ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 189

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
26. julij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 189/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2008/C 189/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner) ( 1 )

5

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

2008/C 189/03

Konferenca odborov za zadeve Skupnosti in evropske zadeve parlamentov Evropske unije (COSAC) – Prispevek, sprejet na XXXIX. zasedanju COSAC – Brdo pri Kranju od 7. do 8. maja 2008

6

 

Komisija

2008/C 189/04

Menjalni tečaji eura

9

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 189/05

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni regionalni pomoči za naložbe ( 1 )

10

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 189/06

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih izravnalnih ukrepov v zvezi z uvozom posteljnega perila s poreklom iz Indije

12

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 189/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

13

2008/C 189/08

Državna pomoč – Francija (Členi 87 do 89 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) – Obvestilo Komisije na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES – Umik priglasitve – Državna pomoč št. C 51/07 (prej N 530/07) – Podpora programu VHD, ki jo je dodelila Agencija za industrijske inovacije ( 1 )

14

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2008/C 189/09

Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta – Podaljšanje roka – Zahteva države članice

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 189/01)

Datum sprejetja odločitve

20.5.2008

Št. pomoči

N 598/06

Država članica

Španija

Regija

Andalucía

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión, ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Pravna podlaga

Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj, mala in srednja podjetja, zaposlovanje

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, subvencioniranje obresti, ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 888 mio EUR

Intenzivnost

40 %, 50 %, 60 %

Trajanje

2008-31.12.2009

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación no 3

E-41071 Sevilla

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

7.5.2008

Št. pomoči

N 741/07

Država članica

Španija

Regija

Canarias

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Modificación del régimen de ayudas de Estado

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Pravna podlaga

Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley no 19/94 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 20,8 mio EUR

Skupni znesek načrtovane pomoči: 104 mio EUR

Intenzivnost

40 %

Trajanje

1.1.2009-31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerio de Economía y Hacienda

C/ Alcalá no 9

E-28071 Madrid

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

16.4.2008

Št. pomoči

NN 22/08

Država članica

Španija

Regija

Canarias

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)

Pravna podlaga

Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 104 mio EUR

Skupni znesek načrtovane pomoči: 520 mio EUR

Intenzivnost

40 %

Trajanje

1.1.2007-31.12.2011

Gospodarski sektorji

Predelovalna industrija, kemična in farmacevtska industrija, kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

30.4.2008

Št. pomoči

NN 25/08

Država članica

Nemčija

Regija

Nordrhein-Westfalen

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Risikoabschirmung WestLB

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Reševanje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 5 000 mio EUR

Intenzivnost

Trajanje

8.2.2008-8.8.2008

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Land Nordrhein-Westfalen

Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

2.7.2008

Št. pomoči

N 103/08

Država članica

Romunija

Regija

NUTS II

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Pravna podlaga

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj, zaposlovanje

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 2 070 mio RON

Intenzivnost

50 %

Trajanje

31.12.2012

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerul Economiei și Finanţelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

Bucureşti, România

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 189/02)

Dne 18. julija 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5184. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/6


Konferenca odborov za zadeve Skupnosti in evropske zadeve parlamentov Evropske unije (COSAC)

Prispevek, sprejet na XXXIX. zasedanju COSAC

Brdo pri Kranju od 7. do 8. maja 2008

(2008/C 189/03)

1.   Vloga parlamentov po Lizbonski pogodbi

1.1

COSAC pozdravlja podpis Lizbonske pogodbe in njeno ratifikacijo s strani trinajstih držav članic (1) ter poziva parlamente in državljane ostalih držav članic, da pogodbo podprejo.

1.2

COSAC pozdravlja okrepljeno vlogo nacionalnih parlamentov, kakor je določena v Lizbonski pogodbi, ki jim omogoča boljše vključevanje v postopke odločanja v EU. COSAC ugotavlja, da morajo nacionalni parlamenti sami razviti mehanizme za uporabo novih pravic.

