ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 38

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
17. februar 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 038/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2009/C 038/02

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

3

2009/C 038/03

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

5

2009/C 038/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5224 – EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5220 – ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5228 – Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 038/07

Menjalni tečaji eura

10

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2009/C 038/08

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o splošni varnosti proizvodov ( 1 )

11

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2009/C 038/09

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju (AAL)

15

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2009/C 038/10

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

16

 

2009/C 038/11

Opomba bralcu(glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/01)

Datum sprejetja odločitve

18.12.2008

Št. pomoči

NN 56/08

Država članica

Nemčija

Regija

Nemčija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Raumfahrtprogramm

Pravna podlaga

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj, inovacije

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 33–40 mio EUR

Skupni znesek načrtovane pomoči: 210 mio EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.1.2008-31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

19.11.2008

Št. pomoči

N 574/08

Država članica

Belgija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Pravna podlaga

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu, reševanje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 150 000 mio EUR

Intenzivnost

Trajanje

19.11.2008-19.5.2009

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/3


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/02)

Datum sprejetja odločitve

10.9.2008

Št. pomoči

N 11/08

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Pravna podlaga

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Podaljšanje preskusne faze za alpsko železniško avtocesto z namenom preusmeriti tovornjake s ceste na železnico

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

7 do 8 mio EUR na leto v obdobju 2007–2009

Intenzivnost

Trajanje

Tri leta (2007-2009)

Gospodarski sektorji

Železniški promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

10.9.2008

Št. pomoči

NN 34/08

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Pravna podlaga

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Podaljšanje preskusne faze za alpsko železniško avtocesto z namenom preusmeriti tovornjake s ceste na železnico

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

7 do 8 mio EUR na leto v obdobju 2007–2009

Intenzivnost

Trajanje

Tri leta (2007-2009)

Gospodarski sektorji

Železniški promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/5


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/03)

Datum sprejetja odločitve

8.10.2008

Št. pomoči

N 1/08

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Pravna podlaga

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, povratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 67,6 mio EUR

Intenzivnost

40 %

Trajanje

Do 31.12.2014

Gospodarski sektorji

Energetika

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

18.12.2008

Št. pomoči

N 576/08

Država članica

Španija

Regija

Madrid

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Pravna podlaga

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 0,4 mio EUR

Skupni znesek načrtovane pomoči: 0,4 mio EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

29.11.2008-27.11.2009

Gospodarski sektorji

Rekreativne, kulturne in športne storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

18.12.2008

Št. pomoči

N 595/08

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Pravna podlaga

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Davčna olajšava, zmanjšanje davčne osnove

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 41,6 mio EUR

Skupni znesek načrtovane pomoči: 104 mio EUR

Intenzivnost

50 %

Trajanje

Do 31.12.2010

Gospodarski sektorji

Mediji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5224 – EDF/British Energy)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/04)

Komisija se je 22. decembra 2008 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je v skladu s členom 6(1) v povezavi členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene poslovne skrivnosti, ki jih morda vsebuje. Na voljo bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentarno številko 32008M5224. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5220 – ENI/Distrigaz)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/05)

Dne 15. oktobra 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5220. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/9


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5228 – Rabobank/BGZ)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38/06)

Dne 11. februarja 2009 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32009M5228. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/10


Menjalni tečaji eura (1)

16. februarja 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2765

JPY

japonski jen

117,33

DKK

danska krona

7,4525

GBP

funt šterling

0,8945

SEK

švedska krona

10,923

CHF

švicarski frank

1,4883

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

8,777

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

29,15

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

303,35

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7084

PLN

poljski zlot

4,787

RON

romunski leu

4,3162

TRY

turška lira

2,1248

AUD

avstralski dolar

1,9622

CAD

kanadski dolar

1,5912

HKD

hongkonški dolar

9,8979

NZD

novozelandski dolar

2,4638

SGD

singapurski dolar

1,9369

KRW

južnokorejski won

1 826,58

ZAR

južnoafriški rand

12,8193

CNY

kitajski juan

8,7236

HRK

hrvaška kuna

7,4047

IDR

indonezijska rupija

15 266,94

MYR

malezijski ringit

4,6177

PHP

filipinski peso

60,59

RUB

ruski rubelj

44,9847

THB

tajski bat

44,914

BRL

brazilski real

2,8958

MXN

mehiški peso

18,605

INR

indijska rupija

62,063


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/11


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o splošni varnosti proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

(2009/C 38/08)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

(Opomba 1)

CEN

EN 581-1:2006

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 1. del: Splošne varnostne zahteve

 

CEN

EN 913:1996

Gimnastična oprema – Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 916:2003

