ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.214.slv

Uradni list

Evropske unije

C 214

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
20. julij 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 214/01

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano)(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)  ( 1 )

1

2011/C 214/02

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev)(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)  ( 1 )

54

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 214/03

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

64

2011/C 214/04

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

70

2011/C 214/05

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

74

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/1


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano)

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2011/C 214/01

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora - 31. del: Dostopna tovorna dvigala

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 41. del: Dvižne ploščadi z navpičnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Varnost tekočih stopnic in trakov za osebe (stez) - 1. del: Konstrukcija in vgradnja (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

EN 115-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za brizgalno vlivanje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Premične dvižne delovne ploščadi - Izračuni - Merila stabilnosti - Konstrukcijske izvedbe - Varnost - Pregledi in preskusi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 5. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 6. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Varnost pakirnih strojev - 8. del: Stroji za pakiranje s trakovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Pihalni stroji za oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Planetarni mešalniki - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 2. del: Zahteve za buldožerje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 3. del: Zahteve za nakladalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 6. del: Zahteve za prekucnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 8. del: Zahteve za grederje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 10. del: Zahteve za rovokopače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 12. del: Zahteve za bagre s kablom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal

To je prva objava

EN 500-4:2006+A1:2009

Opomba 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 2. del: Načela določanja priporočenih mer za dostopne odprtine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 3. del: Antropometrični podatki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Funkcionalni vidiki - Načela načrtovanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 1. del: Cepilniki s klinom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 2. del: Cepilniki z vijakom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 1. del: Terminologija in splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Metodologija preverjanja postopkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Samodejni plinski ventilatorski gorilniki (vključno z dopolnilom A2)

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Kmetijski stroji - Trosilniki hlevskega gnoja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obdelovalni stroji - Mehanske stiskalnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Hidravlične stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Kmetijski stroji - Trgalniki listov na vinski trti - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Cisterne za gnojevko - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim(a) kolesom(a) - Varnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Rotacijske kosilnice in mulčerji - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Oprema za nego vrta - Električno gnane, ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat - Mehanska varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtalna oprema - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 5. del: Rotacijsko udarni vrtalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 7. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 8. del: Peskalniki in brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 9. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 10. del: Električna orodja za stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 11. del: Sekalniki in škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter povratne žage

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 13. del: Orodja za pritrjevanje/zabijanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Črpalke in deli črpalk za tekočine - Splošne varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Varnost strojev za vrtanje predorov (TBM) in jaškov (SBM) v kamnini - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 1. del: Splošni prevzemni pogoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 4. del: Obešalne verige - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 5. del: Obesne verige - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 6. del: Obesne verige - Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vidni signali za nevarnost - Splošne zahteve, načrtovanje in preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 1. del: Enovretenski navpični rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 2. del: Enovretenski namizni rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Skobeljni stroji z ročnim podajanjem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani in debelinski skobeljniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 2. del: Prikazovalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 3. del: Krmilna stikala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Bobenski namakalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo čevljev - Stroji za natezanje usnja - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani lesnoobdelovalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje pritrjenih in premičnih varoval

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Strojarski stroji - Valjarski stroji - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Varnost strojev - Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Oprema za vrtanje lukenj za zabijanje pilotov - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 1. del: Izrazi in definicije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 1. del: Kompresorji za zrak

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 2. del: Vakuumske črpalke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 1. del: Klasifikacija - Splošne zahteve in zahteve za varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehanske vibracije - Preskušanje mobilnih strojev za ugotavljanje vrednosti oddajanja vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 2. del: Lupilniki skorje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 3. del: Stroji za navijanje, rezanje in pregibanje svitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 5. del: Rezalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 6. del: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 7. del: Kadi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 14. del: Stroji za rezanje zvitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 22. del: Brusilniki za les

