ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.193.slv

Uradni list

Evropske unije

C 193

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
15. avgust 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 193/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 180, 1.8.2009

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 193/02

Zadeva C-165/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 4. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals proti College van Gedeputeerde Staten van Groningen, intervenientka: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Zadeva C-166/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, druge stranke v posotpku: Electrabel Nederland NV, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Zadeva C-167/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, druge stranke v postopku: E.On Benelux, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Zadeva C-182/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Združeno kraljestvo) 19. maja 2009 — Seaport (NI) Limited proti Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Zadeva C-188/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 28. maja 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku proti Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Zadeva C–191/09 P: Pritožba, ki jo je vložil Svet Evropske unije 29. maja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 10. marca 2009 v zadevi T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT proti Svetu Evropske unije

7

2009/C 193/08

Zadeva C-193/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Kaul GmbH 1. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 25. marca 2009 v zadevi T-402/07: Kaul GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Zadeva C–194/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Alcoa Trasformazioni Srl. 1. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 25. marca 2009 v zadevi Alcoa Trasformazioni Srl. proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-332/06

8

2009/C 193/10

Zadeva C-195/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 29. maja 2009 — Synthon BV proti Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Zadeva C-196/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Odbor za pritožbe Evropskih šol 29. maja 2009 — Paul Miles in drugi ter Robert Watson Mac Donald proti glavnemu tajniku Evropskih šol

9

2009/C 193/12

Zadeva C-199/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Latvija) 4. junija 2009 — Schenker SIA proti Valsts ieņēmumu Dienests

10

2009/C 193/13

Zadeva C-200/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 27. maja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 10. marca 2009 v zadevi T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT proti Svetu Evropske unije

10

2009/C 193/14

Zadeva C-204/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2009 — Flachglas Torgau GmbH proti Zvezni republiki Nemčiji

11

2009/C 193/15

Zadeva C-208/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 10. junija 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Zadeva C-209/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 10. junija 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Zadeva C-211/09: Tožba, vložena 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

13

2009/C 193/18

Zadeva C–214/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Anheuser-Busch, Inc. 12. junija 2009 zoper sodbo, razglašeno 25. marca 2009 v zadevi T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Zadeva C-215/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 15. junija 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj proti Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Zadeva C-220/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti

15

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 193/21

Zadeva T-259/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Španija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Lan za vlakna — Konoplja — Banane — Poročilo urada OLAF — Poročilo Računskega sodišča — Dvostranska razprava iz člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 — Bistvene kršitve postopka — Zloraba — Obstoj finančne škode, povzročene EKUJS)

16

2009/C 193/22

Zadeva T-435/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Danjaq proti UUNT — Mission Productions (Dr. No) (Blagovna znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Dr. No — Ugovor imetnika neregistriranih besednih znamk in znakov Dr. No in Dr. NO — Neobstoj pogoja prejšnjih blagovnih znamk — Neobstoj razlikovalnega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu — Člen 8(1)(a) in (b), (2)(c) in (4) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(a) in (b), (2)(c) in (4) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Obveznost obrazložitve — Člen 73 Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009))

16

2009/C 193/23

Združeni zadevi T-273/06 in T-297/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — ISD Polska in drugi proti Komisiji (Državne pomoči — Sistem pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla — Odločba o razglasitvi pomoči za delno nezdružljive s skupnim trgom in o odreditvi njihovega vračila — Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije — Ničnostna tožba — Procesno upravičenje — Rok za vložitev tožbe — Dopustnost — Legitimno pričakovanje — Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 — Obrestna mera, ki se uporabi za vrnitev nezdružljivih pomoči — Obveznost tesnega sodelovanja z državo članico — Obrestna mera, izračunana na podlagi obrestnoobrestnega računa — Člena 9(4) in 11(2) Uredbe (ES) št. 794/2004)

17

2009/C 193/24

Zadeva T-288/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy proti Komisiji (Državne pomoči — Ureditev pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla — Odločba, ki pomoči razglaša za delno nezdružljive s skupnim trgom in nalaga vračilo — Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije — Obrestna mera za vračilo nezdružljivih pomoči — Obveznost tesnega sodelovanja z državo članico — Člena 9(4) in 11(2) Uredbe (ES) št. 794/2004)

17

2009/C 193/25

Zadeva T-291/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Operator ARP proti Komisiji (Državne pomoči — Sistem pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla — Odločba o razglasitvi pomoči za delno nezdružljive s skupnim trgom in o odreditvi njihovega vračila — Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije — Ničnostna tožba — Pravni interes — Dopustnost — Pojem upravičenca — Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999)

18

2009/C 193/26

Zadeva T-24/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — ThyssenKrupp Stainless proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Valjani ploščati izdelki iz nerjavnega jekla — Odločba, s katero je bila na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 ugotovljena kršitev člena 65 PJ po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Dodatna dajatev na zlitine — Pristojnost Komisije — Odgovornost za kršitev — Pravnomočnost — Pravica do obrambe — Vpogled v spis — Zastaranje — Načelo non bis in idem — Sodelovanje med upravnim postopkom)

18

2009/C 193/27

Združene zadeve T-81/07, T-82/07 in T-83/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — KG Holding in drugi proti Komisiji (Državne pomoči — Pomoč za prestrukturiranje, ki so jo nizozemski organi dodelili družbi KG Holding NV — Odločba, s katero je bila pomoč ugotovljena za nezdružljivo s skupnim trgom in naloženo njeno vračilo — Ničnostna tožba — Delna nedopustnost — Vračilo pomoči od podjetij, prejemnikov pomoči, glede katerih je bil razglašen stečaj — Smernice Skupnosti za državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah)

19

2009/C 193/28

Zadeva T-414/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Euro-Information proti UUNT (Upodobitev roke, ki drži karto, na kateri so trije trikotniki) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja roko, ki drži karto, na kateri si sledijo trije trikotniki — Absolutni razlog za zavrnitev — Odsotnost razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

19

2009/C 193/29

Zadeva T-419/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Okalux proti UUNT — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Znamka Skupnosti — Postopek razveljavitve — Besedna znamka Skupnosti OKATECH — Delni umik — Rok za tožbo — Člena 57 in 77a Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 58 in 80 Uredbe (ES) št. 207/2009) — Načeli zaupanja v pravo in pravne varnosti — Pravica do izjave)

20

2009/C 193/30

Zadeva T-444/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — CPEM proti Komisiji (ESS — Ukinitev finančne pomoči — Poročilo OLAF)

20

2009/C 193/31

Zadeva T-16/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Perfetti Van Melle proti UUNT — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti CENTER SHOCK — Prejšnje nacionalne besedne znamke CENTER — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člena 8(1)(b) in 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009))

20

2009/C 193/32

Zadeva T-311/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Fitoussi proti UUNT — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti IBIZA REPUBLIC — Prejšnja figurativna nacionalna znamka, ki predstavlja peterokrako zvezdo, obdano s krogom — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

21

2009/C 193/33

Zadeva T-258/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2009 — Poljska proti Komisiji (Ničnostna tožba — Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic — Uredba (ES) št. 60/2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja — Rok za tožbo — Začetek — Prepoznost — Nedopustnost)

21

2009/C 193/34

Zadeva T-524/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. junija 2009 — AVLUX proti Parlamentu (Ničnostna tožba — Javna naročila storitev — Razpis v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe Konrad Adenauer v Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Razglasitev ničnosti postopka oddaje javnega naročila — Ustavitev postopka)

22

2009/C 193/35

Zadeva T-550/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen proti Komisiji (Začasna odredba — Odločba Komisije, s katero je naloženo plačilo globe — Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje začasnih ukrepov (vračilo že naložene globe in odpoved izdaji bančnega jamstva) — Neobstoj fumus boni juris in neobstoj nujnosti)

22

2009/C 193/36

Zadeva T-173/09 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 8. junija 2009 — Z proti Komisiji (Izdaja začasne odredbe — Zagotovitev vpogleda tretje osebe v odločbo Komisije, s katero je bilo naloženo plačilo globe in ki še ni bila objavljena — Predlog za sprejetje začasnih ukrepov — Ustavitev postopka — Neobstoj nujnosti)

22

2009/C 193/37

Zadeva T-184/09: Tožba, vložena 14. maja 2009 — Helenska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti

23

2009/C 193/38

Zadeva T-212/09: Tožba, vložena 2. junija 2009 — Danska proti Komisiji

23

2009/C 193/39

Zadeva T-226/09: Tožba, vložena 9. junija 2009 — British Telecommunication proti Komisiji

24

2009/C 193/40

Zadeva T-227/09: Tožba, vložena 10. junija 2009 — Feng Shen Technology proti UUNT — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Zadeva T-230/09: Tožba, vložena 10. junija 2009 — BT Pension Scheme Trustees proti Komisiji

25

2009/C 193/42

Zadeva T-236/09: Tožba, vložena 8. junija 2009 — Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

26

2009/C 193/43

Zadeva T-237/09: Tožba, vložena 17. junija 2009 — Région Wallonne proti Komisiji

27

2009/C 193/44

Zadeva T-238/09: Tožba, vložena 23. junija 2009 — Sniace proti Komisiji

28

2009/C 193/45

Zadeva T-239/09 P: Pritožba, ki jo je 16. junija 2009 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 31. marca 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-146/07, Marcuccio proti Komisiji

28

2009/C 193/46

Zadeva T-244/09: Tožba, vložena 22. junija 2009 — Accenture Global Services proti UUNT — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Zadeva T-245/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Shell Hellas proti Komisiji

29

2009/C 193/48

Zadeva T-246/09: Tožba, vložena 29. junija 2009 — Insula proti Komisiji

30

2009/C 193/49

Zadeva T-250/09: Tožba, vložena 23. junija 2009 — Cesea Group proti UUNT — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Zadeva T-251/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Société des Pétroles Shell proti Komisiji

32

2009/C 193/51

Zadeva T-255/09: Tožba, vložena 30. junija 2009 — Caixa Geral de Depósitos proti UUNT — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Caixa)

32

2009/C 193/52

Zadeva T-218/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Lemans proti UUNT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Zadeva T-389/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Lemans proti UUNT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Zadeva T-435/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 25. junija 2009 — Tokita Management Service proti UUNT — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 193/55

Zadeva F-39/07: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. maja 2009 — Campos Valls proti Svetu (Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Imenovanje — Delovno mesto vodje oddelka — Zavrnitev kandidature tožeče stranke — Pogoji iz razpisa za prosto delovno mesto — Očitna napaka pri presoji)

34

2009/C 193/56

Zadeva F-137/07: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. maja 2009 — Sergio in drugi proti Komisiji (Javni uslužbenci — Pravice in obveznosti — Sindikalna svoboda — Protokol k sporazumu med Komisijo in sindikalnimi in strokovnimi organizacijami — Posamične odločbe na podlagi protokola o napotitvi/oprostitvi opravljanja nalog — Akt, ki vsebuje očitke — Procesno upravičenje — Uradnik, ki ukrepa v svojem imenu in ne v imenu sindikalne organizacije — Nedopustnost — Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe odvetniku tožečih strank — Začetek teka roka za vložitev tožbe)

34

2009/C 193/57

Zadeva F-43/08: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. junija 2009 — Spee proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Prosto delovno mesto — Izbirni postopek)

35

2009/C 193/58

Zadeva F-72/08: Sklep tretjega senata Sodišča za uslužbence z dne 11. junija 2009 — Ketselidis proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Tožba — Predhodna upravna pritožba — Vmesna odločba — Opravičljiva zmota — Neobstoj — Zavrnitev zaradi molka organa — Prepozna pritožba — Nedopustnost — Sodba sodišča Skupnosti — Novo pomembno dejstvo — Neobstoj)

35

2009/C 193/59

Zadeva F-81/08: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. junija 2009 — Ketselidou proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Tožba — Sodba sodišča Skupnosti — Novo bistveno dejstvo — Neobstoj)

35

2009/C 193/60

Zadeva F-61/09: Tožba, vložena 25. junija 2009 — Strack proti Komisiji

36

2009/C 193/61

Zadeva F-62/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Strack proti Komisiji

36

2009/C 193/62

Združeni zadevi F-14/05 in F-20/05: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Albert-Bousquet in drugi ter Johansson in drugi proti Komisiji

37

2009/C 193/63

Zadeva F-21/05: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — De Geest proti Komisiji

37

2009/C 193/64

Zadeva F-38/05: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Delplancke in Governatori proti Komisiji

37

2009/C 193/65

Zadeva F-49/05: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Bethuyne in drugi proti Komisiji

37

2009/C 193/66

Zadeva F-80/05: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — De Geest proti Svetu

37

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Sodišče

15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/1


2009/C 193/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije

UL C 180, 1.8.2009

Prejšnje objave

UL C 167, 18.7.2009

UL C 153, 4.7.2009

UL C 141, 20.6.2009

UL C 129, 6.6.2009

UL C 113, 16.5.2009

UL C 102, 1.5.2009

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 4. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals proti College van Gedeputeerde Staten van Groningen, intervenientka: RWE Power AG

(Zadeva C-165/09)

2009/C 193/02

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Tožena stranka: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Intervenientka: RWE Power AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali obveznost razlage v skladu z direktivo pomeni, da je mogoče in je treba obveznosti iz Direktive 96/61/ES (1) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (postala Direktiva 2008/1/ES (2) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja), prenesene v zakon o varstvu okolja, razlagati tako, da je treba pri odločanju o zahtevi za izdajo okoljskega dovoljenja v celoti upoštevati nacionalno zgornjo mejo za SO2 iz Direktive 2001/81/ES (3) o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (v nadaljevanju: Direktiva NEC), zlasti če se to nanaša na obveznosti iz člena 9(4) Direktive 96/61/ES, postala Direktiva 2008/1/ES?

2.

a.

Ali obveznost države članice, da se vzdrži sprejetja določb, ki bi resno ogrozile rezultat, ki ga predpisuje ta direktiva, velja tudi za obdobje med 27. novembrom 2002 in 31. decembrom 2010 iz člena 4(1) Direktive NEC?

b.

Ali med navedenim obdobjem od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 poleg ali namesto navedene obveznosti vzdržati se za zadevno državo članico veljajo pozitivne obveznosti, če po preteku tega obdobja grozi preseganje nacionalne zgornje meje emisije za SO2 iz Direktive NEC ali pa bo prišlo do njega?

c.

Ali je za odgovor na vprašanji 2. a) in 2. b) pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja za obrat, ki prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalne zgornje meje emisij za SO2 iz Direktive NEC, izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru začel obratovati leta 2011?

3.

a.

Ali obveznosti iz vprašanja 2 pomenijo, da mora država članica, če ni zagotovil, da obrat, za katerega se zahteva izdaja okoljskega dovoljenja, ne prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalne zgornje meje emisij za SO2 iz Direktive NEC, zavrniti izdajo zahtevanega okoljskega dovoljenja ali mora nanj vezati strožje pogoje ali omejitve? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, v kolikšni meri obrat prispeva k temu preseganju ali grozečemu preseganju?

b.

Ali pa iz Direktive NEC izhaja, da ima država članica tudi ob preseganju ali grozečem preseganju nacionalne zgornje meje emisije za SO2 prosto presojo, da s to direktivo predpisan rezultat uresniči tako, da ne zavrne izdaje dovoljenja ali nanj ne veže strožjih pogojev ali omejitev, temveč namesto tega sprejme druge ukrepe kot drugačno obliko izravnave?