Gimnastična oprema – Švedske skrinje – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo

 

CEN

EN 957-1:2005

Nepremična oprema za vadbo – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-2:2003

Nepremična oprema za vadbo – 2. del: Oprema za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-4:1996

Nepremična oprema za vadbo – 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-5:1996

Nepremična oprema za vadbo – 5. del: Oprema za vadbo s pedalnimi gonili, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-6:2001

Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-7:1998

Nepremična oprema za vadbo – 7. del: Naprave za veslanje, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-8:1998

Nepremična oprema za vadbo – 8.del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki. Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-9:2003

Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 957-10:2005

Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 1129-1:1995

Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 1. del: Varnostne zahteve

 

CEN

EN 1129-2:1995

Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 2. del: Preskusne metode

 

CEN

EN 1130-1:1996

Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve

 

CEN

EN 1130-2:1996

Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 2. del: Preskusne metode

 

CEN

EN 1273:2005

Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 1400-1:2002

Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 1. del: Splošne varnostne zahteve in informacije o izdelkih

 

CEN

EN 1400-2:2002

Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 2. del: Mehanske zahteve in preskusi

 

CEN

EN 1400-3:2002

Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 3. del: Kemijske zahteve in preskusi

 

CEN

EN 1466:2004

Izdelki za varstvo in nego otrok – Prenosne posteljice in podpore – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 1651:1999

Jadralno padalstvo – Pasovi – Varnostne zahteve in trdnostni preskusi

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Vžigalniki – Varnostna specifikacija (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Gimnastična oprema – Konji in koze – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

 

CEN

EN 12197:1997

Gimnastična oprema – Drogovi – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 12346:1998

Gimnastična oprema – Letveniki, plezalne lestve in plezalni sestavi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

 

CEN

EN 12432:1998

Gimnastična oprema – Gredi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

 

CEN

EN 12491:2001

Jadralno padalstvo – Varnostna padala – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 12586:1999

Izdelki za varstvo in nego otrok – Držalo dude – Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Gimnastična oprema – Krogi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

 

CEN

EN 13138-2:2002

Plavajoči pripomočki za učenje plavanja – 2. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za plavajoče pripomočke, ki se držijo z rokami

 

CEN

EN 13209-1:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Oprema za nošenje dojenčkov – Varnostne zahteve in preskusne metode – 1. del: Nahrbtniki z ogrodjem

 

CEN

EN 13319:2000

Potapljaška oprema – Globinomeri in kombinirane naprave za merjenje globine in časa – Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode

 

CEN

EN 13899:2003

Oprema za športe na koleščkih – Kotalke – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14059:2002

Dekorativne oljne svetilke – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14344:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Otroški sedeži za kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14350-1:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Pripomočki za pitje – 1. del: Splošne in mehanske zahteve in preskusi

 

CEN

EN 14682:2004

Varnost otroških oblačil – Vrvice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije

 

CEN

EN 14764:2005

Mestna in treking kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14766:2005

Gorska kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14781:2005

Tekmovalna kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 14872:2006

Kolesa – Kolesarska oprema – Prtljažniki

 

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.: (32-2) 550 08 11; faks: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel.: (32-2) 519 68 71; faks: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; faks: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/15


Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju (AAL)

(2009/C 38/09)

Objavi se razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju

Predlogi se predložijo za naslednji razpis: AAL-2009-2.

Dokumentacija o razpisu, vključno z rokom in proračunom je na voljo v besedilu, ki je objavljeno na spletni strani:

http://aal-europe.eu


DRUGI AKTI

Komisija

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/16


Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

(2009/C 38/10)

Ta objava daje pravico do ugovora zoper vlogo na podlagi člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1). Izjavo o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih po dnevu te objave.

POVZETEK

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK“

ES št.: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

ZOP ( ) ZGO ( X )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici:

Naziv:

Úřad průmyslového vlastnictví

Naslov:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Tel.:

+420 220383111

Faks:

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Vlagatelj:

Naziv:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Naslov:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Tel.:

+420 318682047

Faks:

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Sestava:

Proizvajalci/pridelovalci ( X ) drugi ( )

Ta vloga odstopa od člena 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, ker na območju obstaja samo en proizvajalec. Izpolnjene so zahteve iz člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2006, saj je vlagatelj edini proizvajalec na opredeljenem območju in se zaradi uporabe lokalne vode z njenimi značilnimi lastnostmi „Březnický ležák“ razlikuje od piv, varjenih na sosednjih območjih (glej 4.6).

