ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 215

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
2. september 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 215/1

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah: 2,05 % 1. septembra 2005 — Menjalni tečaji eura

1

2005/C 215/2

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest) — Zadeva, predlagana za poenostavljeni postopek ( 1 )

3

2005/C 215/4

Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v nadaljevanju nadzorne službe), ki so jih odobrile države članice v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 800/1999

4

2005/C 215/5

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 215/6

Razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora — Prednostno tematsko področje: Podpora skladnemu razvoju politik — Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Obvestilo bralcem — dokumenti COM

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/1


Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah (1):

2,05 % 1. septembra 2005

Menjalni tečaji eura (2)

1. septembra 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2388

JPY

japonski jen

136,95

DKK

danska krona

7,4584

GBP

funt šterling

0,68335

SEK

švedska krona

9,3325

CHF

švicarski frank

1,5463

ISK

islandska krona

76,98

NOK

norveška krona

7,8445

BGN

lev

1,9559

CYP

ciprski funt

0,5729

CZK

češka krona

29,340

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

243,86

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6960

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,9821

RON

romunski leu

3,5093

SIT

slovenski tolar

239,51

SKK

slovaška krona

38,550

TRY

turška lira

1,6653

AUD

avstralski dolar

1,6374

CAD

kanadski dolar

1,4708

HKD

hongkonški dolar

9,6263

NZD

novozelandski dolar

1,7747

SGD

singapurski dolar

2,0841

KRW

južnokorejski won

1 280,67

ZAR

južnoafriški rand

7,8986

CNY

kitajski juan

10,0280

HRK

hrvaška kuna

7,4352

IDR

indonezijska rupija

12 821,58

MYR

malezijski ringit

4,672

PHP

filipinski peso

69,503

RUB

ruski rubelj

35,2090

THB

tajski bat

50,927


(1)  Stopnja, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru razpisa z variabilno obrestno stopnjo je obrestna stopnja mejna stopnja.

(2)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 27. junija 2005 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v nemščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32005M3825. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest)

Zadeva, predlagana za poenostavljeni postopek

(2005/C 215/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 25. avgusta 2005 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje transGourmet Holding AG („transGourmet“, Švica), ki je pod skupnim nadzorom Rewe-Group („REWE“, Nemčija) in Coop-Group („Coop“, Švica), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnimi podjetji Prodirest S.N.C. („Prodirest“, Francija), SA Discol („Discol“, Francija) in Goninet S.N.C. („Goninet“, Francija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za transGourmet: holdinška družba za investiranje v sektor trgovine na debelo, preko Aldis Service Plus S.A.S dostava in trgovina na debelo živilskih in higienskih proizvodov v Franciji,

za REWE: trgovina na drobno in debelo z živili, turizem,

Coop: trgovina na drobno in debelo z živili,

za Prodirest: dostava in trgovina na debelo živilskih in higienskih proizvodov v Franciji,

za Discol: holdinška družba za investiranje v podjetja v živilskem sektorju,

za Goninet: trgovina na drobno z živilskimi in higienskimi proizvodi.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala na področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija poziva zainteresirane tretje stranke, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe se Komisiji lahko pošljejo po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti z navedbo sklicne številke COMP/M. M.3931 – TransGourmet/Prodirest na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/4


Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v nadaljevanju „nadzorne službe“), ki so jih odobrile države članice v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Ta seznam nadomešča seznam, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 295 z dne 18. oktobra 2000, stran 2)

1.   SPLOŠNO

Na podlagi člena 16(1)(b) in (2)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (1) so nadzorne službe, ki jih odobrijo države članice, pooblaščene za izdajo potrdil za iztovarjanje in uvoz kmetijskih proizvodov, za katere velja izvozno nadomestilo za izvoz v tretjo državo, ali vsaj potrdil o prispetju teh proizvodov v namembni kraj v tretji državi.

Države članice so odgovorne za odobravanje in spremljanje teh nadzornih služb.

Odobritev nadzorne službe s strani ene države članice velja za vse države članice. To pomeni, da se lahko potrdila, ki jih izdajo odobrene nadzorne službe, uporabljajo po vsej Skupnosti, ne glede na državo članico ali kjer ima nadzorna služba svoj sedež.

Za informiranje izvoznikov Skupnosti o kmetijskih proizvodih Komisija občasno objavi seznam vseh nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice. Priloženi seznam je bil posodobljen 1. Julij 2005.

2.   OPOZORILO:

Komisija opozarja izvoznike na naslednje:

Dejstvo, da je nadzorna služba omenjena na seznamu, ne zagotavlja avtomatsko, da so potrdila, ki jih je ta služba izdala, sprejemljiva; zahtevajo se lahko dodatni dokazi; lahko se tudi naknadno ugotovi, da izdana potrdila niso točna;

Službo se lahko umakne s seznama kadarkoli. Preden se izvoznik obrne na službo, mora pri nacionalnih organih preveriti, če je zadevna služba še vedno pooblaščena;

Če izvoznik želi več informacij o eni od teh služb, se lahko informira pri nacionalnem organu, ki jo je odobril.


(1)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).


PRILOGA

Seznam nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice

DANSKA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NEMČIJA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ŠPANIJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCIJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIJA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NIZOZEMSKA

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLJSKE

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINSKA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ZDRUŽENO KRALJESTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  To podjetje je bilo prav tako pooblaščeno za izvajanje nadzora v tretjih državah v okviru Uredbe (ES) št. 639/2003 o dobrem počutju živega goveda med prevozom.

(2)  Pooblastilo za izdajanje potrdil temu podjetju je omejeno na določeno število tretjih držav. Informacije o seznamu teh držav se dobijo pri finskih organih.


2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/7


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 25. avgusta 2005 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje WHA Holding SAS (Francija), pod nadzorom France Gestion („LBO“, Francija), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Wheelabrator Allevard SA („WHA“, Francija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje LBO: investicijska družba;

za podjetje WHA: kovinski abrazivi in orodja za diamante.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala na področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Zainteresirane tretje stranke Komisija vabi, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


III Obvestila

Komisija

2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/8


Razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

Prednostno tematsko področje: „Podpora skladnemu razvoju politik“

Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

V skladu s Sklepom št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem je zelo natančno opredelila cilje ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (2002-2006) ter za razširjanje rezultatov raziskav v okviru le-tega (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu s pogoji razpisa za zbiranje predlogov.

2.

Ta razpis za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpis“) vsebuje splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogi. V prilogi so navedeni zlasti končni rok za oddajo predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek ocenjevanja, okvirni proračun, zadevni instrumenti in področja, merila za ocenjevanje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev in vse morebitne omejitve, ki se uporabljajo.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo, in se ne uvrščajo v katerega od primerov izključitve iz pravil za udeležbo ali člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“), so vabljene, da predložijo Komisiji predloge za posredne dejavnosti RTR ob upoštevanju pogojev, navedenih v pravilih za udeležbo in zadevnem razpisu.

Med pogajanji o predlogu za posredno dejavnost RTR bo preverjeno, ali predlagatelji izpolnjujejo pogoje za udeležbo. Predlagatelji morajo prej podpisati izjavo, da niso v kateri od situacij iz člena 93(1) finančne uredbe. Prav tako predložijo Komisiji podatke, navedene v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, EURATOM) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti, s katero se spodbuja zlasti ženske, da predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR ali sodelujejo pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo navodila v zvezi z razpisom, ki vsebujejo podatke glede priprave in oddaje predloga za posredno dejavnost RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice za ocenjevanje predlogov in izvajanje izbirnih postopkov (7). Ta navodila in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Elektronski naslov: rtd-omc-net@cec.eu.int

Spletni naslov: http://www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko predložijo le v elektronski obliki po spletnem Sistemu za oddajo predlogov v elektronski obliki (EPSS) (8). V izjemnih primerih lahko koordinator prosi Komisijo za dovoljenje, da odda predlog v papirni obliki pred iztekom roka za oddajo. V tem primeru je treba poslati pisno prošnjo na naslednji naslov:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgium

Elektronski naslov: rtd-omc-net@cec.eu.int

Prošnjo je treba utemeljiti z razlogi. Predlagatelji, ki želijo predložiti predloge v papirni obliki, so odgovorni, da pravočasno zaključijo take izjemne prošnje in z njimi povezane postopke, da lahko upoštevajo rok za oddajo.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo vsebovati dva dela: obrazce (del A) in vsebino (del B).

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo v povezavi ali brez povezave s spletom in se lahko predložijo po spletu. Del B predlogov za posredne dejavnosti RTR se lahko predloži izključno v obliki PDF („portable document format“ - prenosna oblika dokumenta, ki je združljiva z različico 3 ali višjo programa Adobe z vdelanimi pisavami). Komprimirani dokumenti („v formatu .zip“) ne bodo upoštevani.

Programsko orodje EPSS (v povezavi ali brez povezave s spletom) je na voljo na spletišču CORDIS www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo poslani po spletu in bodo nepopolni, nečitljivi ali bodo vsebovali viruse, ne bodo upoštevani.

Različice predlogov za neposredne dejavnosti RTR, ki bodo predložene na prenosnem elektronskem mediju (npr. zgoščenki, disketi), po elektronski pošti ali telefaksu, ne bodo upoštevane.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se jih lahko predloži na papirju in bodo nepopolni, ne bodo upoštevani.

Dodatne podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so navedene v Prilogi J k Smernicam za vrednotenje predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do izteka roka za oddajo in časa, določenega v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli na Komisijo po tem roku, ne bodo upoštevani.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, ne bodo upoštevani.

To velja tudi za dodatna merila o izpolnjevanju pogojev, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru več zaporednih predložitev istega predloga za posredno dejavnost RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred iztekom roka za oddajo in časa, navedenega v zadevnem razpisu.

8.

Predlagatelji v vseh dopisih v zvezi s tem razpisom (npr. ob zahtevanju podatkov ali predložitvi predloga za posredno dejavnost RTR) navedejo ustrezno identifikacijsko oznako razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324, C(2004) 4178, C(2004) 5286, C(2005) 27, C(2005) 961, C(2005) 2076, C(2005) 2747 in C(2005) 3244, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883 z dne 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjen s C(2004) 1855 z dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki predlagateljem pomaga pripraviti in oddati predloge v elektronski obliki.


PRILOGA

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Posebni program: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

2.   Prednostno tematsko področje/področje: 12. Podpora skladnemu razvoju politik

3.   Naziv razpisa: Podpora vzajemnemu učenju in usklajevanju pri oblikovanju raziskovalnih politik

4.   Referenčna številka/identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Datum objave:

6.   Rok za oddajo: 3. februar 2006 do 17. ure (po bruseljskem lokalnem času)

7.   Skupni okvirni proračun: 8,7 milijona EUR

8.   Razpisana področja in instrumenti:

Področje

Instrument

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinacijske aktivnosti

9.   Najmanjše število udeležencev:

Instrument

Najmanjše št. udeležencev

Koordinacijske aktivnosti

Najmanj pet neodvisnih pravnih oseb (1) iz pet različnih držav članic ali pridruženih držav, od katerih so vsaj tri države članice ali pridružene države kandidatke

10.   Omejitve pri udeležbi: Najmanjše število udeležencev mora vsebovati samo javne organe, kot je določeno v členu 2.31 Pravil za udeležbo, ki so na nacionalni ali regionalni ravni vključeni v oblikovanje politik, povezanih z raziskavami. Koordinator mora biti izbran med njimi

11.   Konzorcijske pogodbe: Udeležencem konzorcija iz tega razpisa ni treba skleniti konzorcijske pogodbe

12.   Ocenjevalni postopek: Ocena se dodeli na podlagi enostopenjskega postopka. Predlogi se ne bodo ocenjevali anonimno

13.   Merila ocenjevanja: Glej Prilogo B delovnega programa za merila, ki se uporabljajo pri posameznih instrumentih (vključno z njihovimi posameznimi ponderji in pragovi ter skupnim pragom)

14.   Okvirni rok ocenjevanja in izbire: Rezultati ocenjevanja bodo na voljo predvidoma v roku štirih mesecev po izteku roka za oddajo predlogov


(1)  Udeleženec je pravna oseba, ki prispeva k projektu in ima pravice ter obveznosti do Skupnosti pod pogoji pogodbe. Pravne osebe, ki se bodo udeležile te koordinacijske aktivnosti, bodo predvsem nacionalni in regionalni javni upravni organi.


2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/s3


OBVESTILO BRALCEM — DOKUMENTI COM

Odslej in od izdaje UL C 211 z dne 30. avgusta 2005, ko se naslovi pripravljalnih aktov, ki jih je sprejela Komisija, ter dokumenti COM, ki niso pripravljalni akti, objavijo v Uradnem listu, bo on-line različica Uradnega lista, dostopna na EUR-Lex, vsebovala celotno besedilo.

S klikom na dokumentarno številko (stolpec na levi „Dokumenti“) se bo odprla stran na EUR-Lex z arhivskimi podatki o dokumentu COM, ki vas zanima.