4.

Ali lahko posameznik, če so državi članici naložene obveznosti iz vprašanj 2 in 3, uveljavlja izpolnitev teh obveznosti pri nacionalnem sodišču?

5.

a.

Ali se lahko posameznik neposredno sklicuje na člen 4 Direktive NEC?

b.

Če se lahko, ali je neposredno sklicevanje mogoče po 27. novembru 2002 ali šele po 31. decembru 2010? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru pričel obratovati leta 2011?

6.

Ali lahko posameznik, zlasti če izdaja okoljskega dovoljenja in/ali drugi ukrepi prispevajo k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalne zgornje meje emisij za SO2 iz Direktive NEC, iz člena 4 te direktive:

a.

izpelje splošni zahtevek, naj zadevna država članica določi sveženj ukrepov, s katerimi bodo najpozneje do leta 2010 omejene letne nacionalne emisije SO2 na količine, ki ne bodo presegale nacionalne zgornje meje emisiji iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, sveženj ukrepov, s katerimi bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

b.

izpelje konkretni zahtevek, da zadevna država članica sprejme posebne ukrepe glede posamičnega obrata — na primer v obliki zavrnitve izdaje dovoljenja ali z navezavo strožjih pogojev ali omejitev na dovoljenje — ki bodo prispevali k temu, da bodo najpozneje leta 2010 letne nacionalne emisije SO2 omejene na količine, ki ne bodo presegale nacionalne zgornje meje iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, posebne ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

c.

Ali je za odgovor na vprašanji 6. a) in 6. b) pomembno, koliko obrat prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju?


(1)  Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, str. 26).

(2)  Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Kodificirana različica) (UL L 24, str. 8).

(3)  Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, str. 22).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, druge stranke v posotpku: Electrabel Nederland NV, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

(Zadeva C-166/09)

2009/C 193/03

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Tožena stranka: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Druge stranke v postopku: Electrabel Nederland NV, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali obveznost razlage v skladu z direktivo pomeni, da je mogoče in je treba obveznosti iz Direktive 2008/1/ES (1) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja razlagati tako, da je treba pri odločanju o zahtevi za izdajo okoljskega dovoljenja v celoti upoštevati nacionalne zgornje meje za SO2 in NOx iz Direktive 2001/81/ES (2) o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (v nadaljevanju: Direktiva NEC), zlasti če se to nanaša na obveznosti iz člena 9(4) Direktive 2008/1/ES?

2.

a.

Ali obveznost države članice, da se vzdrži sprejetja določb, ki bi resno ogrozile s to direktivo predpisan rezultat velja tudi za obdobje med 27. novembrom 2002 in 31. decembrom 2010 iz člena 4(1) Direktive NEC?

b.

Ali med navedenim obdobjem od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 poleg ali namesto navedene obveznosti vzdržati se za zadevno državo članico veljajo pozitivne obveznosti, če po preteku tega obdobja grozi preseganje nacionalnih zgornjih mej emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC ali pa bo prišlo do njega?

c.

Ali je za odgovor na vprašanji 2. a) in 2. b) pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja za obrat, ki prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih mej emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru začel obratovati leta 2011?

3.

a.

Ali obveznosti iz vprašanja 2 pomenijo, da mora država članica, če ni zagotovil, da obrat, za katerega se zahteva izdaja okoljskega dovoljenja, ne prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, zavrniti izdajo zahtevanega okoljskega dovoljenja ali mora nanj vezati strožje pogoje ali omejitve? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, koliko obrat prispeva k temu preseganju ali grozečemu preseganju?

b.

Ali pa iz Direktive NEC izhaja, da ima država članica tudi ob preseganju ali grozečem preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx prosto presojo, da z Direktivo predpisan rezultat uresniči tako, da ne zavrne izdaje dovoljenja ali nanj ne veže strožjih pogojev ali omejitev, temveč namesto tega sprejme druge ukrepe kot drugačno obliko izravnave?

4.

Ali lahko posameznik, če so državi članici naložene obveznosti iz vprašanj 2 in 3, uveljavlja izpolnitev teh obveznosti pri nacionalnem sodišču?

5.

a.

Ali se lahko posameznik neposredno sklicuje na člen 4 Direktive NEC?

b.

Če se lahko, ali je neposredno sklicevanje mogoče po 27. novembru 2002 ali šele po 31. decembru 2010? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru začel obratovati leta 2011?

6.

Ali lahko posameznik, zlasti če izdaja okoljskega dovoljenja in/ali drugi ukrepi prispevajo k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, iz člena 4 te direktive:

a.

izpelje splošni zahtevek, naj zadevna država članica določi sveženj ukrepov, s katerimi bodo najpozneje do leta 2010 omejene letne nacionalne emisije SO2 in NOx na količine, ki ne bodo presegale nacionalne zgornje meje emisij iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, sveženj ukrepov, s katerimi bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

b.

izpelje konkretni zahtevek, da zadevna država članica sprejme posebne ukrepe glede posamičnega obrata — na primer v obliki zavrnitve izdaje dovoljenja ali z navezavo strožjih pogojev ali omejitev na dovoljenje — ki bodo prispevali k temu, da bodo najpozneje leta 2010 letne nacionalne emisije SO2 in NOx omejene na količine, ki ne bodo presegale nacionalnih zgornjih mej iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, posebne ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

c.

Ali je za odgovor na ta vprašanji 6. a) in 6. b) pomembno, koliko obrat prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju?


(1)  Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Kodificirana različica) (UL L 24, str. 8).

(2)  Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, str. 22).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. maja 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, druge stranke v postopku: E.On Benelux, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

(Zadeva C-167/09)

2009/C 193/04

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Tožena stranka: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Druge stranke v postopku: E.On Benelux, Burgemeester in Wethouders Rotterdam

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali obveznost razlage v skladu z direktivo pomeni, da je mogoče in je treba obveznosti iz Direktive 96/61/ES (1) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (sedaj Direktiva 2008/1/ES (2) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja) razlagati tako, da je treba pri odločanju o zahtevi za izdajo okoljskega dovoljenja v celoti upoštevati nacionalne zgornje meje za SO2 in NOx iz Direktive 2001/81/ES (3) o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (v nadaljevanju: Direktiva NEC), zlasti če se to nanaša na obveznosti iz člena 9(4) Direktive 96/61/ES, sedaj Direktiva 2008/1/ES?

2.

a.

Ali obveznost države članice, da se vzdrži sprejetja določb, ki bi resno ogrozile s to direktivo predpisan rezultat velja tudi za obdobje med 27. novembrom 2002 in 31. decembrom 2010 iz člena 4(1) Direktive NEC?

b.

Ali med navedenim obdobjem od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 poleg ali namesto navedene obveznosti vzdržati se za zadevno državo članico veljajo pozitivne obveznosti, če po preteku tega obdobja grozi preseganje nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC ali pa bo prišlo do njega?

c.

Ali je za odgovor na vprašanji 2. a) in 2. b) pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja za obrat, ki prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih mej emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru začel obratovati leta 2011?

3.

a.

Ali obveznosti iz vprašanja 2 pomenijo, da mora država članica, če ni zagotovil, da obrat, za katerega se zahteva izdaja okoljskega dovoljenja, ne prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, zavrniti izdajo zahtevanega okoljskega dovoljenja ali mora nanj vezati strožje pogoje ali omejitve? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, koliko obrat prispeva k temu preseganju ali grozečemu preseganju?

b.

Ali pa iz Direktive NEC izhaja, da ima država članica tudi ob preseganju ali grozečem preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx prosto presojo, da z Direktivo predpisan rezultat uresniči tako, da ne zavrne izdaje dovoljenja ali nanj ne veže strožjih pogojev ali omejitev, temveč namesto tega sprejme druge ukrepe kot drugačno obliko izravnave?

4.

Ali lahko posameznik, če so državi članici naložene obveznosti iz vprašanj 2 in 3, uveljavlja izpolnitev teh obveznosti pri nacionalnem sodišču?

5.

a.

Ali se lahko posameznik neposredno sklicuje na člen 4 Direktive NEC?

b.

Če se lahko, ali je neposredno sklicevanje mogoče po 27. novembru 2002 ali šele po 31. decembru 2010? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, da iz zahteve za izdajo okoljskega dovoljenja izhaja, da bo obrat v najboljšem primeru začel obratovati leta 2011?

6.

Ali lahko posameznik, zlasti če izdaja okoljskega dovoljenja in/ali drugi ukrepi prispevajo k preseganju ali grozečemu preseganju nacionalnih zgornjih meja emisij za SO2 in/ali NOx iz Direktive NEC, iz člena 4 te direktive:

a.

izpelje splošni zahtevek, naj zadevna država članica določi sveženj ukrepov, s katerimi bodo najpozneje do leta 2010 omejene letne nacionalne emisije SO2 in NOx na količine, ki ne bodo presegale nacionalnih zgornjih meja emisij iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, sveženj ukrepov, s katerimi bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

b.

izpelje konkretni zahtevek, da zadevna država članica sprejme posebne ukrepe glede posamičnega obrata — na primer v obliki zavrnitve izdaje dovoljenja ali z navezavo strožjih pogojev ali omejitev na dovoljenje — ki bodo prispevali k temu, da bodo najpozneje leta 2010 letne nacionalne emisije SO2 in NOx omejene na količine, ki ne bodo presegale nacionalnih zgornjih mej iz Direktive NEC, ali pa, če tega ne more, posebne ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo emisije nato čim hitreje omejene na te količine?

c.

Ali je za odgovor na vprašanji 6. a) in 6. b) pomembno, koliko obrat prispeva k preseganju ali grozečemu preseganju?


(1)  Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, str. 26).

(2)  Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Kodificirana različica) (UL L 24, str. 8).

(3)  Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, str. 22).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Združeno kraljestvo) 19. maja 2009 — Seaport (NI) Limited proti Department of the Environment for Northern Ireland

(Zadeva C-182/09)

2009/C 193/05

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Seaport (NI) Limited

Tožena stranka: Department of the Environment for Northern Ireland

Vprašanja za predhodno odločanje

(1)

Kakšen je obseg pooblastila, ki je na podlagi člena 13(3) Direktive 2001/42/ES (1) o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (v nadaljevanju: SEA direktiva) dano državam članicam, da odločijo, da ni mogoče zahtevati okoljske presoje načrta ali programa, za katerega je bil prvi uradni pripravljalni akt sprejet pred 21. julijem 2004, in katere zadeve lahko nacionalni organi od primera do primera upoštevajo pri sprejemanju te odločitve?

(2)

Ali je lahko nacionalni organ države članice, ki je leta 2004 sprejel odločitev, da je mogoče, da bi načrt izpolnjeval zahteve SEA direktive, [in ki je potem to mnenje zatrjeval pred nacionalnim sodiščem], ponovno preveril to odločitev in novembra 2007 odločil, da navedeni načrt ni mogel biti v skladu s SEA direktivo?

(3)

Ali postopek odločanja iz vprašanja 2 pomeni retroaktivno odločitev o neizvedljivosti in, če je odgovor pritrdilen, ali člen 13(3) SEA direktive dopušča tako retroaktivno odločitev, ter, če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji?

(4)

Ali so bili elementi, ki jih je v tej zadevi upošteval nacionalni organ pri odločanju 6. novembra 2007, da ni bilo mogoče opraviti okoljske presoje osnutka načrta za severno območje, elementi, ki jih je bil na podlagi člena 13(3) SEA direktive upravičen upoštevati pri sprejetju te odločbe?


(1)  UL L 197, str. 30.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 28. maja 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku proti Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Zadeva C-188/09)

2009/C 193/06

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Tožena stranka: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 2, prvi in drugi odstavek, Prve direktive Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (67/227/EGS) (1) v povezavi s členi 2, 10(1) in (2) ter 17(1) in (2) Šeste direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (2) izključuje možnost, da se za davčne zavezance — ki se ukvarjajo s prodajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti, oziroma osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v obliki posameznih kmetijskih gospodarstev — če kršijo obveznost vodenja evidence prometa in izstopnega davka z uporabo registrskih blagajn, določi začasna izguba pravice do zmanjšanja zneska izstopnega davka za znesek, ki ustreza 30 % vstopnega davka ob nabavi blaga in storitev, kot je določeno v odstavku 2 člena 111 v povezavi z odstavkom 1 člena 111 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. št. 54, pozicija 535 s spremembami) (zakon z dne 11. marca 2004 o davku na blago in storitve)?

2.

Ali „posebni ukrepi“ iz člena 27(1) Šeste direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) glede na naravo in namen lahko pomenijo začasno omejitev obsega pravice davčnega zavezanca do odbitka iz odstavka 2 člena 111 v povezavi z odstavkom 1 člena 111 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. št. 54, pozicija 535 s spremembami) za davčne zavezance, ki kršijo obveznost vodenja evidence prometa in izstopnega davka z uporabo registrskih blagajn, in je zato za njihovo sprejetje treba izvesti postopek, ki izhaja iz člena 27, od (2) do (4), zgoraj navedene Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977?

3.

Ali pravica države članice iz člena 33(1) Šeste direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) vključuje pooblastilo, da se za davčne zavezance uvede kazen začasne izgube pravice do zmanjšanja zneska izstopnega davka za znesek, ki ustreza 30 % vstopnega davka ob nabavi blaga in storitev, če kršijo obveznost vodenja evidence prometa in izstopnega davka z uporabo registrskih blagajn, iz odstavka 2 člena 111 v povezavi z odstavkom 1 člena 111 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. št. 54, pozicija 535 s spremembami)?


(1)  UL 71, str. 1301.

(2)  UL L 145, str. 1.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/7


Pritožba, ki jo je vložil Svet Evropske unije 29. maja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 10. marca 2009 v zadevi T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C–191/09 P)

2009/C 193/07

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopniki: J.-P. Hix, zastopnik, G. Berrisch, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi pritožnika:

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti z dne 10. marca 2009 v delu, v katerem je Sodišče prve stopnje (1) razglasilo člen 1 izpodbijane uredbe za ničnega v delu, v katerem protidampinška dajatev na izvoz proizvodov, ki jih izdelujeta tožeči stranki, v Evropsko skupnost, presega protidampinško dajatev, ki bi se uporabila, če ne bi bila opravljena prilagoditev izvozne cene zaradi provizije, kadar je prodaja potekala s posredovanjem povezanega trgovca, družbe Sepco SA (točka 1 izreka izpodbijane sodbe) in (2) Svetu naložilo plačilo njegovih stroškov in četrtine stroškov, ki so nastali tožečima strankama (točka 3 izreka izpodbijane sodbe),

dokončno odloči o sporu s tem, da tožbo v celoti zavrne;

tožečim strankam na prvi stopnji naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka pred Sodiščem prve stopnje.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet Sodišču prve stopnje očita:

da je napačno uporabilo pravo s tem, da je po analogiji uporabilo sodno prakso v zvezi pojmom enotnega gospodarskega subjekta za člen 2(10)(i) osnovne protidampinške uredbe (1), ker ni upoštevalo, da za izračunavanje normalne vrednosti, izračunavanje izvozne cene in za vprašanje, ali se uporabi prilagoditev, veljajo različna pravila. Glede tega Sodišče prve stopnje tudi ni izpolnilo obveznosti obrazložitve;

da je napačno uporabilo pravo, ko je razlagalo dokazne breme institucij za opravljanje prilagoditve v skladu s členom 2(10)(i) osnovne uredbe, ker ni uporabilo običajnega dokaznega bremena v protidampinških zadevah, in je zato napačno uporabilo pravo s tem, da ni uporabilo pravilnih standardov sodnega nadzora za gospodarsko presojo institucij;

da je napačno uporabilo pravo s tem, da je uporabilo napačno pravno merilo, ko je presojalo odločitev institucij, da opravijo prilagoditev v skladu s členom 2(10)(i), ker je odločitev presojalo s tem, da se je oprlo na predpostavko, da se za primerjavo normalne vrednosti in izvozne cene uporablja pojem enotnega gospodarskega subjekta;

da je napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da so institucije storile očitno napako pri presoji s tem, da so uporabile člen 2(10), prvi pododstavek, temeljne uredbe;

da je napačno uporabilo pravo s tem, da je uporabilo preozko razlago obveznosti razkritja;

da je napačno uporabilo pravo, ker ni pravilno uporabilo pravnega merila za kršitev pravice do obrambe, ki jo je (pravilno) ugotovilo;

da je napačno uporabilo pravo, ko je presojalo učinek zatrjevane kršitve postopka, ker se je oprlo tudi na pravno napačne ugotovitve v zvezi z zakonitostjo prilagoditve na podlagi člena 2(10)(i).


