ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.080.slv

Uradni list

Evropske unije

C 80

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
3. april 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 080/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2009/C 080/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

4

2009/C 080/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

7

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 080/04

Menjalni tečaji eura

10

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2009/C 080/05

Razpis za oddajo vlog 2009 — Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) ( 1 )

11

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2009/C 080/06

Obvestilo za Uthmana Omarja Mahmouda glede umestitve na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 80/01

Datum sprejetja odločitve

20.11.2008

Št. pomoči

N 662/07

Država članica

Češka

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Program TIP

Pravna podlaga

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 11 035 mio. CZK

Intenzivnost

80 %

Trajanje

do 31.12.2017

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

15.1.2009

Št. pomoči

N 729/07

Država članica

Latvija

Regija

87(3)(a) – Rīga

Naziv (in/ali ime upravičenca)

SIA Eko Osta

Pravna podlaga

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 0,18 mio. LVL

Intenzivnost

52,19 %

Trajanje

do 31.3.2009

Gospodarski sektorji

Energetika

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

5.2.2009

Št. pomoči

N 226/2008

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Extension of the Western Investment Fund

Pravna podlaga

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Rizični kapital, Mala in srednja podjetja

Oblika pomoči

Zagotavljanje rizičnega kapitala

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 28 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.12.2008 – 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/4


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 80/02

Datum sprejetja odločitve

5.2.2009

Št. pomoči

N 459/08

Država članica

Španija

Regija

La Rioja

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Pravna podlaga

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj, Mala in srednja podjetja

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki 12 mio. EUR;

Skupni znesek načrtovane pomoči 72 mio. EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji, Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

18.12.2008

Št. pomoči

N 615/08

Država članica

Nemčija

Regija

Freistaat Bayern

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Pravna podlaga

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo, Zagotavljanje rizičnega kapitala

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 14 800 mio. EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

19.12.2008–19.6.2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

3.2.2009

Št. pomoči

N 39/09

Država članica

Nemčija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Pravna podlaga

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Rizični kapital

Oblika pomoči

Zagotavljanje rizičnega kapitala

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 50 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

do 31.12.2010

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Diverse Stellen in den Ländern

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

13.2.2009

Št. pomoči

N 65/09

Država članica

Nemčija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Pravna podlaga

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki 450 mio. EUR;

Skupni znesek načrtovane pomoči 900 mio. EUR

Intenzivnost

35 %

Trajanje

do 31.12.2010

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/7


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 80/03

Datum sprejetja odločitve

3.12.2008

Št. pomoči

NN 42/08

Država članica

Belgija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Pravna podlaga

Ad-hoc

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu, Prestrukturiranje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 65 000 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

29.9.2008 - 10.10.2008

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

3.12.2008

Št. pomoči

NN 46/08

Država članica

Luksemburg

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Pravna podlaga

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu, Prestrukturiranje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 2 500 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

29.9.2008 - 17.11.2008

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

3/12/2008

Št. pomoči

NN 53/A/08

Država članica

Nizozemska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Pravna podlaga

Ad-hoc

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu, Prestrukturiranje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 62 800 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

3.10.2008

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/10


Menjalni tečaji eura (1)

2. aprila 2009

2009/C 80/04

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3392

JPY

japonski jen

133,48

DKK

danska krona

7,4509

GBP

funt šterling

0,91290

SEK

švedska krona

10,8215

CHF

švicarski frank

1,5260

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

8,8480

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,888

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

298,65

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7094

PLN

poljski zlot

4,4920

RON

romunski leu

4,2237

TRY

turška lira

2,1665

AUD

avstralski dolar

1,8797

CAD

kanadski dolar

1,6725

HKD

hongkonški dolar

10,3789

NZD

novozelandski dolar

2,3258

SGD

singapurski dolar

2,0143

KRW

južnokorejski won

1 781,81

ZAR

južnoafriški rand

12,3960

CNY

kitajski juan

9,1533

HRK

hrvaška kuna

7,4707

IDR

indonezijska rupija

15 374,02

MYR

malezijski ringit

4,8178

PHP

filipinski peso

64,210

RUB

ruski rubelj

44,8330

THB

tajski bat

47,321

BRL

brazilski real

3,0049

MXN

mehiški peso

18,4274

INR

indijska rupija

67,4290


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/11


Razpis za oddajo vlog 2009

Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 80/05

Posodobljena različica razpisa za zbiranje predlogov za donacije za poslovanje, razpisa za zbiranje predlogov za projekte in razpisa za zbiranje predlogov za dokumente o skupnih ukrepih v skladu z razpisom za oddajo vlog „Zdravje – 2009“ v okviru drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) (1) je bila objavljena na spletni strani Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike na naslovu:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Sklep št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uvedbi drugega programa Skupnosti na področju zdravja (2008–2013), UL L 301, 20.11.2007, str. 3–13.


