ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.351.slv

Uradni list

Evropske unije

C 351

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
22. december 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2010/C 351/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

1

2010/C 351/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

5

2010/C 351/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

9

2010/C 351/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

13

2010/C 351/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

17

2010/C 351/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

21

2010/C 351/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

25

2010/C 351/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

29

2010/C 351/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

33

2010/C 351/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

37

2010/C 351/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

41

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

(2010/C 351/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Naslov 1 – Skupaj

14 770 731

346 335

15 117 066

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

126 100

73 900

200 000

 

Naslov 2 – Skupaj

126 100

73 900

200 000

5

RAZNI PRIHODKI

 

Naslov 5 – Skupaj

207 131

 

207 131

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

15 103 962

420 235

15 524 197

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

10 000

43 000

 

Naslov 1 – Skupaj

5 528 700

0

5 528 700

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

359 438

170 259

529 697

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 962

8 700

45 662

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

139 765

5 735

145 500

 

Naslov 2 – Skupaj

1 547 400

244 000

1 791 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Naslov 3 – Skupaj

7 507 131

176 235

7 683 366

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

 

Naslov 4 – Skupaj

520 731

 

520 731

5

REZERVE

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/5


Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Naslov 1 – Skupaj

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Naslov 3 – Skupaj

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

800 000

– 488 000

312 000

 

Naslov 4 – Skupaj

800 000

– 488 000

312 000

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

POSEBNA POVRAČILA

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

SKUPAJ ODHODKI

48 114 952

15 082 452

63 197 404

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

239 000

70 000

309 000

 

Naslov 1 – Skupaj

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

147 000

–10 000

137 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

364 500

50 000

414 500

 

Naslov 2 – Skupaj

5 633 500

49 000

5 682 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Naslov 3 – Skupaj

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Naslov 10 – Skupaj

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

SKUPAJ ODHODKI

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Skupaj AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Skupaj AST

19

19

21

68

76

78

Skupaj

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/9


Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/03)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Naslov 2 – Skupaj

20 000 000

90 010

20 090 010

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

 

Naslov 4 – Skupaj

2 420

 

2 420

9

RAZNI PRIHODKI

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

20 002 420

90 010

20 092 430

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

 

Naslov 1 – Skupaj

10 975 420

 

10 975 420

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

 

Naslov 2 – Skupaj

2 499 000

 

2 499 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 3

ENAKOST

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Naslov 3 – Skupaj

6 528 000

90 010

6 618 010

4

DRUGI ODHODKI

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/13


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

53 771 084

 

53 771 084

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

20 000

560 829

580 829

 

Naslov 2 – Skupaj

53 791 084

560 829

54 351 913

 

SKUPAJ ODHODKI

53 791 084

560 829

54 351 913

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Naslov 1 – Skupaj

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Naslov 2 – Skupaj

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Naslov 3 – Skupaj

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

SKUPAJ ODHODKI

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/17


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

(2010/C 351/05)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Naslov 1 – Skupaj

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

 

Naslov 2 – Skupaj

34 197 000

 

34 197 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

 

Naslov 3 – Skupaj

1 650 000

 

1 650 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

 

Naslov 4 – Skupaj

673 000

 

673 000

5

UPRAVNO POSLOVANJE

 

Naslov 5 – Skupaj

600 000

 

600 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

 

Naslov 7 – Skupaj

27 135 133

 

27 135 133

 

SKUPAJ ODHODKI

134 514 133

2 700 000

137 214 133

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Naslov 1 – Skupaj

56 430 000

0

56 430 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

885 000

–30 000

855 000

 

Naslov 2 – Skupaj

14 082 000

100 000

14 182 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

500 000

– 100 000

400 000

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

400 000

–76 000

324 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

645 000

– 220 000

425 000

 

Naslov 3 – Skupaj

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

 

Naslov 4 – Skupaj

673 000

 

673 000

5

DRUGI ODHODKI

 

Naslov 5 – Skupaj

23 622 133

 