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za načrtovanje in izbiro

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 2. del: Metoda s slednim plinom za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 3. del: Metoda s preskusno mizo za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema - Metoda sledenja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 7. del: Učinkovitost ločitve po masi, kanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa na preskusnem mestu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa v preskusnem prostoru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 11. del: Indeks dekontaminacije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Ekstruderji in oprema za iztiskavanje - 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 1. del: Splošne zahteve za električna vozila za talni transport na baterijski pogon

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 2. del: Splošne zahteve za vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 3. del: Posebne zahteve za motorna vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem in električnim prenosnikom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 4. del: Stroji za upogibanje z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracijska izolacija strojev - Podatki za uporabo vrst izolacij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Valjarji - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 4. del: Dvigalne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Dvigala za servisiranje vozil

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Opomba 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Dvižne ploščadi - Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Opozorilo: Ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, tabele 8 in postavke 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne ustvarja domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Varnost obdelovalnih strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo vpenjalnih glav za obdelovance

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Varnostne zahteve za dvižne mize

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za tlačno litje - 1. del: Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Osnovni koncepti - 2. del: Higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Peči z vrtljivim vozičkom - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 2. del: Kovani dvigalni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 4. del: Členi, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 5. del: Kovani kavlji z varovalom - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 6. del: Členi - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Batni stroji z notranjim zgorevanjem - Varnost - 1. del: Dizelski motorji

To je prva objava

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 1. del: Tovorne dvižne ploščadi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 2. del: Dvižne ploščadi za potnike

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 1. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja preprog in podov, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 2. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja robov in drogov, občutljivih na dotik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 3. del: Splošna načela za načrtovanje in preskušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 1. del: Deli podporja in splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 3. del: Hidravlični krmilni sistemi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Varnostne zahteve za viseče dvižne naprave - Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe - Preskusi (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 1. del: Stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroji za izdelavo obutve - Stroji za oblikovanje obutve - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Gasilska in reševalna vozila - 2. del: Splošne zahteve - Varnost in obnašanje pri uporabi

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Prikolice z dvižnim kesonom - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 1. del: Delovne mize (s podajalno mizo ali brez nje), žage za rezanje na mero in žage na gradbišču

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 4. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni prerez z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 5. del: Delovne mize za krožno žago/podmizni čelilniki in stroji za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 7. del: Enolistne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni prerez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enojne zajeralne avtomatske in polavtomatske žage za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatski in avtomatski konzolni čelilnik z enim agregatom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 12. del: Nihalni čelilnik

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 13. del: Horizontalni krožni žagalni stroji za razrez plošč

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 14. del: Vertikalni krožni žagalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage (čelilniki) z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 17. del: Ročni konzolni čelilnik z enim agregatom (ročne radialne žage)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroji za podzemne rudnike - Mobilni stroji za podzemne rudnike - Varnost - 2. del: Tirne lokomotive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preskusni postopki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroji za zemeljska dela - Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2006, vključno s popravkom 1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijsko ovrednotenje zaščite - Mejno področje deformacije (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroji za zemeljska dela - Zaščita pred padajočimi predmeti - Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroji za zemeljska dela - Zavorni sistemi strojev s pnevmatikami - Sistemi, zahteve in preskusi (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroji za zemeljska dela - Varovala - Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroji za zemeljska dela - Strukture za zaščito pred prevračanjem - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 1. del: Primerjalna metoda za preskušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje silaže in bombažni kombajni (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Kmetijski stroji - Varnost - 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ščitniki za priključne gredi - Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroji za zemeljska dela - Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnostni pasovi in njihova pritrdišča - Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomija - Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih - Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 6. del: Tkalni stroji (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboti za industrijska okolja - Varnostne zahteve - 1. del: Robot (ISO 10218-1:2006, vsebuje Cor 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Prenosni motorni obrezovalniki žive meje - Varnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivalni stroji - Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve - 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:1995, vključno s popravkom Cor 1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laserji in laserska oprema - Laserska naprava - Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 1. del: Stroji z vgrajenim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 2. del: Stroji z nahrbtnim pogonom (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2004, vključno z Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 2. del: Žage za nego dreves (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav - 1. del: Načrtovanje (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Kmetijski in gozdarski stroji - Prenosne motorne žage za nego in motorne kose - Varnost (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin - Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 3. del: Varnostne zahteve za drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Notranji mešalniki - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala, tekoče stopnice in trakove za osebe (steze) - Odpornost proti motnjam

