ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 126

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
7. junij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 126/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2007/C 126/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4541 – Bridgepoint/Rodenstock) ( 1 )

2

2007/C 126/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4551 – Goldman Sachs/ONEX/RAC) ( 1 )

2

2007/C 126/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4478 – KKR/Goldman Sachs/KION) ( 1 )

3

2007/C 126/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4494 – Evraz/Highveld) ( 1 )

3

2007/C 126/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4635 – Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI) ( 1 )

4

 

III   Pripravljalni akti

 

Komisija

2007/C 126/07

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

5

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 126/08

Menjalni tečaji eura

11

2007/C 126/09

Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

12

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2007/C 126/10

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

16

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ EFTA

2007/C 126/11

Odobritev državne pomoči v skladu s členom 61 Sporazuma EGP in členom 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču – Nadzorni organ EFTA je odločil, da ne vloži ugovora zoper priglašeni ukrep

18

2007/C 126/12

59. sprememba Smernic o državni pomoči – Odločba Nadzornega organa EFTA o predlogu za ustrezne ukrepe

19

2007/C 126/13

Priglasitev islandskih organov o podaljšanju zakona v zvezi z začasnimi nadomestili za snemanje filmov na Islandiji – Nadzorni organ EFTA je odločil, da ne vloži ugovora zoper priglašeni ukrep

20

2007/C 126/14

Obvestilo Nadzornega organa EFTA o tekočih obrestnih merah za vračilo državne pomoči za države EFTE, ki veljajo od 1. januarja 2007[Objavljeno v skladu s členom 10 Odločbe št. 195/04/COL (objavljeno v UL L 139, 25.5.2006, str. 37)]

20

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2007/C 126/15

Zadnja objava dokumentov KOM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija
UL C 78, 11.4.2007

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/01)

Datum sprejetja odločitve

16.5.2007

Št. pomoči

N 56/07

Država članica

Nizozemska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Omnibus

Pravna podlaga

Kaderwet EZ subsidies [version 1.1.1998]

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Raziskave in razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 400 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: 2 400 mio. EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.1.2007-31.12.2012

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg

20 2500 EC Den Haag

Nederland

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4541 – Bridgepoint/Rodenstock)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/02)

Dne 6. marca 2007 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32007M4541. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4551 – Goldman Sachs/ONEX/RAC)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/03)

Dne 22. februarja 2007 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32007M4551. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4478 – KKR/Goldman Sachs/KION)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/04)

Dne 20. decembra 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4478. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4494 – Evraz/Highveld)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/05)

Dne 20. februarja 2007 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32007M4494. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4635 – Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 126/06)

Dne 1. junija 2007 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v francoščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32007M4635. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


III Pripravljalni akti

Komisija

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/5


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 126/07)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2006) 687

 

16.11.2006

Predlog – Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o statističnem programu Skupnosti 2008-2012

KOM(2006) 739

 

24.11.2006

Predlog – Direktiva Sveta o spremembah Direktive Sveta 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

KOM(2006) 740

 

30.11.2006

Predlog – Uredba Sveta o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov in francoskih departmajev Gvajane in Reuniona od 2007 do 2013

KOM(2006) 745

 

30.11.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

KOM(2006) 748

 

30.11.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitivi Direktive Sveta 71/304/EGS z dne 26. julija 1971 o odpravi omejitev svobode opravljanja storitev pri javnih naročilih za gradnje in omejitev pri oddaji javnih naročil za gradnje izvajalcem, ki delajo prek zastopstev ali podružnic

KOM(2006) 749

 

1.12.2006

Predlog – Direktiva Sveta o čistopasemskem plemenskem govedu (Kodificirana različica)

KOM(2006) 750

 

1.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode

KOM(2006) 753

1

4.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o podpisu Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu

KOM(2006) 753

2

4.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu

KOM(2006) 754

1

4.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o podpisu Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

KOM(2006) 754

2

4.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

KOM(2006) 755

 

15.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1784/2003 o skupni ureditvi trga za žita

KOM(2006) 757

 

4.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu o izvajanju člena 93(3) Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani

KOM(2006) 758

 

4.12.2006

Predlog – Odločba Sveta o dajanju v promet nageljnov (Dianthus caryophyllus L. linija 123.2.38), gensko spremenjenih zaradi barve cvetov, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

KOM(2006) 760

 

4.12.2006

Predlog – Direktiva Sveta o posrednih davkih na zbiranje kapitala

KOM(2006) 764

 

