ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 178

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
15. julij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 178/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2008/C 178/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5108 – Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 178/13

Menjalni tečaji eura

10

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 178/14

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

11

2008/C 178/15

Objava odločb in sklepov v državah članicah o izdaji ali odvzemu operativnih licenc v skladu s členom 13(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov ( 1 )

15

2008/C 178/16

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 92/75/EGS o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku ( 1 )

17

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Svet

2008/C 178/17

Razpis prostega delovnega mesta – Svet Evropske unije – Javni natečaj – Sklic: CONS/AD/430 – Administrator

19

2008/C 178/18

Razpis prostega delovnega mesta – Svet Evropske unije – Javni natečaj – Sklic: CONS/AD/431 – Administrator

20

2008/C 178/19

Razpis prostega delovnega mesta – Svet Evropske unije – Javni natečaJ – Sklic: CONS/AD/432 – Administrator

21

 

Komisija

2008/C 178/20

Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008

22

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 178/21

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5256 – Burani/3i/APB) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

26

2008/C 178/23

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5217 – Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

28

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2008/C 178/25

Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES – Zahteva države članice

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/01)

Datum sprejetja odločitve

30.5.2008

Št. pomoči

N 816/06

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

R&D Tax Credits for SMEs

Pravna podlaga

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 300 mio GBP

Intenzivnost

25 %

Trajanje

1.4.2008-30.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

6.8.2007

Št. pomoči

N 825/06

Država članica

Nizozemska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Pravna podlaga

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Varstvo okolja, inovacije

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 1,1 mio EUR

Intenzivnost

40 %

Trajanje

Gospodarski sektorji

Predelovalna industrija

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

30.5.2008

Št. pomoči

N 33/07

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Pravna podlaga

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 300 mio GBP

Intenzivnost

25 %

Trajanje

1.4.2008-30.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

30.5.2008

Št. pomoči

N 34/07

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Pravna podlaga

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 20 mio GBP

Intenzivnost

12 %

Trajanje

1.4.2008-30.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/02)

Dne 28. februarja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v nemščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5030. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/03)

Dne 3. marca 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v nemščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5054. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5108 – Sofinco/Agos)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/04)

Dne 22. maja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v francoščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5108. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/05)

Dne 23. junija 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5062. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/6


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/06)

Dne 17. junija 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5145. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/6


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/07)

Dne 27. junija 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5208. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/7


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/08)

Dne 19. maja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5099. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/7


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/09)

Dne 6. avgusta 2007 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32007M4727. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/10)

Dne 31. januarja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5002. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/11)

Dne 3. aprila 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5085. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/9


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/12)

Dne 15. februarja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5015. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/10


Menjalni tečaji eura (1)

14. julija 2008

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,5847

JPY

japonski jen

169,24

DKK

danska krona

7,4607

GBP

funt šterling

0,79750

SEK

švedska krona

9,4674

CHF

švicarski frank

1,6232

ISK

islandska krona

121,55

NOK

norveška krona

8,0525

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

23,310

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

230,21

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7028

PLN

poljski zlot

3,2533

RON

romunski leu

3,5754

SKK

slovaška krona

30,295

TRY

turška lira

1,9230

AUD

avstralski dolar

1,6369

CAD

kanadski dolar

1,5995

HKD

hongkonški dolar

12,3657

NZD

novozelandski dolar

2,0830

SGD

singapurski dolar

2,1485

KRW

južnokorejski won

1 592,62

ZAR

južnoafriški rand

12,0730

CNY

kitajski juan

10,8473

HRK

hrvaška kuna

7,2325

IDR

indonezijska rupija

14 502,38

MYR

malezijski ringit

5,1194

PHP

filipinski peso

71,652

RUB

ruski rubelj

36,8440

THB

tajski bat

53,325

BRL

brazilski real

2,5316

MXN

mehiški peso

16,3002


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/11


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

(2008/C 178/14)

Številka XA

XA 8/08

Država članica

Danska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Pravna podlaga

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

300 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči

100 %

Datum začetka izvajanja

Ko bo Komisija registrirala shemo v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2008

