ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 187E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
24. julij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

ZASEDANJE 2007—2008

 

Seje: 3. september—6. september 2007

 

Ponedeljek, 3. september 2007

2008/C 187E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Izjava predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Prerazporeditev sredstev

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Gozdni požari v Grčiji, njihove posledice in ugotovitve glede ukrepov za preprečevanje in opozarjanje (razprava)

Boljša pravna ureditev - Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti - Poenostavitev zakonodajnega okolja - Uporaba mehkega prava (razprava)

Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

20

 

Torek, 4. september 2007

2008/C 187E/02

ZAPISNIK

22

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Revizija enotnega trga (razprava)

Statut družbe v zasebni lasti, pravo gospodarskih družb (razprava)

Nevarnosti zaprtja ladjedelnic v Gdansku (razprava)

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Europolove analitične datoteke * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Naravne nesreče (glasovanje)

Boljša pravna ureditev (glasovanje)

Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti (glasovanje)

Poenostavitev zakonodajnega okolja (glasovanje)

Uporaba mehkega prava (glasovanje)

Revizija enotnega trga (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Slavnostna seja - Protugalska

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava odborov in delegacij

Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2008

Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (razprava)

Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (razprava)

Enotno evropsko nebo (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Sestava Parlamenta

Predložitev dokumentov

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (razprava)

Konzervirano mleko za prehrano ljudi * - Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * - Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

34

PRILOGA I

36

PRILOGA II

42

SPREJETA BESEDILA

53

P6_TA(2007)0360NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. septembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

53

P6_TA(2007)0361Europolove analitične datoteke *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pobudi Republike Finske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o spremembi Akta Sveta o sprejemu pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362Naravne katastrofeResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o naravnih katastrofah tega poletja

55

P6_TA(2007)0363Boljša pravna ureditevResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pravni ureditvi v Evropski uniji (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernostiResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pripravi zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365Poenostavitev zakonodajnega okoljaResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o strategiji za poenostavitev zakonodajnega okolja (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366Uporaba mehkega pravaResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pravnih in institucionalnih vidikih uporabe instrumentov mehkega prava (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367Revizija enotnega trgaResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem (2007/2024(INI))

80

 

Sreda, 5. september 2007

2008/C 187E/03

ZAPISNIK

87

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Boj proti terorizmu (razprava)

Sestava Parlamenta

Razpored dela

Čas glasovanja

Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 5/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (glasovanje)

Dobrodošlica

Čas glasovanja (nadaljevanje)

Konzervirano mleko za prehrano ljudi * (glasovanje)

Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * (glasovanje)

Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (glasovanje)

Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letalo (glasovanje)

Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (glasovanje)

Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (glasovanje)

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Finančna nestabilnost in dejanski vpliv na gospodarstvo (razprava)

Konvencija o boju proti dezertifikaciji (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (razprava)

Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

97

PRILOGA I

99

PRILOGA II

106

SPREJETA BESEDILA

144

P6_TA(2007)0368Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmiResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o prizadevanjih držav članic v letu 2005, da bi dosegle trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369Predlog spremembe proračuna št. 5/2007Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2007 za proračunsko leto 2007, Oddelek III - Komisija (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370Notranji prevoz nevarnega blaga ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. septembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga

148

P6_TA(2007)0371Konzervirano mleko za prehrano ljudi (sprememba Direktive 2001/114/ES)*Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (KOM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (KOM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/97 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (KOM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letaloResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o Uredbi Komisije (ES) št. 1546/2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (tekočine, prinesene na letalo)

153

P6_TA(2007)0375Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnostResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o logistiki tovornega prometa v Evropi - ključu do trajnostne mobilnosti (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376Dejavnost mreže EURES 2004—2005: K skupnemu evropskemu trgu delaResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o poročilu o dejavnostih mreže EURES 2004—2005: K skupnemu evropskemu trgu dela

159

P6_TA(2007)0377Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkoholaResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o strategiji Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (2007/2005(INI))

160

 

Četrtek, 6. september 2007

2008/C 187E/04

ZAPISNIK

167

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov (razprava)

Znanstveni poskusi na primatih (pisna izjava)

Evropska številka za klic v sili 112 (pisni izjavi)

Čas glasovanja

Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007-2013) ***II (glasovanje)

Mednarodni zdravstveni pravilnik (glasovanje)

Konvencija o boju proti dezertifikaciji (glasovanje)

Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (glasovanje)

Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (glasovanje)

Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Burma

Bangladeš

Financiranje posebnega sodišča za Sierro Leone

Čas glasovanja

Burma (glasovanje)

Bangladeš (glasovanje)

Financiranje posebnega sodišča za Sierro Leone (glasovanje)

Popravki in namere glasovanja

Sestava odborov in delegacij

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

178

PRILOGA I

179

PRILOGA II

187

SPREJETA BESEDILA

209

P6_TA(2007)0378Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007-2013) ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa Preprečevanje uporabe drog in obveščanje za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa Temeljne pravice in pravosodje (8698/4/2007 - C6-0258/2007 - 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379Mednarodni zdravstveni pravilnikResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o mednarodnem zdravstvenem pravilniku (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380DezertifikacijaResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o ciljih EU za 8. zasedanje konference pogodbenic (COP8) Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji (UNCCD) v Madridu od 3. do 14. septembra 2007

212

P6_TA(2007)0381Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državamiResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o poteku dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosomResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o zagotovitvi trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikovResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384BurmaResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Burmi

237

P6_TA(2007)0385BangladešResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Bangladešu

240

P6_TA(2007)0386O financiranju Posebnega sodišča za Sierro LeoneResolucija Evropskega parlamenta z dne 6 septembra 2007 o financiranju Posebnega sodišča za Sierro Leone

242

Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)Informacije, povezane s časom glasovanjaV kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

ITS

Skupina identiteta, tradicija, suverenost

NI

Samostojni poslanci

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

ZASEDANJE 2007—2008

Seje: 3. september—6. september 2007

Ponedeljek, 3. september 2007

24.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 187/1


ZAPISNIK

(2008/C 187 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.

2.   Izjava predsednika

Počastitev spomina

Predsednik se je v imenu Parlamenta poklonil spominu na Gastona Thorna, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta, nekdanjega predsednika luksemburške vlade in predsednika Evropske komisije, ki je preminil 26.8.2007. Poklonil se je tudi spominu na Raymonda Barreja, nekdanjega predsednika francoske vlade in podpredsednika Evropske komisije, ki je preminil 25.8.2007.

Spomnil se je tudi stote obletnice rojstva uglednega poslanca Evropskega parlamenta Altiera Spinellija, ki je bila 31.8.2007.

Naravne nesreče in terorizem

Predsednik je podal izjavo o nekaterih dogodkih, ki so zaznamovali letošnje poletje in povzročili številne žrtve, zlasti poplave v Združenem kraljestvu, neznosna vročina v vzhodnem Sredozemlju, tragični gozdni požari v Grčiji, potres v Peruju, nadaljevanje nasilja v Iraku in smrt številnih migrantov, ki so po morju skušali doseči evropsko obalo.

*

* *

Parlament je z minuto molka počastil spomin na preminule.

3.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

*

* *

Marie Anne Isler Béguin je obvestila, da zaradi vodenja misije za opazovanje volitev v Sierri Leone ne bo prisotna na tem delnem zasedanju.

4.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od Sveta in Komisije:

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (KOM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

posredovano

pristojni: AFCO

 

mnenje: BUDG, JURI, CONT

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2009-2013) (KOM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

posredovano

pristojni: CULT

 

mnenje: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/54/ES o uporabi nekaterih določb v Estoniji (KOM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

posredovano

pristojni: ITRE

Predlog spremembe proračuna št. 5 za proračunsko leto 2007 — Splošni izkaz prihodkov — Oddelek III - Komisija (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0685 — C6-0233/2007 — 2007/2171(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa posodobitve evropske statistike podjetij in trgovine (KOM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))

posredovano

pristojni: ECON

 

mnenje: BUDG, ITRE, INTA

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike (KOM(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS))

posredovano

pristojni: PECH

Predlog Uredbe Sveta o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (KOM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

posredovano

pristojni: PECH

 

mnenje: DEVE, ENVI

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael (KOM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

posredovano

pristojni: ITRE

 

mnenje: AFET, BUDG

Priporočilo Sklepa Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

posredovano

pristojni: LIBE

 

mnenje: CONT

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji (11507/2007 — C6-0239/2007 — 2007/0055(CNS))

posredovano

pristojni: INTA

Predlog Sklepa Sveta o mreži kontaktnih točk za boj proti korupciji (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

posredovano

pristojni: LIBE

 

mnenje: CONT

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o neavtomatskih tehtnicah (kodificirana različica) (KOM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

posredovano

pristojni: JURI

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (KOM(2007)0367 — C6-0242/2007 — 2007/0126(COD))

posredovano

pristojni: ITRE

 

mnenje: IMCO

Osnutek Sklepa Sveta o uporabi vseh določb schengenskega pravnega reda v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

posredovano

pristojni: LIBE

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1947/2005 glede nacionalne pomoči, ki jo dodeli Finska za semena in semena žit (KOM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

posredovano

pristojni: AGRI

Predlog Okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom (11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

posredovano

pristojni: LIBE

 

mnenje: JURI

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt (KOM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

posredovano

pristojni: ITRE

 

mnenje: AFET

Predlog odločba Sveta o večletnih tehničnih smernicah za raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (KOM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

posredovano

pristojni: ITRE

 

mnenje: ENVI, BUDG

Predlog Odločbe Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano trošarinsko stopnjo za „tradicionalni“ rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, in razveljavitvi Odločbe Sveta 2002/166/ES z dne 18. februarja 2002 (KOM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

posredovano

pristojni: REGI

 

mnenje: AGRI, ECON

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji (KOM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

posredovano

pristojni: INTA

 

mnenje: AFET

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o svetilkah za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (kodificirana različica) (KOM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))

posredovano

pristojni: JURI

Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost (KOM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136 (CNS))

posredovano

pristojni: ECON

 

mnenje: JURI, IMCO

Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za vino in spremembi nekaterih uredb (KOM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

posredovano

pristojni: AGRI

 

mnenje: ENVI, BUDG, IMCO

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 84/539/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o elektromedicinski opremi, ki se uporablja v veterinarstvu (KOM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

posredovano

pristojni: IMCO

 

mnenje: ENVI

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (elektromagnetna kompatibilnost) (kodificirana različica) (KOM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))

posredovano

pristojni: JURI

Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (KOM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))

posredovano

pristojni: ITRE

 

mnenje: CULT, IMCO

2)

od odborov

2.1)

poročila:

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)) - Odbor TRAN

Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

Poročilo o pravnih in institucionalnih vidikih uporabe instrumentov „mehkega prava“ (2007/2028(INI)) - Odbor JURI

Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Poročilo o mednarodnem zdravstvenem pravilniku (2007/2079(INI)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Miroslav Ouzký (A6-0263/2007)

Poročilo o strategiji za poenostavitev zakonodajnega okolja (2007/2096(INI)) - Odbor JURI

Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Poročilo o boljši pravni ureditvi v Evropski uniji (2007/2095(INI)) - Odbor JURI

Poročevalka: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Poročilo o boljši pripravi zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo (2006/2279(INI)) - Odbor JURI

Poročevalec: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Poročilo o zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov (2007/2010(INI)) - Odbor IMCO

Poročevalka: Béatrice Patrie (A6-0281/2007)

* Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (KOM(2007)0058 [[01]] — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)) - Odbor AGRI

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (KOM(2007)0058 [[02]] — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)) - Odbor AGRI

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/97 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (KOM(2007)0058 [[03]] — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)) - Odbor AGRI

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD)) - Odbor REGI

Poročevalec: Gerardo Galeote (A6-0285/2007)

Poročilo o logistiki tovornega prometa v Evropi - ključu do trajnostne mobilnosti (2006/2228(INI)) - Odbor TRAN

Poročevalka: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

* Poročilo o pobudi Republike Finske za sprejem Sklepa Sveta z dne 3. novembra 1998 o spremembi pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0288/2007)

Poročilo o reviziji enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem (2007/2024(INI)) - Odbor IMCO

Poročevalec: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

Poročilo o prizadevanjih držav članic v letu 2005, da bi dosegle trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (2007/2108(INI)) - Odbor PECH

Poročevalec: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

Poročilo o zagotovitvi trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (2006/2224(INI)) - Odbor PECH

Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Poročilo o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2007 za proračunsko leto 2007 - Oddelek III - Komisija (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD)) - Odbor BUDG

Poročevalec: James Elles (A6-0300/2007)

Poročilo o poteku dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (2007/2001(INI)) - Odbor AFET

Poročevalka: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Poročilo o strategiji EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (2007/2005(INI)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

3)

od poslancev Parlamenta

3.1)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika)

Komisiji:

Ciornei Silvia, Medina Ortega Manuel, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ţicău Silvia-Adriana, Seppänen Esko, Ryan Eoin, Papastamkos Georgios, Arnaoutakis Stavros, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Howitt Richard, Tzampazi Evangelia, De Rossa Proinsias, Staniszewska Grażyna, Sinnott Kathy, Pafilis Athanasios, Willmott Glenis, Staes Bart, Davies Chris, Posselt Bernd, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Evans Robert, Jackson Caroline, Mikko Marianne, Gaľa Milan, Gklavakis Ioannis, Sonik Bogusław, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Newton Dunn Bill, Segelström Inger, Belet Ivo, Dillen Koenraad, Harkin Marian, Higgins Jim, Van Hecke Johan, van Nistelrooij Lambert, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Scheele Karin;

Svetu:

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Davies Chris, Claeys Philip, Martin David, Seppänen Esko, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, McGuinness Mairead, Mikko Marianne, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Vanhecke Frank, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Harkin Marian, De Rossa Proinsias, Van Hecke Johan, Budreikaitė Danutė, Morgantini Luisa, Howitt Richard, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana.

3.2)

predlogi priporočil (člen 114 Poslovnika)

Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE: Predlog priporočila Svetu glede vloge Evropske unije v Iraku (B6-0328/2007)

posredovano

pristojni: AFET

 

mnenje: DEVE, BUDG, INTA

5.   Sestava Parlamenta

Belgijske pristojne oblasti so sporočile, da je bil Marc Tarabella izvoljen na funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu v skladu s členom 7(3) Akta o neposrednih splošnih volitvah poslancev v Evropski parlament. Parlament se je s tem seznanil in je v skladu s členom 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev njegovega sedeža z začetkom veljavnosti 20. julija 2007;

Poljske pristojne oblasti so sporočile, da je bil Michał Tomasz Kamiński izvoljen za državnega sekretarja. Parlament se je s tem seznanil in v skladu s členom 7(1) Akta o neposrednih splošnih volitvah poslancev v Evropski parlament in členom 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev njegovega sedeža z začetkom veljavnosti 7. avgusta 2007;

Belgijske pristojne oblasti so medtem sporočile, da je bila Giovanna Corda imenovana namesto Marca Tarabellaja z začetkom veljavnosti 31. avgusta 2007.

Poljske pristojne oblasti so medtem sporočile, da je bila Ewa Tomaszewska imenovana namesto Michała Tomasza Kamińskega z začetkom veljavnosti 30. avgusta 2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslank oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2)Poslovnika poslanki Giovanna Corda in Ewa Tomaszewska polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podali pisno izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

6.   Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE-DE, PSE, ALDE in ITS je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

Odbor DEVE: Alain Hutchinson namesto Józefa Piniorja

Odbor REGI: Józef Pinior namesto Alaina Hutchinsona

Odbor TRAN: Francesco Ferrari

Delegacija za odnose z Iranom: Desislav Čukolov

Delegacija za odnose z Indijo: Charles Tannock namesto Christopherja Beazleya

7.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS (3621/1/2007 — C6-0264/2007 — 2004/0248(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (3610/2/2007 — C6-0262/2007 — 2006/0166(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila („Okvirna direktiva“) (3622/1/2007 — C6-0266/2007 — 2003/0153(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (3612/5/2007 C6-0263/2007 — 2005/0263(COD)

8.   Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje skupno stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

Skupno stališče Sveta z dne 23. julija 2007 z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ (08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

posredovano

pristojni: LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 4.9.2007.

9.   Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

Protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

Protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

Dogovor med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije,

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani,

Sporazum o reviziji sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju na področju ocenjevanja skladnosti,

Drugi dodatni protokol k sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

10.   Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

25. julij 2007

Venglin Boydev (št. 599/2007);

Karl-Heinz von der Brüggen (2 podpisa) (št. 600/2007);

Anastassios Ghiatis (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK) (2 podpisa) (št. 601/2007);

Simeon Stavrakidis (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ „Λογοσ τησ Πέλλασ“) (št. 602/2007);

Apostolos Vasilopoulos (Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών ΕΔΧΑυτοκινήτωνΠρώην Κοινοτήτων ’ Η Ενότητα’) (2 podpisa) (št. 603/2007);

Fotios Eliopoulos (št. 604/2007);

Anastasia Alifieraki (2 podpisa) (št. 605/2007);

Adolfo Peréz Esquivel (Fundación SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)) (29 podpisov) (št. 606/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 607/2007);

Eric Sanderson (2 podpisa) (št. 608/2007);

David Sparkes (2 podpisa) (št. 609/2007);

Eckhard Ropohl (Pedramala 2, S.L.) (št. 610/2007);

Arthurs (La Cuta Owners' Association) (št. 611/2007);

Bent Lomm (23 podpisov) (št. 612/2007);

Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (7 podpisov) (št. 613/2007);

Radvile Mokunaite (Jaunųjų Konservatorių Lyga) (19726 podpisov) (št. 614/2007);

Jaime de Jerónimo González (št. 615/2007);

Manuel Blanco Pérez (Asociación „Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia“) (št. 616/2007);

José Miguel Sanfeliú Bueno (Asociación de afectados del PAI „Dels Tarongers Golf Resort“ Albalat dels Tarongers) (št. 617/2007);

Rosario Valls Comes (Asociación „Antics propietaris del Nou Mestalla Pla Parcial Ademuz A i B“) (št. 618/2007);

José Roger Dols (Asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec) (št. 619/2007);

Juan José Salvador Tena (Asociación ciudadanos de Benicássim contra los abusos urbanisticos) (št. 620/2007);

Gaspar Lloret Valenzuela (Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Villajoyosa) (št. 621/2007);

Antonio Ferrándiz González (št. 622/2007);

Juana Cabrera García (Unión Sindical Obrera RTVE de Canarias) (3 podpisi) (št. 623/2007);

Ary Pieter Eilander (št. 624/2007);

Manuel Morales (Agrupaciónes de Afectados por los PAIS de Cullera (Marenyet y Brosquill)) (št. 625/2007);

Salvador Blanco Revert (Recuperem La Model) (št. 626/2007);

Julio Sanz García (št. 627/2007);

José Carles Ballester (Asociación de Vecinos Calles Eugenia Viñes No 97 - 117 Villas de las Arenas) (št. 628/2007);

José Enrique Moreno Górriz (št. 629/2007);

Gonzalo Huertas García (št. 630/2007);

Juan Antonio López de Uralde (Greenpeace España) (št. 631/2007);

Francisco Javier Arribas Borque (št. 632/2007);

Antonio Fernández Castillo (št. 633/2007);

Bruno Thiebergien (50 podpisov) (št. 634/2007);

Emile Schweicher (št. 635/2007);

Péter Hantz (22 podpisov) (št. 636/2007);

Paolo Camboni (št. 637/2007);

Dario Vesprini (2 podpisa) (št. 638/2007);

Silvano Talotti (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) (št. 639/2007);

Gabriele Bazzini (št. 640/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 641/2007);

Vincenzo Schiavone (št. 642/2007);

Stefania Alessandrelli (Comitato Quartiere Torrette) (634 podpisov) (št. 643/2007);

Zygmunt Kwolek (3 podpisi) (št. 644/2007);

Mariusz Olszewski (št. 645/2007);

Victor Armasu (št. 647/2007);

Lucian Vasilache (2 podpisa) (št. 648/2007);

Adrian Ştefan Iuraşcu (FORUMUL CIVIC ROMÂNESC) (št. 649/2007);

Horia Pîrleciu (št. 650/2007);

Alexandra Irina Teodosescu (št. 651/2007);

Rolf Schröder (št. 652/2007);

Christian Geissler (št. 653/2007);

Oliver Merz (št. 654/2007);

Dirk Steffensen (št. 655/2007);

Tim Gerber (št. 656/2007);

Herbert Wruck (št. 657/2007);

Irena Siemon (št. 658/2007);

Ion Necsuliu (št. 659/2007);

Arthur Rusch (št. 660/2007);

Heinz in Ingeborg Meißel (št. 661/2007);

Peter Poppe (Deutscher Ultraleicht-Segelflugverband e.V.im DAeC) (št. 662/2007);

Vera, Friedrich in Philliph Gödl (št. 663/2007);

Hans Hetz (št. 664/2007);

Friedhelm Oehler (št. 665/2007);

Jens Hick (št. 666/2007);

Viktor Merten (št. 667/2007);

Eduard Freitag (št. 668/2007);

Günter van Gee (št. 669/2007);

Georg Brunnbauer (št. 670/2007);

Helga Linsler (Initiative für den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie) (št. 671/2007);

Lothar Petter (Aktionskomitee gegen die geplanten Schigebietsneuerschließungen in Mellau und Damüls in Vorarlberg/Österreich) (št. 672/2007);

Simon Validzic (Animal Liberation Association) (št. 673/2007);

Tony Venebles (European Citizens Action Service a.s.b.l.) (št. 674/2007);

Imelda Read (European Cervical Cancer Association) (št. 675/2007);

Remington Hickes (št. 676/2007);

David Burrage (British ExPats Association) (št. 677/2007);

Katya Goranova (Business Support Centre for Small and Medium Enterprises) (št. 678/2007);

Derek Barker (št. 679/2007);

Joseph Tobin (št. 680/2007);

Michael John Rosenorn-Lanng (št. 681/2007);

Pamela Furley (št. 682/2007);

Sean Lennon (št. 683/2007);

David Wilkins (št. 684/2007);

Robert Barrett (2 podpisa) (št. 685/2007);

Roberto Ciaprazi (št. 686/2007);

Antanas Dauderis (št. 687/2007);

Christian Wagner (št. 688/2007);

Christian Wagner (št. 689/2007);

Michael Bajada (št. 690/2007);

Marek Zielinski (št. 691/2007);

Philipp Bekaert (Cercle Républicain) (št. 692/2007);

Mahesh Yadav (Mahatma Gandi Tibet Freedom Movement) (št. 693/2007);

David Donaldson (št. 694/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 695/2007);

Victor Galea (AD Gozo Regional Committee) (št. 696/2007);

Razvan Veer (št. 697/2007);

Oisin Jones-Dillon (št. 698/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 699/2007);

Ian Murphy (Limerick Port Users) (št. 700/2007);

John McCarthy (št. 701/2007);

Mary Maddock (št. 702/2007);

Mary Fitzpatrick (št. 703/2007);

Elizabeth Walsh (Milk Quota Owners Group) (št. 704/2007);

Paul Kythreotis (št. 705/2007);

Zsolt Hargitai (št. 706/2007);

Sergiu in Victoria Hâtlan (št. 707/2007);

Igor Lutchyn (št. 708/2007);

Paulina Skikorska-Radek (št. 709/2007);

Jozef Sidorowicz (št. 710/2007);

Jan Klusko (Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy Sp.J.) (št. 711/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 712/2007);

Stanislaw Kalinowski (št. 713/2007);

Konrad Wasniewski (št. 714/2007);

Vladimir Tamas (št. 715/2007);

Mariana Mihalache (št. 716/2007);

Andreia Cristina Costin (št. 717/2007);

Anders in Cecilia Bäck (št. 718/2007);

Miroslav Bartek (št. 719/2007).