30.11.2006

Predlog – Uredba Sveta o začasnem preklicu dostopa Republike Belorusije do splošnih tarifnih preferencialov

KOM(2006) 766

 

1.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o stališču Skupnosti v zvezi s poslovnikom Skupnega odbora iz Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo

KOM(2006) 771

 

8.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

KOM(2006) 772

 

7.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu ES-Bolgarija glede spremembe člena 3 Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani v zvezi s podaljšanjem obdobja iz člena 9(4) Protokola 2 k Evropskemu sporazumu

KOM(2006) 774

 

5.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2007

KOM(2006) 776

 

8.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu o izvajanju člena 84 Evro-sredozemskega sporazuma o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani

KOM(2006) 778

 

11.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih

KOM(2006) 783

 

13.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti

KOM(2006) 784

 

13.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti

KOM(2006) 785

 

13.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet

KOM(2006) 787

 

12.12.2006

Predlog – Direktiva Sveta o ugotavljanju in določanju evropske ključne infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanju njenega varovanja

KOM(2006) 788

 

12.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOM(2006) 792

 

7.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o imenovanju članov Odbora Evropskega socialnega sklada

KOM(2006) 793

 

13.12.2006

Predlog – Odločba Sveta o pooblastilu Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembi Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije

KOM(2006) 796

 

13.12.2006

Predlog – Odločba Sveta o razširitvi uporabe Odločbe 2000/91/ES o dovoljenju Kraljevini Danski in Kraljevini Švedski za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 17 Šeste direktive Sveta (77/388/EGS) o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

KOM(2006) 798

 

13.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o odprtju tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo za dobavo rafinerijam v tržnih letih 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

KOM(2006) 800

 

14.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o določitvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2006 za osebne prejemke uradnikov, pogodbenega osebja in začasnega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države, ter nekaterih uradnikov, zaposlenih v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajst mesecev po pristopu

KOM(2006) 802

 

14.12.2006

Predlog – Odločba Sveta o dovoljenju Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, da uporabijo posebni ukrep, ki odstopa od člena 17(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

KOM(2006) 804

 

14.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

KOM(2006) 807

 

15.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o podpisu in sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu 2006, ki ga je predložila Komisija

KOM(2006) 812

 

19.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica)

KOM(2006) 813

 

19.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic (Kodificirana različica)

KOM(2006) 815

 

12.12.2006

Predlog – Odločba Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

KOM(2006) 817

 

20.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL)

KOM(2006) 822

 

18.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode

KOM(2006) 830

 

19.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirana različica)

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Predlog – Sklep Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o spremembi Pridružitvenega sporazuma med ES in Jordanijo

KOM(2006) 852

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga

KOM(2006) 864

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojstvu

KOM(2006) 866

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

KOM(2006) 868

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju ribištva in ohranjanju živih morskih virov v Baltskem morju

KOM(2006) 901

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 902

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 903

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 904

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 905

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/68/ES o pozavarovanju, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 906

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 907

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 909

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 910

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 911

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 912

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 913

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 914

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 915

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 916

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 918

 

22.12.2006

Predlog – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 919

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 920

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 921

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 922

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 923

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 924

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/49/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

KOM(2006) 926

 

22.12.2006

Predlog – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/11


Menjalni tečaji eura (1)

6. junija 2007

(2007/C 126/08)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3513

JPY

japonski jen

163,67

DKK

danska krona

7,4467

GBP

funt šterling

0,67830

SEK

švedska krona

9,3400

CHF

švicarski frank

1,6452

ISK

islandska krona

84,53

NOK

norveška krona

8,0800

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5832

CZK

češka krona

28,433

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

252,99

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6964

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,8315

RON

romunski leu

3,2668

SKK

slovaška krona

34,215

TRY

turška lira

1,7850

AUD

avstralski dolar

1,6053

CAD

kanadski dolar

1,4341

HKD

hongkonški dolar

10,5558

NZD

novozelandski dolar

1,8020

SGD

singapurski dolar

2,0696

KRW

južnokorejski won

1 252,66

ZAR

južnoafriški rand

9,7390

CNY

kitajski juan

10,3183

HRK

hrvaška kuna

7,3430

IDR

indonezijska rupija

12 033,33

MYR

malezijski ringit

4,6214

PHP

filipinski peso

62,092

RUB

ruski rubelj

34,8990

THB

tajski bat

44,208


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/12


Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 126/09)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2006) 405

 