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za vzdolžno oblikovanje testa - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Komore za vmesno počivanje testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Rezalni in izsekovalni stroji - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje emisije hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Varnost dvigal (žerjavov) - Zahteve za zdravje in varnost - 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Opomba 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zračne zapore - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno kletko

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Postopek za hidrostatično preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stiskalnice za čevlje in usnje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Krožne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Tračne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Kalandri - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 2. del: Vozila za preskrbo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 3. del: Tračni transporterji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 7. del: Oprema za premikanje letal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

Opozorilo: Ta objava se ne nanaša na klavzulo 5.6 standarda, njena uporaba pa ne ustvarja domneve o skladnosti z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo 1.5.15 iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES v povezavi z zahtevo 1.1.2(b) navedene priloge.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 12. del: Servisna oprema za pitno vodo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 16. del: Oprema za zračni pogon motorjev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 17. del: Oprema za klimatizacijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 18. del: Enote z dušikom ali kisikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 20. del: Oskrba z električno energijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Stroji za podzemno pridobivanje - Spisek varnostnih zahtev za odkopni transporter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zaščitni stroji, potisni vrtalni stroji in vrtalni stroji s svedri ter oprema za polaganje oblog - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stabilni vrtalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje kože - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 10. del: Špiralne vrvi za splošne gradbene namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Modularna oprema za popravilo čevljev - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rezalniki kamenja na gradbiščih - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki in pomožni stroji - Varnostne in higienske zahteve - Dopolnilo A1

To je prva objava

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Kmetijski stroji - Sprednji nakladalnik - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja - Merjenje hrupa - Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge - Splošne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje - Inženirska metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem - Varnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Zavore hidravličnih stiskalnic

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 2. del: Stroji za izdelavo blokov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 3. del: Drsni in vrtljivi stroji

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Vgradnja in uporaba

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Stroji s pnevmatikami - Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:1992, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 1. del: Navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 2. del: Označevanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Stroji za komprimiranje in glajenje betona - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Žebljalniki - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Vrtalni stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Ročno vodene motorne kosilnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalnik za štiristransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični sistemi za odstranjevanje odpadnega lesa (trske, drobci itd.) - Varnostne lastnosti in varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Priključki za stroje z dodatno gonilno gredjo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Naprave za predelavo hrane in mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Ročni mešalniki in stepalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Palični mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki z vrtljivo posodo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 1. del: Preskusi s propanskim gorilnikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 2. del: Požarni preskus na velikem preskušancu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 1. del: Splošne varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par - 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji EDM

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Priključne gredi in njihova zaščita - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem - Zahteve in preskusne metode

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Dvigala (žerjavi) - Nakladalna dvigala

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Dvigala (žerjavi) - Mobilna dvigala

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Konstruiranje, splošno - 1. del: Splošna načela in zahteve

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Varnost dvigala (žerjava) - Konstrukcija, splošno - 2. del: Bremenski učinki

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic - Pravila za vzdrževalna navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroji za čiščenje cestnih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroji za storitve zimske službe - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Skladiščenje, rokovanje in prevozna oprema zunaj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 4. del: Nagibne mize

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 6. del: Stroji za lomljenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 9. del: Naprave za pranje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 11. del: Vrtalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Upravljalni stroji za podajanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stiskalnice

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Stroji za cepljenje in tračno striženje - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Strojarski stroji - Stroji za nanos z valjem - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Vrteče se procesne posode - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo krompirja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Notranja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Dvigala (žerjavi) - Oprema - 1. del: Elektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Dvigala - Oprema - 2. del: Neelektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Snemljiva dvigalna sredstva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dvigala - Varnost - Dvigala na ročni pogon