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 56, 6.3.1996, str. 1).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/8


Pritožba, ki jo je vložila Kaul GmbH 1. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 25. marca 2009 v zadevi T-402/07: Kaul GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) — Bayer AG

(Zadeva C-193/09 P)

2009/C 193/08

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Kaul GmbH (zastopnika: R. Kunze, odvetnik in Solicitor, G.Würtenberger, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Bayer AG

Predlogi pritožnice:

Pritožnica predlaga:

naj se sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 25. marca 2009 v zadevi Kaul GmbH proti UUNT — Bayer, T-402/07 (izpodbijana sodba), s katero je navedeno sodišče zavrnilo tožbo, ki je bila vložena zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. avgusta 2007, ki je potrdil odločbo oddelka za ugovore, s katero je bil zavrnjen ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti št. 000 195 370„ARCOL“, razveljavi;

naj se po koncu pisnega postopka pred Sodiščem razpiše obravnava;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da so s sodbo Sodišče prve stopnje kršene upoštevne določbe Uredbe (ES) št. 40/94 (1), in da je ta poleg tega v nasprotju s temeljnimi postopkovnimi načeli. Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 25. marca 2009 je zato utemeljena, saj je

Sodišče prve stopnje nepravilno razlagalo člen 74(2) Uredbe 40/94/ES o blagovni znamki Skupnosti in je zato ob izdaji izpodbijane sodbe kršilo navedeno določbo;

Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi, na podlagi katere pravica do izjave ni bila upoštevna za rešitev spora, storilo napako in kršilo člen 61(2) in člen 73 Uredbe 40/94/ES o blagovni znamki Skupnosti, in

Sodišče prve stopnje nepravilno potrdilo presojo odbora za pritožbe v zvezi z merilom verjetnosti zmede v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe 40/94/ES o blagovni znamki Skupnosti.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/8


Pritožba, ki jo je vložila Alcoa Trasformazioni Srl. 1. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 25. marca 2009 v zadevi Alcoa Trasformazioni Srl. proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-332/06

(Zadeva C–194/09 P)

2009/C 193/09

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Alcoa Trasformazioni Srl (zastopniki: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi pritožnice:

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. marca 2009 v zadevi Alcoa Trasformazioni Srl proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-332/06,

razglasi za nično Odločbo Komisije 2006/C 214/03, ki je bila vročena Italijanski republiki dne 19. julija 2006, v delu, v katerem se nanaša na tarife električne energije, ki veljajo za tovarni aluminija, ki sta v lasti družbe Alcoa Trasformazioni Srl.

Podredno,

zadevo naj vrne Sodišču prve stopnje v ponovno odločanje v skladu s sodbo Sodišča.

In v obeh primerih,

Komisiji naj naloži plačilo sodnih taks in stroškov v skladu s členom 69 Poslovnika Sodišča, vključno z vračilom zneskov, ki so bili Komisiji plačani kot stroški, priglašeni v zvezi s postopkom na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Glede na prejšnjo ugotovitev Komisije, da tarife električne energije, ki veljajo za energetsko intenzivne industrijske panoge v Italiji, niso bile državne pomoči, se postavlja vprašanje, kakšno merilo naj v takšnih okoliščinah uporabi Komisija pred začetkom formalnega postopka pri preiskavi in obrazložitvi. Družba Alcoa trdi, da Komisija v primeru, ko je pred tem ugotovila, da ukrep ni državna pomoč, ne more začeti takšnega postopka, če ni najprej izvedla predhodne obsežne presoje, da bi utemeljila, zakaj prejšnja ugotovitev ne drži več. Poleg tega mora Komisija v odločitvi za začetek formalnega postopka svoje razloge navesti dovolj jasno. Družba Alcoa trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da Komisija lahko začne formalni postopek ne da bi presodila, ali izvirna analiza iz odločbe iz leta 1996 ne velja več. Prav tako se s prejšnjo ugotovitvijo Komisije, da ukrep ni pomenil državne pomoči, postavlja vprašanje, kakšen postopek se mora uporabiti v primeru, da se Komisija odloči še enkrat obravnavati zadevo in začeti formalni postopek. Iz veljavnih postopkovnih pravil in iz temeljnih načel pravne varnosti ter varstva zaupanja v pravo izhaja, da se mora v takšnih okoliščinah uporabiti postopek za presojo obstoječih državnih pomoči. Pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da se je Komisija pri presoji tarif družbe Alcoa pravilno oprla na postopek za novo pomoč.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 29. maja 2009 — Synthon BV proti Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Zadeva C-195/09)

2009/C 193/10

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Synthon BV

Tožena stranka: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je dovoljenje v smislu členov 13 in 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1768/92 (1)‚prvo dovoljenje, da se […] da na trg v Skupnosti‘, če je bilo izdano na podlagi nacionalnega zakona, ki je v skladu z Direktivo Sveta 65/65/EGS (2), ali pa je treba tudi dokazati, da je nacionalni organ pri izdaji zadevnega dovoljenja opravil presojo podatkov, kot to zahteva upravni postopek iz te direktive?

2.

Ali izraz ‚prvo dovoljenje, da se […] da na trg v Skupnosti‘ v smislu členov 13 in 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1768/92 vključuje dovoljenja, za katera je bilo na podlagi nacionalnega prava dovoljeno, da obstajajo poleg sistema dovoljenj v skladu z Direktivo 65/65/EGS?

3.

Ali proizvod, ki ima dovoljenje, da se prvič da na trg v Evropski skupnosti, ne da bi bil predmet upravnega postopka, določenega v Direktivi Sveta 65/65/EGS, spada na področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1768/92, kot je opredeljeno v njenem členu 2?

4.

Če je odgovor na tretje vprašanje nikalen, ali je dodatni varstveni certifikat, ki je bil podeljen za tak proizvod, ničen?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila (UL L 182, str. od 1 do 5).

(2)  Direktiva Sveta 65/65/EGS z dne 26. januarja 1965 o približevanju določb zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na zdravila (UL 1965, 22, str. 369).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Odbor za pritožbe Evropskih šol 29. maja 2009 — Paul Miles in drugi ter Robert Watson Mac Donald proti glavnemu tajniku Evropskih šol

(Zadeva C-196/09)

2009/C 193/11

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Odbor za pritožbe Evropskih šol

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Paul Miles in drugi, Robert Watson Mac Donald

Tožena stranka: Glavni tajnik Evropskih šol

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člen 234 Pogodbe ES razlagati tako, da velja za sodišče, kot je odbor za pritožbe, ki je ustanovljen s členom 27 Konvencije o statutu Evropskih šol (1), in mora to, kadar odloča na zadnji stopnji, predložiti zadevo Sodišču?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je člena 12 in 39 Pogodbe ES treba razlagati tako, da nasprotujeta uporabi sistema osebnih prejemkov, kot je v veljavi v Evropskih šolah, ker ta sistem, čeprav se izrecno sklicuje na tistega, ki zadeva uradnike Skupnosti, ne omogoča popolnega upoštevanja, tudi ne retroaktivnega, izgube vrednosti valute, ki povzroči izgubo kupne moči za profesorje, ki so jih na delo napotili nacionalni organi?

3)

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali lahko razlika v položaju, kot je bila ugotovljena med profesorji, napotenimi v Evropske šole, katerih osebne prejemke zagotavljajo nacionalni organi in Evropska šola, v kateri poučujejo, in uradniki Evropske skupnosti, katerih osebne prejemke zagotavlja izključno Evropska šola, glede na načela, ki jih vsebujeta navedena člena in čeprav se […] [P]ravilnik [za začasno dodeljeno osebje Evropskih šol] sklicuje na Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti, upraviči neenake menjalne tečaje, ki se uporabljajo za zagotovitev ohranitve enakovredne kupne moči?


(1)  UL 1994, L 212, str. 3.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Latvija) 4. junija 2009 — Schenker SIA proti Valsts ieņēmumu Dienests

(Zadeva C-199/09)

2009/C 193/12

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākās tiesas Senāts (Latvija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Schenker SIA.

Tožena stranka: Valsts ieņēmumu Dienests

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93 (1) Komisije z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da je treba v zvezi z zahtevkom za zavezujočo tarifno informacijo izdati zavezujočo informacijo za identično blago, ki ima enako trgovsko oznako, število artikla ali katerokoli drugo merilo, ki razlikuje ali opredeljuje ustrezno blago?


(1)  UL L 253, str. 1.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/10


Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 27. maja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 10. marca 2009 v zadevi T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-200/09 P)

2009/C 193/13

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. van Vliet in C. Clyne, zastopnika)

Druge stranke v postopku: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), nekdanja Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT; Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), nekdanja Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT; Svet Evropske unije

Predlogi pritožnice

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točko 1 sodbe;

tožbo v celoti zavrne;

tožečima strankama naloži plačilo stroškov, ki jih je v tem pritožbenem postopku priglasila Komisija.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

PRVI PRITOŽENI RAZLOG — uporaba koncepta enotnega gospodarskega subjekta za določanje izvozne cene

Komisija meni, da je Sodišče prve stopnje dvakrat napačno uporabilo pravo, ko je navedlo, da „v skladu z ustaljeno sodno prakso glede izračuna normalne vrednosti, ki pa se po analogiji lahko uporabi za izračun izvozne cene, delitev dejavnosti proizvodnje in prodaje v skupini, ki jo oblikujejo pravno ločene družbe, ne vpliva na dejstvo, da gre za enoten gospodarski subjekt, ki tako organizira vse dejavnosti, ki jih v drugih primerih izvaja subjekt, ki je enoten tudi v pravnem smislu“.

Prvič, Sodišče prve stopnje je storilo napako, ker nikakor ni obrazložilo, zakaj bi se moral t.i. koncept enotnega gospodarskega subjekta po analogiji uporabljati tudi za določanje izvozne cene pri izračunavanju stopnje dampinga.

Drugič, Sodišče prve stopnje je storilo napako, ker je odstopilo od ustaljene sodne prakse Sodišča v zvezi s konceptom enotnega gospodarskega subjekta, ki med drugim vključuje sodbe Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh in Canon-II, v katerih je bilo odločeno nasprotno.

DRUGI PRITOŽBENI RAZLOG — dokazno breme in obseg nadzora

Ta pritožbeni razlog se nanaša na dokazno breme in obseg sodnega nadzora. Komisija glede tega meni, da je Sodišče prve stopnje v točkah od 180 do 190 večkrat napačno uporabilo pravo, ker nadzora ni opravilo v ustreznem obsegu. Sodišče prve stopnje pri sklicevanju na sodbo Kundan in Tata ni upoštevalo dejstva, da je bilo besedilo člena 2(10)(i) temeljne uredbe po tej sodbi prilagojeno prav zato, da bi urejalo primere, kakršen je obravnavani. S tem je institucijam jasno puščena določena diskrecijska pravica. Sodišče prve stopnje je uporabilo napačno pravno merilo in s tem institucijam naložilo posebej visoko dokazno breme na področju, kjer imajo običajno široko diskrecijsko pravico. Sodišče prve stopnje zato ni pravno zadostno dokazalo, da so institucije storile očitno napako pri presoji dejanskega stanja.

TRETJI PRITOŽBENI RAZLOG — člen 2(10), prvi pododstavek, temeljne uredbe

S tretjim pritožbenim razlogom se izpodbijajo točke od 193 do 197 izpodbijane sodbe. Če je prvi in/ali drugi pritožbeni razlog utemeljen, je ugotovitev Sodišča prve stopnje, da so institucije kršile člen 2(10), prvi pododstavek, temeljne uredbe, zaradi njegovega lastnega razlogovanja pravno napačna.

ČETRTI PRITOŽBENI RAZLOG — pravica do obrambe

Ta razlog se nanaša na točke od 200 do 211 izpodbijane sodbe. Komisija meni, da je Sodišče prve stopnje v teh točkah uporabilo prestrogo in zato neupravičeno merilo za pravico tožečih strank do obrambe. Z obsegom prilagoditev in transakcij, ki jih je zajemalo, sta bili tožeči stranki seznanjeni že nekaj časa (od prvega dokumenta o dokončnem razkritju). Nadalje je Komisija v odgovor na stališče, ki sta ga tožeči stranki predložili po prejetju tega dokumenta, v drugem dokumentu o dokončnem razkritju pojasnila, da je bila navedba, da se je prilagoditev opravila na podlagi člena 2(9) temeljne uredbe, napačna. Tožeči stranki sta bili torej popolnoma seznanjeni z natančnimi razlogi, iz katerih je Komisija želela opraviti prilagoditev, namreč zato ker je menila, da družba Sepco deluje kot trgovec, ki za tožeče stranke opravlja funkcije, ki so sorodne funkcijam zastopnika, ki dela na podlagi provizije.

Komisija meni, da je tako tožečima strankama dala dovolj informacij za izvajanje njune pravice do obrambe. Sodišče prve stopnje je zato napačno uporabilo pravo, ko je v točki 201 ugotovilo, da bi moralo dokončno razkritje glede tega obsegati več informacij. Tožeči stranki sta bili v nasprotju z ugotovitvami Sodišča prve stopnje seznanjeni z razlogom, iz katerega je Komisija nameravala to prilagoditev predlagati Svetu, namreč zato ker naj bi razmerje med družbo Sepco in tožečima strankama urejal člen 2(10)(i), prva poved, temeljne uredbe. Komisija poleg tega meni, da je njeno stališče utemeljeno s predhodno sodno prakso Sodišča (na primer s sodbo EFMA).

