zahteve za krožne žage z delovno mizo

IEC 61029-2-1:1993 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Varnost premičnih električnih orodij - 2-3. del: Posebne zahteve za skobeljnike in debelinske skobeljne stroje (IEC 61029-2-3:1993, spremenjen + A1:2001)

IEC 61029-2-3:1993 (Spremenjen) + A1:2001

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Varnost premičnih električnih orodij - 2-4. del: Posebne zahteve za namizne brusilnike (IEC 61029-2-4:1993, spremenjen + A1:2001, spremenjen)

IEC 61029-2-4:1993 (Spremenjen) + A1:2001 (Spremenjen)

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-5. del: Posebne zahteve za diamantne vrtalnike z dovodom vode

IEC 61029-2-6:1993 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje

IEC 61029-2-8:1995 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-9. del: Posebne zahteve za zajeralne žage

IEC 61029-2-9:1995 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-10. del: Posebne zahteve za brusilnike za rezanje kovine

IEC 61029-2-10:1998 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-11. del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage

IEC 61029-2-11:2001 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Varnost premičnih električnih orodij - 2-12. del: Posebne zahteve za pletilne stroje (IEC 61029-2-12:2010, spremenjen)

IEC 61029-2-12:2010 (Spremenjen)

To je prva objava

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Varnost strojev – Električno občutljiva varovalna oprema – 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 61496-1:2004, spremenjen)

IEC 61496-1:2004 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve - Funkcijske (IEC 61800-5-2:2007)

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


18.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/56


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2011/C 338/02

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

To je prva objava

EN 1127-1:2007

Opomba 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

20.8.2008

EN 1710:2005

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

16.4.2010

EN 1755:2000

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 1. del: Motorji skupine II za uporabo v območjih z vnetljivim plinom in paro

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 2. del: Motorji skupine I za uporabo v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 3. del: Motorji skupine II za uporabo v atmosferah z vnetljivim prahom

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Ugotavljanje eksplozivnih mej plinov in hlapov

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

17.9.2010

EN 12581:2005

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

17.9.2010

EN 12621:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Bencinske črpalke - Izdelava in lastnosti avtomatskih ventilov, vgrajenih v avtomatih za točenje goriva

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi za kontrolo tesnosti - 1. del: Splošna načela

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Potencialno eksplozivne atmosfere – Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere - 1. del: Osnovne metode in zahteve

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi - 2. del: Zaščita z omejenim pretokom

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi - 3. del: Zaščita s plamensko odpornim okrovom „d“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 5. del: Zaščita s konstrukcijsko varnostjo „c“

To je prva objava

EN 13463-5:2003

Opomba 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi - 6. del: Zaščita z nadzorom vira vžiga „b“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere – 8. del: Zaščita s potopitvijo v tekočino „k“

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za tekoča goriva

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bencinske črpalke - 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti avtomatov za točenje bencina, razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih enot

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Bencinske črpalke - 2. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varnostnih zapor na ročnih in avtomatskih bencinskih črpalkah

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Bencinske črpalke - 3. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti zapornih strižnih ventilov

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila - Šoba, preskuševalne zahteve in mere

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potencialno eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - Ugotavljanje najmanjših vžignih energij mešanic prahu z zrakom

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu - 1. del: Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije pmax oblakov prahu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu - 2. del: Ugotavljanje največje hitrosti naraščanja tlaka eksplozije (dp/dt)max oblakov prahu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu - 3. del: Ugotavljanje spodnje meje eksplozivnosti SME oblakov prahu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu - 4. del: Ugotavljanje mejne koncentracije kisika LOC oblakov prahu

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Sistemi za dušenje eksplozij

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Proti eksplozijam odporna oprema

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Sistemi za izravnavanje tlaka ob eksploziji prašne zmesi

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 1. del: Motorni vitli

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Ugotavljanje samovžigne temperature plinov in hlapov

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 1. del: Eksplozijske ventilacijske strukture, odporne proti tlaku 2 bar

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 2. del: Pasivne pregrade za vodo

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Oprema in dodatki za UNP - Izdelava in lastnosti opreme za UNP za bencinske črpalke - 1. del: Razdeljevalniki

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

8.6.2011

EN 14681:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in hlape

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Naprave za prezračevanje pri eksplozijah

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo - Električne in požarnovarnostne zahteve

7.7.2010

EN 14973:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih – Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega eksplozivnega plina

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Plinska eksplozija odprtih zaščitnih sistemov

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Ločevalni sistemi eksplozij

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke - Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Ugotavljanje točk eksplozije gorljivih tekočin

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

To je prva objava

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Opomba 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij

To je prva objava

 

 

CEN

EN 16020:2011

Preusmerjevalniki eksplozij

To je prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Plamenske zapore - Zahtevane lastnosti, preskusne metode in omejitve uporabe (ISO 16852:2008, vključno s Cor 1:2008 in Cor 2:2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Ročna oprema za elektrostatično brizganje

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika - Zahteve za delovanje in preskusne metode

4.2.2011

EN 50104:2002

z dopolnilom

Opomba 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Specifikacije naprav z odprto merilno potjo za odkrivanje vnetljivih ali strupenih plinov in hlapov - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Specifikacije naprav z odprto merilno potjo za odkrivanje vnetljivih ali strupenih plinov in hlapov - 2. del: Zahteve za delovanje naprav za odkrivanje vnetljivih plinov

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika - Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Električne naprave za uporabo ob prisotnosti vnetljivega prahu - Del 2-1: Preskusne metode - Metode za ugotavljanje najnižje vžigne temperature prahu