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Lupilniki zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obdelovalni stroji - Varnost - Stacionarni brusni stroji

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Dvigalniki in zvračalniki za posode – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Premazne naprave - Kombinirane kabine za brizganje in sušenje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Prenosne mize in vozila

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki z vodoravno gredjo - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za izdelavo kolačev - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 1. del: Vrvna srca za obesne zanke jeklenih žičnih vrvi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 2. del: Spletanje zank na vrvnih obesah

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 3. del: Stisne puše in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih smol

To je prva objava

EN 13411-4:2002+A1:2008

Opomba 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 5. del: Vrvne prižemke oblike U (žabice)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 6. del: Asimetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 7. del: Simetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 3. del: Zanke in zaključki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Navijalniki za folije (filme) in trakove - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Medvrstne zastiralne kosilnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje požara in varovanje pred njim

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehanske vibracije - Industrijska tovorna vozila - Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroji za vzdrževanje avtocest - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Gozdarski stroji - Sekalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Konstrukcija za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS) za majhne bagre - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dvigala (žerjavi) - Upravljala in upravljalna mesta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zunanja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Mešalni stroji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Dostop

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki večetažnih peči - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bencinske črpalke - 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti avtomatov za točenje bencina, razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih enot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Odcejalniki za solato - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Polkna - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za nego vrta - Motorni drobilniki/sekalniki - Varnost

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Oprema za nego vrta - Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje - Varnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote - Zahteve za delovanje in varnost v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za načrtovanje, delovanje, namensko uporabo, varnost in higieno

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 1. del: Vroče površine (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 3. del: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Pnevmatske stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Talni odrezovalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na kocke - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za sponkanje - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene - Ravne in zakrivljene skobe - Kakovostni razred 6 - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Kmetijsko-živilska oprema - Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki kruha - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Varnost strojev - Gnana oprema za parkiranje motornih vozil - Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Trosilniki mineralnih gnojil - Varnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Sejalnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Avtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Polavtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in zaščitne ograje (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Varnost strojev - Higienske zahteve za načrtovanje strojev (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dvigala - Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Povratni zaganjalnik - Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Stolpna dvigala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Naprave za površinsko obdelavo - Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Gasilske črpalke - Prenosne črpalke - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preskusi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 1. del: Motorni vitli

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Oprema za dvigovanje oseb - 2. del: Upravljalna mesta za dviganje oz. spuščanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki francoskih štruc (baget) - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Varnost strojev - Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Gozdarski stroji - Stroji z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Tračni rezalni stroji za peno v bloku - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za nego vrta - Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema - Nožno in ročno upravljani stroji - Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Stroji za obdelavo hrane - Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Elektromagnetna združljivost - Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Varnost vozil za talni transport - Samognana vozila s spremenljivim dosegom - Specifikacija, sposobnost in preskusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Dvigala (žerjavi) – Mostni in portalni žerjavi

To je prva objava

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Zahteve za kontejnerska prijemala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Oprema za urejanje zasneženih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za obdelavo folij za vreče - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke - Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Oprema za nego vrta - Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija - Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita posluževalca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita upravljavca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 2. del: Filtri, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrična ročna orodja - Merjenje hrupa - Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Dvopotna železniška vozila in oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) - Varnostne in higienske zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Kmetijski stroji - Ščitniki premičnih delov pogonskih prenosov - Z orodjem odstranljivi ščitniki (ISO/TS 28923:2007, spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Stroji in oprema za graditev objektov - Prenosni ročni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve in preskušanje (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Črpalke za tekočine in črpalni agregati - Merjenje hrupa - Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Gozdarski stroji - Standard za meritve tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem - Tresenje na ročajih (ISO 22867:2004, vključno s popravkom Cor 1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Gozdarski in vrtnarski stroji - Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem - Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2011)

To je prva objava

EN ISO 22868:2008

Opomba 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji za struženje (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje tresenja - 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 28927-11:2011)

