ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.147.slv

Uradni list

Evropske unije

C 147

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
27. junij 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 147/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2009/C 147/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

5

2009/C 147/03

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

6

2009/C 147/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Primera COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Primera COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Primera COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Primera COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 147/08

Menjalni tečaji eura

10

2009/C 147/09

Mnenje Svetovalnega odbora za združitve s sestanka Svetovalnega odbora dne 16. aprila 2008 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Poročevalec: Združeno kraljestvo

11

2009/C 147/10

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/M.4956 – STX/Aker Yards (v skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21)

13

2009/C 147/11

Povzetek odločbe Komisije z dne 5. maja 2008 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 382. sestanka Svetovalnega odbora dne 18. oktobra 2004 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

19

2009/C 147/13

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 383. sestanka dne 25. oktobra 2004 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

20

2009/C 147/14

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanjev postopku v zvezi z zadevo COMP/F-1/38.338 – Hard haberdashery needles (v skladu s členom 15 Sklepa Komisije 2001/462/ES, ESPJ z dne 23. maja 2001 o pristojnostih in nalogah pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21)

21

2009/C 147/15

Povzetek odločbe Komisije z dne 26. oktobra 2004 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (ZadevA COMP/F-1/38.338 – OP/šivalne igle) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 4221)  ( 1 )

23

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Svet

2009/C 147/16

Javni razpis – Evropsko sodelovanje na področju znanstvenih in tehničnih raziskav (COST)

26

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2009/C 147/17

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/01

Datum sprejetja odločitve

24.11.2008

Referenčna številka državne pomoči

NN 68/08

Država članica

Latvija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Public support measures to JSC Parex Banka

Pravna podlaga

Law on Budget and Financial Management

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo, Drugi načini kapitalskega vlaganja, Ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 945 mio. LVL

Intenzivnost

100 %

Trajanje

11.11.2008–11.5.2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

21.4.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 664/08

Država članica

Madžarska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Support measure for the banking industry in Hungary

Pravna podlaga

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo, dokapitalizacija

Proračun

Skupni proračun: 300 milijard HUF za dokapitalizacijo in 1 500 milijard HUF za jamstvo

Intenzivnost

Trajanje

Dokapitalizacija: 31. marec 2009

Ukrep jamstva: 30. junij 2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministry of Finance

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

11.2.2009

Referenčna številka državne pomoči

NN 3/09

Država članica

Latvija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Pravna podlaga

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo, Drugi načini kapitalskega vlaganja, Ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 2 245 mio. LVL

Intenzivnost

Trajanje

11.11.2008–11.5.2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

21.4.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 232/09

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Assets Backed Securities Scheme

Pravna podlaga

Section 228 of the Banking Act 2009

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 50 000 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

do 22.11.2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

7.5.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 244/09

Država članica

Nemčija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Commerzbank

Pravna podlaga

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 1 820 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/5


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

2009/C 147/02

Datum sprejetja odločitve

8.4.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 147/09

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland)

Pravna podlaga

The Budget Act (Northern Ireland) 2009;

Zakon o Evropskih skupnostih 1972;

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982;

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Vrsta ukrepa

Nadomestilo za odpravljanje posledic izjemnih pojavov (člen 87(2)(b) Pogodbe)

Cilj pomoči

Javno zdravje in preprečitev razpada trga ter porušenega zaupanja potrošnikov v trg. Odpoklic in uničenje irskih izdelkov iz prašičjega mesa po okužbi z dioksinom na Irskem zaradi okužbe živalske krme.

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva in subvencionirane storitve

Proračun

Okoli 7 mio. GBP

Največja intenzivnost pomoči

Do 100 %

Trajanje

Prošnje je možno vložiti od 13.3.2009–31.3.2009. Predvideno je, da nobena plačila ne bodo opravljena po 31. decembru 2009.

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/6


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/03

Datum sprejetja odločitve

24.3.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 500/08

Država članica

Slovaška

Regija

Západné Slovensko

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Pravna podlaga

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 3,85 mio. EUR

Intenzivnost

30 %

Trajanje

Gospodarski sektorji

Kamnolomstvo in kamnoseštvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

13.5.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 98/09

Država članica

Švedska

Regija

Stockholms Laen, Norrbottens Laen, Kalmar Laen

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Utbildningsstöd till Scania

Pravna podlaga

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see „bilaga B“.

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Usposabljanje

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki 123,5 mio. SEK; Skupni znesek načrtovane pomoči 123,5 mio. SEK

Intenzivnost

53 %

Trajanje

1.5.2009–1.11.2009

Gospodarski sektorji

Industrija motornih vozil

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Primera COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/04

Komisija se je 14. maja 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32009M5508. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Primera COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/05

Komisija se je 19. junija 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32009M5523. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/9


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Primera COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/06

Komisija se je 27. maja 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32009M5484. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/9


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Primera COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/07

Komisija se je 18. junija 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32009M5320. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/10


Menjalni tečaji eura (1)

26. junija 2009

2009/C 147/08

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,4096

JPY

japonski jen

134,50

DKK

danska krona

7,4464

GBP

funt šterling

0,85430

SEK

švedska krona

10,9595

CHF

švicarski frank

1,5275

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,0400

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,998

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

275,30

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6990

PLN

poljski zlot

4,4945

RON

romunski leu

4,2174

TRY

turška lira

2,1645

AUD

avstralski dolar

1,7457

CAD

kanadski dolar

1,6168

HKD

hongkonški dolar

10,9245

NZD

novozelandski dolar

2,1795

SGD

singapurski dolar

2,0493

KRW

južnokorejski won

1 805,28

ZAR

južnoafriški rand

11,1439

CNY

kitajski juan

9,6329

HRK

hrvaška kuna

7,2860

IDR

indonezijska rupija

14 407,13

MYR

malezijski ringit

4,9794

PHP

filipinski peso

67,921

RUB

ruski rubelj

43,8580

THB

tajski bat

47,997

BRL

brazilski real

2,7210

MXN

mehiški peso

18,5461

INR

indijska rupija

67,8020


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/11


Mnenje Svetovalnega odbora za združitve s sestanka Svetovalnega odbora dne 16. aprila 2008 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Poročevalec: Združeno kraljestvo

2009/C 147/09

1.

Svetovalni odbor meni, da transakcija pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe ES o združitvah.

Manjšina Odbora se vzdrži.

2.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da ima priglašeno dejanje razsežnost Skupnosti v smislu členov 1 in 4 Uredbe ES o združitvah.

Manjšina Odbora se vzdrži.

3.

Svetovalni odbor se strinja, da bi bilo treba za namen obravnavane zadeve opredelitev proizvodne trge opredeliti tako:

primerno je razlikovati med različnimi vrstami ladij v okviru celotnega sektorja komercialnega ladjedelništva;

vprašanje, ali bi bilo treba tankerje za prevoz kemikalij/nafte in tankerje za prevoz izdelkov obravnavati kot ločena trga ali kot enoten proizvodni trg, lahko v tej zadevi ostane odprto;

vprašanje, ali bi bilo treba potniške ladje in trajekte obravnavati kot ločena trga ali kot enoten proizvodni trg, lahko v tej zadevi ostane odprto;

Komisija bi morala svojo analizo osredotočiti na trg potniških ladjah z bruto tonažo več kot 30 000 ton, na katerem je dejavno podjetje Aker Yards; za namen obravnavane zadeve razlikovanje med različnimi trgi za različne velikosti potniških ladij ni potrebno;

vprašanje, ali bi bilo treba področje proizvodnje ladijskih motorjev razčleniti, lahko v tej zadevi ostane odprto.

Manjšina Odbora se vzdrži.

4.