DRUGI AKTI

Komisija

3.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/12


Obvestilo za Uthmana Omarja Mahmouda glede umestitve na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

2009/C 80/06

1.

Skupno stališče 2002/402/SZVP (1) poziva Skupnost, naj zamrzne sredstva in gospodarske vire Osama bin Ladna, članov organizacije Al-Kaida in talibanov ter drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih z njimi, kakor so navedeni na seznamu, sestavljenem glede na RVS 1267(1999) in 1333(2000), ki ga mora odbor ZN, ustanovljen v skladu z RVS 1267(1999), redno posodabljati.

Seznam, ki ga je sestavil ta odbor ZN, vsebuje:

organizacijo Al-Kaida, talibane in Osama bin Ladna,

fizične ali pravne osebe, subjekte, organe in skupine, povezane z Al-Kaido, talibani in Osama bin Ladnom ter

pravne osebe, subjekte in organe, ki so v lasti ali pod nadzorom katere koli od teh povezanih oseb, subjektov, organov in skupin, ali jih kako drugače podpirajo.

Dejanja ali dejavnosti, ki kažejo na „povezanost“ posameznikov, skupin, podjetij ali subjektov z Al-Kaido, Osama bin Ladnom ali talibani, vključujejo:

(a)

sodelovanje pri financiranju, načrtovanju, omogočanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti Al-Kaide, talibanov ali Osama bin Ladna ali katere koli njihove celice, podorganizacije, odcepljene skupine ali podskupine, v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali v njihovo podporo;

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in z njim povezanega materiala komur koli od njih;

(c)

novačenje za kogar koli od njih ali

(d)

druga podporna dejanja ali dejavnosti kogar koli od njih.

2.

Odbor ZN se je 17. oktobra 2001 odločil, da na zadevni seznam umesti Uthmana Omarja Mahmouda.

Zadevna fizična oseba lahko Odboru ZN kadar koli predloži zahtevo za ponovno proučitev odločitve o njeni umestitvi na zgoraj navedeni seznam ZN s priloženimi dokazili. Zahtevo je treba poslati na naslednji naslov:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Več informacij je na voljo na:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Svet je na podlagi odločitve ZN vključil Uthmana Omarja Mahmouda v Prilogo I Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani (2). Priloga I je bila v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 881/2002 spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 374/2008 (3).

Naslednji ukrepi iz Uredbe (ES) št. 881/2002 se uporabljajo za zadevne fizične in pravne osebe, skupine ter subjekte:

1.

zamrznitev vseh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki jim pripadajo, so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo, ter prepoved neposrednega ali posrednega dajanja njim na voljo ali v njihovo korist sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov (člena 2 in 2a (4)) ter

2.

prepoved neposredne ali posredne odobritve, prodaje, dobave ali posredovanja tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi tem osebam, skupinam ali subjektom (člen 3).

4.

Na podlagi sodbe Sodišča ES z dne 3. septembra 2008 v združenih zadevah C-402/05 P in C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi in Al Barakaat International Foundation proti Svetu, je Odbor ZN obrazložil umestitev Uthmana Omarja Mahmouda na seznam.

Le-ta lahko od Komisije zahteva, da obrazloži njegovo umestitev na seznam. To zahtevo lahko pošlje na naslov:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Komisija bo Uthmanu Omarju Mahmoudu dala možnost, da se izjavi glede obrazložitve umestitve na seznam, zatem bo ponovno proučila njegovo vključitev v Prilogo I Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 in v zvezi z njim sprejela novo odločitev.

5.

Osebni podatki, ki jih bo zagotovil Uthman Omar Mahmoud, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5). Vse zahteve, npr. po dodatnih informacijah ali za uresničevanje pravic iz Uredbe (ES) št. 45/2001 (npr. dostopanje do osebnih podatkov ali njihovo popravljanje), je treba poslati Komisiji na naslov iz točke 4 zgoraj.

6.

Zato je treba zadevne fizične osebe iz Priloge I opozoriti, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, ki so navedeni v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 881/2002, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov za nujne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 2a navedene uredbe.


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 4. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2003/140/SZVP (UL L 53, 28.2.2003, str. 62).

(2)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(3)  UL L 113, 25.4.2008, str. 15.

(4)  Člen 2a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (ES) št. 561/2003 (UL L 82, 29.3.2003, str. 1).

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.