To je prva objava

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mehanske vibracije - Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil - 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos ne-vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)

IEC 60204-1:2005 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Opomba 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 11. del: Zahteve za visokonapetostno (VN) opremo za izmenične napetosti nad 1 000 V (a.c.) ali enosmerne napetosti nad 1 500 V (d.c.), ki ne presežejo 36 kV (IEC 60204-11:2000)

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC 60204-32:2008)

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov - 1. del: Splošne zahteve

IEC 60335-1:2001 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-67. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal (IEC 60335-2-67:2002 + A1:2005, spremenjen)

IEC 60335-2-67:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-68:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-69:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-72. del: Posebne zahteve za avtomatske stroje za obdelavo tal za komercialne in industrijske namene

IEC 60335-2-72:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-77. del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-77:2002, spremenjen)

IEC 60335-2-77:2002 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-79:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60745-1:2006, spremenjen)

IEC 60745-1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-1. del: Posebne zahteve za vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike

IEC 60745-2-1:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za vijačnike in udarne vijačnike

IEC 60745-2-2:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za peskalnike in brusilnike, ki niso kolutni (IEC 60745-2-4:2002, spremenjen + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-4:2002 (Spremenjen) + A1:2008 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za krožne žage (IEC 60745-2-5:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-5:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-6. del: Posebne zahteve za kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Spremenjen) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za škarje in sekalnike pločevine (IEC 60745-2-8:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-8:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-9. del: Posebne zahteve za stroje za vrezovanje navojev (IEC 60745-2-9:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-9:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-11. del: Posebne zahteve za povratne žage (vbodne in sabljaste žage)

IEC 60745-2-11:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-12. del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC 60745-2-12:2003+ A1:2008)

IEC 60745-2-12:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Varnost električnih ročnih orodij - 2-13. del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC 60745-2-13:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-13:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

To je prva objava

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-14. del: Posebne zahteve za skobeljnike (IEC 60745-2-14:2003 + A1:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-14:2003 (Spremenjen) + A1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-15. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 60745-2-15:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-15:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-16. del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC 60745-2-16:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-16:2008 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-17:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Električna ročna orodja - Varnost -2-18. del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC 60745-2-18:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-18:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-19. del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov

IEC 60745-2-19:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-20. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 60745-2-20:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-20:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-21. del: Posebne zahteve za čistilnike odtokov (IEC 60745-2-21:2002, spremenjen)

IEC 60745-2-21:2002 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

To je prva objava

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61029-1:1990, spremenjen)

IEC 61029-1:1990 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-1. del: Posebne zahteve za krožne žage z delovno mizo

IEC 61029-2-1:1993 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-5. del: Posebne zahteve za diamantne vrtalnike z dovodom vode

IEC 61029-2-6:1993 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje

IEC 61029-2-8:1995 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-9. del: Posebne zahteve za zajeralne žage

IEC 61029-2-9:1995 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-10. del: Posebne zahteve za brusilnike za rezanje kovine

IEC 61029-2-10:1998 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-11. del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage

IEC 61029-2-11:2001 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Varnost strojev – Električno občutljiva varovalna oprema – 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 61496-1:2004, spremenjen)

IEC 61496-1:2004 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve - Funkcijske (IEC 61800-5-2:2007)

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (“dow”), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/54


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2011/C 214/02

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniške naprave - Akustika - Merjenje hrupa v tirnih vozilih (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Kotalni ležaji

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Preskus delovanja

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Železniške naprave - Konstrukcijske zahteve za grode železniških vozil - 1. del: Lokomotive in potniška železniška vozila (tudi alternativna metoda za tovorne vagone)

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Železniške naprave - Konstrukcijske zahteve za grode železniških vozil - 2. del: Tovorni vagoni

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Proste osi - Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Pogonske osi - Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Betonski pragi in kretniški betonski pragi - 1. del: Splošne zahteve

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Betonski pragi in kretniški betonski pragi - 2. del: Enodelni prednapeti betonski pragi