19.7.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu računskemu sodišču – Letno poročilo o finančnem upravljanju 6.-9. evropskega razvojnega sklada (ERS) v letu 2005

KOM(2006) 480

 

6.9.2006

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Posebna upravna regija Macao: Letno poročilo 2005

KOM(2006) 673

 

28.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu – Sporočilo o spremembi smernic za pogajanje o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z državami in regijami AKP

KOM(2006) 690

 

14.11.2006

Delovni dokument Komisije – Prvo poročilo o napredku glede strategije za poenostavitev zakonodajnega okolja

KOM(2006) 691

 

14.11.2006

Delovni dokument Komisije – Merjenje administrativnih stroškov in zmanjšanje administrativnih obremenitev v Evropski uniji

KOM(2006) 697

 

14.11.2006

Sporočilo Komisije – Gospodarske reforme in konkurenčnost: ključna sporočila Evropskega poročila o konkurenčnosti za leto 2006

KOM(2006) 712

 

28.11.2006

Zelena knjiga – Diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije v tretjih državah

KOM(2006) 714

 

22.11.2006

Sporočilo Komisije – Gospodarstvo EU: Pregled 2006 Krepitev območja eura: ključne prednostne naloge politik

KOM(2006) 726

 

4.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o krepitvi evropske sosedske politike

KOM(2006) 728

 

22.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Boljša uporaba davčnih olajšav za raziskave in razvoj

KOM(2006) 733

 

30.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu – Krepitev upravljanja južne morske meje Evropske unije

KOM(2006) 734

 

30.11.2006

Poročilo Komisije – o izvajanju ukrepov iz Uredbe Sveta (ES) št. 2328/2003 z dne 22. decembra 2003 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz Azorov, Madeire, Kanarskih otokov in francoskih departmajev Gvajane in Reuniona kot posledica oddaljenosti navedenih regij

KOM(2006) 741

 

30.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (lokalni potniški promet, oborožene sile, javna upava, reševalna vozila)

KOM(2006) 742

 

30.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (poleti v zasebne namene)

KOM(2006) 743

 

30.11.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (delovanje plovil za zasebne namene)

KOM(2006) 746

 

30.11.2006

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Splošno poročilo o predpristopni pomoči (PHARE – ISPA – SAPARD) v letu 2005

KOM(2006) 747

 

30.11.2006

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Uredbe (ES) št. 304/2003 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

KOM(2006) 763

 

6.12.2006

Sporočilo Komisije – Globalna Evropa – Evropski instrumenti trgovinske zaščite v spreminjajočem se globalnem gospodarstvu Zelena knjiga za javno posvetovanje

KOM(2006) 767

 

6.12.2006

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive 94/62/es o embalaži in odpadni embalaži ter njenih vplivih na okolje in delovanje notranjega trga

KOM(2006) 779

 

7.12.2006

Obrazložitveno sporočilo o uporabi člena 296 Pogodbe na področju javnih naročil za obrambo

KOM(2006) 780

 

11.12.2006

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij SAPARD – Letno poročilo – leto 2005

KOM(2006) 782

 

13.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – „Izboljšanje prometa lokomotiv v Skupnosti“

KOM(2006) 786

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije o Evropskem programu za varovanje ključne infrastrukture

KOM(2006) 789

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Investicijske raziskave in finančni analitiki

KOM(2006) 790

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije – Evropske volitve 2004 Poročilo Komisije o udeležbi državljanov Evropske unije v državi članici prebivanja (Direktiva 93/109/ES) in o volilni ureditvi (Sklep 76/787/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/772/ES Euratom)

KOM(2006) 799

 

15.12.2006

Poročilo Komisije – Poročilo Evropske skupnosti o dodeljeni količini (v skladu s členom 7(1) Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola)

KOM(2006) 801

 

14.12.2006

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Poročilo za leto 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

KOM(2006) 806

 

15.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Dveletno poročilo o posebnem okviru pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)

KOM(2006) 814

 

19.12.2006

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Tretje poročilo o spremljanju prestrukturiranja jeklarstva na Češkem in Poljskem

KOM(2006) 823

 

19.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Usklajevanje sistemov neposrednih davkov držav članic na notranjem trgu

KOM(2006) 824

 

19.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Davčna obravnava izgub v čezmejnih primerih

KOM(2006) 825

 

19.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru – Izstopno obdavčevanje in potreba po usklajevanju davčne politike držav članic

KOM(2006) 828

 

18.12.2006

Sporočilo Komisije o pregledu režima EU za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo [COM(2006) 829 konč.]