Nazadnje Komisija meni, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo v točki 209, v kateri naj bi zamenjalo vsebinsko vprašanje, ali je bila izvedba prilagoditve zakonita, z vprašanjem, ali se je spoštovala pravica tožečih strank do obrambe. Sodišče prve stopnje v tej točki ugotavlja: „[Z]goraj [je bilo] prikazano, da [so institucije ravnale nezakonito, ker so opravile prilagoditev]. Ugotoviti je torej treba, da“ so institucije s tem, da niso podale svoje dokončne obrazložitve ob drugem dokončnem razkritju, kršile pravico tožečih strank do obrambe. Med tema vprašanjema naj v nasprotju z ugotovitvami Sodišča prve stopnje ne bi bilo nobene vzročne zveze. Zgolj dejstvo, da je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je bila prilagoditev po njegovem mnenju opravljena nezakonito, naj ne bi pomenilo, da je bila pravica tožečih strank do obrambe kršena. Vprašanje naj bi bilo, ali so institucije med upravnim postopkom dale tožečima strankama potrebne informacije, da bi te lahko sporočale informacije. Dejstvo, da Sodišče prve stopnje meni, da je prilagoditev nezakonita, naj ne bi pomenilo, da je bila „torej“ med upravnim postopkom kršena pravica tožečih strank do obrambe.

VPRAŠANJE, ALI LAHKO SODIŠČE SAMO ODLOČA O TEH PRITOŽBENIH RAZLOGIH (oziroma ali bi moralo zadevo vrniti v odločanje Sodišču prve stopnje)

Komisija meni, da če bi Sodišče odločilo, da so zgoraj navedeni pritožbeni razlogi utemeljeni in bi razveljavilo točko 1 izreka izpodbijane sodbe, bi imelo na voljo dovolj popoln spis za samostojno odločanje o upoštevnih pritožbenih razlogih (in za njihovo zavrnitev). Vendar je to vprašanje za Sodišče in Komisija o tem ne bo podala drugih navedb.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2009 — Flachglas Torgau GmbH proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-204/09)

2009/C 193/14

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flachglas Torgau GmbH

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

a)

Ali je člen 2, točka 2, drugi stavek, Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS treba razlagati tako, da opravljajo zadeve iz zakonodajne pristojnosti izključno organi in institucije, ki so v skladu s pravom države članice pristojni za končno (zavezujočo) odločitev v zakonodajnem postopku, ali pa opravljajo zadeve iz zakonodajne pristojnosti tudi organi in institucije, ki so jim na podlagi prava države članice prenesene pristojnosti in pravice do sodelovanja v zakonodajnem postopku, zlasti pravica do vložitve predloga zakona in do izjave o predlogih zakonov?

b)

Ali lahko države članice določijo, da opredelitev organa oblasti vedno ne vključuje organov in institucij le takrat, kadar opravljajo zadeve iz sodne ali zakonodajne pristojnosti, če istočasno njihove ustavne določbe na dan sprejetja te direktive ne predvidevajo postopka pregleda v smislu člena 6 Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS?

c)

Ali pojem organa oblasti ne vključuje organov in institucij, če opravljajo zadeve iz zakonodajne pristojnosti, le za obdobje do konca zakonodajnega postopka?

2.

a)

Ali je zaupnost postopkov v smislu člena 4(2), stavek 1(a), Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS zakonsko določena, če predpis nacionalnega prava, ki je bil sprejet za prenos Direktive 2003/4/ES, na splošno določa, da je treba dostop do informacij o okolju zavrniti, če bi razkritje informacij negativno vplivalo na zaupnost postopkov pred organi, ki so dolžni posredovati informacije, ali je za to potrebno, da posebna zakonska določba določa zaupnost postopkov?

b)

Ali je zaupnost postopkov v smislu člena 4(2), stavek 1(a), Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS zakonsko določena, če iz nacionalnega prava izhaja nezapisano splošno načelo o tem, da upravni postopki pred upravnimi organi niso javni?


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 10. junija 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

(Zadeva C-208/09)

2009/C 193/15

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Tožena stranka: Landeshauptmann von Wien

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 18 ES nasprotuje zakonodaji, v skladu s katero pristojni organi države članice ne priznajo priimka (odraslega) posvojenca, ki je bil določen v drugi državi članici, če ta priimek vsebuje plemiški naziv, ki v prvi državi članici ni dopusten (niti ustavnopravno)?


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 10. junija 2009 — Lahti Energia Oy

(Zadeva C-209/09)

2009/C 193/16

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus (Finska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lahti Energia Oy

Druge zainteresirane stranke: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus in Salpausselän luonnonystävät ry

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba sežig plina, ki je proizveden v napravi za uplinjevanje, kot dodatnega goriva v kotlu elektrarne šteti za dejavnost iz člena 3 Direktive 2000/76/ES (1), če plin, namenjen sežigu, po uplinjenju ni očiščen?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali lastnosti odpadkov, ki se sežigajo, oziroma vsebnost delcev ali drugih nečistoč v plinu, namenjenem sežigu, vplivajo na presojo zadeve?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/13


Tožba, vložena 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-211/09)

2009/C 193/17

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisije Evropskih skupnosti (zastopnici: M. Karanasou-Apostolopoulou in L. Balta, zastopnici)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlogi tožeče stranke:

ugotovi naj se, da Helenska republika s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2006/24/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES, oziroma v vsakem primeru, ker jih ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz te direktive,

Helenski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive 2006/24/CE v nacionalno zakonodajo se je iztekel 15. septembra 2007.


(1)  UL L 105, str. 54.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/13


Pritožba, ki jo je vložila Anheuser-Busch, Inc. 12. junija 2009 zoper sodbo, razglašeno 25. marca 2009 v zadevi T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Budějovický Budvar, národní podnik

(Zadeva C–214/09 P)

2009/C 193/18

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Anheuser-Busch, Inc. (zastopnika: V. von Bomhard, B. Goebel, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in Budějovický Budvar, národní podnik

Predlogi pritožnice:

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti, ki je bila razglašena 25. marca 2009 v zadevi T-191/07 in

odredi, da stroške postopka nosi tožeča stranka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Anheuser-Busch navaja tri pritožbene razloge, prvič, kršitev člena 41(2), tretja poved, Uredbe št. 207/2009 (1) v povezavi s pravili 16(1), (3) in 20(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 (2) z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (3) o znamki Skupnosti, drugič, kršitev člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, in tretjič, kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009.

Prva pritožbena razloga se nanašata na postopkovna vprašanja. Družba Anheuser-Busch navaja, da so ta vprašanja pomembna v tej zadevi. Odbor za pritožbe bi namreč le ob upoštevanju prejšnje mednarodne registracije št. 238 203 lahko glede piv odločil o ugovoru, ki temelji na členu 8(a) Uredbe št. 207/2009. To tudi pomeni, da trditve, navedene predhodno, med postopkom ugovora, glede vprašanja, ali je beseda „Budweiser“ prevladovala nad figurativno znamko družbe Budvar, niso bile upoštevane.

Sodišče prve stopnje se je zmotilo pri ugotovitvi, da družba Budvar ni bila zavezana predložiti dokazov o nepretrgani veljavnosti (oziroma podaljšanju) njene mednarodne registracije št. 238 203. Ta obveznost izhaja iz člena 41(2), tretja poved, Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravili 16(1), (3) in 20(2) izvedbene uredbe iz leta 1995, in obvestila, ki ga je izdal UUNT 18. januarja 2002, s katerim je pozval družbo Budvar, naj predloži „kakršno koli dodatno dejstvo, dokaz ali stališče, za katere meni, da so potrebni v podporo njenemu ugovoru“. To je bila torej obveznost, da predloži take dokaze v roku, določenem v tem obvestilu, in sicer do 26. februarja 2002. Vendar je bil ta dokaz predložen šele 21. januarja 2004.

Zato je ugotovitev Sodišča prve stopnje, da se člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 ne uporabi glede predložitve potrdila o podaljšanju, ker ni bilo „časovne omejitve“ za njegovo predložitev, tudi napačna, in pomeni kršitev te določbe. Dejansko je obstajala „časovna omejitev“ in odbor za pritožbe bi moral vsaj uporabiti diskrecijsko pravico, ki mu jo daje člen 76(2), glede vprašanja, ali bo upošteval ta dokaz. Sodišče prve stopnje je odločbo odbora za pritožbe razlagalo kot da potrjuje, da je bilo potrdilo o podaljšanju predloženo pravočasno. Zato kršitev člena 76(2) temelji na tem, da odbor za pritožbe ni uporabil svoje diskrecijske pravice in da je Sodišče prve stopnje potrdilo to neuporabo.

Sodišče prve stopnje tudi ni priznalo, da je bil dokaz o rabi znamke, ki ga je predložila družba Budvar v utemeljitev svojih ugovorov, nezadosten in se je poleg tega nanašal na druge znamke in ne na znamko, glede katere sta bili izdani izpodbijana sodba in odločba odbora za pritožbe, s čimer je kršilo člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, 14.1.1994, str. 1).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 15. junija 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj proti Oulun kaupunki

(Zadeva C-215/09)

2009/C 193/19

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Markkinaoikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Tožena stranka: Oulun kaupunki

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali gre pri ureditvi — v okviru katere občinski javni naročnik z zasebnim podjetjem, ki je v razmerju do njega samostojno in je v obliki družbe, sklene pogodbo o ustanovitvi novega podjetja kot delniške družbe, v katerem sta z vidika deležev in pooblastil za odločanje udeležena enako in katerega storitve v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem na delovnem mestu se je občinski javni naročnik ob ustanovitvi podjetja zavezal kupovati za svoje uslužbence — če se obravnava celostno, za ureditev, ki zahteva izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ker gre pri celotni pogodbeni ureditvi za oddajo javnega naročila storitev v smislu Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, ali pa gre za ustanovitev skupnega podjetja in za prenos poslovne dejavnosti občinskega podjetja, za kar pa ne veljata navedena direktiva in obveznost razpisa, ki iz nje izhaja?

2)

Ali je poleg tega v obravnavanem primeru pomembno:

a)

da se je mesto Oulu kot občinski naročnik zavezalo, da bo za plačilo kupovalo zgoraj navedene storitve v prehodnem obdobju štirih let, po poteku katerega namerava v skladu s svojim sklepom še enkrat izvesti postopek oddaje javnega naročila za storitve zdravstvenega varstva pri delu, ki jih potrebuje;

b)

da je bil promet občinskega podjetja, ki je organizacijsko pripadalo mestu Oulu, pred sporno ureditvijo ustvarjen večinoma z drugimi storitvami, in ne s storitvami zdravstvenega varstva pri delu, ki so se opravljale za uslužbence mesta;

c)

da se novo podjetje ustanovi tako, da se poslovna dejavnost občinskega podjetja, ki zajema storitve zdravstvenega varstva pri delu tako za delavce mesta kot tudi za zasebne stranke, prenese kot stvarni vložek?


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/15


Tožba, vložena 16. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti

(Zadeva C-220/09)

2009/C 193/20

Jezik postopka: malteščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Aquilina, W. Wils, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Malta

Predloga tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Republika Malta s tem, da v nacionalno pravo ni pravilno prenesla priloge, navedene v členu 3(3), in tretjega stavka iz člena 5 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, ni izpolnila svojih obveznosti iz Direktive 93/13/EGS;

Republiki Malti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija Evropskih skupnosti trdi, da Republika Malta v nacionalno pravo ni pravilno prenesla priloge, navedene v členu 3(3), in tretjega stavka iz člena 5 Direktive Sveta 93/13/EGS (v nadaljevanju: direktiva) in da torej ni izpolnila svojih obveznosti iz te direktive.

Komisija navaja, da ni nujno, da vsaka država sprejme novo zakonodajo za prenos direktive, vendar pa mora nacionalno pravo dejansko zagotavljati, da se direktiva v celoti izvaja, pravni položaj na podlagi nacionalnega prava mora biti dovolj natančen in jasen ter posamezniki morajo biti v celoti seznanjeni s svojimi pravicami in imeti možnost njihovega uveljavljanja pred nacionalnimi sodišči, če je to potrebno.

V zvezi s prilogo, navedeno v členu 3(3) direktive Komisija trdi, da je prenos te priloge v nacionalno pravo nujen in pomemben. Navaja, da čeprav je seznam iz priloge neizčrpen in ponazorilen, pa je vir informacij tako za nacionalne organe, pristojne za uporabo izvedbenih ukrepov, kot tudi za posameznike, na katere ti ukrepi vplivajo. Zato morajo države članice, da bi dosegle cilj, ki mu sledi direktiva, izbrati obliko in način prenosa, ki bosta zadostno zagotavljala, da se lahko javnost z njo seznani.

Komisija trdi, da Republika Malta ni sprejela ukrepov, ki bi zadostno zagotavljali obveščenost javnosti o seznamu iz priloge k direktivi, zlasti glede točk 1(a), (f), (g),(h) in glede točke 1(q) v celoti. Poleg tega Republika Malta ni navedla, da je bila priloga k direktivi v celoti povzeta v pripravljalna dela za zakon, s katerim je bila direktiva prenesena, pripravljalna dela pa so v skladu z malteško pravno tradicijo pomembna pomoč pri razlagi zakonov. Poleg tega ni bilo navedeno, da bo javnost o tem obveščena na drug način.

V zvezi s prenosom tretjega stavka člena 5 direktive v nacionalno pravo Komisija trdi, da je prenos tega stavka v malteško pravo nujen in pomemben, ker je pravilo iz tega stavka zavezujoča pravna določba, ki daje potrošnikom več pravic in zaščite ter pomaga pri opredelitvi cilja, ki mu sledi direktiva.


Sodišče prve stopnje

15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/16


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Španija proti Komisiji

(Zadeva T-259/05) (1)

(„EKUJS - Jamstveni oddelek - Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti - Lan za vlakna - Konoplja - Banane - Poročilo urada OLAF - Poročilo Računskega sodišča - Dvostranska razprava iz člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 - Bistvene kršitve postopka - Zloraba - Obstoj finančne škode, povzročene EKUJS“)

2009/C 193/21

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: T. van Rijn, L. Parpala in F. Jimeno Fernández, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2005/354/ES z dne 29. aprila 2005 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (UL L 112, str. 14).

Izrek

1)

Odločba Komisije 2005/354/ES z dne 29. aprila 2005 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti se razglasi za nično v delu, v katerem izključi iz financiranja Skupnosti odhodke Kraljevine Španije iz naslova dodeljenih pomoči za proizvodnjo konoplje v sezonah od 1996/1997 do 1999/2000.

2)

V preostalem se tožba zavrže.

3)

Vsaka stranka nosi plačilo svojih stroškov.