1.3

COSAC ob 50. obletnici Evropskega parlamenta slednjemu izraža spoštovanje za delo na neposrednem vključevanju državljanov Evrope v postopke odločanja v EU. Poleg tega COSAC verjame, da bodo določbe Lizbonske pogodbe o povečanju vloge Evropskega parlamenta kot so-zakonodajalca prispevale k večji legitimnosti odločitev sprejetih na ravni EU.

1.4

COSAC meni, da bodo imeli tako COSAC kot tudi IPEX in stalni predstavniki nacionalnih parlamentov v Evropski uniji pomembno vlogo v dialogu med nacionalnimi parlamenti, če bodo nacionalni parlamenti uveljavljali nove pravice, kot jih določa Lizbonska pogodba. To tudi zahteva polno sodelovanje institucij Evropske unije.

1.5

COSAC spodbuja nacionalne parlamente in Evropski parlament, da predstavijo in spodbujajo svoje komunikacijske strategije z namenom boljšega informiranja državljanov o določbah Lizbonske pogodbe.

2.   Sodelovanje z institucijami Evropske unije

2.1

Mehanizem, preko katerega Komisija nacionalnim parlamentom neposredno posreduje vse nove predloge in posvetovalne dokumente, je ustrezen. Prispeval je tudi k spremljanju zadev Evropske unije s strani nacionalnih parlamentov.

2.2

COSAC pozdravlja prizadevanja Komisije, da odgovori na odzive nacionalnih parlamentov. Vendar COSAC spodbuja Komisijo – skladno s XXXVII. konferenco COSAC v Berlinu in XXXVIII. konferenco COSAC v Estorilu – da nacionalnim parlamentom zagotovi oceno ukrepov, ki so že vzpostavljeni ali jih namerava vzpostaviti, da bo njihove odzive upoštevala v nadaljnjem oblikovanju politike in svojem letnem zakonodajnem in delovnem programu.

2.3

COSAC poziva Komisijo, da:

(a)

nacionalnim parlamentom neposredno zagotovi informacije o vsebini in točen datum objave novih predlogov in posvetovalnih dokumentov, ki jih bo objavila;

(b)

odgovore na odzive nacionalnih parlamentov ne zagotovi le tistim nacionalnim parlamentom, ki so se odzvali, Evropskemu parlamentu in Svetu, ampak tudi ostalim nacionalnim parlamentom;

(c)

nacionalnim parlamentom neposredno zagotovi tedenski seznam vseh novih dokumentov, ki jih objavi.

2.4

Ob upoštevanja določb Lizbonske pogodbe COSAC spodbuja tudi Komisijo, Svet in Evropski parlament, da ustvarijo mehanizem za obveščanje nacionalnih parlamentov o posredovanju končnega prevoda zakonodajnega predloga zadevnemu nacionalnemu parlamentu; in navedejo datum, ko bo 8-tedensko obdobje za vlogo odziva na predlog poteklo. COSAC poudarja, da bi bilo koristno, če bi Komisija skozi ločene kanale dodatno posredovala predloge, za katere se uporabljajo mehanizmi zgodnjega opozarjanja.

2.5

COSAC verjame, da se mora dialog o posameznih predlogih med Komisijo in nacionalnimi parlamenti po začetku veljave Lizbonske pogodbe nadaljevati, saj vsebinska izmenjava mnenj med nacionalnimi parlamenti in Komisijo prinaša pomembno dodano vrednost preglednosti in demokratični legitimnosti zakonodajnega procesa EU.

3.   Lizbonska strategija in nacionalni parlamenti

3.1

COSAC pozdravlja zaključke Evropskega sveta s 13. in 14. marca 2008 iz Bruslja. COSAC meni, da so novi triletni cikel strategije za rast in delovna mesta in časovni okvir in načela sprejeta za paket za energijo in podnebne spremembe zelo pomembni za gospodarsko in družbeno življenje državljanov Evrope.

