ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 50

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
26. februar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 050/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 050/2

Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

2

2005/C 050/3

Ponovna priglasitev predhodno priglašene koncentracije (Št. primera COMP/M.3637 – Total/Sasol/JV) ( 1 )

3

2005/C 050/4

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3744 – ALCOA/AFL) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

4

2005/C 050/5

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3682 – INTEK/GIM) ( 1 )

5

 

Evropska centralna banka

2005/C 050/6

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 11. februarja 2005 — Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banco de Portugal (ECB/2005/3)

6

 

Evropska fundacija za usposabljanje

2005/C 050/7

Proračun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2005

7

 

Evropski varuh človekovih pravic

2005/C 050/8

Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu v skladu s členom 3 (7) Statuta Evropskega varuha človekovih pravic

9

 

II   Pripravljalni akti

 

Komisija

2005/C 050/9

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

10

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 050/0

Okvirni program za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Razpis za predloge za posebne sofinancirane projekte 2005

11

 

2005/C 050/1

Obvestilo

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/1


Menjalni tečaji eura (1)

25. februarja 2005

(2005/C 50/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3165

JPY

japonski jen

138,74

DKK

danska krona

7,4418

GBP

funt šterling

0,68975

SEK

švedska krona

9,0724

CHF

švicarski frank

1,5426

ISK

islandska krona

80,24

NOK

norveška krona

8,2615

BGN

lev

1,9559

CYP

ciprski funt

0,5837

CZK

češka krona

29,723

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

242,28

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4313

PLN

poljski zlot

3,9233

ROL

romunski leu

36 226

SIT

slovenski tolar

239,71

SKK

slovaška krona

37,858

TRY

turška lira

1,704

AUD

avstralski dolar

1,6824

CAD

kanadski dolar

1,6358

HKD

hongkonški dolar

10,2685

NZD

novozelandski dolar

1,8288

SGD

singapurski dolar

2,152

KRW

južnokorejski won

1 327,56

ZAR

južnoafriški rand

7,6994


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/2


Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2005/C 50/02)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 770

 

30.11.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

KOM(2004) 800

 

10.12.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi okvira za vzpostavitev zahtev ekološkega modela za energetsko-potrošne proizvode in spremembah Direktiv Sveta 92/42/ES, 96/57/ES in 2000/55/ES

KOM(2004) 801

 

10.12.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim odstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v tekočih gorivih za morske ladje

KOM(2004) 817

 

14.12.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje, ki se nanaša na cestni promet in spreminja Uredbo Sveta (EGS) 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu

KOM(2004) 846

 

4.1.2005

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta glede kakovosti kopalnih voda

KOM(2004) 853

 

6.1.2005

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s priznavanjem strokovnih kvalifikacij

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/3


Ponovna priglasitev predhodno priglašene koncentracije

(Št. primera COMP/M.3637 – Total/Sasol/JV)

(2005/C 50/03)

UREDBA SVETA (ES) št. 139/2004

1.

Dne 23. decembra 2004 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Total France SA, del skupine Total Group („Total“, Francija) in Sasol Wax International AG („Sasol Wax “, Nemčija), del skupine Sasol Group („Sasol“, Južna Afrika), prevzemajo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta nadzor nad celotnim podjetjem Sasol Wax GmbH („JV“, Nemčija) na podlagi nakupa delnic.

2.

Ta priglasitev je bila dne 2. februarja 2005 razglašena za nepopolno. Zadevna podjetja so medtem priskrbela zahtevane dodatne informacije. Priglasitev je dne 17. februarja 2005 postala popolna v smislu člena 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Skladno s tem bo priglasitev začela veljati dne 18. februarja 2005.