(1)  UL C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/16


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Danjaq proti UUNT — Mission Productions (Dr. No)

(Zadeva T-435/05) (1)

(„Blagovna znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti Dr. No - Ugovor imetnika neregistriranih besednih znamk in znakov Dr. No in Dr. NO - Neobstoj pogoja prejšnjih blagovnih znamk - Neobstoj razlikovalnega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu - Člen 8(1)(a) in (b), (2)(c) in (4) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(a) in (b), (2)(c) in (4) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Obveznost obrazložitve - Člen 73 Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 193/22

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Danjaq, LLC (Santa Monica, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein in L. Berg, solicitors)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (München, Nemčija) (zastopnik: K. Lewinsky, odvetnik)

Predmet

Tožba, vložena zoper Odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (zadeva R 1118/2004-1) z dne 21. septembra 2005, ki se nanaša na postopek z ugovorom med Danjaq, LLC in Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Danjaq, LLC se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/17


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — ISD Polska in drugi proti Komisiji

(Združeni zadevi T-273/06 in T-297/06) (1)

(„Državne pomoči - Sistem pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla - Odločba o razglasitvi pomoči za delno nezdružljive s skupnim trgom in o odreditvi njihovega vračila - Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije - Ničnostna tožba - Procesno upravičenje - Rok za vložitev tožbe - Dopustnost - Legitimno pričakovanje - Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 - Obrestna mera, ki se uporabi za vrnitev nezdružljivih pomoči - Obveznost tesnega sodelovanja z državo članico - Obrestna mera, izračunana na podlagi obrestnoobrestnega računa - Člena 9(4) in 11(2) Uredbe (ES) št. 794/2004“)

2009/C 193/23

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki v zadevi T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varšava, Poljska); in Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukrajina) (zastopniki: najprej C. Rapin in E. Van den Haute, nato C. Rapin, E. Van den Haute in C. Pétermann, odvetniki)

Tožeča stranka v zadevi T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (prej Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varšava) (zastopniki: najprej C. Rapin in E. Van den Haute, nato C. Rapin, E. Van den Haute in C. Pétermann, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Giolito in A. Stobiecka-Kuik, zastopnika)

Predmet

Predlogi za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2006/937/ES z dne 5. julija 2005 o državni pomoči št. C 20/04 (prej NN 25/04) za jeklarsko družbo Huta Częstochowa S.A. (UL 2006, L 366, str. 1) v delu, v katerem so nekatere pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in je Republiki Poljski odrejeno, naj zahteva njihovo vračilo.

Izrek

1)

Tožbi se zavrneta.

2)

Družbama ISD Polska sp. z o.o. in Industrial Union of Donbass Corp. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/17


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy proti Komisiji

(Zadeva T-288/06) (1)

(„Državne pomoči - Ureditev pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla - Odločba, ki pomoči razglaša za delno nezdružljive s skupnim trgom in nalaga vračilo - Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije - Obrestna mera za vračilo nezdružljivih pomoči - Obveznost tesnega sodelovanja z državo članico - Člena 9(4) in 11(2) Uredbe (ES) št. 794/2004“)

2009/C 193/24

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (nekdanja Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Poljska) (zastopnika: C. Sadkowski in D. Sałajewski, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Giolito in A. Stobiecka-Kuik, zastopnika)

Predmet

Predlog za delno razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2006/937/ES z dne 5. julija 2005 o državni pomoči št. C 20/04 (prej NN 25/04) za Huta Częstochowa S. A. (UL 2006, L 366, str. 1) v delu, kjer nekatere pomoči razglaša za nezdružljive s skupnim trgom in Republiki Poljski nalaga, naj izterja njihovo vračilo.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Družbi Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/18


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Operator ARP proti Komisiji

(Zadeva T-291/06) (1)

(„Državne pomoči - Sistem pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla - Odločba o razglasitvi pomoči za delno nezdružljive s skupnim trgom in o odreditvi njihovega vračila - Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije - Ničnostna tožba - Pravni interes - Dopustnost - Pojem upravičenca - Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999“)

2009/C 193/25

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Operator ARP sp. z o.o. (Varšava, Poljska) (zastopnika: sprva J. Szymanowska, nato J. Szymanowska in P. Rosiak, in nazadnje P. Rosiak, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Giolito in A. Stobiecka-Kuik, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2006/937/ES z dne 5. julija 2005 o državni pomoči C 20/04 (prej NN 25/04) v korist proizvajalca jekla Huta Częstochowa S.A. (UL 2006, L 366, str. 1) v delu, v katerem so nekatere pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in je Republiki Poljski odrejeno, naj zahteva njihovo vračilo.

Izrek

1)

Člen 3(2), prvi pododstavek, Odločbe Komisije 2006/937/ES z dne 5[.] julij[a] 2005 o državni pomoči št. C 20/04 (prej NN 25/04) za Huta Częstochowa S.A. se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na družbo Operator ARP sp. Z o.o.

2)

Komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 310, 16.12.2006.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/18


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — ThyssenKrupp Stainless proti Komisiji

(Zadeva T-24/07) (1)

(„Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Valjani ploščati izdelki iz nerjavnega jekla - Odločba, s katero je bila na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 ugotovljena kršitev člena 65 PJ po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ - Dodatna dajatev na zlitine - Pristojnost Komisije - Odgovornost za kršitev - Pravnomočnost - Pravica do obrambe - Vpogled v spis - Zastaranje - Načelo non bis in idem - Sodelovanje med upravnim postopkom“)

2009/C 193/26

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Nemčija) (zastopnika: M. Klusmann in S. Thomas, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: F. Castillo de la Torre, R. Sauer in O. Weber, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev popolne ali delne ničnosti Odločbe Komisije z dne 20. decembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 65 [PJ] (zadeva COMP/F/39.234 — Dodatna dajatev na zlitine — ponovno sprejetje) in, podredno, za znižanje globe, naložene družbi ThyssenKrupp Stainless z navedeno odločbo.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/19


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — KG Holding in drugi proti Komisiji

(Združene zadeve T-81/07, T-82/07 in T-83/07) (1)

(„Državne pomoči - Pomoč za prestrukturiranje, ki so jo nizozemski organi dodelili družbi KG Holding NV - Odločba, s katero je bila pomoč ugotovljena za nezdružljivo s skupnim trgom in naloženo njeno vračilo - Ničnostna tožba - Delna nedopustnost - Vračilo pomoči od podjetij, prejemnikov pomoči, glede katerih je bil razglašen stečaj - Smernice Skupnosti za državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah“)

2009/C 193/27

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-81/07: Jan Rudolf Maas, stečajni upravitelj družbe KG Holding NV (Rotterdam, Nizozemska) (zastopnika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

Tožeča stranka v zadevi T-82/07: Jan Rudolf Maas in Cornelis van den Bergh, stečajna upravitelja družbe Kliq BV (Rotterdam) (zastopnika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

Tožeča stranka v zadevi T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, stečajni upravitelj družbe Kliq Reïntegratie (Utrecht, Nizozemska) (zastopnika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: H. van Vliet, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2006/939/ES z dne 19. julija 2006 o ukrepu pomoči, ki ga je priglasila Nizozemska, za družbo KG Holding NV (UL L 366, str. 40).

Izrek

1)

Člen 2 Odločbe Komisije 2006/939/ES z dne 19. julija 2006 o ukrepu pomoči, ki ga je priglasila Kraljevina Nizozemska, za družbo KG Holding NV, se razglasi za ničen.

2)

Tožbe se v preostalem zavrnejo.

3)

Jan Rudolf Maas kot stečajni upravitelj družbe KG Holding NV nosi svoje stroške v zadevi T 81/07.

4)

Jan Rudolf Maas in Cornelis van den Bergh kot stečajna upravitelja družbe Kliq BV nosita svoje stroške v zadevi T 82/07.

5)

Jean Leon Marcel Groenewegen kot stečajni upravitelj družbe Kliq Reïntegratie nosi poleg svojih stroškov v zadevi T 83/07 stroške, ki jih je v zadevi T 83/07 priglasila Komisija.

6)

Komisija nosi svoje stroške v zadevah T 81/07 in T 82/07.


(1)  UL C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/19


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Euro-Information proti UUNT (Upodobitev roke, ki drži karto, na kateri so trije trikotniki)

(Zadeva T-414/07) (1)

(„Znamka Skupnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja roko, ki drži karto, na kateri si sledijo trije trikotniki - Absolutni razlog za zavrnitev - Odsotnost razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 193/28

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, Francija) (zastopniki: P. Greffe, M. Chaminade in L. Paudrat, zastopniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: O. Montalto in R. Bianchi, zastopnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. septembra 2007 (R 290/2007-1), s katero je bil zavrnjen predlog za registracijo kot znamke Skupnosti znaka, ki predstavlja roko, ki drži karto, na kateri so trije trikotniki.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 26.1.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/20


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Okalux proti UUNT — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Zadeva T-419/07) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek razveljavitve - Besedna znamka Skupnosti OKATECH - Delni umik - Rok za tožbo - Člena 57 in 77a Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 58 in 80 Uredbe (ES) št. 207/2009) - Načeli zaupanja v pravo in pravne varnosti - Pravica do izjave“)

2009/C 193/29

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Nemčija) (zastopnik: M. Beckensträter, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Schäffner, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnika: sprva I. Friedhoff, nato S. von Petersdorff-Campen, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 3. septembra 2007 (zadeva R 766/2007-2), o postopku za razveljavitev med Messe Düsseldorf GmbH in Okalux GmbH.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Okalux GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 8, 12.1.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/20


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — CPEM proti Komisiji

(Zadeva T-444/07) (1)

(„ESS - Ukinitev finančne pomoči - Poročilo OLAF“)

2009/C 193/30

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, Francija) (zastopnik: C. Bonnefoi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Flynn in A. Steiblytė, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije št. C(2007) 4645 z dne 4. oktobra 2007, s katero je bila ukinjena pomoč, ki jo je Evropski socialni sklad (ESS) dodelil z Odločbo št. C(1999) 2645 z dne 17. avgusta 1999, ter odškodninski zahtevek.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) nosi stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 37, 9.2.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/20


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Perfetti Van Melle proti UUNT — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Zadeva T-16/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti CENTER SHOCK - Prejšnje nacionalne besedne znamke CENTER - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člena 8(1)(b) in 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 193/31

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italija) (zastopnika: P. Perani in P. Pozzi, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: J Novais Gonçalves, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Švedska) (zastopniki: sprva J. Runsten in S. Sparring, nato M. Treis, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. novembra 2007 (zadeva R 149/2006-4) v zvezi s postopkom ugotovitve ničnosti med družbama Cloetta Fazer AB in Perfetti Van Melle SpA.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Perfetti Van Melle SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/21


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Fitoussi proti UUNT — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Zadeva T-311/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti IBIZA REPUBLIC - Prejšnja figurativna nacionalna znamka, ki predstavlja peterokrako zvezdo, obdano s krogom - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 193/32

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Paul Fitoussi (Vincennes, Francija) (zastopniki: K. Manhaeve, T. van Innis in G. Glas, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: R. Bianchi, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. maja 2008 (zadeva R 1135/2007-2) glede postopka z ugovorom med Paulom Fitoussijem in Bernadette Nicole J. Loriot.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Paulu Fitoussiju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/21


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2009 — Poljska proti Komisiji

(Zadeva T-258/04) (1)

(„Ničnostna tožba - Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic - Uredba (ES) št. 60/2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja - Rok za tožbo - Začetek - Prepoznost - Nedopustnost“)

2009/C 193/33

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopniki: sprva J. Pietras in E. Ośniecka-Tamecka, nato T. Nowakowski in nazadnje M. Dowgielewicz, zastopniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva L. Visaggio in A. Stobiecka-Kuik, nato T. van Rijn, L. Visaggio in A. Stobiecka-Kuik, zastopniki)

Intervenient v podporo tožeče stranke: Republika Ciper (zastopnik: P. Kliridis, zastopnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti člena 5, člena 6, od (1) do (3), člena 7(1) in člena 8(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 9, str. 8).

Izrek

1)

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)

Republika Poljska nosi svoje stroške in stroške Komisije.

3)

Republika Ciper nosi svoje stroške.


(1)  UL C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/22


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. junija 2009 — AVLUX proti Parlamentu

(Zadeva T-524/08) (1)

(„Ničnostna tožba - Javna naročila storitev - Razpis v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe Konrad Adenauer v Luxembourgu - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Razglasitev ničnosti postopka oddaje javnega naročila - Ustavitev postopka“)

2009/C 193/34

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: R. Adam, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Ecker in D. Petersheim, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 2. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranke v okviru razpisa v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe KAD v Luxembourgu (UL 2008, S 193-254240)

Izrek

1)

Postopek se ustavi.

2)

Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/22


Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen proti Komisiji

(Zadeva T-550/08 R)

(„Začasna odredba - Odločba Komisije, s katero je naloženo plačilo globe - Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje začasnih ukrepov (vračilo že naložene globe in odpoved izdaji bančnega jamstva) - Neobstoj fumus boni juris in neobstoj nujnosti“)

2009/C 193/35

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hamburg, Nemčija) (zastopnika: M. Dallmann in U. Krauthause, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Antoniadis in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve končne odločbe C(2008)5476 Komisije z dne 1. oktobra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EEA v zadevi COMP/39181 — vosek za sveče, v delu, kjer tožeči stranki nalaga plačilo globe, predlog da se tožečo stranko oprosti obveznosti predložitve bančne garancije kot pogoja za odpravo obveznosti plačila in predlog za izdajo drugih začasnih ukrepov.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/22


Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 8. junija 2009 — Z proti Komisiji

(Zadeva T-173/09 R)

(„Izdaja začasne odredbe - Zagotovitev vpogleda tretje osebe v odločbo Komisije, s katero je bilo naloženo plačilo globe in ki še ni bila objavljena - Predlog za sprejetje začasnih ukrepov - Ustavitev postopka - Neobstoj nujnosti“)

2009/C 193/36

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Z (X, Nemčija) (zastopnika: C. Grau in N. Jäger, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: R. Sauer, V. Bottka in A. Bouquet, zastopniki)

Predmet

Zagotovitev vpogleda v Odločbo Komisije z dne 28. januarja 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/G/39.406 — cevi za uporabo v pomorstvu) in odstranitev poimenske navedbe tožeče stranke iz besedila te odločbe.

Izrek

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se v delu, v katerem še ni postal brezpredmeten, zavrne.

2)

Ta sklep razveljavlja in nadomešča sklep z dne 6. maja 2009.

3)

Odločitev o stroških se pridrži.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/23


Tožba, vložena 14. maja 2009 — Helenska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva T-184/09)

2009/C 193/37

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: V. Kontolaimos, E. Levtheriotou, V. Karra)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

tožbi naj se ugodi in razglasi izpodbijano odločbo za nično ali, podredno, izpodbijana odločba naj se spremeni z znižanjem finančnega popravka na 5 % ali, podredno, popravek 10 % naj se uporabi samo za količino sladkorja, ki ga je uvozila E.V.Z.;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 19. marca 2009„o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti“, notificirane pod dokumentarno številko C(2009)1945 in objavljene pod številko 2099/253/CE (UL L 75, str. 15), in v zvezi z uporabo finančnih popravkov za izvozna nadomestila in SUT sladkor, zaradi neobstoja kontrol, Helenska republika navaja naslednje ničnostne razloge:

Prvi ničnostni razlog se nanaša na razglasitev ničnosti postopka za potrditev obračuna zaradi kršitve bistvenih postopkovnih pravil iz člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 (1), ki so v zvezi z dvostransko razpravo o potrebnih popravkih na področju nadomestil za izvoz sladkorja, ki je sestavni del proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I.

Drugi ničnostni razlog se nanaša na napačno presojo dejanskega stanja, nezadostno obrazložitev in prekoračitev omejitev pooblastila Komisije za odločanje po prostem preudarku glede ocene tveganja za EKUJS.

