ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 233

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
22. september 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 233/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 233/2

Potrdilo o prejemu pritožbe št. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

2

2005/C 233/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3784 – Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

3

2005/C 233/4

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) ( 1 )

4

2005/C 233/5

Državne pomoči – Italija — Državna pomoč C 27/2005 (ex NN 69/2004) – Pomoč za nakup krme v deželi Furlaniji-Julijski krajini (člen 6 deželnega zakona št. 14 z dne 20. avgusta 2003 in poziv za izrazitev interesa s strani tržaške trgovinske zbornice) — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

5

2005/C 233/6

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

9

2005/C 233/7

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine

14

2005/C 233/8

Obvestilo, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi COMP 37.749 Sporazum o sodelovanju Austrian Airlines/SAS ( 1 )

18

2005/C 233/9

Državne pomoči – Francija — Državna pomoč C 27/2005 (prej NN 69/2004) – ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v sektorju sadja in zelenjave — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

21

2005/C 233/0

Državne pomoči – Danska — Državna pomoč C 10/2005 (prej NN 127/2000) – ROAD COMBUS A/S passenger transport — Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

28

2005/C 233/1

Državna pomoč – Slovaška — Državna pomoč št. C 25/2005 (prej NN 21/2005) – Ukrep v korist podjetja Frucona Košice — Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

47

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 233/2

Razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora — Tematska prioriteta: Trajnostni energetski sistemi — Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-Energy-4

53

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/1


Menjalni tečaji eura (1)

21. septembra 2005

(2005/C 233/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2225

JPY

japonski jen

135,95

DKK

danska krona

7,4591

GBP

funt šterling

0,67505

SEK

švedska krona

9,3345

CHF

švicarski frank

1,5519

ISK

islandska krona

75,08

NOK

norveška krona

7,7925

BGN

lev

1,9557

CYP

ciprski funt

0,5730

CZK

češka krona

29,393

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

246,29

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6960

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,8954

RON

romunski leu

3,4873

SIT

slovenski tolar

239,48

SKK

slovaška krona

38,445

TRY

turška lira

1,6340

AUD

avstralski dolar

1,5834

CAD

kanadski dolar

1,4264

HKD

hongkonški dolar

9,4884

NZD

novozelandski dolar

1,7449

SGD

singapurski dolar

2,0526

KRW

južnokorejski won

1 257,95

ZAR

južnoafriški rand

7,7809

CNY

kitajski juan

9,8914

HRK

hrvaška kuna

7,4435

IDR

indonezijska rupija

12 487,84

MYR

malezijski ringit

4,608

PHP

filipinski peso

68,796

RUB

ruski rubelj

34,6640

THB

tajski bat

50,171


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/2


Potrdilo o prejemu pritožbe št. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Evropska komisija je registrirala pritožbo glede preseganja 24-urne mejne vrednosti za koncentracijo trdnih delcev (PM10) dimenzije 50 μg/m3 v več kot 35 dneh v letu 2005 na območju „Höhenstraße“ v Frankfurtu na Majni v Nemčiji pod št. 2005/4313 v registru pritožb.

2.

Komisija je prejela že več kot 30 izvodov te pritožbe, zato za zagotovitev hitrega odgovora in obveščanja zadevnih strank ter ob omejevanju upravnih virov objavlja to potrdilo o prejemu tako v Uradnem listu Evropskie unije kot tudi na naslednji spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisija bo proučila pritožbo z vidika zakonodaje Skupnosti, ki velja na tem področju. Pritožniki bodo na vse načine, vključno z morebitno objavo v Uradnem listu Evropske unije in/ali na spletni strani, obveščeni o rezultatih proučitve in morebitnem nadaljnjem ukrepanju Komisije.

4.

Komisija si bo prizadevala sprejeti odločitev o vsebini te zadeve (sprožitev postopka za ugotavljanje kršitev ali zaključek zadeve) v 12 mesecih od datuma registracije pritožbe na Generalnem sekretariatu.

5.

Če bo Komisija morala stopiti v stik z nemškimi organi, bo za zaščito pravic pritožnikov to storila brez omembe njihovih imen. Pritožniki pa lahko pooblastijo Komisijo, da razkrije njihovo identiteto v morebitnih stikih z nemškimi organi.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3784 – Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)

Primer za poenostavljeni postopek

(2005/C 233/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 14. septembra 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje TridonicAtco Gmbh & Co KG („Tridonic“, Avstrija), del skupine Zumtobel group in pod popolnim nadzorom KKR, in Toyoda Gosei (Japonska), del Toyota Motor Company, prevzemajo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta skupni nadzor nad NewCo, novo ustanovljeno družbo, ki je skupno podjetje.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Tridonic: sestavni deli za razsvetljavo,

za podjetje Zumbotel: sestavni deli za razsvetljavo,

za podjetje KKR: investitor zasebnega kapitala,

za podjetje Toyoda Gosei: proizvodnja in prodaja avtomobilskih delov in opto-elektronike,

za podjetje Toyota Motor Company: proizvodnja avtomobilov,

za podjetje NewCo: razvoj, proizvodnja in prodaja visoko svetlečih diod za sevanje svetlobe (HB-LEDs).

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana. Na podlagi obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih koncentracij po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta primer primeren za obravnavo po postopku, določenem v obvestilu.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3784 – Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/4


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2)

(2005/C 233/04)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 13. septembra 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje DONG A/S („DONG“, Danska) prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta izključni nadzor nad celotnimi podjetji Elsam A/S („Elsam“, Danska), Energi E2 („E2“, Danska), Københavns Energi Holding A/S („KE“, Danska) in Frederiksberg Elnet A/S („FE“, Danska) na podlagi nakupa delnic in sredstev.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje DONG: črpanje, proizvodnja, off-shore prevoz ter prodaja nafte in zemeljskega plina, shranjevanje in distribucija zemeljskega plina, uporaba obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije in toplote, prodaja električne energije;

za podjetje Elsam: proizvodnja in trgovanje (finančno in fizično) z električno energijo na ravni trgovine na debelo in drobno, toplovodi;

za podjetje E2: proizvodnja, trgovina na debelo in trgovanje (finančno in fizično) z električno energijo, toplovodi;

za podjetje KE: oskrba gospodinjstev in industrijskih odjemalcev z elektriko;

za podjetje FE: oskrba gospodinjstev in industrijskih odjemalcev z elektriko.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2 na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/5


DRŽAVNE POMOČI – ITALIJA

Državna pomoč C 27/2005 (ex NN 69/2004) – Pomoč za nakup krme v deželi Furlaniji-Julijski krajini (člen 6 deželnega zakona št. 14 z dne 20. avgusta 2003 in poziv za izrazitev interesa s strani tržaške trgovinske zbornice)

Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 233/05)

Z dopisom z dne 20. julija 2005, objavljenem v verodostojnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Italijo o svoji odločitvi, da bo glede navedene pomoči uvedla postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o pomoči, glede katere Komisija začenja postopek, v roku enega meseca od datuma objave tega povzetka in spodnjega dopisa na naslednji naslov:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H. Législation agricole

Unité: H.2. Concurrence

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72

Te pripombe bodo posredovane Italiji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

POVZETEK

Cilj zadevnega ukrepa je dodelitev kompenzacijske pomoči kmetom dežele Furlanije-Julijske krajine, ki so zaradi suše leta 2003 utrpeli izgube v proizvodnji krme in so morali krmo kupiti na trgu, da so nahranili živino.

Ovrednotenje

Na tej stopnji, ob upoštevanju razpoložljivih podatkov, Komisija dvomi o skladnosti pomoči s skupnim trgom, kajti metoda izračuna praga izgube, ki sproži pravico do pomoči, in metoda izračuna pomoči ne ustrezata tistim, ki jih predpisujejo smernice Skupnosti, ki zadevajo državne pomoči v kmetijskem sektorju, in zaradi tega ni izključeno, da je morda prišlo do čezmerne kompenzacije za izgube, ki so jih utrpeli.

BESEDILO DOPISA

«1.

Con la presente, ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della misura in oggetto.

Procedimento

2.

Con lettera del 2 aprile 2004, i servizi della Commissione, avendo appreso che la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 della Regione Friuli-Venezia Giulia conterrebbe disposizioni per la concessione di fondi alle Camere di commercio di Trieste e Gorizia per far fronte al fabbisogno di foraggio degli allevamenti colpiti dalla siccità del 2003, hanno chiesto alle autorità italiane una serie di delucidazioni al riguardo.

3.

Non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine di quattro settimane concesso alle autorità italiane per comunicare le informazioni richieste, con lettera del 26 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito.

4.

Con lettera del 10 giugno 2004, protocollata il 15 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermano di aver inviato alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia due note, datate rispettivamente 30 settembre 2003 e 12 marzo 2004, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di pubblicare un invito a manifestare interesse per gli aiuti previsti dall'articolo 6 della summenzionata legge e di notificarlo alla Commissione.

5.

In base a tali informazioni, con lettera del 28 giugno 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane, di comunicare loro i testi delle note specificate e degli inviti a manifestare interesse preparati dalle due Camere di commercio. Inoltre, essi hanno chiesto se fossero stati concessi aiuti e, in caso affermativo, di specificare gli importi e le modalità di concessione.

6.

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i testi e le informazioni richiesti nella lettera del 28 giugno 2004.

7.

Poiché risultava chiaramente dalle suddette informazioni che l'invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste era già stato pubblicato e seguito da effetti e che, inoltre, gli aiuti che le Camere di commercio potevano versare o che avevano versato non erano contemplati dalle disposizioni del regime generale degli aiuti delle Camere di commercio, approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo di aiuto N 241/01, i servizi della Commissione hanno deciso di aprire un fascicolo di aiuto non notificato con il numero NN 69/04.

8.

Con lettera del 12 novembre 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari sugli aiuti in oggetto alle autorità italiane.

9.

Lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità italiane contenente informazioni che completavano quelle chieste nella lettera del 28 giugno 2004 (cfr. punto 5).

10.

Con lettera del 6 gennaio 2005, protocollata l'11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedevano una proroga del termine che era stato loro concesso per fornire informazioni complementari sugli aiuti in oggetto, allo scopo di riesaminare la normativa regionale in materia.

11.

Con lettera del 25 gennaio 2005 i servizi della Commissione hanno concesso una proroga di un mese.

12.

Con lettera del 21 febbraio 2005, protocollata il 22 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime precisavano che la Camera di commercio di Gorizia non aveva dato attuazione agli aiuti previsti e rinunciava a farlo (questa lettera è accompagnata da una delibera della stessa Camera di commercio che conferma tale informazione).

13.

Con lettere del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, e del 30 marzo 2005, protocollata il 31 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito agli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

14.

Tenuto conto di quanto figura al punto 12, la decisione riguarderà unicamente gli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

Descrizione

15.

L'articolo 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2003, n. 14, stabilisce che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità del 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

16.

L'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del 2003 e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione di almeno il 20 % (nelle zone svantaggiate) o del 30 % (nelle altre zone). Tale sostegno si traduce in un aiuto all'acquisto di foraggi necessari all'alimentazione del bestiame.

17.

L'aiuto è versato dietro presentazione delle fatture relative agli acquisti di foraggi effettuati fra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e copre il quantitativo di foraggio necessario a soddisfare il fabbisogno nutrizionale calcolato per unità di bestiame (UB) presente nell'azienda e appartenente al conduttore. Le UB rappresentano i bovini, ovini, caprini ed equini da macello o utilizzati per il lavoro; nel caso degli animali da macello, sono interessati solo quelli allevati da conduttori a titolo principale o da coltivatori diretti iscritti presso la previdenza sociale dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) per il settore agricolo. Il termine ‚foraggio‘ designa qualsiasi tipo di fieno essiccato.

18.

Gli aiuti possono essere versati fino ad esaurimento del fondo creato a questo scopo e concessi a qualsiasi azienda ne faccia richiesta stabilita nella provincia di Trieste.

19.

Il quantitativo massimo di foraggio rimborsabile per UB è fissato a 15 quintali. Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dell'aiuto è fissato a 20 EUR, IVA esclusa. Qualora il numero di domande superi le previsioni, l'aiuto individuale sarà ridotto proporzionalmente per UB.

20.

Nel caso in cui gli allevamenti beneficiari chiedano e ottengano altri aiuti per le perdite dovute alla siccità del 2003, l'importo dell'aiuto previsto nell'invito a manifestare interesse sarà ridotto di conseguenza.

Valutazione

21.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In questa fase, gli aiuti previsti dalla legge regionale in oggetto sembrano corrispondere a questa definizione nel senso che favoriscono talune produzioni (le produzioni animali, in quanto l'aiuto all'acquisto di foraggi serve a permettere l'alimentazione degli animali) e possono incidere sugli scambi grazie alla posizione dell'Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, nel 2003 l'Italia ha realizzato il 15,3 % della produzione comunitaria di carne bovina, risultando così il terzo produttore di carne bovina dell'Unione).

22.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

23.

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga che potrebbe essere invocata è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (1).

24.

Perché questa deroga sia applicabile, la misura oggetto di esame, conseguente alla siccità del 2003, deve essere conforme alle disposizioni del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso ‚gli orientamenti‘) (2), relativo agli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.

25.

Per quanto riguarda il rispetto delle suddette disposizioni (riprodotte in corsivo nel testo), la Commissione osserva quanto segue:

La Commissione autorizza la concessione di indennizzi quando il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia di perdita pertinente va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche (punto 11.3.2 degli orientamenti).

26.

Alla luce delle disposizioni del punto 16 supra, la Commissione constata che l'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste limita l'ambito dei potenziali beneficiari a quanti hanno subito una perdita di almeno il 20 % nelle zone svantaggiate e del 30 % nelle altre zone. Tuttavia, nel suddetto invito non figura alcun elemento che indichi su quale base le soglie di perdita in questione siano state calcolate.

27.

In questa fase e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può ritenere che le soglie di perdita siano state stabilite nel rigoroso rispetto delle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti e non può quindi escludere che siano stati ammessi al beneficio dell'aiuto alcuni agricoltori che non avrebbero potuto esserlo se le soglie di perdita fossero state calcolate come indicato al suddetto punto. Per il momento, quindi, essa non può che esprimere dei dubbi circa l'ammissibilità del metodo di determinazione delle soglie di perdita per la definizione dell'ambito dei beneficiari (a questo proposito, cfr. anche il punto 31).

Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti (punto 11.3.2. degli orientamenti).

28.

In questa fase e alla luce delle disposizioni dei punti 17 e 19 supra, la Commissione constata che il metodo di calcolo dell'aiuto descritto nell'invito a manifestare interesse, pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste, non corrisponde affatto a quello preconizzato dal punto 11.3 degli orientamenti, in quanto esso si basa semplicemente su un parametro di prezzi per unità di peso acquistato. Sulla base delle informazioni di cui può disporre, essa non è nemmeno in grado di stabilire se gli importi ottenuti attraverso l'applicazione del suddetto parametro sarebbero stati inferiori o superiori a quelli che avrebbe comportato l'applicazione della formula indicata al punto 11.3 degli orientamenti.

29.

In tali circostanze, la Commissione non può che dubitare, per il momento, dell'adeguatezza del metodo utilizzato per il calcolo dell'aiuto.

30.

Un secondo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che l'invito a manifestare interesse indica che l'aiuto sarà versato sulla base delle fatture di acquisto del foraggio, ma non precisa che gli acquisti devono limitarsi al quantitativo di foraggio effettivamente perso a causa della siccità (esso specifica semplicemente che sarà preso in considerazione il fabbisogno alimentare per unità di bestiame mentre il quantitativo massimo di foraggio ammesso al rimborso viene indicato senza stabilire alcun nesso con il suddetto fabbisogno, elemento che consentirebbe di impedire che un allevatore possa approfittare della misura per acquistare quantitativi eccessivi di foraggio sapendo che, in ogni caso, verrebbe rimborsato).

31.

Un terzo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che, nella lettera del 28 febbraio 2005, le autorità italiane hanno fornito una tabella contenente un elenco degli importi di aiuto che sono stati versati ad ogni beneficiario, nonché un elenco degli importi che avrebbero potuto essere versati a ciascuno di essi se fossero state applicate le disposizioni della legge italiana sulle calamità naturali (legge 185/92, che era ancora in vigore al momento in cui è stata adottata la misura d'aiuto). Oltre al fatto che la Commissione non dispone di alcuna indicazione precisa sui calcoli che sono stati effettuati sulla base della legge n. 185/92, da un raffronto fra i due elenchi in questione risulta chiaramente che alcuni agricoltori hanno ricevuto aiuti eccessivi e che altri non avrebbero potuto nemmeno essere ammessi all'aiuto. Quest'ultimo punto conferma i dubbi della Commissione non solo sul metodo di calcolo, ma anche per quanto riguarda il metodo seguito per determinare le soglie di perdita.

32.

È inoltre interessante osservare che la tabella summenzionata contiene una colonna che riporta l'importo che ciascun agricoltore potrebbe ricevere ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (3) e che, pur tenendo conto di tale importo, alcuni agricoltori avrebbero sempre ricevuto aiuti eccessivi.

33.

Infine, per quanto riguarda la detrazione di eventuali aiuti diretti, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione in materia da parte delle autorità italiane (il punto 20 menziona gli altri aiuti eventualmente ottenuti in seguito alla siccità, ma non eventuali aiuti ottenuti nell'ambito della PAC). Essa non può quindi escludere, ancora una volta, che gli aiuti versati siano stati eccessivi.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.

34.

La Commissione osserva che il punto 20 non fa alcun riferimento né a eventuali interventi di compagnie assicuratrici, né alle spese per il raccolto eventualmente non sostenute. Essa non può quindi che dubitare, in questa fase, dell'assenza di rischi di compensazione eccessiva delle perdite subite.

35.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione, in questa fase, non è in grado di ritenere che i contributi versati agli agricoltori del Friuli, colpiti dalla siccità nel 2003, possano beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

36.

Per questa ragione, la Commissione ha quindi deciso, a questo riguardo, di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

37.

Nell'ambito di tale procedimento la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni altro complemento d'informazione utile per la valutazione degli aiuti in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

38.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare presso il beneficiario eventuali aiuti illegalmente concessi.»


(1)  La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), riguarda le vere calamità naturali e non gli eventi assimilabili ad esse (la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo precisa che la Commissione ha sempre considerato che la siccità non poteva essere considerata in quanto tale una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato).

(2)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/9


Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

(2005/C 233/06)

Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92.

POVZETEK

UREDBA SVETA (EGS) št. 2081/92

„HUILE D'OLIVE DE CORSE“ OZ. „HUILE D'OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA“

ŠT. ES: FR/00428/11.11.2004

ZOP (X) ZGO ( )

Ta povzetek je informativne narave. Vsi zainteresirani in zlasti proizvajalci zadevnih ZOP ali ZGO se lahko s celotno specifikacijo seznanijo na nacionalni ravni ali pri pristojnih službah Evropske komisije (1).

1.   Pristojna služba države članice:

Naziv:

Institut National des Appellations d'Origine

Naslov:

138, Champs-Elysées — F-75008 Paris

Od 1. januarja 2005: 51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Telefon:

(33–1) 53 89 80 00

Telefaks:

(33–1) 42 25 57 97

2.   Vlagatelj:

2.1.   Naziv: Syndicat AOC Oliu di Corsica — Huile d'olive de Corse.

2.2   Naslov:

Cutaghjolu, F-20240 Ghisonaccia

Telefon: (33–4) 95 56 64 97

E-naslov: oliudicorsica@free.fr

2.3   Sestava: pridelovalec ali proizvajalec/predelovalec (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda

Razred 1.5.: Maščobe — Oljčno olje

4.   Specifikacija:

(povzetek pogojev iz člena 4(2))

4.1   Ime: „Huile d'olive De Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“

4.2   Opis: „Huile d'olive De Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“ je oljčno olje, ki ima blag okus in praktično ni pikantno ali grenko. Njegov vonj je nežen in spominja na suho sadje, pecivo in makijo.

Barva olja je slamnato do svetlo rumena z možnim zelenkastim odtenkom.

4.3   Geografsko območje: Geografsko območje se razteza po ozemlju naslednjih 297 občin:

Departma Corse du sud: Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Altalene, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Argiusta-Moriccio, Arro, Azilone-Ampaza, Azzana, Balogna, Bastelicaccia, Belvedere-Campomoro, Bilia, Bonifacio, Calcatoggio, Campo, Cannelle, Carbini, Cartuccia, Cardo-Torgia, Cargese, Cardiaca, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Conca, Corrano, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Figari, Foce, Forciolo, Fozzano, Frasseto, Giuncheto, Granate, Grossa, Grosseto-Prugna, Guarguale, Lecci, Letia, Levie, Lo pigna, Loreto-Di-Tallano, Marignana, Mela, Moca-Croce, Monacia-D'aullene, Murzo, Ocana, Olivese, Olmeto, Olmiccia, Osani, Ota, Partinello, Peri, Petreto-Bicchisano, Piana, Pianottoli-Caldarello, Pietrosella, Pila-Canale, Porto-Vecchio, Propriano, Rosazia, Salice, Sari-Solenzara, Sari-D'orcino, Sarrola-Carcopino, Sartene, Serra-Di-Ferro, Serra-Di-Scopamene, Serriera, Sollacaro, Sorbollano, Sotta, Sant'andrea-D'orcino, San-Gavino-Di-Carbini, Sainte-Lucie-De-Tallano, Santa-Maria-Figaniella, Santa-Maria-Siche, Tavaco, Ucciani, Urbalacone, Valle-Di-Mezzana, Vero, Vico, Viggianello, Villanova, Ze rubia, Zevaco, Zigliara, Zonza, Zoza.