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Betonski pragi in kretniški betonski pragi - 3. del: Dvodelni armiranobetonski pragi

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Betonski pragi in kretniški betonski pragi - 4. del: Prednapeti betonski pragi za kretnice in križišča

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Kolesne dvojice - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Osi - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniške aplikacije - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Kolesa - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Tirnica – 1.del: Vignolove tirnice z maso 46kg/m in več

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj – Tirnice – 2. del: Tirnice za kretnice in križišča, ki se uporabljajo skupaj z Vignolovo tirnico mase 46 kg/m ali več

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Tirnice – 3. del: Vodilne tirnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Kolesa – Profil tekalne površine

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Metoda za specificiranje konstrukcijskih zahtev okvirjev podstavnih vozičkov

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Parametri za projektiranje prog - Tirne širine 1 435 mm in več - 1. del: Odprta proga

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Parametri za projektiranje prog - Tirne širine 1 435 mm in več - 2. del: Kretnice, križišča in vodoravne krivine brez prehodnic

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Kakovost tirne geometrije - 5. del: Ravni kakovosti tirne geometrije

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Monoblok kolesa - Postopek za tehnično odobritev - 1. del: Kovana in valjana kolesa

EN 13979-1:2003+A1:2009

Opomba 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniške naprave - Aerodinamika - 4. del: Zahteve in preskusni postopki pri aerodinamiki na odprti progi

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniške naprave - Aerodinamika - 5. del: Zahteve in preskusni postopki pri aerodinamiki v predorih

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniške naprave - Aerodinamika - 6. del: Zahteve in preskusni postopki za oceno vpliva bočnega vetra

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Železniške naprave - Metode za izračun zavornih poti, poti za kontrolo hitrosti in zavarovanj stoječih vozil - 6. del: Izračun za vlakovne kompozicije ali posamezna vozila s postopkom "korak za korakom"

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Uporovno varjenje tirnic - 2. del: Varjenje novih tirnic kakovosti R220, R260, R260Mn in R350HT s prevoznim varilnim strojem

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniške naprave – Ravne in kotne zaporne pipe za zavorne in glavne zračne vode

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniške naprave - Klimatske naprave v vozniških kabinah - 1. del: Parametri za določevanje udobja

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniške naprave - Klimatske naprave v vozniških kabinah - 2. del: Preskusi tipa

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniške naprave - Maziva za ležaje kolesnih dvojic - 1. del: Preskusna metoda za ugotavljanje zmožnosti mazanja

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniške naprave - Maziva za ležaje kolesnih dvojic - 2. del: Preskusna metoda za ugotavljanje mehanske stabilnosti pri vozilih za hitrosti do 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniške naprave - Vlečna spenjača - Zahteve za izdelavo, geometrija vmesnika in preskusne metode

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zahteve za zagotavljanje pasivne varnosti vagonskih grodov pri trčenju

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Železniške naprave - Profili - 2. del: Nakladalni profil (profil vozila)

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Železniške naprave - Profili - 3. del: Svetli profili

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železniške naprave - Metoda za ugotavljanje ustrezne koničnosti

 

 

CEN

EN 15313:2010

Železniške naprave - Zahteve za vzdrževanje kolesnih dvojic - Vzdrževanje kolesnih dvojic med obratovanjem in vzdrževanje demontiranih kolesnih dvojic

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zavore - Krmilni ventili in naprave za ločitev krmilnih ventilov od zavornega voda

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniške naprave - Trenje na stiku kolo-tirnica - Mazanje kolesnega venca

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniške naprave - Kontrola ohišja ležajev kolesnih dvojic - Mesto meritev in zahteve pri projektiranju - 1. del: Progovna oprema in ohišja ležajev železniških vozil

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniške naprave - Hrup - Opis dinamičnih lastnosti tirnega odseka za merjenje hrupa vozečih vlakov

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Železniške naprave - Železniška vozila - Vlečna naprava in vijačna spenjača

 

 

CEN

EN 15594:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Obnova tirnic z električnim obločnim varjenjem