Svetovalni odbor se strinja, da za namen obravnavane zadeve geografska trga za gradnjo trgovskih ladij in za proizvodnjo ladijskih motorjev obsegata ves svet.

Manjšina Odbora se vzdrži.

5.

Svetovalni odbor se strinja, da glede na to, da ni horizontalnega prekrivanja, predlagana transakcija ne bo neposredno povzročila okrepitve položaja podjetja Aker Yards na področju gradnje in dobave potniških ladij.

Manjšina Odbora se vzdrži.

6.

Svetovalni odbor se strinja, da izločitev podjetja STX kot možnega konkurenta na področju gradnje in dobave potniških ladij ne bi imela bistvenega protikonkurenčnega učinka.

Manjšina Odbora se vzdrži.

7.

Svetovalni odbor se strinja, da podjetje STX ni v takšnem finančnem položaju, da bi združeno podjetje postalo prevladujoče na trgu gradnje potniških ladij, ne glede na to, ali bi bili finančni instrumenti, ki jih omenja pritožnik, pretekle oziroma sedanje subvencije južnokorejske države.

Manjšina Odbora se vzdrži.

8.

Svetovalni odbor se strinja, da tudi, če bi obstajali dokazi, da bo združeno podjetje verjetno deležno subvencioniranega financiranja proizvodnje, kot trdi pritožnik, to iz razlogov, ki so opredeljeni odločbi, verjetno ne bi znatno okrepilo finančne moči združenega podjetja.

Manjšina Odbora se vzdrži.

9.

Svetovalni odbor se strinja, da so kupci potniških ladij velika in izkušena podjetja, ki so glede na trenutno tržno strukturo najverjetneje sposobna ublažiti morebitno protikonkurenčno obnašanje po združitvi.

Manjšina Odbora se vzdrži.

10.

Svetovalni odbor se strinja, da predlagana transakcija ne bo povzročila bistvenega oviranja učinkovite konkurence na trgu potniških ladij in trajektov oziroma na trgu trajektov.

Manjšina Odbora se vzdrži.

11.

Svetovalni odbor se strinja, da predlagana transakcija ne bo povzročila bistvenega oviranja učinkovite konkurence na trgu tankerjev za prevoz izdelkov.

Manjšina Odbora se vzdrži.

12.

Svetovalni odbor se strinja, da vertikalni odnosi, ki jih bo povzročila predlagana transakcija, ne bodo povzročili bistvenega oviranja učinkovite konkurence na trgu različnih trgih trgovskih plovil, tudi ne na trgu potniških ladij in na trgu trajektov.

Manjšina Odbora se vzdrži.

13.

Svetovalni odbor se strinja, da predlagana transakcija ne bo povzročila bistvenega oviranja učinkovite konkurence na trgu storitev pomorskega prevoza.

Manjšina Odbora se vzdrži.

14.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da bi bilo treba predlagano koncentracijo razglasiti za združljivo s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP.

Manjšina Odbora se vzdrži.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/13


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

(v skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21)

2009/C 147/10

Komisija je 16. novembra 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe o združitvah, s katero bi podjetje STX Corporation („STX“) z nakupom delnic pridobilo dejanski nadzor nad celotnim podjetjem Aker Yards A.S.A. („Aker“).

V prvi fazi preiskave o tej združitvi je prišlo do pomislekov glede konkurence, zaradi česar se je Komisija 20. decembra 2007 odločila uvesti postopek v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe o združitvah.

Priglasitelj ni zahteval pravice do vpogleda v ključne dokumente v skladu z „Najboljšimi praksami pri vodenju postopkov nadzora združevanja v ES“ GD za konkurenco.

Po temeljiti preiskavi trga je Komisija ugotovila, da predlagana transakcija ne ovira bistveno učinkovite konkurence na skupnem trgu ali njegovem znatnem delu in je torej združljiva s skupnim trgom in Sporazumom EGP. V skladu s tem priglasitelju ni bilo poslano obvestilo o nasprotovanju.

Med potekom postopka nisem prejela nobenih poizvedb, niti mi niso bili predloženi nobeni podatki s strani udeležencev združitve.

Odločitev o odobritvi odstopanja

Podjetje STX je 5. marca 2008 vložilo prošnjo za odstopanje od obveznosti zadržanja izvajanja koncentracij v skladu s členom 7(3) Uredbe o združitvah. Podjetje STX je 10. marca 2008 to prošnjo ponovno vložilo, in sicer na podlagi novih dogodkov, ki so se zvrstili v času od njegove prve prošnje. Komisija je 19. marca 2008 pod določenimi pogoji ugodila prošnji za odstopanje od obveznosti iz člena 7(1) Uredbe o združitvah.

Zahteva tretje osebe za vpogled v dokumentacijo

Tretja oseba, podjetje Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A („Fincantieri“), je 1. aprila 2008 namestniku generalnega direktorja Generalnega direktorata za konkurenco poslala dopis, s katerim je ponovno zahtevala pravico do vpogleda v preiskovalno dokumentacijo. Podobna prošnja je bila 9. aprila 2008 poslana tudi meni in podjetje Fincantieri je v njej zatrjevalo, da je bila zavrnitev prošnje kršitev pravice podjetja do zaslišanja. V dopisu z dne 14. aprila 2008 je namestnik generalnega direktorja podjetju Fincantieri predložil podrobno obrazložen odgovor na dopis podjetja z dne 1. aprila 2008, v katerem ugotavlja, da v tem primeru podjetje Fincantieri kot tretja oseba nima pravice do vpogleda v preiskovalno dokumentacijo. Podjetju Fincantieri sem 15. aprila 2008 poslala dopis tudi sama in v njem potrdila, da je bila analiza, ki jo je predložil Generalni direktorat za konkurenco, pravilna. Potrdila sem tudi, da je bilo po mojem mnenju na podlagi pisnih podatkov in ustnih posvetovanj s službami Komisije med potekom postopka, podjetje Fincantieri kot zainteresirana tretja oseba v tem primeru ustrezno zaslišano.

V tej zadevi niso potrebne nadaljnje pripombe glede pravice do zaslišanja.

Bruselj, 22. aprila 2008

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/14


POVZETEK ODLOČBE KOMISIJE

z dne 5. maja 2008

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva COMP/M.4956 – STX/Aker Yards)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/11

Komisija je 5. maja 2008 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij in zlasti člena 8(1) navedene uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo v izvirnem jeziku zadeve in delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

V tem povzetku je le poenostavljen pregled glavnih vidikov odločbe; povzetek ni pravno zavezujoč, njegov namen pa je izključno informativen.

I.   UVOD

1.

Komisija je 16. novembra 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije, s katero je podjetje STX („STX“, Južna Koreja) z nakupom delnic pridobilo nadzor nad podjetjem Aker Yards A.S.A. („Aker Yards“, Norveška).

2.

Komisija je ugotovila, da je predlagani ukrep koncentracija v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004.

3.

STX je južnokorejska krovna družba, dejavna na treh glavnih področjih: ladjedelništvo in pomorska oprema (vključno z motorji), ladijski promet in logistika ter energija in gradnja. Podjetje STX okviru svojih ladjedelniških dejavnosti načrtuje in gradi različne vrste trgovskih plovil. Ima dve ladjedelnici v Južni Koreji, eno pa gradi na Kitajskem.

4.

Aker Yards je norveška družba, ki je dejavna na področju ladjedelniške industrije in se osredotoča na gradnjo visoko razvitih plovil, vključno z ladjami za križarjenje in trajekti, trgovskimi plovili, plovili za proizvodnjo na odprtem morju ter specializiranimi plovili. Ladje za križarjenje in trajekti so predstavljali približno 44 % skupne prodaje podjetja Aker Yards za leto 2006. Podjetje Aker Yards ima v lasti osemnajst ladjedelnic v različnih evropskih državah, Vietnamu in Braziliji.