Tretji ničnostni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 1663/95 z dne 7. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 v zvezi s postopkom za potrditev obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS (UL L 158, str. 6).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/23


Tožba, vložena 2. junija 2009 — Danska proti Komisiji

(Zadeva T-212/09)

2009/C 193/38

Jezik postopka: danščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Danska (zastopniki: J. Bering Liisberg, zastopnik, skupaj s P. Biering in J. Pinborg, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Primarno, odločba Komisije z dne 19. marca 2009 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti naj se razglasi za nično v delu, v katerem so iz financiranja Skupnosti izključeni odhodki, ki jih je prijavila Danska;

podredno, odločba Komisije z dne 19. marca 2009 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti naj se razglasi za nično v delu, v katerem so iz financiranja Skupnosti izključeni odhodki, ki jih je prijavila Danska, kolikor izključitev iz financiranja Skupnosti temelji na:

zatrjevani kršitvi pravil o nadzoru površin v prahi in pomanjkljivosti tega nadzora v letih 2002, 2003 in/ali 2004; in/ali

zatrjevani kršitvi pravil o nadzoru z daljinskim zaznavanjem in pomanjkljivosti tega nadzora v letih 2003 in/ali 2004;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2009/253/ES z dne 19. marca 2009 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti v delu, v katerem so iz financiranja Skupnosti izključeni odhodki, ki jih je prijavila Danska. (1)

Tožeča stranka zatrjuje, da se Komisija v odločbi v več pogledih opira na napačno razlago in uporabo pravne podlage, zlasti glede vzdrževanja površin v prahi in zahtev v zvezi z daljinskim zaznavanjem.

V nadaljevanju zatrjuje, da ima odločba bistvene pomanjkljivosti obrazložitve in da je v nekaterih pogledih v nasprotju z načelom varstva legitimnih pričakovanj ter načelom pravne varnosti.

Nazadnje tožeča stranka trdi, da je bil popravek izveden v nasprotju s smernicami Komisije, da nima zadostne podlage v dejstvih in je nesorazmeren ob upoštevanju dejstva, da Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ni bil izpostavljen resničnemu finančnemu tveganju.


(1)  UL L 75, str. 15; notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1945.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/24


Tožba, vložena 9. junija 2009 — British Telecommunication proti Komisiji

(Zadeva T-226/09)

2009/C 193/39

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: British Telecommunications plc (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: G. Robert in M. M. Newhouse, solicitors)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe;

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 685 konč. z dne 11. februarja 2009, s katero je kot nezdružljivo s skupnim trgom razglasila pomoč, ki so jo britanski organi odobrili v korist tožeče stranke na podlagi poroštva države pokojninskemu skladu BT (državna pomoč št.C 55/2007 (prej NN 63/2007, CP 106/2006)).

Tožeča stranka v utemeljitev svojih predlogov navaja sedem tožbenih razlogov.

Prvič, tožeča stranka trdi, da je Komisija s tem da je sklepala, da je imela tožeča stranka selektivno ekonomsko prednost, napačno uporabila pravo, s tem da je nepravilno uporabila člen 87(1) ES in pojem državne pomoči, pa storila očitno napako pri presoji. Tožeča stranka zatrjuje, da Komisija ni upoštevala vseh ekonomskih in dejanskih okoliščin, v katerih je delovala tožeča stranka.

Drugič, tožeča stranka trdi, da je Komisija s tem da je sklepala, da ima tožeča stranka selektivno ekonomsko prednost, ker upravitelji (trustees) BT sistema pokojninskega zavarovanja (BTSPZ) ne prispevajo v pokojninski zaščitni sklad (PZS) za pokojnine zavarovancev BTSPZ, ki jih krije poroštvo države, storila očitno napako pri presoji, s tem da ni primerjala dejavnikov, ki bi jih lahko, pa kršila načelo enakega obravnavanja. Tožeča stranka meni, da Komisija ni upoštevala razlik med sistemom v zasebnem sektorju, ki ga krije PZS in sistemom v javnem sektorju, ki ga je nasledila tožeča stranka v času privatizacije.

Tretjič, tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo in kršila načelo zaupanja v pravo, s tem da je opredelitev ukrepa, ki, ko je bil odobren, ni bil pomoč, spremenila iz „temeljnih razlogov“, iz katerih naj bi se dvajset let pozneje, ker je bil medtem sprejet zakonodajni ukrep, štel za državno pomoč,.

Četrtič, tožeča stranka trdi, da je Komisija s tem da je zahtevala, da upravitelji (trustees) BTSPZ prispevajo k PZS, kršila načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti.

Petič, tožeča stranka zatrjuje, da je Komisija storila očitno napako pri presoji in ni raziskala, ali selektivna ekonomska prednost, ki jo navaja, izkrivlja konkurenco in prizadene trgovino med državami članicami v smislu člena 87(1) ES.

Šestič, tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno ugotovila dejansko stanje in napačno uporabila pravo s tem ko je sklepala, da je prišlo do prenosa državnih sredstev.

Sedmič, tožeča stranka trdi, da je Komisija s tem da ni obrazložila izpodbijane odločbe, kršila člen 253 ES:


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/24


Tožba, vložena 10. junija 2009 — Feng Shen Technology proti UUNT — Majtczak (FS)

(Zadeva T-227/09)

2009/C 193/40

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Tajvan) (zastopnika: W. Festl Wietek in P. Rath, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Jarosław Majtczak (Łódź, Poljska)

Predlogi tožeče stranke

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 1. aprila 2009 v zadevi R 529/2008 4 naj se razveljavi;

znamka Skupnosti št. 4 431 391 naj se ugotovi za nično; in

UUNT naj se naloži plačilo stroškov, nastalih pred Sodiščem in pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: znamka „FS“ za proizvode iz razreda 26 — znamka Skupnosti št. 4 431 391

Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Pravica iz znamke, ki jo ima stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti: Nekaj prejšnjih registracij za figurativni znak „FS“ v Tajvanu, na Kitajskem in v Gani v zvezi z zadrgami in sorodnimi proizvodi

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev členov 51(1)(b) Uredbe Sveta 40/94 (ki je postal člena 52(1)(b) Uredbe Sveta 207/2009), ker odbor za pritožbe ni ustrezno presodil dokazov in dokumentov, ki so jih predložile stranke, in ni ustrezno analiziral dejstev, kar je predpogoj za ugotovitev, da je bila zadevna zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/25


Tožba, vložena 10. junija 2009 — BT Pension Scheme Trustees proti Komisiji

(Zadeva T-230/09)

2009/C 193/41

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BT Pension Scheme Trustees Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: J. Derenne in A. Müller-Rappard, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe;

podredno, razglasitev ničnosti člena 1 odločbe v delu, v katerem se nanaša na dejstvo, da je bila državna pomoč uvedena nezakonito, in člena 2, člena 3, prva alinea, ter člena 4 v delu, v katerem se nanašajo na vračilo pomoči;

naložitev Komisiji plačila stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

To tožbo je vložil Trustee of the British Telecommunications Pension Scheme (skrbnik pokojninskega sistema družbe British Telecommunications, v nadaljevanju: BTPS) — pokojninskega sistema, ki ga finančno podpira družba British Telecommunications plc (v nadaljevanju: BT) — ki je odgovoren za upravljanje sistema, in sicer za pobiranje, vlaganje prispevkov ter plačilo prejemkov upokojenim osebam, ki so bile zaposlene pri družbi BT, in osebam, ki jih te vzdržujejo, na podlagi skrbniške pogodbe, ki ureja BTPS, in splošnega prava.

Tožeča stranka s to tožbo predlaga, naj se odločba Komisije C(2009) 685 konč. z dne 11. februarja 2009 (Državna pomoč št. C 55/2007 (prej NN 63/2007, CP 106/2006)) razglasi za nično v delu, v katerem opredeljuje zadevni ukrep — „izvzetje“ BTPS od plačila dajatev Pension Protection Fund (pokojninskemu zaščitnemu skladu, v nadaljevanju PPF) „v zvezi s pokojninskimi obveznostmi upravičenca, ki jih krije poroštvo države“ — kot nezakonito in nezdružljivo državno pomoč v smislu člena 87(1) ES, in v delu, v katerem določa, da se ta pomoč od upravičenca izterja z obrestmi od dneva, ko je bila uveljavljena, do dneva njenega vračila.

V prvem tožbenem razlogu tožeča stranka trdi, da je z odločbo kršen člen 87(1) ES iz štirih vidikov:

Prvič, tožeča stranka meni, da je bil kršen pogoj selektivnosti, ker v odločbi ni jasno opredeljen pravilni referenčni sistem in njegov namen ter je Komisija zato nepravilno ugotovila, da je imel BTPS korist od tako imenovanega „izvzetja“.

Drugič, trdi, da je bil kršen pogoj ekonomske prednosti, saj Komisija ni mogla ugotoviti, ne da bi primerjala splošen položaj družbe BT s položajem njenih konkurentov, ki nimajo istih strukturnih pomanjkljivosti v smislu pokojninskih izdatkov kot družba BT, da družba BT uživa ekonomsko prednost v smislu člena 87(1) ES, ker skrbnik plačuje zmanjšane dajatve PPF.

Tretjič, tožeča stranka navaja, da je bil kršen pogoj glede izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino, saj ob pomanjkanju prednosti, kot je dokazano v drugi trditvi, ne more obstajati nobeno izkrivljanje konkurence in/ali vpliv na trgovino.

Četrtič, tožeča stranka trdi, da je bil kršen pogoj prenosa državnih virov, saj odločba ni mogla opredeliti prenosa državnih virov v zvezi z državnim poroštvom kot upoštevnega prenosa državnih virov, da bi se neupravičen vstop BTPS v PPF opredelilo kot državno pomoč.

V drugem tožbenem razlogu tožeča stranka trdi, da je z odločbo kršen člen 253 ES, ker ni obrazložitve v zvezi s temi točkami:

obrazložitev glede presoje splošnega referenčnega sistema v okviru analize obstoja selektivne prednosti je protislovna;

v zvezi z analizo pogoja selektivnosti, zlasti zaradi neizvedbe trostopenjske analize, določene s sodno prakso;

Komisija domnevno ni zadosti utemeljila, zakaj meni, da dodatne obveznosti družbe BT po privatizaciji niso upoštevne za presojo splošnega tržnega položaja družbe BT v primerjavi z njenimi konkurenti;

Komisija domnevno ni razložila kako bi lahko prenos državnih virov v zvezi z državnim poroštvom pomenil upoštevni prenos državnih virov glede številnih izjem (na podlagi določb zakona o pokojninah iz leta 2004), ki izvirajo iz državnih poroštev.

V tretjem tožbenem razlogu tožeča stranka trdi, da je odločba v nasprotju s pojmom nezakonite pomoči iz člena 88(3) ES v povezavi s členom 1(f) in členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 (1), ker ni treba ne od družbe BT ne od BRPS ali njegovega skrbnika izterjati nobene pomoči, saj zatrjevana pomoč zaradi skrbniške pogodbe ni bila uvedena.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, str. 1).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/26


Tožba, vložena 8. junija 2009 — Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-236/09)

2009/C 193/42

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in M. Dermitzakis, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odločba Komisije, s katero je ta zavrnila ponudbo tožeče stranke v zvezi z javnim naročilom RTD-R4-2007-001 za sklop št. 1, „Strokovno znanje v zvezi z razvojem na kraju samem (intra-muros)“ in za sklop št. 2, „Razvojni projekti izven kraja samega (extra-muros)“, (UL 2007/S 238-288854), ki je bila tožeči stranki vročena z dopisoma z dne 27. marca 2009, in vse nadaljnje odločbe Komisije, vključno z odločbo, da se naročilo dodeli uspešnemu ponudniku, naj se razglasi za nične;

Komisiji naj se naloži povrnitev škode v vrednosti 69 271 200 EUR (33 271 920 za sklop št. 1 in 36 173 280 za sklop št. 2), ki je nastala tožeči stranki zaradi spornega postopka oddaje naročila;

Komisiji naj se naloži plačilo sodnih stroškov in stroškov, ki so nastali tožeči stranki v zvezi s to tožbo, tudi če bo ta zavrnjena.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v tej zadevi predlaga razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se zavrne njena ponudba, vložena v zvezi z javnim naročilom za zagotovitev zunanjih storitev razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov ter s tem povezanih študij (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7) za sklop št. 1, „Strokovno znanje v zvezi z razvojem na kraju samem (intra-muros)“, in za sklop št. 2, „Razvojni projekti izven kraja samega (extra-muros)“, in da naročilo dodeli uspešnemu ponudniku. Tožeča stranka dalje predlaga povračilo škode, ki naj bi ji nastala zaradi postopka javnega naročila.

Tožeča stranka v utemeljitev svojih predlogov navaja te tožbene razloge.

Prvič, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka storila več očitnih napak pri presoji in da tožeči stranki v nasprotju s Finančno uredbo (1) in pravili za njeno izvajanje ter v nasprotju z Direktivo 2004/18 (2) in s členom 235 ES ni želela sporočiti nikakršne utemeljitve ali pojasnila.

Drugič, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka s tem, da je ponudnike proti njihovi volji silila k širitvi njihovih ponudb, kršila Finančno uredbo. Poleg tega tožeča stranka trdi, da tudi če bi imela tožena stranka pravico to početi — s čimer se tožeča stranka ne strinja — bi bila odločitev tožene stranke, da dokonča postopek oddaje javnega naročila celo po izteku podaljšanja, v nasprotju z načeli dobrega upravljanja, preglednosti in enakega obravnavanja, saj po mnenju tožeče stranke nobene pogodbe ni mogoče podpisati, če ena ali več ponudb ni več veljavnih.

Tretjič, tožeča stranka meni, da je bil izid postopka v zvezi z javnim naročilom izkrivljen zaradi uhajanja informacij, povezanega s poskusom, da bi se tožeči stranki preprečilo izvajanje njenih pravic.

Tožeča stranka poleg tega predstavi argumente za vsak sklop posebej.

Glede sklopa št. 1 tožeča stranka trdi, da je tožena stranka kršila načeli enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, saj ni upoštevala izločitvenih meril iz členov 93(1) in 94 Finančne uredbe v primeru enega od članov uspešnega konzorcija, ki ni spoštoval svojih pogodbenih obveznosti do tožeče stranke. Tožeča stranka dalje trdi, da je bila uspešnemu ponudniku nezakonito dovoljena uporaba sredstev družb s sedežem v državah, ki niso članice Svetovne trgovinske organizacije (STO) oziroma niso podpisnice Sporazuma o vladnih naročilih (Government Procurement Agreement, GPA), in da je ta praksa nedopustna.

Glede sklopa št. 2 tožeča stranka trdi, da tožena stranka ne bi smela dovoliti ponudnikom s podjemniki v državah, ki niso vključene v STO/GPA, da se udeležijo postopkov oddaje javnih naročil; če to vseeno dovoli, tožeča stranka trdi, da bi morala to početi pregledno in nediskriminatorno, tako da bi pojasnila merila, ki bi jih uporabila za izločitev nekaterih družb in za sprejemanje drugih. Po mnenju tožeče stranke je tožena stranka tako uporabila posebej diskriminatoren pristop, saj ni opisala meril, ki jih je uporabila za izbiro ponudnikov. Poleg tega trdi, da tožena stranka ni upoštevala izločitvenih meril iz členov 93(1) in 94 Finančne uredbe, iz členov 133a in 134 pravil za izvajanje, ter iz člena 45 Direktive 2004/18, ki so namenjena izločitvi družb, ki so bile bodisi obsojene bodisi vpletene v nezakonite dejavnosti, kakršne so goljufija, korupcija, podkupovanje in neprofesionalno obnašanje. Tožeča stranka navaja, da je v obravnavanem primeru uspešni ponudnik priznal svojo vpletenost v zgoraj navedenih dejavnostih in bil obsojen pred nemškimi sodišči.

Nazadnje tožeča stranka tudi trdi, da je tožena stranka storila več napak pri presoji v zvezi z obema sklopoma in glede kakovosti ponudnikove ponudbe za celostno upravljanje storitve, naročanja storitev in zagotavljanja storitev, kot tudi ponudnikove tehnične ponudbe na področju sklopov.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, str. 1).

(2)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, str. 114).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/27


Tožba, vložena 17. junija 2009 — Région Wallonne proti Komisiji

(Zadeva T-237/09)

2009/C 193/43

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Région Wallonne (zastopniki: J.-M. De Backer, A. Lepièce, I. S. Brouhns, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločbo Komisije z dne 27. marca 2009 o belgijskem državnem načrtu razdelitve pravic, v delu v katerem s to odločbo niso dodeljene pravice za napravo št. 116 za obdobje 2008 — 2012 naj se razglasi za nično in naj se omogoči dodelitev v letnih zneskih v skladu s prilogo Va k NNR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 27. marca 2009 o nacionalnem načrtu razdelitve pravic do emisije toplogrednih plinov, ki ga je za obdobje od 2008 do 2012 priglasila Belgija, s katero je Komisija zavrnila popravek v tabeli „državni načrt razdelitve pravic“ o dodelitvi pravic napravi št. 116.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja štiri tožbene razloge:

kršitev člena 44(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 (1) v delu v katerem se Komisija sklicuje na razloge, ki niso določeni v upoštevni določbi;

kršitev obveznosti obrazložitve izpodbijane odločbe, kar ne omogoča ugotovitve zakaj popravek v tabeli „državni načrt razdelitve pravic“ Belgije v zvezi z napravo št. 116 ne temelji na nacionalnem načrtu razdelitve pravic do emisije toplogrednih plinov, ki ga je priglasila Belgija in ga je predhodno potrdila Komisija;

kršitev načela pravne varnosti in zaupanja v pravo v delu v katerem naj bi bila izpodbijana določba v nasprotju z nacionalnim načrtom razdelitve pravic do emisije toplogrednih plinov, ki ga je potrdila Komisija;

kršitev načela lojalnosti Skupnosti in dobrega upravljanja, s tem ko je Komisija sprejela Odločbo, ki je v nasprotju s prvo odločbo, sprejeto šest mesecev pred tem.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 386, str. 1).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/28


Tožba, vložena 23. junija 2009 — Sniace proti Komisiji

(Zadeva T-238/09)

2009/C 193/44

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Sniace, SA (Madrid, Španija) (zastopnik: F. J. Moncholí Fernández, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Ta ničnostna tožba, vložena na podlagi člena 230 ES, naj se razglasi za dopustno in utemeljeno.

Razglasi naj se, da je ničen in brez učinkov člen 1 Odločbe z dne 10. marca 2009 v delu, v katerem je v njegovem drugem odstavku ugotovljeno, da so nezdružljive s skupnim trgom te državne pomoči, ki jih je Španija izvršila v korist družbe Sniace: i) dogovor z dne 8.marca 1996 med družbo Sniace in Tesorería General de la Seguridad Social o reprogramiranju dolgov; ii) izvedba dogovora z dne 5. novembra 1993 med družbo Sniace in FOGASA in iii) dogovor z dne 31.oktobra 1995 med družbo Sniace in FOGASA.

Razglasi naj se, da sta nična in brez učinkov člena 2 in 3, navedena v točki 2 Odločbe z dne 10. marca 2009, v delu v katerem Španiji nalagata, naj:

i)

od prejemnice pomoči takoj dejansko izterja izplačane pomoči, skupaj z obrestmi, in

ii)

v roku dveh mesecev Komisiji sporoči višino skupnega znesek, ki ga je treba izterjati, navede ukrepe, ki jih je sprejela in predvidela za to, da se uskladi z odločbo ukrepe, in pošlje dokumente, iz katerih bo razvidno, da je bil prejemnici poslan opomin za vrnitev pomoči.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov tožeče stranke v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo izpodbija Odločbo Komisije C(2009) 1479 konč. z dne 10. marca 2009, ki se nanaša na ukrep št. C5/2000 (prej NN 118/1997), ki ga je Španija izvedla v korist tožeče stranke (SNIACE), in s katero je bila spremenjena Odločba 1999/395/ES z dne 28. oktobra 1998. S to odločbo so bile razglašene za nezakonite in nezdružljive s skupnim trgom pomoči, ki sta jih Fondo de Garantía Salarial (jamčevalni sklad za plače, v nadaljevanju: FOGASA) in Tesorería General de la Seguridad Social (splošni sklad za socialno varnost, v nadaljevanju: TGSS) podelila družbi SNIACE, z obrazložitvijo, da dogovora o vračilu dolgov, ki ju je ta družba sklenila s FOGASA, in dogovor o reprogramiranju dolgov, ki ga je ta družba sklenila s TGSS, pri uporabljeni obrestni meri ne izpolnjujejo tržnih pogojev. (1)

Z izpodbijano odločbo so bile pomoči, navedene v točki 2, razglašene za nezdružljive s skupnim trgom.

V utemeljitev svojih zahtev tožeča stranka najprej zatrjuje, da je Komisija nepravilno razlagala veljavne predpise, ko je izvedla analizo spornih dogovorov in ko je ugotovila, da ne FOGASA ne TGSS nista ravnala kot zasebni upnik. Glede tega tožeča stranka trdi, da je tožena stranka zato, ker se je oprla na primerjavo med položajem zasebnega upnika BANESTO in položajem FOGASA, izvedla posplošenje, ki se nanaša na to, da brez utemeljitve ekstrapolira ravnanje BANESTO na vse zasebne upnike.

Tožeča stranka vsekakor trdi, da bi kot javni upnik ravnala praktično enako kot BANESTO.

Družba SNIACE zatrjuje tudi kršitev obveznosti obrazložitve. Posebej navaja, da Komisija ni obrazložila „nevarnosti izkrivljanja konkurence“, ki je glavno merilo za opredelitev pomoči za državno pomoč.


(1)  Glej sodbe z dne 29. aprila 1999 v zadevi Španija proti Komisiji, C-342/96 (Recueil, str. I-2459), z dne 22. novembra 2007 v zadevi Španija proti Lenzing, C-525/04 (ZOdl., str. I-9947) in z dne 21. oktobra 2004 v zadevi Lenzing proti Komisiji, T-36/99 (ZOdl., str. II-3597).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/28


Pritožba, ki jo je 16. junija 2009 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 31. marca 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-146/07, Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva T-239/09 P)

2009/C 193/45

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi pritožnika:

V vsakem primeru:

V celoti in brez kakršnekoli izjeme naj se razveljavi izpodbijani sklep.

Ugotovi naj se, da je bila prvostopenjska tožba, v zvezi s katero je bil sprejet izpodbijani sklep, v celoti in brez kakršnekoli izjeme dopustna.

Primarno:

V celoti in brez kakršnekoli izjeme naj se ugodi zahtevku iz tožbe na prvi stopnji, ter naj se toženi stranki naloži povračilo vseh stroškov, ki jih je priglasila v zvezi s to zadevo na vsaki stopnji.

Podredno:

Zadeva naj se vrne Sodišču za uslužbence, da v drugačni sestavi o njej ponovno vsebinsko odloči.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

S to pritožbo se izpodbija sklep Sodišča za uslužbence (SDU) z dne 31. marca 2009 v zadevi F-146/07. S tem sklepom je bila, kot delno nedopustna in delno neutemeljena, zavržena pritožnikova tožba za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, v kateri ni bilo ugodeno zahtevi pritožnika, da naj se sproži preiskava glede pošiljke, ki naj bi bila kontaminirana z antraksom in katere žrtev naj bi bil sam pritožnik v obdobju, v katerem je bil poslan kot delegat Komisije v Angolo, ter zahtevi za nadomestilo škode, ki je nastala kot posledica te odločitve.

V utemeljitev svojih predlogov pritožnik navaja, da je SDU napačno uporabilo pravo v več ugotovitvah glede nedopustnosti in neutemeljenosti njegovih predlogov, ter zaradi potvarjanja in izkrivljanja dokazov.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/29


Tožba, vložena 22. junija 2009 — Accenture Global Services proti UUNT — Silver Creek Properties (acsensa)

(Zadeva T-244/09)

2009/C 193/46

Jezik, v katerem je bila vložena tožba: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Švica) (zastopnik: R. Niebel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Predlogi tožeče stranke

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 20. marca 2009 v zadevi R 802/2008–2 naj se razveljavi;

odločba oddelka za znamke Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 25. marca 2008 v postopku z ugovorom št. B 1019274 naj se razveljavi; in

drugi stranki pred odborom za pritožbe naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „acsensa“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 35, 36, 38, 33, 41 in 42

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: nemška besedna znamka „ACCENTURE“, registrirana za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 37, 41 in 42; nemška figurativna znamka „accenture“, registrirana za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 37, 41 in 42; besedna znamka Skupnosti „ACCENTURE“, registrirana za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 37, 41 in 42; figurativna znamka Skupnosti „accenture“, registrirana za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 37, 41 in 42

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede med zadevnimi znamkami; kršitev členov 75 in 76 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker odbor za pritožbe napačno ni upošteval dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/29


Tožba, vložena 24. junija 2009 — Shell Hellas proti Komisiji

(Zadeva T-245/09)

2009/C 193/47

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Atika, Grčija) (zastopnik: P. Hubert, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Negativni odgovor na podlagi molka Komisije z dne 16. aprila 2009 na prošnjo za dostop do dokumentov Komisije (referenca GESTDEM 6159/2008) naj se razglasi za ničen, v celoti ali delno, z vsemi posledicami, ki jih to ima za dostop tožeče stranke do zaprošenih dokumentov;

podredno, če ga Sodišče prve stopnje šteje za odločbo, naj se dopis Generalnega sekretariata Komisije z dne 15. aprila 2009, s katerim je bila sporočena nezmožnost odgovora na prošnjo tožeče stranke za dostop do dokumentov Komisije (referenca GESTEDEM 6159/2008), razglasi za ničen, v celoti ali delno, z vsemi posledicami, ki jih to ima za dostop tožeče stranke do zaprošenih dokumentov

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s tožbo predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije na podlagi molka o zavrnitvi dostopa do celotne korespondence v zvezi s preiskavo na trgu goriva, ki sta si jo izmenjala Komisija in grški organ, pristojen za konkurenco, na podlagi člena 11(4) Uredbe št. 1/2003. Podredno, za primer, da bi ga Sodišče prve stopnje štelo za izrecno odločbo o zavrnitvi, tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti dopisa Generalnega sekretariata, v katerem je navedeno, da Komisija ne more odgovoriti na prošnjo tožeče stranke za dostop do dokumentov.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

S prvim tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev člena 253 ES, tožeča stranka zatrjuje, da tožena stranka — glede na to da gre za zavrnitev na podlagi molka organa — zaradi narave odločbe ni podala obrazložitve, ki bi tožeči stranki omogočila, da se seznani z razlogi za zavrnitev.

Z drugim tožbenim razlogom, ki ga uveljavlja podredno za primer, da bi Sodišče prve stopnje štelo bodisi da je odločba, ki se izpodbija, dopis Generalnega sekretariata Komisije, bodisi da novi dopis Generalnega sekretariata z dne 18. junija 2009 navaja dejanske razloge za odločbo na podlagi molka organa, tožeča stranka trdi, da obrazložitev ne ustreza zahtevam iz člena 253 ES in je v nasprotju z določbami in duhom Uredbe št. 1049/2001 (1).

S tretjim tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev člena 255 ES in Uredbe št. 1049/2001, tožeča stranka zatrjuje, da dokumenti, za katere je bil zaprošen dostop, ne spadajo med izjeme od načela preglednosti, ki so določene z uredbo št. 1049/2001. Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da:

Komisija dokumentov ni obravnavala posamično, temveč je na splošno presodila izjeme iz uredbe glede na kategorije dokumentov;

se Komisija na podlagi člena 4(5) Uredbe št. 1049/2001 ne bi smela posvetovati neposredno z grškim organom, pristojnim za konkurenco, za pridobitev njegovega stališča glede posredovanja dokumentov, glede na to da je država članica edina pooblaščena za zavrnitev posredovanja dokumentov na tej podlagi;

se je Komisija napačno sklicevala na izjemo v zvezi z varstvom poslovnih interesov (člen 4(2), prvi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001) za zavrnitev posredovanja dokumentov v celoti, saj bi lahko iz dokumentov izločila zaupne informacije;

se Komisija ne bi smela sklicevati na izjemo v zvezi z varstvom interesov preiskave (člen 4(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 1049/2001), saj je grški organ, prisojen za konkurenco, že sprejel končno odločitev v obravnavani zadevi;

se Komisija prav tako ne bi smela sklicevati na izjemo v zvezi z varstvom postopka odločanja, saj bodisi da dokumenti, za katere je bil zaprošen dostop, ne spadajo v nek postopek odločanja bodisi ni mogoče opredeliti škode.

Nazadnje tožeča stranka zatrjuje, da v vsakem primeru obstaja javni interes za razkritje zadevnih dokumentov, in sicer učinkovito omogočanje enotne uporabe prava Skupnosti.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, str. 43).


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/30


Tožba, vložena 29. junija 2009 — Insula proti Komisiji

(Zadeva T-246/09)

2009/C 193/48

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Pariz, Francija) (zastopnika: P.. marcaal in J.-D. Simonet, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

razglasi naj se, da je zahtevek, s katerim Komisija zahteva vračilo zneska 189 241,64 EUR, neutemeljen in naj se zato Komisiji naloži izdajo dobropisa v znesku 189 241,64 EUR;

Komisiji naj se naloži povrnitev škode v višini 212 597 EUR;

podredno, razglasi naj se, da je tožeča stranka upravičena do kompenzacijskega nadomestila v višini 230 025 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo, ki jo je vložila na podlagi arbitražne klavzule, Sodišču prve stopnje predlaga, naj ugotovi, da opomini z dne 25. septembra 2008, 26. marca 2009 in 26. maja 2009, s katerimi je Komisija po prejemu revizijskega poročila urada OLAF, zahtevala vrnitev predplačil, ki jih je izplačala tožeči stranki, niso v skladu z določili pogodb IST-2001-35077 DIAS.NET in IST-1999-20896 MEDIS, sklenjenih v okviru posebnega programa za skupnostne ukrepe raziskovanja, razvoja in predstavitvenih dejavnosti na področju informacijske družbe (1998-2002). Podredno pa tožeča stranka vlaga odškodninski zahtevek.

Tožeča stranka uveljavlja štiri tožbene razloge.

S prvim tožbenim razlogom izpodbija upravičenost terjatve, ki jo zahteva Komisija in meni, da je treba šteti, da so vsi izdatki, ki jih je prijavila Komisiji, upravičeni.

Z drugim tožbenim razlogom navaja, da je Komisija kršila obveznost lojalnega sodelovanja in dobre vere pri izvršitvi pogodbe, v smislu, da ni pravilno izvršila svojih pogodbenih obveznosti, in sicer zlasti s tem, da dolgo ni odgovorila na predlog tožeče stranke v zvezi z dopolnilnim ukrepom in s tem, da je protipravno odpovedala pogodbo MEDIS iz razloga nezadovoljivih rezultatov, čeprav tega razloga ni prej nikoli omenila, odgovornost za to pa je po mnenju tožeče stranke mogoče pripisati samo Komisiji.

S tretjim tožbenim razlogom tožeča stranka uveljavlja nesorazmernost denarne kazni, ki ji jo je naložila Komisija zaradi domnevnega nespoštovanja določenih računovodskih obveznosti, ki pa, tudi če bi bil njihov obstoj dokazan, v skladu z načeli belgijskega upravnega in civilnega prava ne bi omogočale pravice do vračila skoraj vseh dogovorjenih predplačil. Tožeča stranka zato uveljavlja pravico do odškodnine za opravljene storitve.

S četrtim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da Komisija pri vodenju postopka preverjanja in revizije ni spoštovala načela dobrega upravljanja in pravic obrambe.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/31


Tožba, vložena 23. junija 2009 — Cesea Group proti UUNT — Mangini & C. (mangiami)

(Zadeva T-250/09)

2009/C 193/49

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Cesea Group Srl (Rim, Italija) (zastopniki: D. De Simone, D. Demarinis in J. Wrede, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italija)

Predlog tožeče stranke

Družba Cesea Group Srl predlaga razveljavitev oziroma podredno, spremembo in omejitev, skladno z navedenimi tožbenimi razlogi, odločbe, ki jo je drugi odbor za pritožbe UUNT sprejel 20. aprila 2009 in vročil 24. aprila 2009, in s katero je bilo odločeno o pritožbi št. R 982/2008-2, ki je bila vložena v postopku za ugotovitev ničnosti št.°2063 C, ki ga je sprožila družba Mangini & C. Srl.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka, ki vsebuje izraz „mangiami“ (prijava št. 3 113 933), za razlikovanje proizvodov iz razredov 29, 30 in 32

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Mangini & C. Srl

Pravica iz znamke, ki jo ima stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti: italijanska registracija št. 819 926 besedne znamke „MANGINI“ za proizvode in storitve iz razredov 30 in 42, italijanska figurativna znamka št. 668 388, ki vsebuje izraz „Mangini“ za proizvode in storitve iz razredov 30 in 42, italijanska figurativna znamka št. 648 507, ki vsebuje izraz „Mangini“, za proizvode in storitve iz razreda 30, mednarodna registracija št. 738 072 besedne znamke „MANGINI“, za proizvode in storitve iz razredov 30 in 42, besedna znamka „MANGINI“, ki je nedvomno znana v Italiji v smislu člena 6bis Pariške konvencije za „proizvodnjo peciva, slaščic, kave, sladoleda in slaščic na splošno, storitve barov, kavarn, cateringa“; in trgovsko ime „MANGINI“, ki se v običajni trgovski praksi v Italiji uporablja za „proizvodnjo peciva, slaščic, kave, sladoleda in slaščic na splošno, storitve barov, kavarn, cateringa“.

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in delna ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti

Navajani tožbeni razlogi:

Kršitev pravila 40(6) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (1), ker je odbor za pritožbe oprl svojo odločitev na preučitev dokumentov, ki niso bili predloženi oddelku za izbris, čeprav gre za dokumente, ki niso bili na voljo in niso bili predloženi v roku, ki ga je odobril oddelek za izbris;

nezakonitost ugotovitve ničnosti glede proizvodov iz razreda 29, na katere se mednarodna znamka Mangini & C. Srl ne nanaša, in za proizvode iz razreda 30, ki niso podobni bonbonom.


(1)  UL L 303, 15.12.1995, str. 1.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/32


Tožba, vložena 26. junija 2009 — Société des Pétroles Shell proti Komisiji

(Zadeva T-251/09)

2009/C 193/50

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Francija) (zastopnik: P. Hubert, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

deloma ali v celoti naj se razglasi za ničnega negativen odgovor zaradi molka Komisije z dne 9. maja 2009 na prošnjo za dostop do dokumentov Komisije (referenca GESTDEM 372/2009) in uveljavitev vseh posledic v zvezi z dostopom tožeče stranke do zaprošenih dokumentov;

podredno, če bi ga Sodišče prve stopnje štelo za odločbo, naj se deloma ali v celiti razglasi za ničnega dopis Generalnega sekretariata Komisije z dne 7. maja 2009 o nezmožnosti ugoditve prošnji za dostop do dokumentov Komisije (referenca GESTEDEM 372/2009), in uveljavitev vseh posledic v zvezi z dostopom tožeče stranke do zaprošenih dokumentov;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije o zavrnitvi dostopa tožeči stranki do dokumentov v zvezi s preiskavo o praksah na trgu dobave reaktivnega goriva otoku Reunion, ki jih ima Komisija ali sta si jih izmenjala Komisija in francoski organ za varstvo konkurence, med drugim na podlagi člena 11(4) Uredbe št. 1/2003. Podredno, če bi ga Sodišče prve stopnje štelo kot zavrnilno odločbo, tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti dopisa Generalnega sekretariata, v katerem je navedeno, da Komisija ne more ugoditi prošnji za dostop do dokumentov, ki jo je vložila tožeča stranka.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja enake ali podobne tožbene razloge kot v okviru zadeve Shell Helas proti Komisiji, T-245/09.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/32


Tožba, vložena 30. junija 2009 — Caixa Geral de Depósitos proti UUNT — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona („Caixa“)

(Zadeva T-255/09)

2009/C 193/51

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: F. de la Rosa in M. Lobato García-Miján, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (Barcelona, Španija)

Predlogi tožeče stranke

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 24. marca 2009 naj se razveljavi na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.

Podredno, navedena odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 24. marca 2009 naj se razveljavi na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti.

UUNT in po potrebi intervenientki naj se naloži plačilo stroškov, nastalih s tem postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „la Caixa“ (prijava za registracijo št. 4 685 145), za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 36, 38 in 45.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Več portugalskih besednih znamk, ki vsebujejo predpono „caixa“ (št. 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 in 342 311), za proizvode in storitve iz razredov 9, 16 in 36, in portugalska figurativna znamka (št. 357 310), ki vsebuje izraz „caixa“, za proizvode in storitve iz razredov 9, 16 in 36.

Odločba oddelka za ugovore: Delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: Ugoditev pritožbi in razveljavitev izpodbijane odločbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti in podredno kršitev člena 7(1)(b) navedene uredbe.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/33


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Lemans proti UUNT — Turner (ICON)

(Zadeva T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Jezik postopka: angleščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 197, 2.8.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/33


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Lemans proti UUNT — Turner (ICON)

(Zadeva T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Jezik postopka: angleščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/33


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 25. junija 2009 — Tokita Management Service proti UUNT — Eminent Food (Tomatoberry)

(Zadeva T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Jezik postopka: angleščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 313, 6.12.2008.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/34


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. maja 2009 — Campos Valls proti Svetu

(Zadeva F-39/07) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Imenovanje - Delovno mesto vodje oddelka - Zavrnitev kandidature tožeče stranke - Pogoji iz razpisa za prosto delovno mesto - Očitna napaka pri presoji)

2009/C 193/55

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Manuel Campos Valls (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet (zastopnici: M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnici)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti, prvič, odločbe, s katero je OPI zavrnil kandidaturo tožeče stranke za delovno mesto vodje španskega oddelka pri GD A, Direkcija III –Prevajanje in proizvodnja dokumentov — Prevajalska služba, določeno v obvestilu uslužbencem CP46/06, in, drugič, odločbe o imenovanju drugega kandidata na to delovno mesto.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 129, 9.6.2007, str. 28.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/34


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. maja 2009 — Sergio in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-137/07) (1)

(Javni uslužbenci - Pravice in obveznosti - Sindikalna svoboda - Protokol k sporazumu med Komisijo in sindikalnimi in strokovnimi organizacijami - Posamične odločbe na podlagi protokola o napotitvi/oprostitvi opravljanja nalog - Akt, ki vsebuje očitke - Procesno upravičenje - Uradnik, ki ukrepa v svojem imenu in ne v imenu sindikalne organizacije - Nedopustnost - Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe odvetniku tožečih strank - Začetek teka roka za vložitev tožbe)

2009/C 193/56

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Giovanni Sergio (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: M. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci — Razglasitev ničnosti „Protokola k sporazumu med sindikalnimi in strokovnimi organizacijami (SSO) in generalnim direktoratom za kadrovske in upravne zadeve (DG ADMIN)“, kot tudi odločb Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), ki so bile potrjene s protokolom z dne 19. decembra 2006, in odločbe z dne 14. novembra 2006 — Odškodninski zahtevek v višini simboličnega eura

Izrek sodbe

1.

Tožba se zavrže.

2.

Sergiu, Blanchardu, Marquez-Garcii, Scheuerju in Wurzlerju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 79, 29.3.2008, str. 37.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/35


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. junija 2009 — Spee proti Europolu

(Zadeva F-43/08) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje Europola - Prosto delovno mesto - Izbirni postopek)

2009/C 193/57

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: David Spee (Rijswijk, Nizozemska) (zastopnik: sprva P. de Casparis, nato I. Blekman, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol) (zastopniki: D. Neumann in D. El Khoury, skupaj z B. Wägenbaurom in R. Van der Houtom, odvetniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Europola o umiku ponudbe za zaposlitev, za katero je tožeča stranka vložila svojo prijavo, in o njeni kasnejši ponovni objavi ter odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

D. Speeju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 183, 19.7.2008, str. 33.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/35


Sklep tretjega senata Sodišča za uslužbence z dne 11. junija 2009 — Ketselidis proti Komisiji

(Zadeva F-72/08) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Tožba - Predhodna upravna pritožba - Vmesna odločba - Opravičljiva zmota - Neobstoj - Zavrnitev zaradi molka organa - Prepozna pritožba - Nedopustnost - Sodba sodišča Skupnosti - Novo pomembno dejstvo - Neobstoj)

2009/C 193/58

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michalis Ketselidis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za nov izračun pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Izrek sklepa

1)

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)

M. Ketselidis nosi vse stroške.


(1)  UL C 272, 25.10.2008, str. 51.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/35


Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. junija 2009 — Ketselidou proti Komisiji

(Zadeva F-81/08) (1)

(„Javni uslužbenci - Uradniki - Tožba - Sodba sodišča Skupnosti - Novo bistveno dejstvo - Neobstoj“)

2009/C 193/59

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zoe Ketselidou (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za preizkus izračuna pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Izrek sklepa

1)

Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

2)

Z. Ketselidou se naložilo plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 313, 6.12.2008, str. 59.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/36


Tožba, vložena 25. junija 2009 — Strack proti Komisiji

(Zadeva F-61/09)

2009/C 193/60

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za vpogled v spis.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo odločbe z molkom in izrecne odločbe Komisije, zlasti odločbe glede vpogledov v spise z dne 12. septembra 2008, 3. oktobra 2008 in 14. novembra 2008, odločba g. Jansena z dne 19. septembra 2008 in, če je potrebno, odločba z dne 25. marca 2009 o zavrnitvi ugovora R/554/08 tožeče stranke, v delu v katerem so preprečile ali omejile popolni dostop tožeče stranke do vseh podatkov ali dokumentov, ki se nanašajo nanjo in jih ima Komisija, ter do osebnih, zdravstvenih in drugih spisov, ki jih pravilno poseduje in ki so enotni, popolni in jih tožeča stranka razume ter so ji dostopni brez jezikovnih ali oblikovnih ovir, to na kratko pomeni da so skladni z zahtevami iz členov 26 in 26a Kadrovskih predpisov in so bili predhodno predmet v ta namen potrebnih izboljšav, in s katerimi so bile tako vsaj delno zavrnjene zahteve tožeče stranke, med drugimi tiste z 10. julija 2008, 19. septembra 2008 in 28. novembra 2008;

zaradi nezakonitega ravnanja, opisanega v tej tožbi, naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki plača ustrezno odškodnino in obresti, Sodišču za uslužbence pa naj se prepusti, da pravično odloči o znesku te odškodnine in obresti, vendar naj ta znesek ne bo nižji od 2 500 EUR;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino in mesečne obresti od dneva vročitve te tožbe, dokler ji ta dejansko in v celoti ne omogoči vpogleda do vseh podatkov in dokumentov, ki so predmet spora, in do njenega osebnega spisa in zdravstvene kartoteke v skladu s predpisi, Sodišču za uslužbence pa naj se prepusti, da pravično odloči o znesku te odškodnine in obresti, vendar naj ta znesek ne bo nižji od 200 EUR;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača stroške, ki so nastali z dodatnimi vpogledi v spise, ki so bili potrebni, tako da se analogno uporabljajo pravila tožene stranke glede povračila stroškov za službene poti ali, podredno, na podlagi istih pravil stroške, ki jih je imela tožeča stranka, ko je 12. septembra 2008 in 14. novembra 2008 prišla v Luxembourg;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/36


Tožba, vložena 26. junija 2009 — Strack proti Komisiji

(Zadeva F-62/09)

2009/C 193/61

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 27. novembra 2008 kot brezpredmetna in zahteva tožeče stranke za plačilo odškodnine in obresti.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se zavrnitev z molkom Komisije z dne 8. novembra 2008 zahteve tožeče stranke z dne 8. maja 2008 in razveljavi naj se tudi odločba Komisije z dne 27. marca 2009 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke v delu, v katerem je to potrebno za ta namen ali za namene četrtega tožbenega razloga te tožbe;

Komisiji naj se naloži plačilo ustreznih odškodnine in obresti v višini vsaj 15 000 EUR za zamude in škodo, povzročene zaradi tega, ker je Komisija do sedaj nezakonito ravnala v postopku ocenjevanja in napredovanja in ker ni izvedla sodb T-85/04 in T-394/04, vse do litispendence te tožbe;

Komisiji naj se poleg tega — ob upoštevanju druge škode enake narave, ki je bila tudi povzročena — naloži plačilo odškodnine in obresti vsaj 10 EUR na dan od dneva po litispendenci te tožbe do dneva, ko bosta sodbi T-85/04 in T-394/04 v celoti in pravilno izvedeni z rednim zaključkom ocenjevalnega in napredovalnega obdobja tožeče stranke, ki se obravnava v teh sodbah, ta zaključek pa v primeru sprejetja petega tožbenega razloga te tožbe ustreza izplačilu celotne odškodnine;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino in obresti vsaj 5 000 EUR zaradi napačnih trditev v njenem dopisu z dne 27. marca 2009, ki niso omejene zgolj na zavrnitev pritožbe, ampak so prizadele čast in poklicni ugled tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino v primernem znesku, ki je vsaj 25 000 EUR, ker ji ni zagotovila pravilno izvedenega ocenjevalnega in napredovalnega postopka, za kar je Komisija v celoti odgovorna;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Albert-Bousquet in drugi ter Johansson in drugi proti Komisiji

(Združeni zadevi F-14/05 in F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadev.


(1)  UL C 132, 28.5.2005, str. 31, in UL C 171, 9.7.2005, str. 27.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — De Geest proti Komisiji

(Zadeva F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 171, 9.7.2005, str. 28.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Delplancke in Governatori proti Komisiji

(Zadeva F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 193, 6.8.2005, str. 37.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — Bethuyne in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 205, 20.8.2005, str. 31.


15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/37


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 — De Geest proti Svetu

(Zadeva F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 281, 12.11.2005, str. 25.