23 622 133

 

SKUPAJ ODHODKI

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/21


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/06)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

 

Naslov 1 – Skupaj

7 928 200

 

7 928 200

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

184 988

184 988

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

184 988

184 988

3

DRUGI PRISPEVKI

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

UPRAVNO POSLOVANJE

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

7 928 200

184 988

8 113 188

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

474 200

– 130 000

344 200

1 4

ZAČASNA POMOČ

159 000

105 000

264 000

 

Naslov 1 – Skupaj

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

163 000

9 000

172 000

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

32 000

10 000

42 000

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

189 000

–21 000

168 000

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

190 000

59 000

249 000

 

Naslov 2 – Skupaj

574 000

57 000

631 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

638 000

76 000

714 000

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

194 000

71 988

265 988

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

315 000

20 000

335 000

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

885 000

130 000

1 015 000

 

Naslov 3 – Skupaj

2 057 000

297 988

2 354 988

 

SKUPAJ ODHODKI

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/25


Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/07)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Naslov 9 – Skupaj

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

SKUPAJ ODHODKI

30 163 220

2 159 160

32 322 380

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

 

Naslov 1 – Skupaj

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

 

Naslov 2 – Skupaj

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

OPERATIVNI ODHODKI

 

Naslov 3 – Skupaj

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Naslov 4 – Skupaj

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

SKUPAJ ODHODKI

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/29


Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/08)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Naslov 2 – Skupaj

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

RAZNI PRIHODKI

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

7 890 000

3 406 675

11 296 675

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Naslov 1 – Skupaj

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Naslov 3 – Skupaj

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

SKUPAJ ODHODKI

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Skupaj AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Skupaj AST

4

5

Vse skupaj

28

23


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/33


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/09)

Opombe

Zneski v spremembi proracuna zajemajo prenose, opravljene do datuma spremembe proracuna. Analiticna tabela prenosov je objavljena na spletni strani agencije.

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Naslov 1 – Skupaj

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Naslov 2 – Skupaj

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

840 085

– 174 108

665 977

 

Naslov 3 – Skupaj

840 085

– 174 108

665 977

4

DRUGI PRISPEVKI

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

 

Naslov 5 – Skupaj

280 000

 

280 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

USPOSABLJANJE

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Naslov 1 – Skupaj

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Naslov 2 – Skupaj

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Naslov 3 – Skupaj

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

SKUPAJ ODHODKI

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/37


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/10)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Naslov 2 – Skupaj

32 334 265

456 345

32 790 610

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

451 000

351 000

802 000

 

Naslov 4 – Skupaj

451 000

351 000

802 000

9

RAZNI PRIHODKI

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

32 785 265

807 345

33 592 610

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

135 800

–3 600

132 200

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

835 000

–43 000

792 000

 

Naslov 1 – Skupaj

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

497 340

240 660

738 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

161 000

150

161 150

 

Naslov 2 – Skupaj

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

381 000

–78 000

303 000

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Naslov 3 – Skupaj

1 967 125

893 135

2 860 260

 

SKUPAJ ODHODKI

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/41


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 351/11)

PRIHODKI (1)

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Naslov 9 – Skupaj

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

SKUPAJ ODHODKI

30 000 000

– 713 000

29 287 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

165 000

70 000

235 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI

400 000

– 100 000

300 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

623 500

– 160 000

463 500

1 6

SOCIALNE STORITVE, DRUGI IZDATKI

75 000

137 000

212 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 000

15 000

35 000

 

Naslov 1 – Skupaj

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

INFORMATIKA

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

315 000

– 156 500

158 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

134 910

–30 160

104 750

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

672 000

28 000

700 000

2 5

IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV

20 000

–10 000

10 000

2 6

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Naslov 2 – Skupaj

9 616 040

766 340

10 382 380

 

SKUPAJ ODHODKI

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

 

2010

2009

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Skupaj funkcionalna skupina AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj funkcionalna skupina AST

Skupaj osebje

100

100


(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/