Departma Haute Corse: Aghione, Aland, Aleria, Algajola, Altiani, Ampriani, Antisanti, Aregno, Avapessa, Barbaglio, Barrettali, Bastia, Belgodere, Bicorno, Biguglia, Bisinchi, Borgo, Brando, Cagnano, Calenzana, Calvi, Campi, Campile, Campitello, Canale-Di-Verde, Canari, Canavaggia, Casabianca, Casata, Casevecchie, Castellare-di-Casinca, Castellare-di-Mercurio, Castello-di-Rostino, Castifao, Castiglione, Castineta, Castirla, Cateri, Centuri, Cervione, Chiara, Chisa, Corsara, Costa, Croce, Crocicchia, Erbaiolo, Ersa, Farinose, Favalello, Felicito, Ficaja, Focicchia, Furiani, Galeria, Gavignano, Ghisonaccia, Giocatolo, Giuncaggio, Ile-Rousse, Isolaccio-Di-Fiumorbo, Lama, Lavatoggio, Lento, Linguizzetta, Loreto-Di-Casinca, Lucciana, Lugo-Di-Nazza, Lumio, Luri, Manso, Matra, Meria, Moita, Moltifao, Monacia-D'orezza, Moncale, Monte, Montegrosso, Ponticello, Morosaglia, Morsiglia, Murato, Muro, Nessa, Nocario, Noceta, Nonza, Novella, Occhiatina, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-Di-Capocorso, Olmeta-Di-Tuda, Olmo, Omessa, Ortiporio, Palanca, Pancheraccia, Parata, Patrimonio, Penta-Acquatella, Penta-Di-Casinca, Pero-Casevecchie, Piano, Piazzole, Piedicorte-Di-Gaggio, Piedicroce, Piedigriggio, Pietralba, Pietracorbara, Pietra-Di-Verde, Pietraserena, Pietroso, Pieve, Pigna, Pino, Poggio-Di-Nazza, Poggio-Di-Venaco, Poggio-D'oletta, Poggio-Marinaccio, Poggio-Mezzana, Polveroso, Popolasca, Porri, Porta, Prato-Di-Giovellina, Prunelli-Di-Casacconi, Prunelli-Di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rapale, Riventosa, Rogliano, Rospigliani, Rutali, Scata, Scolca, Sermano, Serra-Di-Fiumorbo, Silvareccio, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Sorio, Soneria, Speloncato, Stazzona, Sant'andrea-Di-Bozio, Sant'andrea-Di-Cotone, Sant'antonino, San-Damiano, Saint-Florent, San-Gavino-D'ampugnani, San-Gavino-Di-Fiumorbo, San-Gavino-Di-Tenda, San-Giovanni-Di-Moriani, San-Giuliano, San-Martino-Di-Lota, Santa-Lucia-Di-Mercurio, Santa-Lucia-Di-Moriani, Santa-Maria-Di-Lota, Santa-Maria-Poggio, San-Nicolao, Santo-Pietro-Di-Tenda, Santo-Pietro-Di-Venaco, Santa-Reparata-Di-Balagna, Santa-Reparata-Di-Moriani, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Tralonca, Urtaca, Vallecalle, Valle-Di-Campoloro, Valle-Di-Rostino, Valle-D'orezza, Velone-Orneto, Ventiseri, Venzolasca, Verdese, Vescovato, Mezzani, Vignale, Ville-Di-Paraso, Ville-Di-Pietrabugno, Volpajola, Zalana, Zilia, Zuani.

Delno vključene občine: Corte, Venaco.

To območje sestavljajo številna omejena območja proizvodnje zaradi zelo razgibanega površja otoka z redkimi ravninami in delom ozemlja z nadmorsko višino nad 1000 m s slabimi prometnimi povezavami.

Zaradi geološke sestave, predvsem skrilavca in granita ter manjših zaplat apnenca se je oblikovala pokrajina s strmimi pobočji.

Tla, na katerih se gojijo oljke, so nastala z razpadanjem glavnih dveh vrst kamnin. Skupna značilnost tako nastalih vrst tal je tanka plast prsti, kar pomeni razmeroma revna in suha tla.

Podnebje Korzike je sredozemsko, s približno 5-mesečnim poletnim sušnim obdobjem in ugodnimi temperaturami za gojenje oljk (mile zime, vroča poletja, praktično brez zmrzali na območjih gojenja oljk), veliko sonca, vpliv morja pa zagotavlja pomembno vlago.

4.4   Dokazilo o poreklu: Oljčna olja se ne morejo tržiti z registrirano označbo porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“ brez pridobljenega potrdila o ustreznosti, ki ga izda Institut national des appellations d'origine (Nacionalni inštitut za označbe porekla) po pogojih, opredeljenih z nacionalnimi predpisi v zvezi z odobritvijo proizvodov oljke, ki so upravičeni do registrirane označbe porekla.

Vsi postopki v zvezi s proizvodnjo surovin in oljčnega olja morajo potekati znotraj določenega geografskega območja.

V zvezi s proizvodnjo surovin postopek določa:

parcelsko identifikacijo, kar pomeni izdelavo seznama parcel, primernih za proizvodnjo olja z označbo porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“, ki izpolnjujejo merila v zvezi s krajem oljčnega nasada in pogoje pridelave (sorta, način upravljanja oljčnega nasada),

prijavo pridelka, ki jo vsako leto sestavi pridelovalec oljk, s katero prijavlja pridelovalno površino, pridelano količino oljk ob upoštevanju določenega donosa, namembni kraj oljk (oljarna, kraj predelave).

V zvezi s predelavo postopek določa:

izjavo o proizvodnji, ki jo sestavi proizvajalec, s katero vsako leto prijavlja skupno količino predelanega proizvoda,

zahtevek za potrdilo o ustreznosti, ki omogoča identifikacijo kraja skladiščenja proizvodov ter vseh zabojnikov, ki vsebujejo zahtevane proizvode.

Vse te postopke dopolnjuje analitični in organoleptični pregled, ki zagotavlja kakovost in tipičnost proizvodov.

Poleg tega mora vsak proizvajalec, ki je pridobil potrdilo o ustreznosti, vsako leto sestaviti izjavo o zalogah.

4.5   Metoda pridobivanja: Oljke morajo biti pridelane in predelane na območju pridelave, opredeljenem v točki 4.3.

Sorte

Oljčno olje se pridobiva iz naslednjih sort oljk: Sabine (imenovana tudi Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capannace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (imenovana tudi Ghjermanane du Sud), Curtinese.

Vendar pa se v primeru oljčnih nasadov, nasajenih pred datumom objave nacionalnih predpisov o opredelitvi označbe porekla, ki niso v skladu z določbami v zvezi s sortami, za pridelek teh nasadov lahko še naprej uporablja označba porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“, pod pogojem, da zadevni pridelovalci službam Nacionalnega inštituta za označbe porekla predložijo individualni časovni razpored za preusmeritev zadevne pridelave. Ta časovni razpored mora določati, da oljke iz zgoraj navedenih sort predstavljajo najmanj 30 % nasada leta 2010, 40 % leta 2015, 50 % leta 2020 in 70 % leta 2025. Od pridelka leta 2010 dalje se uporaba oljk iz teh nasadov dovoli za proizvodnjo oljčnega olja z označbo porekla pod pogojem, da so te oljke mešane z najmanj eno od zgoraj navedenih sort.

Znotraj vsakega nasada je nasaditev oljk opraševalnih sort dovoljena, kadar so razporejene uravnoteženo in njihovo število ne presega 5 % celotnega števila dreves zadevnega nasada. Uporaba oljk iz teh sort je dovoljena za proizvodnjo oljčnega olja, če njihov delež ne presega 5 % mase oljk za predelavo.

Upravljanje oljčnega nasada:

Vsako drevo mora imeti na voljo najmanj 24 m2 površine, najmanjša razdalja med drevesi pa mora biti vsaj 4 metre.

Obrezovanje drevesa se izvede z odstranitvijo posušenih delov drevesa.

Nasade je treba vsa leta vzdrževati z obdelovanjem ali zatravljanjem in košnjo.

Namakanje v obdobju rasti oljke je dovoljeno do zorenja.

Donos ne sme biti večji od 8 ton oljk na hektar. V primeru izjemnih podnebnih razmer je dovoljen tudi večji ali manjši donos. Vsekakor pa donos ne sme biti večji od 10 ton oljk na hektar.

Oljčna olja se proizvajajo le iz oljk z dreves, starih najmanj pet let.

Obiranje:

Začetek obiranja je določen s prefekturnim odlokom na predlog služb Nacionalnega inštituta za označbe porekla. Vendar lahko službe Nacionalnega inštituta za označbe porekla v primeru izjemnih podnebnih razmer določijo odstopanja.

Olja se proizvajajo iz zrelih oljk. Skupna količina oljk, ki jo vsak pridelovalec dostavi stiskalnici za proizvodnjo olja vsako tržno leto, mora vsebovati največ 20 % zelenih oljk in najmanj 50 % črnih oljk.

Oljke morajo biti obrane neposredno z dreves brez orodja za rezanje ali na tradicionalni način s klatenjem, s pobiranjem odpadlih oljk s tal ali pa so obrane s strojnim orodjem, pri čemer se oljke pod drevesom prestreže z mrežami ali drugimi pripomočki.

Oljke, pobrane s tal, ali tiste, ki so same padle na tla, iz prvega ali zadnjega praznjenja mrež oz. drugih pripomočkov za prestrego se shranijo ločeno od serij oljk, ki so namenjene pridobivanju oljčnega olja z označbo porekla.

Oljke morajo biti skladiščene in prevažane v odprtih zabojih ali paletnih zabojnikih.

Pogoji predelave:

Čas skladiščenja oljk med obiranjem in predelavo ne sme biti daljši od 9 dni, od tega mora preteči največ 2 dni med dostavo v stiskalnico in stiskanjem.

Ekstrakcija lahko poteka le s pomočjo mehanskih postopkov, pri katerih se oljčna masa ne segreje nad 27 °C.

Dovoljeni postopki obdelave so izpiranje, dekantiranje, centrifugiranje in filtriranje.

Razen vode je prepovedana uporaba dodatkov za lažjo ekstrakcijo olj.

Pridobljeno olje je deviško oljčno olje, katerega vsebnost prostih kislin, izraženih kot oleinska kislina, ne sme presegati 1,5 grama na 100 gramov.

4.6   Povezava: Oljke imajo na otoku dolgo tradicijo in predstavljajo osnovo, na kateri se je na otoku razvilo gojenje oljk.

Divja oljka ali oleaster je avtohtona oljka Korzike, gojiti pa so je verjetno začeli stari Grki in Rimljani.

Prisotnost številnih stoletnih oljk v makiji priča o pomembni oljčni preteklosti, katere vrhunec je bil dosežen konec 19. stoletja. Vzrok za to se nahaja v izredno ugodnih talnih in podnebnih razmerah za gojenje oljke.

Podnebje sredozemskega tipa je blago (odsotnost zmrzali) v tradicionalnih območjih gojenja oljke, ki izključujejo gorske predele nad 800 m nadmorske višine. Gojenje oljk na Korziki je prav tako posebno zaradi raznovrstnosti starih in endemičnih sort, namenjenih izključno proizvodnji olja.

Ne glede na posebne značilnosti različnih sort se drevesa gojijo na skupen način, prilagojen talnim in podnebnim razmeram: samodejno padanje oljk v mreže, vezano zlasti na višino drevesa, pozno obiranje oljk, ki je možno zaradi odsotnosti zmrzali, in počasen razvoj surovin.

Za predelavo je značilno stiskanje zrelih oljk, ki da oljčnem olju Korzike posebno blag značaj.

V današnjem času se je kakovost olja ob ohranjanju njegovih posebnosti povečala zaradi izboljšanja načina obiranja in stiskalnic za olje.

Soodvisnost naravnih in človeških, lokalnih in posebnih dejavnikov oljčnemu olju z označbo porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“ podeljuje posebne značilnosti, ki so skupne proizvodnji oljčnega olja na celem otoku.

4.7   Nadzorna struktura:

Naziv:

I.N.A.O.

Naslov:

138, Champs Elysées F-75008 Paris

Od 1. januarja 2005: 51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Naziv:

D.G.C.C.R.F.

Naslov:

59, Bd V. Auriol F-75703 Paris CEDEX 13

4.8   Označevanje: Poleg obveznih navedb, določenih s predpisi o označevanju in pakiranju živil, mora oznaka olj, upravičenih do registrirane označbe porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“, vsebovati naslednje navedbe:

ime označbe porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“,

navedbo: „appellation d'origine contrôlée“. Kadar je na nalepki ločeno od naslova navedeno ime kmetijskega gospodarstva ali znamke, se ime porekla ponovi za besedama: „registrirana označba“.

Ti podatki se nahajajo v istem vidnem polju in na isti nalepki.

Napisani so z vidnimi, čitljivimi, neizbrisljivimi in dovolj velikimi črkami, ki dobro izstopajo iz okvira, na katerem so natisnjene, da se ti podatki jasno ločijo od vseh drugih napisanih podatkov in slik.

4.9   Nacionalne zahteve: Odlok o registrirani označbi porekla „Huile d'olive de Corse“ oz. „Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica“.


(1)  Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Enota za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/14


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine

(2005/C 233/07)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku (1) protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine („zadevne države“), je Komisija v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“), prejela zahtevek za pregled (2).

1.   Zahtevek za pregled

20. junija 2005 je Evropsko združenje proizvajalcev umetnih gnojil (EFMA) („vlagatelj“) vložilo zahtevek v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večinski delež, kar je v tem primeru več kot 50 % celotne proizvodnje raztopin sečnine in amonijevega nitrata v Skupnosti.

2.   Izdelek

Izdelek, ki ga je treba pregledati, je mešanica sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine („zadevni izdelek“), trenutno uvrščen pod oznako KN 3102 80 00. Ta oznaka KN je zgolj informativne narave.

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 1995/2000 (3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1675/2003 (4).

4.   Razlogi za pregled

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev pojava dampinga in škode za industrijo Skupnosti.

Trditev o nadaljevanju dampinga s strani Alžirije temelji na primerjavi konstruirane normalne vrednosti z izvoznimi cenami zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Skupnost.

Na tej osnovi je izračunana stopnja dampinga znatna.

Zaradi trenutno manjših količin uvoza iz Belousije, Ukrajine in Rusije v ES je vlagatelj za prikaz verjetnosti ponovnega pojava dampinga za te tri države uporabil izvozne cene v Združene države Amerike.

V skladu z določbami člena 2(7) osnovne uredbe je vlagatelj določil normalno vrednost za Belorusijo in Ukrajino na podlagi cene v ustrezni tretji državi s tržnim gospodarstvom, ki je omenjena v odstavku 5.1(d) tega obvestila.

Trditev o ponovnem pojavu dampinga za Belorusijo in Ukrajino temelji na primerjavi normalne vrednosti, kakor je določena v prejšnjem stavku, z izvoznimi cenami zadevnega izdelka v teh dveh državah, ko se prodaja za izvoz v Združene države Amerike.

Trditev o ponovnem pojavu dampinga s strani Rusije temelji na primerjavi konstruirane normalne vrednosti z izvoznimi cenami zadevnega izdelka, ko se prodaja za izvoz v Združene države Amerike.

Na podlagi zgornjih primerjav normalnih vrednosti in izvoznih cen, ki kažejo na damping Belorusije, Ukrajine in Rusije, vlagatelj trdi, da obstaja verjetnost ponovnega pojava dampinga.

Vlagatelj tudi trdi, da obstaja verjetnost nadaljevanja škodljivega dampinga. V zvezi s tem vlagatelj dokazuje, da bi se v primeru izteka ukrepov sedanja raven uvoza zadevnega izdelka verjetno povečala zaradi neizrabljenih zmogljivosti ter zmožnosti proizvodnih obratov proizvajalcev izvoznikov v zadevnih državah, da zamenjajo proizvodnjo drugih izdelkov s proizvodnjo zadevnega izdelka.

Poleg tega vlagatelj trdi, da je razlog za odpravo škode predvsem obstoj protidampinških ukrepov, ter da bi ponoven pojav znatnejšega uvoza po dampinških cenah iz zadevnih držav verjetno spet škodoval industriji Skupnosti, če bi bili ukrepi odpravljeni.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

5.1.   Postopek za ugotavljanje verjetnosti dampinga in škode

Preiskava bo ugotovila, ali je verjetno, da bi iztek ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev pojava dampinga in škode.

(a)   Vzorčenje

Glede na pričakovano število strank, vpletenih v ta postopek, se lahko Komisija v skladu s členom 17 osnovne uredbe odloči za vzorčenje.

(i)   Vzorčenje za uvoznike

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, vse uvoznike ali predstavnike, ki jih zastopajo, pozivam, da se javijo Komisiji in sporočijo naslednje podatke o svoji družbi oziroma svojih družbah v roku, določenem v točki 6(b)(i), in v obliki, navedeni v točki 7:

ime, naslov, elektronski naslov, številka telefona, številka telefaksa in ime kontaktne osebe,

celotni promet družbe v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

skupno število zaposlenih,

natančen opis dejavnosti družbe v zvezi z zadevnim izdelkom,

količina v tonah in vrednost uvoza v Skupnost v eurih in nadaljnja prodaja uvoženega zadevnega izdelka s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine na trgu Skupnosti v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (5), vključenih v proizvodnjo in/ali prodajo zadevnega izdelka,

kakršni koli drugi ustrezni podatki, ki bi lahko Komisiji pomagali pri izbiri vzorca,

s predložitvijo zgoraj naštetih podatkov se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba vključena v vzorec, to pomeni, da izpolni vprašalnik in se strinja s preverjanjem navedenih podatkov na kraju samem. Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da družba pri preiskavi ne sodeluje. Posledice nesodelovanja so navedene v točki 8 spodaj.

Da bi pridobila podatke, za katere meni, da so potrebni za izbor vzorca uvoznikov, bo Komisija stopila v stik tudi z vsemi znanimi združenji uvoznikov.

(ii)   Vzorčenje za proizvajalce Skupnosti

Glede na veliko število proizvajalcev Skupnosti, ki zahtevek podpirajo, namerava Komisija z uporabo vzorčenja raziskati škodo, povzročeno industriji Skupnosti.

Da bi Komisija lahko izbrala vzorec, so vsi proizvajalci Skupnosti pozvani, da predložijo naslednje podatke o svoji družbi oziroma svojih družbah v roku, določenem v točki 6(b)(i):

ime, naslov, elektronski naslov, številka telefona, številka telefaksa in ime kontaktne osebe,

celotni promet družbe v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

natančen opis dejavnosti družbe v zvezi s proizvodnjo zadevnega izdelka in obsegom proizvodnje zadevnega izdelka v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

vrednost prodaje zadevnega izdelka na trgu Skupnosti v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

količina prodanega zadevnega izdelka na trgu Skupnosti v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

količina proizvedenega zadevnega izdelka v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (5), vključenih v proizvodnjo in/ali prodajo zadevnega izdelka,

kakršni koli drugi ustrezni podatki, ki bi lahko Komisiji pomagali pri izbiri vzorca,

s predložitvijo zgoraj naštetih podatkov se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba vključena v vzorec, to pomeni, da izpolni vprašalnik in se strinja s preverjanjem navedenih podatkov na kraju samem. Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da družba pri preiskavi ne sodeluje. Posledice nesodelovanja so navedene v točki 8 spodaj.

(iii)   Končna izbira vzorcev

Vse zainteresirane stranke, ki želijo predložiti kakršne koli ustrezne podatke glede izbire vzorcev, morajo to storiti v roku, določenem v točki 6(b)(ii).

Komisija namerava opraviti končno izbiro vzorcev po posvetovanju z zadevnimi strankami, ki so izrazile pripravljenost za vključitev v vzorec.

Družbe, vključene v vzorce, morajo izpolniti vprašalnik v roku, določenem v točki 6(b)(iii), in sodelovati v okviru preiskave.

Če sodelovanje ni zadostno, lahko Komisija v skladu s členoma 17(4) in 18 osnovne uredbe svoje ugotovitve utemelji na razpoložljivih dejstvih. Ugotovitev, utemeljena na podlagi razpoložljivih dejstev, je lahko, kakor je opisano v točki 8, za zadevno stranko manj ugodna.

(b)   Vprašalniki

Da bi Komisija pridobila podatke, za katere meni, da so potrebni za njeno preiskavo, bo poslala vprašalnike vzorčeni industriji Skupnosti, vsem združenjem proizvajalcev Skupnosti, izvoznikom/proizvajalcem v Alžiriji, Belorusiji, Rusiji in Ukrajini, vsem združenjem izvoznikov/proizvajalcev, vzorčenim uvoznikom, vsem združenjem uvoznikov, navedenih v zahtevku ali sodelujočih v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, ter organom zadevnih držav izvoznic.

(c)   Zbiranje podatkov in zaslišanja

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja stališča, predložijo poleg izpolnjenih vprašalnikov še druge podatke in priskrbijo ustrezna dokazila. Komisija mora te podatke in ustrezna dokazila prejeti v roku, določenem v točki 6(a)(ii) tega obvestila.

Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če le-te vložijo zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane. Ta zahtevek mora biti vložen v roku, določenem v točki 6(a)(iii) tega obvestila.

(d)   Izbira države s tržnim gospodarstvom

V prejšnji preiskavi je bila kot ustrezna država s tržnim gospodarstvom za namen določitve normalne vrednosti v Belorusiji in Ukrajini uporabljena Litva. Vlagatelj je zdaj za ta namen predlagal Združene države Amerike. Zainteresirane stranke so vabljene, da podajo pripombe glede primernosti te države v posebnem roku, določenem v točki 6(c) tega obvestila.

5.2.   Postopek za presojo interesa Skupnosti

V skladu s členom 21 osnovne uredbe in v primeru potrditve verjetnosti nadaljnjega ali ponovnega pojava dampinga in škode se določi, ali bi bilo ohranjanje ali razveljavitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Skupnosti. Iz tega razloga se lahko industrija Skupnosti, uvozniki, njihova predstavniška združenja, predstavniške organizacije uporabnikov in potrošnikov, če dokažejo, da obstaja objektivna povezava med njihovo dejavnostjo in zadevnim izdelkom, javijo Komisiji in ji predložijo podatke v splošnih rokih, določenih v točki 6(a)(ii). Stranke, ki so delovale v skladu s prejšnjim stavkom, lahko zahtevajo zaslišanje, pri čemer navedejo posebne razloge, zakaj naj bi bile zaslišane, v roku iz točke 6(a)(iii). Upoštevati je treba, da se bodo podatki, predloženi v skladu s členom 21, upoštevali samo, če bodo ob predložitvi podprti z dejanskimi dokazi.

6.   Roki

(a)   Splošni roki

(i)   Rok, v katerem lahko stranke zahtevajo vprašalnik

Vse zainteresirane stranke, ki niso sodelovale v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, morajo zahtevati vprašalnik v najkrajšem možnem času, in sicer najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(ii)   Rok, v katerem se stranke javijo, predložijo odgovore na vprašalnik in kakršne koli druge informacije

Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjen vprašalnik ali kakršne koli druge informacije v 40 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Opozoriti je treba, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stranka javi v navedenem roku.

(iii)   Zaslišanja

Vse zainteresirane stranke lahko zaprosijo tudi za zaslišanje pri Komisiji v istem 40-dnevnem roku.

(b)   Posebni rok v zvezi z vzorčenjem

(i)

Podatki, določeni v točkah 5.1(a)(i) in 5.1(a)(ii) morajo prispeti na naslov Komisije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, saj se namerava Komisija o končni izbiri posvetovati z zadevnimi strankami, ki so izrazile pripravljenost za vključitev v vzorec v 21 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(ii)

Vsi drugi podatki, ki so v skladu s točko 5.1(a)(iii) potrebni za izbiro vzorca, morajo prispeti na naslov Komisije v 21 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(iii)

Izpolnjeni vprašalniki vzorčenih strank morajo prispeti na naslov Komisije v 37 dneh od datuma prejema obvestila o njihovi vključitvi v vzorec.

(c)   Posebni rok za izbiro države s tržnim gospodarstvom

Stranke v preiskavi lahko podajo pripombe o ustreznosti Združenih držav Amerike, ki so, kakor je navedeno v točki 5.1(d) tega obvestila, kot država s tržnim gospodarstvom predvidene za namen določitve normalne vrednosti v Belorusiji in Ukrajini. Te pripombe morajo prispeti na naslov Komisije v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

7.   Pisna stališča, izpolnjeni vprašalniki in korespondenca

Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strank morajo biti predloženi v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni določeno drugače); v njih je treba navesti ime, naslov, elektronski naslov, telefon in telefaks zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno s podatki, zahtevanimi v tem obvestilu, izpolnjenim vprašalnikom in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo kot zaupne, se opremijo z oznako „Interno (6)“ ter se jim v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priloži nezaupna različica, ki je opremljena z oznako „V PREGLED ZAINTERESIRANIM STRANKAM“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Telefaks: (32-2) 295 65 05

8.   Nesodelovanje

V primerih, ko katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih podatkov, jih ne zagotovi v določenih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče podatke, se ti podatki ne upoštevajo in se lahko uporabijo razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali sodeluje le delno in zato ugotovitve v skladu s členom 18 osnovne uredbe temeljijo na razpoložljivih dejstvih, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

9.   Časovni okvir preiskave

Preiskava bo v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključena v 15 mesecih od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.


(1)  UL C 312, 17.12.2004, str. 5.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(3)  UL L 238, 22.9.2000, str. 15.

(4)  UL L 238, 25.9.2003, str. 4.

(5)  Za navodila o opredelitvi pojma „povezane družbe“ glej člen 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(6)  To pomeni, da je dokument samo za interno rabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/18


Obvestilo, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi COMP 37.749 Sporazum o sodelovanju Austrian Airlines/SAS

(2005/C 233/08)

(Besedilo velja za EGP)

1.   Uvod

Komisija se lahko v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) 1/2003 (1) odloči – kadar namerava sprejeti odločbo, v kateri zahteva odpravo kršitve in da zadevna podjetja ponudijo zaveze, da bodo upoštevala skrbi, ki jih je v predhodni oceni izrazila Komisija – da se te zaveze spremenijo v zavezujoče za podjetja. Taka odločba se lahko sprejme za določeno obdobje in sklene, da ni več razlogov za ukrepanje s strani Komisije. V skladu s členom 27(4) iste Uredbe Komisija objavi kratek povzetek primera in glavno vsebino zavez. Zainteresirane tretje stranke lahko predložijo svoje pripombe v roku, ki ga določi Komisija.

2.   Povzetek primera

Dne 30. decembra 1999 sta Scandinavian Airlines System (SAS) in Austrian Airlines (AuA) obvestili Komisijo o sporazumu o sodelovanju, da bi pridobili posamično izjemo v skladu s členom 5(1) Uredbe ES/3975/878, členom 81(3) in členom 53(3) Sporazuma EGP. Pogodbenici sta v skladu s sporazumom sodelovali na vseh letalskih progah po svetu s skupnim načrtovanjem redov letenja, koordiniranjem skupne cenovne politike, programi prog in storilnostjo. Najbolj dolgoročno sodelovanje se je razvilo med Avstrijo in skandinavskimi državami (Norveško, Švedsko in Dansko), kjer je skupni prometni sistem (JTS) veljal izključno za vse storitve letalskega prevoza in sta si zanj pogodbenici delili stroške in prihodke. V skladu s členom 5(3) Uredbe 3975/87 je dne 11. julija 2000 Komisija izdala obvestilo in povabila tretjo stranko, da predloži svoje pripombe v zvezi s sporazumom.

4. oktobra 2000 je Komisija izdala pismo, v katerem je izrazila resne dvome v zvezi z vplivom sporazuma na konkurenco. Zlasti skupni prometni sistem bi lahko preprečil konkurenco na bistvenem delu trga letalskih prevozov na relacijah med Avstrijo in skandinavskimi državami in omogočil, da se člen 81(3) Pogodbe ES ne uporablja predvsem na progah Dunaj-København in Dunaj-Stockholm.

Kot rezultat pisma, v katerem so bili izraženi resni dvomi, sta se pogodbenici odločili odzvati se na skrbi Komisije v zvezi z dvostranskim prometom in spremeniti sporazum o sodelovanju ter ga zamenjati z „omejenim sporazumom o sodelovanju“, in tudi sporazum o trženju in prodaji z dne 31. decembra 2001. Nov sporazum je vseboval izjemo celotnega sodelovanja v dvostranskem prometu med Avstrijo in skandinavskimi državami. Odzval se je na glavne skrbi v zvezi s konkurenco iz pisma, v katerem so bili izraženi resni dvomi. Vendar v praksi takšne rešitve ni bilo mogoče uveljaviti.

Kot rezultat nadaljnjih razprav s službami Komisije sta pogodbenici opustili izjemo in 24. oktobra 2002 sklenili „spremenjen sporazum o sodelovanju“. Nov sporazum ponovno predvideva sodelovanje na področju dvostranskega prometa med Avstrijo in skandinavskimi državami. V nasprotju s prvotno priglašenim sporazumom o sodelovanju „spremenjen sporazum o sodelovanju“ ne vodi k mešani družbi za dvostranski promet. Glavne značilnosti sporazuma so:

(a)   Splošno veljavni standardi storitev

Storitve so določene za potnike na skupnih letih z izbranim partnerjem pod enakimi pogoji.

(b)   Sodelovanje na skupnih letih in mrežno sodelovanje

Pogodbenici sta se skupaj odločili, da sporazum o skupnih letih vključuje vse svetovne lete iz tega sporazuma. Pogodbenici si prizadevata s svojo združeno mrežo izboljšati povezave in storilnost svoje mreže letov, da bi izboljšali povezave na domačem trgu in izven njega ter kar najbolj zmanjšali čakalno dobo potnikov pri prestopih v skupni mreži poletov. Uvedejo se lahko načela in pravila prometa prestopanja nad vozlišči pogodbenic.

(c)   Koordinacija prevoznin in posebnih tarif

Pogodbenici razvijeta usklajeno cenovno politiko, koordinirata programe prog in storilnost. Prevoznine za letalski promet se izračunajo in porazdelijo med pogodbenicama, kot je določeno v sporazumu, ki se izvaja.

(d)   Trženje in prodaja

Koordinacijo prodaje, ki temelji na politiki usklajene prodaje & trženja, izvaja zadeven domači prevoznik. Pogodbenici se strinjata s skupno vključitvijo v programe prodaje na domačem trgu zadevne pogodbenice. Pogodbenici se prav tako trudita omogočiti drugi pogodbenici storitve klicnega centra.

(e)   Programi nagrajevanja (frequent flyer programs (FFP))

Pogodbenice so se vključile v sporazum FFP, ki dopušča članom FFP iz ene izmed pogodbenih držav, da si povečajo in vnovčijo število točk, ko potujejo z drugo pogodbenico.

Po mnenju pogodbenic jim bo spremenjen sporazum o sodelovanju omogočil dosego pomembne izboljšave pri izvajanju in porazdelitvi njihovih storitev, kar vodi k znatnemu zmanjševanju stroškov. Pogodbenice prav tako trdijo, da so se cene vozovnic med Københavnom in Dunajem zaradi povečanja učinkovitosti v obdobju med leti 2002 in 2004 znižale. Potrošnik ima prav tako lahko koristi od koordiniranih redov letenja, povečanega števila direktnih in prestopnih povezav, kontrole in drugih prednosti povezovanja.

Kljub dejstvu, da se je prvotna mešana družba zamenjala s sporazumom o zelo tesnem sodelovanju, spremenjen sporazum o sodelovanju še vedno zbuja glavne skrbi v zvezi s konkurenco na področju relacij med pari mest Dunaj — København in Dunaj — Stockholm. Glede na to, da je znaten del potnikov odvisen od uporabe direktnih letov in da na progi med Avstrijo in skandinavskimi državami ni zamenjav za direktne lete, sodelovanje med AuA in SAS lahko še naprej omejuje konkurenco, zlasti na škodo potnikov, ki so časovno omejeni. Dunaj — København sta edini par mest, v katerih sta obe pogodbenici delovali že pred sodelovanjem, torej je sodelovanje odpravilo dejansko konkurenco med pogodbenicama. Na ostalih progah sodelovanje odpravi le potencialno konkurenco. Prav tako predhodna tržna analiza ni pokazala, da bi se za to linijo zanimal kak drug prevoznik.

3.   Glavna vsebina ponujenih zavez

Pogodbenici sta ob upoštevanju postopkov ponudili zaveze, da se bosta zavzemali za rešitev skrbi Komisije v zvezi s konkurenco. Naslednje je opis glavne vsebine teh zavez.

—   Zaveze, ki se nanašajo na slote

Pogodbenice dajo novemu ponudniku na voljo število slotov za vzletanje in pristajanje:

za lete med Dunajem in Københavnom: do dva (2) povratna leta na dan,

za lete med Dunajem in Stockholmom: do dva (2) povratna leta na dan.

—   Zaveze, ki se nanašajo na interlining

Pogodbenici se strinjata, da bosta delovali v okviru sporazuma IATA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) MITA (Večstranski sporazum o medlinijskem prometu) z novim ponudnikom v primeru, da ta še ni vključen v obstoječi medlinijski sporazum. Medlinijski sporazum bo temeljil na obstoječih IATA načelih.

—   Poseben dogovor o tarifah

Na prošnjo se bosta pogodbenici z novim ponudnikom vključili v poseben dogovor o tarifah pod pogojem, da del potovanja poteka po eni izmed omenjenih prog. Pogoji so primerljivi s pogoji, pod katerimi so sklenili sodelovanje s tretjimi nepovezanimi/drugimi povezanimi prevozniki v povezavi s tako progo.

—   Zaveze, ki se nanašajo na program nagrajevanja

Na prošnjo pogodbenici dovolita novemu ponudniku sodelovanje v enem izmed njihovih programov nagrajevanja.

—   Zmanjšanje pogostosti letov

Pogodbenici sta pripravljeni zamrzniti svoje dnevno število letov za določeno časovno obdobje.

—   Zaveza pospeševati intermodalne storitve prevoza za potnike

Na prošnjo železniškega in kakega drugega prevozniškega podjetja na kopnem, ki deluje na območju med Avstrijo in Dansko/Švedsko/Norveško, se pogodbenici vključita v intermodalni sporazum, s katerim v svoje storitve vključita potniški zračni promet na območju katerega koli določenega para evropskih mest kot del načrta, ki vključuje prevozništvo s strani intermodalnega partnerja.

4.   Povabilo za predložitev pripomb

Ob upoštevanju analize trga namerava Komisija izdati sklep skladno s èlenom 9(1) Uredbe (ES) št. 1/2003, s katero bodo ukrepi za izboljšanje stanja, ki so v polnem obsegu objavljeni na spletni strain generalne direkcije za konkurenco, postali obvezujoèi. Komisija v skladu s členom 27(4) Uredbe 1/2003 povabi zainteresirane tretje stranke, da predložijo svoje pripombe o predlaganih zavezah. Te pripombe morajo predložiti Komisiji najkasneje 1 mesec po dnevu te objave.

Pripombe se lahko pošlje Komisiji po elektronski pošti (Maria-Jose.Bicho@cec.eu.int) ali (Fabrizia.Benini@cec.eu.int), po faksu (faks. (32-2) 296 29 11) ali po pošti, pod sklicno številko COMP/37.749 sporazum o sodelovanju Austrian Airlines/SAS, na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Antitrust Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

Med poznejšimi postopki bo lahko potrebno ali primerno dati pogodbenicam z zavezami na voljo povzetek pripomb, ki sledijo objavi dokumenta o tržnih analizah. V zvezi s tem vas prosimo, da predstavite kakršne koli zaupne podatke ali poslovne skrivnosti. Upravičene prošnje se bodo upoštevale.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1-25).


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/21


DRŽAVNE POMOČI – FRANCIJA

Državna pomoč C 27/2005 (prej NN 69/2004) – ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v sektorju sadja in zelenjave

Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 233/09)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 20. julija 2005 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Francijo o svoji odločitvi, da začne postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z navedeno pomočjo.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o pomoči, glede katere Komisija začenja postopek, v roku enega meseca od datuma objave tega povzetka in spodnjega dopisa na naslednji naslov:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H. Législation agricole

Unité: H.2. Concurrence

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72

Te pripombe se posredujejo Franciji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

POVZETEK

Komisija je izvedela, da so bile državne pomoči leta dodeljevane v sektorju sadja in zelenjave v Franciji. Te pomoči, katerih znesek je bil od 15 do 50 milijonov EUR letno, so bile izplačevane vse do leta 2002.

Cilj finančnih ukrepov v primeru krize je bil ublažitev prekomernih učinkov ponudbe glede na povpraševanje, tako da so delovali na teh ravneh: zunanji trgi, notranji trg in predelava.

Na zunanjih trgih je bil cilj zmanjšati izvozne cene (izvozne subvencije), da bi se ohranili tržni deleži francoskih proizvodov.

Na notranjem trgu so imeli finančni ukrepi za cilj zmanjšanje prodajnih cen, začasno shranjevanje (če ne uničevanje) dela pridelka ali pospeševanje predelave.

Ovrednotenje

V tej fazi Komisija dvomi o združljivosti teh pomoči s skupnim trgom, kajti ne zdijo se upravičene s kakršno koli določbo predpisov Skupnosti na področju državnih pomoči v kmetijskem sektorju in bi zato lahko pomenile navadne pomoči za tekoče poslovanje, ki bi poleg tega lahko ovirale mehanizme skupne organizacije trgov v sektorju sadja in zelenjave.

BESEDILO DOPISA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Suite à une plainte, la Commission a adressé, le 31 juillet 2002, une lettre à la France pour demander des renseignements sur des aides nationales non notifiées dans le secteur des fruits et légumes que la France serait en train de payer depuis plusieurs années dans le contexte de dispositifs dénommés ‚plans de campagne‘, ‚plans stratégiques‘ ou ‚plans conjoncturels‘.

(2)

Une réunion a eu lieu entre les autorités françaises et les services de la Commission le 21 octobre 2002.

(3)

Par lettre du 26 décembre 2002, enregistrée le 2 janvier 2003, la France a fourni des informations confirmant que de telles aides avaient été octroyées jusqu'à l'année 2002.

(4)

Par lettre du 16 avril 2003, la Commission a demandé à la France de lui fournir un inventaire complet des aides octroyées au titre des plans de campagne, ventilé par mesure et par production, comprenant le montant d'aide destinée à chaque mesure et la durée précise des régimes.

(5)

Par lettre du 30 avril 2003, les autorités françaises ont demandé une extension du délai de réponse à la demande de renseignements de la Commission.

(6)

Par lettre du 22 juillet 2003, enregistrée le 25 juillet 2003, la France a transmis des informations concernant la nature des actions financées ainsi que des tableaux reprenant la répartition des crédits publiques affectés aux différentes productions pour la période 1998-2002.

(7)

La mesure a ensuite été incluse dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 57/05.

II.   DESCRIPTION

(8)

Suite à une plainte anonyme, la Commission est entrée en possession de nombreux documents attestant de l'existence d'aides étatiques octroyées dans le secteur des fruits et légumes. Les fonds publics auraient été attribués aux Comités Économiques Agricoles pour la réalisation d'actions de soutien du marché des fruits et légumes.

II.1.   Les Comités Économiques Agricoles — composition, mission et financement

(9)

La loi française (1) fait obligation aux groupements de producteurs agricoles d'adhérer aux Comités Économiques Agricoles, organisations régies par les dispositions de l'article 552-1 et suivants du Code Rurale. La mission des Comités Économiques est d'édicter des règles communes à leurs membres afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et de mise sur le marché des produits (2). Les règles édictées ne sont applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

(10)

Les comités économiques agrées sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres (les groupements de producteurs), un droit d'inscription et, à titre de cotisation, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes (3). Ces cotisations sont rendues obligatoires par les pouvoirs publics.

(11)

Sur la base des documents en possession de la Commission, huit Comités Économiques Agricoles (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie) auraient bénéficié pendant de nombreuses années de fonds publics, fournis notamment par l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR). Ces fonds publics apparaissent dans les comptes des Comités sous la dénomination de ‚Fonds de développement‘, à côté des cotisations obligatoires, dénommées ‚Parts professionnelles‘. Selon les plaignants, avant la réforme de l'OCM fruits et légumes en 1996 (4), de fonds publics alimentaient déjà une caisse nationale gérée par l'Association Française des Comités Économiques Agricoles Fruits et Légumes, basée sur les mêmes principes de fonctionnement.

II.2.   Les plans de campagne

(12)

Les fonds à la disposition des Comités Économiques ont été utilisés pour le financement de ‚plans de campagne‘, comportant des actions sur les marchés intra- et extra-communautaires visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France. Selon les informations fournies par la France, depuis le 1er janvier 2003, aucune action n'a été financée dans le cadre de ces dispositifs.

(13)

En ce qui concerne la nature exacte des actions, dans leur lettre du 26 décembre 2002, les autorités françaises ont expliqué qu'elles visaient à prévenir ou, en cas de crises, à atténuer les effets d'excédents momentanés de l'offre par rapport à la demande en agissant à trois niveaux: marchés extérieurs, marché intérieur et transformation.

(14)

Sur les marchés extérieurs, l'objectif était de maintenir les parts de marché des produits français en permettant aux exportateurs de se positionner sur les marchés stratégiques et de faire face à la concurrence sur les prix. Sur le marché intérieur, les actions financées visaient à dégager le marché soit en proposant des prix plus attractifs, soit en détruisant une partie de la récolte en surnombre ou en l'orientant vers la transformation. Les autorités françaises mentionnent aussi des actions de stockage temporaire de produits en cas de saturation du marché, ainsi qu'un soutien permettant aux entreprises de transformation d'assainir le marché du frais.

(15)

La lettre des autorités françaises du 22 juillet 2003 fournit des tableaux chiffrés qui indiquent les montants affectés aux mesures de ‚transformation‘, ‚dégagement‘, ‚qualité‘, ‚contractualisation‘, ‚marchés extérieurs‘, ‚stockage‘.

(16)

Les documents et informations dont la Commission dispose fournissent des indications plus précises, quoique limitées à certains produits, sur la nature des actions susceptibles d'avoir été financées dans le cadre des plans de campagne.

(17)

Par exemple, pour ce qui est de la production de pommes, une lettre parvenue à la Commission en avril 2002 fait référence à un soutien à l'exportation en dehors de la Communauté qui aurait été octroyé sous couvert d'une aide à la promotion. La mesure consisterait en réalité en l'octroi de rabais à l'acheteur, payés par les autorités françaises par caisse de pommes achetée.

(18)

De plus, d'après d'autres documents, le Comité Économique fruits et légumes du bassin Rhône Méditerranée (BRM) aurait financé en 2000 des actions telles que ‚coûts de production‘, ‚prix de vente‘, ‚politique de transformation‘, ‚export structurel‘, ‚valorisation export‘, ‚export lors d'un pic de production‘, ‚marchés émergents‘, ‚valorisation marché intérieur‘. Dans les secteurs de la pêche et de la nectarine, ces aides semblent avoir été accordées sur base de la quantité produite.

(19)

Certains documents en possession de la Commission indiquent que les autorités françaises étaient informées de la nature douteuse de ces actions au regard du droit communautaire. Elles mêmes qualifiaient ces actions de ‚largement anti-communautaires‘ et signalaient la ‚menace d'une obligation de faire rembourser par les producteurs les sommes indûment versées‘ (5). Un compte-rendu du BRM rappelle aussi ‚le caractère confidentiel des plans stratégiques et le besoin de discrétion nécessaire compte tenu du principe anti-communautaire de ceux-ci‘ (6).

II.3.   Montant des aides

(20)

Dans leur lettre du 26 décembre 2002 les autorités françaises ont expliqué que le financement des actions a été assuré par les secteurs concernés en raison de 30 % ou 50 %, la part restante étant financée par les pouvoirs publics. Dans leur lettre du 22 juillet 2003, les autorités françaises ont transmis des tableaux indiquant la répartition des crédits versés au titre de plans de campagne de 1998 à 2002 pour les différents produits et actions. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres plus significatifs fournis. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations transmises si les montants indiqués intègrent les cotisations obligatoires des membres des Comités Économiques, ou s'ils se réfèrent uniquement aux fonds ONIFLHOR.

(21)

Pour les plans de campagne antérieurs à 1998, les autorités françaises n'ont pas fourni de chiffres.

Montants affectés aux plans au titre des campagnes 1998-2002, ventilés par action

 

Transformation

Dégagement

Qualité

Contractualisation

Marchés extérieurs

Stockage

Total

(EUR)

1998

5 108 340

10 714 420

3 225 580

235 250

8 060 840

221 905

27 566 400

1999

13 025 110

11 885 470

5 496 140

193 160

18 580 900

1 211 970

50 392 880

2000

9 472 910

8 748 330

5 601 920

648 250

11 496 650

787 110

36 755 100

2001

7 889 590

0

6 557 590

1 121 840

3 254 140

287 500

19 110 680

2002

6 023 660

0

5 294 320

0

3 283 770

731 630

15 333 390

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Présence d'aide au titre de l'article 87, paragraphe 1, du Traité

(22)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(23)

L'article 43 du règlement (CEE) no 2200 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7) (OCM), applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des fruits et légumes.

(24)

Pour que une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: (1) la mesure doit être financée par l'État ou par le biais de ressources d'État, (2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, (3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, (4) elle doit affecter les échanges intra-communautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(25)

À ce stade, les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du Traité semblent être réunies.

(26)

En premier lieu, le critère du financement par le biais de ressources d'État est rempli. Les aides sont financées en partie par de ressources tirées du budget général d'État, versées sur le compte de l'ONIFLHOR et distribuées par celui-ci aux différents Comités Économiques, et en partie par des contributions professionnelles rendues obligatoires, perçues par les Comités Économiques.

(27)

En ce qui concerne les contributions professionnelles, elles semblent constituer aussi, prima facie, et à ce stade, des ressources d'État, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, notamment l'arrêt Pearle (8). Il ressort de cet arrêt que, pour que une mesure financée par des cotisations professionnelles transitant par un organisme public ne tombe pas dans le champ d'application de l'articles 87, paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

(a)

Les cotisations doivent être affectées obligatoirement au financement de la mesure;

(b)

L'organisme public ne doit avoir eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement de ces ressources;

(c)

La mesure doit être imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en objet, et non pas faire partie d'une politique étatique.

(d)

Les coûts encourus par l'organisme en question doivent être compensés pleinement par les contributions imposées aux entreprises bénéficiaires (absence d'avantage).

(28)

Dans les documents en possession de la Commission, rien ne semble indiquer, que les contributions étaient affectées obligatoirement aux plans de campagne, ni que les Comités Économiques n'avaient eu, à moment donné, la possibilité de disposer librement de ces ressources. Par contre, le fait que l'État ait apporté une contribution de 50 %, voire de 70 % au financement des plans de campagne semble indiquer clairement que ces dispositifs faisaient partie d'une politique étatique, et dès lors, que les ressources y affectées étaient, dans leur totalité, imputables à l'État. Au vu de ce qui précède, les contributions professionnelles rendues obligatoires doivent aussi, à ce stade, être considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 87 du Traite CE.

(29)

En deuxième lieu, les mesures bénéficient exclusivement aux producteurs de fruits et légumes des départements concernés, et sont donc sélectives.

(30)

En troisième lieu, les producteurs en question reçoivent un avantage économique sous forme de financement de différentes actions de soutien au marché (voir paragraphes 13-18 de la décision supra). Cet avantage améliore leur position concurrentielle. Selon une jurisprudence établie de la Cour de justice, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise résultante d'une aide d'État indique, en règle générale, une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui ne reçoivent pas le même soutien (arrêt 730/79 du 17 septembre 1980, Philipe Morris/Commission, Réc. 1980, p. 2671, paragraphes 11 et 12).

(31)

Il convient de rappeler que, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les opérateurs communautaires, il n' est pas exclu qu' une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs (Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. — Commission/République française, Affaires jointes 6 et 11-69, paragraphe 20), même si l'aide bénéficie des produits pour l'exportation en dehors de la Communauté (Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, affaire C-142/87 — Belgique/Commission, paragraphe 35)

(32)

En quatrième lieu, le secteur des fruits et légumes est pleinement ouvert à la concurrence intra-communautaire. Par exemple, en 2003 les échanges intra-communautaires de légumes s'élevaient à 8 373 000 tonnes, ceux de fruits à 6 560 000 tonnes. La France est un pays producteur de fruits et légumes parmi les plus importants de l'UE, avec 4 159 000 tonnes de fruits et 6 007 000 tonnes de légumes produits en 2003 (9). L'existence d'une OCM dans le secteur souligne d'ailleurs l'importance des échanges intracommunautaires et la sensibilité du marché à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

À ce stade, les actions réalisées dans le cadre des ‚plans de campagne‘ semblent, dès lors, constituer des aides d'État au terme de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, d'un montant global qui inclut les ressources transférées par l'ONIFHLOR, plus les cotisations obligatoires.

(34)

Ces aides ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

(35)

D'après les informations dont dispose la Commission, les plans de campagne prévoyaient des mesures destinées à faire face à de crises causées par un excès d'offre de produits français sur le marché communautaire, notamment par le biais d'un subventionnement des prix de vente, de subventions pour le stockage ou la destruction d'une partie de la récolte, ainsi que d'incitations financières à la transformation du produit frais. Sur les marchés hors Union Européenne, de subventions à l'exportation auraient également contribué à l'écoulement des produits français excédentaires et pouvait renforcer la position concurrentielle des opérateurs. Ces aides semblent avoir été octroyées sur la base du prix et de la quantité produite.

(36)

À ce stade, la Commission nourrit des sérieuses doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun et estime qu'elle constituent de pures aides au fonctionnement. Comme l'a jugé la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance, les aides au fonctionnement, c'est-à dire les aides qui visent à soulager les entreprises de coûts qu'elles devraient normalement assumer dans la gestion ordinaire de leurs activités, faussent, en principe, la concurrence dans la mesure ou d' une part, elles ne facilitent le ‚développement‘ d'aucun secteur économique et, d'autre part, elles procurent au bénéficiaire un support financier artificiel qui fausse de façon durable le jeu de la concurrence et affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. (Arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens/Commission, Recueil II-1675, paragraphes 48 et 77).

(37)

Il convient aussi de rappeler que les marchés agricoles dans l'Union Européenne sont réglementés de façon exhaustive par le biais d'organisations communes de marché (OCM). Les OCM ont pour tâche, inter alia, d'assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur concerné à l'intérieur de l'Union Européenne. Des mesures de soutien au marché telles que celles introduites et financées par la France, basées sur les prix et les quantités produites, semblent être en contradiction avec les buts de l'OCM des fruits et légumes, et de nature à interférer gravement avec son fonctionnement.

(38)

Tel que la Cour de Justice l'a souligné à maintes reprises (voir, par exemple, ‚Pigs marketing board‘ — affaire 83/78 du 29 novembre 1978, Recueil 1978, p. 02347, paragraphe 60) toute intervention d'un État membre dans les mécanismes de marché, à l'exclusion de celles qui sont spécifiquement prévues par un règlement communautaire, risquent d'interférer avec le fonctionnement des organisations communes de marché et de créer des avantages injustifiés pour certains groupes économiques dans la Communauté.

(39)

En particulier, dans sa jurisprudence récente, (voir arrêt C-283/03 Kuipers du 26 mai 2005, paragraphes 42, 49 et 53) la Cour a encore une fois rappelé que, dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune.

(40)

Au cas où les mesures en question constitueraient des aides a l'exportation dans les échanges intracommunautaires, la Commission rappelle que celles-ci faussent directement les jeu de la concurrence et que la Commission les a toujours condamnées fermement (10).

(41)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que les mesures d'aides décrites risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'aucune dérogation prévue par le traité, en ce qu'elles semblent fausser la concurrence et ne pas être justifiées au regard de l'intérêt commun.

IV.   CONCLUSION

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides traitées dans la présente décision.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

En particulier, la Commission invite la France à bien vouloir lui fournir:

(a)

une description détaillée et chiffrée de toutes les mesures financées dans le cadre des plans de campagne, ventilées par départements, à partir de l'année 1992;

(b)

une description, le cas échéant, d'autres mesures qui auraient pu être financées par le biais des contributions professionnelles perçues par les Comités Économiques pendant la même période 1992-2002.

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires des aides.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.»


(1)  Notamment la loi du 6 octobre 1982, puis la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001.

(2)  Loi no 99-574 du 9 juillet 1999 art. 59 III, IV Journal Officiel du 10 juillet 1999.

(3)  Décret no 90-879 du 28 septembre 1990, art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990.

(4)  Règlement (CE) no 220/96.

(5)  Compte-rendu de la réunion Fruits et Légumes du 11 avril 2001, éléments de langage du Ministre de l'Agriculture, pièce annexe no 19.

(6)  Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'OP Pêches du 31 août 2000 à Nîmes, Pièce annexe no 20.

(7)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1-28.

(8)  Le dispositif de l'arrêt ‚Pearle‘ (Affaire C-345/02, arrêt du 15 juillet 2004) est le suivant: Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE et 93, paragraphe 2, du traité CE (devenus 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membre et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et n'avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu'il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.

(9)  Source: Eurostat.

(10)  Cinquième rapport sur les aides d'État dans la Communauté européenne, 1997, p. 20.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/28


DRŽAVNE POMOČI – DANSKA

Državna pomoč C 10/2005 (prej NN 127/2000) – ROAD COMBUS A/S passenger transport

Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 233/10)

(Besedilo velja za EGP)

S pismom z dne 2. maja 2005, objavljenim v izvirnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Dansko o svoji odločitvi, da bo glede zgoraj navedenega dela pomoči/ukrepa uvedla postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

Komisija se je odločila, da ne bo nasprotovala nekaterim drugim oblikam pomoči/ukrepom, navedenim v pismu, ki sledi temu povzetku.

Zainteresirane stranke lahko v roku enega meseca od datuma objave tega povzetka in pisma, ki mu sledi, predložijo svoje pripombe o pomoči/ukrepih, v zvezi s katerimi Komisija začenja postopek, na naslednji naslov:

Commission européenne (Evropska komisija)

Direction générale des Transports et de l'Energie (Generalni direktorat za promet in energetiko)

Direction A Affaires générales et Ressources (Direktorat A Splošne zadeve in viri)

Bâtiment DM 28, Bureau 6/100 (Stavba DM 28, Urad 6/100)

B-1049 Bruselj

Telefaks: (32-2) 296 41 04

Te pripombe bodo sporočene Danski. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo v zvezi s svojo identiteto in navede razloge za to.

BESEDILO POVZETKA

1.

Postopki:

Z odločbo SG(2001) D/287297 z dne 28. marca 2001 (v nadaljnjem besedilu: prvotna odločba) se je Komisija odločila, da ne bo ugovarjala ukrepom. S sodbo z dne 16. marca 2004 je Sodišče prve stopnje razveljavilo prvotno odločbo „ker ta navaja, da je pomoč, ki jo danske oblasti dodelijo Combus A/S v obliki kapitalskih vložkov […], združljiva s skupnim trgom“. (1)

2.

Opis ukrepa, za katerega Komisija začenja postopek

—   nacionalna pravna podlaga: Danish act št. 1046 z dne 23. decembra 1998;

—   organ države članice, ki dodeli pomoč: danska vlada;

—   oblika pomoči: povečanje kapitala, dodelitev posojila, različna jamstva;

—   trajanje: neomejeno;

—   prejemnik/prejemniki: Société Combus SA;

—   cilj/namen: pomoč za prestrukturiranje pred privatizacijo;

—   proračun, izvor sredstev za financiranje pomoči in zneski (na leto): ukrep „ad hoc“ v dveh tranšah: 300 milijonov DKK v letu 1999 in 240 milijonov DKK v letu 2001; jamstva, ki jih vsebuje prodajna pogodba v vrednosti največ 51 milijonov DKK.

3.

Ovrednotenje ukrepa

Combus je v postopku privatizacije prejel finančno podporo danske države v letih 1999 in 2001. Postavlja se torej vprašanje, ali se ta dva vložka štejeta ali ne za državno pomoč in ali sta del enega ukrepa ali pa sestavljata dva ločena ukrepa. Po mnenju Sodišča prve stopnje (SPS) so elementi, pomembni za oceno tega vprašanja, „zlasti kronologija zadevnih vložkov, njihov namen in položaj hčerinskega podjetja v času, ko so bile sprejete odločitve o izvedbi zadevnih vložkov“. (2) Komisija nima na voljo dovolj podatkov, da bi ugotovila, ali se ti dve plačili štejeta za dve fazi enega financiranja ali ne.

Ta financiranja niso pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, kadar je danska država ravnala kakor zasebni vlagatelj v tržnem gospodarstvu. Danska vlada meni, da „načelo preudarnega tržnega vlagatelja velja tudi za položaj, v katerem vložek svežega kapitala temelji na upoštevanju zaščite verodostojnosti vlade (matičnega podjetja) na trgu, glej sodbo z dne 21. marca 1991 v primeru C-303/88, Italija proti Komisiji, PSES. 1991 I, stran 1433, uvodna izjava 21“, in da bi stečaj podjetja Combus, ki bi bil neizogiben, če plačila ne bi bila odobrena, omadeževal ugled danske države kot poslovnega vlagatelja. Ugotavlja, da tudi zasebni vlagatelj na njenem mestu ne bi ravnal drugače.

Komisija dvomi, da bi zasebni vlagatelj v enakem položaju ravnal na ta način. Danske organe opozarja na dejstvo, da Sodišče sprejme skrb za ugled države kot razlog za finančno pomoč samo, kadar je istočasno mogoče vsaj dolgoročno predvideti sposobnost preživetja in donosnost podjetja, kar pa v zadevnem primeru ni bilo prepričljivo utemeljeno. Zato Komisija ne more izključiti možnosti, da vsaj eno plačilo ali celo obe, bodisi da sta del enega ukrepa bodisi dveh ločenih ukrepov, pomenita državno pomoč iz člena 87(1).

Takšna pomoč bi lahko bila združljiva s skupnim trgom na podlagi Uredbe 1191/69 ali na podlagi člena 87(3c) Pogodbe ES, kakor je določeno s smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (3).

1.   Združljivost na podlagi Uredbe 1191/69

Uredba 1191/69 daje državam članicam možnost izbire med dvema metodama organiziranja javne službe v prevoznem sektorju:

bodisi prek javnih naročil za storitve, kakor je določeno v členu 1(4) in oddelku V Uredbe

bodisi z uvedbo obveznosti javnih služb za prevozna podjetja, kakor je urejeno v členu 1(5) in v oddelkih II, III in IV Uredbe.

Danska je za sektor avtobusnega prevoza izbrala javna naročila za storitve.

Po mnenju Sodišča prve stopnje podpis javnega naročila za storitve izključuje nadomestilo za naloženo obveznost javnih služb (4).

Kadar se izkaže, da je cena, dogovorjena med dvema strankama v javnem naročilu, prenizka, ima podjetje, odgovorno za naročilo, v skladu z odstavki 4 do 6 člena 14 Uredbe 1191/69 možnost prekiniti pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. Pristojni organi lahko od podjetja zahtevajo, da za eno leto nadaljuje z izvajanjem naročila za nadomestilo, izračunano po metodi, določeni v oddelkih II, III in IV Uredbe. Samo v tem primeru lahko dobi nadomestilo za naloženo obveznost javnih služb v okviru ureditve javnih naročil za storitve. Combus ni prekinil svojih pogodb za javna naročila; zato ni mogoče uporabiti oddelke II, III in IV Uredbe 1191/69 kot podlago, da bi se financiranje, ki ga je prejelo podjetje Combus, lahko štelo za združljivo s skupnim trgom.

Komisija torej izključuje dejstvo, da bi bila financiranja združljiva s skupnim trgom na podlagi Uredbe 1191/69.

2.   Združljivost na podlagi člena 87(3c) Pogodbe ES, kakor je določeno s smernicami o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

Točka 3.2 smernic določa naslednje pogoje za odobritev pomoči za prestrukturiranje:

podjetje je treba šteti za podjetje v težavah (a);

načrt prestrukturiranja mora v razumnem roku omogočiti ponovno vzpostavitev dolgoročne sposobnosti preživetja podjetja (b);

z ukrepi je treba zagotoviti, da se čim bolj ublažijo posledice pomoči, neugodne za konkurente (c);

pomoč mora biti omejena na najnujnejše za zagotovitev prestrukturiranja (d);

Komisiji je treba omogočiti, da bo lahko prek podrobnih rednih poročil preverjala, ali se načrt prestrukturiranja pravilno izvaja (e);

pomoč za prestrukturiranje se lahko dodeli samo enkrat (f).

Combus je podjetje v težavah v smislu smernic (a). Danska vlada je predložila načrt prestrukturiranja za Combus.

Po mnenju Sodišča prve stopnjeje treba utemeljitev Komisije [v njeni prvotni odločbi] razumeti kakor izraz resnega dvoma o sposobnosti preživetja podjetja Combus v smislu [člena 87 Pogodbe ES] in smernic, dvom glede katerega pa je Komisija menila, da ga ni dolžna izraziti, ker je člen 73 Pogodbe ES po njenem mnenju zadostna pravna podlaga za odobritev zadevne pomoči. Ker se na to zadnjo določbo v ta namen ni mogoče opreti […], se izplačila [X] DKK na podlagi sporne odločbe ne more več upravičeno dovoliti. […] Zato se sposobnost preživetja podjetja Combus nikakor ne more šteti za doseženo“.  (5) Z vidika tega sklepa Sodišča prve stopnje je Komisija prisiljena podvomiti glede ekonomske sposobnosti preživetja podjetja Combus po predvidenem prestrukturiranju. (b)

Danski organi menijo, da v tem primeru ukrepi, katerih namen je čim bolj ublažiti posledice pomoči, negativne za konkurente, izjemoma niso potrebni, ker se pogodbe podjetja Combus postopoma iztekajo (konec leta 2003 se bo izteklo približno 50 % pogodb; zadnja pogodba se izteče leta 2006) in Arriva, družba, kateri je bilo po prestrukturiranju prodano podjetje Combus, ne namerava obdržati tržnega deleža, ki ustreza kombiniranim tržnim deležom družbe Arriva in podjetja Combus ob odkupu (okrog 50 %). Komisija dvomi, da posebne okoliščine primera dovoljujejo, da bi se opustili ukrepi, katerih namen je čim bolj ublažiti posledice pomoči, ki so negativne za konkurente, upoštevajoč zlasti dejstvo, da so konkurenti podjetja Combus, ki jih zastopa Danske Busvognmaend, sklenili izpodbijati odločbo Komisije, ki dovoljuje odobritev pomoči (c).

Komisija prav tako dvomi ali je (so) ukrep (ukrepi) omejen (omejeni) na najnujnejše, potrebno za prestrukturiranje. Danski organi menijo, da bo pomoč omogočila družbi Arriva doseči 10 % donosnost vloženega kapitala, kar je najnižja raven, ki bi še bila sprejemljiva za naložbo te vrste. Komisija ugotavlja, da v tej fazi nima na voljo podatkov, ki bi ji omogočili, da bi lahko preverila, ali so prispevki države članice omejeni na najnujnejše, potrebno za prestrukturiranje podjetja Combus.(d).

Danska vlada se je strinjala, da bo Komisiji predložila letno poročilo, ki ji bo omogočilo oceniti, ali je bil načrt prestrukturiranja izveden v skladu z obveznostmi, ki so jih prevzeli danski organi. Komisija je prejela ta poročila za leti 2001 in 2002, ki kažejo, da je bil načrt prestrukturiranja upoštevan (e).

Combus nikoli prej ni prejel pomoči za prestrukturiranje. Če se dve plačili štejeta za dve tranši iste pomoči ali, če je ob prvem plačilu ali drugem plačilu danska država ravnala, kakor bi zasebni vlagatelj ravnal v tržnem gospodarstvu, Komisija ugotavlja, da je bilo načelo „one time, last time“ (enkrat in edinkrat) upoštevano. Če se dve plačili štejeta za dva ločena ukrepa in če danska država niti ob prvem plačilu niti ob drugem plačilu ni ravnala tako, kakor bi ravnal zasebni vlagatelj v tržnem gospodarstvu, načelo „one time, last time“ ni bilo upoštevano. (f)

BESEDILO DOPISA

»Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter at have undersøgt de oplysninger, som myndighederne har fremsendt om den omhandlede støtte/foranstaltning, har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

1.   SAGSFORLØB

1.

de havde til hensigt at yde økonomisk støtte til det statsejede busselskab Combus A/S i forbindelse med Arriva Danmarks overtagelse af det. Som anført i brevet og drøftet på et uformelt møde den 30. juni 1999 havde den danske stat allerede i 1999 foretaget en ikke anmeldt kapitaltilførsel til Combus A/S.

2.

Forud for denne meddelelse havde Kommissionen modtaget et brev af 25. juni 1999 og en klage af 11. november 1999 fra brancheorganisationen Danske Busvognmænd (6), hvori den rejste indsigelse mod den økonomiske støtte, som Combus havde fået tidligere, og en økonomisk støtte, som muligvis ville blive ydet i nær fremtid.

3.

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 15. december 2000, og fik svar fra de danske myndigheder den 18. december 2000. Myndighederne fremsendte flere oplysninger ved brev af 8. januar 2001. Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger den 9. januar 2001 og fik svar fra myndighederne samme dag. De danske myndigheder fremsendte flere oplysninger ved brev af 23. januar 2001 og 26. februar 2001. Den danske Konkurrencestyrelse fremsendte også oplysninger ved brev af 20. december 2000.

4.

De danske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene afholdt møder i Bruxelles den 23. november og 19. december 2000 og i København den 4. og 15. januar 2001.

5.

Ved beslutning SG(2001) D/287297 af 28. marts 2001, i det følgende benævnt ‚den oprindelige beslutning‘, besluttede Kommissionen efter en indledende undersøgelse ikke at gøre indsigelse mod de anmeldte foranstaltninger, fordi den mente,

at der ikke var tale om statsstøtte (godtgørelse for udgifter til pensionsbidrag), eller

at de var forenelige med fællesmarkedet enten i henhold til EF-traktatens artikel 73 eller i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, i det følgende benævnte ‚rammebestemmelserne‘, eller (7)

at de var forenelige med fællesmarkedet i henhold forordning (EØF) nr. 1191/69.

6.

Beslutningen blev offentliggjort i EF-Tidende den 5. maj 2001 (8). Ved brev af 8. maj 2001, modtaget den 15. maj 2001, underrettede Kommissionen Danske Busvognmænd om beslutningen.

7.

Ved brev af 6. november 2002, modtaget af Kommissionen den 12. november 2002, og brev af 19. januar 2004, modtaget af Kommissionen den 20. januar 2004, underrettede de danske myndigheder Kommissionen om, hvordan omstruktureringsplanen for Combus var gennemført.

8.

Den 11. juli 2001 anlagde Danske Busvognmænd sag ved Retten i Første Instans med påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 28. marts 2001. Ved dom af 16. marts 2004 annullerede Retten i Første Instans den oprindelige beslutning, ‚i det omfang den fastslår, at den støtte, som de danske myndigheder ydede Combus A/S i form af kapitalindskud på 300 mio. DKK og 240 mio. DKK, er forenelig med fællesmarkedet (9).

9.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten, at den oprindelige beslutning ‚er behæftet med en fejl, i det omfang det antages, at udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK udgør en kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 2 og artikel 10-13 i forordning nr. 1191/69. […] Den anfægtede beslutning må derfor annulleres, i det omfang den godkender, at der udbetales et beløb på 300 mio. DKK på grundlag af denne forordning, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, som er fremført vedrørende dette punkt.‘ (10).

10.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten for så vidt angår artikel 73, at ‚medlemsstaterne ikke længere er berettiget til at påberåbe sig artikel 73 EF uden for de tilfælde, som er omhandlet i den afledte fællesskabsret. For så vidt forordning nr. 1191/69 ikke finder anvendelse, og udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK er omfattet af artikel 87, stk. 1, EF, er det således Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT 1970 II, s. 309), der udtømmende opregner de betingelser, hvorunder medlemsstaternes myndigheder kan tildele støtte i henhold til artikel 73 EF  (11) . Herefter må nærværende anbringende tages til følge, i det omfang det er rettet imod Kommissionens godkendelse af udbetalingen af 300 mio. DKK på grundlag af artikel 73 EF (12).

11.

Hvad angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med rammebestemmelserne, fandt Retten, ‚at den anfægtede beslutning ikke kan fortolkes således, at Kommissionens medlemmer som kollegium har givet en klar, ubetinget og endelig godkendelse af betalingen af beløbet på 240 mio. DKK i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), EF og rammebestemmelserne. Kommissionens argumentation må derimod forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge nævnte traktatbestemmelse og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse (jf. ovenfor i præmis 100 og 101), indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Af det anførte følger, at godkendelsen af betalingen på 240 mio. DKK i det hele må annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, der er fremført på dette punkt (13).

12.

Den 11. januar 2005 mødtes Kommissionens tjenestegrene med de danske myndigheder for at få yderligere oplysninger om udviklingen i Arriva/Combus-sagen, siden den oprindelige beslutning blev vedtaget.

2.   BESKRIVELSE AF STØTTEN

2.1.   Det danske busmarked

13.

Det danske marked for kollektiv bustransport er opdelt i to områder, hovedstadsområdet og resten af landet uden for hovedstadsområdet.

14.

I hovedstadsområdet har Hovedstadens Udviklingsråd, hvori amtsrådene og Københavns og Frederiksbergs Kommunalbestyrelser alle er repræsenteret, ansvaret for at forestå ruteplanlægning, fastlægge kørselsomfang, linjeføring, køreplanlægning, busterminaler, busmateriel og sørge for udførelsen af den kollektive personbefordring. Buskørslen udbydes normalt i licitation. Alternativt kan Hovedstadens Udviklingsråd beslutte at lade den udføre med egne busser.

15.

Uden for hovedstadsområdet varetages busdriften af amtsrådene og kommunalbestyrelserne. I nogle tilfælde har de oprettet amts- eller fælleskommunale trafikvirksomheder, som har pligt til at sørge for, at buskørslen bliver udført i overensstemmelse med planen. Disse transportvirksomheder eller også de respektive amtsråd og kommunalbestyrelser overlader efter udbud normalt busdriften til private og offentlige busvirksomheder. Alternativt kan de beslutte at udføre kørslen med egne busser.

16.

De lokale myndigheder har udliciteret hovedparten af den regionale bustrafik. Liberaliseringen af busmarkedet indledtes i 1990 for Hovedstadsområdet (HT) og i 1994 for resten af landet. Tabel 1 viser, hvor stor en procentdel af markedet, der var udliciteret i de enkelte amter i 1999, som var det år, hvor den danske stat iværksatte første del af de finansielle foranstaltninger til fordel for Combus.