8. avgust 2007

Jordan Bebrevszky (Bolgár Kulturális Fórum) (27 podpisov) (št. 720/2007);

Ianko Iankov (št. 721/2007);

Jürgen Gekeler (št. 722/2007);

Mihai Cristel Bocseru (št. 723/2007);

Wolfgang Doetsch (št. 724/2007);

Dieter Neuefeind (št. 725/2007);

Sabine Schnoor (št. 726/2007);

Frank Blume (9 podpisov) (št. 727/2007);

Leo Steib (št. 728/2007);

Marika Tross (št. 729/2007);

Viktor Wenzel (2 podpisa) (št. 730/2007);

Walter Prießnitz (št. 731/2007);

Rolf in Regina Himmel (št. 732/2007);

Horst Suschsland (št. 733/2007);

György Jakubinyi (Römisch Katholische Erzdiözese Alba-Iulia) (št. 734/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 735/2007);

Johann Lambert Beckers (Heimkinderverband) (št. 736/2007);

Barbara Sabine Maier (št. 737/2007);

Mihail Karella (št. 738/2007);

Eleni Liapi (št. 739/2007);

Mihail Tsatsaroni (št. 740/2007);

Athanasios Xiligiannis (ΝΕΑ ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ) (št. 741/2007);

Andreas Varnakiotis (Dimos Erineou) (št. 742/2007);

Mark Johnson (št. 743/2007);

Hubert in Gudrun Busekros (3 podpisi) (št. 744/2007);

Andrey Kovatchev (Balkani Wildlife Society) (št. 745/2007);

Maria Teresa Golfari (Associazione Concittadini di Terra Santa Operatori di Pace ONLUS) (789 podpisov) (št. 746/2007);

Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (št. 747/2007);

Juan Manuel Iruela Sánchez (št. 748/2007);

Lluís Llopis Tura (št. 749/2007);

Francisco Pellicer Alcayna (Coordinadora Ciudadana para la Defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Río Turia) (št. 750/2007);

Elena Contreras López (Los Verdes de Cercedilla) (št. 751/2007);

Amparo Palazón Martínez (Plataforma Cívica Monovera „Por Monóvar no a este PGOU“) (25 podpisov) (št. 752/2007);

Ilkka Pekanheimo (št. 753/2007);

Petre Rădulescu (št. 754/2007);

Jean-Jacques Sarton (št. 755/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 756/2007);

Oreste Strano (Assoc. Amici di Isarno) (št. 757/2007);

Luciano Santoro (št. 758/2007);

Giuseppe Susca (št. 759/2007);

Cosimo Fracasso (št. 760/2007);

Wojciech Szymalski (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze) (št. 761/2007);

Adam Kowalczyk (št. 762/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (3 podpisi) (št. 763/2007);

Márcia Cristina Monteiro Canelas Pinto Ramos Peixoto (Jardim-Escola Primeiro Degrau) (št. 764/2007);

Xián Nieto González (Associação Ambientalista Verdegaia) (št. 765/2007);

Viorica Teodora Maria Bogdanescu (št. 766/2007);

Ion Coraci (17 podpisov) (št. 767/2007);

Liliane Gross (št. 768/2007);

Mihaly Chila Zsolt (št. 769/2007);

Ioan Caton Paltineanu (PALTIN Intl. Inc.) (št. 770/2007);

Moraru Zelinda (2 podpisa) (št. 771/2007);

Marinela Grama (št. 772/2007).

16. avgust 2007

Schmidt (št. 773/2007);

Inge Noack (št. 774/2007);

Robert Krenn (št. 775/2007);

Mihail Dan Lazar (št. 776/2007);

Stefan Zöllner (št. 777/2007);

Axel Mielke (1070 podpisov) (št. 778/2007);

Sophia Farmakidou (št. 779/2007);

Mark McLoughlin (št. 780/2007);

Rosita Sweetman (št. 781/2007);

John Coates (št. 782/2007);

Giorgos Theoxaridis (Association Environmental and Ecological Organisation of Cyprus) (št. 783/2007);

Ives Pinsard (Association Les Amis de la Forêt de Bucy) (2036 podpisov) (št. 784/2007);

Marco Salardi (Associazione „il Gabbiano“) (št. 785/2007);

Paolo Prieri (Comitato No TAV Val Sangone) (št. 786/2007);

Alessandro Ciotoli (Associazione IndieGesta) (št. 787/2007);

Werner Pichler (Cittadini Attivi) (št. 788/2007);

Gigliola Izzo (Comitato dei Cittadini di Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca) (1256 podpisov) (št. 789/2007);

Izabella Odrobińska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego) (št. 790/2007);

Olinda Maria Gonçalves (št. 791/2007).

29. avgust 2007

Wolfram P. Kastner (Institut für Kunst und Forschung) (št. 792/2007);

Lozan Stoimenov (Movement People's Fist) (št. 793/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 794/2007);

Latchezar Popov (Advocates Europe) (535 podpisov) (št. 795/2007);

Susan O' Flaherty (The Great Justice Action Group) (št. 796/2007);

Samir Harou (št. 797/2007);

Carlos A. Bethencourt González (Asociación Española en Austria) (št. 798/2007);

José Antonio Moreno de Frutos (št. 799/2007);

Daniel Delort (Coordination des indépendants du livre) (7000 podpisov) (št. 800/2007);

David Kergus (št. 801/2007);

Victor Lopes (št. 802/2007);

María Paula Noviel (Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro) (št. 803/2007);

Pietro Marino (Federazione Esercizi Farmaceutici) (št. 804/2007);

Gianluca Fenderico (št. 806/2007);

Robert Alan Barlow (Lamayuru SL) (2 podpisa) (št. 805/2007);

Jan Jaskiernia (št. 807/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (4 podpisi) (št. 808/2007);

Dimitricha Angelova Stoyanova (Initiativkomitee der Geschädigten vom Grand Hotel Varna AG) (708 podpisov) (št. 809/2007);

Michael Schropp (št. 810/2007);

Folker Musial (št. 811/2007);

Ulrich Langner (št. 812/2007);

Gotthard Otte (IG Metall Oranienburg) (št. 813/2007);

Sascha Landwehr (št. 814/2007);

Asta Nilsen (št. 815/2007);

Konstantinos Koutsogiannis (št. 816/2007);

Parthena Pimenidou (št. 817/2007);

Nikolaos Karagiannakis (št. 818/2007);

Sean Smyth (št. 819/2007);

Raymond James Fox (št. 820/2007);

Honorio Fernández Llamas (A.E.C.U.) (št. 821/2007);

Karsten Betner (št. 822/2007);

Santiago López Segovia (št. 823/2007);

Margarita González Gómez (št. 824/2007);

Carmen Borbujo Martínez (št. 825/2007);

Rocco Gattuso (št. 826/2007);

Pereira da Cruz Maria das Dores (št. 827/2007);

José Maria de Jesús Martins (št. 828/2007).

11.   Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0166/2007 — SEC(2007)0676) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 18/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0191/2007 — SEC(2007)0680) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 22/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0207/2007 — SEC(2007)0683) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 25/2007.

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, podal pozitivno mnenje glede prerazporeditve.

*

* *

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0208/2007 — SEC(2007)0684) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 26/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

*

* *

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0224/2007 — SEC(2007)0686) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 28/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

12.   Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

(O-0035/2007) Paolo Costa v imenu odbora TRAN Komisiji: Vzpostavitev enotnega evropskega neba s funkcionalnimi bloki zračnega prostora (KOM(2007)0101 končno) (B6-0135/2007);

(O-0038/2007) Jan Andersson v imenu odbora EMPL Komisiji: Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskem trgu dela naproti (B6-0136/2007);

(O-0042/2007) Giuseppe Gargani v imenu odbora JURI Komisiji: Stanje zakonodajnega postopka v zvezi z statutom evropske družbe v zasebni lasti in s štirinajsto direktivo na področju prava gospodarskih družb (B6-0137/2007);

(O-0046/2007) Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN Svetu: Boj proti terorizmu (B6-0139/2007);

(O-0049/2007) Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Svetu: Cilji konference pogodbenic konvencije o boju proti dezertifikaciji, ki bo od 3. do 14. septembra 2007 v Madridu (B6-0140/2007);

(O-0050/2007) Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Komisiji: Cilji konference pogodbenic konvencije o boju proti dezertifikaciji, ki bo od 3. do 14. septembra 2007 v Madridu (B6-0312/2007);

(O-0051/2007) Manfred Weber in Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN Komisiji: Boj proti terorizmu (B6-0313/2007);

(O-0053/2007) Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Boj proti terorizmu (B6-0314/2007);

2)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson in Neil Parish o uvozu brazilske govedine v EU (0071/2007);

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett in Erika Mann o označevanju izvora evropskih nožarskih izdelkov (0072/2007);

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu in David Martin o usodi levov v romunskih živalskih vrtovih (0073/2007);

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache in Radu Podgorean o zaščiti javnih površin zgodovinskega parka Bordei v Bukarešti, ki jih ogroža načrt za gradnjo nepremičnin (0074/2007);

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson in Heide Rühle o označbi izvora (0075/2007);

Giusto Catania o zadevi Oscar Pistorius (0076/2007);

Sharon Bowles in Glenys Kinnock o odpravi izkoriščanja otrok vojakov (0077/2007).

13.   Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnima zasedanjema aprila in maja 2007.

14.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda te seje (PE 393.244/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

15.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Willy Meyer Pleite, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Marian-Jean Marinescu, Bernard Poignant, Silvia Ciornei, Stanisław Jałowiecki, Csaba Sándor Tabajdi, Cristian Silviu Buşoi, Hélène Flautre, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Evgeni Kirilov, Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Gerard Batten, Milan Gaľa, Glyn Ford, Marco Cappato, Philip Claeys in David Sumberg.

16.   Gozdni požari v Grčiji, njihove posledice in ugotovitve glede ukrepov za preprečevanje in opozarjanje (razprava)

Izjava Komisije: Gozdni požari v Grčiji, njihove posledice in ugotovitve glede ukrepov za preprečevanje in opozarjanje

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO

podpredsednik

Govorili so Ioannis Varvitsiotis v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Vakalis, Edite Estrela, Antonis Samaras, Richard Corbett, Ioannis Kasoulides, Donata Gottardi, Rolf Berend, Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis, Evangelia Tzampazi, Marian-Jean Marinescu, Paulo Casaca, James Elles, Fernand Le Rachinel v imenu skupine ITS, in Vladimír Špidla.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Gerardo Galeote, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonis Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes Pascual, Margie Sudre, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, László Surján, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomáš Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob-Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani in Agnes Schierhuber v imenu skupine PPE-DE o naravnih nesrečah v tem poletju (B6-0323/2007) (1);

Vittorio Prodi, Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o naravnih nesrečah v tem poletju (B6-0324/2007) (1);

Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Athanasios Pafilis, Roberto Musacchio, Willy Meyer Pleite in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL o gozdnih požarih v Grčiji, njihovih posledicah in sklepih, do katerih je treba priti v zvezi s preprečevanjem in ukrepi zgodnjega obveščanja (B6-0325/2007);

Elisabeth Schroedter in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE o gozdnih požarih v Grčiji in posledičnih sklepih (B6-0326/2007);

Martin Schulz, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Manuel Medina Ortega, Guido Sacconi, Paulo Casaca, Constanze Angela Krehl, María Sornosa Martínez, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Maria Matsouka, Marilisa Xenogiannakopoulou, Nikolaos Sifunakis, Evangelia Tzampazi in Catherine Neris v imenu skupine PSE o naravnih katastrofah in izrednih požarih to poletje v Grčiji (B6-0327/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3, Zapisnik z dne 04.09.2007.

17.   Boljša pravna ureditev - Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti - Poenostavitev zakonodajnega okolja - Uporaba „mehkega prava“(razprava)

Poročilo: Boljša pravna ureditev v Evropski uniji [2007/2095(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Poročilo: Boljša priprava zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo [2006/2279(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Poročilo: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja [2007/2096(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Poročilo: Pravni in institucionalni vidiki uporabe instrumentov „mehkega prava“ [2007/2028(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Katalin Lévai je predstavila poročilo (A6-0273/2007).

Bert Doorn je predstavil poročilo (A6-0280/2007).

Giuseppe Gargani je predstavil poročilo (A6-0271/2007).

Manuel Medina Ortega je predstavil poročilo (A6-0259/2007).

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS

podpredsednica

Govorili so Gunnar Hökmark (pripravljalec mnenja odbora ECON), Ole Christensen (pripravljalec mnenja odbora EMPL), Elspeth Attwooll (pripravljalka mnenja odbora REGI), Andreas Schwab (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Gary Titley v imenu skupine PSE, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Daniel Strož v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Irena Belohorská samostojna poslanka, Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Roger Knapman, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Silvia-Adriana Ţicău, Marek Aleksander Czarnecki, Nils Lundgren, Tadeusz Zwiefka in Andrzej Jan Szejna.

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN

podpredsednik

Govorila sta Diana Wallis v imenu skupine ALDE, in Günter Verheugen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4, Zapisnik z dne 04.09.2007, točka 7.5, Zapisnik z dne 04.09.2007, točka 7.6, Zapisnik z dne 04.09.2007 in točka 7.7, Zapisnik z dne 04.09.2007.

18.   Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0038/2007), ki ga je postavil Jan Andersson v imenu odbora EMPL Komisiji: Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskem trgu dela naproti (B6-0136/2007)

Jan Andersson (avtor) je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Stephen Hughes v imenu skupine PSE, Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu kupine Verts/ALE, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, Csaba Őry, Proinsias De Rossa, bigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gunnar Hökmark in Vladimír Špidla.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

Jan Andersson v imenu odbora EMPL o poročilu o dejavnostih mreže EURES 2004-2005: „K skupnemu vropskemu trgu dela“ (B6-0322/2007)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6, Zapisnik z dne 05.09.2007.

19.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 393.244/OJMA).

20.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.45.

Harald Rømer

generalni sekretar

Hans-Gert Pöttering

predsednik


(1)  Ti predlogi resolucij so bili vloženi ob zaključku razprave o naravnih nesrečah (točka 22, Zapisnik z dne 11.07.2007).


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atta rd-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van uitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de MeraGarcía Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka


Torek, 4. september 2007

24.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 187/22


ZAPISNIK

(2008/C 187 E/02)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.

2.   Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.

BURMA

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov, Nirj Deva in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o Burmi (B6-0330/2007)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock in Paulo Casaca v imenu skupine PSE o Burmi (B6-0331/2007)

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Burmi - Mjanmaru (B6-0337/2007)

Jules Maaten, Frédérique Ries, Marco Cappato, Marco Pannella in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Burmi (B6-0339/2007)

Wojciech Roszkowski, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN o človekovih pravicah v Burmi - Mjanmaru (B6-0343/2007)

Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Burmi (Mjanmaru) (B6-0347/2007)

II.

BANGLADEŠ

Pasqualina Napoletano in Robert Evans v imenu skupine PSE o Bangladešu (B6-0333/2007)

Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o človekovih pravicah v Bangladešu (B6-0335/2007)

Alexander Lambsdorff, Marios Matsakis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o človekovih pravicah v Bangladešu (B6-0338/2007)

Charles Tannock, Nirj Deva, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Geoffrey Van Orden in Thomas Mann v imenu skupine PPE-DE o Bangladešu (B6-0341/2007)

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine UEN o Bangladešu (B6-0344/2007)

Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE o Bangladešu (B6-0346/2007)

III.

FINANCIRANJE POSEBNEGA SODIŠČA ZA SIERRO LEONE

Pasqualina Napoletano in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0332/2007)

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN o financiranju posebnega sodišča za Sierro Leone (B6-0334/2007)

Luisa Morgantini in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o financiranju posebnega sodišča za Sierro Leone (B6-0336/2007)

Johan Van Hecke in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o financiranju posebnega sodišča za Sierro Leone (B6-0340/2007)

Nirj Deva, Bernd Posselt, Geoffrey Van Orden in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o financiranju posebnega sodišča za Sierro Leone (B6-0342/2007)

Marie Anne Isler Béguin, Hélène Flautre in Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE o financiranju posebnega sodišča za Sierro Leone (B6-0348/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.

3.   Revizija enotnega trga (razprava)

Poročilo: Revizija enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem [2007/2024(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov.

Poročevalec: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

Jacques Toubon je predstavil poročilo.

Govorila sta Pervenche Berès (pripravljalka mnenja odbora ECON) in Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Karin Riis-Jørgensen v imenu skupine ALDE, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Petre Popeangă v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Martin, John Purvis, Arlene McCarthy, Alexander Stubb, Gabriela Creţu, Luisa Fernanda Rudi Ubeda in Wolfgang Bulfon.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

Govorili so Charlotte Cederschiöld, Edit Herczog, Zuzana Roithová, Lasse Lehtinen, Zita Pleštinská, Barbara Weiler, Silvia-Adriana Ţicău, Małgorzata Handzlik in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8, Zapisnik z dne 04.09.2007.

4.   Statut družbe v zasebni lasti, pravo gospodarskih družb (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0042/2007), ki ga je postavil Giuseppe Gargani v imenu odbora JURI Komisiji: Stanje zakonodajnega postopka v zvezi z statutom evropske družbe v zasebni lasti in s štirinajsto direktivo na področju prava gospodarskih družb (B6-0137/2007)

Giuseppe Gargani je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, Gary Titley v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

5.   Nevarnosti zaprtja ladjedelnic v Gdansku (razprava)

Izjava Komisije: Nevarnosti zaprtja ladjedelnic v Gdansku

Charlie McCreevy (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE-DE, Bogusław Liberadzki v imenu skupine PSE, Bronisław Geremek v imenu skupine ALDE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Witold Tomczak v imenu skupine IND/DEM, Maciej Marian Giertych samostojni poslanec, Józef Pinior, Hanna Foltyn-Kubicka, Mary Lou McDonald, Genowefa Grabowska, Mirosław Mariusz Piotrowski in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.15 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.30.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredsednik

6.   Sporočilo predsednika

Predsednik je podal sledečo izjavo:

Kot lahko vidite, sta bila v dvorani nameščena dva nova ekrana, ki sta večja in ponujata več možnosti kot stari ekrani.

To predstavlja prvo etapo v projektu izboljšanja kakovosti in predstavitve podatkov o potekanju plenarnega zasedanja, tako za poslance kot za javnost.

Po vsakem poimenskem glasovanju bo na kratko prikazan graf, ki predstavlja porazdelitev glasov po dvorani. Ta inovacija, ki obstaja že v velikem številu nacionalnih parlamentov, enostavno povzame podatke, ki se nanašajo na poimenska glasovanja, ki so podrobno objavljeni v zapisniku.

Vendar pa bo po sklepu, ki ga je predsedstvo sprejelo včeraj zvečer, Konferenca predsednikov v četrtek preudarno odločala o tem, ali v bodoče predsedniki političnih skupin želijo stalno uporabljati to tehnično možnost, oziroma tega ne želijo. Trenutno so politične skupine, s katerimi smo se posvetovali danes zjutraj, odobrile poskusno uporabo tega grafa med današnjim časom glasovanja.

7.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom„Izid glasovanj“.

7.1.   NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD)] - Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Gerardo Galeote (A6-0285/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0360)

7.2.   Europolove analitične datoteke * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Republike Finske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o spremembi Akta Sveta o sprejemu pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke [16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0288/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 2)

POBUDA REPUBLIKE FINSKE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0361)

7.3.   Naravne nesreče (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007, B6-0326/2007 in B6-0327/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0323/2007

(ki nadomešča B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007 in B6-0327/2007)

predložen s strani naslednjih poslancev:

Ioannis Varvitsiotis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gerardo Galeote, Georgios Papastamkos, Antonis Samaras, Manolis Mavrommatis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giorgos Dimitrakopoulos in Roberta Alma Anastase v imenu skupine PPE-DE,

Martin Schulz, Hannes Swoboda in Stavros Lambrinidis v imenu skupine PSE,

Prodromos Prodromou, Elizabeth Lynne, Alfonso Andria in Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE,

Cristiana Muscardini, Liam Aylward in Sebastiano (Nello) Musumeci v imenu skupine UEN,

Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Kyriacos Triantaphyllides in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL,

Jens-Peter Bonde in Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM.

Marios Matsakis je tudi podpisnik predloga resolucije v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P6_TA(2007)0362)

(Predlog resolucije B6-0326/2007 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Vittorio Prodi je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, ki je bil upoštevan.

7.4.   Boljša pravna ureditev (glasovanje)

Poročilo: Boljša pravna ureditev v Evropski uniji [2007/2095(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0363)

7.5.   Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti (glasovanje)

Poročilo: Boljša priprava zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo [2006/2279(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Bert Doorn (A6-0280/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0364)

7.6.   Poenostavitev zakonodajnega okolja (glasovanje)

Poročilo: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja [2007/2096(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0365)

7.7.   Uporaba „mehkega prava“(glasovanje)

Poročilo: Pravni in institucionalni vidiki uporabe instrumentov „mehkega prava“ [2007/2028(INI)] - Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0366)

7.8.   Revizija enotnega trga (glasovanje)

Poročilo: Revizija enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem [2007/2024(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov.

Poročevalec: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0367)

*

* *

Govorila sta Monica Frassoni, ki je zahtevala, da se v prihodnje pri oblikovanju letnega razporeda sej upošteva, da prvo septembrsko delno zasedanje sovpada z začetkom šolskega leta, kar je po njenem mnenju nezaželeno, in Thomas Wise o času glasovanja.

8.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Naravne nesreče - RC-B6-0323/2007: Hubert Pirker, Agnes Schierhuber, Andreas Mölzer, Glyn Ford, Linda McAvan, Nirj Deva

Poročilo: Katalin Lévai - A6-0273/2007: Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská

Poročilo: Jacques Toubon - A6-0295/2007: Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle

9.   Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani „Séance en direct“ (informacije o zasedanju), na povezavi „Results of votes (roll-call votes)“ in v tiskani prilogi „Izidi poimenskih glasovanj“.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

*

* *

Bogusław Liberadzki je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Jacques Toubon - A6-0295/2007 ni delovala.

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

10.   Slavnostna seja - Protugalska

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Portugalske republike Anibala Antónia Cavaca Silve.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

11.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Bernadette Bourzai je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

12.   Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil naslednji imenovanji:

Odbor AGRI: Giovanna Corda

Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo: Giovanna Corda

13.   Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2008

Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2008

Emanuel Santos (predsedujoči Svetu) je predstavil predlog.

Govorili so Kyösti Virrankoski (poročevalec za splošni proračun 2008), Ville Itälä (poročevalec), Reimer Böge (predsednik odbora BUDG) in Dalia Grybauskaitė (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

14.   Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga [COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)] - Odbor za promet in turizem.

Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Bogusław Liberadzki je predstavil poročilo.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, in Jacky Henin v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA

podpredsednik

Govorili so Luca Romagnoli v imenu skupine ITS, Jörg Leichtfried, Nathalie Griesbeck, Alyn Smith, Silvia-Adriana Ţicău in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3, Zapisnik z dne 05.09.2007.

15.   Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (razprava)

Poročilo: Logistika tovornega prometa v Evropi - ključ do trajnostne mobilnosti [2006/2228(INI)] - Odbor za promet in turizem.

Poročevalka: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

Inés Ayala Sender je predstavila poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Satu Hassi (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Mathieu Grosch v imenu skupine PPE-DE, Gilles Savary v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Josu Ortuondo Larrea, Margrete Auken, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Nathalie Griesbeck, Corien Wortmann-Kool, Zita Gurmai, Luís Queiró, Teresa Riera Madurell, Reinhard Rack in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5, Zapisnik z dne 05.09.2007.

16.   Enotno evropsko nebo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0035/2007), ki ga je postavil Paolo Costa v imenu odbora TRAN Komisiji: Vzpostavitev enotnega evropskega neba s funkcionalnimi bloki zračnega prostora (KOM(2007)0101 končno) (B6-0135/2007)

Gilles Savary je predstavil vprašanje za ustni odgovor namesto avtorja.

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, in Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS

podpredsednica

Govorili so Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Mieczysław Edmund Janowski, Saïd El Khadraoui, Silvia- Adriana Ţicău in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

17.   Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0138/2007).

Prvi del

Vprašanje 31 (Silvia Ciornei): Prisilno delo v Evropi

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Silvia Ciornei, Reinhard Rack in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 32 (Manuel Medina Ortega): Boj proti mednarodnemu kriminalu in Sodišče Evropskih skupnosti

Franco Frattini je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Andreas Mölzer in Hubert Pirker.

Vprašanje 33 (Mairead McGuinness): Vloga raziskav Skupnosti v evropski prehranski politiki

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Jim Allister in John Purvis.

Drugi del

Vprašanje 34 (Brian Crowley): Upravljanje proračuna EU

Dalia Grybauskaitė (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Brian Crowley, Paul Rübig in Reinhard Rack.

Vprašanje 35 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Načrtovanje študijskih disciplin in smeri v okviru programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 36 (Silvia-Adriana Ţicău): Opustitev šolanja

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavili Silvia-Adriana Ţicău in Kathy Sinnott.

Vprašanje 37 (Esko Seppänen): Evropski tehnološki inštitut

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Esko Seppänen, John Purvis in Danutė Budreikaitė.

Na vprašanji 38 in 39 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 41 (Dimitrios Papadimoulis): Popolna prepoved spreminjanja pogodb o delu za določen čas v pogodbe za nedoločen čas v grškem javnem sektorju

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 42 (Sarah Ludford): Enake možnosti

Vladimír Špidla je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Govoril je Proinsias De Rossa o združitvi vprašanj 43 do 47.

Vprašanje 43 (Richard Howitt): Ukrepi v podporo avtonomnemu življenju za vse

Vprašanje 44 (Evangelia Tzampazi): Spodbujanje samostojnosti pri invalidnih osebah

Vprašanje 45 (Proinsias De Rossa): Pravice invalidnih oseb

Vprašanje 46 (Grażyna Staniszewska): Vključevanje invalidnih oseb

Vprašanje 47 (Kathy Sinnott): Zastopanje invalidnih oseb

Vladimír Špidla je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Richard Howitt, Evangelia Tzampazi, Proinsias De Rossa in Kathy Sinnott.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

18.   Sestava Parlamenta

Margrietus van den Berg je obvestil o svojem odstopu z mesta poslanca Evropskega parlamenta z začetkom veljavnosti 1.9.2007.

Parlament v skladu s členom 4(1) Poslovnika potrjuje sprostitev njegovega sedeža z začetkom veljavnosti 1.9.2007 in o tem obvesti zadevno državo članico.

19.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov

1.1)

poročila:

***I Poročilo o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (KOM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD)) - Odbor EMPL

Poročevalec: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

* Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (KOM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS)) - Odbor AFCO

Poročevalec: Andrew Duff (A6-0267/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (KOM(2006)0093 — C6-0081/2006 — 2006/0031(COD)) - Odbor IMCO

Poročevalka: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD)) - Odbor ENVI

Poročevalka: Françoise Grossetête (A6-0277/2007)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (2007/2094(INI)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

1.2)

priporočila za drugo obravnavo:

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ (08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Inger Segelström (A6-0308/2007)

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.35, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredsednik

20.   Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (razprava)

Poročilo: Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola [2007/2005(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

Alessandro Foglietta je predstavil poročilo.

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE-DE, Edite Estrela v imenu skupine PSE, Jules Maaten v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, John Bowis, Karin Scheele, Marios Matsakis, Carl Schlyter, Bairbre de Brún, ki je med svojim govorom obžalovala, da ni tolmačenja v irščino, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Dorette Corbey, Marian Harkin, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Pilar Ayuso, Catherine Stihler, Jean Marie Beaupuy, Avril Doyle, Daciana Octavia Sârbu, Anneli Jäätteenmäki, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Richard Seeber, Anna Hedh, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, Cristian Stănescu v imenu skupine ITS, in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7, Zapisnik z dne 05.09.2007.

21.   Konzervirano mleko za prehrano ljudi * - Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * - Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi [COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov [COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/97 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko [COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Elisabeth Jeggle je predstavila svoja poročila.

Govorili so Struan Stevenson v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Kyösti Virrankoski v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Peter Baco samostojni poslanec, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Esther De Lange, Csaba Sándor Tabajdi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Wiesław Stefan Kuc, Carmen Fraga Estévez, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Monica Maria Iacob-Ridzi in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1, Zapisnik z dne 05.09.2007, točka 7.2, Zapisnik z dne 05.09.2007 in točka 7.3, Zapisnik z dne 05.09.2007.

22.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 393.244/OJME).

23.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Harald Rømer

generalni sekretar

Marek Siwiec

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (...,...,...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I

Poročilo: Gerardo GALEOTE (A6-0285/2007)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

2.   Europolove analitične datoteke *

Poročilo: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (A6-0288/2007)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

3.   Naravne nesreče

Predlogi resolucij: (B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007, B6-0326/2007, B6-0327/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B6-0323/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, GUE/NGL, IND/DEM)

§ 3

2

Verts/ALE

 

+

 

§ 4

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 6

1

PPE-DE

 

+

 

po § 18

7

PSE

 

+

 

§ 21

6

PSE

 

-

 

§ 22

3

Verts/ALE

EG

+

307, 263, 19

§ 23

4

Verts/ALE

 

+

spremenjeno z ustnim predlogom

po § 23

5

Verts/ALE

EG

+

342, 274, 20

§ 24

8

PSE

 

U

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B6-0323/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0324/2007

 

ALDE

 

 

B6-0325/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0326/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0327/2007

 

PSE

 

 

Zahteve za glasovanje po delih

Verts/ALE:

§ 4

1. del: besedilo v celoti z izjemo besed „naj oblikuje izredne ... finančne, s katero bi“

2. del: te besede

Razno

Vittorio Prodi je predlagal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4:

23. poziva Komisijo, naj nadzoruje ustrezno in učinkovito uporabo vseh sredstev za nujne razmere, ki so državam članicam na voljo za odpravljanje posledic naravnih nesreč, in poziva države članice k povrnitvi nepravilno porabljene pomoči Skupnosti, npr. v zvezi z neizpolnitvijo načrtov pogozdovanja, in h katastrski posodobitvi;

Cristiana Muscardini, Liam Aylward in Sebastiano (Nello) Musumeci so prav tako podpisali resolucijo B6-0323/2007 (skupina PPE-DE) v imenu skupine UEN.

Marios Matsakis je prav tako podpisal skupni predlog resolucije RC-B6-0323/2007 v imenu skupine ALDE.

4.   Boljša pravna ureditev

Poročilo: Katalin LÉVAI (A6-0273/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

5.   Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti

Poročilo: Bert DOORN (A6-0280/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

u.i. B

1

ITS

 

-

 

u.i. D

2

ITS

 

-

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

6.   Poenostavitev zakonodajnega okolja

Poročilo: Giuseppe GARGANI (A6-0271/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

7.   Uporaba „mehkega prava“

Poročilo: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0259/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

8.   Revizija enotnega trga

Poročilo: Jacques TOUBON (A6-0295/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

§ 9

2

PSE

PG

-

262, 389, 11

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 10

3

PSE

PG

-

266, 388, 14

§ 11

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

13

Verts/ALE

PG

-

294, 360, 8

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/PG

+

412, 217, 40

§ 17

12/rev

PPE-DE

PG

+

580, 66, 25

4

PSE

 

 

§ 18

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 23

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 24

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 29

5

PSE

 

-

 

§ 31

6

PSE

 

-

 

§ 32

11

PPE-DE

 

+

 

§

originalno besedilo

 

 

§ 33

7

PSE

 

-

 

§ 37

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 40

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 43

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 44

8

PSE

 

+

 

§ 45

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

u.i. A

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

u. i. F

§

originalno besedilo

loč.

+

 

u.i. G

§

originalno besedilo

loč.

+

 

u. i. K

1

PSE

 

U

 

9

PPE-DE, PSE

 

+

 

§

originalno besedilo

 

 

u.i. O

10/rev

PPE-DE

 

+

 

§

originalno besedilo

 

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

534, 119, 27

Zahteve za poimensko glasovanje

GUE/NGL: končno glasovanje

PSE: p.s. 2, 3, 12, končno glasovanje

Verts/ALE: §16 (2. del), p.s. 13

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE: uvodna izjava G, § 9

PSE: § 37

Verts/ALE: uvodna izjava F, § 37

Zahteve za glasovanje po delih

PSE:

§ 11

1. del: celotno besedilo brez besede „pomemben“

2. del: ta beseda

§ 23

1. del: celotno besedilo brez besede „v celoti“

2. del: ta beseda

§ 40

1. del:„meni, da ... na 1%;“

2. del:„poziva države ... (gold plating);“

Verts/ALE:

§ A

1. del: celotno besedilo brez besed „in nižje cene“

2. del: te besede

§ 18

1. del: celotno besedilo brez besed „ugotavlja, da ... in potrošnike“

2. del: ta stavek

§ 43

1. del:„poziva Komisijo ... Evropske unije“

2. del:„in odpravljanje ovir za svetovno trgovino“

§ 45

1. del:„se seznanja ... v preteklosti pokazala“

2. del:„pri izboljševanju in krepitvi discipline na ravni Svetovne trgovinske organizacije“

PSE, Verts/ALE

§ 16

1. del:„meni, da ... Evropskega sveta v Bruslju“

2. del:„vendar obžaluje ... poudarjen;“

§ 24

1. del: celotno besedilo brez besed „in nadaljnji liberalizaciji poštnega trga“

2. del: te besede

§ 46

1. del:„meni, da ... in trajnostno konkurenco“

2. del:„meni, da ... doseganje tega;“

3. del: beseda „notranji“


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Predlog spremembe 2

Za: 262

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Muscardini, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vzdržani: 11

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Belet, McMillan-Scott

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Proti: Othmar Karas

2.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Predlog spremembe 3

Za: 266

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 388

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Mihăescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vzdržani: 14

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Belet, Wijkman

PSE: Hughes, McAvan, McCarthy, Titley

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Proti: Christine De Veyrac, Othmar Karas

Vzdržan: Neena Gill, Peter Skinner, Glenis Willmott, David Martin, Richard Corbett, Glenys Kinnock, Brian Simpson, Mary Honeyball, Michael Cashman, Richard Howitt

3.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Predlog spremembe 13

Za: 294

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Juknevičienė, Lynne, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Cabrnoch, Cederschiöld, Coelho, Doyle, Duchoň, Fajmon, Higgins, McGuinness, Mitchell, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Siekierski, Strejček, Sumberg, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 360

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Lehtinen, Schaldemose, Siwiec, Titley

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vzdržani: 8

ALDE: in 't Veld, Starkevičiūtė

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Rack

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Othmar Karas, Hans-Peter Martin, Hubert Pirker, Bernard Poignant, Reinhard Rack, Sarah Ludford, Christel Schaldemose

Proti: Edit Herczog

4.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Odstavek 16/2

Za: 412

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Dillen, Mihăescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Barón Crespo, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Corbett, Corda, Correia, Cottigny, Dîncu, Douay, Dumitrescu, Fernandes, Ferreira Anne, Gill, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hamon, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Mihalache, Mikko, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Podgorean, Rosati, Sakalas, Saks, Sârbu, Savary, Schapira, Severin, Simpson, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Ţicău, Titley, Vaugrenard, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Proti: 217

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Degutis, Duff, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Ludford, Matsakis, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Cederschiöld, Coelho, Doyle, Goepel, Higgins, Koch, McGuinness, Mitchell, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Sumberg, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Assis, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carnero González, Christensen, Corbey, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Haug, Hazan, Hedh, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Piecyk, Plumb, Pribetich, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Vzdržani: 40

ALDE: in 't Veld, Staniszewska, Starkevičiūtė

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Busuttil, Casa, Rack

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, van den Burg, Calabuig Rull, Cercas, Creţu Gabriela, Estrela, García Pérez, Grabowska, Grech, Gruber, Hänsch, Hasse Ferreira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Muscat, Paşcu, Riera Madurell, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Vigenin

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Harlem Désir, Alain Hutchinson

Proti: Othmar Karas, Hans-Peter Martin, Hubert Pirker, Reinhard Rack

5.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Predlog spremembe 12/rev.

Za: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 66

ALDE: in 't Veld

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Karas, Marinescu

UEN: Crowley, Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Hudghton

Vzdržani: 25

ALDE: Cocilovo

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Ventre

PSE: Hedh, Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Poročilo Toubon A6-0295/2007

Resolucija

Za: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, Catania, Guidoni, Musacchio, Ransdorf

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Moisuc, Popeangă

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Proti: 119

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brejc, De Veyrac, Fajmon, Hieronymi, López-Istúriz White, Őry, Posdorf, Sonik, Strejček, Ventre, Vlasák, Vlasto, Wohlin

PSE: Carlotti, Castex, De Keyser, Hedh, Hutchinson, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Vzdržani: 27

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Agnoletto, Remek, Rizzo

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

PPE-DE: Burke, Doyle, Higgins, McGuinness, Mitchell, Seeber

PSE: Bösch, Färm, Ferreira Anne, Gröner, Laignel, Rothe, Scheele

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Ryan, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Etelka Barsi-Pataky, Christine De Veyrac, Göran Färm, Dominique Vlasto, Antonio López-Istúriz White

Proti: Kathy Sinnott, Ruth Hieronymi


SPREJETA BESEDILA

 

P6_TA(2007)0360

NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0095),

ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0091/2007),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0285/2007),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

P6_TC1-COD(2007)0038

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. septembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. 176/2008.)

P6_TA(2007)0361

Europolove analitične datoteke *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pobudi Republike Finske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o spremembi Akta Sveta o sprejemu pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju pobude Republike Finske (16336/2006) (1),

ob upoštevanju člena 10(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega centralnega policijskega urada (Konvencija o Europolu), sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in podpisane v Bruslju 26. julija 1995 (2),

ob upoštevanju členov 30(1)(b), 30(2) in 34(2)(c) Pogodbe EU,

ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0048/2007),

ob upoštevanju Akta Sveta z dne 3. novembra 1998 o sprejemu pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke (3),

ob upoštevanju Akta Sveta z dne 27. novembra 2003 o Protokolu, na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada, o spremembah te Konvencije (4),

ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0288/2007),

1.

odobri pobudo Republike Finske, kakor je bila spremenjena;

2.

poziva Svet, naj ustrezno spremeni besedilo;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti pobudo Republike Finske;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi Republike Finske.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA REPUBLIKA FINSKA/SVET

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA

Predlog spremembe 1

ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B)

Člen 12, odstavek 3 (Akt Sveta)

„3. S postopki analize in razširjanjem rezultatov analize se lahko prične takoj po tem, ko se analitična datoteka odpre v skladu s členom 12(1) Konvencije o Europolu. V kolikor Upravni odbor da navodilo direktorju Europola, da spremeni odredbo o odprtju ali zapre datoteko, se podatki, ki se ne smejo vključiti v datoteko, oziroma v primeru, da je treba datoteko zapreti, vsi podatki, ki so vsebovani v tej datoteki, takoj izbrišejo.“;

„3. S postopki analize se lahko prične takoj po tem, ko se analitična datoteka odpre v skladu s členom 12(1) Konvencije o Europolu. Upravni odbor odobri posredovanje rezultatov analize, potem ko je skupni nadzorni organ sporočil svoje pripombe v zvezi z odprtjem datoteke. V kolikor Upravni odbor da navodilo direktorju Europola, da spremeni odredbo o odprtju ali zapre datoteko, se podatki, ki se ne smejo vključiti v datoteko, oziroma v primeru, da je treba datoteko zapreti, vsi podatki, ki so vsebovani v tej datoteki, takoj izbrišejo.“;

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 15, odstavka 4 in 5 (Akt Sveta)

(6) člen 15(4) in (5) se črta.

črtano


(1)  UL C 41, 24.2.2007, str. 5.

(2)  UL C 316, 27.11.1995, str. 2.

(3)  UL C 26, 30.1.1999, str. 1.

(4)  UL C 2, 6.1.2004, str. 1.

P6_TA(2007)0362

Naravne katastrofe

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o naravnih katastrofah tega poletja

Evropski parlament,

ob upoštevanju členov 2, 6 in 174 Pogodbe ES,

ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. septembra 2006 o gozdnih požarih in poplavah v Evropi (1), z dne 5. septembra 2002 o poplavah v Evropi (2), z dne 14. aprila 2005 o suši na Portugalskem (3), z dne 12. maja 2005 o suši v Španiji (4) in z dne 8. septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in poplavah) v Evropi (5) ter svojih resolucij z dne 18. maja 2006 o naravnih nesrečah (gozdnih požarih, sušah in poplavah) - kmetijskih vidikih (6), vidikih regionalnega razvoja (7) in okoljskih vidikih (8),

ob upoštevanju obeh skupnih javnih predstavitev, ki so ju organizirali Odbor za regionalni razvoj, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, in sicer na temi „Evropska strategija za ukrepanje v naravnih nesrečah“ (20. marec 2006) in „Evropske sile za civilno zaščito: evropska pomoč“ (5. oktober 2006),

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2001/792/ES, Euratom z dne 23. oktobra 2001 o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti za pospeševanje okrepljenega sodelovanja na področju civilne zaščite (9), pričakovanega sprejetja prenovljene Odločbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma civilne zaščite Skupnosti in stališča Parlamenta z dne 24. oktobra 2006 o tem (10),

ob upoštevanju predloga Komisije za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi solidarnostnega sklada Evropske unije (KOM(2005)0108) in stališča Parlamenta z dne 18. maja 2006 o tem (11),

ob upoštevanju poročila Michela Barniera z dne 9. maja 2006 z naslovom „Za evropsko silo civilne zaščite: evropska pomoč“,

ob upoštevanju svojega stališča z dne 25. aprila 2007 o skupnem stališču Sveta glede sprejetja direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (12),

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/162/ES, Euratom z dne 5. marca 2007 o vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito (13),

ob upoštevanju sklepov Sveta v zvezi s sejo Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 12. in 13. junija 2007 na temo spodbujanja usklajevalnih zmogljivosti centra za nadzor in informiranje v okviru mehanizma civilne zaščite Skupnosti,

ob upoštevanju Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) z dne 11. decembra 1997 in ratifikacije Kjotskega protokola s strani Skupnosti dne 4. marca 2002,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2152/2003 z dne 17. novembra 2003 (Forest Focus uredba) (14),

ob upoštevanju 12. točke sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju z dne 15. in 16. junija 2006 glede odzivnosti Unije na izredne razmere, krize in nesreče,

ob upoštevanju sporočila Komisije o sušah (KOM(2007)0414),

ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.

ob upoštevanju katastrofalnih poplav in požarov, ki so poleti 2007 ubijali in uničevali po vsej Evropi, zlasti v Grčiji in Združenem kraljestvu, ter prizadeli države članice EU ter tudi najbolj oddaljene regije, zlasti Martinique in Guadelupe, kjer je udaril orkan Dean, države prosilke in neposredne sosede EU; ker je bila površina, uničena samo v juliju, enaka površini, ki jo je požar uničil v celem lanskem letu; ker je v mesecu avgustu Grčijo prizadela huda nacionalna tragedija, ki jo je povzročil eden najbolj smrtonosnih požarov na svetu od leta 1871 dalje,

B.

ker je v Evropi letos poleti ogenj prizadel več kot 700 000 hektarov z rastlinjem in gozdovi poraščenih površin, med njimi območja, pomembna za Skupnost (SICs) in vključena v mrežo Natura 2000, ter druga območja velike ekološke vrednosti, z ekološko povezljivostjo celotne regije, pri čemer so najbolj prizadete države Grčija, Italija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Španija (še posebej Kanarski otoki in pokrajina Kastilija), Ukrajina, Turčija in Albanija,

C.

ker je v nedavnih uničujočih gozdnih požarih samo v Grčiji življenje izgubilo več kot 60 ljudi, veliko oseb je bilo ranjenih, zgorelo je več kot 250 000 hektarov gozda in grmičevja, poginile so številne živali, uničenih je bilo veliko hiš in posestev, izbrisane so bile cele vasi,

D.

ker so istočasno druge dele Evrope, še posebej Združeno kraljestvo, prizadele hude poplave, ki so zahtevale vsaj 10 človeških življenj in so po ocenah povzročile 5 milijard evrov škode na domovih, šolah, infrastrukturi in kmetijstvu; ker je zaradi poplav brez čiste vode ostalo več kot 420 000 ljudi, ki so v velikem številu zapuščali prizadeta območja, velike izgube pa so utrpela tudi podjetja, kmetijstvo in turistična industrija; ker so Italijo v osrednjem in severnem delu prizadele poplave, na jugu pa suša in požari, ker je vzhodno Evropo, zlasti Romunijo, prizadela huda suša,

E.

ker se je mehanizem Skupnosti za civilno zaščito v dveh mesecih aktiviral kar dvanajstkrat za isto vrsto izrednih razmer, med katerimi je do sedmih prišlo sočasno; ker pomoč držav članic ni bila dovolj za zagotavljanje hitrega in ustreznega odziva civilne zaščite na vse nujne primere,

F.

ker zaradi vse bolj vročih in suhih poletij v južni Evropi vsako leto izbruhnejo gozdni in drugi hudi požari, ki se sicer iz leta v leto močno razlikujejo po silovitosti in geografskih območjih, ki jih prizadenejo; ker na te uničujoče pojave vplivajo tudi podnebne spremembe, povezani pa so z vse pogostejšimi vročinskimi valovi in sušami, kot to ugotavlja zgoraj navedeno sporočilo Komisije o sušah; ker so tako naložbe v boj proti spremembi podnebja naložbe v preprečevanje katastrofalnih suš in gozdnih požarov; ker bo zaradi sedanjih vse daljših sušnih obdobij gozd po požaru čedalje teže obnoviti, posledica tega pa bo dezertifikacija;

G.

ob upoštevanju škodljivih gospodarskih in družbenih posledic naravnih nesreč za regionalna gospodarstva, proizvodno dejavnost in turizem,

H.

ker so številni požari in njihov obseg v južni Evropi v letu 2007 posledica kar nekaj različnih faktorjev, med njimi spremembe podnebja, nezadostne opredelitve in nezadostnega varstva gozdov in kombinacije naravnih vzrokov in človeške malomarnosti, pa tudi kaznivih dejanj, pri čemer je treba omeniti neustrezno izvajanje zakonov o prepovedi nezakonite gradnje na zemljiščih, opustošenih zaradi požara,

I.

ker mora Evropska unija priznati poseben značaj naravnih nesreč v obliki sredozemski suši in požarov ter prilagoditi svoja orodja za preprečevanje, raziskovanje, obvladovanje ogroženosti, civilno zaščito in solidarnost,

1.

izraža sožalje in globoko solidarnost s sorodniki umrlih in prebivalci prizadetih območij;

2.

izkazuje spoštovanje poklicnim in prostovoljnim gasilcem, ki so si neutrudno prizadevali in tvegali svoja življenja, da bi pogasili požare, rešili ljudi in omejili škodo, ki so jo naravne katastrofe povzročile letošnje poletje, prav tako pa tudi številnim posameznikom, ki so se borili z ognjem, da bi rešili svoje domove in okolico;

3.

poziva Komisijo, naj na najbolj prožen način in nemudoma mobilizira obstoječi Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU); s tem v zvezi meni, da je potrebno prek solidarnostnega sklada, drugih instrumentov Skupnosti (na primer strukturnih skladov ali EKSRP) ali katerih koli drugih finančnih virov, izhajajočih iz izvedbenih pogojev skladov Skupnosti, kot je načelo partnerstva in trajnostnega razvoja, nemudoma zagotoviti sredstva za zmanjšanje trpljenja žrtev in njihovih bližnjih ter za zadovoljitev njihovih potreb;

4.

poziva Komisijo, naj oblikuje izredne mehanizme Skupnosti za nudenje pomoči, še zlasti finančne, s katero bi podprli obnovo regij, ki so utrpele velike izgube, znova vzpostavili proizvodnjo in ustvarjanje delovnih mest v prizadetih regijah ter sprejeli ustrezne ukrepe za povrnitev socialne škode, nastale ob izgubi delovnih mest in drugih virov dohodkov;

5.

poudarja potrebo po tem, da se pospeši postopek za dostop do sredstev EU za obnovo kmetijskih površin po poplavah in požarih ter za dodelitev obsežnejše finančne pomoči, ki bi bila na voljo za razvoj obrambe pred poplavami; poziva Komisijo in države članice, naj preučijo in izmenjajo najboljše prakse v zvezi z najnovejšo raziskavo o povečanih tveganjih poplav in gozdnih požarov, ki so posledica načina upravljanja tal, življenjskega prostora in izsuševanja; nadalje poziva države članice, naj v največji možni meri zagotovijo naravno izsuševanje in zadrževanje vode v okolju ter hkrati povečajo zmožnost nadzora poplav in infrastrukture za izsuševanje, da se omeji škoda, ki jo povzročijo hude padavine;

6.

se zahvaljuje za solidarnost, ki so jo Evropska unija, njene države članice in druge države izkazale prizadetim območjem med gašenjem gozdnih požarov, ko so poslale svoja letala, opremo za gašenje požarov in strokovnjake, ter za hvalevredno pomoč oblastem in reševalnim službam; meni, da obseg in posledice teh pojavov pogosto presegajo regionalno in nacionalno raven in zmogljivosti, zato kot nujno poziva k učinkoviti evropski zavezi;

7.

priznava prispevek centra za nadzor in informiranje pri podpori in spodbujanju mobilizacije in usklajevanja pomoči civilne zaščite med izrednimi razmerami; kljub temu opozarja, da so sredstva držav članic za boj proti gozdnim požarom, zlasti z letali, omejena in da države članice ne morejo nuditi pomoči, kadar so sredstva potrebna na njihovem nacionalnem ozemlju; ugotavlja, da so zato nekatere države članice prejele manj pomoči kot druge in so se za pomoč morale opirati na dvostranske sporazume z državami, ki niso članice EU; tako obžaluje, da v nekaterih primerih EU kot celota ni pokazala zadostne solidarnosti;

8.

odločno poziva Svet, naj nemudoma sprejme odločitev o predlagani Uredbi o Solidarnostnem skladu EU, ob upoštevanju, da je Parlament sprejel svoje stališče maja 2006; meni, da je v tem primeru zamujanje Sveta nesprejemljivo; meni, da bo nova uredba, ki med drugim znižuje meje za uporabo Solidarnostnega sklada, omogočila učinkovitejše, prožnejše in hitrejše ukrepe za odpravo škode; poziva portugalsko predsedstvo ter ministre EU za finance, okolje, kmetijstvo in regionalni razvoj, naj nemudoma sprejmejo hitre in odločne ukrepe; zato predlaga sklic izrednega skupnega zasedanja odgovornih ministrov EU v Svetu, na katerem bi bili kot opazovalci navzoči predstavniki Parlamenta in Komisije;

9.

poziva k oblikovanju evropskih sil, ki bi se lahko, kot je to predlagano v poročilu komisarja Barnierja, v kriznih razmerah nemudoma odzvale, in obžaluje neodzivnost in pomanjkanje nadaljnjih ukrepov v zvezi s tem; prav tako poudarja, da je treba še naprej razvijati zmogljivosti za hitro ukrepanje, temelječe na mehanizmih civilne zaščite držav članic, kot je to zahteval Evropski svet v Bruslju 16. in 17. junija 2006; poziva Komisijo, naj v ta namen pripravi predlog; poudarja vlogo držav članic in njihovih lokalnih oblasti pri učinkovitem preprečevanju požarov in njihovem gašenju;

10.

10 poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva podatke o operativnih programih, vzpostavljenih v primeru naravnih katastrof, in o izkušnjah pri njihovem izvajanju ter naj nadalje preuči ustreznost uporabljenih preprečevalnih, pripravljalnih in odzivnih ukrepov, da bi na ta način izmenjali izkušnje in oblikovali sklepe v zvezi s takojšnjim ukrepanjem, usklajevanjem upravnih in operativnih organov ter dosegljivostjo potrebnih človeških virov in materiala; poziva Komisijo, naj razišče možnost sodelovanja s sosednjimi državami EU in tretjimi državami v boju proti uničujočim požarom z izmenjavo dobrih praks in delitvijo zmogljivosti v nevarnih poletnih mesecih, da bi bili bolje pripravljeni na poletje 2008;

11.

meni, da izkušnje prejšnjih let in druge nedavne izkušnje kažejo, da je treba okrepiti pripravljenost civilne zaščite Skupnosti za preprečevanje gozdnih in drugih požarov v naravi ter spopadanje z njimi, in odločno poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v zvezi s tem;

12.

poziva Komisijo, naj preuči možnosti za vnaprej dogovorjen dostop do dodatnih zmogljivosti, s katerimi bi zagotovili hiter odziv na večje nesreče in ki bi bile na voljo iz drugih virov, med katerimi je tudi komercialni trg; predlaga, da bi stroške enot, ki bi bile v stanju pripravljenosti, krili iz finančnega instrumenta za civilno zaščito;

13.

pozdravlja nedavno Odločbo Sveta 2007/162/ES, Euratom z dne 5. marca 2007 o vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito in meni, da bo z ukrepi, financirani s tem instrumentom, zagotovljena vidna evropska solidarnost in večji evropski prispevek k učinkovitemu upravljanju naravnih nesreč; vendar je zaskrbljen, da znesek, dodeljen novemu instrumentu, ne bo zadoščal za učinkovito izvajanje njegovih ambicioznih nalog;

14.

poudarja potrebo po odločnejših ukrepih za preprečevanje naravnih nesreč in v zvezi s tem nestrpno pričakuje objavo dveh študij Komisije v letu 2008, katerih cilj je oblikovanje celostne strategije za preprečevanje naravnih nesreč; nadalje predlaga Komisiji, naj razišče možnosti uporabe odprtega usklajevanja s ciljem preprečevanja naravnih nesreč, in sicer s celostno skrbjo za tla, da bi podaljšali čas zadrževanja vode, in za gozdove, da bi v njih v največji možni meri zmanjšali pojave požarov, njihovega širjenja in hitrosti; poudarja, da bi obnovljena biomasa lahko prispevala k ekonomski izvedljivosti takšnega vzdrževanja;

15.

poziva Komisijo, naj razišče še druge možnosti za uspešnejše preprečevanje gozdnih požarov in za boljše metode in opremo za boj proti njim ter ponovno preuči načrtovanje in rabo tal; poziva države članice, naj sprejmejo odločne ukrepe za izboljšanje svoje zakonodaje na področju zaščite gozdov in njenega izvajanja ter se vzdržijo komercializacije in prerazvrstitve gozdnih območij ter njihovega prehoda v zasebno last, da bi se na ta način izognili vmešavanju in špekulacijam; meni, da bi bilo v ta namen treba uporabiti vso dosegljivo strokovno znanje EU, vključno s satelitskimi sistemi;

16.

16 obžaluje dejstvo, da so bili številni gozdni požari očitno podtaknjeni, in je močno zaskrbljen, ker so gozdni požari v Evropi vse pogosteje posledica kriminalnih dejanj; zato poziva države članice k uvedbi strožjih kazni za kazniva dejanja, ki škodijo okolju, zlasti tista, ki povzročajo gozdne požare, ter verjame, da bi takojšnja in učinkovita preiskava za ugotovitev odgovornosti ter posledično ustrezno kaznovanje odvrnila od malomarnih in naklepnih dejanj;

17.

izraža zaskrbljenost nad vse večjim številom nesreč zaradi ekstremnih vremenskih nevšečnosti, ki so po mnenju strokovnjakov v veliki meri posledica podnebnih sprememb zaradi segrevanja ozračja; zato poziva države članice, naj storijo vse za doseganje Kjotskih ciljev, in poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zagotovitev spoštovanja Kjotskih obveznosti in njihovo spremljanje; poziva Komisijo in vse zadevne javne organe, naj pri oblikovanju proračunov in rezerv za nepredvidene dogodke, namenjenih reševalnim službam, upoštevajo podnebne spremembe in večjo verjetnost nesreč, kot so poplave in gozdni požari;

18.

poziva Komisijo, da z nacionalnimi laboratoriji še naprej sodeluje pri razvoju ukrepov, ki bi kar najbolj zmanjšali posledice požarov za okolje; poziva k politiki ponovnega pogozdovanja, ki bo temeljila na spoštovanju bioklimatskih in okoljskih značilnosti; poudarja potrebo po zbiranju in beleženju podatkov o nacionalnih virih vseh držav članic, in sicer z vzpostavitvijo „okoljskih nacionalnih računov“ v obliki podatkovnih zbirk, ki bodo dosegljive vsem državljanom;

19.

poudarja, da je treba v primeru naravnih katastrof pri vseh ukrepih mehanizmov za civilno zaščito posebno pozornost posvetiti posebnim potrebam invalidnih oseb;

20.

meni da bi bilo treba z osnovnim usposabljanjem in opremo, ki bi lahko vključevala napredno tehnologijo, spodbuditi in podpreti mehanizme prostovoljne civilne zaščite, saj so ti eden od pomembnejših virov, ki so na voljo državam članicam pri soočanju z izrednimi razmerami ob naravnih katastrofah; poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj ljudi ozavestijo o vrednosti gozdov in njihovih virov ter koristnosti njihovega ohranjanja ter prek organiziranega prostovoljnega dela ali z drugimi metodami spodbujajo sodelovanje civilne družbe;

21.

meni, da je predpogoj za dolgoročno zaščito gozdov in ozemeljsko skrb zanje trajnostno programiranje in izvajanje regionalnih ter podeželskih razvojnih načrtov, s katerimi bi preprečili odseljevanje s podeželja, na teh območjih ustvarili nove, raznolike prihodke, še posebej za mlado generacijo, in vzpostavili potrebno sodobno infrastrukturo, s katero bi vzpodbudili trajnostni turizem in storitve;

22.

poudarja, da so letošnje naravne nesreče, še posebej gozdni požari, zelo ogrozili spomenike in arheološka območja, ki so velikega pomena za evropsko kulturno dediščino; ob tem opozarja na nevarnost, ki je grozila rojstnemu kraju olimpijskih iger, antični Olimpiji, in še posebej njenemu muzeju, ki sodi med svetovno dediščino; zahteva, da se zagotovijo sredstva za takojšnje restavriranje spomenikov, ki so del evropske kulturne dediščine, če bi bili ti poškodovani v nadaljnjih gozdnih požarih;

23.

poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsa gozdna pogorišča še naprej ostala gozdovi, da bodo skupaj z obveznimi pogoji zajeta v programe ponovnega pogozdovanja ter da bodo prepovedane vse spremembe rabe tal. Nadalje poziva države članice k izvajanju ustrezne zakonodaje na področju ohranjanja in primerne rabe tal, vključno s trajnostnimi kmetijskimi in gozdarskimi praksami, upravljanjem z vodami in učinkovitim obvladovanjem tveganj, ter k takojšnjemu oblikovanju ukrepov za obnovo turizma in prizadetih lokalnih gospodarstev;

24.

poziva Komisijo, naj nadzoruje ustrezno in učinkovito uporabo vseh sredstev za nujne razmere, ki so državam članicam na voljo za odpravljanje posledic naravnih nesreč, in poziva države članice k povrnitvi nepravilno porabljene pomoči Skupnosti, npr. v zvezi z neizpolnitvijo načrtov pogozdovanja, in h katastrski posodobitvi;

25.

obsoja prakso legalizacije črnih gradenj na zaščitenih in splošno na nedovoljenih območjih in poziva, da je treba takoj ustaviti vse poskuse za zmanjšanje zaščite gozdov preko sprememb v grški ustavi (24. člen);

26.

predlaga, da bi v države, ki so jih najbolj prizadele nedavne naravne katastrofe, poslali delegacijo Parlamenta, ki bi izrazila solidarnost Parlamenta s prebivalstvom, preučila, kakšno škodo so utrpeli ljudje, njihovo premoženje, socialne mreže, okolje in gospodarstvo, ter sprejela sklepe za uspešnejše preprečevanje in ravnanje v podobnih izrednih razmerah v EU v prihodnje;

27.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.


(1)  UL C 305 E, 14.12.2006, str. 240.

(2)  UL C 272 E, 13.11.2003, str. 471.

(3)  UL C 33 E, 9.2.2006, str. 599.

(4)  UL C 92 E, 20.4.2006, str. 414.

(5)  UL C 193 E, 17.8.2006, str. 322.

(6)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 363.

(7)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 369.

(8)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 375.

(9)  UL L 297, 15.11.2001, str. 7.

(10)  UL C 313 E, 20.12.2006, str. 100.

(11)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 331.

(12)  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0143.

(13)  UL L 71, 10.3.2007, str. 9.

(14)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1.

P6_TA(2007)0363

Boljša pravna ureditev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pravni ureditvi v Evropski uniji (2007/2095(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2000 o poročilih Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 1998 - skupna odgovornost (1998)“ in „Boljša priprava zakonodaje 1999“ (1),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2001 o Beli knjigi Komisije o evropskem javnem upravljanju (2),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. aprila 2003 o poročilih Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2000“ in „Boljša priprava zakonodaje 2001“ (3),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2004 o poročilu Komisije z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2002“ (4),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o poenostavitvi in izboljšanju zakonodajne dejavnosti Skupnosti (5),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2004 o oceni učinka zakonodaje Skupnosti in postopkov posvetovanja (6),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja (7),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o boljši pripravi zakonodaje 2004: Uporaba načela subsidiarnosti - 12. letno poročilo (8),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (9),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 14. novembra 2006 z naslovom „Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji“ (KOM(2006)0689),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A6-0273/2007),

A.

ker je uspeh pri uresničevanju cilja „boljše pravne ureditve“ ena glavnih prednostnih nalog Evropske unije, saj bi povečanje koristi sodobne, razumne in učinkovite zakonodaje s čim manjšimi stroški zagotovilo najvišjo raven produktivnosti, rasti, sprejetosti in končno zaposlovanja v Evropi ,

B.

ker Komisija v svojem zgoraj navedenem sporočilu z dne 14. novembra 2006 analizira napredek, dosežen na področju boljše pravne ureditve, in navaja prihodnje glavne izzive, pri čemer poudarja napredek, ki je potreben na evropski ravni in na ravni držav članic, ter s tem razvija splošen pristop za enostavnejšo ter zato cenejšo uporabo zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje,

C.

ker ta pristop, ki za Komisijo, Svet in Evropski parlament pomeni uporabno orodje za uresničevanje ciljev Lizbonske strategije, zahteva tesno partnerstvo na tem področju, najprej med evropskimi institucijami ter nato med evropskimi institucijami in nacionalnimi organi,

D.

ker v zgoraj navedenem sporočilu Komisija predlaga povečano spremljanje ocen učinka z uvedbo neodvisnega odbora za oceno učinka pod vodstvom predsednika Komisije ter se zavezuje, da bo sprejela bolj preventivne ukrepe in države članice že od vsega začetka spremljala, da se omogoči pravilen prenos ključnih direktiv,

E.

ker bi morala po mnenju Komisije Evropski parlament in Svet zagotoviti bolj sistematične ocene učinka glavnih predlogov sprememb k njenim predlogom ter dati večjo prednost predlogom za poenostavitev, ki so v obravnavi, kodifikaciji in razveljavitvi zastarele zakonodaje,

F.

ker Komisija predlaga, da bi morale države članice nato razviti in izvrševati mehanizme posvetovanja in programe poenostavitve, kjer jih ni, ter bi morale spodbujati bolj sistematično oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov, skupaj z izboljšano uporabo zakonodaje Skupnosti,

G.

ker boljša pravna ureditev ni izključno zmanjševanje birokracije, zmanjševanje upravnega bremena in poenostavljanje veljavne zakonodaje ali deregulacija, ampak tudi zagotavljanje, da v zakonodajnem postopku sodelujejo vsi pomembni vladni in nevladni akterji na vseh ravneh ter da se vzpostavi tesno partnerstvo med evropskimi institucijami ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi z namenom, da se zagotovi kakovostna pravna ureditev,

H.

ker mora biti vsaka raven upravljanja zavezana k boljši pravni ureditvi, da se zmanjša upravno breme,

I.

ker se lokalni in regionalni organi pogosto srečujejo z nalogo izvajanja in zagotavljanja izvrševanja zakonodaje EU,

J.

ker Komisija nazadnje predlaga, da Evropska unija in države članice začnejo ambiciozno strategijo za zmanjšanje upravnih obremenitev, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje, in da mora biti skupni cilj zmanjšanja v zvezi s tem dosežen do leta 2012,

1.

odločno podpira postopek boljše pravne ureditve, namenjene izboljšanju uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti, odgovornosti in preglednosti zakonodaje EU; vendar poudarja, da mora tak postopek temeljiti na nekaterih predpostavkah, kot so:

i)

celovita in skupna vključenost Sveta, Komisije in Evropskega parlamenta;

ii)

obširno in jasno posvetovanje z vsemi pomembnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z nevladnimi organizacijami;

iii)

krepitev odgovornosti organov Skupnosti za zakonodajni proces in splošne preglednosti tega postopka, zlasti z odprtjem sej Sveta za javni pregled, kadar Svet deluje v svoji zakonodajni vlogi;

iv)

vsaka ocena, namenjena poenostavitvi, mora enakovredno upoštevati gospodarske, socialne, okoljske in zdravstvene vidike ter ne sme biti omejena na kratkoročno presojo;

v)

postopek poenostavitve ne sme pod nobenim pogojem pomeniti zniževanje meril, ki jih vsebuje veljavna zakonodaja;

2.

podpira cilj Komisije, da izboljša kakovost zakonodaje in da zmanjša upravno obremenitev; meni, da ukrepi, opisani v sporočilu Komisije, izkazujejo jasno in trajno zavezo temu cilju, vendar meni, da je na številnih področjih potrebno še večje prizadevanje, da se zagotovi, da bo zakonodaja o notranjem trgu prinesla največje možne gospodarske koristi;

3.

poziva Komisijo, da si ustrezno prizadeva za poenostavitev in posodobitev obstoječo zakonodajo Skupnosti z ustrezno strategijo poenostavitve, ki bi morala ustrezno vključevati države članice in zainteresirane strani; kljub temu znova potrjuje, da čeprav mora cilj boljše pravne ureditve zadevati vse evropske institucije, ima Komisija bistveno vlogo pri pripravi visokokakovostnih zakonodajnih predlogov, ki so najboljše izhodišče za celoten postopek poenostavitve;

4.

poziva Komisijo, da se bolj posveča izvajanju, zagotavljanju izvrševanja in ocenjevanju zakonodaje Skupnosti kot bistvenemu delu postopka za boljšo pravno ureditev;

5.

soglaša s Komisijo, da boljše priprave zakonodaje ni mogoče doseči brez celotne slike gospodarskega, socialnega, okoljskega, zdravstvenega in mednarodnega učinka vsakega zakonodajnega predloga; zato v celoti podpira vzpostavitev odbora za oceno učinka v okviru Komisije, ki bo v pristojnosti predsednika Komisije, da se nadzoruje izvrševanje teh načel pri sestavi ocen učinka s strani odgovornega osebja Komisije;

6.

poudarja pa, da bi bilo treba, da se zagotovi minimalno raven neodvisnega pregleda pri sestavi ocen učinka, ustanoviti odbor neodvisnih strokovnjakov, ki bi s pomočjo kontrol na kraju samem nadzoroval kakovost mnenj, ki bi jih podal odbor za oceno učinka, ter da bi moralo biti dovoljeno tudi, da predstavniki zainteresiranih strani nudijo pomoč pri njihovem izvajanju;

7.

meni, da je potrebno, da odbor za oceno učinka jamči za izvrševanje skupne metodologije za vse ocene učinka, da se preprečijo protislovni pristopi in olajša primerljivost;

8.

vztraja, da mora biti Parlament redno obveščen o odločitvah, ki jih sprejme odbor za oceno učinka pod nadzorom predsednika Komisije, da se zagotovi pregleden dialog med tema dvema institucijama;

9.

poziva Komisijo, da zagotovi ocene učinka, ki navajajo zadostno število scenarijev in možnosti politike (vključno z možnostmi „ne stori ničesar“, če je potrebno) kot podlago za cenovno učinkovite, trajnostne in družbeno sprejemljive rešitve;

10.

meni, da je splošno pravilo, da vsaka ocena učinka ustrezno upošteva vse mogoče večje vplive političnega predloga na družbo, okolje in gospodarstvo ter da mora vedno, ko je to mogoče in v skladu z ustreznim zakonodajnim področjem, ocena učinka upoštevati vse mogoče večje vplive na ranljive skupine ali manjšine ter vidike vključevanja enakosti med spoloma in druge občutljive ciljne skupine, na primer etnične manjšine, starše, ki vzgajajo otroke, ostarele in neozdravljivo bolne ter invalidne osebe („družbena primerjava“);

11.

zahteva od Komisije, da se pri pripravi ocene učinka posvetuje z vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, da se lahko ustrezno upoštevajo lokalne ali regionalne različice, ter da dovolj zgodaj obvesti Parlament, Odbor regij ter vse zadevne regionalne in lokalne vladne organe o rezultatih ocene učinka;

12.

meni, da se je treba v ta namen na vseh stopnjah posvetovati z vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, po možnosti z večjim dostopom do spletnega mesta Komisije za potrebe javnih obravnav, sicer so lahko rezultati teh obravnav naključni, ter z novimi in bolj strukturiranimi načini posvetovanja, kot jih predvideva sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga - splošna načela in minimalni standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi stranmi“ (KOM(2002)0704); meni, da mora v zvezi s tem Komisija omogočati največjo možno preglednost tako, da objavi odzive zainteresiranih strani;

13.

poudarja, da bi morala Parlament in Svet priskrbeti bolj sistematične ocene učinka poglavitnih sprememb k predlogom Komisije;

14.

poziva Komisijo, da navede, na kateri stopnji postopka so še neobjavljene ocene učinka, tako da pojasni, ali so te ocene zdaj v postopku ali so bile umaknjene, odložene ali ponovno sprožene na drugačnih temeljih itd., in da se posvetuje z zainteresiranimi stranmi o tistih, ki so še v postopku;

15.

vztraja, da države članice zagotovijo oceno učinka za svoje pobude na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, v skladu s členom 34(2) Pogodbe EU; meni, da se morajo države članice zavezati k priznavanju resnične obveznosti v zvezi s tem;

16.

podpira redno pregledovanje predlogov, ki ga opravlja Komisija, in umik predlogov v obravnavi; kljub temu vztraja, da je to prakso treba obravnavati v smislu posebnih pravic, ki jih uživajo različne institucije Skupnosti v zakonodajnem postopku, kot so opredeljene v pogodbah, ter v skladu z načelom lojalnega sodelovanja med institucijami;

17.

soglaša s spodbujanjem zakonodaje, utemeljene na načelih, ter osredotočenostjo na kakovost in ne na količino; vidi razpravo o boljši pravni ureditvi kot priložnost za razmislek o zakonodaji kot procesu, ki je namenjen doseganju jasno določenih ciljev politik, tako da obvezuje in vključuje vse zainteresirane strani v vse faze postopka, od priprave do izvajanja;

18.

meni, da je izkušnja z Lamfalussyjevim postopkom na področju reguliranja finančnih trgov, zlasti dialog med regulatorji in udeleženci na trgu, dragocen primer v podporo dinamičnega zakonodajnega postopka;

19.

meni, da je Lamfalussyjev postopek koristen mehanizem; meni, da je približevanje nadzornih praks ključnega pomena; v zvezi s tem pozdravlja delo odborov na tretji ravni in podpira njihovo zahtevo po ustreznih orodjih; verjame, da lahko manevrski prostor za nadzornike omogoči odstranitev večine obremenitev tehničnih podrobnosti v zakonodaji in določitev ustreznih pravil za dinamičen trg; poudarja pa, da to ne more odvzeti politične odgovornosti za končne cilje; vztraja, da bi zakonodajalci morali skrbno spremljati postopek, in ponavlja, da morajo biti pristojnosti Parlamenta v zakonodajnem postopku v celoti spoštovane;

20.

meni, da bi morala Komisija redno pregledovati ustreznost zakonodaje v obravnavi in ne le ob začetku mandata ter da bi morala umakniti predloge, ki niso več ustrezni, in biti pri tem posebej pozorna na tiste, ki so v obravnavi že dalj časa;

21.

poudarja, da je treba poenostaviti tudi stike med Komisijo in državljani, to je na področjih javnih naročil, finančnih storitev, raziskovalnih programov, predpisov o državni pomoči in prošenj za subvencije;

22.

načeloma podpira hitrejše sprejetje nerešenih predlogov za poenostavitev, vendar meni, da je treba za vsak posamezni primer oceniti, ali imajo predlogi širše posledice, saj bo v tem primeru potrebno več časa;

23.

se zaveda dejstva, da se lahko zakonodajno delo znotraj Unije opravlja na bolj sistematičen način; zato poziva Komisijo, da ponovno pregleda svoje delovne metode in način organizacije ter tako omogoči obravnavo različnih vprašanj na bolj horizontalen način, glavni nameni tega pa so zagotavljanje večje skladnosti, razvijanje potencialnih sinergij in preprečevanje neskladnosti;

24.

meni, da bi Komisija pri umikanju predlogov, ki so v obravnavi, morala upoštevati stališča Parlamenta, da ohrani bistvene elemente zaupanja med Komisijo in Parlamentom;

25.

pozdravlja sporočilo Komisije, s katero ta umika 68 predlogov zaradi neskladnosti s cilji Lizbonske strategije in s načeli boljše pravne ureditve, vendar obžaluje, da je Komisija umaknila predlog direktive o statutu evropske vzajemne družbe, čeprav je to eden izmed ključnih elementov Lizbonske strategije, in zato poziva Komisijo, da sprejme pobudo pred koncem leta 2007 za pripravo statutov za evropsko vzajemno družbo in za evropsko združenje;

26.

sprejema dejstvo, da morata tako Svet kot Parlament upoštevati učinek svojih pomembnejših predlogov sprememb na presojo vplivov Komisije; poudarja potrebo po analizi stroškov in koristi, ki bolje odraža zapletene regulativne stroškovne strukture, ko se direktive izvajajo z nacionalnimi zakonodajami in spremenijo regulativni okvir, v katerem delujejo podjetja in posamezniki; podpira preglednost in neodvisno preverjanje izvajanja ocen učinka, za kar so v celoti odgovorni zakonodajalci v kontekstu njihovih političnih prednostnih nalog;

27.

v celoti podpira vsa prizadevanja Komisije za splošno krepitev izvrševanja zakonodaje Skupnosti z bolj preventivnimi ukrepi in spremljanjem držav članic od začetka, da se omogoči pravilen prenos ključnih direktiv, ter priporoča Evropskemu parlamentu, da ustrezno sodeluje pri takšnih pobudah;

28.

meni, da mora Komisija pri spremljanju uporabe zakonodaje Skupnosti v državah članicah od držav članic zahtevati pripravo primerjalnih tabel in zapisov o prenosu ter jih k temu ne le pozvati, zlasti za preverjanje posameznega nacionalnega postopka prenosa direktiv; zato meni, da bi Komisija morala države članice pozvati k sprejetju skupne referenčne metodologije;

29.

meni, da poudarjanje pomena ocene učinka ne bi smelo voditi do situacije v Komisiji, ko bi se sredstva, namenjena nadzorovanju pravilnemu prenosu prava Skupnosti in za obravnavanje primerov kršitev, prerazporedila za ocene učinka; poudarja potrebo, da se povečajo sredstva za zagotavljanje, da se učinkovito nadzoruje izvrševanje prava Skupnosti;

30.

obžaluje prakso pretiranega nacionalnega reguliranja pri izvrševanja predpisov (t. i. „gold plating“) in poziva Komisijo, naj preuči, kateri nadaljnji ukrepi bi lahko bili sprejeti za njeno preprečitev, vključno z uvedbo pravice državljanov do neposredne tožbe; poziva k „naknadni oceni učinka“, ki bo analizirala, kako se odločitve v državah članicah in na lokalni ravni dejansko izvajajo; podpira povečanje ustrezne uporabe uredb;

31.

opozarja na pomen razumne uporabe klavzule o časovni omejitvi veljavnosti pri zagotavljanju ustreznosti zakonodaje;

32.

vztraja, da se mora pri predstavitvi zakonodajnih predlogov Komisija izogibati nejasnim in odvečnim izrazom ter raje uporabljati preprost in razumljiv jezik, pri čemer ohrani terminološko natančnost in pravno gotovost; predvsem meni, da je treba opustiti uporabo nerazumljivih kratic in preveč nepotrebnih uvodnih izjav; obenem spodbuja vse vladne službe, naj uporabljajo jasen jezik, ki ga bodo državljani razumeli;

33.

poziva Komisijo, naj si pri oblikovanju boljše pravne ureditve prizadeva, da bodo novi predpisi in njihovo izvajanje skladni, opravičljivi, pregledni in razumljivi za zainteresirane strani in upravičence;

34.

poziva Komisijo, da v primeru uredb vnaprej pripravi napotke o izvajanju, ki bodo v pomoč državam članicam, regionalnim in lokalnim organom ter specializiranim agencijam;

35.

ponovno poudarja, da mora boljša pravna ureditev vedno pomeniti polno sodelovanje Parlamenta v medinstitucionalnih razpravah in kot sozakonodajalca pri sprejemanju zakonodaje, ki je predmet takšnega postopka; poudarja tudi, da lahko Evropski parlament kadar koli obravnava primernost izbire pravnega instrumenta, ki ga je treba sprejeti (uredba, direktiva ali sklep) in/ali oceni, ali ni morda bolj zaželena uporaba alternativnih metod urejanja;

36.

spodbuja Komisijo, naj preuči alternative k zakonodaji za izboljšanje delovanja notranjega trga, vključno s samoregulacijo in z medsebojnim priznavanjem nacionalnih predpisov , pri tem pa poudarja, da to ne sme ovirati demokratičnega nadzora, ki ga izvajajo Evropski parlament in parlamenti držav članic; poudarja, da je treba na pravno ureditev Skupnosti gledati v okviru mednarodne konkurence in svetovnih trgov;

37.

meni, da nova pravila o komitologiji, ki krepijo spremljanje izvedbenih pooblastil Komisije s strani Parlamenta in Sveta, pomenijo dodaten način za poenostavitev zakonodaje Skupnosti, ker dopuščajo prenos številnih zakonodajnih pooblastil v zvezi z nepomembnimi in tehničnimi podrobnostmi na Komisijo ter Parlamentu in Svetu dovoljujejo, da svojo zakonodajno dejavnost osredotočita na pomembnejše določbe;

38.

pozdravlja zaključke Evropskega sveta spomladi 2007 o boljši pravni ureditvi in še zlasti sklep o tem, da se do leta 2012 za 25 % zmanjšajo upravne obremenitve malih in srednjih podjetij, ki nastajajo zaradi zakonodaje Skupnosti; meni, da bi s tem ciljem morali doseči pametnejšo, učinkovitejšo in bolj uporabniku dostopno zakonodajo, ki bi zmanjšala nepotrebna bremena malih in srednjih podjetij ter pri tem ohranila raven meril veljavne zakonodaje; še posebej podpira sklep Sveta o pozivu držav članic k oblikovanju nacionalnih ciljev do leta 2008 in poziva, da Komisija in države članice določijo enotne mehanizme spremljanja, da se omogoči učinkovito izvajanje tega procesa v državah članicah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

39.

poziva Komisijo, da letno predstavi svoje dosežke in načrte za doseganje obljubljenih ciljev zmanjšanja upravne obremenitve;

40.

poziva Komisijo, da v sodelovanju s Svetom in Evropskim parlamentom razvije institucionalno reformo znotraj Skupnosti, ki bo pomagala zagotoviti večje finančne prihranke in olajšala sodelovanje z zagotavljanjem boljše in pametnejše zakonodaje;

41.

poziva Komisijo, da pri nadaljnjih prizadevanjih za boljšo pravno ureditev upošteva rezultate študije z naslovom „Poenostavitev okoljske politike EU“ (10), ki jo je naročil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta;

42.

je zaskrbljen nad ugotovitvami različnih neodvisnih študij (11), ki kažejo, da generalni direktorati Komisije ne upoštevajo v celoti smernic Komisije za oceno učinka, da sta ocena in količinska opredelitev gospodarskega vpliva poudarjena na račun okoljskega, socialnega in mednarodnega vpliva, da se ocena stroškov zakonodaje upošteva veliko bolj kot ocena koristi ter da kratkoročni preudarki zasenčijo dolgoročne; pozdravlja načrte Komisije, da ustanovi odbor za oceno učinka in vzpostavi zunanjo presojo sistema Komisije za oceno učinka, kar naj bi prispevalo k zagotavljanju, da se odpravijo navedene stalne pomanjkljivosti;

43.

podpira zaključke študije o poenostavitvi okoljske politike EU, ki potrjuje, da so lahko ocene učinka ključnega pomena pri zagotavljanju boljše pravne ureditve in da je treba kakovost nekaterih teh presoj izboljšati; poziva Komisijo, naj zagotovi:

da je za pripravo teh presoj na voljo dovolj časa in finančnih virov;

da vsaka ocena učinka enako upošteva gospodarske, socialne, okoljske in zdravstvene vidike, tako kratkoročno kot dolgoročno;

da ocene učinka ne upoštevajo zgolj stroškov ukrepov, ampak tudi stroške, ki nastanejo pri neobravnavanju vprašanj v zvezi z okoljem, javnim zdravjem in hrano;

preglednost in vlaganje vseh zadevnih zainteresiranih strani;

da so ocene učinka dovolj obsežne in upoštevajo različne nacionalne okoliščine v državah članicah;

se zaveda, da bi lahko ocene učinka imele ključno vlogo pri predlogih sprememb Evropskega parlamenta ali Sveta in k tem morebitno bistveno prispevale;

44.

poziva Komisijo, da v državah članicah dodatno spodbuja izmenjavo informacij o najboljših praksah za poenostavitev okoljske politike EU, kot so:

uporaba informacijske tehnologije za zmanjšanje upravne obremenitve;

poenostavitev in povezovanje sistemov za izdajanje dovoljenj in licenc, pri tem pa ohranjati okoljske in zdravstvene standarde;

poenostavitev in integracija zahtev glede spremljanja in poročanja, vključno s pristopom na podlagi tveganja, hkrati pa ohranjanje preglednosti ter učinkovite uporabe in dejanskega izvrševanja predpisov;

45.

poziva države članice, da med zakonodajnim postopkom oblikujejo in izvajajo mehanizme posvetovanja z regionalnimi in lokalnimi organi, upoštevajo njihovo zaskrbljenost med ministrskimi pogajanji ter okrepijo njihovo vlogo v postopku prenosa in izvajanja zakonodaje EU;

46.

poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z vsemi organi v državah članicah, ki so odgovorni za prenos zakonodaje EU, ter hkrati svetuje Komisiji, da tudi na lokalni ravni organizira seminarje o prenosu zakonodaje EU v domačo zakonodajo ter s tem zagotovi, da zainteresirane strani neposredno prejmejo zadevne informacije prek preprostih in razumljivih sredstev;

47.

poziva države članice, naj oblikujejo in uveljavijo nujne, učinkovite in jasne postopke za boljše sodelovanje med regionalnimi in centralnimi vladami, da se poenostavi postopek prenosa in prizna vse večja vloga regij z zakonskimi pristojnostmi;

48.

spodbuja organe v državah članicah, da pripravijo formalne strategije za prenos, da se jasno določijo vloge in odgovornosti regionalnih in nacionalnih vlad za boljši in hitrejši prenos;

49.

spodbuja Komisijo, da smernice o prenosu za direktive objavi, kjer je to mogoče, hkrati z direktivami samimi, da nacionalnim in regionalnim vladam omogoči, da jih upoštevajo, preden začnejo s postopkom prenosa, in omogoči pravilen in pravočasen prenos v državah članicah;

50.

poziva Komisijo, da pospeši dokončanje obsežne in prosto dostopne javne zbirke podatkov o nacionalnih izvedbenih zakonih, vključno z regionalnimi različicami, kadar je to primerno;

51.

meni, da boljša pravna ureditev ne sme povzročiti znižanja okoljskih in socialnih standardov ter standardov kakovosti;

52.

poziva države članice, da zagotovijo, da se pri prenosu zakonodaje EU fizičnim in pravnim osebam ne naložijo obveznosti, ki presegajo to, kar zahteva prenesena zakonodaja, in ne nalagajo nepotrebne upravne obremenitve predvsem malim in srednjim podjetjem, ki so gonilna sila trajnostnega razvoja evropskih regij;

53.

poziva Komisijo, naj izboljša zagotavljanje informacij o prenosu in postopkih za ugotavljanje kršitev, da bodo te informacije javne in lahko dostopne na spletnih straneh Komisije;

54.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  UL C 197, 12.7.2001, str. 433.

(2)  UL C 153 E, 27.6.2002, str. 314.

(3)  UL C 64 E, 12.3.2004, str. 135.

(4)  UL C 64 E, 12.3.2004, str. 135.

(5)  UL C 102 E, 28.4.2004, str. 512.

(6)  UL C 104 E, 30.4.2004, str. 146.

(7)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 136.

(8)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 128.

(9)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 140.

(10)  1P/A/ENVI/ST/2006-45.

(11)  Inštitut za evropsko okoljsko politiko (2004): Trajnostni razvoj v integrirani presoji vpliva Evropske komisije za leto 2003.

Inštitut za evropsko okoljsko politiko (2005): V dobro ali slabo - Agenda EU o boljši pravni ureditvi in okolje.

Evropski svetovalni svet za okolje in trajnostni razvoj (2006): Presoje vpliva politik Evropske komisije: Dosežki in obeti.

P6_TA(2007)0364

Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pripravi zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo (2006/2279(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2000 o poročilih Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 1998 - skupna odgovornost (1998)“ in „Boljša priprava zakonodaje 1999“ (1),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2001 o Beli knjigi Komisije o evropskem javnem upravljanju (2),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. aprila 2003 o poročilih Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2000“ in „Boljša priprava zakonodaje 2001“ (3),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2004 o poročilu Komisije z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2002“ (4),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o poenostavitvi in izboljšanju zakonodajne dejavnosti Skupnosti (5),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2004 o oceni učinka zakonodaje Skupnosti in postopkov posvetovanja (6),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Bolje oblikovani predpisi za rast in delovna mesta v Evropski uniji“ (KOM(2005)0097),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja (7),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o boljši pripravi zakonodaje 2004: Uporaba načela subsidiarnosti ‐ 12. letno poročilo (8),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (9),

ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2005“ v skladu s členom 9 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti (13. poročilo) (KOM(2006)0289),

ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom „Merjenje administrativnih stroškov in zmanjšanje administrativnih obremenitev v Evropski uniji“ (KOM(2006)0691),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akcijski program za zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji“ (KOM(2007)0023),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji“ (KOM(2006)0689),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve(A6-0280/2007),

A.

ker je uspeh pri uresničevanju cilja boljše priprave zakonodaje ena glavnih prednostnih nalog EU, saj bi ustvarjanje čim večjih koristi sodobne, razumne in učinkovite zakonodaje s čim manjšimi stroški zagotovilo najvišjo raven produktivnosti, rasti in končno zaposlovanja v Evropi,

B.

ker ima načelo subsidiarnosti pomembno vlogo pri vzpostavljanju vpliva zakonodaje Skupnosti in odločitvi, ali je treba zakone sprejeti na ravni EU, kar dokazuje, da je bistven element pri spremljanju delitve oblasti med EU in državami članicami ter uporabno orodje, ki omogoča državam članicam, da prevzamejo zakonodajne pristojnosti,

C.

ker je popolno upoštevanje načela sorazmernosti izredno pomembno za evropsko in nacionalno zakonodajo, saj krepi pravno varnost,

D.

ker je Sodišče Evropskih skupnosti pristojno za spremljanje uporabe načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

E.

ker evropska zakonodaja, ki je pogosto rezultat težavnega političnega kompromisa, morda ni dovolj jasna in je države članice ne morejo ali nočejo pravilno izvajati,

F.

ker na ugled in učinkovitost evropske zakonodaje vplivajo nepotrebne ter nesorazmerne upravne obremenitve, ki jih predpisi pogosto določajo za državljane in podjetja,

G.

ker bi lahko zmanjšanje nepotrebne upravne obremenitve za 25 % zelo spodbudilo rast evropskega BDP ter tako koristno prispevalo k uresničevanju ciljev Lizbonske strategije,

H.

ker nepotrebne upravne obremenitve, ki jih povzroča evropska zakonodaja, zmanjšujejo učinkovitost in verodostojnost evropske zakonodaje,

I.

ker mora evropska zakonodaja državljanom in podjetjem omogočiti, da čim bolj izkoristijo notranji trg, pri čemer jih ne sme obremenjevati z visokimi stroški, ki jih je mogoče preprečiti,

J.

ker racionalizacija pravnega reda Skupnosti s poenostavljanjem in zmanjševanjem nepotrebnih upravnih obremenitev ne sme ogrožati pravne varnosti in zaščite, ki ju zagotavlja evropska zakonodaja,

1.

se strinja, da zakonodajno okolje, v katerem delujejo podjetja, odločilno vpliva na njihovo konkurenčnost, trajnostno rast in zmožnost zaposlovanja, zato bi morala biti skrb za zakonodajno okolje, ki je in ostaja pregledno, jasno, učinkovito in zelo kakovostno, eden izmed osrednjih ciljev politike EU;

2.

meni, da slaba ureditev v državah članicah in na ravni Skupnosti slabi pravno državo in oddaljuje državljane od institucij;

3.

v celoti podpira vsa prizadevanja Komisije, da bi s kakršno koli ustrezno pobudo spodbudila splošno okrepitev učinkovitosti in uveljavljanja zakonodaje Skupnosti;

4.

pozdravlja uspešnost spletnega portala „Vaš glas v Evropi“ ter poziva Komisijo, da razvija dodatne učinkovite načine posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o vseh vidikih zakonodajnega predloga pred vložitvijo takega predloga;

5.

poudarja pomen ustrezne in neodvisne ocene učinka, ki temelji na obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, ter poziva Komisijo, da zagotovi zadostno število scenarijev in možnosti politike (vključno z možnostmi „neukrepanja“, če je potrebno) kot podlago za cenovno učinkovite in trajnostne rešitve;

6.

pozdravlja zavezanost Komisije, da bo povečala preglednost in odgovornost v zvezi s strokovnimi skupinami ter pripravila evidenco obstoječih primerov samoregulacije in koregulacije v EU;

7.

poudarja pomen institucij Skupnosti ter držav članic prek regionalnih in lokalnih organov ter na osrednji ministrski ravni, ki stalno spremljajo uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

8.

pozdravlja akcijski program Skupnosti za merjenje upravnih stroškov za podjetja v Evropi in zmanjšanje nepotrebnih in nesorazmernih upravnih obremenitev za 25 % do leta 2012;

9.

ugotavlja, da strategija za 25 % zmanjšanje zadeva nepotrebne upravne obremenitve za podjetja, zato je ni mogoče enačiti z deregulacijo in ne more voditi k spremembi ciljev politike in ravni želenih dosežkov, ki jih vsebuje zakonodaja Skupnosti; poziva Komisijo, da zagotovi, da zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev, ki izhajajo iz predpisov, ne ogroža prvotnih ciljev zadevnih predpisov;

10.

podpira ugotovitev, da mora to biti skupni cilj, ki ga lahko dosežemo le s skupnimi prizadevanji držav članic in evropskih institucij;

11.

zlasti poudarja, da morajo učinkovito strategijo za zmanjšanje nepotrebnih evropskih upravnih obremenitev izvajati Komisija na področju evropskih uredb in direktiv, ter države članice na področju obremenitev, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje; poziva Komisijo, da prevzame vodstvo in sprejme ukrepe za zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev na ravni EU neodvisno od ukrepov, ki jih izvedejo države članice na nacionalni ravni za zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje;

12.

pozdravlja, da je Komisija opredelila 13 prednostnih področij, na katerih je treba kot pragmatičen in učinkovit pristop izmeriti upravne stroške ter zmanjšati nepotrebne upravne obremenitve, vendar poziva Komisijo, da dolgoročno izmeri tudi upravne stroške in zmanjša upravne obremenitve zunaj teh prednostnih področij; meni, da bi lahko to med drugim izvedli med vrednotenjem, ki je zagotovljeno z ustreznimi evropskimi predpisi;

13.

je zelo zaskrbljen nad dejstvom, da sporočilo Komisije (KOM(2007)0023) (Priloga I) predlaga omejitev obsega akcijskega programa na obveznosti za podjetja; nasprotno meni, da strategija za razvoj in zaposlovanje zahteva akcijski program, ki bo pokrival vsa upravna bremena;

14.

poudarja pomen vključevanja zainteresiranih strani v določanje zakonodajnih predlogov, ki povzročajo nepotrebne upravne obremenitve, in opredeljevanje ukrepov za zmanjšanje takih obremenitev; poziva Komisijo, da vzpostavi dialog v vseh svojih generalnih direktoratih z evropskimi zainteresiranimi stranmi v zvezi s 13 prednostnimi področji in opredeljevanjem novih prednostnih področij;

15.

poudarja, da mora 25 % zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev stvarno izražati dejansko zmanjšanje obremenitev; zato poudarja pomen začetnega osnovnega merjenja in določitve ciljnega zmanjšanja za 25 % kot neto cilja, da se pri končni oceni leta 2012 upoštevajo dodatne upravne obremenitve, ki izhajajo iz novih evropskih predpisov, in ugotovi, ali so se nepotrebne upravne obremenitve v EU zmanjšale za četrtino;

16.

podpira predlog Komisije o vzpostavitvi meja za vse zahteve glede informacij ter o njihovi omejitvi za mala in srednje velika podjetja, kjer je to mogoče;

17.

poudarja, da mora vsak generalni direktorat Komisije sodelovati pri zmanjševanju nepotrebnih upravnih obremenitev; poudarja, da mora vsak generalni direktorat z začetnim osnovnim merjenjem ugotoviti nepotrebne upravne obremenitve, ki jih ustvarja, in da se želeno zmanjšanje mora določiti na podlagi tega osnovnega merjenja za vsak generalni direktorat;

18.

poziva Komisijo, da vsako leto objavi sprejete in načrtovane ukrepe za zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev v EU, ugotovljeno povečanje upravnih obremenitev v EU, ki izhaja iz novih predpisov, in predviden neto prispevek teh ukrepov k doseganju ciljnega zmanjšanja za 25 % do leta 2012, izražen v odstotkih;

19.

pozdravlja namen Komisije, da si bo po končani oceni nepotrebnih upravnih obremenitev leta 2008 zelo prizadevala za kratkoročno zmanjšanje takšnih obremenitev s tako imenovanimi „hitrimi ukrepi“ za najbolj očitne nepotrebne upravne obremenitve; poziva Komisijo, da na podlagi izkušenj držav članic, ki so že izvedle osnovno merjenje, opredeli dodatna področja, na katerih je mogoče enostavno doseči zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev, in predlaga ciljno zmanjšanje;

20.

podpira prizadevanja Komisije, da prikaže nepotrebne upravne obremenitve, ki izhajajo iz nove evropske zakonodaje, z vključitvijo metode standardnih stroškov v postopek ocene učinka; meni, da je nujno, da zainteresirane strani pomagajo pri zbiranju informacij, ki so potrebne za uporabo metode standardnih stroškov; poudarja, da mora kakovost ocene učinka nadzorovati odbor za oceno učinka s pomočjo javno dostopnih mnenj;

21.

poudarja, da Parlament ne bi smel obravnavati nobenih zakonodajnih predlogov Komisije, ki jim ni priložena neodvisno pregledana ocena učinka, ki vključuje presojo o morebitni nepotrebni upravni obremenitvi s pomočjo metode standardnih stroškov;

22.

meni, da bi bilo treba do konca leta 2008 presoditi o dodani vrednosti postopkov za oceno učinka odbora za oceno učinka; poziva Komisijo, naj v ta namen vzpostavi pokazatelje, ki bodo temeljili na izkušnjah mednarodnih organizacij in držav članic;

23.

predlaga, da se odobrena proračunska sredstva, ki so bila nedavno zbrana v proračunu EU za pilotni projekt za zmanjšanje upravnih obremenitev, uporabijo za ustanovitev neodvisne skupine strokovnjakov, ki bo spremljala kakovost mnenj odbora za oceno učinka s pregledi na kraju samem, zlasti v zvezi z navajanjem nepotrebnih upravnih obremenitev, ter nadzorovala izvajanje evropskega akcijskega programa za zmanjšanje upravnih obremenitev;

24.

poudarja, da je zelo pomembno jasno razlikovanje med primeri zastarelih, odvečnih ali pretirano predpisujočih obveznosti obveščanja in primeri, kjer obveznost obveščanja ostaja iz razlogov, ki so v zvezi z varstvom javnega zdravja, zdravjem, varnostjo, kakovostjo dela ter pravicami delavcev in okoljem ali finančnimi interesi Skupnosti;

25.

poudarja potrebo, da Svet in Parlament hitreje sprejmeta poenostavljene predloge, in zato poudarja sklenitev Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 16. decembra 2003 (10) za spremembo delovnih metod Sveta in Parlamenta, na primer z ustanovitvijo začasnih struktur, izrecno zadolženih za poenostavitev zakonodaje;

26.

predlaga, da Komisija vzporedno z akcijskim načrtom za zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev izvede študijo za:

a)

razvoj metodologije za količinski prikaz in oceno upravnih obremenitev ter vseh drugih obremenitev v zvezi z usklajevanjem (stroškov zaradi materialnih obveznosti, ki jih določa zakonodaja), ki izhajajo iz nove zakonodaje in iz sprememb obstoječe zakonodaje in predpisov,

b)

posledično izvajanje pilotnega projekta, ki bo vključeval zainteresirane strani, za uporabo metodologije merjenja, podobne tisti, ki se uporablja v zvezi z obremenitvami usklajevanja za oceno učinka,

c)

preskus in ocenjevanje te metodologije s strani odbora za oceno učinka,

d)

uporabo te metodologije kot standarda in njeno vključitev v vse ocene učinka;

27.

poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo primere, kjer se pogosto zahteva od različnih strani, da dajo na razpolago iste informacije, ter naj odpravijo podvajanje informacij;

28.

poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za zmanjšanje bremena, ki izhaja iz izključno nacionalnih predpisov;

29.

države članice poziva tudi, naj tiskane informacije nadomestijo z informacijami, ki so objavljene elektronsko in na svetovnem spletu z uporabo inteligentnih portalov, kjer je to mogoče;

30.

naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  UL C 197, 12.7.2001, str. 433.

(2)  UL C 153 E, 27.6.2002, str. 314.

(3)  UL C 64 E, 12.3.2004, str. 135.

(4)  UL C 98 E, 23.4.2004, str. 155.

(5)  UL C 102 E, 28.4.2004, str. 512.

(6)  UL C 104 E, 30.4.2004, str. 146.

(7)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 136.

(8)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 128.

(9)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 140.

(10)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

P6_TA(2007)0365

Poenostavitev zakonodajnega okolja

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o strategiji za poenostavitev zakonodajnega okolja (2007/2096(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, podpisanega 16. decembra 2003 (1),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2000 o poročilih Komisije Evropskemu svetu: „Boljša priprava zakonodaje 1998: skupna odgovornost (1998)“ in „Boljša priprava zakonodaje 1999“ (2),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2001 o Beli knjigi Komisije o evropskem javnem upravljanju (3),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. aprila 2003 o poročilih Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2000“ in „Boljša priprava zakonodaje 2001“ (4),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2004 o poročilu Komisije z naslovom „Boljša priprava zakonodaje 2002“ (5),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o poenostavitvi in izboljšanju zakonodajne dejavnosti Skupnosti (6),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2004 o oceni učinka zakonodaje Skupnosti in postopkov posvetovanja (7),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja (8),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o boljši pripravi zakonodaje 2004: Uporaba načela subsidiarnosti - 12. letno poročilo (9),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (10),

ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 14. novembra 2006 z naslovom: „Prvo poročilo o napredku glede strategije za poenostavitev zakonodajnega okolja“ (KOM(2006)0690),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0271/2007),

A.

ker si Komisija, Svet in Evropski parlament sistematično prizadevajo za izvajanje, opredelitev in izboljšanje uporabe instrumentov za poenostavitev zakonodaje,

B.

ker je poenostavitev zakonodajnega okolja z namenom zagotavljanja jasnosti, učinkovitosti in kakovosti zakonodaje predpogoj za doseganje cilja „izboljšanja priprave zakonodaje“, ki je ena od prednostnih nalog Evropske unije in katere cilj je zagotoviti visoko raven rasti in zaposlovanja,

C.

ker je eden od ključnih dosežkov poenostavitve njena postopna razširitev na vsa področja zakonodaje Evropske skupnosti,

D.

ob upoštevanju obveznosti in ciljev, predvidenih v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, predvsem obveznosti in ciljev v zvezi s poenostavitvijo in zmanjšanjem obsega zakonodaje Skupnosti ter vplivom te zakonodaje v državah članicah,

E.

ker je omenjeni delovni dokument Komisije nadaljevanje in uresničitev sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2005 z naslovom „Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja“ (KOM(2005)0535),

F.

ker omenjeni delovni dokument vsebuje nov tekoč „program poenostavitve“ za obdobje 2006-2009 z napovedjo ukrepov za poenostavitev oblike, ki zajemajo 43 prenovitev, 12 kodifikacij in 8 razveljavitev ter drugih 46 ukrepov za poenostavitev vsebine, ki se običajno opredeljujejo kot „revizije“,

G.

ker je bilo prejšnjim ukrepom poenostavitve dodanih še približno 500 novih zakonodajnih pobud (od katerih 200 v letu 2007) iz ločenega tekočega programa, ki je posebej posvečen kodifikacijam,

H.

ker je Komisija pojasnila, da ostaja program kodifikacije okviren, saj je odvisen od dostopnosti aktov, ki jih je treba kodificirati, v vseh jezikih, in ker je po besedah Komisije treba kodifikacijo prestaviti, kadar so predvidene nove spremembe teh aktov, iz česar sledi, da se po mnenju Komisije vrstni red za predložitev kodifikacij, navedenih v tekočem programu, lahko spremeni glede na ta dva dejavnika,

I.

ker Komisija v omenjenem delovnem dokumentu predlaga okrepitev prakse uvajanja uvodnega obrazložitvenega memoranduma v predloge, ki jih oblikuje, da bi lahko bolje obrazložila cilje poenostavitve,

J.

ker so homogeni sklop metodologij, izboljšan na podlagi posvetovanj z vsemi zainteresiranimi stranmi in izvedbe sektorskih analiz, sodelovanje med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom, pa tudi obširnejša uporaba samoregulacije in koregulacije dejavniki uspešnosti pri pobudah za poenostavitev,

K.

ker mora poenostavitev na evropski ravni spremljati ustrezna poenostavitev na nacionalni ravni, s čimer se zagotovi, da nacionalni predpisi ali tehnične ovire ne ogrozijo prednosti poenostavitve na ravni Skupnosti,

1.

poziva Komisijo, da se bolj posveča izvajanju, uporabi in ocenjevanju zakonodaje Skupnosti kot bistvenemu delu postopka za boljšo pravno ureditev;

2.

pozdravlja dejstvo, da so pobude za poenostavitev prvič vključene v zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2007, kar jasno kaže, da je strategija za poenostavitev politična prednostna naloga;

3.

poziva Komisijo, naj odslej sistematično vključuje pobude za poenostavitev v posebni del zakonodajnega in delovnega programa; v tem delu naj tudi navede, kakšno prednost namerava dati posameznim pobudam poenostavitve, ter naj v ta namen določi predloge za poenostavitev že v letni politični strategiji na začetku letnega procesa načrtovanja zakonodaje; poziva Komisijo, naj tudi prepreči nastajanje prevelikega števila dokumentov z navedenimi seznami pobud za poenostavitev, da bi bil referenčni okvir čim jasnejši;

4.

meni, da bi Parlament, Komisija in Svet morali skleniti medinstitucionalni sporazum o pospešeni metodi dela z namenom splošne poenostavitve ukrepov, tako kot je bilo to storjeno za kodifikacijo pravnega reda Skupnosti (11);

5.

odobrava prizadevanja Komisije za okrepitev dejavnosti kodifikacije pravnega reda Skupnosti kot osnovne in temeljne oblike poenostavitve zakonodajnega okolja;

6.

poziva Komisijo, naj čim prej začne reševati težave, povezane s prevajanjem, in naj prepreči, da bi predstavitev novih zakonodajnih predlogov negativno vplivala na pobude za kodifikacijo, kar bi škodilo celotnemu procesu poenostavitve; vztraja, naj bo Komisija dosledna in naj v zakonodajnem in delovnem programu ne navaja načrtov za kodifikacijo vsebin, glede katerih namerava predstaviti zakonodajne predloge;

7.

predlaga, naj Komisija enkrat za vselej sprejme prenovitev kot običajno zakonodajno tehniko, kar bo omogočilo, da bo za vsako pobudo na voljo celotno besedilo, tudi kadar bodo prisotne specifične spremembe, z jasno navedbo novih in nespremenjenih delov, s čimer bo zagotovljena čitljivost in večja preglednost zakonodaje Skupnosti;

8.

poziva Komisijo, naj v primerih, ko prenovitev ni mogoča, upošteva kodifikacijo zadevnega zakonodajnega okolja kot običajno zakonodajno tehniko, izvedljivo v roku šestih mesecev; meni, da bi bilo mogoče v okviru zgoraj navedenega medinstitucionalnega sporazuma v sodelovanju s Svetom in Komisijo vzpostaviti posebne ad hoc strukture in predvideti ustrezno vključitev zainteresiranih strani, prav z namenom spodbujanja poenostavitve;

9.

odobrava obveznost, ki jo je prevzela Komisija, da bo izdelala homogene metodološke temelje za postopek poenostavitve; zato poziva Komisijo, naj vztraja pri posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, na primer z razširitvijo pobud, napovedanih oktobra 2005 na področju kmetijstva in ribištva, na druge sektorje in z okrepitvijo ukrepov, ki jih namerava sprejeti v zvezi s tem na področju prava družb in avtorskih pravic; spodbuja Komisijo, naj pospeši sektorske analize in meritve upravne obremenitve, ki jo povzroča veljavna zakonodaja Skupnosti;

10.

poudarja temeljni pomen sodelovanja med institucijami Skupnosti kot nujen pogoj za uspeh vsake strategije poenostavitve; v zvezi s tem opozarja na pomembno znamenje dobre volje, ki ga je dal Evropski parlament s spremembami svojega Poslovnika, katerih namen je olajšati postopek sprejemanja kodifikacij oziroma uvesti ad hoc zakonodajni postopek za prenovitve;

11.

poudarja, da morajo biti tradicionalni zakonodajni instrumenti še naprej običajni način za doseganje političnih ciljev, ki jih določajo Pogodbe; meni, da koregulacija in samoregulacija lahko koristno dopolnjujeta ali nadomeščata zakonodajne ukrepe, če omogočata izboljšave, ki so enakovredne ali večje od tistih, ki jih je možno uresničiti z zakonodajo; poudarja, da mora biti vsaka uporaba postopkov alternativne zakonske ureditve skladna z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje; opozarja Komisijo, da je dolžna opredeliti pogoje in omejitve, ki jih morajo strani spoštovati pri izvajanju teh praks, ter da se sme te prakse uporabljati le pod nadzorom Komisije in brez poseganja v pravico Evropskega parlamenta do nasprotovanja njihovi uporabi;

12.

poziva Komisijo, naj si čimbolj prizadeva, da procesa poenostavitve in izboljšanja kakovosti zakonodaje v splošnem, ki poteka na ravni Skupnosti, na nacionalni ravni ne ogrozijo notranji predpisi ali tehnične ovire; od Komisije zahteva, da ta proces usmerja in spremlja tudi na nacionalni ravni, na primer tako, da tudi s pomočjo opozoril subjektov, ki jih to neposredno zadeva, opravlja funkcijo centra za zbiranje in širjenje najboljših praks, razvitih v Evropski uniji in v državah članicah;

13.

poudarja, da imajo redne in temeljite ocene učinka bistveno vlogo v postopku poenostavitve in da bi jih morala Svet in Parlament upoštevati pri vlaganju predlogov sprememb k predlogu v okviru zakonodajnega postopka.

14.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(2)  UL C 197, 12.7.2001, str. 433.

(3)  UL C 153, 27.6.2002, str. 314.

(4)  4 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 135.

(5)  5 UL C 98 E, 23.4.2004, str. 155.

(6)  6 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 512.

(7)  7 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 146.

(8)  8 UL C 297 E, 7.12.2006, str. 136.

(9)  9 UL C 297 E, 7.12.2006, str. 128.

(10)  UL C 297 E, 7.12.2006, str. 140.

(11)  Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994, „Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil“ (UL C 102, 4.4.1996, str. 2).

P6_TA(2007)0366

Uporaba „mehkega prava“

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pravnih in institucionalnih vidikih uporabe instrumentov „mehkega prava“ (2007/2028(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti členov 211, 230 in 249 Pogodbe,

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ustavne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0259/2007),

A.

ker je pojem mehko pravo po običajni praksi dvoumen in škodljiv in ker se ga ne bi smelo uporabljati v dokumentih institucij Skupnosti,

B.

ker se razlike med dura lex/mollis lex ne bi smelo sprejeti ali je priznati, saj je konceptualno zmotna,

C.

ker tako imenovani instrumenti mehkega prava, kot so priporočila, zelene in bele knjige ali sklepi Sveta, nimajo nobene pravne vrednosti in niso zavezujoči,

D.

ker „mehko pravo“ ne nudi popolnega sodnega varstva,

E.

ker bi obsežna uporaba instrumentov „mehkega prava“ pomenila premik z edinstvenega modela Skupnosti na bolj tradicionalne modele mednarodnih organizacij,

F.

ker trenutno poteka razprava o tem, kako bi se lahko izboljšalo učinkovitost regulativne funkcije Evropske unije, tako kar zadeva „mehko pravo“ kot tudi, kar zadeva „trdo pravo“,

G.

ker je Sodišče Evropskih skupnosti v zadevi Van Gend in Loos ugotovilo, da je Pogodba „več kot mednarodni sporazum, ki vzpostavlja zgolj obojestranske obveznosti držav pogodbenic. ... Skupnost [pomeni] nov pravni red mednarodnega prava, v korist katerega so države članice omejile, čeprav na omejenih področjih, svoje suverene pravice in katerega subjekti so ne le države članice, ampak tudi njihovi državljani. ..., [P]ravo Skupnosti torej ... posameznikom ne nalaga samo obveznosti, ampak jim daje tudi pravice, ki postanejo del njihove pravne dediščine. Take pravice nastanejo ne samo z izrecno podelitvijo s Pogodbo, ampak tudi na podlagi obveznosti, ki jih Pogodba jasno opredeli in naloži posameznikom, državam članicam in institucijam Skupnosti“ (1);

H.

ker se posledično pravo Skupnosti razlikuje od mednarodnega javnega prava po tem, da je zavezujoče ne le za države, ampak tudi za posameznike, ki na podlagi prava Skupnosti izvršujejo pravno zavarovane pravice, ter po tem, da vključuje vrsto institucij, vključno z Evropskim parlamentom, ki ga državljani Unije volijo neposredno; ker evropski pravni red temelji na demokraciji in pravni državi, kot je jasno izraženo v členu 6 in preambuli Pogodbe EU,

I.

ker to pomeni, da lahko institucije EU delujejo le v skladu z načelom zakonitosti, in sicer kadar jim je dodeljena pristojnost na pravni podlagi, in v okviru omejitev svojih pooblastil, in ker za upoštevanje tega skrbi Sodišče Evropskih skupnosti,

J.

ker je pravilen način delovanja Skupnosti, kadar ima zakonodajno pristojnost, sprejemanje zakonodaje prek demokratičnih institucij Unije, Parlamenta in Sveta, v kolikor se zdi to nujno ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti; ker lahko le sprejetje zakonodaje s primernimi institucionalnimi postopki iz Pogodbe zagotovi pravno varnost, pravno državo, sodno varstvo in izvršljivost ter ker vključuje to tudi spoštovanje institucionalnega ravnovesja, ki ga zajema Pogodba, in omogoča odprtost pri sprejemanju odločitev,

K.

ker to na splošno, kadar ima Skupnost zakonodajno pristojnost, preprečuje uporabo „mehkega prava“ ali „pravil ravnanja iz dokumentov, ki niso pravno zavezujoči, vendar imajo kljub temu nekatere neposredne pravne posledice, ter katerih cilj je dejanski učinek in ki ga lahko tudi dosežejo“ (2), pri čemer so bila ta pravila ravnanja v preteklosti uporabljena za ublažitev pomanjkanja formalne zakonodajne pristojnosti in/ali sredstev za izvrševanje ter so kot taka značilna za mednarodno javno pravo,

L.

ker so instrumenti mehkega prava, kadar jih izrecno določa Pogodba, legitimni, če niso uporabljeni kot nadomestki za zakonodajo, kadar ima Skupnost zakonodajno oblast in ko se ureditev na ravni Skupnosti zdi primerna ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, saj bi to pomenilo tudi kršitev načela prenesenih posebnih pristojnosti, in ker to še toliko bolj velja za sporočila Komisije, katerih cilj je razlagati zakonodajo Skupnosti; ker predstavljajo pripravljalni dokumenti, kot sta zelena in bela knjiga, tudi legitimno uporabo mehkega prava skupaj z obvestili in smernicami, ki jih je objavila Komisija, da bi razložila, kako izvaja politiko konkurence in državne pomoči,

M.

ker se takih instrumentov, ki jih je mogoče uporabiti kot razlagalna ali pripravljalna orodja za zavezujoče pravne akte, ne bi smelo obravnavati kot zakonodajo ali jim pripisovati učinkovitosti glede ustvarjanja norm,

N.

ker bi takšen položaj ustvaril zmedo in negotovost na področju, na katerem bi morali prevladovati jasnost in pravna varnost v interesu držav članic in državljanov,

O.

ker poleg tega, da spoštuje pravico Komisije do pobude, Parlament podpira tudi svojo pravico, da Komisijo pozove, naj poda zakonodajni predlog (člen 192 Pogodbe ES),

P.

ker lahko odprta metoda usklajevanja pomaga pri spodbujanju dosežkov notranjega trga, vendar je sodelovanje Parlamenta in Sveta v zvezi s tem na žalost zelo slabo; ker se je zaradi tega demokratičnega primanjkljaja odprte metode posvetovanja ne bi smelo zlorabljati zato, da nadomesti pomanjkanje zakonodajne pristojnosti Skupnosti ter da se tako državam članicam naloži dejanske obveznosti, ki so enakovredne zakonodaji, vendar se ustvarjajo zunaj zakonodajnih postopkov, določenih v Pogodbi,

Q.

ker člen 211 Pogodbe o ES določa: „[d]a bi Komisija zagotovila ustrezno delovanje in razvoj skupnega trga ... oblikuje priporočila ... glede zadev, obravnavanih v tej pogodbi, če je to v njej izrecno predvideno ali po mnenju Komisije potrebno“, vendar v skladu s petim odstavkom člena 249 priporočila niso zavezujoča in so v skladu s Sodiščem „ukrepi, ki niso zavezujoči niti za osebe, katerim so namenjeni“ (3) in ne določajo pravic, na katere bi se posameznik lahko skliceval pred državnim sodiščem (4), ter ker člen 230 Pogodbe ES preprečuje razveljavitev priporočil, ker niso obvezujoča,

R.

ker Sodišče kljub temu meni, da se taka dejanja „ne smejo ... obravnavati, kot da nimajo pravnega učinka. Nacionalna sodišča so zavezana k upoštevanju priporočil, da lahko presojajo o nerešenih sporih, zlasti kadar priporočila pojasnjujejo razlago nacionalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom njihovega izvajanja, ali kadar je njihov namen dopolnitev zavezujočih določb Skupnosti“ (5),

S.

ker lahko imajo priporočila, če se jih ne uporablja dovolj pazljivo, za posledico dejstvo, da nekateri akti Komisije presežejo njena pooblastila,

T.

ker vsebuje člen I-33 Pogodbe o Ustavi za Evropo podobno določbo kot člen 211 Pogodbe ES, vendar dodaja, da „Evropski parlament in Svet pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov ne sprejmeta nobenega akta, za katerega na zadevnem področju ni predviden ustrezen zakonodajni postopek“;

U.

ker je leta 2005 Komisija sprejela priporočilo o čezmejnem upravljanju avtorskih pravic za zakonite spletne glasbene storitve na podlagi člena 211 Pogodbe ES, opredeljeno kot „instrument mehkega prava ... oblikovan za to, da trgu omogoči, da gre v pravo smer“ in oblikovan za izpostavitev direktiv o avtorskih pravicah v informacijski družbi (6) ter o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski (7), ter ker uveljavlja Komisija možnosti posamezne politike s sredstvi mehkega prava, saj je njen glavni cilj spodbujati izdajo dovoljenj za več ozemelj ter priporočati, kako jo je treba urejati,

V.

ker je Komisija nameravala delovati v skladu s priporočili na drugih področjih, na katerih ima Skupnost pristojnost, tudi na področju ureditve avtorskih pravic in omejevanja odgovornosti revizorja, ali je vsaj razmišljala o tem;

W.

ker ostaja poleg tega projekt evropskega pogodbenega prava v okviru mehkega prava;

X.

ker lahko mehko pravo, ko ima Skupnost zakonodajno pristojnost, vendar se zaradi pomanjkanja politične volje ne uvede zakonodaja, obide pristojna zakonodajna telesa, kar lahko povzroči kršitev načel demokratičnosti in pravne države iz člena 6 Pogodbe EU ter načel subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe ES in povzroči, da Komisija prekorači svoje pristojnosti;

Y.

ker mehko pravo tudi ustvarja občutek „nadbirokracije“ brez demokratične legitimnosti, ki ni le oddaljena od državljanov, ampak je do njih dejansko sovražna, in ki se je pripravljena prilagoditi močnim lobijem, s katerimi pogajanja niso ne pregledna ne razumljiva državljanom, in ker lahko imajo prizadete tretje stranke (npr. potrošniki) zaradi njega utemeljena pričakovanja, pri čemer se ne morejo pravno braniti pred akti, ki imajo za njih negativne pravne učinke,

Z.

ker se načrt za boljšo zakonodajo ne bi smel omajati, zato da bi lahko izvršni organi Skupnosti učinkovito sprejemali zakonodajo z instrumenti mehkega prava, s čimer bi potencialno ogrozili pravni red Skupnosti, se izognili vpletenosti demokratično izvoljenega Parlamenta in pravnemu pregledu, ki bi ga izvedlo Sodišče Evropskih skupnosti, ter prikrajšali državljane za pravna sredstva,

AA.

ker ni določen noben postopek za posvetovanje s Parlamentom glede predlagane uporabe instrumentov mehkega prava, kot so priporočila in razlagalna sporočila;

1.

meni, da je mehko pravo v kontekstu Skupnosti preveč pogosto dvoumen in neučinkovit instrument, ki ima škodljiv učinek na zakonodajo Skupnosti in institucionalno ravnovesje ter ga je treba pazljivo uporabljati, tudi kadar je njegova uporaba določena v Pogodbi;

2.

opozarja, da tako imenovano mehko pravo ne more nadomestiti pravnih aktov in instrumentov, ki so na voljo za zagotavljanje kontinuitete zakonodajnih postopkov, zlasti na področju kulture in izobraževanja;

3.

poudarja dejstvo, da mora vsaka institucija EU, vključno z Evropskim svetom, upoštevati tako zakonodajne kot tudi nezakonodajne možnosti, ko se odloča od primera do primera, kakšne ukrepe, če sploh kakšne, bo sprejela;

4.

meni, da je odprta metoda usklajevanja pravno vprašljiva, saj deluje brez zadostne parlamentarne udeležbe in sodnega nadzora; zato jo je treba uveljavljati le v izjemnih primerih, potrebno pa je tudi preučiti vse možnosti vključitve Parlamenta v ta postopek;

5.

obžaluje, da uporablja Komisija mehko pravo, kadar predstavlja nadomestek za zakonodajo EU, ki je sama po sebi še vedno potrebna, ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ali kadar prenaša sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti na neznano območje;

6.

poziva institucije, da delujejo v skladu s členom I-33 Ustavne pogodbe in se vzdržijo sprejemanja instrumentov mehkega prava, ko so v obravnavi osnutki zakonodajnih aktov; meni, da tudi ob obstoječi zakonodaji zahteva izhaja iz načela pravne države iz člena 6 Pogodbe EU;

7.

poziva Komisijo, naj si še posebej prizadeva za zagotovitev preglednosti, vidnosti in javne odgovornosti v postopku sprejemanja nezavezujočih aktov Skupnosti ter naj poveča uporabo ocene učinka v postopku odločanja;

8.

poziva Komisijo, naj posebno pozornost posveti vplivu mehkega prava na potrošnike in njihove možnosti za vlaganje pravnih sredstev, preden predlaga kakršne koli ukrepe, ki vključujejo instrumente mehkega prava;

9.

v zvezi s sporočili Komisije meni, da iz zelenih in belih knjig ne izhajajo neposredne pravne obveznosti; meni pa, da se ne bi smelo šteti, da iz sprejetih dokumentov posvetovanj in izjav o političnih ciljih izhaja pravna obveznost sprejemanja odgovarjajočih ureditev;

10.

meni, da je namen razlagalnih sporočil Komisija uresničevati legitimni cilj vzpostavitve pravne varnosti, vendar pa njihova vloga ne bi smela razširiti onkraj te točke; meni, da so razlagalna sporočila, ko služijo za nalaganje novih obveznosti, nesprejemljiv način razširjanja zakonodaje s pomočjo mehkega prava; če vsebuje sporočilo podrobne predpise, ki niso neposredno zajeti v svoboščinah v okviru Pogodbe, ni v skladu s svojim pravim namenom in je zato nično (8);

11.

meni, da morajo biti sporočila, ki izpolnjujejo ta merila, še naprej omejena na primere, ko zakonodajalca, Parlament in Svet, zaprosita Komisijo, naj pripravi odgovarjajoče razlagalno sporočilo; meni, da je za prenos Pogodbe v stvarnost odgovorno zakonodajno telo, za njeno razlago pa Sodišče Evropskih skupnosti;

12.

meni, da so standardizacija in kodeksi ravnanja pomembni elementi samoregulacije; vseeno meni, da standardizacija ne sme pomeniti pretiranega normiranja in torej dodatnega bremena zlasti za mala in srednja podjetja; zato meni, da bi zadevne pravne podlage morale vsebovati varovala proti pretiranemu normiranju;

13.

poudarja, da se pripravljalni postopek ne sme kršiti in neupravičeno podaljšati, čeprav lahko Komisija upravičeno uporabi predzakonodajne instrumente; meni, da se mora Komisija na področjih, kot je projekt pogodbenega prava, na neki točki odločiti, ali bo izkoristila svojo pravico do pobude in na kakšni pravni podlagi jo bo izkoristila;

14.

poudarja, da se s Parlamentom kot edino demokratično izvoljeno institucijo Skupnosti trenutno ne opravljajo posvetovanja glede uporabe tako imenovanih instrumentov mehkega prava, kot so priporočila Komisije po členu 211 Pogodbe ES in razlagalna sporočila ter drugi podobni dokumenti;

15.

meni, da lahko medinstitucionalni dogovori pravno učinkujejo le na odnose med institucijami EU in zato ne predstavljajo mehkega prava, ki ga opredeljujejo pravni učinki v razmerju do tretjih strank;

16.

poziva Komisijo, naj v sodelovanju s Parlamentom razvije način delovanja, ki bo zagotavljal sodelovanje demokratično izvoljenih teles, vključno, če je to mogoče, s pomočjo medinstitucionalnega sporazuma, in torej učinkovitejši nadzor potrebe po sprejemanju instrumentov „mehkega prava“.

17.

poziva Komisijo, da se s Parlamentom posvetuje, kako se je z njim mogoče posvetovati, preden Komisija sprejme instrumente mehkega prava, in tako omogoči, da se predlagani ukrepi mehkega prava nadzorujejo in se tako izogne, da bi izvršilni organi na kakršen koli način zlorabili pooblastila; v skladu s tem predlaga začetek razprave o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma o tem vprašanju; meni, da bi moral biti cilj tega sporazuma zlasti rešitev nasprotja, ki je nastalo med členi 211, 249(5) in 230 Pogodbe ES in sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti v primerih, ko Sodišče od nacionalnih sodišč zahteva, da v sporih, ki se odvijajo pred sodišči, upoštevajo priporočila, ki sama po sebi v skladu s Pogodbo niso zavezujoča;

18.

ponovno poudarja pomembnost sodelovanja Parlamenta kot glavnega predstavnika interesov državljanov EU v vseh postopkih odločanja, kar bi prispevalo k zmanjševanju sedanjega nezaupanja državljanov v evropsko združevanje in vrednote;

19.

zato poudarja, da se je treba izrazu mehko pravo, pa tudi sklicevanju nanj v vseh uradnih dokumentih Evropskih institucij vedno izogibati;

20.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  Zadeva 26/62, Van Gend in Loos [1963] ECR 1.

(2)  Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, Vol. 9, 1/01/2005.

(3)  Zadeva C-322/88 Grimaldi [1989] ECR 4407, odstavek 16.

(4)  Grimaldi, odstavek 16.

(5)  Grimaldi, odstavek 18.

(6)  Direktiva 2001/29/ES, (UL L 167, 22.6.2001, str. 10).

(7)  Direktiva 2006/115/ES (UL L 376, 27.12.2006, str. 28).

(8)  Zadeva C-57/95 Francija proti Komisiji, [1997] ECR I-1627, odstavki 23 do 26.

P6_TA(2007)0367

Revizija enotnega trga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem (2007/2024(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Enotni trg za državljane — vmesno poročilo za spomladansko zasedanje Evropskega sveta leta 2007“ (KOM(2007)0060),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu z naslovom „Agenda državljanov — doseganje rezultatov za Evropo“ (KOM(2006)0211),

ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu „Izvajanje prenovljene Lizbonske strategije za rast in delovna mesta — leto uresničevanja“ (KOM(2006)0816),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Letna strategija politik za leto 2008“ (KOM(2007)0065),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Notranji trg blaga: temelj konkurenčnosti Evrope“ (KOM(2007)0035),

ob upoštevanju Zelene knjige Komisije o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM(2006)0744),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji“ (KOM(2006)0689),

ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 8. in 9. marca 2007,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2007 o socialnih storitvah splošnega pomena v Evropski uniji (1),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o vplivu in posledicah izključitve zdravstvenih storitev iz Direktive o storitvah na enotnem trgu (2),

ob upoštevanju končne izjave 4. evropske konference o obrti in majhnih podjetjih v Stuttgartu 16. in 17. aprila 2007,

ob upoštevanju berlinske izjave z dne 25. marca 2007,

ob upoštevanju gospodarskega poročila Komisije št. 271 „Koraki k okrepljenemu gospodarskemu povezovanju: enotni trg v 21. stoletju - prispevek k pregledu enotnega trga“,

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za enotni trg in varstvo potrošnikov ter mnenje Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0295/2007),

A.

ker je dokončanje enotnega trga zelo pomemben dogodek brez primere v evropski zgodovini, saj ponuja potrošnikom širšo ponudbo in nižje cene, ustvarja konkurenčen in dinamičen prostor za industrijo in trgovino, ter omogoča, da si evropske kulture med seboj izmenjujejo ideje in izkušnje,

B.

ker je Lizbonska strategija poudarila cilj socialne kohezije in predpostavlja večje vključevanje socialne dimenzije v sektorske politike Evropske unije,

C.

ker je bil enotni trg s svojimi štirimi temelji - prosti pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala - odločilen korak k evropskemu povezovanju,

D.

ker je vzpostavitev enotnega trga leta 1992 temeljila na treh načelih:

konkurenca: omogočiti dokončno oblikovanje enotnega trga na podlagi pravil socialnega tržnega gospodarstva ob podpori pravice do izkoriščanja konkurence, ki je osnovna demokratična pravica, namenjena zmanjšanju zlorabe gospodarske moči in ne le omejevanju pristojnosti javnih organov;

sodelovanje: omogočiti uresničitev čezmejnih ciljev in ciljev za celotno EU iz pogodb in programov Skupnosti ter

solidarnost: združiti različne strani ter uresničevati cilje socialne, ekonomske in ozemeljske kohezije,

E.

ker bo izvajanje Lizbonske strategije povzročilo strukturne reforme v državah članicah in odpiranje trgov, vendar se bo zaradi tega povečala tudi potreba po pravni ureditvi o pošteni konkurenci,

F.

ker je sprejetje Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (3) omogočilo pomemben napredek pri vzpostavljanju enotnega trga za storitve,

G.

ker je euro s seboj prinesel preglednost, učinkovitost in lažji dostop na enotni trg,

H.

ker še vedno obstaja odprto ali prikrito protekcionistično vedenje v upravah držav članic,

I.

ker še vedno obstajajo številne ovire za izvajanje štirih temeljnih svoboščin; ker je nujno treba izboljšati delovanje enotnega trga in se osredotočiti na enotni trg brez ovir,

J.

ker si je treba prizadevati za uresničitev dinamičnega, globalnega in prilagodljivega pristopa k enotnemu trgu, da se tako pridobi podporo sodržavljanov ,

K.

ker je treba dokončati odpiranje omrežnih industrij, kot so prevoz, telekomunikacije, poštne storitve in prevoz energije, ki so že po definiciji namenjene za povezovanje podjetij in posameznikov in so v svojem razvoju in odprtosti najboljša sredstva za uresničevanje enotnega trga v okviru odgovornega tržnega gospodarstva, ki ga omogočajo učinkoviti regulativni mehanizmi,

L.

ker je v zadnjih letih Evropska unija sprejela različne zakonodajne ukrepe za okrepitev enotnega trga finančnih storitev, kot so bančne storitve, upravljanje premoženja, zavarovanje, pokojninski skladi in računovodstvo, ki so bili koristni za podjetja in potrošnike, s tem pa je EU postala vodilna sila v svetu ter je določila smer razvoja in standarde v sektorju finančnih storitev,

M.

ker je bil dosežen dober napredek pri dokončnem oblikovanju enotnega trga grosističnih finančnih storitev, vendar je za zdaj le malo dokazov za to, da se takšen napredek znatno prenaša tudi na maloprodajno raven, kar je pogosto posledica kulturnih in tradicionalnih prednostnih zahtev državljanov, vendar tudi pravnih in davčnih ovir,

N.

ker ima Komisija pomembno odgovornost, da uveljavi skladnost pravil konkurence ter tako zagotovi pravične in enake konkurenčne pogoje za podjetja EU ter popolno uresničitev koristi enotnega trga za potrošnike EU,

O.

čeprav bodo države članice ohranile svoje posebne pravice glede davčnih vprašanj, lahko ima Komisija še vedno koristno vlogo pri nekaterih vidikih davčne politike, ki bo pospešila oblikovanje dejanskega enotnega trga,

P.

ker je treba zmanjšati upravno breme podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP),

Q.

ker je v EU pomanjkanje inovacij v primerjavi z njenimi glavnimi tekmeci,

R.

ker je enotni trg najbolj učinkovit instrument za soočanje z izzivi globalizacije prek konkurenčnega in dinamičnega evropskega gospodarstva,

S.

ker mora Komisija pri izvajanju svojih politik, zlasti politike enotnega trga, v celoti upoštevati širitev EU ter vpliv politik v novih državah članicah in tudi nove elemente, kot so socialni transferji in tehnološki napredek,

T.

ker je zaradi večje raznolikosti članic širitev, zaradi katere so se povečale možnosti, ki jih ponuja enotni trg, tudi izziv za njegovo pravilno delovanje; ker raznolikost na področju obdavčevanja pravnih oseb predstavlja možen vir napetosti med državami članicami,

1.

pozdravlja aktivno vlogo Komisije in njeno napredno vizijo za enotni trg, ter delo, ki ga je Komisija opravila v zvezi s pregledom enotnega trga, in poudarja, da je pomembno v ta proces vključiti vse zainteresirane strani;

2.

želi, da je revizija enotnega trga priložnost za to, da se državljanom Evrope pokaže vse koristi, ki jih lahko imajo iz dokončnega oblikovanja enotnega trga; poziva Komisijo in države članice, naj zmanjšajo razliko med možnostmi in realnostjo enotnega trga;

3.

poudarja pomen dejstva, da se vsem državljanom zagotovijo koristi enotnega trga; meni, da nekatere občutljive skupine nimajo popolnega dostopa do trga, in opozarja, da Izjava št. 22, priložena Amsterdamski pogodbi, predvideva, da morajo institucije Skupnosti pri oblikovanju ukrepov iz člena 95 Pogodbe ES upoštevati potrebe invalidnih oseb;

4.

upa, da se bodo okrepili delovni odnosi z nacionalnimi parlamenti, da bodo tako nacionalni predstavniki državljanov iz držav članic jasneje videli bistvo in koristi enotnega trga; s tem v zvezi poudarja konstruktivni dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom ob letnih srečanjih o lizbonski agendi, za katerega meni, da je dober primer sodelovanja, ki ga je treba v prihodnje okrepiti;

5.

poudarja, da je nujno treba uresničiti vsebino sklepne izjave k četrti evropski konferenci o obrti in malih podjetjih, ob upoštevanju ključne vloge teh podjetij v evropskem gospodarstvu; zato zahteva, da se ti zaključki upoštevajo pri oblikovanju in izvajanju politik Skupnosti, zlasti v okviru ponovnega pregleda enotnega trga in revizije politike za MSP;

6.

obžaluje, da države članice v praksi ne čutijo dovolj pripadnosti k enotnemu trgu;

7.

priznava, da je treba na področju enotnega trga posvetiti veliko pozornosti zagotavljanju kakovosti življenja, okoljskim zadevam in varstvu potrošnikov;

Povečano zaupanje interesnih skupin na enotnem trgu

8.

meni, da bi morala analiza vpliva, ki ga imajo na posamezen trg, gospodarski sektor, okolje in socialno področje, imeti večjo vlogo pri oblikovanju novih političnih pobud;

9.

ponovno poudarja, da sta socialna in ozemeljska kohezija en izmed bistvenih sestavnih delov enotnega trga, pomen krepitve zaupanja državljanov prek spodbujanja socialnih in okoljskih ciljev, ki so skupni vsem državam članicam, kot so kakovostne službe, enake možnosti, varovanje zdravja in okolja ob upoštevanju evropske kulturne raznolikosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo EU na teh področjih igrala vlogo zaščitnice in se tako izognila zakonodajni konkurenci med državami članicami;

10.

opozarja, da lahko samo socialna kohezija z doslednim varstvom potrošnikov vodi do tega, da javnost bolje dojema prednosti, ki jih prinaša enotni trg;

11.

poudarja pomen spodbujanja prostega pretoka delavcev znotraj enotnega trga; opozarja, da je mobilnost delavcev znotraj meja Unije pomemben element, ki podpira konkurenčnost evropskih podjetij in spodbuja inovativnost prek izmenjave strokovnega znanja in večje konkurence;

12.

poudarja, da je dobra politika enotnega trga ključna za spodbujanje inovativnosti s povečanjem konkurence in za oblikovanje podjetjem prijaznega okolja, kar je zlasti pomembno za MSP; zlasti poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo dejanske ukrepe za podporo inovativnih zmogljivosti malih podjetij in obrtnikov, zlasti prek orodij za financiranje inovacij, prilagojenih posebnim lastnostim teh podjetij;

13.

poziva Komisijo, naj nemudoma sprejme celovito strategijo na področju pravic intelektualne lastnine in okrepi varstvo teh pravic, da se tako podpre inovacije, spodbudi industrijsko zmogljivost Evrope in podpre rast; poudarja pomen vzpostavitve patenta Skupnosti in visokokakovostnega, stroškovno učinkovitega in inovacijam prijaznega sodnega sistema za evropske patente, ob upoštevanju pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti; je seznanjen s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izboljšanju patentnega sistema v Evropi (KOM(2007)0165);

14.

meni, da bo učinkovita politika konkurence pripomogla k oblikovanju zaupanja potrošnikov, zagotovila državljanom koristi zaradi večje izbire, nižjih cen in višje kakovosti; poziva Komisijo, naj preuči, na kakšen način se lahko bolje vključi ukrepe politike konkurence v širšo politiko enotnega trga;

15.

poudarja pomen boja proti goljufijam in piratstvu znotraj enotnega trga;

16.

meni, da je izjemno pomembno reševati vprašanja v zvezi s podnebnimi spremembami in zagotoviti trajnostni razvoj, kar je mogoče doseči samo z uravnoteženo kombinacijo energije, prav tako ima politika enotnega trga, ki spodbuja trajnostno, in konkurenčno energijo, ključno vlogo pri doseganju teh ciljev; pozdravlja omenjene sklepe predsedstva Evropskega sveta v Bruslju; vendar obžaluje, da je bil morebitni prispevek jedrske energije tako malo poudarjen;

17.

v skladu z odstavkom 19(i) oddelka III mandata medvladne konference leta 2007 (4), ki se nanaša na protokol o storitvah splošnega pomena, ki bo priložen pogodbam, poziva Komisijo, naj sprejme pobude za odpravo pravne negotovosti glede položaja storitev splošnega pomena, zlasti državne pomoči in pravil za javne razpise; pozdravlja pobude Komisije, katerih namen je pojasnitev nedoslednosti na področju zdravstvenih in socialnih storitev splošnega pomena na enotnem trgu; meni, da so solidne in moderne storitve splošnega pomena potrebne za doseganje ciljev splošnega pomena, kot so socialna in ozemeljska kohezija, varstvo okolja in kulturna raznolikost;

18.

poudarja pomen krepitve učinkovitosti potrošniškega prava za enotni trg, zato pozdravlja zeleno knjigo Komisije o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov; ugotavlja, da so obstoječe klavzule za minimalno usklajevanje, ki so vsebovane v osmih direktivah, vir pravne negotovosti za podjetja in potrošnike; meni, brez napovedovanja rezultata posvetovanja, da je za okrepitev zaupanja potrošnikov najbolj primeren mešan pristop s horizontalnim instrumentom;

19.

opozarja, da samo 6% potrošnikov uporablja čezmejno elektronsko poslovanje; zato poudarja pomen povečanja zaupanja potrošnikov v nakupe, ki potekajo na čezmejni ravni, da se odpravi razdrobljenost enotnega trga v digitalnem okolju; zato spodbuja Komisijo, da nameni podporo ustreznemu okviru za razvoj elektronskega poslovanja, da se vzpostavi bolj spodbudno gospodarsko okolje, izboljša kakovost zakonodaje ter okrepi pravice potrošnikov ter položaj MSP na trgu;

20.

poudarja, da tako potrošniki kot tudi ponudniki storitev ne morejo vedno določiti kateri pravni režim se uporablja za vsak vidik njihovih dejavnosti; zato poziva Komisijo, da jasno opredeli povezanost med instrumenti zasebnega mednarodnega prava in instrumenti enotnega trga, da se preprečijo dvomi o tem, kdaj se uporabljajo zakonodaja ali uredbe domače ali tuje države, in da se ne dopusti vrzeli v ureditvi odgovornosti, ki se uporablja za ponudnike storitev;

21.

poziva k standardizaciji na vseh sektorskih ravneh, da se izboljša dostop za invalidne osebe, starejše in otroke; poudarja pomen, ki ga je imel ta postopek na področjih kot so mestni avtobusi, dvigala, električne naprave ter informacijska in komunikacijska tehnologija pri širjenju koristi enotnega trga do ranljivih državljanov, in pri oblikovanju večje gotovosti ter pri preprečevanju pojavljanja ovir za industrijo v Uniji;

22.

poudarja, da mora sklepanje pogodb o javnih naročilih potekati na pošten in pregleden način, ob spoštovanju pravil javnega naročanja, saj to lahko spodbudi tudi inovativnost in tehnološki razvoj ter reši okoljska in socialna vprašanja, vključno z dostopom za invalidne osebe; poziva Komisijo, naj spodbudi države članice k izboljšanju dostopa MSP do javnih naročil in k uporabi predkomercialnih javnih naročil, da se tako izboljša inovacijska zmožnost enotnega trga;

23.

meni, da je prost pretok blaga ključni element za učinkovitost enotnega trga; opozarja, da za 25 % blaga, izdelanega v Evropski uniji, še vedno ne veljajo usklajevalni ukrepi; zato pozdravlja pobudo Komisije za izboljšanje delovanja enotnega trga na tem področju; poziva države članice, da v celoti uporabljajo vzajemno priznavanje, da tako zagotovijo izvajanje te temeljne svoboščine, ki je v korist potrošnikom in podjetjem;

24.

poudarja, da je treba odpraviti ovire pri vzpostavljanju enotnega plačilnega območja in nadaljnji liberalizaciji poštnega trga, pri čemer se zagotovijo finančna sredstva za učinkovito univerzalno storitev;

25.

meni, da je potrebno dodatno finančno povezovanje v Evropski uniji, da se prispeva k trajnostni rasti, zlasti z nižjimi stroški transakcij, večjimi možnostmi delitve tveganja in s tem z učinkovitejšo razporeditvijo sredstev;

26.

meni, da sedanji sistemi davka na dodano vrednost in trošarin ovirajo popolno uresničitev enotnega trga zlasti na področju čezmejne trgovine; poziva Komisijo, naj preuči davčne težave glede osebnega naročanja po pošti in spletnega nakupovanja ter pripravi predloge, s katerimi bo olajšala državljanom EU popolno uresničevanje pravic do prostega pretoka blaga;

27.

poziva, naj se posebna pozornost nameni vprašanjem, ki jih imajo MSP glede enotnega trga, zlasti z izboljšavami glede stroškov in hitrosti postopkov ustanovitve, dostopnosti tveganega kapitala, stroškov in hitrosti plačilnih storitev ter mobilnosti oseb, blaga in storitev; poziva Komisijo naj zagotovi, da tvegani kapital iz Evropskega investicijskega sklada koristno prejmejo mala in srednje velika podjetja ter inovativna podjetja;

28.

meni, da neformalna omrežja, kot so Solvit in Evropska mreža potrošniških centrov (ECC-Net), pomembno dopolnjujejo uradne in pravne instrumente, ki so na voljo državljanom in podjetjem; pozdravlja pobudo za ustanovitev informacijskega omrežja za notranji trg (IMI- informacijski sistem za notranji trg); poziva Komisijo, naj poveča kadrovske vire in izboljša svojo informacijsko strategijo, da bodo državljani in podjetja seznanjeni, da ta omrežja obstajajo in da bodo postala popolnoma učinkovita;

29.

meni, da je treba preučiti okrepljeno posvetovanje in uporabo ustreznih mehanizmov za hitrejše reševanje sporov, zato poziva k vzpostavitvi učinkovitega mehanizma hitrega reševanja sporov z arbitražo na ravni EU, da se spodbudi hitro reševanje sporov glede pravil enotnega trga;

Zmanjšanje upravnih bremen

30.

pozdravlja pobude Komisije za zmanjšanje upravnih bremen podjetij in poziva k dodatnemu prizadevanju na tem področju, da se izboljša dostop do enotnega trga brez zmanjševanja potrebnega varstva državljanov, potrošnikov in zaposlenih;

31.

poudarja, da predstavlja vzajemno priznavanje pomemben element enotnega trga, ki ne preprečuje približevanja zakonodaje, kjer se to zdi potrebno;

32.

vendar poudarja, da mora enotni trg 21. stoletja delovati v okviru potrebnih in sorazmernih pravil; meni, da je treba na nekaterih področjih nadaljevati z večjo harmonizacijo, zlasti na področju maloprodajnih finančnih storitev (vključno s plačilnimi sredstvi) in delovanja davčnega sistema; pozdravlja zeleno knjigo Komisije o maloprodajnih finančnih storitvah (KOM(2007)0226) in, ob priznavanju lokalnega značaja teh storitev, poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja že storjene in načrtovane korake za oblikovanje pogojev za enotni trg, v kateremu se bodo lahko potrošniki in dobavitelji odločili za sodelovanje; meni, da je zaradi tega treba pri potrošnikih izvesti večje raziskave o možnih pobudah; spodbuja Komisijo, da predvidi vzpostavitev konsolidirane enotne osnove za odmero evropskega davka za podjetja;

33.

poudarja, da zmanjšanje obsega pravne ureditve ne pomeni nujno tudi njenega izboljšanja; zato poziva Komisijo, da razmisli o novih pobudah za izboljšanje delovanja in povezovanja notranjega trga, ter konsolidira in poenostavi zakonodajo;

34.

meni, da morajo biti posvetovalni postopki Komisije bolj pregledni in bolj usmerjeni, da se tako spodbudi k sodelovanju vse zainteresirane strani, še zlasti MSP;

35.

meni, da je spodbujanje konkurence preko regulativne reforme spodbuda, ki jo Evropa potrebuje za povečanje produktivnosti; ponavlja, da se morajo pravice Parlamenta v regulativni reformi popolnoma upoštevati;

36.

meni, da mora Komisija izboljšati usklajenost presoj vpliva, v okviru katerih je treba upoštevati stališča vseh zainteresiranih strani; zato pozdravlja ustanovitev odbora Komisije za presojo vpliva, in jo poziva, naj bodo ta mnenja objavljena; poziva, naj Evropski parlament opravi več presoj vpliva v podporo svojih predlogov;

37.

poziva Komisijo, da vključi „preverjanje kršitev na notranjem trgu“ v mehanizme za boljšo zakonodajo, kot je priporočil Evropski parlament, da se zagotovi, da regulatorni organi vedno upoštevajo posledice svojih ukrepov na štiri svoboščine enotnega trga, poleg drugih vidikov, ki jih je treba upoštevati, zlasti trajnost in zaposlitev;

38.

opozarja, da bi morali opraviti tudi naknadno ocenjevanje zakonodaje, s čimer bi zagotovili uporabo pravil v skladu z njihovim namenom ter opozorili na morebitne nepredvidene negativne učinke;

39.

soglaša s stališčem Komisije, da koregulacija in samoregulacija lahko predstavljata instrumente za dopolnjevanje zakonodajnih pobud na nekaterih področjih, ob upoštevanju pristojnosti zakonodajalca; ravno tako poudarja učinkovitost okrepljenega sodelovanja na nekaterih področjih, da se tako doseže prostovoljno usklajevanje;

40.

meni, da je neustrezen prenosa ena izmed največjih ovir za uresničevanje enotnega trga in da so države članice odgovorne za boljši prenos in izvajanje zakonodaje EU; pozdravlja izboljšanje prenosa nacionalne zakonodaje ter cilj zgoraj navedenega Evropskega sveta v Bruslju za postopno zmanjšanje ciljnega primanjkljaja pri prenosu na 1%; poziva države članice, da se izogibajo prekomernemu zakonskemu urejanju nacionalnih predpisov (gold plating);

41.

poudarja, da je pomembno povečati in izboljšati upravno sodelovanje med organi držav članic, pristojnimi za enotni trg;

Mednarodna razsežnost

42.

obžaluje, da nekatere države članice sprejemajo ukrepe za varstvo svojega nacionalnega trga; poudarja, da je pomembno zagotoviti enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu; poudarja, da je dobro delujoč enotni trg konkurenčna prednost za Evropo v okviru globalizacije;

43.

poziva Komisijo, naj pri oblikovanju enotnih politik sistematično ocenjuje in upošteva primerljive politike, ki jih uporabljajo veliki partnerji Evropske unije, kot so ZDA, Rusija, Kitajska, Indija, Brazilija, Japonska. itd., za izboljšanje konkurenčnosti Evropske unije in odpravljanje ovir za svetovno trgovino;

44.

poudarja, da politične pobude za povečanje konkurenčnosti ne smejo znižati evropskih standardov; opozarja, da je pomembno razviti konstruktiven in uravnotežen dialog z zunanjimi partnerji ter tako vplivati na razvoj mednarodnih standardov;

45.

se seznanja s pobudo Komisije, v kateri se zavezuje k celovitemu pregledu instrumentov trgovinske zaščite EU; poudarja, da so uspešni ukrepi trgovinske zaščite lahko učinkoviti in bistveni za konkurenco, rast ter delovna mesta v svetovnem gospodarstvu; opozarja, da bi morala EU še naprej ohraniti vodstvo, ki ga je v preteklosti pokazala pri izboljševanju in krepitvi discipline na ravni Svetovne trgovinske organizacije;

46.

meni, da bo EU v svetovnem gospodarstvu lahko uspevala samo, če doseže oziroma preseže inovacijsko sposobnost svojih trgovinskih partnerjev; ponavlja dejstvo, da EU potrebuje posebne ukrepe, da bi enotni trg postal bolj inovativen; poleg tega poziva institucije Evropske unije, da vključijo Unijo kot celoto glede na prihodnje trende v svetovnem gospodarstvu, da tako zagotovijo učinkovitost trgovinske zaščite EU in trajnostno konkurenco; meni, da bi čezatlantski notranji trg lahko bil en izmed primernih instrumentov za doseganje tega;

*

* *

47.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0070.

(2)  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0201.

(3)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

(4)  Priloga I k sklepom predsedstva, Evropski svet v Bruslju dne 21. in 22. junija 2007.


Sreda, 5. september 2007

24.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 187/87


ZAPISNIK

(2008/C 187 E/03)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.

2.   Boj proti terorizmu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0046/2007), ki so ga postavili Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN Svetu: Boj proti terorizmu (B6-0139/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0051/2007), ki so ga postavili Manfred Weber in Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN Komisiji: Boj proti terorizmu (B6-0313/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0053/2007), ki so ga postavili Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Boj proti terorizmu (B6-0314/2007)

Predsednik je ugotovil, da predsedujoči Svetu še ni prisoten.

Govorila je Kathalijne Maria Buitenweg, ki je zahtevala, da se razprava preloži do prihoda predsedujočega Svetu, saj so bila vprašanja za ustni govor naslovljena na Svet.

Predsednik je vseeno predlagal skupščini, da se zaradi upoštevanja časovnih omejitev z razpravo nemudoma prične.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

Joseph Daul, Martine Roure, Alexander Alvaro, Cristiana Muscardini, Kathalijne Maria Buitenweg in Giusto Catania so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Franco Frattini (podpredsednik Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Jaime Mayor Oreja, Bárbara Dührkop Dührkop, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Koenraad Dillen, Timothy Kirkhope, Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Paul Marie Coûteaux in Ryszard Czarnecki.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI

podpredsednica

Govorili so Miguel Portas, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Antonio Tajani, Michael Cashman, Ignasi Guardans Cambó, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mihael Brejc, Dan Mihalache, Anneli Jäätteenmäki, Jan Tadeusz Masiel, Barbara Kudrycka, Csaba Sándor Tabajdi, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Bogdan Klich, Ana Maria Gomes, Hubert Pirker, Libor Rouček, Herbert Reul, Proinsias De Rossa, Charlotte Cederschiöld, Giulietto Chiesa, Maria da Assunção Esteves, Ioannis Varvitsiotis, Józef Pinior, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Jana Hybášková, Paulo Casaca, Manuel Lobo Antunes in Franco Frattini.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 11.10.2007.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

Govorila je Sophia in 't Veld, ki je obžalovala, da Svet in Komisija nista odgovorila na njeni vprašanji o kontaktni skupini na visoki ravni za zaščito podatkov (E-5454/2006) in o „Foreign Intelligence Surveillance Act“ (FISA) (E-4176/2007) in je od obeh institucij zahtevala pisni odgovor.

3.   Sestava Parlamenta

Pristojni nizozemski organi so Evropski parlament obvestili, da je Lily Jacobs imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Margrietusa van den Berga z začetkom veljavnosti od dne 4.9.2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Lily Jacobs polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala pisno izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

4.   Razpored dela

Na zahtevo političnih skupin je Parlament sklenil, da se bo na četrtkovi seji ob 12.00 brez razprave glasovalo o sledečem dokumentu: Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ [08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD)]

Poročevalec: Inger Segelström (A6-0308/2007) (točka 50 PDOJ).

*

* *

Govoril je Richard Howitt, ki je zahteval, da predsednik Parlamenta nujno sprejme ukrepe za zaščito delegacije iz Kolumbije, ki je obiskala Evropski parlament 27. in 28. junija 2007 in ki so ji ta teden grozili s smrtjo (predsednik je to vzel na znanje).

5.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom„Izid glasovanj“.

5.1.   Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Prizadevanja držav članic v letu 2005, da bi dosegle trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi [2007/2108(INI)] - Odbor za ribištvo.

Poročevalec: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0368)

5.2.   Predlog spremembe proračuna št. 5/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2007 za proračunsko leto 2007, Oddelek III - Komisija [11707/2007 - C6 0232/2007 - 2007/2162(BUD)] - Odbor za proračun.

Poročevalec: James Elles (A6-0300/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0369)

5.3.   Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga [COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)] - Odbor za promet in turizem.

Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0370)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0370)

6.   Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico delegaciji parlamenta iz Južnoafriške republike, ki se je nahajala na častni tribuni.

*

* *

Govoril je Gary Titley o postopku glasovanja glede treh poročil Jeggle.

7.   Čas glasovanja (nadaljevanje)

7.1.   Konzervirano mleko za prehrano ljudi * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi [COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P6_TA(2007)0371)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0371)

7.2.   Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov [COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0372)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0372)

7.3.   Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/97 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko [COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0373)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0373)

*

* *

Govoril je Geoffrey Van Orden, ki je nagovoril južnoafriško delegacijo, prisotno tega dne na tribuni, in ji posredoval sporočilo z obsodbo Mugabejevega režima v Zimbabveju (predsednik je to vzel na znanje).

7.4.   Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letalo (glasovanje)

Razprava je potekala 12.2.2007(točka 16, Zapisnik z dne 12.02.2007).

Ob koncu razprave je bil predložen sledeči predlog resolucije:

Paolo Costa v imenu odbora TRAN o Uredbi Komisije (ES) št. 1546/2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (tekočine, prinesene na letalo) (B6-0267/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0374)

7.5.   Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (glasovanje)

Poročilo: Logistika tovornega prometa v Evropi - ključ do trajnostne mobilnosti [2006/2228(INI)] - Odbor za promet in turizem.

Poročevalka: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0375)

7.6.   Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0322/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0376)

7.7.   Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (glasovanje)

Poročilo: Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola [2007/2005(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0377)

8.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročila Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007): - Andreas Mölzer, Hynek Fajmon

Tekočine na letalih - B6-0267/2007: - Hubert Pirker, John Attard-Montalto, Zita Pleštinská

Poročilo: Alessandro Foglietta - A6-0303/2007: - Zuzana Roithová, Erna Hennicot-Schoepges.

9.   Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani „Séance en direct“ (informacije o zasedanju), na povezavi „Results of votes (roll-call votes)“ in v tiskani prilogi „Izidi poimenskih glasovanj“.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC

podpredsednik

10.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Jean Lambert je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne 3.9.2007.

*

* *

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

11.   Finančna nestabilnost in dejanski vpliv na gospodarstvo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Finančna nestabilnost in dejanski vpliv na gospodarstvo

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu), Joaquín Almunia (član Komisije) in Charlie McCreevy (član Komisije) so podali izjave.

Govorili so John Purvis v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli v imenu skupine ITS, Cristobal Montoro Romero, Pervenche Berès, Andrea Losco, Guntars Krasts, Karsten Friedrich Hoppenstedt in Ieke van den Burg.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

podpredsednik

Govorili so Olle Schmidt, Mario Borghezio, Poul Nyrup Rasmussen, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Udo Bullmann, Harald Ettl, Benoît Hamon, Elisa Ferreira, Manuel Lobo Antunes, Joaquín Almunia in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

12.   Konvencija o boju proti dezertifikaciji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0049/2007), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Svetu: Cilji konference pogodbenic konvencije o boju proti dezertifikaciji, ki bo od 3. do 14. septembra 2007 v Madridu (B6-0140/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0050/2007), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Komisiji: Cilji konference pogodbenic konvencije o boju proti dezertifikaciji, ki bo od 3. do 14. septembra 2007 v Madridu (B6-0312/2007)

Miroslav Ouzký je predstavil vprašanji za ustni odgovor.

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Joaquín Almunia (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Cristina Gutiérrez-Cortines v imenu skupine PPE-DE, María Sornosa Martínez v imenu skupine PSE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Edite Estrela, Kyriacos Triantaphyllides in Manuel Lobo Antunes.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

Cristina Gutiérrez-Cortines v imenu skupine PPE-DE, María Sornosa Martínez v imenu skupine PSE, Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE, Liam Aylward, Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta in Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Marie Anne Isler Béguin in David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, o ciljih EU za 8. zasedanje konference pogodbenic (COP8) konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji (UNCCD), ki bo potekala v Madridu od 3. do 14. septembra 2007 (B6-0329/2007)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3, Zapisnik z dne 06.09.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.15 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 17.30.)

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

13.   Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0138/2007).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Globalni pristop k vprašanju migracij

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker in Paul Rübig.

Vprašanje 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Enako obravnavanje moških in žensk ter modernizacija delovnega prava

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 3 (Chris Davies): Palestina

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Chris Davies in David Martin.

Vprašanje 4 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 5 (David Martin): Pomoč za trgovino

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil David Martin.

Vprašanje 6 (Esko Seppänen): Politika severne dimenzije

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Esko Seppänen.

Vprašanje 7 (Bernd Posselt): Frontex

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 8 (Sarah Ludford): Izboljšanje policijskega sodelovanja

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 9 (Dimitrios Papadimoulis): Ekumenski značaj carigrajskega patriarhata

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Dimitrios Papadimoulis in Bernd Posselt.

Vprašanje 10 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 11 (Mairead McGuinness): Izidi vrha EU - Brazilija

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Mairead McGuinness in Jim Allister.

Vprašanje 12 (Marianne Mikko): Sporazumi o ribolovu v vodah Čudskega jezera med Rusijo in Estonijo ter pomoč Evropske unije Estoniji

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marianne Mikko.

Vprašanje 13 (Brian Crowley): Odnosi EU-Bosna

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Brian Crowley.

Vprašanja od 14 do16 so vlagatelji umaknili.

Vprašanje 17 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Evropsko računsko sodišče

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Vprašanji 19 in 20 se štejeta za brezpredmetni zaradi odsotnosti vlagateljev vprašanj.

Vprašanje 21 (Marian Harkin): Razlika med državami članicami iz schengenskega območja in državami, ki so izven njega

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marian Harkin.

Vprašanje 22 (Proinsias De Rossa): Oblikovanje pododbora za človekove pravice EU - Izrael

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Proinsias De Rossa.

Vprašanje 23 (Johan Van Hecke): Razmere v Zimbabveju

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Johan Van Hecke.

Vprašanje 24 (Danutė Budreikaitė): Severni plinovod

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 25 (Luisa Morgantini): Šestmesečna zaporna kazen Mordechaija Vanunuja

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje.

Vprašanje 26 (Richard Howitt): Napredek direktive o delovnih razmerah začasnih uslužbencev

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Richard Howitt.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.00, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE

podpredsednica

14.   Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (razprava)

Poročilo: Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami [2007/2001(INI)] - Odbor za zunanje zadeve.

Poročevalka: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Elena Valenciano Martínez-Orozco je predstavila poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Feleknas Uca (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Roberta Alma Anastase v imenu skupine PPE-DE, Véronique De Keyser v imenu skupine PSE, Anders Samuelsen v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Charles Tannock, Józef Pinior, Lydie Polfer, Marek Aleksander Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Kathy Sinnott, Laima Liucija Andrikienė, Evgeni Kirilov, Sarah Ludford, Mikel Irujo Amezaga, Bernd Posselt, Katrin Saks, Hannu Takkula, Francisco José Millán Mon, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Pierre Schapira, Luís Queiró, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Geoffrey Van Orden, Gabriela Creţu, Bogusław Sonik in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4, Zapisnik z dne 06.09.2007.

15.   Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (razprava)

Poročilo: Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom [2006/2224(INI)] - Odbor za ribištvo.

Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Carmen Fraga Estévez je predstavila poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Rosa Miguélez Ramos, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Catherine Stihler, Marianne Mikko in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5, Zapisnik z dne 06.09.2007.

16.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 393.244/OJJE).

17.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Harald Rømer

generalni sekretar

Gérard Onesta

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (...,...,...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi

Poročilo: Paulo CASACA (A6-0297/2007)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

2.   Predlog spremembe proračuna št. 5/2007

Poročilo: James ELLES (A6-0300/2007)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

zahtevana kvalificirana večina

3.   Notranji prevoz nevarnega blaga ***I

Poročilo: Bogusław LIBERADZKI (A6-0253/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

predlogi sprememb pristojnega odbora - glasovanje po sklopih

1-6

8-15

18

19

23-43

odbor

 

+

 

predlogi sprememb pristojnega odbora - ločena glasovanja

17

odbor

loč.

-

 

20

odbor

loč.

+

 

člen 1, § 3

45

PPE-DE, PSE

EG

+

483, 185, 8

16

odbor

 

 

člen 6, § 1

21

odbor

 

-

 

44

PSE

 

+

 

po u.i. 14

46

Verts/ALE

 

-

 

47

Verts/ALE

 

-

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Predloga spremembe 7 in 22 ne zadevata vseh jezikovnih različic in se zato o njima ni glasovalo (glej člen 151(1)(d) Poslovnika).

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE: p.s. 17

PSE: p.s. 17, 20

4.   Konzervirano mleko za prehrano ljudi *

Poročilo: Elisabeth JEGGLE (A6-0282/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

glasovanje: predlog direktive

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

5.   Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov *

Poročilo: Elisabeth JEGGLE (A6-0283/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

predlogi sprememb pristojnega odbora - glasovanje po sklopih

1-6

odbor

 

+

 

člen 8

8

ALDE

 

-

 

člen 9

9

ALDE

 

-

 

Poglavje III A

10

ALDE

 

-

 

7

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

PG

+

641, 35, 10

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje:

IND/DEM: spremenjeni predlog

6.   Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi *

Poročilo: Elisabeth JEGGLE (A6-0284/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

predlogi sprememb pristojnega odbora - glasovanje po sklopih

1-2

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

7.   Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letalo

Predlog resolucije: (B6-0267/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog resolucije - Odbor TRANS (B6-0267/2007)

po § 7

1=

4=

7=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

 

+

 

2=

5=

8=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EG

-

209, 463, 15

9

GUE/NGL

PG

-

195, 474, 20

§ 8

6

Verts/ALE

PG

-

152, 525, 18

11

PPE-DE

PG

+

382, 298, 15

3=

10=

ALDE

GUE/NGL

 

 

12

PSE

 

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

464, 158, 70

Zahteve za poimensko glasovanje

GUE/NGL: p.s. 9

Verts/ALE: p.s. 6

ALDE: p. s. 3, 11 in končno glasovanje

8.   Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost

Poročilo: Inés AYALA SENDER (A6-0286/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

po § 3

8

PSE

EG

+

363, 301, 26

po § 4

1

Verts/ALE

po delih/PG

 

 

1

-

285, 396, 14

2

 

4

GUE/NGL

 

-

 

5

GUE/NGL

po delih

 

 

1

-

 

2

-

 

po § 14

9

PSE

 

+

 

po § 15

10

PSE

 

+

 

po § 16

11

PSE

 

-

 

§ 18

12

PSE

 

-

 

§ 19

13

PSE

EG

-

322, 347, 20

po § 19

14

PSE

EG

+

363, 299, 32

§ 21

15

PSE

 

-

 

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

3/PG

+

503, 181, 12

§ 25

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

originalno besedilo

loč./EG

+

360, 318, 9

po navedbi sklicevanja 6

6

PSE

 

+

 

u.i. C

7

PSE

 

+

 

u.i. D

2

GUE/NGL

 

-

 

po u.i. D

3

GUE/NGL

 

-

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

577, 52, 61

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE: p.s. 1, § 21 (3. del)

PPE-DE: končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE: § 27

Zahteve za glasovanje po delih

PPE-DE:

§ 25

1. del:„podpira predlog ... splošnega pregleda;“

2. del:„v zvezi s tem ... tovornega prometa;“

Verts/ALE:

§ 21

1. del:„vztraja, da bi ... trajnostno mobilnost;“ brez besede „somodalnost“

2. del:„somodalnost“

3. del:„predlaga, da ... in varnost;“

PSE:

p.s. 5

1. del:„opaža spodbujevalni ... zasebne naložbe,“

2. del:„vendar zavrača ... zasebnih naložb;“

p.s. 1

1. del:„obravnava postopno ... železniške infrastrukture“

2. del:„kot kaže ... glede na nosilnost);“

9.   Dejavnost mreže EURES 2004-2005: „K skupnemu evropskemu trgu dela“

Predlog resolucije: (B6-0322/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog resolucije - Odbor EMPL (B6-0322/2007)

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Predlogi sprememb od 1 do 5 so bili umaknjeni.

10.   Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola

Poročilo: Alessandro FOGLIETTA (A6-0303/2007)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

§ 1

6

Verts/ALE

po delih/PG

 

 

1

-

82, 580, 13

2

-

281, 394, 7

3

-

94, 582, 9

§ 2

7

Verts/ALE

EG

+

361, 319, 11

§ 7

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 8, alinea (i)

9

Verts/ALE

PG

-

210, 439, 41

§ 9, alinea (i)

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, alinea (vi)

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/PG

+

549, 127, 16

§ 9, alinea (vii)

10/rev

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, alinea (ix)

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 9, alinea (xii)

§

originalno besedilo

PG

+

579, 65, 46

§ 10, alinea (i)

11

Verts/ALE

PG

-

225, 421, 42

§ 11

1

PPE-DE

PG

-

320, 354, 11

17

PSE

PG

+

440, 235, 12

§

originalno besedilo

 

 

§ 13

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 14

13

Verts/ALE

PG

-

108, 561, 18

§ 15

14S

Verts/ALE

 

-

 

§ 16

2

PPE-DE

PG

-

273, 389, 25

16

PSE

PG

+

534, 136, 21

§

originalno besedilo

 

 

§ 25

15

Verts/ALE

 

-

 

po u.i. C

3

Verts/ALE

 

-

 

u.i. D

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1/PG

+

627, 45, 7

2

+

 

u.i. I

4

Verts/ALE

 

-

 

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

u.i. J

5

Verts/ALE

 

-

 

u. i. K

§

originalno besedilo

loč.

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

IND/DEM: u.i. D (1. del), § 9 alinea (vi) (2. del), § 9 alinea (xii)

ALDE: p.s. 9, 11

Verts//ALE: p.s. 6, 1, 17, 13, 2, 16

Zahteve za ločeno glasovanje

PPE-DE: § 7

ALDE: u.i. K

Zahteve za glasovanje po delih

PPE-DE

u.i. I

1. del: celotno besedilo brez besed „ker je še vedno ... na ravni EU;“

2. del: te besede

§ 9, alinea (ix)

1. del:„poostriti je treba ... vozniškega dovoljenja“

2. del:„in daljši čas odvzema vozila“

IND/DEM

u.i. D

1. del:„ker člen 152 Pogodbe ... načrtov na tem področju“

2. del:„ker delo na ravni EU ... sinergij na nacionalni ravni,“

§ 9, alinea (vi)

1. del: celotno besedilo brez besede „začetnike“

2. del: ta beseda

PSE

p.s. 6

1. del:„pozdravlja pristop ... spodkopala načela subsidiarnosti“

2. del:„poziva Komisijo ... delavci in vozniki“

3. del:„črtanje“


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Poročilo Jeggle A6-0283/2007

Spremenjeni predlog Komisije

Za: 641

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 35

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, López-Istúriz White, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Vzdržani: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Mladenov

PSE: Haug, McCarthy, Masip Hidalgo

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Antonio López-Istúriz White

Proti: Jens-Peter Bonde, Olle Schmidt, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen

2.   B6-0267/2007 - Tekočine na letalu

Predlog spremembe 9

Za: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brok, Seeberg, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Berès, Berlinguer, Bono, Bourzai, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Dîncu, Douay, Fava, Ferreira Anne, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Locatelli, Napoletano, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Sacconi, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 474

ALDE: Andria, Beaupuy, Costa, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Vzdržani: 20

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo

3.   B6-0267/2007 - Tekočine na letalu

Predlog spremembe 6

Za: 152

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ehler, Korhola, Mauro, Wieland

PSE: Christensen, Corbey, Dumitrescu, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 525

ALDE: Andria, Beaupuy, Busk, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vzdržani: 18

ALDE: Cocilovo, Hall, Watson

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Podgorean, Van Lancker

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Lambert, Lucas

Popravki in namere glasovanja

Za: Gitte Seeberg

4.   B6-0267/2007 - Tekočine na letalu

Predlog spremembe 11

Za: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Carnero González, Christensen, Corbey, De Vits, Ford, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 298

ALDE: Andria, Beaupuy, Cornillet, Costa, Ferrari, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Veraldi

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Audy, Ayuso, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Elles, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaubert, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Parish, Purvis, Queiró, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Toubon, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere

Vzdržani: 15

ALDE: Cocilovo, Hall

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Železný

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Gauzès, Reul

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Van Lancker

Popravki in namere glasovanja

Proti: Glyn Ford

5.   B6-0267/2007 - Tekočine na letalu

Resolucija

Za: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Christensen, Corbey, Creţu Corina, De Vits, Dîncu, Dumitrescu, El Khadraoui, Ford, Gebhardt, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Myller, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Rapkay, Rouček, Sakalas, Schaldemose, Segelström, Siwiec, Stockmann, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Wiersma, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 158

ALDE: Cornillet, Costa, Gibault

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ayuso, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Niebler, Pack, Queiró, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Šťastný, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gill, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Koterec, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Pinior, Pittella, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Ţicău, Titley, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Berlato, Borghezio, Gobbo, Kristovskis, La Russa, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere

Vzdržani: 70

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister

PPE-DE: Ashworth, Audy, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deß, Deva, Dover, Elles, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Arif, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Corda, Cottigny, Creţu Gabriela, Douay, Dührkop Dührkop, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Geringer de Oedenberg, Gottardi, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Leinen, Locatelli, Madeira, Masip Hidalgo, Neris, Patrie, Peillon, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin

UEN: Camre

Popravki in namere glasovanja

Za: Dimitar Stoyanov, Poul Nyrup Rasmussen

Proti: John Attard-Montalto, Patrick Gaubert, Alejo Vidal-Quadras

6.   Poročilo Ayala Sender A6-0286/2007

Predlog spremembe 1/1

Za: 285

ALDE: Ludford, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 396

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Le Rachinel, Romagnoli, Vanhecke

NI: Bobošíková, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vzdržani: 14

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

ITS: Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Sumberg

PSE: Jacobs

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Poročilo Ayala Sender A6-0286/2007

Odstavek 21/3

Za: 503

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Proti: 181

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Karim, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Morillon, Ortuondo Larrea, Pistelli, Pohjamo, Schmidt Olle, Susta, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Brunetta, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Martens, Mauro, Schierhuber, Stubb, Tajani, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Wijkman, Wohlin

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Navarro, Neris, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 12

ALDE: Buşoi, Resetarits

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Corda, El Khadraoui

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Anne Van Lancker

Proti: Anne Ferreira, Charlotte Cederschiöld, Catherine Guy-Quint

8.   Poročilo Ayala Sender A6-0286/2007

Resolucija

Za: 577

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Mihăescu, Popeangă

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Bennahmias, Irujo Amezaga, Romeva i Rueda, Voggenhuber

Proti: 52

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Martinez

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: De Lange

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Vzdržani: 61

ALDE: Davies, Hall, Ludford, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Fajmon, Hoppenstedt, Lewandowski, Strejček

PSE: Castex, Ferreira Anne, Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Popravki in namere glasovanja

Za: Esther De Lange

9.   Poročilo Foglietta A6-0303/2007

Predlog spremembe 6/1

Za: 82

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hennicot-Schoepges, Koch, Wijkman, Wohlin, Zatloukal

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Désir, Dîncu, Douay, Dumitrescu, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Hamon, Hedh, Jacobs, Laignel, Le Foll, Navarro, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pribetich, Rocard, Roure, Segelström, Thomsen, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułak