ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 161

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
1. julij 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 161/1

Izjava Sveta o okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo

1

 

Komisija

2005/C 161/2

Menjalni tečaji eura

2

2005/C 161/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

3

2005/C 161/4

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1595/2004 z dne 8. septembra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov ( 1 )

4

2005/C 161/5

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje ( 1 )

8

2005/C 161/6

Začasna opustitev obveznosti javnih služb s strani Italije, ki so bile objavljene 10. decembra 2004 v Uradnem listu Evropske unije C 306, glede osemnajstih letalskih prog med letališči na Sardiniji in glavnimi italijanskimi letališči ( 1 )

10

 

Evropska centralna banka

2005/C 161/7

Mnenje Evropske centralne banke z dne 21. junija 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Svet

1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/1


Izjava Sveta o okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo

(2005/C 161/01)

Glede na to, da sta 26. maja 2005 Evropski parlament in Komisija podpisala okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo, Coreper predlaga Svetu, da v svoj zapisnik vnese in v Uradnem listu Evropske unije, seriji C, objavi naslednjo izjavo:

„Svet se je seznanil z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo, ki sta ga 26. maja 2005 podpisali ti instituciji, in to ne glede na duh izjave (št. 3) v zvezi s členom 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se nahaja v Sklepni listini Pogodbe iz Nice.

Ob tem, ko opozarja na svojo izjavo z dne 10. julija 2000, je Svet zaskrbljen zaradi dejstva, da več določb tega novega okvirnega sporazuma izraža prizadevanje — ki je še bolj poudarjeno kot v okvirnem sporazumu iz leta 2000 — da se doseže premik institucionalnega ravnovesja, kakršno izhaja iz veljavnih pogodb. Obžaluje, da v duhu lojalnega sodelovanja ni bil bolj zgodaj obveščen o pogajanjih o tem novem okvirnem sporazumu. Prav tako obžaluje, da se zadevnima institucijama ni zdelo potrebno, da upoštevata pomisleke, ki jih je pred podpisom tega sporazuma izrazil na ravni svojih pristojnih organov.

Svet zlasti opozarja, da v skladu z določbami Pogodbe ES (člen 201) nezaupnica o delu Komisije lahko zadeva samo vse člane Komisije kot kolegija, nikakor pa ne člana Komisije kot posameznika. Člen 217 določa delovanje Komisije po načelu kolegialnosti. Svet tudi poudarja, da je postopek večletnega načrtovanja dela določil Evropski svet na zasedanju junija 2002 v Sevilli. Nazadnje še opozarja, da postopke, ki omogočajo, da se Evropski parlament pridruži mednarodnim pogajanjem, ureja člen 300 Pogodbe ES in da so bila praktična pravila v zvezi s prisotnostjo članov Evropskega parlamenta v delegacijah Skupnosti ali delegacijah, ki predstavljajo Evropsko unijo na mednarodnih konferencah, sprejeta leta 1998.

Svet poudarja, da zaveze, ki jih prevzameta ti instituciji, v nobenem primeru ne učinkujejo proti njemu. Pridržuje si vse svoje pravice in zlasti to, da uporabi kateri koli ustrezen ukrep v primeru, da bi uporaba določb okvirnega sporazuma prizadela pristojnosti, ki so institucijam dodeljene s pogodbami, in institucionalno ravnovesje, ki ga urejajo.“


Komisija

1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/2


Menjalni tečaji eura (1)

30. junija 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2092

JPY

japonski jen

133,95

DKK

danska krona

7,4515

GBP

funt šterling

0,67420

SEK

švedska krona

9,4259

CHF

švicarski frank

1,5499

ISK

islandska krona

78,71

NOK

norveška krona

7,9155

BGN

lev

1,9559

CYP

ciprski funt

0,5735

CZK

češka krona

30,030

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

247,24

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

4,0388

ROL

romunski leu

36 030

SIT

slovenski tolar

239,47

SKK

slovaška krona

38,414

TRY

turška lira

1,6194

AUD

avstralski dolar

1,5885

CAD

kanadski dolar

1,49

HKD

hongkonški dolar

9,3990

NZD

novozelandski dolar

1,7387

SGD

singapurski dolar

2,0377

KRW

južnokorejski won

1 239,85

ZAR

južnoafriški rand

8,0254

CNY

kitajski juan

10,0079

HRK

hrvaška kuna

7,3130

IDR

indonezijska rupija

11 804,82

MYR

malezijski ringit

4,596

PHP

filipinski peso

67,685

RUB

ruski rubelj

34,6370

THB

tajski bat

49,938


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Primer za poenostavljeni postopek

(2005/C 161/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 24. junija 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza“, španija), del skupine Sacyr Vallehermoso and Saur S.A. („Saur“, Francija), del skupine PAI Partners, prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta skupni nadzor nad Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa“, španija), trenutno pod skupnim nadzorom Saur in Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa“, španija). Podjetje Valoriza bo prevzelo skupni nadzor nad Emalso na podlagi nakupa delnic v podjetju Nueva Nuinsa.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Valoriza: upravljanje vodnih storitev, ravnanje z odpadki, razvoj alternativne energije, vzdrževanje nepremičnin.

za podjetje Emalsa: upravljanje vodnih storitev v imenu občin Las Palmas de Gran Canarias in Santa Brígida, in v Puerto de la Luz y de las Palmas.

za podjetje Saur: upravljanje vodnih storitev in ravnanje z odpadki.

za podjetje Nueva Nuinsa: holding.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana. Na podlagi obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih koncentracij po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta primer primeren za obravnavo po postopku, določenem v obvestilu.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/4


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1595/2004 z dne 8. septembra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov

(2005/C 161/04)

(Besegilo velja za EGP)

Številka pomoči: XF 1/04

Država članica: Italija

Regija: Furlanija – Julijska krajina

Naslov sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Pravila za izvajanje členov 6(20) in (21) regionalnega zakona št. 14/2003 o določitvi meril in ureditve za dodeljevanje nepovratnih sredstev zadrugam v ribiškem sektorju za izvajanje programov dela v smislu člena 20(3)(b) zakona No 41/1982, kakor je bil spremenjen.

Pravna podlaga: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) – „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina“ in poznejše spremembe.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) – „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005“.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Načrtovani letni izdatki po shemi lahko dosežejo 385.000,00 EUR.

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnos pomoči je 100 % upravičenih izdatkov.

Datum začetka izvajanja: Shema pomoči začne veljati po objavi v uradnem listu zadevne regije in 10 delovnih dni po odpremi tega obrazca v skladu s členom 19(1) Uredbe (Uredba (ES) št. 1595/2004), ki omogoča izjemo.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Dokler niso izčrpana vsa sredstva in ne dlje od obdobja veljavnosti Uredbe (Uredba (ES) št. 1595/2004), t.j. 31. decembra 2006.

Cilj pomoči: Podpora majhnim in srednje velikim podjetjem v ribiškem in ribogojskem sektorju s potrjevanjem dogovorov o programih s strokovnimi združenji, ki veljajo največ 18 mesecev, in so namenjeni varovanju in razvoju trajnostnega upravljanja z naravnimi viri, pospeševanju uporabe ribiških izdelkov, varovanju in povečanju števila delovnih mest ter spodbujanju podjetij, da se združujejo v konzorcije.

Pomoč se nanaša na člen 4 Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Upravičeni izdatki v skladu s programskimi dogovori:

stroški dela zaposlenih v združenju ali stroški, nastali zaradi storitev, ki so jih opravile tretje osebe;

izdatki, neposredno povezani z izvajanjem programov;

zakup in amortizacija naprav in obratov;

informativni listi, časopisni članki, grafično in avdiovizualno gradivo splošnega pomena za zaposlene v zadevnem sektorju;

prenosi, neposredno povezani z izvajanjem programov;

stroški organizacije konferenc, kongresov in seminarjev, neposredno povezanih z izvajanjem programov;

splošni izdatki, neosredno povezani z izvajanjem programov do 12 % skupnega zneska načrtovane pobude.

Zadevni gospodarski sektorji: ribištvo, ribogojstvo, predelavalna industrija in sektor trženja.

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Spletni naslov: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Številka pomoči: XF 1/05

Država članica: Italija

Regija: Furlanija-Julijska krajina

Naslov sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dopolnilni deželni program za pomoč v ribiškem sektorju, kakor je predvideno v EPD 2000–2006 za ukrepe pomoči za podporo naložbam v ribogojstvo

Pravna podlaga: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Predvideni letni znesek za shemo je 650 000,00 EUR. Znesek je le okviren.

Največja intenzivnost pomoči: Najvišji prispevek je enak 40 % upravičenih stroškov.

Datum začetka izvajanja: Shema pomoči začne veljati na dan njegove objave v deželnem uradnem listu in ne pozneje kot v 10 delovnih dneh po odpremi tega obrazca, kakor je predvideno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Dokler niso izčrpana vsa finančna sredstva in ne dlje od obdobja veljavnosti Uredbe (ES) št. 1595/2004, ki preneha veljati 31. decembra 2006.

Cilj pomoči: Podpora MSP v sektorju ribogojstva s pomočjo za naložbe.

Pomoč se dodeli v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Upravičeni stroški:

izgradnja, razširitev ali posodobitev ribogojskih objektov v morski vodi, somornici ali sladkih vodah, namenjenih gojenju rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih organizmov;

nakup ali opremljanje plovil in strojev, namenjenih izključno ribogojstvu, opremljanje vozil in naprav, namenjenih izključno proizvodnji ali prevozu proizvodov v nadzorovanih skladiščnih pogojih, če so v skladu z dejansko proizvodnjo.

Zadevni gospodarski sektorji: Ribogojstvo

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Spletna stran: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Številka pomoči: XF 2/05

Država članica: Italija

Regija: Furlanija-Julijska krajina

Naslov sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dopolnilni deželni program za pomoč v ribiškem sektorju, kakor je predvideno v EPD 2000–2006 za ukrepe pomoči za podporo naložbam, ki jih opravijo skupine ali združenja proizvajalcev

Pravna podlaga: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Predvideni letni znesek za shemo je 110 000,00 EUR. Znesek je le okviren.

Največja intenzivnost pomoči: Do 100 % stroškov, če gre za projekt, ki je v skupnem interesu, če upravičenca zastopa skupinski subjekt, če projekt predvideva dostop javnosti do njegovih rezultatov.

Do 40 % stroškov, če projekt zastopa interese posameznikov, če projekt ne predvideva dostopa javnosti do njegovih rezultatov, in če projekt sofinancirajo skupinski subjekti in raziskovalne ustanove.

Datum začetka izvajanja: Shema pomoči začne veljati na dan njegove objave v deželnem uradnem listu in ne pozneje kot v 10 delovnih dneh po odpremi tega obrazca, kakor je predvideno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Dokler niso izčrpana vsa finančna sredstva in ne dlje od obdobja veljavnosti Uredbe (ES) št. 1595/2004, ki preneha veljati 31. decembra 2006.

Cilj pomoči: Podpora MSP v sektorju s pomočjo za ukrepe, ki so v skupnem interesu in jih izvajajo združenja ali skupine proizvajalcev.

Pomoč se dodeli v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Upravičeni so stroški, ki so nastali pri:

upravljanju in nadzor pogojev dostopa do nekaterih ribolovnih območij, upravljanju kvot in ribolovnega napora;

pospeševanju uporabe bolj selektivne ribolovne opreme ali načine ribolova;

pospeševanju tehničnih ukrepov za ohranjanje staleža;

skupinskem nakupu opreme za ribogojstvo, prestrukturiranju ali prilagoditvi ribogojskih objektov, skupinski obdelavi odpadnih voda v ribogojstvu;

odpravljanju nevarnosti nastanka bolezni v povezavi z gojenjem ali odpravljanju parazitov, ki živijo v povodjih ali obalnih ekosistemih;

zbiranju osnovnih podatkov ali pripravi modelov okoljevarstvenega upravljanja za ribištvo in ribogojstvo z namenom sestavljanja načrtov za celostno upravljanje obalnih območij;

organizaciji elektronskega poslovanja in uporabi drugih informacijskih tehnologij za razširjanje tehničnih in poslovnih informacij;

opredelitvi in uporabi sistemov za izboljšanje in nadzor kakovosti, sledljivosti, higienskih pogojev, statističnih instrumentov in vplivov na okolje;

izboljšanju poznavanja in preglednosti proizvodnje in trga.

Zadevni gospodarski sektorji: morski ribolov, ribogojstvo, predelava in trženje.

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Spletna stran: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Številka pomoči: XF 3/05

Država članica: Italija

Regija: Furlanija-Julijska krajina

Naslov sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dopolnilni deželni program za pomoč v ribiškem sektorju, kakor je predvideno v EPD 2000–2006 za ukrepe pomoči za podporo naložbam v oglaševanje in trženje ribiških proizvodov

Pravna podlaga: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Predvideni letni znesek za shemo je 45 000,00 EUR. Znesek je le okviren.

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči je 100 % upravičenih stroškov, če je projekt v skupnem interesu, če upravičenca zastopa skupinski subjekt ali če projekt predvideva dostop javnosti do njegovih rezultatov.

Največja intenzivnost pomoči je 40 % upravičenih stroškov, če projekt zastopa interese posameznikov, če projekt ne predvideva dostopa javnosti do njegovih rezultatov ali če projekt sofinancirajo skupinski subjekti in raziskovalne ustanove.

Datum začetka izvajanja: Shema pomoči začne veljati na dan njegove objave v deželnem uradnem listu in ne pozneje kot v 10 delovnih dneh po odpremi tega obrazca, kakor je predvideno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Dokler niso izčrpana vsa finančna sredstva in ne dlje od obdobja veljavnosti Uredbe (ES) št. 1595/2004, ki preneha veljati 31. decembra 2006.

Cilj pomoči: Podpora MSP v sektorju ribištva in ribogojstva s pomočjo, namenjeno oglaševanju.

Pomoč se dodeli v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1595/2004.

Upravičeni stroški:

dejavnosti na področju potrjevanja kakovosti, označevanja, racionalizacije označevanja izdelkov in standardizacije izdelkov;

promocijske kampanje, vključno s tistimi za promocijo kakovosti;

tržne in potrošniške raziskave in študije;

sodelovanje na sejmih in razstavah.

Zadevni gospodarski sektorji: morski ribolov, ribogojstvo, predelava in trženje.

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Spletna stran: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/8


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje

(2005/C 161/05)

(Besedilo velja za EGP)

Številka pomoči: XT 24/03

Država članica: Italija

Regija: Avtonomna pokrajina Bolzano

Naslov sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: „Ukrepi stalnega poklicnega usposabljanja za zaposlene, skladno z zakonom št. 236/93 in kasnejšimi ministrskimi okrožnicami“

Pravna podlaga: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali“ autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 784 241,00 EUR.

Letni povprečni izdatek ni predviden, saj razpis določa predložitev projektov z mesečno zapadlostjo do porabe razpoložljivih sredstev (do vključno 31.12.2006).

Največja intenzivnost pomoči:

Velika podjetja

Posebno usposabljanje: 25 %

Splošno usposabljanje: 50 %

Majhna in srednje velika podjetja

Posebno usposabljanje: 35 %

Splošno usposabljanje: 70 %

Navedena intenzivnost se poveča za

 

5 odstotnih točk, če so predmet razpisa podjetja iz predelov, upravičenih do prejema regionalnih pomoči, skladno s točko c) odstavka 3 člena 87 Pogodbe

 

10 odstotnih točk, če je usposabljanje namenjeno zaposlenim s posebnimi potrebami v smislu odstavka g člena 2 (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001.

Datum začetka izvajanja: Od 28.1.2003

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do porabe razpoložljivih sredstev.

Cilj pomoči: Pomoč zadeva tako splošno kot posebno usposabljanje. Pokrajinski razpis po Sklepu Pokrajinskega odbora št. 5166 z dne 30.12.2002 natančno opredeljuje obe vrsti usposabljanja skladno z Uredbo ES št. 68/2001. Ocenjevalna komisija preveri vsak predloženi projekt, ali ustreza opredelitvi splošnega in posebnega usposabljanja in intenzivnosti zahtevane pomoči. V primeru neskladja komisija primerno preoblikuje predračunske postavke in zahtevane zneske celotnih stroškov.

Zadevni gospodarski sektorji: Vsi gospodarski sektorji.

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Provincia Autonoma di Bolzano:

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger

Druge informacije: Razpis za program pomoči je veljaven z objavo v pokrajinskem uradnem listu BUR št. 04 z dne 28.1.2003, Dopolnilo št. 1, in omogoča upravičenim podjetjem, izbiro med shemo državne pomoči (Uredba ES 68/2001) in shemo „de minimis“ (Uredba ES 69/2001).

Številka pomoči: XT 26/03

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Območje Cornwall in otoki Scilly iz Cilja 1

Naslov programa pomoči: Program Cilj 1 za območje Cornwall in otoki Scilly 2000–2006

Pravna podlaga:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Letni stroški, načrtovani s programom: celotna poraba Evropskega socialnega sklada:

(Ukrepi 1.7; 3.2; 3,3; 3.5 in 5.4)

20,16 mio. GBP

Letni stroški

Najvišja intenzivnost pomoči:

 

35 % velikim podjetjem za posebno usposabljanje

 

45 % malim in srednje velikim podjetjem za posebno usposabljanje

 

60 % velikim podjetjem za splošno usposabljanje

 

80 % malim in srednje velikim podjetjem za splošno usposabljanje

(ker prejema območje Cornwall in otoki Scilly regionalno pomoč po členu 87(3)(a), velja povečana intenzivnost).

V primeru pomoči prikrajšanemu delavcu iz člena 2(g) se lahko intenzivnost pomoči poveča za 10 %

Pomoč enega udeleženca ne sme presegati 1 000 000 EUR

Datum začetka izvajanja:

Trajanje programa ali dodelitve posamezne pomoči:

Cilj pomoči: Del Programa Cilj 1, ki se navezuje na Evropski socialni sklad, je široko zastavljen program usposabljanja in razvijanja za izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb in prikrajšanih delavcev, za spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih in brezposelnih, za izboljšanje temeljev znanja in prilagodljivosti zaposlene delovne sile in za zmanjšanje stopnje prikrajšanosti žensk na trgu dela. Pomoč za usposabljanje, ki jo pokriva ta oprostitev, pokriva tiste ukrepe v programu, ki omogočajo pomoč zaposlenim in podjetjem.

Splošno usposabljanje

Večina primerov usposabljanja, ki ga podpira Cilj 1, je splošne narave. Usposabljanje ni uporabno zgolj na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, saj omogoča ponudba kvalifikacij prenosna znanja, ki znatno izboljšajo zaposljivost zadevnega zaposlenega. Če je namen usposabljanja pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali kvalifikacij ključnih spretnosti, se usposabljanje obravnava kot splošno.

Posebno usposabljanje

Če je usposabljanje iz Cilja 1 uporabno zlasti na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu zaposlenega v podjetju in zagotavlja kvalifikacije, ki niso prenosljive, velja za posebno usposabljanje najvišja intenzivnost pomoči.

Zadevni gospodarski sektorji: Vsi sektorji.

Ime in naslov organa za dodeljevanje pomoči:

Oddelek za delo in pokojnine (Department for Work and Pensions)

Oddelek ESS (ESF Division)

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Drugi podatki: kontaktna oseba za Cilj 1:

Janet Woolley

Urad vlade za jugozahod (Government Office for the South West)

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/10


Začasna opustitev obveznosti javnih služb s strani Italije, ki so bile objavljene 10. decembra 2004 v Uradnem listu Evropske unije C 306  (1), glede osemnajstih letalskih prog med letališči na Sardiniji in glavnimi italijanskimi letališči

(2005/C 161/06)

(Besedilo velja za EGP)

Na podlagi odločbe regionalnega upravnega sodišča v Laziu (TAR del Lazio) z dne 17. marca 2005 se je Italija odločila, da od tega datuma začasno opusti obveznosti javnih služb, ki so bile objavljene 10. decembra 2004 v Uradnem listu Evropske unije C 306, glede naslednjih osemnajst letalskih prog:

Alghero/Rim in Rim/Alghero

Alghero/Milano in Milano/Alghero

Alghero/Bologna in Bologna/Alghero

Alghero/Torino in Torino/Alghero

Alghero/Pisa in Pisa/Alghero

Cagliari/Rim in Rim/Cagliari

Cagliari/Milano in Milano/Cagliari

Cagliari/Bologna in Bologna/Cagliari

Cagliari/Torino in Torino/Cagliari

Cagliari/Pisa in Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona in Verona/Cagliari

Cagliari/Neapelj in Neapelj/Cagliari

Cagliari/Palermo in Palermo/Cagliari

Olbia/Rim in Rim/Olbia

Olbia/Milano in Milano/Olbia

Olbia/Bologna in Bologna/Olbia

Olbia/Torino in Torino/Olbia

Olbia/Verona in Verona/Olbia


(1)  UL C 306, 10.12.2004, str. 6.


Evropska centralna banka

1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/11


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. junija 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 10. maja 2005 prejela zahtevi Sveta Evropske unije za mnenje o dveh predlaganih ukrepih: o predlogu sklepa Sveta o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (v nadaljevanju: „predlog“) in o predlogu sklepa Sveta o razširitvi uporabe sklepa Sveta o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) na nesodelujoče države članice (v nadaljevanju: „vzporedni predlog“) (1).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Program „Pericles“ je bil vzpostavljen s Sklepom Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (2). V zvezi s predlogom in vzporednim predlogom bi ECB, v skladu s stališčem, ki ga je izrazila v svojem mnenju, ko je bila zaprošena za mnenje o osnutku Sklepa 2001/923/ES (3), želela izjaviti, da glasno pozdravlja in v celoti podpira pobude, katerih cilj je zaščititi euro proti ponarejanju preko programov usposabljanja, izmenjav in pomoči za izbrane ciljne skupine.

4.

ECB ugotavlja, da je glavni cilj predloga podaljšati trajanje programa „Pericles“ (trenutno je njegov zaključek predviden za 31. december 2005) do 31. decembra 2011 z enakim letnim proračunom v višini 1 milijon EUR. Predlog ureja tudi strokovno-tehnično pomoč za čezmejne preiskave po predhodni oceni Europola, kadar takšna pomoč ni na voljo pri drugih evropskih institucijah. Predlaga povečanje prispevka Skupnosti pri sofinanciranju izmenjave informacij in zunanjih ukrepov s 70 % na 80 % in sprejetje prožnega pristopa glede omejitev števila projektov, ki jih imajo države članice pravico na leto prijaviti za financiranje po programu „Pericles“.

5.

Uvodoma, člen 123(4) Pogodbe bi bil lahko nezadostna pravna podlaga za predlog, zlasti ob upoštevanju podaljšanja programa za strokovno-tehnično pomoč za čezmejne preiskave.

6.

V zvezi z vsebino predloga ECB poudarja pomembnost tega, da je dolžina podaljšanja programa „Pericles“ povezana s časom uvedbe eura v novih državah članicah. Ker je uvedba eura v večini novih držav članic predvidena v obdobju od 2008 do 2010 (4), predlagano podaljšanje programa „Pericles“ do 31. decembra 2011 upošteva povečane prihodnje potrebe po usposabljanju, izmenjavi informacij in pomoči. Predlagano podaljšanje programa „Pericles“ je dobrodošlo tudi, ker bo verjetno sovpadalo z izdajo druge serije eurobankovcev proti koncu desetletja in jo posledično tudi upoštevalo.

7.

Tudi povečanje prispevka Skupnosti pri sofinanciranju izmenjave informacij in zunanjih ukrepov ter sprejetje prožnega pristopa glede omejitev števila projektov, ki jih imajo države članice pravico prijaviti za financiranje, sta nadaljnja pozitivna koraka v smeri zagotavljanja pomoči, kjer je najbolj potrebna.

8.

Primerno usklajevanje programa „Pericles“ z obstoječimi programi Skupnosti ali EU, kot tudi s projekti Europola in ECB, je bistveno, kot je navedeno v členu 5 Sklepa 2001/923/ES. S tem namenom je strokovno-tehnična pomoč za čezmejne preiskave po predlogu primerna za financiranje le pod pogojem, da takšna pomoč ni na voljo pri drugih evropskih institucijah. Predlog določa, da financiranje strokovno-tehnične pomoči predhodno oceni Europol. Ker bi se financiranje strokovno-tehnične pomoči lahko navezovalo tudi na čezmejne preiskave v zvezi s ponarejenimi eurobankovci, bi Svet lahko razmislil o vključitvi ECB v to oceno. ECB opaža, da bi bilo koristno, če bi pobude za financiranje po programu „Pericles“ skupaj pregledali Komisija, ECB in Europol ter bi se za odločitev, ki jo je treba sprejeti, zahtevala privolitev teh treh subjektov, in sicer v okviru usmerjevalne skupine, že ustanovljene z namenom razvijanja skupne strategije proti ponarejanju eura.

9.

ECB ugotavlja, da predlog določa le omejene spremembe postopkov spremljanja in ocene. Ob upoštevanju podaljšanja programa „Pericles“ za nadaljnjih šest let ECB priporoča vključitev bolj ambicioznega, odprtega in preglednega postopka ocene v členu 1(8) in 1(9) predloga. ECB bi morala biti polno vključena v oceno ustreznosti, učinkovitosti in uspešnosti programa „Pericles“, da bi lahko Svetu podala dobro utemeljeno mnenje v zvezi s prihodnjimi podaljševanji programa.

V Frankfurtu na Majni, 21. junija 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dokument KOM(2005) 127 končno vsebuje predlog (referenca 2005/0029(CNS)) in vzporedni predlog (referenca 2005/0030 (CNS)).

(2)  UL L 339, 21.12.2001, str. 50.

(3)  Odstavek 3 mnenja ECB CON/2001/31 z dne 9. oktobra 2001 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi programa usposabljanja, izmenjave in pomoči za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) (UL C 293, 19.10.2001, str. 3).

(4)  Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski centralni banki – Prvo poročilo o praktičnih pripravah za prihodnjo širitev euroobmočja („Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank – First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area“, COM(2004) 748 final) z dne 10. novembra 2004; na voljo na spletni strani http://europa.eu.int.