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Oprema skupine I, kategorije M1 za delovanje v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premični ventilirani prostori z notranjim virom puščanja ali brez njega

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Varnostne naprave, potrebne za varno obratovanje opreme glede tveganja eksplozije

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Eksplozivne atmosfere - 0. del: Splošne zahteve

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Opomba 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Eksplozivne atmosfere - 1. del: Zaščita opreme z neprodirnim okrovom „d“ (IEC 60079-1:2007)

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom „p“ (IEC 60079-2:2007)

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Eksplozivne atmosfere - 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom „q“ (IEC 60079-5:2007)

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Eksplozivne atmosfere - 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v olje „o“ (IEC 60079-6:2007)

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Eksplozivne atmosfere - 7. del: Povečana varnost „e“

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Eksplozivne atmosfere - 11. del: Lastna varnost „i“

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplozivne atmosfere - 15.del: Zaščita opreme v vrsti protieksplozijske zaščite zaščite „n“

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Opomba 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Eksplozivne atmosfere - 18. del: Zaščita opreme z zalivanjem z zalivno maso „m“ (IEC 60079-18:2009 + corrigendum Jun. 2009)

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Opomba 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplozivne atmosfere - 20-1. del: Lastnosti materiala - Razvrstitev plinov in hlapov, preskusne metode in podatki

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - 25. del: Lastnovarni sistemi (IEC 60079-25:2010)

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Opomba 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Eksplozivne atmosfere - 26. del: Oprema s stopnjo zaščite (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Eksplozivne atmosfere - 27. del: Zasnova lastnovarnega procesnega vodila (FISCO) (IEC 60079-27:2008)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - 28. del: Zaščita opreme in prenosnih sistemov z optičnim sevanjem

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Eksplozivne atmosfere - 29-1.del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje za javljalnike vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2007, spremenjen)

IEC 60079-29-1:2007 (Spremenjen)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplozivne atmosfere - 29-4. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov z odprto merilno potjo (IEC 60079-29-4:2009)

IEC 60079-29-4:2009 (Spremenjen)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

z dopolnilom

+ EN 50241-2:1999

Opomba 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplozivne atmosfere - 30-1. del: Električni uporovni grelni trakovi - Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC 60079-30-1:2007)

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Eksplozivne atmosfere - 31. del: Zaščita opreme pred vžigom gorljivega prahu z ohišjem „t“ (IEC 60079-31:2008 + corrigendum Mar. 2009)

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Opomba 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 60079-35-1:2011)

IEC 60079-35-1:2011

To je prva objava

EN 62013-1:2006

Opomba 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 4. del: Vrsta zaščite „pD“ (IEC 61241-4:2001)

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 11. del: Zaščita z lastno varnostjo „iD“

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstrukcija in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 62013-1:2005)

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Potencialno eksplozivne atmosfere - 34. del: Uporaba sistemov kakovosti za električno in neelektrično opremo (ISO/IEC 80079-34:2011, spremenjen)

ISO/IEC 80079-34:2011 (Spremenjen)

To je prva objava

EN 13980:2002

Opomba 2.1

25.5.2014

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

18.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/65


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 338/03

Referenčna številka državne pomoči

SA.27541 (X 88/09)

Država članica

Belgija

Referenčna oznaka države članice

BE

Ime regije (NUTS)

REGION WALLONNE

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Naziv ukrepa pomoči

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Trajanje

31.12.2008-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 135,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija, Drugo. Prosimo navedite. – Aides aux services de conseil

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


18.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/67


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 338/04

Referenčna številka državne pomoči

SA.33644 (11/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Člen 107(3)(a), Člen 107(3)(c), Območja, ki ne prejemajo pomoči, Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Naziv ukrepa pomoči

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.9.2011-31.12.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2 236,40 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.33658 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

RGE 37/2011

Ime regije (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Naziv ukrepa pomoči

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

20.7.2011-1.11.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Reja perutnine

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,02 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

15 000 EUR

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Referenčna številka državne pomoči

SA.33660 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Naziv ukrepa pomoči

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

25.8.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,75 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

20 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33666 (11/X)

Država članica

Slovaška

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Naziv ukrepa pomoči

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.9.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 5,49 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Referenčna številka državne pomoči

SA.33668 (11/X)

Država članica

Danska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

DANMARK

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Naziv ukrepa pomoči

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.11.2011-31.12.2016

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

DKK 75,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

60 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

60 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.fi.dk/dsf/spir


18.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/72


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 338/05

Referenčna številka državne pomoči

SA.33661 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

VALLE D'AOSTA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Regione autonoma Valle d'Aosta

Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA

www.regione.vda.it

Naziv ukrepa pomoči

BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

26.8.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,52 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp

Referenčna številka državne pomoči

SA.33695 (11/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

NLD

Ime regije (NUTS)

OVERIJSSEL

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, Zwolle

www.overijssel.nl

Naziv ukrepa pomoči

Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Provinciaal blad nr. 2011/0159130

paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit

subsidies Overijssel (Ubs) 2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.9.2011-1.1.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,55 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

50 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/

 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_

 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

Referenčna številka državne pomoči

SA.33698 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

TRENTO

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente

Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA)

http://www.provincia.tn.it/

Naziv ukrepa pomoči

Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 del 2 settembre 2011

Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.9.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 6,20 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

(Sklic na zadevne standarde: direttiva 2008/1/CE – direttiva 2008/98/CE)

35 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

Referenčna številka državne pomoči

SA.33701 (11/X)

Država članica

Estonija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Estonia

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Naziv ukrepa pomoči

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

RT I, 20.9.2011, 10

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

23.9.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 3,13 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

ERDF – EUR 2,80 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

95 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010