Cilj pomoči

Objava strokovne publikacije o ovcah. Pomoč se dodeli v skladu s členom 15(2)(d)(iii)

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Spletni naslov

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Drugi podatki


Številka XA

XA 9/08

Država članica

Danska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Dyrlægerådgivning

Pravna podlaga

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

100 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči

100 %

Datum začetka izvajanja

Ko bo Komisija registrirala shemo v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31. december 2008

Cilj pomoči

Svetovalne storitve v skladu s členom 15(2)(c)

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Spletni naslov

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Drugi podatki


Številka XA

XA 10/08

Država članica

Danska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Distriktsforedrag for fåreholdere

Pravna podlaga

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

14 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči

100 %

Datum začetka izvajanja

Ko bo Komisija registrirala shemo v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31. december 2008

Cilj pomoči

Svetovalne storitve v skladu s členom 15(2)(c)

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Spletni naslov

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Drugi podatki


Številka XA

XA 11/08

Država članica

Danska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Temadage for nystartede fåreholdere

Pravna podlaga

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

20 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči

100 %

Datum začetka izvajanja

Ko bo Komisija registrirala shemo v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31. december 2008

Cilj pomoči

Usposabljanje kmetov v skladu s členom 15(2)(a)(i) in (ii)

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Spletni naslov

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Drugi podatki


Številka XA

XA 12/08

Država članica

Danska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Temadage om avlsredskaber

Pravna podlaga

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

10 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči

100 %

Datum začetka izvajanja

Ko bo Komisija registrirala shemo v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31. december 2008

Cilj pomoči

Usposabljanje kmetov v skladu s členom 15(2)(a)(i) in (ii)

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Spletni naslov

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Drugi podatki


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/15


Objava odločb in sklepov v državah članicah o izdaji ali odvzemu operativnih licenc v skladu s členom 13(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov (1)  (2)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/15)

Izdane operativne licence

Kategorija A:   Operativne licence brez omejitev iz člena 5(7)(a) Uredbe (EGS) št. 2407/92

NEMČIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Potniki, pošta, tovor

5.6.2008

AVSTRIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

Potniki, pošta, tovor

29.5.2008

DANSKA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

Potniki, pošta, tovor

9.5.2008

GRČIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

Potniki, pošta, tovor

12.5.2008

Katergorija B:   Operativne licence, vključno z omejitvami iz člena 5(7)(a) Uredbe (EGS) št. 2407/92

NEMČIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

Potniki, pošta, tovor

5.6.2008

AVSTRIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

Potniki, pošta, tovor

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

Potniki, pošta, tovor

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

Potniki, pošta, tovor

16.6.2008

ŠPANIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

Potniki, pošta, tovor

20.5.2008

ROMUNIJA

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

Potniki, pošta, tovor

1.4.2008


(1)  UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

(2)  Sporočeno Evropski komisiji pred 31. avgustom 2005.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/17


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 92/75/EGS o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

(2008/C 178/16)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

(Opomba 1)

CEN

EN 153:2006

Metode za merjenje porabe energije pri na električno omrežje priključenih gospodinjskih napravah za hlajenje, globoko hlajenje, zamrzovanje ter pri kombinacijah teh naprav s pripadajočimi lastnostmi

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007

Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 1. del: Pojmi in definicije

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007

Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 2. del: Preskusni pogoji

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007

Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 3. del: Preskusne metode

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007

Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 3. del: Preskusne metode

EN 14511-4:2004

31.5.2008

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.: (32-2) 550 08 11; telefaks: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel.: (32-2) 519 68 71; telefaks: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; telefaks: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Svet

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/19


RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

SVET EVROPSKE UNIJE

JAVNI NATEČAJ

Sklic: CONS/AD/430

ADMINISTRATOR

(2008/C 178/17)

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije razpisuje javni natečaj (na podlagi kvalifikacij in ustnega preverjanja), da bo oblikoval rezervni seznam kandidatov za področje Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP). Natečaj zadeva dva poklicna profila (profil 1: višji uradnik za strateško načrtovanje operacij in misij kriznega upravljanja; profil 2: višji uradnik za načrtovanje zmogljivosti: vojaških/civilnih/vesoljskih). Delovni mesti za oba profila bosta v razredu AD 9.