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniške naprave - Hrup - Merjenje valovitosti vozne površine tirnice, ki povzroča hrup med vožnjo

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zavore - Ventili za kontrolo tlaka

EN 15611:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zavore - Pospešilnik praznjenja glavnega zavornega voda

EN 15612:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zavore - Avtomatsko menjalo "naloženo-prazno"

EN 15624:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniške naprave - Zavore - Naprave za samodejno zaznavanje spremembe obtežbe

EN 15625:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009

Železniške naprave - Določitev mase železniškega vozila

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniške naprave - Preskušanje voznih karakteristik pri prevzemu železniških vozil s sistemom za kompenzacijo primanjkljaja nadvišanja in/ali vozil namenjenih za vožnjo pri večjem primanjkljaju nadvišanja, kot je naveden v EN 14363:2005, dodatek G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniške naprave - Preskušanje voznih karakteristik pri prevzemu tovornih vagonov s statično obtežbo na kolo med 112,5 kN in 125,0 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniške naprave - Zapiralne in varovalne naprave za zaščito pred okoljskimi vplivi - Zahteve, ki se nanašajo na trajnost, obratovanje, označevanje, vzdrževanje in predelavo

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniške naprave - Zavorni sistemi na vlakih za velike hitrosti - 1. del: Zahteve in definicije

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniške naprave - Zavorni sistemi na vlakih za velike hitrosti - 2. del: Preskusne metode

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Dvopotna železniška vozila in oprema - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Dvopotna železniška vozila in oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve

 

 

CEN

EN 15806:2010

Železniške naprave - Zavore - Statični zavorni preskusi

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniške naprave - Pnevmatske polspojke

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniške naprave - Zahteve za podstavne vozičke in tekalne sestave

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniške naprave - Hrup - Meritev hrupa v voznikovi kabini

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke – Električna varnost, ozemljitev in povezovanje - 1. del: Zaščitni ukrepi proti električnemu udaru

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - 2. del: Zaščitni ukrepi proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - 3. del: Medsebojno vplivanje med izmeničnimi in enosmernimi sistemi vleke

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Železniške naprave – Uskladitev izolacije – 1. del: Osnovne zahteve

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Železniške aplikacije - Uskladitev izolacije - 2. del: Prenapetosti in pripadajoča zaščita

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Železniške aplikacije - Okoljski pogoji za opremo - 1. del: Oprema na voznih sredstvih

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Železniške naprave – Okoljski pogoji za opremo – 2. del: Stabilne električne inštalacije

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Železniške naprave – Okoljski pogoji za opremo – 3. del: Oprema za signalne in telekomunikacijske naprave

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1.del: Osnovne zahteve in generični procesi

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Železniške naprave – Komunikacijski, signalni in procesni sistemi – Signalno-varnostni elektronski sistemi

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Posebne zahteve za kompozitne izolatorje

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Železniške naprave – Elektronska oprema na voznih sredstvih

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Varnostna komunikacija v prenosnih sistemih

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

Opomba 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50159-1:2001

Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - 1. del: Varnostna komunikacija v zaprtih prenosnih sistemih

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Železniške naprave – Komunikacijski, signalni in procesni sistemi – 2. del: Varnostna komunikacija v odprtih prenosnih sistemih

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Železniške naprave - Napajalne napetosti sistemov električne vleke

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Železniške naprave – Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Železniške naprave – Preskrba z električno energijo in vozna sredstva – Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje interoperabilnosti

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (“dow”), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/64


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 214/03

Referenčna številka državne pomoči

SA.32190 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

MARCHE

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via tiziano 44 ancona italia

www.marcheimpresa.net

Naziv ukrepa pomoči

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di cui all’art. 2 DM del 07:05.2010

DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.3.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,08 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

35 %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

200 000 EUR

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

10 %

0 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

10 %

0 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

40 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967-c0a231f62f68.rtf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32205 (11/X)