5.

S priglašeno transakcijo je podjetje STX pridobilo manjšinski delež v podjetju Aker Yards v višini 39,2 % po dvodnevnem postopku zbiranja naročil na borzi Oslo v skladu s členom 7(2) Uredbe o združitvah. Zato mora Evropska komisija potrditi uveljavljanje glasovalnih pravic podjetja STX v zvezi z njegovimi delnicami v podjetju Aker Yards.

6.

Glede na strukturo delničarjev podjetja Aker Yards in uveljavljanje glasovalnih pravic na zadnjih treh srečanjih delničarjev je zelo verjetno, da bo manjšinski delež v višini 39,2 % omogočil podjetju STX uveljavljanje večine glasovalnih pravic za pridobitev učinkovitega dejanskega nadzora nad podjetjem Aker Yards. Zato transakcija pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe ES o združitvah.

7.

Komisija je po proučitvi priglasitve 20. decembra 2007 sprejela odločitev o sprožitvi postopkov v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe o združitvah.

8.

Komisija je sklenila, da priglašena koncentracija ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence na skupnem trgu ali njegovem znatnem delu, zato se lahko opredeli kot združljiva s skupnim trgom in Sporazumom EGP. Zato je 5. maja 2008 razglasila, da je koncentracija združljiva s skupnim trgom v skladu s členom 8(1) Uredbe o združitvah in členom 57 Sporazuma EGP.

II.   UPOŠTEVNI TRGI

A.   Upoštevni proizvodni trgi

Gradnja trgovskih plovil

9.

Dejavnosti strank se prekrivajo na področju gradnje trgovskih plovil v naslednjih kategorijah ladij: ladje za prevoz kontejnerjev in tankerji za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (obe kategoriji predstavljata neprizadete trge), tankerji za prevoz kemikalij in nafte ter tankerji za prevoz izdelkov. Poleg tega je podjetje Aker Yards glavni udeleženec na trgu ladij za križarjenje in trajektov.

Tankerji za prevoz izdelkov in tankerji za prevoz kemikalij/nafte

10.

Priglasitelj je izjavil, da se lahko tankerji za prevoz kemikalij/nafte in tankerji za prevoz izdelkov v praksi uporabljajo za prevoz različnih vrst snovi in se zato lahko obravnavajo kot enotni upoštevni proizvodni trg. Preiskava je pokazala, da obstaja visoka stopnja zamenljivosti povpraševanja. Vendar lahko vprašanje, ali je treba tankerje za prevoz kemikalij/nafte in tankerje za prevoz izdelkov obravnavati kot del enotnega proizvodnega trga ali ločeno, ostane odprto, ker transakcija ne povzroča nobenih pomislekov glede konkurence v okviru kakršne koli nadomestne opredelitve trga.

Potniške ladje

11.

Komisija meni, da je treba v odločbi Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique razlikovati med trgom ladij za križarjenje in trgom trajektov ter celotnim trgom gradnje trgovskih plovil, pri čemer je treba upoštevati povpraševanje in ponudbo. Priglasitelj se s tem razlikovanjem strinja. Preiskava trga ni pokazala, da mora Komisija spremeniti dosedanjo prakso v zvezi s tem.

12.

Na področju ladij za križarjenje je preiskava trga pokazala, da majhne ladje za križarjenje z nosilnostjo, ki je manjša od 20 000–30 000 bt, predstavljajo drugačen trg kot srednje velike ali velike ladje za križarjenje z nosilnostjo nad 30 000 bt, kot je navedeno tudi v omenjeni odločbi. Podjetje Aker Yards je dejavno le na področju ladij nad 30 000 bt in ta trg se je upošteval pri presoji konkurenčnosti te zadeve. Vendar v zvezi s tem ni treba sprejeti dokončne odločitve, ker se presoja konkurenčnosti ne bo spremenila.

13.

Zaradi presoje konkurenčnosti obravnavane transakcije se obravnavajo naslednji upoštevni proizvodni trgi: (i) ladje za križarjenje, (ii) trajekti ter (iii) tankerji za prevoz kemikalij/nafte in tankerji za prevoz izdelkov (obravnavani ločeno ali kot enotni trg).

Proizvodnja ladijskih motorjev

14.

Podjetje STX je dejavno tudi na področju proizvodnje ladijskih motorjev prek svojih podružnic Engine Co., Ltd. in STX Heavy Industries Co., Ltd.

15.

Glede na priglasitelja je trg ladijskih glavnih pogonskih motorjev enotni proizvodni trg, ker so motorji v tehničnem smislu na splošno medsebojno zamenljivi za vse vrste trgovskih plovil in proizvajalci običajno izdelujejo vrsto različnih ladijskih motorjev. Priglasitelj je omenil le eno izjemo, in sicer posebne motorje s kombiniranim gorivom za tankerje za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina. Preiskava trga je pokazala, da je ladijske pogonske motorje glede na uporabljeno gorivo mogoče razdeliti v dve glavni kategoriji: dizelske motorje in motorje s kombiniranim gorivom. Vendar lahko v obravnavani zadevi natančna opredelitev proizvodnega trga ostane odprta.

B.   Upoštevni geografski trgi

16.

Priglasitelj je navedel, da je obseg upoštevnega geografskega trga za gradnjo trgovskih plovil in izdelavo ladijskih motorjev globalen. Preiskava trga na pobudo Komisije je podprla mnenje, ki sta ga izrazili stranki.

III.   PRESOJA KONKURENČNOSTI

17.

Glavni pomisleki, ki so se pojavili med raziskavo trga, so bili usmerjeni v učinek, ki bi ga lahko imela transakcija na trg ladij za križarjenje in trg trajektov. Ti pomisleki so temeljili na izločitvi podjetja STX kot možnega novega udeleženca na trgu in na ugodnostih, ki naj bi jih imelo podjetje STX v primerjavi z drugimi ladjedelničarji v smislu subvencij, ki jih dodeljuje vlada Južne Koreje, drugih stroškovnih prednostih in svoje vertikalne integracije v proizvodnjo ladijskih motorjev, ki jo lahko podjetje STX uporabi za znižanje cen, s čimer bi se marginalizirali sedanji konkurenčni ponudniki in povzročili protikonkurenčni učinki na trgu zaradi vzpostavitve položaja prevladujočega udeleženca. Ti pomisleki so obravnavani v nadaljevanju.

Trg ladij za križarjenje

Izločitev podjetja STX kot možnega novega udeleženca na trgu

18.

Preiskava kaže, da podjetje STX kratkoročno ni zelo uspešno pri vstopanju na trg ladij za križarjenje in uveljavljanju kot pomemben konkurenčni ponudnik. Komisija je bila med preiskavo obveščena, da je podjetje STX sodelovalo pri ponudbi stranke Saga Lines za ladjo za križarjenje, in zato nekateri udeleženci na trgu povezujejo podjetje STX s trgom ladij za križarjenje. Vendar je njegovo sodelovanje pri tej ponudbi omejeno na predložitev vzpostavitvenih dokumentov in je namen sodelovanja pri ponudbi predstavljen kot začetek spoznavanja trga v smislu možnega dolgoročnega vstopa. Preiskava kaže, da podjetje STX ni sodelovalo pri nobeni drugi ponudbi, predhodnih stikih ali pogovorih za gradnjo ladje za križarjenje, udeleženci na trgu pa podjetja STX na splošno ne obravnavajo kot dejanskega konkurenčnega ponudnika, ampak kot možnega udeleženca na trgu poleg številnih drugih azijskih ladjedelničarjev. Številni elementi potrjujejo sklep, da podjetje STX z vidika vstopa na trg ni v boljšem položaju kot številni drugi azijski ladjedelničarji.

19.

Poleg tega je preiskava trga pokazala, da je dovolj drugih možnih konkurenčnih ponudnikov, ki imajo za vstop na trg ladij za križarjenje vsaj tako dobre možnosti kot podjetje STX, to so drugi ladjedelničarji z Daljnega vzhoda, kot je Mitsubishi (Japonska), in korejska podjetja, kot sta Samsung in Daewoo. Podjetje Mitsubishi je bilo nedavno dejavno in je leta 2004 zgradilo dve veliki ladji za križarjenje. Drugim korejskim ladjedelničarjem do zdaj ni bil dodeljen noben projekt za gradnjo ladje za križarjenje (podobno kot podjetju STX), vendar je preiskava potrdila, da veljajo korejski ladjedelničarji, zlasti Samsung in Daewoo, med udeleženci na trgu za najbolj verjetne nove konkurenčne ponudnike.

20.

Glede na to, da podjetje STX zdaj ne izvaja nobenega pomembnega konkurenčnega pritiska na trgu ladij za križarjenje in da ni mogoče trditi, da bo v bližnji prihodnosti postalo učinkovita konkurenčna sila, ter da bo po združitvi ostalo zadostno število drugih možnih udeležencev na trgu, predlagana koncentracija zaradi izločitve možnih konkurenčnih ponudnikov ne bo bistveno ovirala učinkovite konkurence na trgu ladij za križarjenje.

Pomisleki glede konkurence zaradi subvencij

21.

Med preiskavo trga je bila vložena pritožba, da bi imel združeni subjekt poleg številnih drugih domnevnih ugodnosti, kot so nizki stroški dela, energije in jekla, koristi od subvencij, ki jih podeljuje Koreja, in bi zato lahko uporabljal nepoštene subvencije za nižanje cen, s čimer bi se marginalizirali sedanji konkurenčni ponudniki in povzročil prevladujoč položaj na trgu ladij za križarjenje. Pritožnik je trdil, da mora Komisija pri svojih postopkih nadzora združevanja upoštevati državno pomoč in neodvisno presoditi, ali je državna pomoč dodeljena ali ne.

22.

Čeprav se lahko domnevni nizki stroški dela, energije in jekla razlikujejo glede na geografski položaj, lahko vsi konkurenčni ponudniki izkoristijo takšne ugodnosti, tako da se ustrezno odločijo glede lokacije svoje proizvodnje. Zato ti vidiki niso specifični za združevanje. Kar zadeva domnevne subvencije, je treba opozoriti, da finančnih transakcij, ki jih navaja pritožnik (ki jih prav tako nikakor ne povzroči združevanje), ni mogoče opredeliti kot očitne subvencije. Prav tako se ugotavlja, da v okviru Svetovne trgovinske organizacije, pristojnega telesa za presojo domnevnih subvencij v državah, ki niso članice EU, proti Koreji ne poteka noben postopek v zvezi s subvencijami za ladjedelniška podjetja. Lahko se sklene, da zato v okviru te preiskave združevanja ni bilo dokazano, da v pritožbi navedene finančne transakcije pomenijo subvencije (1).

23.

Čeprav že to pomanjkanje dokazov o obstoju subvencij kaže, da ni mogoče predvidevati povečanja finančne moči združenega subjekta, so se izvedli dodatni ukrepi za oceno verjetnosti in možnih učinkov navedenih preteklih in prihodnjih finančnih transakcij. Ta raziskava je pokazala, da četudi bi navedene transakcije vključevale elemente subvencij, v nobenem primeru ne bi bistveno spremenile finančne moči združenega subjekta.

24.

Pritožnik je navedel, da so bile pretekle subvencije dodeljene podjetju STX v obliki (i) programov za podporo tehnološkega znanja in (ii) ugodnih pogojev za posebno posojilo, ki ga je podjetje STX prejelo v preteklosti. Vendar je preiskava trga pokazala, da je poseben raziskovalni program vključeval številne projekte in udeležence. Delež, ki bi se lahko dodelil za ladjedelniške dejavnosti podjetja STX, bi bil zelo omejen. Poleg tega je posojilo, ki ga je navedel pritožnik, dodelil konzorcij bank, vključno z zasebnimi bankami. Ker so vsi člani konzorcija dodelili enak znesek pod enakimi pogoji, je na prvi pogled malo verjetno, da posojilo vključuje subvencije. Ker bi subvencija v vsakem primeru vključevala le razliko med tržno obrestno mero in subvencionirano obrestno mero, je poleg tega malo verjetno, da bi skupen znesek takšne subvencije bistveno povečal finančno moč združenega subjekta.

25.

Domnevne prihodnje subvencije se bodo po mnenju pritožnika dodelile predvsem v obliki posojil pred odpremo in bančnih garancij za predplačila za ladjedelniške projekte združenega subjekta, državna korejska banka KEXIM pa jih bo razširila. Preiskava trga je pokazala, da ladjedelnice po svetu, tudi v Evropi, običajno uporabljajo podobne vrste instrumentov za financiranje svojih gibljivih sredstev. Poleg tega so domnevne subvencije s protikonkurenčnim učinkom v tej zadevi le negotova in nezanesljiva prihodnost, ker ni mogoče napovedati prihodnjih odločitev korejske vlade v zvezi s subvencioniranjem ladjedelniške industrije. Poleg tega je pretekli postopek Svetovne trgovinske organizacije potrdil, da programi KEXIM sami po sebi ne vsebujejo elementov subvencij. Zato tudi ni dokazov za to, da bo Koreja v prihodnosti subvencionirala združeni subjekt in tako kršila svoje obveznosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Tudi v primeru predpostavljanja domnevnih nepoštenih subvencij podjetje STX na trgu ladij za križarjenje ne bi moglo uveljavljati tržne moči.

26.

Komisija je tudi ocenila, ali bi lahko podjetje STX, tudi če bi imelo dostop do domnevnih subvencij, uveljavljalo tržno moč na trgu ladij za križarjenje.

27.

Glavni finančni kazalci podjetja STX in podatki, ki jih je predložil pritožnik, kažejo, da se finančna moč podjetja STX ni (in se po transakciji ne bo) bistveno povečala.

28.

Komisija je sklenila, da bi navedeno domnevno subvencioniranje finančnih instrumentov združenemu subjektu omogočilo znižanje cene v Koreji izdelanih prototipnih ladij le z znižanjem stroškov financiranja zaradi boljših obrestnih mer in jamstvenih premij. Kljub predpostavljanju, da bi se finančni instrumenti razširili pod tržnimi vrednostmi, bi bilo znižanje stroškov s temi subvencijami zelo omejeno v primerjavi s skupnimi stroški za gradnjo ladje za križarjenje. Zdi se, da to znižanje stroškov ne zadostuje za sistematično znižanje cen in s tem monopolizacijo trga ladij za križarjenje.

29.

Preiskava trga je dejansko pokazala, da je za to malo verjetnosti. Zlasti velja, da (i) združen subjekt zdaj nima bistvene tržne moči (položaj podjetja Aker Yard na trgu gradnje ladij za križarjenje je (30–35) %, medtem ko je položaj podjetja Fincantieri (40–45) % in podjetja Meyer-Werft (25–30) %), da (ii) so stranke velika in visoko razvita podjetja (štiri glavna so Carnival, Royal Caribbean, MSC in STAR/NCL, ki pokrivajo približno 80 % povpraševanja po ladjah za križarjenje na svetovni ravni) in bodo lahko ublažila kakršno koli protikonkurenčno vedenje, ter da (iii) se bodo lahko konkurenčni ponudniki odzvali in v izrednih okoliščinah šteli ponoven vstop kot verjetno nevarnost.