Za postopek izbora morajo imeti kandidati obeh profilov zaključeno univerzitetno izobrazbo, potrjeno z diplomo. Za profil 1 je potrebnih tudi najmanj deset let delovnih izkušenj s področja kriznega upravljanja ali obrambe, vključno z delovnimi izkušnjami pri kriznem upravljanju, pridobljenimi v mednarodnih organizacijah. Od tega je potrebno imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja politično-strateškega načrtovanja. Za profil 2 je potrebnih tudi najmanj deset let delovnih izkušenj s področja obrambnega načrtovanja na nacionalni ali mednarodni ravni oziroma načrtovanja civilnih ali vojaških zmogljivosti na nacionalni ali mednarodni ravni oziroma deset let delovnih izkušenj pri načrtovanju in upravljanju vesoljskih ali posebnih informacijskih sistemov za zagotavljanje varnosti.

Ta razpis delovnega mesta se objavi le v angleščini in francoščini. Celotno besedilo je v obeh jezikih na voljo v Uradnem listu C 178 A.

Razpis prostega delovnega mesta je na voljo tudi na spletni strani Sveta:

http:/www.consilium.europa.eu/concours

Rok za predložitev prijav je 19. september 2008, pri čemer se upošteva datum poštnega žiga.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/20


RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

SVET EVROPSKE UNIJE

JAVNI NATEČAJ

Sklic: CONS/AD/431

ADMINISTRATOR

(2008/C 178/18)

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije organizira javni natečaj (na podlagi kvalifikacij in ustnega preverjanja) za oblikovanje rezervne liste za delovno mesto višjega administratorja (AD 9) na področju varnosti informacijskih sistemov. Naloge zajemajo predvsem razvoj politike s področja varnosti informacijskih sistemov, oblikovanje smernic za izvajanje te politike ter akreditacije teh sistemov.

Za postopek izbora morajo imeti kandidati zaključeno univerzitetno izobrazbo, potrjeno z diplomo. Pričakuje se tudi najmanj deset let delovnih izkušenj, pridobljenih po navedeni diplomi, in sicer na področju, ki je neposredno povezano z varnostjo informacijskih sistemov.

Ta razpis delovnega mesta se objavi le v angleščini in francoščini. Celotno besedilo je v obeh jezikih na voljo v Uradnem listu C 178 A.

Razpis prostega delovnega mesta je na voljo tudi na spletnem mestu Sveta:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Rok za predložitev prijav je 19. september 2008, pri čemer se upošteva datum poštnega žiga.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/21


RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

SVET EVROPSKE UNIJE

JAVNI NATEČAJ

Sklic: CONS/AD/432

ADMINISTRATOR

(2008/C 178/19)

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije organizira javni natečaj (na podlagi kvalifikacij in ustnega preverjanja) za oblikovanje rezervne liste za delovno mesto administratorja AD 7 na področju varnosti informacijskih sistemov. Kandidat bo naloge opravljal v službah generalnega sekretariata Sveta, zadolženih za tehnično in administrativno izvajanje politike in smernic s področja varnosti informacijskih sistemov.

Za postopek izbora morajo imeti kandidati zaključeno univerzitetno izobrazbo, potrjeno z diplomo.

Pričakuje se tudi najmanj šest let delovnih izkušenj, pridobljenih po navedeni diplomi, in sicer na področju, ki je neposredno povezano z varnostjo informacijskih sistemov.

Ta razpis delovnega mesta se objavi le v angleščini in francoščini. Celotno besedilo je v obeh jezikih na voljo v Uradnem listu C 178 A.

Razpis prostega delovnega mesta je na voljo tudi na spletnem mestu Sveta:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Rok za predložitev prijav je 19. september 2008, pri čemer se upošteva datum poštnega žiga.


Komisija

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/22


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMA LIFE+ 2008

(2008/C 178/20)

Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE+ za leto 2008.