Država članica

Bolgarija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Bulgaria

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Naziv ukrepa pomoči

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

30.12.2010–14.11.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

BGN 48,90 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 41,56 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.32207 (11/X)

Država članica

Estonija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Estonia

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Naziv ukrepa pomoči

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71

„Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused”

RT I, 13.12.2010, 2

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

16.12.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

ERDF – EUR 0,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

Referenčna številka državne pomoči

SA.32231 (11/X)

Država članica

Danska

Referenčna oznaka države članice

2308-10-422

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Pelsdyrafgiftsfonden

c/o Dansk Pelsdyravlerforening

Langagervej 60

2600 Glostrup

www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Naziv ukrepa pomoči

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel udvikling.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2011–31.12.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Proizvodnja oblačil

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

DKK 2,04 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

15 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32232 (11/X)

Država članica

Poljska

Referenčna oznaka države članice

PL

Ime regije (NUTS)

Poland

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instytucje Zarządzające RPO

Zał. 1

www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Naziv ukrepa pomoči

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – regionalna pomoc inwestycyjna

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz

rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

16.7.2010–30.6.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

PLZ 1 762,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca 2006 r.). – PLZ 1 500,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

70 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf


20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/70


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 214/04

Referenčna številka državne pomoči

SA.32235 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 Roma Italia

www.fondartigianato.it

Naziv ukrepa pomoči

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell''ambito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in crisi

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000)

Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, no 289 (G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002)

Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, no 311 (G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004)

Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, no 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, no 80 (G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005)

Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2011–30.6.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 4,50 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

20 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html

 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc

Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.

Referenčna številka državne pomoči

SA.32253 (11/X)

Država članica

Avstrija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

SALZBURG

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz

Postfach 527

5010 Salzburg

www.salzburg.gv.at/umwelt

Naziv ukrepa pomoči

Umweltförderung im Land Salzburg

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Richtlinie des Landes Salzburg „Umweltförderung im Land Salzburg“

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

11.1.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

60 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 22)

45 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

45 %

20 %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

40 %

0 %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

35 %

20 %

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19)

35 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.salzburg.gv.at/umwelt

Referenčna številka državne pomoči

SA.32279 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GALICIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas (Procedimiento IG175)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 1, de 3 de enero) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG no 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 194/2010

Trajanje

4.1.2011–31.12.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,20 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://goo.gl/DPHUb

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument

Referenčna številka državne pomoči

SA.32280 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GALICIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedimiento IG165)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 5, de 10 de enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB).

Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG no 96, de 24 de mayo)por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 252/2010

Trajanje

28.2.2011–31.12.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,30 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://goo.gl/ou64b

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument


20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/74


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 214/05

Referenčna številka državne pomoči

SA.32284 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GALICIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas del Igape a las pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete 2010 G) (IG168)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG no 250, de 30 de diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asignados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG no 147, de 3 de agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 399/2010

Trajanje

10.8.2010–31.12.2010

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,29 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D010P031.PDF

 

http://goo.gl/JDsFI

Referenčna številka državne pomoči

SA.32286 (11/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Mešano, Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Projektträger Jülich

Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin

Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

www.fz-juelich.de

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 39/2010

Trajanje

1.1.2011–31.12.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP, veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 30,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

20 %

20 %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32287 (11/X)

Država članica

Bolgarija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Bulgaria

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Naziv ukrepa pomoči

Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

10.1.2011–21.11.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP, veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

BGN 39,12 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 33,25 (in millions)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.32290 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GALICIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas del Igape para proyectos de tutorización de innovación y competitividad en las pymes (Procedimiento IG176)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las ayudas

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 208/2010

Trajanje

31.1.2011–31.12.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,20 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

 

http://goo.gl/ejslW

Referenčna številka državne pomoči

SA.32291 (11/X)

Država članica

Ciper

Referenčna oznaka države članice

25.06.001.806

Ime regije (NUTS)

Cyprus

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος

www.hrdauth.org.cy

Naziv ukrepa pomoči

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2011–31.12.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP, veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 5,25 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf