ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 225

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
14. september 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 225/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 225/2

Mnenje Komisije z dne 13. septembra 2005 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji in demontaži raziskovalnega reaktorja TRIGA – Mark I pri Univerzi za medicino v Hannovru, Spodnja Saška, Zvezna republika Nemčija, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

2

2005/C 225/3

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

3

2005/C 225/4

Informacijski postopek – Tehnični predpisi ( 1 )

8

2005/C 225/5

Obvestilo Komisije v skladu s postopkom iz člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 — Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze v Italiji ( 1 )

13

2005/C 225/6

Uvedba obveznosti javne službe v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2408/92 za redne zračne prevoze v notranjem zračnem prometu Nemčije ( 1 )

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/1


Menjalni tečaji eura (1)

13. septembra 2005

(2005/C 225/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2276

JPY

japonski jen

136,17

DKK

danska krona

7,4562

GBP

funt šterling

0,67410

SEK

švedska krona

9,3090

CHF

švicarski frank

1,5474

ISK

islandska krona

76,48

NOK

norveška krona

7,8210

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5729

CZK

češka krona

29,310

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

245,55

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,9383

RON

romunski leu

3,4905

SIT

slovenski tolar

239,43

SKK

slovaška krona

38,510

TRY

turška lira

1,6400

AUD

avstralski dolar

1,5988

CAD

kanadski dolar

1,4552

HKD

hongkonški dolar

9,5288

NZD

novozelandski dolar

1,7483

SGD

singapurski dolar

2,0638

KRW

južnokorejski won

1 259,52

ZAR

južnoafriški rand

7,8444

CNY

kitajski juan

9,9362

HRK

hrvaška kuna

7,4300

IDR

indonezijska rupija

12 368,07

MYR

malezijski ringit

4,627

PHP

filipinski peso

68,654

RUB

ruski rubelj

34,8490

THB

tajski bat

50,293


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/2


MNENJE KOMISIJE

z dne 13. septembra 2005

o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji in demontaži raziskovalnega reaktorja TRIGA – Mark I pri Univerzi za medicino v Hannovru, Spodnja Saška, Zvezna republika Nemčija, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(2005/C 225/02)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

Evropska komisija je v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom 11. januarja 2005 prejela od Vlade Zvezne republike Nemčije splošne podatke v zvezi z načrtom za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji in demontaži raziskovalnega reaktorja TRIGA — Mark I pri Univerzi za medicino v Hannovru.

Na podlagi teh podatkov in dodatnih informacij, ki jih je 22. aprila 2005 zahtevala Komisija in jih je nemška vlada predložila 27. maja 2005, ter po posvetovanju s skupino izvedencev, je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1.

Razdalja med elektrarno in najbližjo točko v drugi državi članici, v tem primeru na Nizozemskem, je približno 180 km.

2.

Med običajnim postopkom razgradnje, odvajanje tekočih in plinastih izpustov ne bo povzročilo izpostavljenosti prebivalstva v drugi državi članici, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

3.

Trdni radioaktivni odpadki, nastali ob postopkih razgradnje, bodo preneseni v regionalni obrat za zbiranje v Raziskovalnem središču Jülich za obdelavo in začasno skladiščenje. Trdni neradioaktivni odpadki in snovi, ki ustrezajo ravni opustitve nadzora, bodo izvzeti iz regulativnega nadzora in odstranjeni kot običajni odpadki ali reciklirani ali ponovno uporabljeni. To bo opravljeno v skladu z merili, določenimi v temeljnih varnostnih standardih (Direktiva 96/29/Euratom).

4.

V primeru nenačrtovanih izpustov radioaktivnih odpadkov, ki bi lahko sledili nesreči, vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, doze, ki bi jim lahko bilo izpostavljeno prebivalstvo druge države članice, ne bi dosegle ravni, ki bi bile pomembne z zdravstvenega vidika.

Komisija zato meni, da izvajanje načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v kateri koli obliki, nastalih ob razgradnji raziskovalnega reaktorja TRIGA – Mark I, pri Univerzi za medicino v Hannovru, Spodnja Saška, Zvezna republika Nemčija, med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kakor navajajo splošni podatki, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja, ki bi občutno vplivalo na zdravje prebivalcev, vodo, tla ali ozračje v drugi državi članici.


14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/3


Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

(2005/C 225/03)

Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92.

POVZETEK

UREDBA SVETA (EGS) ŠT. 2081/92

„HUILE D'OLIVE DE NIMES“

ŠT. ES: FR/00441/18.11.2004

ZGP (X) ZGO ( )

Ta povzetek je informativne narave. Za podrobnejše informacije so zlasti proizvajalci zadevnih proizvodov ZGP ali ZGO vabljeni, da si na nacionalni ravni ali pri službah Evropske komisije ogledajo celotno različico specifikacije (1).

1.   Pristojna služba države članice

Ime:

Institut National des Appellations d'Origine

Naslov:

138, Champs Elysées — F-75008 Paris

Od 1. januarja 2005 naprej: 51 rue d'Anjou — F-75008 Paris

Tel.:

01 53 89 80 00

Telefaks:

01 42 25 57 97 

2.   Skupina

2.1

Ime:

Syndicat des Oléiculteurs du Gard et Environs pour la Défense et la Promotion des Appellations d'Origine Contrôlées Huile d'Olive de Nîmes et Olive de Nîmes (Sindikat oljarjev iz departmaja Gard in okolice za zaščito in promocijo kontroliranega geografskega porekla oljčnega olja in oljke iz Nîmesa).

2.2

Naslov:

Mas des Abeilles — F-30000 Nîmes

Tel.:

04 66 04 50 34

Telefaks:

04 66 04 5031

2.3

Sestava:

proizvajalci/predelovalci (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda

razred 1.5 Oljčno olje

4.   Opis iz specifikacije

(povzetek pogojev iz člena 4(2))

4.1   Ime: „Huile d'olive de Nîmes“

4.2   Opis: Za „Huile d'olive de Nîmes“ je značilna prevlada sorte Picholine, ki daje olju posebno pikantnost v ustih, včasih s ščepcem grenkobe. V nosu začutimo prijetne vonje artičok in zelenja. V ustih se ti vonji zelenja razvijejo k vonjem grmišča in jagodičevja.

Njegova barva je zelena z možnimi rumenimi odtenki.

4.3   Geografsko območje: Območje pridelave „Huile d'olive de Nîmes“ se razprostira na 183 občinah v departmaju Gard in 40 občinah v departmaju Hérault. Popoln seznam občin je naveden v specifikaciji.

Za geografsko območje je značilna pokrajina s hribčki in griči, katerih nadmorska višina je na splošno nižja od 350 metrov; tla večinoma sestavljajo terciarna molasa, kredni in lapornati apnenci ter naplavine.

Podnebje je sredozemsko in pod vplivom mistrala.

4.4   Dokazilo o poreklu: Oljčna olja se ne morejo tržiti pod kontroliranim geografskim poreklom „Huile d'olive de Nîmes“ brez pridobljenega potrdila o ustreznosti, ki ga izda Nacionalni inštitut za označbe porekla, po pogojih, opredeljenih z nacionalnimi predpisi v zvezi z odobritvijo proizvodov iz oljarstva, ki so upravičeni do kontroliranega geografskega porekla.

Vsi postopki v zvezi s proizvodnjo surovin in pridelavo oljčnega olja morajo potekati v okviru določenega geografskega območja.

V zvezi s proizvodnjo surovin postopek določa:

parcelsko identifikacijo, kar pomeni izdelavo seznama parcel, primernih za pridelavo olj z označbo porekla „Huile d'olive de Nîmes“, ki izpolnjujejo merila v zvezi s krajem nasada oljk in okoliščine pridelave;

prijavo pridelka, ki jo vsako leto sestavi oljar, s katero prijavlja pridelovalno površino, pridelano količino oljk ob upoštevanju določenega donosa, namembni kraj oljk (oljarna, kraj predelave).

V zvezi s predelavo postopek določa:

izjavo o proizvodnji, ki jo sestavi strokovnjak, s katero vsako leto prijavlja skupno količino predelanega proizvoda;

zahtevek za potrdilo o ustreznosti, ki omogoča identifikacijo kraja skladiščenja proizvodov ter vseh zabojnikov, ki vsebujejo zahtevane proizvode.

Vse te postopke dopolnjuje analitični in organoleptični pregled, ki omogoča, da se zagotovi kakovost in tipičnost proizvodov.

Poleg tega mora vsak pridelovalec, ki je pridobil potrdilo o ustreznosti, vsako leto sestaviti izjavo o zalogah.