Vloge

Predlogi morajo biti napisani na posebnih obrazcih za vloge. Ti obrazci in navodila za oddajo vlog, ki vsebujejo podrobna pojasnila o upravičenosti in postopku, so na voljo na spletni strani Komisije na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Predloge, natisnjene na papirju A4, je najprej treba skenirati, in jih nato, shranjene v obliki PDF, poslati na CD-ROM-u ali DVD-ju.

Upravičenci

Predloge lahko predložijo samo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni organi, subjekti ter institucije.

Ta objava se nanaša na naslednje teme

1.   LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost

Glavni cilj: Zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi do leta 2010 znotraj EU ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov.

2.   LIFE+ Okoljska politika in upravljanje

Glavni cilji:

—   Podnebne spremembe: Stabilizirati koncentracije toplogrednih plinov na ravni, ki preprečuje globalno segrevanje nad 2 °C.

—   Vode: Z razvijanjem stroškovno učinkovitih ukrepov povečati kakovost voda in dobro ekološko stanje v skladu z razvojem prvega načrta upravljanja povodij na podlagi Direktive 2000/60/ES (okvirna direktiva o vodah) do leta 2009.

—   Zrak: Doseči raven kakovosti zraka, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja ter nima večjih negativnih vplivov nanju.

—   Tla: Varovati in zagotoviti trajnostno rabo tal z ohranjanjem funkcij tal, preprečevanjem ogroženosti tal, ublažitvijo posledic ogroženosti in obnovitvijo degradiranih tal.

—   Mestno okolje: Izboljšati okoljsko uspešnost evropskih urbanih območij.

—   Hrup: Prispevati k razvoju in izvajanju politik o hrupu v okolju.

—   Kemikalije: Do leta 2020 izboljšati varstvo okolja in zdravja pred tveganji zaradi kemikalij z izvajanjem zakonodaje o kemikalijah, zlasti Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH) in Tematske strategije o trajnostni uporabi pesticidov.

—   Okolje in zdravje: Razvijati informacijske baze za politiko o okolju in zdravju (Akcijski načrt za okolje in zdravje za obdobje 2004–2010).

—   Naravni viri in odpadki: Razvijati in izvajati politike za trajnostno upravljanje ter uporabo naravnih virov in odpadkov, izboljšati okoljsko uspešnost izdelkov, podpirati trajnostno proizvodnjo in vzorce potrošnje, preprečevati nastajanje odpadkov ter povečati njihovo predelavo in recikliranje; prispevati k učinkovitemu izvajanju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju odpadkov.

—   Gozdovi: Ustvariti jasno in celovito podlago za informacije, pomembne za politiko o gozdovih, in sicer v zvezi s podnebnimi spremembami (vpliv na gozdne ekosisteme, blažitev, nadomestitev učinkov), biotsko raznovrstnostjo (osnovne informacije in zaščitena gozdna območja), gozdnimi požari, razmerami v gozdovih in varovanimi funkcijami gozdov (voda, tla in infrastruktura) ter prispevati k varovanju gozdov pred požari, in sicer predvsem z usklajevalnim omrežjem EU.

—   Inovacije: Prispevati k razvoju in predstavitvi pristopov, tehnologij, metod in instrumentov politike inovacij za pomoč pri izvajanju Akcijskega načrta okoljskih tehnologij (ETAP).

—   Strateški pristopi: Spodbujati učinkovito izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje Skupnosti ter izboljšati bazo znanja za okoljsko politiko; izboljšati okoljsko učinkovitost malih in srednje velikih podjetij.

Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenimi glavnimi cilji, daje Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na podnebne spremembe.

3.   LIFE+ Informacije in obveščanje

Glavni cilj: obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, tj. informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov.

Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenim glavnim ciljem, daje Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

Deleži sofinanciranja EU

1.   LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost

Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.

Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ 75 %.

2.   LIFE+ Okoljska politika in upravljanje

Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.

3.   LIFE+ Informacije in obveščanje

Delež finančne podpore Skupnosti je največ 50 % upravičenih stroškov.

Rok

Predloge projektov je treba predložiti pristojnim nacionalnim organom do 21. novembra 2008. Predlogi projektov se pošljejo nacionalnim organom države članice, v kateri je upravičenec registriran. Nacionalni organi nato predloge predložijo Komisiji do 5. januarja 2009.