3.   Vrsta proizvoda

Razred 2.1: Pivo

4.   Specifikacija:

(Povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1   Ime: „Březnický ležák“

4.2   Opis: „Březnický ležák“ je nizko do srednje varjeno pivo prefinjenega, vendar značilno grenkega okusa, gosto, bogato zlate barve (8–12,5 po lestvici EBC), zelo osvežujoče s čisto aromo hmelja in brez dodanih arom, s pH-vrednostjo 4,41–4,74, z jasnostjo 0,30–0,52 po lestvici EBC, s 4,69–5,53-odstotno vsebnostjo alkohola ter 11,00–12,99-odstotnim izvornim izvlečkom pivine.

Surovine:

Osnovne sestavine:

slad, proizveden iz pivskega ječmena, mora ustrezati naslednjim vrednostim:

uporabljajo se zrnast hmelj sorte „Žatecký poloraný červeňák“, izvleček hmelja, sladkor, proizveden iz sladkorne pese, ter voda iz arteških vodnjakov in vrtin. Drugi sestavini sta pivski kvas in askorbinska kislina. Voda mora izvirati v občini Březnice.

4.3   Geografsko območje: Občina Březnice.

4.4   Dokazilo o poreklu: Proizvajalec vodi poročilo o dobavi in dobaviteljih vseh surovin ter ga hrani za namene kasnejših pregledov. Poročilo se vodi tudi o kupcih končnih proizvodov. Za vsako serijo piva se izvede pregled izpolnjevanja zahtev iz specifikacije in zapiše poročilo o njem. Ta pregled izvede osebje pivovarne in po potrebi zunanji laboratorij ter pristojni nadzorni organ „Státní zemědělská a potravinářská inspekce“ (Češki inšpekcijski organ za kmetijstvo in hrano).

Voda, ki se uporablja za proizvodnjo piva, se pregleda v pooblaščenem zunanjem laboratoriju. Izvedejo se mikrobiološke, biološke in kemijske analize. Registrirani vodnjaki so priznani izvori vode.

V proizvodnem postopku se nadzorujeta kakovost in izpolnjevanje zahtev za vsako serijo piva: preverijo se kakovost slada, izpolnjevanje vrednosti za kuhano pivino, postopek v prostoru za fermentacijo, vrednosti za skladiščne rezervoarje in rezultati filtriranja.

4.5   Metoda pridobivanja: Za proizvodnjo piva „Březnický ležák“ se uporablja tradicionalni tehnološki postopek. Osnovne sestavine so ječmenov slad (za lastnosti glej 4.2), pripravljen hmelj (glej 4.2), izvleček hmelja, pesni sladkor, voda, pivski kvas in askorbinska kislina. Način proizvodnje:

Proizvodnja slada: slad se lahko kupi ali proizvede v pivovarni s klasičnim postopkom: namakanje ječmena (72 ur v namakalnikih, dokler stopnja vlage ne doseže 45–46 %), kaljenje (6–7 dni na mokri podlagi pri temperaturi mase 12–22 °C), sušenje (48 ur v peči pri temperaturi 25–85 °C), izpiranje in skladiščenje.

Priprava slada: tehtanje, drobljenje.

Pivovarna (izhodiščni sestavini sta zdrobljen slad in voda, pivovarna je preprosto in klasično opremljena z dvema kotloma, uporablja pa se osem do devet urni postopek drozganja z dvojno dekokcijo): mešanje (20 minut pri temperaturi vode 37 °C (dodatno 20-minutno segrevanje do 52 °C), drozganje (postopek drozganja z dvojno dekokcijo): prva količina pivine, dana v kotel (15-minutna razgradnja beljakovin pri 62–64 °C, pretvorba v sladkor, ki traja 30 minut pri 72–74 °C, 20-minutno vrenje, izčrpavanje v velik sod pri povišani temperaturi na 65 °C), druga količina pivine, dana v kotel (pretvorba v sladkor, ki traja 30 minut pri 72–74 °C, 25-minutno vrenje, redčenje, ki traja približno 200 minut pri temperaturi 75 °C v velikem sodu), odcejevanje (preostalih 30 minut); vlaženje, izčrpavanje prve pivine, glavne pivine in odvečne vode, kar traja skupno približno 130 minut; nastajanje kuhane pivine, vrenje hmelja (dodajanje hmelja in sladkorja, približno 90–120-minutno hmeljenje v treh fazah: 1. začetno odlivanje prve pivine, 2. celotne pivine ob začetku vrenja, 3. 20 minut pred končanim vrenjem hmelja).

Hlajenje hmeljeve pivine: ločevanje in odstranjevanje izrabljenih semen (v vodnem vrelcu), ohlajevanje hmelja (do vrelišča 6–9 °C).