3.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3637 – Total/Sasol/JV na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/4


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3744 – ALCOA/AFL)

Primer za poenostavljeni postopek

(2005/C 50/04)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 18. februarja 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Alcoa Inc. („Alcoa“, ZDA) prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta nadzor nad delom podjetja Alcoa Fujikura Ltd („AFL“, ZDA), trenutno pod skupnim nadzorom hčerinske družbe podjetja Alcoa in podjetja Fujikura USA Inc, na podlagi nakupa delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Alcoa: proizvodnja izdelkov in komponent iz aluminija;

za del podjetja AFL, ki ga je prevzela Alcoa: proizvodnja sistemov distribucije prenosa električne energije in komponent za avtomobilsko industrijo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana. Na podlagi obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih koncentracij po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta primer primeren za obravnavo po postopku, določenem v obvestilu.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3744 – ALCOA/AFL na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dostopno na spletni strani DG COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3682 – INTEK/GIM)

(2005/C 50/05)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 16. februarja 2005 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v italijanščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32005M3682. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Evropska centralna banka

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/6


PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 11. februarja 2005

Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banco de Portugal

(ECB/2005/3)

(2005/C 50/06)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 27.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank Eurosistema opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.

(2)

Svet Evropske unije je v svojem Sklepu 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (1) odobril PricewaterhouseCoopers – Auditores e Consultores, Lda. kot zunanjega revizorja za Banco de Portugal.

(3)

V skladu z nedavno spremembo v portugalski zakonodaji morajo revizijo računovodskih izkazov sedaj opraviti izključno le revisores oficiais de contas (pooblaščeni revizorji). Banco de Portugal posledično meni, da je primerno nadomestiti družbo PricewaterhouseCoopers – Auditores e Consultores, Lda. z družbo PricewaterhouseCoopers Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., ker nima statusa pooblaščenih revizorjev. ECB tej spremembi ne nasprotuje.

(4)

Trajanje mandata zunanjih revizorjev se ne spremeni –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

PricewaterhouseCoopers Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. se priporočijo kot zunanji revizorji centralne banke Banco de Portugal od poslovnega leta 2004 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

V Frankfurtu na Majni, 11. februarja 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 22, 29.1.1999, str. 69. Sklep, kakor je bila zadnjič spremenjen s Sklepom 2004/651/ES (UL L 298, 23.9.2004, str. 23).


Evropska fundacija za usposabljanje

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/7


PRORAČUN EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE ZA PRORAČUNSKO LETO 2005

(2005/C 50/07)

V skladu s členom 26(2) Finančne uredbe Evropske fundacije za usposabljanje (ETF), ki jo je upravni odbor sprejel dne 17. junija 2003, se proračun in spremembe proračuna, ki so dokončno sprejete, v roku dveh mesecev od njihovega sprejetja objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Evropski parlament je dne 16. decembra 2004 sprejel splošni proračun za leto 2005 veljaven za Evropske skupnosti, v katerem so subvencije za Evropsko fundacijo za usposabljanje vključene v naslednjih postavkah:

Zunanji ukrepi, izobraževanje in kultura,

15.03.03.01 – ETF – Subvencija pod Naslovom 1 in Naslovom 2 –

11 565 000 EUR

15.03.03.02 – ETF – Subvencija pod Naslovom 3 –

 4 435 000 EUR

Predpristopna strategija, izobraževanje in kultura

15.03.02.01 – prispevek PHARE za ETF – Subvencija pod Naslovom 1 in Naslovom 2 –

 1 935 000 EUR

15.03.02.02 – prispevek PHARE za ETF – Subvencija pod Naslovom 3 –

 565 000 EUR

Skupaj

18 500 000 EUR

Glede na člen 27(§6) Finančne uredbe Evropske fundacije za usposabljanje in s sprejetjem splošnega proračuna za leto 2005 s strani Evropskega parlamenta dne 16. decembra 2005, postane proračun Evropske fundacije za usposabljanje, vključno s kadrovskim načrtom, ki ga je sprejel upravni odbor dne 9. novembra 2004 (ETF-GB-027-01), dokončen.

Poleg tega ETF upravlja s sredstvi Phare/cards, Tacis in Meda v skupnem znesku 185,5 milijona EUR.

Za več podrobnosti glede proračuna za leto 2005, vključno s kadrovskim načrtom, prosimo obiščite spletno stran na naslednjem naslovu: www.etf.eu.int (Documentation Centre – Institucional reports)

Evropska fundacija za usposabljanje

Proračun 2004/2005

Odhodki

 

Naslov

Proračun za leto 2004

Po prenosih

Proračun za leto 2005

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

 

 

 

SKUPAJ NASLOV 1

11 493 973

12 047 000

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI DELOVANJA

 

 

 

SKUPAJ NASLOV 2

1 470 027

1 453 000

NASLOV 3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM DOLOČENIH SLUŽBENIH POTOVANJ

 

 

Poglavje 30

Operativni stroški (dokumentacija, publikacije, prevodi, sestanki, itd.)