4.5   Metoda pridobivanja: Oljke morajo biti pridelane in predelane na območju pridelave, opredeljenem v točki 4.3.

Sorte:

Oljčna olja morajo izvirati iz naslednjih sort: Picholine, Négrette, Noirette. Te sorte morajo skupaj biti zastopane pri najmanj 85 % dreves v vseh sadovnjakih kmetijskih gospodarstev. Delež sorte Picholine mora biti najmanj 70 % števila dreves v vseh sadovnjakih kmetijskih gospodarstev. Vendar pa lahko ta delež do vključno leta 2015 znaša 60 %.

Druge sorte so Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Cul blanc, Verdale de l'Hérault ali Groussaldo, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette ter vse druge stare lokalne sorte, ki so obstajale pred pozebo leta 1956.

Znotraj vsakega sadovnjaka je nasaditev oljk opraševalnih sort dovoljena, kadar so razporejene uravnoteženo in njihovo število ne presega 5 % števila debel zadevnega sadovnjaka. Uporaba oljk iz teh sort je dovoljena, če njihov delež ne presega 5 % mase oljk za predelavo.

Upravljanje sadovnjaka:

Sadovnjake je treba vsa leta vzdrževati bodisi z obdelovanjem bodisi z zatravljanjem in košenjem. Vsako drevo ima na voljo površino, veliko najmanj 24 m2. Razdalja med drevesi je najmanj 4 metre.

Obrezovanje je obvezno vsaj vsaki dve leti.

Namakanje med obdobjem rasti oljke je dovoljeno do zorenja.

Donos ne sme biti večji od 10 ton na hektar. Za določeno letino se lahko v primeru izrednih podnebnih razmer donos zniža ali poveča, vendar ne sme presegati 12 ton oljk na hektar.

Olja se pridelujejo iz oljk, ki so rasle na drevesih, starih najmanj pet let.

Obiranje:

Začetek obiranja je določen s prefekturnim odlokom na predlog služb INAO.

Olja se pridobivajo iz obranih zrelih oljk, kadar je najmanj 25 % oljk spremenilo barvo od čisto zelene do rumene.

Oljke se obirajo neposredno na drevesu ali pobirajo s tresenjem, klatenjem, odsesavanjem ali vsakim drugim sistemom, ki ne poškoduje zunanjega videza oljk, pri katerem se plodovi zbirajo na mrežah ali drugih zbiralnikih pod drevesom. Proizvodi za izrezovanje so prepovedani.

Oljke, pobrane s tal, je treba hraniti ločeno od serij oljk, ki bi jih želeli uporabiti za pridelavo olja z označbo porekla.

Oljke se shranjujejo in prevažajo v nizkih luknjičastih zabojih ali na paletah.

Pogoji predelave:

Čas skladiščenja oljk od obiranja do predelave ne sme biti daljši od osmih dni.

Mešanje oljk različnih sort je dovoljeno pred mletjem, pri čemer mora biti delež sorte Picholine najmanj 60 % predelanih oljk.

Ekstrakcija se opravi z mehanskimi postopki brez segrevanja oljčne pašte nad temperaturo 30 °C.

Dovoljeni postopki obdelave so pranje, čiščenje, centrifugiranje in filtriranje. Razen vode je prepovedana uporaba dodatkov za lažjo ekstrakcijo olj.

Pridobljeno olje mora biti oljčno olje, katerega vsebnost prostih kislin, izraženih kot oleinska kislina, je lahko največ 0,8 grama na 100 gramov.

4.6   Povezava: Zaradi kombinacije elementov naravnega okolja, zgodovine in strokovnega znanja je „Huile d'olive de Nîmes“ enkraten in izviren proizvod.

Naravno okolje:

Za območje pridelave je značilna pokrajina s hribčki in griči, katerih nadmorska višina je na splošno nižja od 350 metrov.Tla večinoma sestavljajo terciarna molasa, kredni in lapornati apnenci ter naplavine. Podnebje je sredozemsko z izrazito poletno sušo in močnim jesenskim dežjem. Območje je izpostavljeno mistralu in ga lahko prizadenejo hude zime.

Zgodovina:

Prisotnost oljk že od antike je dokaz tesne povezave nîmske regije z gojenjem oljke.

Proizvodnja oljčnega olja je zelo stara v tej regiji, kjer so lahko oljke izkoristile revno prst in tako proizvedle edino mogočo maščobo. Gojenje oljk, uvedeno v času naselitve Grkov, se je okrepilo z nastanitvijo rimskih naselbin. Ta kultura je bila najbolj razširjena v 16. stoletju.

Leta 1789 je oljčno olje, proizvedeno na območju mesta Aramon, veljalo za eno najboljših in Nîmes je bil pomemben kraj za trženje olja.

Površina zemljišč z oljkami se je vseeno zmanjšala zaradi vinogradov in rasti uvoza olj.

19. stoletje je zaznamovalo upadanje oljarstva zaradi konkurence vinogradov in uvoza drugih maščob. Upadanje se je nadaljevalo do 2. svetovne vojne, ko je petletno obdobje spopadov ponovno obudilo interes za proizvodnjo oljčnega olja, povezanega s pomanjkanjem uvoženih olj in maščob.

Velika pozeba leta 1956 je zdesetkala oljčne nasade v nîmski regiji.

Od leta 1990 je opazen nov razmah in priča smo napredovanju proizvodnje „Huile d'olive de Nîmes“.

Strokovno znanje:

„Huile d'olive de Nîmes“ se večinoma prideluje iz sorte Picholine, izjemne zaradi svoje odpornosti, ki ji je omogočila, da se je odlično prilagodila pedopodnebnim razmeram. Ta sorta kaže določeno odpornost na zimski mraz in njeni plodovi so odporni na močne jesenske vetrove.

Prisotnost sorte Picholine je največja v nîmski kotlini, zibelki sorte, medtem ko v pokrajini ob vznožju Sevenov rastejo druge lokalne sorte.

Veter je ljudi prisilil, da gojijo sorazmerno nizke oljke, kar poleg boljše odpornosti na veter olajšuje zgodnje obiranje namiznih oljk. Obiranje je pretežno ročno zaradi tega, ker se prevladujoča sorta Picholine na eni strani uporablja za dva namena (proizvodnjo olja in namizne oljke) in ker je te vrste oljke izredno težko otresti ter na drugi strani zaradi oblike tradicionalnih sadovnjakov (majhna površina, prisotnost nizkih zidov, pogosto omejena dostopnost).

Dobro ravnotežje med tlemi in zlasti sorto Picholine ter kakovost olja, ki se iz nje pridobiva, sta spodbudili razmah in razvoj nîmske oljčne proizvodnje zunaj zgodovinskega jedra Nîmes-Sommières.

4.7   Nadzorna struktura:

Ime:

I.N.A.O.

Naslov:

138, Champs Elysées — F-75008 Pariz

Od 1. januarja 2005 naprej: 51 rue d'Anjou — F-75008 Pariz

Ime:

D.G.C.C.R.F.

Naslov:

59, Bd V. Auriol F-75703 Pariz Cedex 13

4.8   Označevanje: Poleg obveznih navedb, določenih z zakonodajo v zvezi z označevanjem in embaliranjem živil, označevanje olj, ki so upravičena do kontroliranega geografskega porekla „Huile d'olive de Nîmes“, zajema naslednje podatke:

ime označbe porekla „Huile d'olive de Nîmes“;

navedbo: „kontrolirano geografsko poreklo“ ali „KGP“. Kadar je na nalepki ločeno od naslova navedeno ime kmetijskega gospodarstva ali znamke, se ime porekla ponovi med besedama: „kontrolirano“ in „poreklo“.

Ti podatki so združeni v istem vidnem polju in na isti nalepki.

Napisani so z vidnimi, čitljivimi, neizbrisljivimi in dovolj velikimi črkami, ki dobro izstopajo iz okvira, na katerem so natisnjene, da se ti podatki jasno ločijo od vseh drugih napisanih podatkov in slik.

4.9   Nacionalne zahteve: Odlok o kontroliranem geografskem poreklu „Huile d'olive de Nîmes“.


(1)  Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Politična enota za kakovost kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/8


Informacijski postopek – Tehnični predpisi

(2005/C 225/04)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil, ki veljajo za storitve informacijske družbe. (UL L 204, 21.7.1998, str. 37; UL L 217, 5.8.1998, str. 18)

Obvestila o osnutkih tehničnih predpisov, ki jih prejme Komisija

Sklic (1)

Naslov

Zaključek trimesečnega obdobja mirovanja (2)

2005/0410/D

Osnutek Splošne uredbe o Zakonu o preskušanju in odobritvi strelnega orožja, možnarjev, naprav na strelivo ter streliva in drugih orožij (BeschV)