Proračun

Skupni proračun, namenjen donacijam za dejavnosti projektov LIFE+ v letu 2008, znaša 207 500 000 EUR.

Najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti.

Okvirna dodeljena nacionalna finančna sredstva za leto 2008:

(EUR)

Država

Okvirni znesek

Država

Okvirni znesek

Država

Okvirni znesek

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Dodatne informacije

Več informacij, vključno z navodili za oddajo vlog in obrazci za vloge, je na voljo na spletni strani LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Lahko se obrnete tudi na ustrezne nacionalne organe:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/25


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/21)

1.

Komisija je 4. julija 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje De Weide Blik N.V. („De Weide Blik“, Belgija), katerega končna matična družba je CVC Capital Partners Group S.a.r.l., z nakupom delnic in sredstev pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Atlanta AG („Atlanta“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje De Weide Blik: proizvodnja, uvoz, izvoz, špedicija in logistika za sveže sadje, zelenjavo, cvetje, cvetne čebulice, rastline in gotove obroke,

za podjetje Atlanta: uvoz, izvoz, pakiranje, špedicija in logistika za sveže sadje in zelenjavo ter storitve v zvezi z zorenjem banan.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/26


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5256 – Burani/3i/APB)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/22)

1.

Komisija je 4. julija 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Antichi Pellettieri S.p.A., ki je pod posrednim nadzorom podjetja Burani Designer Holding N.V. („Burani“, Nizozemska) in nekateri skladi iz skupine 3i Group plc („3i“, Združeno kraljestvo) s prenosom sredstev in nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobijo skupni nadzor nad podjetjem APB S.r.l. („APB“, Italija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Burani: holdinška družba, katere hčerinske družbe so dejavne v sektorju luksuznih izdelkov, prehrane, oblačil in kozmetike,

za 3i: mednarodna skupina za upravljanje zasebnega kapitala,

za APB: proizvodnja in dobava luksuznih izdelkov iz usnja, zlasti torbic in drugih modnih dodatkov, ki jih trži pod imeni Braccialini, Biasia, Mandarina Duck in Coccinelle.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5256 – Burani/3i/APB na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/27


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5217 – Gefa/Pema)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/23)

1.

Komisija je 4. julija 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH („GEFA“, Nemčija), ki spada v skupino Société Générale banking group („SG“, Francija), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem PEMA GmbH („PEMA“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za SG in GEFA: rešitve financiranja za mobilno naložbeno blago, med drugim tovornjake in prikolice,

za PEMA: najem tovornjakov in prikolic ter povezane storitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5217 – Gefa/Pema na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/28


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 178/24)

1.

Komisija je 8. julija 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Total S.A. („Total“, Francija) in Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach“, Alžirija) z nakupom delnic pridobita nadzor nad novoustanovljenima družbama, ki sta skupni podjetji („JVs“, Alžirija), v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Total: razvejana vrsta dejavnosti v sektorju energetike in kemikalij,

za Sonatrach: javna družba, dejavna na področju raziskovanja, pridobivanja, prevoza, predelave in trženja ogljikovodikov in njihovih derivatov,

za JVs: dejavnosti v petrokemičnem sektorju.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


DRUGI AKTI

Komisija

15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/29


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES

Zahteva države članice

(2008/C 178/25)

Dne 3. julija 2008 je Komisija prejela zahtevo v okviru člena 30(4) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1). Prvi delovni dan po prejemu zahteve je bil 4. julij 2008.

Ta zahteva Češke republike zadeva proizvodnjo električne energije v tej državi. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, kadar je zadevna dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, kamor dostop ni omejen. Presoja teh okoliščin se izvede izključno v okviru Direktive 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil o konkurenci.

Komisija sprejme odločitev o tej zahtevi v roku treh mesecev od delovnega dne, navedenega zgoraj. Rok se torej izteče 4. oktobra 2008.

Določbe iz tretjega pododstavka navedenega odstavka 4 se ne uporabljajo. To pomeni, da se rok za odgovor Komisije lahko podaljša za tri mesece. Takšno podaljšanje se objavi.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.