 

 

 

Skupaj poglavje

1 095 351

1 033 400

Poglavje 31

Prednostne dejavnosti: dejavnosti delovnega programa (podpora Komisiji, nudenje informacij in analiz preko mreže nacionalnih observatorijev, razvojne dejavnosti)

 

 

 

Skupaj poglavje

3 540 649

3 966 000

NASLOV 3

SKUPAJ NASLOV 3

4 636 000

5 000 000

NASLOV 9

REZERVE

 

SKUPAJ ODHODKI

17 600 000

18 500 000

NASLOV 4

NAMENSKI ODHODKI

800 000

 

 

SKUPAJ NASLOV 4

800 000

 


Evropski varuh človekovih pravic

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/9


Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu v skladu s členom 3 (7) Statuta Evropskega varuha človekovih pravic (1)

(2005/C 50/08)

Evropski varuh človekovih pravic je 20. decembra na Evropski parlament naslovil posebno poročilo v skladu z osnutkum priporočila Evropski komisiji v samoiniciativni preiskavi OI/2/2003/GG (Zaupno).

Posebno poročilo je dosegljivo na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic v 20 uradnih jezikih na: http://www.euro-ombudsman.eu.int.

Publikacije v papirnati obliki lahko brezplačno naročite pri Uradu Evropskega varuha človekovih pravic:

1, Avenue du Président Robert Schuman

B.P. 403

F-67001 Strasbourg Cedex.

Telefon +33(0)388 17 23 13

Fax +33(0)388 17 90 62

Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int


(1)  Sklep 94/262 Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic, UL 1994 L 113, str. 15.


II Pripravljalni akti

Komisija

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/10


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

(2005/C 50/09)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 393

 

28.5.2004

Spremenjen Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o krepitvi varnosti v pristaniščih

KOM(2004) 747

 

28.10.2004

Spremenjen predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti ter o razveljavitvi Direktive 87/102/ES in spremembah Direktive 93/13/ES (predložena s strani Komisije v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES)

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Obvestila

Komisija

26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/11


OKVIRNI PROGRAM ZA PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH

RAZPIS ZA PREDLOGE ZA POSEBNE SOFINANCIRANE PROJEKTE 2005

(2005/C 50/10)

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov v sklopu Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Prioritete, celotno besedilo razpisa, obrazce za vlogo in navodila najdete na spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm

Izpolnjeni obrazec za vlogo z vsemi prilogami je treba poslati Komisiji do 8. aprila 2005 na naslov:

European Commission

Directorate General Justice, Freedom and Security (Unit C.4)

Office LX 46 00/151

B-1049 Bruxelles

Vaša pisemska ovojnica mora biti opremljena z oznako „APPLICATION UNDER THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS“ („VLOGA – OKVIRNI PROGRAM ZA PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH“)


26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/s3


OBVESTILO

Dne 1. marca 2005 bo v Uradnem listu Evropske unije C 51 A izšel „Skupni katalog sort zelenjadnic – Prvi dodatek k 23. dopolnjeni izdaji“.

Naročniki Uradnega lista lahko brezplačno prejmete toliko kopij in jezikovnih različic tega uradnega lista, do kolikor izvodov ste kot naročnik upravičeni. Naprošamo vas, da natančno izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljete skupaj z vašo naročniško številko (koda, ki se nahaja na levi strani vsake nalepke in se začne z O/…). Brezplačni izvod tega uradnega lista je na voljo še eno leto po dnevu izdaje.

Če niste naročnik, lahko ta uradni list proti plačilu naročite pri eni od naših prodajnih služb (glej seznam na hrbtni strani).

Ta uradni list – kot tudi vse druge serije Uradnega lista (L, C, CA, CE) – lahko brezplačno najdete na spletni strani http://europa.eu.int/eur-lex.

Image