ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.259.slv

Uradni list

Evropske unije

C 259

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
25. september 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 259/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2010/C 259/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care) ( 1 )

5

2010/C 259/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

6

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 259/04

Menjalni tečaji eura

8

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2010/C 259/05

Sklep o reorganizaciji zavarovalnice ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Obvestilo v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

9

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2010/C 259/06

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/29/10 – MEDIA 2007 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – Selektivna shema 2011

11

 

Popravki

2010/C 259/07

Popravek menjalnega tečaja eura z dne 22. septembra 2010 (UL C 257, 24.9.2010)

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 259/01

Datum sprejetja odločitve

11.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 407/09

Država članica

Španija

Regija

Catalonia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta)

Pravna podlaga

Acuerdo El Gobierno de la Generalidad de Cataluña: 29 de julio de 2008

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 354 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.9.2010–1.9.2030

Gospodarski sektorji

Pošta in telekomunikacije

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas Generalidad de Cataluña Passeig de Gràcia núm. 11 Esc. B, 6o 2a

08007 Barcelona

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.7.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 705/09

Država članica

Madžarska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Támogatástartalom számítási módszertan módosítása

Pravna podlaga

48/2002. (XII. 28.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Budapest

Kálmán Imre u. 20.

1016

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

31.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 255/10

Država članica

Nemčija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Änderung der sog. „Bundesregelung Kleinbeihilfen“ im Bereich der Nachrangdarlehen

Pravna podlaga

Bundesrahmenregelung „Kleinbeihilfen“

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, Povratna sredstva, Jamstvo, subvencionirane obrestne mere, tvegani kapital, podrejena posojila

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 2 050 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2010

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 271/10

Država članica

Poljska

Regija

Lubelskie

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Pomoc na ratowanie PKS Puławy

Pravna podlaga

1)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56;

2)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa – art. 2b;

3)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Reševanje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Ugodno posojilo

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 0,26 mio. PLN

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 0,26 mio. PLN

Intenzivnost

Trajanje

Gospodarski sektorji

Promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 259/02

Komisija se je 17. junija 2010 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32010M5828. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/6


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 259/03

Datum sprejetja odločitve

5.7.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 187/10

Država članica

Madžarska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Short-term export-credit insurance

Pravna podlaga

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 183 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

5.7.2010–31.12.2010

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Nagymező u. 46–48.

1065

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

17.8.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 307/10

Država članica

Poljska

Regija

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Atos Origin IT Services Sp. z o.o.

Pravna podlaga

1)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010–2012“;

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Atos Origin IT Services Sp. z o.o.;

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj, Zaposlovanje

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 2,6185 mio. PLN

Intenzivnost

7 %

Trajanje

Do 31.12.2012

Gospodarski sektorji

Računalniške in sorodne storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/8


Menjalni tečaji eura (1)

24. septembra 2010

2010/C 259/04

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3412

JPY

japonski jen

113,20

DKK

danska krona

7,4505

GBP

funt šterling

0,85345

SEK

švedska krona

9,2070

CHF

švicarski frank

1,3163

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,9475

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,633

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

278,75

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7095

PLN

poljski zlot

3,9763

RON

romunski leu

4,2418

TRY

turška lira

1,9900

AUD

avstralski dolar

1,4047

CAD

kanadski dolar

1,3801

HKD

hongkonški dolar

10,4043

NZD

novozelandski dolar

1,8351

SGD

singapurski dolar

1,7758

KRW

južnokorejski won

1 540,60

ZAR

južnoafriški rand

9,4450

CNY

kitajski juan

8,9966

HRK

hrvaška kuna

7,2940

IDR

indonezijska rupija

12 010,22

MYR

malezijski ringit

4,1483

PHP

filipinski peso

58,853

RUB

ruski rubelj

41,3740

THB

tajski bat

41,155

BRL

brazilski real

2,3026

MXN

mehiški peso

16,8626

INR

indijska rupija

60,6980


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/9


Sklep o reorganizaciji zavarovalnice ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

(Obvestilo v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

2010/C 259/05

Zavarovalnica

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Datum, začetek veljave in vrsta sklepa

Odlok Ministrstva za gospodarski razvoj z dne 9. junija 2010 o razpustitvi upravnih in nadzornih organov zavarovalnice Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA. ter o izrednem upravljanju družbe za obdobje največ 6 (šest) mesecev od datuma objave odloka v smislu člena 231 zakonodajnega odloka št. 209/2005.

Ukrep ISVAP št. 2806 z dne 11. junija 2010 o imenovanju organov za izredno upravljanje v smislu člena 233 zakonodajnega odloka št. 209/2005.

Pristojni organ

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Nadzorni organ

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Imenovani izredni komisar

Angelo Cremonese

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Imenovani nadzorni odbor

Giulio Ponzanelli

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Marco Lagomarsino

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Andrea Grosso

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Pravo, ki se uporablja

ITALIJA

člena 231 in 233 zakonodajnega odloka št. 209/2005.

Z odlokom Ministrstva za gospodarski razvoj z dne 9. junija 2010 sta bila v smislu člena 231 zakonodajnega odloka, št. 209/2005, določena razpustitev upravnih in nadzornih organov zavarovalnice Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA ter izredno upravljanje družbe za obdobje največ 6 (šest) mesecev od datuma objave odloka.

Z ukrepom ISVAP št. 2806 z dne 11. junija 2010 so se v smislu člena 233 zakonodajnega odloka z dne 7. septembra 2005, št. 209, imenovali Angelo Cremonese za izrednega komisarja za upravljanje zavarovalnice Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, Giulio Ponzanelli, Marco Lagomarsino in Andrea Grosso za člane nadzornega odbora zavarovalnice Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA. Giulio Ponzanelli se imenuje za predsednika tega odbora. Imenovani opravljajo svoje dolžnosti do 9. decembra 2010.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/11


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/29/10

MEDIA 2007 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Selektivna“ shema 2011

2010/C 259/06

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropsko avdiovizualno področje (MEDIA 2007) (1).

Eden od ukrepov, ki jih določa navedeni sklep, je podpora mednarodni distribuciji evropskih filmov.

Cilj „selektivne“ sheme je spodbujanje in podpora širše mednarodne distribucije novejših nenacionalnih evropskih filmov s spodbujanjem kinematografskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distribucijo nedomačih evropskih filmov.

Cilj sheme je tudi vzpostavljanje povezav med sektorjema produkcije in distribucije, s čimer se bo izboljšal konkurenčni položaj nenacionalnih evropskih filmov.

2.   Upravičeni kandidati

To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi navedenih ciljev.

Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav:

v eni od 27 držav članic Evropske unije,

v državi EGP,

v Švici ali na Hrvaškem.

3.   Upravičene dejavnosti

V skladu s tem razpisom za zbiranje predlogov je upravičena naslednja dejavnost:

kinematografska distribucija nenacionalnega celovečernega igranega filma. Film mora(-jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v programu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno močno sodelovanje strokovnjakov iz stroke iz navedenih držav. Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije. Avtorske pravice za film ne smejo biti starejše od štirih let pred letom, ko je bila predložena vloga. Filmi, katerih produkcijski proračun je višji od 15 milijonov EUR, niso upravičeni.

Upravičeno obdobje je običajno šest (6) mesecev pred datumom prve možne premiere filma (tj. ustrezni rok za predložitev predlogov), do deset (10) mesecev po datumu zadnje premiere (tj. ustrezni rok za predložitev predlogov plus osemnajst (18) mesecev).

4.   Merila za dodelitev

Podpora bo dodeljena za distribucijo, tj. promocijo in oglaševanje, novejših nenacionalnih evropskih filmov z največ 15 milijonov EUR proračuna za produkcijo, in sicer združenjem z najmanj petimi distributerji za filme, katerih proračun je nižji od 3 milijonov EUR, in z najmanj sedmimi distributerji za filme, katerih proračun znaša med 3 in 15 milijoni EUR.

Na podlagi meril za dodelitev bodo izbrane skupine z najvišjim številom točk ob upoštevanju:

števila upravičenih distributerjev,

produkcijskih stroškov filma,

porekla filma,

vrste filma,

prisotnosti prodajnega posrednika/producenta kot koordinatorja in njegovega državljanstva.

5.   Proračun

Skupna razpoložljiva sredstva znašajo 12 250 000 EUR, pri čemer so upoštevana razpoložljiva proračunska sredstva za leto 2011.

Finančni prispevek bo dodeljen v obliki subvencije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

Najvišji dodeljeni znesek bo 150 000 EUR na film na državo.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za predložitev vlog

Roki za oddajo vlog so 1. december 2010, 1. april 2011 in 1. julij 2011.

Upoštevane bodo samo vloge, predložene na uradnem prijavnem obrazcu s podpisom osebe, ki je pooblaščena, da v imenu organizacije kandidatke prevzame pravno zavezujoče obveznosti. Na ovojnici mora biti jasno navedeno:

MEDIA 2007 — Distribution EACEA/29/10 — Selective Cinema

Vloge in dokumentacijo je treba poslati na naslov:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Constantin Daskalakis

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.

7.   Več informacij

Podrobna navodila in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na predvidenih obrazcih.


(1)  UL L 327, 24.11.2006, str. 12.


Popravki

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 259/13


Popravek menjalnega tečaja eura z dne 22. septembra 2010

( Uradni list Evropske unije C 257 z dne 24. septembra 2010 )

2010/C 259/07

Stran 1,

datum v naslovu:

besedilo:

„z dne 22. septembra 2010“

se glasi:

„z dne 23. septembra 2010“,

tabela „Menjalni tečaj eura“ se glasi:

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3323

JPY

japonski jen

112,49

DKK

danska krona

7,4496

GBP

funt šterling

0,85050

SEK

švedska krona

9,2054

CHF

švicarski frank

1,3138

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,9195

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,624

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

280,85

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7093

PLN

poljski zlot

3,9764

RON

romunski leu

4,2670

TRY

turška lira

1,9861

AUD

avstralski dolar

1,4058

CAD

kanadski dolar

1,3795

HKD

hongkonški dolar

10,3376

NZD

novozelandski dolar

1,8313

SGD

singapurski dolar

1,7704

KRW

južnokorejski won

1 537,65

ZAR

južnoafriški rand

9,4350

CNY

kitajski juan

8,9369

HRK

hrvaška kuna

7,2890

IDR

indonezijska rupija

11 940,92

MYR

malezijski ringit

4,1241

PHP

filipinski peso

58,779

RUB

ruski rubelj

41,3557

THB

tajski bat

40,922

BRL

brazilski real

2,2971

MXN

mehiški peso

16,8776

INR

indijska rupija

60,7355“