3.2

COSAC upošteva, da je Evropski svet pozval Komisijo in države članice k okrepitvi vključenosti zainteresiranih strani v lizbonsko strategijo. V zvezi s tem COSAC spodbuja nacionalne parlamente k bolj aktivni vlogi pri izvajanju prenovljene lizbonske strategije.

3.3

COSAC verjame, da sta tako inovativnost in ustvarjalnost kakor tudi enakost spolov in enake možnosti za evropske državljane ključnega pomena za nadaljnjo rast. Da bi izpolnili ambicije Evropske unije na tem področju COSAC spodbuja države članice, da vlagajo več in bolj učinkovito v inovacije in raziskovanje za doseganje cilja 3-odstotnega vlaganja v raziskave in razvoj. Ob upoštevanju poziva Evropskega sveta državam članicam COSAC poziva vse nacionalne parlamente, da spremljajo, kako se dosega napredek k nacionalnim ciljem raziskav in razvoja preko nacionalnih programov reform.

3.4

COSAC poudarja priložnosti, ki jih lahko prosti pretok znanja, poznan kot peta svoboščina, doprinese k doseganju ciljev prenovljene lizbonske strategije.

3.5

COSAC opominja institucije Evropske unije na pomembnost storitvenega sektorja, kjer se dandanes ustvari večina novih delovnih mest. Prosti pretok storitev ima velik pomen pri doseganju tega, ob upoštevanju, da so modeli nacionalnih trgov dela v državah članicah različni.

4.   Območje svobode, varnosti in pravice

4.1

COSAC pozdravlja pristop devetih držav članic v schengensko območje in pričakuje, da bosta Bolgarija in Romunija prav tako pravočasno pristopili v skladu z dogovorjeno časovnico, ki sta jo ti državi privzeli. Povečanje schengenskega območja je velik dosežek, ki spodbuja prost pretok oseb, eno od štirih temeljnih svoboščin Evropske unije.

4.2

Hkrati COSAC poudarja, da ostajata razvoj in vpeljava druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) prioriteta in da bo sistem vzpostavljen pravočasno ter v skladu z dogovorjenim rokom septembra 2009.

4.3

COSAC polaga visoko stopnjo pomembnosti na sodelovanje Evropske unije in držav Zahodnega Balkana na področju notranjih zadev, saj je to eno najpomembnejših področij njihovega sodelovanja. To sodelovanje vodi do večje varnosti v regiji držav Zahodnega Balkana in s tem do večje varnosti v celotni Evropski uniji.

4.4

COSAC verjame, da bodo sedanje skupne dejavnosti Evropske unije in držav Zahodnega Balkana na področju notranjih zadev, predvsem boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, oblikovale sodelovanje med organi pregona na območju Zahodnega Balkana in pomagale pri prenosu varnostnih standardov EU v to območje. Državam Zahodnega Balkana bodo zagotovile načine in primere najboljše prakse, ki so potrebni za povečanje njihove zavezanosti, da bodo razvili in uporabljali take svoje mehanizme.

4.5

COSAC pozdravlja dejstvo, da je Evropska komisija odprla dialog z državami Zahodnega Balkana za liberalizacijo vizne politike, in poziva institucije EU, države članice in države Zahodnega Balkana, da vsi vključeni v to področje naredijo nadaljnje korake.

5.   Evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana

5.1

COSAC vidi prihodnost vseh držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji. V zvezi s tem pozdravlja prizadevanja vsake države za izpolnitev kriterijev, ki so bili določeni.

5.2

Vsaka država prosilka mora izpolnjevati vse kriterije, da lahko postane država članica EU in COSAC verjame, da se vizija ponovno združene Evrope ne more izvesti brez priključitve Zahodnega Balkana, zato mora EU tudi v prihodnje nadaljevati s svojimi prizadevanji za podporo držav Zahodnega Balkana pri izpolnjevanju kriterijev za članstvo.


(1)  Na dan 8. maja 2008.