Tabel 1. Udlicitering af amternes bustrafik (i procent) og antal operatører pr. amt i 1999

Amt/Trafikselskab

Udliciteret

Antal operatører

Hovedstadsområdet (HT)

96

8

Nordjylland

100

27

Fyn

100

1

Viborg

21

5

Bornholm

100

6

Ringkøbing

100

10

Storstrøm

100

6

Vestsjælland

100

7

Vejle

100

9

Ribe

35

1

Århus

100

15

Sønderjylland

100

13

Kilde: Konkurrencestyrelsen.

Bustrafik, som visse kommuner udfører inhouse, er ikke medtaget i beregningen.

17.

Det danske busmarked er præget af nogle få store selskaber og mange små lokale selskaber. Da de foranstaltninger, der er omhandlet i denne beslutning, blev gennemført, var Combus det eneste landsdækkende busselskab. Arriva Danmark var det næststørste selskab. Skønt det kun er repræsenteret i nogle få amter, er det den største operatør i Hovedstadsområdet, hvilket forklarer dets store markedsandel.

18.

Som det fremgår af tabel 2, havde Combus i 2000 en markedsandel på 33 % mod 40 % i 1999 (målt i procent af et selskabs antal køreplantimer), mens Arrivas markedsandel i 2000 var på 23 % (14).

Tabel 2. Markedsandele i Danmark i 2000 målt i procent af antal køreplantimer

Operatør

Markedsandel

Combus

33 %

Arriva Danmark A/S

23 %

Connex A/S

13 %

City Trafik A/S

8 %

Andre operatører

23 %

Kilde: Trafikministeriet.

Alle andre operatører har en markedsandel på under 5 %.

19.

Kontrakterne løber normalt i en periode på op til fem år, efter at busdriften er indledt. Amterne kan kræve nogle af kontrakterne forlænget med op til 3 år på samme vilkår. Der er derfor en ganske hurtig udskiftning af operatører, og der er mulighed for regelmæssige ændringer af markedsandele.

20.

Ifølge kontrakterne fastsætter de lokale myndigheder taksterne og modtager provenuet fra billetsalget. Operatørerne får udbetalt et fast beløb pr. køretime, som er identisk for alle kontakter, plus et tillæg, som er forskelligt for de enkelte kontrakter, og som fastsættes ved udbud. I 1999 og 2000 androg provenuet fra billetsalget lidt over 50 % af det beløb, som amtsrådene skulle betale busselskaberne som vederlag for busdriften. De lokale myndigheder finansierer differencen over skatterne.

21.

Det gennemsnitlige tillæg, som de lokale myndigheder udbetalte pr. køretime, faldt betydeligt i perioden 1994-2000. I gennemsnit faldt det med 18 %. Derfor faldt prisen pr. køretime (dvs. summen af grundbeløbet og tillægget) fra 383 DKK til 315 DKK (i 1994-priser), jf. tabel 3.

Tabel 3. Licitationer og gennemsnitspriser 1994-2000

År

Gennemsnitlig timebetaling til busoperatøren

(DKK)

Antal ruter — hele markedet

(Danmark)

Antal udliciterede ruter pr. år

1994

383

2 791

345

1995

368

2 786

448

1996

352

2 799

761

1997

337

2 777

237

1998

322

2 803

792

1999

322

2 799

718

2000

315

2 800

839

22.

Diagram 1 viser udviklingen i udbudspriserne (i DKK) fra 1997 til 2002 (seneste foreliggende data), som var stabil fra 2000 til 2002 efter privatiseringen af Combus.

Diagram 1: Gennemsnitlige udbudspriser i det storkøbenhavnske område og i resten af landet i 1997-2002

Image

Den øverste linje viser priserne i det storkøbenhavnske område, og den nederste linje viser priserne i resten af landet. Kilde: Trafikministeriet.

2.2.   Selskaberne

2.2.1.   Arriva plc

23.

ARRIVA PLC ER ET PRIVAT SELSKAB INDEN FOR BUSTRANSPORT, SOM HAR SÆDE I DET FORENEDE KONGERIGE OG ER BØRSNOTERET I LONDON. I 1999 HAVDE ARRIVA PLC EN ÅRSOMSÆTNING PÅ 1,5 MIA. GBP OG KNAP 31 000 ANSATTE. HOVEDAKTIVITETEN ER BUSTRAFIK I OG MELLEM BYER, LOKALTRANSPORT I LANDDISTRIKTER, EFTERSPØRGSELSBESTEMT TRANSITKØRSEL, NÆRTRAFIK SAMT EKSPRESBUSKØRSEL I ENGLAND, SKOTLAND OG WALES. DESUDEN HAR VIRKSOMHEDEN RUTEBUS-, TURISTBUS- OG EFTERSPØRGSELSBESTEMT BUSDRIFT OG HANDICAPTRANSPORT I DANMARK, NEDERLANDENE, SPANIEN OG SVERIGE. AKTIVITETERNE UDEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE TEGNER SIG FOR 30 % AF OMSÆTNINGEN FRA BUSDRIFT, OG ARRIVA PLC ER EUROPAS TREDJESTØRSTE PRIVATE BUSOPERATØR. DERUDOVER HAR ARRIVA PLC BETYDELIGE AKTIVITETER INDEN FOR BILUDLEJNING I DET FORENEDE KONGERIGE MED 38 UDLEJNINGSSTEDER OG EN UDLEJNINGSBILPARK PÅ CA. 8 500 KØRETØJER.

24.

Med købet af Unibus i 1997 kom Arriva plc ind på det danske marked. Unibus havde da en markedsandel på ca. 8 % af de udliciterede busruter i København og var desuden den største private leverandør af specialiseret handicaptransport i København. Endvidere havde Unibus aktiviteter på Sjælland og i Jylland.

25.

I marts 1999 købte Arriva plc Bus Danmark, som blev fusioneret med Unibus og fik navnet Arriva Danmark, i det følgende benævnt ‚Arriva‘. Arriva deltager også i et joint venture om drift af Københavns metro, som blev sat i drift i oktober 2002.

2.2.2.   Combus A/S

26.

Combus A/S, i det følgende benævnt ‚Combus‘, var et 100 % statsejet aktieselskab, indtil det blev købt af Arriva plc i 2000. Selskabet drev en række regionale og lokale busruter i Danmark og var oprindeligt en del af DSB. Ved lov nr. 232 af 4. april 1995 (‚Lov om DSB Busser A/S‘) (15) blev det oprettet som aktieselskab med DSB som ejer. Det nye selskab fik navnet DSB Busser A/S. Selskabets startkapital var på 65 mio. DKK, som blev tegnet ved, at DSB Busser A/S overtog DSB's busvirksomhed omfattende DSB's busmateriel og alle andre DSB-aktiver, der alene anvendtes i forbindelse med buskørsel.

27.

DSB ejede alle selskabets aktier indtil udgangen af 1996, hvor det ved en lov blev overdraget til Trafikministeriet (16). I 1997 ændrede selskabet navn til Combus A/S. I 1998 vedtog Folketinget en lov om bemyndigelse af staten til at afhænde alle sine aktier i Combus med henblik på privatisering.

28.

Pr. 31. december 1999 havde Combus en buspark på 1 270 busser mod 810 i 1995. Det gennemsnitlige antal ansatte voksede fra 1 932 i 1995 til 3 132 i 1999. I starten af 2001 havde Combus 41 kontrakter med amtsrådene om at udføre buskørsel. De fleste af disse kontakter udløber efter 2002, jf. tabel 4.

Tabel 4. Combus' kontrakter i starten af 2001

Udløbsdato

Antal kontrakter

Antal busser i kontrakterne

Gennemsnitlig kontraktpris

(løbende priser)

Samlet kontraktværdi

(i mio. DKK)

2001

4

127

344

117,9

2002

14

308

354

694,2

2003

5

128

374

542,3

2004

10

154

345

592,8,

2005

3

82

326

414,1

2006

5

104

375

628,0

I alt

41

903

2 989,2

29.

Combus har en række datterselskaber:

Combus Ejendomme ApS, som har ansvaret for ejendommene

9 selskaber med ansvar for intern leasing.

2.3.   Den danske stats økonomiske støtte til Combus

30.

Formålet med den økonomiske støtte til Combus var at løse to forskellige problemer. For det første havde Combus fra sin tid som en del af DSB overtaget et stort antal ansatte, der havde tjenestemandsstatus (2.3.1.). For det andet begyndte Combus at lide store tab mod slutningen af 1990'erne, primært på grund af en dårligt ledet ekspandering af selskabets ruter. De statslige myndigheder besluttede at løse det andet problem ved at omstrukturere selskabet med henblik på i sidste ende at sælge det til en privat investor (2.3.2).

2.3.1.   Støtte til dækning af øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige tjenestemænd

31.

De fleste Combus-chauffører var tidligere DSB-ansatte med tjenestemandsstatus. Ifølge dansk lov indebærer det en god pensionsordning og ret til løn i 3 år i tilfælde af opsigelse. Disse betingelser var meget mere fordelagtige end betingelserne i overenskomsterne mellem chaufførernes fagforeninger og Danske Busvognmænd. Det var derfor meget dyrere for Combus at beskæftige chauffører med tjenestemandsstatus end overenskomstansatte chauffører.

32.

Da Combus blev oprettet i 1995, havde det 1 600 ansatte, hvoraf 750 var overenskomstansatte og 850 tjenestemænd. Da det var dyrere at have de pågældende beskæftiget som tjenestemænd end som overenskomstansatte, udviste Combus' åbningsbalance et beløb på 140 mio. DKK, som blev hensat af den danske stat til dækning af selskabets merudgifter til de tjenestemandsansatte.

33.

Ved lov nr. 1046 af 23. december 1998, der bemyndigede staten til at sælge sine aktier i Combus, fik staten også hjemmel til at afholde udgiften til et engangsvederlag til de tjenestemænd, som var ansat hos Combus, og som ville opgive deres tjenestemandsrettigheder og overgå til overenskomstansættelse i selskabet. I september 1998 indgik staten en aftale med Dansk Jernbaneforbund om vilkårene for overgangen fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Ifølge aftalen fik tjenestemændene valget mellem at overgå til overenskomstansættelse i Combus pr. 1. april 1999 eller at vende tilbage til anden passende ansættelse i DSB. Tjenestemændene ville som kompensation for at fraskrive sig deres tjenestemandsrettigheder modtage et engangsvederlag. Ca. 550 af tjenestemændene valgte at tage mod dette tilbud, og den danske stat udbetalte 100 mio. DKK som kompensation i april 1999.

2.3.2.   Økonomisk støtte til Combus med henblik på privatisering

34.

Efter at Combus var blevet adskilt fra DSB, indledte selskabet en aggressiv ekspansionspolitik. I løbet af tre år øgedes omsætningen med over 40 % (jf. tabel 5). De kontrakter, som selskabet havde vundet ved udbud i de år, og som dannede grundlaget for ekspansionspolitikken, viste sig dog at være urentable og resulterede i store underskud. I 1998 fik selskabet et underskud på 141 mio. DKK, og i 1999 blev situationen forværret yderligere, jf. tabel 5.

Tabel 5. Overskud/underskud: Combus A/S 1995 — 2000

Mio. DKK

1995

1996

1997

1998

1999

2000

(skøn)

Omsætning

625

686

763

1 050

1 098

1 089 (17)

Overskud/underskud

32

30

5

– 141

– 175

– 118 (17)

35.

Som en reaktion på Combus' økonomiske problemer besluttede den danske stat at sælge selskabet til en privat investor. I betragtning af Combus' alvorlige økonomiske situation var Folketinget og regeringen klar over, at Combus måtte omstruktureres, før det kunne sælges, hvilket krævede, at staten tilførte Combus økonomisk støtte.

36.

Som et første skridt på vej mod denne omstrukturering og privatisering vedtog Folketinget i december 1998 en lov, der bemyndigede staten til at sælge alle sine aktier i Combus. (18). De statslige myndigheder begyndte i starten af 1999 at udarbejde en omstruktureringsplan for Combus og begyndte samtidig at se sig om efter potentielle investorer.

2.3.2.1.   Salget til Arriva

37.

Med henblik på efter omstruktureringen af Combus at sælge selskabet til en privat investor udpegede myndighederne Alfred Berg Corporate Finance (København), et datterselskab af den hollandske bank ABN AMRO Bank NV, til sin rådgiver i forbindelse med salget af hele statens aktiepost i Combus på de bedst mulige vilkår. Der blev foretaget en screening af markedet efter potentielle købere ud fra følgende fem kriterier: en eventuel køber skulle

have aktiviteter inden for offentlig transport

have en stærk økonomisk stilling

have en vis størrelse (fastsat som mere end 1 000 busser i drift)

have en betydelig omsætning (fastsat til over 1 mia. DKK)

have aktiviteter på tilsvarende markeder.

38.

Ved screeningen fandt man frem til 14 mulige købere, og disse blev opfordret til at undersøge muligheden for et eventuelt køb. Syv udviste interesse og deltog i bestyrelsens præsentationer af Combus, hvor de fik udleveret et brev, der beskrev det videre forløb. I brevet anførtes det, at de potentielle købere ville få adgang til oplysninger om selskabet samt yderligere møder med bestyrelsen, hvis de indsendte en interessetilkendegivelse inden starten af september 2000.

39.

To selskaber, Arriva og Metroline, fremsendte en sådan interessetilkendegivelse, og et konsortium af to andre selskaber, VIA GTI/Connexxion, meddelte en mere forbeholden interesse. Alle de interesserede selskaber meddelte, da de havde undersøgt Combus' situation nærmere, at en kontraktunderskrivelse ville være betinget af, at staten tilførte selskabet yderligere kapital.

40.

Ifølge et memo fra ABN AMRO Alfred Berg til de danske myndigheder var Arrivas tilbud, som gik ud på at købe Combus for den symbolske sum af 100 DKK, efter at selskabets gæld var nedskrevet med 340 mio. DKK, bedre end det eneste andet tilbud, der blev modtaget fra Metroline, som var parat til at erhverve Combus mod et vederlag på 500 mio. DKK. Efter råd fra ABN AMRO Alfred Berg konkluderede de danske myndigheder, at Arriva tilbød de bedste vilkår for at købe Combus. I november 2000 blev der indgået en hensigtserklæring om salg af Combus til Arriva Danmark mellem Trafikministeriet som sælger og Arriva Danmark som køber og Combus' kreditorer. Aftalens vilkår var som følger:

41.

Hvad angår Combus' gæld, så påtog den danske stat og Combus' kreditorer sig følgende forpligtelser:

Det ansvarlige statslån på 100 mio. DKK fra 1999 blev eftergivet.

Combus' nettogæld blev nedskrevet med yderligere 240 mio. DKK, og med henblik herpå accepterede selskabets lånekreditorer at eftergive gæld på 100 mio. DKK, og den danske stat skulle dermed indskyde yderligere 140 mio. DKK.

Den danske stat garanterede at ville betale eventuelle miljøudgifter (dog maksimalt 22,5 mio. DKK), der måtte opstå i fremtiden, men som vedrørte perioden inden salget.

Den danske stat gav ubegrænsede garantier for perioden inden salget for eventuelle tab eller krav fra tidligere tjenestemænd, skattekrav og eventuelle omkostninger i forbindelse med de forskellige kulegravninger af selskabet.

Den danske stat garanterede at ville dække de forventede tab på op til 8 mio. DKK i forbindelse med frasalg af Combus International.

42.

Endvidere skulle staten justere købesummen (dog maksimalt 35 mio. DKK), hvis selskabets balance pr. 31. december 2000 viste, at kapitalreserverne udgjorde under 31,8 mio. DKK. Det svarer til bestyrelsens forventning, da hensigtserklæringen mellem staten og Arriva blev underskrevet. Det viste sig, at selskabets kapitalreserver pr. 31. december 2000 kun udgjorde ca. 10.3 mio. DKK, hvilket indebar en ekstra udbetaling under garantien på 20,5 mio. DKK.

43.

Arriva Danmark overtog Combus' resterende gældsforpligtelser, som androg 460 mio. DKK. Arriva Danmark tilbagebetalte denne gæld umiddelbart efter købet af Combus.

44.

Ifølge salgsaftalen skulle Combus først være datterselskab af Arriva Danmark. Arriva Danmark havde dog ladet forstå, at man ville fusionere Combus og Arriva Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2001, og Arriva Danmark A/S blev den fortsættende juridiske person. Fusionen skulle gennemføres senest den 30. juni 2001, og Combus ville derefter ophøre med at eksistere som juridisk person.

45.

Aftalen afhang imidlertid af, at Kommissionen godkendte statsstøtten. Den 28. marts 2001 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod den meddelte støtte. Den 2. april 2001 underskrev parterne kontrakten, som blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001.

2.3.2.2.   Omstruktureringen af Combus

46.

Efter at Folketinget i december 1998 havde besluttet at omstrukturere Combus for at sælge det til en privat investor, begyndte myndighederne at forberede omstruktureringen. De udpegede en ny bestyrelse, som begyndte at indføre omkostningsbesparende foranstaltninger.

47.

Til trods for disse foranstaltninger blev den danske stat i maj 1999 nødt til at indskyde kapital i Combus A/S, for at selskabet kunne fortsætte driften efter at have lidt alvorlige tab. Kapitaltilførslen var på 200 mio. DKK i aktiekapital og 100 mio. DKK som ansvarligt lån, dvs. i alt 300 mio. DKK.

48.

På grundlag af omstruktureringsplanen og kapitaltilførslen forventede Combus' bestyrelse, at selskabet ville få et lille underskud på ca. 25 mio. DKK i 1999 og et nulresultat i 2000. Combus kunne dog ikke leve op til budgettet for 1999. Årsregnskabet for 1999 udviste et underskud på 175 mio. DKK i stedet for som forventet 25 mio. DKK (jf. tabel 5).

49.

Der blev aftalt yderligere omstruktureringsforanstaltninger mellem Combus' fremtidige ejer, Arriva Danmark, og de danske myndigheder. Den omstruktureringsplan, som Arriva og de danske myndigheder fremlagde, indeholder følgende elementer:

a)

en markedsanalyse

b)

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

c)

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

50.

Markedsanalysen (a) viser, at det danske marked for kollektiv bustransport efter liberaliseringen har stabiliseret sig på ca. 2800 busruter, hvoraf ca. 88 % blev udliciteret i 2000. Markedet bliver fuldstændig liberaliseret i 2002. De priser, der blev opnået i forbindelse med udbud, faldt til stadighed fra 1990 til 1997, hvorefter de begyndte at stige lidt. I begyndelsen af 2001 forventede markedsanalytikerne en prisstigning på 5-10 % indtil 2003. Markedet domineres af fire store operatører, der tilsammen tegner sig for to tredjedele af kontrakterne (19).

51.

Ifølge en analyse fra Konkurrencestyrelsen fra 2000 er markedet ikke præget af overkapacitet. Da de regionale og lokale myndigheders tilskud til busruterne udgør 50 %, tilbyder en operatør kun at udføre buskørsel, hvis vedkommende vinder et udbud. Operatøren indgår derfor først aftaler om de busser og chauffører, der er nødvendige for at busdriften, efter at have vundet den pågældende kontrakt. Under disse forhold er der ikke stor risiko for, at der bliver overkapacitet. Derfor mener de danske myndigheder ikke, at omstruktureringen af Combus vil få negative følger for Combus' konkurrenter.

52.

Ifølge samme analyse er barriererne for markedsadgang meget lave, fordi kontrakterne udliciteres hvert femte år og busser og arbejdskraft let kan findes til konkurrencedygtige priser på markedet. Derfor mener Konkurrencestyrelsen, at køberne af busdrift har en stærk position, hvilket prisudviklingen efter liberaliseringen af markedet vidner om (kraftigt fald fra 1990-1997, derefter let stigende priser).

53.

Af beskrivelsen af de omstændigheder, der førte til Combus' vanskeligheder (b), fremgår det, at selskabets økonomiske problemer i det væsentlige skyldes en aggressiv ekspansionspolitik, hvor der blev givet meget lave tilbud i forbindelse med licitationer. Med ét stod Combus med et meget stort antal underskudsgivende busruter. Retten i Første Instans er i sin dom i Combus-sagen enig i denne analyse (20).

54.

I beskrivelsen af de planlagte ændringer (c) nævnes seks foranstaltninger, der vil kunne reducere Combus' omkostninger efter Arrivas køb af selskabet. Samtidig forventes der ifølge omstruktureringsplanen også øgede vedligeholdelses- og brændstofomkostninger samt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af omstruktureringen.

55.

Der kan skelnes mellem ændringer i driftsomkostningerne, ændringer i finansieringsomkostningerne og ændringer i de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med omstruktureringen. Tabel 6 indeholder en oversigt over forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne .

Tabel 6: Forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne (i DKK om året)

 

mio. DKK

Øgede omkostninger

Busvedligeholdelse

– 28,0

Brændstof

– 3,0

 

– 31,0

Lavere omkostninger

Sygefravær

3,5

Skader

7,0

Forsikring

2,0

Nedlæggelse af garageanlæg

3,0

Sammenlægning af hovedkontorer

39,0

 

+ 54,5

Nettoeffekt pr. år

+ 23,5

Kilde: Arriva

56.

Faldet i driftsomkostningerne opnås ved et faldende sygefravær hos de ansatte, lavere omkostninger i forbindelse med skader på busser, lavere forsikringsomkostninger, lavere administrationsomkostninger og salg af overflødig infrastruktur.

57.

Ifølge omstruktureringsplanen er Combus' ansatte hyppigere syge end Arrivas. Ved at indføre Arrivas metoder, hvor der sættes ind over for ansatte med højt sygefravær, regner Arriva med at opnå besparelser på 3,5 mio. DKK om året.

58.

For at reducere skades- og forsikringsomkostningerne regner Arriva også med at indføre sine egne metoder og forsikringskontrakter. Der forventes besparelser på 2 mio. DKK til forsikring af de ansatte og på 7 mio. DKK til forsikring af køretøjer.

59.

Sammenlægningen af de to virksomheders hovedkontorer vil ifølge Arrivas skøn medføre, at administrationsomkostningerne falder med 39 mio. DKK fra 2002.

60.

Endelig påtænker Arriva at sælge fire garageanlæg, der bliver overflødige på grund af fusionen, hvorved de årlige omkostninger kan reduceres med 3 mio. DKK. Omkostningerne forventes altså nedbragt med i alt 23,5 mio. DKK om året.

61.

Arriva forventer en stigning i vedligeholdelsesomkostningerne, der ifølge Combus' oplysninger var på 70 000 DKK pr. bus i 2000. Arriva forventer, at omkostningerne bliver på 120 000 DKK pr. bybus og på 80 000 DKK pr. regionalbus, hvilket svarer til en samlet omkostningsstigning på 28 mio. DKK. Endvidere forventer Arriva, at brændstofomkostningerne stiger med 3 mio. DKK om året.

62.

Hvad angår nedbringelsen af finansieringsomkostningerne , så har Arriva i kontrakten om køb af Combus forpligtet sig til at afvikle og refinansiere hele Combus' gæld. Da den danske stat og de private banker ifølge købekontrakten eftergiver en del af Combus' gæld, reduceres de årlige renteudgifter med 13,5 mio. DKK.

63.

Arriva anslår de ekstraordinære omstruktureringsomkostninger til 35,6 mio. DKK for perioden 2001/02. Heraf vedrører ca. 15 mio. DKK de afskedigelser, som er nødvendige for at reducere de indirekte omkostninger. Resten skal gå til integration af de to selskabers IT-systemer (5 mio. DKK), køb af nye chaufføruniformer (7,2 mio. DKK), juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med fusionen og omstruktureringen (7 mio. DKK) og til dækning af andre mindre udgifter (2,5 mio. DKK).

64.

Arriva agter også at reducere omkostningerne, efterhånden som Combus' underskudsgivende kontrakter udløber. Arriva har endvidere til hensigt at foretage hensættelser med henblik på, at kontrakterne i København og Ålborg udløber, da der er risiko for, at disse bybusser ikke vil kunne anvendes på andre ruter bagefter, fordi de er forældede (for København en hensættelse på 45 mio. DKK) eller for specielle til at kunne anvendes i en anden by (for Ålborg en hensættelse på 18 mio. DKK).

65.

Ifølge omstruktureringsplanen skulle Combus blive rentabel igen fra 2006. Tabel 10 indeholder et overslag over Combus' omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007.

Tabel 7. Overslag over omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1 089

1 055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

2.4.   Arrivas/Combus' udvikling efter privatiseringen

66.

Kontrakten om salget af Combus blev underskrevet af de involverede parter, dvs. Arriva, den danske stat og Combus' private långivere, den 2. april 2001. Den blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001. Arriva integrerede hurtigt Combus i sit skandinaviske datterselskab. I maj 2001 solgte Arriva ca. halvdelen af Combus' ruter og busser til Connex, der er den næststørste private operatør på det danske busmarked, for 223 mio. DKK.

67.

Arriva og Connex har drevet ruterne og busserne siden da. I 2004 havde de hver en markedsandel på omkring 33 % af det danske busmarked. De underskudsgivende kontrakter, som de overtog fra Combus, viste sig at give de underskud, som man havde forventet ved privatiseringen.

2.5.   Oversigt over den danske stats støtte til Combus

68.

Tabel 8 indeholder en oversigt over den danske stats støtte til Combus.

Støttetype

År

Beløb

Hensættelse i åbningsbalancen til tjenestemænd

1995

140 mio. DKK

Engangsvederlag til tjenestemænd for at overgå til overenskomstansættelse

1999

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

1999

200 mio. DKK

Ansvarligt lån

1999

100 mio. DKK

Eftergivelse af ansvarligt lån

2001

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

2001

140 mio. DKK

Garanti for kapitalreserve

2001

20,5 mio. DKK

Garanti for miljøomkostninger

2001 og følgende år

Indtil 22,5 mio. DKK

Garanti for salg af Combus International

2001 og følgende år

Indtil 8 mio. DKK

3.   RETLIG VURDERING

69.

Ifølge traktatens artikel 87, stk. 1 ‚er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne‘.

70.

Ved den retlige vurdering skal der skelnes mellem den støtte, som Combus fik udbetalt som godtgørelse for selskabets øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige buschauffører med tjenestemandsstatus, og den støtte, der blev udbetalt til omstrukturering af Combus i forbindelse med privatiseringen. Hvad angår den førstnævnte, noterer Kommissionen sig, at Retten i Første Instans ikke annullerede den oprindelige beslutning fra 2001 for så vidt angår denne del af støtten. Den retlige vurdering begrænser sig derfor til den sidstnævnte.

3.1.   Finansiering til omstrukturering af Combus med henblik på privatisering

71.

Som led i privatiseringen modtog Combus som allerede nævnt økonomisk støtte fra den danske stat i 1999 (21) og i 2001 (22). Spørgsmålet er nu, om de to betalinger skal betragtes som én finansiering eller som to forskellige finansieringer.

72.

Retten finder, at der blandt de elementer, der har relevans for bedømmelsen af, om to betalinger skal betragtes som to selvstændige investeringer eller som to trancher af samme investering, kan nævnes ‚bl.a. den tidsmæssige rækkefølge af kapitalindskuddene (a), disses formål (b) samt datterselskabets situation på det tidspunkt, hvor beslutningerne om de enkelte indskud blev truffet (c. (23).

73.

Hvad angår den tidsmæssige rækkefølge (a), kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om de to finansieringer blev givet som led i et samlet forløb, eller om de derimod skal betragtes som to finansieringer, der ikke hænger tidsmæssigt sammen.

74.

Hvad angår formålet (b) kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om der var en fælles logisk baggrund for de to finansieringer, eller om der var forskellige formål med dem.

75.

Hvad angår Combus' situation på det tidspunkt, hvor den danske stat besluttede at udbetale første og anden tranche (c), må det fastslås, at virksomheden i 1999 og 2001 var i alvorlige økonomiske vanskeligheder, som hovedsagelig skyldtes, at den årene forinden havde indgået underskudsgivende kontrakter om bustransport.

76.

Konklusionen er, at Kommissionen ikke mener at have de nødvendige oplysninger til med sikkerhed at kunne afgøre, om de to betalinger skal betragtes som to trancher, der indgår i samme omstruktureringsforanstaltning, eller om de skal betragtes som to separate betalinger.

77.

Det er nu nødvendigt først at analysere, om disse betalinger skal betragtes som støtte. I bekræftende fald må det dernæst undersøges, om den er forenelig med fællesmarkedet.

3.1.1.   Er der tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1?

78.

I det foreliggende tilfælde har den danske stat tilført finansiering i form af en kapitalforhøjelse (i 1999 og 2001), et ansvarligt lån (i 1999), eftergivelse af gæld (i 2001) og garantier til køberen (i 2001). Da der er virksomheder med sæde i andre medlemsstater, som er aktive på det danske bustransportmarked, påvirker støtten samhandelen mellem medlemsstaterne.

79.

Det skal undersøges, om finansieringen begunstiger Combus. I den forbindelse er to forhold af betydning. For det første betragtes finansieringen ikke som en fordel, hvis formålet kun er at kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste. For det andet, hvis støtten ikke skal kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste, betragtes støtten heller ikke som en fordel for Combus i forhold til konkurrenterne, hvis den danske stat har opført sig som en privat markedsøkonomisk investor.

3.1.1.1.   Kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste

80.

Domstolen fandt i Altmark-dommen, at offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller regioner, dog ikke falder ind under denne bestemmelse [EF-traktatens artikel 87], for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste  (24). Domstolen opstillede dernæst fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at et offentligt tilskud kan betragtes som vederlag for udførelse af offentlig tjeneste.

81.

I Combus-dommen fandt Retten i Første Instans, at mindst to af disse betingelser ikke var opfyldt. Der var ikke pålagt Combus nogen forpligtelser til offentlig tjeneste, og grundlaget for beregningen af den omtvistede kompensation blev ikke fastlagt på forhånd og var ikke objektiv og gennemsigtig (25). Den danske stats støtte til Combus må derfor nødvendigvis betegnes som statsstøtte i henhold til ‚Altmark‘-dommen.

3.1.1.2.   Overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip

82.

I to meddelelser fra 1984 (26) og 1993 (27) har Kommissionen redegjort for, hvordan den anvender det markedsøkonomiske investorprincip. Ifølge Domstolens retspraksis skal der ‚foretages en vurdering af, om en privat investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrelse, navnlig under hensyn til de oplysninger, som var tilgængelige, og den forventede udvikling på datoen for kapitalindskudde.‘ (28). Stadig ifølge Domstolens retspraksis ‚kan en privat virksomhed rimeligvis fremskaffe den nødvendige kapital til at sikre sig, at en virksomhed, der er kommet i forbigående vanskeligheder, kan overleve og på ny kan blive rentabel, efter omstændighederne efter en rekonstruktion (29). Domstolen præciserede endvidere, ‚at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentablilitetsudsigter. (30).

83.

På baggrund af de to meddelelser og Domstolens retspraksis skal det undersøges, om en privat investor, der er ejer af en virksomhed, som kan sammenlignes med Combus, ville have handlet på samme måde som den danske stat, da den tilførte finansiering i 1999 og 2001.

84.

Hvad angår finansieringen i 1999, er de danske myndigheder af den opfattelse, at ‚the principle of the rational market investor would lead to the result that the capital injection was a proper commercial decision‘. Til støtte for den analyse bemærker de danske myndigheder, at Combus' bestyrelse forventede et underskud på 25 mio. DKK i 1999, balancerende regnskaber i 2000 og overskud fra 2001.

85.

Kommissionen noterer sig, at bestyrelsens forventninger forekom optimistiske i betragtning af de underskud, Combus havde haft siden 1997, og betingelserne i de kontrakter, som var indgået siden da med de regionale og lokale myndigheder. En privat investor ville ikke have baseret sin beslutning om at investere udelukkende på bestyrelsens forventninger. De oplysninger, som de danske myndigheder har udleveret, indeholder ikke andre elementer, der dokumenterer, at en privat investor ville have handlet på samme måde som de danske myndigheder. Kommissionen tvivler derfor på, at de danske myndigheder opførte sig som en privat markedsøkonomisk investor.

86.

Hvad angår finansieringen i 1999 og i 2001 mener de danske myndigheder endvidere, at ‚the principle of the rational market investor also applies to a situation, where injection of fresh capital is based upon considerations of protecting the credibility of the Government (parent company) in the market, cf. judgement of March 21, 1991 in case C-303/88, Italy v. Commission, Rep. 1991 I, page 1433, para. 21.‘ I den dom, som de danske myndigheder nævner, anerkender Domstolen, at en privat markedsøkonomisk investors beslutning kan ‚være begrundet ikke blot i muligheden for herved at opnå en indirekte økonomisk gevinst, men også i andre overvejelser, f.eks. ønsket om at bevare koncernens image eller omlægge dens virksomhed.‘ Men Domstolen præciserer dernæst: ‚når en offentlig investors kapitalindskud foretages uden skelen overhovedet til selv langsigtede rentabilitetsmuligheder, må der imidlertid antages at være tale om støtte efter betydningen i traktatens artikel 92.‘

87.

De danske myndigheder forklarer i deres anmeldelse, at Combus' konkurs ikke kunne have været afværget uden finansieringen, hvilket ville have skadet statens omdømme som markedsinvestor. Ifølge myndighederne ville et moderselskab ikke acceptere, at et datterselskab, der havde lidt store tab, blev erklæret for konkurs, især ikke hvis datterselskabet allerede var blevet omorganiseret flere gange og kreditorerne var gået med til at reducere deres fordringer. De konkluderer derfor, at en privat investor i deres sted ville have opført sig på samme måde.

88.

Kommissionen har sine tvivl med hensyn til, om en privat investor ville have opført sig på den måde i en tilsvarende situation. Den gør de danske myndigheder opmærksom på, at Domstolen kun accepterer hensynet til statens omdømme som begrundelse for en kapitaltilførsel, hvis der samtidig er udsigt til, at virksomheden bliver rentabel nok til at overbevise en privat investor i samme situation om at påtage sig risikoen ved forehavendet, hvilket der indtil nu overhovedet ikke er blevet fremlagt dokumentation for.

89.

Kommissionen mener dog, at en privat investor kunne have opført sig som den danske stat gjorde, hvis det viste sig, at det ville være mindre bekosteligt at omstrukturere virksomheden med henblik på salg end at lade den gå konkurs. Denne beregning skal foretages udelukkende med udgangspunkt i, at virksomheden er statsejet, og i omkostningerne og fordelene i forbindelse med de to scenarier — det vil altså sige uden at medregne omkostningerne forbundet med det offentliges forpligtelser — som ville skulle afholdes af staten, også selv om virksomheden var privat. De danske myndigheder har imidlertid endnu ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at dette kan påvises.

90.

Kommissionen har således sine tvivl med hensyn til, om den danske stat opførte sig som en fornuftig investor i forbindelse med kapitalindskuddene i 1999 og/eller 2001. Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at den danske stats finansieringer af Combus helt eller delvis må betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1.

3.1.2.   Er støtten forenelig med fællesmarkedet?

91.

Hvis den danske stats finansieringer skal betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1, vil støtten kunne være forenelig med fællesmarkedet i henhold til forordning (EØF) nr. 1191/69 eller i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

3.1.2.1.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 73 som specificeret i forordning (EØF) nr. 1191/69?

92.

I henhold til EF-traktatens artikel 73 ‚er støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, forenelige med denne traktat.‘

93.

I ‚Altmark‘-dommen fastslog Domstolen, ‚at medlemsstaterne ikke længere er berettigede til at påberåbe sig traktatens artikel 77 [nu artikel 73] uden for de tilfælde, som omhandles i den afledte fællesskabsret (31). Retten i Første Instans bekræftede denne argumentation i Combus-dommen. På grundlag af EF-traktatens artikel 73 vedtog Rådet forordning (EØF) nr. 1191/69, 1192/69 og 1107/70. Forordning (EØF) nr. 1191/69 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for inden for området for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje at vedtage alle de foranstaltninger, der er omfattet af forordningen, herunder de hertil nødvendige finansieringsforanstaltninger.

94.

I henhold forordning (EØF) nr. 1191/69 kan medlemsstaterne vælge mellem to metoder til at organisere offentlig tjeneste på transportområdet: enten kan de indgå kontrakter om offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 4, og afdeling V, eller de kan pålægge transportvirksomheder forpligtelser til offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 5, og afdeling II, III og IV. Ifølge Retten indeholder de nævnte bestemmelser ‚en sektorbestemt undtagelse fra det principielle forbud mod statsstøtte […] og overlader ikke Kommissionen noget skøn med hensyn til godkendelse af de støtteforanstaltninger, som omfattes af denne undtagelse (32).

95.

De danske myndigheder har på bustransportområdet valgt at indgå kontrakter om offentlig tjeneste. Ifølge Retten i Første Instans ‚medfører de kontraktlige forbindelser, der opstår mellem transportvirksomheden og den kompetente myndighed efter en licitation, i medfør af artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning nr. 1191/69 en særlig finansieringsordning, som ikke giver plads for nogen kompensation efter de i forordningens afdeling II, III og IV fastsatte metoder (33) Indgåelsen af en kontrakt om offentlig tjeneste udelukker altså muligheden for at yde kompensation for pålæggelsen af en forpligtelse til offentlig tjeneste.

96.

Viser det sig, at den pris, der er aftalt mellem de to parter i en kontrakt om offentlig tjeneste, er for lav, har den virksomhed, der har indgået kontrakten, i henhold til artikel 14, stk. 4-6, i forordning (EØF) nr. 1191/69 mulighed for at afbryde kontrakten. Myndighederne kan pålægge virksomheden at opretholde den pågældende tjenesteydelse i endnu et år mod et vederlag, som beregnes efter de metoder, som er fastsat i forordningens afdeling II, III og IV. Kun i denne situation må der ydes kompensation for, at der pålægges en forpligtelse til offentlig tjeneste under kontraktordningen.

97.

Combus afbrød ikke kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. Derfor kan artikel 73 ikke anvendes sammen med afdeling II, III og IV i forordning (EØF) nr. 1191/69 til at erklære støtten til Combus forenelig med fællesmarkedet.

3.1.2.2.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder?

98.

I EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), hedder det: ‚Som forenelig med fællesmarkedet kan betragtes støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samfundsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.‘ Med henblik på anvendelsen af denne artikel har Kommissionen bl.a. vedtaget rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

99.

Kommissionen vedtog en første udgave af disse rammebestemmelser i 1994 (34) De blev afløst første gang i 1999 (35) og anden gang i 2004 af nye rammebestemmelser på området (36). Med hensyn til, hvornår disse rammebestemmelser skal anvendes, er der fastsat følgende i punkt 103 og 104 i rammebestemmelserne fra 2004:

Hvad angår anmeldt støtte: ‚Anmeldelser, der indgår til Kommissionen før den 10. oktober 2004, vil blive vurderet på grundlag af de på anmeldelsestidspunktet gældende kriterier.

Hvad angår ikke anmeldt støtte: ‚Kommissionen vil undersøge, om rednings- eller omstruktureringsstøtte, der er ydet uden Kommissionens forudgående godkendelse og derfor er i strid med traktatens artikel 88, stk. 3, er i overensstemmelse med fællesmarkedet på grundlag af disse rammebestemmelser, hvis al støtten eller en del heraf er blevet ydet efter rammebestemmelsernes offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I alle andre tilfælde vil den foretage undersøgelsen på grundlag af de rammebestemmelser, der anvendes på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet.

Punkt 100 og 101 i rammebestemmelserne fra 1999 er affattet på samme måde.

100.

Støtten til Combus må betragtes som ikke anmeldte foranstaltninger, fordi den første finansiering blev givet i maj 1999 uden Kommissionens forudgående godkendelse. Hele finansieringen kom til udbetaling, før rammebestemmelserne fra 2004 trådte i kraft. Da den anden finansiering først kom til udbetaling, efter at rammebestemmelserne fra 1999 var trådt i kraft, nemlig i 2001, er det rammebestemmelserne fra 1999, der skal anvendes og ikke dem fra 1994. Hvis de to betalinger skal betragtes som to separate trancher, skal rammebestemmelserne fra 1994 anvendes på den første tranche, mens rammebestemmelserne fra 1999 skal anvendes på den anden tranche.

101.

I afsnit 3.2 i rammebestemmelserne fra 1999 fastsættes følgende betingelser for, at en omstruktureringsstøtte kan godkendes:

Virksomheden skal kunne anses for at være kriseramt.

Omstruktureringsplanen skal inden for en rimelig tidshorisont kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

Der bør træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne.

Støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum, så omstruktureringen kan gennemføres.

Kommissionen skal på grundlag af regelmæssige og detaljerede rapporter være i stand til at sikre sig, at omstruktureringsplanen gennemføres tilfredsstillende.

Der må kun ydes omstruktureringsstøtte én gang.

102.

Hvad den første betingelse angår, så findes der ingen fællesskabsdefinition på en kriseramt virksomhed . Ifølge punkt 5 i rammebestemmelserne betragtes et selskab med begrænset ansvar, hvilket Combus er, under alle omstændigheder som kriseramt, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder. Ifølge årsregnskabet for 1997 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 186 mio. DKK. Ifølge årsregnskabet for 1998 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 47 mio. DKK. I 1999 havde Combus et månedligt underskud på 14 mio. DKK. Derfor var aktiekapitalen forsvundet, da de danske myndigheder i maj 1999 besluttede at tilføre ny kapital i form af en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK. Eftersom over halvdelen af den tegnede kapital var forsvundet, da den første støttetranche til omstrukturering blev udbetalt, og over en fjerdedel af denne kapital var gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder, må Combus betragtes som en kriseramt virksomhed efter rammebestemmelserne.

103.

For at der kan ydes omstruktureringsstøtte, skal der iværksættes en omstruktureringsplan , der inden for en rimelig tidshorisont og på basis af en realistisk vurdering skal kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

104.

Punkt 32-34 i rammebestemmelserne indeholder minimumsbetingelserne for, at Kommissionen kan godkende en omstruktureringsplan. Planen skal bl.a. indeholde følgende elementer:

en markedsanalyse

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

105.

De danske myndigheder fremlagde en omstruktureringsplan for Combus, der indeholder disse elementer, som er beskrevet i afsnit 2 i denne beslutning.

106.

Hvad angår Combus' rentabilitet fastslog Retten i Første Instans i Combus-dommen, at ‚Kommissionens argumentation [i den oprindelige beslutning] må forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge [EF-traktatens artikel 87] og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse […], indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Det kan derfor ikke under nogen omstændigheder anses for godtgjort, at Combus var rentabel (37).

107.

Kommissionen noterer sig, at de kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus vandt i forbindelse med licitationer, samtidig var hovedårsagen til selskabets økonomiske vanskeligheder på grund af de unormalt lave tilbud. Det ville altså have været en udvej at afbryde disse kontrakter for at gøre virksomheden rentabel igen. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

108.

Endelig bemærker Kommissionen, at Combus ifølge de danske myndigheders skøn (jf. tabel 7) uden støtte vil få et akkumuleret underskud på 360 mio. DKK i perioden 2000-2005, mens støtten i 2001 kun var på 291 mio. DKK.

Tabel 7. Overslag over overskud/underskud på Combus-ruter for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1089

1055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud uden statsstøtte

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

Kilde: De danske myndigheder.

109.

På grundlag af ovenstående kan Kommissionen kun bekræfte, at den nærer tvivl om, hvorvidt Combus bliver rentabelt efter omstruktureringen.

110.

Hvad angår den tredje betingelse, som går ud på, at der skal træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne , så mener de danske myndigheder, at det i det foreliggende tilfælde undtagelsesvis ikke er nødvendigt med sådanne foranstaltninger af følgende to årsager:

Combus' kontrakter udløber efterhånden: Ved udgangen af 2003 udløber ca. 50 % af kontrakterne, målt i kontraktværdi. Den sidste kontrakt udløber i 2006.

Arriva regner ikke med at bevare en markedsandel svarende til Arriva Danmarks og Combus' markedsandele tilsammen på købstidspunktet (ca. 50 %), men påtænker at sælge en del af Combus til Connex.

111.

Ifølge Kommissionen ville det have været mest logisk at afbryde alle eller i hvert fald en stor del af de underskudsgivende kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus havde indgået, for at reducere støttens skadelige virkninger for konkurrenterne. I så fald ville de øvrige busselskaber have kunnet overtage Combus' markedsandele, hvilket ville være sket, hvis Combus var gået konkurs.

112.

Kommissionen bemærker, at Combus ikke afbrød kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

113.

Kommissionen bemærker endvidere, at det planlagte salg af en del af Combus til Connex fandt sted i maj 2001. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, drejede det sig om salg af aktiver, herunder kontrakter om offentlig tjeneste, ansatte, busser og infrastrukturer, til en positiv pris, der naturligvis tilfaldt Combus. Endvidere blev salgsaftalen indgået direkte med Connex, og konkurrenterne havde derfor ikke mulighed for at byde. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke se, hvordan dette salg kan betragtes som en modydelse, der skal begrænse de skadelige virkninger for Combus'/Arrivas konkurrenter.

114.

Endelig synes det i forbindelse med argumentet om, at kontrakterne udløber efterhånden, at være blevet overset, at det er situationen på tidspunktet for støttens indførelse, som er afgørende. Man ville endvidere kunne forstille sig salg af et antal kontrakter svarende til dem, som støttemodtageren har for øjeblikket.

115.

Derfor tvivler Kommissionen på, om de danske myndigheder med udgangspunkt i sagens særlige omstændigheder havde grundlag for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne, således som det ellers kræves i rammebestemmelserne.

116.

Hvad angår den fjerde betingelse, som går ud på, at støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum , vil støtten ifølge de danske myndigheders omstruktureringsplan give Arriva mulighed for at opnå et afkast af den investerede kapital på 10 %. Ifølge Arriva er dette det absolutte minimum for en sådan investering.

117.

På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt kontrollere, om støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum, og udtrykker derfor sin tvivl på dette område.

118.

Kommissionen bemærker, at Combus blev solgt til Arriva efter en forhåndsudvælgelse og forhandlinger om omstrukturering, hvilket ville kunne have bidraget til at dokumentere, at støtten blev begrænset til et minimum, hvis forhåndsudvælgelsen havde været transparent og åben for alle konkurrenterne, således at der mellem den danske stat og Arriva kunne havet været aftalt en pris, som afspejlede Combus' reelle markedsværdi. For øjeblikket har Kommissionen ikke tilstrækkelige oplysninger herom. For at kunne analysere udbuddet har Kommissionen især brug for følgende oplysninger:

De selskaber, der tilkendegav at være interesseret i at byde på Combus, hvilke betingelser fik de helt præcist oplyst, og hvor stor en offentlig støtte fik de helt præcist lovning på?

Hvordan så Arrivas og Metrolines tilbud ud i detaljer?

Hvilke former for offentlig støtte blev der forhandlet alene med Arriva?

Kommissionen bemærker i øvrigt, at en vigtig forudsætning for at kunne vurdere, om den pris, som Arriva betalte, var markedsprisen, er at vide, hvad salgsaftalen, der blev indgået mellem Arriva og Connex, helt præcist indeholder. Dette salg, der fandt sted i maj 2001, omfattede 50 % af Combus' aktiver som allerede nævnt. Salgsprisen var på 223 mio. DKK, mens Arriva, hvis man medregner de finansielle forpligtelser, som den danske stat påtog sig, da Combus blev solgt til Arriva, betalte en negativ pris på 291 mio. DKK for Combus. I den forbindelse bemærker Kommissionen også, at salgsaftalen medfører salg af halvdelen af Combus' kontrakter om offentlig tjeneste. Kommissionen undrer sig over, at dette salg er tilladt i henhold til dansk lovgivning, når lovgivningen ifølge de danske myndigheder ikke tillader, at kontrakterne ophæves.

119.

Kommissionen henleder de danske myndigheders opmærksomhed på, at støttemodtagerne ifølge punkt 40 i rammebestemmelserne selv skal yde et bidrag til omstruktureringsplanen. Den bemærker, at Arriva overtog en del af Combus' gæld. Den opfordrer de danske myndigheder til at oplyse, hvilke andre bidrag Combus og/eller Arriva eventuelt har ydet.

120.

Hvad angår den femte betingelse, har de danske myndigheder indvilliget i at udarbejde en årlig rapport til Kommissionen, så den kan vurdere, om omstruktureringsplanen gennemføres i overensstemmelse med de danske myndigheders tilsagn. Kommissionen har modtaget en sådan rapport for 2001 og 2002, der viser, at omstruktureringsplanen er blevet overholdt.

121.

Endelig hvad den sjette betingelse angår, skal det kontrolleres, om omstruktureringsstøtten overholder princippet om ‚ engangsstøtte ‘ (‚one time, last time‘). Ifølge de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, har Combus ikke tidligere modtaget omstruktureringsstøtte. For at kunne kontrollere, om denne betingelse er overholdt, er det nødvendigt at undersøge (jf. punkt 72 til 78), om de foranstaltninger, der blev truffet til fordel for Combus i 1999 og 2001, skal betragtes som separate foranstaltninger eller kun én foranstaltning, og om foranstaltningerne skal betragtes som støtte eller investering.

3.2.   Opsummering af de forhold, med hensyn til hvilke Kommissionen nærer tvivl

122.

Af ovennævnte årsager nærer Kommissionen alvorlig tvivl med hensyn til følgende forhold:

(a)

den danske stats overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip i betragtning af Combus' økonomiske situation og udsigter på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet,

(b)

muligheden for at gøre Combus rentabel igen på længere sigt

(c)

begrundelsen for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne

(d)

begrænsningen af støtten til et minimum

(e)

overholdelsen af ‚engangsstøtte‘-princippet.

123.

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen efter proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, Danmark til senest en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine bemærkninger og fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere støttens/foranstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at fremsende kopi af dette brev til den potentielle støttemodtager.

124.

Kommissionen meddeler herved Danmark, at interesserede parter vil blive underrettet ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen underretter ligeledes interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget i Den Europæiske Unions Tidende, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af kopi af nærværende brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter datoen for offentliggørelsen.«


(1)  Sodba Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2004, Danske Busvognmaend, sodni primer T-157/01, uvodna izjava 119 (v nadaljevanju: sodba Combus).

(2)  Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. septembra 1998, sodni primer T-11/95 „BP Chemicals Limited proti Komisiji Evropskih skupnosti“, objavljeno v PSES 1998 II-3235; uvodna izjava 171.

(3)  UL C 288, 9.10.1999, str. 2. V tem primeru se uporablja različica iz leta 1999 na podlagi prehodnih določb smernic iz leta 2004, UL 244, 1.10.2004, str. 1, odstavka 103 in 104.

(4)  Sodba „Combus“, prej navedena, uvodna izjava 79.

(5)  Sodba „Combus“, prej navedena, uvodni izjavi 114 in 115.

(6)  Denne brancheorganisation repræsenterer over 90 % af det antal virksomheder, der udfører regional kollektiv bustransport i Danmark.

(7)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(8)  EFT C 133 af 5.5.2001, s. 21.

(9)  Dom af 16. marts 2004 afsagt af Retten i Første Instans, Danske Busvognmænd, sag T-157/01, dommens konklusion (i det følgende benævnt ‚Combus-dommen‘).

(10)  Combus-dommen, præmis 83 og 99.

(11)  Dom i sagen Altmark Trans mod Regierungspräsidium Magdeburg, præmis 107 og 108.

(12)  Combus-dommen, præmis 100 og 101.

(13)  Combus-dommen, præmis 114 ff.

(14)  I 2004 efter salget af Combus til Arriva og det efterfølgende salg af en del af Combus til Connex havde både Connex og Arriva hver en markedsandel på ca. 33 % afdet danske busmarked, mens ca. 100 offentlige og private små operatører måtte deles om de resterende 34 %.

(15)  Lov nr. 232 af 4. april 1995.

(16)  Lov nr. 1232 af 27. december 1996.

(17)  Arrivas skøn.

(18)  Lov nr. 1046 af 23. december 1998.

(19)  Combus 28 %, Arriva 25 %, City-Trafik 7 %, Linjebus 10 %.

(20)  Dommens præmis 87.

(21)  Støtten bestod som allerede nævnt i en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK.

(22)  Støtten bestod som allerede nævnt i en eftergivelse af det ansvarlige lån på 100 mio. DKK og en kapitalforhøjelse på 140 mio. DKK og i garantier i aftalen om salg af selskabet for mindst 51 mio. DKK.

(23)  Dom af 15. september 1998 afsagt af Retten i Første Instans i sag T-11/95 ‚BP Chemicals Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,‘ offentliggjort i Sml. 1998 II, s. 3235; præmis 171.

(24)  Domstolens dom C-280/00, præmis 95.

(25)  Dommens præmis 98.

(26)  Anvendelse af EØF-traktatens artikel 92 og 93 på offentlige andele, EF-Bulletin 91984.

(27)  Meddelelse til medlemsstaterne fra Kommissionen, EFT C 307 af 13. november 1993, s. 3.

(28)  Domstolens dom af 16. maj 2002, C-482/99, præmis 56.

(29)  Domstolens dom af 10. juli 1986, 40/85, Belgien mod Kommissionen, præmis 14.

(30)  Domstolens dom af 21. marts 1991, C-305/89, Italien mod Kommissionen, ‚Alfa Romeo‘-sagen, præmis 20.

(31)  Dom C-280/00, præmis 107.

(32)  Combus-dommen, præmis 85.

(33)  Combus-dommen, præmis 79.

(34)  EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.

(35)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(36)  EFT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(37)  Combus-dommen, præmis 114 og 115.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/47


DRŽAVNA POMOČ – SLOVAŠKA

Državna pomoč št. C 25/2005 (prej NN 21/2005) – Ukrep v korist podjetja Frucona Košice

Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 233/11)

(Besedilo velja za EGP)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 5. julija 2005 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Slovaško o svoji odločitvi, da začne postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z zgoraj navedenim ukrepom.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o ukrepu, v zvezi s katerim Komisija začenja postopek, v enem mesecu od datuma objave tega povzetka in dopisa, ki sledi, na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

SPA 3, 6/5

B-1049 Brussels

Telefaks: (32-2) 296 12 42

Te pripombe se posredujejo Slovaški. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

BESEDILO POVZETKA

POSTOPEK

Komisija je dne 15. oktobra 2004 prejela pisno pritožbo glede domnevne nezakonite državne pomoči, ki je bila dodeljena v korist podjetja Frucona Košice, a.s., Slovaška. Republika Slovaška je s pismom z dnem 4. januarja 2005, registriranim dne 17. januarja 2005, obvestila Komisijo o morebitni nezakoniti državni pomoči in prosila za njeno odobritev v smislu pomoči za reševanje podjetja v finančnih težavah.

OPIS UPRAVIČENCA IN UKREPOV POMOČI

Prejemnik spornega ukrepa je podjetje Frucona Košice, a.s., ki se ukvarja s proizvodnjo alkohola in pijač, narejenih na osnovi alkohola, nealkoholnih pijač, konzerviranega sadja in zelenjave ter kisa. Podjetje ustreza opredelitvi za mala in srednje velika podjetja.

Sporen ukrep je odpis davčnega dolga s strani pooblaščenega davčnega urada v okviru tako imenovanega sporazuma z upniki, ki je urejen z Aktom 328/91 o stečaju in dogovoru z upniki. Ta postopek je oblika kolektivnega postopka v primeru insolventnosti pod nadzorom sodišča. Gre za sporazum med zadolženim podjetjem in njegovimi upniki, na podlagi katerega dolžnik delno izplača upnikom in le-ti odpišejo preostanek svojih terjatev.

V okviru takega postopka, ki ga je začelo podjetje Frucona marca leta 2004, je davčni urad odobril odpis 65 % terjatev. Vse terjatve so znašale 640 793 831 SKK (okrog 16 milijonov EUR), znesek odpisanih dolgov je znašal 416 515 990 SKK (10,4 milijonov EUR). Zasebni upniki, vključeni v postopek dogovora, so se strinjali, da se njihove terjatve odpišejo pod enakimi pogoji. Nadzorno sodišče je ta sporazum potrdilo z odločbo dne 14. julija 2004.

Tožnik trdi, da je davčni urad imel možnost izplačila svojih terjatev v obsegu, višjem od 35 %, s čimer se je davčni urad strinjal v postopku sporazuma. Tožnik zlasti poudarja, da bi postopek obdavčenja in stečajni postopek vodila do boljšega izida za davčni urad. V tej zvezi tožnik trdi, da davčni urad ni preveril zasebnega upnika in potemtakem sporen odpis predstavlja nezakonito državno pomoč, ki je poleg tega ni skladna s Pogodbo ES.

Slovaška ne oporeka zaključku, da sporen ukrep predstavlja državno pomoč, ampak zahteva, da se ta pomoč odobri kot pomoč za reševanje podjetja v težavah.

PRESOJA

Državna pomoč

Komisija upošteva, da so davčni urad in zasebni upniki dogovor s podjetjem Frucona odobrili pod enakimi pogoji. Komisija tudi ugotavlja, da je davčni urad uporabil druga pravna sredstva, s katerimi bi lahko uveljavljal svojo pravico do upnika. Davčni urad je namreč začel s postopkom obdavčenja oziroma s stečajnim postopkom. Ker so bile terjatve podjetja v stečajnem postopku zavarovane, bi davčni urad imel vlogo posameznega upnika. Dohodek od prodaje zavarovanih sredstev v stečajnem postopku bi se uporabil izključno za izplačilo terjatev davčnega urada. Ker je posamezni upnik glasoval v posamezni skupini, je imel davčni urad možnost, da odkloni predlog podjetja Frucona o dogovoru in začne ali s postopkom obdavčenja ali s stečajnim postopkom.

Na podlagi podatkov, ki so v tej fazi na razpolago, Komisija dvomi, da je davčni urad deloval kot zasebni upnik. Komisija torej dvomi, da sporen ukrep ni izkrivil konkurence z dajanjem prednosti, ki jo podjetje Frucona ne bi bilo sposobno doseči na zasebnem trgu. Komisija dvomi, da sporen ukrep ne predstavlja državne pomoči.

Odstopanje, ki je v skladu s členom 87(2) in (3) Pogodbe ES

Komisija je z uporabo smernic Skupnosti iz leta 1999 o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah ukrep obravnavala kot pomoč podjetju v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2). Komisija dvomi, da je sporen ukrep združljiv s pomočjo za reševanje, ker ne gre za začasno pomoč, ampak za nepovratno donacijo. Komisija nadalje dvomi, da je ukrep združljiv s pomočjo za prestrukturiranje. Komisija zlasti dvomi, da je podjetje Frucona predložilo načrt prestrukturiranja, ki bi podjetje privedlo do dolgoročnega preživetja podjetja in dvomi, da je pomoč omejena na najnižji možni znesek.

BESEDILO DOPISA

„Komisia oznamuje Slovensku, že po preskúmaní informácií poskytnutých vašimi orgánmi o vyššie uvedenom opatrení sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

1)

Listom z 15. októbra 2004 zaevidovanom 25. októbra 2004 dostala Komisia sťažnosť týkajúcu sa údajnej nezákonnej štátnej pomoci v prospech Frucony Košice, a. s.. Sťažovateľ zaslal dodatočné informácie 3. februára 2005. Stretnutie so sťažovateľom sa konalo 24. mája 2005.

2)

Komisia na základe informácií poskytnutých sťažovateľom požiadala Slovensko listom zo 6. decembra 2004, aby ju informovalo o spornom opatrení. Slovensko odpovedalo listom zo 4. januára 2005 zaevidovaným 17. januára 2005, v ktorom informovalo Komisiu o možnej nezákonnej pomoci poskytnutej Frucone a požiadalo Komisiu o schválenie pomoci ako pomoci na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach. Slovensko predložilo dodatočné informácie listom z 24. januára 2005 zaevidovaným 28. januára 2005.

3)

Komisia požiadala o doplňujúce informácie listom z 9. februára 2005, na ktorý dostala odpovede listom zo 4. marca 2005 zaevidovaným 10. marca 2005.

4)

Stretnutie so slovenskými orgánmi sa konalo 12. mája 2005.

II.   OPIS

1.   Príslušný podnik

5)

Príjemcom finančnej pomoci je Frucona Košice, a. s., ktorá pôsobí vo výrobe alkoholu, nápojov na báze liehu, nealkoholických nápojov, konzervovaného ovocia a zeleniny a octu. Spoločnosť sa nachádza v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

6)

Frucona zamestnáva [menej než 200] (1) osôb a v roku 2003 dosiahla obrat 360 miliónov Sk (9 miliónov EUR) a v roku 2004 720 miliónov Sk (18 miliónov EUR). Obrat v rôznych segmentoch výroby Frucony je uvedený v tabuľke č. 1. Podľa slovenských orgánov Frucona spĺňa kritériá malého a stredného podniku.

Tab. 1: Obrat v rôznych segmentoch výroby [v tisícoch Sk]

 

2002

2003

2004

Zelenina

 61 869

53 287

29 000

Nealkoholické nápoje

 63 702

65 134

44 994

Alkoholické nápoje

167 852

203 610

72 645

Jablčné víno

1 224

90

0

Ostatné produkty/služby

39 080

37 856

572 938

Spolu

333 727

359 977

719 577

2.   Uplatňované vnútroštátne právne predpisy

7)

Sporným opatrením je odpísanie daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Košice IV (ďalej len ‚daňový úrad‘) v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi. Tento postup upravuje zákon č. 328/91 o konkurze a vyrovnaní (ďalej len ‚zákon o konkurze‘).

8)

Vyrovnanie s veriteľmi (ďalej ‚vyrovnacie konanie‘) je konanie, ktoré spolu s konkurzným konaním má za cieľ usporiadať finančnú situáciu spoločností v úpadku. Spoločnosť je v úpadku vtedy, keď má niekoľkých veriteľov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky do 30 dní od dátumu splatnosti. V konkurznom konaní spoločnosť zanikne a jej aktíva sa buď predajú novému majiteľovi, alebo sa spoločnosť zlikviduje. Oproti tomu vo vyrovnacom konaní spoločnosť v úpadku pokračuje v činnosti bezo zmeny majiteľa. Súd uznesením povolí vyrovnanie, ak sú splnené všetky procesné a materiálne predpoklady. Zároveň súd vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v predpísanej lehote.

9)

Na základe dohody medzi veriteľmi a spoločnosťou v úpadku (ďalej len ‚vyrovnanie‘) potvrdenej súdom zaplatí spoločnosť časť svojho dlhu a zvyšok sa odpíše.

10)

Tzv. oddelení veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené, a to napríklad záložným právom, majú privilegované postavenie v hlasovaní o návrhu spoločnosti v úpadku na vyrovnanie. Podľa zákona o konkurze, na prijatie návrhu vyrovnania musia všetci oddelení veritelia hlasovať v jeho prospech, zatiaľ čo hlas ostatných veriteľov sa pokladá za rozhodujúci, ak súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Oddelení veritelia hlasujú zvlášť v prvej skupine veriteľov a majú právo vetovať návrh.

11)

Z dostupných informácií vyplýva, že keď vyrovnanie nadobudne právoplatnosť, nasleduje realizačná fáza, v ktorej dlžník musí zaplatiť časť dlhu tak, ako sa dohodol s veriteľmi, a prípadní verejní veritelia musia podniknúť ďalšie procesné kroky na uskutočnenie odpisov.

12)

Tak isto sa ukazuje, že spoločnosť musí v návrhu na vyrovnanie opísať opatrenia určené na jej reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania jej činnosti po vyrovnaní.

13)

Dostupné informácie naznačujú, že oddelení veritelia majú privilegované postavenie aj v konkurznom konaní. Výnosy z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa mali použiť výhradne na splatenie pohľadávok oddelených veriteľov. Ak z tohto predaja nemožno pokryť všetky pohľadávky oddeleného veriteľa, tieto sa spoja v druhej skupine s pohľadávkami ostatných veriteľov. V druhej skupine sa veritelia uspokojujú pomerne.

14)

Podľa zákona č. 511/92 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len ‚zákon o správe daní‘) má spoločnosť možnosť požiadať daňové orgány o odklad platenia daní. Na odloženú sumu sa účtuje úrok a odložený dlh musí byť zabezpečený.

15)

Zákon o správe daní upravuje daňové exekučné konanie, účelom ktorého je vymôcť daňové pohľadávky štátu prostredníctvom napríklad predaja nehnuteľnosti, hnuteľných aktív alebo podniku ako celku.

3.   Sporné opatrenie

16)

Frucona v roku 2003 využila inštitút odkladu platenia spotrebnej dane z alkoholu v zmysle zákona o správe daní.

17)

Podľa informácií poskytnutých slovenskými orgánmi odsúhlasil daňový úrad rôznymi správnymi rozhodnutiami odklad platby dane splatnej mesačne za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003. Celkový odložený dlh predstavoval 477 015 759 Sk (11 miliónov EUR). Pred odsúhlasením odkladu týchto platieb daňový úrad v súlade so zákonom zabezpečil každú zo svojich pohľadávok záložným právom v celkovej výške 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR).

18)

Keď Frucona nezaplatila spotrebnú daň za mesiac január 2004 splatnú 25. februára 2004, prišla v dôsledku toho o licenciu na výrobu a spracovanie liehu.

19)

Frucona 8. marca 2004 podala na príslušný krajský súd návrh na vyrovnanie. Krajský súd povolil vyrovnacie konanie uznesením z 29. apríla 2004, keďže všetky potrebné právne požiadavky boli splnené. Veritelia hlasovali v prospech návrhu na vyrovnanie predloženého Fruconou na pojednávaní dňa 9. júla 2004. Vyrovnanie bolo potvrdené 14. júla 2004 uznesením dohliadajúceho krajského súdu.

20)

Daňový úrad napadol toto potvrdzujúce uznesenie súdu. Najvyšší súd uznesením z 25. októbra 2004 rozhodol, že odvolanie nebolo prípustné, a vyhlásil, že uznesenie súdu potvrdzujúce vyrovnanie sa stalo právoplatným a vykonateľným 23. júla 2004.

Veritelia sa s Fruconou dohodli na tomto vyrovnaní: 35 % dlhu splatí Frucona do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti vyrovnania a zvyšných 65 % dlhu jej veritelia odpustia. Všetci veritelia boli teda uspokojení za rovnakých podmienok. Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním 416 515 900 Sk (10,6 miliónov EUR). Konkrétne sumy pre jednotlivých veriteľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 2: Stav dlhov Frucony Košice pred a po vyrovnacom konaní [v Sk]

Veriteľ

Dlh pred vyrovnaním

Dlh po vyrovnaní (2)

Odpísaná suma

Verejný

Daňový úrad

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Súkromný

Tetra Pak, a. s.

[…] (2)

[…]

[…]

MTM-obaly, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

Merkant družstvo

[…]

[…]

[…]

Vetropack, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

SPOLU

 

644 591 511

225 607 029

418 984 482

21)

Vo vyrovnacom konaní vystupoval daňový úrad ako oddelený veriteľ a ako taký hlasoval v prospech vyrovnania zvlášť. Daňový úrad mal privilegované postavenie vďaka skutočnosti, že jeho pohľadávky boli zabezpečené v súvislosti s odkladom daňového dlhu Frucony v roku 2003 (pozri odsek 17). Všetci ostatní veritelia hlasovali v prospech navrhovaného vyrovnania. Ich pohľadávky boli bežné obchodné pohľadávky nezabezpečené žiadnym spôsobom.

22)

Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie v súlade s požiadavkami zákona o konkurze opísala reorganizačné opatrenia týkajúce sa výroby, distribúcie a personálu (vrátane prepúšťania). V organizačnej a personálnej oblasti Frucona plánovala nasledujúce opatrenia: vytvorenie univerzálnej výrobnej skupiny pre všetky výrobné činnosti, reorganizácia svojich dopravných zariadení vylúčením vozidiel s najnižšou zostatkovou hodnotou a reorganizácia obchodných činností. Tieto opatrenia malo sprevádzať prepustenie [do 50] (3) zamestnancov od marca do mája 2004. Ďalších 50 zamestnancov malo v tomto období pracovať na 60 %.

23)

Vo výrobnej a technickej oblasti sa v návrhu Frucony uvádzalo, že keďže spoločnosť prišla o licenciu na výrobu liehu, príslušné výrobné zariadenia sa od apríla 2004 prenajmú. Spoločnosť plánuje znížiť resp. zrušiť výrobu niektorých nerentabilných nealkoholických nápojov a akémukoľvek zavedeniu nového produktu v tejto kategórii bude predchádzať analýza ziskovosti tejto výroby.

24)

Frucona navyše spomína nasledujúce opatrenia: reštrukturalizácia nákladov, ktorá by mala vyplývať z nižších výrobných nákladov po zrušení výroby liehu a zo zrušenia časti vlastnej dopravy spoločnosti; predaj starého zariadenia do šrotu. Frucona plánovala predať aj administratívnu budovu, obchod a rekreačné zariadenie za 8 miliónov Sk (200 000 EUR) a spomenula možnosť predať alebo prenajať zariadenie na výrobu octu.

25)

Frucona plánovala intenzívny predaj svojich zásob hotových produktov (4).

26)

Podľa návrhu na vyrovnanie mala Frucona dostať od súkromnej banky pôžičku na financovanie časti dlhu, ktorý navrhla splatiť veriteľom vo vyrovnacom konaní. Celková výška vlastných prostriedkov spoločnosti na financovanie vyrovnania predstavovala 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR).

III.   ARGUMENTY STRÁN

1.   Sťažovateľ

27)

Sťažovateľ tvrdí, že správanie daňového úradu v tomto prípade, mimo i v rámci vyrovnacieho konania, nezodpovedá správaniu súkromného veriteľa, a preto odpis daňovej pohľadávky predstavuje štátnu pomoc, ktorá nie je kompatibilná so spoločným trhom, a to ani ako pomoc na záchranu, ani ako pomoc na reštrukturalizáciu.

28)

Sťažovateľ informoval Komisiu o rôznych právnych nástrojoch, ktoré podľa jeho názoru mohol daňový úrad využiť s cieľom dosiahnuť čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ale tak neurobil. Sťažovateľ tvrdí, že predtým ako Frucona navrhla vyrovnanie, daňový úrad mohol začať konkurzné konanie, v ktorom by boli jeho pohľadávky uspokojené osobitne a prednostne z predaja zabezpečených aktív (privilégium oddeleného veriteľa). Alternatívne mohol daňový úrad začať daňové exekučné konanie, ktoré by mu umožnilo predať aktíva Frucony.

29)

Okrem toho mohol daňový úrad podľa sťažovateľa odmietnuť navrhované vyrovnanie. Keďže mal právo samostatného hlasu, jeho postavenie bolo teda rozhodujúce. Ak by daňový úrad nesúhlasil s návrhom Frucony, vyrovnacie konanie by sa ukončilo a daňový úrad by mohol iniciovať konkurz alebo daňovú exekúciu.

2.   Slovenské orgány

30)

Slovensko nepopiera, že sporné opatrenie predstavuje štátnu pomoc, a žiada jeho schválenie ako pomoc na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach.

31)

Slovenské orgány však objasnili, že daňový úrad podnikol úvodné procesné kroky podľa zákona o správe daní s cieľom začať daňové exekučné konanie. Podanie návrhu na vyrovnanie na krajský súd 8. marca 2004 však začatiu exekučného konania zabránilo.

IV.   HODNOTENIE

1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

32)

Článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES vyhlasuje akúkoľvek pomoc poskytnutú členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov za nezlúčiteľnú so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

33)

Odpis verejného dlhu predstavuje použitie štátnych prostriedkov. Spoločnosť je činná hlavne v oblasti výroby nápojov, v ktorej sa medzi členskými štátmi obchoduje.

34)

Zostáva určiť, či sporné opatrenie narúša hospodársku súťaž tým, že príjemcovi poskytuje podporu, ktorú by na súkromnom trhu nedostal. Inými slovami, Komisia musí určiť, či sa štát vo vyrovnacom konaní správal ako súkromný veriteľ.

35)

V tomto kontexte Komisia poznamenáva, že Slovensko nepopiera, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc.

36)

Z dostupných informácií je jasné, že predmetné vyrovnanie obsahuje rovnaké podmienky vyrovnania pre súkromných veriteľov i daňový úrad: 35 % pohľadávok sa má splatiť veriteľom do jedného mesiaca a 65 % pohľadávok sa odpíše.

37)

Zdá sa však, že právna situácia daňového úradu a ostatných veriteľov nebola rovnaká. Po prvé, daňový úrad mal na rozdiel od súkromných veriteľov právo na vlastný návrh začať špeciálne daňové exekučné konanie, a tým uspokojiť svoje pohľadávky v maximálnom rozsahu prostredníctvom, napríklad, predaja nehnuteľnosti, strojného zariadenia, alebo predaja podniku ako celku. V tejto súvislosti Komisia poznamenáva, že hodnota zabezpečených aktív predstavovala 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR), pričom daňový úrad vyrovnal svoje pohľadávky vo výške 224 277 841 Sk (5,6 milióna EUR).

38)

Po druhé, pohľadávky daňového úradu za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003 boli zabezpečené záložným právom na aktívach Frucony vytvoreným v súvislosti s odkladom platby dlhu Frucony na toto obdobie. Výnos z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa použil výlučne na splatenie pohľadávok daňového úradu ako jediného oddeleného veriteľa. Pohľadávky daňového úradu nepokryté v prvej skupine by sa zaplatili spolu s pohľadávkami súkromných veriteľov z toho, čo by zostalo z aktív spoločnosti po predaji zabezpečených aktív. Veritelia v druhej skupine sú uspokojení pomerne. V tejto súvislosti Komisia pozoruje, že zatiaľ čo pohľadávky daňového úradu predstavovali 640 miliónov Sk (16 miliónov EUR), súhrn pohľadávok štyroch súkromných veriteľov predstavoval 3,8 milióna Sk (95 000 EUR), čo zodpovedá 0,6 % celkových pohľadávok. Vzhľadom na tento pomer sa zdá, že keďže výnosy z ďalšieho predaja by sa rozdelili pomerne, daňový úrad by profitoval najviac aj v druhej skupine. Uspokojenie súkromných veriteľov v druhej skupine by bolo minimálne.

39)

Po tretie, daňový úrad po začatí vyrovnacieho konania mohol zabrániť vyrovnaniu odmietnutím hlasovať v jeho prospech.

40)

Z uvedeného sa zdá, že zatiaľ čo súkromní veritelia mali záujem hlasovať pre navrhované vyrovnanie, lebo im zabezpečovalo vyšší výnos (pokrytie 35 % ich pohľadávok), daňový úrad by dosiahol vyšší výnos, ak by použil konkurzné konanie alebo daňovú exekúciu.

41)

Na základe informácií dostupných v tomto štádiu Komisia pochybuje, že daňový úrad konal ako súkromný veriteľ. Komisia preto pochybuje, že sporné opatrenie nenarušilo hospodársku súťaž, a to udelením výhody, ktorú by Frucona nemohla získať na trhu.

2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a ods. 3 Zmluvy o ES

42)

Primárnym cieľom sporného opatrenia je pomôcť spoločnosti v ťažkostiach. V takýchto prípadoch možno uplatniť výnimku článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ktorá umožňuje povoliť štátnu pomoc na podporu rozvoja niektorých hospodárskych sektorov, ak táto pomoc negatívne neovplyvňuje podmienky obchodovania do takej miery, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom, a ak sú splnené príslušné podmienky.

43)

Vzhľadom na výrobné portfólio príjemcu Komisia hodnotila, či sa v tomto prípade uplatňujú špeciálne pravidlá vzťahujúce sa na sektor poľnohospodárstva. Po porovnaní obratu spoločnosti za roky 2002 – 2004 v rôznych segmentoch jej výrobného sortimentu (pozri tab. 1) Komisia došla k záveru, že väčšina produktov Frucony nie sú produkty spadajúce pod prílohu I Zmluvy o ES. Preto sa uplatňujú všeobecné pravidlá štátnej pomoci.

44)

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach sa v súčasnosti upravuje usmernením Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (5) (ďalej len ‚nové usmernenie‘), ktoré nahrádza predchádzajúce znenie prijaté v roku 1999 (6) (ďalej len ‚usmernenie z roku 1999‘).

45)

Prechodné ustanovenia nového usmernenia stanovujú, že nové usmernenie sa uplatňuje na hodnotenie akejkoľvek pomoci na záchranu alebo reštrukturalizáciu poskytnutej bez povolenia Komisie (nezákonná pomoc), ak je niektorá časť pomoci alebo celá pomoc poskytnutá po 1. októbri 2004, teda po dni uverejnenia nového usmernenia v Úradnom vestníku Európskej únie (bod 104, prvý pododsek). Ak však bola pomoc nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004, zisťovanie sa vedie na základe usmernenia platného v čase, keď bola pomoc poskytnutá (bod 104, druhý pododsek).

46)

Komisia poznamenáva, že schválenie vyrovnania daňovým úradom nadobudlo právoplatnosť 23. júla 2004 (7). Pomoc bola teda nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004. Preto sa uplatňuje usmernenie z roku 1999, ktoré platilo v čase poskytnutia pomoci.

2.1.   Oprávnenosť podniku

47)

Podľa bodu 5 písm. c) usmernenia z roku 1999 sa podnik pokladá za podnik v ťažkostiach, ak podľa domáceho práva spĺňa kritériá na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti.

48)

Frucona bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze. Frucona je preto oprávnená na pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

2.2.   Pomoc na záchranu

49)

Pomoc na záchranu je svojím charakterom dočasná pomoc, ktorá by mala umožniť udržať podnik v ťažkostiach nad vodou na čas potrebný na vypracovanie plánu reštrukturalizácie alebo likvidácie. Tato pomoc pozostáva z podpory likvidity vo forme úverových záruk alebo pôžičiek (bod 23 písm. a) usmernenia z roku 1999). Komisia poznamenáva, že sporným opatrením je v tomto prípade odpísanie dlhu, čo zodpovedá nenávratnému grantu.

50)

Podľa bodu 23 písm. d) sa k pomoci musí najneskôr šesť mesiacov od povolenia opatrenia na záchranu priložiť plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo dôkaz, že celá pomoc bola splatená.

51)

Komisia poznamenáva, že Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie adresovanom krajskému súdu opísala niektoré opatrenia, ktoré plánuje vykonať na svoju reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania svojej činnosti po vyrovnaní. Tieto opatrenia sú opísané v odseku 23 a nasl.

52)

Komisia má pochybnosti, či tieto opatrenia možno pokladať za plán reštrukturalizácie, a to z nižšie uvedených dôvodov.

53)

Na základe uvedeného Komisia pochybuje, či sporné opatrenie je zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu.

2.3.   Pomoc na reštrukturalizáciu

Životaschopný plán reštrukturalizácie

54)

Ako je uvedené vyššie, Frucona by bola oprávnená aj na pomoc na reštrukturalizáciu. Podľa bodu 31 usmernenia z roku 1999 je takáto pomoc podmienená realizáciou plánu reštrukturalizácie, ktorý Komisia musí schváliť v prípade všetkých opatrení individuálnej pomoci.

55)

Zdá sa, že opis reorganizačných opatrení je zákonnou požiadavkou pre začatie vyrovnacieho konania súdom. Komisia má však pochybnosti, či schválenie vyrovnania daňovým úradom bolo podmienené realizáciou opatrení navrhovaných Fruconou. Inými slovami, nič v spise nenaznačuje existenciu príčinného spojenia medzi poskytnutím pomoci daňovým úradom a opatreniami navrhovanými príjemcom.

56)

Navyše sú navrhované opatrenia formulované len veľmi všeobecne a žiadnym spôsobom neanalyzujú okolnosti, ktoré doviedli spoločnosť do ťažkostí, ani finančnú situáciu spoločnosti a jej finančné perspektívy. Niektoré opatrenia nie sú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, lebo súvisia len s tým, že spoločnosť musela po strate potrebnej výrobnej licencie prestať vyrábať lieh a súvisiace produkty (predaj zásob, prenájom výrobných zariadení tretej osobe). Iné opatrenia predstavujú skôr činnosti súvisiace s normálnym chodom podniku než racionalizačné opatrenia (predaj starého zariadenia). Štrukturálne opatrenia ako predaj nehnuteľností alebo ukončenie niektorých neziskových činností sú opísané len veľmi stručne, bez akéhokoľvek náznaku časového harmonogramu.

57)

Slovenské orgány netvrdia, že tieto opatrenia predstavujú plán reštrukturalizácie. Listom z 20. októbra 2004 informoval daňový úrad Fruconu, že daňový odpis sa pokladá za formu štátnej pomoci, a požiadal Fruconu o predloženie ‚investičného projektu‘. Frucona odmietla poskytnúť taký plán s odôvodnením, že požiadala o vyrovnanie so svojimi veriteľmi a nie o štátnu pomoc. Je preto sporné, že daňový úrad v čase, keď súhlasil s navrhovaným vyrovnaním (9. júla 2004), pokladal opatrenia navrhnuté Fruconou za plán reštrukturalizácie, ktorého realizácia by bola nevyhnutnou podmienkou poskytnutia pomoci.

58)

Podľa bodu 11 usmernenia z roku 1999 finančná reštrukturalizácia musí zvyčajne sprevádzať fyzickú reštrukturalizáciu. Reštrukturalizácia sa však nemôže obmedzovať na úhradu dlhu alebo pokrytie minulých strát. Jediným konkrétnym opatrením, ktoré Frucona navrhuje, je reštrukturalizácia dlhu.

59)

Komisia pochybuje, že opatrenia opísané v návrhu Frucony na vyrovnanie predstavujú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, ktoré v primeranej lehote a na základe reálnych predpokladov týkajúcich sa budúcich prevádzkových podmienok povedú k dlhodobej životaschopnosti spoločnosti.

Pomoc obmedzená na minimum

60)

Podľa bodu 40 usmernení z roku 1999 musí byť výška a intenzita pomoci prísne obmedzená na minimum potrebné na uskutočnenie plánovanej reštrukturalizácie. Od príjemcov sa očakáva značný príspevok na reštrukturalizáciu z vlastných zdrojov.

61)

Keďže Komisia nemá žiadne iné informácie, je toho názoru, že celkové náklady na reštrukturalizáciu predstavujú 644 591 511 Sk (16 miliónov EUR), čo je celková suma dlhu Frucony. Komisia poznamenáva, že Frucona navrhuje pokryť 35 % svojho dlhu, čo činí 225 607 029 Sk (5,6 milióna EUR), z vlastných prostriedkov a z pôžičky od súkromnej banky, spolu vo výške 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR). Rozdiel medzi potrebami a vlastnými prostriedkami financovania budú musieť slovenské orgány vysvetliť.

62)

Komisia má pochybnosti, či je vlastný príspevok príjemcu na reštrukturalizačné náklady značný.

2.4.   Záver

63)

Na základe uvedeného a informácií dostupných v toto štádiu Komisia pochybuje, či je sporné opatrenie zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu. Okrem toho sa zdá, že nie je možné uplatniť žiadnu inú výnimku predpokladanú Zmluvou o ES.

V.   ROZHODNUTIE

64)

Vzhľadom na uvedené sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci sporného opatrenia z dôvodu pochybností, či predstavuje štátnu pomoc, a ak áno, či je kompatibilné so spoločným trhom.

65)

Vzhľadom na uvedené dôvody Komisia v rámci konania stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES vyzýva Slovensko, aby v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré sú potrebné na zhodnotenie pomoci. Žiada tiež Vaše úrady, aby čo najrýchlejšie doručili kópiu tohto listu potenciálnemu príjemcovi pomoci.

66)

Komisia pripomína Slovensku, že článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES má odkladný účinok a odkazuje na článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorý stanovuje, že vo všetkých prípadoch protiprávnej pomoci môže byť táto od príjemcu vymáhaná. V tejto súvislosti Komisia žiada Slovensko, aby sa zdržalo výkonu ďalších procesných krokov, ktoré by boli právne potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zrealizovanie odpisu (pozri odsek 11).“


(1)  Dôverná informácia.

(2)  Suma, ktorú je Frucona Košice povinná splatiť svojim veriteľom.

(3)  Dôverná informácia.

(4)  Vzhľadom na stratu licencie na výrobu liehu a nápojov na báze liehu a podľa informácií poskytnutých sťažovateľom sa tento predaj zrejme týkal hlavne liehu.

(5)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(6)  Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

(7)  Posledný dátum, kedy možno pomoc pokladať za poskytnutú. Možné sú aj iné skoršie dátumy (pozri odsek 19).


III Obvestila

Komisija

22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/53


Razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

Tematska prioriteta: „Trajnostni energetski sistemi“

Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-Energy-4

(2005/C 233/12)

1.

V skladu s Sklepom št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem je zelo natančno opredelila cilje ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (2002-2006) ter za razširjanje rezultatov raziskav v okviru le-tega (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu s pogoji razpisa za zbiranje predlogov.

2.

Ta razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpis“) vsebuje splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogi. V prilogi so navedeni zlasti končni rok za oddajo predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek ocenjevanja, okvirni proračun, zadevni instrumenti in področja, merila za ocenjevanje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev in vse morebitne omejitve, ki se uporabljajo.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo, in se ne uvrščajo v katerega od primerov izključitve iz pravil za udeležbo ali člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“), so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR ob upoštevanju pogojev, navedenih v pravilih za udeležbo in zadevnem razpisu.

Med pogajanji o predlogu za posredno dejavnost RTR bo preverjeno, ali predlagatelji izpolnjujejo pogoje za udeležbo. Predlagatelji morajo prej podpisati izjavo, da niso v kateri od situacij iz člena 93(1) finančne uredbe. Prav tako Komisiji predložijo podatke, navedene v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, EURATOM) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti, s katero se spodbuja zlasti ženske, da predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR ali sodelujejo pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo navodila v zvezi z razpisom, ki vsebujejo podatke glede priprave in oddaje predloga za posredno dejavnost RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice za ocenjevanje predlogov in izvajanje izbirnih postopkov (7). Ta navodila in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Komisiji na naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko predložijo le v elektronski obliki po spletnem Sistemu za oddajo predlogov v elektronski obliki (EPSS (8)). V izjemnih primerih lahko koordinator prosi Komisijo za dovoljenje, da odda predlog v papirni obliki pred iztekom roka za oddajo. V tem primeru je treba poslati pisno prošnjo na naslov:

European Commission

The Priority 6.1.ii Information Desk

Directorate General RTD

CDMA 5/186

B-1049 Brussels

Elektronski naslov: rtd-energy@cec.eu.int

Prošnjo je treba utemeljiti z razlogi. Predlagatelji, ki želijo oddati predloge v papirni obliki, so odgovorni, da pravočasno zaključijo take izjemne prošnje in z njimi povezane postopke, da lahko upoštevajo rok za oddajo.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo vsebovati dva dela: obrazce (del A) in vsebino (del B).

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo v povezavi ali brez povezave s spletom in se lahko predložijo po spletu. Del B predlogov za posredne dejavnosti RTR se lahko predloži izključno v obliki PDF („portable document format“ - prenosna oblika dokumenta, ki je združljiva z različico 3 ali višjo programa Adobe z vdelanimi pisavami). Komprimirani dokumenti („v formatu .zip“) ne bodo upoštevani.

Programsko orodje EPSS (v povezavi ali brez povezave s spletom) je na voljo na spletišču CORDIS www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo poslani po spletu in bodo nepopolni, nečitljivi ali bodo vsebovali viruse, ne bodo upoštevani.

Različice predlogov za neposredne dejavnosti RTR, ki bodo predložene na prenosnem elektronskem mediju (npr. zgoščenki, disketi), po elektronski pošti ali telefaksu, ne bodo upoštevane.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se jih lahko predloži v papirni obliki in bodo nepopolni, ne bodo upoštevani.

Dodatne podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so navedene v Prilogi J k Smernicam za ocenjevanje predlogov in izvajanje izbirnih postopkov.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najpozneje do izteka roka za oddajo in časa, določenega v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli na Komisijo po tem roku, ne bodo upoštevani.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, ne bodo upoštevani.

To velja tudi za dodatna merila o izpolnjevanju pogojev, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru več zaporednih predložitev istega predloga za posredno dejavnost RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred iztekom roka za oddajo in časa, navedenega v zadevnem razpisu.

8.

Če zadevni razpis tako predvideva, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR upoštevajo pri naslednjem ocenjevanju.

9.

Predlagatelji v vseh dopisih v zvezi s tem razpisom (npr. ob zahtevanju podatkov ali predložitvi predloga za posredno dejavnost RTR) navedejo ustrezno identifikacijsko oznako razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 3324, C(2004) 4178, C(2004) 5286, C(2005) 27, C(2005) 961, C(2005) 2076, C(2005) 2747, C (2005) 3244 in C(2005) 3390, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883 z dne 27.3.2003, kakor je bil nazadnje spremenjen s C(2004) 1855 z dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki predlagateljem pomaga pripraviti in oddati predloge v elektronski obliki.


PRILOGA

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2.   Tematska prioriteta/področje: Prednostno tematsko raziskovalno področje „Trajnostni razvoj, globalne spremembe in ekosistemi, 1) Trajnostni energetski sistemi, ii) Raziskovalne aktivnosti s srednjeročnim do dolgoročnim vplivom“.

3.   Naziv razpisa: Tematski razpis na področju „Trajnostni razvoj, globalne spremembe in ekosistemi, 1) Trajnostni energetski sistemi, ii) Raziskovalne aktivnosti s srednje- in dolgoročnim vplivom“.

4.   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-Energy-4

5.   Datum objave:

6.   Rok za oddajo: 10. januar 2006 do 17. ure (po bruseljskem lokalnem času)

7.   Skupni okvirni proračun: 20 milijonov EUR

Konkurirali bodo predlogi, ki se hkrati nanašajo na posamezna in med seboj povezana raziskovalna tematska področja tega razpisa, kar pomeni, da bo denarna podpora za nekatere teme izključena. Čeprav je odločilni dejavnik pri izbiri predlogov njihova kakovost, bo proračun predvidoma enako razdeljen med področje „Obnovljivi viri energije“ in preostali Program za trajnostne energetske sisteme s srednjeročnim do dolgoročnim vplivom.

8.   Razpisana področja in instrumenti:

Oddelek delovnega programa

Instrument (1)

Za natančne podrobnosti o temi in področju tega razpisa glej Oddelek 6.1.3.2.6 delovnega programa

IP, STREP, CA in SSA, kot je določeno v Oddelku 6.1.3.2.6 delovnega programa

9.   Najmanjše število udeležencev (2):

Instrument

Najmanjše število udeležencev

IP, STREP in CA

3 neodvisne pravne osebe iz 3 različnih DČ ali PD, med katerimi sta vsaj 2 DČ ali PDK

SSA

Ena pravna oseba iz DČ ali PD

10.   Omejitve pri udeležbi: Jih ni.

11.   Konzorcijske pogodbe:

Udeleženci IP morajo skleniti konzorcijsko pogodbo.

Zaželeno je, vendar se ne zahteva, da udeleženci STREP, CA in SSA sklenejo konzorcijsko pogodbo.

12.   Postopek ocenjevanja:

Ocena se dodeli na podlagi enostopenjskega postopka.

Ta razpis lahko vključuje ocenjevanje na daljavo.

Predlogi ne bodo ocenjeni anonimno.

13.   Merila za ocenjevanje: Glej Prilogo B delovnega programa za merila, ki veljajo za posamezni instrument in njihovo uporabo (vključno s posameznimi ponderji in pragovi ter skupnim pragom).

14.   Okvirni rok ocenjevanja in sklepanja pogodb:

Rezultati ocenjevanja bodo na voljo predvidoma v 4 mesecih po izteku roka za oddajo predlogov.

Sklepanje pogodb: prve pogodbe v zvezi s tem razpisom bodo predvidoma začele veljati pred koncem leta 2006.


(1)  IP (Integrated project) = integrirani projekt; STREP (Specific targeted research project) = posebni ciljni raziskovalni projekt; CA (Coordination action) = koordinacijska dejavnost; SSA (Specific support action) = posebna podporna dejavnost.

(2)  DČ = država članica EU; PD (vključno s PDK) = pridružene države; PDK = pridružene države kandidatke.

Vsaka pravna oseba s sedežem v državi članici ali pridruženi državi z zahtevanim številom udeležencev je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.