25.11.2005

2005/0411/F

Odredba št. … z dne …2005 o zaščiti zgradb pred termiti in drugimi lesnimi insekti, ki spreminja Zakon o gradnji in stanovanjih

28.11.2005

2005/0412/F

Uredba o uporabi členov R. 112-2 do R. 112-6 Zakona o gradnji in stanovanjih

28.11.2005

2005/0413/P

Druga sprememba Uredbe z zakonsko močjo št. 366-A/97 z dne 20. decembra o določitvi pravnega sistema za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

28.11.2005

2005/0416/F

Tehnični predpisi k farmakopeji, za katere je potrebna pridobitev javnega mnenja

30.11.2005

2005/0417/F

Odločitev št. 05- xxx Urada za urejanje elektronskih komunikacij in priključkov z dne xxx 2005, ki opredeljuje tehnične pogoje za uporabo frekvenčnega pasu 3410-3600 MHz za povezave stacionarnega prenosa od točke do več točk

30.11.2005

2005/0418/F

Odločitev št. 05- xxx Urada za urejanje elektronskih komunikacij in priključkov z dne xxx 2005, ki opredeljuje pogoje za uporabo inštalacij za brezžični dostop, vključno z lokalnimi radijskimi omrežji v pasu 5 GHz

Odločitev št. 05- xxx Urada za urejanje elektronskih komunikacij in priključkov z dne xxx 2005, ki določa frekvence za inštalacije za brezžični dostop, vključno z lokalnimi radijskimi omrežji v pasu 5 GHz

30.11.2005

2005/0419/CZ

Osnutek odloka z dne … o spremembi Odloka Ministrstva za industrijo in trgovino št. 345/2002 UL, ki določa merilne naprave, za katere je obvezno preverjanje, in merilne naprave, ki se homologirajo

1.12.2005

Komisija opozarja na sodbo, izdano dne 30. aprila 1996, v primeru „Varnost CIE“ (C-194/94 – ECR I, str. 2201), v kateri je Sodišče odločilo, da je treba 8. in 9. člena Direktive 98/34/ES (prej 83/189/EGS) razlagati tako, da se posamezniki lahko sklicujejo nanje na nacionalnih sodiščih, katera morajo odkloniti uporabo nacionalnega tehničnega predpisa, ki ni bil posredovan v skladu z Direktivo.

Navedena sodba potrjuje sporočilo Komisije z dne 1. oktobra 1986 (UL C 245, 1.10.1986, str. 4).

Zaradi kršitve obveznosti do obveščanja so zadevni tehnični predpisi neuporabljivi in torej neizvršljivi proti posameznikom.

Za več informacij o postopku obveščanja pišite na:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-naslov: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Glejte tudi spletno stran: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Če potrebujete kakršne koli nadaljnje informacije o teh obvestilih, se obrnite na spodaj navedene nacionalne službe:

SEZNAM NACIONALNIH SLUŽB, ODGOVORNIH ZA UPRAVLJANJE DIREKTIVE 98/34/ES

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Ga. Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Faks: (32-2) 206 57 46

E-naslov: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Splošni e-naslov: belnotif@mineco.fgov.be

Spletna stran: http://www.mineco.fgov.be

ČEŠKA REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Ga. Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faks: (420) 224 907 122

E-naslov: fofonkova@unmz.cz

Splošni e-naslov: eu9834@unmz.cz

Spletna stran: http://www.unmz.cz

DANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (direct)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-naslov: ga. Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Vzajemni poštni nabiralnik za obvestilna sporočila – noti@ebst.dk

Spletna stran: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMČIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Ga. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 20 14 63 53

Faks: (49) 30 20 14 53 79

E-naslov: infonorm@bmwa.bund.de

Spletna stran: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

G. Karl Stern

Tel.: (372) 6 256 405

Faks: (372) 6 313 660

E-naslov: karl.stern@mkm.ee

Splošni e-naslov: el.teavitamine@mkm.ee

GRČIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

E-naslov: 83189in@elot.gr

Spletna stran: http://www.elot.gr

ŠPANIJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

G. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Ga. Esther Pérez Peláez

Strokovna svetovalka

E-naslov: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

Splošni e-naslov: d83-189@ue.mae.es

FRANCIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ga. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ga. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRSKA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

G. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

E-naslov: tony.losty@nsai.ie

Spletna stran: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

G. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

E-naslov: vincenzo.correggia@minindustria.it

G. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

E-naslov: enrico.castiglioni@minindustria.it

Splošni e-naslov: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Spletna stran: http://www.minindustria.it

CIPER

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409 313 or (357) 22 375 053

Faks: (357) 22 754 103

G. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409 409

Faks: (357) 22 754 103

E-naslov: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ga. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faks: (357) 22 754 103

E-naslov: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Splošni e-naslov: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Spletna stran: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 7013230

Faks: (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tel.: (371) 7013236

Faks: (371) 7280882

E-naslov: zanda.liekna@em.gov.lv

Splošni e-naslov: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ga. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 270 93 47

Faks: (370) 5 270 93 67

E-naslov: dir9834@lsd.lt

Spletna stran: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

G. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-naslov: see.direction@eg.etat.lu

Spletna stran: http://www.see.lu

MADŽARSKA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Honvéd u. 13–15.

H-1055 Budapest

G. Zsolt Fazekas

E-naslov: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 28 73

Faks: (36) 1 473 16 22

E-naslov: notification@gkm.hu

Spletna stran: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Faks: (356) 21 24 24 06

Ga. Lorna Cachia

E-naslov: lorna.cachia@msa.org.mt

Splošni e-naslov: notification@msa.org.mt

Spletna stran: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

G. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Ga. Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Ga. Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

Splošni e-naslov: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ga. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-naslov: not9834@bmwa.gv.at

Spletna stran: http://www.bmwa.gv.at

POLJSKA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ga. Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Faks: (48) 22 693 40 28

E-naslov: barnie@mg.gov.pl

Ga. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Splošni e-naslov: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ga. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

E-naslov: c.pires@mail.ipq.pt

Splošni e-naslov: not9834@mail.ipq.pt

Spletna stran: http://www.ipq.pt

SLOVENIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 30 41

Faks: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Ga. Vesna Stražišar

SLOVAŠKA

Ga. Kvetoslava Steinlova

Direktorica oddelka za evropsko integracijo,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 52 49 35 21

Faks: (421) 2 52 49 10 50

E-naslov: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Naslov za obiskovalce:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

in

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštni naslov:

PO Box 32

FIN-00023 Government

G. Tuomas Mikkola

Tel.: (358) 9 57 86 32 65

Faks: (358) 9 16 06 46 22

E-naslov: tuomas.mikkola@ktm.fi

Ga. Katri Amper

Splošni e-naslov: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Spletna stran: http://www.ktm.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ga. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-naslov: kerstin.carlsson@kommers.se

Splošni e-naslov: 9834@kommers.se

Spletna stran: http://www.kommers.se

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

G. Philip Plumb

Tel.: (44) 20 72 15 14 88

Faks: (44) 20 72 15 15 29

E-naslov: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Splošni e-naslov: 9834@dti.gsi.gov.uk

Spletna stran: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ga. Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Faks: (32-2) 286 18 00

E-naslov: aba@eftasurv.int

Ga. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Faks: (32-2) 286 18 00

E-naslov: tri@eftasurv.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Spletna stran: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Ga. Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Faks: (32-2) 286 17 42

E-naslov: kathleen.byrne@efta.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Spletna stran: http://www.efta.int

TURČIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

G. Mehmet Comert

Tel.: (90) 312 212 58 98

Faks: (90) 312 212 87 68

E-naslov: comertm@dtm.gov.tr

Spletna stran: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Leto – registracijska številka – država članica izvora.

(2)  Obdobje, v katerem se osnutka ne sme sprejeti.

(3)  Ni obdobja mirovanja, ker Komisija sprejme razloge za nujni sprejem, na katere se sklicuje država članica, ki pošlje obvestilo.

(4)  Ni obdobja mirovanja, ker ukrep zadeva tehnične specifikacije ali druge zahteve ali pravila o storitvah, povezanih z davčnimi ali finančnimi ukrepi, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka člena 1(11) Direktive 98/34/ES.

(5)  Informacijski postopek zaključen.


14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/13


Obvestilo Komisije v skladu s postopkom iz člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92

Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze v Italiji

(2005/C 225/05)

(Besedilo velja za EGP)

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti, je italijanska vlada v skladu s členom 52(35) zakona št. 448 z dne 28. decembra 2001 sklenila uvesti obveznost javne službe za redne zračne prevoze, ki se izvajajo na naslednji progi:

1.   Zadevna proga

Crotone–Rim–Milano in v obratni smeri;

1.1.

V skladu s členom 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93/EGS z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 793/2004, lahko pristojni organi rezervirajo nekatere slote za izvajanje zračnih prevozov skladno z ureditvijo iz tega obvestila.

1.2.

Zaradi doseganja ciljev preko uvedbe obveznosti javne službe bo ENAC preveril, ali zračni prevozniki, ki sprejemajo obveznosti, imajo ustrezno strukturo in izpolnjujejo minimalne zahteve za dostop do prevozov.

2.   Obveznosti javnih služb se spremenijo:

2.1   Minimalna pogostnost letov:

Najmanj dva leta v eni smeri in dva povratna leta dnevno vse leto na zadevni progi.

Celotna zmogljivost vsakega zrakoplova mora biti na prodaj pod pogoji iz obveznosti javne službe brez kvot. Na vmesnem letališču Rim na progi Rim–Milano in na letališču Milano na progi Milano–Rim se lahko sedeži, ki niso bili rezervirani za povezavo Crotone–Milano in Milano–Crotone, prodajo po tržni ceni. V ta namen se rezervacije po tržnih cenah ne smejo sprejemati prej kot deset ur pred vzletom zrakoplova z letališča Crotone na progi Crotone–Rim–Milano in z letališča Milano na progi Milano–Rim–Crotone.

2.2.   Vozni red:

Za progo Crotone–Rim–Milano:

1 let, z odhodom med 6.45 in 7.45

1 let, z odhodom med 14.30 in 15.30

Razen v primeru višje sile se vzlet za Milano opravi najpozneje šestdeset minut po pristanku v Rimu.

Za progo Crotone–Rim–Milano:

1 let, z odhodom med 10.30 in 1130

1 let, z odhodom med 18.30 in 19.30

Razen v primeru višje sile se vzlet za Crotone opravi najpozneje šestdeset minut po pristanku v Rimu.

2.3.   Vrsta uporabljenega zrakoplova:

Uporabljeni zrakoplov mora zagotoviti najmanj 90 sedežev vse leto na progah Crotone–Rim–Milano in v obratni smeri.

2.4.   Zmogljivost:

Najmanjša dnevna zmogljivost, ki se zagotavlja vse leto, mora biti 180 sedežev na progi Crotone–Rim–Milano in 180 sedežev na progi Milano–Rim –Crotone.

2.5.   Cenik:

a)

najvišje tarife, ki se uporabljajo na vsaki od prog, so naslednje:

Crotone–Rim: 66,00 EUR

Crotone–Milano (preko letališča Rim): 94,00 EUR

Milano–Crotone(preko letališča Rim): 94,00 EUR

Rim–Crotone: 66,00 EUR

Vse zgornje cene vozovnic vključujejo DDV ter letališke pristojbine; prepovedano je zaračunavanje dodatka „crisis surcharge“.

Zagotovljen mora biti najmanj en način distribucije in prodaje vozovnic, ki je popolnoma brezplačen in potnikov finančno dodatno ne obremenjuje.

Vsi potniki, ki potujejo na progah Crotone–Rim, Crotone–Milano, Milano–Crotone in Rim–Crotone, so upravičeni do zgoraj opisanih cen vozovnic. Samo potniki na progah Rim–Milano in Milano–Rim plačujejo vozovnice po tržnih cenah.

b)

Vsako leto pristojni organi prilagodijo najvišjo ceno vozovnic v skladu s stopnjo inflacije iz predhodnega leta, izračunano na podlagi splošnega indeksa cen življenjskih potrebščin ISTAT/FOI. Popravek se uradno sporoči vsem prevoznikom na zadevnih progah in Evropski komisiji zaradi objave v Uradnem listu Evropske unije.

c)

Če se povprečni menjalni tečaj EUR/USD in/ali stroški letalskega goriva, ki se beležijo v vsakem polletju, spremenijo za več kot 5 %, morajo biti temu ustrezno prilagojene tudi cene vozovnic za delež, s katerim letalsko gorivo bremeni stroške leta.

Prilagajanje cen vozovnic opravi Ministrstvo za infrastrukturo in promet vsakih šest mesecev na podlagi pregleda, ki ga opravi ENAC. Spremembe začnejo veljati v naslednji polovici leta.

Popravki se uradno sporočijo vsem prevoznikom na zadevnih progah in Evropski komisiji zaradi objave v Uradnem listu Evropske unije.

2.6.   Neprekinjenost prevozov:

Da bi se zagotovilo naprekinjenost, rednost in točnost letov, prevozniki sprejmejo te obveznosti javne službe in se zavežejo:

dati jamščino za obratovanje, namenjene za zagotavljanje primernega izvajanja in nadaljevanja storitve. Takšna jamščina mora znašati najmanj dva milijona EUR v obliki zavarovanja v korist ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, ki ga bo uporabil za zagotavljanje nadaljevanja sistema obveznosti;

vsako leto izvesti najmanj 98 % predvidenih letov, z največ 2 % odpovedanih letov zaradi razlogov, ki jih je treba neposredno pripisati prevozniku, razen v primeru višje sile;

nakazati izvršilnemu organu v obliki kazni znesek 3 000 EUR za vsak odpovedan let nad mejo 2 %. Iz tega naslova prejeti zneski bodo knjiženi v dobro proračunske postavke za financiranje teritorialne kontinuitete mesta Crotone. Takšna kazen spada med nadomestila, ki jih določa veljavna zakonodaja, v korist potnikov, ki jim je bilo zavrnjeno vkrcanje (Denied Boarding Compensation);

zagotoviti storitve za vsaj 12 zaporednih mesecev.


14.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/15


Uvedba obveznosti javne službe v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2408/92 za redne zračne prevoze v notranjem zračnem prometu Nemčije

(2005/C 225/06)

(Besedilo velja za EGP)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti je nemška vlada sklenila s 1. januarjem 2006 uvesti obveznosti javne službe za povratne lete na progi Rostock-Laage–München in Rostock-Laage–Köln/Bonn.

2.

Obveznosti javne službe zajemajo:

2.1.

Rednost, čas prihodov in odhodov ter slote

Od ponedeljka do petka mora biti zagotovljena redna letalska povezava z dvema povratnima letoma v München in z najmanj enim povratnim letom v Köln/Bonn. Čas prihoda prvega letala v München mora biti pred 8.00 in drugega približno ob 17.30; čas odhoda prvega letala pri vrnitvi v Rostock-Laage mora biti pred 9.00 in drugega približno ob 18.30. Povratni let v Köln/Bonn mora biti opravljen med 11.00 in 15.00. Te zahteve veljajo vse leto, vendar je med božičem in novim letom obseg letalskih storitev mogoče omejiti. Ob nedeljah in praznikih zadostuje samo en povratni let.

Ustrezni sloti so v skladu s členom 9(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 na razpolago ali je bila zanje vložena zahteva pri pristojnem organu.

2.2.

Število sedežev

Za lete je treba uporabiti letala z najmanj 30 potniških sedežev.

2.3.

Vrsto letal

Za lete je treba uporabiti letala s turbopropelerskim ali reaktivnim motorjem in kabino z uravnavanim pritiskom. Poleti morajo biti opravljeni po pravilih instrumentnega letenja.

2.4.

Cene

Najvišja osnovna cena letalskih vozovnic za enosmerni let na progi Rostock-Laage–München ne sme presegati 250 EUR (maloprodajna cena), za let v Köln/Bonn pa 200 EUR (maloprodajna cena).

2.5.

Rezervacije

Obstajati mora možnost rezervacije letov z najmanj enim mednarodnim sistemom rezervacij (CRS) in po internetu.

2.6.

Neprekinjenost letov

Število letov, odpovedanih iz razlogov, ki jih je mogoče neposredno pripisati letalski družbi, ne sme presegati 2 % načrtovanih letov v enem letu.

3.

Letalske prevoznike Skupnosti je treba opozoriti na naslednje: če noben letalski prevoznik do 1. decembra 2005 Ministrstvu za gospodarstvo zvezne dežele Mecklenburg-Vorpommern ne predloži pisnega dokazila, da bo s 1. januarjem 2006 začel z rednimi zračnimi prevozi v skladu z obveznostmi javne službe, ne da bi zahteval finančno nadomestilo, bo Nemčija v skladu s postopkom iz člena 4(1)(d) zgoraj navedene uredbe omejila dostop do ene ali obeh prog na po enega prevoznika in pravico do opravljanja takih prevozov s 1. januarjem 2006 dodelila z javnim razpisom.

Ustrezni razpis za oddajo ponudb v skladu s členom 4(1)(d) bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Evropske unije.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

D-19053 Schwerin

Tel. (49-385) 588-5510

Faks (49-385) 588-5865