KOM(2006) 831

 

21.12.2006

Osnutek – Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Ocenjevalno poročilo o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 87 (prejšnji člen 92) in 88 (prejšnji člen 93) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči v skladu s členom 5 te uredbe

KOM(2006) 832

 

19.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru – Evropska ustanova za usposabljanje

KOM(2006) 833

 

20.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Ocenjevalno poročilo o Direktivi o dogovorih o finančnem zavarovanju (2002/47/ES)

KOM(2006) 837

 

19.12.2006

Poročilo Komisije Svetu o tokaju

KOM(2006) 839

 

20.12.2006

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju ukrepov, uvedenih z Direktivo 2002/2/ES o spremembi Direktive 79/373/EGS o trženju krmnih mešanic

KOM(2006) 840

 

22.12.2006

Poročilo Komisije o delovanju olajšanega tranzita za osebe med Kaliningrajsko regijo in drugimi deli Ruske federacije

KOM(2006) 853

 

22.12.2006

Poročilo Komisije o izvajanju določb Direktive 2003/88/ES za delavce, ki delajo proč od obale

KOM(2006) 857

 

21.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Zaposlenost na podeželskih območjih: zapolnjevanje vrzeli v zaposlovanju

KOM(2006) 862

 

22.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski centralni banki – Pet let eurobankovcev in eurokovancev

KOM(2006) 863

 

22.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načini sodelovanja na področju naključnega ali namernega onesnaženja morja po letu 2007

KOM(2006) 865

 

22.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Finančne perspektive urada za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli)

KOM(2006) 870

 

21.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Evropski akcijski program za odpravo hudega pomanjkanja zdravstvenih delavcev v državah v razvoju (2007-2013)

KOM(2006) 871

 

9.1.2007

Sporočilo Komisije – Razvoj politike civilnega letalstva Skupnosti do Kanade

KOM(2006) 872

 

9.1.2007

Letno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o prizadevanjih držav članic v letu 2005, da bi dosegle trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi

KOM(2006) 873

 

9.1.2007

Poročilo Komisije – Letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih držav proti skupnosti (2005)

KOM(2006) 874

 

9.1.2007

Poročilo Komisije – Peto poročilo Komisije o delovanju sistema inšpekcijskega nadzora tradicionalnih lastnih sredstev (2003-2005) (člen 18(5) Uredbe Sveta [ES, Euratom] št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000)

KOM(2006) 900

 

22.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Obrazložitveni memorandum, skupen 26 aktom, ki jih je treba nujno prilagoditi Sklepu Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 {COM(2006) 901} {COM(2006) 902} {COM(2006) 903} {COM(2006)904} {COM(2006) 905} {COM(2006) 906} {COM(2006) 907} {COM(2006) 908} {COM(2006) 909} {COM(2006) 910} {COM(2006) 911} {COM(2006) 912} {COM(2006) 913} {COM(2006) 914 } {COM(2006) 915} {COM(2006) 916} {COM(2006) 917} {COM(2006) 918} {COM(2006) 919} {COM(2006) 920} {COM(2006) 921} {COM(2006) 922} {COM(2006) 923} {COM(2006) 924} {COM(2006) 925} {COM(2006) 926}

SEC(2005) 1658

 

12.12.2005

Sporočilo Komisije – Izvajanje člena 228 Pogodbe ES

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/16


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2007/C 126/10)

Številka pomoči

XA 7010/07

Država članica

Italija

Regija

Sicilia in Valle d'Aosta

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Finančne olajšave za nakup ali zakup novih obdelovalnih ali proizvodnih strojev

Pravna podlaga

Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione del comitato agevolazioni nazionale del 21.12.2006

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

10 milijonov EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

Za shemo veljajo ugodnejše zgornje meje intenzivnosti iz člena 4 Uredbe.

Prispevek se izračuna na podlagi zneska, upravičenega do pomoči, in je enak razliki med:

neto sredstvi, pridobljenimi na podlagi znižanja, izvedenega po referenčni obrestni meri;

neto sredstvi, pridobljenimi na podlagi znižanja, izvedenega po znižani obrestni meri;

veljavni na dan odobritve posojila.

Obrestna mera za upravičena podjetja znaša:

0 % (ni plačil obresti, to pomeni, da prispevek znaša 100 % referenčne obrestne mere) za podjetja v deželi Sicilija;

50 % referenčne obrestne mere za podjetja v deželi Valle d'Aosta.