Komisija

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/9


Menjalni tečaji eura (1)

25. julija 2008

(2008/C 189/04)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,5734

JPY

japonski jen

168,77

DKK

danska krona

7,4619

GBP

funt šterling

0,78880

SEK

švedska krona

9,4610

CHF

švicarski frank

1,6268

ISK

islandska krona

127,51

NOK

norveška krona

8,0815

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

23,595

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

231,35

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7032

PLN

poljski zlot

3,2080

RON

romunski leu

3,5675

SKK

slovaška krona

30,385

TRY

turška lira

1,8966

AUD

avstralski dolar

1,6438

CAD

kanadski dolar

1,5968

HKD

hongkonški dolar

12,2698

NZD

novozelandski dolar

2,1159

SGD

singapurski dolar

2,1407

KRW

južnokorejski won

1 584,41

ZAR

južnoafriški rand

11,9481

CNY

kitajski juan

10,7275

HRK

hrvaška kuna

7,2182

IDR

indonezijska rupija

14 352,55

MYR

malezijski ringit

5,1129

PHP

filipinski peso

69,143

RUB

ruski rubelj

36,7435

THB

tajski bat

52,608

BRL

brazilski real

2,4808

MXN

mehiški peso

15,7525


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/10


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni regionalni pomoči za naložbe

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 189/05)

Št. pomoči

XR 12/07

Država članica

Irska

Regija

Border Midlands and West Region, Southern and Eastern Region

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme ad hoc pomoč kot dodatek

Regional Aid (Industry and Services) Scheme 2007-2013

Pravna podlaga

Industrial Development Acts 1986-2003; Údarás na Gaeltachta Act 1979; Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 as amended; Greyhound Industry Act, 1958

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Načrtovani letni izdatki

85 mio EUR

Največja intenzivnost pomoči

30 %

V skladu s členom 4 Uredbe

Datum začetka izvajanja

1.1.2007

Trajanje

31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do regionalne pomoči za naložbe

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

IDA Ireland, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2

Tel. (353-1) 603 40 00, www.idaireland.com

Enterprise Ireland, Glasnevin, Dublin 9

Tel. (353-1) 808 20 00, www.enterprise-ireland.com

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co na Gaillimhe

Tel. (353-9) 150 31 00, www.udaras.ie

Shannon Free Airport Development Company Limited, Shannon Town, Co Clare

Tel. (353-6) 136 15 55, www.shannonireland.com

Bord na gCon,104 Henry Street, Limerick, Co Limerick

Tel. (353-6) 131 67 88, www.igb.ie

Spletna stran objave sheme pomoči

www.entemp.ie/enterprise/stateaid/

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regionalaidschemedescription.doc

Drugi podatki


Št. pomoči

XR 144/07

Država članica

Slovenija

Regija

Slovenija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme ad hoc pomoč kot dodatek

Regionalna shema državnih pomoči

Pravna podlaga

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Načrtovani letni izdatki

115,99 mio EUR

Največja intenzivnost pomoči

30 %

V składu s členom 4 Uredbe

Datum začetka izvajanja

4.8.2007

Trajanje

31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do regionalne pomoči za naložbe

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 308 31 78

Fax (386-1) 478 36 19

E-mail: gp.svlr@gov.si

Spletna stran objave sheme pomoči

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

Drugi podatki


Št. pomoči

XR 49/08

Država članica

Litva

Regija

87(3)(a)

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme ad hoc pomoč kot dodatek

Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas

Pravna podlaga

2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-79 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų veiklai ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 21 priedas „Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas“

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Načrtovani letni izdatki

10 mio LTL

Največja intenzivnost pomoči

50 %

V skladu s členom 4 Uredbe

Datum začetka izvajanja

9.3.2008

Trajanje

31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do regionalne pomoči za naložbe

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Spletna stran objave sheme pomoči

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315576

http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=315576&c3=26330

Drugi podatki


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Komisija

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/12


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih izravnalnih ukrepov v zvezi z uvozom posteljnega perila s poreklom iz Indije

(2008/C 189/06)

1.

Kakor je določeno v členu 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, Komisija obvešča, da se bodo spodaj navedeni izravnalni ukrepi, razen če se začne izvajati pregled v skladu z naslednjim postopkom, iztekli na datum iz spodnje preglednice (1).

2.   Postopek

Proizvajalci Skupnosti lahko vložijo pisni zahtevek za pregled. Ta zahtevek mora vsebovati zadostne dokaze, da bi iztek ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode.

Če se Komisija odloči za pregled zadevnih ukrepov, bodo uvozniki, izvozniki, zastopniki države izvoznice in proizvajalci Skupnosti dobili priložnost, da razširijo ali izpodbijejo zadeve iz zahtevka za pregled ali v zvezi z njimi dajo pripombe.

3.   Rok

Proizvajalci Skupnosti lahko na podlagi zgoraj navedenega predložijo pisni zahtevek za pregled Evropski komisiji, Generalni direktorat za trgovino (enota H-1) J-79 4/23, B-1049 v Bruslju (2), kadar koli po datumu objave tega obvestila, vendar najpozneje tri mesece pred datumom iz spodnje preglednice.

4.

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 18(4) Uredbe (ES) št. 2026/97.

Izdelek

Države porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklicevanje

Datum poteka veljavnosti

Posteljno perilo (bombažno)

Indija

Izravnalna dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 74/2004 (UL L 12, 17.1.2004, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1840/2006 (UL L 355, 15.12.2006, str. 4)

18.1.2009


(1)  UL L 288, 21.10.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  Telefaks: (32-2) 295 65 05.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 189/07)

1.

Komisija je 15. julija 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja OMV Power International GmbH („OPI“, Avstrija), ki je pod nadzorom OMV AG, Avstrija, Lehman ALI Inc. („Lehman“, ZDA), ki pripada skupini Lehman Brothers Group, ter Met Group („Met Group“, Turčija), ki je pod nadzorom dr. Celala Metina, z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobijo skupni nadzor nad podjetjem Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. („Borasco Elektrik“, Turčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za OPI: razvoj projektov za obrate za proizvodnjo elektrike iz naravnega plina in obnovljivih energetskih virov,

za Lehman: finančne storitve,

za Met Group: svetovalne storitve s poudarkom na sektorjih energetike, telekomunikacij in potrošnikov,

za Borasco Elektrik: razvoj in upravljanje plinske elektrarne v Turčiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/14


DRŽAVNA POMOČ – FRANCIJA

(Členi 87 do 89 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti)

Obvestilo Komisije na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES – Umik priglasitve

Državna pomoč št. C 51/07 (prej N 530/07) – Podpora programu VHD, ki jo je dodelila Agencija za industrijske inovacije

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 189/08)

Po evidentiranju, da je Francija 29. novembra 2007 umaknila priglasitev, se je Komisija z odločbo z dne 29. januarja 2008 odločila zaključiti formalni postopek preiskave na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES, ki je bil sprožen 13. novembra 2007 v zvezi z zgoraj navedenim ukrepom.


DRUGI AKTI

Komisija

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/15


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta – Podaljšanje roka

Zahteva države članice

(2008/C 189/09)

Dne 19. maja 2008 je Komisija prejela zahtevo v okviru člena 30(4) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1).

Ta zahteva Republike Poljske zadeva proizvodnjo in prodajo elektrike na debelo v tej državi. Zahteva je bila objavljena v UL C 134 z dne 31.5.2008, str. 43. Prvotni rok se izteče 20. avgusta 2008.

Glede na to, da morajo službe Komisije pridobiti in pregledati dodatne informacije, se v skladu z določbami tretjega stavka člena 30(6) rok, v katerem mora Komisija sprejeti sklep o tej zahtevi, podaljša za en mesec.

Končni rok se torej izteče 20. septembra 2008.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.