ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CA2009.105.slv

Uradni list

Evropske unije

C 105A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
7. maj 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

2009/C 105A/01

Objava javnega razpisa: Programer – analitik – Sklic: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Objava javnega razpisa: Vodja raziskav (Upravljanje človeških virov) – Sklic: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

PREGLED NATEČAJEV UL C A

s3

SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

7.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 105/1


OBJAVA JAVNEGA RAZPISA: PROGRAMER – ANALITIK

SKLIC: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v Dublinu na Irskem želi zaposliti programerja – analitika.

Izbrani kandidat bo odgovoren vodji enote za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in bo opravljal vse naslednje naloge ali nekatere izmed njih:

implementacija strežniške programske opreme Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), vključno s konfiguracijo, integracijo v obstoječi sistem, prirejanjem uporabniku in programiranjem,

ponovno oblikovanje in priprava intraneta: oblikovanje in implementacija primernih rešitev za povečanje sedanjih Eurofoundovih zmogljivosti intranetnih in podobnih aplikacij,

analiza zahtev, specifikacija in implementacija poslovnih aplikacij v tesnem sodelovanju z osebjem agencije Eurofound iz zadevnih poslovnih enot,

implementacija, dokumentiranje in podpora aplikacij, ki temeljijo na intranetu v tesnem sodelovanju z Eurofoundovimi zunanjimi pogodbenimi programerji,

tesno sodelovanje z drugim osebjem enote za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) za splošno podporo IKT in odpravljanje problemov s pomočjo storitev IKT za pomoč uporabnikom,

druge dolžnosti in odgovornosti, ki se lahko dodelijo kandidatu.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki:

so državljani ene od držav članic Evropske unije,

uživajo vse državljanske pravice,

so izpolnili vse obveznosti, ki jih predpisuje zakon glede služenja vojaškega roka,

lahko predložijo potrdila o značajski ustreznosti za opravljanje zadevnih nalog,

dobro obvladajo en uradni jezik Evropske unije in zadovoljivo drugi jezik Unije, vključno z odličnim znanjem angleščine, ki je osnovni jezik v Fundaciji,

so zaključili srednješolsko izobrazbo in imajo spričevalo, ki omogoča vpis na univerzitetni študij,

so po opravljeni maturi, pridobili najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega imajo dve leti izkušenj na podobnem položaju.

Izbrani kandidat bo zaposlen v razred 3 funkcionalne skupine AST kot začasni uslužbenec s pogodbo za nedoločen čas.

Podrobnejši podatki o delovnem mestu ter prijavnih in izbirnih postopkih so na voljo na spletni strani Fundacije o prostih delovnih mestih: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidati naj obvestilo o prostem delovnem mestu pazljivo preberejo, saj bodo nepopolne prijave izločene.

Vse prijave morajo biti predložene na uradnem obrazcu za prijavo, ki ga je mogoče prav tako prenesti s spletne strani.

Rok za prijavo: 7. junij 2009


7.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 105/2


OBJAVA JAVNEGA RAZPISA: VODJA RAZISKAV (UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV)

SKLIC: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v Dublinu na Irskem želi zaposliti vodjo raziskav (M/Ž) – upravljanje človeških virov.

Delovno mesto vodje raziskav – upravljanje človeških virov bo razporejeno v okvir Enote za industrijske odnose in razvoj delovnega okolja, ki se ukvarja z razlogi za spremembe – kot so globalizacija, tehnološke spremembe in staranje prebivalstva – ter proučuje njihov vpliv na svet dela. Enota namerava povečati svoje zmogljivosti, da bi lahko z vidika podjetja proučila vprašanja povezana z organizacijo dela, ravnovesjem med delom in življenjem, produktivnostjo, inovacijskimi zmogljivostmi, motivacijo in razvojem človeškega kapitala.

Od izbranega kandidata pričakujemo strokovno znanje in dokazila o dosežkih na področju mednarodnega upravljanja človeških virov, ki bo svoje praktične izkušnje znal uporabiti pri oblikovanju in izvajanju raziskovalnih projektov na zgoraj opisanih področjih. Odgovarjal bo vodji Enote za industrijske odnose in razvoj delovnega okolja ter imel ključno vlogo pri razvoju tega novega področja, katerega poudarek bo na ravni podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki:

so državljani ene od držav članic Evropske unije,

uživajo vse državljanske pravice,

so izpolnili vse obveznosti, ki jih predpisuje zakon glede služenja vojaškega roka,

lahko predložijo potrdila o značajski ustreznosti za opravljanje zadevnih nalog,

dobro obvladajo en uradni jezik Evropske unije in zadovoljivo drugi jezik Unije, vključno z odličnim znanjem angleščine, ki je osnovni jezik v Fundaciji,

imajo najmanj štiriletno univerzitetno izobrazbo in so pridobili diplomo iz upravljanja človeških virov ali poslovnega upravljanja,

imajo najmanj šest let ustreznih delovnih izkušenj po pridobljeni univerzitetni izobrazbi.

Izbrani kandidat bo zaposlen v razred 7 funkcionalne skupine AD kot začasni uslužbenec s pogodbo za nedoločen čas.

Podrobnejši podatki o delovnem mestu ter prijavnih in izbirnih postopkih so na voljo na spletni strani Fundacije o prostih delovnih mestih: http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidati naj obvestilo o prostem delovnem mestu pazljivo preberejo, saj bodo nepopolne prijave izločene.

Vse prijave morajo biti predložene na uradnem obrazcu za prijavo, ki ga je mogoče prav tako prenesti s spletne strani.

Rok za prijavo: 7. junij 2009


7.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 105/s3


PREGLED „NATEČAJEV“ UL C A

Spodaj je naveden seznam UL C A, objavljenih v tekočem letu.

Če ni drugače navedeno, so bili UL objavljeni v vseh jezikovnih različicah.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105