V primeru podjetij, ki izvajajo naložbe v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, za deželi Sicilija in Valle d'Aosta zgornja meja ne sme presegati:

40 % upravičenih stroškov za podjetja, ki niso v območjih z omejenimi možnostmi;

50 % upravičenih stroškov za podjetja, ki so v območjih z omejenimi možnostmi

Datum začetka izvajanja

1.1.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do datuma izteka veljavnosti Uredbe (ES) št. 70/2001, določenega v členu 10 Uredbe ter naknadnih spremembah in dopolnitvah

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Pomoč je namenjena MSP z izjemo naslednjih sektorjev:

kmetijska pridelava

lov

ribištvo

proizvodnja mlečnih proizvodov

promet

Pomoč predvideva tudi posebne omejitve za naslednje sektorje:

jeklarstvo

ladjedelništvo

predelava in trženje kmetijskih proizvodov

industrija sintetičnih vlaken

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma


INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Nadzorni organ EFTA

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/18


Odobritev državne pomoči v skladu s členom 61 Sporazuma EGP in členom 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču

Nadzorni organ EFTA je odločil, da ne vloži ugovora zoper priglašeni ukrep

(2007/C 126/11)

Datum sprejetja:

Država Efte: Norveška

Št. pomoči: Zadeva 61023

Naziv: Sprememba uredb glede davčnih olajšav za stroške raziskav in razvoja (shema SkatteFUNN)

Cilj: glavni cilj sheme je spodbujati podjetja, da povečajo svoja prizadevanja glede R&R

Pravna podlaga: členi 16–40 davčnega zakona, davčne olajšave za stroške raziskav in razvoja „Skatteloven §. 16-40 Skattefradag for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag) “in „Forskrift til skatteloven § 16-40“

Proračun/Trajanje: Skupni proračun: 1 150 milijonov NOK na leto. Shema ni časovno omejena, vendar je predmet letne davčne odločbe norveškega parlameta

Verodostojno besedilo odločitve, iz katere so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/19


59. sprememba Smernic o državni pomoči

Odločba Nadzornega organa EFTA o predlogu za ustrezne ukrepe

(2007/C 126/12)

Naziv: Odločba Nadzornega organa EFTA o devetinpetdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči – novo poglavje 10.B: Državna pomoč za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja. Predlog za ustrezne ukrepe

Države EFTE: Norveška, Islandija, Lihtenštajn

Datum sprejetja odločitve:

Št. pomoči: 57678

Cilj: Spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja

Pravna podlaga: Odločba kolegija št. 313/06/COL

Odločitev: Ustrezni ukrepi, ki jih je Nadzorni organ predlagal in so jih države Efte sprejele, so naslednji: Države Efte morajo po potrebi spremeniti svoje obstoječe ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom, da se uskladijo s temi smernicami v dvanajstih mesecih po sprejetju smernic

Verodostojno besedilo odločitve je na voljo na spletni strani

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/20


Priglasitev islandskih organov o podaljšanju zakona v zvezi z začasnimi nadomestili za snemanje filmov na Islandiji

Nadzorni organ EFTA je odločil, da ne vloži ugovora zoper priglašeni ukrep

(2007/C 126/13)

Datum sprejetja:

Država EFTE: Islandija

Zadeva št.: 60557

Naziv: Podaljšanje zakona v zvezi z začasnimi nadomestili za snemanje filmov na Islandiji

Cilj: Kultura

Pravna podlaga: Člen 61(3)(c) Sporazuma EGP

Trajanje: Od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/20


Obvestilo Nadzornega organa EFTA o tekočih obrestnih merah za vračilo državne pomoči za države EFTE, ki veljajo od 1. januarja 2007

[Objavljeno v skladu s členom 10 Odločbe št. 195/04/COL (objavljeno v UL L 139, 25.5.2006, str. 37)]

(2007/C 126/14)

Obrestna mera za vračilo za Islandijo: 8,23.

Obrestna mera za vračilo za Lihtenštajn: 3,30.

Obrestna mera za vračilo za Norveško: 5,26.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

7.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/21


Zadnja objava dokumentov KOM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 126/15)

UL C 78, 11.4.2007

Pregled prejšnjih objav:

UL C 332, 30.12.2006

UL C 317, 23.12.2006

UL C 303, 13.12.2006

UL C 225, 19.9.2006

UL C 184, 8.8.2006

UL C 176, 28.7.2006