Sklep glede trga ladij za križarjenje

30.

Na podlagi navedenega se sklene, da predlagana transakcija ne povzroča nobenih pomislekov glede konkurence v zvezi z gradnjo ladij za križarjenje.

Gradnja trajektov

31.

V okviru podrobne preiskave trga se je analiziral tudi možen učinek združitve na trg trajektov, na katerem je podjetje Aker Yards eden od glavnih udeležencev v tej dejavnosti, podjetje STX pa še ni dejavno. Vendar se tržne razmere za trajekte in ladje za križarjenje razlikujejo. Na trgu trajektov je veliko več udeležencev kot na visoko koncentriranem trgu ladij za križarjenje. Poleg podjetja Aker Yard (s tržnim deležem približno (10–15) %) je na trgu veliko drugih ladjedelničarjev, kot so Fincantieri, Flensburger, Visentini, Apuania, Barreras in številni drugi, vključno z japonskim Mitsubishijem in korejskimi podjetji Hyundai, Samsung in Daewoo, zaradi česar so kakršni koli protikonkurenčni učinki malo verjetni.

32.

Podjetje STX do zdaj ni zgradilo nobenega trajekta in ni mu bilo oddano nobeno javno naročilo za trajekte. V vsakem primeru, tudi če bi bilo podjetje STX možni novi udeleženec na trgu, njegov vstop ne bi bistveno spremenil tržne strukture. Zato ni mogoče trditi, da bi odprava podjetja STX kot možnega novega udeleženca na trgu bistveno ovirala učinkovito konkurenco na trgu trajektov.

Gradnja tankerjev za prevoz izdelkov

33.

Če bi se tankerji za prevoz izdelkov obravnavali kot en proizvodni trg s tankerji za prevoz kemikalij/nafte, bi povprečni skupni tržni delež obeh podjetij v obdobju 2004–2007 znašal 14,75 % v smislu dobave glede na tonažo in 11 % v smislu naročil glede na tonažo. Tudi glede na ožjo opredelitev proizvodnega trga (le trg tankerjev za prevoz izdelkov) bi se skupni tržni deleži strank omejili in bili manjši od 15 % (s prekrivanjem do 1,5 %).

34.

Na podlagi omejenega učinka transakcije na ta trg in rezultatov preiskave trga se sklene, da predlagana transakcija ne povzroča pomislekov glede konkurence v zvezi z gradnjo tankerjev za prevoz izdelkov.

Vertikalni vidiki

Proizvodnja dizelskih ladijskih pogonskih motorjev

35.

Med preiskavo trga so se pojavili nekateri pomisleki glede možnih negativnih učinkov zaradi vertikalnega razmerja, ki je nastalo z zadevno transakcijo, ker je podjetje STX dejavno na področju proizvodnje ladijskih motorjev.

36.

Preiskava trga je pokazala, da trg ladijskih motorjev na splošno ni koncentriran. Glede na celoten trg ladijskih dizelskih motorjev je leta 2007 tržni delež podjetja STX na svetovni ravni znašal približno (15–20) %. Drugi pomembni konkurenčni ponudniki so Wärtsilä (15–20) %, Yanmar (15–20) %, Daihatsu (25–30) %, Doosan (5–10) % in Mitsui (5–100) %.

37.

Podjetje STX ne proizvaja ali prodaja motorjev za ladje za križarjenje. Na tem področju prevladujeta dve podjetji, in sicer MAN B&W Diesel Group („MAN“) in Wärtsilä Corporation („Wärtsilä“). Podjetje STX s svojo tehnologijo ne more proizvajati motorjev za ladje za križarjenje in/ali trajekte in takšnih motorjev ni nikdar neposredno ali posredno dobavljalo. Uporablja pa tehnologijo z licenco MAN za proizvodnjo motorjev za trgovska plovila. Vendar podjetje STX v okviru licenčnega sporazuma ni nikdar neposredno ali posredno izdelovalo ali dobavljalo motorjev za ladje za križarjenje ali trajekte. Sklene se, da podjetje STX zdaj nima zmogljivosti za dobavo motorjev za svoje ladje za križarjenje.

38.

Sklene se, da ni verjetno, da bi vertikalna razmerja, nastala z zadevno transakcijo, povzročila pomisleke glede konkurence na trgu ladij za križarjenje.

Pomorske prevozne storitve

39.

Podjetje STX je prek svoje podružnice STX Pan Ocean dejavno tudi na področju pomorskih prevoznih storitev, predvsem na področju tankerjev za prevoz suhega razsutega tovora.

40.

Priglasitelj je navedel, da je tržni delež podjetja STX na področju pomorskih prevoznih storitev v zvezi s tankerji za prevoz suhega razsutega tovora v obdobju med letoma 2004 in 2007 znašal približno (0–5) % na svetovni ravni. Ob upoštevanju dejstva, da so ladjedelniški trgi svetovnega merila in da se plovila prodajajo po vsem svetu, zelo omejena prisotnost podjetja STX na spodnjem delu prodajne verige pomorskih prodajnih storitev ne povzroča pomislekov glede možne izključitve konkurenčnih ponudnikov združenega subjekta z zgornjega dela prodajne verige gradnje ladij.

IV.   SKLEPNA UGOTOVITEV

41.

Komisija je sklenila, da ne bo nasprotovala priglašenemu ukrepu ter ga bo razglasila za združljivega s skupnim trgom in Sporazumom EGP. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 139/2004.


(1)  V nasprotju z mnenjem pritožnika Komisija ni dolžna opraviti vzporedne neodvisne analize, da bi sprejela sklep glede obstoja domnevnih subvencij – v primerjavi s postopkom za državne pomoči iz člena 88 Pogodbe ES – v okviru postopka združitve, zlasti če je domnevne subvencije dodelila država, ki ni članica EU. Sodna praksa (zlasti sodba RJB Mining), ki določa, da se tudi domnevna državna pomoč obravnava v okviru postopkov nadzora združevanja, zadeva zelo posebne okoliščine, v katerih je Komisija hkrati izvajala postopek nadzora združevanja in postopek državne pomoči, ki pa ne veljajo za to zadevo. Glej zadevo T-156/98 RJB Mining proti Komisiji (2001) Recueil II-337.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/19


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 382. sestanka Svetovalnega odbora dne 18. oktobra 2004 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

2009/C 147/12

1.

Svetovalni odbor se strinja z ugotovitvijo Komisije o upoštevnih trgih.

2.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da so bili naslovniki osnutka odločbe udeleženi pri sporazumih in/ali usklajenih ravnanjih v smislu člena 81(1) Pogodbe ES.

3.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da sta bila namen in učinek sporazumov in/ali usklajenih ravnanj omejiti konkurenco v smislu člena 81(1) Pogodbe ES.

4.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da so bili naslovniki osnutka odločbe udeleženi pri enkratni in dolgotrajni kršitvi člena 81(1) Pogodbe ES.

5.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da so lahko sporazumi in/ali usklajena ravnanja znatno vplivali na trgovino med državami članicami EU.

6.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede presoje v zvezi s členom 81(3) Pogodbe ES.

7.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da je treba v tem primeru uporabiti člen 7 Uredbe (ES) št. 1/2003.

8.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede teže in trajanja kršitve.

9.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da ni nobenih olajševalnih ali obteževalnih okoliščin.

10.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede uporabe Obvestila o ugodni obravnavi.

11.

Svetovalni odbor priporoča objavo svojega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.

12.

Svetovalni odbor poziva Komisijo, naj upošteva vse točke, ki so bile obravnavane med razpravo.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/20


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 383. sestanka dne 25. oktobra 2004 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

2009/C 147/13

1.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede osnovnih zneskov glob ob upoštevanju:

(a)

teže kršitve;

(b)

trajanja kršitve.

2.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede zneskov zmanjšanja glob na podlagi Obvestila Komisije o nenalaganju ali zmanjšanju glob v zadevah o kartelih iz leta 1996.

3.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede končnih zneskov glob.

4.

Svetovalni odbor priporoča objavo svojega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.

5.

Svetovalni odbor poziva Komisijo, naj upošteva vse točke, ki so bile obravnavane med razpravo.


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/21


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanjev postopku v zvezi z zadevo COMP/F-1/38.338 – Hard haberdashery needles

(v skladu s členom 15 Sklepa Komisije 2001/462/ES, ESPJ z dne 23. maja 2001 o pristojnostih in nalogah pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21)

2009/C 147/14

Osnutek sklepa daje podlago naslednjim ugotovitvam:

Ta zadeva je bila odprta na podlagi informacij, ki jih je predložil predstavnik podjetja Entaco Ltd, in preiskav na podlagi člena 14(3) Uredbe Sveta št. 17 (1), ki jih je Komisija 7. in 8. novembra 2001 izvedla v prostorih več proizvajalcev kovinske in plastične galanterije v Skupnosti ter nemškega združenja proizvajalcev tehnologije za pritrjevanje VBT. Med navedeno preiskavo in poizvedbami na podlagi člena 11 Uredbe št. 17, ki so preiskavi sledile, je Komisija odkrila dokazno dokumentacijo, ki kaže na kršitev člena 81(1) Pogodbe ES s sporazumi in usklajenimi ravnanji s strani naslednjih podjetij:

William Prym GmbH and Co., KG and Prym Consumer GmbH & Co., KG (v nadaljnjem besedilu „Prym“), Coats plc (zdaj: Coats Holdings Ltd) in J & P Coats Ltd (v nadaljnjem besedilu „Coats“), Entaco Group Ltd in Entaco Ltd. (v nadaljnjem besedilu „Entaco“).

Komisija je 15. marca 2004 v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 2842/98 (2) na podjetja Prym, Entaco in Coats naslovila obvestilo o nasprotovanju, ki ga je podjetje Entaco prejelo 16. marca 2004 ter podjetji Coats in Prym 17. marca 2004. Rok za odgovor na obvestilo o nasprotovanju je bil 13. maj 2004. Podjetjema Coats in Prym je bilo odobreno podaljšanje tega roka, in sicer do 28. maja 2004.

Komisija je odgovor podjetja Entaco prejela 5. maja 2004 in odgovora podjetij Coats in Pryms 28. maja 2004.

Dostop do spisov je bil omogočen prek CD-ROM-a, ki vsebuje dokumente iz spisov Komisije. Stranke so ga prejele 26. marca 2004.

Z dopisoma z dne 13. aprila in 5. maja 2004 je podjetje Coats zaprosilo za dostop do dodatnih informacij iz spisa Komisije z utemeljitvijo, da bi nekateri dodatni dokumenti, kopirani v prostorih podjetja Prym in združenja VBT, lahko bili pomembni za obrambo podjetja Coats. Poleg tega je podjetje Coats kritiziralo dejstvo, da so bili nekateri odstavki v obvestilu o nasprotovanju še pred tem oblikovani, čeprav se nanašajo na zadevne dokumente.

V dopisih z dne 3. in 7. maja 2004 sem se strinjala, da se praktično vsi dokumenti, ki so bili kopirani v prostorih podjetja Prym in jih je podjetje Prym medtem sprejelo kot nezaupne, pošljejo podjetju Coats. Obljubila sem tudi, da bodo skoraj vsi odlomki iz zahtevka podjetja Coats ponovno oblikovani. Skladno s tem so ustrezne službe Komisije dovolile dostop do teh dodatnih informacij v naslednjih dneh.

Glede drugih dokumentov, kopiranih v prostorih združenja VBT, pa sem menila, da niso dovolj povezani s to zadevo, da bi bilo njihovo razkritje upravičeno, zato zahtevek podjetja Coats ni bil odobren. Podjetje Coats temu pristopu ni ugovarjalo.

Na zahtevo strank, ki so želele biti v tej zadevi ustno zaslišane, je ustno zaslišanje potekalo 18. junija 2004.

Po ustnem zaslišanju so vse stranke dobile nezaupno različico odgovorov drugih strank. Vse stranke so bile obveščene, da se odgovori lahko štejejo za nove dokaze v zvezi z navedbami iz obvestila o nasprotovanju. Stranke so lahko svoje nadaljnje pripombe predložile v štirih tednih po prejemu.

Podjetje Coats je 28. julija predložilo nadaljnje dokumente kot odgovor na številna vprašanja, ki so bila odprta ali pojasnjena med ustnim zaslišanjem. Enako je 30. julija 2004 storilo podjetje Prym.

Podjetje Coats je 19. avgusta 2004 Komisiji poslalo memorandum s povzetkom svojih glavnih ugovorov na navedbe Komisije.

Osnutek sklepa, ki je bil predložen Komisiji, vsebuje samo ugovore, o katerih so stranke imele možnost izraziti svoje mnenje.

Na podlagi zgoraj navedenega menim, da je bila v tem primeru pravica strank do zaslišanja v celoti spoštovana.

V Bruslju, 19. oktobra 2004

Karen WILLIAMS


(1)  Uredba Sveta št. 17 z dne 6. februarja 1962, Prva Uredba o izvajanju členov 85 in 86 Pogodbe ES (UL 13, 21.2.1962, str. 204).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2842/98 z dne 22. decembra 1998 o zaslišanju pogodbenic v nekaterih postopkih na podlagi člena 85 in 86 Pogodbe ES (UL L 354, 30.12.1998, str. 18).


27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/23


POVZETEK ODLOČBE KOMISIJE

z dne 26. oktobra 2004

v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES

(ZadevA COMP/F-1/38.338 – OP/šivalne igle)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 4221)

(Besedilo v angleškem in nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/15

1.   UVOD IN KRŠITVE

Tri podjetja in njihove podružnice, in sicer: William Prym GmbH & Co. KG in Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd in J & P Coats Ltd, Entaco Ltd in Entaco Group Ltd, so sklenili niz formalno dvostranskih sporazumov med 10. septembrom 1994 (sporazumi so bili podpisani v juniju, ampak so začeli veljati 10. septembra 1994) in 31. decembrom 1999, ki so v praksi delovali kot tristranski sporazumi, v skladu s katerimi so si ta podjetja razdelila oz. so pripomogla k razdelitvi proizvodnih trgov (z razdelitvijo evropskega trga za izdelke kovinske galanterije) in geografskih trgov (z razdelitvijo evropskega trga za šivalne igle). Poleg tega so ta podjetja sodelovala na dvostranskih ali tristranskih sestankih med 10. majem 1993 in 8. novembrom 2001 (sodelovanje podjetja Coats je bilo omejeno na predhodne sestanke). Ta usklajena ravnanja in sporazumi pomenijo kršitev člena 81(1) Pogodbe ES in so imela cilj in učinek:

Za William Prym GmbH & Co. KG in Prym Consumer GmbH & Co. KG in Entaco Ltd in Entaco Group Ltd:

razdelitve evropskega trga za kovinsko galanterijo z omejevanjem poslovne aktivnosti podjetja Entaco Ltd na poslovanje z šivalnimi iglami za ročno šivanje in posebnimi iglami, kar je dejanje, ki ustreza razdelitvi trga na trg za šivalne in posebne igle in širše trge za igle in tudi ostale trge za kovinsko galanterijo;

razdelitve evropskega trga za igle z omejevanjem delovanja podjetja Entaco Ltd na Združeno Kraljestvo, Irsko in (delno) Italijo in s preprečitvijo vstopa tega podjetja na trg kontinentalne Evrope za igle (z izjemo t.i. „label accounts“, tj. podjetij, s katerimi je Entaco Ltd posloval pred sklenitvijo sporazumov o ostalimi podjetji), in tako učinkovito rezervirati tiste trge za William Prym GmbH & Co. KG in njegove podružnice, kar je dejanje, ki ustreza geografski razdelitvi trga na področju trga z iglami.

Za Coats Holdings Ltd in J & P Coats Ltd:

predvsem zaščito blagovne znamke podjetja (Milward) na maloprodajni ravni pred konkurenco, ki jo predstavlja Entaco Ltd, tako i) s sklenitvijo sporazuma izključno za dobavo in nabavo s podjetjem Entaco Ltd, ki pokriva Združeno Kraljestvo in (delno) Italijo, kot ii) z določitvijo obveznosti podjetju Entaco Ltd, ki mora spoštovati sporazum o geografski razdelitvi trga, v katerega je vstopilo skupaj s podjetjem William Prym GmbH & Co. KG in njegovimi podružnicami.

Sedanji osnutek sklepa temelji na obstoječih medsebojno pogojenih klavzulah, ki jih vsebujejo zgoraj omenjeni bilateralni sporazumi in na podlagi določenih sodobnih dokumentov. Te klavzule so bile s časom obnovljene.

V tem okviru je treba poudariti, da prošnja za ugoden razplet za podjetje Entaco Ltd, potrjuje vse ugotovitve Komisije v teh postopkih. Prym je v svojem odgovoru na obvestilo o nasprotovanju priznal sodelovanje pri kršitvah, vendar je oporekal velikosti upoštevanega trga.

2.   POSTOPEK

Sedanje ugotovitve izhajajo iz preiskave, ki jo je izvedla Komisija 7. in 8. novembra 2001 v skladu s členom 14(3) Uredbe št. 17 v prostorih več izdelovalcev kovinske in plastične galanterije Skupnosti (predvsem Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG in v nemškem združenju VBT (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik)). Z navedenimi preiskavami in kasnejšimi poizvedbami iz člena 11 Uredbe št. 17 je Komisija pridobila dokazno dokumentacijo, ki kaže na kršitve člena 81 Pogodbe ES s strani naslednjih podjetij: William Prym GmbH in Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd in Entaco Ltd. Preiskave so bile rezultat informacij s strani gospoda Martina Ellisa iz podjetja Entaco med 23. avgustom 2000 in 6. avgustom 2001. Ustrezne službe Komisije so te informacije smatrale kot prošnjo za ugoden razplet s strani gospoda Martina Ellisa iz podjetja Entaco v pismu z dne 21. avgusta 2001.

V aprilu, maju, juniju in oktobru 2003 je Komisija poslala zahteve za podatke v skladu s členom 11 naslednjim izdelovalcem kovinske in plastične galanterije v Evropski skupnosti: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd in združenju VBT in Needle Industries (India) Private Ltd.

15. marca 2004 je Komisija v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 2842/98 naslovila ugotovitev o možnih kršitvah na Prym, Entaco in Coats, ki jo je podjetje Entaco prejelo 16. marca 2004 in podjetji Coats in Prym 17. marca 2004. Dostop do dokumentacije je bil strankam omogočen v elektronski obliki. Vsaka stranka je prejela CD-ROM z dokumentacijo Komisije z dne 26. marca 2004.

Zaslišanje je potekalo 18. junija 2004. Posvetovanje z Direktoratom A in pravno službo se je odvijalo 18. septembra 2004.

3.   UPOŠTEVANI TRGI

Komisija je ugotovila tri upoštevane trge izdelkov: i) evropski trg za igle za ročno šivanje in obrtniške igle (ki vključuje predvsem posebne igle), pri katerem je prišlo do proizvodne in geografske razdelitve trgov (tržna vrednost okrog 30 mio EUR), ii) evropski trg za „druge šivalne in pletilne izdelke, vključno z bucikami, pletilskimi iglami/pletilkami“ (tržna vrednost okrog 30 mio EUR), in iii) evropski trg za druge izdelke kovinske galanterije, vključno z zadrgami in drugimi zaponkami (1,5 milijard EUR), do katerega proizvodne razdelitve v obeh primerih je prišlo šele od 10. septembra 1994 do 13. marca 1997. Trg za igle za ročno šivanje in obrtniške igle je treba ločiti od trga za igle za industrijske stroje, ki niso bile izdelane v podjetjih med obdobjem kršitve. Prym vztraja, da se igle za ročno šivanje in obrtniške igle obravnavajo kot ločena upoštevana trga. Vendar tega stališča ni mogoče podpreti, saj ga druga podjetja ne podpirajo in sporazumi, ki so v nasprotju s členom 81 Pogodbe ES, se nanašajo na obe vrsti igel.

4.   MEHANIZEM KRŠITEV

1.

Coats je bil zaščiten pred konkurenco podjetij Entaco in Prym na maloprodajni ravni (za njegovo blagovno znamko Milward) odkar:

Entaco ni mogel konkurirati podjetju Coats na podlagi sporazumov, ki jih je podpisal z obema podjetjema Coats in Prym posebej za Združeno Kraljestvo in kontinentalno Evropo na maloprodajni ravni.

V skladu s klavzulo 2.2 sporazuma o dobavi in nabavi, je podjetju Entaco omejeno dobavljanje kupcem podjetja Coats v Združenem Kraljestvu: „Entaco ne sme dobavljati izdelkov strankam kupca v Združenem Kraljestvu, razen ko gre za tiste stranke, katerim je dobavitelj dobavljal izdelke pred današnjim datumom na ravni obstoječega poslovanja“.

V skladu s klavzulo 2.2 sporazuma o razdelitvi med podjetjema Prym in Entaco, je podjetju Entaco omejena prodaja strankam podjetij Coats in Prym v kontinentalni Evropi: „Entaco ne sme prodajati izdelkov nikomur na tem ozemlju [Evropa brez Združenega Kraljestva in Irske] razen podjetemi, s katerimi je Entaco Ltd posloval pred sklenitvijo sporazumov z ostalimi podjetji, in/ali s posrednikom [Prym Consumer] in ali s skupino Coats“.

Tako Entaco ni bila neodvisna sila na trgu, saj je dejansko lahko prodajal le podjetjema Coats ali Prym.

Podjetje Prym je potrebovalo podporo podjetja Coats, da je preprečilo podjetju Entaco vstop na trg kontinentalne Evrope.

Treba je spomniti, da je bilo za izvajanje sporazuma o razdelitvi potrebno le to, da bi podjetje Coats (kot največji kupec v Združenem Kraljestvu) kupovalo od podjetja Entaco, ne pa od podjetja Prym. To je podjetje Prym prisililo v nizko aktivnost v Združenem Kraljestvu, medtem ko je bilo podjetje Entaco primorano v netrgovanje s kontinentalno Evropo, saj v nasprotnem primeru podjetje Coats ne bi priznavalo podjetja Entaco kot ekskluzivnega dobavitelja, kar je zapisano v klavzuli 2.2 sporazuma o dobavi in nabavi med podjetjema Entaco in Coats:

[…] (b) izpolniti svoje obveznosti na podlagi sporazuma med dobaviteljem in podjetjem Prym z dne [10. september 1994]/[1. april 1997].

Poleg tega je imelo podjetje Coats kot glavni posrednik v Evropi možnost, da s svojimi naročili izdelkov podjetji Entaco in Prym postavi enega proti drugemu, kar je predstavljalo še en način, kako disciplinirati podjetje Prym.

2.

Podjetje Entaco je hotelo postati ekskluzivni dobavitelj za podjetje Coats v Združenem Kraljestvu, da bi zavarovalo lastno proizvodnjo; drugače ne bi podpisalo sporazuma o razdelitvi trga in s tem omejilo razvoj svoje dejavnosti. Podjetje Entaco je resnično privolilo v znatno omejitev svoje dejavnosti:

V glavnih točkah sporazuma je določeno: „Entaco privoli v omejitev proizvodnje in distribucije na področju galanterije za igle in da ne bo širil svoje dejavnosti na bucike, varnostne zaponke, štiridelne zaponke, pletilke ali kakršne koli druge galanterijske izdelke brez predhodnega sporazuma s podjetjem Prym“ (kot dodatek h klavzuli 2.3 sporazuma o nabavi med podjetjema Prym in Entaco).

Klavzula 2.2 sporazuma o razdelitvi, kot je bila omenjena zgoraj, ustreza sporazumu o geografski razdelitvi trga.

Podjetje Entaco ni prejelo podobnega zagotovila od podjetja Prym. Zato je potrebovalo zagotovilo za trg za svoje izdelke v Združenem Kraljestvu od podjetja Coats, ki ga je tudi dobilo.

Zaradi notranjega odkupa prejšnje dejavnosti podjetja Coats na področju proizvodnje igel, se je Entaco soočal s konkurenco dveh velikih podjetij, Prym in Coats, ki sta bila povezana preko soudeležbe pri delniških deležih in „posebnega partnerstva“. Za Entaco, ki je vstopil v ta tristranski sporazum, je bil najboljši možni dogovor, glede na to, da je dobil zagotovljen trg, to, da je v zameno ponudil „podobo neodvisnosti na trgu“.

3.

Prym, brez odobritve podjetja Coats, ne bi mogel sodelovati pri sporazumu o razdelitvi evropskega trga za galanterijo, če bi to bilo v škodo glavnemu delničarju in partnerju (Coats).

5.   SKLEP

Kršitve, storjene s strani naslovnikov (1) se obravnavajo kot „zelo resne“, ker se tičejo razdelitve nacionalnih trgov na posamezne sektorje in razdelitve proizvodnih trgov in s tem omejujejo konkurenco in škodijo trgovini med državami članicami.

Entaco je bilo edino podjetje, ki je Komisijo obvestilo o obstoju sporazumov o razdelitvi trga in ki je prineslo odločilne dokaze, brez katerih sporazumov o razdelitvi trga ne bi bilo možno razkriti, in na podlagi njegovega nenehnega sodelovanja se predlaga, da se mu podeli polno zaščito pred globami.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG in Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd in J & P Coats Ltd, Entaco Ltd in Entaco Group Ltd.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Svet

27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/26


JAVNI RAZPIS

Evropsko sodelovanje na področju znanstvenih in tehničnih raziskav (COST)

2009/C 147/16

COST omogoča povezovanje raziskovalcev in strokovnjakov v različnih državah, ki se ukvarjajo s posebnimi temami. COST ne financira samih raziskav, ampak podpira mreženje dejavnosti kot so sestanki, konference, kratkoročne znanstvene izmenjave in dejavnosti ozaveščanja in povezovanja. Trenutno podpira več kot 200 znanstvenih mrež (projektov).

COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu, tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. Še posebno so dobrodošli predlogi projektov, ki igrajo vlogo predhodnikov za druge evropske programe in/ali jih predložijo raziskovalci na začetku poklicne poti.

Razvijanje močnejših povezav med evropskimi raziskovalci je ključnega pomena za oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora (ERP). COST spodbuja nove, inovativne, interdisciplinarne in široke raziskovalne mreže v Evropi. Dejavnosti COST izvajajo raziskovalne skupine, da bi se okrepili temelji za razvoj znanstvene odličnosti v Evropi.

COST deluje na devetih širših področjih (biomedicina in molekularne bioznanosti; kemija ter molekularne znanosti in tehnologije; znanost zemeljskega sistema in okoljsko ravnanje; hrana in kmetijstvo; gozdovi, njihovi proizvodi in storitve; posamezniki, družba, kultura in zdravje; informacijske in komunikacijske tehnologije; snovi, fizikalne znanosti in nanoznanosti; prevoz in razvoj mest). Na spletni strani www.cost.esf.org je pojasnjeno, kaj naj bi pokrivala posamezna področja.

Predlagatelji naj svojo temo umestijo v eno izmed omenjenih področij. Interdisciplinarni predlogi, ki jih ni mogoče uvrstiti zgolj v eno samo področje, so še posebej dobrodošli in jih bo ločeno ocenilo stalno telo za čezpodročne predloge.

Predlogi projektov naj vključujejo raziskovalce iz najmanj petih držav COST. Pričakuje se lahko finančna podpora v obsegu 100 000 EUR na leto, običajno za obdobje 4 let.

Ocenjevanje predlogov projektov bo potekalo v dveh stopnjah. V preliminarnih predlogih projektov (največ 1 500 besed/3 strani), ki se predložijo preko spletne predloge na www.cost.esf.org/opencall mora biti na kratko predstavljen predlog projekta in njegov predvideni učinek. Predlogi projektov, ki ne ustrezajo merilom za upravičenost COST (npr. zahteve za financiranje raziskav), bodo izključeni. Predloge projektov, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenili ustrezni odbori posameznih področij v skladu z merili, objavljenimi na spletni strani www.cost.esf.org Predlagatelji izbranih preliminarni predlogov projektov bodo povabljeni k predložitvi končnih predlogov projektov. Končni predlogi projektov bodo strokovno pregledani v skladu z merili presoje, ki so na voljo na spletni strani www.cost.esf.org/opencall Odločitev se bo predvidoma sprejela v roku šestih mesecev po roku za prijavo, projekti pa naj bi se začeli v roku treh mesecev zatem.

Rok za prijavo preliminarnih predlogov projektov je 25. september 2009, do 17.00 po bruseljskem času. Približno 80 končnih predlogov projektov bo povabljenih v končni izbor približno 30 novih projektov.

Do 13. novembra 2009 bo objavljen poziv k predložitvi končnih predlogov projektov do najkasneje 15. januarja 2010, odločitve pa se pričakujejo maja 2010. Naslednji rok za prijavo je predviden za 26. marca 2010.

Za informacije in navodila lahko predlagatelji kontaktirajo svoje nacionalne koordinatorje COST (NKC) – glej www.cost.esf.org/cnc

Predloge projektov je treba predložiti preko spleta na uradnem spletnem mestu Urada COST.

COST za svoje usklajevalne dejavnosti prejema finančno podporo iz okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj. Urad COST, ki ga upravlja Evropska znanstvena fundacija (ESF) in ki deluje kot izvajalec za COST, zagotavlja znanstveni sekretariat za področja in projekte COST.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

27.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 147/28


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 147/17

1.

Komisija je 22. junija 2009 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. („Fortis Private Equity“, Nizozemska), ki je pod nadzorom Fortis Bank Nederland N.V. („Fortis Bank Nederland“, Nizozemska), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Kuiken N.V. („Kuiken“, Nizozemska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Fortis Bank Nederland: bančna skupina, dejavna na področjih poslovanja s prebivalstvom, poslovanja s podjetji in zasebnega bančništva,

za Fortis Private Equity: hčerinsko podjetje banke Fortis Bank Nederland, dejavno na področju naložb zasebnega kapitala v srednje velika podjetja na Nizozemskem,

za Kuiken: holdinška skupina podjetij, dejavna na področjih distribucije težke mehanizacije, ki se uporablja v gradbeništvu, prekladanja materiala in kmetijstva.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 2 2964301 ali 22967244) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.