Prostor za fermentacijo (fermentacija v odprtih rezervoarjih traja 7–9 dni pri 6–11,5 °C, ko so pivske kvasovke spodnjega vrenja aktivne): pivski kvas se doda hmeljevi pivini (0,5 litra kvasovk na 1 hektoliter hmelja), usedanje, glavna fermentacija (pri sobni temperaturi 10 °C).

Klet za skladiščenje: dodajo se stabilizatorji, nasičenost z ogljikovim dioksidom, bistrenje, sekundarna fermentacija (45–70 dni v zaprtih skladiščnih rezervoarjih pri kletni temperaturi 2–4 °C).

Filtriranje piva: filtriranje (kremenasti svečni filter), sekundarno filtriranje (razkuževanje papirnatega filtra).

Rezervoarji za svetlo pivo: dodajo se antioksidanti in ogljikov dioksid.

Pretakanje (v steklenice ali sode), pakiranje, skladiščenje, razpošiljanje.

Pretakanje v steklenice (0,5 in 0,335-litrske steklenice); čiščenje steklenic v pomivalnem stroju za steklenice, nadziranje čistosti steklenic, polnjenje steklenic, pasterizacija, etiketiranje, pakiranje (v zaboje ali kartonaste škatle), skladiščenje, razpošiljanje.

Pretakanje v sode (30 in 50-litrske sode): hitra pasterizacija, polnjenje sodov, pakiranje in razpošiljanje.

Proizvodnja piva mora doseči stopnjo sekundarne fermentacije, filtriranja in prenosa v rezervoarje svetlega piva na določenem območju. Pretakanje, pakiranje, skladiščenje in razpošiljanje se lahko opravijo tudi drugje.

4.6   Povezava: Pivovarna kraja Březnice je bila prvič pisno omenjena leta 1506. V 18. stoletju je bila zgrajena prva pivovarna v baročnem stilu, ki je bila kasneje obnovljena in razširjena. Leta 1945 je postala last Češkoslovaške. Razvoj rudarstva za pridobivanje urana v bližini okoli leta 1960 je povzročil najmočnejšo rast pivovarne v njeni zgodovini. Z nazadovanjem rudarstva za pridobivanje urana je pivska proizvodnja upadla in skoraj prenehala obratovati. Leta 1989 pa je „Výzkumný ústav pivovarský a sladařský“ (Raziskovalni inštitut za pivo in slad) prevzel vodenje pivovarne, jo prenovil in oživel proizvodnjo tradicionalnega piva Březnice, ki pod vodstvom edinega sedanjega proizvajalca – podjetja Pivovar Herold Březnice, a.s. – obratuje od leta 1999 naprej.

Za proizvodnjo piva „Březnický ležák“ in ostalih sort piva Březnice se uporablja najbolj kakovostna izvirska voda, ki jo črpajo iz zaščitenih arteških vodnjakov in vrtin v občini Březnice. Vodnjaki so 14–16 metrov globoki, vrtine pa so globoke 37,5 in 61 metrov. Ustvarijo jih v granodioritih centralnega bohemskega plutona, ki je po sestavi zelo raznolika vulkanska kamnina. Geološko gledano je območje okoli Březnice zgrajeno iz sivo-modrega in srednje zrnatega minerala biorit ter amfiboličnega biorita granodiorita. Meja med območjem centralnega bohemskega plutona in predela Jílovské Belt se nahaja v bližini. Vodnjake in vrtine oskrbujejo z vodo iz razpok ter z vodo iz plasti preparevanja in razpok ob površju, v obeh primerih iz centralnega bohemskega plutona, ter, do neke mere, tudi iz predela Jílovské Belt. Cirkulacija podtalnice skozi razpoke v granodioritih je dokaj aktivna zaradi velikega števila razpok in je le delno dopolnjena s pronicanjem atmosferskih padavin, saj razpoke niso zapolnjene. Podnebje območja Březnice je zmerno toplo s padavinami pod običajno mejo. Značilen okus piva in njegov pozitiven vpliv na prehrano, izhajajoč iz istega tehnološkega postopka, sta odvisna od sestavin in sestave vode (osnovne sestavine, element v sledi in razmerje odstotkov). Praktično nemogoče je najti drugo območje, kjer bi se, z uporabo enakega tehnološkega postopka, vendar brez vode iz določenega območja, pridelalo pivo enake kakovosti in okusa.

Označba o poreklu „Březnický ležák“ je bila 2. aprila 1984 vpisana pod št. 148 v register za označbe porekla Češke republike.

4.7   Nadzorni organ:

Naziv:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Naslov:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.:

+420 257199512

Faks:

+420 257199529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8   Označevanje: –


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.